Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014"

Transkriptio

1 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alkon tehtävät ja strategia vuodelle Myymälöiden lukumäärä 4 Asiakaspalvelu 4 Alkoholipoliittiset ohjelmat 6 Yhteistyöhankkeet 7 Tutkimus- ja opetusyhteistyö 8 Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen 8 Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet 9 Yhteenveto 9 2 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

3 Johdanto Alkoholilain (1143/1994) mukaan alkoholiyhtiöllä (Alkolla) tarkoitetaan valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille laissa yksinoikeudeksi säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkon toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mukaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Se myös antaa sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimista, joihin Alko on ryhtynyt alkoholilain määräysten toimeenpanemiseksi. Alkon hallitus hyväksyy yhtiön strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Tässä raportissa suoritettavan Alkon vuonna 2014 toteuttamien alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarvioinnin lähtökohtana ovat Alkon hallintoneuvoston hyväksymä toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 sekä Alkon hallituksen hyväksymä Alkon strategia vuosiksi Alkon tehtävät ja strategia vuodelle 2014 Alkon perustehtävänä on alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa, mitä harjoitettaessa on pidettävä huolta sekä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä että Alkon asiakkaiden palvelusta. Alkon on hoidettava alkoholijuomien vähittäismyynti siten, että sekä sen asiakkaat että muut kansalaiset ovat tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. Alkon toiminnan kivijalkana on alkoholipoliittinen vastuullisuus, jota vuonna 2014 edistettiin seuraavien Alkon hallintoneuvoston hyväksymään toimintasuunnitelmaan sisältymin toimin alkoholihaittojen ehkäisemiseksi: Myymälöiden lukumäärän harkittu lisääminen Vastuullinen asiakaspalvelu, tuotteiden esillepano ja myynninvalvonta sekä asiointikieltosopimus Alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa -ohjelma) Yhteistyöhankkeet mukaan lukien nuoret, työikäiset, ikääntyneet ja haitat kolmansille osapuolille Tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot Alkoholi ja terveys -viestintä Alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävä tuotteet sekä pienet pakkauskoot Ruoka- ja juomakulttuurin vastuullinen edistäminen (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Lisäksi Alko seuraa alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin sekä alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

4 Myymälöiden lukumäärä Alko noudattaa liikepaikkoja valitessaan Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman suuntaviivoja. Viime vuosina on otettu huomioon erityisesti myymälän sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen. Alkon myymälät pyritään sijoittamaan asiakkaiden kannalta näkyville liikepaikoille asiointireittien varrelle, esimerkiksi kauppakeskuksiin tai paikkakunnan palvelukeskittymiin sekä lähelle riittäviä pysäköintipaikkoja. Liiketilaan tulee voida rakentaa Alkon käytössä oleva myymäläkonsepti ja teknisen tason tulee täyttää Alkon myymälähuoneistoille laaditun mallin vaatimukset. Tavarahuollon tulee olla toimiva. Myynninvalvonnan järjestämismahdollisuudet ja turvallisuusnäkökohdat otetaan aina suunnittelussa huomioon. Lisäksi myyntipaikan valintaan vaikuttavat vuokrasopimuksen ehdot ja toiminnan ekologisuus. Päätöksen myymälän avaamisluvasta tekee aluehallintovirasto (Alkoholilaki 1143/1994, 3 ). Vuonna 2014 Alko perusti 6 uutta myymälää ja 12 myymälää muutti uuteen liikepaikkaan sekä 3 myymälää lopetettiin. Alkolla oli 98 tilauspalvelupistettä vuonna 2014, mikä oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Alla olevassa taulukossa ovat Alkon myymälöiden ja tilauspalvelupisteiden lukumäärät viisivuotisvälein vuosina ja vuosittain vuosina : Alkon myymälät Tilauspalvelupisteet Tarkasteltaessa Alkon myymälöiden sijaintia Suomen kartalla nähdään selvästi, että myymäläpaikkakuntien väliset etäisyydet ovat varsin samanlaiset maan eri osissa. Luonnollisesti myymälöiden lukumäärä maan eri osissa on suhteessa väestön maantieteelliseen jakautumiseen. Asiakaskunnan tasapuolisen palvelun toteutumista voidaan kuvata Tilastokeskuksen vuodelta 2007 peräisin olevalla laskelmalla, joka vuoden 2014 tilanteeseen päivitettynä kertoo, että noin 90 prosenttia yli 18-vuotiaista suomalaisista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Alkon myymälästä tai tilauspalvelupisteestä ja noin 97 prosenttia alle 20 kilometrin etäisyydellä lähimmästä Alkon myyntipisteestä (Alko Oy:n kertomus 2013, 11). Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman antamien suuntaviivojen mukaisesti Alkon myymälöitä sijoitettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne sijoitetaan aiempaa tasapuolisemmin eri myymäketjujen yhteyteen. Vuonna 2014 S-liikekeskuksen yhteydessä oli 94, K-liikekeskuksen yhteydessä samoin 94 ja Lidl liikekeskuksen yhteydestä 10 Alkon myymälää. S- ja K-ryhmän yhteydessä olevien Alkon myymälöiden lukumäärä pysyi vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes ennallaan ja Lidl -kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevien myymälöiden lukumäärä lisääntyi 6:lla vuodesta 2013 vuoteen Uusien Alkon myymälöiden avaamisen perustehtävänä on edelleenkin alkoholijuomia ostavien kuluttajien palvelu. Asiakaspalvelu Alko pyrkii varmistamaan hyvän asiakaspalvelun pitämällä huolta henkilökunnan perusteellisesta, asianmukaisesta ja jatkuvasta koulutuksesta sekä varaamalla henkilökunnalle aikaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun toteuttamiseen myymälöissä. Lisäksi yli 80 Alkon myymälää eri puolella Suomea tarjoaa maksutonta juomaneuvontaa. Myymälöiden maantieteellisen sijoittelun ohella Alko palvelee asiakkaitaan tasapuolisesti myös siten, että tietyn juoman hinta on sama kaikissa Alkon myymälöissä. Alkon myymälöissä eri tavarantoimittajien tuotteita kohdellaan tasapuolisesti myös tuotteiden sijoittelun osalta. Myymälöiden hyllytila on jaettu eri tuotteiden kesken hyllytilanhallintaohjelmistolla, jossa jokainen tuote saa esillepanoryhmässään kyseisen myymälän menekkitietoihin perustuvan esillepanotilan. Vuoden 2014 lopussa Alkon vakiovalikoimassa oli yhteensä 2726 alkoholijuomaa, kun mukana ovat kaikki pullokoot ja Helsingin Arkadian-myymälän erikoistuotteet. Vakiovalikoimaan sisältyi mietoja viinejä 1688 kappaletta, panimotuotteita 334 kappaletta ja väkeviä alkoholijuomia 704 kappaletta. Väkeviin alkoholijuomiin sisältyvät vodkat, viinat ja muut väkevät alkoholijuomat sekä väkevöidyt viinit. Panimotuotteet sisältävät oluet, siiderit ja long drink -juomat. Valikoima vaihtelee myymälöittäin paikallisen kysynnän mukaan, joten yhdessäkään myymälässä ei ole koko vakiovalikoimaa. Noin 30 myymälän valikoima ylittää kuitenkin 2000 tuotetta ja jos jotain vakiovalikoiman tuotetta ei ole myymälässä, sen voi tilata sinne maksutta. Vakiovalikoiman koko on ilmoitettu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia). 4 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

5 Kuvassa on esitetty vakiovalikoiman koko vuosina Luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia. Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu tilausvalikoiman koko vuosina : Miedot viinit Panimotuotteet Väkevät juomat Yhteensä Tilausvalikoimaan kuuluvia juomia voi tilata kaikista Alkon myymälöistä ja tilauspalvelupisteistä. Tilauksen voi tehdä suoraan myymälästä tai verkkotilauksena. Tuote on noudettavissa myymälästä noin viikon kuluttua tilauksesta. Alkon tuotevalikoima sisältää myös alkoholittomia ja matala-alkoholisia tuotteita sekä pieniä pakkauskokoja. Vuoden 2014 lopussa alkoholittomia tuotteita oli Alkon hinnastossa 43 kappaletta. Matala-alkoholisen tuotteen rajana pidetään viinien osalta 10 tilavuusprosenttia. Tällaisia tuotteita oli Alkon vakiovalikoimassa vuoden 2014 lopulla 56 kappaletta. Viinejä oli vakiovalikoimissa pienissä pakkauksissa tarjolla vuoden 2014 lopulla 101 kappaletta Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu alkoholittomien tuotteiden ja matala-alkoholisten tuotteiden sekä pienten pakkausten määrä Alkon vakiovalikoimassa vuosina : Alkoholittomat tuotteet Matala-alkoholiset tuotteet Viinejä pienissä pakkauksissa Myynninvalvonta on osa Alkon asiakaspalvelua, jossa painottuvat niin vastuullisuus kuin palvelu. Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä Alkon myymälöistä ostettuja alkoholijuomia välitetä eteenpäin. Alkon myyjien edellytetään tarkistavan kaikkien alle 25-vuotiailta näyttävien asiakkaiden iän oston yhteydessä. Myynninvalvonnassa otetaan huomioon sesonkipäivät ja -tunnit. Sesonkien aikana työtunteja lisätään, ja vuoroihin sijoitetaan kaikkein kokeneimpia työntekijöitä. Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti sesonkipäivinä, joten ennen näitä päiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

6 Vuoden 2014 myynninvalvonnan teemaviikot olivat tärkeä osa myymälöiden viestintää, ja ne oli sijoitettu koulujen päättymisen ja alkamisen yhteyteen. Vuonna 2014 ikärajaja välittämisepäilyvalvonnasta viestitettiin mediassa myös tietoiskuin. Jokainen uusi Alkon myyjä suorittaa myynninvalvonnan passikokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Vuonna 2014 Alkossa tarkastettiin ikärajoja kertaa, päihtymysepäilyn vuoksi tarkistuksia tehtiin kertaa ja välitysepäilyjen vuoksi kertaa. Alla oleva asetelma kertoo tarkistusten määrän kehityksen vuosina : Ikärajatarkistukset (milj.) 2,6 2,9 3,0 3,6 3,6 Päihtymysepäilytarkistukset (milj.) Välittämisepäilytarkistukset (milj.) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Ikärajavalvonnan onnistumista seurataan lisäksi Mystery Shopping -asiointimenetelmällä, jossa pääsääntöisesti vuotiaat testiasiakkaat asioivat 2 kertaa jokaisessa myymälässä. Vuoden 2014 Mystery Shopping -kierrosten tulosten mukaan nuoren ikä tarkistettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 89 prosentissa testeistä. Vuoden 2012 tulos oli 82 prosenttia ja vuoden 2013 tulos oli 92 prosenttia. Vuonna 2014 ilmestyi uusi Myynninvalvonnan pelisäännöt -opas henkilökunnalle ja Asioinnin pelisäännöt -esite asiakkaille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Koko Alkon henkilökunta suoritti vuoden 2014 loppuun mennessä myynninvalvonnan uusitun passikokeen. Asiakaskieltosopimuksessa rajoitetaan ongelma-asiakkaan asiointia erikseen sovitussa Alkon myymälässä. Aloite sopimuksen laatimisesta voi tulla asiakkaalta itseltään tai asiakkaan läheisiltä. Sopimuksen laatiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Asiointikieltosopimusta kokeiltiin lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013, ja asiointikieltosopimus otettiin pysyväksi osaksi Alkon toimintaa syksyllä Vuoden 2013 aikana tehtiin 16 asiointikieltosopimusta, joista 2 purettiin kesken kauden. Vuoden 2014 aikana tehtiin 17 sopimusta ja 2 purkua. Yksi henkilö on tehnyt kaksi erillistä määräaikaista sopimusta, jotka tässä on laskettu kahdeksi eri sopimukseksi. Seitsemästätoista sopimuksesta ainoastaan kahdessa on määrällinen rajoite esim. vain yksi 0,5 litran pullo väkevää viikkoa kohti. Kaikki muut olivat täyskieltoja. Vuoden 2014 on tilastoitu vain uudet sopimukset. Osa vuoden 2013 aikana tehdyistä sopimuksista on voinut olla voimassa vuoden 2014 aikanakin. Alkoholipoliittiset ohjelmat Alko käynnisti maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa tukevan pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman. Sen tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholin käytöstä lapsille ja nuorille suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia haittoja. Ohjelmassa lähdetään siitä, että ei ole olemassa yhtä vastausta kysymykseen, millaista on vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholin käyttö lasten ja nuorten näkökulmasta. Vanhemmilla ja aikuisilla tulisi kuitenkin olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu suhde. Lisäksi olisi tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuisivat kielteisesti lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholin käyttöään, ja tarjoaa siten eväitä yksilölliseen pohdintaan. Lasten seurassa -ohjelman yhteistyökumppaneina ovat A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Vanhempainliitto (SVL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteistyökumppanit sisällyttävät omiin toimintasuunnitelmiinsa Lasten seurassa -ohjelman teeman mukaista toimintaa. Yhteistyötyökumppaneiden kanssa solmitaan vuosittain erilliset sopimukset, joissa sovitaan konkreettisesti yhteistyöstä ja toimintatavoista. Lasten seurassa ohjelmassa Alkoa avustaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, järjestöjen sekä Alkon ja Mainostoimisto Sek Loyalin edustajista koottu asiantuntijaryhmä. Vuonna 2014 Lasten seurassa -ohjelmassa oli tavoitteena eriyttää, syventää ja tiukentaa näkökulmia aiheeseen ja pyrkiä saamaan asiantuntijat suoraan yhteyteen kansalaisten kanssa. Alko kokosi järjestöt ja sidosryhmät kesäkuussa 2014 yhteiseen tilaisuuteen, jossa vaihdettiin kokemuksia ohjelman 5-vuotistaipaleelta. Lokakuussa 2014 Alko oli mukana Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä, jonne osallistui lähemmäksi varhaiskasvattajaa. Messuilla Alkolla oli oma osasto sekä asiantuntijaseminaari, jonka aiheena oli perheiden alkoholinkäytön haasteet varhaiskasvattajien arjessa. Osastolla oli jaossa materiaalia sekä katsottavana videoita, joista varhaiskasvattajat voivat saada apua ottaessaan alkoholin liiallisen käytön puheeksi. Videot ovat nähtävissä myös Lasten seurassa -sivustolla. Vuoden 2014 aikana Lasten seurassa -verkkosivut päivitettiin ja viestintää kohdistettiin enenevässä määrin ohjelman Facebookiin (https://www.facebook.com/ lastenseurassa). Lasten seurassa -ohjelma tuli esillä myös Alkon ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. A-klinikkasäätiö toteutti vuonna 2014 yhdessä Alkon kanssa Orpokoti-videon, jossa näkökulmana on lasten selviytyminen. Videon viestintää tuettiin vuorovaikutteisin kampanjoin. Sekä Lasinen lapsuus että Lasten seurassa -sivustoilla julkaistu Orpokoti-video on muiden samaan sarjaan kuuluvien videoiden (Ääni lapselle, Hirvöt) kanssa niittänyt mainetta erityisesti kansainvälisesti. 6 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

7 Markkinointi & Mainonta -lehti nosti Orpokoti -videon vuoden 2014 viiden parhaan videomainoksen joukkoon. Orpokoti -video voitti kultaa myös Mobius Awardseissa omassa Commercials -sarjassaan. Kilpailuun osallistui töitä yli 30 eri maasta. Orpokoti-video oli kilpailun ainoa suomalaismenestyjä. Videolla on ollut yli katsomiskertaa, joista klikkauksia englanniksi kertaa. MLL järjesti alkoholiaiheisia vanhempainiltoja ja SVL kasvatusiltoja sekä järjestön ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksia ja toi aihetta ja materiaalia laajasti esille intranet-sivuillaan ja jäsenkirjeissään sekä työsti aiheeseen liittyviä jäsenkyselyjä. THL toimitti Lasten seurassa ohjelmalle asiantuntija-apua ja avusti seminaari- ja tapahtumayhteistyössä. Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksessa tammikuussa 2014 oli mukana kysymyksiä, joissa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä alkoholinkäytön sopivuudesta lasten seurassa. Vastaajista 36 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tulisi käyttää lainkaan alkoholia. Lisäksi 35 prosenttia vastaajista oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Vastaajista 84 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua, ja 12 prosenttia oli osittain samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei voi humaltua edes silloin, jos joku seurueessa on selvä ja voi huolehtia lapsista. Yhteistyöhankkeet Vuonna 2014 Alkon yhteistyöhankkeiden kotimaisina osapuolina olivat THL, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry, Nuorten Akatemia ja Helsingin Nuorkauppakamari. Näissä yhteistyöhankkeissa otettiin huomioon erityisesti alkoholihaitat, jotka aiheutuivat kolmansille osapuolille. Lisäksi Alko oli mukana pohjoismaisessa -yhteistyössä, jossa seurattiin WHO:n ja EU:n piirissä sekä lähialueilla käytävää alkoholipoliittista keskustelua, mm. globaalista alkoholistrategiasta ja EU:n alkoholistrategiasta sekä eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta alkoholiin liittyvästä kansanterveystyöstä. Myös pohjoismaiset alkoholimonopolit sekä pohjoismaiden ja Pohjois- Amerikan alkoholimonopolit kokoontuivat säännöllisesti, vuonna 2014 oli vuorossa Pohjoismainen kokous Norjassa, Bergenissä. Alko osallistuu myös matkustajatuonnin ympärille rakennettuun Suomi-Viro -yhteistyöhön, jossa vuonna 2014 kokoonnuttiin Ahvenanmaalla. Alko teki monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan THL:n kanssa. THL toteutti Alkolle tammikuussa 2014 Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksen, jossa mitattiin kansalaisten suhtautumista alkoholipoliittisiin rajoituksiin ja Alkon hyväksyttävyyttä. Lisäksi Alko teki THL:n, Valviran ja valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin seurannassa, jonka tuloksia raportoidaan kolmesti vuodessa. THL:n tiloissa toimiva Alkoholitutkimussäätiö toteuttaa monitieteellistä suomalaista alkoholitutkimusta. Alkolla on pitkät siteet säätiöön ja yhteistyötä jatkettiin vuonna Alko tuki myös THL:n Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, joka raportoi alkoholiin liittyviä tutkimuksia. EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT ja Alko tekivät yhteistyötä vuonna 2014 kohderyhmänä nuoret. Yhteistyötä jatkettiin yläasteen 8. luokan oppilaille tarkoitetussa Turvallisesti mopolla -koulutuksessa, jossa kiinnitetään huomiota alkoholin aiheuttamiin liikenneonnettomuuksiin. Aikuisille suunnattua OttoMitta -älypuhelinsovellusta kehitettiin edelleen parantamalla sen tarkkuutta ja käytettävyyttä. Sovelluksella aikuinen voi pitää kirjaa omasta alkoholinkäytöstään mennessä OttoMittaa oli ladattu yli kertaa. Uusi Ottomitta 2.0 -sovellus julkaistiin helmikuun alussa Alkon Valon kanssa tekemä yhteistyö on jatkoa Valoon yhdistyneen Nuori Suomi ry:n kanssa aiemmin harjoitettuun yhteistyöhön. Valo tukee nuorten liikuntaa ja ottaa huomioon päihteettömyyden eri toimintamuodoissaan. Alko tuki myös Sinettiseuratoimintaa myöntämällä Kasvata urheilijaksi -stipendin parhaiten päihteettömyyden teemaa toiminnassaan edistäneelle seuralle sekä myös muita toimintoja, joissa alkoholin haitat pidetään keskustelussa esillä. Vuoden 2014 palkinnon sai Tapanilan Erän salibandyjaosto, joka on lajissaan Suomen suurin. Nuorten Akatemia on kirkon sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa. Alko ja Nuorten Akatemia ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Mahistoiminnassa, jota Nuorten Akatemian uuden strategian mukaan kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi sekä vahvistetaan sen asemaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuoden poliisin valinta on Helsingin Nuorkauppakamarin projekti, joka toteutetaan yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. Projektin tarkoitus on valita tehtävässään ansioitunut poliisi ja lisätä poliisityön arvostusta. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisimmista tukijoista. Tukea jatkettiin myös vuonna Vuoden poliisiksi valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Hakala on ollut kehittämässä poliisin valvonta- ja hälytystoimien kenttäjohtamista. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

8 Tutkimus- ja opetusyhteistyö Vuonna 2010 Alko lahjoitti yhtiökokouksensa päätöksellä 2,5 miljoonaa euroa päihdelääketieteen ja päihdetyön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuosiksi Lahjoitusvaroilla tapahtuva opetus ja tutkimus jatkuivat osittain vuosina 2013 ja Lahjoituksen saaneet korkeakoulut raportoivat toiminnastaan, ja THL on laatinut vuosina 2012 ja 2013 lahjoitusvaroilla tehdyistä toimista yhteenvetoraportin. Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö ITLA käynnisti vuonna 2013 viisivuotisen ohjelman Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa vuosiksi Alko on mukana yhdessä neljästä osahankkeesta, jonka teemana on Ylisukupolvisuus ja yhteisöissä tapahtuvat muutokset. Alko tuki taloudellisesti sen osaohjelmaa Sata lasissa -varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Sata lasissa -projektissa tarkastellaan haastatteluaineistojen valossa, miten alkoholin käyttötavat muovautuvat perheessä, minkälaisia juomiseen liittyviä pelisääntöjä ja tukemisen strategioita nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa on. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmiin, joiden alkoholinkäyttöön liittyvistä merkityksistä tiedetään vain vähän. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi monikulttuuristen nuorten sekä päihteitä runsaasti käyttävien vanhempien ryhmät. Vuoden 2014 aikana kerättiin haastatteluaineisto nuorilta ja vanhemmilta, tehtiin suunnitelmat aineiston koodaukseen ja analyysiin sekä aloitettiin kirjoitustyö. ITLA-ryhmä tuotti myös kirjallisuuskatsauksen olemassa olevaan tutkimukseen vanhempien ja lasten vuorovaikutuksesta päihdeasioiden ympärillä. Projektiin kuuluvat myös Ensi Kotien liiton opas varhaisesta tuesta kuntien toimijoille, nuorille suunnattu filmiprojekti yhdessä EHYT:n kanssa, Alkon Lasten seurassa -ohjelman seminaarit ja Puheeksiottopeli päiväkotien työntekijöille varhaiskasvatusmessuilla. Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen Yhtiön uusille internetsivuille avattiin ajantasainen alkoholi ja terveys -osio kesäkuussa Vuonna 2014 alkoholi ja terveys sivuille tuotettiin uutta aineistoa ja terveyttä koskeva kokonaisesite valmistui. Uuden aineiston sisällöntuotannosta vastasi THL. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa alkoholista ja allergiasta, nuorista ja alkoholista, raskaudesta ja alkoholista sekä muille kuten lapsille aiheutuvista alkoholihaitoista. Alkoholi ja terveyssivuilta löytyy myös materiaalia Lasten seurassa -ohjelmasta ja varhaiskasvatusmessuista vain kaksi esimerkkiä mainiten (http://www.alko.fi/vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/). Kolmea alkoholi ja terveys -teemaan liittyviä esitettä saa myös maksutta Alkon myymälöistä tai postitse tilausten mukaan. Nämä esitteet on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Alkoholi ja ihmisen elämänkaari -esitteessä kerrotaan, miten kaikkien alkoholijuomien sisältämä etanoli eli etyylialkoholi vaikuttaa ihmiseen. Toisessa esitteessä tarkastellaan lisä- ja vierasaineita alkoholijuomissa sekä yliherkkyyttä. Lasten seurassa 10 kysymystä alkoholinkäytöstä on esite, jonka kysymykset läpikäymällä aikuinen ja vanhempi voi pohtia, mikä on alkoholin kohtuukäyttöä lasten näkökulmasta. Alko tuottaa ja jakaa alkoholijuomista sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistämistä kertovaa tietoa myymälöissä jaettavissa julkaisuissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Alkon asiakaslehdessä Etiketissä on tuotetietouden ohella myös artikkeleita, joissa herätellään pohdiskelemaan alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia. Etiketti ja Etiketten -lehti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2014 suomenkielisen lehden painosmäärät olivat noin ja ruotsinkielisen noin Alkon Etikettiklubi julkaisee neljä kertaa vuodessa pieniä viinioppaita, jotka käsittelevät juoma- ja ruokakulttuuria. Näitä oppaita lähetetään pelkästään Etikettiklubilaisille. Painosmäärä on noin Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

9 Vuoden 2015 tammikuussa TNS Gallup haastatteli puhelimitse satunnaisesti valittua suomalaista ja tiedusteli heiltä muun muassa onko valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin mielestäsi hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta?. Vastaajista 58 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä ja 34 prosenttia ei. Vastaajista 9 prosenttia ei ottanut kantaa kysymykseen. Alla olevassa asetelmassa on esitetty vastaavat osuudet vuosien tutkimuksista: Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet Kyllä Ei Ei osaa sanoa Tammikuun 2014 tutkimuksessa esitettiin myös seuraava kysymys: Alkon tavoitteena on olla vastuullinen ja palveleva alkoholijuomien erikoisliike. Miten mielestänne Alko on onnistunut asiakaspalvelussaan? Vastaajista 79 prosenttia Yhteenveto valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin. Vain 3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Alko oli onnistunut melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 9 prosenttia vastaajista ja 7 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin: Entä miten Alko on mielestänne onnistunut vastuullisuustavoitteensa täyttämisessä, johon kuuluvat muun muassa alaikäiseltä näyttävien asiakkaiden ikärajojen tarkistaminen sekä kieltäytyminen myymästä alaikäisille ja päihtyneille. Vastaajista 78 prosenttia valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin, ja 5 prosenttia vaihtoehdon melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 6 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Ikärajakontrolli ei ole suomalaisille samantekevä: peräti 98 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä että 18 vuoden ostoikäraja oluelle ja viineille on sopiva tai liian matala ja 91 prosenttia on sitä mieltä. että 20 vuotta on sopiva tai liian matala ikäraja väkevien alkoholijuomien ostolle. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. TNS Gallupin toteuttamassa Yritysten Maine & Vastuullisuus tutkimuksessa Alko sijoittui maineen osalta kaikkien yritysten kesken kolmannelle sijalla ja kaupparyhmän yrityksistä ensimmäiseksi. Vastuullisuudessa Alko oli viides kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä sekä ensimmäinen kaupparyhmässä. Great Place to Work -tutkimuksessa Alko valittiin helmikuussa 2015 toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi suureksi työpaikaksi. (http://www. greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat) Vuonna 2014 Alkon myymälöiden lukumäärä lisääntyi kolmella ja tilauspalvelupisteiden määrä väheni neljällä. Myymälöiden lukumäärän lisääntyminen vuonna 2014 vastaa 2010-luvun kehitystä ja on selvästi hitaampi kuin mitä myymälöiden lisäys oli edeltävinä vuosikymmeninä. Tältä osin Alkon voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa eli myymälöiden lukumäärän hallitun lisäämisen erinomaisesti. Lisäksi myymälöiden sijoittelu palvelee asiakaskuntaa tasapuolisesti, ja on viime vuonna muuttunut myös tasapuolisemmaksi eri kauppaketjujen suhteen. Alkon tarjoama valikoima ei viime vuosina ole juurikaan lisääntynyt. Valikoima ja erityisesti viinivalikoima on erittäin suuri, joten se takaa asiakkaille riittävästi valinnanvaihtoehtoja. Alkoholittomien tuotteiden ja pienpakkausten määrä on hieman lisääntynyt, mutta valikoima on edelleen pieni erityisesti verrattuna alkoholipitoisten juomien valikoimaan. Myynninvalvontaan panostetaan Alkon toiminnassa, ja Mystery Shopping -asiointitutkimustulokset viittaavat siihen, että ikärajavalvonta myös toimii käytännössä. Voimassaolevia asiakaskieltosopimuksia on edelleen erittäin vähän, ja niiden tunnettavuudesta ei ole tarkempaa tietoa. Lasten seurassa -ohjelma ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimus- ja opetusyhteistyö on toteutettu suunnitelmien mukaan. Lahjoitusvarat pois lukien Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset ovat vuoden 2010 jälkeen olleet vuositasolla noin 0,7-0,8 miljoonaa euroa. Alkoholi- ja terveysviestinnässä samoin kuin ruoka- ja juomakulttuurin edistämisessä on siirrytty enenevässä määrin paperituotteista digitaaliseen viestintään. Tämä prosessi on vielä kesken, mutta suunta tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Internetin tämänhetkistä merkitystä voidaan havainnollistaa seuraavilla vuotta 2014 koskevilla luvuilla. Koko alko.fi sivuston istuntoja , yksilöityjät käyttäjiä ja yksittäisten sivujen katseluja koko sivustolla Juoma ja ruoka -osion sisällä yksittäisten sivujen katselua Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

10 Alko, alkoholi ja terveys. [Online: vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/ ] Alkoholilaki 1143/1994. [Online: https://www.finlex.fi/fi/ laki/ajantasa/1994/ ] Alko Oy:n kertomus sosiaali- ja terveysministeriölle vuodelta Alko, Helsinki Great places to work 2015: [Online: greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat ] Lasten Seurassa [Online: https://www.facebook.com/ lastenseurassa] Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 [Online: tassets/8be3c6992f92481cb70b9ce5d880ae6a/ fi/toimintasuunnitelma_alko_alkoholihaittojenehkaisemiseksi-2014.pdf] Lähdeluettelo 10 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015 Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus Löydä kasvun avaimet Sisältö 4 Paneeli lisää profiilitietoa internetin mediavaluuttatutkimuksessa

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot