Energiasanomat 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 11/19.8.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/ SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla POHJOISMAAT - Ruotsin tuleva talvikausi - Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa EU - EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi - Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin ASIAKASTYYTYVÄISYYS - Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy ENERGIAJOHTAJAT RY - Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa SÄHKÖTURVALLISUUS - Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 SEMINAARIT JA KONGRESSIT - Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari - Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari - Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA - Verkko-omaisuuden hallinta - SFS 6002 SÄTKY- koulutus - Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus - Verkonsuunnittelupäivät - Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi - Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä - Käyttöpäivä - Tuotannon liittäminen verkkoon - Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus - Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt - Verkkoliiketoiminta Sähkökauppapäivä - Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät - 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 SÄHKÖMARKKINAT Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu Sähköntuonnissa Venäjältä alettiin alkaen kokeilla nykyistä paremmin Suomen ja Venäjän sähkötarpeen huomioivaa menetelmää. Aiemmin sähköntuonti Venäjältä on ollut täysin kahdenväliseen kauppaan perustuvaa ja tuontimäärä on lyöty lukkoon ennen päivittäisen markkinatilanteen pörssilaskentaa. Uudessa menetelmässä osaa tuontikapasiteetista on mahdollista käyttää markkinatilanteen mukaan, tekemällä ostotarjouksen Venäjällä ja myyntitarjouksen Nord Pool Spotiin. Tarve hyödyntää siirtokapasiteettia Venäjältä Suomeen ratkeaa tällöin Venäjän ja Suomen markkinatilanteiden mukaan. Kokeilun alussa Fingrid tarjoaa siirtokapasiteetin haltijalle mahdollisuutta käyttää siirtokapasiteetista 100 MW:n verran uudella menetelmällä. Kaupallinen siirtokapasiteetti on kokonaisuudessaan 1300 MW. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä Suomen ja Venäjän välisen sähkökaupan markkinaehtoisuutta ja myös kehittää sitä jatkossa molempiin suuntiin toimivaksi. Lisätietoja: Petteri Haveri Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje Energian sisämarkkinoiden edistämiseksi EU:n energian sisämarkkinapaketissa sovittiin menetelmästä, jolla laaditaan määrätyistä teemoista yhteisiä sääntöjä asiantuntijapainotteisesti. Keskeiset osapuolet ovat komissio, regulaattoreiden yhteistyövirasto ACER ja kantaverkkooperaattoreiden yhteistyöjärjestöt ENTSO-E ja ENTSO-G. Ensimmäiseksi työn alle otettiin verkkoon liittyminen ja siirtorajoitusten hallinta. ACER julkaisi näitä sääntöjä koskevat puiteohjeet viime kuun vaihteessa. Seuraavaksi ENTSO-E laatii puiteohjeen mukaiset säännöt, verkkokoodit. Siirtorajoitusten hallinnan puiteohjeessa, suuntaviivapaperissa, kuvataan millaiset säännöt ENTSO-En tulee laatia hinta-alueiden välisen käytettävissä olevan siirtokapasiteetin laskennasta, hinta-alueiden määrittelystä sekä kaupankäyntikäytännöistä, joilla siirtokapasiteetin käyttö määräytyy. Perusperiaatteita ovat, että alueiden välistä siirtokapasiteettia ei saa rajoittaa muuten kuin aivan erityisissä tilanteissa, sähkönsiirron tulee perustua markkinatilanteeseen (implisiittinen huutokauppa), päivänsisäinen kaupankäyntimuoto on yhteiseen tarjouskirjaan pohjautuva jatkuva-aikainen

3 kaupankäynti ja tarjolla tulee olla tuotteita, jotka mahdollistavat alueiden välisiltä siirtorajoituksilta suojautumisen. Hinta-alueet tulee määritellä siten, että sähkömarkkina kaiken kaikkiaan toimii tehokkaasti. Muun muassa ET on korostanut suurien hinta-alueiden tuomia etuja sähkömarkkinan toimivuudelle ja tehokkuudelle. Puiteohje ja muuta materiaalia aiheesta on saatavilla ACERin kotisivuilla: Petteri Haveri Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäismarkkinamallista Keskustelu tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinamallista on käynnistynyt eurooppalaisella tasolla. Eurooppalaisten energiaviranomaisten mielestä tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinat tulisi rakentaa niin, että myyjä olisi asiakkaan ensisijainen kosketuspinta sähkömarkkinoille. Asiakkaan yhteydenpito verkonhaltijaan rajattaisiin vain tilanteisiin, joissa asiakkaalla on kysymyksiä teknisiin asioihin liittyen. Pakollinen myyjän lähettämä yhteislasku olisi puolestaan viranomaisten mielestä sopivin ratkaisu laskutuksen järjestämiselle, koska myyjä on nimenomaisesti se osapuoli, joka toimii avoimilla kilpailuilla markkinoilla ja jonka asiakas voi halutessaan vaihtaa. Nämä kaksi asiaa ovat pääviestit parhaillaan käynnissä olevassa eurooppalaisessa energiaviranomaisten julkisessa kuulemisessa. Tämä julkinen konsultaatio koskee CEER:n (Council of European Energy Regulators, suositusluonnosta eurooppalaisesta sähkön ja kaasun vähittäismarkkinamallista pääpainonaan myyjänvaihto ja laskutus. CEER esittää raporttiluonnoksessaan 17 suositusta. Yksi koskee myyjäkeskeistä vähittäismarkkinamallia. 8 suositusta käsittelee myyjänvaihtoprosessin yksityiskohtia, yksi muuttoprosessia ja loput 7 suositusta koskevat pakollista yhden laskun mallia. Raportin sisällössä on paljon pohjoismaisesta keskustelusta tuttuja näkökulmia. CEER kutsuu nyt kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia lausumaan näkemyksensä esittämistään suosituksista. Kuuleminen päättyy Tunnukset lausuntokaavakkeen täyttämiseksi tulee pyytää mennessä. ET laatii raportista oman lausunnon, joka on lähetetty kommentoitavaksi sähkökauppa- ja sähköverkkojohtajille. Lausunto hyödyntää vahvasti ET:n jäseniltä pohjoismaisia vähittäismarkkinoita koskevassa keskustelussa

4 saatuja näkemyksiä. Yritykset voivat myös halutessaan antaa oman yhtiökohtaisen lausuntonsa suoraan CEERille. Ohjeet lausunnon antamiseksi, kommentoitava raportti ja lausunnonantokaavake löytyvät osoitteesta C%20CONSULTATIONS/Retail_market_design. Lisätietoja ja mahdolliset kysymykset: Riina Heinimäki (09) ) tai Ina Lehto (09) ) Ina Lehto KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpö Kokkolan asuntomessuilla Vuoden 2011 asuntomessut järjestettiin Kokkolassa. Kaukolämpö oli vahvasti edustettuna sekä messualueen lämmitystapana että näkyvyydessä ja kuuluvuudessa messualueella. Kaukolämmityksellä lämmitetään messualueella 80 prosenttia rakennustilavuudesta. Myös Kokkolan Energian ständillään jakamat keltaiset kangaskassit ja messuilla arvottavana ollut Jopo saavuttivat valtavaa suosiota. Messuille osallistuminen vaatii paikallisilta toimijoilta aina hieman talkoohenkeä koko alan puolesta. ET:n kaukolämpötoimiala kannustaa jäseniään laittamaan jalkoja liikkeelle ja lähtemään asuntomessujen lisäksi muihin oman alueen tapahtumiin tapaamaan nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita! Lähes messuvieraan joukkoon liittyivät myös edustajat tulevien messupaikkakuntien kaukolämpöyhtiöistä ja kaukolämmön asiakkuustoimikunta Kokkolan Energian ja ET:n kutsumina. Tapaamisen aikana kävi selväksi, että kaikilta alan toimijoilta vaaditaan tahtoa ja reipasta otetta yhteisen asian puolesta. Antti Kohopää POHJOISMAAT Ruotsin tuleva talvikausi Ruotsin kantaverkko Svensk Kraftnät ennakoi, että tuleva talvikausi on vuosi sitten julkistetun viime talvikauden ennusteen mukainen. Ruotsin hallitukselle annetussa vuosittaisessa raportissaan Svenska Kraftnät arvioi, että maan oma sähköntuotanto riittää, jos talvi on normaali. Jos talvi

5 kuitenkin on erittäin kylmä, silloin sähkön tuontitarve on kolmisen sataa megawattia. Ruotsin tuontimahdollisuudet kasvavat tämän vuoden lopussa, kun 800- megawattinen Fenno-Skan 2 merikaapeli valmistuu. Raportin mukaan erittäin kylmänä talvena naapurimaista ei ehkä kuitenkaan riitä sähköä Ruotsiin. Erittäin kylmänä talvena Ruotsin tehohuippu on MW, se on hieman alempi kuin vuosi sitten esitetty arvio edellisestä talvikaudesta. Lasku johtuu siitä, että lämpötilakorjaus on nyt hieman alempi. Raportista ei puhuta mitään Suomessa paljon esillä olevasta mahdollisesta laskusuhdanteesta. Ruotsin vesivoimakapasiteetti on tulevalla talvikaudella MW. Asennettua ydinvoimakapasiteettia on MW, mutta käyttöön siitä saadaan talvikaudella maksimissaan MW. Oskarshamn 3:n odotetaan toimivan teholla /- 50 MW. Täyttä MW:n tehoa ei voi saavuttaa ennen kuin vuoden 2012 revisiossa on tehty välttämättömät mittaukset. Ruotsin tuulivoima on kasvanut viime talvesta noin 700 MW, nyt asennettua tehoa on lähes MW. Tuulivoimakapasiteetista lasketaan pakkasilla saatavan vain kuusi prosenttia asennetusta tehosta, 172 MW. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa saadaan talvella MW. Svenska Kraftnätin raportti Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet on ladattavissa pdf-tiedostona sivulla (38 s.). Pekka Tiusanen Norjan sähkönvienti ennätykseen heinäkuussa Norja vei sähköä heinäkuussa 2370 GWh. Se on maan sähkönviennin historian korkein kuukausimäärä. Heinäkuun viimeisellä viikolla Norja vei täydellä kapasiteetilla sähköä Hollantiin ja Tanskaan, jossa tuulivoimaa ei saatu normaaliin tapaan. Norjan heinäkuun sähkönviennistä suurin osa tuotettiin Itä-Norjassa, jossa puolet matalista altaista oli 97,5 prosenttisesti täynnä. Uhkana oli altaiden tulviminen yli äyräiden. Siksi voimalaitoksia ajettiin, vaikka sähkön hinta oli matalampi kuin mitä talvikaudeksi on odotettavissa. Sellaiset tuottajat, joiden altaissa tulvimisriski on pieni, eivät kuitenkaan käynnistäneet tuotantoa.

6 Kesällä sähkönkulutus Norjassa on alhaisimmillaan. Siksi sähköä riitti vientiin huomattavan paljon. Lähde: Norwegian Water and Energy Directorate Jukka Kortelainen EU EU:n energiatehokkuustoimet voivat tulla kalliiksi Euroopan komission kesäkuussa julkistamaan energiatehokkuusdirektiiviin sisältyvät toimenpide-ehdotukset voivat toteutuessaan tulla erittäin kalliiksi. Hallituksen eduskunnalle toimittaman kirjelmän mukaan direktiivi aiheuttaisi kunnille ja valtiolle yhteensä noin miljardin euron lisäinvestointitarpeen vuosittain, jos ehdotuksen sisältämä julkisen sektorin 3 prosentin vuotuinen peruskorjausvaatimus toteutuisi esitetyssä muodossa. Direktiivissä esitetään myös, että yksityisten kuluttajien energian- ja erityisesti lämmönkulutusta mitattaisiin nykyistä tarkemmin. Kuluttajan pitäisi saada ajantasaisesti tietoa sähkön, kaasun, kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden kulutuksestaan. Laskutuksen tulisi perustua todelliseen kulutukseen ja mittarilukemiin. Huoneistokohtainen lämpöenergian mittaus tarkoittaisi asuin-, toimisto- ym. huoneistoihin Suomessa yli miljoonan mittarin asentamista. Investointi maksaisi toista miljardia euroa. Komissio on antanut energiatehokkuusdirektiivin, koska se ei ole ollut tyytyväinen jäsenmaiden nykyisiin energiatehokkuustoimiin, joilla se arvioi saavutettavan vain puolet EU:n asettamasta 20 prosentin energiansäästötavoitteesta vuodelle Energiatehokkuusdirektiivi korvaisi nykyisen energiapalveludirektiivin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin. Se vaikuttaa erityisesti rakentamista ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön sekä energiantuottajille ja jakelijoille asetettaviin velvoitteisiin. Energiayhtiöiden olisi esimerkiksi luotava energiatehokkuusvelvoitejärjestelmä, jolla tähdättäisiin 1,5 prosentin vuosittaiseen säästöön yhtiön myymästä energiamäärästä. Jotkut komission esittämät toimet ovat myös päällekkäisiä Suomessa jo käytössä olevien kustannustehokkaampien toimien kanssa. Hallitus pitääkin tärkeänä, että direktiivin jatkovalmistelussa saadaan lisää joustoa toimien kansalliseen toteutukseen.

7 Tiedote TEM:n sivuilla: Jukka Kortelainen Puola haluaa EU:lle nykyistä vahvemman energiaroolin Heinäkuun alusta EU:n puheenjohtajuuskautensa aloittanut Puola tavoittelee EU:lle nykyistä vahvempaa otetta kansainvälisessä energiadialogissa. Puola toivoo voivansa määritellä Unionille ulkoisen energiapolitiikan suuntaviivat. Käytännössä se tarkoittaa, että EU:n ääni saisi aiempaa paremman vastakaiun globaaleilla energiafoorumeilla. Puolan mielestä EU tarvitsee myös vakaan, pitkän aikavälin strategian edistääkseen energia-alan kehittämistä vuoden 2050 ilmastotavoitteita ajatellen. Euroopan energiamarkkinoiden muuttunut tilanne asettaa puheenjohtajamaan mukaan uusia haasteita, joiden voittaminen edellyttää jäsenmailta nykyistä yhtenäisimpiä ja syvempiä ponnistuksia. Puola aikoo edistää kaikin mahdollisin keinoin infrastruktuuri- ja energiatehokkuusdirektiivejä, jotka ovat sen puheenjohtajuuskauden keskeisimmät energialainsäädäntöhankkeet. Tässä työssä se odottaa pääsevänsä mahdollisimman läheiseen ja hyvään yhteistyöhön kaikkien EU:n päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa Presidency Programme Jukka Kortelainen ASIAKASTYYTYVÄISYYS Uudistettu energia-alan tutkimus käynnistyy Energia-alan asiakastyytyväisyystutkimukset on uudistettu Energiateollisuus ry:n Mainetalkoiden projektissa. Energia-alan asiakastutkimus tehdään tänä syksynä ensi kertaa uudella mallilla. Uudistettu Energiateollisuus ry:n energia-alan asiakastyytyväisyystutkimus - tuottaa tietoa asiakastyytyväisyyden nykytilasta ja kehittämistarpeesta mm. asiakas- ja puhelinpalveluun, henkilöstöön, tiedottamiseen, neuvontaan, laskutukseen ja sähkön / kaukolämmön laatuun liittyen - tuottaa tietoa eri tekijöiden vaikutuksista asiakastyytyväisyyden muodostumisessa ja auttaa paikantamaan kriittisiä kehittämiskohteita - tutkimuksen avulla saadaan vertailuindeksit eri yritysten vertailemiseksi sekä myös energiatoimialan vertailemiseksi muihin toimialoihin - tuottaa tietoa koko alan asiakastyytyväisyyden tilasta

8 - tutkimuksessa omat kyselylomakkeensa sähkönmyynnille, verkolle, kokonaistoimitukselle ja kaukolämmölle. Alan vertailutiedon keräämiseksi ja tutkimusmallin edelleen kehittämiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenyritys osallistuu syksyn tutkimuskierrokselle. Pyydän ilmoittautumaan tutkimukseen mennessä. Silloin oman yhtiönne tulokset ehtivät vielä mukaan valtakunnalliseen vertailuun. Tutkimuksen tekee IROResearch Oy ja käytännön organisoinnin hoitaa Adato Energia Oy. Lisätietoja: Juhani Kalevi tai Juhani Kalevi, Adato ENERGIAJOHTAJAT RY Vuosikokous nyt Jyväskylässä, ensi kesänä Pietarissa Energiajohtajat ry:n perinteiset neuvottelupäivät ja vuosikokous kokosivat Jyväskylään lähes 80 henkilöä. Torstain seminaariosuuden aluksi Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola kertoi, miten vesiliiketoiminta tuli osaksi Jyväskylän Energiaa. Sen jälkeen vuorossa olivat sponsoripuheenvuorot: Palveluoperaattorin rooli energia-alan muutoksissa/tero Saksman, ENFO Oyj, Energia-alan toimintaympäristön muutokset poikkeuksellisen merkittäviä ja nopeita - strategiatyöllä entistäkin kovempi prioriteetti yritysjohdon agendalla/matti Manninen, Pöyry Management Consulting Oy, Ensto Saves Your Energy/Markku Rantio, Ensto Finland Oy, Suomalainen sähkötukkukauppa/tapio Jouhki, SLO Oy, Toshiba ja Landis+Gyr/Rauno Leinonen, Landis+Gyr sekä Onninen tänään/tom Pahlman, Onninen Oy, Infra. Iltapäivällä ohjelmassa oli vierailu Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitoksessa. Perjantain ohjelmassa oli laivaristeily Päijänteellä. Vuosikokouksen avasi Energiajohtajat ry:n puheenjohtaja Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy. Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Energiajohtajat ry:n hallituksen kolme erovuoroista jäsentä Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk ja Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy valittiin hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle. Vuosikokous valitsi Honkasen yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana seuraavan toimintavuoden. Uusi hallitus aloitti uusien sääntöjen mukaan välittömästi vuosikokouksen tekemän valinnan jälkeen.

9 Yhdistyksen hallitus ja varajäsenet toimiaikoineen ovat vuosikokouksen jälkeen: Varsinaiset jäsenet Erkki Salmi, Joroisten Energialaitos Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy Pertti Laukkanen, Vantaan Energia Oy Timo Honkanen, Valkeakosken Energia Oy, pj Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk Arto Junttila, Koillis-Lapin Sähkö Oy Varajäsenet Jussi Lehto, Keravan Energia Oy Janne Vettervik, Sallila Energia Oy Arto Tiainen, Parikkalan Valo Oy Kari Laine, Vattenfall Oy valittiin vuoden 2012 toiminnantarkastajaksi ja Esa Muukka, Mäntsälän Energia Oy hänen varahenkilökseen. Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2012 neuvottelupäivät ja vuosikokous pidetään Pietarissa laivaristeilynä kesäkuun alkupuoliskolla. Jos laivaristeilyä ei kuitenkaan ole silloin saatavilla, junamatka on varavaihtoehtona. RAO Nordicin toimitusjohtaja Oleg Zakataev lupasi, että RAO auttaa matkan järjestelyissä, Pietarissa on tarkoitus nähdä mm. voimalaitos ja linkkiasema. PDF-tiedostot Jyväskylän neuvottelupäivien alustuksista ja joukko digikuvia on ladattavissa tilapäisellä nettisivulla aista/liitteet/energiajohtajat_ry_neuvottelupaivan_alustukset_2011_jyvaskyl a/energiajohtajat_ry_kesakokous_2011_jyvaskyla.html?sectionuri=%2ffi%2 fajankohtaista parin viikon ajan. Sivulle pääsee vain klikkaamalla oheista linkkiä. Pekka Tiusanen SÄHKÖTURVALLISUUS Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset syksyllä 2011 Sähköturvallisuuden edistämiskeskus on sähköalan järjestöjen perustama yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sähkön ja sähkölaitteiden turvallista käyttöä sekä energiatehokkuutta tukemalla

10 avustuksilla neuvontaan ja opetukseen tarvittavan materiaalin tuottamista sekä sähköalan turvallisuuteen, standardisointiin, energiansäästöön, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvien hankkeiden toteuttamista. Avustuksia on myönnetty vuosittain jopa euroa. Myös energia-alan toimijoiden on mahdollista saada rahoitusta sähköturvallisuuden, sähkötyöturvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Kannattaa rohkeasti laatia projektisuunnitelma rahoitussuunnitelmineen ja toimittaa se STEKille. Vuoden 2011 loppuvuoden avustukset ovat haettavana. Hakulomake on saatavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteesta: Lomakkeen voi lähettää myös sähköisessä muodossa. www-sivuilta löytyvät myös tarkemmat ohjeet avustuksien myöntämisperusteista. Hakemusten tulee olla perillä mennessä. Pertti Lindberg SEMINAARIT JA KONGRESSIT Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari Hilton Helsinki Kalastajatorppa Energiateollisuuden perinteinen työmarkkinaseminaari pidetään Helsingissä, Kalastajatorpalla, syyskuun päivinä. Seminaarissa on monipuolinen ohjelma tasokkaine esiintyjineen. Seminaarin teemana on maine ja työmarkkinoiden kansainvälistyminen. Erityisen ajankohtainen on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen puheenvuoro Suomen ja EU:n talousnäkymistä. Tilaisuus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen sekä työnantajien ja palkansaajien edustajien keskinäiseen kanssakäymiseen. Työmarkkinaseminaari on tarkoitettu yritys- ja henkilöstöjohdolle sekä henkilöstön edustajille eli luottamushenkilöille. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Adato Energia Oy, Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari Scandic Vierumäki Vuosittainen Energia-alan assistentti- ja sihteeriseminaari järjestetään jo yhdeksännentoista kerran. Vierumäki antaa meille mahdollisuuden ja puitteet erilaiseen seminaariin. Saamme nauttia luonnon rauhasta ja tietopuolisen annin lisäksi vähän liikunnallisestakin yhdessäolosta.

11 Seminaarissa kuulemme: - Suomen nopeimmin kasvavasta energiayhtiöstä - Energiateollisuuden tuoreimmat kuulumiset - Pohjoismaisista sähkön vähittäismarkkinoista ja tulevaisuudesta - Energiatehokkuuden tärkeydestä - Älykkäistä sähköverkoista Miten sähköverkkoliiketoiminta vastaa yhteiskunnan haasteisiin - Sähköautollako ajelemme tulevaisuudessa Saamme myös eväitä siihen, miten selviämme elämästä vähemmällä saamalla kuitenkin enemmän. Työniloihin paneudumme yhteistuumin ja lopuksi televisiosta tuttu maalaislääkäri Tapani Kiminkinen opettaa meille hengissä pysymisen kiemuroita. Tule Sinäkin täydentämään tietämystäsi, nauttimaan seminaarin monipuolisesta annista ja yhdessäolosta! Seminaari on tarkoitettu assistenteille ja sihteereille sekä asiakaspalveluhenkilöille. Ilmoittautumiset seminaariin mennessä Adato Energia Oy:n koulutuskalenterin kautta Smart Grid, Fantasia vai Illuusio? Sähkönjakelualan konferenssi CIRED 2011 Frankfurtissa Kesäkuun alkupuolella pidettyyn konferenssiin osallistui kaikkien aikojen ennätysmäärä lähes 1300 sähkönjakelualan ammattilaista, Suomestakin lähes 60. Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät asiat, kehitysohjelmat ja tutkimushankkeet olivat keskeisessä roolissa. Tähän liittyy mukava anekdootti. Paneelikeskusteluun osallistunut Eurelectricin verkkoyksikön johtaja Gunnar Lorenz kertoi, että hänen tiedusteltuaan ilmoittautumistiskiltä paneelisalia, virkailija oli vastannut: Smart Grid, Fantasie or Illusion. Vastaus toki viittasi konferenssihuoneiden nimiin. Mutta tästä voi jatkaa ja todeta, että todella paljon myös konkreettista on tekeillä verkkojen älykkyyden lisäämiseksi. Euroopassa on käynnissä yli 50 suurta älykkäisiin verkkoihin liittyvää tutkimusohjelmaa, joissa on satoja erilaisia hankkeita. Päätavoitteina ovat järjestelmien ja teknologian sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen, jotta hajautettu tuotanto voidaan joustavasti liittää verkkoon ja mahdollistaa dynaaminen kuormanohjaus, energiatehokkuus sekä samalla varmistaa sähköntoimituksen luotettavuus. Sähköautojen ja niiden latauksen edellyttämän infrastruktuurin vaikutuksia jakeluverkkoihin tarkasteltiin myös monipuolisesti eri yhteyksissä. Yhteistyö ICT-operaattorien kanssa katsottiin välttämättömäksi. Sähköautojen osuuden oletetaan kasvavan hitaasti, vuonna 2020 sen arvioidaan olevan 5 10 % uusien autojen myynnistä.

12 Etämittausjärjestelmien asennukset ovat täydessä käynnissä useimmissa Euroopan maissa. Kymmeniä miljoonia uusia mittareita asennetaan lähivuosien aikana. Parhaillaan kehitellään niihin liittyviä palveluita sekä mittaustietojen laajamittaista hyödyntämistä. Erityisesti pienjänniteverkon reaaliaikainen valvonta kehittyy kovaa vauhtia. Jatkossa IC-tekniikan merkitys verkkotoiminnassa korostuu entisestään tietomäärien kasvaessa ja tiedonhallinnan monimutkaistuessa. Regulaation merkitys jakeluverkkotoiminnan kannalta kasvaa jatkuvasti. Suurimpana huolena nähdään teknologian ja järjestelmien uusimisen edellyttämien investointien rahoitus reguloidussa toimintaympäristössä. Älykkäät verkot edellyttävät myös älykästä regulaatiota. Tilanne eri maissa on tässä suhteessa kovin erilainen, mutta Suomessa vertailun mukaan melko hyvä. Konferenssin yhteydessä olleessa näyttelyssä alan yritykset esittelivät uutuustuotteitaan ja palveluitaan. Suomesta tuotenäyttelyyn osallistuivat Tekla, Wamp ja Netcontrol. Konferenssissa sai laaja-alaisen yleiskuvan sähkönjakelutoiminnan tulevaisuuden näkymistä ja alan ajankohtaisista tutkimus- ja kehityshankkeista Euroopassa ja osin myös Euroopan ulkopuolella. Suomalaiset esittelivät monipuolisesti omia hankkeitaan ja olivat hyvin aktiivisesti mukana ohjelmassa. Jarmo Partasen kanssa hoidin vielä tämän vuoden konferenssissa Session 6 eli regulaatio- ja liiketoiminta-alueen organisoinnin. Kiitos kaikille energiayhtiöitten ja Energiamarkkinaviraston edustajille, näytteilleasettajille sekä muille osallistujille hienosta panoksesta, jolla vahvistettiin Suomen profiilia kehityksen eturintamassa. Lisätietoa ja allekirjoittaneelta. Pertti Lindberg SÄHKÖVERKKOKOULUTUSTA Verkko-omaisuuden hallinta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkko-omaisuuden hallinnalla on keskeinen rooli sähköyhtiön toiminnassa. Aloitamme päivän kuulemalla ja keskustelemalla, mitkä ovat verkkoomaisuuden hallinnan lähiajan painopisteet ja haasteet? Kuulemme myös Sähköverkkotoiminnan 3. valvontajakson valvontamenetelmien sisällöstä ja tavoitteista.

13 Lisäksi kuulemme tuotannon liittämisestä verkkoon, josta on parhaillaan valmisteilla Energiateollisuus ry:n suositus. Maanrakennustyöt ovat näkyvä osa sähköverkoston rakennusprojektia, mutta miten saadaan maanrakennusurakoitsijat käsittelemään kaapeleita oikein ja tilaajan laatuvaatimuksien mukaisesti ja mitä edellytetään kaapeleilta? Vastikään on avattu Kaivulupa.fi -palvelu, joka on internetissä toimiva tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa ratkaista johtotietojen kyselyihin liittyvät velvoitteet ja välttää vauriot maanalaisille rakenteille. Pitkään valmisteltu Sähköjohdot ja maantiet -ohje on ollut jo alkuvuoden käytössä ja keskustelemme miten ohje soveltuu käytännön verkonrakennukseen. Aikaisempaan ohjeeseen Sähköjohdot ja yleiset tiet nähden mm. sähkön jakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi, lähinnä myrskyvahinkojen ehkäisemiseksi, on lisätty mahdollisuuksia sijoittaa johtoja tiealueelle. Maakaapeleiden sijoittamista ja suojaamista on käsitelty ohjeessa perusteellisesti. Seminaari on suunnattu verkko-, verkostourakointi- ja palveluntuotantoyhtiöiden johtajille, päälliköille, suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ym. verkkotoiminnan parissa työskenteleville sekä laite- ja järjestelmätoimittajille. SFS 6002 SÄTKY- koulutus Hämeenkylän kartano, Vantaa Onko sähkötyöturvallisuuskortti tai Sätky-kortti vanhenemassa? SFS 6002 SÄTKY- koulutus antaa suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennetun KÄYTÄNNÖNLÄHEISEN koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 :n mukaisen koulutusvelvoitteen. SFS 6002 SÄTKY -koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Sähköverkon käyttötehtävät ja viankorjaus Hotelli Cumulus Rovaniemi Sähkön laatu on tärkeä asia sähkönkäyttäjille ja samalla verkonhaltijat joutuvat miettimään ja varautumaan laajoihinkin sähköhäiriöihin.

14 Sähkönjakeluhäiriöt johtuvat ilmastollisista olosuhteista, kuten tuulesta, ukkosista ja kovista pakkasista. Suuri osa häiriöistä johtuu myös ulkopuolisten varomattomasta työskentelystä sähköjohtojen läheisyydessä. Korjaustyöt joudutaan yleensä tekemään vaikeissa keli- ja sääolosuhteissa ja aina ei tiedetä korjaustyön alussa miten pitkään korjaustyöt kestävät. Tärkeintä korjaustöissä on muistaa henkilöturvallisuus, vaikka kiire tuntuu painavan ja näitä töitä ei ole ennalta suunniteltu. Korjaustyön tekijät maastossa sekä vastuuhenkilöt valvomossa joutuvat tekemään kovan paineen ja väsymyksenkin kanssa vaativia tehtäviä. Samalla vikatilanteiden turvallisuusriskit kasvavat. Tämän takia vikatöiden hoito vaatii ehdotonta oikein tekemistä ja turvallisuusohjeiden täsmällistä noudattamista. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet - viankorjaustöissä asentajana - esimiehenä, varallaolijana, valvomotyöntekijänä - käytön-, tai sähkötöiden johtajana - käyttötoiminnoista vastaavana verkonhaltijana. Jos haluat varmistaa ja kehittää oman organisaatiosi valmiutta toimia vikatilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti, tule mukaan koulutuspäivään! Tiiviin ja vuorovaikutteisen koulutuspäivän sisältöannin lisäksi on aina kehittävää tavata ja jututtaa kollegoita, jotka ovat samojen haasteiden keskellä Osallistujille jaetaan koulutuksen pohjana oleva Jakeluverkon käyttötehtävät ammattioppikirja. Verkonsuunnittelupäivät Scandic Rosendahl, Tampere Jakeluverkkojen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on muuttunut. Vahvavirtailmajohtomääräykset (VIM A4) ovat korvautuneet Cenelec - standardeilla tammikuussa Jakeluverkkojen SA sarjan verkostosuosituksia on uusittu mm. SA 2 Pienjänniteverkojen ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen ja SA 4 Kaapeloitujen pjliittymisjohtojen mitoitus ja suojaus. Sähköjohdot ja yleiset tiet ohje on uusittu v ohjeeksi Sähköjohdot ja maantiet. Vaikka verkonsuunnittelu tapahtuu käytännössä verkkotietojärjestelmien avulla, on suunnittelijan tunnettava perusteet, joita tietojärjestelmän ohjelmat käyttävät. Vain näin pystytään arvioimaan saatua tulosta. Viime ja toissa syksynä suuren suosion saavuttaneen tilaisuuden uusinnassa käsitellään mm. seuraavia aiheita: - Verkonsuunnittelua käsittelevien SA sarjan verkostosuositusten uusimista

15 - Jakelumuuntajien, pj-verkon runkojohtojen ja liittymisjohtojen kuormitettavuutta - Pj-jakeluverkon ja liittymisjohtojen sulakesuojausta - Ylikuormitus- ja oikosulkusuojausta pienjänniteverkoilla ja muuntajilla - Pienjänniteverkon sulakesuojausta kokonaisuutena - Jännitteen alenemaa muuntajilla ja pienjänniteverkolla - Oikosulkuvirran ja jännitteen aleneman laskentaa - Jakeluverkon maadoituksia - Cenelec -ilmajohtostandardien käyttöönottoa VIM (A4) tilalle - Energiakäytön tehostamista ja häviöiden huomiointia jakeluverkossa - 1 kv jakeluverkkojen käyttökokemuksia ja suunnittelun perusteita - Jakeluverkkojen sijoitusmahdollisuuksia ja ehtoja yleisen tien alueille - Maastosuunnittelua ja työnohjausta Kohderyhmä Tavoitteena on tarjota tapaamis- ja keskustelufoorumi sähköverkon suunnittelijoille, asiantuntevien ja ajankohtaisten alustusten pohjalta. Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi Sokos Hotel Eden Oulu Sähkömarkkinalain muutokset ovat tuoneet vaikutuksia myös sähköntoimituksen keskeytyksiin ja vahingonkorvauksiin. Sähkön laatu- ja häiriöasiat sekä näihin liittyvät vastuukysymykset ovat nousseet tärkeäksi osa-alueeksi sähkönjakelussa viime vuosikymmenen aikana. Uudet sopimusehdot ovat entisestään korostaneet näiden asioiden tärkeyttä. Sähkönlaatu asioissa on usein tullut esiin huonosti toteutetun tai huoltamattoman kompensointilaitteiston aiheuttamat ongelmat ja siksi jakeluverkkoyhtiöt ovat kiristäneet loissähkömaksujaan ja tiukentaneet sähkön laadun valvontaa verkoillaan. EU on antanut direktiivin työpaikkoja koskevasta sähkömagneettisesta säteilystä, joka astuu voimaan Suomessa Se tuo muutoksia työnantajan velvollisuuksiin em. kenttien selvittelyyn. Tilaisuuden tavoitteena on - käydä läpi sähkön laadun peruskäsitteitä - antaa tietoa ja esitellä tarvittavia sähkön laadun perusmittalaitteita, niiden valintaa ja hankintaa - suorittaa käytännön mittausharjoituksia ja tulosten analysointia - perehtyä em. työryhmien julkaisujen laadinnan yhteydessä esille nousseisiin loissähköä ja yliaaltoja koskeviin asioihin ja julkaisujen taustoihin - antaa tietoa loistehon kompensoinnin tarkasteluun ja suunnitteluun teknisesti toimivien ratkaisujen löytämiseksi

16 - antaa myös tarvittavaa perustietoa yleisen sähkönjakeluverkon yliaaltojen hallintaan - antaa lähtökohdat verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisemmille ohjeille ja toiminnalle loistehon kompensointiin ja yliaaltojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä - antaa perustiedot magneettikentistä ja niiden mittaamisesta sekä sähkömagneettisia kenttiä koskevasta työpaikkadirektiivistä - koota verkonhaltijoiden henkilöstöä keskustelemaan sähkönjakelun sähkön laatuun ja loistehon kompensointiin sekä magneettikenttiin liittyvistä asioista ja tuomaan esille omia kokemuksiaan ja käytännön tapauksia ym. näkemyksiä ko. asioista. Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä Etelä Savon ammattiopisto, Mikkeli Ilmajohtoverkostotyöt ovat edelleenkin tärkeä osaamisalue, vaikka maakaapelointi lisääntyykin vauhdilla verkonrakennusmarkkinoilla. Ilmajohtotöihin kuuluvat oleellisesti turvallinen pylvästyöskentely, materiaalin sekä tekniikan hallinta eri ilmajohtoverkostotöissä. Myös pylvään lahovaurioiden tunteminen ja varsinkin purkutöiden suunnittelu turvallisella tavalla lisääntyvät maakaapeloinnin vallatessa alaa. Henkilökohtaisten suojavälineiden oikea käyttö ja ilmajohtojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ovat myös tärkeä osa käytännön ilmajohtoverkostotöissä. Oletko - aloitteleva verkostoasentaja tai esimies, jolla ei ole paljon käytännön kokemusta? - vastavalmistunut ammattikoulutusta? - työtehtävien vaihtaja? - maastosuunnittelija? Jos tunnistit itsesi tästä, Ilmajohtoverkostotyöt käytännössä -koulutuspäivä on tarkoitettu juuri sinulle! Käyttöpäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Syksyn Käyttöpäivä on jälleen täynnä asiaa. Kuulemme ja keskustelemme mm heinä-elokuun 2010 rajuilmatutkinnan tuloksista, Touko 2011 suurhäiriöharjoituksen annista. Lisäksi kuulemme, miten jännitetyön tekemistä voidaan edistää sähköntoimituksen katkoksien ehkäisemiseksi ja miten sähköyhtiö palvelee asiakkaitaan sähkön laatuasioissa. Saamme katsauksen suositun ja käytännönläheisen Sätky-koulutuksen kehittämisestä ja uudistuksista. Muutokset mahdollisia. Ohjelma valmistuu myöhemmin.

17 Tuotannon liittäminen verkkoon , Rantasipi Airport Congress Center,Vantaa Tuotannon liittäminen verkkoon -seminaarin ohjelma rakentuu Energiateollisuus ry:ssä valmisteilla olevien liittämisohjeiden pohjalle. Kuulemme kevään 2011 aikana päivittyneistä tuotannon sopimusehdoista, tuotannon liittymismaksuperusteista sekä tuotannon teknistä liittämistä koskevista ohjeistuksista toimialalle. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus Kylpylähotelli Eden, Nokia Sähköturvallisuuslaki- ja asetus sekä kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään TEM) päätökset vaativat sähköverkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta, sekä tekemään sähköverkolleen kuntotarkastuksia riittävän usein. Luotettavan ja yhdenmukaisen kuntotarkastuksen aikaansaamiseksi Energiateollisuus ry/adato Energia Oy on yhteistyössä HeadPower Oy:n, suurimpien verkko- ja urakointiyhtiöiden sekä kouluttajien Eduel Oy:n ja AK Laatuverkot Oy:n kanssa kehittänyt sähkönjakeluverkkojen kuntotarkastuksiin asiantuntevan, yhtenäisen ja tilaajan toiveita huomioivan koulutuspaketin. Koulutuksessa opastetaan sähkönjakeluverkon tarkastusten käytännön suorittamiseen, olennaisen kuntotiedon keräämiseen sekä korostetaan asenteen ja tarkastustoiminnan tärkeyttä sähkönjakeluverkon kunnonhallinnassa. Useat verkkoyhtiöt toivovat erityisesti myös verkostourakoitsijoiden ym. palveluntuottajien osallistuvan runsaslukuisesti tähän suosittuun ja asiantuntevaan koulutukseen, jotta tarkastuskäytännöt yhtenäistyvät tilaajien toiveita huomioon ottaen. Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt Winnova Oy, Laitila Ilmajohtojen purkutöiden määrä verkostotöissä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Purkutöihin liittyvät riskit ovat erilaisia kuin rakentamistyössä, mutta siitä huolimatta purkutyö jätetään usein kokonaan suunnittelematta.

18 Uusi valtioneuvoston asetus VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta edellyttää purkutöiden suunnittelua etukäteen. Ennen purkutyön aloittamista on suoritettava työhön liittyvien riskien arviointi. Uuden asetuksen mukaan turvallisuuskoordinaattorin tulee ennen työn aloittamista varmistua siitä, että turvallisuus on huomioitu suunnittelua tilattaessa ja suunnittelussa. Koulutuksen tavoitteena on verkostosuosituksen pohjalta keskustella yhdessä työkokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista asioista, jotta työn suunnittelu tukisi parhaiten turvallista ja tehokasta työsuoritusta. Kurssi on tarkoitettu ilmajohtoverkkojen rakennuttamiseen ja rakentamiseen osallistuville suunnittelijoille, verkostoasentajille, työnjohtajille, tiimipäälliköille sekä työturvallisuusasioista vastaaville Verkkoliiketoiminta Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Verkkoliiketoiminta seminaarin ohjelma rakentuu perinteisesti ajankohtaisten aiheiden ympärille. Aamupäivällä perehdymme mm. älykkäisiin sähköverkkoihin, regulaation kehitystarpeisiin ja Smart Gridtoimintaan. Iltapäivällä pohdimme tariffirakennetta, sähköautojen latausjärjestelmien kehitystä ja älykkäiden mittareiden hyödyntämistä. Päivän lopuksi kuulemme vielä energia-alan mainehankkeen tilanteesta ja jatkotoimista. Virallisen ohjelman päätteeksi keskustelemme päivän aiheista ja avoimiksi jääneistä asioista, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu buffetin merkeissä. Muutokset madollisia. Päivän ohjelma valmistuu myöhemmin. Sähkökauppapäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Perinteinen syksyn Sähkökauppapäivä on suunnattu yrityksen sähkökaupasta vastaaville ja muille sähkökaupan osapuolille. Ohjelma valmistuu myöhemmin.. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! Sähkökauppapäivä siirrettiin marras-joulukuun vaihteesta pidettäväksi eli Energiateollisuus ry:n Syysseminaaria edeltävänä päivänä. Näin on mahdollisuus osallistua molempiin tilaisuuksiin samalla reissulla.

19 Verkonrakennuttaja- ja urakointipäivät paikka avoin Verkonrakennusseminaarin tavoitteena on koota verkonrakennuttajat, verkostourakoitsijat, laitetoimittajat ym. verkonrakennuksen osapuolet tapaamaan toisiaan asiantuntevan seminaarin puitteissa.. Ohjelma valmistuu syksyllä. VARAA JO NYT AJANKOHTA KALENTERIISI! 20/110 kv sähköasemien saneeraus ja uusinta Tampere Muutokset mahdollisia. Lisätietoa em. koulutuksista Jukka Muttilainen, Adato

Energiasanomat 10/

Energiasanomat 10/ SISÄLTÖ Energiasanomat 10/22.6.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Yhteispohjoismainen vähittäismarkkinahanke kaipaa lisäharkintaa - Komission raportti energiamarkkinoista SIIRTOVERKKO - Euroopan siirtoverkkomaksut

Lisätiedot

Energiasanomat 12/9.9.2011

Energiasanomat 12/9.9.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 12/9.9.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Pohjois-Suomen Energiatapaaminen Oulussa 25.10. - Ministeri Häkämies ET:n syysseminaarissa Finlandia-talossa 17.11. VERKOSTO - Vaasassa ratkotaan

Lisätiedot

Energiasanomat 2/27.1.2011

Energiasanomat 2/27.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 2/27.1.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuuden stipendirahasto ENERGIAVUOSI 2010 - Lataa Sähkö ja Kaukolämpö 2010 ppt-kalvot netistä YMPÄRISTÖPOOLI - Ympäristöpoolin vuosiseminaarin

Lisätiedot

Energiasanomat 2/16.2.2012

Energiasanomat 2/16.2.2012 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Jyväskylässä 8.3.2012 VERKOSTO - Maanrakennusurakoitsijat perehdytyksessä Lappeenrannassa - Sopimusosaaminen välttämätön taito verkonrakennushankkeessa SÄHKÖMARKKINAT

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Energiasanomat 3/11.2.2011

Energiasanomat 3/11.2.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 3/11.2.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Vaaliteemainen energiatapaaminen Kuopiossa 22.3.2011 - Energiateollisuuden stipendirahasto - Uusia jäseniä SÄHKÖMARKKINAT - NorthConnect-kaapeli etenee

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Energiasanomat 10/17.9.2012

Energiasanomat 10/17.9.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 10/17.9.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 22.11. Energiateollisuus investoi ja työllistää - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 SÄHKÖMARKKINAT - Luoteis-Euroopan (NWE)

Lisätiedot

Energiasanomat 8/20.6.2012

Energiasanomat 8/20.6.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 8/20.6.2012 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuus mukana SuomiAreenassa - ET:n syysseminaari Marina Congress Centerissä 22.11. ENERGIAPOLITIIKKA - Suomen energiapolitiikka kiinnostaa

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Energiasanomat 4/3.3.2011

Energiasanomat 4/3.3.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 4/3.3.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Kuopiossa 22.3.2011 - Myös Turussa vaaliteemainen energiatapaaminen - 5.4.2011 SÄHKÖMARKKINAT - CACM VERKOSTO - Helmikuussa rajasiirtojohdoilla

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Energiasanomat 2/15.2.2013

Energiasanomat 2/15.2.2013 SISÄLTÖ Energiasanomat 2/15.2.2013 VERKOSTO - Sähköverkkoekstra uusi tuote käyttöön - Opas viranomaisyhteistyöhön myrskyvahinkojen torjunnassa - Toimitusvarmuuden parantamista koskeva lainmuutos ILMASTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2017 / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Sähkömarkkinat 2016 SYS 26,9 NO4 25,0 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi noin 3 prosenttia

Lisätiedot

Markkinaintegraation merkitys Fingridille

Markkinaintegraation merkitys Fingridille 1 Markkinaintegraation merkitys Fingridille Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 18.3.2008 2 Järjestelmävastaavilla keskeinen rooli käyttövarmuuden ja markkinoiden toiminnan edistämisessä

Lisätiedot

Energiasanomat 14/20.10.2011

Energiasanomat 14/20.10.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 14/20.10.2011 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 17.11.: Talouskriisistä sähkömarkkinaongelmiin - Energiatapaaminen ja Mainetalkoot Oulussa tiistaina 25.10. KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpötilasto

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2014

Siirtojen hallinta 2014 Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Petri Parviainen Verkkotoimikunta. Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta

Petri Parviainen Verkkotoimikunta. Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta 15.2.2017 Petri Parviainen Verkkotoimikunta Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta Sähkönkulutus nousi 5.1.2017 kuluvan talven ennätyslukemaan lähes 14 300 megawattiin Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 1 Ajankohtaiskatsaus Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 Taloudellinen näkökulma 2 Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Energiasanomat 5/18.3.2011

Energiasanomat 5/18.3.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 5/18.3.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Vaaliteemoilla ryyditetty energiatapaaminen Turussa 5.4.2011 - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Svenska Kraftnät muuttaa

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Energiasanomat 12/25.10.2012

Energiasanomat 12/25.10.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 12/25.10.2012 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuus ry:n Syysseminaari 22.11.2012, Marina Congress Center, Helsinki - ET:n henkilöstön Nissan Leaf - sähköauto evirtanen tekee sähköautoilua

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 23.5.2013 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 23.5.2013 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Eurooppalaiset spot-markkinat 2015 Vuorokausimarkkinoiden markkinakytkentä etenee 2010 end-2013 2014 2014 2015+ Eurooppalainen tavoitemalli Central West

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Verkkotoimikunta 29.12.2017 Petri Parviainen Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Ajankohtaista sähkönsiirto -asiakkaille 12_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017 on valmistunut.

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Sertifi oitu sähkökauppias -koulutukset 2008

Sertifi oitu sähkökauppias -koulutukset 2008 Sertifi oitu sähkökauppias -koulutukset 2008 Ajankohtaista energiasta Adato Energia Oy ja Nord Pool tarjoavat mittavan sähkön pörssikaupan koulutuspaketin. Sähkökaupan ammattilaisten sertifiointikoulutus

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 7.10.2010 Kuva: Adactive Ltd / Jari Lantiainen Älyverkon

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus

Lisätiedot

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energiateollisuus ry:n syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energia politisoituu Ilmasto-ongelmat ja energian toimitusvarmuus kytkevät energia-asiat

Lisätiedot

Tuulta tarjolla MW. Kantaverkkopäivä Pertti Kuronen Fingrid Oyj

Tuulta tarjolla MW. Kantaverkkopäivä Pertti Kuronen Fingrid Oyj Tuulta tarjolla 2 000-10 000 MW Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Pertti Kuronen Fingrid Oyj 2 Ilmassa suuren kultarynnäkön tuntua... Vuoden 2010 kesällä Suomessa toiminnassa 118 tuulivoimalaa, yhteenlaskettu

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Kari Kuusela Verkkotoimikunnan kokous Fingridin ajankohtaisia

Kari Kuusela Verkkotoimikunnan kokous Fingridin ajankohtaisia Kari Kuusela Verkkotoimikunnan kokous 27-28.9.2016 Fingridin ajankohtaisia Sähköjärjestelmän muutos edellyttää uudenlaista energiapolitiikkaa ja markkinoiden vahvistamista Fingrid on huolissaan energiapolitiikassa

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA Muistio 1(3) Esa Niemelä 20.4.2017 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite HE 25/2017 vp, kuuleminen 21.4.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Kohti eurooppalaista verkkoa

Kohti eurooppalaista verkkoa 1 Kohti eurooppalaista verkkoa Pertti Kuronen Verkkopalvelu 2 Tulevaisuus: eurooppalaiset järjestelmävastaavat ovat yhdistämässä voimiaan ENTSO-E Markkina Käyttö Käyttö Järjestelmän kehittäminen Eurooppalainen

Lisätiedot

Eurooppalaiset markkinakoodit yhtenäistävät markkinoita. Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj

Eurooppalaiset markkinakoodit yhtenäistävät markkinoita. Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj Eurooppalaiset markkinakoodit yhtenäistävät markkinoita Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Miksi tarvitaan eurooppalaisia sääntöjä? Uusiutuvan energian edistäminen Selkeät liittymissäännöt

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonannot:

Euroopan komission tiedonannot: Euroopan komission tiedonannot: Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä ja Energian kuluttajien aseman vahvistaminen Talousvaliokunta 25.9.2015 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management)

Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management) Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management) Sähkömarkkinatoimikunta 6.10.2010 Juha Kekkonen 2 Johdanto ERGEG

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot