klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.12.2012 klo 16.00 17.00"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta Sivu 101 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kimmo Malin Ulla Salmi Markus Virolainen kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen jäsen rakennusmestari, esittelijä pöytäkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Jarkko Sumioinen Markus Virolainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimin. Tarkastusaika Allekirjoitukset Eero Ikonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka kunnanviraston teknisessä toimistossa Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti

2 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tela 85 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tela 86 Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Eero Ikosen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 87 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi ja päättää mahdollisten lisäasioiden käsittelystä. Päätös: Tekninen lautakunta päättää käsitellä :t 88, 89 ja 90 muutetussa muodossa ja lisätä 94 sekä muuten käsitellä asiat esityslistan mukaisesti.

4 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIETOON SAATETTAVAT PÄÄTÖKSET Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 88 Kunnanvaltuuston päätökset: Kvalt 79/ : MUUT ASIAT; Heljä Järvisen pyyntö koulukeskuksen puutteellisen valaistuksen korjaamiseksi. Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset: 27/2012: LUPA NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMISEEN SALOJÄR- VENTIELLE JA SÄIKÄÄNTIELLE 28/2012: LUPA VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ- MERKIN ASENTAMISEEN KYLÄMÄ-KELKKA RISTEYKSEEN 29/2012: Sähköntoimittajan valinta arvioidulle ajanjaksolle SÄHKÖSOPIMUS 220 Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIETOON SAATETTAVAT KIRJEET Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 89 Saapuneet kirjeet: - Seppo Helander, ; Korvausvaatimus pihakoivujen tuhoamisesta - Suomen Ledvalaistus Oy, ; Esitys ledvaloselvityksen tekemisestä - Juhani Peltonen, ; Anomus tien nimeämiseksi Lähteneet kirjeet: , Juhani Peltoselle; Vastaus tien nimeämisasiassa Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä kirjeet tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta SEPPO HELANDERIN KORVAUSVAATIMUS PIHAKOIVUJEN TUHOAMISESTA Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 90 Rakennusmestari on tiedottanut Kuhmoisten kunnan raivaavan tievalojen linjoilta johdoissa kiinni olevia puunrunkoja ja -oksia Samalla ilmoitettiin oksien ja runkojen olevan maanomistajan omaisuutta, mutta tarvittaessa kunta korjaa ne pois. Mainittuna aikana kunnossapitovastaava ja metsuri ovat tehneet linjojen raivaustyöt myös Päijäläntiellä ja Orivedentiellä. Seppo Helander pyysi rakennusmestaria tekemään katselmuksen raivauksesta Päijäläntie 2:ssa ja Orivedentiellä. Kohteessa selvisi, että kyseinen tie kulkee Helanderin pihapiirin läpi, ja että Orivedentiestä erkaneva Päijälä-Salmi yksityistie (Päijäläntie) kulkee Helanderin maalla. Pihapiiri jatkuu hoidettuna talon ympäriltä teiden yli Leppäkosken rantaan asti. Karsitut koivut sijaitsevat Orivedentien eteläpuolella. Samassa selvisi, että kyseinen tila on Oriveden kaupungin aluetta. (liite 1) Seppo Helander vaatii päivätyllä kirjeellä (saapunut ) viidentuhannen (5000,00) euron korvausta Päijäläntie 2:ssa olevan omakotitalonsa pihakoivujen tuhoamisesta. Helanderin mukaan puut ovat keskellä heidän pihaansa eikä oksisto ole ollut kiinni johdoissa, joten karsinta olisi ollut tarpeeton. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta katsoo, että Kuhmoisten kunnalla ei ole vaatimuksen mukaista korvausvelvollisuutta, ja päättää hylätä korvausvaatimuksen. Tämä päätös annetaan tiedoksi korvausvaatimuksen tekijälle ja Oriveden kaupungille. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta KUHMOISTEN KAUKOLÄMPÖTARIFFI Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 91 Kuhmoisten kunnanvaltuusto on 78/ merkinnyt kaukolämpöverkon perusselvityksen tiedokseen. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on 64/ päättänyt hyväksyä kaukolämpöverkon rakentamisen Planora Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti. Kuhmoisten hallintosäännön 11 mukaan lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston määräämän maksupolitiikan mukaisesti. Kuhmoisten kaukolämpöverkoston perusselvityksen mukaan: Kaukolämpötariffiin liittyy kolme maksua: 1. Liittymismaksu on kertaluontoinen ja sillä kiinteistön liittymän rakentamiskustannuksia. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa. 2. Perusmaksu on vuotuinen, osina laskutettava maksu, jolla katetaan kaukolämpöverkon rakentamis- ja huoltokustannuksia. Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 3. Energiamaksu, jolla katetaan kulloisetkin lämpöenergian tuottamisen kustannukset. Energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdolliset energiaverot ja veroluontoiset maksut. Liittymismaksu ja perusmaksu perustuvat asiakkaan sopimusvesivirtaan ja energiamaksu perustuu mitattuun energian kulutukseen. LIITTYMISMAKSUTARIFFI Kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon arvioidaan aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu. Liittymismaksun suuruus määräytyy alla olevan tariffin mukaisesti, asiakkaan sopimusvesivirran perusteella. Sopimusvesivirta Liittymismaksu (alv 0 %) V = 0,00-0,50 m3/h k x N x ( x V) pienin V=0,24m3/h V = 0,51-1,50 m3/h k x N x ( x V) V = 1,51-4,00 m3/h k x N x ( x V) V = 4,01-10,00m3/h k x N x ( x V) V > 10,01 m3/h k x N x ( x V)

8 Tekninen lautakunta Tariffikertoimen arvo: k= 1,30 ( alkaen) PERUSMAKSUTARIFFI Perusmaksu määräytyy alla olevan tariffin mukaisesti, asiakkaan sopimusvesivirran perusteella. Sopimusvesivirta Perusmaksu (alv 0 %): V =0,00-0,50 m3/h k x k2 x ( x V) /a, pienin V = 0,20 m3/h V =0,51-1,50 k x k2 x ( x V) /a V =1,51-4,00 k x k2 x ( x V) /a V =4,01-10,00 k x k2 x ( x V) /a V > 10,01 k x k2 x ( x V) /a Tariffikertoimen arvo: k = 2,00 ( alkaen) Perusmaksutariffin k-kertoimen arvon päättää Kuhmoisten kunta kaukolämpöverkoston investointikustannusten ja kaukolämmön tulorakenteen mukaan. Kuhmoisten kunta päättää k2-kertoimen arvosta kiinteistökohtaisesti. ENERGIAMAKSUTARIFFI Energiamaksun määräytymisperusteina käytetään Kuhmoisten kunnan käyttämien polttoaineiden hintoja ja vuotuisia käyttöosuuksia, tai lämmön ostohintaa sekä muita lämmön tuotantoon ja jakeluun liittyviä kustannuksia. Kuhmoisten kunta voi tarkistaa hintaa laskutuskausittain. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa muutosta edeltävässä laskussa tai lähettämällä tieto muutoksesta asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Edellä laskettuun energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdolliset muut veroluontaiset maksut. Niiden tarkistukset eivät ole hinnaston, eikä hinnoittelurakenteen muutoksia. Kaukolämpöenergian energiamaksu on ,71 /MWh. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kaukolämmön maksujen suuruudesta ja perusteista liitteen 2 mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vietäväksi Kuhmoisten kaukolämpötariffin periaatteet. Jouni Penttinen esitti asian panemista pöydälle. Esitystä ei kannatettu.

9 Tekninen lautakunta Päätös: Rakennusmestari muutti esitykseensä: Tekninen lautakunta päättää kaukolämmön maksujen suuruudesta ja perusteista liitteen 2 mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vietäväksi Kuhmoisten kaukolämpötariffin periaatteet. Liitteen 2 kertoimelle k2 määritellään raja-arvot ennen kunnanhallitukselle viemistä. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA, DESTIA OY Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela Asia Maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa hiekan ja soran ottamiseen sekä seulontaan paikanpäällä. 2. Luvan hakija ja maanomistajat 2.1 Luvan hakija Destia oy Arinakatu Mikkeli 2.2 Kiinteistön omistajat Destia oy Heidehofintie 2 PL Vantaa ja Erkki ja Leena Vanhakylä Kissakulmantie Kuhmoinen 3. Maa-ainesten ottopaikan sijainti ja ympäristö Kuhmoisten kunnan Anttulan kylässä oleva Kopsanharjun sora-alue niminen tila sekä Heinjoki niminen tila Sijainti Kopsanharjun sora-alue sijaitsee n.4 km lounaaseen maantien 325 pohjoispuolella. Alueelle on kulku Uusi-Pälsilä-Rumpalin yksityistieltä. 3.2 Ympäristö Aiempien lupien aikana alueelta on otettu maa-ainesta ja näillä alueilla on luonnollista taimettumista. Heinjoen tilalla kasvaa mäntymetsää. Ottoalue on III luokan pohjavesialue. 4. Asian vireille tulo Lupahakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja kaavatilanne alueella Suunnitelma-alueelta on otettu soraa marraskuussa 2012 päättyneen maa-ainesluvan nojalla. Alueella ei ole oikeusvaikutteisia kaavoja.

11 Tekninen lautakunta Hakemuksen mukainen ottamistoiminta Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen. 6.1 Lupa-aika Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi (10v) Ottoalue Hakemuksen mukainen suunnitelma-alueen pinta-ala on 4,86 ha ja kaivualueen pinta-ala on noin 1,9 ha. 6.3 Ottomäärä Hakemuksen mukainen oton kokonaismäärä on m3, joten vuotuinen ottomäärä olisi keskimäärin m Kaivutaso ja pohjaveden seuranta Alimmaksi ottotasoksi Kopsanharjun sora-alue tilalla on suunniteltu +121 m ja Heinjoen tilalla +124 m. 7. Lausunnot ja kuulemiset Haettavasta maa-ainesluvasta on pyydetty lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Keurusselän ympäristönja terveydensuojelutoimistolta sekä se on ollut nähtävillä kunnanvirastossa , mistä on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja ilmestyneessä Kuhmoisten Sanomissa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut, että se pitää mahdollisena maa-aineksen ottamisen ottoalueelta. Tällöin ottotoiminnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeita: Alin sallittu ottotaso on suunnitelman mukaisesti N m, kuitenkin vähintään 3 metriä ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella. - Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. - Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkomerkkejä. Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista. - Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaaraa ole poistettu asianomaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana pitämiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle

12 Tekninen lautakunta vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. - Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava kunnan öljyvahinkoja torjuvalle viranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi. - Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, jossa ilmenee mm. maaainesluvan haltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. - Jälkihoito suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimissä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolella siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä ja koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luontaista taimettumista tapahdu. - Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoito tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointityön tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltijan ja kunnan maaainesoton valvoja sekä ELY-keskuksen edustaja. - Maa-aineskaivantojen rintauksiin voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut / VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kielletty pesintäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset suojattaisiin aitaamalla Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto lausuntonaan puoltaa hakemuksen mukaista maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämistä alueelle sekä toteaa: - Pohjaveden pintataso huomioiden tulee pohjaveden yläpuolelle jättää riittävä suojakerros maa-ainesta. Uuden osan suojakerros vaikuttaa riittävältä, mutta vanhan osan kahden metrin suojakerros vaikuttaa riittämättömältä suojaamaan pohjavettä alueella, jota voidaan tarvita pohjaveden ottamiseen - Ottamisalue on pidettävä siistissä kunnossa. Alueella ei saa varastoida, polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Alueelle kertyvät jätteet mukaan lukien pesu- ja käyttövesi kootaan ja säilytetään asianmukaisesti

13 Tekninen lautakunta ja kuljetetaan säännöllisesti pois kaupungin jäteviranomaisen osoittamaan paikkaan. (TsL 22, TsA 11, TsA 12 ) - Alueella käytettävien aineiden, koneiden ja laitteiden sijoitus, säilytys ja toiminta sekä tankkauspaikka on suojattava ja rakennettava niin, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Alueella ei saa pestä, eikä huoltaa koneita tai laitteita. - Alueelle sijoitettavat polttoaineet ja muut vesille haitalliset aineet tulee sijoittaa varastoihin tai säiliöihin, jotka on varustettu suoja-altailla. Suoja-altaiden tilavuuden tulee olla niin suuri, että varmuudella estetään aineiden pääsy maaperään. Suoja-altaat tulee varustaa katoksella tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteilla. - Öljy- ja polttoainevahinkojen varalta tulee varata imeytysmateriaalia. Jos öljyä tai muuta pohjaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava asianomaiselle. - Pölynsidontaan tulee käyttää puhdasta vettä. Pölynsidontaan ei saa käyttää kemikaaleja, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun. - Louhinnan ja murskauslaitoksen aiheuttama melun ekvitaso ei saa ylittää 35 db (A) lähimpien asuntojen sisällä päiväsaikaan klo eikä 30 db(a) yöllä klo (TsL 26, Vnp 993/1992) Erkki Vanhakylä esitti, että Kopsanharjun sora-alueelta aiemmin soranoton takia siirretty yksityistie siirretään takaisin entiselle paikalleen. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain 4 :n mukaisen maa-ainesten ottoluvan hakemuksen mukaisella alueella. Toimintaa on harjoitettava tämän päätöksen ja hakijan esittämän ottamissuunnitelman mukaisesti. 1. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on m 3 ja vuotuinen ottomäärä on noin m 3, sekä ottamisaika on 10 vuotta. 2. Alin sallittu ottotaso on N m, kuitenkin vähintään 3 metriä ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella. 3. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 4. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkomerkkejä. Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Merkintä tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista.

14 Tekninen lautakunta Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden huolto ja pesu alueella on kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaaraa ole poistettu asianomaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana pitämiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 6. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Kuhmoisten kunnan ympäristötoimelle, kunnan öljyvahinkoja torjuvalle viranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi. 7. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, jossa ilmenee mm. maaainesluvan haltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. 8. Jälkihoito suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimissä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolella siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen. Alueelle istutetaan mäntyä ja koivua 2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luontaista taimettumista tapahdu. 9. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoito tulee tehdä vaiheittain ottamisen edetessä. Vaiheittainen alueen maisemointityön tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltijan ja kunnan maa-ainesoton valvoja sekä ELY-keskuksen edustaja. 10. Mahdollisesti muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kielletty pesintäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulee jättää luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset suojattaan aitaamalla. 11. Luvan käsittelystä peritään Kuhmoisten kunnanvaltuuston 52 / vahvistaman taksan Kuhmoisten kunnanvaltuuston 52 / vahvistaman taksan mukainen tarkastusmaksu 765,00 (alv 0%) sekä kuulutus- ja ilmoituskulut 181,00 (alv 0%) 12. Ottamistoiminnan valvonnasta peritään kulloinkin voimassaoleva valvontamaksu, joka luvan voimaan tullessa on 133 (alv 0%).

15 Tekninen lautakunta Aiemman ottamistoiminnan vuoksi siirretyn yksityistien asiassa tulee noudattaa siirron yhteydessä sovittuja menettelyjä. 14. Ottamisesta määrätään taksan mukainen : suuruinen vakuus, joka on asetettava ennen ottamistoiminnan alkamista Päätös: Rakennusmestari lisäsi ehdotukseensa kohdan 14. Ottamisesta määrätään taksan mukainen, : suuruinen vakuus, joka on asetettava ennen ottamistoiminnan alkamista. Näin muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on

16 Tekninen lautakunta LÄMMITYSPOLTTOÖLJYN TOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE 2013 Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 93 Tekninen toimi on pyytänyt lämmityspolttoöljytarjoukset ajalle Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Hankintailmoitus oli julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoituskanavassa (HILMA) ja tarjousten viimeinen jättöaika on ollut klo Määräajassa jätettiin kaksi tarjousta ja tarjoukset avattiin klo Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Jätetyt tarjoukset, hinnat euroa/litra (alv 0 %). kesälaatu talvilaatu St 1 0,83932 /l 0,85931 /l Shell 0,8316 /l 0,8485 /l Halvimman hinnan laskemisessa huomioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kesälaatu 20 % ja talvilaatu 80 %. Lisäksi Neste Oil Oyj ilmoitti, ettei se anna tarjousta pankki- ja tilausteknisistä syistä. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Lämpöpuisto Oy Shellin tekemän tarjouksen ja valita Lämpöpuisto Oy Shellin lämmityspolttoöljyn toimittajaksi ajalle. Samalla päätetään, että päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Tämä päätös tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Tekninen lautakunta HAMMASHOITOLAN SANEERAUKSEN URAKOITSIJOIDEN VALINTA Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, Tela 94 Vuoden 2013 talousarviossa on varattu Orivedentie 3 ja 5 korjauksiin ja suunnitteluun investointivaroja Kuhmoisten hammashoitola on suunniteltu siirrettäväksi terveyskeskuksen alakerran tiloihin. Tilojen saneeraus hammashoitolaksi on suunniteltu ja kilpailutettu syksyn 2012 aikana. Tarjouskilpailuissa valintakriteeriksi oli määritelty halvin hinta. Rakennusurakka: Tarjouskilpailusta HAMMASHOITOLAN SANEERAUS ilmoitettiin HILMA-hankintailmoitus sivuilla sekä Kuhmoisten kunnan sivuilla. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy, (alv 0%). LVI-urakasta: LVI-urakkatarjouksia pyydettiin sähköpostitse kuudelta urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Oy, (alv 0%). Sähköurakka: Sähköurakkatarjouksia pyydettiin sähköpostitse kahdelta urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: PK-Sähköpalvelut Oy, (alv 0%) ja Sähkö-Äijät Oy, (alv 0%). Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 1. Hyväksyä Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy:n tarjouksen ja valita rakennusurakoitsijaksi Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy:n :n urakkahintaan (alv 0 %). 2. Hyväksyä Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Oy:n tarjouksen ja valita LVI-urakoitsijaksi Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Oy:n :n urakkahintaan (alv 0 %). 3. Hyväksyä PK-Sähköpalvelut Oy:n tarjouksen ja valita sähköurakoitsijaksi PK-Sähköpalvelut Oy:n :n urakkahintaan (alv 0 %). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot