BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI"

Transkriptio

1 BJÖRKFELDTIN TALON KUNNOSTUSTYÖT TYÖMAARAPORTTI LEVANDE BYGGNADSTRADITION ELÄVÄ RAKENNUSPERINNE Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y.

2 Tutkivat purkutyöt, havaitut vauriot sekä rakenteiden tuenta Töitä edeltävissä vauriokartoituksissa oli todettu tuvan eteläseinällä sekä pohjoisseinällä olevan hirsissä lahovaurioita. Ulkovuorilauta purettiin tuvan etelä- ja pohjoisseinän alaosasta. Todettiin pohjoisseinällä alimman hirren ja hirsienpäiden ikkunan alaosan molemmin puolin olevan lahoja. Purettiin vuorilauta tuvan eteläseinästä ja todettiin seinän palomuurin kohdalla olevan täysin laho ylimpään hirsikertaan asti. Eteläseinän kunnon todettuamme heräsi epäilys tuvan seinän kyvystä kantaa välipohjaa, joten tuimme välipohjan parrujen varaan tuvan lattialle. Molemmilla seinillä oli alahirsiä korvattu 6x6 parruilla. Eteläseinällä 3 alinta ja pohjoisseinällä luulimme, että vain alin mutta, kuten myöhemmin huomataan, 2 alinta. Tuvan pohj. ikkunan lahovaurio Pohjoisseinän laudoituksen purku Tuvan eteläseinän laudoituksen purku Eteläseinän lahovaurioita helmikuu 2005

3 Autotallin levytyksen purku Autotalliksi muunnetusta salista purettiin levytys ja eristeet (vuorivilla). Alta paljastui pinkopahvitettu katto ja paksulla pahvilla vuorattu seinä, jossa tapettikerroksia paikoittain jäljellä. Molemmat pinnat olivat huonokuntoiset. Tuvasta ja alakamarista poistimme pinkopahvin lahovaurioalueilta katosta ja seinistä, kamarista katon pellavakankaan. Alakerran kamarin ja tuvan väliltä löytyi pinkopahvin alta peiliovi, joka oli keittiön puolelta laudoitettu umpeen. Purimme lattiat yläkerran huoneesta kokonaan ja yläkamarista osittain päästäksemme tarkemmin arvioimaan välipohjarakenteiden kuntoa. Tuvan ja kamarin välipohjasta löytyi sienikasvustoa, josta lähetimme näytteet tutkittavaksi Turun yliopiston kasvitieteelliseen laitokseen, jossa se varmistui lattiasieneksi. Tuvankatto lattiasieni Alakamarinkatto lattiasientä helmikuu 2005

4 Katto - Etelälappeen vauriokohdat Kattovuoto katolta Poistimme tiilikatteen vuotokohdista läntisen savupiipun ympäristöstä ja suojasimme alueen muovilla. Päättelimme vuodon johtuneen etelälappeella väärin tehdystä kattojiirin- ja piipunpellityksistä. Etelälappeen poikittaisharjan jiiripellitys oli syöttänyt veden piipunpellityksen alle huopaaluskatteelle, joka oli aiemmin toiminut vesikatteena (kolmiorima). Huopakate oli rikottu piipun kyljestä ilmeisesti asennettaessa ruoteita nykyiselle betonitiilikatteelle. Näin ollen vesi pääsi juoksemaan osittain sisään piippua pitkin ja osittain aluskatteelle tuoden mukanaan läheisen vaahteran lehtiä ja kalkkipölyä, mikä oli tehokkaasti tukkinut ensin kattolaudoituksen ja räystäslaudan välisen raon, joka oli ollut liian pieni, ja myöhemmin myös ruoteiden alle jäävän tilan, näin pikkuhiljaa lahottaen sekä aluskatteen, että sen alla olevan laudoituksen. Tästä syntyneestä vuodosta vesi pääsi valumaan seinän sisäpuolella palomuurin ja hirsiseinän väliin lahottaen lopulta koko seinän. Tämä oli ilmeisesti jatkunut jo kymmeniä vuosia, mahdollisesti jo siitä lähtien kun tuvan vanha leivinuuni oli purettu ja piipun paikkaa muutettu lähemmäs pikkuharjan lapetta. Vauriota oli korjattu ulkopuolella vaihtamalla räystään aluslaudoitus (liian pieni rako), korjaamatta kuitenkaan vuodon syytä. Sisällä kosteus oli levinnyt tuvan ja kamarin välipohjan eristeessä lahottaen myös väliseinää 8 hirren korkeudelta noin 2,5m matkalta sisään päin. Yläkerran huoneen välipohjan lahovaurio Tuvan komeron katto helmikuu 2005

5 Katto - Pohjoislappeen vauriokohdat Yläkerran huoneen kattolyhdyn vuoto Pohjoislappeella oli kattovuodon aiheuttanut ruoteiden lahoaminen kattolyhdyn (tehty avovinttitilaan rakennetun huoneen rakentamisen yhteydessä) taitteesta, jonka seurauksena tiilet olivat painuneet vaakatasoon ja alkaneet syöttää vettä ja roskaa aluskatteelle. Lopulta kosteus oli tehnyt tehtävänsä ja lahottanut rakenteet altaan. Vettä oli tullut katon läpi sisään yläkerran huoneen muovimatolle. Maton päällä vesi oli valunut keskelle huonetta johtuen välipohjan painumisesta ja, ilmeisesti vuodon ollessa vähäinen, haihtunut siitä ilmaan, koska alapuolen rakenteissa ei ollut havaittavissa minkäänlaista kosteusvauriota. Yläkerran kattovuoto helmikuu 2005

6 Välipohjan purkutyöt Yläkamarin lattianpurku Työt jatkuivat purkamalla tuvan ja kamarin välipohjat kostuneelta alueelta. Lattiasienen valtaama eriste ja rakenteet purettiin ja toimitettiin kaatopaikalle. Yläkerran huoneen lattialaudoitus purettiin kokonaisuudessaan, koska välipohjarakenne vaati vahvistusta. Eristeenä välipohjassa oli kutterinlastu, jonka alla oli jäänteitä vanhasta eristeestä, tuohta, sammalta ja olkea. Purimme yläkerran huoneen etelänpuoleisen purueristetyn väliseinän päästäksemme käsiksi hirsiseinään myös sisäpuolelta. Yläkerran kamarista purettiin välipohja vaurioituneelta alueelta (vajaa puolet huoneen pinta-alasta). Eristeenä kamarin välipohjassa oli alhaalta ylöspäin lukien tuohi, sammal, olki ja hiekka. Lattia oli rakennettu uivana eristeeseen upotettujen rankojen varaan. Yläkerran huoneen välipohjan lahovaurio Välipohjan purku yläkerran huoneesta maaliskuu 2005

7 Tuvan ikkunat irrotettiin karmeineen. Tässä yhteydessä huomattiin, että tuvan kattoa oli joskus nostettu. Välipohjavasoista oli päistä veistetty pois lohenpyrstö ja kolottu hirsiin liitosta ylöspäin, tämän jälkeen nostettu välikatto ja tuettu koloihin asetettujen lankunpätkien varaan. Vielä paikoillaan olevista vanhoista karapuista saattoi havaita, että ikkuna-aukkoja on joskus suurennettu noin kahden hirren korkeudelta ylöspäin, jolloin em. lankunpätkät ikkunaaukkojen kohdalla tukeutuivat ikkunankarmiin. Kiitos järeän kattolistan välipohja pysyi ylhäällä vielä poistettuamme ikkunankarmin. Välipohjavasat tuettiin parrujen varaan tuvan lattialle. Vanhoja, aikaisemmin korjattuja välipohjarakenteita Kattolistan kannattama välipohjavasa Yläkamarin välipohjan lahovaurio maaliskuu 2005

8 Hirsikorjaus eteläseinällä, rungon väliaikainen tuenta Runkoa tuettiin följareilla ja ketjuilla läpi talon. Eteläpuolen hirsiseinää purettiin lahovaurioalueelta ja aloitettiin rungon korjaus. Kolme alinta hirttä jätettiin toistaiseksi paikoilleen, vaikka kaksi alinta olivat lahoja. Päätettiin ensin korjata seinä kolmannen hirren päältä ylös asti, jotta talo saataisiin kestämään nostamista ja voisimme vaihtaa nuo kaksi alinta hirttä. Ikkunan ja väliseinäsalvoksen väli päätettiin tehdä karakorjauksena. Kolmannen hirren päälle pystytettiin karapuu ikkuna-aukon reunaan ja toinen väliseinän salvosta vasten. Karapuiden väliin varattiin hirret, hirsien väliin tuli eristeeksi pellavanauhaa. Karat kiinnittyivät karapuiden päissä olevilla tapeilla niiden ylä- ja alapuolisiin hirsiin. Seinän purku Väliseinän purku Seinän purku maaliskuu 2005

9 Karakorjaus Seinää ei pystytty rakentamaan aivan alkuperäiseen sijaintiinsa, koska seinän pullistumisen jälkeen oli vanha leivinuuni purettu ja tilalle muurattu uusi piippu ja palomuuri. Uusi palomuuri oli muurattu vasten pullistunutta seinää ja purkamatta palomuuria ei olisi ollut mahdollista oikaista seinää. Pullistuman syistä lisää seuraavassa, tuvan välipohjan korjauksen yhteydessä. Oikaisimme kuitenkin sen mikä oli mahdollista siistimällä muurauslaastin roippeita palomuurin takaa ja veistämällä vastaavasti hirsiä hiukan ohuemmiksi. Palomuurin ja hirren väliin tuli kosteussuluksi tuohi. Ensimmäiset pitkät, yli ikkunan ja väliseinän jatkuvat hirret tukivat karakorjausta ja seinä alkoi pysyä pystyssä omillaan. Työt etenivät hirsi päivässä tahtia lukuun ottamatta vaihetta jossa välipohjavasat liitettiin seinään. Tuentoja tuvassa Hirsikorjaus maaliskuu 2005 Eteläseinän 15.hirsi huhtikuu 2005

10 Tuvan välipohjan korjaus ja siinä yhteydessä tehdyt havainnot Neljä välipohjavasaa oli eteläpäistään lahoja ja liian lyhyitä yltääkseen kunnolla seinään (kuten edellä kerrottu). Kolme vasoista katkaistiin ja korjattiin jatkamalla lapaliitoksella ja yksi (väliseinän vierestä) vaihdettiin koko pituudeltaan. Jatkos kannatettiin pulttaamalla vasat välipohjassa kahteen toisiinsa varattuun hirteen (haltioihin), jotka liitettiin pääty- ja väliseinään lohenpyrstöliitoksin. Haltiat mitoitettiin niin että ne jäisivät välipohjan sisään. Välipohjavasojen liitoksien veisto Salin alapohja Salista poistettiin pienellä kaivinkoneella asfaltti ja kaivettiin sokkelin sisus tyhjäksi sepelistä (T.Siivonen). Valettiin rossipohjan niskoille anturat ja uunille perusta. Anturoille muurattiin kevytsoraharkoista pilarit joiden päälle tuli 6x6 parrut niskoiksi (2kpl). Niskojen päälle tehtiin rossipohja ristiin koolaamalla Vasat paikoillaan Salin hirsikorjaus Salin eteläseinän alinta hirttä korjattiin sisäpuolelta, poistamalla lahonnut osa ja paikkaamalla lankulla kylkeen. Välipohjahaltia Salin anturat Hirren lankkukorjaus salissa huhtikuu 2005

11 Etelälappeen katon vuotokohdan korjaus Etelälappeella korjattiin vesikatto vuotoalueelta savupiipun ympäristössä. Päistään lahot kattotuolit vaihdettiin n.2m matkalta, aluslaudoitusta ja bitumialuskatetta uusittiin niiltä osin jolta se oli huonokuntoinen. Etelälappeen lahovauriot Uusitut kattotuolien päät Kate korjattuna toukokuu 2005

12 Hirsikorjaus eteläseinällä Hirsikorjaus eteläseinällä valmistuu kahta alinta hirttä lukuun ottamatta Ulko- ja väliseinää oli korjattu 27 hirrellä. Aikaa tähän kului 22 päivää, tukemista ja purkutöitä lukuun ottamatta. Tämän jälkeen seinäpintaa oikaistiin piiluamalla ja rivettiin pellavariveellä, tervatulla ulkopuolelta ja tavallisella sisältä. Eteläseinän 18. hirsi Eteläseinän 17. hirsi toukokuu 2005

13 Tunkkaus Eteläseinän hirsikorjaus toukokuu 2005

14 Hirsikorjaus eteläseinällä jatkuu Tuvan eteläseinän kaksi alinta hirttä vaihdettiin. Hirret oli vaihdettu jo joskus aikaisemmin ja silloin ne oli korvattu 6x6 parruilla. Sokkeliin oli valettu betonia pintaan siten että se nousi noin 5cm alimman hirren päälle ja betonin sisään jäänyt osa oli täysin lahonnut, muistuttaen lähinnä multaa. Betonikorotus poistettiin laikalla, lahonneet parrut korvattiin uusilla samanlaisilla ja eristettiin betonista tuohella. Kamariseinän alimmasta hirrestä veistettiin lahonnut osa pois, paikattiin liittämällä tapeilla puolikas hirsi kylkeen. Hirsikorjaus pohjoisseinä Tuvan pohjoisseinällä ikkunan itäpuolen lahovauriota korjattiin sahaamalla hirsistä päistä noin 15cm ja veistämällä vastaavan kokoinen karapuu hirrestä. Samalla oikaistiin följareilla hiukan malliaan menettänyttä seinää. Ikkunan länsilaidasta vaihdettiin väliin pieni pätkä hirttä ja uusittiin karapuu. Eteläseinän lahot alahirret kesäkuu 2005

15 Välipohjan korjaus Tuvan ja alakerran kamarin kattolaudoitus uusittiin niiltä osin kuin se oli lattiasienen vaurioittamaa. Laudoitus korjattiin vastaavalla vanhalla, 200-vuotiaalla, käsinveistetyllä purkulaudalla. Välipohjan sisään piilotettiin kaksi vaijeria jotka kiristettiin sitomaan seiniä toisiinsa seinien läpi porattujen 20mm kierretankojen avulla. Tuvanpäädyn savupiipun muuraus Muurari Timo Nylander muurasi sortumavaaran vuoksi puretun savupiipun vesikaton yläpuoleisen osan uusiksi, mallina talon toinen savupiippu. Tiilenä käytettiin Wienerberger punatiiltä. Vaijerituenta välipohjassa, tuvankatto Tuvan pohjoisikkunan karakorjaus ja vaijerituenta ulkoa (vintin entinen haukkaikkuna) Ikkunoiden kunnostus Ikkunanpokista poistettiin irtonainen maali, pohjustettiin Uulan sinkkivalkoispohjamaalilla ja maalattiin kahteen kertaan, 1. kerros ohennetulla ja 2. kerros ohentamattomalla Uulan ovi- ja ikkunamaalilla. Rikkinäiset ikkunaruudut vaihdettiin ja kitit uusittiin niiltä osin kuin olivat huonokuntoiset. Karmit pohjustettiin samaan tapaan ja maalattiin kahteen kertaan pellavaöljymaalilla. Myöhemmin jätettiin Teet Ostavelin ohjeiden mukaan sinkkivalkoispohjamaali pois ja pohjustettiin 30% vernissalla ja valopetroolilla ohennetulla pellavaöljymaalilla. Ovi- ja ikkunamaalia käytettiin vain sisäpokissa ja ikkunankarmien sisäpuolella. Tuvan pohjoinen ja yläkerranhuoneen länsiikkunankarmit maalattiin Lappi pellavaöljymaalilla. Tapetit Rakennuskonservaattoriopiskelija Beatrice Skaag Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta otti näytteet tapettikerroksista ja teki huonekohtaiset kansiot. Piipun muuraus kesäkuu 2005

16 Katon purku ja korjaus pohjoislappeella Kattolyhdyn purku Purettiin tiilikate pohjoislappeen kattolyhdystä ja sen molemmin puolin. Havaittiin vuodon aiheuttaman lahovaurion olevan sen verran laaja että lyhdyn kattorakenteet tulisi uusia kokonaan. Kattotuolit olivat tehty 2x4 sahatavarasta ja ne päätettiin korvata 4x4 parrulla, koska epäiltiin osasyynä vuotoon olleen rakenteiden painuminen mahdollisesti lumikuorman painosta. Tuuletusraon puute eristeen ja aluskatteen välissä saattoi myös olla osasyynä lahovaurioon, joten uuteen rakenteeseen jätettiin 25mm tuuletusrako. Aluskatteena käytettiin öljykäsiteltyä kovalevyä, joka on hengittävämpi kuin bitumialuskate. Käsityksemme rakenteeseen kondensoituneen veden olleen syynä lahovaurioon vahvistui purettaessa kattoa kattolyhdyn molemmilta sivuilta. Tällä alueella ei ollut havaittavissa vuotoa, mutta rakenteet olivat silti lahot, erityisesti portaiden yläpuolelta, jossa saattaa kuvitella olleen erityisen lämmintä lämmön noustessa alakerrasta tuvasta. Purkutöiden yhteydessä havaittiin kattolyhdyn kohdalla seinässä olleen samanlainen haukkaikkuna kuin muuallakin talossa. Kattolyhdyn korjaus Kattolyhdyn purku heinäkuu 2005

17 Pohj. lappeen korjaus Katto avattiin kattolyhdyn itäpuolelta portaikon yläpuolelta ja uusittiin aluslaudoitus noin kolmen neliön alueelta. Uusittiin kattolyhdyn oikeanpuoleinen kattotuoli osittain, koska se oli lahonnut noin 2,5m matkalta. Ilmarako tehtiin vain kattolyhdyn kattoon, vaikka se olisi saattanut olla tarpeen koko katossa. Rakennetta ei lähdetty muuttamaan, koska siinä tapauksessa se olisi tullut muuttaa koko katon osalta. Eihän voitu olla varmoja siitä, että ilmaraon puute oli lahovaurion aiheuttaja, sillä muilta osinhan katto oli kunnossa. Räystäänaluksen helmiponttilaudoitus uusittiin koko lappeen pituudelta. Vanha pontti oli noin 18mm paksua, se korvattiin 16millisellä jota oli saatavilla. Suurin osa kattotuolien päistä vaati paikkaamista, jotta oli jotain mihin räystäslaudoitus ja räystäslaudat kiinnittää. Aluskatteeksi tuli alushuopaa ja rako räystäslaudan ja aluslaudan välissä kasvatettiin 10 mm:stä 20 mm:iin. Huovan päälle naulattiin uudet tiiliruoteet ja ladottiin betonitiilikate takaisin paikoilleen. Rikkonaiset tiilet korvattiin purkutiilillä, joita löytyi Curation varaosapankista. Räystäslaudat korjattiin päädyissä ja uusittiin kokonaan lappeella ja maalattiin Lappi pellavaöljymaalilla. Pohj. lappeen korjaus elokuu 2005

18 Katonkorjaus ja pellitys etelälappeella Peltisepänliike T.Lindström pellitti piipun kannan ja kruunun sekä pikkuharjan jiirin. Kattotiilet saivat uudet ruoteet ja tiilikate ladottiin paikoilleen. T.Lindström valmisti vesikourut ja syöksytorvet. Syöksytorvet asennettiin tammikuussa. Vesi jouduttiin tuomaan alas rakennuksen keskellä katon vinoudesta johtuen. Porstua - purkutyöt ja havaintoja Etelälape uudet ruoteet Porstuasta (eteinen) purettiin lattialaudoitus. Havaittiin että nykyinen lattia oli rakennettu vanhan lattian päälle. Vanha lattialaudoitus oli varsin hyväkuntoinen lukuun ottamatta pientä aluetta oven oikealla puolella, joten vanha lattia päätettiin jättää eikä uudempaa palauttaa enää sen päälle. Lattia on maavarainen, rakennettu kolmen hiekkaan kaivetun rangan varaan. Porstuan ulkoseinän alta oli perustus kadonnut ja hiekka eteisen lattian alta oli päässyt valumaan ulos ja lattia oli kallistunut. Uutta lattiaa oli oikaistu, joten jotain on täytynyt tapahtua jo aikaa sitten, ehkä alahirsi oli lahonnut pois? Eteläseinän ulkovuoraus Eteläseinä levytettiin 12mm tuulensuojalevyllä niiltä osin joilta ulkovuorilauta oli irroitettu hirsikorjauksen ajaksi. Vanha kiilamainen pontattu laudoitus palautettiin niiltä osin joilta se oli käyttökelpoista. Yläkamarin ulkovuorilauta korvattiin uudella vastaavalla (Nauvosta, M.Westerlund) ja ylijäävillä laudoilla paikattiin laudoitusta muilta osin. Piipun pellitys elokuu 2005 syyskuu 2005

19 Eteisen lattian purku Eteläseinä elokuu 2005 syyskuu 2005

20 Salin tulisijan ja piipun muuraus Muurari muuraa Muurari Timo Nylander muurasi saliin uuden, vanhantyyppisen pystyuunin. Tulipesä muurattiin venäläisellä, hyväksi todetulla tulitiilellä ja muilta osin Wienerberger punatiilellä.piippu yhdistettiin vanhaan piippuun, joka oli riiputettu kattorakenteisiin, kun vanha uuni ja piippu oli, purkajan omien sanojen mukaan, purettu 80-luvun alussa, jolloin sali oli muutettu autotalliksi. Vanhan piipun halkeamat paikattiin ja liitoskohdat varmistettiin haponkestävällä putkella. Yksi pystyhormissa ja toinen yhdyshormissa II kerroksen peltikuoriuunin päältä piippuun. Piippu muurattiin samaan tapaan kuin sen oletettiin olleen, palomuurin päältä yksireikäisenä. Piippuun yhtyivät II kerroksessa sekä ensimmäisen että toisen kerroksen kamarien peltikuoriuunit, jotka oli muurattu niin, että ensimmäisen kerroksen uunin savukaasut kulkevat toisen kerroksen uunin läpi. Aikaisemmin, jolloin kamareissa on ollut toisen tyyppiset uunit, ne ovat yhtyneet molemmat omilla liitoshormeillaan. Alakerran uunin liitoshormi on edelleen paikoillaan. Nämä havainnot teki muurari työnsä ohessa. Salin uunin kanavat Salin uusi uuni Uusi piippu yhdistyy vanhaan syyskuu 2005

21 Hirsikorjaus pohjoisseinällä Salin pohj. seinän hirsipaikkaus Porstuan ja salin väliseinän alin hirsi oli lahonnut ja se vaihdettiin n.2m pituudelta. Hirsi liitettiin vanhaan lapaliitoksella, joka pultattiin läpi 16mm kierretangoilla. Salin seinän autotallin ovien hirsipaikkaus aloitettiin. Ensimmäinen hirsi vaihdettiin salin itänurkasta porstuan itänurkkaan, se oli pituudeltaan n.8m. Kaksi ensimmäistä hirttä olivat uusia 7 vuotta ulkotaapelissa kuivuneita. Näiden hirsien päältä jatkettiin hirsipaikkausta vanhalla purkuhirrellä kahden aukon reunoihin sovitetun karapuun väliin. Hirsityön yhteydessä todettiin salin ja tuvan olevan tavallaan kaksi erillistä hirsikehikkoa joita yhdisti pohjoispuolella vain yksi ylimenevä hirsi porstuan ylisillä. Eteläseinällä oli useampia yli meneviä hirsiä. Porstuan ulkoseinä oli kasattu hirrenpätkistä jotka olivat lyhyimmillään vain 30cm mittaisia. Autotallin oviaukko paikattiin seitsemässä päivässä. Viimeiset hirret olivat kiilamaiset ja ne lyötiin lekalla ikkuna-aukosta väliin. Näin saatiin seinästä tiivis ja kantava. Seinä rivettiin ja piiluttiin suoraksi laudoitusta varten. Hirsivarat oli tiivistetty pellavahuopanauhalla. Hirsipaikkaus Pystyuunin ja piippujen rappaus Muurari Timo Nylander rappasi uunin jota oli lämmitetty päivittäin kuukauden ajan kuivumisen nopeuttamiseksi. Kummatkin piiput rappasimme itse. Hirsipaikkaus syyskuu 2005 Viimeinen hirsi paikoilleen lokakuu 2005

22 Ikkunakorjaus Korjattu karmi Korjausta vaativat ikkunankarmit irrotettiin ja toimitettiin korjattavaksi puusepänliike Vemmelpuuhun Paraisilla. Siellä teetettiin myös uudet sisäikkunapokat salin ikkunoihin, jotka olivat kadonneet autotallimuutoksen yhteydessä. Curation varaosapankkiin ei ollut ilmaantunut sopivia. Autotallin ovien kohdalle ikkunakarmit ja ulkopokat löytyivät Curation Korppoon varaosapankista. Tosin asennusvaiheessa sattuneen sekaannuksen vuoksi tämä karmi päätyi tien puolelle (etelä) ja tienpuoleinen pihan puolelle (pohjoinen). Korjattavana kävivät salista kaikki karmit lukuun ottamatta päädyn pohjoisenpuoleista karmia. Yläkerran huoneen pohjoinen karmi ja tuvan pohjoinen karmi korjautettiin. Tuvan etelänpuoleinen -ja alakerran kamarin karmi vaativat vain pieniä korjauksia ja ne korjattiin työmaalla. Tuvan lattia purku Tuvan lattian lahovaurio Tuvan lattian lahovaurio Purettaessa tuvan lattiaa portaiden alta viemärin ja vesijohdon asennusta varten huomattiin, että vaikka lattia olikin hyväkuntoisen oloinen päältäpäin, se oli alta varsin pahassa kunnossa. Tuvan lattiaa oli muutettu, mahdollisesti 1947 tai sen jälkeen tehdyn remontin yhteydessä, koska kutterinlastueristeestä löytyi sanomalehti vuodelta Tällöin rossipohja oli rakennettu kivien päälle asetettujen hirsien varaan. Tuuletusrakoa hirsien ja maan välissä oli vähimmillään vain pari senttiä ja parhaimmillaankin vain n.10cm. Sokkelin kolmesta tuuletusaukosta oli vain yksi toiminnassa. Pohjois- ja eteläseinällä ne olivat jääneet maanpinnan alle. Eristeessä oli runsaasti kellanharmaata sienirihmastoa, joka tutkimuslausunnon mukaan luultavasti kuuluu sukuun ryppykesikät, joka on tehokas rakennuslahottaja. Lattiasientä ei löytynyt. Heikko tuuletus ja mahdollisesti pihalta valunut pintavesi olivat lahottaneet rossipohjan laudoituksen, joka oli näin ollen osittain tippunut eristeiden kanssa maahan. Rossipohjan laudoituksen pinnassa oli hometta. Tuvan lattia avattiin kokonaisuudessaan ja samalla havaittiin pihanpuolella (pohjoinen) ei vain yhden vaan kahden hirren olevan pihan asfaltin alapuolella. lokakuu 2005

23 Välipohjakorjaus Yläkerran huoneen lattialaudoitus naulattiin takaisin paikoilleen, poistetun eristeen tilalle hankittiin uutta, kuivaa kutterinlastua ja sahanpurua. Noin puolet lattialaudoista pystyttiin käyttämään uudelleen. Alueelle jolla oli esiintynyt lattiasientä sekoitettiin purun pintaan Boraxia 200g/neliölle. Pihatyöt Sokkeli kaivettiin esiin pohjoisseinältä ja länsipäädystä roskakatokseen asti, tarkoituksena alentaa maanpintaa ja parantaa alapohjan tuuletusta. Samalla asennettiin sadevesijärjestelmän maanalaiset osat, vesijohto, viemäri ja puhelin- ja laajakaistakaapelit. Kaivaukset suoritti T.Siivonen Oy. Pihatyöt lokakuu 2005

24 Tuvan lattia Tuvan lattianiskan anturat Puruissa esiintyvän kasvuston vuoksi purut imettiin imurilla siirtolavaan ja kuljetettiin pururadan pohjaksi. Loput rakenteet purettiin ja alapohja siivottiin. Maahan levitettiin solubooria. Lattiaeriste päätettiin korvata puhallettavalla selluvillalla, jotta voitaisiin pienentää eristevahvuutta ja lattiarakenteet nousisivat ylemmäs maasta ja tuuletus paranisi. Maan pintaa ei voitu laskea, koska sokkeli ei jatkunut syvemmälle kuin missä maanpinta sokkelin sisäpuolella oli. Tuvan keskelle talon pituussuuntaan päätettiin uuden lattian tueksi laittaa yksi lattianiska, jota varten valettiin anturat. Tuvan pohjoisseinän hirsikorjaus Lahot alahirret Kaksi alinta hirttä purettiin. Nämä kaksi hirttä oli jo aikaisemmin korvattu 6x6 parruilla kuten eteläseinällä. Alin hirsi päätettiin korvata betonilla, sillä ei ollut mahdollista laskea pihan pintaa niin paljon etteikö se jäisi sen alapuolelle. Rakennettiin muotti ja valettiin betonia ensimmäisen hirren tilalle ja lyötiin väliin parru valun päälle, kosteuseristeeksi väliin bitumihuopaa. Sokkelinkorotusvaluun tehtiin kaksi uutta tuuletusaukkoa. Salin sokkeliin piikattiin kolme uutta tuuletusaukkoa. Alahirret vaihdettu Tuuletusaukot marraskuu 2005

25 Tuvan lattia ja alahirret purettu Alimman hirren tilalle betonia marraskuu 2005

26 Porstuan sokkeli Louhokselta kerätyistä kivistä muurattiin uusi sokkeli kadonneen tilalle. Kaivettaessa hiekkaa eteisen alapohjasta, löytyi luita, ruukunpalasia ja kivikasa, joka saattoi olla aikaisemmin paikalla sijainneen rakennuksen uuninperustus. Salin seinä Kivikasa eteisen lattian alla Salin seinän ulkovuorilaudoitus paikattiin entisten autotallinovien kohdalta. Lauta oli samaa vaihtelevaleveyksistä nauvolaista kuin eteläseinällä. Porstuan uusi sokkeli Oikaistu seinä Salin ulkovuoraus marraskuu 2005

27 Sokkelin vedeneristys Savea myllyyn Sokkeli vesieristettiin pohjoispoulelta niiltä osin kuin se oli ladottua luonnonkiveä. Porstuan itänurkasta tuvan nurkan ympäri roskakatokseen asti sokkelia vasten ladottiin louhoskivistä ulospäin viettävä viiste, joka vuorattiin ohuelti savi-hiekka-olki seoksella. Thomas Commondt valmisti kanssamme seoksen traktorin perään asennetussa myllyssään. Tuuletusaukot johdettiin maanpinnalle sokkelia vasten asetettujen halkaistujen 300mm betoniputkien avulla. LVI-työt Putkimies asensi viemärit wc:tä ja keittiötä varten (Airiston Putkityö). WC Sopivasti olkea Vessalle valettiin perustus porstuan nurkkaan, n.30cm paksu maavarainen laatta. Laatan päälle koolattiin 2x4 puusta lattiarunko, joka eristettiin polyuretaanilla ja pinnaksi tuli 18mm vesivaneri, joka päällystettiin muovimatolla. Vessan runko rakennettiin 66x40mm tavarasta vanerin päälle. Ulkopinnaksi tuli kattopontti ja sisällä helmipontti. Eristeenä käytettiin pellavavillaa. Sisäpuolella käytettiin kosteussulkuna bitumipaperia. Tuvanlattia Tupaan rakennettiin uusi rossipohja, tehtiin samaan tapaan kuin salissa, mutta ei ristiin koolamalla. Lattiavasoina käytettiin 50x225 täyspitkää sormijatkettua kuusta. Salin seinien lisäeristys Mylly pyörii Salinseinät lisäeristettiin sisäpuolella 12 mm huokoisella puukuitulevyllä. Alapohjan eristys Salin ja tuvan lattiat eristettiin puhallettavalla selluvillalla. Työn suoritti VarsinaisSuomen Puhallusvilla. Eristeen päälle tuli ilmansuluksi rakennuspaperi. joulukuu 2005

28 Pihatyöt Valmis satsi Lemminkäinen Oy asensi pohjoisseinälle ja itäpäätyyn graniittiset reunakivet rajaamaan asfalttipihan ja alas lasketun maanpinnan sokkelin viereltä. Sokkelin vierus kivettiin luonnonkivillä, ns. kenttä- tai seulanpääkivillä. Työ oli suunniteltu tehtäväksi niin, että reunakivet jäisivät 5cm asfalttipinnan yläpuolelle ja tuuletusputket 2-3cm kiveyksen yläpuolelle. Työ toteutettiin kuitenkin niin, että paikka paikoin reunusta ei graniittikiveykselle jäänyt ja tuuletusputketkin ovat kenttäkivien pinnassa. Edellinen virhe joudutaan korjaamaan poistamalla asvalttia laajemminkin, jotta saadaan kaatoa poispäin kiveyksestä kun piha asvaltoidaan. Tämä työ jää Partelin ja Lemminkäisen väliseksi asiaksi. Jälkimmäisen, eli kiveyksen taso putkien päissä, täytyy tarkistaa, kun maa sulaa. Tuvan ulkoseinä Sokkelin nurkan saveus Tuvan pohjoisseinän ulkolaudoitus paikattiin mahdollisuuksien mukaan vanhalla ulkovuorilaudalla, suurin osa uusittiin. Ulkovuorilautana käytettiin samaa nauvolaista. Sokkelin saveus joulukuu 2005

29 Tuvan lattia Tuvan lattialauta lyötiin takaisin paikoilleen. Irrottaessa vaurioituneet laudat korvattiin porstuan puretusta ylemmästä lattiapintakerroksesta jääneillä laudoilla. Lattia päätettiin maalata uudelleen koska siinä oli käytetty kahta eri väristä ruskeaa ja koska osa laudoista vaihtoi paikkaa jotta lauta saatiin riittämään. Lattialaudan sovitus Saven pitää pysyä kädessä näin Yläkamarinlattia Välipohja eristettiin samaan tapaan kuin se oli ollutkin, lukuun ottamatta sammalkerrosta. Sammaleen hankalan saatavuuden vuoksi se jätettiin pois. Alimmaiseksi laitettiin tuohi. Seuraavaksi olkea, sanomalehtipaperi (pidättelemään hiekkaa) ja puhallushiekkaa. Lattian rakenne on selitetty purkutöiden yhteydessä. Purettaessa jouduttiin katkaisemaan hiekkaan upotetut rangat joihin lattialauta oli naulattu. Jatkoksen alle poikittain nähden rankoihin laitettiin yksi ranka kannattelemaan jatkoksia. Katkaistut rangat jatkettiin ja vaurioitunut lattialaudoitus korvattiin vastaavanlaisella purkutavaralla, jota löytyi Curation varaosapankista. Naulattiin kiinni käsintaotuilla nauloilla joita meille valmisti Jari Uusitalo, Kemiöstä. Yläkamarin katosta poistettiin maali, jotta se voitaisiin paperoida ja maalata. Yläkamarin savirappaus Kamarin eteläseinä rapattiin kokonaisuudessaan ja länsiseinällä täytettiin ja tasattiin hirsien välit savella. Työ tehtiin enimmäkseen kurssilla jonka veti Ilkka Lempinen. Saven koostumus oli n.80% hiekkaa, 20% savea. Lisäksi hevosenlantaa ja pellavapäistereitä. Savipinta muodostuu tammikuu 2006

30 Salin lattia Tasaaminen Salin lattialaudoitus asennettiin paikoilleen. Dan Wikströmin valmistama mittatilauslattia oli tehty kiilamaisesti sahatuista, pontatuista, vaihtelevan leveyksisistä (n.2040cm) laudoista. Laudat ladottiin paikoilleen, laitimmaiset sovitettiin seinää vasten ja kiristettiin kiilaamalla seinistä. Lautojen päihin tehtiin L-pontti vastakappaleeksi päihin tulevia kehyslautoja varten. Kehyslaudat sovitettiin paikoilleen ja ruuvattiin kiinni. Lattialautoja ei kiinnitetty muulla tavoin, kehyslaudan ponttaus estää niitä nousemasta paikoiltaan. Näin ollen lattia voidaan myöhemmin kiristää uudelleen. Salin välipohjan vahvistus Notkuvaa salin kattoa jäykistettiin kahdella ansaspuulla vintissä. Vanhat, luonnonkaarevat, 7.2m pitkät tukit, jotka olivat aikaisemmassa kohteessa toimineet välipohjavasoina, nostettiin hiabilla itäpäädyn vintin ikkunasta sisään. Tukkien päät veistettiin neliskanttisiksi ja ne kolottiin pääty- ja väliseinään, ristikkäin välipohjavasoihin nähden. Välipohjavasat läpipultattiin 20mm kierretangolla näihin ansaspuihin. Hirsien välien täyttö Lattialautojen paikoilleen ladonta Hiertäminen seuraavana päivänä tammikuu 2006

31 Salin katto / välipohja: korjaus ja lisäeristys Ansaspuun asennus Salin kattolaudoituksen aukot paikattiin: vanhan yhdyshormin reikä ja piipunympärys. Välipohjan eristystä, n. 100mm hiekkaa, olkea ja sammalta, parannettiin lisäämällä eristevahvuutta n.100mm. Eristeenä käytettiin tupasvillaa eli turveteollisuuden turpeesta erottelemaa tupasvillan juurakkoa. Erittäin pölisevää, mutta lämpimän oloista. Villan päälle laitettiin ekovillan ilmansulkupaperi estämään pölyn leviäminen ja tämän päälle palautettiin vanha lattialaudoitus. Alakertaa pinkopahvitettaessa, jolloin kosteus oli korkea alapuolella ja pakkasen erityisen kova ulkona kuten myös avovintissä (-20-25c ), muodostui pahvin alapintaan huurretta ainakin niihin kohtiin jotka eivät olleet aivan tiiviisti tupasvillaa vasten. Tilannetta seurataan. Pinkopahvitukset Alakamarin pinkopahvitus Tammikuussa 2006 aloitettiin pintatyöt. Kattojen ja seinien pinkopahvia paikattiin ja uusittiin. Työt tehtiin osittain kursseilla ja osittain Tmi Teet Ostavelin voimin, joka veti myös kurssit. Pahvituksia tehtiin seuraavasti: Yläkerran kamari: Itä- ja pohjoinen väliseinä pinkopahvitettiin vanhan päälle. Yläkerran huone: katto pinkopahvitettiin kokonaan uudestaan ja seinät osittain paikaten ja osittain uusien. Tupa: katto pahvitettiin osittain, osittain paikattiin. Seinät pinkopahvitettiin uudestaan vanhan päälle. Sali: katon pinkopahvista uusittiin puolet (hauras monen öljymaalikerroksen takia) ja paikattiin toinen puolisko päädystä. Väliseinä, jota ei ollut levytetty, pinkopahvitettiin kokonaan. Alakamari: seinät pinkopahvitettiin uudelleen, vanhan tapetin päälle. Porstua: kamarin ja porstuan välinen seinä pinkopahvitettiin uudelleen paitsi siltä osalta johon on tarkoitus jättää eri tapettikerrokset näkyviin. Kattojen pinkopahvitus salissa ja tuvassa oli hidasta ja vaativaa puuhaa esillä olevien kattovasojen vuoksi. Vasojen välit pingotettiin erikseen ja vasat ympäri erikseen. Pinkopahvitusta tuvassa tammikuu 2006

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen.

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen. Tarjous Sivu 1 Tarjous Kreivinmäen tuulimylly, Salo Rakennus on vanha mamsellimylly Salon Halikossa Kreivinmäen museoalueella. Tuulimyllyä on tarkoitus kunnostaa kesällä 2016. Rakennus Rakennus on perustettu

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 18.11.2013 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230 Kotka Rakennuttaja

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS LIITE 2 KUNTOKARTOITUS OSA 1: PERUSTIEDOT Alus Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Kuvia Mehtätalojen rakennushankkeesta Omistajat Kaarina ja Pentti Mehtätalo, Siipolantie 49, Haukipudas

Kuvia Mehtätalojen rakennushankkeesta Omistajat Kaarina ja Pentti Mehtätalo, Siipolantie 49, Haukipudas Kuvia Mehtätalojen rakennushankkeesta 10.5.2016. Omistajat Kaarina ja Pentti Mehtätalo, Siipolantie 49, 90830 Haukipudas Taloa on tehty hiljalleen harkiten perinteitä kunnioittaen Pentin yrityksen restaurointitoiminnan

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

Jaana Ahonen

Jaana Ahonen LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA BALUSTERIKAITEIDEN MAALAUS JA ASENNUS 16.7 2013 Jaana Ahonen 2 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot