TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne Korpinen, Tapio Parviola, Jarno Pälä, Anni ei läsnä 154 käsittelyn aikana Kiiskinen, Arto Laura Pöyhösen varajäsen Simelius, Maija Poissa: Kulkas, Matti Pöyhönen, Laura Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Hjerppe, Ilkka Korri, Pia Niemi, Pekka yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 152 ja 154 käsittelyn aikana yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra varhaiskasvatustyön johtaja yhteiskunnallisen työn johtaja nuorisosihteeri kiinteistöpäällikkö, ei läsnä 153 käsittelyn aikana Esittelijät Mukari, Eija vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö, ei läsnä 153 käsittelyn aikana Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 2(43) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella syyskuun päivänä 2014 Riitta Alaja Jarno Parviola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 3(43) Käsitellyt asiat 144 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Vuoden 2014 tilinpäätöksen korkotulojen kirjaus Sisäiset tilamäärärahat vuoden 2015 talousarviossa Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatiminen Seurakuntayhtymän varainhoitopalveluiden hankinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisen työterveyshuollon palvelut Lainan lyhentäminen hautainhoitorahastolle ja laina-ajan jatkaminen Selvityksen antaminen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille Antti Punkarin kanteluun oikeuskanslerille Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Eteläisen seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Harjun seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Messukylän seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Tuomiokirkkoseurakunnan alueella Eron myöntäminen suntio Vesa Tuomiselle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 40

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 4(43) 144 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 145 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Alaja ja Jarno Parviola. 146 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 147 Ilmoitusasioita 1. Seurakuntayhtymän johtamisen rakennetta suunnittelevan työryhmän raportti 2. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 30-34/ Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 25-27/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 41-52/ Seurakuntien talon vuokralaistilanne 6. Näsin seurakuntasalissa järjestetään klo Kirkonrakentajien foorumi. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille seurakuntayhtymä maksaa 25 euron osallistumismaksun. 7. Kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen kertoi, että pitkäaikainen luottamushenkilö Eino Mäkinen siunataan Tesoman kirkossa lauantaina Tänään Koskikeskuksessa on Hyvän tekemisen tori, joka on toiminnallinen osa seurakuntavaalikampanjaa. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 5(43) D:TAL: 245/043/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen korkotulojen kirjaus Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän rahavarat talletetaan pankkitileille ja sijoitetaan erilaisiin raha- ja osakemarkkinainstrumentteihin erottelematta sitä, minkä rahaston tai kustannuspaikan varoista on kyse. Saatuja korkotuloja kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä eri rahastoille pääoman perusteella laskennallisella korkotulolla. Tarkan keskimääräisen korkoprosentin laskeminen erityyppisistä, eripituisista ja erikorkoisista sijoituksista on erittäin työläs toimenpide. Laskennallisena keskikorkona on viime vuosien tilinpäätöksessä käytetty seuraavia korkokantoja: 2009 / 1,61 %; 2010 / 1,281 %; 2011 / 2,192 %; 2012 / 1,236 % ja 2013 / 0,514 %. Yleisen korkokehityksen vuoksi rahastojen korotulojen kirjauksissa ehdotetaan käytettäväksi vuoden 2014 tilinpäätöksessä 0,488 % korkotasoa, joka on ollut keskimääräinen 12 kk euribor-korko kesäkuussa Korkotulot hyvitetään rahastoille mukaisten pääomien perusteella. Lisäksi ehdotetaan, että alle 10 euron korkotuloja ei hyvitetä niiden aiheuttamien käsittelykulujen takia. Rahastot ovat ns. rahastoidut varat, hautainhoitorahaston hoitotalletukset ja testamentit. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. rahastoja hyvitetään 0,488 %:n korolla niiden pääomien perusteella 2. rahastoja hyvitetään korkotuloilla seuraavasti: rahastoidut varat 2.367,83 euroa, hautainhoitorahaston hoitotalletukset 193,09 euroa ja testamentit 5.802,41 euroa, yhteensä 8.363,33 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 6(43) D:TAL: 209/041/ Sisäiset tilamäärärahat vuoden 2015 talousarviossa Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle Laadintaohjeissa on todettu, että sisäisistä vuokrista ja tilamäärärahoista tehdään erillinen esitys. Liite 1 Liite 2 Sisäiset tilamäärärahat ja tilavuokrat otettiin käyttöön kuluvan vuoden talousarviossa sitovina erinä. Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt alustavan esityksen vuoden 2015 tilamäärärahoista. Alustava esitys on liitteenä. Liitteenä on myös yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät sisäisten vuokrien periaatteet. Vuoden 2015 tilamääräraha on laskettu vuosien kiinteistökustannusten keskiarvona siten, että olennaiset korjauskulut on poistettu. Kustannukset on korjattu kiinteistönpidon indeksillä 3/2014 vuodentakaiseen verrattuna, korjaus 3,21 %. Tätä indeksin tarkasteluajankohtaa voitaneen jatkossakin käyttää, jotta tiedot saadaan riittävän ajoissa muuhun budjettiaikatauluun nähden. Kustannustason nousuksi on arvioitu 1,5 % ensi vuodelle. Ensi vuonna tilamääräraha pohjautuu 75 % todellisiin kustannuksiin ja 25 % jäsen- ja asukasmääriin (67/33). Kustannuspohjassa on mukana seurakunnallisten tilojen kustannusten osuus (pl. liiketilat ja asunnot), siinä ei ole mukana siivousliikkeiden kustannuksia eikä vahtimestarien henkilöstökustannuksia. Tilamäärärahat sisältyvät yksikkökohtaiseen toimintakatetavoitteeseen. Mikäli seurakunta tai toimintayksikkö päättää luopua jostakin tilasta, josta on peritty sisäistä vuokraa, luetaan käyttötaloudessa syntyvä säästö puolen vuoden ajan jälkeen kokonaisuudessaan luopuvan seurakunnan tai toimintayksikön käyttötalouden hyödyksi ilman siirtymäaikaa. Tilamäärärahaa ei kuitenkaan anneta todellisia kustannuksia enempää. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään vuodelle 2015 tilamäärärahat ja perittävät sisäiset tilavuokrat oheisen liitteen mukaisena. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut, kaikki yksiköt

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 7(43) D:TAL: 232/000/ Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatiminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin pyytää seurakuntaneuvostoilta, yhteisiltä työmuodoilta ja hallintoviraston yksiköiltä linjauksia siitä, miltä pohjalta ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu toteutetaan. Seurakuntaneuvostoja, yhteisiä työmuotoja ja hallintoviraston yksiköitä pyydettiin linjauksia antaessaan kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Mitä ajatuksia johtoryhmän kesäkuinen liitteenä oleva yhteenveto otsakkeella Kolmas tie seurakuntien rakennemuutos 2014 herättää? Tarkoitus on, että tässä vaiheessa tehdään sääntövalmistelun pohjaksi perusratkaisu koskien seurakunnissa tehtävän varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön organisoitumista. Yhteisen kasvatuksen muiden toimintojen sekä diakoniakeskuksen ja yhteiskuntavastuun muiden toimintojen rakenteita esitetään arvioitavaksi lähitulevaisuudessa erikseen seurakuntien ja kyseisten yksiköiden yhteistyönä. 2. Mikä on linjauksenne siitä, rakennetaanko varhaiskasvatus- ja nuorisotyö seurakuntien työnjohdon alaisuuteen vai säilytetäänkö ne nykyisen mallin mukaan yhteisinä työmuotoina? Mitkä ovat keskeiset perusteet esityksellenne? 3. Mitä vahvuuksia ja kysymyksiä nousee esiin arvioitaessa eri toimintojen järjestämistä joko seurakuntiin organisoituina tai nykyiseen tapaan yhteisinä työmuotoina? Tätä on hyvä arvioida kaikkien yhteisten tehtävien osalta laajemmin. Linjausten antajilla on ollut käytössään asian valmisteluun liittyvä laaja taustamateriaali vuodelta 2014 sekä myös aiemmilta vuosilta. Ohje-, johto ja toimintasääntöjen valmistelu on osa Tampereen seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutosprosessia. Sen keskeisiä tekijöitä ovat olleet seurakuntarakenteen muutos sekä uuden perussäännön hyväksyminen. Ne ovat mahdollistaneet johtamisjärjestelmän ja toimintakulttuurin uudelleen arvioinnin. Toimintaympäristön muutos nopeutuu. Samalla se muuttuu koko ajan entistä moniulotteisemmaksi ja vaikeammin ennakoitavaksi. Syyskauden 2014 kuluessa tehdään sääntöjen valmistelun myötä ne tarvittavat ratkaisut, jotka mahdollistavat uudenlaiseen johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmään siirtymisen vuoden 2015 alkaessa. Osa yhteisestä arviointityöstä jää vielä vuoden 2015 puolelle.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 8(43) Kokonaismuutos merkitsee seurakuntien, yhteisten työmuotojen ja tukipalveluiden välisten kaikkien rajapintojen uudelleen arviointia. Työn yhteisyys korostuu eri toimintojen erillisyyden samalla vähetessä. Samalla tulee vahvistaa eri sisältöalojen asiantuntijaosaamista. Kaiken seurakuntatyön tulee muuttua. Tampereen seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutoskokonaisuus on ollut haasteellinen. Eri ratkaisuihin on ymmärrettävästi liittynyt perusteltuja ja voimakkaasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Pyrkimyksenä on ollut löytää strategisesti johdonmukaisia ratkaisuja, joissa erilaiset näkemykset tulevat mahdollisimman hyvin kuulluiksi. Ratkaisujen tulee olla samalla selkeitä, luovuutta ja innovatiivisuutta tukevia sekä rakenteita ja toimintakäytäntöjä keventäviä. Mahdollisimman suuren osan yhteisistä voimavaroista tulee kohdentua työhön seurakuntalaisten ja tamperelaisten parissa. Toimintaympäristön muutoksen nopeutuessa ja sen muuttuessa yhä heikommin ennakoitavaksi tulee ratkaisujen olla myös joustavia. Sääntöjen tulee selkeydessään kuitenkin samalla luoda tilaa tarvittaville muutoksille. Myös itse sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli yhteinen tarve muutokseen on tunnistettavissa. Tulevaisuudessa tarvitsemme aiempaa enemmän myös perusteellista jäsenlähtöistä arviointia sekä toiminnan tarkastelemista seurakuntalaisten ja tamperelaisten silmin toimintaprosesseina. Perussäännössä mainittu seurakuntien yhteinen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinaatiotoiminta turvaa yhdessä prosessimaisen toimintatavan kanssa sen, että pystymme strategiamme mukaisesti toimimaan kuin yksi seurakunta. Perussääntö on sen piiriin kuuluvien seurakuntien yhteinen sopimus siitä, mitä ne kirkkolain 11 luvun 2 :ssä mainittujen seurakuntayhtymälle kuuluvien lakisääteisten tehtävien lisäksi haluavat hoitaa yhdessä. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä perussäännössä yksilöidään nämä sekä hallintoon ja talouteen että toimintaan liittyvät asiat. Perussäännössä mainitaan sekä kasvatuksen sovitut toiminnot että diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot. Ohje-, johto- ja toimintasäännöillä määritellään lähemmin, mitä näillä sovituilla toiminnoilla tarkoitetaan. Liite 3 Seurakuntaneuvostojen, yhteisten työmuotojen sekä hallintoviraston yksiköiden antamat sääntöjen valmistelua koskevat linjaukset kokonaisuudessaan sisältyvät liitteenä olevaan koosteeseen. Yhteenvetona tähänastisesta päätöksenteosta, tehdystä valmistelusta sekä valmistelua evästävistä linjauksista voidaan todeta seuraavaa:

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 9(43) 1. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmisteluprosessin aikataulu syyskaudella 2014 Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu sekä niistä päättäminen syyskaudella 2014 etenee seuraavasti: 4.9. yhteinen kirkkoneuvosto päättää valmisteluprosessin kulusta sekä linjaa säännöstön kokonaisrakennetta ja niitä keskeisiä sisältöjä, joiden pohjalta valmistelutyö tehdään luottamushenkilöiden seminaarityöskentely seurakuntaneuvostojen kokoukset yhteinen kirkkoneuvosto käy valmistelua evästävän ja siitä informoivan lähetekeskustelun suunnittelutoimikunta yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ohje-, johto- ja toimintasäännöistä seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemien johtokuntien lausunnot seurakuntaneuvostojen kokoukset suunnittelutoimikunta yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ohje-, johto- ja toimintasäännöt huomioiden niistä annetut lausunnot sekä lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy perussäännössä mainitut ohje-, johto- ja toimintasäännöt niin, että ne astuvat voimaan lukien Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat päättävät kokousaikatauluista kukin osaltaan tähän kokonaissuunnitelmaan liittyen. 2. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelutyön toteuttaminen Valmistelutyöstä vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja yhdessä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja vt. hallintojohtajan kanssa. Käytännön valmistelutyöhön osallistuvat johtavat kappalaiset Antero Eskolin ja Markku Komulainen sekä muutossuunnittelijana asti toimiva pastori Tero Matilainen. Valmistelutyössä ovat tiiviisti mukana myös yhteisten työmuotojen johtajat ja hallintoviraston päälliköt. Johtavat kappalaiset kommentoivat valmistelua.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelusta palautetta antavat luottamushenkilöt. Työskentelytavoista sovitaan yksilöidysti erikseen. Palautteen antaminen ja kommentointi voi tapahtua paitsi yhteisissä työskentelyissä myös verkon kautta. Seurakuntayhtymän johtoryhmä ja seurakuntien johtoryhmät seuraavat valmistelua ja kommentoivat sitä tarvittaessa. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston panos valmistelutyöhön toteutuu edellä aikataulun yhteydessä yksilöidyllä tavalla. Valmistelutyössä käytetään juridista asiantuntijakonsultointia. 3. Säännöstön rakenne Kirkkojärjestyksen 7. luvun 1 :ssä todetaan: Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta ja seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan ja seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Yhteisellä kirkkoneuvostolla tulee olla ohjesääntö. Edellä mainittu kirkkojärjestyksen kohta merkitsee sitä, että muilta osin perussäännössä tarkoitetun säännöstön rakenne voidaan varsin vapaasti harkita Tampereen tilanteeseen sopivaksi. Sääntöjen valmistelutyö tehdään siten, että valmistellaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä yhteisten tehtävien johtosääntö. Valmistelutyön edetessä harkitaan, mitä muita sääntöjä mahdollisesti tarvitaan. 4. Valmistelutyötä evästävät keskeiset sisällölliset linjaukset Yhteisen kirkkoneuvoston pyytämiä linjauksia koskien ovat seurakunnat ja yksiköt tehneet perusteellista arviointia kukin omista näkökulmistaan ja lähtökohdistaan käsin. Tuomiokirkkoseurakunnan ja Messukylän seurakunnan linjaukset ovat seurakuntaneuvostojen yksimielisiä kannanottoja. Eteläisen seurakunnan kannanottoon liittyy eriävä mielipide. Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto äänesti kannanotostaan hyväksyen esittämänsä linjaukset äänin Kokonaisuutena voidaan siis todeta seurakuntaneuvostojen kannanottojen painottavan varsin laajasti samansuuntaisia valmistelun lähtökohtia. Kasvatustyön johtokunta on linjauksissaan asettunut seurakuntaneuvostojen kannanotoista poikkeavien näkökulmien taakse. Johtokunta nostaa esityksessään johtosääntövalmistelun pohjaksi kaksi vaihtoehtoa. Niistä ensimmäisen mukaan kokeilujakson ajan jatkettaisiin toimintaa nykyisellä johtamisjärjestelmällä. Johtokunnan vaihtoehtoisen esityksen mukaan lähiesimiehet siirrettäisiin seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrojen alai-

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) suuteen. Lastenohjaajat ja nuorisotyönohjaajat jäisivät tässä vaihtoehdossa yhteisen työmuodon työntekijöiksi. Kokonaisuutena voidaan todeta, että esitetyissä linjauksissa liitytään useimmilta osin johtoryhmän kesäkuisiin linjauksiin, joihin toki esitetään myös joitakin kriittisiä kommentteja. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen käytännön valmistelutyö edellyttää riittävän selkeitä perusratkaisuja, joiden linjaaminen on yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä. Linjausten toisistaan poikkeavissa sisällöissä on tärkeitä näkökohtia, jotka tulee edessä olevissa ratkaisuissa ottaa huomioon. Ratkaisujen tulee tukea vahvuuksia samalla minimoiden riskejä. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tässä vaiheessa sääntöjen valmistelulle tarvittavat linjaukset. Edellä yksilöidyn valmisteluprosessin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto päättää säännöistä Perusteellisen valmisteluprosessin pohjalta voidaan esittää hyväksyttäväksi perussääntöön pohjautuvien ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelulle seuraavat linjaukset: Hyväksytyn perussäännön 5 mukaisesti koko henkilöstö on palvelussuhteessa seurakuntayhtymään lukuun ottamatta kirkkolain 6 luvun 13 :n ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 :n mukaisia kirkkoherran, yhtä kanttorin ja yhtä diakonian virkaa jokaisessa seurakuntayhtymän seurakunnassa. Perussäännössä todetaan edelleen, että henkilöstön sijoittamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakunnat hoitavat seurakuntaan sijoitetun henkilöstön työnjohdon. Lapsityönohjaajat sekä seurakuntien alueella toimivat nuorisotyönohjaajat ja johtava nuorisotyönohjaaja tulevat vastaavalla tavalla muiden työalojen henkilöstön kanssa osaksi seurakuntien työyhteisöjä niiden moniammatillisiin tiimeihin. Kirkkoherrat toimivat kaikkien keskijohdon työntekijöiden myös lapsityönohjaajien ja johtavien nuorisotyönohjaajien esimiehinä. Työvoiman joustava käyttö yhteisiin hankkeisiin yli seurakuntarajojen on tarkoituksenmukaisella tavalla turvattava myös jatkossa. Työntekijöiden tehtävänkuvauksissa mainitaan vastuut lähikirkkoalueella, koko seurakunnan alueella ja seurakuntayhtymän alueella. Muista poikkeavat työaikajärjestelyt ovat keskeinen syy siihen, että jatkovalmistelussa lastenohjaajien sijoittumista organisaatioon pohditaan erikseen varhaiskasvatuksen esittämät varteenotettavat näkökohdat huomioon ottaen. Kasvatuksen johtokunnan sekä henkilöstön valmisteluprosessin kuluessa esiin nostamat työn arkeen eri tavoin liittyvät merkittävät näkökulmat tullaan jatkovalmistelussa ottamaan huolelliseen pohdintaan.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Toimialakohtaisen asiantuntemuksen välittyminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen turvataan kaikkia toimijoita sitovalla tavalla. Tämä liittyy perussäännössä mainitun prosessimaisen työskentelytavan kehittämiseen. Sen konkreettisista kohdista sisältöjen organisoinnin ja määrärahojen määräytymisperusteiden osalta päättää yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyessään ohje-, johto- ja toimintasäännöt. Näitä sisältöjä yhteinen kirkkovaltuusto tarvittaessa tarkentaa hyväksyessään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman. Eri toimialoilla voi jatkossa olla joko johtokuntia tai erityisesti sisällölliseen osaamiseen painottuvia asiantuntijaryhmiä. Sääntöjä laadittaessa kuvataan yksityiskohtaisesti hallinnollisten johtokuntien ja asiantuntijaryhmien valtuuksien ja vastuiden erot. Prosesseihin perustuva toiminnan ohjaaminen korostaa asiantuntijuuden merkitystä. Perussäännössä mainitut seurakuntatyön yhteiset kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointitoiminnot turvaavat myös osaltaan strategisen tavoitteen toimimme kuin yksi seurakunta toteutumisen. Tämä otetaan huomioon sääntövalmistelussa. Kirkon perustehtävälle uskollisena sen tulee olla entistä jäsenlähtöisempää ja toimintaympäristön muutoksiin reagoivaa. Yhteiseen kasvatuksen kokonaisuuteen sijoittuvat toiminnot sekä diakoniakeskuksen ja yhteiskuntavastuun yhteiset toiminnot määritellään toimintokohtaisesti kevätkauden 2015 kuluessa. Valmistelu tapahtuu edellä kuvatulla tavalla työn asiantuntijoiden, operatiivisen johdon ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Perheneuvonta ja sairaalasielunhoito jatkavat toiminnan nykyisissä puitteissa kuitenkin niin, että johtamisjärjestelmän kehittyminen vaikuttaa toimintatapaan strategisten linjausten mukaisesti. Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan kokouksen ilmoitusasioiden yhteydessä yhteisen kirkkoneuvoston asettaman työryhmän työskentelyn tuloksista. Työryhmä sai tehtäväkseen valmistella yhtymän johtamisen rakennetta hallintojohtajan viran vapautuessa. Näiltä osin yhteisessä kirkkoneuvostossa käytävä keskustelu evästää myös sääntövalmistelua yhteisten tehtävien kokonaisuuden osalta. Myöhemmin on tullut tietoon, että myös kiinteistöpäällikön tehtävä vapautuu lukien. Hyvissä ajoin ennen seuraavan luottamushenkilökauden loppua vuonna 2018 toteutetaan uudistettujen rakenteiden ja toimintakäytäntöjen jäsenlähtöinen arviointi. Sen pohjalta voidaan muuttaa nyt tehtäviä päätöksiä. Muutokset ovat mahdollisia myös aiemmin, mikäli niihin riittävän yhteisesti nähdään tarvetta.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Tulevien ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelutyön yhteydessä tullaan tekemään lapsivaikutusten arviointi. Siinä analysoidaan kasvatustyötä koskevien järjestelyjen mahdollista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Johtoryhmä on jo aiemmin todennut, että lähiaikoina on tarpeen tarkentaa lapsivaikutusten arvioinnin käytännön toimintatapoja. Kirkkovaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen sekä kasvatustyön johtokunnan jäsen Marja-Sinikka Tuhkanen- Mattila on jättänyt päivätyn kirkkovaltuutetun aloitteen otsikolla Lapsivaikutusten arviointi koskien kasvatustyötä ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Tähän kirkkovaltuutetun aloitteeseen annetaan vastaus siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi käsitellä asian kokouksessaan Suunnittelutoimikunta käsitteli työskentelyssään perusteellisesti ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatimista. Suunnittelutoimikunnan työskentelyssä esille nousseet linjaukset on otettu huomioon tässä esittelyssä. Samoin ne otetaan huomioon tulevassa sääntöjen valmistelutyössä. Työskentelyn sisällöt on yksityiskohtaisesti kirjattu suunnittelutoimikunnan kokouksen muistioon. Muistio laitetaan sen valmistuttua Arkki-intranettiin Strategia ja kärkihankkeet sivun tiedostoluetteloon. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyt ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelua koskevat sisällöt koskien valmistelun ja päätöksenteon aikataulua, valmistelutyön toteuttamista, säännöstön rakennetta sekä valmistelua evästäviä keskeisiä sisällöllisiä linjauksia 2. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyöhön osallistuvat luottamushenkilöedustajat. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi ensin asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta esittelijä tarkensi 2. ponsiehdotuksensa muotoon että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoivat luottamushenkilöedustajat. Anne Karhola ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoiviksi luottamushenkilöedustajiksi Anne Karholan, Kalle Mäen, Sirpa Koiviston, Varpu Lipposen, Heikki Päätalon, Riitta Alajan, Pekka Uusitalon ja Eero Rovon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun 2. ponnen yksimielisesti.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyt ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelua koskevat sisällöt koskien valmistelun ja päätöksenteon aikataulua, valmistelutyön toteuttamista, säännöstön rakennetta sekä valmistelua evästäviä keskeisiä sisällöllisiä linjauksia 2. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoiviksi luottamushenkilöedustajiksi Anne Karholan, Kalle Mäen, Sirpa Koiviston, Varpu Lipposen, Heikki Päätalon, Riitta Alajan, Pekka Uusitalon ja Eero Rovon. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, hallintoviraston yksiköt

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) D:TAL: 259/034/ Seurakuntayhtymän varainhoitopalveluiden hankinta Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varoja on hoitanut muutama varainhoitotaho täydellä varainhoitovaltakirjalla tai konsultatiivisella valtakirjalla. Lisäksi seurakuntayhtymällä on ollut suoria osake- ja rahastosijoituksia. Suomen Sijoitustutkimus on laatinut kuukausittain sijoituksista yhteenvetoraportit, joissa on mm. pääoman kehitys, tuotto- ja riskikehitys, allokaatiojakauma (osakkeet, korot ja muut sijoitukset) ja erilaisia tunnuslukuja. Seurakuntayhtymällä on sijoitusvarallisuutta yhteensä n milj. euroa markkinahinnoin. Taloustoimikunnan kokouksessa on päätetty varainhoidon kilpailuttamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan sijoitussuunnitelman ajalle Sijoitussuunnitelma sisältää seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan keskeiset periaatteet. Sijoitussuunnitelma toimi strategisena ohjeena myös varainhoidon kilpailutuksessa, jonka takia sijoitussuunnitelmaa työstettiin vielä joiltakin osin paremmin kilpailutuksen pohjamateriaalia palvelevaksi. Taloustoimikunta on valmistellut kilpailutusta aktiivisesti noin vuoden ajan. Kilpailutusprosessissa asiantuntija-apua on lisäksi hankittu Suomen Sijoitustutkimukselta, joka valmisteli tarjouspyyntöä, analysoi osaltaan tarjouksia ja laati suosituksen päätöksentekoa varten valittavista varainhoitajista. Varainhoidon kilpailutuksen tavoitteena oli saada hoidettavalle pääomalle sijoitussuunnitelman mukainen vastuullinen, laadukas ja kilpailukykyinen varainhoito. Tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena oli, että salkunhoidossa tulee noudattaa sijoitussuunnitelman mukaisia minimi- ja maksimiallokaatiorajoja sekä muita sijoitussuunnitelman riskirajoituksia ml. maksimaalista sallittua riskirajaa. Myös vastuullisuuden näkökulmaa korostettiin ja varainhoitajilta edellytettiin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista. Hallinnoitavan omaisuuden määrän tuli tarjoajalla olla vähintään 0,5 miljardia euroa. Kilpailutettavien salkkujen varainhoidon pääomat pyydettiin tarjoamaan 11 meur ja 7 meur määräisinä. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin julkisten hankintojen virallisella ilmoituskanavalla Hilmassa. Tarjoukset pyydettiin jättämään sähköpostitse viimeistään klo 15 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tuli osoittaa sähköpostitse klo 12 mennessä Suomen Sijoitustutkimukselle. Vastaukset saatuihin kysymyksiin lähetettiin tarjoajille

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Määräaikaan mennessä saapui 10 tarjousta: Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Danske Capital, Danske Bank Oyj eq Varainhoito Oy Evli Pankki Oyj FIM Varainhoito Oy LähiTapiola Varainhoito Oy Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike Pohjola Varainhoito Oy SEB Varainhoito Suomi Oy Seligson & Co Oyj. Saapuneita tarjouksia arvioitiin kolmessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjoajien soveltuvuutta ja tarjotun palvelun osalta vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Tämän vaiheen läpäisi seitsemän tarjoajaa. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, jonka läpäisi edelliset samat seitsemän tarjoajaa. eq Varainhoito Oy, FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj eivät toimittaneet vähimmäisvaatimuksena vaadittua vähintään viiden vuoden tuottohistoriaa osakkeista ja korkosijoituksista koostuvista täyshoitomandaateista, jonka tuli olla todennettavissa pätevällä ulkopuolisen tahon todentamalla vähintään saakka ulottuvalla GIPS-raportilla GIPS - Global Investment Performance Standards - on kansainvälinen säännöstö, jota sovelletaan varainhallinnan tuloksen laskentaan ja raportointiin. Sen tarkoituksena on ennen kaikkea taata yhtenevät laskentamenetelmät, avoimuus ja eri varainhallintayhtiöiden keskinäinen vertailukelpoisuus. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin ja vertailtiin tarjouksia kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Varainhoitajan valintaperusteina käytettiin sekä laatua että hintaa. Laadun ja hinnan painoarvo oli puolet molempien. Laatua arvioitiin tuloksellisuudella (20 %), asiantuntemuksella (10 %), resursseilla (10 %), raportoinnilla (5 %) ja yhteydenpidolla (5 %). Hintaa arvioitiin paitsi euromääräisenä hintana myös kustannusten ennakoitavuudella. Liitteet 4-5 Liitteenä on arviointi- ja pisteytystaulukko, josta näkyy tarkemmin myös kunkin arviointitekijän tarkempi sisältö. Liitteenä on myös tarjouspyyntö kokonaisuudessaan. Varainhoitajien tuloksellisuutta on arvioitu tarkastelemalla varainhoitajien rahastovalikoiman laatua analysoimalla varainhoitajien kaikkien vähintään viiden vuoden tuottohistorian omaavien julkisesti noteerattujen rahastojen viiden vuoden tuotot suhteessa pätevään viiteryhmään käyttäen Finanssialan Keskusliiton Rahastoraporttia Sen lisäksi varainhoitajien tuloksellisuutta on tarkasteltu analysoimalla heidän menes-

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) tystään osake- ja korkosijoituksista koostuvien salkkujen hoitamisessa tarkastelemalla tarjoajien tarjouspyynnön mukaisen GIPS-verifioidun yhdistelmäsalkun historiaa. Kaikilla toimijoiden ehdottamilla yhteyshenkilöillä ja varayhteyshenkilöillä on monivuotinen kokemus finanssialalta, samoin keskeisillä salkunhoitajilla. Tarjoajilla on kokemusta monen tyyppisistä instituutioasiakkaista. Pyydettyjä asiakasreferenssejä on annettu vaihtelevasti. Varainhoitajien organisaatioiden resursseja arvioitaessa on huomioitu sekä konsernitason että Suomen organisaation resurssit. Analyysi- ja riskiresurssien kuvauksien vakuuttavuudessa oli vain hienoisia eroja. Järjestelmien kuvaukset olivat kaikilla vakuuttavia. Danske oli anoa, joka suoraan ilmoitti pystyvänsä hoitamaan seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelman mukaista strategiaa. Useimmat tarjoajat täyttivät % seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelman vaatimustasosta. Arvioitiin myös raportoinnin selkeyttä. Evli Pankki Oyj:llä ei ollut raportointimallia, jonka olisi voinut kattavasti arvioida. Kaikki varainhoitajat ovat tarjonneet aktiivista yhteydenpitoa ja tyypillisesti tapaamisia ehdotettu neljännesvuosittain sekä tarvittaessa. Melkein kaikilla on kuvaus yhteydenpidosta. Vertailussa mukana olevien tarjousten palkkiorakenteet olivat varsin yhtenevät ja vertailukelpoiset. Tarjouksissa ei esitetä esimerkiksi tuottosidonnaisia palkkioita. Danske Capital, Danske Bank Oyj tarjoaa kiinteää allokaatiosta ja käytettävistä rahastoista riippumatonta palkkiotasoa, mikä on hyvä kustannusten ennakoitavuuden kannalta. TER-lukua käytettiin varainhoitajien palkkiorasitetta kuvaavana lukuna. TER-luku on yleinen varainhoitoalalla käytetty tuotteen tai palvelun palkkiorasitetta kattavasti kuvaava luku. Saatujen tarjousten käsittelyvaiheessa Suomen Sijoitustutkimus toimi esittelevänä asiantuntijana arvioitaessa mm. tarjoajien soveltuvuutta, tarjouksien tarjouspyynnönmukaisuutta sekä asiantuntijana tarjouksien vertailemisessa keskenään ja tarjouskilpailun voittajien toteamisessa. Taloustoimikunnan valtuuttama pienryhmä haastatteli kaikki jatkoon päässeet varainhoidon tarjoajatahot Pientyöryhmään kuuluivat hallintojohtajan lisäksi taloustoimikunnan jäsenet Ritva Tiainen ja Arto Kiiskinen sekä talouspäällikkö. Tarjoajilla oli mahdollisuus suullisesti selventää tarjouksessaan esille tuomia seikkoja. Tarjousten arvioinnista ja tuloksista keskusteltiin taloustoimikunnan kokouksessa Taloustoimikunta päätyi esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että valitaan kaksi varainhoitajatahoa, joille annetaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston sijoitusvarat hoidettavaksi

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla. Valtakirja esitetään Suomen Sijoitustutkimuksen suosituksen ja taloustoimikunnan sen pohjalta tekemän perusteellisen arvioinnin jälkeen annettavaksi Danske Capital, Danske Bank Oyj:lle ja Pohjola Varainhoito Oy:lle. Siirtymävaiheessa tulee huomioida tarjouspyynnössä esitetyt seikat mm. siirtymävaiheen osalta. Tarjouksiin ja Suomen Sijoitustutkimuksen loppuraporttiin on mahdollisuus tutustua ennen kokousta talouspäällikön työhuoneessa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. valitaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varainhoitajiksi Danske Capital, Danske Bank Oyj ja Pohjola Varainhoito Oy täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Käsittely Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta esittelijä tarkensi ponsiehdotustaan muotoon valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö neuvottelemaan sopimuksista ja allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun 2. ponnen yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. valitaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varainhoitajiksi Danske Capital, Danske Bank Oyj ja Pohjola Varainhoito Oy täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö neuvottelemaan sopimuksista ja allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi 1. ponnen osalta hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ponnen osalta päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). valitut tarjoajat, muut tarjouksen jättäneet, talouspalvelut

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) D:TAL: 231/049/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisen työterveyshuollon palvelut Esittely Liite 6 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on kilpailuttanut seurakuntayhtymän henkilöstön käyttämät lakisääteisen työterveyshuollon palvelut vuosille , optiona ovat vuodet 2019 ja Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen optiovuosia edeltävän vuoden ehdoin. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Esitetyn optiovuosien käyttämiseen tilaajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta. Palveluntarjoajan kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan luonteeltaan puitesopimus. Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. Työterveyshuoltoon sisältyy ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä sopimuksen mukainen sairaanhoito. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, lakisääteisten tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan, terveystarkastukset (työhönsijoitus- ja terveydenseurantatarkastukset, lakisääteiset terveystarkastukset), työkykyä ylläpitävän toiminnan, sairauspoissaolojen seurannan järjestelyn, tapaturmien torjunnan ja ensiapuvalmiuden ylläpidon. Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, fysioterapeutin ja psykologin vastaanotot sekä erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2013 oli noin euroa. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa on tällä hetkellä noin 585 päätoimista työntekijää. Seurakuntayhtymässä työterveyslääkärin palveluita on oikeutettu käyttämään viranhaltija/työntekijä, jonka päätoiminen palvelussuhde on kestänyt tai on tarkoitettu kestämään yli neljä kuukautta. Palvelun tuottajan valinta perustui kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon. Kokonaistaloudellisuutta arvioitiin seuraavasti: - Hinta, painoarvo 60% - Palvelun tarjoajan laatupisteet, painoarvo 40 %. Laadullisessa arvioinnissa arvioitiin kuinka hyvin tarjoaja osoittaa pystyvänsä vastaamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tarpeeseen työterveyspalveluiden tuottamisessa. Tarjoajan oli kuvattava jokainen laadullinen kohta (viisi kappaletta). Tämän pohjalta suoritettiin laadullinen vertailu.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Hinta, painoarvo 60 %, laskettiin pyydetyssä liitteessä olevien esimerkkipalvelujen perusteella. Liitteeseen oli koottu sitoumuksetta esimerkkejä eniten käytetyistä ja kustannuksiltaan olennaisimmista palveluista. Tarjousten hinnan arviointi tapahtui suhteuttamalla kaikkien tarjoajien kokonaishinta edullisimman tarjouksen kokonaishintaan. Laadulliset valintaperusteet: 1. Kahden ilmoitetun asiakasyrityksen sairauspoissaolojen vähentäminen prosentteina. Esimerkki vuosien 2012 ja 2013 välisenä aikana. Painoarvo 10 % 2. Palvelun laadun yhtenä osatekijänä oli se onko palvelun tarjoajalla tarjota 1) laboratoriopalvelut 2) röntgenpalvelut 3) erikoislääkäripalveluita (esim. psykologi, sisätautien erikoislääkäri) samoissa tiloissa yhdessä toimipisteessä Tampereella. Painoarvo tälle kokonaisuudelle oli 10 %. 3. Tampereella olevien toimipisteiden lukumäärä, jotka ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän työterveyspalveluiden käytössä. Painoarvo 5 %. 4. Aukioloaika: arkipäivien (5 arkipäivän viikko) maanantai perjantai välisenä aikana työterveyspalveluiden yhteenlaskettu aukioloajan tuntimäärä yhdessä viikossa. Tähän laskentaan käytettiin vain yhtä Tampereella sijaitsevaa henkilöstön käyttöön varattua päätoimipistettä. Painoarvo 5 %. 5. Työkokemuksen vertailussa verrattiin vastaavan työterveyslääkärin (yksi henkilö) työkokemusaikaa sekä yhtä päävastuullisen eli vastaavan työterveyshoitajan työkokemusaikaa (yksi henkilö) ja lisäksi heidän varahenkilöidensä työkokemusaikoja. Painoarvo 10 %. Tampereen lääkärikeskus Oy, Koskiklinikka oli antanut laatuvertailun kohtaan 1 sairauspoissaolojen pudotuksen määrän prosenttiyksikköinä. Jotta asiakasyritysten sairauspoissaolojen vähentyminen prosentteina olisivat tarjoajien välillä vertailukelpoisia keskenään, pyydettiin Tampereen lääkärikeskus Oy, Koskiklinikkaa muuntamaan ao. tieto prosenteiksi. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Kyseessä oli EU-kilpailutus. Hankintailmoitus nro julkaistiin Hilmassa Suljetut, kirjalliset tarjoukset pyydettiin jättämään kirjekuoressa viimeistään perjantaina klo mennessä postiosoitteella Tampereen

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1 25.10.2010 Kokous 6/2010 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, Sali 4, 25.10.2010 klo 17 Jäsenet Poissa Posti Timo Haukijärvi Eino Harinen Ari Hirvensalo Raija Hirvonen Eero Leinonen Anja Lemberg Raija

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Aika Paikka Torstai 9.3.2017 klo 18.30 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016 AIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.00 18.57. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Haikka Juha Mäkinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot