Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa."

Transkriptio

1 Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

2 2 OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi ja kuulut sitä kautta Metallityöväen Liittoon. Olet myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Liitto kokoaa yhteiseen toimintaan palkansaajat teknologiateollisuuden eri aloilta. Näitä ovat metallialan lisäksi auto- ja konealat, tietoliikenneala, pelti- ja teollisuuseristysala, kaivosala, tekninen huolto ja kunnossapito, jalometalliala, puolustusministeriön työpaikat, metsäteollisuuden korjaamoala ja energia-ala. Liiton perustehtävänä on jäsenten työ- ja palkkaehtojen sekä yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Metallityöväen Liiton järjestäytymisaloilla opiskelevat ammattioppilaitosten oppilaat voivat liittyä ammattiosastoon oppilasjäseniksi. Metallityöväen Työttömyyskassa maksaa laissa säädetyin edellytyksin jäsenilleen ansiopäivärahaa lomautuksen ja työttömyyden ajalta sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

3 3 TYÖEHTOSOPIMUKSET TYÖSUOJELU SOPIMUKSET TURVANA Metallityöväen Liitto neuvottelee edustamiensa alojen työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso. Lisäksi työehtosopimuksilla toteutetaan uudistuksia, jotka parantavat työntekijän työsuhdeturvaa ja sosiaalisia etuja. Työehtosopimuksen ja työlakien on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävänä. Työsopimuslaki velvoittaa myös sellaisen työnantajan, joka ei ole alansa työnantajaliiton jäsen, noudattamaan kyseisen alan valtakunnallista työehtosopimusta. Työehtosopimuksen noudattamista ja sen soveltamista valvovat luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot. Jäsenten ja heidän valitsemiensa luottamusmiesten tiedoista ja aktiivisuudesta riippuu sopimuksessa sovitun minimiturvan saavuttaminen ja työehtosopimuksen mahdollistaman paikallisen sopimisen onnistuminen. TYÖSUOJELU ON OSA EDUNVALVONTAA Metallityöväen Liitto on asettanut työsuojelulliseksi tavoitteeksi terveellisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön sekä kehittävän työn jokaisen työntekijän perusoikeutena. Jotta työympäristö kehittyisi myönteisesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä osallistuu työsuojelutoimintaan sekä on aktiivinen ja aloitteellinen oman työpaikkansa kehittämisessä. Tietoa työsuojelumääräyksistä ja työpaikan työsuojelutoiminnasta saa esimieheltä, työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja asiamieheltä. Metallityöväen Liitto antaa tukea, koulutusta ja neuvontaa työympäristön parantamiseksi. Muun muassa työpaikan sosiaaliset ongelmat, ammattitautien aiheuttamat vaivat ja työtapaturmat ovat esimerkkejä tapauksista, joissa liitosta saa asiantuntija-apua. RIIDAT RATKAISTAAN Jos koet, että työnantaja ei noudata työsuhteessasi työehtosopimusta tai työlainsäädäntöä, sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Mikäli heitä ei työpaikallasi ole, ota yhteyttä lähimpään liiton aluetoimistoon (yhteystiedot esitteen lopussa) tai keskustoimistoon edunvalvonnan palvelunumeroon OIKEUSAPU Ammattiosaston jäsen voi saada liitolta avustusta oikeudenkäynnissä, jos hän on ennen oikeusavun tarvetta ollut ammattiosaston jäsen vähintään kuusi kuukautta ja maksanut jäsenmaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta. Oikeusapua haetaan omalta ammattiosastolta. Oikeusapu voidaan myöntää jäsenelle tilanteissa, joissa tarve oikeudenkäynnille on aiheutunut työsuhteesta. hänelle on sattunut työtapaturma ja hänen asiansa on mitä ilmeisimmin menossa oikeuskäsittelyyn joko rikosasiana syyttäjän kautta tai liiton nostamana kanteena tapaturman korvausasiassa. hänelle on aiheutunut ammattitauti ja taudin vakavuus edellyttää vahingonkorvauksen hakemista työnantajalta. tarve oikeudenkäynnille on syntynyt hänen edustaessaan liittoa tai ammattiosastoa. Liiton toimistossa oikeusavusta päättää oikeudellinen yksikkö.

4 4 Huolehdi jäsenyydestäsi Jäsenasioitasi voit hoitaa lähimmän aluetoimiston tai liiton jäsenrekisterin kanssa. Jäsenpalvelun puhelinnumero on ja sähköposti Jäsenasioitasi voit hoitaa myös ammattiosastosi taloudenhoitajan tai jäsenhuoltajan kanssa. Heihin saat tarvittaessa yhteyden työpaikkasi luottamusmiehen kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan siirryt toisen työnantajan palvelukseen vaihdat ammattiosastoa siirryt yrittäjäksi siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi tai päinvastoin siirryt osa-aikaeläkkeelle tai kokonaan eläkkeelle muutat toiselle paikkakunnalle Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuutos. Sen voi tehdä postista tai maistraatista saatavalla kaavakkeella tai sähköisesti osoitteessa Näin varmistat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. SÄHKÖINEN ASIOINTI Voit hoitaa asioitasi myös verkon kautta. Sähköisen asioinnin palveluun kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa Sähköisessä asioinnissa voit jäsenrekisterin puolella katsella omia jäsentietojasi. muuttaa yhteystietojasi. merkitä jäsenmaksuvapauden. merkitä toimipaikan, jossa työskentelet. tilata mobiilijäsenkortin. lisätä tilinumerotietosi. Jäsenmaksut > Jäsenmaksulaskuri -kohdasta voit laskea jäsenmaksusi määrän ja saada viitenumeron jäsenmaksun maksamista varten. Sähköisessä asioinnissa voit työttömyyskassan puolella täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensija jatkohakemuksen. lähettää hakemuksen liitetiedot. katsella omia hakemus- ja maksutietoja. nähdä annetut päätökset ja maksuilmoitukset. nähdä enimmäismäärälaskureihin kertyneet päivät. Sähköisessä asioinnissa voit auttaa liittoon kuulumatonta työtoveriasi liittymään liiton ja työttömyyskassan jäseneksi. Sähköisessä asioinnissa voi myös liiton järjestämisaloilla opiskeleva liittyä liittoon oppilasjäseneksi. SIIRTYMINEN METALLIIN TOISESTA AMMATTILII- TOSTA/TYÖTTÖMYYSKASSASTA Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/työttömyyskassasta ja liittyy liittoon/työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä liitossa/työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan. Jos olet siirtynyt toisesta ammattiliitosta/työttömyyskassasta Metalliin, niin tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskassasta on ilmoitettu Metallityöväen Liiton jäsenrekisteriin. JÄSENMAKSUVAPAUTUKSET Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi sairauslomalla kuntoutustuella tai rahalla

5 5 JÄSENYYS työkyvyttömyyseläkkeellä opiskelemassa äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla tai omaishoitajana reservin harjoituksissa tai suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta oikeutettu työttömyyskassan maksamaan etuuteen työttömänä työnhakijana, mutta ei oikeutettu kassan maksamaan etuuteen työttömyyseläkkeellä suorittamassa vapausrangaistusta liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista todistus ja eläkkeistä eläkelaitosten päätökset jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi. Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla palkkatuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain jäsenmaksuvapausajan kirjaamiseksi. JÄSENMAKSUT Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan veronalaisesta ansiosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun vuosittain vahvistettavan vähimmäispalkan mukaan. Itsemaksava jäsen: Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla. MAKSAMATTOMAT JÄSENMAKSUT Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinut voidaan erottaa liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Maksa aina jäsenmaksusi oikean suuruisena ja työttömyyden alkuun. VAPAAJÄSENYYS Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin: Ammattiosaston jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden kun hän on liittynyt ammattiosastoon mennessä ja ollut sääntöjen 3 :n 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun hän on siirtynyt lopulliselle eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi. SENIORIJÄSENYYS Ammattiosaston jäsen, joka on ollut yhtäjaksoisesti 3 :n 4 kohdan tarkoittaman ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 20 vuotta ja siirtynyt lopulliselle eläkkeelle tai on pysyvästi työkyvytön, voi ammattiosaston kirjallisella hakemuksella saada seniorijäsenyyden. Seniorijäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää liittovaltuuston syyskokous. Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton, aluejärjestön tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden. YRITTÄJÄT Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko ns. yrittäjyyskäsitteen piiriin. Tässä asiassa sinua neuvoo liiton jäsenrekisteri tai työttömyyskassa. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös TE-toimistoista sekä internetistä osoitteista ja TYÖSKENTELY ULKOMAILLA Jos lähdet työskentelemään ulkomaille joko lähetettynä työntekijänä tai muuten, ota yhteyttä jäsenrekisteriin, työttömyyskassaan tai aluetoimistoon. Jäsenasiat ja työttömyysturva kannattaa selvittää aina ennen kuin työ ulkomailla alkaa. Lisää aiheesta työttömyyskassan verkkosivuilla, tyottomyyskassa.metalliliitto.fi.

6 6 Kaikki tämä j äsenmaksulla Kaikki neuvontapalvelut, koulutuspalvelut ja aineelliset palvelut saat jäsenmaksullasi. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuusto vuosittain. Työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden vahvistaa Finanssivalvonta vuosittain. Vuonna 2013 jäsenmaksu oli 1,75 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu jakautui 2013 seuraavasti - ammattiosaston osuus 0,195 - työttömyyskassan osuus 0,65 - liiton osuus 0,905 yhteensä 1,75 Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Metallityöväen Liitto ilmoittaa maksetut jäsenmaksutiedot vuosittain suoraan verottajalle. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun jäsenen allekirjoittaman perintäsopimuksen mukaan. Jos näin ei tapahdu, jäsen allekirjoittaa perintäsopimuksen ammattiosaston tai työpaikan luottamusmiehen kanssa ja maksaa jäsenmaksun kuukausittain itse liiton tilille käyttämällä henkilökohtaisia viitenumeroita. Jos olet työttömänä, sinun ei tarvitse maksaa työttömyyskassan maksamista etuuksista liiton eikä työttömyyskassan jäsenmaksua.

7 7 JÄSENEDUT LIITON LOMAPAIKAT KÄYTÖSSÄSI Metalliliitto on hankkinut yli 400 viikko-osaketta lomakohteista eri puolilta Suomea jäsentensä käyttöön. Viikko-osakkeita on Naantalissa, Tampereella, Vierumäellä, Himoksella, Vuokatissa, Kuusamossa, Sallassa ja Ylläksellä. Niitä haetaan kaksi kertaa vuodessa ja käyttövuorot arvotaan hakijoiden kesken. Kohteisiin ja hakuohjeisiin voit tutustua liiton verkkosivuilla Liiton omistama Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturilla on oiva lomapaikka mihin vuodenaikaan tahansa. Metallikeron varaukset tehdään puhelinnumerosta tai Liiton omistamassa Metallirannassa Valkossa Loviisan lähellä on leirintäalueen lisäksi muun muassa viisi tilavaa majoitushuoneistoa, yhteistilat, grillikatos, sauna sekä veneitä. Majoitustilat ovat jäsenten käytettävissä kesä-, heinä ja elokuussa. Niiden varaukset tehdään Ahjossa maaliskuussa julkaistavalla hakemuksella. Lisätietoja kaikista lomapaikoista saat liiton keskustoimistosta Monilla ammattiosastoilla on omia lomanviettopaikkoja. Niistä kannattaa kysyä pääluottamusmieheltä tai ammattiosaston toimihenkilöltä. LIITON LOMATOIMINTA Metallityöväen Liitto tukee jäsentensä hyvinvointia tarjoamalla erilaisia virkistys- ja hyvinvointilomia. Lomat järjestetään yhteistyössä Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n sekä Hyvinvointilomat ry:n kanssa. Haettavana olevista lomajaksoista kerrotaan Ahjossa sekä liiton verkkosivuilla. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää työikäisille aikuisille ja lapsiperheille 1.askel hyvinvointijaksoja, joiden tarkoituksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Jaksoja järjestetään koko maan kattavasti. Hyvinvointilomat ry järjestää tuettuja virkistyslomia lapsiperheille, työttömille ja eläkeläisille Lomakeskus Huhmarissa. JÄSENLEHTI AHJO - tietoa, kokemuksia ja elämyksiä työelämästä - sekä painettuna että TYÖVÄENLEHTITUKI Liitto myöntää tukea työväenlehden tilaamiseen. Edun saat lehden tilatessasi, kun ilmoitat olevasi Metallityöväen Liiton jäsen. Lisäksi monet ammattiosastot myöntävät tukea tilaamiseen. Ammattiosaston tuesta saat tietoa ammattiosastosi toimihenkilöltä tai luottamusmieheltä. KALENTERI Liitto kustantaa jäsenilleen Metallityöväen kalenterin. SINUT ON VAKUUTETTU Metallityöväen Liitto on vakuuttanut jäsenet If Vahinkovakuutusyhtiössä, lue lisää sivulta 12. Lisäksi If tarjoaa jäsenille vakuutusetuja, joista saa lisätietoa verkko-osoitteesta ja Ifin palvelunumerosta MUITA JÄSENETUJA Liitto on neuvotellut erilaisia jäsenetuja. Tarkista ajantasaiset jäsenedut verkkosivuilta Jäsentarjouksista ja eduista kerrotaan myös Ahjossa. Jäsenetuja tarjoavat muun muassa seuraavat Teboil (alennusta poltto- ja voiteluaineista, Euromaster (alennusta henkilö- ja pakettiauton renkaista ja asennustöistä, Restel (alennuksia majoituksesta Cumulus-, Rantasipi-, Ramada- ja Holiday Inn hotelleissa,

8 8 lisää tietoa netistä tyottomyyskassa.metalliliitto.fi METALLI KOULUTTAA Metallityöväen Liiton järjestämään koulutukseen on vaivatonta osallistua. Sinä määrittelet koulutustarpeesi itse, sillä jokaisella on oikeus tietää enemmän. Koulutuksella parannetaan paikallista edunvalvontaa, mutta kaikkien jäsenten on hyvä tietää työelämän pelisäännöistä ja tutustua liiton toimintaan. Järjestöelämän kautta vaikutetaan työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Vahvan liiton selkäranka on tietävä, taitava ja aktiivinen jäsenistö. METALLI TARJOAA KOULUTUSTA JUURI SINULLE Voit osallistua jäsenkoulutukseen kolmella tasolla. Paikallisella koulutuksella eli ammattiosaston ja seuturyhmän järjestämissä koulutustilaisuuksissa saat mahdollisuuden kasvattaa tietojasi ja osaamistasi työelämään liittyvissä asioissa. Alueella järjestettävästä koulutuksesta saat tietoa aluetoimistolta ja liiton verkkosivuilta oman alueesi tapahtumakalenterista, Murikka-opisto tarjoaa kursseja kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Opisto järjestää kursseja työssä jaksamisesta yritystalouteen. Kurssien aiheet löydät opinto-oppaasta tai Murikka opiston sivuilta. Työnantajan tai liiton myöntämä taloudellinen tuki kurssiajalta madaltaa osallistumisen kynnystä. Kysy tuesta lisää Metalliliiton koulutuksen toiminta-alueelta. Metallin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat työpaikkasi luottamushenkilöt, ammattiosastosi opintosihteeri, muut osaston toimihenkilöt sekä aluetoimistojen, koulutuksen toiminta-alueen ja Murikkaopiston henkilökunta. Lisää koulutuksesta ja ja koulutustoiminnasta, puhelin AMMATILLINEN KOULUTUS TURVAA TYÖLLISTYMISESI Ammatillinen edunvalvonta on osa liiton edunvalvontaa. Näyttöä ja todistusta osaamisesta vaaditaan yhä enemmän. Näyttötutkintojen avulla osaaminen voidaan tunnistaa. Osaamistaan voi päivittää oppilaitoksissa esimerkiksi oppisopimuksen kautta. Näyttötutkinnon suorittaminen on mahdollista työuran pituudesta tai työkokemuksesta riippumatta. Tutkintotodistus parantaa mahdollisuuksia pärjätä työelämässä. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista saat koulutuksen toiminta-alueelta, alueen oppilaitoksista sekä paikallisista oppisopimustoimistoista.

9 9 OSAAVA AMMATTIOSASTO, JÄSENEN TURVAVERKKO Paikkakunnalla vireästi toimiva ammattiosasto on ammattilaisten tapa hoitaa yhteisiä asioita, tehdä aloitteita, toimia niiden puolesta ja vaikuttaa muutoksiin. Tiivis järjestäytyminen ja tavoitteellinen yhteistyö ovat palkansaajien tehokeinoja. Liiton vaikutusvalta perustuu osaaviin ammattiosastoihin sekä näiden ylläpitämiin luottamusmies- ja työsuojeluverkostoihin pienimmilläkin työpaikoilla. Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies ja yhteys ammattiosastoon, soita lähimpään aluetoimistoon ja ilmoittaudu yhteyshenkilöksi, jolle saa lähettää luottamusmiespostia. JÄRJESTÄMINEN TYÖPAIKAT KUNTOON! Metallityöväen Liitossa kiinnitetään nyt erityistä huomiota työpaikkojen edunvalvontaan. Järjestämistoiminnalla tarkoitetaan sitä, että liitto pyrkii eri tavoin tukemaan työpaikkojen omaa aktiivisuutta. Pyrimme kasvattamaan liiton jäsenten määrää työpaikoilla ja siihen, että työpaikalla toimivat jäsenet valitsevat luottamusmiehen ja työhuonekunnan. Ideana on saada työpaikan työntekijät toimimaan yhdessä työpaikkansa asioiden puolesta. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota valinta puheeksi työtovereittesi kanssa. Käytännön apua ja neuvoja saat liiton aluetoimistosta, joiden yhteystiedot ovat tämän esitteen takasivulla. Jos työpaikallasi joku ei kuulu liittoon, ota asia puheeksi heidän kanssaan. Jäseneksi liittyminen käy kätevästi sähköisen asioinnin kautta osoitteessa KERRO MIELIPITEESI Jäsenenä ja osallistumalla voit tuoda oman näkemyksesi oman ammattiosastosi ja koko liiton toimintaan. Osallistumalla varmistat vahvan liiton. Osallistumalla luottamushenkilöiden ja ammattiosaston toimihenkilöiden valintaan olet mukana päättämässä siitä, ketkä asioitasi hoitavat. OLE MUKANA Ammattiosastot järjestävät monenlaisia tapahtumia, joihin jäsenenä voit osallistua. Tietoja tapahtumista saat ammattiosaston tiedotteista, ilmoitustauluilta, Ahjosta sekä liiton ja ammattiosastosi verkkosivuilta. NUORILLA MONIPUOLISTA TOIMINTAA Metallin nuorilla jäsenillä on paljon omaa toimintaa. Nuorisotoiminnasta saat tietoa muun muassa nuorten verkkosivuilta ja Ahjon ilmoituksista. Monissa ammattiosastoissa toimii nuorisojaosto, jonka järjestämästä toiminnasta saat tietoa pääluottamusmieheltäsi tai osastosi toimihenkilöltä. Metallialoilla ammattiin opiskelevat ovat tervetulleita oppilasjäseniksi ja mukaan ammattiosaston ja liiton nuorisotoimintaan. Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen opitaan jo perusopintojen aikana. Liitto tukee kotimaisia ja kansainvälisiä nuorten ammattitaitokilpailuja Skills Finland -yhdistyksen kautta. Metalliliiton oppilasjäsenet saavat Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry:n opiskelijakortin ilmaiseksi.

10 10 METALLIN VERKKOKAUPPA M ETALLISTORE -tunnusta väriä Metalliliiton tunnuksin varustettuja tuotteita voi ostaa verkkokaupasta osoitteessa METALLISTORE on kaikille Metalliliiton tunnuksin varustetuista tuotteista kiinnostuneille avoin osio, josta tilattaessa tuotteet maksetaan pankkitunnuksia käyttäen. Kaupassa on myynnissä muun muassa t-paitoja, takkeja, kasseja, päähineitä ja mukeja. METALLISHOP on tarkoitettu ammattiosastojen ja liiton käyttöön. Ammattiosastojen puheenjohtajat ja sihteerit ovat saaneet henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen METALLISHOPiin. TASA-ARVO MUKANA TOIMINNASSAMME Liitto järjestää luottamustehtävissä toimiville ja kaikille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneille koulutusta Murikassa sekä alueilla ja ammattiosastoissa. NAISET AKTIIVISIA Ammattiosastojen naisjaostot järjestävät paikallista koulutusta ja toimintaa. Liitto kouluttaa. KULTTUURIN HARRASTAJILLE TOIMINTAA Liitto järjestää monipuolista toimintaa kulttuurin harrastajille, esimerkiksi Murikan kesänäyttelyitä, esiintymiseen liittyviä kisoja sekä kirjoittamiseen opastavia Murikan kursseja. RUOTSINKIELINEN TOIMINTA Liiton ruotsinkielinen jaosto järjestää kursseja ruotsiksi. Myös SAK:n ruotsinkielisille kursseille on mahdollista osallistua. Lisätietoa ruotsinkielisestä toiminnasta VETERAANIT TOIMIVAT Liitto tarjoaa ammattiosastojen veteraaneille kursseja Murikassa. Niistä saat lisätietoja ammattiosastosta ja Ahjon ilmoituksista. Valinnat tehdään osastojen hakemusten perusteella. Ammattiosastojen veteraanijaostot järjestävät paikallista toimintaa.

11 TYÖTTÖMYYSKASSA OLET MYÖS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSEN Metallityöväen Liiton jäsen liittyy samalla myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäseneksi. Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja hae ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassalta. TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET Työttömyyskassan jäsenellä on työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa oikeus ansiopäivärahaan, jos jäsenyys on kestänyt vähintään 34 viikkoa ja työssäoloehto on täyttynyt jäsenyyden aikana. Vuoden 2014 alussa voimaan tulevaksi esitetyn lain mukaan työssäolo- ja jäsenyysehto lyhenee 26 viikkoon. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut 34 (26) kalenteriviikkoa palkkatyössä. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa, palkan työehtosopimuksen mukainen ja työstä maksettu ennakonpidätys ja työnantajamaksut. Ansiopäivärahan suuruus määräytyy voimassaolevan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Päiväraha lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävistä vähintään 34 (26) kalenteriviikon palkkatuloista. Päivärahaan tulee lisäksi lapsikorotus 5,24 euroa, 7,69 euroa tai 9,92 euroa (määrät vuoden 2013 tasossa) huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä riippuen. Puolison tulot eivät vaikuta päivärahan suuruuteen. Esimerkki (vuoden 2013 tasossa, ilman lapsikorotusta): Jos päivärahan perusteena oleva palkka on 1500 euroa, ansiopäivärahan suuruus on 48,03 euroa päivässä. Jos palkka on 2500 euroa, päiväraha on 68,14 euroa. Ansiopäiväraha voidaan maksaa jäsenelle korotettuna joissakin tilanteissa. Oikeus korotukseen voi olla esimerkiksi TE-toimistossa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, työttömyyden alkaessa ja pitkän työsuhteen päättyessä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Korotusosiin ja niiden maksamisen edellytyksiin voi tutustua tarkemmin kassan verkkosivuilla. Vuoden 2014 alussa voimaan tulevaksi esitetyn lain mukaan korotusosan maksamisen edellytyksiin on tulossa muutoksia, kun päivärahan maksaminen alkaa jälkeen. Vuorotteluvapaan ajalta jäsen voi saada vuorottelukorvausta, joka on 70 tai 80 prosenttia ansiopäivärahasta riippuen työhistorian pituudesta. Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotusta. Tarkat tiedot työttömyyskassan maksamista etuuksista ja ohjeet niiden hakemiseen saa kassan verkkosivuilta tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TYÖTTÖMYYSKASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle, hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle. Jos jäsen eroaa Metallityöväen Työttömyyskassasta ja liittyy toiseen työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi Metallityöväen Työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen jäsenyys- ja työssäoloajan toisessa työttömyyskassassa. Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestä sen, joka liittyessään on antanut vääriä tietoja tai on vilpillisesti ilmoittanut väärin jonkin kassan maksamaan etuuteen vaikuttavan asian. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTO Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous ja sen valitsemat valtuusto ja hallitus. Edustajiston kokous järjestetään joka neljäs vuosi. Työttömyyskassan valtuustossa on 56 jäsentä ja kassan hallituksessa 9 jäsentä. Työttömyyskassan säännöt ovat verkkosivuilla tyottomyyskassa.metalliliitto.fi.

12 12 Liitto on vakuutanut sinut Ifissä Metallityöväen Liitto on vakuuttanut sinut If Vahinkovakuutusyhtiössä liittymispäivästä jäsenyyden päättymispäivään saakka. MATKUSTAJAVAKUUTUS Vapaa-ajan matkustajavakuutus on voimassa vapaaajan ulkomaanmatkoilla, jotka kestävät enintään 45 vuorokautta. Vakuutettuina ovat myös vanhempiensa mukana matkalla olevat alle 20-vuotiaat perheen lapset. Jos olet työssä, vakuutus on lisäksi voimassa matkustaessasi lomien tai ns. sopimusvapaiden aikana kotimaassa tällöin vakuutus on voimassa myös kesämökillä. Ota jäsenkorttisi mukaan matkalle, sillä se toimii vakuutuskorttina. Matkatavarat eivät kuulu vakuutukseen. PYSYVÄN HAITAN KORVAUS Jos olet työssä, pysyvän haitan korvaus maksetaan kertakorvauksena vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneista pysyvistä haitoista. Muille jäsenille korvaus maksetaan täysiaikaisesti. Vakuutus ei sisällä tapaturman hoito- ym. kuluja, ja sitä voi hakea vuosi tapaturman sattumisen jälkeen. LUOTTAMUSHENKILÖVAKUUTUS Liitto on vakuuttanut kaikki liiton luottamustehtävissä toimivat jäsenet tapaturmavakuutuksella, joka antaa turvan tapaturman aiheuttaman hoitokulun sekä kuoleman varalta. VAHINKOILMOITUKSEN TEKO Ilmoituksen vahingosta voit tehdä - Ifin omassa vahinkokansiossa - osoitteessa - Metalliliiton omaan If-palvelunumeroon, puhelin JÄRJESTÖVAKUUTUS Kun osallistut Metalliliiton järjestämiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, sinut on vakuutettu järjestövakuutuksella. Vahingon sattuessa ota yhteys tapahtuman järjestäjään tai liittoon, puhelin LISÄTIETOJA Lisätietoja kaikista vakuutuseduista saat - osoitteesta - Metalliliiton omasta If-palvelunumerosta, puhelin

13 JÄRJESTÄMINEN 13 JÄRJESTÄMINEN TYÖPAIKAT KUNTOON!

14 Teräsmiehellekin voi tapahtua. Vakuuta nyt perheesi JOPA 50% edullisemmin Metalliliitto on vakuuttanut sinut sekä vapaa-ajalla että järjestötehtävissä sattuvien vahinkojen varalta. Lisäksi liitto on neuvotellut jäsenilleen henki- ja tapaturmavakuutuksen markkinoiden edullisimpaan hintaan. HYÖDYNNÄ METALLILIITON JOUKKOVOIMA. Soita Metallin omaan palvelunumeroon EUROMASTER PALVELEE! EUROMASTERILLA RENGASASIAT HOITUVAT MUTKATTOMASTI JÄSENEDUT asennustöistä (alennus lasketaan kulloinkin voimassaolevasta kuluttajanettohinnastosta) alustasarjat, iskunvaimentimet, akut, pakoputket Lisätietoja eduista: Euromasterilla on kattava valikoima laadukkaita tuotteita ja aina asiantuntevaa palvelua. Tule ja käytä hyväksesi rahanarvoiset etusi! EUROMASTER ON SUOMEN SUURIMPIIN KUULUVA RENGAS- ALAN YRITYS, joka on osa Michelin-konsernia. Palvelupisteverkostomme kattaa koko Suomen, ja tarjoamme paitsi tunnettuja rengasmerkkejä myös kaikki renkaisiin liittyvät palvelut sekä teräslevypyörät ja erikoisvanteet. Varaa renkaiden vaihtoaika netissä!

15 ETUSI JÄSENKORTILLA: -2 snt/l bensiinistä* -2 snt/l dieselistä* LISÄKSI: -10 % voiteluaineista** -5 % pesuista -5 % autokemikaaleista -5 % nestekaasusta*** * Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. ** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia. *** Koskee täyttöä.

16 YHTEYSTIEDOT METALLITYÖVÄEN LIITTO Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 Helsinki Postiosoite: PL 107, Helsinki Vaihde: klo Sähköposti: Kotisivu: Toimistoaika lauantaisin suljettu Palvelunumerot klo Edunvalvonnan palvelunumero Jäsenpalvelu Työnantaja- ja tilittäjäpalvelu Telekopiot (yleinen) (hallinto) (viestintä) (edunvalvonta) (järjestö) (jäsenrekisteri) (Ahjo) METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Postiosoite: PL 116, Helsinki Vaihde: Kotisivu: tyottomyyskassa.metalliliitto.fi Sähköposti: kassan kotisivujen Ota yhteyttä -toiminnon kautta Työttömyyskassan palvelunumero Puhelinpalveluaika ma to klo ja pe Telekopio Jäsenasioissa ja työttömyysturva-asioissa sinua palvellaan myös Metallityöväen Liiton aluetoimistoissa. ALUETOIMISTOT HELSINGIN JA UUDENMAAN ALUETOIMISTO Hakaniemenranta 1 C, 2. krs, Helsinki Liiton vaihde/aluetoimisto Telekopio Telekopio (jäsenpalvelu) VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO Humalistonkatu 6, 3. krs Turku Toimistosihteeri Telekopio SATAKUNNAN ALUETOIMISTO Isolinnankatu 24, 2. krs Pori Toimistosihteeri Telekopio HÄMEEN ALUETOIMISTO Kasarmikatu 7 B, 2. krs Hämeenlinna Toimistosihteeri Telekopio PIRKANMAAN ALUETOIMISTO Rautatienkatu 10, 7. krs Tampere Toimistosihteeri Telekopio KYMEN ALUETOIMISTO Matkakuja 6, 2. krs Karhula Toimistosihteeri Telekopio SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO Kauppakatu 48, 2. krs, Varkaus Toimistosihteeri Telekopio KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO Kauppakatu 18, Jyväskylä Toimistosihteeri Telekopio VAASAN ALUETOIMISTO Vaasanpuistikko 15 B Vaasa Toimistosihteeri Telekopio OULUN ALUETOIMISTO Mäkelininkatu 31, 4. krs Oulu Toimistosihteeri Telekopio LAPIN ALUETOIMISTO Länsiranta 7 B Tornio Toimistosihteeri Telekopio METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO Kuterintie Terälahti Vaihde Telekopio Kotisivu: YHTEYSTIEDOT VERKKOSIVUILTA Liiton ja työttömyyskassan keskustoimistossa ja aluetoimistoissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löydät Metallityöväen kalenterista ja verkkosivuilta SÄHKÖPOSTI Metallityöväen Liiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan keskustoimiston, aluetoimistojen ja Murikan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Nimissä on ä ja å korvattava a:lla ja ö korvattava o:lla.

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT 2015 RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin. Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2015. Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 NIUVANNIEMEN SAIRAALAN 1 ry INFO 2009 KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 2 HENKILÖLUETTELO VUONNA 2008-2009 PUHEENJOHTAJA Pirjo Rissanen HALLITUKSEN JÄSENET HALLITUKSEN VARAJÄSENET Merja Auvinen Eija Jetsu

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 TEAM - jäsentensä näköinen liitto

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 TEAM - jäsentensä näköinen liitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 1 Koodilla teamin nettisivuille Hyvä TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsen TEAM on etujärjestö, jonka tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta.

Lisätiedot

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Sisältö Jäsenyys kannattaa... 3 Jäsenmaksu - hyvä investointi... 4 Kuinka paljon jäsen säästää... 4 Mitä

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot