Energiasanomat 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 11/19.8.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/ SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla POHJOISMAAT - Ruotsin tuleva talvikausi - Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa EU - EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi - Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin ASIAKASTYYTYVÄISYYS - Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy ENERGIAJOHTAJAT RY - Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa SÄHKÖTURVALLISUUS - Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 SEMINAARIT JA KONGRESSIT - Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari - Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari - Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA - Verkko-omaisuuden hallinta - SFS 6002 SÄTKY- koulutus - Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus - Verkonsuunnittelupäivät - Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi - Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä - Käyttöpäivä - Tuotannon liittäminen verkkoon - Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus - Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt - Verkkoliiketoiminta Sähkökauppapäivä - Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät - 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 SÄHKÖMARKKINAT Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu Sähköntuonnissa Venäjältä alettiin alkaen kokeilla nykyistä paremmin Suomen ja Venäjän sähkötarpeen huomioivaa menetelmää. Aiemmin sähköntuonti Venäjältä on ollut täysin kahdenväliseen kauppaan perustuvaa ja tuontimäärä on lyöty lukkoon ennen päivittäisen markkinatilanteen pörssilaskentaa. Uudessa menetelmässä osaa tuontikapasiteetista on mahdollista käyttää markkinatilanteen mukaan, tekemällä ostotarjouksen Venäjällä ja myyntitarjouksen Nord Pool Spotiin. Tarve hyödyntää siirtokapasiteettia Venäjältä Suomeen ratkeaa tällöin Venäjän ja Suomen markkinatilanteiden mukaan. Kokeilun alussa Fingrid tarjoaa siirtokapasiteetin haltijalle mahdollisuutta käyttää siirtokapasiteetista 100 MW:n verran uudella menetelmällä. Kaupallinen siirtokapasiteetti on kokonaisuudessaan 1300 MW. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä Suomen ja Venäjän välisen sähkökaupan markkinaehtoisuutta ja myös kehittää sitä jatkossa molempiin suuntiin toimivaksi. Lisätietoja: Petteri Haveri Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje Energian sisämarkkinoiden edistämiseksi EU:n energian sisämarkkinapaketissa sovittiin menetelmästä, jolla laaditaan määrätyistä teemoista yhteisiä sääntöjä asiantuntijapainotteisesti. Keskeiset osapuolet ovat komissio, regulaattoreiden yhteistyövirasto ACER ja kantaverkkooperaattoreiden yhteistyöjärjestöt ENTSO-E ja ENTSO-G. Ensimmäiseksi työn alle otettiin verkkoon liittyminen ja siirtorajoitusten hallinta. ACER julkaisi näitä sääntöjä koskevat puiteohjeet viime kuun vaihteessa. Seuraavaksi ENTSO-E laatii puiteohjeen mukaiset säännöt, verkkokoodit. Siirtorajoitusten hallinnan puiteohjeessa, suuntaviivapaperissa, kuvataan millaiset säännöt ENTSO-En tulee laatia hinta-alueiden välisen käytettävissä olevan siirtokapasiteetin laskennasta, hinta-alueiden määrittelystä sekä kaupankäyntikäytännöistä, joilla siirtokapasiteetin käyttö määräytyy. Perusperiaatteita ovat, että alueiden välistä siirtokapasiteettia ei saa rajoittaa muuten kuin aivan erityisissä tilanteissa, sähkönsiirron tulee perustua markkinatilanteeseen (implisiittinen huutokauppa), päivänsisäinen kaupankäyntimuoto on yhteiseen tarjouskirjaan pohjautuva jatkuva-aikainen

3 kaupankäynti ja tarjolla tulee olla tuotteita, jotka mahdollistavat alueiden välisiltä siirtorajoituksilta suojautumisen. Hinta-alueet tulee määritellä siten, että sähkömarkkina kaiken kaikkiaan toimii tehokkaasti. Muun muassa ET on korostanut suurien hinta-alueiden tuomia etuja sähkömarkkinan toimivuudelle ja tehokkuudelle. Puiteohje ja muuta materiaalia aiheesta on saatavilla ACERin kotisivuilla: Petteri Haveri Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäismarkkinamallista Keskustelu tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinamallista on käynnistynyt eurooppalaisella tasolla. Eurooppalaisten energiaviranomaisten mielestä tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinat tulisi rakentaa niin, että myyjä olisi asiakkaan ensisijainen kosketuspinta sähkömarkkinoille. Asiakkaan yhteydenpito verkonhaltijaan rajattaisiin vain tilanteisiin, joissa asiakkaalla on kysymyksiä teknisiin asioihin liittyen. Pakollinen myyjän lähettämä yhteislasku olisi puolestaan viranomaisten mielestä sopivin ratkaisu laskutuksen järjestämiselle, koska myyjä on nimenomaisesti se osapuoli, joka toimii avoimilla kilpailuilla markkinoilla ja jonka asiakas voi halutessaan vaihtaa. Nämä kaksi asiaa ovat pääviestit parhaillaan käynnissä olevassa eurooppalaisessa energiaviranomaisten julkisessa kuulemisessa. Tämä julkinen konsultaatio koskee CEER:n (Council of European Energy Regulators, suositusluonnosta eurooppalaisesta sähkön ja kaasun vähittäismarkkinamallista pääpainonaan myyjänvaihto ja laskutus. CEER esittää raporttiluonnoksessaan 17 suositusta. Yksi koskee myyjäkeskeistä vähittäismarkkinamallia. 8 suositusta käsittelee myyjänvaihtoprosessin yksityiskohtia, yksi muuttoprosessia ja loput 7 suositusta koskevat pakollista yhden laskun mallia. Raportin sisällössä on paljon pohjoismaisesta keskustelusta tuttuja näkökulmia. CEER kutsuu nyt kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia lausumaan näkemyksensä esittämistään suosituksista. Kuuleminen päättyy Tunnukset lausuntokaavakkeen täyttämiseksi tulee pyytää mennessä. ET laatii raportista oman lausunnon, joka on lähetetty kommentoitavaksi sähkökauppa- ja sähköverkkojohtajille. Lausunto hyödyntää vahvasti ET:n jäseniltä pohjoismaisia vähittäismarkkinoita koskevassa keskustelussa

4 saatuja näkemyksiä. Yritykset voivat myös halutessaan antaa oman yhtiökohtaisen lausuntonsa suoraan CEERille. Ohjeet lausunnon antamiseksi, kommentoitava raportti ja lausunnonantokaavake löytyvät osoitteesta C%20CONSULTATIONS/Retail_market_design. Lisätietoja ja mahdolliset kysymykset: Riina Heinimäki (09) ) tai Ina Lehto (09) ) Ina Lehto KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla Vuoden 2011 asuntomessut järjestettiin Kokkolassa. Kaukolämpö oli vahvasti edustettuna sekä messualueen lämmitystapana että näkyvyydessä ja kuuluvuudessa messualueella. Kaukolämmityksellä lämmitetään messualueella 80 prosenttia rakennustilavuudesta. Myös Kokkolan Energian ständillään jakamat keltaiset kangaskassit ja messuilla arvottavana ollut Jopo saavuttivat valtavaa suosiota. Messuille osallistuminen vaatii paikallisilta toimijoilta aina hieman talkoohenkeä koko alan puolesta. ET:n kaukolämpötoimiala kannustaa jäseniään laittamaan jalkoja liikkeelle ja lähtemään asuntomessujen lisäksi muihin oman alueen tapahtumiin tapaamaan nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita! Lähes messuvieraan joukkoon liittyivät myös edustajat tulevien messupaikkakuntien kaukolämpöyhtiöistä ja kaukolämmön asiakkuustoimikunta Kokkolan Energian ja ET:n kutsumina. Tapaamisen aikana kävi selväksi, että kaikilta alan toimijoilta vaaditaan tahtoa ja reipasta otetta yhteisen asian puolesta. Antti Kohopää POHJOISMAAT Ruotsin tuleva talvikausi Ruotsin kantaverkko Svensk Kraftnät ennakoi, että tuleva talvikausi on vuosi sitten julkistetun viime talvikauden ennusteen mukainen. Ruotsin hallitukselle annetussa vuosittaisessa raportissaan Svenska Kraftnät arvioi, että maan oma sähköntuotanto riittää, jos talvi on normaali. Jos talvi

5 kuitenkin on erittäin kylmä, silloin sähkön tuontitarve on kolmisen sataa megawattia. Ruotsin tuontimahdollisuudet kasvavat tämän vuoden lopussa, kun 800- megawattinen Fenno-Skan 2 merikaapeli valmistuu. Raportin mukaan erittäin kylmänä talvena naapurimaista ei ehkä kuitenkaan riitä sähköä Ruotsiin. Erittäin kylmänä talvena Ruotsin tehohuippu on MW, se on hieman alempi kuin vuosi sitten esitetty arvio edellisestä talvikaudesta. Lasku johtuu siitä, että lämpötilakorjaus on nyt hieman alempi. Raportista ei puhuta mitään Suomessa paljon esillä olevasta mahdollisesta laskusuhdanteesta. Ruotsin vesivoimakapasiteetti on tulevalla talvikaudella MW. Asennettua ydinvoimakapasiteettia on MW, mutta käyttöön siitä saadaan talvikaudella maksimissaan MW. Oskarshamn 3:n odotetaan toimivan teholla /- 50 MW. Täyttä MW:n tehoa ei voi saavuttaa ennen kuin vuoden 2012 revisiossa on tehty välttämättömät mittaukset. Ruotsin tuulivoima on kasvanut viime talvesta noin 700 MW, nyt asennettua tehoa on lähes MW. Tuulivoimakapasiteetista lasketaan pakkasilla saatavan vain kuusi prosenttia asennetusta tehosta, 172 MW. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa saadaan talvella MW. Svenska Kraftnätin raportti Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet on ladattavissa pdf-tiedostona sivulla (38 s.). Pekka Tiusanen Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa Norja vei sähköä heinäkuussa 2370 GWh. Se on maan sähkönviennin historian korkein kuukausimäärä. Heinäkuun viimeisellä viikolla Norja vei täydellä kapasiteetilla sähköä Hollantiin ja Tanskaan, jossa tuulivoimaa ei saatu normaaliin tapaan. Norjan heinäkuun sähkönviennistä suurin osa tuotettiin Itä-Norjassa, jossa puolet matalista altaista oli 97,5 prosenttisesti täynnä. Uhkana oli altaiden tulviminen yli äyräiden. Siksi voimalaitoksia ajettiin, vaikka sähkön hinta oli matalampi kuin mitä talvikaudeksi on odotettavissa. Sellaiset tuottajat, joiden altaissa tulvimisriski on pieni, eivät kuitenkaan käynnistäneet tuotantoa.

6 Kesällä sähkönkulutus Norjassa on alhaisimmillaan. Siksi sähköä riitti vientiin huomattavan paljon. Lähde: Norwegian Water and Energy Directorate Jukka Kortelainen EU EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi Euroopan komission kesäkuussa julkistamaan energiatehokkuusdirektiiviin sisältyvät toimenpide-ehdotukset voivat toteutuessaan tulla erittäin kalliiksi. Hallituksen eduskunnalle toimittaman kirjelmän mukaan direktiivi aiheuttaisi kunnille ja valtiolle yhteensä noin miljardin euron lisäinvestointitarpeen vuosittain, jos ehdotuksen sisältämä julkisen sektorin 3 prosentin vuotuinen peruskorjausvaatimus toteutuisi esitetyssä muodossa. Direktiivissä esitetään myös, että yksityisten kuluttajien energian- ja erityisesti lämmönkulutusta mitattaisiin nykyistä tarkemmin. Kuluttajan pitäisi saada ajantasaisesti tietoa sähkön, kaasun, kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden kulutuksestaan. Laskutuksen tulisi perustua todelliseen kulutukseen ja mittarilukemiin. Huoneistokohtainen lämpöenergian mittaus tarkoittaisi asuin-, toimisto- ym. huoneistoihin Suomessa yli miljoonan mittarin asentamista. Investointi maksaisi toista miljardia euroa. Komissio on antanut energiatehokkuusdirektiivin, koska se ei ole ollut tyytyväinen jäsenmaiden nykyisiin energiatehokkuustoimiin, joilla se arvioi saavutettavan vain puolet EU:n asettamasta 20 prosentin energiansäästötavoitteesta vuodelle Energiatehokkuusdirektiivi korvaisi nykyisen energiapalveludirektiivin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin. Se vaikuttaa erityisesti rakentamista ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön sekä energiantuottajille ja jakelijoille asetettaviin velvoitteisiin. Energiayhtiöiden olisi esimerkiksi luotava energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä, jolla tähdättäisiin 1,5 prosentin vuosittaiseen säästöön yhtiön myymästä energiamäärästä. Jotkut komission esittämät toimet ovat myös päällekkäisiä Suomessa jo käytössä olevien kustannustehokkaampien toimien kanssa. Hallitus pitääkin tärkeänä, että direktiivin jatkovalmistelussa saadaan lisää joustoa toimien kansalliseen toteutukseen.

7 Tiedote TEM:n sivuilla: Jukka Kortelainen Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin Heinäkuun alusta EU:n puheenjohtajuuskautensa aloittanut Puola tavoittelee EU:lle nykyistä vahvempaa otetta kansainvälisessä energiadialogissa. Puola toivoo voivansa määritellä Unionille ulkoisen energiapolitiikan suuntaviivat. Käytännössä se tarkoittaa, että EU:n ääni saisi aiempaa paremman vastakaiun globaaleilla energiafoorumeilla. Puolan mielestä EU tarvitsee myös vakaan, pitkän aikavälin strategian edistääkseen energia-alan kehittämistä vuoden 2050 ilmastotavoitteita ajatellen. Euroopan energiamarkkinoiden muuttunut tilanne asettaa puheenjohtajamaan mukaan uusia haasteita, joiden voittaminen edellyttää jäsenmailta nykyistä yhtenäisimpiä ja syvempiä ponnistuksia. Puola aikoo edistää kaikin mahdollisin keinoin infrastruktuuri- ja energiatehokkuusdirektiivejä, jotka ovat sen puheenjohtajuuskauden keskeisimmät energialainsäädäntöhankkeet. Tässä työssä se odottaa pääsevänsä mahdollisimman läheiseen ja hyvään yhteistyöhön kaikkien EU:n päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa Presidency Programme Jukka Kortelainen ASIAKASTYYTYVÄISYYS Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy Energia-alan asiakastyytyväisyystutkimukset on uudistettu Energiateollisuus ry:n Mainetalkoiden projektissa. Energia-alan asiakastutkimus tehdään tänä syksynä ensi kertaa uudella mallilla. Uudistettu Energiateollisuus ry:n energia-alan asiakastyytyväisyystutkimus - tuottaa tietoa asiakastyytyväisyyden nykytilasta ja kehittämistarpeesta mm. asiakas- ja puhelinpalveluun, henkilöstöön, tiedottamiseen, neuvontaan, laskutukseen ja sähkön / kaukolämmön laatuun liittyen - tuottaa tietoa eri tekijöiden vaikutuksista asiakastyytyväisyyden muodostumisessa ja auttaa paikantamaan kriittisiä kehittämiskohteita - tutkimuksen avulla saadaan vertailuindeksit eri yritysten vertailemiseksi sekä myös energiatoimialan vertailemiseksi muihin toimialoihin - tuottaa tietoa koko alan asiakastyytyväisyyden tilasta

8 - tutkimuksessa omat kyselylomakkeensa sähkönmyynnille, verkolle, kokonaistoimitukselle ja kaukolämmölle. Alan vertailutiedon keräämiseksi ja tutkimusmallin edelleen kehittämiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenyritys osallistuu syksyn tutkimuskierrokselle. Pyydän ilmoittautumaan tutkimukseen mennessä. Silloin oman yhtiönne tulokset ehtivät vielä mukaan valtakunnalliseen vertailuun. Tutkimuksen tekee IROResearch Oy ja käytännön organisoinnin hoitaa Adato Energia Oy. Lisätietoja: Juhani Kalevi tai Juhani Kalevi, Adato ENERGIAJOHTAJAT RY Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa Energiajohtajat ry:n perinteiset neuvottelupäivät ja vuosikokous kokosivat Jyväskylään lähes 80 henkilöä. Torstain seminaariosuuden aluksi Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola kertoi, miten vesiliiketoiminta tuli osaksi Jyväskylän Energiaa. Sen jälkeen vuorossa olivat sponsoripuheenvuorot: Palveluoperaattorin rooli energia-alan muutoksissa/tero Saksman, ENFO Oyj, Energia-alan toimintaympäristön muutokset poikkeuksellisen merkittäviä ja nopeita - strategiatyöllä entistäkin kovempi prioriteetti yritysjohdon agendalla/matti Manninen, Pöyry Management Consulting Oy, Ensto Saves Your Energy/Markku Rantio, Ensto Finland Oy, Suomalainen sähkötukkukauppa/tapio Jouhki, SLO Oy, Toshiba ja Landis+Gyr/Rauno Leinonen, Landis+Gyr sekä Onninen tänään/tom Pahlman, Onninen Oy, Infra. Iltapäivällä ohjelmassa oli vierailu Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitoksessa. Perjantain ohjelmassa oli laivaristeily Päijänteellä. Vuosikokouksen avasi Energiajohtajat ry:n puheenjohtaja Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy. Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Energiajohtajat ry:n hallituksen kolme erovuoroista jäsentä Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk ja Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy valittiin hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle. Vuosikokous valitsi Honkasen yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana seuraavan toimintavuoden. Uusi hallitus aloitti uusien sääntöjen mukaan välittömästi vuosikokouksen tekemän valinnan jälkeen.

9 Yhdistyksen hallitus ja varajäsenet toimiaikoineen ovat vuosikokouksen jälkeen: Varsinaiset jäsenet Erkki Salmi, Joroisten Energialaitos Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy Pertti Laukkanen, Vantaan Energia Oy Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, pj Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy Varajäsenet Jussi Lehto, Keravan Energia Oy Janne Vettervik, Sallila Energia Oy Arto Tiainen, Parikkalan Valo Oy Kari Laine, Vattenfall Oy valittiin vuoden 2012 toiminnantarkastajaksi ja Esa Muukka, Mäntsälän Energia Oy hänen varahenkilökseen. Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2012 neuvottelupäivät ja vuosikokous pidetään Pietarissa laivaristeilynä kesäkuun alkupuoliskolla. Jos laivaristeilyä ei kuitenkaan ole silloin saatavilla, junamatka on varavaihtoehtona. RAO Nordicin toimitusjohtaja Oleg Zakataev lupasi, että RAO auttaa matkan järjestelyissä, Pietarissa on tarkoitus nähdä mm. voimalaitos ja linkkiasema. PDF-tiedostot Jyväskylän neuvottelupäivien alustuksista ja joukko digikuvia on ladattavissa tilapäisellä nettisivulla aista/liitteet/energiajohtajat_ry_neuvottelupaivan_alustukset_2011_jyvaskyl a/energiajohtajat_ry_kesakokous_2011_jyvaskyla.html?sectionuri=%2ffi%2 fajankohtaista parin viikon ajan. Sivulle pääsee vain klikkaamalla oheista linkkiä. Pekka Tiusanen SÄHKÖTURVALLISUUS Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 Sähköturvallisuuden edistämiskeskus on sähköalan järjestöjen perustama yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sähkön ja sähkölaitteiden turvallista käyttöä sekä energiatehokkuutta tukemalla

10 avustuksilla neuvontaan ja opetukseen tarvittavan materiaalin tuottamista sekä sähköalan turvallisuuteen, standardisointiin, energiansäästöön, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvien hankkeiden toteuttamista. Avustuksia on myönnetty vuosittain jopa euroa. Myös energia-alan toimijoiden on mahdollista saada rahoitusta sähköturvallisuuden, sähkötyöturvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Kannattaa rohkeasti laatia projektisuunnitelma rahoitussuunnitelmineen ja toimittaa se STEKille. Vuoden 2011 loppuvuoden avustukset ovat haettavana. Hakulomake on saatavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteesta: Lomakkeen voi lähettää myös sähköisessä muodossa. www-sivuilta löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustuksien myöntämisperusteista. Hakemusten tulee olla perillä mennessä. Pertti Lindberg SEMINAARIT JA KONGRESSIT Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari Hilton Helsinki Kalastajatorppa Energiateollisuuden perinteinen työmarkkinaseminaari pidetään Helsingissä, Kalastajatorpalla, syyskuun päivinä. Seminaarissa on monipuolinen ohjelma tasokkaine esiintyjineen. Seminaarin teemana on maine ja työmarkkinoiden kansainvälistyminen. Erityisen ajankohtainen on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen puheenvuoro Suomen ja EU:n talousnäkymistä. Tilaisuus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen sekä työnantajien ja palkansaajien edustajien keskinäiseen kanssakäymiseen. Työmarkkinaseminaari on tarkoitettu yritys- ja henkilöstöjohdolle sekä henkilöstön edustajille eli luottamushenkilöille. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Adato Energia Oy, Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari Scandic Vierumäki Vuosittainen Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari järjestetään jo yhdeksännentoista kerran. Vierumäki antaa meille mahdollisuuden ja puitteet erilaiseen seminaariin. Saamme nauttia luonnon rauhasta ja tietopuolisen annin lisäksi vähän liikunnallisestakin yhdessäolosta.

11 Seminaarissa kuulemme: - Suomen nopeimmin kasvavasta energiayhtiöstä - Energiateollisuuden tuoreimmat kuulumiset - Pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista ja tulevaisuudesta - Energiatehokkuuden tärkeydestä - Älykkäistä sähköverkoista Miten sähköverkkoliiketoiminta vastaa yhteiskunnan haasteisiin - Sähköautollako ajelemme tulevaisuudessa Saamme myös eväitä siihen, miten selviämme elämästä vähemmällä saamalla kuitenkin enemmän. Työniloihin paneudumme yhteistuumin ja lopuksi televisiosta tuttu maalaislääkäri Tapani Kiminkinen opettaa meille hengissä pysymisen kiemuroita. Tule Sinäkin täydentämään tietämystäsi, nauttimaan seminaarin monipuolisesta annista ja yhdessäolosta! Seminaari on tarkoitettu assistenteille ja sihteereille sekä asiakaspalveluhenkilöille. Ilmoittautumiset seminaariin mennessä Adato Energia Oy:n koulutuskalenterin kautta Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? Sähkönjakelualan konferenssi CIRED 2011 Frankfurtissa Kesäkuun alkupuolella pidettyyn konferenssiin osallistui kaikkien aikojen ennätysmäärä lähes 1300 sähkönjakelualan ammattilaista, Suomestakin lähes 60. Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät asiat, kehitysohjelmat ja tutkimushankkeet olivat keskeisessä roolissa. Tähän liittyy mukava anekdootti. Paneelikeskusteluun osallistunut Eurelectricin verkkoyksikön johtaja Gunnar Lorenz kertoi, että hänen tiedusteltuaan ilmoittautumistiskiltä paneelisalia, virkailija oli vastannut: Smart Grid, Fantasie or Illusion. Vastaus toki viittasi konferenssihuoneiden nimiin. Mutta tästä voi jatkaa ja todeta, että todella paljon myös konkreettista on tekeillä verkkojen älykkyyden lisäämiseksi. Euroopassa on käynnissä yli 50 suurta älykkäisiin verkkoihin liittyvää tutkimusohjelmaa, joissa on satoja erilaisia hankkeita. Päätavoitteina ovat järjestelmien ja teknologian sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen, jotta hajautettu tuotanto voidaan joustavasti liittää verkkoon ja mahdollistaa dynaaminen kuormanohjaus, energiatehokkuus sekä samalla varmistaa sähköntoimituksen luotettavuus. Sähköautojen ja niiden latauksen edellyttämän infrastruktuurin vaikutuksia jakeluverkkoihin tarkasteltiin myös monipuolisesti eri yhteyksissä. Yhteistyö ICT-operaattorien kanssa katsottiin välttämättömäksi. Sähköautojen osuuden oletetaan kasvavan hitaasti, vuonna 2020 sen arvioidaan olevan 5 10 % uusien autojen myynnistä.

12 Etämittausjärjestelmien asennukset ovat täydessä käynnissä useimmissa Euroopan maissa. Kymmeniä miljoonia uusia mittareita asennetaan lähivuosien aikana. Parhaillaan kehitellään niihin liittyviä palveluita sekä mittaustietojen laajamittaista hyödyntämistä. Erityisesti pienjänniteverkon reaaliaikainen valvonta kehittyy kovaa vauhtia. Jatkossa IC-tekniikan merkitys verkkotoiminnassa korostuu entisestään tietomäärien kasvaessa ja tiedonhallinnan monimutkaistuessa. Regulaation merkitys jakeluverkkotoiminnan kannalta kasvaa jatkuvasti. Suurimpana huolena nähdään teknologian ja järjestelmien uusimisen edellyttämien investointien rahoitus reguloidussa toimintaympäristössä. Älykkäät verkot edellyttävät myös älykästä regulaatiota. Tilanne eri maissa on tässä suhteessa kovin erilainen, mutta Suomessa vertailun mukaan melko hyvä. Konferenssin yhteydessä olleessa näyttelyssä alan yritykset esittelivät uutuustuotteitaan ja palveluitaan. Suomesta tuotenäyttelyyn osallistuivat Tekla, Wamp ja Netcontrol. Konferenssissa sai laaja-alaisen yleiskuvan sähkönjakelutoiminnan tulevaisuuden näkymistä ja alan ajankohtaisista tutkimus- ja kehityshankkeista Euroopassa ja osin myös Euroopan ulkopuolella. Suomalaiset esittelivät monipuolisesti omia hankkeitaan ja olivat hyvin aktiivisesti mukana ohjelmassa. Jarmo Partasen kanssa hoidin vielä tämän vuoden konferenssissa Session 6 eli regulaatio- ja liiketoiminta-alueen organisoinnin. Kiitos kaikille energiayhtiöitten ja Energiamarkkinaviraston edustajille, näytteilleasettajille sekä muille osallistujille hienosta panoksesta, jolla vahvistettiin Suomen profiilia kehityksen eturintamassa. Lisätietoa ja allekirjoittaneelta. Pertti Lindberg SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA Verkko-omaisuuden hallinta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkko-omaisuuden hallinnalla on keskeinen rooli sähköyhtiön toiminnassa. Aloitamme päivän kuulemalla ja keskustelemalla, mitkä ovat verkkoomaisuuden hallinnan lähiajan painopisteet ja haasteet? Kuulemme myös Sähköverkkotoiminnan 3. valvontajakson valvontamenetelmien sisällöstä ja tavoitteista.

13 Lisäksi kuulemme tuotannon liittämisestä verkkoon, josta on parhaillaan valmisteilla Energiateollisuus ry:n suositus. Maanrakennustyöt ovat näkyvä osa sähköverkoston rakennusprojektia, mutta miten saadaan maanrakennusurakoitsijat käsittelemään kaapeleita oikein ja tilaajan laatuvaatimuksien mukaisesti ja mitä edellytetään kaapeleilta? Vastikään on avattu Kaivulupa.fi -palvelu, joka on internetissä toimiva tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa ratkaista johtotietojen kyselyihin liittyvät velvoitteet ja välttää vauriot maanalaisille rakenteille. Pitkään valmisteltu Sähköjohdot ja maantiet -ohje on ollut jo alkuvuoden käytössä ja keskustelemme miten ohje soveltuu käytännön verkonrakennukseen. Aikaisempaan ohjeeseen Sähköjohdot ja yleiset tiet nähden mm. sähkön jakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi, lähinnä myrskyvahinkojen ehkäisemiseksi, on lisätty mahdollisuuksia sijoittaa johtoja tiealueelle. Maakaapeleiden sijoittamista ja suojaamista on käsitelty ohjeessa perusteellisesti. Seminaari on suunnattu verkko-, verkostourakointi- ja palveluntuotantoyhtiöiden johtajille, päälliköille, suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ym. verkkotoiminnan parissa työskenteleville sekä laite- ja järjestelmätoimittajille. SFS 6002 SÄTKY- koulutus Hämeenkylän kartano, Vantaa Onko sähkötyöturvallisuuskortti tai Sätky-kortti vanhenemassa? SFS 6002 SÄTKY- koulutus antaa suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennetun KÄYTÄNNÖNLÄHEISEN koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 :n mukaisen koulutusvelvoitteen. SFS 6002 SÄTKY -koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus Hotelli Cumulus Rovaniemi Sähkön laatu on tärkeä asia sähkönkäyttäjille ja samalla verkonhaltijat joutuvat miettimään ja varautumaan laajoihinkin sähköhäiriöihin.

14 Sähkönjakeluhäiriöt johtuvat ilmastollisista olosuhteista, kuten tuulesta, ukkosista ja kovista pakkasista. Suuri osa häiriöistä johtuu myös ulkopuolisten varomattomasta työskentelystä sähköjohtojen läheisyydessä. Korjaustyöt joudutaan yleensä tekemään vaikeissa keli- ja sääolosuhteissa ja aina ei tiedetä korjaustyön alussa miten pitkään korjaustyöt kestävät. Tärkeintä korjaustöissä on muistaa henkilöturvallisuus, vaikka kiire tuntuu painavan ja näitä töitä ei ole ennalta suunniteltu. Korjaustyön tekijät maastossa sekä vastuuhenkilöt valvomossa joutuvat tekemään kovan paineen ja väsymyksenkin kanssa vaativia tehtäviä. Samalla vikatilanteiden turvallisuusriskit kasvavat. Tämän takia vikatöiden hoito vaatii ehdotonta oikein tekemistä ja turvallisuusohjeiden täsmällistä noudattamista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet - viankorjaustöissä asentajana - esimiehenä, varallaolijana, valvomotyöntekijänä - käytön-, tai sähkötöiden johtajana - käyttötoiminnoista vastaavana verkonhaltijana. Jos haluat varmistaa ja kehittää oman organisaatiosi valmiutta toimia vikatilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti, tule mukaan koulutuspäivään! Tiiviin ja vuorovaikutteisen koulutuspäivän sisältöannin lisäksi on aina kehittävää tavata ja jututtaa kollegoita, jotka ovat samojen haasteiden keskellä Osallistujille jaetaan koulutuksen pohjana oleva Jakeluverkon käyttötehtävät ammattioppikirja. Verkonsuunnittelupäivät Scandic Rosendahl, Tampere Jakeluverkkojen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on muuttunut. Vahvavirtailmajohtomääräykset (VIM A4) ovat korvautuneet Cenelec - standardeilla tammikuussa Jakeluverkkojen SA sarjan verkostosuosituksia on uusittu mm. SA 2 Pienjänniteverkojen ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen ja SA 4 Kaapeloitujen pjliittymisjohtojen mitoitus ja suojaus. Sähköjohdot ja yleiset tiet ohje on uusittu v ohjeeksi Sähköjohdot ja maantiet. Vaikka verkonsuunnittelu tapahtuu käytännössä verkkotietojärjestelmien avulla, on suunnittelijan tunnettava perusteet, joita tietojärjestelmän ohjelmat käyttävät. Vain näin pystytään arvioimaan saatua tulosta. Viime ja toissa syksynä suuren suosion saavuttaneen tilaisuuden uusinnassa käsitellään mm. seuraavia aiheita: - Verkonsuunnittelua käsittelevien SA sarjan verkostosuositusten uusimista

15 - Jakelumuuntajien, pj-verkon runkojohtojen ja liittymisjohtojen kuormitettavuutta - Pj-jakeluverkon ja liittymisjohtojen sulakesuojausta - Ylikuormitus- ja oikosulkusuojausta pienjänniteverkoilla ja muuntajilla - Pienjänniteverkon sulakesuojausta kokonaisuutena - Jännitteen alenemaa muuntajilla ja pienjänniteverkolla - Oikosulkuvirran ja jännitteen aleneman laskentaa - Jakeluverkon maadoituksia - Cenelec -ilmajohtostandardien käyttöönottoa VIM (A4) tilalle - Energiakäytön tehostamista ja häviöiden huomiointia jakeluverkossa - 1 kv jakeluverkkojen käyttökokemuksia ja suunnittelun perusteita - Jakeluverkkojen sijoitusmahdollisuuksia ja ehtoja yleisen tien alueille - Maastosuunnittelua ja työnohjausta Kohderyhmä Tavoitteena on tarjota tapaamis- ja keskustelufoorumi sähköverkon suunnittelijoille, asiantuntevien ja ajankohtaisten alustusten pohjalta. Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi Sokos Hotel Eden Oulu Sähkömarkkinalain muutokset ovat tuoneet vaikutuksia myös sähköntoimituksen keskeytyksiin ja vahingonkorvauksiin. Sähkön laatu- ja häiriöasiat sekä näihin liittyvät vastuukysymykset ovat nousseet tärkeäksi osa-alueeksi sähkönjakelussa viime vuosikymmenen aikana. Uudet sopimusehdot ovat entisestään korostaneet näiden asioiden tärkeyttä. Sähkönlaatu asioissa on usein tullut esiin huonosti toteutetun tai huoltamattoman kompensointilaitteiston aiheuttamat ongelmat ja siksi jakeluverkkoyhtiöt ovat kiristäneet loissähkömaksujaan ja tiukentaneet sähkön laadun valvontaa verkoillaan. EU on antanut direktiivin työpaikkoja koskevasta sähkömagneettisesta säteilystä, joka astuu voimaan Suomessa Se tuo muutoksia työnantajan velvollisuuksiin em. kenttien selvittelyyn. Tilaisuuden tavoitteena on - käydä läpi sähkön laadun peruskäsitteitä - antaa tietoa ja esitellä tarvittavia sähkön laadun perusmittalaitteita, niiden valintaa ja hankintaa - suorittaa käytännön mittausharjoituksia ja tulosten analysointia - perehtyä em. työryhmien julkaisujen laadinnan yhteydessä esille nousseisiin loissähköä ja yliaaltoja koskeviin asioihin ja julkaisujen taustoihin - antaa tietoa loistehon kompensoinnin tarkasteluun ja suunnitteluun teknisesti toimivien ratkaisujen löytämiseksi

16 - antaa myös tarvittavaa perustietoa yleisen sähkönjakeluverkon yliaaltojen hallintaan - antaa lähtökohdat verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisemmille ohjeille ja toiminnalle loistehon kompensointiin ja yliaaltojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä - antaa perustiedot magneettikentistä ja niiden mittaamisesta sekä sähkömagneettisia kenttiä koskevasta työpaikkadirektiivistä - koota verkonhaltijoiden henkilöstöä keskustelemaan sähkönjakelun sähkön laatuun ja loistehon kompensointiin sekä magneettikenttiin liittyvistä asioista ja tuomaan esille omia kokemuksiaan ja käytännön tapauksia ym. näkemyksiä ko. asioista. Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä Etelä Savon ammattiopisto, Mikkeli Ilmajohtoverkostotyöt ovat edelleenkin tärkeä osaamisalue, vaikka maakaapelointi lisääntyykin vauhdilla verkonrakennusmarkkinoilla. Ilmajohtotöihin kuuluvat oleellisesti turvallinen pylvästyöskentely, materiaalin sekä tekniikan hallinta eri ilmajohtoverkostotöissä. Myös pylvään lahovaurioiden tunteminen ja varsinkin purkutöiden suunnittelu turvallisella tavalla lisääntyvät maakaapeloinnin vallatessa alaa. Henkilökohtaisten suojavälineiden oikea käyttö ja ilmajohtojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ovat myös tärkeä osa käytännön ilmajohtoverkostotöissä. Oletko - aloitteleva verkostoasentaja tai esimies, jolla ei ole paljon käytännön kokemusta? - vastavalmistunut ammattikoulutusta? - työtehtävien vaihtaja? - maastosuunnittelija? Jos tunnistit itsesi tästä, Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä -koulutuspäivä on tarkoitettu juuri sinulle! Käyttöpäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Syksyn Käyttöpäivä on jälleen täynnä asiaa. Kuulemme ja keskustelemme mm heinä-elokuun 2010 rajuilmatutkinnan tuloksista, Touko 2011 suurhäiriöharjoituksen annista. Lisäksi kuulemme, miten jännitetyön tekemistä voidaan edistää sähköntoimituksen katkoksien ehkäisemiseksi ja miten sähköyhtiö palvelee asiakkaitaan sähkön laatuasioissa. Saamme katsauksen suositun ja käytännönläheisen Sätky-koulutuksen kehittämisestä ja uudistuksista. Muutokset mahdollisia. Ohjelma valmistuu myöhemmin.

17 Tuotannon liittäminen verkkoon , Rantasipi Airport Congress Center,Vantaa Tuotannon liittäminen verkkoon -seminaarin ohjelma rakentuu Energiateollisuus ry:ssä valmisteilla olevien liittämisohjeiden pohjalle. Kuulemme kevään 2011 aikana päivittyneistä tuotannon sopimusehdoista, tuotannon liittymismaksuperusteista sekä tuotannon teknistä liittämistä koskevista ohjeistuksista toimialalle. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus Kylpylähotelli Eden, Nokia Sähköturvallisuuslaki- ja asetus sekä kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään TEM) päätökset vaativat sähköverkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta, sekä tekemään sähköverkolleen kuntotarkastuksia riittävän usein. Luotettavan ja yhdenmukaisen kuntotarkastuksen aikaansaamiseksi Energiateollisuus ry/adato Energia Oy on yhteistyössä HeadPower Oy:n, suurimpien verkko- ja urakointiyhtiöiden sekä kouluttajien Eduel Oy:n ja AK Laatuverkot Oy:n kanssa kehittänyt sähkönjakeluverkkojen kuntotarkastuksiin asiantuntevan, yhtenäisen ja tilaajan toiveita huomioivan koulutuspaketin. Koulutuksessa opastetaan sähkönjakeluverkon tarkastusten käytännön suorittamiseen, olennaisen kuntotiedon keräämiseen sekä korostetaan asenteen ja tarkastustoiminnan tärkeyttä sähkönjakeluverkon kunnonhallinnassa. Useat verkkoyhtiöt toivovat erityisesti myös verkostourakoitsijoiden ym. palveluntuottajien osallistuvan runsaslukuisesti tähän suosittuun ja asiantuntevaan koulutukseen, jotta tarkastuskäytännöt yhtenäistyvät tilaajien toiveita huomioon ottaen. Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt Winnova Oy, Laitila Ilmajohtojen purkutöiden määrä verkostotöissä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Purkutöihin liittyvät riskit ovat erilaisia kuin rakentamistyössä, mutta siitä huolimatta purkutyö jätetään usein kokonaan suunnittelematta.

18 Uusi valtioneuvoston asetus VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta edellyttää purkutöiden suunnittelua etukäteen. Ennen purkutyön aloittamista on suoritettava työhön liittyvien riskien arviointi. Uuden asetuksen mukaan turvallisuuskoordinaattorin tulee ennen työn aloittamista varmistua siitä, että turvallisuus on huomioitu suunnittelua tilattaessa ja suunnittelussa. Koulutuksen tavoitteena on verkostosuosituksen pohjalta keskustella yhdessä työkokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista asioista, jotta työn suunnittelu tukisi parhaiten turvallista ja tehokasta työsuoritusta. Kurssi on tarkoitettu ilmajohtoverkkojen rakennuttamiseen ja rakentamiseen osallistuville suunnittelijoille, verkostoasentajille, työnjohtajille, tiimipäälliköille sekä työturvallisuusasioista vastaaville Verkkoliiketoiminta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkkoliiketoiminta seminaarin ohjelma rakentuu perinteisesti ajankohtaisten aiheiden ympärille. Aamupäivällä perehdymme mm. älykkäisiin sähköverkkoihin, regulaation kehitystarpeisiin ja Smart Gridtoimintaan. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Virallisen ohjelman päätteeksi keskustelemme päivän aiheista ja avoimiksi jääneistä asioista, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu buffetin merkeissä. Muutokset madollisia. Päivän ohjelma valmistuu myöhemmin. Sähkökauppapäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Perinteinen syksyn Sähkökauppapäivä on suunnattu yrityksen sähkökaupasta vastaaville ja muille sähkökaupan osapuolille. Ohjelma valmistuu myöhemmin.. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! Sähkökauppapäivä siirrettiin marras-joulukuun vaihteesta pidettäväksi eli Energiateollisuus ry:n Syysseminaaria edeltävänä päivänä. Näin on mahdollisuus osallistua molempiin tilaisuuksiin samalla reissulla.

19 Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät paikka avoin Verkonrakennusseminaarin tavoitteena on koota verkonrakennuttajat, verkostourakoitsijat, laitetoimittajat ym. verkonrakennuksen osapuolet tapaamaan toisiaan asiantuntevan seminaarin puitteissa.. Ohjelma valmistuu syksyllä. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Tampere Muutokset mahdollisia. Lisätietoa em. koulutuksista Jukka Muttilainen, Adato

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Kohti eurooppalaista verkkoa

Kohti eurooppalaista verkkoa 1 Kohti eurooppalaista verkkoa Pertti Kuronen Verkkopalvelu 2 Tulevaisuus: eurooppalaiset järjestelmävastaavat ovat yhdistämässä voimiaan ENTSO-E Markkina Käyttö Käyttö Järjestelmän kehittäminen Eurooppalainen

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016 Loissähköperiaatteet 2016 Taustaa: Loistehon syöttö 110 kv:n verkosta 400 kv:n verkkoon Loistehon anto kasvanut noin reaktorin verran vuodessa ~70 Mvar 2 Loistehoikkunan määrittäminen Loistehoikkuna määritellään

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset. Viranomaisen puheenvuoro

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset. Viranomaisen puheenvuoro Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset Viranomaisen puheenvuoro Energiamarkkinavirasto Mikko Heikkilä 31.10.2012 Keskustelutilaisuus voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista Finlandia-talo

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Yli-insinööri Jarno Lamponen Energiamarkkinavirasto Fingridin keskustelutilaisuus 12.8.2013 Sisältö 1. Tausta EU-tasoisille verkkosäännöille 2. Verkkosääntöjen

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 2 Eurooppalaisten sääntöjen valmisteluprosessi Puiteohje: Framework Guideline ACER

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet

Lisätiedot

Toimeksiannon määrittely

Toimeksiannon määrittely Sähköautojen tulevaisuus Suomessa - sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle Nils-Olof Nylund/VTT 16.2.2011 Kuva: Renault Toimeksiannon määrittely

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

Energiasanomat 5/19.4.2012

Energiasanomat 5/19.4.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 5/19.4.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n kevätseminaari Tampereella 24. 25.5: Taloutta, toimitusvarmuutta ja ympäristöä ja tietysti EU:ta - Energiatapaaminen Seinäjoella 11.5.2012 VERKOSTO

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISU

HELSINGIN ENERGIARATKAISU HELSINGIN ENERGIARATKAISU YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ JANNE RAUHAMÄKI, HELEN OY Hiilitieto ry:n talviseminaari 16.3.2016 Sisältö x 16.3.2016 2 HELEN OY Osakeyhtiö vuoden 2015 alusta Organisaatio 1.10.2015 alkaen

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016?

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? http://tukes.mail-pv.fi/a/s/42342267-ac725c0e6cd0fdc7d696f7318779c76d/1012224 Lääkintätilat jäävät pois sähkötilaluokituksista

Lisätiedot

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä Esa Pohjosenperä 14.12.2016 Elenia Oy / konserni Liikevaihto 2015 208,7 / 282,3 M Asiakkaat 417 200 Henkilöstö 177 / 383 Markkinaosuus 12

Lisätiedot

Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin. Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä

Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin. Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Esitys Itämeren alueen haasteet verkkosuunnittelulle Itämeren alueen markkinalähtöinen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.2016 Käsittelyvaihe Komission ehdotus, kiertotalouspaketti 2.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot