Talousarkkitehtihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarkkitehtihanke"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Talousarkkitehti-hanke (TA-hanke) Hankkeen kesto: 22 kk Hankkeen ajankohta: Hankkeen tausta: Talousarkkitehti-hankkeen juuret juontavat Kassamestarit ry:n perustamiseen. Haaveena oli luoda yhdistys, jonka jäsenet pystyvät jakamaan taloussuunnitteluun liittyvää osaamistaan ja resurssejaan jäsenistön (verkoston) keskuudessa, toimivat yhteisillä pelisäännöillä (sisältäen yhteiset laatujärjestelmät ja työprosessit), kehittävät osaamistaan yhdessä ja toimivat yhtenä rintamana valtakunnantason yhteistyökuvioissa. Edellä mainitun pohjalta perustettiin Kassamestarit ry. Yhdistys järjesti yhteisiä koulutuksia, teki toimintaansa tunnetuksi valtakunnantasolla ja otti ensimmäisiä askelia verkostoitumisessa. Erittäin heterogeenisen jäsenistön takia syvempi yhteistyö ja esim. yhteisen laatujärjestelmän rakentaminen osoittautui varsin haastavaksi tehtäväksi. Yhdistystä ja yhdistyksen jäseniä tehtiin tutuksi valtakunnantasolla mm. pankeille ja yhdistykseltä oli oma edustajansa Mavin elinkeinosuunnitelmien suunnittelutyöryhmässä. Keväällä 2010 yhdistys oli siinä tilanteessa, että se ei ollut uskottava neuvottelukumppani, koska jokaisella yhdistyksen jäsenellä oli kuitenkin oikeus toimia niin kuin haluaa. Kassamestarit-verkostolle oli kuitenkin luotu pohja, mutta resurssipula hidasti verkostolle suunniteltua toimintaa ja toimenpiteitä. Haave taloussuunnittelun ammattilaisten tiiviistä yhteistyöverkostosta jäi kuitenkin elämään. Tällä hetkellä toteutamme haavetta hitaasti, mutta verkoston jäsenillä yksin tai yhdessä suunnitteilla olevan Talousarkkitehti-hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa ei ole taloudellisia resursseja toimia samassa mittakaavassa kuin yhteisen hankkeen kautta. Verkoston toiminnan tavoitteena on alusta saakka ollut tehostaa ja terävöittää talous- ja elinkeinosuunnitelmien laatua ja sitä kautta helpottaa investointeihin tarvittavien luottolupausten sekä avustuspäätöksentekoa. Usein on myös niin, että vaihtoehtona esillä oleva investointi tai peruskorjaus ei olekaan se ainut ja paras vaihtoehto. Verkoston jäsenten tehtävänä on myös tarkastella tilaa kokonaisuutena ja etsiä tilalle se vaihtoehto, joka tuo esiin parhaat menestymisen edellytykset. Toisin sanoen, avata tilan omistajat huomaamaan muitakin vaihtoehtoja, sillä tilan menestyksekäs hoitaminen ei salli nykypäivänä minkäänlaisia virheitä, ei ainakaan investoinneissa. Verkoston jäsenten toimenkuvaan kuuluu myös tilan rahoitustarpeiden määrittely ja tulevien investointien rahoitusvaihtoehtojen etsiminen. Samalla on tärkeää myös kyetä löytämään ne tilan talouden realiteetit, joiden puitteissa tilan on kyettävä säilyttämään olemassaolonsa. Lyhyesti sanoen: verkoston jäsenen tehtävä on estää tilaa tekemästä ratkaisuja, joiden seurauksena tila ajautuu taloudelliseen ahdinkoon. Verkoston jäsenten velvollisuus on myös edesauttaa tilaa löytämään vaihtoehtoja siinä tilanteessa, että nykyinen tuotantosuunta ei enää ole mahdollinen. Nämä toimenpiteet tulee tehdä hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa ja tämä jos mikä vaatii verkostolta saumatonta yhteistyötä, jota hankkeella nimenomaan haetaan. Talousarkkitehti-hankkeeseen osallistuvat yritykset keskittyvät toiminnassaan edellä kuvatun kaltaiseen taloussuunnitteluun ja haluavat kehittää osaamistaan laaja-alaisena taloussuunnittelun ammattilaisena. Kaikki Kassamestarit-verkoston jäsenet eivät kuulu Talousarkkitehti-hankkeeseen. 1

2 Hankkeelle palkataan päätoiminen projektipäällikkö, joka hoitaa kaikki hankkeeseen ja hankkeen toteuttamiseen liittyvät käytännön asiat, pitää aktiivisesti yhteyttä hankkeeseen osallistujiin sekä toimii avainasemassa verkostoitumisessa hankkeen yritysten välillä ja yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen jälkeen Talousarkkitehti-hankkeeseen osallistuvat yritykset tuntevat muut Kassamestariverkoston jäsenet ja hankkeeseen osallistuneet yrittäjät tietävät jokaisen muun hankkeeseen osallistuneen yrittäjän vahvuudet ja erityisosaamisalueet. Hankkeeseen osallistuneet yritykset tunnetaan jo nykyäänkin, mutta haluamme heidän olevan oman alueensa entistä vahvempia ja osaavampia taloussuunnittelun vahvoja ammattilaisia. Nykyäänkin jo toimivat yritykset ovat luoneet omalla alueellaan vahvan yhteistyöverkoston ja heiltä löytyy toimeksiantoja jaettavaksi myös uusille yrittäjille, joille he toimivat guruina / mentoreina. Jokaisella yrityksellä on tiedossa oma markkinointiprofiilinsa ja se on sopusoinnussa muiden hankkeeseen osallistuneiden yritysten markkinoinnin kanssa. Hankkeeseen osallistuneet yritykset toimivat itsenäisesti aktiivisessa yhteistyössä keskenään ja haluavat jakaa verkostoitumiseen ideaa ja siitä saatavaa hyötyä myös muiden tahojen kanssa ja muodostaa näin täysin uusia itsenäisesti toimivia verkostoja. Hankkeeseen osallistuneet yritykset ja niiden osaaminen tunnetaan yhteistyökumppanien parissa. Yritykset käyttävät aktiivisesti hankkeen aikana kehitettyjä työkaluja, parhaita käytäntöjä, laatujärjestelmiä ja jatkavat oman toimintansa, osaamisensa ja työtapojensa kehittämistä aktiivisesti. Miksi Talousarkkitehti-hanketta sekä Kassamestareita tarvitaan: Pankkien mukaan Kassamestarit toivat mukanaan vahvaa YRITTÄJÄMAISTA otetta tilojen talouden käsittelyyn. Tämä taas juontaa juurensa siitä, että kaikki Kassamestarit ovat itsenäisiä yrittäjiä sekä suurin osa myös viljelijätaustaisia, joten peliin tuli mukaan sekä vahvaa talousosaamista että tuotannon tuntemusta. Vaihtoehtojen ilmestyminen talousneuvontaan täydensi olemassa olevia palveluja tarjoamalla kokemuksellista osaamista yhdistettynä talouden vahvaan tuntemukseen. Tästä on osoituksena sekin, että suurimmalla osalla Kassamestareista toimenkuvaan kuuluu myös tilitoimistopalvelut. Maatilojen määrä vähenee koko ajan, mutta jäljelle jäävien koko kasvaa hyvää vauhtia. Samalla myös maatilojen johtamisen tarve kasvaa samassa suhteessa. Kassamestariverkoston jäsenten vahvuuksiin kuuluvat mm. riippumattomuus sekä monialainen osaaminen. Yrittäjätaustaiset verkoston jäsenet hallitsevat käytännössä suurimman osan maatilojen vuosittaisista rutiineista sekä tämän lisäksi vielä useimmat erikoisosaamista tarvitsevat toiminnot. Kassamestareilla on runsaasti omakohtaista kokemusta johtamisesta. Vaikeuksissa olevien tilojen määrä kasvaa hälyttävää vauhtia ja niiden auttaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa tarvitaan valtava määrä osaamista ja kokonaisnäkemystä. Tätä tarvetta Kassamestarit omalta osaltaan haluavat olla täyttämässä. Viikoittain tehdään päätöksiä tilojen alasajosta ilman mitään suunnitelmallisuutta ja aikataulua. Vahvan talousosaamisen omaavat kassamestarit kykenevät antamaan riittävää tavoitteellista suunnittelua ja auttamaan yrityksen hallittuun alasajoon ja sen toteutuksen seurantaan 2

3 Investoivien tilojen uudet suunnitelmat ovat usein jo miljoonaluokkaa. Luotettavan ennusteen laatiminen tilan tulevaisuudesta vaatii laskijalta rautaista alan tuntemusta sekä jälleen kerran talouden realiteettien hallintaa. Näitä ominaisuuksia Kassamestareilla on, mutta ei koskaan riittävästi. Hankkeemme haluaa edelleen kasvattaa tätä tietämystä ja kehittää hyviä konsepteja, joilla tätä tietämystä ohjataan myös maatilojen parhaaksi. Kassamestareiden verkoston osaamisen taso on jo nyt hyvä, mutta yllä olevien ongelmien käsittely vaatii silti tapaus tapaukselta entistä parempaa osaamista. Tätä taustaa vasten haluamme koostaa Talousarkkitehti-hankkeemme ja varmistaa osaltamme, että taitajamme ovat joka tilanteessa kykeneviä hanskaamaan jokaisen saamansa toimeksiannon. Hankkeeseen osallistuvat yritykset: Yrityksen nimi Y-tunnus Paikkakunta Alue Agrometsä Ky Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Autiomat Oy Kauhava Etelä-Pohjanmaa Jukka Peltola Kauhava Etelä-Pohjanmaa Pentinmäki Pentti Karvia Meri-Lapin Maatalousneuvos Oy, Matti Vaajoensuu Tervola Lappi Palvelutoimisto Jaha avoin yhtiö Kuortane Farmilaskenta Oy Ilmajoki Farmiluotsi Kalajoki Pohjois-Pohjanmaa Budjetti: Kokonaisbudjetti: (alv 0%) Avustus: Omarahoitusosuus: Omarahoitusosuus kertyy hankkeeseen osallistuvien yritysten rahallisesta panoksesta /yritys jaettuna kahdelle kalenterivuodelle. Autiomat Oy maksaa omarahoitusosuutta Hankkeen hallinnointi ja hakija: Lapuan kaupunki 3

4 Yritysryhmäkohtainen osio: 1. Yritysryhmän verkostoituminen Yritysryhmän yritysten keskinäinen verkostoituminen Verkostoon kuuluvien yritysten keskinäisen osaamistuntemuksen parantaminen Verkostoon kuuluva yritys voi aina palvella asiakastaan joko itse tai jonkun verkostoon kuuluvan erikoisasiantuntijan avustuksella Verkoston alihankintajärjestelmän hallinta ja sen hyödyntäminen Verkoston jäsenten keskinäinen benchmarkkaus Yllä olevat asiat toteutetaan seuraavasti: o Yhteiset tapaamiset ja tutustuminen Kokoustilat: 500 o Verkostokouluttajien käyttö Ostopalveluna ryhmän tilanteen ja tarpeiden mukaan. Budjetti: o Yritysten osaamisprofiilien määrittely. o Osaamisprofiilien julkaisu verkoston muiden yritysten käyttöön. Verkoston tunnettavuuden parantaminen sidosryhmien keskuudessa ja sidosryhmäsuhteiden kehittäminen valtakunnan tasolla o Yhteiset tapaamiset ja muu yhteydenpito Kokoustilat: o Yhteisten ongelmakenttien löytäminen ja ratkaiseminen o Yhteisten intressien löytäminen ja kehittäminen o Yhteiset koulutukset Kokoustilat: Verkoston yhteisten ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö Imagon ja brändin luominen o Toteutetaan markkinoinnin asiantuntijapalvelujen kautta, ostopalveluina o Budjetti: Laatujärjestelmän sisällön määrittely Omavalvontajärjestelmän sisällön määrittely Yhteistyö sidosryhmien kanssa Asiakkaan kohtaaminen, erilaisten asiakastilanteiden käsittely Yhteisten hyvien käytäntöjen kehittäminen Verkoston ja sidosryhmien yhteiset koulutukset ja keskinäisen tuntemuksen parantaminen Yllä olevat asiat toteutetaan seuraavasti: Koulutukset ostopalveluina ja ilmaisten luennoitsijoiden avulla Koulutus- ja kokoustilat: Ostopalveluluennoitsijat: Koulutukset tulevat sisältämään mm.: o Maatalouden tuotantotietämyksen parantamista tuotantosuunnittain o Taloussuunnitelmien teossa tarvittavien taustatietojen tietämyksen parantamista o Tietoteknisten apuvälineiden hyödyntämisen parantamista o Taloussuunnitelmien laatimisen parantamista o asiakastilanteiden vuorovaikutteisuuden parantamista 4

5 o Laatujärjestelmän sisällön, prosessimallien ja laadunvalvonnan toteuttamiseen liittyvä koulutus o Verkostosuhteiden hallintaan liittyvä koulutus 3. Matkat ja opintoretket 1000 Matka kotimaiseen kohteeseen, jonka toiminnasta voidaan ottaa opiksi ja jonka parhaita käytäntöjä pystytään hyödyntämään verkoston toiminnassa. o Toteutetaan sopivan kohteen löydyttyä koulutuspäivien tai muiden tapaamisten yhteydessä. o Budjetti: Määräaikaisen projektipäällikön palkkaus, 18 kk Hankkeelle palkataan 18 kk ajaksi projektipäällikkö Matkakulut, majoituskulut ja päivärahat Puhelinkulut, toimistokulut ja toimitilan vuokrakulut Hankkeen hallinnoijan kulut Projektipäällikkö hoitaa hankkeeseen liittyvät käytännönasiat, järjestelyt, neuvottelut ja tapaamiset. Osallistuu hankkeen koulutuksiin ja resurssiensa mukaan toimii luennoitsijana, esittelijänä, kouluttajana ja markkinoijana. Projektipäällikkö etsii aktiivisesti muita yritysryhmähankkeita, joiden kokemuksista ja tietotaidosta voisi olla hyötyä myös meidän yritysryhmälle. 5. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin Verkoston yritykset osallistuvat vuosittain o KoneAgriaan o Sarkamessuille Budjetti kattaa messupaikkojen vuokrat ja välttämättömät majoituskulut. 6. Verkoston yhteiset esitteet, nettisivut, muu markkinointimateriaali ja ilmoituskulut Projektipäällikön rekrytoinnin ilmoituksen laatimiskulut, ilmoituskulut Maaseudun Tulevaisuudessa ja ilmoituksen laatiminen mol.fi -sivustolle Verkoston yhteisten esitteiden, mainosten ja ilmoitusten suunnitteleminen o luodaan yhtenäinen ulkoasu verkoston käyttöön Olemassa olevien nettisivujen kehittäminen o lisätään vuorovaikutteisuutta asiakkaitten ja yhteistyökumppaneitten kanssa Nettisivujen ja muiden verkkopohjaisten järjestelmien webhotelli-palvelujen suunnittelu Verkoston liiketoimintaa tukevien web-pohjaisten aputyökalujen linkittäminen verkoston jäsenten omiin järjestelmiin 5

6 Toteutetaan ostopalveluina. Ostopalvelut perustuvat tarvehankintaan. 7. Verkoston yhteisiä kehittämistavoitteita tukevat toiminnot Verkoston jäsenten motivoiminen itsensä kehittämiseen o luodaan guru-mestari-kisälli tai mentor -periaatteen mukaisia pienempiä ryhmiä Osallistuminen verkoston palvelukonseptityökalujen kehittämiseen Toteutetaan ostopalveluina tarveharkinnan mukaan. Yrityskohtaisella tuella edistetään: 1. Verkoston yksittäisen yrityksen tunnettuus 0 Yrityksen oman sidosryhmäverkoston keskinäinen kehittäminen Jatkuvan yhteydenpitojärjestelmän organisointi Verkoston strategian mukainen yhteistyö, yhteneväiset työtavat ja menetelmät yksittäisen verkoston jäsenen omat sidosryhmäsuhteet ja niiden kehittäminen Verkoston yritysten/henkilökohtaiset kehittämistavoitteet: o oman osaamisen kehittäminen, o verkostoituminen oman alan yritysten sekä muiden alan toimijatahojen kanssa o laskentapalvelutuotteiden kehittäminen o tietoteknisten työkalujen hyödyntäminen o taloussuunnittelun työprosessien yhtenäistäminen 2. Uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto Maaseudulla toimivien taloushallinnon palveluja tarjoavan verkoston yritysten laskentapalvelutuotteiden yhtenäistäminen Laskelmien laatimiselle luodaan yhtenevä toimintatapa, jolla varmistetaan laskelmien laatu sekä tarjottavien palvelutuotteiden selkeys ja tätä kautta laskelmien helppo ymmärrettävyys yhteistyötahojen keskuudessa. Yhtenäisten laskentapalvelujen prosessikuvausten käyttäminen laadunvarmistuksen tarkistuslistoina ja yhteistyötahojen laskelmien tulkinnan apuvälineenä Laskentamenetelmien sekä niitä tukevien web-pohjaisten työkalujen hyödyntäminen Tietoturvallinen asiakkaiden perustietojen kerääminen ja käyttäminen laskelmien teossa Kahdensuuntainen tiedonsiirto yrityksen ja asiakkaan sekä sidosryhmien välillä Ryhmätasolla luodaan yhteiset raamit. Toteuttamiseen yritystasolla pyritään käyttämään paikallisia asiantuntija ja ostopalveluja, jotka sopivat kunkin yrityksen tarpeisiin parhaiten, harjoittelijoita tai palkattua työvoimaa. Kokonaisbudjetti

7 3. Verkostoyritysten toiminnan olennaisen liiketoiminnan kehittäminen Laatujärjestelmän omaksuminen ja siihen sitoutuminen Omavalvontajärjestelmän sisäistäminen Asiakaskäyttäytyminen sekä asiakkaan kohtaaminen Koulutus-, kehittämis- ja markkinointitarpeiden kartoitus Yrityksen laskentapalveluiden tunnetuksi tekeminen Tietoteknisten työkalujen käytön tehostaminen Yrityksen omat esitteet ja nettisivujen asianmukaiset linkitykset Asiakkaiden vuorovaikutteinen sitouttaminen palvelutuotteiden sisältöön Ryhmän yhteisistä osioista eriyttäminen ja jalostaminen omiin tarpeisiin Toteutetaan projektipäällikön työpanoksella Paikallisilla ostopalveluilla Henkilökohtaisella koulutuksella Kokonaisbudjetti:

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

FINANSSILA OY. Taloushallinnon mestarit

FINANSSILA OY. Taloushallinnon mestarit Taloushallinnon mestarit Taloushallinnon mestarit Toimitusjohtaja Elisa Nivukoski Tervetuloa Finanssilaan Haluatko saada yrityksesi talouden paremmin hallintaan? Haluatko oppia ymmärtämään yrityksesi taloutta?

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot