Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014"

Transkriptio

1 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alkon tehtävät ja strategia vuodelle Myymälöiden lukumäärä 4 Asiakaspalvelu 4 Alkoholipoliittiset ohjelmat 6 Yhteistyöhankkeet 7 Tutkimus- ja opetusyhteistyö 8 Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen 8 Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet 9 Yhteenveto 9 2 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

3 Johdanto Alkoholilain (1143/1994) mukaan alkoholiyhtiöllä (Alkolla) tarkoitetaan valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille laissa yksinoikeudeksi säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkon toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mukaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Se myös antaa sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimista, joihin Alko on ryhtynyt alkoholilain määräysten toimeenpanemiseksi. Alkon hallitus hyväksyy yhtiön strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Tässä raportissa suoritettavan Alkon vuonna 2014 toteuttamien alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarvioinnin lähtökohtana ovat Alkon hallintoneuvoston hyväksymä toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 sekä Alkon hallituksen hyväksymä Alkon strategia vuosiksi Alkon tehtävät ja strategia vuodelle 2014 Alkon perustehtävänä on alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa, mitä harjoitettaessa on pidettävä huolta sekä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä että Alkon asiakkaiden palvelusta. Alkon on hoidettava alkoholijuomien vähittäismyynti siten, että sekä sen asiakkaat että muut kansalaiset ovat tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. Alkon toiminnan kivijalkana on alkoholipoliittinen vastuullisuus, jota vuonna 2014 edistettiin seuraavien Alkon hallintoneuvoston hyväksymään toimintasuunnitelmaan sisältymin toimin alkoholihaittojen ehkäisemiseksi: Myymälöiden lukumäärän harkittu lisääminen Vastuullinen asiakaspalvelu, tuotteiden esillepano ja myynninvalvonta sekä asiointikieltosopimus Alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa -ohjelma) Yhteistyöhankkeet mukaan lukien nuoret, työikäiset, ikääntyneet ja haitat kolmansille osapuolille Tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot Alkoholi ja terveys -viestintä Alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävä tuotteet sekä pienet pakkauskoot Ruoka- ja juomakulttuurin vastuullinen edistäminen (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Lisäksi Alko seuraa alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin sekä alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

4 Myymälöiden lukumäärä Alko noudattaa liikepaikkoja valitessaan Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman suuntaviivoja. Viime vuosina on otettu huomioon erityisesti myymälän sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen. Alkon myymälät pyritään sijoittamaan asiakkaiden kannalta näkyville liikepaikoille asiointireittien varrelle, esimerkiksi kauppakeskuksiin tai paikkakunnan palvelukeskittymiin sekä lähelle riittäviä pysäköintipaikkoja. Liiketilaan tulee voida rakentaa Alkon käytössä oleva myymäläkonsepti ja teknisen tason tulee täyttää Alkon myymälähuoneistoille laaditun mallin vaatimukset. Tavarahuollon tulee olla toimiva. Myynninvalvonnan järjestämismahdollisuudet ja turvallisuusnäkökohdat otetaan aina suunnittelussa huomioon. Lisäksi myyntipaikan valintaan vaikuttavat vuokrasopimuksen ehdot ja toiminnan ekologisuus. Päätöksen myymälän avaamisluvasta tekee aluehallintovirasto (Alkoholilaki 1143/1994, 3 ). Vuonna 2014 Alko perusti 6 uutta myymälää ja 12 myymälää muutti uuteen liikepaikkaan sekä 3 myymälää lopetettiin. Alkolla oli 98 tilauspalvelupistettä vuonna 2014, mikä oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Alla olevassa taulukossa ovat Alkon myymälöiden ja tilauspalvelupisteiden lukumäärät viisivuotisvälein vuosina ja vuosittain vuosina : Alkon myymälät Tilauspalvelupisteet Tarkasteltaessa Alkon myymälöiden sijaintia Suomen kartalla nähdään selvästi, että myymäläpaikkakuntien väliset etäisyydet ovat varsin samanlaiset maan eri osissa. Luonnollisesti myymälöiden lukumäärä maan eri osissa on suhteessa väestön maantieteelliseen jakautumiseen. Asiakaskunnan tasapuolisen palvelun toteutumista voidaan kuvata Tilastokeskuksen vuodelta 2007 peräisin olevalla laskelmalla, joka vuoden 2014 tilanteeseen päivitettynä kertoo, että noin 90 prosenttia yli 18-vuotiaista suomalaisista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Alkon myymälästä tai tilauspalvelupisteestä ja noin 97 prosenttia alle 20 kilometrin etäisyydellä lähimmästä Alkon myyntipisteestä (Alko Oy:n kertomus 2013, 11). Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman antamien suuntaviivojen mukaisesti Alkon myymälöitä sijoitettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne sijoitetaan aiempaa tasapuolisemmin eri myymäketjujen yhteyteen. Vuonna 2014 S-liikekeskuksen yhteydessä oli 94, K-liikekeskuksen yhteydessä samoin 94 ja Lidl liikekeskuksen yhteydestä 10 Alkon myymälää. S- ja K-ryhmän yhteydessä olevien Alkon myymälöiden lukumäärä pysyi vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes ennallaan ja Lidl -kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevien myymälöiden lukumäärä lisääntyi 6:lla vuodesta 2013 vuoteen Uusien Alkon myymälöiden avaamisen perustehtävänä on edelleenkin alkoholijuomia ostavien kuluttajien palvelu. Asiakaspalvelu Alko pyrkii varmistamaan hyvän asiakaspalvelun pitämällä huolta henkilökunnan perusteellisesta, asianmukaisesta ja jatkuvasta koulutuksesta sekä varaamalla henkilökunnalle aikaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun toteuttamiseen myymälöissä. Lisäksi yli 80 Alkon myymälää eri puolella Suomea tarjoaa maksutonta juomaneuvontaa. Myymälöiden maantieteellisen sijoittelun ohella Alko palvelee asiakkaitaan tasapuolisesti myös siten, että tietyn juoman hinta on sama kaikissa Alkon myymälöissä. Alkon myymälöissä eri tavarantoimittajien tuotteita kohdellaan tasapuolisesti myös tuotteiden sijoittelun osalta. Myymälöiden hyllytila on jaettu eri tuotteiden kesken hyllytilanhallintaohjelmistolla, jossa jokainen tuote saa esillepanoryhmässään kyseisen myymälän menekkitietoihin perustuvan esillepanotilan. Vuoden 2014 lopussa Alkon vakiovalikoimassa oli yhteensä 2726 alkoholijuomaa, kun mukana ovat kaikki pullokoot ja Helsingin Arkadian-myymälän erikoistuotteet. Vakiovalikoimaan sisältyi mietoja viinejä 1688 kappaletta, panimotuotteita 334 kappaletta ja väkeviä alkoholijuomia 704 kappaletta. Väkeviin alkoholijuomiin sisältyvät vodkat, viinat ja muut väkevät alkoholijuomat sekä väkevöidyt viinit. Panimotuotteet sisältävät oluet, siiderit ja long drink -juomat. Valikoima vaihtelee myymälöittäin paikallisen kysynnän mukaan, joten yhdessäkään myymälässä ei ole koko vakiovalikoimaa. Noin 30 myymälän valikoima ylittää kuitenkin 2000 tuotetta ja jos jotain vakiovalikoiman tuotetta ei ole myymälässä, sen voi tilata sinne maksutta. Vakiovalikoiman koko on ilmoitettu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia). 4 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

5 Kuvassa on esitetty vakiovalikoiman koko vuosina Luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia. Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu tilausvalikoiman koko vuosina : Miedot viinit Panimotuotteet Väkevät juomat Yhteensä Tilausvalikoimaan kuuluvia juomia voi tilata kaikista Alkon myymälöistä ja tilauspalvelupisteistä. Tilauksen voi tehdä suoraan myymälästä tai verkkotilauksena. Tuote on noudettavissa myymälästä noin viikon kuluttua tilauksesta. Alkon tuotevalikoima sisältää myös alkoholittomia ja matala-alkoholisia tuotteita sekä pieniä pakkauskokoja. Vuoden 2014 lopussa alkoholittomia tuotteita oli Alkon hinnastossa 43 kappaletta. Matala-alkoholisen tuotteen rajana pidetään viinien osalta 10 tilavuusprosenttia. Tällaisia tuotteita oli Alkon vakiovalikoimassa vuoden 2014 lopulla 56 kappaletta. Viinejä oli vakiovalikoimissa pienissä pakkauksissa tarjolla vuoden 2014 lopulla 101 kappaletta Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu alkoholittomien tuotteiden ja matala-alkoholisten tuotteiden sekä pienten pakkausten määrä Alkon vakiovalikoimassa vuosina : Alkoholittomat tuotteet Matala-alkoholiset tuotteet Viinejä pienissä pakkauksissa Myynninvalvonta on osa Alkon asiakaspalvelua, jossa painottuvat niin vastuullisuus kuin palvelu. Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä Alkon myymälöistä ostettuja alkoholijuomia välitetä eteenpäin. Alkon myyjien edellytetään tarkistavan kaikkien alle 25-vuotiailta näyttävien asiakkaiden iän oston yhteydessä. Myynninvalvonnassa otetaan huomioon sesonkipäivät ja -tunnit. Sesonkien aikana työtunteja lisätään, ja vuoroihin sijoitetaan kaikkein kokeneimpia työntekijöitä. Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti sesonkipäivinä, joten ennen näitä päiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

6 Vuoden 2014 myynninvalvonnan teemaviikot olivat tärkeä osa myymälöiden viestintää, ja ne oli sijoitettu koulujen päättymisen ja alkamisen yhteyteen. Vuonna 2014 ikärajaja välittämisepäilyvalvonnasta viestitettiin mediassa myös tietoiskuin. Jokainen uusi Alkon myyjä suorittaa myynninvalvonnan passikokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Vuonna 2014 Alkossa tarkastettiin ikärajoja kertaa, päihtymysepäilyn vuoksi tarkistuksia tehtiin kertaa ja välitysepäilyjen vuoksi kertaa. Alla oleva asetelma kertoo tarkistusten määrän kehityksen vuosina : Ikärajatarkistukset (milj.) 2,6 2,9 3,0 3,6 3,6 Päihtymysepäilytarkistukset (milj.) Välittämisepäilytarkistukset (milj.) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Ikärajavalvonnan onnistumista seurataan lisäksi Mystery Shopping -asiointimenetelmällä, jossa pääsääntöisesti vuotiaat testiasiakkaat asioivat 2 kertaa jokaisessa myymälässä. Vuoden 2014 Mystery Shopping -kierrosten tulosten mukaan nuoren ikä tarkistettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 89 prosentissa testeistä. Vuoden 2012 tulos oli 82 prosenttia ja vuoden 2013 tulos oli 92 prosenttia. Vuonna 2014 ilmestyi uusi Myynninvalvonnan pelisäännöt -opas henkilökunnalle ja Asioinnin pelisäännöt -esite asiakkaille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Koko Alkon henkilökunta suoritti vuoden 2014 loppuun mennessä myynninvalvonnan uusitun passikokeen. Asiakaskieltosopimuksessa rajoitetaan ongelma-asiakkaan asiointia erikseen sovitussa Alkon myymälässä. Aloite sopimuksen laatimisesta voi tulla asiakkaalta itseltään tai asiakkaan läheisiltä. Sopimuksen laatiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Asiointikieltosopimusta kokeiltiin lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013, ja asiointikieltosopimus otettiin pysyväksi osaksi Alkon toimintaa syksyllä Vuoden 2013 aikana tehtiin 16 asiointikieltosopimusta, joista 2 purettiin kesken kauden. Vuoden 2014 aikana tehtiin 17 sopimusta ja 2 purkua. Yksi henkilö on tehnyt kaksi erillistä määräaikaista sopimusta, jotka tässä on laskettu kahdeksi eri sopimukseksi. Seitsemästätoista sopimuksesta ainoastaan kahdessa on määrällinen rajoite esim. vain yksi 0,5 litran pullo väkevää viikkoa kohti. Kaikki muut olivat täyskieltoja. Vuoden 2014 on tilastoitu vain uudet sopimukset. Osa vuoden 2013 aikana tehdyistä sopimuksista on voinut olla voimassa vuoden 2014 aikanakin. Alkoholipoliittiset ohjelmat Alko käynnisti maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa tukevan pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman. Sen tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholin käytöstä lapsille ja nuorille suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia haittoja. Ohjelmassa lähdetään siitä, että ei ole olemassa yhtä vastausta kysymykseen, millaista on vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholin käyttö lasten ja nuorten näkökulmasta. Vanhemmilla ja aikuisilla tulisi kuitenkin olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu suhde. Lisäksi olisi tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuisivat kielteisesti lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholin käyttöään, ja tarjoaa siten eväitä yksilölliseen pohdintaan. Lasten seurassa -ohjelman yhteistyökumppaneina ovat A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Vanhempainliitto (SVL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteistyökumppanit sisällyttävät omiin toimintasuunnitelmiinsa Lasten seurassa -ohjelman teeman mukaista toimintaa. Yhteistyötyökumppaneiden kanssa solmitaan vuosittain erilliset sopimukset, joissa sovitaan konkreettisesti yhteistyöstä ja toimintatavoista. Lasten seurassa ohjelmassa Alkoa avustaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, järjestöjen sekä Alkon ja Mainostoimisto Sek Loyalin edustajista koottu asiantuntijaryhmä. Vuonna 2014 Lasten seurassa -ohjelmassa oli tavoitteena eriyttää, syventää ja tiukentaa näkökulmia aiheeseen ja pyrkiä saamaan asiantuntijat suoraan yhteyteen kansalaisten kanssa. Alko kokosi järjestöt ja sidosryhmät kesäkuussa 2014 yhteiseen tilaisuuteen, jossa vaihdettiin kokemuksia ohjelman 5-vuotistaipaleelta. Lokakuussa 2014 Alko oli mukana Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä, jonne osallistui lähemmäksi varhaiskasvattajaa. Messuilla Alkolla oli oma osasto sekä asiantuntijaseminaari, jonka aiheena oli perheiden alkoholinkäytön haasteet varhaiskasvattajien arjessa. Osastolla oli jaossa materiaalia sekä katsottavana videoita, joista varhaiskasvattajat voivat saada apua ottaessaan alkoholin liiallisen käytön puheeksi. Videot ovat nähtävissä myös Lasten seurassa -sivustolla. Vuoden 2014 aikana Lasten seurassa -verkkosivut päivitettiin ja viestintää kohdistettiin enenevässä määrin ohjelman Facebookiin ( lastenseurassa). Lasten seurassa -ohjelma tuli esillä myös Alkon ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. A-klinikkasäätiö toteutti vuonna 2014 yhdessä Alkon kanssa Orpokoti-videon, jossa näkökulmana on lasten selviytyminen. Videon viestintää tuettiin vuorovaikutteisin kampanjoin. Sekä Lasinen lapsuus että Lasten seurassa -sivustoilla julkaistu Orpokoti-video on muiden samaan sarjaan kuuluvien videoiden (Ääni lapselle, Hirvöt) kanssa niittänyt mainetta erityisesti kansainvälisesti. 6 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

7 Markkinointi & Mainonta -lehti nosti Orpokoti -videon vuoden 2014 viiden parhaan videomainoksen joukkoon. Orpokoti -video voitti kultaa myös Mobius Awardseissa omassa Commercials -sarjassaan. Kilpailuun osallistui töitä yli 30 eri maasta. Orpokoti-video oli kilpailun ainoa suomalaismenestyjä. Videolla on ollut yli katsomiskertaa, joista klikkauksia englanniksi kertaa. MLL järjesti alkoholiaiheisia vanhempainiltoja ja SVL kasvatusiltoja sekä järjestön ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksia ja toi aihetta ja materiaalia laajasti esille intranet-sivuillaan ja jäsenkirjeissään sekä työsti aiheeseen liittyviä jäsenkyselyjä. THL toimitti Lasten seurassa ohjelmalle asiantuntija-apua ja avusti seminaari- ja tapahtumayhteistyössä. Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksessa tammikuussa 2014 oli mukana kysymyksiä, joissa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä alkoholinkäytön sopivuudesta lasten seurassa. Vastaajista 36 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tulisi käyttää lainkaan alkoholia. Lisäksi 35 prosenttia vastaajista oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Vastaajista 84 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua, ja 12 prosenttia oli osittain samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei voi humaltua edes silloin, jos joku seurueessa on selvä ja voi huolehtia lapsista. Yhteistyöhankkeet Vuonna 2014 Alkon yhteistyöhankkeiden kotimaisina osapuolina olivat THL, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry, Nuorten Akatemia ja Helsingin Nuorkauppakamari. Näissä yhteistyöhankkeissa otettiin huomioon erityisesti alkoholihaitat, jotka aiheutuivat kolmansille osapuolille. Lisäksi Alko oli mukana pohjoismaisessa -yhteistyössä, jossa seurattiin WHO:n ja EU:n piirissä sekä lähialueilla käytävää alkoholipoliittista keskustelua, mm. globaalista alkoholistrategiasta ja EU:n alkoholistrategiasta sekä eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta alkoholiin liittyvästä kansanterveystyöstä. Myös pohjoismaiset alkoholimonopolit sekä pohjoismaiden ja Pohjois- Amerikan alkoholimonopolit kokoontuivat säännöllisesti, vuonna 2014 oli vuorossa Pohjoismainen kokous Norjassa, Bergenissä. Alko osallistuu myös matkustajatuonnin ympärille rakennettuun Suomi-Viro -yhteistyöhön, jossa vuonna 2014 kokoonnuttiin Ahvenanmaalla. Alko teki monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan THL:n kanssa. THL toteutti Alkolle tammikuussa 2014 Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksen, jossa mitattiin kansalaisten suhtautumista alkoholipoliittisiin rajoituksiin ja Alkon hyväksyttävyyttä. Lisäksi Alko teki THL:n, Valviran ja valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin seurannassa, jonka tuloksia raportoidaan kolmesti vuodessa. THL:n tiloissa toimiva Alkoholitutkimussäätiö toteuttaa monitieteellistä suomalaista alkoholitutkimusta. Alkolla on pitkät siteet säätiöön ja yhteistyötä jatkettiin vuonna Alko tuki myös THL:n Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, joka raportoi alkoholiin liittyviä tutkimuksia. EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT ja Alko tekivät yhteistyötä vuonna 2014 kohderyhmänä nuoret. Yhteistyötä jatkettiin yläasteen 8. luokan oppilaille tarkoitetussa Turvallisesti mopolla -koulutuksessa, jossa kiinnitetään huomiota alkoholin aiheuttamiin liikenneonnettomuuksiin. Aikuisille suunnattua OttoMitta -älypuhelinsovellusta kehitettiin edelleen parantamalla sen tarkkuutta ja käytettävyyttä. Sovelluksella aikuinen voi pitää kirjaa omasta alkoholinkäytöstään mennessä OttoMittaa oli ladattu yli kertaa. Uusi Ottomitta 2.0 -sovellus julkaistiin helmikuun alussa Alkon Valon kanssa tekemä yhteistyö on jatkoa Valoon yhdistyneen Nuori Suomi ry:n kanssa aiemmin harjoitettuun yhteistyöhön. Valo tukee nuorten liikuntaa ja ottaa huomioon päihteettömyyden eri toimintamuodoissaan. Alko tuki myös Sinettiseuratoimintaa myöntämällä Kasvata urheilijaksi -stipendin parhaiten päihteettömyyden teemaa toiminnassaan edistäneelle seuralle sekä myös muita toimintoja, joissa alkoholin haitat pidetään keskustelussa esillä. Vuoden 2014 palkinnon sai Tapanilan Erän salibandyjaosto, joka on lajissaan Suomen suurin. Nuorten Akatemia on kirkon sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa. Alko ja Nuorten Akatemia ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Mahistoiminnassa, jota Nuorten Akatemian uuden strategian mukaan kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi sekä vahvistetaan sen asemaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuoden poliisin valinta on Helsingin Nuorkauppakamarin projekti, joka toteutetaan yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. Projektin tarkoitus on valita tehtävässään ansioitunut poliisi ja lisätä poliisityön arvostusta. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisimmista tukijoista. Tukea jatkettiin myös vuonna Vuoden poliisiksi valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Hakala on ollut kehittämässä poliisin valvonta- ja hälytystoimien kenttäjohtamista. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

8 Tutkimus- ja opetusyhteistyö Vuonna 2010 Alko lahjoitti yhtiökokouksensa päätöksellä 2,5 miljoonaa euroa päihdelääketieteen ja päihdetyön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuosiksi Lahjoitusvaroilla tapahtuva opetus ja tutkimus jatkuivat osittain vuosina 2013 ja Lahjoituksen saaneet korkeakoulut raportoivat toiminnastaan, ja THL on laatinut vuosina 2012 ja 2013 lahjoitusvaroilla tehdyistä toimista yhteenvetoraportin. Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö ITLA käynnisti vuonna 2013 viisivuotisen ohjelman Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa vuosiksi Alko on mukana yhdessä neljästä osahankkeesta, jonka teemana on Ylisukupolvisuus ja yhteisöissä tapahtuvat muutokset. Alko tuki taloudellisesti sen osaohjelmaa Sata lasissa -varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Sata lasissa -projektissa tarkastellaan haastatteluaineistojen valossa, miten alkoholin käyttötavat muovautuvat perheessä, minkälaisia juomiseen liittyviä pelisääntöjä ja tukemisen strategioita nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa on. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmiin, joiden alkoholinkäyttöön liittyvistä merkityksistä tiedetään vain vähän. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi monikulttuuristen nuorten sekä päihteitä runsaasti käyttävien vanhempien ryhmät. Vuoden 2014 aikana kerättiin haastatteluaineisto nuorilta ja vanhemmilta, tehtiin suunnitelmat aineiston koodaukseen ja analyysiin sekä aloitettiin kirjoitustyö. ITLA-ryhmä tuotti myös kirjallisuuskatsauksen olemassa olevaan tutkimukseen vanhempien ja lasten vuorovaikutuksesta päihdeasioiden ympärillä. Projektiin kuuluvat myös Ensi Kotien liiton opas varhaisesta tuesta kuntien toimijoille, nuorille suunnattu filmiprojekti yhdessä EHYT:n kanssa, Alkon Lasten seurassa -ohjelman seminaarit ja Puheeksiottopeli päiväkotien työntekijöille varhaiskasvatusmessuilla. Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen Yhtiön uusille internetsivuille avattiin ajantasainen alkoholi ja terveys -osio kesäkuussa Vuonna 2014 alkoholi ja terveys sivuille tuotettiin uutta aineistoa ja terveyttä koskeva kokonaisesite valmistui. Uuden aineiston sisällöntuotannosta vastasi THL. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa alkoholista ja allergiasta, nuorista ja alkoholista, raskaudesta ja alkoholista sekä muille kuten lapsille aiheutuvista alkoholihaitoista. Alkoholi ja terveyssivuilta löytyy myös materiaalia Lasten seurassa -ohjelmasta ja varhaiskasvatusmessuista vain kaksi esimerkkiä mainiten ( Kolmea alkoholi ja terveys -teemaan liittyviä esitettä saa myös maksutta Alkon myymälöistä tai postitse tilausten mukaan. Nämä esitteet on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Alkoholi ja ihmisen elämänkaari -esitteessä kerrotaan, miten kaikkien alkoholijuomien sisältämä etanoli eli etyylialkoholi vaikuttaa ihmiseen. Toisessa esitteessä tarkastellaan lisä- ja vierasaineita alkoholijuomissa sekä yliherkkyyttä. Lasten seurassa 10 kysymystä alkoholinkäytöstä on esite, jonka kysymykset läpikäymällä aikuinen ja vanhempi voi pohtia, mikä on alkoholin kohtuukäyttöä lasten näkökulmasta. Alko tuottaa ja jakaa alkoholijuomista sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistämistä kertovaa tietoa myymälöissä jaettavissa julkaisuissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Alkon asiakaslehdessä Etiketissä on tuotetietouden ohella myös artikkeleita, joissa herätellään pohdiskelemaan alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia. Etiketti ja Etiketten -lehti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2014 suomenkielisen lehden painosmäärät olivat noin ja ruotsinkielisen noin Alkon Etikettiklubi julkaisee neljä kertaa vuodessa pieniä viinioppaita, jotka käsittelevät juoma- ja ruokakulttuuria. Näitä oppaita lähetetään pelkästään Etikettiklubilaisille. Painosmäärä on noin Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

9 Vuoden 2015 tammikuussa TNS Gallup haastatteli puhelimitse satunnaisesti valittua suomalaista ja tiedusteli heiltä muun muassa onko valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin mielestäsi hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta?. Vastaajista 58 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä ja 34 prosenttia ei. Vastaajista 9 prosenttia ei ottanut kantaa kysymykseen. Alla olevassa asetelmassa on esitetty vastaavat osuudet vuosien tutkimuksista: Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet Kyllä Ei Ei osaa sanoa Tammikuun 2014 tutkimuksessa esitettiin myös seuraava kysymys: Alkon tavoitteena on olla vastuullinen ja palveleva alkoholijuomien erikoisliike. Miten mielestänne Alko on onnistunut asiakaspalvelussaan? Vastaajista 79 prosenttia Yhteenveto valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin. Vain 3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Alko oli onnistunut melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 9 prosenttia vastaajista ja 7 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin: Entä miten Alko on mielestänne onnistunut vastuullisuustavoitteensa täyttämisessä, johon kuuluvat muun muassa alaikäiseltä näyttävien asiakkaiden ikärajojen tarkistaminen sekä kieltäytyminen myymästä alaikäisille ja päihtyneille. Vastaajista 78 prosenttia valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin, ja 5 prosenttia vaihtoehdon melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 6 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Ikärajakontrolli ei ole suomalaisille samantekevä: peräti 98 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä että 18 vuoden ostoikäraja oluelle ja viineille on sopiva tai liian matala ja 91 prosenttia on sitä mieltä. että 20 vuotta on sopiva tai liian matala ikäraja väkevien alkoholijuomien ostolle. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. TNS Gallupin toteuttamassa Yritysten Maine & Vastuullisuus tutkimuksessa Alko sijoittui maineen osalta kaikkien yritysten kesken kolmannelle sijalla ja kaupparyhmän yrityksistä ensimmäiseksi. Vastuullisuudessa Alko oli viides kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä sekä ensimmäinen kaupparyhmässä. Great Place to Work -tutkimuksessa Alko valittiin helmikuussa 2015 toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi suureksi työpaikaksi. ( greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat) Vuonna 2014 Alkon myymälöiden lukumäärä lisääntyi kolmella ja tilauspalvelupisteiden määrä väheni neljällä. Myymälöiden lukumäärän lisääntyminen vuonna 2014 vastaa 2010-luvun kehitystä ja on selvästi hitaampi kuin mitä myymälöiden lisäys oli edeltävinä vuosikymmeninä. Tältä osin Alkon voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa eli myymälöiden lukumäärän hallitun lisäämisen erinomaisesti. Lisäksi myymälöiden sijoittelu palvelee asiakaskuntaa tasapuolisesti, ja on viime vuonna muuttunut myös tasapuolisemmaksi eri kauppaketjujen suhteen. Alkon tarjoama valikoima ei viime vuosina ole juurikaan lisääntynyt. Valikoima ja erityisesti viinivalikoima on erittäin suuri, joten se takaa asiakkaille riittävästi valinnanvaihtoehtoja. Alkoholittomien tuotteiden ja pienpakkausten määrä on hieman lisääntynyt, mutta valikoima on edelleen pieni erityisesti verrattuna alkoholipitoisten juomien valikoimaan. Myynninvalvontaan panostetaan Alkon toiminnassa, ja Mystery Shopping -asiointitutkimustulokset viittaavat siihen, että ikärajavalvonta myös toimii käytännössä. Voimassaolevia asiakaskieltosopimuksia on edelleen erittäin vähän, ja niiden tunnettavuudesta ei ole tarkempaa tietoa. Lasten seurassa -ohjelma ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimus- ja opetusyhteistyö on toteutettu suunnitelmien mukaan. Lahjoitusvarat pois lukien Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset ovat vuoden 2010 jälkeen olleet vuositasolla noin 0,7-0,8 miljoonaa euroa. Alkoholi- ja terveysviestinnässä samoin kuin ruoka- ja juomakulttuurin edistämisessä on siirrytty enenevässä määrin paperituotteista digitaaliseen viestintään. Tämä prosessi on vielä kesken, mutta suunta tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Internetin tämänhetkistä merkitystä voidaan havainnollistaa seuraavilla vuotta 2014 koskevilla luvuilla. Koko alko.fi sivuston istuntoja , yksilöityjät käyttäjiä ja yksittäisten sivujen katseluja koko sivustolla Juoma ja ruoka -osion sisällä yksittäisten sivujen katselua Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

10 Alko, alkoholi ja terveys. [Online: vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/ ] Alkoholilaki 1143/1994. [Online: laki/ajantasa/1994/ ] Alko Oy:n kertomus sosiaali- ja terveysministeriölle vuodelta Alko, Helsinki Great places to work 2015: [Online: greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat ] Lasten Seurassa [Online: lastenseurassa] Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 [Online: tassets/8be3c6992f92481cb70b9ce5d880ae6a/ fi/toimintasuunnitelma_alko_alkoholihaittojenehkaisemiseksi-2014.pdf] Lähdeluettelo 10 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014

Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET 1 Johdanto 3 LIITE 1 Alkon Strategiakehys 2014 2016 9 2 Alkoholiohjelma 2011 201

Lisätiedot

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi 16.03.2016 Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveysosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sisällysluettelo Alkon

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2012 - huhtikuu 2013) Tilastojulkistus 11.6.2013 Tuomo Varis etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7654 Esa Österberg etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7018

Lisätiedot

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin?

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Esa Österberg Johtava asiantuntija, Alkoholi ja huumeet yksikkö, Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa vuosina

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 osavuosikatsaus Toimitusjohtajalta Hille Korhonen Saavutimme vuosien 2014 2016 strategisista tavoitteistamme yhden etuajassa, kun Alko voitti Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen suurten yritysten sarjan

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 OSAVUOSIKATSAUS TOIMITUSJOHTAJALTA HILLE KORHONEN Alko sai kesäkuussa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa kaikkien aikojen parhaan arvosanansa. Tutkimuksen 30 yrityksen joukossa Alko oli kolmannella

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 osavuosikatsaus SUOMEN PARAS PALVELU- YRITYS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELU-

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2013 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2013 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholijuomien matkustajatuonti Matkustajien tuomien alkoholijuomien kulutus

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) 18 2017 30.5.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 79,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016. Sataprosenttiseksi

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2016 alkupuolella Alko säilytti ylivertaisen palveluasemansa kauppaketjujen joukossa. Kaikkien Kansallisessa asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2014 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2014 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin

Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin Mitä Nuorten terveystapatutkimus kertoo suomalaisten nuorten juomatapojen muutoksesta ja uuden alkoholilain vaikutuksista nuoriin 9.11.2017 Tomi Lintonen 1 Suomalaisten nuorten alkoholin käyttö 1977-2017

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys eduskunnan verojaostolle 10.11.2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Mietojen alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa 2016 Alko Tuhatta litraa Alko +/- % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA 24.11.2017 Pasi Holm 050 374 7462 Alkoholilakiuudistus IV-oluiden tarjonta lisääntyy; uusia vähittäismyyntipisteitä noin 4.000 kpl. Alko monopoliyhtiönä on hinnoitellut

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET. Levin kevätseminaari Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus

ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET. Levin kevätseminaari Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANUUSSOPIMUKSET Levin kevätseminaari 24.4.2009 Aluekoordinaattori Sanna Ylitalo Lapin lääninhallitus KUMPPANUUSOHJELMA Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen edellyttää laaja-alaista

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma Maritta Iso-Aho, Alko Oy 20.10.2009 Viisas vanhemmuus Millaisen mallin annat lapselle? Ohjelman taustaa Vanhempien ja aikuisten

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) 32 2017 26.9.2017 Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) Päälöydökset Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli 7,5 miljoonaa litraa. Suomalaiset matkustajat toivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 OSAVUOSIKATSAUS Toimitusjohtajalta Hille Korhonen Alkon strategia päivitettiin osavuosikatsauskaudella. Alko jatkaa viime vuonna valituilla strategisilla linjauksilla. Alkon tavoitteena on olla asiakaspalvelultaan

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) 7/2015 6.10.2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 71 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2014 ja elokuun 2015 välillä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS TOIMITUSJOHTAJALTA HILLE KORHONEN Alko saavutti alkuvuodesta jo toista kertaa peräkkäin Suomen parhaan suuren työpaikan arvostetun aseman. Menestys Great Place to Work -tutkimuksessa on

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti 3 2017 28.2.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti 2016 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016 Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 3/2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 11.6.2015 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta noin 78 miljoonaa litraa alkoholijuomia toukokuun 2014 ja huhtikuun

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Hallituksen esityksellä uudeksi alkoholilaiksi on positiivinen kansantaloudellinen vaikutus koko panimoalan arvoketjuun

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle Alkoholijuomat poikkeavat useimmista muista kulutushyödykkeistä, sillä ne aiheuttavat suuria terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 Janne Härkönen, Jenni Savonen, Esa Virtala & Pia Mäkelä 19.10.2017 Suomalaisten alkoholinkäyttötavat / Härkönen, Savonen, Virtala, Mäkelä 1 Juomatapatutkimuksen

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Lukijalle Alko lyhyesti lkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2009 on yhtenä julkaisuna. Yhtiön ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti ilmestyi

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuun raportti

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuun raportti Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuun raportti 2008 Lukijalle Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuun raportti 2008 on entiseen tapaan yhtenä julkaisuna. Alkon toiminnasta määrätään alkoholilaissa ja -asetuksessa.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi Kuntamarkkinat 12.9.2012 aluekoordinaattori Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pakka-toimintamalli Paikallinen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013 Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 1. Alkoholijuomien mainonta kiellettiin 1977 2. Mietojen alkoholijuomien mainonta sallittiin uudessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 71/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia niin, että vähintään 1,2 ja enintään 2,8

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME MIELIPITEET ALKON JA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN YHTEISTYÖN LAAJENTAMISESTA

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) THL 2010 Perusteos alan

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä

Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä Miten Juomatapatutkimus tukee suomalaista päätöksentekoa? Pia Mäkelä 4.12.2013 ALHU 1 Taustaksi: millaisia asioita Juomatapatutkimuksessa kysytään? Asenteet alkoholinkäyttöä kohtaan Alkoholin käyttö (määrät,

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2015 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2015 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS

PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alko säilytti edelleen asiakaspalvelullisen ykkösasemansa kauppaketjujen joukossa. Kaikkien Kansallisessa asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa mukana olleiden

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) 10/2016 3.9.2016 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,1 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välillä

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys valiokunnalle lokakuu 2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Lakiuudistus on maltillinen ja se tarvitaan Uudistus vähentää matkustajatuontia, siirtää verotuloja Suomeen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Toimitusjohtaja Hille Korhonen Vuoden 2012 kansallisen asiakaspalvelututkimuksen tulokset julkistettiin

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta 27.4.2015 B8-0357/9 9 25 kohta 25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta, erityisesti nostamalla nykyisiä alkoholin käytön ikärajoja vähintään

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä. Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke

Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä. Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke Ikärajavalvottavat tuotteet Porin seudun ehkäisevässä päihdetyössämahdollisuuksia ja haasteita Sari Ilvonen, projektityöntekijä, Porin Pakka-hanke Puheenvuoro Ikärajojen noudattaminen on yhteinen asia

Lisätiedot

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Alkoholihallinto Toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista

Lisätiedot

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015 Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa Toukokuu 2015 Mikä on Pakka toimintamalli? Pakka on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi Toimintamallin

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuorten kysely 2011 Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12 18-vuotiailta nuorilta näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas 1 (6) Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontaopas Omavalvonnan tarkoitus Vähittäismyynnin omavalvonta on myyntipaikan itsensä suorittamaa alkoholijuomien

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestö edistää tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry Alkohol- och drogberoende i Finland rf

Suomen Päihderiippuvaiset ry Alkohol- och drogberoende i Finland rf 1 / 5 22.11.2017 Kirjallinen asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE ALKOHOLILAIKSI (HE 100/2017 vp) Suomen Päihderiippuvaiset ry kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely

Pakka-toimintamallin esittely Pakka-toimintamallin esittely Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Road Show 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Irmeli Tamminen Pakka yhteisöllistä

Lisätiedot