TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1 Tammenlehvän Perinneliitto ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Sotiemme veteraanien valtakunnalliset liitot perustivat Tammenlehvän Perinneliiton huhtikuussa 2003 varmistaakseen keskeisten muistojen ja arvojen säilymisen sotien veteraanien teoista ja aikaansaannoksista Suomen kansan keskuudessa. Liiton avulla siirretään veteraaniaikakautta koskeva perintö aina uusien sukupolvien vaalittavaksi. Tavoitteena on aikaansaada hyvin suunniteltu, oikein kohdistettu ja resursseiltaan riittävän kattava toimintakokonaisuus ohjaamaan, kokoamaan ja kannustamaan tätä perinnetyötä. Tammenlehvän Perinneliiton varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2005 aikana ja jatkui vuonna 2012 aiemmin suunnitellulla tavalla. 1. Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina käymien sotien veteraanien perinteitä ja arvoja. Liiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön. Liiton toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston vaalimisessa ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Kentällä liitto toimii jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa organisaatioiden kautta. 2. Järjestötoiminta Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin ravintola Limonen tiloissa Pasilassa Paikalla oli 18 jäsenjärjestön viralliset edustajat. Liiton jäsenet Liitto kutsuu tai anomuksesta hyväksyy varsinaisiksi jäsenikseen yhteisöjä, jotka ovat valmiit toteuttamaan liiton säännöissä mainittuja päämääriä, ottamaan hoitaakseen sovittavia perinnetehtäviä ja jotka oman toimintansa luonteen sekä laadun puolesta ovat sopivia liiton jäseniksi. Liiton varsinaisia jäseniä olivat koko toimintavuoden ajan seuraavat 23 yhteisöä: Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Jatkosodan Siviiliveteraanit ry, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, Kadettikunta ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Reserviläisliitto ry, Rintamaveteraaniliiton kannatus- ja perinnesäätiö, Sotainvalidien Perinnejärjestö ry, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö, Sotilaspoikien Perinneliitto ry, Sotilaskotiliitto ry, Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry, Suomen-poikien perinneyhdistys ry, Suomen rauhanturvaajaliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Vapaussodan Perinneliitto ry ja Veteraanivastuu ry.

2 2 Liiton perustajajäsenenä ollut Rintamanaisten Liitto ryhtyi valmistelemaan toimintansa purkamista alkuvuodesta Tähän liittyen Perinneliitto otti tehtäväkseen tukea Rintamanaisten Liittoa arkistojen ja perinne-esineistön järjestämistä sekä rintamanaisten perinteen ylläpitämistä koskevissa asioissa. Erikseen sovittiin myös varojen siirrosta, jolla Perinneliitto hoitaa Rintamanaisten Liiton toiminnan purkamiseen liittyvien kulujen maksuliikenteen. Kannattajajäsenten hankintaa ei toimintavuoden aikana tehty. Toiminnanjohtaja on ollut Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n hallituksen jäsen. Hallitus Liiton hallituksen puheenjohtajana oli filosofian tohtori Eino Siuruainen (varajäsen ylijohtaja Anneli Taina). Hallituksen jäseninä olivat toimikaudeksi valitut professori Aura Korppi-Tommola (varajäsen puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi), ekonomi Matti Niemi (varajäsen teollisuusneuvos Erkko Kajander), puheenjohtaja Pekka Pitkänen (varajäsen rovasti Aulis Harju) ja kirkkoneuvos Risto Voipio (varajäsen lainoppinut kirkkoneuvos Risto Ikäheimo) sekä toimikaudeksi valitut puheenjohtaja Finn-Göran Wennström (varajäsen puheenjohtaja Matti Louekoski), kehitysjohtaja Klaus Halla (varajäsen ylijohtaja Riitta Kaivosoja), maakuntaneuvos Kimmo Kajaste (varajäsen professori Pentti Seppälä) ja kenraalimajuri Sakari Honkamaa (varajäsen prikaatikenraali Jukka Ojala). Hallituksen keskuudestaan valitsemana varapuheenjohtajana toimi Matti Niemi. Hallituksen kokouksia pidettiin viisi. Hallituksen kokousten osallistumisprosentti oli 82 %. Hallituksen sisäinen työseminaari, jossa käsiteltiin liiton taloudellisten toimintaedellytysten turvaamista, pidettiin Helsingissä. Työvaliokunta Hallituksen keskuudestaan nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat Matti Niemi (puheenjohtaja), Kimmo Kajaste, Aura Korppi-Tommola ja Pekka Pitkänen. Työvaliokunta piti kolme kokousta. Hallitus valitsi lisäksi keskuudestaan talousvastaavaksi edelleen Matti Niemen ja tutkimusvastaavaksi Aura Korppi-Tommolan. Neuvottelukunta Toimintakauden alkaessa neuvottelukunnan puheenjohtajana oli entinen pääministeri Paavo Lipponen ja varapuheenjohtajina pääjohtaja Asmo Kalpala, ministeri Elisabeth Rehn ja vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Neuvottelukunnassa oli puheenjohtaja lisäksi 29 jäsentä. Puheenjohtajan ohella neuvottelukunnan kutsuttuina jäseniä olivat vuorineuvos Matti Halmesmäki Kesko Oyj, puheenjohtaja Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliitto ry,

3 3 puheenjohtaja Sirkka-Liisa Hollmén Suomen Lottaperinneliitto ry, sosiaalineuvos Helvi Hyrynkangas Rintamanaisten Liitto ry, vuorineuvos Jukka Härmälä, pääjohtaja Asmo Kalpala Tapiola-ryhmä, vuorineuvos Reijo Karhinen OP-Pohjola- ryhmä, vararehtori Kimmo Kontula Helsingin yliopisto, hallituksen puheenjohtaja Martti Kuivala Sotainvalidien Veljesliitto ry, vakuutusneuvos Peter Küttner Sotavahinkosäätiö, professori Pekka Laaksonen Suomen Kotiseutuliitto ry, kenraaliluutnantti Pentti Lehtimäki Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, puheenjohtaja Irmeli Lemberg Lotta Svärd Säätiö, professori Ohto Manninen, puheenjohtaja Satu Mustalahti Sotilaskotiliitto ry, pääjohtaja Kuisma Niemelä SOK, pääjohtaja Jussi Nuorteva Kansallisarkisto, vuorineuvos Juhani Pesonen Suomen Sotaveteraaniliitto ry, kansleri Kari Raivio, 1. varapuhemies Pekka Ravi Eduskunta, ministeri Elisabeth Rehn, päätoimittaja Tapani Ruokanen Suomen Kuvalehti, kansliapäällikkö Arto Räty Puolustusministeriö, puheenjohtaja Lea Sairanen Marttaliitto ry, valtuuston puheenjohtaja Antti Simola Rintamaveteraaniliitto ry, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto Onvest Oy, valtioneuvos Riitta Uosukainen ja kenraali Jaakko Valtanen. Neuvottelukunnan kokous pidettiin Helsingissä. Kokoukseen osallistui kaksitoista neuvottelukunnan jäsentä. Kokouksessa esiteltiin liiton ajankohtaisia asioita, kansallisen veteraanipäivän tulevaisuussuunnittelua sekä liiton rahoitustarpeita. Neuvottelukunnan jäseniä osallistui lisäksi kutsuttuina liiton perinneseminaariin. Tilintarkastajat Liiton tilintarkastajina olivat KHT Reijo Peltola ja KHT-yhteisö BDO Oy sekä Reijo Peltolan varamiehenä KHT Juha Selänne. Pankkiyhteydet Liiton pankkitili on Helsingin OP Pankissa. Juhlavuoden 2013 valmisteluihin liittyen liitolle avattiin Helsingin OP Pankissa toinen tili myöhemmin perustettavaa perinnerahastoa varten. Toimihenkilöt ja toimitilat Liiton toiminnanjohtajana oli eversti evp. Pertti Suominen. Osa-aikaisena toimistosihteerinä oli tammikuun ajan Sirkku Hurmerinta. Liiton kirjanpito- ja taloushallintopalveluja ovat hoitaneet Kirjanpitotoimisto Ludvig Oy, Pretax Oy Uusimaa ja marraskuusta alkaen Sysmän tili- ja kiinteistötoimisto Ky. Liiton toimisto on ollut veteraani- ja perinnejärjestöjen yhteisissä toimitiloissa Helsingin Itä- Pasilassa (Ratamestarinkatu 9). Järjestöjen kesken allekirjoitettiin helmikuussa 2008 yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti liitto on hoitanut yhteisten tilojen käytännön hallinnointia sekä sopimus- ja maksuliikenneasioita. 3. Perinnetyö Perinnetyöryhmät

4 4 Toimintavuoden aikana työtään jatkoivat aiemmin käynnistetyistä työryhmistä - naisten perinteen työryhmä (puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi), joka kokoontui kolme kertaa sekä - sodan lasten työryhmä (puheenjohtaja Aura Korppi-Tommola), joka kokoontui neljä kertaa. Naisten perinteen työryhmän aloitteesta laadittiin Sotavuosien naisten perinnejulkaisu, jota jaettiin sekä painettuna versiona että pdf-tiedostona järjestöjen verkkosivuille sijoitettavaksi. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen päätoimikunnan kanssa sovitun työjaon mukaisesti liitto jatkoi veteraanipäivän tulevaisuutta koskevaa suunnittelutyötä. Työtä varten kootun pienen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana on ollut hallituksen jäsen Kimmo Kajaste. Lokakuussa teetettiin Taloustutkimus Oy:llä veteraaneja ja veteraanipäivän tulevaisuussuunnittelua koskeva haastattelututkimus, jonka tulokset tukevat ajatusta päivän kehittämisestä nykyistä näkyvämmäksi ja laajemmin vietetyksi. Kehittyvä alueellinen perinnetyö Alueellisen perinnetyön toimintamallia kehiteltiin edelleen yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa. Suunnittelun ja yhteistyön pohjaksi laadittua liiton perinnetyön visiota 2020 esiteltiin eri yhteyksissä jäsenyhteisöille ja yhteistyökumppaneille. Sotaveteraaniliiton piireihin nimetyille Perinneliiton perinneyhteyshenkilöille pidettiin yhdessä Sotaveteraaniliiton kanssa seminaaripäivä Helsingissä. Veteraaniperinteen seminaari Järjestyksessä kahdeksas veteraaniperinteen seminaari järjestettiin Seminaarin teemana oli veteraaniperinne ja sodan ajan naiset. Seminaariin osallistui noin 55 kutsuttua henkilöä. Asiantuntevien alustusten pohjalta käytiin vilkas keskustelu ja palaute tapahtumasta oli myönteistä. Veteraaniaikakauden historia Veteraaniaikakauden historiahankkeen tutkimus- ja kirjoitustyön loppuun saattaminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta ja työ jatkuu vuoden 2013 kevääseen. Veteraaniperinteen vaalija-kilpi Vuoden 2011 puolella Forum Marinumille, Jalkaväkimuseolle, Keski-Suomen Ilmailumuseolle, Panssarimuseolle, Päämajamuseolle ja Ilomantsin Taistelijan Talolle myönnetyt veteraaniperinteen vaalija-kilvet käytiin luovuttamassa vastaanottajille hallitus päätti kilpien myöntämisestä Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolle, Merikarvian korsutuvalle ja Kuopion sotaveteraanimuseolle. Kuopiossa luovutustilaisuus pidettiin marraskuussa, muiden osalta luovuttaminen tapahtuu vuoden 2013 puolella.

5 5 Veteraaniperinteen tunnustuspalkinto Vuoden 2011 veteraaniperinteen tunnustuspalkinto myönnettiin muusikko Seppo Hoville pitkäaikaisesta myönteisestä toiminnasta veteraanisukupolveen liittyvän suomalaisen musiikkiperinteen ylläpitämisessä. Tunnustuspalkinnon kunniakirja luovutettiin liiton vuosikokouksessa Muu perinnetyö Muina perinnetyön hankkeina toimintavuoden aikana - tehtiin vuosien 2008 ja 2009 veteraanihaastatteluista uusia haastatteluotteita, joita sijoitettiin sekä perinneportaaliin että uutena hankkeena myös YouTubeen - täydennettiin portaalin sankarihautausmaatiedoston tietoja - jatkettiin yhteistyössä Kaatuneiden Muistosäätiön kanssa Tule ja muista teemalla toteutettua sankarihaudoilla käymistä aktivoivaa kampanjaa. Toiminnanjohtaja oli liiton edustajana Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa päätoimikunnassa. 4. Viestintä ja suhdetoiminta Liiton viestinnän keskeisin tavoite on pitää suomalainen yhteiskunta pysyvästi tietoisena sotiemme veteraanien teoista, aikaansaannoksista ja perinnöstä sekä maanpuolustustahdon tärkeydestä. Liiton tunnettuuden saavuttamiseksi toteutettiin toimintavuoden aikana seuraavat toimenpiteet: - ylläpidettiin liiton kotisivuja osoitteessa - ylläpidettiin veteraaniperinteen portaalia osoitteessa - lähetettiin tiedotusvälineille tiedotteita eri tapahtumista - laadittiin jäsenliittojen ja kumppanien julkaisuihin artikkeleita - käytiin esittelemässä liiton toimintaa jäsenliitoille sekä muille yhteistyötahoille. Veteraaniperinteen vaalija- kilpien luovutukset huomioitiin hyvin paikallisissa medioissa. Liiton kotisivuilla oli keskimäärin noin kävijäkertaa kuukaudessa (vähin 1 700, enin 4 700/kk). Huhti-toukokuussa 2012 varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät tapaamassa Torniossa 2005 perinteen vastaanottajina olleitten yhteisöjen tämän hetkisiä edustajia (valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma). Käynneillä todettiin, että tieto perinnetyön vastuusta oli henkilövaihdosten myötä kaikilla tahoilla päässyt unohtumaan. Liiton esityksestä myönnettiin toiminnanjohtaja Pertti Suomiselle 2. luokan Vapaudenristi miekoin. Lisäksi liiton esityksestä myönnettiin hallituksen jäsen Pekka Pitkäselle ja varajäsen Riitta Kaivosojalle Maanpuolustusmitali miekoin.

6 6 Liiton standaari luovutettiin toimistosihteerinä vuodesta 2005 tammikuuhun 2012 työskennelleelle Sirkku Hurmerinnalle sekä vakuutusneuvos Peter Küttnerille 80- vuotispäivänä Liiton talous Valtion talousarviossa Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan sisältyvänä avustuksena liiton toiminnalle saatiin , mikä oli aiempaa vähemmän. Liiton perinnetyön kannalta merkittäviä ovat olleet veteraanijärjestöjen ja Kaatuneiden Muistosäätiön myöntämät avustukset. Veteraanijärjestöjen yhteisten toimitilojen vuokrakuluihin saatiin Rahaautomaattiyhdistykseltä avustuksena Lisäksi edellisen vuoden avustusta oli käytettävissä Kun vuokriin käytettiin ,49, siirtyy avustuksesta noin käytettäväksi vuonna Tilojen käyttökustannukset on katettu järjestöjen keskenään sopimalla kustannusvastuulla. Liiton tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa ,01 euron ylijäämää, josta euroa on Rintamanaisten Liiton toiminnan päättämisestä aiheutuvia kuluja varten liitolle siirrettyjä varoja ja euroa Wihurin rahaston avustuksesta historiahankkeeseen kohdennettuja käyttämättömiä varoja. Liiton toiminnan jatkuva ylläpitäminen edellyttää, että valtioneuvoston tuki edelleen säilyy ja että muuhun kuin varsinaiseen perinnetyöhön tarvittavan rahoituksen määrää ja samalla liiton maksuvalmiutta voidaan oleellisesti kasvattaa. Perinnetyön rahoitus perustuu pääosin rahastoilta, säätiöiltä ja muilta toimijoilta saataviin hankekohtaisiin avustuksiin.

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TASEKIRJA VUODELTA 2011

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TASEKIRJA VUODELTA 2011 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TASEKIRJA VUODELTA 2011 Lotta Svärd yhdistyksen perustamisen 90 vuotisjuhla Suomen Kansallisoopperassa 23.3.2011. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2021

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22)

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) N:o 6/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 17. päivänä 2014 Hämeenlinnassa pääjuhla sivu 6 Itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Uusittu Lottamuseon näyttely Lotan tarina vaadi aina enin itseltäsi.

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Uusittu Lottamuseon näyttely Lotan tarina vaadi aina enin itseltäsi. LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ sivu 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Uusittu Lottamuseon näyttely Lotan tarina vaadi aina enin itseltäsi.. Tämä toimintakertomus ja tasekirja on säilytettävä 31.12.2022

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) Tampere kutsuu liittopäiville. Omaishoitajaliite

Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) Tampere kutsuu liittopäiville. Omaishoitajaliite Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) N:o 2/2012 n Tarkastettu levikki 68 225 n Huhtikuun 18. päivänä 2012 Tampere kutsuu liittopäiville Nuoren isänmaallisuutta sivu 9 Kansallinen veteraanipäivä, pääjuhla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä 29.3.2014 KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

Lotta Svärd Säätiö kuntouttaa ja avustaa (sivut 22-23)

Lotta Svärd Säätiö kuntouttaa ja avustaa (sivut 22-23) Paketti veteraanietuuksista (sivut 8-11) N:o 1/2012 n Tarkastettu levikki 68 225 n Helmikuun 22. päivänä 2012 Tieto Oyj lahjoitti (sivu 12) Rosvopaistitapahtumat jatkuvat sivu 2 Lomaviikoille haku alkanut

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Kiltatyötä 50 vuotta Liiton juhlavuosi alkoi Eino Järvinen on vuoden kiltalainen Ansiokas kiltatyö palkittiin Hannu Hillo suunnitteli liiton vaakunan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 (9) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja Piikkiön Yrittäjät

Lisätiedot