UFO on nyt lehdistön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UFO on nyt lehdistön"

Transkriptio

1

2 G», 1..,...,... Neljä kertaa TUodesaa il eatyyä jäsenlehti 1971:1. Jorma Tuomi-Nikula: Julkaisija Interplanetistit ry - Inter lanetisterna rf UFO on nyt lehdistön SUURS UOS IKKI Päätoimi ttaj a Toimitussihteeri P. Aili Nurmiaho Teerikorpi Kirjoitu ten lainaa inen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaiaijaybdiatyksestäa Ybdiatykaen tarkoituksena on tutkia ja Tilittää "lentäyiä lautasia" koskevia tietoja. Puheenjohtaja Tapani Kuningas Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite s poatilokero Helsinki 10 Poatiaiirtotili Luettelo paikalliskerhoista takakannen sisäsivulla Tiskivesi. Siinäpä sana, jolla on kaikua. Tämä pieni sana tunnetaan Äkäslompolosta Helsi nkiin. Siitä puhutaan, väitel lään ja ennenkaikkea kirjoitetaan. Pal jon. Saapungin sal aperäinen jälki ja sille annettu helsinkiläinen selitys toivat ufot Suomen lehdistöön tavalla, joka luultavast i hakee vertaistaan. Pelkästään viime tammikuussa löytyi lehdistä pitkälti toista sataa ufo-uutista. Helmikuun lehdistä ufo-uutisi a tai -juttuja löytyi lähes 50. Jos näi hin kaikki in uut isiin on luottamista, näht iin Suomen taivaal la tammi-helmikuussa lähes 40 ufoa ja maankamaralla ainakin kaksi humano idia. Ufo-uut isten valtava määrä na1n lyhyessä ajassa ei sinänsä vielä hämmästytä. Suurinta ihmetystä tarkkaavassa lukij assa herättäi.: lehdistön suhtautumisen muuttuminen Ufo ista on lopultakin tullut vakavast i otettua uut ismateriaal ia. Nykyään ei ufo jen näkijöitä enää heitetä hankeen toimitusten ovilta, vaan näkijö itä ja kokijoita etsitään npäri maata. Täl laisen toiminnan tuloksena onkin moni vanha, jo vuosia sitten sattunut ufo-tapaus päässyt julkisuuteen. Uyös ufo-tutkimus on saanut apuvo imia lehd istöstä. Ufo- 1

3 kerhojen ja yhdistysten nimiä ja osoitteita on levitetty varsin laajojen kansankerro sten tietoi suuteen leht ien väl ityksellä. Ovatpa eräät lehdet harrastaneet omintake ista ufo-tutkimustakin. T stä olkoon esimerkkinä Savon Sanomat, joka pani pystyyn mielipidetiedustelun ufoista. Lehteen saapui 300 täytettyä kyselykaavaketta, joista ilmeni, että 172 vastaajaa piti ufoja maapallon ulkopuolelta tulleina avaruusaluksina. Vastaajista 33 oli epävarmoja kannastaan ja 76 piti ufoja väärinkäsityksen tai mielikuvituksen tuotteina. Jo s tiedustelu antoi pienoiskuvan savolaisista, on johtopäätöksenä, että yl i pqo let savolaisi sta pitää ufoja todellisina. Lehd istön lis ksi ovat ufot saaneet julkisuutta myö s radion ja tv: n väl ityksellä. Eräät radiojutut to sin eivät täyttäneet aivan tasapuolisuuden vaatimuksia, mutta parempi kai jotain, kuin ei mitään. Po imintoja lehdi stö stä Seuraavassa lehd i stökatsauksessa on mukana vain murtoosa julkisuudessa ollei sta ufo-uutisista. Iukaan on otettu myö s kolme viime vuoden lopun lehtiuut i sta, jotka uskottavuudessa saavat varsin hyvät arvo sanat. Po imintojen edessä olevat päivämäärä.t ilmaisevat urahavainnon hetken, ei siis lehden ilme st ni späivää Neuvo sto-karjalasta läydettiin erään j rven rannalta salaperäinen kuoppa, joka ei ollut räjähdyksen aiheuttama. Kuopan läheltä löytyi vihreäksi värjäytynyttä jäätä ja sal peräisiä ryynejä. Tarkat tieteelliset tutkimukset eivät ratkaisseet kriopan ar vo itusta. (Maailma ja He, joulukuu 1970 ) Järvenpä. n lihellä näkivät toimittaja Seppo Porvali ja valokuvaaja Seppo Valjakka autosta vo imakkaan valoilmiön, joka aiheutti toim. Forval in käsiin lieviä palovammo ja. Ilmiön oll essa näkyvissä auton moottori ei suostunut käymään, myö s radio vaikeni (Nyrkkiposti, joulukuu 1970) Ufo seurasi reittikonetta Kuopion lähettyvillä. Lennonjohtaja Kal le Linden kerto i, että reittikoneen laskeutuessa "ilmassa oli jotain tunnistamatonta". Ilmiö nähtiin tutkal la. (Etelä-Suomen Sanomat ) Ja sitten tammikuun ufo-aaltoon: 3.1. Kuusamon Saapungissa sulatti valoilmiö lunta mv. Mauno Tai alan pihalta. (Tarkempi selostus sivuil la 8-15.) Pudasjärve llä nähtiin taivaalla useita valoilmiöitä. Näkijöinä mm. linja-autonkulj ettaja Mauno Lammela sekä Atte Särkelä. (Kaleva ja Kai nuun Sanomat) Sein joen-peräseinäjoen rajalla outo val oilmiö seurasi erään kemiläisen opettajapar i skunnan autoa parin minuutin ajan. (Ilkka) 6.1. Pudasjärve llä ja Suomussalmella näki vät useat ihmiset taivaalla oudosti käyttäytyviä valoja. (Aamulehti) 8.1. Eräjärve llä löydettiin erään talon läheltä outoja, pyöreitä jälkiä, jotka alko ivat tyhjästä ja loppuivat tyhjään. Sinä yönä jolloin jäljet ilmestyi vät, talon koira haukkui raivoisasti. Talon emäntä. ei kuutamo sta huo l imatta havainnut yöllä mitään erikoi sta. (Aamulehti) Kuusamo ssa nähtiin taivaal la n. 5 minuutin ajan 16 ufon muodostelma. (Lii tto)_ Pintamassa Pirin metsätyömaalla näkivät Urpo Ill ikainen ja Aatto Tumel ius hali\:olanssi lla ufon, joka näytti "kaksi kertaa kuuta suuremmalta". Ilmiö oli näkyvissä puolisen tuntia. (Kainuun Sanomat) Lappeerannan taivaalla nähtiin outoja, liikkuvia valoja. Ni iden arveltiin johtuneen Neuvo stoliiton puolella syttyneistä öljypaloista. (Etel ä-saimaa) Pintamossa, Pirin työmaalla näki Eetu Ni skasaari auto staan kirkkaan, soikionmuotoisen ufon. (Kainuun Sanomat) 2 3

4 Oulussa nähtiin outo valoilmiö sekä reittikoneesta että maasta. Sen arveltiin johtuneen Kiirunan rakettikokeista. { Kainuun Sanomat ) Liedossa näki tv-kuvaaja Erkki Paakki taivaalla kirkkaan, pallonmuotoisen valon. Ilmiö pysyi paikallaan pitkähkön ajan. ( Helsingin Sanomat ) Helsingin Niemenmäessä näki eräs perhe taivaalla kaksi valoilmiötä, jotka laskeutuivat hitaasti kohtisuoraan alas. ( Ilta-Sanomat ) Sukevalla näki vanginvartija Reino Salminen hitaasti lentävän pallonmuotoisen ufon. ( Eteenpäin ) Kemin mlk:ssa näkivät koululaiset Airi Jääskö ja Taina Vierto taivaalla kaksi ufoa, jotka lähestyivät toisiaan vastakkaisista suunnista. Kohdattuaan ne jatkoivat matkaa samaan suuntaan. ( Pohjolan Sanomat ) 2.2 Ylistaron Myllykoskella löydettiin erään autiotal6n pihalta outoja pyöreitä jälkiä. Lähistöllä olevasta kasvihuoneesta oli samana yönä särkynyt 34 ikkunaruutua. Myöhemmin kertoi eräs opiskelija tehneensä jäljet kurkkupurkin kansilla. { Vaasa ) 2.2. Oulu-Kuusårno tiellä näkivät koululaiset Tarja Tyni ja Aini Määttä taivaalla lautasen muotoisen esineen. Se jätti jälkeensä savujuovan. { Liitto ) 2.2. Kiimingissä näkivät rouva Sinikka Kuittinen ja rouva Manninen autosta valoilmiön, joka seurasi heitä n. 10 metrin korkeudella. Esineen kadottua loikkasi tien yli noin metrin korkuinen, vihreän-ruskeaan asuun pukeutunut olento. Se katosi tien toiselle puolelle; 2.2. Pudasjärvellä näkivät Atte Särkelä ja Veikko Haverinen kaksi lentävää valoilmiötä. (Kainuun Sanomat ) 3.2. Rauman ja Porin merialueella nähtiin "padanmuotoinen" ufo. Pirskerin merivartioaseman partio löysi ufon esiintymisalueelta jäältä 5 x 7 metrin suuruisen su aneen painauman. (Sosiaalidemokraatti ) Viimeisin helmikuun mielenkiintoa herättävä ufohavainto tehtiin Turussa Turun Sanomien mukaan viisi ihmistä näki taivaalla kirkkaan lentävän esineen. Samana iltana joutui eräs turkulainen mieshenkilö tekemisiin varsin oudon olennon kanssa. Tämä "olento" oli muistuttanut ulkomuodoltaan lähinnä ns. pultsaria. Outo kulkija pyysi miestä seuraamaan itseään ja hän lähtikin muukalaisen perään. Pian mieheltä meni kokonaan muisti. Toivuttuan hän huomasi seisoneensa toista tuntia?akkasessa samassa paikassa. Oudon vieraan jalanjälkiä ei näkynyt missään. Mies kertoi, että outo kulkija vain hävisi ilmaan, ju. siinä vaiheessa häneltä meni muisti. Tapaukse.stå. kertonut mies totesi pitävänsä itseään selväjärkisenä, mutta kokemaansa hän ei pystynyt ymmärtämään.. Ufo kävi tutustumassa limi,nqan. kirkonkylääa..j... Llmlnra.a Dihtlln. perjantaf-u- kl R u o k a - a h o. Ol'lilan kerto \ '-oa tunnistamaton entäv esine man mukaan esine t,tiu Oulusta eicuto.kyseinen-esine--öif" ollut-.liinmkaan- päm "jä- sen-reunöllla kirku ja iso, lautasen tapainen. vilkkui kaksi valkoista valoa. Sl 8 oli laskeutunut niin alas, että tä olisi voinut luulla lentokonee'k silmidnäkljät ollva.t vqineet erot- sikin, mutta m,inkäänlaista ääntä taa jopa ykslttä4'set 'i unat, ois- ei kuu1unut. Esineen nopeus oli. ta oli tuikkinut erivärisiä valoja. suihkukoneen luokkaa. D:miö' nä Esine ol laskeutunut melko ma-. käyi 1h mfiluujttia, noin kelio taialle yhteiskoulun taakse ja jat-...:.t9.50 aikaan minkä jälkeen ie kanut sitten matkaansa länteen. jetlroi merelle pädn. Pojet tekivät VaJ.odJlmiön näklivät mm. yhteis- havainnon kirltkaassa pak.kaskoulun abiturientit Antti 0 11 f. säässä k:irkon vieressä. Dmiö nl 1 a,. Veijo Mer i 1 ä i ne n ja Heik- ikyi kirkonkylästä pohdoiseen. Kaleva

5 6 POHJOIS -SUOMEN UFOIL MIOT Matias.Päätalo: _ Suomen lehdistö on v11me aikoina oilut täynnä UFOuutisia Pohjois- ja Koil lis-suomesta. Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta käsite llä muita kuin erittäin tärkeitä ja huomattavia havaintoja. Lähe s päättymätön UFO-havaintojen jakso sattuu seuraavil le paikkakunnille: Puolanka, llyrynsalmi, Pudasjärvi, Kuusamo. Myö s muil la paikkakunnilla on tehty erilaisia havaintoja, mutta ne eivät ole kovin huomattavia. Puo l angan Lylykylässä Puo l angan Lylykylässä 25 päivänä syyskuuta 1970 emäntä Enni Seppänen oli noutamassa postia Siltalan postil aatikosta, Tikkalasta. Saavuttuaan postilaatikon luo hänen huomiotaan kiinnitti no in 200 metrin päässä tiellä näkyvä pak su savupilvi, joka mui stutti höyryveturin savua. Rouva Enni Seppänen ihmetteli outoa savupilveä ja huomasi, että sen keskeltä nousi muodoltaan sähkölamppua tai päärynää muistuttava esine. Esineen yläosassa heilui jokin uloke edestakaisin ja koko esine muuten vaikutti harmaalta. Haastattelussa rouva Seppänen ilmoitti esineen orkeuspituudeksi noin 10 metriä ja leveydeksi 4-5 metriä. Esine.nousi havaintohetkellä hitaasti ylös puiden latvojen yl ä puolelle ja lensi etelään päin kohti Hyrynsalmen Hyttikylää. Ääniä tai hajuja ei haastateltava havainnut. Sää oli tapahtumahetkellä pilvipoutainen ja kello noin 10, väli llä. Mainittakoon, e tä rouva Seppänen kertoi nähneensä samalla paikallå vuotta aikaisemmin vastaavanlaisen-; esineen. 1 Rouva Enni Seppästä kävi haastattelemassa Oulun UFO-kerho ry:n Ylä-Kainuun osaston puheenjohtaja, toimittaja Matti Vainio. llaastateltava oli kokenut merk ittävän UPO-tapauksen jo vuonna 1947, jo 11 o i n hän o 1 i o llut he i nä p e 11 o 11 a. Äkk iä oli taivaall e ilmestynyt kirkas pyöreä pal lo, ja kun pal lo oli alkanut laskeutua alaspäin oli Enni Sepnänen pyörtynyt ( ilme i sesti pel osta).hänen herättyään tajuihinsa oli sää vaikuttanut kuin olisi ol lut pimeä syysilta, vaikka oli heinäkuu. Tapauksen j lkeen rouva Seppänen oli viikkoja huono ointinen ja tunsi silmissään voimakasta kirve lyä. Jonkinlaista lievää kirvelyä oli rouva Seppänen tuntenut myö s syyskuun 25 päivänä 1970 tekemänsä havainnon jälkeen. Outo painautuma pihalla Joulukuun puo liv l issä, 13. päivänä sunnuntaina Puolangan Hepovaaralla havaittiin outo ilmiö. Mattilan talon väki oli käynyt sunnuntai-iltana nukkumaan normaaliin tapaan. Aaamuyö llä oli talon pirttituvassa nukkuva Ari Pyykkönen herännyt, kun koira oli tullut muristen hänen viereensä sänkyyn. Samalla hän totesi, että huone oli kirkkaasti valaistu ja valo tuli ulkoa. Ari-poika oli mennyt katsomaan ikkunasta ja havainnut, että talon lähellä matalalla leijui kirkas esine, jo sta tuli häikäisevä val o. Jonkin ajan kuluttua kirkas valopall o.pompahti suoraan yl ös ja katosi taivaal le. Samalla kuului jonkinlaista jyminää. Ari Pyykkönen herätti vanhempansa, mutta he eivät ehtineet nähdä mitään. Vanhemmat totesivat, että 8-vuotias Ari oli yltä päältä hie ssä ja kalpea. Aamulla päivän val jettua talon nurkalta ilmiön esiintymispaikan kohdalta löydettiin T-kirjaimen muotoinen painauma, jonka pituus oli yk si metri ja poikkivi ivan leveys 80 cm ja painauman leveys noin 30 cm sekä syvyys useita senttejä. Jäljen kohdalla lumi 7

6 8 oli painautunut tiukast i maata vasten. Mitään sulamiseen tai jäätymiseen viittaavaa ei havaittu. Naapuritalossa Lakelassa oli 12-vuotias Pirjo Rusanen mennyt laskemaan samoihin aikoihin kissaa ulos, jolloin hän huomasi Mattilan talon pihalla kirkkaan valon, josta sinkoili säkeniä. Pirjo Rusanen kuvaili valoa valkeaksi ja kirkkaaksi. HUOMATTAVA UFO-TAPAUS Kuusamossa sulamisjälki maassa Paljon kohua ja laajaa huomiota herättänyt Kuusamo n Saapungin UFO-tapaus sattui tammikuun 3 päivänä klo 6,15_aikoihin. Maanviljelijä Mauno Taiala ja hänen vaimonsa Martta Taiala tekivät päähavainnon kotinsa pihalla. Ensimmäinen havainnon tekijä oli maanviljelijä, eläkeläinen Eetu Pätsi, joka havaitsi kirkkaan valon liikkuvan Saapunki-j ärven seläl lä. Kirkas valo liikkui hitaasti järven yl i kohti Saapungin kyl äryhmää. Val on havaitsi myös järven toisella puolella asuva maal likkosaarnaaja Kaarlo Häyhä, joka haastattelussa kuvaili Taialan pi alta loistaneen kirkkaan valko i sen valon mui stuttaneen sähköhitsausliekkiä. Kello 6.15 Taialat olivat juomassa aamukahvia pirtissään, kun äkkiä huone ja koko. maisema leimahti ki rkkaan valoisaksi. Välittömästi he huomasivat syyn: loistavan val oilmiön peliollaan noin 20 metrin päässä. Valo oli ikkunaa vasten niin kirkas, ettei sitä voi, nut suoraan katsoa, mutta se valaisi 300 metrin päässä järvellä olevan saaren puiden rungot. Val oilmiö kesti Taialan pihapellolla noin minuutin ajan. Maanvi ljelijä Tai alan talossa sammuivat sähköt kun valoilmiö katosi. Taialat hiukan pelästyivät valoilmiötä ja aluksi ajattelivat tul ipaloa, mut ta totesivat, ettei se ollut sitä, vaan merkillinen kirkas val o. Seuraavaksi havainnon tekivät Anna ja Edvard Saapunki, jotka myö s olivat heränneet naapuritalossa.. Aluksi he ajattelivat Taialan navetan olevan tulessa, mutta totesivat asian olevan jotain muuta. Kirkas läikehtivä valo liikkui Taialan pihal la hetken ja he näk ivät kuinka se nousi ilmaan pihalta ja hävisi lounai selle taivaalle. Val oilmiö havaittiin sen jälkeen useissa eri taloissa ja myö skin naapuripitäjissä. Aamulla päivän val j ettua lapset löysivät valoilmiön esiintymispaikalta sulamisjäljen, joka oli muod ltaan jonkin verran pitkulainen ja kolmiomainen ja kooltaan' 2,3 x 5,7 metriä. Sulamisjäljen keskellä oli merkillisen näköisiä piikkimäisiä j äpuikkoja, jotka olivat värjäytyneet tummanvihreäksi. Mv. Taiala ihmetteli muodostumaa ja arveli, että asiasta on ilmoi tettava jonnekin, koska muodostuma varmaan kiinnostaa muitakin. Paikalle kiirehti Ko iliisanomien päätoimittaja!\tatti Kyl lönen, joka sai myös valokuvattua sulamisjäl jen. Jo tällöin jäljen pääl le oli eht i nyt sataa jonkin verran uutta lunta. Sulamisjäljessä oli todettavi ssa, että puikkomaiset jääpiikit olivat värjäytyneet vihreiksi ja ni iden alla no in 1,5 cm vahvuudelta oli taval lista kirkasta jäätä. Sulaminen ei ollut ylettynyt ma n pintaan saakka. Mv. Talala. toi sulamisjäl jen jäätä lasissa sisälle ja sulatti sen, jolloin siinä oli havaittavissa outo haju. Samalla vihertävä jäävesi ja siitä jäänyt sakka alko i muuttua punertavan harmaak si. K!lon UFO-taE_auksen. tutkimukset Vuorokautta myöhemmin Saapungin ilmiön esiintymisestä ilmoitettiin tapauksesta Oulun UFO-kerho lle ja väl ittömästi organi soitiin tutkijaryhmä lähtövalmiiksi. Kuusamon Saapungin kylään lähtivät ensimmäisinä Oulun UFO-kerhosta johtaja Esko Häme, rva Marja-Liisa Häme, rva Ritva Karivieri ja biol.yo. Olli Pajul a. Tutkijat haastattelivat havai nnontekijöitä lomakkeelle ja ääni nauhalle. Sulmisj älki valokuvattiin ja jäästä otettiin useita purkkeja näytte itä. Radioaktiivista säteilyä ei enää havaittu - 9

7 10 vaikka sitä aikaisemmin 6lisi saattanut esiintyäkin. Tutkijaryhmä tote si silminnäkijöiden kertomukset yhtäpitäviksi sekä sen, että havainto on aito ja tuore. Tutkimusten laboratoriovaihe alo itettiin Oulussa Oulun Ur.,O-kerho n tutkimuspäällikön ins. Aht i J.Karivieren johdol la ja alkututkimus suoritettiin Oulu Osakeyhtiön laboratoriossa pääkemisti dipl.ins. Juha Alhoj ärven johdo lla. Tällöin ensinäytteessä havaittin orgaanisia aineita, kasvisolukkoa, jo sta osan arveltiin olevan peräi sin näytteiden ottopaikasta, maaperästä, mutta myöhemmin asia todettiin toi seksi. Orgaanisten aineosien pll-arvo. oli näytte ssä n: O 1 vain 4,8 normaalin 6,5-7 sijasta. Oulussa suoritetussa röntgenanalyysissä todettiin titaania. Samo in on havaittu muita aineita runsausjärjestyksessä: kalsiumia, kaliumia, piitä, rautaa, klooria, titaania ja natriurnia. Merkilli sintä asi assa on se, että titaani esiintyi orgaanisena kasvimateriaaleissa. Oulun yl iopiston kasvitieteen laitoksella yk sityisenä tutkijana maisteri Hatti Kauppi suoritti näytteen biologi sen tutkimuksen. Tutkimus paljasti 10 % korkeampitaso i sta kasvisolukkoa. Näytteessä havaittiin pitkällä hajoaruistilassa olevia kasvisjätteitä ja esim. pölyä ja hiekkaa vain muutamia hitusia.. Lika-aineksissa oli myö s sienirihmastoja sekä antosyanin kaltaista väriainetta, jota ei myöhemmissä tutkimuksissa ole voitu osoittaa anto syaniksi. Valtakunnallinen tutkimus 1 Tutkimuspäällikk ins. Ahti J. Kar v eren to me ta syn- 1 tyi valtakunnallisella tasolla to1m1va ryhma, JOka : tutkii Kuusamon UFO-jäljen näytteitä. Ryhmän toiminta tapahtuu pääasiassa Oulussa ja Helsingissä. Näyteanalyysi on suoritettu Helsingin yliopiston Puun ja Muovien kemian laitoksella kahden yliopiston tutkijan toimesta, joiden nimet julkaistaan myöhemmin Oulun UFOkerhon lopul lisen tutkimusraportin yhteydessä. Helsingin yl iopiston tutkijat totesivat näytteen pharvon olevan 3 tienoilla, joka todettiin happoemästitrauksella ja esim. väitetyn mustikan osien ollessa kyseessä sen pitäisi olla ph 7. Tutkijat totesivat, että kyseessä saattaa olla värikompleksi, jonka keskusatomina vo i olla metalli. Mikroskooppinen tutkimus osoitti, että näytteessä oli kasvikuitujen lisäksi levä- ja sienir ihmoja, _m ikä todettiin myö s Oulussa. Myös kuuk ivitutkijalle, tri Birger Wiikille toimitettiin näyte. Tämän johdosta tri Wiik antoi julkisuuteen lausunnon, jonka mukaan sularuisjälki on syntynyt lumeen peitetystä tiskivedestä. Tri Wiikin lausunto ei ole vakavasti otettavissa, ja se on voitu kii stattomasti kumota jo ennen lausuntoa. Vertaileva tutkimus Vertail evan tutkimuksen suorittamiseksi Oulun UFOkerhon toimesta noudettiin Kuusamo sta uusi näyte-erä, ja sularuisjäl jen ympäristöstä eri kohdista otettiin näytteet no in 15 metrin päästä sulamisjäl jen keskipisteestä. Näytteet tutkitt iin sulatettuna ja ne oli vat kirkkaita ja värittömiä. Vertai levan näyte-erän ph vaihteli 5,6-6,5:een. UFO -jäljessä ph oli 4,8. Johtokyky vertailevassa näytteessä oli 6,8-9,0. Yksi näyte oli tavallista Taialan talon porraspielilunta, joka sisälsi tavanomaista likaa. UFO-jäljessä johtokyky oli va staavast i 240. Sakkaa vertailevissa näytt eissä oli puhtaimmissa 1,5 milligrammaa ja porraspielinäytteessä 33,7 mg ja sulamisjäl jessä 55 mg. Kaikista vertail unäytteistä po i stettiin viimeksi satanut puhdas lumi ja otokset sisältävät koko vanhan lumikerroksen osalla olleita aineksia. Otosten kohdalt tall etettiin myös maan pinnasta näytteet vastaavien pintakerro sten määri ttärni seksi. Kui nka,"tiskivesiteoria" kumotaan Mikäli tri Wiik ei laskenut leikkiä, vaan oli vaka- 11

8 12 vissaan, siltä varalta seuraavat havainto-o losuhteet, todistajalausunnot ja tutkimustulokset kaatavat tri Wiikin lausunnon: Tutkimuspäällikkö ins. Ahti J. Karivieri antoi tri Wiikin lausunnon johdosta Suomen lehdistölle yhteenvedon, jonka asiasisällön ja tosiasioiden perusteella vo idaan oso ittaa "tiskivesiteoria" mitättömäksi. 1. Kuusamon UFO-ilmiö havaittiin klo 6-6,15 väl i sen ajan Ilmiö liikkui ko lmen kilometrin matkan melkein kävelyvauhtia, itäkaakosta ja tuli Taialan talon puutarhamaan taakse, missä viipyi yhden minuutin ajan. 2. Ilmiö liikkui koko havaitun matkan matalalla, no in 8-10 metrin korkeudella ja valaisi lähitienoon no in 3 kilometrin säteellä. 3. Valoilmiö aiheutti valojen sammumista talojen ohi kulkiessaan ja myö s Talalassa. 4. Va loilmiö nähtiin samanaikaisesi vastakkaisilta suunnil ta' lähestymis- ja pysäht,ymisvaiheen aikana ja kaksi todistajaa näki sen himmennyttyään nousevan ylös ja katoavan lounaaseen. Ilmiön tasainen ja eritt in voimakas valkoinen valo ei ole sel itettävissä salamaksi, meteoriksi tai satelliitin osaksi. 5. Kemialliset anal yysit ovat osoittaneet, että ilmiöstä ei ole jäänyt palamisjätteitä, joten se ei ole voinut olla valopommi eikä taval lisella polttoaine suihkul la toimiva laite. 6. Kovasta tuulesta huo l imatta ilmiö liikkui osittain sivu- ja vastatuuleen, joten se ei ole vo i nut olla hehkuva kaasumassa. 7. Jäljen muodostumistapaa tutkittae ssa on todettu, että sitä ei ole voitu jäljitellä laboratoriossa, eikä se voi olla lähiasukkaiden aikaansaannos. 8. Jäljessä ollut jäämuodostuma on todettu paljon normaalia likaisemmaksi, lian ollessa hajoamistilassa olevaa kasvisolukkoa 9. UFO-j äljen kohdalta otetuissa näytteissä todettu titaani on jäljen likaisessa pintakerroksessa ja on osoitettu, että titaani ei ole vo inut tul la alla olevasta maasta eikä npäristöstä. 10. Jäl jessä oleva kasvimateriaal i ei ole samaa, jota on maanpinnassa jäl jen kohdalla. On myös todi stettu, että jäl je stä tavattua väriainetta ei esiinny sen kohdalla eikä ympär istössä maanpinnassa, eikä sitä esiinny vertailevien näytteiden lumierissä eikä jäljen kohdalla olevassa pintajäässä. Jäl jen ainekset osoittavat sen eroavan kaikista ympäristön kohteista. Titaania ei ole löydetty jäl jen alla olevastakasvikerroksesta tai maasta eikä kasvien jätteistä. Havaittu titaani on löydetty jäl jen lika-aineksista, erityi sesti kasvijätteitä sisältävästä osasta. Jäl jen suodatetussa ve siosassa oli väriainetta, mutta ei titaania, muuta kuin häviävän pieniä mä riä. Erityi sesti seuraavaan tutkimukseen kaatuu tri Viikin olettamus: Kokeellisesti on todettu, että väriai ne ei ole vo i nut nousta höyrystymisen vaikutuksesta alla olevasta kasvikerroksesta ylös, sillä alla olleista kasveista ei ole keitettäe ssäkään saatu värjäävää ainetta höyryn Jäl jessä olevilla aineilla ja maan pinnassa samalla kohtaa olleilla aineilla ei ole yhteyttä toisi insa. Mikäli sulamisjäljen paikalle olisi jossakin vaiheessa kaadettu ns. tiskin jätevettä, olisi tiskivesi val ahtanut lumen läpi maan pintaan ja tästä olisi.saatu näyte samanlaisina vertailuaineksina, läpi koko kerroksen. Lisäksi viimeisimpien tutkimusten mukaan n ytteissä ei ole havaittu ns. ko libakteereja, joita tiskivesijätteet erityisesti sisältävät. Ja korostamme vielä maanvilj. M. Taialan suul lista todistusta, jonka mukaan he eivät kaada tiskivesiään ikkuno idensa alle. Satelliittiteoria myös virheellinen Suomalainen amatööritiedemies rehtori Ve li Lumiala 13

9 14 ' Alavudelta on Apu-lehdelle ja Suomen Kuvalehdelle antamassaan haastattelussa selittänyt Kuusamon Saapungin UFOn neuvo stoliittolaiseksi Ko smo s-sarjan tekokuun osaksi tai kantoraketin kappal eeksi, jonka tuhoutumisen kuu samo lai set olisivat nähneet Tämä teoria kumoutuu seuraavalla taval la: 1. Ilmiö liikkui hitaasti sivu- ja vastatuuleen ja sähkökatkot tapahtuivat kronologisesti, aikajärjestykse ssä suhteessa kohteeseen. 2. Lumiala sivuuttaa todistajalausunnot.o soittamatta niitä ensin paikkansapitämättömiksi. 3. Ilmiön valovo ima on liian suuri tekokuun osan kitka- ja lämpöilmiön aiheuttamaksi. 4. Paikalta eikä lähiympäri stö stä-ole löydetty murustakaan, joka viittaisi tekokuun osiin, ja tekokuun osien höyrystyminen lähellä maanpintaa, jolloin valovo ima on edellä kuvatun suuruinen, on fysikaal inen mahdottomuus, koska tekokuun aineosia plisi joka tapauksessa pitänyt tällöin löytyä. 5. SuJamisjälki ei sisältänyt mitään kovasta kuumuude sta aiheutuvaa palamisjätettä. 6. Sularuisjälki ei ole vo i nut syntyä bal listisesta iskusta, jonka putoava kappale aiheuttaa, eikä iskun aiheuttamaa ääntä tai räjähdystä ole kuultu. 7. Todistajalausuntojen, jotka ovat juridisesti päteviä, hylkääminen tieteessä on virheellistä. Ja kaksi havaitsijaa näk i ilmiön poi stuvan Taialan pihalta lounaaseen. 8. Pienimassainen tekokuun räjähteen osa, joka olisi sinkoutunut emäkappaleesta taaksepäin ei vo i liikkua vastaavalla tavall-a, eikä olisi voinut saapua maanp intaan saakka, koska esim. met oriiteista vain suurimmat saavuttavat maanpi nnan tason. 9. Kaikissa tapauks, sa, joi ssa tekokuun osat ovat saavuttaneet maanp inna n tason, on löydet ty eri koko i s a metallin osia, kuten vuonna 1967 Leppävirralta ja Kiteeltä. Nämä osat olivat varsin kookkaita ja ne löydettiin putoamispaikastaan. Olipa siis Ku'.lsamon UFO-ilmiön alkuperä tai luonne mikä tahansa, pätevää selitystä tavanomaista tietä ei ole löydetty. Tämän johdo sta tutkim11k set jatkuvat, ja tässä kirjoituksessa on käsitelty vain suppeasti eräitä jo saatuja ja julkisuude ssakin julkaistuja asiatietoja. Koro stan vielä, että on myö s virheellistä tul ita ilmiötä, joka tätä kirjoi tettae ssa on tutkimusten alla, kirjaimelliseksi UFOksi, tunni stamattomaksi lentäväksi esineeksi, ko ska valoilmiön kirkkaudesta johtuen esineellisyyttä ei ole voitu havaita vaikka siihen sellainen kätkeytyi sikin. Pitäytyminen tiukassa terminologiassa merkitsee, että on vo itu osoittaa tunnistamattoman valai sevan kohteen = Unidentified luminous ohjeet = ULOn vierailleen Taialan talon pihal la edellä kerrotuin seurauksin {ufologinen terminologia on ihmeellistä). Oulun UFO-kerho ry. julkaisee tapauksesta lopulliset tutkimustulokset myöhemmin. Muodo stelmalen oja Saapungin UPO-ilmiön jälkei senä maanantaina tehtiin runsaast i erilaisia havainto ja Ylä-Kainuussa, Ämmänsaare ssa, Hyrynsalmen Hakokylässä, Ho ssassa.ia Taivalko skella. Kajaanissa havaittiin sikaarin muotoinen esine, jonka havaittiin olevan näkyvissä kaksi tuntia. Murtomäessä lensi tunnistamaton kappale läheltä sähköjohtoja sillä seurauksella, että lähitalosta särkyi televisio ja slhköliesi. Vars inainen määräennätys tehtiin jäl leen Kuusamo ssa. Haanantai-aamuna klo ( ) välillä 15

10 kuusamolainen virkamies, joka ei anna nimeään julkisuuteen, havaitsi 16 kirkkaan esineen ylittävän Kuusamon kirl{onkylän -jonkinlaises a muodostelmassa. Koko havainnontekijän perhe herätettiin katsomaan ilmiötä ja selostuicsen mukaan havaittiin seuraavaa: UFOt lensivät porrastetussa korkeudessa ja kellon mukaan ne ylittivät taivaan kannen viidessä minuutissa, joten vauhti oli verraten hidas. Ylimpänä lent ät olivat pallon muotoi ia ja erittäin kirkkaita. Niiden korkeutta oli vaikea arvioida. Alimpana lentävät kiitivät harsopilvien tasalla ja ne näyttivät litteiltä (kork m) ja olivat väriltään punertavia. Alempana lentävät jättivät j lkeensä tulipyrstön, jota sen sijaan ylempänä lentävät eivät tehneet. UFOt lensivät idästä länteen, suoraan Pudasjärven Syöte-tunturin suuntaan, mutta siellä laivuetta ei kuitenkaan silloin havaittu. U:f..Q_!._ pu i v _me t s t_y - aj Tiistaina oli päähavainnon tehnyt traktoriurakoitsija Urpo Illikainen tuomassa tukkikuormaa Pirin työmaan Myllyvaaran lanssille. Traktorin kopin seinaan osui takaa hyvin kirkas valo, jonka vuoksi Illikainen kääntyi katsomaan ja huomasi lähes kolme kertaa kuun kokoisen punertavaa valoa hehkuvan esineen ylittävän traktorin ja s eteni vielä jonkin matkaa ja pysähtyi sitten n in minuutiksi. Sekä Illikainen että häne.n apumiehensä Aatto Tumelius näkivät selvästi ilmiön, mutta yksityiskohtia oli erittäin.vaikea havaita. Miehet ajoivat metsätraktorin lanssille jolloin he totesivat, että ilmiö palasi jonkin matkaa takaisin päin, mutta jatkoi sitten matkaa ja katosi vaaramaisemaan. Samaan aikaan ilmiö nähtiin myös Särkivaaralla lähellä Syötettä. Autoilija Atte Särkelän kamerat olivat päivystysvalmii a maastossa ja odotettiin, olisiko filmille tullut JOtain (kameroissa infrapunafilmi ), mutta ilmiö ei kuitenkaan osunut näkökenttään. Kirjoittajalla oli tilaisuus käydä paikan p ållä Pirin metsätyömaalla, Myllyvaaralla ja haastatella urakoitsija Urpo Illikaista sekä Eetu Niskasaarta Aatto Tumeliusta ei tavoitettu, mutta havaintokertomu set tukevat toisiaan. Kuvia infrapunafilmille Pudasjärven Syötteellä UFOt näyttävät vierailevan jatkuvasti. Oulun UFO-kerho ry: n ja Pudasjärven UPOkerhon anssa on Syötteelle järjestetty jatkuva päivystys, jota hoitaa autoilija Atte Särkelä. Ins. Ahti Karivieri on valmistanut infrapunakameraa varten erityisesti tarkoitusta vastaavan kauko-objektiivin. k JO. on verraton väline tunturimaisemassa. Infrapunapaivystys tuotti ensi kerran tuloksia marraskuun 5 äi änä Tällöin todettiin, että lämpösäteilya aikaansaava kappale oli kulkenut kolme kertaa kameran näkökentän poikki ja pysähtynyt yhden kerran. Tällöin saatiin ilmoituksia valoilmiöstä, joka oli tullut Kuusamon suunnasta ja se havaittiin eri puolilla kylää. Atte Särkelä haastatteli kyläläisiä ja hänelle kerrottiin, että valohehkuinen esine oli kulkenut Syötteen laelle päin. Kyytitilauksen välillä Atte Särkelä asetti infrafilmillä ladatun kameran suljin avoinna vaaramaisemaan ja lähti ajoon. Myöhään illalla lapset kertoivat että aikaisemmin havaittu valoilmiö oli mennyt takaisin samaan suuntaan, mistä se oli tullutkin. Kameran filmiä siirrettiin eteenpäin ja näin tehtiin jokaisena Sateettornana yönä. Suljin oli avoinna kuvaa kohti 6 tuntia. Kun filmi kehitettiin, nähtiin tulokset. Saatiin todella yksi kuva, jossa lämpösäteilyä hehkuva esine on liikkunut kuvakulman (50 astetta) poikki mutkitellen. Kuvaa tarkasteltaessa on voitu todeta että kappale on ollut varsin kookas ja kiekon muotoinen. Jos ilmiö kulki 1/2 km etäisyydellä kamerasta, on- sen täytynyt _..olja läpimi tal taan 100 metriä. Myöhemmin on saatu vastaavia kuvia, joista kerrottakoon myöhemmin. ' 16 17

11 T l E D ÄT T E KO Ylä-Vuoksi ja hävisi siitä harma pilveen. Mutta mitenkäs siti\ nykyis.id enää... Ruutu rouva: Meikäläinen sanoo paljon mie luummin että sen täytyi olla tislå vesimies. Siitä asti kun professori Wiik julkisesti pesi kätensä ufo-jätteistä ilmoittaen, se että on tiskivettä koko kuusamolajnen ufon jälki, on Suomen kansa vihdoinkin päässyt selville veshle näissä ufo-asioissa. Tiskivesiteoria on naurattanut ihmisiä mahdottomasti. Ensiksi nauroivat kaikki ne jot- niihin usko. Toiseksi nauroivat ne jotka ovat i nähneet ufoja tai muute uskovat niihin. Kuka nauroi mitäkin. Yksi ufoja, toinen pro ssoria ja kaikki yhdes- sä tiskivettä. MyÖs ne kymmenen Saapungin- kylän asukasta, jotka omin silmin näkivät juuri s e h ufon. Sen joka laskeutui pihalle ja sulatti lumen killisistä näkemisistään. professori lienee esittänyt tiskivesiteorian päästäkseen kaikessa hiljaisj.ludessa jutusta eroon - ettei vain joutuisi naurunalaiseksi. Mutta hyvä ja men kansa kovasti e he llinen r. den takainen tapaus Imatran Lin nalasta. _Kuusi autoa joutui pysähtymään Karhumäen tien risteyksessä kes kellä utö-alan on - nastaa, sillä tuntuisihan kukaties Esi-isämme todenn ol:isi ihan tyynesti : harmaa esine ja näytti nostat van puomit ja liikennemerkit. e oil noin 6 metriä halkaisijaltaan, kor keutta puolentoista metriä. Tuo jokin meni autoj n välistä Kontaktitapauksista? Nykyiset tapahtumat osoittavat selvästi, että yhä useammat suomalaiset ovat olleet yhteydessä tunte mattomien kulttuurien edustajien kanssa. Lukijo1den joukossa on todennäköisesti useita henkilöitä, joil la on kokemuksia tai tietoja tällaisista tapahtumista. Pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen: Timo Pyhälä Pietarink. 8 B ll Helsinki 1 4, puh { Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia) * vajaan kahden metrin korkeudella, siirtyi tasaista vauhtia Vuoksen päälle ja katosi. Seuraavan päivän lehdissä ker rattiin Utissa ja Myllykoskella melkein samaan a1kaan nuuttia jota - 2o ml - nahdystä mm. ilmavoi- myohemmm valoilmiöstä, mien kone lähti tutkimaan. - Ei tullut J9uhutuksi niiden ta kanssa, toisten pahoitteli lautasen näkijöistä. heti a.sias... autoilljofdee yksi ' Linfta.la.B Keskustelu voisi olla pa.i.kailaan vieläkin, esimerkiksi paikkakunnan ufo-tutkijoiden välityksellä. Puhu vast. * 18 päivää. elokuun pyörteen, joka kaatoi tietyömaan lepsulta jos miehinen mles k!ilrtoisi että näin tässä humanoidin. kirkasta Tieltä nousi ilmaan iso vaalean Suo- on ntielis$ään. Se vierå.stå.nut on vuo Eri puolilla maapalloa on tapahtunut useita salape ra1s1a katoamisia, ja monet' ihmiset - jopa autotkin ovat yht'äkkiä siirtyneet seudulta toiselle tuhan siakin kilometrejä. Tällaisia ilmiöitä on saattanut tapahtua myös Suomessa. Niitä lukijoitamme, joilla on tietoja tällaisista tapauksista, pyydetään il moittamaan niistä mahdollisimman pian osoitteella Suomen UFO-tutkimus, Uro. Näin tullut myös esille puolentoista likaiseksi. Kumminkfn va- pauttanut ihmiset kertomaan mer ka eivät ole nähneet ufoja eivätkä ihmiset * Yhteinen tiskivesinauru on kaukosiirroista - katoamisista sitä turbemmistakiln aai.gdm. AFSCA: n JÄSE}."'ET Suomen alayksikön posti"siirtotilin uusi numero on Pyydämme käyttämään tätä numeroa kaikissa tilauksis sa ja kirjoittamaan siirtoko tin nimellä: AFSCA Los Angeles / Unit in Finland FLYING SAUCERS I lternational - lehti ei ole ilmesty nyt AFSCA:n presidentin, Mr. G. Greenin henkilökoh taisten vaikeuksien vuoksi. Viimeisin on n:o 29. N:o 30 on odotettavissa aikaisintaan toukokuussa. Kaikki kuuden numeron tilaukset ovat koko ajan voimassa. AFSCA Unit nr 90 19

12 Ufon reitti KaYälokUYGitiin Pud sjärvellä Sörkelässä Pudasjärvellä Särkelän kyläsd oli torstaina 5 päivänä marraskuuta yhtä pimeätä kuin muuallakin pohjoisessa,\ oliha päivä pilvinen vaikkakin kuiva. Iltapäivällä koululaiset olivat palaamassa koteihinsa ja muutenkin elämä kulki tavanomaisia latujaan. Tavanomaisuus on aivan oikea sana tässä paikassa, suiä maiseman pimeyttä ja harmautta kävi valalsemassa suhteelljsen ' matalalla lentänyt UFO. UFO:n näkivät kymmen:et koululaiset ja useammat aikuiset siihen aikaan ulkona liikkuneet Särkelän kylän lähiasukkaat. Kello lähestyi neljää iltapäivällä, kun ilmiö havaittiin. Särkelässä Ahvenjärven lapset ki{- nen häviämistään. Muun osan otettiin normaaliobjektiivilla jonka kuvaku1ma on noin 50 astetta. tulomatkasta UFO oli kulkenut lija Atte S ä r k e 1 ä 11 e. Särkeiä oli juuri ajoon lähdössä, mutviointi oli ollut vaikeata, mutta ' rin etäisyydellä kamerasta, täyvoitiin puhua use-ammankin kijan selityksestä selvän, ettf. jo Koko vaihteli eri näkijäiden semitaltaan. UFO:jen varalta autoilija Särkelällä oli jatkuvasti 'öisin kamera talon katolla asennettuna taivasta kuvaamaan. Tällä ker-. W:!. hän ei ennättänyt. muuta kaampi kuin kuu ja sillä oli ha- sähköpurkaus, kuin asettaa infrapunafilmillä ladattm vaittu tulipyrstön tapaista. UFO Allekirjoit ut on kuitenkin klamer81rl1så siihen suunvaittu. taan, missä UFO oli näkynyt ja mentä minuuttia ensiesiintymi- suuden ole:van liiankin selvä osoikiireellinen ajotehtävä piti lähteä hoitamaan. Kamera jäi odottaanaja.n msihdowsesti pe.'jatvaa ou-'" nevä, vaan se oli kieppuhut hur- musarvosta, mitä nykyiset tiedejasti tehden mennessään jonkin- miespiirit eivät vielä tajua. n-.. toa klli!iåa suljin avoimena ja siinä uksessa, jolla kirkkaina öin1 ou saat\1 tähtien ja sa liikettä. Samoihin aikoihin pari maan ihmiselle käyttöön laisia silmukoi ta tai. värähdys- miön selvittätnin_eq tulee anta- Pudasji..Veri _Sär elin kylissä kuvatut uf.ojen (?) jittimlt valo juo-. a i v a n vat taittoi katon kllntelstt asetettu kamera. Sulktmen usein tuifntn. telliittien radat piirtymään kauniina autoilevaå mie'stä oli nähnyt n- mittaamattomat uudet energia-,,.,.. k :iina filmille. Jos siellä miön- aivan esineellisenä ellipsin j a m ateri ft li k e n t ä t. Ahti. J; K jokl;l valoilmiö liikkuu,,täjtff _muotoisena kiekkona kymmen-. r 1 vie r 1 puolella.. rehtivät ilmoittamaan havainnostaan naapurissa asuvalle autoi ta sai juoksusta hengästyneen po tain erikoista ltän oli näkynyt. sen..näkyä myös kameran sil-,kunta kilome!ä Särkelän, kyläsmällä, näin pääteltiin., tä. Myöhemmin illalla noin keuo Atte Särkel' on haastatellut tienoilla muun touhun pää- useita silminr 'kijöitä asian tiityttyä Särkelä muisti alkuillan moilta ja ka' lista tullaån sa UFO-tarinan varsinkin kun ulko- maa,n tulokseen: se on jotakin salia olleet lapset kertoivat n- ihmiseije tuntematonta ja siis miön menneen takaisin samaan UFO. Ilmiön naki samaan aisuuntaan josta se oli tullut. Ka- kaan sekä ihminen että myös kameran filmiä siirrettiin eteen- mera: maånantaina saatiin fil-. päin ja UFOjen,metsästys _jat- mi valmiina sekä paperikuvina kui. Jokaisena sateettomana YÖ-:- tarkasteltavaksi, jolloin sijnä nä tuli yksi kuva lisää filmiin nähtiin UFO:n kulkureitti. ja odotettiin kehitysaikaa. Kuvaa tarkasteltaessa 1tullaan Kyläläisiä h astateltiin J a saa- pa r iin johtopäätökseen: ilmio on samon suunnasta ja menneen kohti Syötettä. Syötteen tunturin tiin kuulla UFO:n tulleen Kuu- ollut valtavan suuri tai sen läm- 1 pösäteilykenttä on o l lut tavafto- man laaja sekä oiseksi llmiö on kuvaan liittyvän kuuden tunyllä sen oli nähty tekevän pysnin valq_tusajan puitteissa koltysuuntaista heilumisliikettä en- masti ylittänyt kuva-alan. Kuva melko tasaisesti. Etäisyyden ar- lomet in arvioidusta matkasta. Jos ilmiö kulki puolen kilomet- t y i sen oljla y li sata metriä läpi-. lostuksissa:.pienempi kuin kuu. Mitä ns. tiede sanoo tällä tasuurempi kuin tähdet'. ja kak-. valla saaduis valokuvista'? 'Ehsikymmentä senttiä, (?) Väril- kä:.kyseessä n todennäköisesti tään ilmiö oli kii'kas,. kirk- ilmakehän j u tavanornait).en oli palannut takaisin parikym- eri miel ä ja coteaa tavanomai. sensä jälkeen, mutta 'kulkija ei 'tus ilmiön yleisyydestä ja.. sen otllutkaan. enää rauhallisesti ete- U:unnattoman suuresta tutki a _ mittaisena" aukloloafkana 'nihtlln. UFOn poukkoilevan alueen.yla

13 22 E RÄÄSTÄ YLEISESTÄ PERIAATTEESTA Ote Luis Schönherrin kirjoituksesta "Observa.tions of a Sceptical Believer" (Flying Sauce.r Review 3/1970) (suom. Pekka Teerikorpi ) Ohei sena julkaistun otteen tarkoituksena. on tuoda esille eräs näkökohta keskusteltaessa kysymykse s tä "Mikäl i UFO-ilmiön takana on älyolentoja., miksi 'he' eivät ota meihin yhteyttä?" On heti to- _ detta.va., että ko. kysymyksen ehtolause "UFO-iliniön takana on älyolentoja." on sinänsä hyvin ongelmallinen eikä välttämättä missään mielessä tosi, mutta epäil emättä intuitiivi sessa sävyssä vo idaan tällai s takin kys nystä pohtia. Ke skustelu UFO-ilmiön mahdollisesta. "älyllisestä" alkuperästä on usein tjrehtynyt yksioikoiseen päättelyyn "Jo s 'he' oyat älykkäitä, niin miksi 'he' sitten eivät käyttäyty sen mukaisesti ja ota yhteyttä.tiedemiehiin ja muihin silmäätekeyiin?" Ke s kustelun jatkamiseksi tästä pisteestä eteenpäin esittää Lui s Schönherr ehdotuk sensa, joka perustuu erääseen tieteellisen tutkimuksen universaaliseksi oletettuun periaatteeseen. Lukija ratkaiskoon johtaako änen ehdotuksensa mielekkääseen kesk steluun UFO-ilmiön eräästä sel itysteoriasta: Havainnontekijästä lähtö isiä haittavaikutuksia Tieteellisessä miele ssä vo idaan sanoa;_ että tarkkailun suorittaminen on jonkin järjestel än tutk mista. Tieteelliseen metodiin kuuluu hyvak syttyna periaatteena ennako lta varovainen asenno i uminen. tutkittavaan kohteeseen sekä sellaiset m1ttausla1tteet ja tutkimustavat, jotka mahdollisimman vähän aiheuttavat ei-toivott ja vaikutuksia havaittavasaa järjestelmässä. Muutoin saadut tulokset saattavat olla vää.ristyne itä ja seuraavan (vaikkakin kunnollisesti suoritetun) tutkimuksen hetkellä järjestelmä saattaisi olla erilainen kuin alunperin, ja tämä ainoastaan ensimmäisen tutkimuksen aikana sattuneen mittauslaitteen - tai havainnontekijän - ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen ansiosta. Jos esimerkiksi halutaan mitata nestepinnan korkeus astiassa, vo idaan mittaus suorittaa mitta.tangolla. Mutta ko ska. mittatanko itse vie tietyn tilavuuden ja syrj äyttää nestettä, niin mittauksen aikana nestepinta on hiukan korkeammalla kuin sitä ennen. To inen esimerkki. Jo s jännitemittarilla mitataan piirin sähköistä potentiaalia, tulee piiriin kytketyksi yl imääräinen kuorma. Tästä aiheutuu jännitehäviö ja mittari osoittaa pienempää jännitet ä kuin mikä mittauskohdassa todella al lit ee (so. ilman mittaria). Ääritapauksissa - kun mittarin sisäinen vastus on liian pieni - kytketty lisäkuorma saattaa aiheuttaa jopa pysyvää vauri- -<ft-a- - ha; -tun järjestelmän {piirin) komponenteil le. Nykyään on kehitetty kokonaan oma tieteenalansa maärittäffiään mittauslaitteen vaikutus mitattaviin järjestelmiin ja suunnittelemaan kuinka tätä vo idaan vähentää. Ni inpä useimmissa käytännön sovellutuksissa on mahdo llista päästä riittävään tarkkuuteen. On kuitenkin korostettava, että tämä edellyttää ei vain mittauslaitteen vaan myö s järjestelmän ja näiden väl isten mahdollisten vuorovaikutusten perinpohjaisen tuntemisen. Käytännö ssä tutkija pyrkii aina mieluummin etukäteen vähentämaan ittauslaitteen vaikutuksen mahdollisimman pieneksi kuin että hän vasta jälkeenpäin laskemalla korjaisi mittaustulokset. 23

14 ;Yleisesti sanottuna mittauslaitteen vaikutuksen ' vähentämisel lä on merkitystä vain mikäli sen ' jär jes.telmästä ottama energia on vähäinen verrattuna ko. järje stelmän kokonaisenergiaan. Esjmerkiksi alke i shiukkasfysiikassa tätä ehtoa ei vo ida toteuttaa. Juuri tämä havainto johti lopulta Hei senbergin esittämään._epätarkkuusperiaatteensa. Mittauslaitteen vaikutus aiheuttaa mekaanisten tai sähköisten järjestelmien tutkimisen yhteydessä vaikeita ongelmia, jotka ovat kuitenkin vähäisiä verrattuna ongelmiin, joita syntyy tehtäe ssä havaintoja elävistä ja/ tai älyllisen valvonnan alaisista järjestelmistä. Tällöin ei mahdollista havainnonteon aiheuttamaa vaikutusta vo i määrittää pelkästään suhteellisten energiain avul la. Jo s elävän järjestelmän tutkimisen käytetään huono sti starilo itua väl inettä, niin vaikka väl itön vaikutus puhtaalla energiataso lla onkin mitätön, saattåa se : kuitenkin.muuttaa koko järjestelmää siinä määrin, että sitä ei enää vo idakaan tutkia, ei ainakaan elävänä järjestelmänä. Eläimen. vainutessa tutkijan niiden vruullä siirtynyt energia tai ainemäärä on häviävän pieni, mutta se saattaa aiheuttaa rajuja reaktioita. Sama pätee tutkittae ssa sosiologi sia järjestelmiä. Antropologi tietää oikein hyvin, että jos hän aikoo tarkastella jonkin alkuasukasheimon hedelmällisyystanssia, on hänen katseltava sitä pii lopaikastaj muussa tapauksessa hänen sallittaisiin nähdä vain m rkityksetön korvike. On yleisesti tunnettua, että ihmiset käyttäytyvät eri taval la, mikäli he tietävät olevansa tarkkailun alaisia ja että pelkästään se, että jotakin henkilöä haastatellaan, saat.taa vaikuttaa hänen vastauksiinsa. Tosiasiassa on hyvin harvoja periaatteita, jotka soveltuvat niin yleisesti kaikkiin tiet.eenaloihin sekä jokapaivän asioihin kuin se, josta olen edellä antanut esimerkkejä. Vo idaan todeta, että 1) havaintojen tekeminen on mahdotonta ilman vuorovaikutusta havaitun järjeste lmän ja havainnontekijän välil läf 2) tämä puolestaan vääristää senhetkistä havaintotuloksia ja jopa myöhemmin saatavia havaintotuloksia (riippuen havaintotapahtuman irreversiibelisyyden asteest ) f 3) tästä syystä tutkija pyrkii aina mahdollisimman tehokkaasti vähentämään vuorovaikutusta tutkittavan järjestelmän ja itsensä välillä. Sen takia onkin varsin hämmästyttävää, mikäli tiedemiehet empimättä pitävät virallisen kontaktin puuttumista perusteluna sille väitteelle, että avaruudesta käsin tapahtuvaa maapallon tarkkailua. ei ole suoritteilla. Näin tapahtuu huol imatta siitä että tieteellinen kriti ikki tuntuu aina olevan ' tietoinen edellä esitetystä periaatteesta UFOraporttien tutkimuksen yhteydessä, jolloin usein viitataan havainnontekijän mahdolliseen vaikutukseen - tai ennakkoasenteeseen l) mitä tulee havaitsemiseen ja raportoimiseen. Ei ole epäilystäkään, etteikö tieteessä pitkälle kehittynyt ei-maanpäällinen äly-yhteisö olisi tietoinen yo. periaatteesta ja soveltaisi sitä. On vain muistettava, että edes meidän nykyi set tieteelliset ja tekniset aikaansaannoksemme eivät olisi laiäkaan mahdollisia ilman sen huomioon ottamista. i) Kaksi hiljan esiintynyttä esimerkkiä tästä asenteesta: a) Teokse ssa (A) tri D. H. Menzel kysyy: "Eikö olisikin luonnollista, että ulkoavaruudesta saapuneet olennot osoittaisivat kiinno stusta meitä 24 25

15 kohtaan? Mutta jos oletamme näiden olentojen mikäli olennoista tosiaankin on kysymys - salakuunnelleen meitä vuo sisatojen ajan, niin miksi sitten ei joku niistä olisi laskeutunut ja esittäytynyt Yhdysvaltain presidentille, jollekin Kansallisen Tiedeakatemian jäsenelle tai edes jollekin kongressin jäsenelle?" (Kt s. (A) si vu 199 ). b) Condonin raportti (B) sisältää noin 40 sivua asiaa havainnontekijän vaikutuksesta havaintoon ja raportointiin (Section VI, luvut 1 ja 2 ) ja havaintokertomusten yhteydessä lukui sia viittauksia tähän mahdo llisuuteen (Section IV). Hypoteettisten ei aanpäällisten älyolentojen kohdalla samasta ongelmasta kuitenkin selvitään yhdellä lauseella: "On myö s ilmeistä, että jos ei aanpäällisiä älyolentoja olisi lähei syydessämme, ei olisi mitään loogi sta syytä otak sua, etteivätkö ne ottaisi tai olisi ottaneet yhteyttä ihmisolentoon. " (Kts. (B) Section III, 8. Remarks and Recommendati ons, sivu 74) (A ) "Symposium on Unidentified Flying Objects. " Committee on Sci ence and Astronautics U. S.House of Representat ives, Ni netieth Congress. 29th July, Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, Springfield, Va. 2215l.No. PB (B ) "Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects. N Conducted by the University of Colorado, under Contract to the United States Air Force. Dr. Edward U. Condon, Scientific Director. Bantam Books, New Y rk, No ,..., " aikaisempia numeroita voi tilat a yhdistykseltä hintaan 1,50/kpl. Aamul ehti Ujo Helsingin aamutaivaalla Littein kiekon muotoinen tunnistamaton lentävä esine (ufo) nähtiin Hel Jingin taivaalla keskiviikkoaamuna. Esine oli näkyvissä noin puolen tunnin ajan ja sen näki 'ainakin viisi Ihmistä. Alueella, jossa uto nähtiin, ei lennonjohdon mukaan liikkunut aamulla lentokoneita. Erittäin Selvärajainen ja kirkas kiekko ilmestyi näkyviin Myllypuron taivaalle hieman kello 7.30 :n jälkeen. Se liikehti paikallaan noin puolen tunnin ajan ja katosi suurella nopeudella Suomenlahden suuntaan. Ilmiön Qllessa nä yvlssä s kallisteli hitaasti pvolelta tois lle. Sivulta nähtynä se muistutti terävärajaista viivaa, joka oheni kumpaankin päähän. Ilmiö oli rittäin kirkas ja se näkyi täysin pilvettömällä taivas.lla. Saman va. lojuovan näki myös ka si Helsingin lentoaseman lennonjohtajaa, jotka olivat tulossa töihin autollaan. Toinen silminnäkijöistä kertoi ilmiön vaikuttaneen valoheijastukselta. - Tietääks ni myös Venus saattaa joskus aiheuttaa tämäntapaisia V.-\t>ilmiötiä1 lc-ertoi-toine,n Siltl\il'YnikljöUtl, Aamulehti l Suuri lamppu putoi maahan Oltiin talvessa Ahlqtanin maamieskoulun johtaj ana Tampereella oli agronomi Niilo Selin. Hänen luokseen oli tulossa vi rai-, lemaan hänen veljensä, varatuomari Into Selin. Asuin.. koululla. vahempieni luona ja kävin oppikoulua Tampereella. Jostain- syystä agronomi Selin pyysi minua hakemaan hevose.lla vi,raat Tampereen asemalta. Matkasta en muista kuin yhden vaiheen, mutta sen sitäkin selvemmin. Oli tkirka.s ilta ajaeuamme laajojen Hat npään Vilinioiden halki kohti Seppälän taloa ell Ahlmanin koulua. Olimme tulleet pienen metsäkkeen kohdalle ehkä runsaan kilometrin päähän Lempäälän tiestä. Silloin neitonen reessä yhtäkkiä huudahti: - Mikä ihmeellinen pilvi tuo on tuossa meidän yläpuolellamme! Sehän on ihan alhaalla. Se oli erikoinen muodostuma. Kuin suuri kattilan kansi ja väriltään hohtavan violetinvihertävä. Se :kulki todella melko matalalla, niin kuin arviokaupalla näytti, ja hevonenklo tuntui vaistoavan sen ilmestymisen. Sitten 'pilvi' muutti suuntaa, erkani meistä hieman oikealle ja leijaili tai oikeammin kiiti pois päin. Yhtäkkiä se pysähtyi. Se aivan kuin pysyi paikallaan. Mieleen tuli haukka, joka on saanut silmiinsä myyrän kaurapellossa. Sitten se laskeutui suoraan maata kohti. Oli sen verran vaiori kajastusta, et'tä saatoimme jokseenkin tarkkaan arvioida laskeutumispaikan eteläisen suunnan metsän ja maaston siluettia våsten. Sen verran 'pilvestä' lähti valoa, että hiepoinen kajo ilmestyi hangelle sen laskeutuessa. Siellä se nopeasti sammui. Aamulla hiihdin paikalle, mistl arvelin löytävän! pudonneen kojeen. Mitään ei näkynyt. Tiedustelin lähellä olevan Sil.. lankorvan mökin emännältä, oliko heillä havaittu jotakin näkemämme tapaista. Eivät olleet nähneet mitään poikkeuksellista. Joitakin vuosia myöhemmin sain kuitenkin hienoisen vahvistuksen, että me kolme reessä olijaa emme. sittenkään olleet nähneet harhanäkyjä. Pysähtyessäni juttelemaan Sillankorvan emännän kanssa hän yh-. täkkiä sanoi muistavansa, että pikku tyttö - vai oliko poika - oli pari päivää kertoman! tapauksen "j älkeen maininnut jotakin Jiihen suuntaan, että hän ol. i katsellut ikkunasta, kun 'lamppu putosi maahan, suuri lå ppu'. Niihin aikoihin ei kirjoitettu eikä puhuttu 'lentävistä lautasista'. HARRI ELJ ANKO 26 27

16 28 Si nertävä va lopa Ilo lenteli Sotk s va Sotkamo <TA> Ufot ovat sa'apuneet jo Sotka.l moonkin. Sunnuntain vastaisena yönä havaita! Sotkamon Juurikkalahdessa Hallalan talon nuori emäntä kotipellolla 4-5 metrin korkeudella maassa jalkapalloa huomattavasti suuremman valopellon. Emäntä kävi herät miehensä, mutta tällä. välin oli ilmiö jo hävinnyt. Pallon valo oli 4ieman sinertävä. Etelä-Saimaa SalaiDaukko IDUrisee Overkalix, (STT Tr) Pohj,oiskalottialueell,a tänä talvena autoilijoita lotellut pieni "salamaukko" osaa myös murista. Näin kertoo ainakin Overkalixista kotoisin oleva Ake Westerberg, joka parisen iltaa sitten näki tuon metrin mittaisen olennon kymmenen met- ' rin päässä linja-autopysä.killä. Aikoessaan tutkia Umeatystä lähemmin, tämä lkql muri_sta Ja. katosi salåjpal;l: iskua muistuttaneen v.olm kkaan valonvälähdyksen saattelemana. Aiemmin salamaukko pelotteli puolikuoliaaksi kaksi autoilevaa naista Kuusamossa. U(oihin uskovat pohjoisen asukkaat ovat vannojå;,siitä, että olennon ilmestyminen llittyy Jentäviin lautasun "joilla on tapana Jask utua Pohjois-Suomeen". ' Havainto tehtlbl taloa- to-.. kerroksesta. Sainanaikal...U oj:l noin sadan metrin päähän tunte mattomastå valopallosta. toiselle puolelle peltoja pysähtynyt hen kilöauto: Emäntä aj,"velee autosta tehdyn samat havainnot. Viime viillron pa.rj81iltain& oli ' km:n päässä nyt tehdystä hava'in topalkasta nähty aamuhämäräsai samanlainen valopallo. Silloin pallo oli k:iertänfi taloja ja noul s t. tämän jälkeen ylös. Ufoäijä taas liikkeellä? Oudon valoilmiön näki Viljo Sotaniemi Posion Pernussa viime viikolla. Hänen aj aessaan työmaalta kotiin traktorilla hän huomasi takaapäin lähesty vän kirkkaan valon. Sotaniemi luuli sitä autoksi. Hän ajoi traktorinsa äärimmäisen tien laitaan mutta ohittaja ej tul:. lutkaan, vaan sen sijaan valo näkyi hänen rlnnaltaan tien sivusta, missä ej kulkenut tietä. Sotaniemi pysäytti traktorlnsa ja seurasi valoilmiön kulkua. Se eteni hänestä pois päin noin 20 metrin korkeudella kadoten metsäsaarikkeen taakse. Valoilmiö oli yläosastaan kellertävä ja häikäisevän kirkas, alaösä"staan 'slriertä.vä ja tuiriirteten alaspäin. Sotaniemi arvell nähneensji. ilmiön noin 30 metrin etäisyydeltä. Se oll usean metrin laajuinen. Tapaus sattui Posion Rovaniemen tiellä. 3 km Pernusta Rovaniemen suuntaan. Mitään jälkiä ei ilmiö paikalle jättä- nyt.. Lap1n Kansa KA IKKEIN HÄMMÄSTYTTÄVIN TA PA US Kirjaimilla A. V. B. on ufologiassa tietty merkityksensä: kyseinen kirjainyhdistelmä tuo perehtyneen ufo-tutkijan mieleen merkillisen tapauksen Brasiliasta. Kysymyksessä on maanvi ljelijä Antonio Vi ilas Boasin hän ästyttävä kokemus, joka sattui hänelle 15. lokakuuta Tapau s on Suomessa varsin tuntematon ( siit ä ei ole ollut mainintoja suomeksi ilmestyneessä ufo-kirjal lisuudessa), v.aikka sen yleisesti laske taan kuuluvan ns. klassisten ufo-ilmiöiden joukkoon. Tässä VIMANAssa alkaa A. V. B. -tapau sta käsi ttelevii moniosainen sarja, jossa tullaan kertomaan varsin yk sityi skohtaisesti koko tapahtuma. Lähteenä käytet än Flying Saucer Review-lehteä, jossa asiaa on käsitelty moneen otteeseen; siitä on sarjan otsikkokin (The most.amazing Case of Al i ). Al oitamme Antonio Vi llas Bo asin omal la todi stajakertomuksella, jonka hän esitti tohtori Olavo Fontesille ja toimi tta,ia Joao :1artinsi lle Rio de Janeirossa 22. helmikuuta I osan lähte et: Gordon Creighton, Even more Amaz ing Flying Saucer Review 1966/4 ja 5. Käännös: Heikki He imola "Nimenii on Antonio Vi ilas Boas. Olen 23-vuotias ja ammatiltani maanviljeli jä. Asun perheeni kanssa omistamallamme farmilla lähellä Fransisco de Salesin kaupunk ia Hinas Geraisin val tiossa, Sao Paulon val tion rajan lähei syydessä. finulla on kaksi veljeä ja kolme sisarta, jotka kaikki asuvat samalla seudulla (oli vielä kaksi lisää, mutta he ovat kuolleet). Olen toi seksi nuorin pojista. Me miehet työ skentel emme kaikki far- 29

17 30 milla, jossa meillä. Qn monia peltoja ja istutuksia vil jeltä.vänä. Meillä. on myö s International-merkkinen bensiinikäyttöinen traktori kyntämistä varten. Kun kyntöaika tulee, me ajamme traktoria kahdessa vuorossa. Päivisin tätä työtä tekee kaksi työmiestä jotka palkkaamme sitä varten, öisin minä tavai lisesti teen sitä yksinäni (ja nukun siis päivällä) tai joskus toi sen veljeni kanssa. -Olen naimaton ja terveyteni on hyvä. Teen kovast i töitä ja suoritan myö s kirjekurssia opiskellen mitä suinkin vo in. Minulle oli uhraus tulla tänne Rioon, sillä minun ei o_lisi pitänyt lähteä farmilta, jossa minua kipeästi tarvitaan. Mutta minä tunsin velvollisuudekseni tulla tänne kertomaan nii stä oudoista tapahtumista, joissa olen ollut mukana, ja olen valmis mukautumaan kaikkeen, minkä Te, hyvät herrat, katsotte parhaaksi - myö s selostuksen antamiseen siviili- tai sotilasviranomaisten edessä. Haluaisin kuitenkin palata takaisin kotiin niin nopeasti kuin mahdollista, sillä minä olen hyvin huolissani siitä tilasta, johon farmi jäi lähtiessäni. Se kaikki alkoi lokakuun viidennen päivän iltana vuonna Talossamme oli ollut kutsut ja me olimme menneet vuoteeseen taval lista myöhemmin, kello 23. Olin huoneessani veljeni Joao Vi ilas Boasin kanssa. Kuumuuden vuoksi päätin avata luukut pihanpuoleisesta ikkunasta. Silloin näin tarkalleen keskellä pihaa hopeisen, fluorisoiyan heijastuman, kuunvaloa kirkkaamman, joka val is k?. ko alueen. Se oli hyvin valkoista valoa, enka t1eda mistä se tuli. Se ikään kuin tuli korkealta yläpuoleltani kuin autoniyhdyn valo, loistaen alas- päin ja levittäen valoaan kaikkialle. Mu ta ta1- vaal la ei näkynyt mitään, mistä valo vo is1 tulla. Päätin kutsua veljeni ja näyt in sitä hänelle, mutta hän on hyvin epäuskoinen he_nkilö ja hän sanoi, että meidän oli parempi mennä nukkumaan. Sitten suljin ikkunaluukut ja kävimme mol emmat levolle. Mutta jonkin ajan kuluttua, kykenemättä voittamaan uteliaisuuttani avasin ikkunaluukut uude lleen. Valo oli yhä siellä, samassa paikassa. Jatkoin katselemista. Sitten se alkoi yht 'äkkiä liikkua hitaasti kohti minun ikkunaani. Sul jin nopeasti ikkunaluukut - niin nopeasti tosia n, että se synnytti kovan melun ja herätti vel jeni, joka oli jo unessa. Katselimme yhdessä pimeässä huoneessa, kuinka valo tunkeutui sisään ikkunaluukkujen pikku raoista ja siirtyi sen jälkee f ) kohti kattoa hohtaen alas kattotiilien välistä. Siellä se vihdoin meni pois eikä enää palannut. Seuraava episodi tapahtui lokakuun 14 päivän iltana. Sen on täytynyt olla kello ja välillä, vaikka en voikaan mennä.takuuseen tästä, koska min lla ei ollut kelloa mukanani. Olin kyntämässä traktorilla peltoa toi sen veljeni kanssa. Äkkiä me näimme hyvin kirkkaan valon - niin kirkkaan, että se koski silmiimme - liikkumattomana pellon pohjoi späässä. Kun me näimme sen, se oli jo siellä ja oli suuri ja pyöreä, lähimain kärrynpyörän kokoinen. Se näytti olevan no in sadan metrin korkeudessa ja oli vaaleanpunainen värilt ään valaisten laajan maa-alueen. Valon sisällä on täytynyt olla jonkin esineen, mutta en vo i ehdottoman varmasti vahvi staa tätä, sillä valo oli liian vo i makas pystyäkseni nä emään mitään muuta. Pyysin veljeäni lähtemään kanssani sinnepäin nähdäksemme, mikä se oli. Hän ei suostunut ja niin minä menin yksin. Kun pääsin lähelle esinettä, se äkkiä lähti liikkeelle ja siirtyi valtavalla nopeudella pellon eteläpäähän, jossa se jälleen pysähtyi. Menin ugl ) Mainittakoon sel itykseksi niille lukijoille, jotka ehkä kummastelevat, kuinka valo tällä tavoin vo i tunkeutua katon läpi, ettei Brasiliassa (kuten monissa muissakaan kuumissa maissa) maalaistaloissa koska n ole "välikattoja". Ilmanvaihdon parantamiseksi vapaa tila ulottuu lattiasta aina kattoon saakka ja Brasiliassa tosiaan hyvin usein sattuu, että varkaat tulevat sisään poistamalla muutamia kattotiiliä ja pudottautumalla sisäl le taloon. 31

18 32 delleen sen perässä ja sama manööveri toi stui; t llä kertaa se meni takaisin sinne, mistä se oli lähtenyt. Jatko in yr ittämistä ja sama manööveri toistui 20 kertaa. Siinä vaiheessa olin väsynyt ja ni inpä lopetin sen seuraamisen ja menin takaisin veljeni luokse. Valo pysyi etäällä liikkumattomana viel muutamia minuutteja. Koko ajan se näytti l hettävän säteitä joka suuntaan välähdellen valoa kuin laskeva aurinko. Sitten valo äkkiä ka tosi aivan kuin se olisi sammutettu. En ole varma, tapahtuiko todellisuudessa näin, slllä en voi muistaa, katselinko siihen suunt aan koko ajan. Olen saattanut katsoa poi sp"äin toi seen suuntaan muutaman hetken ja se on saattanut kohota ja kad ta näkyvistä ennen kuin vilkaisin uudelleen siihen suuntaan. Seuraayana päivänä, joka oli 15 lokakuuta., oli.n yksin kyntämässä trakto rilla samassa paikassa. Oli kylmä yö ja taivas hyvin kirkas luk.ui s:j.ne tähti ne en.. Täsmäl leen kello 1 yöllä näin äkkiä punais n tähden taivaalla. Se tosiaan näytti yhdeltä no ista suurista, kirkkaasti loistavista tähdistä. Mutta se ei ollut sellainen, kuten pian huoma'sin, sillä se alko i nopeast i kasvaa ikään kuin kulkien minuun päin. Muutamassa hetkes$ä se oli: kasvanut hyvin kirkkaasti valai sev ksi munanmuotoiseksi esineeksi, joka lensi minua kohti hirvittävällä 'n opeudella. Se liikkui niin nopeasti, että se oli traktorin yläpuolella ennen kuin ennätin ajatella, mitä minun pitäisi t hdä. Siinä tämä esine sitten äkkiä pysähtyi ja laskeutui, kunnes se oli ehkä 50 metriä tai niillä main pääni yläpuolella valaisten aivan kuin päivänvalo traktorin ja ma an kaikkial la ympärillä kalpean punaisella loisteellaan, joka oli niin vo imakas,. että traktorin valot, jotka p aloivat, hukkuivat siihen täydellises-. ti. Olin kauhuissani, sillä minulla ei ollut mitään käsitys ä siitä, mikä se oli. Aj attelin paeta traktorilla, mutta huoma in, että sillä alhaisella nopeudella, jonka. se. pystyisi kehittämään, onnistumisen mahdollisuuteni olisivat vähäiset ottaen huomioon suuren nopeuden, jota tällä välin edelleen siellä ilma. ssa paikall aan oleva esine oli osoittanut. Ajattelin myö s hypätä maahan ja paeta jalan. Mutta auranterien käänt ämä pehmeä maa olisi o llut vaikea este pimeässä. Minun olisi ollut hankala juo sta jalkojeni upotessa polvia myöten petolliseen maahan ja jos jalkani osuis koloon, saattaisin jopa taittaa. sääreni. Jäin ehkä kahdeksi minuutiksi tähän hätääntyneeseen tilaan tietämättä mitä tehdä. Mutta sitten loistava esine sii rtyi eteenpäin ja pysähtyi uudelleen no in 10 tai 15 metriä traktorin etupuolelle. Sitten se alko i hyvin hitaast i laskeutua maata kohti. Se tuli lähe k si ja lähe äk si ja nyt pystyin ensimmäisen kerran näkemään, että se oli merkillinen kone, melko pyöreä muodoltaan, p enten sinipunervien val ojen ympäröimä ja etuosassaan valtav punainen valonhei'tin, josta kaikki näkemäni valo oli tullut silloin, kun se oli korkeammalla t ivaalla, ja joka oli est nyt minua saamasta selvää mistään muista yk sityi skohdista. Vo i.n nähdä selvästi koneen muodon, joka mui stutti s urta, pitkänomaista munaa, jossa oli kolme metalliuloketta edessä {yksi keskellä ja yk si k ål lakin sivulla). Nämä metalliulokkeet olivat paksuja tyvestään ja suippoja kärjestään. En kyennyt erottamaan niiden väriä, sillä ne verhoutuivat voimakkaaseen, punertavaan fosforihehkuun (tai ikäänkuin loistavaan, fluorisoivaan valoon), joka oli samaa värisävyä kuin etuosan val onheitin. Koneen yläosassa oli jotain, joka pyöri suurella nopeudella ja levitti myö s voimakasta, punertavaa, fluoriso ivaa valoa. Sinä hetkenä kun kone vähensi nopeuttaan laskeutuakseen maahan, tämä valo muuttui väriltään vihertäväksi, mikä - sellainen oli vaikutelmani - oli yhteydessä kierrosluvun vähenemiseen tuossa pyörivässä osassa, joka tästä paikasta näytti saavan pyöreän vadin tai litistyneen kupolin-muodon. (Sen muotoa ei voi nut saada selville aikaisemmin. ) En osaa sanoa, oliko tämä tuon koneen huipulla pyörivän osan todellinen muoto vai oliko tämä yk- 33

19 34 sinkertaisesti sen liikeen antama vaikutelma, sillä hetkeksikään sen liike ei lakannut - ei edes myöhemmin, kun alus oli maassa. Luonnollisesti panin merkille suurimman osan tässä kuvailemi stani yk sityiskohdista vasta myöhemmin. Tuooa ensimmäisenä hetkenä olin 1 i ian hermo stunut ja kii htynyt nähdäkseni paljoakaan. Olin sitä siinä määrin, että nähdessäni kolmen metallituen {jotka muodostivat kolmijalan) työntyvän esiin koneen alta sen olle ssa vain muutaman metrin päässä maasta, minä kadotin täysin senkin vähäisen itsehillinnän, mitä minulla oli jäljellä. Nuo metallijalat oli ilmei sesti tarkoitettu ottamaan vastaan aluksen painon, kun se laskeutuessaan kosketti maata. Todellisuudessa en pystynyt näkemään tätä tapahtumaa, sillä lähdin liikkeelle traktorilla {jonka moottori oli ollut käynnissä koko tämän ajan) ja tein kierroksen toiselle puolelle yrittäen avata pakotien. Mutta olin edennyt vain muutamia metrejä, kun moottori äkkiä sammui ja traktorin vaiot katosivat. En pysty selittämään, kuinka tämä tapahtui, sillä virta oli päällä ja valot myö s. Yritin saada moottorin käynnistymään uude lleen, mutta käynnistin oli eristettynä eikä antanut mitään elonmerkkejä. Silloin avasin traktorin oven päinvastaiselta puolelta, missä kone oli ja hyp- päsin maahan jaalnin juo sta. Mutta olin näköj än menettänyt kallista aikaa yrittäe ssäni saada trak-. torin käynnistymään, sillä olin juossut vain muutaman askeleen, kun joku tarttui toiseen käsivarteeni. Ahdistelijani oli lyhyt olento (ulottuen minua olkapäähän) ja pukeutunut kummal lisiin vaatteisi in. Epätoivoissani pyörähdin rivakasti ympäri ja annoin hänelle vo imakkaan töytäyksen, joka heitti hänet pois tasapaino sta. Tämä pakotti hänet hellittämään otteensa minusta ja hän ka tui selälleen maahan no in kahden metrin päähän minusta. Yritin käyttää saavuttamaani vo ittoa hyödykse ni jatkamalla pakoani, mutta kimppuuni kävi oitis kolme muuta olentoa sivuilta ja takaa. He tarttuivat käsiini ja jalko ihini ja no stivat minut maasta riistäen näin minulta kaikki mahdollisuudet puolustautua. Kykenin vain rimpuilemaan vastaan ja vääntelehtimään, mutta heidän otteensa minusta oli luja, eivätkä he päästäneet minua. Al oin kiljua kovall äänellä apua ja kiroilla heille vaatien päästä vapaaksi. lieidän raahatessaan minua kohti konetta huomasin että puheeni näytti herättävän heissä hämmästy tä tai ute liaisuutta, sillä joka kerran kun puhuin pysähtyivät ja tirkistelivät tarkkaavaisesti kasvojani päästämättä kuitenkaan tiukkaa otettaan minust. Tämä sai minut tuntemaan hieman huojennusta heidän aikei ttensa suhteen, mutta en vieläkään lakannut rimpuilemasta. Täl lä tavo in he kantoivat minua kohti konettaan ' joka seisoi no in kahden metrin korkeudella maasta kolmen metallituen varassa, joista olen maininnut. Aluksen takao sassa oli avo in ovi. Tämä ovi avautui ylhäältä alas asti muodostaen ikäänkuin sillan, jonl<a päähän oli kiinnitetty metalliset tikapuut, jotka oli tehty samasta hopeanbobtoisesta metallista kuin koneen seinät. Nämä tikapuut ulottuivat maahan asti. Minut no stettiin ylös tikkaillej tehtävä, joka ei ollut heille helppo, sillä ne olivat kapeat suoden hädin tuskin tilaa kahde lle henkilölle rinnakkain. Sitä paitsi ne olivat liikkuvat ja taipuisat hei luen puolelta toiselle yrittäe ssäni päästä vapaaksi. Tikkaiden molemmin puolin oli myö s pyöreä metallikaide, no in luudanvarren paksuinen, helpottamassa kiipeämistä. Tartuin siihen kiinni useita kertoja yrittäen estää heitä hinaamasta minua ylös, ja tämä sai heidät pysähtymään irroittaakseen otteeni. Myö s tämä kaide oli taipuisa (kun myöhemmin tulin alas tikkaita myöten, minusta tuntui, ettei kaide ollut yhdestä kappaleesta, vaan valmistettu monista pienistä metalliosis ta, jotka oli liitetty yhteen). he 35

20 Päästyämme sisälle koneeseen huomasin heti, että Olimme tulleet pieneen neliön muotoiseen huoneeseen. Sen kiiltävät metalliseinät : välkehtivät heijastellen fluorisoivaa valoa, joka tul i monista pienistä nel iön muotoisista metallikattoon upotetui sta lampuista, joita oli joka puolella lähellä katon ja seinie _ y?,tymäkoh aa. En vo i nut laskea, kui nka monta na1ta lamppuja oli, sillä nyt he laskivat jalkani lattialle ja ulko-ovi tuli ylös ja sulkeutui mukanaan siihen kiinnitetyt ja kokoon k ärityt tikapuut. Valaistus oli niin hyvä että se näytti päivänvalo lta.. ' Mutta jopa tässä fluoriso ivassa valko isessa valossakin oli mahdotonta enää saada selville, missä ulko-ovi oli ollut, sillä sulkeutuessaan se näytti muuttuneen osaksi seinää. Ainoastaan seinään kiinnitetiyjen metallit ikkaiden ansiosta voin kertoa, missä se oli ollut. En pystynyt huomioimaan enempd.ä yksityiskohtia, ko ska eräs miehistä - heitä oli kaikkiaan viisi - antoi minul le kädellään merkin mennä koht i toista huonetta, jonka voi nähdä vilahdukselta avo imesta ove sta vastakkaisel la puolella ulko-ovea.. En tiedä oliko tämä toinen ovi auki jo tullessani sisäl i e alukseen sillä en ollut tähän asti katsonut tuohon suu ta.an. Päätin totella häntä, sillä miehet pitelivät edelleen minusta. kiinni ja olin nyt suljettuna sinne heidän kanssaan eikä minulla ollut mitään muut valinnan varaa. Me jät imme pikku huoneen, jossa en nähnyt mitään huonekaluja tai laitteita, ja astqimme paljon suurempaan, puolisoikion muotoi seen huoneeseen, jo&a oli tyyl iltään samanlainen kuin toinenkin osasto ja jossa oli samat hopeankiiltoiset metalliseinät. Minä luulen, että tämä huone oli koneen keskikohta, sillä keskellä huonetta oli katosta lattiaan ulottuva metallipilari, joka oli leveä ylä- ja alao sastaan ja hivenen kapeampi keskeltä. Se oli pyöre_ä ja näytti kiinteältä. En usko, että se oli siinä vain koristeena J sen on täytynyt kannattaa välikaton painoa. Ainoa huon ekalu', jonka vo in nähdä, oli merkillisen muotoinen pöytä, joka oli huoneen yhdellä sivulla ympärillään useita selkänojattomia kääntötuo leja {samanlaisia kuin baarei s sa käytetyt pyöreät tuolit). Ne oli kaikki valmistettu samasta valko isesta metallista. Pöytä ja kaikki tuolit myö s suippenivat alaspäin yhdeksi ainoaksi jalaksi, joka - näin oli laita pöydän suhteen - oli kiinnitetty lattiaan tai yhdistetty liikkuvaan renkaaseen, jolla oli ko lme vankkaa kannatinta {lattiaan upotettuja), jotka pist ivät esiin kukin puoleltaan {näin oli siis laita tuolien suhteen, joilla istuvilla oli mahdollisuus kääntyä joka suuntaan). Jäin sei somaan loputtomalta tuntuvaksi ajaksi tuohon huoneeseen, käsivarteni edelleen kahden miehen tiukassa otteessa, samalla kun nuo merkilliset ihmiset tarkastelivat minua ja puhuivat minusta. Sanon "puhuivat" ainoastaan jotenkin ilmaistakseni sen, sillä todellisuudessa kuulemallani ei ollut mitään yhtäläisyyttä minkään inhimillisen puheen kanssa. Se oli sarja haukahduksia, jotka lievästi muistuttivat koiran aikaansaamia ääniä. Tämä samankaltaisuus oli hyvin vähäinen, mutta se on ainoa, jonka avulla vo in yrittää kuvai lla noita ääniä, jotka niin täysin poikkesivat kaikesta, mitä olen koskaan aikaisemmin kuullut. Ne olivat verkkaisia haukahduksia ja ulva.hduksia, eivät kovin selviä eivätkä kovin käheitä, toi sinaan sisältäen useita erilaisia ääniä samalla kertaa ja toisinaan päättyen värisevään ääneen. Mutta ne olivat yksinkertaisia ääniä, eläimellisiä haukahduksia, eikä nii ssä voi nut erottaa mitään, mitä voisi pitää ta.vun äänenä tai vieraskieli senä sanana. Ei kerrassaan mitään: Minusta se kaikki kuulosti samanlaiselta, niin että en vo i palautta mieleeni sanaakaan siitä. Vo in ainoastaan ihmetellä, kuinka on mahdo llista, että nuo ihmiset, vo ivat ymmärtää toinen toisiaan tuolla tavoin. Värisen vieläkin, kun ajattelen no ita ääniä. En 36 37

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup Sateen- kaaren- tekijät Sateenkaarentekijät - Osa 1 Santeri on aivan tavallinen poika. Hänelle tapahtuu kuitenkin kummia. Hän tapaa aivan tavalliselta näyttävän tytön, Saran, joka lentää hyrrällä ja laskee

Lisätiedot

Numero 51 31.12.2001

Numero 51 31.12.2001 4 2001 Toisen World Trade Centeriin törmänneen koneen lennonnumero oli Q33NY. Avaa MS Word, kirjoita lennonnumero, suurenna fonttikokoa, vaihda kirjaisintyypiksi Wingdings. Eteesi avautuu uskomaton viesti,

Lisätiedot

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***--

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***-- fr J^L^^^ tm*< Jls ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw y***-- H Presented to the LIBRARYo/f/ie UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library VUONNA 2000 KATSAUS VUOTEEN 1887. KIRJOITTANUT EDVARD BELLAMY

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa 1 Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa GUNILLA LADBERG 2 Sisällys Kääntäjän kommentti... 3 Pakolainen omassa maassaan... 5 Inger Koko elämäni muuttui kolmessa päivässä... 6 Mahdoton pako... 9 Klas Niin, se

Lisätiedot

URS Harmaa antologia

URS Harmaa antologia URS Harmaa antologia Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. Kansikuva: Slobodan Mračina (Twister025) Dreamstime.com Toimitus & taitto: Tuomas Saloranta Kustannus Hauenleuka 2011 http://hauenleuka.nettisivu.org/

Lisätiedot

RUUSU-RISTI Pekka Ervast Ihmiskunnan varhaisvaiheita Helsinki 1967 Oy Kirjapaino Kvartto Ab Digitalisoitu näköispainos 2006 Alkulause Pekka Ervast on pitänyt nämä esitelmät 22. IV. 1923, 29. IV. 1923,

Lisätiedot

SAHALININ NIVKH-ALKUPERÄISKANSAN MUSIIKKI

SAHALININ NIVKH-ALKUPERÄISKANSAN MUSIIKKI SAHALININ NIVKH-ALKUPERÄISKANSAN MUSIIKKI MATKAPÄIVÄKIRJA PIA SIIRALA 2007 Pia Siirala Ensemble XXI 2008 ISBN 978-952-5789-00-3 2 JOHDANTO Tämä päiväkirja kertoo matkastani Sahaliniin. Myöhäissyksyllä

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut. Pekka Ervast. Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo.

Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut. Pekka Ervast. Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo. Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut Pekka Ervast Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo. Alkulause. Tämä kirja puhuu kuolemasta. Ensiksi se väittää, ettei ihminen kuollessaan

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008 Tampereen Koivisto-seura ry Jouluna 2008 Tampereen Koiv isto -seura kiittää m ennees tä vuodesta ja toivottaa RAUHAISAA JOULUA JA TOIVORIKASTA UUTTA VUOTTA 2 Veljeni sotaveteraan i Irja Kaarin Harju Taas

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Matkapäiväkirja. Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa

Matkapäiväkirja. Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa Matkapäiväkirja Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa Teksti, kuvat ja kuvatekstit: jorma.soini@in105.fi Päiväkirjan tekstit on poimittu lähes sellaisenaan

Lisätiedot

Puheenjohtajan tähdenväiej ä

Puheenjohtajan tähdenväiej ä Puheenjohtajan tähdenväiej ä Kuluneen kesän merkittävin tempauksemme oli Kiisan saunatalkoot. Rakentajahenki oli jälleen kerran koonnut osaavan su5ijoukon hirsirakentamisen taitoja osoittamaan ja opettelemaan.

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ Hyvin menee, mutta menköön s. 2 s. 7 s. 8 s. 9 s. 11 s. 13 s. 16 s. 19 2 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 HYVIN MENEE, MUTTA MENKÖÖN

Lisätiedot

Meksikon Rosenkreutsilainen

Meksikon Rosenkreutsilainen Meksikon Rosenkreutsilainen Okkultinen romaani A. Krumm-Heller Suom. K. A.-I. & J. E. P. Chapultepecin linna säteili tänä iltana kuin tuhansilla loistavilla kynttilöillä koristettu joulukuusi. Se oli kuin

Lisätiedot

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU palvelee TEITA auliisti ja edullisesti tarjoten runsaasta tavaravalikoimastaan erikoisesti ASO- ja TIKLAS-tuotteita. BAARISSAMME voitte nauttia maukkaan ruoka-annoksen seka

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Värikuva galaksista M106. Kuva on otettu Härkämäellä 13.3.2011. Valotus BVR 120 min.

Lisätiedot

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000

Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000 3 2000 Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000 PÄÄKIRJOITUS Älä ryhdy skeptikoksi! Olen seuraillut skeptikoita arvostelevia/ rohkaisevia puheenvuoroja Skepsiksen Internet-sivujen keskustelupalstalla ja ajattelin

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot