RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N"

Transkriptio

1 RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Omakotiyhdistyksen toiminta on ollut kuluneena vuonna erittäin vireää. Lisäksi yhdistyksemme toiminta-alue on kokemassa suuria muutoksia. Näistä kaksi ehkä tärkeimpänä: nimittäin jätteenpolttolaitoshanke Juvanmalmille ja massiivinen kaavoitus niin Viiskorpeen, Kalliomäkeen kuin Gobbackan alueellekin. Perusmäen asemakaavahan on jo hyväksytty ja rakentaminen alkanee vuoden 2008 aikana. Raskasta liikennettä tulee lähiaikoina väistämättä rajusti tälle alueelle ainakin rakentamisen ajaksi. Omakotiyhdistyksen tehtävänä on sallia yleiskaavan mukainen kehitys, mutta alueen maisemallisia ja kulttuuriarvoja säilyttäen. Jätteenpolttolaitosta ollaan jälleen kerran työntämässä meidän nurkillemme - Juvanmalmille. Historia siis toistaa itseään, sillä näin oli käymässä ensimmäisen kerran jo 1980-luvulla. Vasta vuonna 1991 saatiin lopullinen tieto, että laitosta ei rakenneta Juvanmalmille. Tuo tieto piti näköjään paikkansa reilut 15 vuotta, sillä taas Juvanmalmi on mukana suunnitelmissa. Nyt jätteenpolttoa perustellaan yleisesti sillä, että savukaasujen puhdistusmenetelmät ovat kehittyneet ja samalla jätteenpoltosta saadaan energiaa, jolla korvataan tuontienergiaa. Sinällään jätteenpoltosta saatava kaukolämpö voisi olla Juvanmalmin, Niipperin ja uusien omakotialueiden tulevaisuuden lämmitysenergiamuoto. Jätteenpolttolaitoksen muodostamat haitat, mm kuorma-auton autoralli, ovat kuitenkin niin suuret, ettemme sitä tänne toivo. Jätteet tulisi polttaa lähempänä syntypistettään. Omakotiyhdistys on antanut asiasta useita lausuntoja vuoden 2007 aikana (kts. kohta Annettuja lausuntoja ja esityksiä ). Asemakaavoitus alueellamme on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Suosittelemme kaikille tutustumista alueen kaavoitustilanteeseen, vaikkapa koteihin jaettuun Kaavoituskatsauslehteen tutustuen tai Internetaikakaudella osoitteesta saa erittäin paljon hyödyllistä tietoa. Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Perusmäen asemakaavaan kokouksessaan Muita aktiivisessa suunnitteluvaiheessa olevia kaavoja ovat Viiskorven, Kalliomäen ja Gobbackan kaavat. Yhdistys seuraa kaavoitusta ja on vuoden 2007 aikana antanut useita lausuntoja ko. asioista. Rakentamisen ja kaavoittamisen tulisi alueella tapahtuma yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Nyt asemakaavojen valmistelussa ei ole huomioitu Pohjois-Espoon lainvoimaisen osayleiskaavan sitovuutta oikealla tarkkuudella. Omakotiyhdistyksen lähtökohtana on lisäksi ollut, että alueen tehokkuusluku pysyy matalana. Perinteisesti omakotiyhdistyksen toiminta-alue on ollut väljästi rakennettua pientaloaluetta, pienkerrostalot eivät alueelle kuulu. Liian tiheä ja raskas rakentaminen ei sovi alueen ympäristöön ja pohjoisespoolaiseen kulttuurimaisemaan. Lisäksi alueen massiivinen kaavoittaminen lisää asukasmäärää monikymmenkertaiseksi. Erityisen tärkeää on asukasmäärän lisäämisen ohella huolehtia riittävien palveluiden kehittämisestä ja saamisesta Pohjois-Espoon alueelle. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Röyläntien länsipuolelle ei ole tiedossa muita kaavoitus- ja rakennuspaineita kuin Bodomin kartanon ja Högnäsin kaavahankkeet. Bodom-järvi ympäristöineen on ainutlaatuinen paikka, jota pitää käsitellä varoen. Myös

2 monet alueemme asukkaat ovat lausuneet mielipiteenään, että Bodom-järven asutus nykyisellään on riittävä. ANNETTUJA ESITYKSIÄ JA LAUSUNTOJA Olemme jo monen vuoden ajan ajaneet kevyen liikenteen väylien rakentamista Röyläntien varteen ja Bodom järven ympäristöön. V 2007 aloitettiin vihdoin kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kellonummen tiehaarasta Aurinkoniityn tiehaaraan. Röyläntielle, välille Järvenperä-Kivipylvääntie, kevyen liikenteen väylä on luvassa vuonna Annoimme lausunnot 9.1 ja Kivikopla Oy:n hakemukseen suunnittelutarveratkaisuksi/poikkeamispäätökseksi kahden tilapäistä puutarhamyymäläaluetta palvelevan toimistorakennuksen paikallaan pysyttämistä koskien. Kaupunkisuunnittelulautakunta onkin kokouksessaan päättänyt, että se hylkää hakijan (Kivikopla Oy) luvan maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella. Pohjois-Espoossa sijaitsevan Ekumeenisen keskuksen tilanne jatkui aktiivisena. Teimme valituksen Ympäristöministeriölle Uudenmaan ympäristökeskuksen hylkäävästä rakennussuojelupäätöksestä ja vaadimme asian uudelleen käsittelyä. Lisäksi vaadimme, että kirkkorakennus asetettaisiin toimenpidekieltoon, kunnes asia on saanut lopullisen päätöksen. Lähetimme Espoon kaupunginhallitukselle esityksen , jossa vaadimme puiston rakentamista Matalajärven kohdalle Matalajärven ja Kehä III:n väliin. Olemme antaneet lausunnon Jätevoimalahankkeen YVA-arviointiohjelmasta ja mielipiteen Jätevoimalahankkeen YVA-selvityksestä, joissa yksiselitteisesti vastustamme jätteenpolttolaitoksen sijoittamista Juvanmalmille. Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui jätevoimalahankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin Juvanpuiston koululla ja Olemme antaneet lausunnon Viiskorven asemakaavaesityksestä Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui kaavan esittelytilaisuuteen Juvanpuiston koululla. Olemme lähettäneet FORTUM Oyj:lle kirjelmän ( ) kaukolämmityksen saamiseksi Pohjois-Espoon uusille, yhtenäisille (täydentyville) pientaloalueille. Olemme antaneet Kalliomäen asemakaavaehdotuksesta lausunnon Hallituksen jäseniä osallistui kaavan esittelytilaisuuteen Juvanpuiston koululla. Annettujen lausuntojen ja esitysten antamisessa olemme toimineet yhteistyössä Pohjois- Espoon alueneuvottelukunnan kanssa. VANHOJEN ALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikka puuttuu vielä mm. Vihermäestä. Näyttää siltä, että viemärilinja Vihermäkeen ja Pakankylään on sidoksissa Gobbackan kaavoitukseen.

3 Jatkossa pitäisi ryhtyä keskustelemaan siitä pitäisikö Bodom-järven pohjoispuolelle ns. vesilaitostoiminnan lähisuoja-alueelle saada viemäröinti ja millaisella tekniikalla. Bodomjärven pohjoisosassa on myös tärkeä pohjavesialue, jolla sijaitsevien kiinteistöjen kaikki jätevedet tulee johtaa umpikaivoon. Lentomelusta keskustellaan tällä hetkellä enemmän muualla kuin täällä Pohjois-Espoossa. Seuraamme kuitenkin valppaasti tilanteen kehittymistä. Nykyinen hajautettu malli tuntuu olevan meille hyvä ratkaisu. EDUSTUS Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestössä edustajina ovat Kaarina Pirilä varsinaisesti ja Kauko Eronen varalla. Kauko Eronen osallistui olleeseen vuosikokoukseen. Omakotiyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Keskusjärjestön järjestämiin Omakotiiltoihin, joissa on mm. jaettu vuoden vihertekopalkinnot ja luennoitsijat ovat esitelleet mm. lämpöpumppuja. Pohjois-Espoon Alueneuvottelukunnassa meidän edustajamme on Ritva Hein varapuheenjohtajana. Alueneuvottelukunnan kanssa on neuvoteltu alueemme keskeisistä kysymyksistä ja laadittu yhteisiä esityksiä ja kannanottoja. Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja osallistui EOK:n ja EKYL:in jäsenyhdistysten puheenjohtajille tarkoitettuun kaupunginjohtajan Marketta Kokkosen aamukahvitilaisuuteen Gumbölen kartanossa. Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui Ruskatalolla järjestettyyn kaupungin johdon asukasiltaan. Kari Hein edusti yhdistystä Vihdintien kehittämistilaisuudessa Ruskatalolla. Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja piti esityksen aluetta ympäröivistä kaavoista Pro Bodomjärvi ry:n järjestämässä Nuuksion järviylänkö seminaarissa Oittaan kartanossa. RÖYLÄNTUPA Röyläntuvan ympäristöä on huomattavasti kohennettu, uusi siltarumpu on rakennettu ja pururataa on taas kunnostettu. Pysäköintipaikalta tuvalle johtanut kävelysilta korjattiin ja Röyläntuvan lipputanko uusittiin. Keskeisinä toimijoina kunnostus- ja rakennustöissä ovat olleet Joel Mauravaara, Markku Uusitalo, Kauko Eronen ja Markku Vikstedt. Tupaa on vuokrattu erilaisiin juhlatilaisuuksiin sekä siellä on pidetty yhdistyksemme omia kokouksia, tapahtumia ja juhlia. Röyläntuvan emäntänä on ansiokkaasti toiminut Auli Ojala.

4 ESPOO 550 vuotta Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön kanssa. Omakotiyhdistys ilmoittautui järjestäjäksi Espoo 550 juhlavuoden (vuosi 2008) tapahtumiin. Omakotiyhdistys sitoutui järjestämään Elojuhlan Kartanokierroksella Röyläntuvalla. Hallituksen jäseniä on osallistunut ko. juhlavuoden järjestäjille suunnattuihin infotilaisuuksiin. Espoon kulttuurilautakunta avustaa tapahtuman järjestämisessä. Röyläntuvalle, Röyläntien varteen, istutettiin lokakuun lopulla 400 kukkasipulia. Kukkasipulit saatiin lahjoituksena Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestöltä. Lahjoituksen tarkoituksena on kunnioittaa Espoo 550 juhlavuotta Espoon omin värein (kukkasipulit muodostavat skillojen sinisen ja narsissien keltaisen värimaailman). Järjestimme jäsenillemme asiasta kukkasipulien istutussuunnitelman laatimiskilpailun, jonka voitti Krista Pihlava. NAISJAOSTO Naisjaoston toiminnasta on oma erillinen toimintakertomus. Jaoston vetäjänä toimii Auli Ojala. MUU TOIMINTA Röyläntuvalla vietettiin merihenkistä juhlaa. Ohjelma seurasi erään Kalle Aaltosen matkaa maailmalla, juhlassa oli myös ruokailu saaristolaispöydästä. Yhdistyksen kunniajäsenet kutsuttiin mukaan juhlaan. Tilaisuus oli mukava ja onnistunut. Väkeä oli runsaat 50 henkeä. Musiikkiohjelmasta vastasi Markku Uusitalo ja lauluyhtye Red Forest Sisters. Nuorisotoiminta on tänä vuonna keskittynyt liikunnallisen toiminnan ympärille. Järjestettiin lapsille ja nuorille, ja myös varttuneemmalle väelle kesällä juoksukilpailut ( ) ja talvella (3.3.07) ulkoilupäivän hiihtokilpailuineen Röyläntuvan maastossa. Kilpailujen päätteeksi kuuma mehu ja grillimakkara maistuivat. Nuoret kilpailijat palkittiin tilaisuuksien jälkeen hopealusikoilla ja vanhemmat kahvipaketilla ym. Talviulkoilupäivän yhteydessä käytiin jännittävä luutaottelu omakotiyhdistysten (Vanhakartano ja Röylä- Bodom) joukkueiden välillä. Tasapeliin päättyi tuo ottelu. Perinteiset -stipendit lahjoitettiin alueellamme sijaitsevan kahden koulun, sekä Pakankylän koulun että Rödskogsskola n kolmelle ansioituneelle oppilaalle.

5 Nuorisotoiminnan vetäjänä on Ritva Kaisla ja perinnekeruutoiminnan vetäjänä Ritva Hein. Alueen koulujen suuntaan yhteyshenkilönä on toiminut Rakel Uusitalo. Röyläntuvalla vietettiin grilli-iltaa. Läsnä oli n 40 henkilöä. Nautimme herkullisia grillituotteita ja loppuillasta lauloimme karaokea. Yhdessä naisjaoston kanssa järjestettiin siivous- ja pihatalkoot ja , yleisten alueiden siivoustalkoot , taimimyyjäiset ja kirpputoritapahtuma , joulumyyjäiset , pikkujoulu-juhlat , Kauneimmat joululaulut lauluilta Kaikki tapahtumat järjestettiin Röyläntuvalla, Punametsän kentällä ja sen lähimaastossa. KORTTISARJA RÖYLÄ JA BODOMIN ALUEELTA Yhdistyksen käyttöön ja myyntiin suunniteltu korttisarja kertoo alueemme luonnosta ja maisemasta, kartanoista, menneestä ajasta ja nykypäivästä. Sarjaan kuuluu 16 eriaiheita korttia, 4 mustavalkoista, 8 värikuva korttia ja 4 korttia Kirsti Vesterin grafiikkaa. Toivomme, että yhdistyksen jäsenet aktiivisesti käyttäisivät oman alueemme kortteja. Kortteja saa ostaa yhdistyksen tilaisuuksista sekä hallituksen jäseniltä. MERKKIPÄIVÄT JA HUOMIONOSOITUKSET Omakotiyhdistyksellä on ollut 1980-luvulla Röyläntuvan laatasta Isä Robertin maalaamia pienoisikoneja, joita on jaettu huomionosoituksena merkkipäiviä viettäneille aktiivisille jäsenille. Jatkona tälle ansioituneiden jäsenten muistamiselle omalla muistoesineellä teetätti yhdistys v viirejä. Viireissä toistuu isä Robert de Caluwe n Röyläntuvan avajaisiin vuonna 1980 maalaaman ikonitaulun Röyläntuvan laatta. Laatassa heijastuvat yhteistyö, talkoohenki, yhteiset harrastukset, illanvietot ja tapahtumat. Laatan pitopöytä ja katon päätysymbolit kertovat yhdessäolosta ja kokoontumispaikasta. Viirejä jaetaan huomionosoituksina ansioituneille jäsenille. V 2007 jaettiin viirit seuraaville jäsenille: viiri nro 1 Kari Hein, viiri nro 2 Maire Vartiainen, viiri nro 3 Aune Ojala. Jäsentemme merkkipäiviä muistettiin pääosin kortein. Lämpimät onnittelumme vielä kaikille syntymäpäiväsankareille! Onnittelemme näin jälkikäteen myös kaikkia teitä merkkipäivän viettäjiä, joiden tietoja ei ole ollut arkistoissamme. KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Pidimme sääntöjen mukaiset kevät- (8.3.07) ja syyskokoukset ( ). Hallitus piti 10 kokousta. Kevätkokouksen yhteydessä oli paikallisten eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneeli. Jäsenmaksu oli vuonna euroa. Jäseninä on n 100 kotitaloutta. Jäsensihteerinä on toiminut rahastonhoitaja Rakel Uusitalo. YHDISTYKSEN OMAT VERKKOSIVUT JA POHJOIS-ESPOO.FI -SIVUSTO Omakotiyhdistyksemme pitää yllä omia verkkosivuja osoitteessa:

6 Verkkosivuilla kerromme yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sanoin ja kuvin. Yhdistyksellä on oma sähköpostilaatikko, jonne toivomme runsaasti kommentteja, ehdotuksia, kysymyksiä omakotiyhdistyksemme jäseniltä. Verkkosivujen ylläpitäjä ja sähköisen postiliikenteen mestarina toimii Kalle Heikkinen. Sähköpostiosoite on Myös puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille voi lähettää sähköpostia alueen asioista (puheenjohtajan osoite: Koko Pohjois-Espoota koskevista asioista ja tapahtumista kertoo alueen oma verkkolehti Pohjois-Espoo.fi. Lehti sai Pro Pohjois-Espoo tunnustuksen. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehteä toimittaa Susanna Cygnel. Lehden osoite on: tai käytä omilla kotisivuillamme olevaa linkkiä.

RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N

RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N RÖYLÄN JA BODOMIN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 YLEISTÄ Espoo päätti viimein valita metron Etelä-Espoon joukkoliikenteen rungoksi. Tämä päätös mahdollistaa sen, että Espoosta

Lisätiedot

Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011

Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011 Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry HALLITUS 2011 Puheenjohtaja: Osoite: sähköpostiosoite: Kaarina Pirilä Kalliomäentie 9 puheenjohtaja (at) roylabodom.fi 050-514 2332 Sihteeri: Ritva Kaisla Apilarinne

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 ASUKASFOORUMI Pohjois-Espoon valmisteluryhmä TOIMINTAKERTOMUS 2010 Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä aloitettiin asukasfoorumitoiminta Espoon seitsemällä suuralueella vuonna 2009. Suuralueiden

Lisätiedot

Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry. / Jäsenlehti kevät 2012. LEOKY 50 v.

Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry. / Jäsenlehti kevät 2012. LEOKY 50 v. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry. / Jäsenlehti kevät 2012 LEOKY 50 v. LOUNAIS-ESPOO LASTEN PERINTEISET URHEILUKISAT perjantaina 31.8.2012 Nöykkiönlaakson koulun kentällä Sisällysluettelo 50-vuotisjuhla...s.

Lisätiedot

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org Kalajärvi-Seura 16.12.2012 tiedottaa 2/12 Elina ja Matti - TV:stä tutut illallisten arvostelijat - sivu 16 Tässä lehdessä: Hiirisuon asukaspuisto alulle - sivu 3 Kaavoitustilanteesta - sivuilla 3 ja 5

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Tiivistelmä Vuonna 2011 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli pohjoisespoolaisten lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotyöttömyydestä sekä jälleen

Lisätiedot

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 4/2010 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen jäähyväiset 6 Palvelujen karsimiselle ei ole Jupperissa perusteita 8 Älä

Lisätiedot

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti 1/2007 JOY Sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta... 3 Yhdistyksen syyskokous... 4 Uudet jäsenet... 5 Päiväkodin pihaa uudistettiin... 7 Kiertoliittymä etenee...

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011

Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011 TOIMINTAKERTOMUS Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry Lahti http://anttilanmaki.phnet.fi/ Toimintakertomus 1.1.2011 31.12.2011 YLEISTÄ Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

JOY 2/2013. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2013. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2013 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Kunniajäsen poistui keskuudestamme 6 Laaksolahden kirjaston kuulumisia 8 Pitkäjärvi - meidän järvemme 10 Metrisistä

Lisätiedot

Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus

Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry. / Jäsenlehti syksy 2012 Sammalvuoren ja Kaitaan kaavoitus Kutsu syyskokoukseen 50-vuotis juhlat Lasten urheilukisat Latokasken kaavoitus Suvisaaristolle saaristostatus

Lisätiedot

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009 Kirjoittaja Pentti Haapiseva Taitto Jyrki Laakso Historiikin julkaisemista on tukenut Fortum Oyj Historiaa vuodesta 1979 vuoteen 2009 Yhdistyksen perustaminen Seitsemänkymmenluvun loppuvuosina liikuntavammaiset

Lisätiedot

Turun Pientalojen Keskusjärjestö

Turun Pientalojen Keskusjärjestö Yhdistyksen edunvalvonta Yhdistystoiminnan tärkein motiivi on usko siihen, että yhteisvoimin yhteiset asiat tulisivat parhaiten hoidettua. Näin ajatellen edunvalvonnasta on tullut asukasyhdistysten vakiintunut

Lisätiedot

20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012. Martti Manu

20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012. Martti Manu 20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012 Martti Manu Marraskuu 2012 1 Sisältö Alkusanat 2 Haaganväylä-suunnitelma 3 Tapahtumia ennen rekisteröitymistä 4 Yleiskaava 1992

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011 Töyhtötiainen, havumetsien komistus. KUVA Kari Paukola RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011 PUNAINEN LISTA KOSTEIKOT SAMMALISTONSUO KOULUJEN LINTURALLI Eletään jännittäviä aikoja.

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen.

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. http://www.vapaala.net on Vantaan omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen. 2014/1 Omakotiyhdistyksen vuosikokous 27.3.2014, sivut 3-10 Saadaanko omakotitalkkari Frisuun? sivu 12 Hyvästi Vanha Hämeenkyläntie, sivu 10 Tappohiekka fillaristien murheena, sivu 2 Vapaalan kirkkopyhä

Lisätiedot

JOY 2/2012. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2012. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2012 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Espoolla uusi rakennusjärjestys 5 Joukkoliikenteen hinnoittelu muuttuu 5 Laaksolahdentien katusuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

La 29.11. klo 10.00 13.00 Myyjäiset Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15. Käsitöitä, arpajaisia, kotileivonnaisia,

La 29.11. klo 10.00 13.00 Myyjäiset Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15. Käsitöitä, arpajaisia, kotileivonnaisia, Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 29.11.2008 Kunnallisvaaleissa Helsinki sai uuden valtuuston, jonka työkausi käynnistyy vuodenvaihteessa. Se, mihin toivoisin valtuuston paneutuvan, on oikean ja aidon

Lisätiedot

LÄHDERANTALAINEN 2/2002

LÄHDERANTALAINEN 2/2002 LÄHDERANTALAINEN 2/2002 Lähderannan oma asukasyhdistys eli Lähderanta Kilta - Källstrand Gillet ry TIETOA KILLASTA Asukasyhdistys on kaikkien lähderantalaisten oma yhdistys, jonka päätarkoituksena on alueen

Lisätiedot

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2012 1 Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2 HALLITUS www.poliisimajalaiset.fi Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry c/o Matti

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

Kakskertaseura ry. 1955-2015 60 vuotta. Kaarin Kurri 1

Kakskertaseura ry. 1955-2015 60 vuotta. Kaarin Kurri 1 Kakskertaseura ry 1955-2015 60 vuotta Kaarin Kurri 1 Kakskertaseura 60 vuotta Kaarin Kurri Saatteeksi Kymmenen vuotta on vierähtänyt siitä, kun Kakskertaseura juhli yhdistyksen puolen vuosisadan iän saavuttamista.

Lisätiedot

Julkaisija: Kakskertaseura ry

Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 2 JouluKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2014 Sisältö Koulun saaminen ei edellytä Kakskerran arvoista tinkimistä... 3 Kakskerran Käräjät - käräjäpuhe... 8 Vuoden Kakskertalainen Jaana Majatie: Kakskertalaisuus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Kotilainen. 40 vuotta edunvalvontaa. Tässä numerossa: KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 12.3.2012. Tervetuloa!

Kotilainen. 40 vuotta edunvalvontaa. Tässä numerossa: KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 12.3.2012. Tervetuloa! Kotilainen 40 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 12.3.2012 Kutsu Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja asukastilaisuuteen, jossa aluearkkitehti Anitta

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot