SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT Hanketoiminta vuonna Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22"

Transkriptio

1 Valonian Toimintakertomus 2012

2 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut Alueelliset strategiat ja ohjelmat Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat Järjestöjen kestävän kehityksen ohjelmat Asiantuntijana alueellisissa ja paikallisissa työryhmissä Kuntakierrokset Jätevesineuvonta kunnissa Kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistamoiden toimivuusseuranta Muu asiantuntijatoiminta 8 2. Kestävän kehityksen palvelut ja työkalut Koulutukset ja kurssit Seminaarit Tapahtumat Näyttelyt ja materiaalipaketit Viestintä ja tiedottaminen Viestinnän ohjeistukset Tiedotteet, painotuotteet ja sähköiset julkaisut Verkkosivut ja sosiaalinen media Viestintäkampanja Ekovinkit Näkyvyys mediassa Sisäinen viestintä OpinnäytetyöT Hanketoiminta vuonna Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Kymppi Ympäristöystävällisiä palvelukäytäntöjä yrityksille Energiansäästö ja -tehokkuus, uusiutuvat energialähteet 23 Maakunnallinen energianeuvonta 23 EETU Energiasta maakunnan etu 24 Pure Biomass 24 2

3 5.3. Kestävä liikkuminen ja logistiikka 25 RULLAA Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään Vesihuolto ja vesiensuojelu 27 Minwa Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populate Areas 27 Kirstu kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun 28 tukemisen pilottihanke HAKKU Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla Ympäristökasvatus 29 Pakki työkaluja paikallisten yhdistysten ympäristötyöhön 29 Loimotus2 Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan 29 ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais-Suomessa NEAT 2.0 New Environmental Awareness Tools 30 Ekosysteemipalveluautomaatti luonnon ilmaista huolenpitoa 30 LiitteeT 31 Liite 1: Valonian henkilökunta vuonna Liite 2: Valonian julkaisut vuonna Liite 3: Työryhmät ja verkostot 33 Liite 4: Näkyvyys tiedotusvälineissä; oma seuranta 40 Liite 5: Koulutukset ja tapahtumat vuonna Liite 6: Haavin toimintakertomus Valonian toimintakertomus 2012 Julkaisija: VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (2012) Vanha Suurtori 7, Turku Toimitus: Jaana Itälä-Laine Valokuvat: Valonian arkisto Taitto: Tanja Seppänen 3

4 JOHDANTO VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Toimintaa ohjaavana asiakirjana on Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Valonian osallistujakuntia vuonna 2012 olivat kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Vuonna 2012 Valonia jalkautui entistä enemmän kuntiin. Valonia osallistui kuntien työryhmiin asian-tuntijana, antoi henkilökohtaista neuvontaa mm. jätevesiasioissa ja energiansäästössä sekä laati työpaikoille liikkumissuunnitelmia. Koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin eri kunnissa yhteensä yli 200. Valonia tavoitti vuonna 2012 suorien kontaktien kautta yli Varsinais-Suomen kuntien asukasta. Valonian johtoryhmä (liite 3) kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa. Valonian toiminta jakaantuu peruspalveluihin ja hanketoimintaan. Hankkeet antavat runsaasti lisäresursseja peruspalveluiden kehittämiseen ja laajentamiseen. Vuonna 2012 käynnissä olevien hankkeiden eteneminen on esitelty lyhyesti luvussa 5. Hankkeiden järjestämästä toiminnasta, kuten erilaisista tapahtumista, kerrotaan toimintakertomuksen muissa luvuissa tarkemmin. VALONIALAISIA PYÖRÄILEMÄSSÄ taiteilijoiden tuunaamilla, Työpyöräile!-hankkeessa lainapyörinä toimineilla pyörillä. 4

5 1. Valonian asiantuntijapalvelut Valonian asiantuntipalveluita ovat mm. kuntien ja työpaikkojen kestävän kehityksen ohjelmien ja strategioiden sekä selvitysten suunnittelun ja täytäntöönpanon avustaminen. Valonian edustajat toimivat asiantuntijoina erilaisissa alueellisissa ja paikallisissa työryhmissä, kuten energiatehokkuustyöryhmissä, hankevalmistelutyöryhmissä tai kestävän kehityksen suunnitteluryhmissä alueelliset strategiat ja ohjelmat Varsinais-Suomen energia- ja ilmastotase julkistettiin helmikuussa Liedon kunnantalolla. Taseessa on laskettu mm. Varsinais-Suomen maakunnan energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt. Taseen tuloksista on tiedotettu useissa tilaisuuksissa, kuten toukokuussa Nousiaisissa järjestetyssä alueellisessa kuntien ilmastotapaamisessa. Maakunnan energia- ja kasvihuonekaasutasejulkaisu on saatavilla Valonian nettisivuilla Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat Koulujen ja päivähoidon Vihreä lippu -ohjelma Valonia järjesti syyskuussa Vihreä lippu -starttikoulutuksen kouluille, päivähoidolle sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnalle. Koulutuksen tarkoituksena on saada lisää eri tahoja osallistumaan ohjelman toteuttamiseen. Valonian asiantuntija vieraili teeman puitteissa myös päiväkodeissa ja vanhempainilloissa sekä tiedotti ohjelmasta alueellisesti. Valonia toimii alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä ja osallistuu Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävän toimikunnan toimintaan. Vihreässä lipussa oli vuonna 2012 mukana 21 koulua, 24 päivähoitoyksikköä ja yksi lasten ja nuorten vapaa-ajan toimija Varsinais-Suomesta. 5

6 Vuonna 2012 Vihreän lipun käyttöoikeuden saivat: Koulut Auranlaakson koulu, kestävä taso Kuparivuoren koulu, kestävä taso Paimion lukio, kestävä taso Piispanlähteen koulu, kestävä taso Taalintehtaan koulu Vistan koulu Päiväkodit Daghemmet Skogsgläntan Meri-Halikon päivähoitokeskus, kestävä taso Päiväkoti Kastanja, kestävä taso Päiväkoti Verkavekarat Turun kristillinen päivähoitoyksikkö Karitsa ry Vaahteranmäen päiväkoti kunta Kaarina Naantali Paimio Kaarina Kemiönsaari Paimio Kunta Kaarina Salo Turku Kaarina Turku Mynämäki Työpaikkojen liikkumissuunnitelmat Valonia teki vuonna 2012 työpaikkojen liikkumissuunnitelmatyötä sekä Työpyöräile!-hankkeen että seudullisen liikkumisen ohjaustoiminnan yhteydessä. Työpaikkojen liikkumissuunnitelmatyöhön sisältyi mm. sähköinen työmatkaliikkumiskysely, kiinteistön ja organisaation toimintatapojen kartoitus, henkilökunnan viisaan liikkumisen infotilaisuus, raportti toimenpide-ehdotuksineen sekä palautetilaisuudet johdolle ja henkilökunnalle. Vuonna 2012 toteutettiin ensimmäinen koulujen liikkumissuunnitelmapilotti Wäinö Aaltosen koulussa, Turussa. Kohteessa toteutettiin kyselyt sekä oppilaille, henkilökunnalle että lasten vanhemmille, järjestettiin tapahtumia ja työpajoja sekä tutkittiin liikkumisen ohjauksen mahdollisuuksia tukea koulutyötä mm. erilaisissa koulun opetussuunnitelmaan liittyvissä projekteissa ja muissa koulutyöhön liittyvissä kokonaisuuksissa. Turun ammattikorkeakoulussa käynnistettiin liikkumissuunnitelman laatiminen lokakuussa 2012 toteuttamalla työ- ja työasiamatkaliikkumiskysely henkilökunnalle (n. 800 työntekijää). Työ jatkuu keväällä 2013, jolloin on mm. suunnitteilla opinnäytetyönä tehtävä kysely opiskelijoille. Liikkumissuunnitelmatyön tuloksia voidaan hyödyntää mm. Turun ammattikorkeakoulun uuden kampusalueen suunnittelussa. Kuntien energiatehokkuussopimukset Liedon kunta liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna Valonia laati työryhmän kanssa energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuoden 2012 syksyllä. Liedon kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman alkuvuonna Valonian asiantuntija antaa tukea ja opastusta Liedon kunnan työntekijöille suunnitelman täytäntöönpanosta keväällä

7 1.3. Järjestöjen kestävän kehityksen ohjelmat Valonia on toiminut asiantuntijana järjestöjen kestävän kehityksen ohjelmatyön käynnistämisessä. Vuonna 2012 kestävän kehityksen suunnitelman laati Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry. Lisäksi käynnistettiin MLL:n Varsinais-Suomen piirin ympäristöjärjestelmän päivittäminen. Järjestöjen kestävän kehityksen työn edistäminen on osa Pakki-ympäristökasvatushanketta Asiantuntijana alueellisissa ja paikallisissa työryhmissä Valonia on mukana asiantuntijana useissa alueellisissa ja kuntien työryhmissä sekä verkostoissa. Työryhmissä käsitellään mm. kunnan energia-asioista, kestävää liikkumista ja kestävän kehityksen ohjelman toteutumista kunnassa tai työyksikössä. Alueellisissa työryhmissä eri teemoja käsitellään maakunnan laajuisesti. Lista työryhmistä on liitteessä Kuntakierrokset Kuntakierroksia jatkettiin myös vuonna Valonian työntekijä vieraili kunnissa esittelemässä toimintaansa. Infotilaisuuksia järjestettiin kuntien johtoryhmille. Kuntavierailuja tehtiin Ruskolle, Maskuun, Kustaviin, Paimioon ja Naantaliin. Lisäksi Nousiaisissa järjestettiin lähikuntien energiaja ilmastotapaaminen ja Naantalissa ympäristökasvatuksen palvelujen esittely koulujen ja päiväkotien johtajille. Esittelytilaisuuksissa kunnille kerrottiin Valonian palveluista, koulutuksista ja asiantuntija-avusta, jota kunnat voivat käyttää tarpeen mukaan oman työnsä tukena. Pyyntöjä on tullut useita pitkin vuotta ja niihin on vastattu Jätevesineuvonta kunnissa Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa jatkettiin vuonna Kohdekuntia olivat Turku, Naantali, Parainen, Paimio ja Lieto. Neuvonta kohdennettiin haja-asutusalueella vakituisesti asuville ja loma-asukkaille. Neuvonta oli kiinteistönomistajille vapaaehtoista ja ilmaista. Neuvontaa annettiin monin eri tavoin. Pääasiallisena neuvontatapana käytettiin kiinteistöllä tapahtuvaa neuvontaa. Yleisneuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköpostitse, jätevesi-illoissa, kesätapahtumissa ja erinäisissä muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. Jätevesineuvontaa annettiin huhtikuusta lokakuun loppuun. Valonian jätevesineuvojat tekivät kaikkiaan 762 kiinteistökäyntiä. Lisäksi kesätapahtumien ja yleisötilaisuuksien kautta tavoitettiin noin 280 henkilöä. Jätevesineuvonta toteutettiin Paraisilla kaksikielisenä. Kiinteistökohtainen neuvonta oli osa HAKKU-jätevesihanketta. 7

8 1.7. Kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistamoiden toimivuusseuranta Valonian näytteenottoseurannassa tarkkailtiin vuonna 2012 yhteensä 14 haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja ne ovat vakituisia asuntoja yhtä vapaa-ajan asuntoa lukuun ottamatta. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevedenpuhdistamonsa ovat perheen normaalissa käytössä. Näytteenottoseurannan rahoitus muodostuu seurannassa mukana olevien yhteistyöyritysten osallistumismaksuista. Valonian työntekijät käyvät ottamassa puhdistamoista näytteitä yleensä n. 3 4 kuukauden välein laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätevesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteistä tutkitaan aina biologinen hapen kulutus (BOD 7ATU ), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus. Vuoden 2012 seurannassa oli kaksi maapuhdistamoa, yksitoista pienpuhdistamoa ja yksi harmaavesipuhdistamo. Näytteenottotulokset julkaistaan Valonian internet-sivuilla Muu asiantuntijatoiminta Valonia antoi vuonna 2012 pyynnöstä lausunnon seuraavista asiakirjoista: Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Vesienhoidon työohjelma ja vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset vuosille Kestävän kehityksen palvelut ja työkalut Valonia järjestää vuoden aikana runsaasti erilaisia koulutuksia ja seminaareja sekä tapahtumia ja kilpailuja. Valonia myös tuottaa materiaalia kuntien ja eri kohderyhmien käyttöön. Osaa materiaaleista kunnat ja muut tahot voivat käyttää itsenäisesti, osa toimii Valonian neuvojien työkaluina koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Kaikkiaan erilaisia koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin vuonna 2012 lähes 200. Koulutukset ja tapahtumat on koottu liitteessä Koulutukset ja kurssit Ekotukikoulutuksia järjestettiin sekä Valonian toimesta että yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Koulutusten tarkoituksena on saada työpaikoille ekotukihenkilöitä, jotka voivat opastaa muita työntekijöitä toimintatapojen muutoksessa. Ekotukikoulutuksia järjestettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Loimaan aluesairaalan työntekijöille ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kaikkiaan viisi. Turun kaupunki jatkoi vuoden 2011 syksyllä käyn-nistämiään ekotukikoulutuksia osana kestävän kehityksen budjetointia. Valonia osallistui koulutusten suunnitteluun ja vastasi pääosin sisällön toteutuksesta. Turun ekotukikoulutuksia pidettiin vuoden aikana yhteensä 16. 8

9 Energia-aiheisia koulutuksia on järjestetty kuntien ruokahuollon työntekijöille keittiön energiankäytöstä ja -säästöstä Kemiönsaarella, Laitilassa, Paimiossa ja Salossa. Koulutuksia järjestettiin kuusi ja niihin osallistui noin 160 työntekijää. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä ovat olleet Vakka-Suomen, Loimaan ja Paimion opistojen kanssa pidetyt lämmitykseen, erityisesti lämpöpumppuihin liittyneet opistoillat, joita on järjestetty Loimaalla, Laitilassa ja Paimiossa yhteensä kuusi. Jätevesineuvonnan kanssa keväällä järjestetyt neuvontaillat sisälsivät myös ilmalämpöpumppujen huollon opastusta. Asiantuntijana paikalla oli laitemyyjä. Ympäristökasvatuksen työkaluja nuorisotyöhön -koulutus järjestettiin Loimaan seudun nuorisotyöntekijöille huhtikuussa Mellilän nuorisotilassa. Koulutuksen ohjelmassa oli alustus kestävästä kehityksestä nuorisotyössä sekä Nuorten ekotiimin ja Vihreän lipun esittelyä. Osallistujia oli viisi, Loimaan nuorisopalveluista ja Loimaan 4H-yhdistyksestä. Pyöreä Pöytä -verkostolle järjestettiin yhteistyössä Linnateatterin kanssa iloinen Vuorovaikutuskoulutus. Illan tarkoituksena oli kehittää Pyöreän Pöydän toimintaa lisäämällä yhteisöllisyyttä, voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista tekemällä ja kokemalla asioita yhdessä. Lisäksi haluttiin houkutella uusia kiinnostuneita liittymään verkoston toimintaan. Illanviettoon osallistui kymmenkunta osallistujaa, joista osa oli uusia verkoston jäseniä. Loimaalla järjestettiin nuorille kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kursseja ja ryhmätoimintaa, joiden tavoitteena oli tarjota tietoa kestävistä arjen valinnoista ja konkreettisia taitoja opitun tiedon soveltamiseksi omassa elämässään. Luontoemon kauneussalonki -kurssi järjestettiin Alastaron nuorisotalolla helmikuussa. Kursseille osallistui parisenkymmentä nuorta. Kaiken kansan luontokursseja järjestettiin kolme. Toukokuussa Piikkiön Tuorlassa tutustuttiin sammaliin ja jäkäliin Oili Pyysalon opastuksella. Kesäkuussa tehtiin kävelykierros Turun Puolalanmäellä ja tutustuttiin puistojen puihin ja pensaisiin puuasiantuntija Aki Männistön johdolla. Elokuussa järjestettiin koko perheen ötökkäretki Turun Maarian altaalla. Retken oppaana toimi tutkija Pekka Käär. Luontokursseihin osallistui kaikkiaan 130 ihmistä. ÖTÖKKÄRETKELLÄ Maarian altaalla elokuussa. 9

10 Vesikoulu Valonia järjesti keväällä 2012 vesistöaiheisia opetuspäiviä Varsinais-Suomen kouluissa ala-asteilla. Opetuspäivät toteutettiin retkeilemällä koulun läheisillä vesialueilla, meren rannalla, joen varressa tai järvellä. Päivän aikana tutustuttiin vesieliöihin, tehtiin aistinvaraista vedenlaadun tarkkailua ja opittiin asioita veden kiertokulusta maapallolla sekä veden merkityksestä ihmiselle ja luonnolle. Vesiensuojelua sivuttiin kaikkien eri osa-alueiden kohdalla ja näin tuli luonnossa tapahtuvien muutosten ja niiden merkityksien tarkkailu oppilaille tutuksi. Opetuspaikkakuntia olivat Salon Teijo, Maskun Mietoinen, Naantalin Velkua ja Somero. Pienemmistä kouluista osallistuivat kaikki oppilaat vesiopetuspäivään, isoista joko yksi tai kaksi luokkaa. Vesikoulun opetus järjestettiin yhteistyössä Velho-hankkeen kanssa. Opetusmateriaalit löytyvät Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta. Metsäkoulu Pakki-hanke vei oppilaat metsään etsimään piilotettua luontopolkua. Luontopolku toteutettiin lodjaus-menetelmällä, joka muistuttaa geokätköilyä. Siitä se kuitenkin poikkeaa siinä, että mitään laitteita ei tarvita, vaan kätköt etsitään vihjeiden avulla. Polun varrella oli tietoa mm. kasveista, metsätyypeistä ja ravintoketjuista. Luokkien oli tarkoitus itse jatkaa polkua tekemällä toisille luokille uusia vihjeitä ja piilottaa luonnontietoa sisältäviä tehtäviä ja tietoiskuja koulun lähimaastoon. Kouluilla oli myös mahdollisuus osallistua Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailuun, jossa etsittiin koulujen lähimetsiä ja lähestyttiin päättäjiä niiden säilyttämiseksi esim. rakentamiselta. Polkua kuljettiin Maskun Lemun koulun ympäristössä sekä Liedossa Kirkonkulman koulussa ja ala-asteella. Metsäkoulu toteutettiin osana Pakki-hanketta Seminaarit Eettiset hankinnat kunnissa yhteistyöpäivä kunnille ja yrityksille järjestettiin maaliskuussa Salon kaupungintalolla. Tilaisuus oli tarkoitettu kuntien hankinnoista vastaaville viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille sekä yrityksille. Päivän aikana kuultiin mm. millaisia mahdollisuuksia hankintalainsäädäntö antaa kuntien hankkijoille sosiaalisten kriteerien huomioimiseen hankintaehdoissa. Tilaisuuteen osallistui 49 henkilöä. Liikkumissuunnitelmaseminaari järjestettiin maaliskuussa Valoniassa, Turussa. Työpaikoille suunnatussa seminaarissa esiteltiin Varsinais-Suomessa toteutettuja työpaikkojen liikkumissuunnitelmapilotteja sekä muita työpaikoille ja yrityksille tarjolla olevia ympäristöhallinnan työkaluja. Tarjolla oli ajankohtaista tietoa kuntien viranhaltijoille ja yksityisen sektorin toimijoille. Tilaisuuteen osallistui 24 kuulijaa. Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivä järjestettiin keväällä 2012 Yläneellä Luontoka-pinetissa luontokasvatusteemalla. Päivä koostui sekä asiantuntijaluennoista että konkreettisista työpajoista. Seminaarin aiheita olivat ihmisen ja suurpetojen lähinnä suden - vuorovaikutussuhteet sekä lepakot. Tapahtuma oli tarkoitettu ympäristökasvatuksen parissa työskenteleville ja ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille. Päivään osallistui noin neljäkymmentä osallistujaa. Ympäristökasvatuspäivän järjestivät yhteistyössä Valonian Pakki-hanke ja Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi. 10

11 Varsinais-Suomen kuntien ilmastotapaaminen järjestettiin toukokuussa Nousiaisissa kuntien viranhaltijoille. Teemana olivat alueellinen tase, kunnissa tehtävät ilmastotoimet sekä yhteistyön kehittäminen. Paikalla oli noin kymmenen kunnan edustajaa. Hankkeiden loppuseminaarit MINWA-hankkeen loppuseminaari järjestettiin maaliskuussa Turun ammattikorkeakoulussa otsikolla: Onko pakko ainoa tapa? Onko 2016 jo mahdoton päämäärä?. Seminaarissa etsittiin vastauksia, tuotiin esille ehdotuksia ja tutkimustuloksia sekä keskusteltiin siitä, miten tämänhetkinen jämähtänyt tilanne haja asutusten jätevesien käsittelyssä on yhteistoimin mahdollista saada liikkeelle. Keskustelun alustukseksi hankkeen asiantuntijat kertoivat päättyvän MINWA-hankkeen aikana tehdyn tutkimuksen tuloksista sekä huomioista ja ehdotuksista. Suositukset ovat luettavissa MINWA-hankkeen loppujulkaisusta. Rullaa-hankkeen loppuseminaari järjestettiin toukokuussa Turussa teemalla Avaimet käteen. Seminaarissa käsiteltiin Turun kaupunkiseudun logistiikan nykytilaa ja etsittiin siihen ratkaisuja hankkeen aikana laadittujen case-tapausten avulla. RULLAA kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hankkeessa on etsitty ratkaisuja kestävään liikkumiseen ja logistiikkaan tarkastelukohteina Avanti Tuulissuo Littoinen-teollisuusalue Liedossa, lentokentän logistiikka-alue (LogiCity) Turussa ja Turun yliopistollinen keskussairaala. Seminaariin osallistui 50 kuulijaa Tapahtumat Yrityksille, kunnille ja kuntalaisille suunnatut tapahtumat Valonia järjesti Maailman vesipäivänä kaksi tapahtumaa. YK:n järjestämää maailman vesipäivää on järjestetty vuodesta 1993 lähtien. Maailmanlaajuisen tapahtuman teema oli vesioikeudenmukaisuus ja ruokaturva. Päivällä Turun kävelykadulla järjestettiin avoin yleisötapahtuma, jossa oli tarjolla erilaisia tietoiskuja, kilpailuja ja pelejä. Suosituimmaksi peliksi huomattiin vesipallon heittäminen, jossa tarkoituksena oli saada pallo ehjänä astiaan ja näin säästää vettä. Ehjänä astiaan heitetyistä palloista lahjoitettiin pieni summa rahaa hygieniahankkeeseen kehittyviin maihin. Illalla Valonian tiloissa oli seminaaritapahtuma, jossa puhujina oli mm. Olli-Pekka Haavisto Maan Ystävistä ja Esa Stenberg Turun kauppakorkeakoulusta. Näytteillä oli myös erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita ja tarjolla maukasta afrikkalaista puuroa. Vuoden 2012 ympäristötekokilpailun aiheena oli kuluttajien käyttöön tarkoitettu innovatiivinen tuote tai palvelu, josta on apua ympäristökuormituksen vähentämisessä. Kilpailuun osallistui 15 yritystä, joista ympäristötekokilpailun raati palkitsi kaksi. Kilpailu järjestettiin Valonian, Varsinais- Suomen Yrittäjien ja Viestintäharju Oy:n yhteistyönä. Uudessakaupungissa sijaitseva Nereus Oy palkittiin maalämmön ja aurinkoenergian yhdistämisestä järjestelmäksi, joka säästää merkittävästi energiaa asunnon ja käyttöveden lämmityksessä. Nereuksen ekoinnovaatio on järjestelmä, joka koostuu lattialämmityksestä, maalämpöpumpusta aurinkovalmiudella ja aurinkokeräimestä sekä viilennysjärjestelmästä lattialämmitykseen ja ilmastointiin. Green Carpet Turku Oy sai kilpailussa kunniamaininnan uudentyyppisestä liiketoimintamallista, liikkuvasta mattopesulasta, joka säästää vettä ja energiaa. Liikkuva mattopesula pesee ja kuivaa matot paikan päällä. Energiaa ei tarvita pesulakiinteistön ylläpitoon eikä mattojen kuljetukseen. 11

12 Pyörällä töihin -kilpailu järjestettiin toukokuussa viidennentoista kerran. Kilpailu järjestettiin kolmatta kertaa yhteistyössä Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa. Esiin nostettiin pyöräilyn vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Kilpailuviikon aluksi järjestettiin Pyöränpumppaustempaus Turussa Vähätorilla. Pyöräilijät saivat ilmaisen pumppauksen ja ketjujen rasvauksen sekä satulansuojia kiitoksena kestävästä liikkumisesta. Pyörällä töihin -kilpailuun osallistui kaikkiaan 249 varsinaissuomalaista yritystä, toimipistettä ja osastoa 17 eri kunnasta. Työntekijöitä kilpailuun osallistui Kevyitä kilometrejä kertyi Kilpailun voittajat palkittiin liikkumisaiheisilla palkinnoilla. Pääpalkintona oli Nummen Pyörä Oy:n lahjoittamat lahjakortit pyöränhuoltoon. Kuntasarjan voitti Turku, toisena oli Naantali ja kolmantena Kaarina. Samalla viikolla järjestettiin myös Pyörällä kouluun -kampanja, johon osallistui viisi koulua ja yksi esiopetusryhmä. Kouluille laadittiin osallistumisen avuksi Viisaasti kouluun -juliste, jossa on luokkakohtainen osallistumistaulukko. Koulut saivat tilata julistetta Valoniasta tai ladata verkkosivuilta. Lisäksi kouluille koottiin oppimateriaalia viisaan liikkumisen tueksi. Kaikki kampanjaan ilmoittautuneet koulut saivat Kirjaston Kissat -sarjakuva-albumin. Työpyörien lainauskampanja oli uudenlainen osallistava tapa kannustaa ihmisiä liikkumaan kestävällä tavalla. Kampanjan avulla haluttiin edistää eritoten pyöräilyä antamalla positiivisia pyöräilykokemuksia. Lainauskampanjan aikana työpaikoille tarjottiin mahdollisuutta lainata kuukaudeksi viisi taidepolkupyörää käytettäväksi työpaikan yhteiskäyttöpyöränä. Lainauskampanjaan osallistuneille työpaikoille tarjottiin tietoa myös muista kestävistä kulkumuodoista ja viisaan liikkumisen näkökulmista, toteutettiin työpaikan liikkumiskartoitus sekä sähköinen työmatkaliikkumiskysely. Lisäksi järjestettiin Pop up -pyöränhuolto- ja korjausneuvontatapahtumia Varsinais-Suomen alueella sekä erilaisia tempauksia. Kampanjan viestinnän tärkein väline oli Facebook, johon kerättiin tykkääjiä. Maskottina toiminut Työpyöräile!-Gorilla järjesti tykkääjätempauksia kävijämäärien mukaan (ks. luku 3.3). Kampanjaan osallistui kaksikymmentä työpaikkaa. Kampanja toteutettiin osana Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään -hanketta. Kampanjaan osallistuneet työpaikat: Lastentarvikeliike Laurelin Logomo Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Paimion yhdistys Mynämäen kunta, kunnanvirasto Paraisten kaupunki, Nauvon aluekonttori Sonera-myymälä, Yliopistonkatu Turun ammattikorkeakoulu, kehittämisen yksikkö Turun kaupungin Tilaliikelaitos Turun kaupunki, Paattisten päivähoito Turun kaupunki, Puolalan kotihoito Turun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Turun kaupunki, Strategia- ja viestintäyksikkö Turun kaupunki, Talouspalvelukeskus Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Turun Tuomiokirkkoseurakunnan henkilökunta Turun Työväentalo Turun yliopisto Yle Turku Yle Åboland Yrityspalvelukeskus Potkuri 12

13 Valonia järjesti neljä Pop up -pyöränhuoltotempausta pyöräteiden varsilla Varsinais-Suomen alueella. Pop up -tapahtumissa tarjottiin maksutta pyöräilijöille kumien pumppausta ja paikkausta, ketjujen rasvausta sekä neuvontaa omatoimiseen pyörän huoltoon. Pop up -tapahtumat järjestettiin Turussa, Naantalissa, Kaarinassa ja Paimiossa. Tapahtumat toteutettiin yhdessä viisaan liikkumisen sidosryhmien ja muiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana ja apuna tempauksissa oli Recykkeli (Monipalvelukeskus Tsemppi), joka huolsi pyöriä ja antoi huoltoneuvontaa. Tempauksissa huollettiin yhteensä 180 pyörää, jututettiin noin 300 ihmistä ja jaettiin yli 500 erilaista esitettä, ohjetta tai karttaa, kuten pyöränkuminpaikkausohjeita, pyöränhuolto-ohjeita, pyöräilykarttoja tai esitteitä. Tapahtumissa jaettiin myös satulansuojia. Lisäksi Valonia järjesti pyöränhuoltotapahtuman Naisten Kuntovitosella toukokuun lopulla. Tapahtumaan sisältyi vartioitu pyöräparkki ja pienimuotoinen pyöränhuolto. Tapahtuman aikana pyöräparkissa oli pyöriä 75 ja pyöriä huollettiin 130. Valonia jakoi myös erilaisia pyöräilyyn liittyviä oppaita sekä satulansuojia. Polkupyörän pumppaus- ja rasvauspiste järjestettiin myös Turun kahdessa tapahtumassa; Runosmäki-päivänä toukokuussa ja Sadonkorjuujuhlassa syyskuussa. Kansainvälinen Liikkujan viikko syyskuussa oli täynnä tapahtumia. Liedon kunta lanseerasi verkkosivustollaan kimppakyytipalvelun. Kansallisena etätyöpäivänä Mietoisten paloasema muuttui yhteisölliseksi työtilaksi. Valonialaiset tempaisivat aamutakkisillaan perustamalla etätyöpisteen aamuruuhkaan. Viikko huipentui Autottoman päivän katutapahtumaan lauantaina Turun Kauppatorin laidalla. Tapahtuman vetonaulana olivat Liikkumis-Alias-sanaselityspelin sessiot sekä livemusiikki. Turun seudulla viikon tapahtumiin osallistui lähes henkilöä. Valonian, Turku Energian, Lindström Oy:n sekä Varsinais-Suomen ja Turun Yrittäjien järjestämässä iltatapahtumassa otettiin Watit haltuun lokakuussa Logomossa. Tapahtuma kokosi yhteen 25 energia- ja ympäristöpalveluiden, sähköautojen ja muiden kulkuvälineiden tarjoajaa sekä lähes 400 niistä kiinnostunutta kävijää. Tilaisuudessa sai tutustua kymmeniin uudenlaisiin energiaratkaisuihin ja mielenkiintoisiin paikallisiin yrityksiin. Seminaariosuus antoi hyvän lähtökohdan uudenlaiselle energia- ja ympäristöajattelulle pääpuhujan, yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen puheenvuoron myötä. Lisäksi kuultiin Lindström Oy:n yritysvastuun keinoista sekä Motivan vinkkejä siitä, millaisista asioista energiansäästö kannattaa aloittaa. Illan antimiin kuuluivat myös lähiruokabuffet ja lähijäätelöiden ja -sorbettien maistelu. Tapahtuman kruunasi Voice Of Finlandista tutun Saara Aallon esitys. Energiansäästöviikon aikana toteutettiin useita tapahtumia ja tietoiskuja maakunnan alueella yrityksille, sairaanhoitopiirille kuin myös kuntalaisille Laitilan ja Paimion opistoissa, Turun amk:ssa ja koululaisten iltapäiväkerhossa. Tapahtumia oli koko lokakuun aikana yhteensä 11. Lisäksi Valonian näyttelytilassa oli neuvontaa Energiaklinikka-teemalla. Joulukuussa 2012 Volvo Truck Centerin ravintolassa Liedossa järjestettiin Minimessut, joissa jaettiin tietoa uudesta kimppakyytipalvelusta Avanti-Tuulissuo-alueen työntekijöille ja työnantajille. Avanti-Tuulissuo-alueen liikenteestä, liikennejärjestelyistä sekä opasteista on viime aikoina käyty paljon keskustelua ja aiheita käsiteltiin ko. Valonian, Liedon kunnan sekä yhteistyötahojen järjestämässä tilaisuudessa. Minimessuilla esiteltiin myös Mietoisten paloaseman tiloissa alkavaa työtilakokeilua ja yhteisöllistä internetportaalia, jonka avulla voidaan edesauttaa alueiden markkinointia. Päivän päätteeksi esiteltiin vielä Valonian Kymppi-hankkeen tuottamaa pk-yrityksille tarkoitettua ympäristönäkökohtien ja -riskien tunnistamisen lomakesarjaa. Minimessut liittyivät Liedon kunnan, Valonian ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöhön Avanti Tuulissuo Littoinen-alueen kestävän liikkumisen ja logistiikan sekä yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä. 13

14 Perhetapahtumat Maaliskuussa järjestettiin Ruskolla talvinen perhetapahtuma Pakkasmyllerrys. Tapahtuman kokoonkutsujina ja pääorganisaattoreina olivat Valonian Pakki-hanke ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin Isä-hanke. Tapahtuma oli onnistunut niin yhteistyön kuin yleisötavoitteen puolesta. Yleisötapahtuma keräsi paikanpäälle arviolta osallistujaa, jotka saivat harrastaa mm. jousiammuntaa, tehdä linnunpönttöjä, ajaa koiravaljakolla ja seikkailla pienellä rastiradalla. Mukana järjestelyissä olivat Ruskon ja Maskun MLL:n paikallisyhdistykset, Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys, Ruskon Maunun partio, Lietolainen Kukanoksan kennel sekä Ruskon seurakunta. ViherVillitys on yhdistysten ja järjestöjen organisoima perheiden luontotapahtuma, jonka tavoitteena on viedä lapset ja aikuiset löytöretkelle lähiluontoon ulkoilun, luontoharrastuksen ja kädentaitojen pariin. Vuonna 2012 ViherVillitys järjestettiin Turussa Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan piha-alueella. Tapahtuman järjesti Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto Pyöreä Pöytä. Omalla rastipisteellään tapahtumassa olivat mukana Valonian lisäksi MLL Varsinais-Suomen piiri, Turun 4H-yhdistys, Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Natur och Miljö, Ympäristökasvatusyhdistys Haavi, Turun Seudun Jätehuolto, Maailmankoulu-hanke, Velho-hanke, Biolan sekä Tammenterhon luontokoulu. Tapahtumaan osallistui reilut 200 kävijää. Maskun muinaistulien yössä elokuussa Valonian hupli-ukko-työpajassa valmistettiin arviolta 50 köyttä. Yhteensä pajaan otti osaa noin 100 henkeä, sillä köyden tekoon tarvittiin useita apukäsiä. Köydet valmistettiin räsymatonkuteesta, jotka olivat ehtaa kierrätysmateriaalia. Kaksihaaraiset apukepit kerättiin luonnosta. Puiset hupli-ukot oli puolestaan vuoltu etukäteen. Innokkaimmat jatkoivat hupli-ukon pyöritystä vielä sittenkin, kun tapahtuma oli jo loppunut. Lopulta köyden teko piti keskeyttää pimeyden vuoksi. Koiravaljakko Pakkasmyllerrystapahtumassa 14

15 Lasten ja nuorten tapahtumat Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin elokuussa Ruissalon kansanpuistossa. Alakoulujen 4 5-luokille tarkoitetussa tapahtumassa teemana oli tänä vuonna Vieheellä fileetä. Tapahtumassa opittiin mm. vastuullista viehekalastusta, saaliin oikeaoppista käsittelyä ja ruuaksi valmistamista. Valonian työpajassa pelattiin Veden kiertokulku -peliä ja tutustuttiin vesiensuojeluun. Ruissalossa paikallinen järjestäjä oli Lounais-Suomen vapaa-ajan kalastajien piiri. Tapahtumaan otti osaa 97 lasta. Ekoruokaa Pakkiin ympäristöystävällisen ruoan reseptikilpailu järjestettiin yhteistyössä Liedon Keskuskoulun 9. luokkien, Turun Seudun jätehuollon ja paikallisen K-supermarketin kanssa. Tarkoituksena oli saada koulun oppilaat innostumaan siitä, miten hyvää ruokaa voi valmistaa ympäristöystävällisistä raaka-aineista. Ennen kilpailun käynnistämistä oppilaille pidettiin kaksi luentoa siitä, millaista on ympäristöystävällinen ruoka. Ruokien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota paitsi makuun, myös ympäristön huomioonottamiseen, kuten lähi- ja luomuruoan sekä kasvisten käyttöön, Reilun kaupan tuotteisiin ja ruoan hiilijalanjälkeen. Kilpailun voitti Jonna Motturin, Laura Kallion, Oona Haverisen ja Jessi Mäkisen menu, joka koostui kotimaisesta uunilohesta, veneperunasta, salaatista ja mustikkapiirakasta. Kunniamaininnan saivat Meri Valkeavirta, Nea Visa ja Kai Kuokkanen. He valmistivat tuorejuustolla ja luomupekonilla täytettyjä herkkusieniä, kreikkalaista salaattia ja suklaamuffineita. Kaikkiaan kisaan otti osaa 69 oppilasta. Kauppias palkitsi parhaan ryhmän lahjakortilla kauppaansa. Lisäksi Valonia tulosti reseptejä kauppaan asiakkaiden mukaan otettavaksi. Kilpailu oli osa Pakki-ympäristökasvatushanketta. Toisena koulupäivänä järjestettiin Anna lapsesi kävellä -päivä Kaarinassa Piispanlähteen alakoululla. Oppilaille kerrottiin juhlasalissa viisaasta liikkumisesta ja opettajille ja muulle henkilökunnalle esiteltiin viisaan liikkumisen materiaaleja ja Valonian palveluja. Erityisesti markkinoitiin kävelevää koulubussia, jonka ideana on, että vanhemmat saattavat kävellen tai pyörällä kouluun oman lapsensa ja muutaman muun lapsen. Lisäksi tapahtumassa oli pop up -pyöränhuoltopiste koulun kohdalla Pyhän Katariinan tien varrella, jossa oppilaat ja kaikki ohikulkijat saivat pyörän pikahuollon ja viisaan liikkumisen neuvontaa. Wäinö Aaltosen koulun Viisaan liikkumisen teemapäivä lokakuussa oli osa liikkumissuunnitelmatyötä. Valonia esitteli koulumatkakyselyn tuloksia yhteistilaisuudessa salissa. 3 6-luokkien oppilaat pelasivat Liikkumis-Alias-pelejä. Päivän ohjelmassa korostuivat liikenneturvallisuus ja pyöräily. Kaunis vai kaamea Loimaa -valokuvauskilpailussa loimaalaiset nuoret nostivat esiin kaupungin kuvauksellisempia puolia. Kilpailuun lähetettiin 42 työtä, joista parhaaksi valittiin Sara Markkulan romanttinen kuva Wanha teollisuusalue 2. Toisen palkinnon sai Sanni Välimäen kuva Keskustan nähtävyys, jota hallitsi ränsistynyt rakennus. Kolmanneksi tuli Elina Temosen Joutsenlampi-kuva pellon tulvalammelle laskeutuneista joutsenista. Kilpailun kuvista koottiin näyttely, joka kiersi Loimaan kirjastoissa kesällä ja syksyllä. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Loimaan Kameroiden ja paikallisten valokuvaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa osana Loimotus2-hanketta. Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin Liikkujan viikolla syyskuussa liikkumisteemalla. Ympäristöviikko toteutettiin viestintäkampanjana mm. markkinoimalla kouluille ja päivähoidolle Liikkumisen toimintapakettia sekä Viisaasti kouluun -julistetta. Viikko huipentui Autottoman päivän 15

16 katutapahtumaan Turun kauppatorilla, jossa pelattiin yleisöpelinä tapahtumaa varten kehitettyä Liikkumis-Alias-sanaselityspeliä kunnallisvaaliehdokkaiden ja liikkumisen ja ympäristöalan asiantuntijoiden voimin. Pelit juonsi yhteiskuntavastuuasiantuntija Janina Andersson. LIIKKUMIS-ALIAS-PELIÄ pelattiin Autottoman päivän -tapahtumassa Näyttelyt ja materiaalipaketit Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuus on pysynyt ennallaan hieman painopisteitä muunnellen. Perusteemoja ovat kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, valaistus, ilmastonmuutos ja kestävä liikkuminen. Tavoitteena on tarjota kävijöille konkreettisia vinkkejä omaan arkeen sovellettavaksi. Valonian näyttelyissä vieraili vuonna 2012 yli 2000 näyttelyvierasta. Valonian teemanäyttely Lämpöä tupaan ja säästöä sukanvarteen avattiin toukokuussa Näyttely esittelee uusiutuvia energialähteitä pientalon ja käyttöveden lämmityksessä. Teemanäyttelyyn on koottu uusiutuvan energian käyttövinkkejä niin uudis- kuin korjausrakentajalle. Esillä on myös erilaisia lämmityslaitteita ja -kattiloita. Näyttely on toteutettu osana EETU Energiasta maakunnan etu -hanketta. Tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä maakunnassa. Tästä lähtee joulumieli -näyttely esitteli valonialaisten kokoamia turhakkeita ja niihin liittyviä tarinoita. Näyttelyn tavoitteena oli herättää kävijöitä pohtimaan tavaroiden hankkimista ja niiden tarpeellisuutta monesta näkökulmasta. Tuttuun tapaan kävijöille tarjottiin erilaisia askarteluvinkkejä. Viimeisenä viikonloppuna järjestettiin olki- ja sukkaporotyöpajat. Näyttely oli auki marraskuun lopusta jouluviikolle, myös viikonloppuisin Vanhan Suurtorin joulumarkkinoiden aikaan. Kiertävän energianäyttelyn aiheina ovat lämmitysvaihtoehdot sekä kodin energiankäyttö ja -sääs- 16

17 tö. Näyttely oli vuoden aikana esillä viidessä kirjastossa ja yhden kunnantalon aulassa. Kirjastojen kävijämäärään suhteutettuna näyttelyyn tutustui arviolta 920 kirjastossa kävijää. Energianäyttelyyn saivat tutustua Loimaan, Salon, Liedon ja Kustavin asukkaat. Kiertävät näyttelyt ja materiaalipaketit kiersivät vuonna 2012 useissa kouluissa. Lainattavat materiaalit sisältävät muun muassa julisteita ja sermejä, havainnollisia materiaaleja, tehtäviä, jaettavaa materiaalia, erilaista rekvisiittaa sekä tapahtumakonsepteja ja -ohjeistusta. Materiaalipakettien aiheita ovat mm. ruoan ympäristövaikutukset, piilovesi, ja veden kiertokulku. Vuonna 2012 materiaalipaketteja lainattiin yhteensä noin 45 kertaa. 3. Viestintä ja tiedottaminen Valoniassa viestintä on osa jokaisen työntekijän toimenkuvaa. Viestintätiimin työnkuvaa on kehitetty yhä selkeämmin suuntaan, jossa viestintätiimi toimii matriisimaisesti muiden tiimien tukena. Käytännön viestintätöiden lisäksi viestintätiimi on yhä useammin mukana tapahtumien ja hankkeiden suunnittelussa. Vuonna 2012 tätä toimintatapaa vahvistettiin erityisesti tiimien työn pitkän tähtäimen suunnittelussa, jotta hankkeiden viestinnälliset mahdollisuudet voitaisiin tunnistaa ajoissa. Vuonna 2012 viestinnän töiden rationalisointi jatkui: säännöllisesti toistuvien töiden hoitoon kehitettiin uusia pohjia ja viestintätiimin työnjakoa kehitettiin sellaiseksi, että ihmiset pääsevät sekä hyödyntämään vahvuuksiaan että oppimaan uutta Viestinnän ohjeistukset Alkukesällä 2012 valmistui Valonian ensimmäinen viestintästrategia. Viestintästrategiassa linjataan Valonian viestinnän suuntaviivat: nykytila, tavoitteet ja päämäärät sekä keinot, joilla päämääriin pyritään, viestinnän vastuukysymykset ja viestinnän onnistumisen mittarit. Ulkoisen viestinnän ohjeistuksista vuonna 2012 tehtiin ensimmäinen sosiaalisen median ohjeistus Valonian Facebook- ja Twitter-sivuja päivittäville. Myös jo olemassa olevia viestintäohjeistuksia päivitettiin Tiedotteet, painotuotteet ja sähköiset julkaisut Sähköpostitse lähetettävä pdf-muotoinen Kuukausitiedote kertoo etukäteen Valonian järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista sekä jälkikäteen tapahtumien keskeisimmän annin ja muut kestävän kehityksen alueellisesti tärkeät uutiset. Tiedote ilmestyi vuoden 2012 aikana kymmenen kertaa. Lehden postituslistalle ilmoittautui jälleen uusia ihmisiä. Valoniassa tuotettiin vuoden aikana myös painoviestinnän materiaaleja, kuten esitteitä, flyereitä, julisteita ja näyttelymateriaaleja. Valonian kannalta merkittävimpiä olivat vanhan yleisesitteen korvanneet Valonian kuntapalvelut -esite sekä Valonian palvelut yrityksille -esite. Esitteissä pyritään kertomaan Valonian palveluista entistä konkreettisemmin ja käyttäjälähtöisemmin. 17

18 Painettujen viestintämateriaalien kohdalla on mietitty aina sen käyttötarve ja mahdollisuus toteuttaa materiaali sähköisenä versiona. Esimerkiksi yritysten ympäristöasioiden kehittämisen avuksi luodun työkalupakin sisältö toteutettiin Kymppi-hankkeessa vain sähköisinä julkaisuina Verkkosivut ja sosiaalinen media Valonian verkkosivuston suosio on huimassa kasvussa, vaikka kävijämäärien mittausta ja vertailua edellisvuosiin vaikeuttaa Turun kaupungin keväällä 2011 tekemä mittausjärjestelmän vaihdos sekä uuden mittausjärjestelmän ajoittainen toimimattomuus. Vuonna 2012 mittausjärjestelmä toimi moitteetta lähtien, ja tänä aikana Valonian sivustolla käytiin yhteensä kertaa. Vilkkaimpia kuukausia olivat touko- ja kesäkuu. Kesäkuussa Valonian sivuilla vierailtiin ennätykselliset kertaa. Vertailu vuoden 2011 vertailukelpoisiin kuukausiin osoittaa, että käyntimäärät Valonian verkkosivustolla ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet. Suosituimpia rakennetasoja (navigaatiossa näkyviä tasoja) vuonna 2012 olivat Viikon ekovinkki ( vierailua) ja Valonian etusivu ( vierailua). Navigaation päävalikoista suosituin oli Ympäristökasvatuksen etusivu ( vierailua). Sen jälkeen järjestyksessä tulivat Vesihuolto ja vesiensuojelu ( vierailua), Liikkuminen ja logistiikka ( vierailua), Energia ( vierailua), Tulevia tapahtumia ( vierailua), Ilmastonmuutos ( vierailua), Yrityspalvelut (8820 vierailua), Näyttelyt (6371 vierailua), Yhteystiedot (1451 vierailua), Palvelut (1331 vierailua), Mikä VALONIA? (1287 vierailua) sekä Viestintä ja materiaalit (1220 vierailua). Suosituimpia yksittäisiä dokumentteja (uutiset, sivujen pysyväisnostot ym.) olivat jutut Työpyöräile!-kampanjasta (4399 lukukertaa), ennakkouutinen Ympäristöteko kilpailusta (3393 lukukertaa), Ekovinkkien esittelydokumentti (3344 lukukertaa), Puhdasta vettä kansalle ja kaloille -näyttelyuutinen (3316 lukukertaa) sekä juttu Pyörällä töihin -kilpailusta (3122 lukukertaa). Valonian sivustolla tultiin ulkopuolisilla sivuilla olevien linkkien kautta noin kertaa. Googlen ja muiden hakukoneiden kautta tulijoita näistä oli noin , Facebookin kautta tulijoita noin 2000 (mobiili-facebookin kautta lisäksi reilu 200) ja webropolin kautta noin Valonian verkkosivuston kehittämistä jatkettiin vuoden 2012 aikana. Erityisesti Yrityspalvelut-osion rakennetta uudistettiin ja sisältöjä täydennettiin vuoden aikana useaan otteeseen. Myös vesipuolen sivuston rakennetta kehitettiin uuteen suuntaan. Valonian verkkosivuston yhteydessä ylläpidettiin myös 2011 päättyneen Kelaa!-hankkeen sivustoa (www.kelaahanke.fi). Keväällä 2012 päättyneen Minwa-hankeen oma verkkosivusto (minwa. info) jatkoi myös toimintaansa. Sivustolla jaetaan suomeksi, viroksi ja englanniksi jäteveden käsittelyyn ja tutkimukseen liittyvää tietoutta. Myös Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanjan verkkosivusto jatkoi toimintaansa vuonna Haavi-ympäristökasvatusyhdistys uudisti sivunsa (www.haavi.org) alkuvuodesta. Valonia otti Facebookin tiedotuskäyttöön ensimmäisten julkisten organisaatioiden joukossa vuonna Twitter-tilin Valonia perusti vuonna Facebookista on tullut tänä aikana kiinteä osa Valonian ulkoista viestintää, ja sivuilla kerrottiin normaaliin tapaan Valonian tulevista tapahtumista, tempauksista ja muista uutisista sekä jaettiin linkkejä kestävän kehityksen kannalta kiinnostaviin nettiartikkeleihin. 18

19 Työpyöräile!-kampanjassa kokeiltiin erittäin hyvällä menestyksellä innovatiivista konseptia, jossa työpyörien lainaajat sitoutettiin kampanjan Facebook-sivun päivittämiseen. Sivuston tarkoituksena oli toimia viestimenä ja paikkana, jossa jaetaan pyöräilykokemuksia kampanjaan osallistuneiden kesken. Lainapyörien käyttäjien sekä kampanjatiimin vahva sitoutuminen Facebook-päivityksiin, kampanjan vahva visuaalisuus ja etenkin hauskat tykkääjätempaukset saivat aikaan sen, että Työpyöräile!-Facebook-sivun viikoittainen kokonaiskattavuus nousi parhaimmillaan ihmiseen. Suunnilleen samankokoiset Valonia ja Pieniä tekoja -Facebook-sivut tavoittivat samaan aikaan yleensä vain joitakin satoja tai enintään muutamia tuhansia ihmisiä viikossa. Tykkääjätempauksia järjestettiin sen mukaan, kuinka paljon tykkääjiä kampanja tavoitti Facebookissa. Huhtikuussa Gorilla jakoi banaaneja Turun Aurajokirannassa (100 tykkääjää). Toukokuussa Gorilla ja Banaani jakoivat satulansuojuksia ja pumppasivat pyöränkumeja Salossa (300 tykkääjää). Elokuussa hahmot järjestivät apureineen banderollikunniakujan Aurajokirannassa pyöräilijöille ja kävelijöille (550 tykkääjää). Ensimmäiset 90 ohikulkijaa saivat heijastimen ja kaikki ohikulkeneet pyörät ja kävelijät merkittiin näyttävästi tukkimiehenkirjanpidolla suureen tauluun. Marraskuussa tarjoiltiin kuumaa mehua ja keksejä Turun Kupittaalla (750 tykkääjää). TYÖPYÖRÄILE!-HANKKEEN VOIMAKAKSIKKO GoriLLA JA BANSKU Gorilla pumppaa ilmaa Banskun pyörään. 19

20 Vuodenvaihteessa Valonian Facebook-sivulla oli noin 625 tykkääjää, Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -Facebook-sivulla noin 775 tykkääjää ja Työpyöräile!-sivulla noin 750 tykkääjää. Mikroblogipalvelu Twitterin käyttö on yleistynyt Suomessa suhteellisen hitaasti, joten Valonian Twitter-sisältö on ollut lähinnä Facebook-päivitysten automaattijulkaisua Twitterissä. Vuoden loppuun mennessä Valonia oli saanut 47 vakituista seuraajaa. Valonia puolestaan seurasi 52 Twitterin käyttäjää Viestintäkampanja Syyskuun ajan RadioCityssä pyöri Valonian viisaan liikkumisen radiokampanja teemalla Kulje viisaasti Ei turhia automatkoja!. Kampanjaan kuului 360 radiospottia sekä kampanjasivu RadioCityn internetsivustolla. Internetissä sai muun muassa äänestää mielestään tärkeintä syytä pyöräillä tai käyttää joukkoliikennettä. Palkintoina oli Turun joukkoliikennetoimiston lahjoittama 50 euron lahjakortti Turun joukkoliikenteeseen sekä samanarvoinen pyöränhuoltolahjakortti Pyöräliike Berggrenille. Spotin kuulleiden eri henkilöiden lukumäärä kampanjassa oli (ikäryhmässä vuotiaat) Ekovinkit Ekovinkkien julkaisemiseen osallistui vuoden aikana 15 lehteä, 5 radioasemaa ja 2 nettisivustoa. Viikoittain julkaistut, eri yhteistyötahojen laatimat vinkit opastivat lukijoita ja kuuntelijoita ottamaan ympäristöasiat ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon jokapäiväisessä elämässä kotona ja työpaikoilla. Ekovinkkejä julkaistiin vuonna 2012 Valonian oman seurannan mukaan 193. Ekovinkkejä julkaisevien lehtien yhteislevikki oli Näkyvyys mediassa Valonia oli vuoden 2012 aikana jälleen hyvin näkyvillä eri medioissa. Valonian oman seurannan mukaan mediaosumia oli vuonna 2012 peräti 548 (liite 4), kun vuonna 2011 niitä oli 478. Mediaosumien lisääntyminen on ollut tasaista Valonian perustamisesta 2008 saakka. Mediaseuranta perustuu Valoniaan tilattujen maakunta- ja paikallislehtien seurantaan, Meltwater News -uutispalvelun käyttöön sekä siihen, että Valonian työntekijät poimivat talteen jutut, joihin heitä on haastateltu. Meltwater seuraa hakusanojen avulla toimitettuja sähköisiä medioita. Sosiaalisen median seurantaa Valonia ei tee. 20

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään Loppuraportti Sisällys Hankekuvaus... 3 Ohjausryhmä... 3 Työpaikkoihin kohdistunut kampanjointi... 4 Lainattavat pyörät... 4 Osallistuneet työpaikat... 4 Viisaan

Lisätiedot

Elokuun parhaat tapahtumat

Elokuun parhaat tapahtumat Elokuun parhaat tapahtumat - Pop up -pyöränhuolto ja viisaan liikkumisen teemapäivä Piispanlähteen koululla 15.8. Pyöränhuoltoa on tarjolla kaikille polkijoille Pyhän Katariinan tiellä. - Hupli-ukkoja

Lisätiedot

Marraskuun parhaat tapahtumat

Marraskuun parhaat tapahtumat Marraskuun parhaat tapahtumat - Ympäristökasvatuksen materiaalit ja työkalut ovat esittelyssä teemaillassa 6.11. Tapaamisen ohjelmassa on esittelypisteitä, työpajoja ja vinkkejä kasvatustyöhön sekä ympäristökasvatusyhdistys

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

Tammikuun parhaat tapahtumat

Tammikuun parhaat tapahtumat Tammikuun parhaat tapahtumat - Ratkaisujen markkinat. Innovatiivinen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kurkistava kestävän kehityksen näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Panimoravintola Koulussa

Lisätiedot

Maaliskuun parhaat tapahtumat

Maaliskuun parhaat tapahtumat Maaliskuun parhaat tapahtumat - Perustietoa biokaasusta -tilaisuus kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille Loimaalla 4.3. Infotilaisuudessa käsitellään muun muassa biokaasuun liittyvää lainsäädäntöä

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Toukokuun ajankohtaiset

Toukokuun ajankohtaiset Toukokuun ajankohtaiset - Pyöräilyviikko 10. 18.5. käynnistyy Kansallisena pyöräilypäivänä 10.5. klo 10 15 Vanhalla Suurtorilla järjestettävällä koko perheen pyöräilytapahtumalla. Viikon ohjelmassa ovat

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Syyskuun ajankohtaiset

Syyskuun ajankohtaiset Syyskuun ajankohtaiset - Työbussaile2-kampanjan haku alkaa 1.9. Kampanja jakaa työmatkaliikenteessä henkilöautosta bussiin vaihtaville 200 ilmaista kuukausikorttia Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot