Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011"

Transkriptio

1 Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011 Puheenjohtaja: Osoite: sähköpostiosoite: Kaarina Pirilä Kalliomäentie 9 puheenjohtaja (at) roylabodom.fi Sihteeri: Ritva Kaisla Apilarinne 11 sihteeri (at) roylabodom.fi Rahastonhoitaja, jäsen: Rakel Uusitalo Kalliomäentie 8 rahastonhoitaja (at) roylabodom.fi Varapuheenjohtaja: Mårten Malmström Snettaantie 31 Jäsenet: Kauko Eronen Röyläntie 23 Kari Hein Pikkunevantie 7A 1 Erkki Pihlava Vihermäki 7 Anni Rantio Anfallintie 33 B Jyrki Tiilikainen Anfallintie 18 B Maire Vartiainen Aurinkoniityntie 27 Varajäsenet: Ulla Järvinen Punametsäntie 27 B Pontus Molander Uudentorpantie 2 Röyläntuvan vuokraus: Auli Ojala Pikkunevantie 8 kotisivut:

2 RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Omakotiyhdistyksen toiminta on ollut kuluneena vuonna jälleen edellisten vuosien tapaan erittäin vireää. Yhdistyksemme toiminta-alue on viimeisten vuosien aikana kokenut ja kokemassa suuria muutoksia. Massiivinen kaavoitus on jatkunut alueellamme. Osa kaavoista on hyväksytty ja osa odottaa vain vahvistusta. Yhdistys on edelleen antanut lausuntoja valmisteilla olevista kaavoista. 1. Viiskorven kaavaehdotus oli nähtävillä Valmisteluaineistoa tarkennettiin, mm. palvelukeskittymän liikenneyhteyksiä paranneltiin ja uusi katu- ja virkistysyhteys lisättiin. Liikerakentamisen sekä yksityisen ja julkisen palvelurakentamisen rakennusoikeutta lisättiin. Vastaavasti asuinkerrosalaa vähennettiin ja korttelitehokkuuksia paikoin pienennettiin. Virkistysalueverkostoa selkiytettiin, puistoalueiden sijaintia tarkastettiin ja verkoston jatkuvuutta parannettiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle. (avoinespoo.fi/kaavoitus). Maankäyttösopimusten teko meneillään. 2. Gobbackan asemakaava on valmistumassa. Gobbackan kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan aikana siihen tehtiin 25 muistutusta ja 12 lausuntoa, jotka aiheuttivat tarkennuksia kaavaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Maankäyttösopimusten teko meneillään. 3. Kalliomäen kaava odottaa vain vahvistamista, sillä kaupunkisuunnittelulautakunta päätti jo esittää kaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Maankäyttösopimusten teko kesken. 4. Perusmäen asemakaava on jo hyväksytty ja rakentaminen alkanut tätä kirjoitettaessa. Raskasta liikennettä tulee lähiaikoina väistämättä rajusti tälle alueelle ainakin rakentamisen ajaksi. Uuden Gobbackantien valmistumisella olisi kiire, jotta rakennusaikainen liikenne kulkisi sitä kautta. 5. Bodomin kartanon asemakaavasta julkaistiin loppuvuodesta 2008 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joten sillekin alueelle on asemakaavan laatiminen meneillään. Valmisteluaineistosta saatujen mielipiteiden jälkeen suunnittelija on aloittanut heinäkuussa 2010 kaavaehdotuksen koostamisen. Asemakaavan kohteena olevaa aluetta laajennettiin lokakuussa 2010 golfkentän huoltoalueen sijainnin muutoksen takia. Bodomin Eskaksenmäen alueella asuu 30 henkilöä ja kaava-selostuksen mukaan kaavan toteutumisen jälkeen asukasta.(kaavaselostus ). Kaava on pääasiassa kaavamuutos. 6. Högnäsin kaavahankkeen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2008 ja yhdistys onkin seurannut tätä tilannetta aktiivisesti. Kaava-alue sijaitsee hyvin merkittävällä ja näkyvällä paikalla. Högnäs rajoittuu Matalajärveen, joka on merkitty luonnonsuojelualueeksi ja Natura 2000 verkostoon kuuluvaksi alueeksi. Pohjois-Espoon kulttuurihistoriallisesti merkittäville ja herkille paikoille ei tavanomainen rakennusmitoitus välttämättä sovellu, vaan suunnittelun pohjana on pidettävä maisemallinen kokonaisuus. Omakotiyhdistyksen tehtävänä on sallia yleiskaavan mukainen kehitys, mutta alueen maisemallisia ja kulttuuriarvoja säilyttäen.

3 Kaavaehdotus oli nähtävillä Valmisteluaineiston jälkeen asemakaavaan tehtiin mm. seuraavat tarkistukset: kokonaisrakennusoikeutta vähän pienennettiin, rakennusoikeus pääosin merkittiin tehokkuusluvulla, asuntojen lukumäärää ja tontin vähimmäiskokoa koskevia rajoituksia lisättiin ja pienvenevalkamat ja niille johtavat polkukiinteistöt muutettiin AH - korttelialueiksi. (avoinespoo.fi/kaavoitus) Högnäsin asemakaavan Natura-arviossa kerrotaan mm. seuraavaa: Högnäsin kaava-alueella asukkaita on 37 henkilöä (väestörekisteri ) ja kaavan toteuduttua asukasluvuksi arvioidaan 570 henkilöä. (Kaavaselostus ) Högnäsin ja Bodomin Eskaksenmäen kaavahankkeiden yhteenlaskettu arvioitu asukasmäärä on tulevaisuudessa noin 800 henkilöä, joten asukkaiden määrä kahdeksankertaistuu. Matalajärven ympäristössä on näiden alueiden lisäksi hajanaista asutusta myös muualla, mutta tarkasta asukasmäärästä ei ole tietoa. Högnäsin ja Eskaksenmäen alueiden asukasmäärän kasvu yli 700 ihmisellä on merkittävä tekijä Matalajärven Natura alueen lajiston kannalta. Asukasmäärän kasvu luo alueelle suuria virkistyskäyttöpaineita, joista osa suuntautuu Natura alueelle. Virkistyskäyttö lisää kasvillisuuden kulumista Högnäsin kannaksen boreaalisessa lehdossa. (Espoon kaupunki, Högnäs asemakaava, Natura - arvio 2009, laatija: Luontotieto Keiron Oy, lisätty avoinespoo.fi/kaavoitus-sivuille joulukuussa 2010) Kunnarlantien kevyen liikenteen väylän jatkumisesta järjestettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus huhtikuussa 2009 ja toinen kesäkuussa Yhdistyksen hallituksen jäseniä oli paikalla molemmissa tilaisuuksissa. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen on jakanut mielipiteitä ja jatkoa ei vielä vuonna 2010 ole alettu rakentaa. Asemakaavoitus alueellamme on ollut siis voimakkaassa kasvuvaiheessa. Suosittelemme kaikille tutustumista alueen kaavoitustilanteeseen, vaikkapa koteihin jaettuun Kaavoituskatsaus-lehteen tutustuen tai Internet-aikakaudella osoitteesta saa erittäin paljon hyödyllistä tietoa (mm. tuo yllä mainitsemani Högnäs-kaavan Natura-arvio 2009). Rakentamisen ja kaavoittamisen tulisi alueella tapahtua yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Nyt asemakaavojen valmistelussa ei ole huomioitu Pohjois-Espoon lainvoimaisen osayleiskaavan sitovuutta oikealla tarkkuudella. Omakotiyhdistyksen lähtökohtana on lisäksi ollut, että alueen tehokkuusluku pysyy matalana. Perinteisesti omakotiyhdistyksen toiminta-alue on ollut väljästi rakennettua pientaloaluetta, pienkerrostalot eivät alueelle kuulu. Liian tiheä ja raskas rakentaminen ei sovi alueen ympäristöön ja pohjoisespoolaiseen kulttuurimaisemaan. Lisäksi alueen massiivinen kaavoittaminen lisää asukasmäärää rajusti, esim. Högnäsin ja Bodomin kaavojen alueella kahdeksankertaiseksi. Erityisen tärkeää on asukasmäärän lisäämisen ohella huolehtia riittävien palveluiden kehittämisestä ja saamisesta Pohjois-Espoon alueelle. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Röyläntien länsipuolelle ei ole tiedossa muita asuinaluekaavoituspaineita kuin Bodomin kartanon ja Högnäsin kaavahankkeet. Bodom-järvi ympäristöineen on ainutlaatuinen paikka, jota pitää käsitellä varoen. Myös monet alueemme asukkaat ovat lausuneet mielipiteenään, että Bodom-järven asutus nykyisellään on riittävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta järjesti yhteistyössä Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän kanssa Pohjois-Espooseen suuntautuvan maastokäynnin Yhdistyksemme edustajia oli mukana tässä tapahtumassa. Maastokierroksen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä alueiden omakotiyhdistysten ja

4 asukasfoorumin valmistelutyöryhmän jäsenet kokoontuivat Röyläntuvalle nauttimaan yhdistyksen valmistaman lounaan ja keskustelemaan Pohjois-Espoon kysymyksistä. ANNETTUJA ESITYKSIÄ JA LAUSUNTOJA Olemme jo monen vuoden ajan ajaneet kevyen liikenteen väylien rakentamista Röyläntien varteen ja Bodom järven ympäristöön. Kevyen liikenteen väylät Kellonummen tiehaarasta Aurinkoniityn tiehaaraan ja Röyläntielle, välille Järvenperä-Kivipylvääntie, ovatkin valmistuneet. Yhdistyksemme tavoitteena on saada kevyen liikenteen väyliä jatketuksi vielä tuostakin eteenpäin: Aurinkoniityntieltä Kunnarlantietä Kaisankodille ja Kivipylvääntieltä Röyläntien vartta pitkin Röylään annoimme huomautuksen Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle/kaupunkisuunnittelukeskukselle tilan maa-ainesten ottamissuunnitelmasta (Lambertinkallion louhintasuunnitelma kiintokuutiometriä kalliota) annoimme lausunnon Espoon kaupungille laboratorion ja terveysaseman säilyttämiseksi Kalajärvellä annoimme lausunnon Espoon Kaupungin Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille esiopetuksen säilyttämisestä Pakankylän koulussa annoimme kiirehtimislausunnon ELY-keskukselle, Espoon Tekniselle keskukselle sekä Kaupunkisuunnittelulautakunnalle liikennevalojen rakentamisesta Vihdintien, Lahnuksentien ja Vanhan Lahnuksentien risteykseen. Olemme esittäneet asiasta vuosien mittaan jo useita lausuntoja ja vetoomuksia, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut annoimme huomautuksen Espoon Rakennusvalvontakeskukselle valmistelussa olevasta rakennuslupahakemuksesta: Espoon Kivikauppa Oy konkurssipesä, Kivikopla Oy annoimme puoltavan lausunnon (Espoon kaupunki Tekninen keskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Kunnarlantien ja Bodomintien parantamisesta rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kalmari Kunnarla annoimme lausunnon Bodomin kartanon asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta (kortteli ja osa korttelia 83101), ALUE VANHOJEN ALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikka puuttuu vielä mm. Vihermäestä. Jatkossa pitäisi ryhtyä keskustelemaan siitä, pitäisikö Bodom-järven pohjoispuolelle ns. vesilaitostoiminnan lähisuoja-alueelle saada viemäröinti ja millaisella tekniikalla. Bodom-järven pohjoisosassa on myös tärkeä pohjavesialue, jolla sijaitsevien kiinteistöjen kaikki jätevedet tulee johtaa umpikaivoon. LENTOMELU Lentomelusta keskustellaan tällä hetkellä enemmän muualla kuin täällä Pohjois-Espoossa. Seuraamme kuitenkin valppaasti tilanteen kehittymistä. Nykyinen hajautettu malli tuntuu olevan meille hyvä ratkaisu.

5 EDUSTUS Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestössä edustajina ovat Kaarina Pirilä varsinaisesti ja Anni Rantio varalla. EOK:n perinteiseen omakotipäivään Albergan kartanon holvikellarissa osallistuivat Kaarina Pirilä, Anni Rantio ja Kauko Eronen. Tilaisuudessa kaupunginjohtaja, Jukka Mäkelä, otti vastaan yhdistysten terveiset ja toiveet, sekä kertoi oman näkemyksensä omakotiasumisesta ja alueista Espoossa. Yhdistyksemme vei lahjaksi kaupunginjohtajalle kauniin valokuvateoksen (A. Nykänen: Bodom-järvi). Pohjois-Espoon Alueneuvottelukunta (kuten muutkin Espoon alueneuvottelukunnat) lopettivat toimintansa vuoden 2009 aikana. Lopetettujen alueneuvottelukuntien tilalle perustettiin Asukasfoorumeiden valmistelutyöryhmät. Meidän edustajamme Pohjois-Espoon asukasfoorumityöryhmässä ovat Ritva Hein (puheenjohtajana), Kari Hein ja Kaarina Pirilä. Asukasfoorumeita järjestettiin kaksi vuonna RÖYLÄNTUPA Röyläntuvan toiminta on jatkunut vilkkaana. Röyläntupa läpäisi aikaisemmin tehdyn terveystarkastuksen ja lisäksi tuvan toimintaa koordinoivalla henkilöllä on hygieniapassi. Näin voimme varmistaa toiminnan asianmukaisuuden. Aikaisemmista vuosista poiketen tupamme joutui murron kohteeksi kesäkuun alussa Asiasta tehtiin rikosilmoitus ja poliisit kävivät paikalla ottamassa sormenjälkiä jne. Tuvan murtosuojausta lisättiin. Röyläntuvan ympäristöä on jatkuvasti kohennettu. Keskeisinä toimijoina kunnostus- ja rakennustöissä ovat olleet Joel Mauravaara, Markku Uusitalo, Kauko Eronen ja Markku Vikstedt. Pururatatalkoot pidettiin viikolla 32. Tupaa on vuokrattu erilaisiin juhlatilaisuuksiin sekä siellä on pidetty yhdistyksemme omia kokouksia, tapahtumia ja juhlia. Röyläntuvan emäntänä on ansiokkaasti toiminut Auli Ojala. Lisätilaa tavaroille on tarvittu jo useamman vuoden ajan. Toimintavuonna 2010 lisätilaongelma ratkaistiin pystyttämällä pieni peltivarasto Röyläntuvan läheisyyteen. Läkkiksen harjakaisia vietettiin Röyläntuvalle, Röyläntien varteen, istutettiin lokakuun 2007 lopulla 400 kukkasipulia. Nämä kukkasipulit nousivat kauniiseen väriloistoon Pohjantähti-istutuspenkissä ensimmäisen kerran jo keväällä Kukkasipulit saatiin tuolloin lahjoituksena Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestöltä. Lahjoituksen tarkoituksena oli kunnioittaa Espoo 550 juhlavuotta (2008) Espoon omin värein (kukkasipulit muodostavat skillojen sinisen ja narsissien keltaisen värimaailman). Järjestimme syksyllä 2007 jäsenillemme asiasta kukkasipulien istutussuunnitelman laatimiskilpailun, jonka voitti Krista Pihlava. Kyseisellä istutuksella voitimme Vuoden Viherteko kilpailussa vuonna 2008 ensimmäisen kerran kunniamaininnan ja stipendin. Toimintavuonna 2010 kukkapenkkiä korjattiin, lisää sipuleita istutettiin ja reunoja parannettiin. MUU TOIMINTA Nuorisotoiminnan vetäjänä olivat Anni Rantio ja Kaarina Pirilä. Perinnekeruutoiminnan vetäjinä toimivat Ritva Hein ja Magnus Selenius. Kaavoitus- ja maankäyttöjaostossa toimivat

6 Kaarina Pirilä, Kari Hein, Mårten Malmström, Pontus Molander ja Jyrki Tiilikainen. Alueen koulujen suuntaan yhteyshenkilönä on toiminut Ritva Hein. Nuorisotoiminta on tänä vuonna keskittynyt liikunnallisen toiminnan ympärille. Järjestimme lapsille ja nuorille, ja myös varttuneemmalle väelle talvella ( ) ulkoilupäivän hiihtokilpailuineen Röyläntuvan maastossa. Ulkoilupäivässä oli mahdollista kokeilla lumikenkiä, pidettiinpä jopa lumikenkäjuoksukilpailukin. Hiihtokilpailujen päätteeksi kuuma mehu ja grillimakkara maistuivat. Nuoret kilpailijat palkittiin tilaisuuksien jälkeen hopealusikoilla. Osallistujia hiihtokilpailussa oli n. 40 henkilöä. Talviulkoilupäivän yhteydessä käytiin jännittävä luutaottelu omakotiyhdistysten (Vanhakartano ja Röylä-Bodom) joukkueiden välillä. Luutaottelu meni meillä hyvin, sillä tulimme hienosti toiseksi. Yhdistys järjesti musiikilliset iltamat Saiskos pluvan -teemalla Röyläntuvalla. Harjoituksia pidettiin useita ja juhla olikin kovin onnistunut. Ruokatarjoilu oli erinomaista. Paikalla oli noin 40 henkeä. Syksyn ulkoilupäivämme oli onnistunut. Ohjelmaa oli paljon, mm. hauskoja pelejä, köydenveto oli erityisen suosittu laji. Yleisöä oli n 30 henkilöä, joista lapsia yli puolet. Perinteiset -stipendit lahjoitettiin alueellamme sijaitsevan kahden koulun, sekä Pakankylän koulun että Rödskogsskola n kolmelle ansioituneelle oppilaalle. Lisäksi yhdistys muisti kahta uutta ylioppilasta. Yhdistyksen jo useamman vuoden jatkuneet, Auli Ojalan vetämät, jumppa- ja tanssitunnit jatkuivat myös koko toimintavuoden 2010, kesätaukoa lukuun ottamatta. Yhdessä naisjaoston kanssa järjestettiin tuvan siivous- ja pihatalkoot Yleisten alueiden siivoustalkoot pidettiin Kevään perennojenvaihtotapahtuma sekä kylän kaunein koira -tapahtuma oli tuvalla Koirakilpailua ei pidetty vähäisen osallistujamäärän takia. Röyläntuvan ympäristön syksyiset siivoustalkoot järjestettiin syyskuussa, mm. tuvan rännit pestiin. Tupa siivottiin myös sisältä: lattia ja tuolit pestiin sekä verhot vaihdettiin. Järjestimme makkaraillan. Yhdistys tarjosi osallistujille makkaraa, salaattia, leipää ja limua sekä jälkiruuaksi kahvia. Tilaisuuden aluksi Heinin Kari piti esityksen alueen kaavoituksesta. Illan tarkoituksena oli saada uusia ja vanhoja kyläläisiä tutustumaan toisiinsa. Tämä onnistuikin, sillä tilaisuudessa oli useita uusia ihmisiä lapsineen paikalla. Kaikkiaan makkaraillassamme oli n 30 henkilöä paikalla. Yhdistyksen joulumyyjäiset oli , kokoonnuttiin piparitalkoiden merkeissä, joulujuhlat vietetttiin , ja Kauneimmat joululaulut lauluilta Kaikki yhdistyksen tapahtumat järjestettiin Röyläntuvalla, Punametsän kentällä ja sen lähimaastossa. KORTTISARJA RÖYLÄN JA BODOMIN ALUEELTA Yhdistyksen käyttöön ja myyntiin suunniteltu korttisarja kertoo alueemme luonnosta ja maisemasta, kartanoista, menneestä ajasta ja nykypäivästä. Sarjaan kuuluu 16 eriaiheista korttia, 4 mustavalkoista, 8 värikuva korttia ja 4 korttia Kirsti Vesterin grafiikkaa. Toivomme,

7 että yhdistyksen jäsenet aktiivisesti käyttäisivät oman alueemme kortteja. Kortteja saa ostaa yhdistyksen tilaisuuksista sekä hallituksen jäseniltä. MERKKIPÄIVÄT JA HUOMIONOSOITUKSET Omakotiyhdistyksellä on ollut 1980-luvulla Röyläntuvan laatasta Isä Robertin maalaamia pienoisikoneja, joita on jaettu huomionosoituksena merkkipäiviä viettäneille aktiivisille jäsenille. Röylän tuvan ikonit ovat seuraavilla: Tapio Pirilä, Kauko Eronen, Matti Sulén, Mirja Yläsaari, Ilmari Malvela, Aarne Nyman ja Antti Myllymäki. Jatkona tälle ansioituneiden jäsenten muistamiselle omalla muistoesineellä teetätti yhdistys v viirejä, joita on jaettu myös toimintavuonna Viireissä toistuu isä Robert de Caluwe n Röyläntuvan avajaisiin vuonna 1980 maalaaman ikonitaulun Röyläntuvan laatta. Laatassa heijastuvat yhteistyö, talkoohenki, yhteiset harrastukset, illanvietot ja tapahtumat. Laatan pitopöytä ja katon päätysymbolit kertovat yhdessäolosta ja kokoontumispaikasta. Viirejä jaetaan huomionosoituksina ansioituneille jäsenille. V jaettiin viirit seuraaville jäsenille: viiri nro 1 Kari Hein, viiri nro 2 Maire Vartiainen, viiri nro 3 Aune Ojala. Vuonna 2008 jaettiin viirit seuraavasti: viiri nro 4 Joel Mauravaara, viiri nro 5 Markku Uusitalo ja viiri nro 6 Pontus Molander. Vuonna 2009 jaettiin viiri nro 7 yhdistyksen tiedotteen monivuotiselle kuvittajalle sekä aktiiviselle toimijalle Kirsti Vesterille. Vuonna 2010 viiri nro 8 jaettiin yhdistyksen puheenjohtajalle Kaarina Pirilälle. Jäsentemme merkkipäiviä muistettiin pääosin kortein. Lämpimät onnittelumme vielä kaikille syntymäpäiväsankareille! Onnittelemme näin jälkikäteen myös kaikkia teitä merkkipäivän viettäjiä, joiden tietoja ei ole ollut arkistoissamme. KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen hallitus piti toimintavuonna 8 kokousta. Pidimme sääntöjen mukaiset kevät- ( ), ja syyskokoukset ( ). Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Pirilä. Hallituksen jäsenistä Anni Rantio, Rakel Uusitalo, Jyrki Tiilikainen, Mårten Malmström ja Kari Hein jatkavat vielä vuoden (2011) kaksivuotisesta pestistään hallituksessa ja erovuoroiset Maire Vartiainen, Kauko Eronen, Erkki Pihlava ja Ritva Kaisla valittiin kahdeksi vuodeksi hallitukseen (2011, 2012). Hallituksen varajäsenten, Pontus Molanderin ja Ulla Järvisen, toimintakausi on yhden vuoden (2011). Jäsenmaksu oli vuonna euroa. Yhdistys järjesti tehostetun jäsenhankintakampanjan keväällä 2010 ja jäsenmäärämme kasvoikin 100 kotitaloudesta n. 130 kotitalouteen. Jäsensihteerinä on toiminut rahastonhoitaja Rakel Uusitalo. YHDISTYKSEN OMAT VERKKOSIVUT Omakotiyhdistyksellemme oli toimintavuonna käytössä verkkosivut osoitteessa Sivuilla on mm. Röyläntuvan kalenteri, josta voi helposti tarkistaa tuvan vuokraustilanteen. Verkkosivuilla kerromme lisäksi yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sanoin ja kuvin. Toimintavuoden 2010 aikana kotisivujen käyttöä tiedottamiseen on häirinnyt palveluntarjoajan ongelmat. Sivut ovat olleet usein alhaalla.

8 Yhdistyksen toimihenkilöillä on omat sähköpostiosoitteet, jonne toivomme runsaasti kommentteja, ehdotuksia, kysymyksiä omakotiyhdistyksemme jäseniltä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: OMAKOTIYHDISTYKSEN HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2010 Puheenjohtaja: Kaarina Pirilä Sihteeri: Ritva Kaisla Rahastonhoitaja, jäsen: Rakel Uusitalo Varapuheenjohtaja: Mårten Malmström Jäsenet: Kauko Eronen, Kari Hein, Erkki Pihlava, Anni Rantio, Jyrki Tiilikainen Maire Vartiainen Varajäsenet: Ulla Järvinen Pontus Molander

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 ASUKASFOORUMI Pohjois-Espoon valmisteluryhmä TOIMINTAKERTOMUS 2010 Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä aloitettiin asukasfoorumitoiminta Espoon seitsemällä suuralueella vuonna 2009. Suuralueiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Tiivistelmä Vuonna 2011 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli pohjoisespoolaisten lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotyöttömyydestä sekä jälleen

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 4/2010 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen jäähyväiset 6 Palvelujen karsimiselle ei ole Jupperissa perusteita 8 Älä

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta... 3 Yhdistyksen syyskokous... 4 Uudet jäsenet... 5 Päiväkodin pihaa uudistettiin... 7 Kiertoliittymä etenee...

Lisätiedot

Kanavan Varrelta 2010

Kanavan Varrelta 2010 Kanavan Varrelta 2010 Hinta 6e Kesäillan kaunotar Kynsien lakkaus, kesäinen iltameikki, juhlava pikakampaus, huulipuna, tilat vaatteiden vaihtoon ja suihkuun sekä virkistävä juoma. 1 1,5 h toiveiden mukaan.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2015 Sisältö Kolme viestiä... 3 Kakskertaseura 60 vuotta... 4 Kakskertaseuran 60-vuotistaival Kulhon kesäasukkaan silmin... 6 Minun Kakskertani... 12 Kakskerta

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

SF-Caravan Turku ry Toimintakertomus 2008

SF-Caravan Turku ry Toimintakertomus 2008 SF-Caravan Turku ry Toimintakertomus 2008 2 YHDISTYS SF-Caravan Turku ry:n toiminta oli vuonna 2008, yhdistyksen 39. toimintavuotena, vilkasta ja monimuotoista. Jäsenistön käytössä on edelleen ollut kaksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti 1/2008 MAALISKUU HUHTIKUU Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tarjoa kattilalle tuolle kotisi lämpimälle sydämelle vain parasta. Teboililta parhaat

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Pispalalainen 1/2010

Pispalalainen 1/2010 Pispalalainen 1/2010 MA PE 15 02 LA SU 12 02 Pispalan valtatie 39 muu ohjelma - www.vastavirta.net 2 Pispalalainen 1/2010 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Satu Juoperi Toimituskunta Satu

Lisätiedot