TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET. Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET. Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS"

Transkriptio

1 TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS

2 Nykytila -päivittäistoiminta 5 yliopistollista sairaanhoitopiiriä (ERVA alueiden ohjaus) 15 keskussairaalaan tukeutuvaa sairaanhoitopiiriä (+Ahvenanmaan KS) uudistuksen alla olevat terveyskeskukset ensihoito ensivasteyksiöt pelastus lääkärihelikopteritoiminta rajavalvonta puolustusvoimat VAPEPA - SPR

3 Päivittäistoiminta sairaaloissa Normaali sairaalatoiminta + Sairaaloiden valmiustoimikunnat Yksikkökohtainen suuronnettomuus, paloja pelastus-, NBC- ja turvallisuusohjeistus Toimintakortit keskeisiin rooleihin Toimintamallin säännöllinen harjoittelu

4 Päivystyksen päivittäistilanteet Potilas > taksi tms. ->ensihoitoyksiköt -> (Perusterveydenhuolto->) Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito -> Jatkohoito

5 Päivystyksen päivittäistilanteet Ratkaisevaa: Työtiimin taidot - riittävä volyymi Lääketieteen hyvät perustiedot Potilaan hoitoketju Resurssit ja alueellinen organisaatio Muiden erikoisalojen tuki Oikea hoidon porrastus

6 Yksittäinen traumapotilas Vamman vaikeusaste määrittää resurssitarpeen Vastaanottotoiminta <-> Traumateam Definitiivinen hoito omassa sairaalassa Nopea resuskitaatio ja siirto

7 Töölön sairaalan traumatologinen käyntiä päivystys päivystysleikkausta ennakkoilmoitusta joista 440 traumahälytystä 384 neurokirurgista kiireellistä 97 monivammaaa 160 tehohoitojaksoa

8 Kriittinen työsuoritus - ennalta sovittu toimintamalli - ennalta sovittu työnjako - horisontaalisuus

9 Traumaresuskitaation peruselementit TOIMINTAMALLI (ALGORYTHM) + TRAUMATEAM VA LMISTAUTU MINEN VASTAAN OTTO PERUSELINTOIMI NTOJEN MÄÄRITYS JA KIRJA AMINEN ENSIHOITO JA TUTKIMIN EN NEUROKIRURGIN EN ARVIO TRAUMAJOHTAJA PYYTÄÄ A RVI ON HEMODYNAMIIKASTA (ANE) SEKÄ PÄÄN CT:N KIIREELLISYYD ESTÄ (NEUKIR) + EPÄVAKAA HEMODY NAMII KKA VAKAA HEMODYNAMII KKA ENSIHOITO JATKUU CT TARVE VÄLITTÖMÄ LLE TOIMENPITEELLE EI TARVETTA V ÄLITTÖMÄLLE TOIMEN PI TEELLE EVALUAATIO JA PALAUTEKESKU STELU

10 Traumateam TööT öölössä TRAUMA 1: vaikeasti vammautunut ja aivovamma (aina NEUKIR) -TRAUMAHOITAJA -TTAS sh x 2 -TRAUMATOLOGI II-päivystäjä -ANESTESIOLOGI -RADIOLOGI -NEUROKIRURGI -LABORATORIOHOITAJA x 2 -RÖNTGENHOITAJA x 2 TRAUMA 2: vaikeasti vammautunut, ei pään vammaa (tarvit. NEUKIR) -TRAUMAHOITAJA -TTAS sh x 2 -TRAUMATOLOGI II-päivystäjä -ANESTESIOLOGI -RADIOLOGI -LABORATORIOHOITAJA x 2 -RÖNTGENHOITAJA x 2

11 Traumatiimin simulaatiokoulutus

12 Monipotilastilanne Edellyttää suunnitellut mallin mukaista toimintojen monistamista Laajempaa tilannejohtamista Tilanteen mukaista organisaation laajentamista Tukeutumista muihin organisaatioihin ERVA-alueella tai laajemmin

13 Suuronnettomuustilanteet onnettomuusalueelle lääkintäjohtaja, jonka alaisuudessa sektorijohtajat + lääkinnän henkilöstö sairaaloissa valmiusjohtajat ja hälytetty riittävä henkilöstö HUS- tasolla lääkintäpäällikkö HUS viranomaisyhteistyö

14 Helsingin kaupungin päivystysp Marian sairaala (jatkossa Meilahden alue) Malmin sairaala

15 5 päivystp ivystävääää sairaalaa HYKS / Helsinki Töölön n sairaala Meilahden sairaala Lasten ja nuorten sairaala Silmä- Korvasairaala Naistensairaala (Psykiatrian klinikka)

16 6 päivystp ivystävääää HUS - sairaalaa Helsingin ulkopuolella Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Hyvinkää ään n sairaala Lohjan sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala Porvoon sairaala

17 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat Hyvinkään sairaala Kellokosken sairaala Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaala Lohjan sairaanhoitoalue Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Porvoon sairaala Porvoon sairaanhoitoalue Länsi-Uu denm aan sairaanhoitoalue Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialue HUS:n sairaalat Helsingissä PowerPoint /IP/distric ts

18 SUURONNETTOMUUSTILANNE johto TööT öölön n sairaalassa (lää ääkintäpäällikkö) potilasohjauksen koordinointi sairaaloiden valmiustilojen ohjaus potilaiden sairaalahoidon koordinointi tiedotusvastuu (potilastiedotus ja mediatiedotus)

19 SUURONNETTOMUUTEEN VARAUTUMINEN tilanteiden ennakoimattomuus tilanteiden monimuotoisuus poikkeavat etäisyydet resurssien riittävyys Suomen 21 shp: ssä toimitilojen ad hoc -käyttö valtakunnallinen yhteistyö potilassiirrot - evakuaatiot

20 MYYRMANNIN SUURONNETTOMUUS kauppakeskuksen pommiräjähdys n. 13 km Helsingin keskustasta haulivammat, painevammat 7 kuollutta, 61 sairaalahoitoon joutunutta uhria

21

22 Myyrmannin räjähdysonnettomuus nopea tilanteen kehitys 63 sairaalahoita vaativaa potilasta 5:ssa sairaalassa välitv litön n leikkaustoiminta useita henkeä pelastavia toimenpiteitä sairaaloiden ohjaus keskitetty potilastietojen keräys tiedotusvastuu (potilastiedotus ja mediatiedotus)

23 Myyrmanni Potilaiden hoito oli tehokasta ja tuloksellista Hoitotoimenpiteitä oli useita viikon ajan Erityistilanne jatkuu sairaaloissa pitkään varsinaisen onnettomuustilanteen jälkeen Hoidot ja kuntoutuminen kestävät vuosia eivät pääty koko elämän aikana

24 Aasian Tsunamionnettomuus Maanjäristys Intian valtameressä , 00:59 (gmt) Tsunami saavutti Thaimaan rannikon , 02:30 (gmt) Töölön n traumakeskus hälytettiin , 09:00 (gmt) STM:n kautta Varalää ääkintäpäällikkö hälytettiin 09:10 Ennakkovaroitus suuronnettomuudesta Organisaatiokokous Töölössä 11:00

25 Lääkintäpäällikön n esikunta Töölön n sairaala Lääkintäpäällikkö Töölön n valmiusjohtaja 2 ylihoitajaa 2 sihteeriä Tiedonkeruu ja koordinaatio saapuvat lennot potilaat sairaaloiden valmius EMA-group & SPR tiedotusvälineet

26 Lentoasema SAR-organisaatio organisaatio: Poliisi Lääkintä Finnair Lentoasema Vantaan kaupungin kriisikeskus Seurakunnat Lääninhallitus

27 Lentoasemasta erikoissairaanhoidon asema Lääkintäorganisaatio Ensihoitolää ääkäri Ortopedi Plastiikkakirurgi Infektiolää ääkäri Tehtävät Matkustajien vastaanotto ja statuksen kartoitus Tutkimukset Primaari- /lopullinen hoito Tarvittaessa lähettäminen sairaalaan

28 Jatkohoito 239 potilasta HUS kiireellinen hoito 31 plast. kir. >60 leikk. 47 kotipaikkakunnan sairaalaan kiireetön n hoito 103 kotiin/tk

29 Lento: Lähtö: : , (gmt) n. 10h pääp äätöksestä Bangkok , Lähtö: : , Phuket , Lähtö: : , Helsinki 1.1., Ambulanssilento

30 Opittua ja ohjeistettua Aasian luonnonkatastrofin tutkintaselostus (A2 / 2004Y) Suuronnettomuus voi edellyttää suurten potilasmää äärien kuljettamista matkan pääp äästä Nopea ja tehokas potilaiden hoito edellyttää lääkintäorganisaation sitouttamista yleisjohtoon jo tapahtumien alkuvaiheessa Lääkintäorganisaation pitää kyetä ylittämää ään sairaanhoitopiirien ja tarvittaessa valtakunnan rajat yhteistyön n merkeissä.

31 Aasian luonnonkatastrofi Tutkintaselostus A 2 / 2004 Y HUS tulee olla lääl ääkintätoimentoimen suunnittelussa mukana ja saada toimintaa varten riittävät t resurssit onnettomuusalueelle lähetetl hetetään etupainotteisesti norm.. jatkuvassa toimintavalmiudessa olevia lääl ääkintäryhmiä tehdää ään n järjestelyt j terveydenhuolto- ja evakuointikapasiteetin hyödynt dyntämiseksi

32 Jokelan ampumistragedia suuronnettomuuden uhka ensihoidon ja sairaaloiden varautuminen todellinen sairaanhoidon tarve vähäinenv (10 lievästi vammautunutta Hyvinkää ään sairaalassa, 2 tk:ssa) 9 menehtyi (8 koululla, 1 TööT öölössä) oleellista selviytyjien akuutti- ja jälkihoitoj (kirkko, psykososiaaliset palvelut)

33 Malagan bussiturma suomalaista 9 menehtyi, 27 loukkaantui (10 vaikeasti) suuronnettomuus maan ulkopuolella kotimainen apu tarpeen erikoissairaanhoidon tuki psykososiaalinen tuki lentoevakuoinnin toteutus

34 Malagan bussionnettomuus EU maassa tapahtunut onnettomuus Toimiva pelastus ja lääl ääkintä Kieliongelma, turvattomuus, hoidon toteutus Omaisten huoli Kansallinen reagointi Päätös s evakuoinnista Toteutus tsunami -kokemusten myötä Potilaat ja omaiset tyytyväisi isiä

35 Malagan bussiturma Lentoevakuaatio

36 Barents Rescue 2007 Kalottialueen kansainvälinen harjoitus Lento-onnettomuus onnettomuus 236 henkilöä Yli 150 vammautunutta, pääp ääosin brittejä Lapin ja koko P-PShp:nPShp:n ERVA-alueen kapasiteetti riittämätön max n potilasta Paikallinen lääl ääkinnän n reservi riittämätön Lapin Shp pyytää virka-apua apua HUS:lta

37 Barents Rescue 2007 HUS:n järjestämä virka-apu apu Hälytys Hätäkeskusten H kautta TööT öölöön: + 10 min Ennakkovaroitukset: + 40 Virka-apupyynt apupyyntö: : + 50 SPR + ensihoitoyks lentoasemalla: + 2 h Finnair valmis, 1. kone ja 30 henkilöä kone Ivalossa + 3,5 2. Kone paaripaikoin + 30 h Ivalossa + 6

38 Barents Rescue 2007 HUS:n valmius klo ja Päivystysalue paikkaa Leikkaussalit 5 29 salia Teho-osastot osastot paikkaa Vuodeosastot paikkaa Töölö,, Meilahti, LNS, Jorvi, Peijas

39 Barents Rescue 2007 Arvio Helsingin alueen ensihoidon ja SPR:n sekä Finnairin valmius riittävä Lääkinnän n reservi Lapissa riittämätön HUS:n kapasiteetti riittää yli 150 potilaan kiireelliseen erikoissairaanhoitoon Siirto pääp ääkaupunkiseudulle perusteltua, erityisesti ulkomaalaisten osalta tärket rkeää

40 Barents Rescue 2007 Arvio Toimintamallia pitää kehittää Toiminnan tulee olla virallista Toimintaa pitää harjoittaa ja olla resursoitua Toiminnan tulee pohjautua normaaliin päivittäistoimintamalliinistoimintamalliin Yhteistyö HUS-pelastuslaitokset pelastuslaitokset-spr-finnair on harjoituksen perusteella toimiva kokonaisuus

41 SUURONNETTOMUUSTILANTEIDEN MENESTYKSELLINEN HOITO ammattitaitoinen toiminta: - pelastus - ensihoito erikoissairaanhoito - alueellinen suunniteltu yhteistyö (SPR / Finnair / VAPEPA / kirkko / Puolustusvoimat / kunta- valtiohallinto) oikea resursointi nopea ja oikea päätöksenteko

42 VALTAKUNNALLISESTI ON MÄÄRITETTÄVÄ: valtakunnallinen taso / HUS:n rooli viranomaistoiminnan tasot selkeät johtamismallit ja vastuut yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (muut viranomaiset, SPR, Finnair ym.) kustannusvastuiden määrittely

43 UUDISTUVA TERVEYDENHUOLTOLAKI JA SUURONNETTOMUUDET ERVA alueiden sisäinen roolitus HUS:n rooli valtakunnallisena toimijana viranomaisapu sairaanhoitopiireille

44 Erikoissairaanhoidon tulevaisuuden kehitysnäkym kymät osaaminen kohdentuu erikoisalojen sisäll llä keskittäminen on väistv istämätöntä päivystys on turvattava alueellisesti - riittävä ensihoito ja diagnostiikka - henkeä uhkaavien tilojen hoito turvattava - riittävä siirtokapasiteetti - suuronnettomuustilanteiden alueellinen hoito

45 Erikoissairaanhoito tulevaisuudessa Nykyisenkaltaisia sairaanhoitopiirejä on vähemmän ERVA- alueiden ohjaus korostuu osa nykyisistä sairaanhoitopiireistä muuttuvat em. toimintaa tukeviksi yksiköiksi iksi myös s erityistilanteissa

46 Erikoissairaanhoito tulevaisuudessa Päivystystoimintaa on kehitettävä koko maan kannalta ajatellen Ensihoito, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kuntoutus on integroitava toimivaksi kokonaisuudeksi Suuronnettomuuksien hoito on oltava valtakunnallisesti viranomaistoimintaa, niin pelastustoimen kuin lääl ääkinnän n osalta

47 Terveydenhuolto kriisitilanteissa Kriittisen tuonnin turvaaminen? Varmuusvarastoinnin riittävyys? Oman lääl ääkintätarviketuotannon tarviketuotannon riittävyys? Nykyiseen tk- ja sairaalaverkostoon tukeutuminen Varautuminen evakuaatioihin maan sisäll llä Hoitojen rajoitukset Poikkeustilalakien suomat valtuudet

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti)

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) HYKS-alueen hoitoketjun kehittämishanke AVH-pilotti ETLA Terveydenhuoltoseminaari 3.9 El Kirsi Rantanen Neurologian klinikka, HUS Terveydenhuollon

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj. 11 742 henk. Hyvinkää 156,0 milj. 1693 henk.

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Raportti R18 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot