TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne Korpinen, Tapio Parviola, Jarno Pälä, Anni ei läsnä 154 käsittelyn aikana Kiiskinen, Arto Laura Pöyhösen varajäsen Simelius, Maija Poissa: Kulkas, Matti Pöyhönen, Laura Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Hjerppe, Ilkka Korri, Pia Niemi, Pekka yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 152 ja 154 käsittelyn aikana yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra varhaiskasvatustyön johtaja yhteiskunnallisen työn johtaja nuorisosihteeri kiinteistöpäällikkö, ei läsnä 153 käsittelyn aikana Esittelijät Mukari, Eija vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö, ei läsnä 153 käsittelyn aikana Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 2(43) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella syyskuun päivänä 2014 Riitta Alaja Jarno Parviola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 3(43) Käsitellyt asiat 144 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Vuoden 2014 tilinpäätöksen korkotulojen kirjaus Sisäiset tilamäärärahat vuoden 2015 talousarviossa Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatiminen Seurakuntayhtymän varainhoitopalveluiden hankinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisen työterveyshuollon palvelut Lainan lyhentäminen hautainhoitorahastolle ja laina-ajan jatkaminen Selvityksen antaminen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille Antti Punkarin kanteluun oikeuskanslerille Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Eteläisen seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Harjun seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Messukylän seurakunnan alueella Vahtimestarin, joka toimii ylivahtimestarina, virantäyttö Tuomiokirkkoseurakunnan alueella Eron myöntäminen suntio Vesa Tuomiselle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 40

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 4(43) 144 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 145 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Alaja ja Jarno Parviola. 146 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 147 Ilmoitusasioita 1. Seurakuntayhtymän johtamisen rakennetta suunnittelevan työryhmän raportti 2. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 30-34/ Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 25-27/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 41-52/ Seurakuntien talon vuokralaistilanne 6. Näsin seurakuntasalissa järjestetään klo Kirkonrakentajien foorumi. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille seurakuntayhtymä maksaa 25 euron osallistumismaksun. 7. Kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen kertoi, että pitkäaikainen luottamushenkilö Eino Mäkinen siunataan Tesoman kirkossa lauantaina Tänään Koskikeskuksessa on Hyvän tekemisen tori, joka on toiminnallinen osa seurakuntavaalikampanjaa. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 5(43) D:TAL: 245/043/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen korkotulojen kirjaus Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän rahavarat talletetaan pankkitileille ja sijoitetaan erilaisiin raha- ja osakemarkkinainstrumentteihin erottelematta sitä, minkä rahaston tai kustannuspaikan varoista on kyse. Saatuja korkotuloja kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä eri rahastoille pääoman perusteella laskennallisella korkotulolla. Tarkan keskimääräisen korkoprosentin laskeminen erityyppisistä, eripituisista ja erikorkoisista sijoituksista on erittäin työläs toimenpide. Laskennallisena keskikorkona on viime vuosien tilinpäätöksessä käytetty seuraavia korkokantoja: 2009 / 1,61 %; 2010 / 1,281 %; 2011 / 2,192 %; 2012 / 1,236 % ja 2013 / 0,514 %. Yleisen korkokehityksen vuoksi rahastojen korotulojen kirjauksissa ehdotetaan käytettäväksi vuoden 2014 tilinpäätöksessä 0,488 % korkotasoa, joka on ollut keskimääräinen 12 kk euribor-korko kesäkuussa Korkotulot hyvitetään rahastoille mukaisten pääomien perusteella. Lisäksi ehdotetaan, että alle 10 euron korkotuloja ei hyvitetä niiden aiheuttamien käsittelykulujen takia. Rahastot ovat ns. rahastoidut varat, hautainhoitorahaston hoitotalletukset ja testamentit. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. rahastoja hyvitetään 0,488 %:n korolla niiden pääomien perusteella 2. rahastoja hyvitetään korkotuloilla seuraavasti: rahastoidut varat 2.367,83 euroa, hautainhoitorahaston hoitotalletukset 193,09 euroa ja testamentit 5.802,41 euroa, yhteensä 8.363,33 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 6(43) D:TAL: 209/041/ Sisäiset tilamäärärahat vuoden 2015 talousarviossa Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle Laadintaohjeissa on todettu, että sisäisistä vuokrista ja tilamäärärahoista tehdään erillinen esitys. Liite 1 Liite 2 Sisäiset tilamäärärahat ja tilavuokrat otettiin käyttöön kuluvan vuoden talousarviossa sitovina erinä. Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt alustavan esityksen vuoden 2015 tilamäärärahoista. Alustava esitys on liitteenä. Liitteenä on myös yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät sisäisten vuokrien periaatteet. Vuoden 2015 tilamääräraha on laskettu vuosien kiinteistökustannusten keskiarvona siten, että olennaiset korjauskulut on poistettu. Kustannukset on korjattu kiinteistönpidon indeksillä 3/2014 vuodentakaiseen verrattuna, korjaus 3,21 %. Tätä indeksin tarkasteluajankohtaa voitaneen jatkossakin käyttää, jotta tiedot saadaan riittävän ajoissa muuhun budjettiaikatauluun nähden. Kustannustason nousuksi on arvioitu 1,5 % ensi vuodelle. Ensi vuonna tilamääräraha pohjautuu 75 % todellisiin kustannuksiin ja 25 % jäsen- ja asukasmääriin (67/33). Kustannuspohjassa on mukana seurakunnallisten tilojen kustannusten osuus (pl. liiketilat ja asunnot), siinä ei ole mukana siivousliikkeiden kustannuksia eikä vahtimestarien henkilöstökustannuksia. Tilamäärärahat sisältyvät yksikkökohtaiseen toimintakatetavoitteeseen. Mikäli seurakunta tai toimintayksikkö päättää luopua jostakin tilasta, josta on peritty sisäistä vuokraa, luetaan käyttötaloudessa syntyvä säästö puolen vuoden ajan jälkeen kokonaisuudessaan luopuvan seurakunnan tai toimintayksikön käyttötalouden hyödyksi ilman siirtymäaikaa. Tilamäärärahaa ei kuitenkaan anneta todellisia kustannuksia enempää. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään vuodelle 2015 tilamäärärahat ja perittävät sisäiset tilavuokrat oheisen liitteen mukaisena. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut, kaikki yksiköt

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 7(43) D:TAL: 232/000/ Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatiminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin pyytää seurakuntaneuvostoilta, yhteisiltä työmuodoilta ja hallintoviraston yksiköiltä linjauksia siitä, miltä pohjalta ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu toteutetaan. Seurakuntaneuvostoja, yhteisiä työmuotoja ja hallintoviraston yksiköitä pyydettiin linjauksia antaessaan kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Mitä ajatuksia johtoryhmän kesäkuinen liitteenä oleva yhteenveto otsakkeella Kolmas tie seurakuntien rakennemuutos 2014 herättää? Tarkoitus on, että tässä vaiheessa tehdään sääntövalmistelun pohjaksi perusratkaisu koskien seurakunnissa tehtävän varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön organisoitumista. Yhteisen kasvatuksen muiden toimintojen sekä diakoniakeskuksen ja yhteiskuntavastuun muiden toimintojen rakenteita esitetään arvioitavaksi lähitulevaisuudessa erikseen seurakuntien ja kyseisten yksiköiden yhteistyönä. 2. Mikä on linjauksenne siitä, rakennetaanko varhaiskasvatus- ja nuorisotyö seurakuntien työnjohdon alaisuuteen vai säilytetäänkö ne nykyisen mallin mukaan yhteisinä työmuotoina? Mitkä ovat keskeiset perusteet esityksellenne? 3. Mitä vahvuuksia ja kysymyksiä nousee esiin arvioitaessa eri toimintojen järjestämistä joko seurakuntiin organisoituina tai nykyiseen tapaan yhteisinä työmuotoina? Tätä on hyvä arvioida kaikkien yhteisten tehtävien osalta laajemmin. Linjausten antajilla on ollut käytössään asian valmisteluun liittyvä laaja taustamateriaali vuodelta 2014 sekä myös aiemmilta vuosilta. Ohje-, johto ja toimintasääntöjen valmistelu on osa Tampereen seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutosprosessia. Sen keskeisiä tekijöitä ovat olleet seurakuntarakenteen muutos sekä uuden perussäännön hyväksyminen. Ne ovat mahdollistaneet johtamisjärjestelmän ja toimintakulttuurin uudelleen arvioinnin. Toimintaympäristön muutos nopeutuu. Samalla se muuttuu koko ajan entistä moniulotteisemmaksi ja vaikeammin ennakoitavaksi. Syyskauden 2014 kuluessa tehdään sääntöjen valmistelun myötä ne tarvittavat ratkaisut, jotka mahdollistavat uudenlaiseen johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmään siirtymisen vuoden 2015 alkaessa. Osa yhteisestä arviointityöstä jää vielä vuoden 2015 puolelle.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 8(43) Kokonaismuutos merkitsee seurakuntien, yhteisten työmuotojen ja tukipalveluiden välisten kaikkien rajapintojen uudelleen arviointia. Työn yhteisyys korostuu eri toimintojen erillisyyden samalla vähetessä. Samalla tulee vahvistaa eri sisältöalojen asiantuntijaosaamista. Kaiken seurakuntatyön tulee muuttua. Tampereen seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutoskokonaisuus on ollut haasteellinen. Eri ratkaisuihin on ymmärrettävästi liittynyt perusteltuja ja voimakkaasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Pyrkimyksenä on ollut löytää strategisesti johdonmukaisia ratkaisuja, joissa erilaiset näkemykset tulevat mahdollisimman hyvin kuulluiksi. Ratkaisujen tulee olla samalla selkeitä, luovuutta ja innovatiivisuutta tukevia sekä rakenteita ja toimintakäytäntöjä keventäviä. Mahdollisimman suuren osan yhteisistä voimavaroista tulee kohdentua työhön seurakuntalaisten ja tamperelaisten parissa. Toimintaympäristön muutoksen nopeutuessa ja sen muuttuessa yhä heikommin ennakoitavaksi tulee ratkaisujen olla myös joustavia. Sääntöjen tulee selkeydessään kuitenkin samalla luoda tilaa tarvittaville muutoksille. Myös itse sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli yhteinen tarve muutokseen on tunnistettavissa. Tulevaisuudessa tarvitsemme aiempaa enemmän myös perusteellista jäsenlähtöistä arviointia sekä toiminnan tarkastelemista seurakuntalaisten ja tamperelaisten silmin toimintaprosesseina. Perussäännössä mainittu seurakuntien yhteinen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinaatiotoiminta turvaa yhdessä prosessimaisen toimintatavan kanssa sen, että pystymme strategiamme mukaisesti toimimaan kuin yksi seurakunta. Perussääntö on sen piiriin kuuluvien seurakuntien yhteinen sopimus siitä, mitä ne kirkkolain 11 luvun 2 :ssä mainittujen seurakuntayhtymälle kuuluvien lakisääteisten tehtävien lisäksi haluavat hoitaa yhdessä. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä perussäännössä yksilöidään nämä sekä hallintoon ja talouteen että toimintaan liittyvät asiat. Perussäännössä mainitaan sekä kasvatuksen sovitut toiminnot että diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot. Ohje-, johto- ja toimintasäännöillä määritellään lähemmin, mitä näillä sovituilla toiminnoilla tarkoitetaan. Liite 3 Seurakuntaneuvostojen, yhteisten työmuotojen sekä hallintoviraston yksiköiden antamat sääntöjen valmistelua koskevat linjaukset kokonaisuudessaan sisältyvät liitteenä olevaan koosteeseen. Yhteenvetona tähänastisesta päätöksenteosta, tehdystä valmistelusta sekä valmistelua evästävistä linjauksista voidaan todeta seuraavaa:

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 9(43) 1. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmisteluprosessin aikataulu syyskaudella 2014 Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu sekä niistä päättäminen syyskaudella 2014 etenee seuraavasti: 4.9. yhteinen kirkkoneuvosto päättää valmisteluprosessin kulusta sekä linjaa säännöstön kokonaisrakennetta ja niitä keskeisiä sisältöjä, joiden pohjalta valmistelutyö tehdään luottamushenkilöiden seminaarityöskentely seurakuntaneuvostojen kokoukset yhteinen kirkkoneuvosto käy valmistelua evästävän ja siitä informoivan lähetekeskustelun suunnittelutoimikunta yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ohje-, johto- ja toimintasäännöistä seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemien johtokuntien lausunnot seurakuntaneuvostojen kokoukset suunnittelutoimikunta yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ohje-, johto- ja toimintasäännöt huomioiden niistä annetut lausunnot sekä lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy perussäännössä mainitut ohje-, johto- ja toimintasäännöt niin, että ne astuvat voimaan lukien Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat päättävät kokousaikatauluista kukin osaltaan tähän kokonaissuunnitelmaan liittyen. 2. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelutyön toteuttaminen Valmistelutyöstä vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja yhdessä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja vt. hallintojohtajan kanssa. Käytännön valmistelutyöhön osallistuvat johtavat kappalaiset Antero Eskolin ja Markku Komulainen sekä muutossuunnittelijana asti toimiva pastori Tero Matilainen. Valmistelutyössä ovat tiiviisti mukana myös yhteisten työmuotojen johtajat ja hallintoviraston päälliköt. Johtavat kappalaiset kommentoivat valmistelua.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelusta palautetta antavat luottamushenkilöt. Työskentelytavoista sovitaan yksilöidysti erikseen. Palautteen antaminen ja kommentointi voi tapahtua paitsi yhteisissä työskentelyissä myös verkon kautta. Seurakuntayhtymän johtoryhmä ja seurakuntien johtoryhmät seuraavat valmistelua ja kommentoivat sitä tarvittaessa. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston panos valmistelutyöhön toteutuu edellä aikataulun yhteydessä yksilöidyllä tavalla. Valmistelutyössä käytetään juridista asiantuntijakonsultointia. 3. Säännöstön rakenne Kirkkojärjestyksen 7. luvun 1 :ssä todetaan: Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta ja seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan ja seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Yhteisellä kirkkoneuvostolla tulee olla ohjesääntö. Edellä mainittu kirkkojärjestyksen kohta merkitsee sitä, että muilta osin perussäännössä tarkoitetun säännöstön rakenne voidaan varsin vapaasti harkita Tampereen tilanteeseen sopivaksi. Sääntöjen valmistelutyö tehdään siten, että valmistellaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä yhteisten tehtävien johtosääntö. Valmistelutyön edetessä harkitaan, mitä muita sääntöjä mahdollisesti tarvitaan. 4. Valmistelutyötä evästävät keskeiset sisällölliset linjaukset Yhteisen kirkkoneuvoston pyytämiä linjauksia koskien ovat seurakunnat ja yksiköt tehneet perusteellista arviointia kukin omista näkökulmistaan ja lähtökohdistaan käsin. Tuomiokirkkoseurakunnan ja Messukylän seurakunnan linjaukset ovat seurakuntaneuvostojen yksimielisiä kannanottoja. Eteläisen seurakunnan kannanottoon liittyy eriävä mielipide. Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto äänesti kannanotostaan hyväksyen esittämänsä linjaukset äänin Kokonaisuutena voidaan siis todeta seurakuntaneuvostojen kannanottojen painottavan varsin laajasti samansuuntaisia valmistelun lähtökohtia. Kasvatustyön johtokunta on linjauksissaan asettunut seurakuntaneuvostojen kannanotoista poikkeavien näkökulmien taakse. Johtokunta nostaa esityksessään johtosääntövalmistelun pohjaksi kaksi vaihtoehtoa. Niistä ensimmäisen mukaan kokeilujakson ajan jatkettaisiin toimintaa nykyisellä johtamisjärjestelmällä. Johtokunnan vaihtoehtoisen esityksen mukaan lähiesimiehet siirrettäisiin seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrojen alai-

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) suuteen. Lastenohjaajat ja nuorisotyönohjaajat jäisivät tässä vaihtoehdossa yhteisen työmuodon työntekijöiksi. Kokonaisuutena voidaan todeta, että esitetyissä linjauksissa liitytään useimmilta osin johtoryhmän kesäkuisiin linjauksiin, joihin toki esitetään myös joitakin kriittisiä kommentteja. Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen käytännön valmistelutyö edellyttää riittävän selkeitä perusratkaisuja, joiden linjaaminen on yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä. Linjausten toisistaan poikkeavissa sisällöissä on tärkeitä näkökohtia, jotka tulee edessä olevissa ratkaisuissa ottaa huomioon. Ratkaisujen tulee tukea vahvuuksia samalla minimoiden riskejä. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tässä vaiheessa sääntöjen valmistelulle tarvittavat linjaukset. Edellä yksilöidyn valmisteluprosessin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto päättää säännöistä Perusteellisen valmisteluprosessin pohjalta voidaan esittää hyväksyttäväksi perussääntöön pohjautuvien ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelulle seuraavat linjaukset: Hyväksytyn perussäännön 5 mukaisesti koko henkilöstö on palvelussuhteessa seurakuntayhtymään lukuun ottamatta kirkkolain 6 luvun 13 :n ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 :n mukaisia kirkkoherran, yhtä kanttorin ja yhtä diakonian virkaa jokaisessa seurakuntayhtymän seurakunnassa. Perussäännössä todetaan edelleen, että henkilöstön sijoittamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakunnat hoitavat seurakuntaan sijoitetun henkilöstön työnjohdon. Lapsityönohjaajat sekä seurakuntien alueella toimivat nuorisotyönohjaajat ja johtava nuorisotyönohjaaja tulevat vastaavalla tavalla muiden työalojen henkilöstön kanssa osaksi seurakuntien työyhteisöjä niiden moniammatillisiin tiimeihin. Kirkkoherrat toimivat kaikkien keskijohdon työntekijöiden myös lapsityönohjaajien ja johtavien nuorisotyönohjaajien esimiehinä. Työvoiman joustava käyttö yhteisiin hankkeisiin yli seurakuntarajojen on tarkoituksenmukaisella tavalla turvattava myös jatkossa. Työntekijöiden tehtävänkuvauksissa mainitaan vastuut lähikirkkoalueella, koko seurakunnan alueella ja seurakuntayhtymän alueella. Muista poikkeavat työaikajärjestelyt ovat keskeinen syy siihen, että jatkovalmistelussa lastenohjaajien sijoittumista organisaatioon pohditaan erikseen varhaiskasvatuksen esittämät varteenotettavat näkökohdat huomioon ottaen. Kasvatuksen johtokunnan sekä henkilöstön valmisteluprosessin kuluessa esiin nostamat työn arkeen eri tavoin liittyvät merkittävät näkökulmat tullaan jatkovalmistelussa ottamaan huolelliseen pohdintaan.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Toimialakohtaisen asiantuntemuksen välittyminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen turvataan kaikkia toimijoita sitovalla tavalla. Tämä liittyy perussäännössä mainitun prosessimaisen työskentelytavan kehittämiseen. Sen konkreettisista kohdista sisältöjen organisoinnin ja määrärahojen määräytymisperusteiden osalta päättää yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyessään ohje-, johto- ja toimintasäännöt. Näitä sisältöjä yhteinen kirkkovaltuusto tarvittaessa tarkentaa hyväksyessään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman. Eri toimialoilla voi jatkossa olla joko johtokuntia tai erityisesti sisällölliseen osaamiseen painottuvia asiantuntijaryhmiä. Sääntöjä laadittaessa kuvataan yksityiskohtaisesti hallinnollisten johtokuntien ja asiantuntijaryhmien valtuuksien ja vastuiden erot. Prosesseihin perustuva toiminnan ohjaaminen korostaa asiantuntijuuden merkitystä. Perussäännössä mainitut seurakuntatyön yhteiset kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointitoiminnot turvaavat myös osaltaan strategisen tavoitteen toimimme kuin yksi seurakunta toteutumisen. Tämä otetaan huomioon sääntövalmistelussa. Kirkon perustehtävälle uskollisena sen tulee olla entistä jäsenlähtöisempää ja toimintaympäristön muutoksiin reagoivaa. Yhteiseen kasvatuksen kokonaisuuteen sijoittuvat toiminnot sekä diakoniakeskuksen ja yhteiskuntavastuun yhteiset toiminnot määritellään toimintokohtaisesti kevätkauden 2015 kuluessa. Valmistelu tapahtuu edellä kuvatulla tavalla työn asiantuntijoiden, operatiivisen johdon ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Perheneuvonta ja sairaalasielunhoito jatkavat toiminnan nykyisissä puitteissa kuitenkin niin, että johtamisjärjestelmän kehittyminen vaikuttaa toimintatapaan strategisten linjausten mukaisesti. Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan kokouksen ilmoitusasioiden yhteydessä yhteisen kirkkoneuvoston asettaman työryhmän työskentelyn tuloksista. Työryhmä sai tehtäväkseen valmistella yhtymän johtamisen rakennetta hallintojohtajan viran vapautuessa. Näiltä osin yhteisessä kirkkoneuvostossa käytävä keskustelu evästää myös sääntövalmistelua yhteisten tehtävien kokonaisuuden osalta. Myöhemmin on tullut tietoon, että myös kiinteistöpäällikön tehtävä vapautuu lukien. Hyvissä ajoin ennen seuraavan luottamushenkilökauden loppua vuonna 2018 toteutetaan uudistettujen rakenteiden ja toimintakäytäntöjen jäsenlähtöinen arviointi. Sen pohjalta voidaan muuttaa nyt tehtäviä päätöksiä. Muutokset ovat mahdollisia myös aiemmin, mikäli niihin riittävän yhteisesti nähdään tarvetta.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Tulevien ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelutyön yhteydessä tullaan tekemään lapsivaikutusten arviointi. Siinä analysoidaan kasvatustyötä koskevien järjestelyjen mahdollista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Johtoryhmä on jo aiemmin todennut, että lähiaikoina on tarpeen tarkentaa lapsivaikutusten arvioinnin käytännön toimintatapoja. Kirkkovaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen sekä kasvatustyön johtokunnan jäsen Marja-Sinikka Tuhkanen- Mattila on jättänyt päivätyn kirkkovaltuutetun aloitteen otsikolla Lapsivaikutusten arviointi koskien kasvatustyötä ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Tähän kirkkovaltuutetun aloitteeseen annetaan vastaus siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi käsitellä asian kokouksessaan Suunnittelutoimikunta käsitteli työskentelyssään perusteellisesti ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatimista. Suunnittelutoimikunnan työskentelyssä esille nousseet linjaukset on otettu huomioon tässä esittelyssä. Samoin ne otetaan huomioon tulevassa sääntöjen valmistelutyössä. Työskentelyn sisällöt on yksityiskohtaisesti kirjattu suunnittelutoimikunnan kokouksen muistioon. Muistio laitetaan sen valmistuttua Arkki-intranettiin Strategia ja kärkihankkeet sivun tiedostoluetteloon. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyt ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelua koskevat sisällöt koskien valmistelun ja päätöksenteon aikataulua, valmistelutyön toteuttamista, säännöstön rakennetta sekä valmistelua evästäviä keskeisiä sisällöllisiä linjauksia 2. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyöhön osallistuvat luottamushenkilöedustajat. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi ensin asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta esittelijä tarkensi 2. ponsiehdotuksensa muotoon että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoivat luottamushenkilöedustajat. Anne Karhola ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoiviksi luottamushenkilöedustajiksi Anne Karholan, Kalle Mäen, Sirpa Koiviston, Varpu Lipposen, Heikki Päätalon, Riitta Alajan, Pekka Uusitalon ja Eero Rovon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun 2. ponnen yksimielisesti.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyt ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelua koskevat sisällöt koskien valmistelun ja päätöksenteon aikataulua, valmistelutyön toteuttamista, säännöstön rakennetta sekä valmistelua evästäviä keskeisiä sisällöllisiä linjauksia 2. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyötä kommentoiviksi luottamushenkilöedustajiksi Anne Karholan, Kalle Mäen, Sirpa Koiviston, Varpu Lipposen, Heikki Päätalon, Riitta Alajan, Pekka Uusitalon ja Eero Rovon. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, hallintoviraston yksiköt

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) D:TAL: 259/034/ Seurakuntayhtymän varainhoitopalveluiden hankinta Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varoja on hoitanut muutama varainhoitotaho täydellä varainhoitovaltakirjalla tai konsultatiivisella valtakirjalla. Lisäksi seurakuntayhtymällä on ollut suoria osake- ja rahastosijoituksia. Suomen Sijoitustutkimus on laatinut kuukausittain sijoituksista yhteenvetoraportit, joissa on mm. pääoman kehitys, tuotto- ja riskikehitys, allokaatiojakauma (osakkeet, korot ja muut sijoitukset) ja erilaisia tunnuslukuja. Seurakuntayhtymällä on sijoitusvarallisuutta yhteensä n milj. euroa markkinahinnoin. Taloustoimikunnan kokouksessa on päätetty varainhoidon kilpailuttamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan sijoitussuunnitelman ajalle Sijoitussuunnitelma sisältää seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan keskeiset periaatteet. Sijoitussuunnitelma toimi strategisena ohjeena myös varainhoidon kilpailutuksessa, jonka takia sijoitussuunnitelmaa työstettiin vielä joiltakin osin paremmin kilpailutuksen pohjamateriaalia palvelevaksi. Taloustoimikunta on valmistellut kilpailutusta aktiivisesti noin vuoden ajan. Kilpailutusprosessissa asiantuntija-apua on lisäksi hankittu Suomen Sijoitustutkimukselta, joka valmisteli tarjouspyyntöä, analysoi osaltaan tarjouksia ja laati suosituksen päätöksentekoa varten valittavista varainhoitajista. Varainhoidon kilpailutuksen tavoitteena oli saada hoidettavalle pääomalle sijoitussuunnitelman mukainen vastuullinen, laadukas ja kilpailukykyinen varainhoito. Tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena oli, että salkunhoidossa tulee noudattaa sijoitussuunnitelman mukaisia minimi- ja maksimiallokaatiorajoja sekä muita sijoitussuunnitelman riskirajoituksia ml. maksimaalista sallittua riskirajaa. Myös vastuullisuuden näkökulmaa korostettiin ja varainhoitajilta edellytettiin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista. Hallinnoitavan omaisuuden määrän tuli tarjoajalla olla vähintään 0,5 miljardia euroa. Kilpailutettavien salkkujen varainhoidon pääomat pyydettiin tarjoamaan 11 meur ja 7 meur määräisinä. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin julkisten hankintojen virallisella ilmoituskanavalla Hilmassa. Tarjoukset pyydettiin jättämään sähköpostitse viimeistään klo 15 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tuli osoittaa sähköpostitse klo 12 mennessä Suomen Sijoitustutkimukselle. Vastaukset saatuihin kysymyksiin lähetettiin tarjoajille

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Määräaikaan mennessä saapui 10 tarjousta: Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Danske Capital, Danske Bank Oyj eq Varainhoito Oy Evli Pankki Oyj FIM Varainhoito Oy LähiTapiola Varainhoito Oy Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike Pohjola Varainhoito Oy SEB Varainhoito Suomi Oy Seligson & Co Oyj. Saapuneita tarjouksia arvioitiin kolmessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjoajien soveltuvuutta ja tarjotun palvelun osalta vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Tämän vaiheen läpäisi seitsemän tarjoajaa. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, jonka läpäisi edelliset samat seitsemän tarjoajaa. eq Varainhoito Oy, FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj eivät toimittaneet vähimmäisvaatimuksena vaadittua vähintään viiden vuoden tuottohistoriaa osakkeista ja korkosijoituksista koostuvista täyshoitomandaateista, jonka tuli olla todennettavissa pätevällä ulkopuolisen tahon todentamalla vähintään saakka ulottuvalla GIPS-raportilla GIPS - Global Investment Performance Standards - on kansainvälinen säännöstö, jota sovelletaan varainhallinnan tuloksen laskentaan ja raportointiin. Sen tarkoituksena on ennen kaikkea taata yhtenevät laskentamenetelmät, avoimuus ja eri varainhallintayhtiöiden keskinäinen vertailukelpoisuus. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin ja vertailtiin tarjouksia kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Varainhoitajan valintaperusteina käytettiin sekä laatua että hintaa. Laadun ja hinnan painoarvo oli puolet molempien. Laatua arvioitiin tuloksellisuudella (20 %), asiantuntemuksella (10 %), resursseilla (10 %), raportoinnilla (5 %) ja yhteydenpidolla (5 %). Hintaa arvioitiin paitsi euromääräisenä hintana myös kustannusten ennakoitavuudella. Liitteet 4-5 Liitteenä on arviointi- ja pisteytystaulukko, josta näkyy tarkemmin myös kunkin arviointitekijän tarkempi sisältö. Liitteenä on myös tarjouspyyntö kokonaisuudessaan. Varainhoitajien tuloksellisuutta on arvioitu tarkastelemalla varainhoitajien rahastovalikoiman laatua analysoimalla varainhoitajien kaikkien vähintään viiden vuoden tuottohistorian omaavien julkisesti noteerattujen rahastojen viiden vuoden tuotot suhteessa pätevään viiteryhmään käyttäen Finanssialan Keskusliiton Rahastoraporttia Sen lisäksi varainhoitajien tuloksellisuutta on tarkasteltu analysoimalla heidän menes-

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) tystään osake- ja korkosijoituksista koostuvien salkkujen hoitamisessa tarkastelemalla tarjoajien tarjouspyynnön mukaisen GIPS-verifioidun yhdistelmäsalkun historiaa. Kaikilla toimijoiden ehdottamilla yhteyshenkilöillä ja varayhteyshenkilöillä on monivuotinen kokemus finanssialalta, samoin keskeisillä salkunhoitajilla. Tarjoajilla on kokemusta monen tyyppisistä instituutioasiakkaista. Pyydettyjä asiakasreferenssejä on annettu vaihtelevasti. Varainhoitajien organisaatioiden resursseja arvioitaessa on huomioitu sekä konsernitason että Suomen organisaation resurssit. Analyysi- ja riskiresurssien kuvauksien vakuuttavuudessa oli vain hienoisia eroja. Järjestelmien kuvaukset olivat kaikilla vakuuttavia. Danske oli anoa, joka suoraan ilmoitti pystyvänsä hoitamaan seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelman mukaista strategiaa. Useimmat tarjoajat täyttivät % seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelman vaatimustasosta. Arvioitiin myös raportoinnin selkeyttä. Evli Pankki Oyj:llä ei ollut raportointimallia, jonka olisi voinut kattavasti arvioida. Kaikki varainhoitajat ovat tarjonneet aktiivista yhteydenpitoa ja tyypillisesti tapaamisia ehdotettu neljännesvuosittain sekä tarvittaessa. Melkein kaikilla on kuvaus yhteydenpidosta. Vertailussa mukana olevien tarjousten palkkiorakenteet olivat varsin yhtenevät ja vertailukelpoiset. Tarjouksissa ei esitetä esimerkiksi tuottosidonnaisia palkkioita. Danske Capital, Danske Bank Oyj tarjoaa kiinteää allokaatiosta ja käytettävistä rahastoista riippumatonta palkkiotasoa, mikä on hyvä kustannusten ennakoitavuuden kannalta. TER-lukua käytettiin varainhoitajien palkkiorasitetta kuvaavana lukuna. TER-luku on yleinen varainhoitoalalla käytetty tuotteen tai palvelun palkkiorasitetta kattavasti kuvaava luku. Saatujen tarjousten käsittelyvaiheessa Suomen Sijoitustutkimus toimi esittelevänä asiantuntijana arvioitaessa mm. tarjoajien soveltuvuutta, tarjouksien tarjouspyynnönmukaisuutta sekä asiantuntijana tarjouksien vertailemisessa keskenään ja tarjouskilpailun voittajien toteamisessa. Taloustoimikunnan valtuuttama pienryhmä haastatteli kaikki jatkoon päässeet varainhoidon tarjoajatahot Pientyöryhmään kuuluivat hallintojohtajan lisäksi taloustoimikunnan jäsenet Ritva Tiainen ja Arto Kiiskinen sekä talouspäällikkö. Tarjoajilla oli mahdollisuus suullisesti selventää tarjouksessaan esille tuomia seikkoja. Tarjousten arvioinnista ja tuloksista keskusteltiin taloustoimikunnan kokouksessa Taloustoimikunta päätyi esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että valitaan kaksi varainhoitajatahoa, joille annetaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston sijoitusvarat hoidettavaksi

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla. Valtakirja esitetään Suomen Sijoitustutkimuksen suosituksen ja taloustoimikunnan sen pohjalta tekemän perusteellisen arvioinnin jälkeen annettavaksi Danske Capital, Danske Bank Oyj:lle ja Pohjola Varainhoito Oy:lle. Siirtymävaiheessa tulee huomioida tarjouspyynnössä esitetyt seikat mm. siirtymävaiheen osalta. Tarjouksiin ja Suomen Sijoitustutkimuksen loppuraporttiin on mahdollisuus tutustua ennen kokousta talouspäällikön työhuoneessa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. valitaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varainhoitajiksi Danske Capital, Danske Bank Oyj ja Pohjola Varainhoito Oy täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Käsittely Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta esittelijä tarkensi ponsiehdotustaan muotoon valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö neuvottelemaan sopimuksista ja allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun 2. ponnen yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. valitaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varainhoitajiksi Danske Capital, Danske Bank Oyj ja Pohjola Varainhoito Oy täyden valtakirjan varainhoitomandaatilla 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö neuvottelemaan sopimuksista ja allekirjoittamaan varainhoitosopimukset. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi 1. ponnen osalta hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ponnen osalta päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). valitut tarjoajat, muut tarjouksen jättäneet, talouspalvelut

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) D:TAL: 231/049/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisen työterveyshuollon palvelut Esittely Liite 6 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on kilpailuttanut seurakuntayhtymän henkilöstön käyttämät lakisääteisen työterveyshuollon palvelut vuosille , optiona ovat vuodet 2019 ja Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen optiovuosia edeltävän vuoden ehdoin. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Esitetyn optiovuosien käyttämiseen tilaajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta. Palveluntarjoajan kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan luonteeltaan puitesopimus. Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. Työterveyshuoltoon sisältyy ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä sopimuksen mukainen sairaanhoito. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, lakisääteisten tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan, terveystarkastukset (työhönsijoitus- ja terveydenseurantatarkastukset, lakisääteiset terveystarkastukset), työkykyä ylläpitävän toiminnan, sairauspoissaolojen seurannan järjestelyn, tapaturmien torjunnan ja ensiapuvalmiuden ylläpidon. Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, fysioterapeutin ja psykologin vastaanotot sekä erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2013 oli noin euroa. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa on tällä hetkellä noin 585 päätoimista työntekijää. Seurakuntayhtymässä työterveyslääkärin palveluita on oikeutettu käyttämään viranhaltija/työntekijä, jonka päätoiminen palvelussuhde on kestänyt tai on tarkoitettu kestämään yli neljä kuukautta. Palvelun tuottajan valinta perustui kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon. Kokonaistaloudellisuutta arvioitiin seuraavasti: - Hinta, painoarvo 60% - Palvelun tarjoajan laatupisteet, painoarvo 40 %. Laadullisessa arvioinnissa arvioitiin kuinka hyvin tarjoaja osoittaa pystyvänsä vastaamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tarpeeseen työterveyspalveluiden tuottamisessa. Tarjoajan oli kuvattava jokainen laadullinen kohta (viisi kappaletta). Tämän pohjalta suoritettiin laadullinen vertailu.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (43) Hinta, painoarvo 60 %, laskettiin pyydetyssä liitteessä olevien esimerkkipalvelujen perusteella. Liitteeseen oli koottu sitoumuksetta esimerkkejä eniten käytetyistä ja kustannuksiltaan olennaisimmista palveluista. Tarjousten hinnan arviointi tapahtui suhteuttamalla kaikkien tarjoajien kokonaishinta edullisimman tarjouksen kokonaishintaan. Laadulliset valintaperusteet: 1. Kahden ilmoitetun asiakasyrityksen sairauspoissaolojen vähentäminen prosentteina. Esimerkki vuosien 2012 ja 2013 välisenä aikana. Painoarvo 10 % 2. Palvelun laadun yhtenä osatekijänä oli se onko palvelun tarjoajalla tarjota 1) laboratoriopalvelut 2) röntgenpalvelut 3) erikoislääkäripalveluita (esim. psykologi, sisätautien erikoislääkäri) samoissa tiloissa yhdessä toimipisteessä Tampereella. Painoarvo tälle kokonaisuudelle oli 10 %. 3. Tampereella olevien toimipisteiden lukumäärä, jotka ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän työterveyspalveluiden käytössä. Painoarvo 5 %. 4. Aukioloaika: arkipäivien (5 arkipäivän viikko) maanantai perjantai välisenä aikana työterveyspalveluiden yhteenlaskettu aukioloajan tuntimäärä yhdessä viikossa. Tähän laskentaan käytettiin vain yhtä Tampereella sijaitsevaa henkilöstön käyttöön varattua päätoimipistettä. Painoarvo 5 %. 5. Työkokemuksen vertailussa verrattiin vastaavan työterveyslääkärin (yksi henkilö) työkokemusaikaa sekä yhtä päävastuullisen eli vastaavan työterveyshoitajan työkokemusaikaa (yksi henkilö) ja lisäksi heidän varahenkilöidensä työkokemusaikoja. Painoarvo 10 %. Tampereen lääkärikeskus Oy, Koskiklinikka oli antanut laatuvertailun kohtaan 1 sairauspoissaolojen pudotuksen määrän prosenttiyksikköinä. Jotta asiakasyritysten sairauspoissaolojen vähentyminen prosentteina olisivat tarjoajien välillä vertailukelpoisia keskenään, pyydettiin Tampereen lääkärikeskus Oy, Koskiklinikkaa muuntamaan ao. tieto prosenteiksi. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Kyseessä oli EU-kilpailutus. Hankintailmoitus nro julkaistiin Hilmassa Suljetut, kirjalliset tarjoukset pyydettiin jättämään kirjekuoressa viimeistään perjantaina klo mennessä postiosoitteella Tampereen

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot