Energiasanomat 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 11/19.8.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/ SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla POHJOISMAAT - Ruotsin tuleva talvikausi - Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa EU - EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi - Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin ASIAKASTYYTYVÄISYYS - Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy ENERGIAJOHTAJAT RY - Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa SÄHKÖTURVALLISUUS - Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 SEMINAARIT JA KONGRESSIT - Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari - Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari - Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA - Verkko-omaisuuden hallinta - SFS 6002 SÄTKY- koulutus - Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus - Verkonsuunnittelupäivät - Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi - Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä - Käyttöpäivä - Tuotannon liittäminen verkkoon - Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus - Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt - Verkkoliiketoiminta Sähkökauppapäivä - Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät - 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 SÄHKÖMARKKINAT Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu Sähköntuonnissa Venäjältä alettiin alkaen kokeilla nykyistä paremmin Suomen ja Venäjän sähkötarpeen huomioivaa menetelmää. Aiemmin sähköntuonti Venäjältä on ollut täysin kahdenväliseen kauppaan perustuvaa ja tuontimäärä on lyöty lukkoon ennen päivittäisen markkinatilanteen pörssilaskentaa. Uudessa menetelmässä osaa tuontikapasiteetista on mahdollista käyttää markkinatilanteen mukaan, tekemällä ostotarjouksen Venäjällä ja myyntitarjouksen Nord Pool Spotiin. Tarve hyödyntää siirtokapasiteettia Venäjältä Suomeen ratkeaa tällöin Venäjän ja Suomen markkinatilanteiden mukaan. Kokeilun alussa Fingrid tarjoaa siirtokapasiteetin haltijalle mahdollisuutta käyttää siirtokapasiteetista 100 MW:n verran uudella menetelmällä. Kaupallinen siirtokapasiteetti on kokonaisuudessaan 1300 MW. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä Suomen ja Venäjän välisen sähkökaupan markkinaehtoisuutta ja myös kehittää sitä jatkossa molempiin suuntiin toimivaksi. Lisätietoja: Petteri Haveri Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje Energian sisämarkkinoiden edistämiseksi EU:n energian sisämarkkinapaketissa sovittiin menetelmästä, jolla laaditaan määrätyistä teemoista yhteisiä sääntöjä asiantuntijapainotteisesti. Keskeiset osapuolet ovat komissio, regulaattoreiden yhteistyövirasto ACER ja kantaverkkooperaattoreiden yhteistyöjärjestöt ENTSO-E ja ENTSO-G. Ensimmäiseksi työn alle otettiin verkkoon liittyminen ja siirtorajoitusten hallinta. ACER julkaisi näitä sääntöjä koskevat puiteohjeet viime kuun vaihteessa. Seuraavaksi ENTSO-E laatii puiteohjeen mukaiset säännöt, verkkokoodit. Siirtorajoitusten hallinnan puiteohjeessa, suuntaviivapaperissa, kuvataan millaiset säännöt ENTSO-En tulee laatia hinta-alueiden välisen käytettävissä olevan siirtokapasiteetin laskennasta, hinta-alueiden määrittelystä sekä kaupankäyntikäytännöistä, joilla siirtokapasiteetin käyttö määräytyy. Perusperiaatteita ovat, että alueiden välistä siirtokapasiteettia ei saa rajoittaa muuten kuin aivan erityisissä tilanteissa, sähkönsiirron tulee perustua markkinatilanteeseen (implisiittinen huutokauppa), päivänsisäinen kaupankäyntimuoto on yhteiseen tarjouskirjaan pohjautuva jatkuva-aikainen

3 kaupankäynti ja tarjolla tulee olla tuotteita, jotka mahdollistavat alueiden välisiltä siirtorajoituksilta suojautumisen. Hinta-alueet tulee määritellä siten, että sähkömarkkina kaiken kaikkiaan toimii tehokkaasti. Muun muassa ET on korostanut suurien hinta-alueiden tuomia etuja sähkömarkkinan toimivuudelle ja tehokkuudelle. Puiteohje ja muuta materiaalia aiheesta on saatavilla ACERin kotisivuilla: Petteri Haveri Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäismarkkinamallista Keskustelu tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinamallista on käynnistynyt eurooppalaisella tasolla. Eurooppalaisten energiaviranomaisten mielestä tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinat tulisi rakentaa niin, että myyjä olisi asiakkaan ensisijainen kosketuspinta sähkömarkkinoille. Asiakkaan yhteydenpito verkonhaltijaan rajattaisiin vain tilanteisiin, joissa asiakkaalla on kysymyksiä teknisiin asioihin liittyen. Pakollinen myyjän lähettämä yhteislasku olisi puolestaan viranomaisten mielestä sopivin ratkaisu laskutuksen järjestämiselle, koska myyjä on nimenomaisesti se osapuoli, joka toimii avoimilla kilpailuilla markkinoilla ja jonka asiakas voi halutessaan vaihtaa. Nämä kaksi asiaa ovat pääviestit parhaillaan käynnissä olevassa eurooppalaisessa energiaviranomaisten julkisessa kuulemisessa. Tämä julkinen konsultaatio koskee CEER:n (Council of European Energy Regulators, suositusluonnosta eurooppalaisesta sähkön ja kaasun vähittäismarkkinamallista pääpainonaan myyjänvaihto ja laskutus. CEER esittää raporttiluonnoksessaan 17 suositusta. Yksi koskee myyjäkeskeistä vähittäismarkkinamallia. 8 suositusta käsittelee myyjänvaihtoprosessin yksityiskohtia, yksi muuttoprosessia ja loput 7 suositusta koskevat pakollista yhden laskun mallia. Raportin sisällössä on paljon pohjoismaisesta keskustelusta tuttuja näkökulmia. CEER kutsuu nyt kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia lausumaan näkemyksensä esittämistään suosituksista. Kuuleminen päättyy Tunnukset lausuntokaavakkeen täyttämiseksi tulee pyytää mennessä. ET laatii raportista oman lausunnon, joka on lähetetty kommentoitavaksi sähkökauppa- ja sähköverkkojohtajille. Lausunto hyödyntää vahvasti ET:n jäseniltä pohjoismaisia vähittäismarkkinoita koskevassa keskustelussa

4 saatuja näkemyksiä. Yritykset voivat myös halutessaan antaa oman yhtiökohtaisen lausuntonsa suoraan CEERille. Ohjeet lausunnon antamiseksi, kommentoitava raportti ja lausunnonantokaavake löytyvät osoitteesta C%20CONSULTATIONS/Retail_market_design. Lisätietoja ja mahdolliset kysymykset: Riina Heinimäki (09) ) tai Ina Lehto (09) ) Ina Lehto KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla Vuoden 2011 asuntomessut järjestettiin Kokkolassa. Kaukolämpö oli vahvasti edustettuna sekä messualueen lämmitystapana että näkyvyydessä ja kuuluvuudessa messualueella. Kaukolämmityksellä lämmitetään messualueella 80 prosenttia rakennustilavuudesta. Myös Kokkolan Energian ständillään jakamat keltaiset kangaskassit ja messuilla arvottavana ollut Jopo saavuttivat valtavaa suosiota. Messuille osallistuminen vaatii paikallisilta toimijoilta aina hieman talkoohenkeä koko alan puolesta. ET:n kaukolämpötoimiala kannustaa jäseniään laittamaan jalkoja liikkeelle ja lähtemään asuntomessujen lisäksi muihin oman alueen tapahtumiin tapaamaan nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita! Lähes messuvieraan joukkoon liittyivät myös edustajat tulevien messupaikkakuntien kaukolämpöyhtiöistä ja kaukolämmön asiakkuustoimikunta Kokkolan Energian ja ET:n kutsumina. Tapaamisen aikana kävi selväksi, että kaikilta alan toimijoilta vaaditaan tahtoa ja reipasta otetta yhteisen asian puolesta. Antti Kohopää POHJOISMAAT Ruotsin tuleva talvikausi Ruotsin kantaverkko Svensk Kraftnät ennakoi, että tuleva talvikausi on vuosi sitten julkistetun viime talvikauden ennusteen mukainen. Ruotsin hallitukselle annetussa vuosittaisessa raportissaan Svenska Kraftnät arvioi, että maan oma sähköntuotanto riittää, jos talvi on normaali. Jos talvi

5 kuitenkin on erittäin kylmä, silloin sähkön tuontitarve on kolmisen sataa megawattia. Ruotsin tuontimahdollisuudet kasvavat tämän vuoden lopussa, kun 800- megawattinen Fenno-Skan 2 merikaapeli valmistuu. Raportin mukaan erittäin kylmänä talvena naapurimaista ei ehkä kuitenkaan riitä sähköä Ruotsiin. Erittäin kylmänä talvena Ruotsin tehohuippu on MW, se on hieman alempi kuin vuosi sitten esitetty arvio edellisestä talvikaudesta. Lasku johtuu siitä, että lämpötilakorjaus on nyt hieman alempi. Raportista ei puhuta mitään Suomessa paljon esillä olevasta mahdollisesta laskusuhdanteesta. Ruotsin vesivoimakapasiteetti on tulevalla talvikaudella MW. Asennettua ydinvoimakapasiteettia on MW, mutta käyttöön siitä saadaan talvikaudella maksimissaan MW. Oskarshamn 3:n odotetaan toimivan teholla /- 50 MW. Täyttä MW:n tehoa ei voi saavuttaa ennen kuin vuoden 2012 revisiossa on tehty välttämättömät mittaukset. Ruotsin tuulivoima on kasvanut viime talvesta noin 700 MW, nyt asennettua tehoa on lähes MW. Tuulivoimakapasiteetista lasketaan pakkasilla saatavan vain kuusi prosenttia asennetusta tehosta, 172 MW. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa saadaan talvella MW. Svenska Kraftnätin raportti Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet on ladattavissa pdf-tiedostona sivulla (38 s.). Pekka Tiusanen Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa Norja vei sähköä heinäkuussa 2370 GWh. Se on maan sähkönviennin historian korkein kuukausimäärä. Heinäkuun viimeisellä viikolla Norja vei täydellä kapasiteetilla sähköä Hollantiin ja Tanskaan, jossa tuulivoimaa ei saatu normaaliin tapaan. Norjan heinäkuun sähkönviennistä suurin osa tuotettiin Itä-Norjassa, jossa puolet matalista altaista oli 97,5 prosenttisesti täynnä. Uhkana oli altaiden tulviminen yli äyräiden. Siksi voimalaitoksia ajettiin, vaikka sähkön hinta oli matalampi kuin mitä talvikaudeksi on odotettavissa. Sellaiset tuottajat, joiden altaissa tulvimisriski on pieni, eivät kuitenkaan käynnistäneet tuotantoa.

6 Kesällä sähkönkulutus Norjassa on alhaisimmillaan. Siksi sähköä riitti vientiin huomattavan paljon. Lähde: Norwegian Water and Energy Directorate Jukka Kortelainen EU EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi Euroopan komission kesäkuussa julkistamaan energiatehokkuusdirektiiviin sisältyvät toimenpide-ehdotukset voivat toteutuessaan tulla erittäin kalliiksi. Hallituksen eduskunnalle toimittaman kirjelmän mukaan direktiivi aiheuttaisi kunnille ja valtiolle yhteensä noin miljardin euron lisäinvestointitarpeen vuosittain, jos ehdotuksen sisältämä julkisen sektorin 3 prosentin vuotuinen peruskorjausvaatimus toteutuisi esitetyssä muodossa. Direktiivissä esitetään myös, että yksityisten kuluttajien energian- ja erityisesti lämmönkulutusta mitattaisiin nykyistä tarkemmin. Kuluttajan pitäisi saada ajantasaisesti tietoa sähkön, kaasun, kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden kulutuksestaan. Laskutuksen tulisi perustua todelliseen kulutukseen ja mittarilukemiin. Huoneistokohtainen lämpöenergian mittaus tarkoittaisi asuin-, toimisto- ym. huoneistoihin Suomessa yli miljoonan mittarin asentamista. Investointi maksaisi toista miljardia euroa. Komissio on antanut energiatehokkuusdirektiivin, koska se ei ole ollut tyytyväinen jäsenmaiden nykyisiin energiatehokkuustoimiin, joilla se arvioi saavutettavan vain puolet EU:n asettamasta 20 prosentin energiansäästötavoitteesta vuodelle Energiatehokkuusdirektiivi korvaisi nykyisen energiapalveludirektiivin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin. Se vaikuttaa erityisesti rakentamista ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön sekä energiantuottajille ja jakelijoille asetettaviin velvoitteisiin. Energiayhtiöiden olisi esimerkiksi luotava energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä, jolla tähdättäisiin 1,5 prosentin vuosittaiseen säästöön yhtiön myymästä energiamäärästä. Jotkut komission esittämät toimet ovat myös päällekkäisiä Suomessa jo käytössä olevien kustannustehokkaampien toimien kanssa. Hallitus pitääkin tärkeänä, että direktiivin jatkovalmistelussa saadaan lisää joustoa toimien kansalliseen toteutukseen.

7 Tiedote TEM:n sivuilla: Jukka Kortelainen Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin Heinäkuun alusta EU:n puheenjohtajuuskautensa aloittanut Puola tavoittelee EU:lle nykyistä vahvempaa otetta kansainvälisessä energiadialogissa. Puola toivoo voivansa määritellä Unionille ulkoisen energiapolitiikan suuntaviivat. Käytännössä se tarkoittaa, että EU:n ääni saisi aiempaa paremman vastakaiun globaaleilla energiafoorumeilla. Puolan mielestä EU tarvitsee myös vakaan, pitkän aikavälin strategian edistääkseen energia-alan kehittämistä vuoden 2050 ilmastotavoitteita ajatellen. Euroopan energiamarkkinoiden muuttunut tilanne asettaa puheenjohtajamaan mukaan uusia haasteita, joiden voittaminen edellyttää jäsenmailta nykyistä yhtenäisimpiä ja syvempiä ponnistuksia. Puola aikoo edistää kaikin mahdollisin keinoin infrastruktuuri- ja energiatehokkuusdirektiivejä, jotka ovat sen puheenjohtajuuskauden keskeisimmät energialainsäädäntöhankkeet. Tässä työssä se odottaa pääsevänsä mahdollisimman läheiseen ja hyvään yhteistyöhön kaikkien EU:n päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa Presidency Programme Jukka Kortelainen ASIAKASTYYTYVÄISYYS Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy Energia-alan asiakastyytyväisyystutkimukset on uudistettu Energiateollisuus ry:n Mainetalkoiden projektissa. Energia-alan asiakastutkimus tehdään tänä syksynä ensi kertaa uudella mallilla. Uudistettu Energiateollisuus ry:n energia-alan asiakastyytyväisyystutkimus - tuottaa tietoa asiakastyytyväisyyden nykytilasta ja kehittämistarpeesta mm. asiakas- ja puhelinpalveluun, henkilöstöön, tiedottamiseen, neuvontaan, laskutukseen ja sähkön / kaukolämmön laatuun liittyen - tuottaa tietoa eri tekijöiden vaikutuksista asiakastyytyväisyyden muodostumisessa ja auttaa paikantamaan kriittisiä kehittämiskohteita - tutkimuksen avulla saadaan vertailuindeksit eri yritysten vertailemiseksi sekä myös energiatoimialan vertailemiseksi muihin toimialoihin - tuottaa tietoa koko alan asiakastyytyväisyyden tilasta

8 - tutkimuksessa omat kyselylomakkeensa sähkönmyynnille, verkolle, kokonaistoimitukselle ja kaukolämmölle. Alan vertailutiedon keräämiseksi ja tutkimusmallin edelleen kehittämiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenyritys osallistuu syksyn tutkimuskierrokselle. Pyydän ilmoittautumaan tutkimukseen mennessä. Silloin oman yhtiönne tulokset ehtivät vielä mukaan valtakunnalliseen vertailuun. Tutkimuksen tekee IROResearch Oy ja käytännön organisoinnin hoitaa Adato Energia Oy. Lisätietoja: Juhani Kalevi tai Juhani Kalevi, Adato ENERGIAJOHTAJAT RY Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa Energiajohtajat ry:n perinteiset neuvottelupäivät ja vuosikokous kokosivat Jyväskylään lähes 80 henkilöä. Torstain seminaariosuuden aluksi Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola kertoi, miten vesiliiketoiminta tuli osaksi Jyväskylän Energiaa. Sen jälkeen vuorossa olivat sponsoripuheenvuorot: Palveluoperaattorin rooli energia-alan muutoksissa/tero Saksman, ENFO Oyj, Energia-alan toimintaympäristön muutokset poikkeuksellisen merkittäviä ja nopeita - strategiatyöllä entistäkin kovempi prioriteetti yritysjohdon agendalla/matti Manninen, Pöyry Management Consulting Oy, Ensto Saves Your Energy/Markku Rantio, Ensto Finland Oy, Suomalainen sähkötukkukauppa/tapio Jouhki, SLO Oy, Toshiba ja Landis+Gyr/Rauno Leinonen, Landis+Gyr sekä Onninen tänään/tom Pahlman, Onninen Oy, Infra. Iltapäivällä ohjelmassa oli vierailu Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitoksessa. Perjantain ohjelmassa oli laivaristeily Päijänteellä. Vuosikokouksen avasi Energiajohtajat ry:n puheenjohtaja Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy. Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Energiajohtajat ry:n hallituksen kolme erovuoroista jäsentä Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk ja Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy valittiin hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle. Vuosikokous valitsi Honkasen yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana seuraavan toimintavuoden. Uusi hallitus aloitti uusien sääntöjen mukaan välittömästi vuosikokouksen tekemän valinnan jälkeen.

9 Yhdistyksen hallitus ja varajäsenet toimiaikoineen ovat vuosikokouksen jälkeen: Varsinaiset jäsenet Erkki Salmi, Joroisten Energialaitos Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy Pertti Laukkanen, Vantaan Energia Oy Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, pj Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy Varajäsenet Jussi Lehto, Keravan Energia Oy Janne Vettervik, Sallila Energia Oy Arto Tiainen, Parikkalan Valo Oy Kari Laine, Vattenfall Oy valittiin vuoden 2012 toiminnantarkastajaksi ja Esa Muukka, Mäntsälän Energia Oy hänen varahenkilökseen. Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2012 neuvottelupäivät ja vuosikokous pidetään Pietarissa laivaristeilynä kesäkuun alkupuoliskolla. Jos laivaristeilyä ei kuitenkaan ole silloin saatavilla, junamatka on varavaihtoehtona. RAO Nordicin toimitusjohtaja Oleg Zakataev lupasi, että RAO auttaa matkan järjestelyissä, Pietarissa on tarkoitus nähdä mm. voimalaitos ja linkkiasema. PDF-tiedostot Jyväskylän neuvottelupäivien alustuksista ja joukko digikuvia on ladattavissa tilapäisellä nettisivulla aista/liitteet/energiajohtajat_ry_neuvottelupaivan_alustukset_2011_jyvaskyl a/energiajohtajat_ry_kesakokous_2011_jyvaskyla.html?sectionuri=%2ffi%2 fajankohtaista parin viikon ajan. Sivulle pääsee vain klikkaamalla oheista linkkiä. Pekka Tiusanen SÄHKÖTURVALLISUUS Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 Sähköturvallisuuden edistämiskeskus on sähköalan järjestöjen perustama yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sähkön ja sähkölaitteiden turvallista käyttöä sekä energiatehokkuutta tukemalla

10 avustuksilla neuvontaan ja opetukseen tarvittavan materiaalin tuottamista sekä sähköalan turvallisuuteen, standardisointiin, energiansäästöön, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvien hankkeiden toteuttamista. Avustuksia on myönnetty vuosittain jopa euroa. Myös energia-alan toimijoiden on mahdollista saada rahoitusta sähköturvallisuuden, sähkötyöturvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Kannattaa rohkeasti laatia projektisuunnitelma rahoitussuunnitelmineen ja toimittaa se STEKille. Vuoden 2011 loppuvuoden avustukset ovat haettavana. Hakulomake on saatavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteesta: Lomakkeen voi lähettää myös sähköisessä muodossa. www-sivuilta löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustuksien myöntämisperusteista. Hakemusten tulee olla perillä mennessä. Pertti Lindberg SEMINAARIT JA KONGRESSIT Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari Hilton Helsinki Kalastajatorppa Energiateollisuuden perinteinen työmarkkinaseminaari pidetään Helsingissä, Kalastajatorpalla, syyskuun päivinä. Seminaarissa on monipuolinen ohjelma tasokkaine esiintyjineen. Seminaarin teemana on maine ja työmarkkinoiden kansainvälistyminen. Erityisen ajankohtainen on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen puheenvuoro Suomen ja EU:n talousnäkymistä. Tilaisuus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen sekä työnantajien ja palkansaajien edustajien keskinäiseen kanssakäymiseen. Työmarkkinaseminaari on tarkoitettu yritys- ja henkilöstöjohdolle sekä henkilöstön edustajille eli luottamushenkilöille. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Adato Energia Oy, Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari Scandic Vierumäki Vuosittainen Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari järjestetään jo yhdeksännentoista kerran. Vierumäki antaa meille mahdollisuuden ja puitteet erilaiseen seminaariin. Saamme nauttia luonnon rauhasta ja tietopuolisen annin lisäksi vähän liikunnallisestakin yhdessäolosta.

11 Seminaarissa kuulemme: - Suomen nopeimmin kasvavasta energiayhtiöstä - Energiateollisuuden tuoreimmat kuulumiset - Pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista ja tulevaisuudesta - Energiatehokkuuden tärkeydestä - Älykkäistä sähköverkoista Miten sähköverkkoliiketoiminta vastaa yhteiskunnan haasteisiin - Sähköautollako ajelemme tulevaisuudessa Saamme myös eväitä siihen, miten selviämme elämästä vähemmällä saamalla kuitenkin enemmän. Työniloihin paneudumme yhteistuumin ja lopuksi televisiosta tuttu maalaislääkäri Tapani Kiminkinen opettaa meille hengissä pysymisen kiemuroita. Tule Sinäkin täydentämään tietämystäsi, nauttimaan seminaarin monipuolisesta annista ja yhdessäolosta! Seminaari on tarkoitettu assistenteille ja sihteereille sekä asiakaspalveluhenkilöille. Ilmoittautumiset seminaariin mennessä Adato Energia Oy:n koulutuskalenterin kautta Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? Sähkönjakelualan konferenssi CIRED 2011 Frankfurtissa Kesäkuun alkupuolella pidettyyn konferenssiin osallistui kaikkien aikojen ennätysmäärä lähes 1300 sähkönjakelualan ammattilaista, Suomestakin lähes 60. Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät asiat, kehitysohjelmat ja tutkimushankkeet olivat keskeisessä roolissa. Tähän liittyy mukava anekdootti. Paneelikeskusteluun osallistunut Eurelectricin verkkoyksikön johtaja Gunnar Lorenz kertoi, että hänen tiedusteltuaan ilmoittautumistiskiltä paneelisalia, virkailija oli vastannut: Smart Grid, Fantasie or Illusion. Vastaus toki viittasi konferenssihuoneiden nimiin. Mutta tästä voi jatkaa ja todeta, että todella paljon myös konkreettista on tekeillä verkkojen älykkyyden lisäämiseksi. Euroopassa on käynnissä yli 50 suurta älykkäisiin verkkoihin liittyvää tutkimusohjelmaa, joissa on satoja erilaisia hankkeita. Päätavoitteina ovat järjestelmien ja teknologian sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen, jotta hajautettu tuotanto voidaan joustavasti liittää verkkoon ja mahdollistaa dynaaminen kuormanohjaus, energiatehokkuus sekä samalla varmistaa sähköntoimituksen luotettavuus. Sähköautojen ja niiden latauksen edellyttämän infrastruktuurin vaikutuksia jakeluverkkoihin tarkasteltiin myös monipuolisesti eri yhteyksissä. Yhteistyö ICT-operaattorien kanssa katsottiin välttämättömäksi. Sähköautojen osuuden oletetaan kasvavan hitaasti, vuonna 2020 sen arvioidaan olevan 5 10 % uusien autojen myynnistä.

12 Etämittausjärjestelmien asennukset ovat täydessä käynnissä useimmissa Euroopan maissa. Kymmeniä miljoonia uusia mittareita asennetaan lähivuosien aikana. Parhaillaan kehitellään niihin liittyviä palveluita sekä mittaustietojen laajamittaista hyödyntämistä. Erityisesti pienjänniteverkon reaaliaikainen valvonta kehittyy kovaa vauhtia. Jatkossa IC-tekniikan merkitys verkkotoiminnassa korostuu entisestään tietomäärien kasvaessa ja tiedonhallinnan monimutkaistuessa. Regulaation merkitys jakeluverkkotoiminnan kannalta kasvaa jatkuvasti. Suurimpana huolena nähdään teknologian ja järjestelmien uusimisen edellyttämien investointien rahoitus reguloidussa toimintaympäristössä. Älykkäät verkot edellyttävät myös älykästä regulaatiota. Tilanne eri maissa on tässä suhteessa kovin erilainen, mutta Suomessa vertailun mukaan melko hyvä. Konferenssin yhteydessä olleessa näyttelyssä alan yritykset esittelivät uutuustuotteitaan ja palveluitaan. Suomesta tuotenäyttelyyn osallistuivat Tekla, Wamp ja Netcontrol. Konferenssissa sai laaja-alaisen yleiskuvan sähkönjakelutoiminnan tulevaisuuden näkymistä ja alan ajankohtaisista tutkimus- ja kehityshankkeista Euroopassa ja osin myös Euroopan ulkopuolella. Suomalaiset esittelivät monipuolisesti omia hankkeitaan ja olivat hyvin aktiivisesti mukana ohjelmassa. Jarmo Partasen kanssa hoidin vielä tämän vuoden konferenssissa Session 6 eli regulaatio- ja liiketoiminta-alueen organisoinnin. Kiitos kaikille energiayhtiöitten ja Energiamarkkinaviraston edustajille, näytteilleasettajille sekä muille osallistujille hienosta panoksesta, jolla vahvistettiin Suomen profiilia kehityksen eturintamassa. Lisätietoa ja allekirjoittaneelta. Pertti Lindberg SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA Verkko-omaisuuden hallinta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkko-omaisuuden hallinnalla on keskeinen rooli sähköyhtiön toiminnassa. Aloitamme päivän kuulemalla ja keskustelemalla, mitkä ovat verkkoomaisuuden hallinnan lähiajan painopisteet ja haasteet? Kuulemme myös Sähköverkkotoiminnan 3. valvontajakson valvontamenetelmien sisällöstä ja tavoitteista.

13 Lisäksi kuulemme tuotannon liittämisestä verkkoon, josta on parhaillaan valmisteilla Energiateollisuus ry:n suositus. Maanrakennustyöt ovat näkyvä osa sähköverkoston rakennusprojektia, mutta miten saadaan maanrakennusurakoitsijat käsittelemään kaapeleita oikein ja tilaajan laatuvaatimuksien mukaisesti ja mitä edellytetään kaapeleilta? Vastikään on avattu Kaivulupa.fi -palvelu, joka on internetissä toimiva tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa ratkaista johtotietojen kyselyihin liittyvät velvoitteet ja välttää vauriot maanalaisille rakenteille. Pitkään valmisteltu Sähköjohdot ja maantiet -ohje on ollut jo alkuvuoden käytössä ja keskustelemme miten ohje soveltuu käytännön verkonrakennukseen. Aikaisempaan ohjeeseen Sähköjohdot ja yleiset tiet nähden mm. sähkön jakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi, lähinnä myrskyvahinkojen ehkäisemiseksi, on lisätty mahdollisuuksia sijoittaa johtoja tiealueelle. Maakaapeleiden sijoittamista ja suojaamista on käsitelty ohjeessa perusteellisesti. Seminaari on suunnattu verkko-, verkostourakointi- ja palveluntuotantoyhtiöiden johtajille, päälliköille, suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ym. verkkotoiminnan parissa työskenteleville sekä laite- ja järjestelmätoimittajille. SFS 6002 SÄTKY- koulutus Hämeenkylän kartano, Vantaa Onko sähkötyöturvallisuuskortti tai Sätky-kortti vanhenemassa? SFS 6002 SÄTKY- koulutus antaa suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennetun KÄYTÄNNÖNLÄHEISEN koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 :n mukaisen koulutusvelvoitteen. SFS 6002 SÄTKY -koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus Hotelli Cumulus Rovaniemi Sähkön laatu on tärkeä asia sähkönkäyttäjille ja samalla verkonhaltijat joutuvat miettimään ja varautumaan laajoihinkin sähköhäiriöihin.

14 Sähkönjakeluhäiriöt johtuvat ilmastollisista olosuhteista, kuten tuulesta, ukkosista ja kovista pakkasista. Suuri osa häiriöistä johtuu myös ulkopuolisten varomattomasta työskentelystä sähköjohtojen läheisyydessä. Korjaustyöt joudutaan yleensä tekemään vaikeissa keli- ja sääolosuhteissa ja aina ei tiedetä korjaustyön alussa miten pitkään korjaustyöt kestävät. Tärkeintä korjaustöissä on muistaa henkilöturvallisuus, vaikka kiire tuntuu painavan ja näitä töitä ei ole ennalta suunniteltu. Korjaustyön tekijät maastossa sekä vastuuhenkilöt valvomossa joutuvat tekemään kovan paineen ja väsymyksenkin kanssa vaativia tehtäviä. Samalla vikatilanteiden turvallisuusriskit kasvavat. Tämän takia vikatöiden hoito vaatii ehdotonta oikein tekemistä ja turvallisuusohjeiden täsmällistä noudattamista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet - viankorjaustöissä asentajana - esimiehenä, varallaolijana, valvomotyöntekijänä - käytön-, tai sähkötöiden johtajana - käyttötoiminnoista vastaavana verkonhaltijana. Jos haluat varmistaa ja kehittää oman organisaatiosi valmiutta toimia vikatilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti, tule mukaan koulutuspäivään! Tiiviin ja vuorovaikutteisen koulutuspäivän sisältöannin lisäksi on aina kehittävää tavata ja jututtaa kollegoita, jotka ovat samojen haasteiden keskellä Osallistujille jaetaan koulutuksen pohjana oleva Jakeluverkon käyttötehtävät ammattioppikirja. Verkonsuunnittelupäivät Scandic Rosendahl, Tampere Jakeluverkkojen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on muuttunut. Vahvavirtailmajohtomääräykset (VIM A4) ovat korvautuneet Cenelec - standardeilla tammikuussa Jakeluverkkojen SA sarjan verkostosuosituksia on uusittu mm. SA 2 Pienjänniteverkojen ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen ja SA 4 Kaapeloitujen pjliittymisjohtojen mitoitus ja suojaus. Sähköjohdot ja yleiset tiet ohje on uusittu v ohjeeksi Sähköjohdot ja maantiet. Vaikka verkonsuunnittelu tapahtuu käytännössä verkkotietojärjestelmien avulla, on suunnittelijan tunnettava perusteet, joita tietojärjestelmän ohjelmat käyttävät. Vain näin pystytään arvioimaan saatua tulosta. Viime ja toissa syksynä suuren suosion saavuttaneen tilaisuuden uusinnassa käsitellään mm. seuraavia aiheita: - Verkonsuunnittelua käsittelevien SA sarjan verkostosuositusten uusimista

15 - Jakelumuuntajien, pj-verkon runkojohtojen ja liittymisjohtojen kuormitettavuutta - Pj-jakeluverkon ja liittymisjohtojen sulakesuojausta - Ylikuormitus- ja oikosulkusuojausta pienjänniteverkoilla ja muuntajilla - Pienjänniteverkon sulakesuojausta kokonaisuutena - Jännitteen alenemaa muuntajilla ja pienjänniteverkolla - Oikosulkuvirran ja jännitteen aleneman laskentaa - Jakeluverkon maadoituksia - Cenelec -ilmajohtostandardien käyttöönottoa VIM (A4) tilalle - Energiakäytön tehostamista ja häviöiden huomiointia jakeluverkossa - 1 kv jakeluverkkojen käyttökokemuksia ja suunnittelun perusteita - Jakeluverkkojen sijoitusmahdollisuuksia ja ehtoja yleisen tien alueille - Maastosuunnittelua ja työnohjausta Kohderyhmä Tavoitteena on tarjota tapaamis- ja keskustelufoorumi sähköverkon suunnittelijoille, asiantuntevien ja ajankohtaisten alustusten pohjalta. Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi Sokos Hotel Eden Oulu Sähkömarkkinalain muutokset ovat tuoneet vaikutuksia myös sähköntoimituksen keskeytyksiin ja vahingonkorvauksiin. Sähkön laatu- ja häiriöasiat sekä näihin liittyvät vastuukysymykset ovat nousseet tärkeäksi osa-alueeksi sähkönjakelussa viime vuosikymmenen aikana. Uudet sopimusehdot ovat entisestään korostaneet näiden asioiden tärkeyttä. Sähkönlaatu asioissa on usein tullut esiin huonosti toteutetun tai huoltamattoman kompensointilaitteiston aiheuttamat ongelmat ja siksi jakeluverkkoyhtiöt ovat kiristäneet loissähkömaksujaan ja tiukentaneet sähkön laadun valvontaa verkoillaan. EU on antanut direktiivin työpaikkoja koskevasta sähkömagneettisesta säteilystä, joka astuu voimaan Suomessa Se tuo muutoksia työnantajan velvollisuuksiin em. kenttien selvittelyyn. Tilaisuuden tavoitteena on - käydä läpi sähkön laadun peruskäsitteitä - antaa tietoa ja esitellä tarvittavia sähkön laadun perusmittalaitteita, niiden valintaa ja hankintaa - suorittaa käytännön mittausharjoituksia ja tulosten analysointia - perehtyä em. työryhmien julkaisujen laadinnan yhteydessä esille nousseisiin loissähköä ja yliaaltoja koskeviin asioihin ja julkaisujen taustoihin - antaa tietoa loistehon kompensoinnin tarkasteluun ja suunnitteluun teknisesti toimivien ratkaisujen löytämiseksi

16 - antaa myös tarvittavaa perustietoa yleisen sähkönjakeluverkon yliaaltojen hallintaan - antaa lähtökohdat verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisemmille ohjeille ja toiminnalle loistehon kompensointiin ja yliaaltojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä - antaa perustiedot magneettikentistä ja niiden mittaamisesta sekä sähkömagneettisia kenttiä koskevasta työpaikkadirektiivistä - koota verkonhaltijoiden henkilöstöä keskustelemaan sähkönjakelun sähkön laatuun ja loistehon kompensointiin sekä magneettikenttiin liittyvistä asioista ja tuomaan esille omia kokemuksiaan ja käytännön tapauksia ym. näkemyksiä ko. asioista. Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä Etelä Savon ammattiopisto, Mikkeli Ilmajohtoverkostotyöt ovat edelleenkin tärkeä osaamisalue, vaikka maakaapelointi lisääntyykin vauhdilla verkonrakennusmarkkinoilla. Ilmajohtotöihin kuuluvat oleellisesti turvallinen pylvästyöskentely, materiaalin sekä tekniikan hallinta eri ilmajohtoverkostotöissä. Myös pylvään lahovaurioiden tunteminen ja varsinkin purkutöiden suunnittelu turvallisella tavalla lisääntyvät maakaapeloinnin vallatessa alaa. Henkilökohtaisten suojavälineiden oikea käyttö ja ilmajohtojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ovat myös tärkeä osa käytännön ilmajohtoverkostotöissä. Oletko - aloitteleva verkostoasentaja tai esimies, jolla ei ole paljon käytännön kokemusta? - vastavalmistunut ammattikoulutusta? - työtehtävien vaihtaja? - maastosuunnittelija? Jos tunnistit itsesi tästä, Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä -koulutuspäivä on tarkoitettu juuri sinulle! Käyttöpäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Syksyn Käyttöpäivä on jälleen täynnä asiaa. Kuulemme ja keskustelemme mm heinä-elokuun 2010 rajuilmatutkinnan tuloksista, Touko 2011 suurhäiriöharjoituksen annista. Lisäksi kuulemme, miten jännitetyön tekemistä voidaan edistää sähköntoimituksen katkoksien ehkäisemiseksi ja miten sähköyhtiö palvelee asiakkaitaan sähkön laatuasioissa. Saamme katsauksen suositun ja käytännönläheisen Sätky-koulutuksen kehittämisestä ja uudistuksista. Muutokset mahdollisia. Ohjelma valmistuu myöhemmin.

17 Tuotannon liittäminen verkkoon , Rantasipi Airport Congress Center,Vantaa Tuotannon liittäminen verkkoon -seminaarin ohjelma rakentuu Energiateollisuus ry:ssä valmisteilla olevien liittämisohjeiden pohjalle. Kuulemme kevään 2011 aikana päivittyneistä tuotannon sopimusehdoista, tuotannon liittymismaksuperusteista sekä tuotannon teknistä liittämistä koskevista ohjeistuksista toimialalle. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus Kylpylähotelli Eden, Nokia Sähköturvallisuuslaki- ja asetus sekä kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään TEM) päätökset vaativat sähköverkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta, sekä tekemään sähköverkolleen kuntotarkastuksia riittävän usein. Luotettavan ja yhdenmukaisen kuntotarkastuksen aikaansaamiseksi Energiateollisuus ry/adato Energia Oy on yhteistyössä HeadPower Oy:n, suurimpien verkko- ja urakointiyhtiöiden sekä kouluttajien Eduel Oy:n ja AK Laatuverkot Oy:n kanssa kehittänyt sähkönjakeluverkkojen kuntotarkastuksiin asiantuntevan, yhtenäisen ja tilaajan toiveita huomioivan koulutuspaketin. Koulutuksessa opastetaan sähkönjakeluverkon tarkastusten käytännön suorittamiseen, olennaisen kuntotiedon keräämiseen sekä korostetaan asenteen ja tarkastustoiminnan tärkeyttä sähkönjakeluverkon kunnonhallinnassa. Useat verkkoyhtiöt toivovat erityisesti myös verkostourakoitsijoiden ym. palveluntuottajien osallistuvan runsaslukuisesti tähän suosittuun ja asiantuntevaan koulutukseen, jotta tarkastuskäytännöt yhtenäistyvät tilaajien toiveita huomioon ottaen. Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt Winnova Oy, Laitila Ilmajohtojen purkutöiden määrä verkostotöissä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Purkutöihin liittyvät riskit ovat erilaisia kuin rakentamistyössä, mutta siitä huolimatta purkutyö jätetään usein kokonaan suunnittelematta.

18 Uusi valtioneuvoston asetus VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta edellyttää purkutöiden suunnittelua etukäteen. Ennen purkutyön aloittamista on suoritettava työhön liittyvien riskien arviointi. Uuden asetuksen mukaan turvallisuuskoordinaattorin tulee ennen työn aloittamista varmistua siitä, että turvallisuus on huomioitu suunnittelua tilattaessa ja suunnittelussa. Koulutuksen tavoitteena on verkostosuosituksen pohjalta keskustella yhdessä työkokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista asioista, jotta työn suunnittelu tukisi parhaiten turvallista ja tehokasta työsuoritusta. Kurssi on tarkoitettu ilmajohtoverkkojen rakennuttamiseen ja rakentamiseen osallistuville suunnittelijoille, verkostoasentajille, työnjohtajille, tiimipäälliköille sekä työturvallisuusasioista vastaaville Verkkoliiketoiminta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkkoliiketoiminta seminaarin ohjelma rakentuu perinteisesti ajankohtaisten aiheiden ympärille. Aamupäivällä perehdymme mm. älykkäisiin sähköverkkoihin, regulaation kehitystarpeisiin ja Smart Gridtoimintaan. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Virallisen ohjelman päätteeksi keskustelemme päivän aiheista ja avoimiksi jääneistä asioista, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu buffetin merkeissä. Muutokset madollisia. Päivän ohjelma valmistuu myöhemmin. Sähkökauppapäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Perinteinen syksyn Sähkökauppapäivä on suunnattu yrityksen sähkökaupasta vastaaville ja muille sähkökaupan osapuolille. Ohjelma valmistuu myöhemmin.. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! Sähkökauppapäivä siirrettiin marras-joulukuun vaihteesta pidettäväksi eli Energiateollisuus ry:n Syysseminaaria edeltävänä päivänä. Näin on mahdollisuus osallistua molempiin tilaisuuksiin samalla reissulla.

19 Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät paikka avoin Verkonrakennusseminaarin tavoitteena on koota verkonrakennuttajat, verkostourakoitsijat, laitetoimittajat ym. verkonrakennuksen osapuolet tapaamaan toisiaan asiantuntevan seminaarin puitteissa.. Ohjelma valmistuu syksyllä. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Tampere Muutokset mahdollisia. Lisätietoa em. koulutuksista Jukka Muttilainen, Adato

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella.

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. YRITYSMAAILMA 1 Tampere Maaliskuu 1/2010 ST-LIIKUNTAPALVELUT Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. Kari Niskakangas 0400 665 088 Juha-Pekka Keisala

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot