TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista ) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU"

Transkriptio

1 TEOLLISUUSPIIPPUJEN HUOLTO-, KORJAUS- JA PURKUTYÖT, SEKÄ KORKEIDEN JA VAIKEIDEN KOHTEIDEN RAKENTAMIS-, ASENTAMIS- JA KIINTEISTÖHUOLTOTYÖT TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista ) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU 1. Yhteenveto 2. Yleistä rakenteet KUNTOTUTKIMUS JA KAPPALEIDEN POISTAMINEN Työnumero 360 Timo Härkönen Tutkimusmenetelmät Timo Laakkonen 4.2 Havainnot Helsinki 1

2 4. Johtopäätökset 5. Korjausehdotukset 1. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tehdyssä tutkimuksessa entisen tehdasrakennuksen tiilisessä savupiipussa on paikkakohtaisesti merkittävän suuria sellaisia vaurioita, joista on huipun osalta jo sortumisen uhka olemassa. Merkittävä vaurio on huipussa olevan tulitiilen ja normaalin piipputiilen rajakohdassa. Tulitiilet huipussa ovat ehjät, mutta muurausauma paikkakohtaisesti vajaata. Muurauksen rajakohdassa, jossa tulitiilimuuraus muuttuu normaaliksi piipputiilimuuraukseksi, on haurasta ja siinä on läpireikiä. Piippu seisoo kuitenkin pystysuorassa eikä siinä ole merkittäviä muodonmuutoksia. Huipussa on yksi pullistuma ja se on todennäköisesti muuraustyön aikaansaannosta, eikä se johdu ulkoisista- tai pakottavista voimista. Normaalin piipputiilen kunto rikkoutumattomilla alueilla on lujuuden osalta vielä vähintäänkin tyydyttävällä tasolla ja pakkasrapatumista esiintyy piipun pohjoispuolella vähän sekä eteläpuolella normaalisti mitä sen ilmansuunnan puolisella alueella on muissakin piipuissa yleisesti aina enemmän nähtävissä. Pakkasrapatumista esiintyy piipun pohjoispuolella vähän ja eteläpuolella jonkin verran tyypillisesti normaalisti sen ilmansuunnan puolella. Pakkasrapautuminen on nähtävissä eteläpuolella ulkopinnan lohkoiluna ja säröilynä. Aluekohtaista tiilten rikkotumista varren ulkopuolella Helsinki 2

3 Piipun muurausauma on vajaata ja suurilta alueilta piipun varren ulkopinnasta sitä on rapautunut tai pudonnut. Kuitenkin laastin lujuus on vielä syvemmältä suurelta osin hyvä ja vähintäänkin vielä tyydyttävällä tasolla. Muuraussauman vajauteen ja pinnan rapautumiseen on vaikuttanut ilmastollisista tekijöistä erityisesti sade, kosteus ja tuuli. Muuraussauman pinta on läpikarbonatisoitunut lähes kokonaisuudessaan. Piippua on korjattu jossain vaiheessa kylmillään jäämisen jälkeen halkeamien- ja muuraussaumojen osalta, mutta piippuun ei ole kuitenkaan tehty jatkuvaa kunnossapitoa. Piipun varusteissa on eriasteisia korroosiovaurioita. Suurimmat vauriot kohdistuvat teräksisiin sidevanteisiin ja askelmiin sekä maadoitukseen. Piipusta puuttuvat lentoestevalot. Piipun korkeuden ylittäessä 70 metriä tulee se aina varustaa estevaloilla riippumatta missä piippu sijaitsee. Estevalojen teholuokitus määrätään lentoestelausunnossa. Piipun askelmiin asennettu putoamissuoja ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia. Kaatopaikkakelpoisuustestien mukaan piipussa olevaa palamisjätettä ei voida viedä jatkokäsiteltäväksi tavanomaiselle kaatopaikalle. Mahdollista purkujätettäkin tulee pitää ongelmajätteenä ilman sinne suoritettavia neutraloimistoimenpiteitä. Tutkimustyön yhteydessä rapautuneesta ulkopinnasta poistettiin putoamaisillaan olevia tiilen- ja muurausauman sekä teräksisten sidevanteiden kappaleita. Voidaan todeta, että suurimpana syynä rapautumiselle on se, että savupiippu on poistettu käytöstä ja jäänyt kylmäksi. Sen jälkeen ei ole tehty tarvittavia suojaustoimenpiteitä eikä ole laadittu huoltosuunnitelmaa Helsinki 3

4 Läpireikä varressa tulitiilen ja piipputiilimuurauksen rajassa Mekaaniset ja ilmastolliset rikkoutumiset ovat nähtävissä koko piipun alueella. Tiilien pakkasrapautuminen johtuu veden ja kosteuden pääsystä tiilen huokosiin. Tiilen pinta on kulunut ja ne eivät kestä enää vaakasateita ja lämmönvaihteluita. Piipun yläosan avointen muuraussaumojen kautta vettä on imeytynyt yläosan tiiliin, varsinkin eteläpuolisella alueella, johon auringon valo on päässyt vaikuttamaan voimakkaammin kuin muihin kohtiin savupiipun seinämällä ja rapauttanut piipun ulkopuolta. Huipun vajaisiin muuraussaumoihin ja rajakohdan haurastumiseen yhtenä suurimpana syynä on ollut suojaamaton savupiipun suuaukko, jonka johdosta sadevesi on valunut tulitiiltä pitkin piipun sisäosiin ja kosteus on vaikuttanut erityisesti huipun osalle. Huipun perustus on visuaalisessa tarkastelussa havaittu lujaksi eikä tarkempiin tutkimuksiin ole tarpeellista ryhtyä tässä vaiheessa. Todettiin, että savupiippuun on kohdistunut sen luontoisia mekaanisia rasituksia, että ne ovat nähtävissä hyvin selvästi paikka-alue kohtaisesti suurina vaurioina tiilen ulkopinnoissa sekä erityyppisinä halkeiluina. Halkeamat sijaitsevat pääosin piipun yläpuolisilla alueilla. Osa pienhalkeamista ja siirtymistä on muodostunut useita vuosikymmeniä sitten piipun Helsinki 4

5 ollessa vielä käytössä ja osa sen jälkeen, kun savupiippu on poistettu aktiivisesta käytöstä. Halkeamille on olemassa monia eri syitä. Halkeamat syntyvät tyypillisesti tiilen ja laastin väliseen tartuntapintaan ja etenevät muurattujen rakenteiden kantavissa seinissä usein portaittain. Halkeamat johtuvat eri muodonmuutoksista, useimmiten tukirakenteiden, kuten perustusten liikkeistä, kuormituksesta sekä lämpötila- ja kosteusmuutoksista. Lämpötilojen vaihtelut aiheuttavat tasonsuuntaisia siirtymiä korkeusja pituussuunnassa. Myös estetyt muodonmuutokset, jotka aiheuttavat pakkovoimia ja jännityksiä, aiheuttavat halkeamia. Todennäköisesti tässä kohteessa nämä kaikki syyt ovat omalta osaltaan vaikuttaneet halkeamien ja myös muiden vaurioiden syntyyn. Erikseen ei voi nimetä vain yhtä tai kahta syytä. Läpireikä varren seinässä Helsinki 5

6 Piipun ulkovarressa olevien vaurioiden laatu ja niiden esiintyminen suurissa aloissa paikkakohtaisesti on merkki siitä, että tiilten vauriot ovat ensin syntyneet todennäköisesti suurelta osin piippuun kohdistuneista ulkoisista voimista. Voidaan olettaa, että rikkoutuneen maadoituksen johdosta piippuun on iskenyt useasti salamaniskuja rikkoen tiilen ulkopinnan rakenteita paikkakohtaisesti. Sen jälkeen rikkoutuneet tiilet ovat vaurioituneet lisää veden, kosteuden sekä lämpötilojen vaihteluiden johdosta. Piipun kunnossapysymiseen jatkossa vaikuttaa ratkaisevasti muuraussaumojen eheys sekä käytetyn laastin oikea koostumus. Lisäksi on estettävä sadevesien pääsy piipun sisäpuolelle ja järjestettävä piipun sisäpuolinen tuuletus. Luonnollisesti piipussa havaitut vauriot, kuten halkeamat ja korroosiotuotteiden aiheuttamat teräksien paisumiset, täytyy korjata ennen kuin niistä aiheutuu lisävaurioita. Savupiippu tulee rapautumaan ja taloudelliset kustannukset tulevat korjaustöiden ajan myötä nousemaan ja osaa korjaustyötä ei voida enää suorittaa ilman purkutöitä. Savupiipun korjaustyöt olisi järkevä aloittaa jo ennen talven tuloa niillä toimenpiteillä, jotka palvelisivat myös korjauksien jatkotoimenpiteitä. Savupiippu on nyt piipun läheisyydessä liikkuville ihmisille merkittävä turvallisuusriski ja sen läheisyydessä liikkuminen pitää rajata tai estää kokonaisuudessaan. Savupiipun huipussa on romahdusvaara. Mahdollisen huipun sortuma voi aiheuttaa myös suuria rakenteellisia vahinkoja piipulle, savukanavalle ja sen läheisyydessä oleville muille rakenteille. Piippua ei voida enää korjata ilman ensin tehtäviä purkutoimenpiteitä, joten järkevin korjaustoimenpide olisi ensin purkutyö ja puhdistustyö mahdollisuuksien mukaan. Korroosiovaurioita piipun varusteissa Helsinki 6

7 Kaikki havaitut vauriot ovat vielä korjattavissa. Suurimpia korjauksia tulevat olemaan: - rikkoutuneiden tiilien uusiminen - halkeamien ja rapautuneiden muuraussaumojen korjaaminen - piipun varusteiden kunnostus ja suojamaalaustyö - piipun hatun rakentaminen ja tuuletuksen järjestäminen - piipun valaistuksen, sähköistyksen ja maadoituksen korjaus tai uusiminen - rapautumisen ja rikkoutumisen ennaltaehkäiseminen Sisäpuolen vajaata saumaa ja halkeamaa Helsinki 7

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

SUUNNITTELUTILANNE HANKE NYKYTILA JA ONGELMAT

SUUNNITTELUTILANNE HANKE NYKYTILA JA ONGELMAT ROSALA HIITTINEN MAANTIEN 12052 ROSALAN JA HIITTISTEN LAITUREIDEN LAKKAAMINEN MAANTIENÄ, KEMIÖNSAARI 31.03.2014 1.1T TIESUUNNITELMAESITE (HANKEKORTTI) SUUNNITTELUTILANNE Hankkeesta on tekeillä tiesuunnitelma.

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot