Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014"

Transkriptio

1 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alkon tehtävät ja strategia vuodelle Myymälöiden lukumäärä 4 Asiakaspalvelu 4 Alkoholipoliittiset ohjelmat 6 Yhteistyöhankkeet 7 Tutkimus- ja opetusyhteistyö 8 Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen 8 Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet 9 Yhteenveto 9 2 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

3 Johdanto Alkoholilain (1143/1994) mukaan alkoholiyhtiöllä (Alkolla) tarkoitetaan valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille laissa yksinoikeudeksi säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkon toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mukaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Se myös antaa sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimista, joihin Alko on ryhtynyt alkoholilain määräysten toimeenpanemiseksi. Alkon hallitus hyväksyy yhtiön strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Tässä raportissa suoritettavan Alkon vuonna 2014 toteuttamien alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarvioinnin lähtökohtana ovat Alkon hallintoneuvoston hyväksymä toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 sekä Alkon hallituksen hyväksymä Alkon strategia vuosiksi Alkon tehtävät ja strategia vuodelle 2014 Alkon perustehtävänä on alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa, mitä harjoitettaessa on pidettävä huolta sekä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä että Alkon asiakkaiden palvelusta. Alkon on hoidettava alkoholijuomien vähittäismyynti siten, että sekä sen asiakkaat että muut kansalaiset ovat tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. Alkon toiminnan kivijalkana on alkoholipoliittinen vastuullisuus, jota vuonna 2014 edistettiin seuraavien Alkon hallintoneuvoston hyväksymään toimintasuunnitelmaan sisältymin toimin alkoholihaittojen ehkäisemiseksi: Myymälöiden lukumäärän harkittu lisääminen Vastuullinen asiakaspalvelu, tuotteiden esillepano ja myynninvalvonta sekä asiointikieltosopimus Alkoholipoliittiset ohjelmat (mm. Lasten seurassa -ohjelma) Yhteistyöhankkeet mukaan lukien nuoret, työikäiset, ikääntyneet ja haitat kolmansille osapuolille Tutkimus- ja opetusyhteistyön uudenlaiset muodot Alkoholi ja terveys -viestintä Alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävä tuotteet sekä pienet pakkauskoot Ruoka- ja juomakulttuurin vastuullinen edistäminen (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Lisäksi Alko seuraa alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin sekä alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä (Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014, 3). Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

4 Myymälöiden lukumäärä Alko noudattaa liikepaikkoja valitessaan Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman suuntaviivoja. Viime vuosina on otettu huomioon erityisesti myymälän sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen. Alkon myymälät pyritään sijoittamaan asiakkaiden kannalta näkyville liikepaikoille asiointireittien varrelle, esimerkiksi kauppakeskuksiin tai paikkakunnan palvelukeskittymiin sekä lähelle riittäviä pysäköintipaikkoja. Liiketilaan tulee voida rakentaa Alkon käytössä oleva myymäläkonsepti ja teknisen tason tulee täyttää Alkon myymälähuoneistoille laaditun mallin vaatimukset. Tavarahuollon tulee olla toimiva. Myynninvalvonnan järjestämismahdollisuudet ja turvallisuusnäkökohdat otetaan aina suunnittelussa huomioon. Lisäksi myyntipaikan valintaan vaikuttavat vuokrasopimuksen ehdot ja toiminnan ekologisuus. Päätöksen myymälän avaamisluvasta tekee aluehallintovirasto (Alkoholilaki 1143/1994, 3 ). Vuonna 2014 Alko perusti 6 uutta myymälää ja 12 myymälää muutti uuteen liikepaikkaan sekä 3 myymälää lopetettiin. Alkolla oli 98 tilauspalvelupistettä vuonna 2014, mikä oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Alla olevassa taulukossa ovat Alkon myymälöiden ja tilauspalvelupisteiden lukumäärät viisivuotisvälein vuosina ja vuosittain vuosina : Alkon myymälät Tilauspalvelupisteet Tarkasteltaessa Alkon myymälöiden sijaintia Suomen kartalla nähdään selvästi, että myymäläpaikkakuntien väliset etäisyydet ovat varsin samanlaiset maan eri osissa. Luonnollisesti myymälöiden lukumäärä maan eri osissa on suhteessa väestön maantieteelliseen jakautumiseen. Asiakaskunnan tasapuolisen palvelun toteutumista voidaan kuvata Tilastokeskuksen vuodelta 2007 peräisin olevalla laskelmalla, joka vuoden 2014 tilanteeseen päivitettynä kertoo, että noin 90 prosenttia yli 18-vuotiaista suomalaisista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Alkon myymälästä tai tilauspalvelupisteestä ja noin 97 prosenttia alle 20 kilometrin etäisyydellä lähimmästä Alkon myyntipisteestä (Alko Oy:n kertomus 2013, 11). Valtioneuvoston terveen kilpailun edistämisohjelman antamien suuntaviivojen mukaisesti Alkon myymälöitä sijoitettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne sijoitetaan aiempaa tasapuolisemmin eri myymäketjujen yhteyteen. Vuonna 2014 S-liikekeskuksen yhteydessä oli 94, K-liikekeskuksen yhteydessä samoin 94 ja Lidl liikekeskuksen yhteydestä 10 Alkon myymälää. S- ja K-ryhmän yhteydessä olevien Alkon myymälöiden lukumäärä pysyi vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes ennallaan ja Lidl -kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevien myymälöiden lukumäärä lisääntyi 6:lla vuodesta 2013 vuoteen Uusien Alkon myymälöiden avaamisen perustehtävänä on edelleenkin alkoholijuomia ostavien kuluttajien palvelu. Asiakaspalvelu Alko pyrkii varmistamaan hyvän asiakaspalvelun pitämällä huolta henkilökunnan perusteellisesta, asianmukaisesta ja jatkuvasta koulutuksesta sekä varaamalla henkilökunnalle aikaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun toteuttamiseen myymälöissä. Lisäksi yli 80 Alkon myymälää eri puolella Suomea tarjoaa maksutonta juomaneuvontaa. Myymälöiden maantieteellisen sijoittelun ohella Alko palvelee asiakkaitaan tasapuolisesti myös siten, että tietyn juoman hinta on sama kaikissa Alkon myymälöissä. Alkon myymälöissä eri tavarantoimittajien tuotteita kohdellaan tasapuolisesti myös tuotteiden sijoittelun osalta. Myymälöiden hyllytila on jaettu eri tuotteiden kesken hyllytilanhallintaohjelmistolla, jossa jokainen tuote saa esillepanoryhmässään kyseisen myymälän menekkitietoihin perustuvan esillepanotilan. Vuoden 2014 lopussa Alkon vakiovalikoimassa oli yhteensä 2726 alkoholijuomaa, kun mukana ovat kaikki pullokoot ja Helsingin Arkadian-myymälän erikoistuotteet. Vakiovalikoimaan sisältyi mietoja viinejä 1688 kappaletta, panimotuotteita 334 kappaletta ja väkeviä alkoholijuomia 704 kappaletta. Väkeviin alkoholijuomiin sisältyvät vodkat, viinat ja muut väkevät alkoholijuomat sekä väkevöidyt viinit. Panimotuotteet sisältävät oluet, siiderit ja long drink -juomat. Valikoima vaihtelee myymälöittäin paikallisen kysynnän mukaan, joten yhdessäkään myymälässä ei ole koko vakiovalikoimaa. Noin 30 myymälän valikoima ylittää kuitenkin 2000 tuotetta ja jos jotain vakiovalikoiman tuotetta ei ole myymälässä, sen voi tilata sinne maksutta. Vakiovalikoiman koko on ilmoitettu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia). 4 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

5 Kuvassa on esitetty vakiovalikoiman koko vuosina Luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia. Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu tilausvalikoiman koko vuosina : Miedot viinit Panimotuotteet Väkevät juomat Yhteensä Tilausvalikoimaan kuuluvia juomia voi tilata kaikista Alkon myymälöistä ja tilauspalvelupisteistä. Tilauksen voi tehdä suoraan myymälästä tai verkkotilauksena. Tuote on noudettavissa myymälästä noin viikon kuluttua tilauksesta. Alkon tuotevalikoima sisältää myös alkoholittomia ja matala-alkoholisia tuotteita sekä pieniä pakkauskokoja. Vuoden 2014 lopussa alkoholittomia tuotteita oli Alkon hinnastossa 43 kappaletta. Matala-alkoholisen tuotteen rajana pidetään viinien osalta 10 tilavuusprosenttia. Tällaisia tuotteita oli Alkon vakiovalikoimassa vuoden 2014 lopulla 56 kappaletta. Viinejä oli vakiovalikoimissa pienissä pakkauksissa tarjolla vuoden 2014 lopulla 101 kappaletta Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu alkoholittomien tuotteiden ja matala-alkoholisten tuotteiden sekä pienten pakkausten määrä Alkon vakiovalikoimassa vuosina : Alkoholittomat tuotteet Matala-alkoholiset tuotteet Viinejä pienissä pakkauksissa Myynninvalvonta on osa Alkon asiakaspalvelua, jossa painottuvat niin vastuullisuus kuin palvelu. Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä Alkon myymälöistä ostettuja alkoholijuomia välitetä eteenpäin. Alkon myyjien edellytetään tarkistavan kaikkien alle 25-vuotiailta näyttävien asiakkaiden iän oston yhteydessä. Myynninvalvonnassa otetaan huomioon sesonkipäivät ja -tunnit. Sesonkien aikana työtunteja lisätään, ja vuoroihin sijoitetaan kaikkein kokeneimpia työntekijöitä. Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti sesonkipäivinä, joten ennen näitä päiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

6 Vuoden 2014 myynninvalvonnan teemaviikot olivat tärkeä osa myymälöiden viestintää, ja ne oli sijoitettu koulujen päättymisen ja alkamisen yhteyteen. Vuonna 2014 ikärajaja välittämisepäilyvalvonnasta viestitettiin mediassa myös tietoiskuin. Jokainen uusi Alkon myyjä suorittaa myynninvalvonnan passikokeen ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Vuonna 2014 Alkossa tarkastettiin ikärajoja kertaa, päihtymysepäilyn vuoksi tarkistuksia tehtiin kertaa ja välitysepäilyjen vuoksi kertaa. Alla oleva asetelma kertoo tarkistusten määrän kehityksen vuosina : Ikärajatarkistukset (milj.) 2,6 2,9 3,0 3,6 3,6 Päihtymysepäilytarkistukset (milj.) Välittämisepäilytarkistukset (milj.) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Ikärajavalvonnan onnistumista seurataan lisäksi Mystery Shopping -asiointimenetelmällä, jossa pääsääntöisesti vuotiaat testiasiakkaat asioivat 2 kertaa jokaisessa myymälässä. Vuoden 2014 Mystery Shopping -kierrosten tulosten mukaan nuoren ikä tarkistettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 89 prosentissa testeistä. Vuoden 2012 tulos oli 82 prosenttia ja vuoden 2013 tulos oli 92 prosenttia. Vuonna 2014 ilmestyi uusi Myynninvalvonnan pelisäännöt -opas henkilökunnalle ja Asioinnin pelisäännöt -esite asiakkaille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Koko Alkon henkilökunta suoritti vuoden 2014 loppuun mennessä myynninvalvonnan uusitun passikokeen. Asiakaskieltosopimuksessa rajoitetaan ongelma-asiakkaan asiointia erikseen sovitussa Alkon myymälässä. Aloite sopimuksen laatimisesta voi tulla asiakkaalta itseltään tai asiakkaan läheisiltä. Sopimuksen laatiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Asiointikieltosopimusta kokeiltiin lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013, ja asiointikieltosopimus otettiin pysyväksi osaksi Alkon toimintaa syksyllä Vuoden 2013 aikana tehtiin 16 asiointikieltosopimusta, joista 2 purettiin kesken kauden. Vuoden 2014 aikana tehtiin 17 sopimusta ja 2 purkua. Yksi henkilö on tehnyt kaksi erillistä määräaikaista sopimusta, jotka tässä on laskettu kahdeksi eri sopimukseksi. Seitsemästätoista sopimuksesta ainoastaan kahdessa on määrällinen rajoite esim. vain yksi 0,5 litran pullo väkevää viikkoa kohti. Kaikki muut olivat täyskieltoja. Vuoden 2014 on tilastoitu vain uudet sopimukset. Osa vuoden 2013 aikana tehdyistä sopimuksista on voinut olla voimassa vuoden 2014 aikanakin. Alkoholipoliittiset ohjelmat Alko käynnisti maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa tukevan pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman. Sen tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholin käytöstä lapsille ja nuorille suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia haittoja. Ohjelmassa lähdetään siitä, että ei ole olemassa yhtä vastausta kysymykseen, millaista on vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholin käyttö lasten ja nuorten näkökulmasta. Vanhemmilla ja aikuisilla tulisi kuitenkin olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu suhde. Lisäksi olisi tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuisivat kielteisesti lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholin käyttöään, ja tarjoaa siten eväitä yksilölliseen pohdintaan. Lasten seurassa -ohjelman yhteistyökumppaneina ovat A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Vanhempainliitto (SVL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteistyökumppanit sisällyttävät omiin toimintasuunnitelmiinsa Lasten seurassa -ohjelman teeman mukaista toimintaa. Yhteistyötyökumppaneiden kanssa solmitaan vuosittain erilliset sopimukset, joissa sovitaan konkreettisesti yhteistyöstä ja toimintatavoista. Lasten seurassa ohjelmassa Alkoa avustaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, järjestöjen sekä Alkon ja Mainostoimisto Sek Loyalin edustajista koottu asiantuntijaryhmä. Vuonna 2014 Lasten seurassa -ohjelmassa oli tavoitteena eriyttää, syventää ja tiukentaa näkökulmia aiheeseen ja pyrkiä saamaan asiantuntijat suoraan yhteyteen kansalaisten kanssa. Alko kokosi järjestöt ja sidosryhmät kesäkuussa 2014 yhteiseen tilaisuuteen, jossa vaihdettiin kokemuksia ohjelman 5-vuotistaipaleelta. Lokakuussa 2014 Alko oli mukana Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä, jonne osallistui lähemmäksi varhaiskasvattajaa. Messuilla Alkolla oli oma osasto sekä asiantuntijaseminaari, jonka aiheena oli perheiden alkoholinkäytön haasteet varhaiskasvattajien arjessa. Osastolla oli jaossa materiaalia sekä katsottavana videoita, joista varhaiskasvattajat voivat saada apua ottaessaan alkoholin liiallisen käytön puheeksi. Videot ovat nähtävissä myös Lasten seurassa -sivustolla. Vuoden 2014 aikana Lasten seurassa -verkkosivut päivitettiin ja viestintää kohdistettiin enenevässä määrin ohjelman Facebookiin (https://www.facebook.com/ lastenseurassa). Lasten seurassa -ohjelma tuli esillä myös Alkon ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. A-klinikkasäätiö toteutti vuonna 2014 yhdessä Alkon kanssa Orpokoti-videon, jossa näkökulmana on lasten selviytyminen. Videon viestintää tuettiin vuorovaikutteisin kampanjoin. Sekä Lasinen lapsuus että Lasten seurassa -sivustoilla julkaistu Orpokoti-video on muiden samaan sarjaan kuuluvien videoiden (Ääni lapselle, Hirvöt) kanssa niittänyt mainetta erityisesti kansainvälisesti. 6 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

7 Markkinointi & Mainonta -lehti nosti Orpokoti -videon vuoden 2014 viiden parhaan videomainoksen joukkoon. Orpokoti -video voitti kultaa myös Mobius Awardseissa omassa Commercials -sarjassaan. Kilpailuun osallistui töitä yli 30 eri maasta. Orpokoti-video oli kilpailun ainoa suomalaismenestyjä. Videolla on ollut yli katsomiskertaa, joista klikkauksia englanniksi kertaa. MLL järjesti alkoholiaiheisia vanhempainiltoja ja SVL kasvatusiltoja sekä järjestön ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksia ja toi aihetta ja materiaalia laajasti esille intranet-sivuillaan ja jäsenkirjeissään sekä työsti aiheeseen liittyviä jäsenkyselyjä. THL toimitti Lasten seurassa ohjelmalle asiantuntija-apua ja avusti seminaari- ja tapahtumayhteistyössä. Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksessa tammikuussa 2014 oli mukana kysymyksiä, joissa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä alkoholinkäytön sopivuudesta lasten seurassa. Vastaajista 36 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tulisi käyttää lainkaan alkoholia. Lisäksi 35 prosenttia vastaajista oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Vastaajista 84 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua, ja 12 prosenttia oli osittain samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei voi humaltua edes silloin, jos joku seurueessa on selvä ja voi huolehtia lapsista. Yhteistyöhankkeet Vuonna 2014 Alkon yhteistyöhankkeiden kotimaisina osapuolina olivat THL, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Valtakunnallinen urheiluorganisaatio Valo ry, Nuorten Akatemia ja Helsingin Nuorkauppakamari. Näissä yhteistyöhankkeissa otettiin huomioon erityisesti alkoholihaitat, jotka aiheutuivat kolmansille osapuolille. Lisäksi Alko oli mukana pohjoismaisessa -yhteistyössä, jossa seurattiin WHO:n ja EU:n piirissä sekä lähialueilla käytävää alkoholipoliittista keskustelua, mm. globaalista alkoholistrategiasta ja EU:n alkoholistrategiasta sekä eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta alkoholiin liittyvästä kansanterveystyöstä. Myös pohjoismaiset alkoholimonopolit sekä pohjoismaiden ja Pohjois- Amerikan alkoholimonopolit kokoontuivat säännöllisesti, vuonna 2014 oli vuorossa Pohjoismainen kokous Norjassa, Bergenissä. Alko osallistuu myös matkustajatuonnin ympärille rakennettuun Suomi-Viro -yhteistyöhön, jossa vuonna 2014 kokoonnuttiin Ahvenanmaalla. Alko teki monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan THL:n kanssa. THL toteutti Alkolle tammikuussa 2014 Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksen, jossa mitattiin kansalaisten suhtautumista alkoholipoliittisiin rajoituksiin ja Alkon hyväksyttävyyttä. Lisäksi Alko teki THL:n, Valviran ja valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä alkoholin kulutuksen ja alkoholin matkustajatuonnin seurannassa, jonka tuloksia raportoidaan kolmesti vuodessa. THL:n tiloissa toimiva Alkoholitutkimussäätiö toteuttaa monitieteellistä suomalaista alkoholitutkimusta. Alkolla on pitkät siteet säätiöön ja yhteistyötä jatkettiin vuonna Alko tuki myös THL:n Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, joka raportoi alkoholiin liittyviä tutkimuksia. EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT ja Alko tekivät yhteistyötä vuonna 2014 kohderyhmänä nuoret. Yhteistyötä jatkettiin yläasteen 8. luokan oppilaille tarkoitetussa Turvallisesti mopolla -koulutuksessa, jossa kiinnitetään huomiota alkoholin aiheuttamiin liikenneonnettomuuksiin. Aikuisille suunnattua OttoMitta -älypuhelinsovellusta kehitettiin edelleen parantamalla sen tarkkuutta ja käytettävyyttä. Sovelluksella aikuinen voi pitää kirjaa omasta alkoholinkäytöstään mennessä OttoMittaa oli ladattu yli kertaa. Uusi Ottomitta 2.0 -sovellus julkaistiin helmikuun alussa Alkon Valon kanssa tekemä yhteistyö on jatkoa Valoon yhdistyneen Nuori Suomi ry:n kanssa aiemmin harjoitettuun yhteistyöhön. Valo tukee nuorten liikuntaa ja ottaa huomioon päihteettömyyden eri toimintamuodoissaan. Alko tuki myös Sinettiseuratoimintaa myöntämällä Kasvata urheilijaksi -stipendin parhaiten päihteettömyyden teemaa toiminnassaan edistäneelle seuralle sekä myös muita toimintoja, joissa alkoholin haitat pidetään keskustelussa esillä. Vuoden 2014 palkinnon sai Tapanilan Erän salibandyjaosto, joka on lajissaan Suomen suurin. Nuorten Akatemia on kirkon sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa. Alko ja Nuorten Akatemia ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Mahistoiminnassa, jota Nuorten Akatemian uuden strategian mukaan kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi sekä vahvistetaan sen asemaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuoden poliisin valinta on Helsingin Nuorkauppakamarin projekti, joka toteutetaan yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. Projektin tarkoitus on valita tehtävässään ansioitunut poliisi ja lisätä poliisityön arvostusta. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisimmista tukijoista. Tukea jatkettiin myös vuonna Vuoden poliisiksi valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Hakala on ollut kehittämässä poliisin valvonta- ja hälytystoimien kenttäjohtamista. Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

8 Tutkimus- ja opetusyhteistyö Vuonna 2010 Alko lahjoitti yhtiökokouksensa päätöksellä 2,5 miljoonaa euroa päihdelääketieteen ja päihdetyön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuosiksi Lahjoitusvaroilla tapahtuva opetus ja tutkimus jatkuivat osittain vuosina 2013 ja Lahjoituksen saaneet korkeakoulut raportoivat toiminnastaan, ja THL on laatinut vuosina 2012 ja 2013 lahjoitusvaroilla tehdyistä toimista yhteenvetoraportin. Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö ITLA käynnisti vuonna 2013 viisivuotisen ohjelman Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa vuosiksi Alko on mukana yhdessä neljästä osahankkeesta, jonka teemana on Ylisukupolvisuus ja yhteisöissä tapahtuvat muutokset. Alko tuki taloudellisesti sen osaohjelmaa Sata lasissa -varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Sata lasissa -projektissa tarkastellaan haastatteluaineistojen valossa, miten alkoholin käyttötavat muovautuvat perheessä, minkälaisia juomiseen liittyviä pelisääntöjä ja tukemisen strategioita nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa on. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmiin, joiden alkoholinkäyttöön liittyvistä merkityksistä tiedetään vain vähän. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi monikulttuuristen nuorten sekä päihteitä runsaasti käyttävien vanhempien ryhmät. Vuoden 2014 aikana kerättiin haastatteluaineisto nuorilta ja vanhemmilta, tehtiin suunnitelmat aineiston koodaukseen ja analyysiin sekä aloitettiin kirjoitustyö. ITLA-ryhmä tuotti myös kirjallisuuskatsauksen olemassa olevaan tutkimukseen vanhempien ja lasten vuorovaikutuksesta päihdeasioiden ympärillä. Projektiin kuuluvat myös Ensi Kotien liiton opas varhaisesta tuesta kuntien toimijoille, nuorille suunnattu filmiprojekti yhdessä EHYT:n kanssa, Alkon Lasten seurassa -ohjelman seminaarit ja Puheeksiottopeli päiväkotien työntekijöille varhaiskasvatusmessuilla. Terveyden sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen Yhtiön uusille internetsivuille avattiin ajantasainen alkoholi ja terveys -osio kesäkuussa Vuonna 2014 alkoholi ja terveys sivuille tuotettiin uutta aineistoa ja terveyttä koskeva kokonaisesite valmistui. Uuden aineiston sisällöntuotannosta vastasi THL. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa alkoholista ja allergiasta, nuorista ja alkoholista, raskaudesta ja alkoholista sekä muille kuten lapsille aiheutuvista alkoholihaitoista. Alkoholi ja terveyssivuilta löytyy myös materiaalia Lasten seurassa -ohjelmasta ja varhaiskasvatusmessuista vain kaksi esimerkkiä mainiten (http://www.alko.fi/vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/). Kolmea alkoholi ja terveys -teemaan liittyviä esitettä saa myös maksutta Alkon myymälöistä tai postitse tilausten mukaan. Nämä esitteet on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Alkoholi ja ihmisen elämänkaari -esitteessä kerrotaan, miten kaikkien alkoholijuomien sisältämä etanoli eli etyylialkoholi vaikuttaa ihmiseen. Toisessa esitteessä tarkastellaan lisä- ja vierasaineita alkoholijuomissa sekä yliherkkyyttä. Lasten seurassa 10 kysymystä alkoholinkäytöstä on esite, jonka kysymykset läpikäymällä aikuinen ja vanhempi voi pohtia, mikä on alkoholin kohtuukäyttöä lasten näkökulmasta. Alko tuottaa ja jakaa alkoholijuomista sekä ruoka- ja juomakulttuurin edistämistä kertovaa tietoa myymälöissä jaettavissa julkaisuissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Alkon asiakaslehdessä Etiketissä on tuotetietouden ohella myös artikkeleita, joissa herätellään pohdiskelemaan alkoholinkäytön haitallisia vaikutuksia. Etiketti ja Etiketten -lehti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2014 suomenkielisen lehden painosmäärät olivat noin ja ruotsinkielisen noin Alkon Etikettiklubi julkaisee neljä kertaa vuodessa pieniä viinioppaita, jotka käsittelevät juoma- ja ruokakulttuuria. Näitä oppaita lähetetään pelkästään Etikettiklubilaisille. Painosmäärä on noin Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

9 Vuoden 2015 tammikuussa TNS Gallup haastatteli puhelimitse satunnaisesti valittua suomalaista ja tiedusteli heiltä muun muassa onko valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyyntiin mielestäsi hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta?. Vastaajista 58 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä ja 34 prosenttia ei. Vastaajista 9 prosenttia ei ottanut kantaa kysymykseen. Alla olevassa asetelmassa on esitetty vastaavat osuudet vuosien tutkimuksista: Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet Kyllä Ei Ei osaa sanoa Tammikuun 2014 tutkimuksessa esitettiin myös seuraava kysymys: Alkon tavoitteena on olla vastuullinen ja palveleva alkoholijuomien erikoisliike. Miten mielestänne Alko on onnistunut asiakaspalvelussaan? Vastaajista 79 prosenttia Yhteenveto valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin. Vain 3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Alko oli onnistunut melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 9 prosenttia vastaajista ja 7 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin: Entä miten Alko on mielestänne onnistunut vastuullisuustavoitteensa täyttämisessä, johon kuuluvat muun muassa alaikäiseltä näyttävien asiakkaiden ikärajojen tarkistaminen sekä kieltäytyminen myymästä alaikäisille ja päihtyneille. Vastaajista 78 prosenttia valitsi vaihtoehdon erittäin tai melko hyvin, ja 5 prosenttia vaihtoehdon melko tai erittäin huonosti. Vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti valitsi 6 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Ikärajakontrolli ei ole suomalaisille samantekevä: peräti 98 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä että 18 vuoden ostoikäraja oluelle ja viineille on sopiva tai liian matala ja 91 prosenttia on sitä mieltä. että 20 vuotta on sopiva tai liian matala ikäraja väkevien alkoholijuomien ostolle. Alkon strategian mukaan Alkon tavoitteena on olla Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. TNS Gallupin toteuttamassa Yritysten Maine & Vastuullisuus tutkimuksessa Alko sijoittui maineen osalta kaikkien yritysten kesken kolmannelle sijalla ja kaupparyhmän yrityksistä ensimmäiseksi. Vastuullisuudessa Alko oli viides kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä sekä ensimmäinen kaupparyhmässä. Great Place to Work -tutkimuksessa Alko valittiin helmikuussa 2015 toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi suureksi työpaikaksi. (http://www. greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat) Vuonna 2014 Alkon myymälöiden lukumäärä lisääntyi kolmella ja tilauspalvelupisteiden määrä väheni neljällä. Myymälöiden lukumäärän lisääntyminen vuonna 2014 vastaa 2010-luvun kehitystä ja on selvästi hitaampi kuin mitä myymälöiden lisäys oli edeltävinä vuosikymmeninä. Tältä osin Alkon voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa eli myymälöiden lukumäärän hallitun lisäämisen erinomaisesti. Lisäksi myymälöiden sijoittelu palvelee asiakaskuntaa tasapuolisesti, ja on viime vuonna muuttunut myös tasapuolisemmaksi eri kauppaketjujen suhteen. Alkon tarjoama valikoima ei viime vuosina ole juurikaan lisääntynyt. Valikoima ja erityisesti viinivalikoima on erittäin suuri, joten se takaa asiakkaille riittävästi valinnanvaihtoehtoja. Alkoholittomien tuotteiden ja pienpakkausten määrä on hieman lisääntynyt, mutta valikoima on edelleen pieni erityisesti verrattuna alkoholipitoisten juomien valikoimaan. Myynninvalvontaan panostetaan Alkon toiminnassa, ja Mystery Shopping -asiointitutkimustulokset viittaavat siihen, että ikärajavalvonta myös toimii käytännössä. Voimassaolevia asiakaskieltosopimuksia on edelleen erittäin vähän, ja niiden tunnettavuudesta ei ole tarkempaa tietoa. Lasten seurassa -ohjelma ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimus- ja opetusyhteistyö on toteutettu suunnitelmien mukaan. Lahjoitusvarat pois lukien Alkon alkoholipoliittisen vastuun kustannukset ovat vuoden 2010 jälkeen olleet vuositasolla noin 0,7-0,8 miljoonaa euroa. Alkoholi- ja terveysviestinnässä samoin kuin ruoka- ja juomakulttuurin edistämisessä on siirrytty enenevässä määrin paperituotteista digitaaliseen viestintään. Tämä prosessi on vielä kesken, mutta suunta tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Internetin tämänhetkistä merkitystä voidaan havainnollistaa seuraavilla vuotta 2014 koskevilla luvuilla. Koko alko.fi sivuston istuntoja , yksilöityjät käyttäjiä ja yksittäisten sivujen katseluja koko sivustolla Juoma ja ruoka -osion sisällä yksittäisten sivujen katselua Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi

10 Alko, alkoholi ja terveys. [Online: vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/ ] Alkoholilaki 1143/1994. [Online: https://www.finlex.fi/fi/ laki/ajantasa/1994/ ] Alko Oy:n kertomus sosiaali- ja terveysministeriölle vuodelta Alko, Helsinki Great places to work 2015: [Online: greatplacetowork.fi/best-companies/suomen-parhaattyoepaikat-listat ] Lasten Seurassa [Online: https://www.facebook.com/ lastenseurassa] Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi vuodeksi 2014 [Online: tassets/8be3c6992f92481cb70b9ce5d880ae6a/ fi/toimintasuunnitelma_alko_alkoholihaittojenehkaisemiseksi-2014.pdf] Lähdeluettelo 10 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi

Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi 16.03.2016 Alkon vuoden 2015 alkoholipoliittisten toimien arviointi Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveysosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sisällysluettelo Alkon

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti 3 2017 28.2.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti 2016 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016 Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi

PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi PAKKA - toimintamalli valtakunnalliseksi Kuntamarkkinat 12.9.2012 aluekoordinaattori Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pakka-toimintamalli Paikallinen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 seminaari Tupakka, päihteet- ja rahapelit, varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 29.5.2013 OULU aluekoordinaattori

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) 10/2016 3.9.2016 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,1 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välillä

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2015 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2015 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Yritykset ja alkoholi. Sakari Nurmela

Yritykset ja alkoholi. Sakari Nurmela Sakari Nurmela TNS 2014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi 200 henkilöä 29.4. 7.5.2014 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin tietokoneavusteisin puhelinhaastatteluin

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Alkoholihallinto Toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015 Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa Toukokuu 2015 Mikä on Pakka toimintamalli? Pakka on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi Toimintamallin

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Talous ja ympäristötilastot Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Marraskuu 2015 Tilastokeskus: 00022 Tilastokeskus 029 551 1000 Toimeksiantaja: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 2 Alkoholijuomien

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun Vuoden Viinit kilpailu ry:llä on kunnia kutsua Suomen viiniedustajat maamme ainoaan, jo 19. kertaa järjestettävään Vuoden Viinit -kilpailuun. Edelliseen kilpailuun osallistui

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvoston periaatepäätös Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:6 Valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikan linjauksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1408-X Painosmäärä:

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela : kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä Sakari Nurmela TNS 20 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi henkilöä 1. 1..20 välisenä aikana. Haastateltu joukko

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Pohjanmaa-hankkeen juhlaseminaari, Seinäjoki 25.3.2015 16.4.2015 Marjatta Montonen 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä HE 339/2014 vp Eduskunta

Lisätiedot

Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä

Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä GLÖGIT Alko hakee valikoimaan joulukaudeksi 2017 Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä Tuotteiden

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

PAKKA-toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä

PAKKA-toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä PAKKA-toimintamalli yhteisöllisessä päihdehaittojen ehkäisyssä Rundi 2013 Seminaari 12.9.2013 Jyväskylä Projektityöntekijä Sari Ilvonen Porin Kaupunki Ehkäisevä päihdetyö Porin yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE!

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! 27.11.2013 Susanna Leimio Seutukoordinaattori Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Aluekoordinaattori Tanja Lehtimäki Heinola Aluekoordinaattori Anna Hiltunen Kampanjatyöryhmät

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot