Energiasanomat 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 1/13.1.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/ SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta Ruotsiin - Markkinoiden yhdentyminen Puola ja NorNed SÄHKÖVERKKO - KHO muutti markkinaoikeuden päätöstä - SFS 6002 SÄTKY -koulutuksella käyttövarmuutta ja turvallisuutta - CENELEC-mitoitusperusteita käytettävä lähtien VIM ei enää voimassa ENERGIAVUOSI ET:n tiedotustilaisuus Maakaasun käyttö kasvoi viime vuonna noin 10 prosenttia - Ruotsin sähkönkäyttö kasvoi 5,9 prosenttia ENERGIATEHOKKUUS - Asuinrakennusten energiaavustukset hakuaika päättyy ILMASTO - Päästökauppalaki eduskunnan käsittelyssä - Lämmöntuotannon ilmaisjakosäännöt loppusinettiä vaille valmiit - Koulutuspäivä päästökaupan pelisäännöistä Kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin uutta puhtia Meksikossa CIRED Sähkönjakelualan konferenssi Frankfurtissa KOULUTUS - Sertifioitu Sähkökauppias -koulutus - Koulutusohjelma valmistaa energiaalan lähiesimiestehtäviin - SFS 6002 SÄTKY -koulutus - Nostotyöt verkostotöissä kuormausnosturit ja niiden käyttö - Sähkönjakeluverkkojen kunnonhallinta & VERKOSTO MESSUT - Ilmajohtoverkostotyöt - Energia-alan julkiset hankinnat - Ilmajohtoverkon saneeraus ja purkutyöt - Maanrakentajien laatu- ja turvallisuuspäivä sähköverkon uudisrakennus- ja saneeraustöihin - Alueelliset tuntimittauskoulutukset - Kärkimieskoulutus - 20 kv kaapeleiden päätteet ja jatkokset - Sähkön laadun ja häiriöiden mittaukset sekä loistehon kompensointi - Sähköasemien kuntotarkastukset - Jakeluverkon vikojen paikantaminen Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 SÄHKÖMARKKINAT Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu Energian kolmas sisämarkkinapaketti asetti kantaverkkoyhtiöille velvollisuuden laatia joka toinen vuosi yhteinen suunnitelma seuraavan kymmenen vuoden aikana siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP). Ensimmäinen TYNDP valmistui kesäkuussa Suunnitelma on tuhti paketti, johon on koottu kaikki eurooppalaisen sähkömarkkinan kannalta merkitykselliset siirtoverkkohankkeet sekä kuvattu siirtoverkkohankkeiden toteutumiseen ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seuraava TYNDP valmistuu Vuoden 2010 TYNDP ja sen liitteet (mm. kartta siirtoverkkohankkeista) löytyvät ENTSO-E:n internet-sivuilta: https://www.entsoe.eu/system-development/tyndp/ Komissio julkaisi marraskuussa 2010 infrastruktuuripaketin Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen Suunnitelma integroitua eurooppalaista energiaverkkoa varten, Paketissa määritellään EU:n prioriteettihankkeet sähkön, kaasun ja öljyn siirrolle. Se luo perustaa konkreettisten projektien lupakäsittelyille ja rahoituspäätöksille. Suomessa kantaverkosta on pidetty hyvää huolta. Eri puolilla Eurooppaa kuitenkin maiden väliset ja myös maiden sisäiset siirtojohdot ovat jääneet huonolle hoidolle. Eurooppalaisten valvontaviranomaisten raportit kertovat karua kieltä esim. pullonkaulatulojen käytöstä, joiden ensisijainen käyttökohde on kuitenkin siirtorajoitteiden poistaminen investoinneilla tai niiden aiheuttaman haitan pienentäminen esim. vastakaupalla. ERGEGin 2010 raportin mukaan noin puolet saaduista pullonkaulatuloista on käytetty kantaverkkoyhtiöiden tariffien alentamiseen, ricity/2010/e10-enm-04-15_3rdcompliancereport_7-dec-2010.pdf. Siirtoverkkoinvestoinnit ja niiden merkitys Euroopalle ovat aiheina myös ENTSO-E:n korkean tason seminaarissa Brysselissä , Towards electricity infrastructure for a carbon neutral europe. Lisätietoja seminaarista löytyy ENTSO-E:n sivuilta: Petteri Haveri Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta Kesällä 2013 mereen laskettava ja vuoden 2014 alussa käyttöönotettava uusi EstLink 2 tasavirtayhteys lisää Suomen ja Viron väliseen kaksisuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin MW:iin. Tämä vahvistaa sähkönsiirtojärjestelmää Itämeren alueella kantaverkkoyhtiöiden toivomusten mukaisesti. Vuoden 2006 lopussa vihitty ja 2007 alussa käyttöönotettu Estlink 1 yhteys on siirtoteholtaan 350 MW. Estlink 2:ssa on 145 km merenalaista tasavirtakaapelia ja 12 km maakaapelia Virossa. Merikaapeli valmistetaan Nexansin Haldenin tehtaalla Norjassa. Kaapeli on IRC-paluujohtimella varustettu, joten 450 kv:n tasavirtayhteyteen tarvitaan vain yksi kaapeli. Hankkeen on arvioitu olevan valmiina järjestelmätestaukseen syyskuussa Estlink 2:ssa merikaapelin pituus on likimain kaksinkertainen Estlink 1:n merenalaiseen osuuteen verrattuna Hankkeen toteuttaminen vaatii sähköasemien laajennuksia sekä Suomen Porvoon Anttilassa että Virossa Püssissä. Sähköasemat toimittaa Siemens.

3 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 552 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken. Euroopan unionin komissio on lisäksi vahvistanut, että EstLink 2 -yhteyden rakentaminen saa EU:lta 100 miljoonaa euroa investointitukea osana laajempaa EU:n elvytyspakettia. Pekka Tiusanen Skagerrak IV Norjan ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet sopimukset kaapelitoimittajien kanssa. Projektinjohtajan mukaan nyt solmitut sopimukset ovat merkittävä askel eteenpäin hankkeen toteutuksessa. Kaapelin on suunniteltu valmistuvan vuonna Tällä hetkellä Norjan ja Tanskan välillä on kolme kaapelia, kokonaiskapasiteetiltaan 1000 MW. Uusi kaapeli kasvattaa maiden välisen siirtokapasiteetin 1700 MW:iin. Skagerrak IV oli yksi pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden vuoden 2004 yhteisen verkkosuunnitelman viidestä keskeisestä hankkeesta. Kaapelin odotettiin alunperin valmistuvan jo Viidestä muusta hankkeesta Nea-Järpströmmen-johto sekä Store Baelt - kaapeli valmistuivat viime vuonna. Fenno-Skan 2 -kaapeli valmistuu tämän vuoden kuluessa ja Etelä-Ruotsin verkkoa vahvistavan SydVästlänkenin osaprojektien odotetaan valmistuvan vuosina 2013 ja Statnettin tiedote löytyy osoitteesta: Fenno-Skan 2: t/fenno_skan_2/ SydVästlänken: Petteri Haveri NordBalt-yhteys Baltiasta Ruotsiin Baltian ja Ruotsin yhdistävä 700 MW:n NordBalt-kaapeli saataneen käyttöön noin viiden kuluttua. Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät ja Liettuan uusi kantaverkkoyhtiö LITGRID Turtas AB ovat sopineet yhteyden rakentamisesta. Uusi johtoyhteys tulee vahvistamaan Liettuan, Latvian ja Viron sähkön saantia sekä integroimaan Baltian sähkömarkkinoita Pohjoismaiden ja Euroopan sähkömarkkinoihin. Liettuan Klaipedan ja Ruotsin Nybron yhdistävään johtoon tulee merikaapelia noin 400 km sekä maakaapelia 40 km Ruotsiin ja 13 km Liettuaan. Johdon kumpaankin päähän tulee HVDCmuuntoasemat. Kaapelin toimittaa ABB. Ruotsin puolella johdon jännite on 400 kv ja Liettuassa 330 kv. Merenalainen tasavirtakaapeli on ±300 kv. Uuden yhteyden hinta on 270 miljoonaa euroa. Projekti saa EU-tukea 175 miljoonaa euroa. Yhteys valmistuu viimeistään vuonna Lisätiedot: Pekka Tiusanen

4 Markkinoiden yhdentyminen Puola ja NorNed Puolan sähkömarkkinat yhdistyivät Pohjolan ja Länsi-Euroopan yhteiseen markkina-alueeseen kun Puolan ja Ruotsin välisen SwePol-kaapelin operointi muuttui markkinaehtoiseksi. Sähkö siirtyy nyt Puolan Ruotsin välillä aina matalamman hinnan alueelta korkeamman hinnan alueen suuntaan. SwePol-kaapeli on otettu käyttöön vuonna 2000 ja sen kapasiteetti on 600 MW. Pohjolan ja Länsi-Euroopan yhteinen markkina-alue otti puolestaan jälleen askeleen eteenpäin, kun NorNed-kaapeli liitettiin yhteiseen laskentaan (ITVC). Viime syksynä läntisen Euroopan sähkömarkkinat yhdistyivät ja samalla Saksan ja Pohjolan välisten kaapeleiden käytön laskentaperusteet tarkistettiin. Nyt myös NorNed-kaapelin siirrot lasketaan samalla menetelmällä. Norjan ja Hollannin yhdistävä 700 MW NorNed-kaapeli otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna Lisätietoja on saatavissa Nord Pool Spotin tiedotteista: Petteri Haveri SÄHKÖVERKKO KHO muutti markkinaoikeuden päätöstä Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi viime vuoden viimeisenä päivänä päätöksensä koskien 2. valvontajakson vahvistuspäätöksiä. Toinen päätös koski Energiamarkkinaviraston (EMV) ja toinen eräiden kaupunkiyhtiöiden valitusta. EMV oli hakenut muutosta Markkinaoikeuden (MAO) ratkaisuun siltä osin, kuin MAO oli velvoittanut EMV:a muuttamaan alue- ja jakeluverkonhaltijoiden vahvistuspäätöstä. Eräät kaupunkiyhtiöt olivat puolestaan hakeneet muutosta vahvistuspäätökseen tehokkuusluvun osalta. KHO hylkäsi kaupunkiyhtiöiden valituksen kokonaisuudessaan. KHO hyväksyi EMV:n valituksen sekä siirtosaamisten eliminoinnin että Current Ration käytön osalta. MAOn ratkaisu jäi siten voimaan vain siltä osin, että EMV ei saa eliminoida myyntisaamisia taseesta. Myös oikeudenkäyntikulujen osata MAO:n ratkaisu kumottiin. Seuraavassa on yhteenveto KHO:n ratkaisusta koskien alueverkkoyhtiöiden vahvistuspäätöstä. Jakeluverkkoyhtiöiden vahvistuspäätöksen osalta KHO:n ratkaisu on samansisältöinen lukuun ottamatta oikeudenkäyntikuluja. MAO ei ollut velvoittanut tässä ratkaisussaan EMV:a korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja. Kenneth Hänninen SFS 6002 SÄTKY -koulutuksella käyttövarmuutta ja turvallisuutta SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin toisessa painoksessa mainitaan, että - kaikille sähköalan töitä tekeville, mukana luettuna työnjohto- ja käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. - koulutuksen sisällössä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat henkilöt toimivat. Esim. suurjännitetöissä työskenteleville henkilöille suositellaan koulutukseen sisältyvän alla yleiset käytössä olevat käyttötoiminnan yleiset periaatteet.

5 Sähköverkostotöissä toimivat henkilöt toimivat mm. ulkoistamisesta johtuen oudoissa ympäristöissä, joissa toimintatavat ovat erilaiset ja tästä aiheutuu turvallisuusuhkia. Henkilöstö on koulutettava ja opastettava toimimaan uusissa ympäristöissä, opetettava yhteisiä toimintatapoja, alan kieltä ja nimikkeitä. Erilaisten toimintatapojen ja päällekkäisten koulutusten välttämiseksi suurjännitelaitteistoissa työskenteleville suunnattu SFS 6002 SÄTKY -koulutus antaa yhteiset toimintatavat ja periaatteet ja koulutuksessa pohditaan, mitä standardin SFS 6002 asiat käytännössä tarkoittavat ja miten toimitaan turvallisesti eri tehtävissä. Vuonna 2006 alkaneen SFS 6002 SÄTKY -koulutuksen on jo suurin osa (useita tuhansia) sähköverkko- ja verkostourakointiyhtiöiden suurjännitelaitteistoissa työskentelevää henkilöä suorittanut. Vuoden 2011 alusta on jo alkamassa SFS 6002 SÄTKY -koulutuksen uusinnat 5 vuotta voimassaolevien sähkötyöturvallisuuskorttien ns. SÄTKY -korttien vanhetessa. SFS 6002 SÄTKY -koulutuksen periaatteena on koulutuksen jatkuva parantaminen ja koulutuksen laatua valvotaan ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Sätky-kouluttajien ja Sätky -ohjausryhmän kanssa. Sätky-ohjausryhmään kuuluvat Koulutuspäällikkö Erkki Sohlberg Fingrid Oyj Työsuojelupäällikkö Martti Tukiainen Fortum Power & Heat Oy Käyttöpäällikkö Markku Vänskä Vattenfall Verkko Oy Käyttöpäällikkö Pekka Miettinen Savon Voima Verkko Oy Käyttöpäällikkö Kimmo Vainiola Fortun Espoo Distribution Oy Käyttöpäällikkö Jorgen Dahlqvist Fortum Sähkönsiirto Oy Työturvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Kumpulainen Maintpartner Oy Tuotepäällikkö Jukka Muttilainen Adato Energia Oy (Energiateollisuus ry) Lisätietoja allekirjoittaneelta p Jukka Muttilainen, Adato CENELEC-mitoitusperusteita käytettävä lähtien VIM ei enää voimassa Tukes-ohje S sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla katsotaan täytettävän sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Ohje löytyy Tukesin verkkosivuilta Ilmajohtoja koskeva vanha julkaisu A4-93 (VIM) on poistettu luettelosta ja CENELECmitoitusperusteiden käyttöön oli siirryttävä viime tiistaista eli lähtien. Ilmajohtojen mitoituksessa CENELEC-standardien mukaan moni perusasia muuttuu em. vanhaan VIMiin verrattuna. CENELEC-standardin mukaisiin mitoitusperusteisiin siirtymisen helpottamiseksi Adato Energia Oy:stä on tilattavissa keskijännitejohtojen kuormien ja pylväiden laskentaan kaksi erilaista ja eritasoista laskentaohjelmistoa. ILMAJOHTOJEN PYLVÄIDEN MITOITUSOHJEISTO JA EXEL-OHJELMAT EXEL-ohjeistossa esitetään miten tavanomaisten jakeluverkon ilmajohtojen johtojen mitoitus viedään läpi. Ohjeisto koostuu Excel-taulukoista ja niiden käyttöohjeista seuraavasti:

6 - Johdinvoimataulukon-työkirja (FM-CLC Excel), josta saadaan erilaisia standardin mukaisia tilanteita vastaavat johdinvoimat, riippumat yms. - Pylväsmitoituksen perusteet ja menetelmät esittävä Excel-työkirja käyttöohjeineen. Työkirja käyttää lähtötietoina edellisen työkirjan johdinvoimia ja tulokseksi saadaan pylväsrungon ja harustuksen mitoitus pylväiden perustyypeillä erilaisissa standardien mukaisissa kuormitustilanteissa. Oleellinen työkirjan piirre on, että siitä näkyy miten eri parametrit vaikuttavat lopputulokseen. Työkirja sopii etenkin koulutukseen ja uusien ratkaisujen etsintätilanteisiin, mutta myös jokapäiväiseen johtojen rakentamiseen. Näiden Excel-työkirjojen avulla voidaan valita kannatuspylväät ja harustetut pylväät kaikenlaisiin CENELEC-standardien mukaisiin kuormitustilanteisiin. Ohjeisto soveltuu myös uusien CENELEC-standardien käyttöönottoon liittyvään opetuskäyttöön. Tarkempaa tietoa Exel-ohjeistosta Otso Kuusistolta p ELINE-JOHTIMIEN RIIPPUMA- JA JÄNNITYSANALYYSI SEKÄ PUU- TAI PUTKIPYLVÄÄN LUJUUSANALYYSI ELINE-mitoitusohjelma on laadittu siten, että käyttäjän tarvitsee antaa vain oleelliset tiedot johtimista ja pylväästä. Ohjelma huolehtii parametrien asetuksista ja laskennasta automaattisesti käyttäen annettuja perustietoja soveltaen niihin CENELEC-standardien sääntöjä ja kaavoja. Ohjelma ELINE kuuluu Finnmast Oy:n Wintrans-ohjelmistoon. Sitä käytetään keskijännitteisten (KJ) johtojen puu- tai teräsputkipylväille tulevien johdinkuormien laskentaan sekä itse pylvään lujuuslaskentaan. Ohjelman toiminta, kaavat ja useimmat parametrit perustuvat CENELECjärjestön laatimiin eurooppalaisiin standardeihin EN (yli 45 kv jännitteiset johdot) ja EN (alle 45 kv jännitteiset johdot). Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty em. standardien 2012-revision nykytilanteen mukainen laskentamahdollisuus kokeiluja varten. Ohjelma on laadittu siten, että käyttäjän tarvitsee antaa vain oleelliset tiedot johtimista ja pylväästä. Ohjelma huolehtii parametrien asetuksista ja laskennasta automaattisesti käyttäen annettuja perustietoja soveltaen niihin standardien sääntöjä ja kaavoja. Lisätietoa em. Adaton nettisivulta oheisesta linkistä Tarkempaa tietoa ELINE-mitoitusohjelmistosta Pekka Riisiöltä p Jukka Muttilainen, Adato

7 ENERGIAVUOSI 2010 ET:n tiedotustilaisuus Energiateollisuus järjestää perinteisen ENERGIAVUOSI-tiedotustilaisuuden Helsingissä torstaina 20. tammikuuta klo 10. Kerromme tilaisuudessa vuoden 2010 sähkön ja kaukolämmön tuotantoa, kulutusta ja hintakehitystä koskevat keskeiset luvut sekä kommentit niistä ja alkuvuoden tilanteesta. Eräät energiayhtiöt julkistavat samaan aikaan omat energiavuositietonsa. Energiavuosiaineistot tiedote ja Power Point kalvosarjat ovat koko vuoden -sivujemme eniten ladattuja aineistoja, niitä ladataan jatkuvasti. Pekka Tiusanen Maakaasun käyttö kasvoi viime vuonna noin 10 prosenttia Maakaasun käyttö kasvoi noin 10 prosenttia vuonna Gasum myi maakaasua 44,6 TWh. Maakaasun tuonti oli 4,5 miljardia m3. Maakaasun käyttöön vaikuttavat sää, sähkömarkkinat ja teollisuuden käyttöasteet. Sää oli alkuvuonna 2010 poikkeuksellisen kylmä, kesä taas erityisen lämmin. Sähkön markkinahinta oli kesällä alhaalla. Teollisuuden käyttöasteet palautuivat taantuman jälkeen jo lähes normaalitasolle. Maakaasun käyttöhuiput vuonna 2010 osuivat vuoden alku- ja loppupuolelle, kesällä taas käyttö oli huomattavasti viime vuotta alhaisempi. Maakaasun kulutuksessa tehtiin uusi ennätys perjantaina 8.1. klo Myös vuorokausitasolla lähestyttiin ennätyslukuja, päivä oli kautta aikain toiseksi suurin käyttöpäivä, 20,3 milj. m³. Edellinen ennätys oli vuodelta 2003, jolloin tammikuun 4. päivänä maakaasua kului 20.4 milj. m³. Kesäkuun käyttö taas oli kaikkien aikojen alhaisin. Lisätiedot: A4suuriakausivaihtelujaviimevuonna.aspx Pekka Tiusanen Ruotsin sähkönkäyttö kasvoi 5,9 prosenttia Ruotsi käytti viime vuonna sähköä Svensk Energin keräämien ennakkotietojen mukaan 146,5 miljardia kilowattituntia (TWh), kasvua vuodesta 2009 oli 5,9 prosenttia. Svensk Energi kuvaa sähkövuotta 2010 erityisen dramaattiseksi. Ruotsin vesivoimalaitokset tuottivat viime vuonna 66,3 TWh, mikä kattoi lähes puolet Ruotsissa käytetystä sähköstä. Vesivoiman tuotanto kasvoi lievästi. Ruotsin ydinvoimalaitokset kattoivat käytetystä sähköstä 55,6 TWh (noin 38 prosenttia) eli selvästi enemmän kuin vuonna 2009 mutta oleellisesti vähemmän kuin ennätysvuonna 2004, jolloin ydinvoimatuotanto oli ollut 75 TWh. Ruotsin ydinvoimalaitoksilla on ollut parin viimeisen vuoden aikana meneillään mittavat uudistus- ja tehonkorotustyöt. Muun lämpövoiman tuotanto nousi 19,2 TWh:iin, siinä kasvua lähes neljännes. Tuulivoiman tuotanto oli 3,5 TWh, tuulivoima kasvoi 40 prosenttia. Ruotsi oli vuoden 2009 tapaan viime vuonna sähkön nettotuoja. Nettotuonti oli 1,9 TWh, mikä oli kuitenkin oleellisesti vähemmän kuin vuoden ,7 TWh:n nettotuonti. Nettotuonti

8 vähentyi, koska Ruotsin oma sähköntuotanto kasvoi, erityisesti ydinvoiman ja muun lämpövoiman tuotannot kasvoivat. Ruotsin sähkövuosi 2010, ennakkotiedot Sähkön hankinta 2010* 2009 Muutos TWh TWh Prosenttia Vesivoima 66,3 65,5 1,2 Tuulivoima 3,5 2,5 40,0 Ydinvoima 55,6 50,0 11,2 Muu lämpövoima 19,2 15,7 22,3 Sähköntuotanto 144,6 133,7 8,1 Sähkön nettotuonti naapurimaista 1,9 4,7-59,5 Sähkönkäyttö 146,5 138,4 5,9 Lämpötilakorjattu sähkönkäyttö 143,0 139,7 2,4 Lisätiedot: Svensk Energi Pressmeddelande om elåret 2010, Pekka Tiusanen ENERGIATEHOKKUUS Asuinrakennusten energia-avustukset hakuaika päättyy Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu. Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Myös eräisiin lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuskorjauksiin annetaan aikaisempien vuosien tapaan energia-avustuksia. Avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa Avustusta voi saada ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennuksen omistaja. Tuen myöntämisessä ei ole asuntojen lukumäärään liittyviä rajoituksia. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. Uusiutuvan energian käyttöä ei tueta, jos sillä korvataan kaukolämmitystä. Avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä, joita voivat olla 1) maalämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä 2) ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä 3) pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä 4) uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä. Sähkölämmitteisiä taloja saneerattaessa tukea voi saada tarvittavan vesikiertoisen patteriverkoston osuuteen. Lisälämmitysjärjestelmien kustannuksista tuetaan aurinkolämmön tai sähkön käyttöönottokustannuksia. Muut energia-avustukset Avustusta voi saada ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistaja, jos asuinrakennuksessa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Yksi- ja kaksiasuntoisen rakennuksen omistaja voi saada avustusta vain, kun vastuu korjauksista kuuluu yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiölle) tai pienituloiselle ruokakunnalle.

9 Avustusta voidaan myöntää 1) energiakatselmusten tekemiseen 2) rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen 3) ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin 4) lämmitysjärjestelmän perussäätöön 5) patteri- ja linjasäätöventtiilien uusimiseen 6) kauko- tai aluelämmitykseen liittymiseen Energia-avustusten hakuohjeet ovat ARAn kotisivuille Avustukset Korjaus ja energia-avustukset. Mirja Tiitinen ILMASTO Päästökauppalaki eduskunnan käsittelyssä Eduskunta käsittelee parhaillaan päästökauppalain kokonaisuudistusta, jolla pannaan toimeen päästökauppadirektiivin joulukuussa 2008 hyväksytty muutos. Kysymys on päästökaupasta vuoden 2013 jälkeisestä ajasta. Päästökauppajärjestelmä muuttuu merkittävästi vuonna Jatkossa järjestelmä perustuu EU:n yhteisiin harmonisoituihin menettelyihin. Vuodesta 2013 eteenpäin sähköntuotanto ei saa enää ilmaisia päästöoikeuksia vaan se joutuu ostamaan kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupasta tai markkinoilta. Lämmöntuotannolla on vielä mahdollisuuksia saada ilmaisia päästöoikeuksia, joskin lämmöntuotannon päästöoikeudet vähenevät merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Päästökauppadirektiivi jättää lukuisia keskeisiä asioita myöhemmin annettavien asetusten ja päätösten varaan. Direktiivi ei jätä juurikaan kansallista liikkumavaraa. Monimutkainen päästökauppadirektiivi aiheuttaa sen, että myös kansallisesta päästökauppalaista on tulossa monimutkainen ja vaikea kokonaisuus, jossa monia asioita jätetään myöhemmin säädettäväksi. Päästökauppalakiesityksessä on monissa keskeisissä asioissa viitattu komission sääntöihin, päätöksiin sekä yhteisöasetuksiin, jotka ovat sellaisenaan voimassa. Tällaisia ovat muun muassa: - päästöoikeuksien kokonaismäärä kaudelle harmonisoidut ilmaisjaon säännöt - huutokauppasäännöt - CDM- ja JI-hankkeista (ja mahdollisista uusista vastaavista) saatavien vähennysyksiköiden käyttöoikeus. Lakimuutos on valmisteltu TEMin päästökauppalakityöryhmässä. Ensimmäinen uuden direktiivin toimeenpanosta aiheutuva muutos hyväksyttiin ja tuli voimaan (Laki päästökauppalain muuttamisesta 16/2010). Lailla pantiin täytäntöön päästökauppadirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin ne säännökset, jotka tarvitaan päästökauppakauden päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten. Lain soveltamisalaa laajennettiin ja täsmennettiin. Lisäksi lakiin lisättiin laitosten toiminnanharjoittajan konkurssitilanteita ja konkurssipesän velvollisuuksia koskevat säännökset. ET vaikuttaa aktiivisesti päästökauppadirektiivin kansalliseen toimeenpanoon mm. TEM:n työryhmän jäsenenä. Päästökauppalain viime vaiheen valmistelussa ja käsittelyssä ET on kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: - lakitekstin vaikealukuisuuteen - toiminnanharjoittajien tosiasiallisen oikeusturvan vähäisyyteen

10 - päästöoikeuksien hakemisen liian lyhyeen määräaikaan - hanketoimintojen käytön laskentatapoihin - huutokauppatulojen käyttöön - riittävän koulutuksen ja neuvonnan varmistamiseen. Riitta Larnimaa Lämmöntuotannon ilmaisjakosäännöt loppusinettiä vaille valmiit EU:n jäsenmaita edustava ilmastokomitea hyväksyi ilmaisjakosäännöt vuonna 2013 alkavalle päästökauppakaudelle. Lopullisesti päätös hyväksytään kolmen kuukauden päästä, kun EU:n parlamentti ja neuvosto ovat vielä tarkastelleet nyt tehtyä päätöstä. Lämmöntuotanto saa jatkossa ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee merkittävästi. Ilmaiset päästöoikeudet vähenevät vuosittain ja loppuvat kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Sähköntuotanto ei saa enää ilmaisia päästöoikeuksia, vaan ostaa kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Lämmöntuotanto saa ilmaisia päästöoikeuksia sen mukaan, kuinka paljon laitoksesta lähtee mitattavissa olevaa lämpöä asiakkaille (TJ). Päästöoikeuksien laskennassa käytetään pääsääntöisesti vertailupolttoaineena maakaasun käyttöä 90 %:n hyötysuhteella. Tämä vastaa 62,3 päästöoikeutta TJ kohti. Näin saatua alustavaa lukua korjataan erilaisilla vähennyskertoimilla. Sähköntuotannon yhteydessä tuotetun lämmön (CHP-laitokset) päästöoikeudet vähenevät vuosittain 1,74 %. Muun lämmöntuotannon päästöoikeuksia korjataan sovituskertoimella, josta komissio päättää myöhemmin. Kuluttajille kaukolämpöä tuottavia laitoksia koskee poikkeus, jonka mukaan päästöoikeudet lasketaan laitoksen tosiasiallisesti käyttämien polttoaineiden perusteella. Näin laskettua päästöoikeuksien määrää vähennetään vuosittain 10 %. Poikkeus on voimassa siihen asti, kunnes poikkeuslaskennalla ja maakaasun vertailuarvoa käyttäen päädytään samaan lopputulokseen. Maakaasun vertailuarvoon pohjautuva laskenta perustuu historiatietoihin. Tarkasteluaikana käytetään vuosien tai vuosien mediaania sen mukaan, kumpi johtaa suurempaan lopputulokseen. Päästöoikeuksien määrään vaikuttaa se, missä lämpöä tuotetaan ja kuka sen kuluttaa. Lämmöntuottaja saa ilmaisia päästöoikeuksia silloin, jos se toimittaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Sen sijaan lämmöntuottaja ei saa ilmaisia päästöoikeuksia lämmölle, jonka se toimittaa päästökauppaan kuuluvalle teollisuuslaitokselle. Jatkossa päästöoikeuksien määrää vähennetään jälkikäteen, jos laitoksen tuotannontaso putoaa yli 50 %. Tämä koskee myös kausittain toimivia sekä vara- ja huippulaitoksia. Ilmaisjakosäännöt ovat kokonaisuudessaan monimutkaiset ja hyvin yksityiskohtaiset. Jakosäännöt pohjautuvat voimassa olevaan päästökauppadirektiivin muutokseen. Suomessa päästökauppadirektiivin loput säännökset pannaan toimeen päästökauppalain muutoksella, joka on eduskunnan käsiteltävänä. Sähköntuotantoa koskevista huutokauppasäännöistä on päätetty jo aiemmin. EU:n päästökauppajärjestelmä muuttuu merkittävästi kauppakaudella , joka toteuttaa EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Kansalliseen päästökiintiöön ja harkintaan pohjautuneesta päästökauppajärjestelmästä siirrytään täysin EU:n keskitettyyn järjestelmään. Ilmaisjakosäännöt ovat jatkossa samat kaikissa jäsenmaissa.

11 ET järjestää päästökauppajärjestelmän muutoksista ja ilmaisjaon uusista periaatteista koulutusta jäsenistölleen heti vuoden 2011 alkupuolella. Riitta Larnimaa Koulutuspäivä päästökaupan pelisäännöistä ET järjestää yhdessä Adato Energian kanssa koulutustilaisuuden päästökauppajärjestelmästä. Tarkoitus on avata päästökauppajärjestelmän kautta koskevia muutoksia ja niiden merkitystä sähkön- ja kaukolämmöntuottajien kannalta. Tilaisuus on Helsingissä. Ohjelma löytyy Adato Energia Oy:n kotisivuilta. Ilmoittautumiset 8.2. mennessä tai Adato Energia Oy, Seija Naukkarinen, p Riitta Larnimaa Kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin uutta puhtia Meksikossa Neuvottelut kansainvälisestä ilmastosopimuksesta jatkuivat Meksikossa Kokouksessa tehtiin pieniä, mutta tärkeitä päätöksiä, joilla vahvistetaan pohjaa vuonna 2011 Etelä-Afrikassa pidettävälle kokoukselle. Kokouksen keskeisimpiä asioita olivat Kioton pöytäkirjan jatko, maiden esittämien päästövähennyslupausten kirjaaminen osaksi virallisia tekstejä sekä päästöjen mittaamiseen, raportointiin ja todentamiseen liittyvät toimet. Valtaosa Kööpenhaminassa vuosi sitten sovitun poliittisen sitoumuksen asioista saatiin osaksi virallisia tekstejä. Cancúnissa perustettiin uusi ilmastorahasto. Kaikkia maita koskevien neuvottelujen lisäksi neuvottelut Kioton pöytäkirjan tulevaisuudesta jatkuvat. Maat toistivat tavoitteensa, jonka mukaan ilmakehän lämpötila ei saisi nousta yli kahta astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. ET on peräänkuuluttanut globaalia hintaa hiilidioksidille, jotta investoinnit lähtisivät suuntautumaan laajamittaisesti vähän päästöjä aiheuttavaan tuotantoon ja jotta energian käyttö tehostuisi. ET on myös korostanut, että ilmastopolitiikassa pitäisi keskittyä nyt toimeenpanemaan vuodelle 2020 sovittuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kääntää uusissa tavoitteissa katse vuosiin 2030 ja Riitta Larnimaa CIRED 2011 Sähkönjakelualan konferenssi Frankfurtissa Sähkönjakelualan CIRED konferensseja on järjestetty 70-luvun alusta lähtien kahden vuoden välein eri puolilla Eurooppaa. CIRED 2011 järjestetään Frankfurtissa Saksassa. Tällä kertaa teemoina vahvasti tulevat esille erilaiset älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät asiat. CIRED konferenssi on tarkoitettu sähkönjakeluyhtiöiden, alan valmistavan teollisuuden, palveluntuotantoyhtiöiden johtajille ja asiantuntijoille sekä alan akateemisille tutkijoille. Konferenssissa saa laaja-alaisen yleiskuvan sähkönjakelutoiminnan tulevaisuuden näkymistä ja alan ajankohtaisista asioista Euroopassa ja osin myös Euroopan ulkopuolella. Konferenssin yhteydessä on näyttely, jossa alan yritykset esittelevät uutuustuotteitaan ja palveluitaan. Ohjelma on jaettu kuuteen painopistealueeseen, joihin liittyviä rinnakkaisia esitelmiä ja keskusteluja voi seurata oman mielenkiintonsa mukaisesti. Esillä on mm. seuraavia aiheita: 1. Verkkokomponentit 2. Sähkön laatu ja EMC

12 3. Verkon valvonta ja suojaus 4. Hajautettu sähköntuotanto ja energiatehokkuus 5. Sähkönjakelujärjestelmien kehittäminen 6. Jakeluverkko sähkömarkkinapaikkana ja regulaation vaikutukset Suomalaiset tutkijat ja muut alan asiantuntijat ovat jälleen aktiivisesti mukana. Suomalaisia aiheita on esitetty runsaasti eli 36. Kaikkiaan eri puolilta maailmaa on aiheita ehdotettu ennätysmäärä yli Tutkimusesitelmien lisäksi järjestetään monipuolisista aiheista parikymmentä paneelikeskustelua, joihin osallistuu alan johtavia asiantuntijoita eri maista. Suomesta tuotenäyttelyyn ovat osallistuneet mm. Tekla, Ensto, Wamp ja ABB. ET huolehtii CIREDin Suomen komitean toiminnan organisoinnista. Komiteaan voivat kaikki kiinnostuneet ilmoittautua. Komitea pitää kokouksen ET:ssä. Toiminta on pidetty epämuodollisena ja joustavana. Tärkeimmät tiedotteet toimitetaan sähköpostilla. Ryhmämatkan järjestäminen harkinnassa ETn jäsenistöstä on ajoittain kyselty ja toivottu yhteisen ryhmämatkan järjestämistä CIREDkonferenssiin. Adato Energia Oy voi organisoida yhteismatkan, mikäli halukkaita osallistujia on riittävästi. Matka järjestettäisiin todennäköisesti tiistaista torstaihin eli Kaikkia ryhmämatkasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan nopeasti mennessä Juhani Kaleviin Adato Energia Oy:hyn tai Lisätietoja internetistä ja allekirjoittaneelta. Pertti Lindberg KOULUTUS Sertifioitu Sähkökauppias koulutus Sertifioitu Sähkökauppias -koulutusohjelma on tarkoitettu sähkökaupan eri tehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus muodostuu kuudesta eri moduulista, joista voi valita omien tarpeiden ja tavoitteidensa mukaan sopivat. Jos tavoitteena on saavuttaa ammattipätevyys sähkökaupan alalla, kannattaa osallistua koko koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmaan kuuluu tentti ja suoritetusta tentistä saa todistuksen. Ohjelman moduulit ja niiden ajankohdat ovat 1. Pohjoismaiset sähkömarkkinat, Fyysiset markkinat, Johdannaismarkkinat, Säännöstö ja lainsäädäntö, Johdannaissopimusten selvitys, Riskienhallinta, Kaikki koulutuspäivät pidetään Helsingissä Hotelli Radisson Blu Royalissa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot ohjelmasta Lisätiedot koulutusohjelmasta Adatosta Juhani Kalevilta, p Juhani Kalevi, Adato

Energiasanomat 2/27.1.2011

Energiasanomat 2/27.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 2/27.1.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuuden stipendirahasto ENERGIAVUOSI 2010 - Lataa Sähkö ja Kaukolämpö 2010 ppt-kalvot netistä YMPÄRISTÖPOOLI - Ympäristöpoolin vuosiseminaarin

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

Energiasanomat 10/17.9.2012

Energiasanomat 10/17.9.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 10/17.9.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 22.11. Energiateollisuus investoi ja työllistää - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 SÄHKÖMARKKINAT - Luoteis-Euroopan (NWE)

Lisätiedot

Energiasanomat 2/16.2.2012

Energiasanomat 2/16.2.2012 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Jyväskylässä 8.3.2012 VERKOSTO - Maanrakennusurakoitsijat perehdytyksessä Lappeenrannassa - Sopimusosaaminen välttämätön taito verkonrakennushankkeessa SÄHKÖMARKKINAT

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot