EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUT OVAT VOIMASSA KOKO"

Transkriptio

1 TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ. SÄILYTÄ SAAMASI JÄSENKORTTI SEKÄ TÄMÄ ESITE. ED VUODEN. EDUT OVAT VOIMASSA KOKO JÄSENEN EDUT 2012

2 2 VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi ja kuulut sitä kautta Me tallityöväen Liittoon. Olet myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Liitto kokoaa yhteiseen toimintaan palkansaajat tekno logiateollisuuden eri aloilta. Näitä ovat metallialan lisäksi auto- ja konealat, tietoliikenneala, peltija teollisuuseristysala, kaivosala, tekninen huolto ja kunnossapito, jalometalliala, puolustusministeriön työpaikat, metsäteollisuuden korjaamoala ja energiaala. Liiton perus tehtävänä on jäsenten työ- ja pal kkaehtojen sekä yhteis kun nallisen aseman parantaminen. Valokuvat: Juha Metso, Tanja Mikkola, Petri Puromies, Janne Ruotsalainen, Johannes Tervo. Metalliliiton järjestäytymisaloilla opiskelevat ammattioppilai tosten oppilaat voivat liittyä ammattiosastoon oppilasjäseniksi.

3 3 SOPIMUKSET TURVANA Metallityöväen Liitto neuvottelee edustamiensa alojen työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso. Lisäksi työehtosopimuksilla toteutetaan uudistuksia, jotka parantavat työntekijän työsuhdeturvaa ja sosiaalisia etuja. Työehtosopimuksen ja työlakien on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävänä. Työsopimuslaki velvoittaa myös sellaisen työnantajan, joka ei ole alansa työnantajaliiton jäsen, noudattamaan kyseisen alan valtakunnallista työehtosopimusta. Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot. Jäsenten ja heidän valitsemiensa luottamusmiesten tiedoista ja aktiivisuudesta riippuu sopimuksessa sovitun minimiturvan saavuttaminen ja sopimuksen sovellutusten onnistuminen. Tämä korostuu erityisesti työehtosopimuksen mahdollistamassa paikallisessa sopimisessa. TYÖSUOJELU ON OSA EDUNVALVONTAA Metallityöväen Liitto on asettanut työsuojelulliseksi tavoitteeksi terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena. Jotta työympäristö kehittyisi myönteisesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä osallistuu työsuojelutoimintaan ja on aktiivinen ja aloitteellinen oman työpaikkansa kehittämisessä. Tietoa työsuojelumääräyksistä ja työpaikan työsuojelutoiminnasta saa esimieheltä, työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja asiamiehiltä. Metallityöväen Liitto antaa tukea, koulutusta ja neuvontaa työympäristön parantamiseksi. Muun muassa työpaikan sosiaaliset ongelmat, ammattitautien aiheuttamat vaivat ja työtapaturmat ovat esimerkkejä tapauksista, joissa liitosta saa asiantuntija-apua. RIIDAT RATKAISTAAN Jos epäilet, että palkka- ja työehtosi eivät ole kunnossa, ota yhteyttä luottamusmieheen työsuojeluvaltuutettuun ammattiosastoosi lähimpään liiton aluetoimistoon (yhteystiedot esitteen lopussa) liiton keskustoimistoon (edunvalvonnan palvelunumero ) Jos työehtosopimuksesta syntyy tulkintaerimielisyyksiä, on niiden ratkaisemiseksi käytävä työpaikalla työehtosopimuksen mukaiset neuvottelut. Ellei työpaikallasi ole luottamusmiestä, ota yhteys liiton toimistoon. Mikäli paikallisesti ei päästä sovintoon, laaditaan asiasta erimielisyysmuistio. Siinä molemmat osapuolet tuovat esiin näkemyksensä. Tämän muistion pohjalta liitto neuvottelee työnantajaliiton kanssa. Jos asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta oikeudenkäynnissä avustusta työsuhdeasioihin liittyvissä riidoissa, jotka ovat syntyneet kuuden kuukauden jäsenyysehdon täyttymisen jälkeen. Lisäksi oikeusapu voidaan myöntää vakavista tapaturmista johtuvien vahingonkorvausten hakemiseen. Oikeusavun saamiseksi on käännyttävä ammattiosaston puoleen. TYÖEHTOSOPIMUKSET, TYÖSUOJELU

4 4 JÄSENYYS HUOLEHDI JÄSENYYDESTÄSI Hoida jäsenasioitasi ammattiosastosi taloudenhoitajan tai jäsenhuoltajan kanssa. Heihin saat tarvittaessa yhteyden työpaikkasi luottamusmiehen kautta. Jäsenasioitasi voit hoitaa myös lähimmän aluetoimiston tai liiton jäsenrekisterin kanssa. Jäsenpalvelun puhelinnumero on ja sähköposti Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan siirryt toisen työnantajan palvelukseen vaihdat ammattiosastoa siirryt yrittäjäksi siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi, tai päinvastoin. siirryt osa-aikaeläkkeelle tai kokonaan eläkkeelle muutat toiselle paikkakunnalle Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuutos. Sen voi tehdä postista tai maistraatista saatavalla kaavakkeella tai sähköisesti osoitteessa Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana jäsenrekisterissä. SIIRTYMINEN TOISEEN AMMATTILIITTOON/ TYÖTTÖMYYSKASSAAN Jos jäsen eroaa toisesta työttömyyskassasta ja liittyy Metallityöväen Työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan. Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskassasta on ilmoitettu Metallin jäsenrekisteriin. JÄSENMAKSUVAPAUTUKSET JA LEPÄÄVÄT JÄSENOIKEUDET Sinulle voidaan myöntää lepäävät jäsenoikeudet tai jäsenmaksuvapautus, kun olet sairauden vuoksi vailla ansiotuloja jäät työttömäksi ja olet Kelan päivärahalla olet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa etkä saa ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassasta opiskelet suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai olet reservin kertausharjoituksissa olet äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet kuntoutustuella (määräaikainen eläke) olet työkyvyttömyyseläkkeellä olet työttömyyseläkkeellä suoritat vapausrangaistusta

5 5 Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista tai lepäävistä jäsenoikeuksista todistus ja eläkkeistä eläkelaitosten päätökset jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi. Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta. JÄSENMAKSUT Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan veronalaisesta ansiosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun liiton keskituntiansion perusteella. Itsemaksava jäsen: Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla! RÄSTIMAKSU Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät. VAPAAJÄSENYYS Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin: A-vapaajäsenyys A-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on täyttänyt 55 vuotta ja on siihen mennessä ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta tai kun jäsenyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 35 vuotta. Kun A-vapaajäsenyys on myönnetty, muista ilmoittaa jäsenmaksuperinnän päättymisestä työnantajalle. B-vapaajäsenyys B-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen vähintään 15 vuotta ja on eläkkeelle siirtymisen takia pysyvästi vailla ansiotuloja. C-vapaajäsenyys C-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja tai sen jälkeen liittyneet jäsenet. Kun jäsen on ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi. YRITTÄJÄT Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko ns. yrittäjyyskäsitteen piiriin. Tässä asiassa sinua neuvoo liiton jäsenrekisteri tai työttömyyskassa. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös internetistä osoitteista ja APUA ULKOMAILLA Jäsenkortin oikeassa yläkulmassa on Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY:n tunnus. EMY:n jäsenliitot t ovat solmineet jäsenpalvelusopimuksen. Se tarkoittaa, että jäsenliiton jäsenellä on ulkomailla työskennellessään oikeus kyseisen maan metalliliiton palveluihin. Käytännössä tämä merkitsee tarvittaessa apua työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Linkin EMY:n jäsenjärjestöjen listaan löydät Metalliliiton kotisivuilta, -> Kansainvälisyys -> Kansainväliset järjestöt. Tekstistä klikkaa Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY ja sitten EMY:n etusivulta -> Affiliates. Mikäli työsuhde ulkomailla on yli vuoden mittainen, pääsääntö on että työntekijä liittyy kyseisen maan liiton jäseneksi. Työttömyyden varalta pitäisi vakuuttaa itsensä siinä maassa, missä työskentelee. TYÖSKENTELY ULKOMAILLA Jos lähdet työskentelemään ulkomaille joko lähetettynä työntekijänä tai muuten, ota yhteyttä jäsenrekisteriin, työttömyyskassaan tai aluetoimistoon. Jäsenasiat ja työttömyysturva kannattaa selvittää aina ennen kuin työ ulkomailla alkaa. Työttömyyskassan palvelunumero on JÄSENYYS

6 6 JÄSENEDUT KAIKKI TÄMÄ JÄSENMAKSULLA Kaikki neuvontapalvelut, koulutuspalvelut ja aineelliset palvelut saat jäsenmaksullasi. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuusto vuosittain. Työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden määrää Finanssivalvonta vuosittain. Vuonna 2011 jäsenmaksu oli 1,8 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu jakautui 2011 seuraavasti ammattiosaston osuus 0,195 % työttömyyskassan osuus 0,7 % liiton osuus 0,905 % yhteensä 1,8 % Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Metalliliitto ilmoittaa maksetut jäsenmaksutiedot vuosittain suoraan verottajalle. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun jäsenen allekirjoittaman perintäsopimuksen mukaan. Jos näin ei tapahdu, jäsen allekirjoittaa perintäsopimuksen ammattiosaston tai työpaikan luottamusmiehen kanssa ja maksaa jäsenmaksun kuukausittain itse liiton tilille käyttämällä henkilökohtaisia viitenumeroita. Jos olet työttömänä, sinun ei tarvitse maksaa työttömyyskassan maksamista etuuksista liiton eikä työttömyyskassan jäsenmaksua. LIITON LOMAPAIKAT KÄYTÖSSÄSI Metalliliitto on hankkinut yli 400 viikko-osaketta lomakohteista eri puolilla Suomea jäsentensä käyttöön. Viikko-osakkeita on Naantalissa, Tampereella, Holiday Club Ylläs Holiday Club Salla Metallikero, Pyhätunturi Kuusamon Tropiikki Vierumäellä, Himoksella, Vuokatissa, Kuusamossa, Sallassa ja Ylläksellä. Niitä haetaan kaksi kertaa vuodessa ja käyttövuorot arvotaan hakijoiden kesken. Kohteisiin ja hakuohjeisiin voit tutustua liiton verkkosivuilla Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturilla on oiva lomapaikka mihin vuodenaikaan tahansa. Metallikeron varaukset tehdään puhelinnumerosta (016) Loviisan lähellä Valkossa sijaitsevassa Metallirannassa on leirintäalueen lisäksi muun muassa viisi tilavaa majoitushuoneistoa, yhteistilat, grillikatos, sauna sekä veneitä. Majoitustilat ovat jäsenten käytettävissä kesä-, heinä ja elokuussa. Niiden varaukset tehdään maaliskuussa Ahjossa julkaistavalla hakemuksella. Lisätietoja kaikista lomapaikoista saat liiton keskustoimistosta Monilla ammattiosastoilla on omia lomanviettopaikkoja. Niistä kannattaa kysyä pääluottamusmieheltä tai ammattiosaston toimihenkilöltä. LIITON LOMATOIMINTA Palkansaajien lomajärjestöt yhdistävät toimintansa Uuden järjestön nimi on Palkansaajan Hyvinvointi ja Terveys ry. Samalla uudistuu lomajärjestön toiminta. Liiton lomatarjonnasta kerrotaan Ahjossa sekä liiton verkkosivuilla. JÄSENLEHTI AHJO Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti Ahjo. 16 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti kertoo muutoksista työpaikoilla ja työelämässä sekä paljosta muusta jäsenten elämää koskettavasta. Lehdestä kannattaa seurata ilmoittelua liiton lomapalveluista, koulutustarjonnasta, nuorisotoiminnasta, jäsenvakuutuksista sekä ammattiosastosi toiminnasta. Tietoa liiton ajankohtaisista kannanotoista, toiminnasta, sopimuksista sekä jäseneduista saat liiton kotisivuilta internetistä. Sivuilta löydät linkit myös muualle ammattiyhdistysliikkeeseen ja yhteiskuntaan. Metallityöväen Murikka-opiston sivut ovat osoitteessa Katinkulta, Vuokatti Himos, Jämsä Tampereen Kylpylä Vierumäki Chalets 3 Naantali Residence Metalliranta, Loviisa TYÖVÄENLEHTITUKI Liitto myöntää tukea työväenlehden tilaamiseen. Lisäksi monet ammattiosastot myöntävät tukea. Kysy näistä tarkemmin omasta ammattiosastostasi. KALENTERISTA SAA TIETOA Liitto kustantaa jäsenilleen Metallityöväen kalenterin. Kalenterista löydät tarvittavat yhteystiedot liiton

7 7 JÄSENEDUT hallintoon, keskustoimistoon, aluetoimistoihin, Metallityöväen työttömyyskassaan sekä Murikkaopistoon. Lisäksi siinä on paljon muuta hyödyllistä jäsenyyteen liittyvää tietoa. MUITA JÄSENETUJA If Vahinkovakuutusyhtiö Metallityöväen Liitto on vakuuttanut jäsenet If Vahinkovakuutusyhtiössä, lue lisää sivulta 12. If tarjoaa liiton jäsenille vakuutusetuja, joista saat lisätietoa verkko-osoitteesta ja Ifin palvelunumerosta Teboil Alennusta poltto- ja voiteluaineista. Euromaster Euromasterilta löydät kattavan valikoiman laadukkaita renkaita ja aina asiantuntevaa palvelua. Kannattaa hyödyntää jäsenedut! Tallink Silja Mahdollisuus liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi suoraan Silver-tasolle. Restel Jäsenenä majoitut erikoishintaan Cumulus-, Rantasipi-, Ramada- ja Holiday Inn -hotelleissa. Varauksen yhteydessä on kerrottava olevansa Metalliliiton jäsen. Otavamedia Otavamedia tarjoaa alennuksia lehtiensä tilauksista. VVO VVO:lta voit vuokrata asunnon, hankkia asumisoikeusasunnon tai osaomistusasunnon. Voit myös ostaa asunnon kokonaan omaksi. Kaikkia asuntoihin liittyviä asioita voit tiedustella VVO-kotikeskuksista. Memoria hautaustoimistot Memoria on maanlaajuinen, itsenäisten perheyritysten muodostama hautaustoimistoverkosto. Memoria-hautatoimistoista saa kaikki alan palvelut yhdestä paikasta. Valtakunnallinen verkosto mahdollistaa myös hautauspalveluiden välityksen toiselle paikkakunnalle. Memoria hautaustoimistot tarjoavat liiton jäsenille ja heidän perheilleen -10% alennuksen arkusta, uurnasta sekä vainajan vaatetuksesta. Kaikkien Memoria-hautaustoimistojen yhteystiedot sekä täydellisen palveluluettelon löydät Tarkista ajantasaiset jäsenedut liiton verkkosivuilta > Jäsenyys > Jäsenedut. Jäsentarjouksista ja eduista kerrotaan myös Ahjossa.

8 8 KOULUTUS Metalli kouluttaa Oletko koskaan miettinyt, kuinka vaivatonta on osallistua Metallin järjestämään koulutukseen? Sinä määrittelet koulutustarpeesi itse, sillä jokaisella on oikeus tietää enemmän. Koulutuksella parannetaan ennen kaikkea paikallista edunvalvontaa, mutta kaikkien jäsenten on hyvä tietää työelämän pelisäännöistä ja tutustua järjestörakenteisiin. Järjestöelämän kautta vaikutetaan työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Vahvan liiton selkäranka on edelleen tietävä, taitava ja aktiivinen jäsenistö. Metalli tarjoaa koulutusta juuri sinulle Voit osallistua jäsenkoulutukseen kaikilla kolmella tasolla. Paikallisella koulutuksella, ammattiosaston ja seuturyhmän sinua lähellä järjestämissä koulutustilaisuuksissa saat mahdollisuuden kasvattaa tietojasi ja osaamistasi työelämään liittyvissä asioissa. Alueella järjestettävästä koulutuksesta saat tietoa aluetoimistolta ja liiton sivuilta oman alueesi tapahtumakalenterista. Murikka-opisto tarjoaa kursseja kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Opiston antaman koulutuksen kirjo on laaja, kursseja on työssä jaksamisesta yritystalouteen. Kurssien aiheet löydät helpoiten liiton julkaisemasta opinto-oppaasta tai Murikka opiston sivuilta. Työnantajan tai liiton myöntämä taloudellinen tuki kurssiajalta madaltaa osallistumisen kynnystä; kysy tuesta lisää Metalliliiton koulutuksen toiminta-alueelta. Metallin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat työpaikkasi luottamushenkilöt, ammattiosastosi opintosihteeri sekä muut osaston toimihenkilöt. Koulutusasioissa sinua palvelee myös aluetoimistojen, koulutuksen toiminta-alueen ja Murikkaopiston henkilökunta. Lisää koulutuksesta sivuilta ja Soita koulutusasioissa p Ammatillinen koulutus turvaa työllistymisesi Ammatillinen edunvalvonta on osa liiton edunvalvontaa. Tulevaisuudessa vaaditaan näyttöä ja todistusta osaamisesta. Näyttötutkintojen avulla osaaminen voidaan tunnistaa. Osaamistaan voi päivittää oppilaitoksissa esimerkiksi oppisopimuksen kautta. Näyttötutkinnon suorittaminen on mahdollista työuran pituudesta tai työkokemuksesta riippumatta. Tutkintotodistus parantaa mahdollisuuksia pärjätä työelämässä. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista saat koulutuksen toiminta-alueelta, alueen oppilaitoksista sekä paikallisista oppisopimustoimistoista. VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI Metallityöväen liiton 21. liittokokous ja työttömyyskassan edustajiston kokous pidetään toukokuussa Edustajat valitaan vaaleilla maaliskuussa. Ennakkoäänestys on ja uurnavaali Vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille. Vaaleista lisää osoitteessa vaalit.metalliliitto.fi. Tunnus, Vahva liitto Sinä ja Metalli, kertoo mistä on kyse. Yhdessä voimme toteuttaa tavoitteemme. Työelämä ja tuotantorakenteet jatkavat muuttumistaan. Etuja on puolustettava, asetettava uusia tavoitteita ja vietävä ne läpi. Vahvaa liittoa tarvitaan edelleen.

9 9 OSAAVA AMMATTIOSASTO, JÄSENEN TURVAVERKKO Paikkakunnalla vireästi toimiva ammattiosasto on ammattilaisten tapa hoitaa yhteisiä asioita, tehdä aloitteita, toimia niiden puolesta ja ohjailla muutoksia. Tiivis järjestäytyminen ja tavoitteellinen yhteistyö ovat palkansaajien tehokeinoja. Vaikka yritykset kansainvälistyvät ja niiden päätöksenteko tuntuu loittonevan, ammattiosaston jäsenyys sisältää jäsenyyden eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen metallityöläisten yhteisöön. Liiton vaikutusvalta perustuu osaaviin ammattiosastoihin sekä näiden ylläpitämiin luottamusmies- ja työsuojeluverkostoihin pienimmilläkin työpaikoilla. Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies ja yhteys ammattiosastoon, rakenna se. Soita lähimpään aluetoimistoon ja ilmoittaudu yhteyshenkilöksi, jolle saa lähettää luottamusmiespostia. KERRO MIELIPITEESI Jäsenenä voit tuoda oman näkemyksesi niin oman ammattiosastosi kuin koko liitonkin toimintaan. Toimintaan osallistumalla varmistat vahvan liiton. Osallistumalla ammattiosaston ja työhuonekunnan tilaisuuksiin voit tuoda mielipiteesi mukaan keskusteluun, jonka perusteella toimintaa suunnataan. Osallistumalla luottamushenkilöiden ja ammattiosaston toimihenkilöiden valintaan olet mukana päättämässä siitä, ketkä asioitasi hoitavat. OLE MUKANA Ammattiosastot järjestävät monenlaisia tapahtumia, joihin jäsenenä voit osallistua. Retkeilypäiville voivat osallistua myös perheenjäsenet. Tietoja tapahtumista saat ammattiosaston tiedotteista, ilmoitustauluilta, Ahjosta ja liiton verkkosivuilta. NUORILLA MENO PÄÄLLÄ Metallin nuorilla jäsenillä on paljon omaa toimintaa. Nuorisotoiminnasta saat tietoa mm. Ahjon ilmoituksista ja nuorten verkkosivuilta Ammattiosastosi nuorisotoiminnasta saat tietoa pääluottamusmieheltäsi tai osastosi toimihenkilöltä. Ammattiin opiskelevat ovat tervetulleita oppilasjäseniksi ja mukaan ammattiosaston ja liiton nuorisotoimintaan. Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen opitaan jo perusopintojen aikana. Liitto tukee kotimaisia ja kansainvälisiä nuorten ammattitaitokilpailuja Skills Finland -yhdistyksen kautta. Metallin opiskelijajäsenet saavat halutessaan Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry:n opiskelijakortin ilmaiseksi. NAISET AKTIIVISIA Ammattiosastojen naisjaostot järjestävät paikallista toimintaa ja liitto järjestää koulutusta. Tasa-arvotoiminnassa tähdätään siihen, että metallialan yrityksiin saadaan tasa-arvosuunnitelmat. VETERAANIT TOIMIVAT Metalliliitto tarjoaa ammattiosastojen veteraaneille kursseja Murikassa. Niistä saat lisätietoja ammattiosastosta, liiton kurssioppaasta ja Ahjon ilmoituksista. Valinnat tehdään osastojen hakemusten perusteella. Ammattiosastojen veteraanijaostot järjestävät paikallista toimintaa. KULTTUURIN HARRASTAJILLE TILAISUUKSIA Metalliliitto järjestää monipuolista toimintaa kulttuurin harrastajille, esimerkiksi Metallin esiintyjäkisoja, Murikan kesänäyttelyitä sekä kirjoittamiseen opastavia Murikan kursseja. AMMATTIOSASTO

10 10 TYÖTTÖMYYSKASSA OLET MYÖS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSEN Metallityöväen Liiton jäsen on myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja hae ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassalta. TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET Työttömyyskassan jäsenellä on työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa oikeus ansiopäivärahaan, jos jäsenyys on kestänyt 34 viikkoa ja ns. työssäoloehto on täyttynyt jäsenyyden aikana. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut 34 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen, jotta työssäoloehto täyttyy. Ansiopäivärahan suuruus päivää kohti määräytyy voimassaolevan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Vuonna 2011 perusosa oli 25,74 euroa päivässä ja ansio-osa 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 105-kertaisen peruspäivärahan määrän, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Päiväpalkka lasketaan vähintään 34 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ennen työttömyyttä. Päivärahaan tulee lisäksi lapsikorotus 4,88 euroa, 7,16 euroa tai 9,23 euroa (vuoden 2011 määrät) huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä riippuen. Puolison tulot eivät vaikuta päivärahan suuruuteen. Esimerkki (vuoden 2011 määrät): Jos päivärahan perusteena oleva palkka on 1500 euroa, ansiopäivärahan suuruus on 44,40 euroa päivässä ilman lapsikorotusta. Jos palkka on 2300 euroa, päiväraha on 60,53 euroa. Jäsen voi saada ansiopäivärahaan muutosturvan ansio-osaa, jos hänelle on laadittu muutosturvaan liittyvä työllistymisohjelma TE-toimistossa 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työllistymisohjelmaan on oikeus, jos jäsen on irtisanottu työstä tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut 200 päivän lomautustilanteessa ja hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kolme vuotta tai hänen vähintään 3 vuotta yhdenjaksoisesti kestänyt määräaikainen työsuhteensa päättyy. 3 vuoden (36 kuukauden) työssäolo voi kertyä myös useammasta samalle työnantajalle tehdystä määräaikaisesta työsuhteesta, mutta niiden tulee olla tehty viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Oikeus työllistymisohjelmaan on myös, jos jäsen on ollut määräaikaisissa työsuhteissa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden 7 vuoden aikana. Lomautustilanteissakin on oikeus työllistymisohjelmaan, mikäli lomautus on toteutettu vähintään 180 kalenteripäiväksi ja työssäoloaikaa on vähintään 3 vuotta. Muutosturvan ansio-osaa voidaan maksaa työllistymisohjelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja enintään 200 päivältä. Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 37,5. Jos työttömyyskassan jäsen on työnantajan irtisanomana menettänyt työpaikkansa tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, hän voi saada ansiopäivärahaansa korotettua ansio-osaa 100 työttömyyspäivän ajan. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enimmäiskesto on 200 päivää. Korotetun ansio-osan saaminen edellyttää, että työttömyyskassan jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta ja eläkkeeseen oikeuttavaa työssäoloa on ollut vähintään 20 vuotta. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 35. Muutosturvan ansio-osan ja korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha ovat vaihtoehtoisia etuuksia työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen ammatillisen opiskelun ajalta kassan jäsen voi saada ansiopäivärahansa suuruista tukea (ns. normaali päiväraha tai muutosturvan ansio-osan tai korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha) ja lisäksi verotonta ylläpitokorvausta 9 tai 18 euroa päivässä. Koulutuksen tulee sisältyä työllistymisohjelmaan tai työnhakusuunnitelmaan. Tuki kuluttaa 500 päivän enimmäismaksuaikaa. Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta, joka on 70 prosenttia ansiopäivärahasta ilman lapsikorotusta. Tarkat tiedot työttömyyskassan maksamista etuuksista saat kassan verkkosivuilta tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TÖIHIN ULKOMAILLE Jos jäsen menee ulkomaille töihin, on hyvä olla yhteydessä työttömyyskassaan ennen lähtöä ja tarkistaa, miten tulee toimia, jotta jäsenyys ja päivärahaoikeus säilyisivät. Työttömyyskassan palvelunumero on (ma-to klo ja pe ). TYÖTTÖMYYSKASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle, hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle. Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen, joka liittyessään on antanut vääriä

11 11 tietoja tai on vilpillisesti ilmoittanut väärin jonkin kassan maksamaan etuuteen vaikuttavan asian. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Jos jäsen eroaa Metallityöväen Työttömyyskassasta ja liittyy toiseen työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi Metallityöväen Työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen jäsenyys- ja työssäoloajan toisessa työttömyyskassassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTO Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous ja sen valitsemat valtuusto ja hallitus. Edustajiston kokous järjestetään joka neljäs vuosi. Työttömyyskassan valtuustossa on 56 jäsentä ja kassan hallituksessa 9 jäsentä. Työttömyyskassan säännöt ovat mm. verkkosivuilla tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TYÖTTÖMYYSKASSA

12 12 VAKUUTUS LIITTO ON VAKUUTTANUT SINUT IFISSÄ Metallityöväen Liitolla on jäsenmaksuun sisältyvä ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutettuina ovat liiton työssäkäyvät ja lomautetut jäsenet, työvoimaviranomaisten hyväksymät työnhakijat, eläkkeellä olevat jäsenet, lepäävillä jäsenoikeuksilla olevat, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä oppilasjäsenet. TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN KORVAUS Pysyvän haitan korvaus, joka on sadan prosentin invaliditeettitapauksissa euroa, maksetaan työssäkäyville jäsenille vapaa-aikana sattuvista tapaturmista. Jos pysyvä haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, maksetaan haitta-asteen mukainen osakorvaus eurosta (pysyvän haitan korvauksen vakuutusmäärää korotetaan alkaen indeksillä). Muille vakuutuksessa mukana oleville ryhmille korvaus maksetaan mihin vuorokauden aikaan tahansa sattuvista tapaturmista, ellei samasta tapauksesta makseta korvausta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. (Huom! Vakuutus ei sisällä tapaturman hoito- ym. kuluja.) MATKUSTAJAVAKUUTUS Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä liiton jäsenten vapaa-ajan ulkomaanmatkoilla. Vakuutettuina ovat lisäksi vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lasten vakuutukseen kuuluu hoitokulujen lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta (2 000 euroa) ja tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ( euroa). Työssäkäyvillä jäsenillä matkustajaturva on voimassa matkustettaessa lomien tai ns. sopimusvapaiden aikana kotimaassa - tällöin vakuutus on voimassa myös kesämökillä. Lomaa ja sopimusvapaita välittömästi edeltävä ja seuraava viikonloppu kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä. Huom! Erityisehtojen mukaisen matkan peruuntuessa If korvaa kohtuulliset kulut 100-prosenttisesti enintään 500 euroon asti ja sen ylittävältä osin enintään 25 %. VAKUUTUSKORTTI MATKALLE MUKAAN Ota matkalle mukaan jäsenkortti, joka on samalla vakuutuskortti. Korttia näyttämällä saat sairaanhoitopalvelut ulkomailta useimmiten maksuttomasti. Kotimaahan palattua vahinkoilmoituksen voi tehdä omassa vahinkokansiossa tai osoitteessa metalli tai soittamalla Ifin korvauspalveluun Ennen matkaa on hyvä tarkistaa matkakohteessa toimivat Ifin sopimuslääkärit, jotka löydät netistä, Matkatavarat eivät kuulu vakuutukseen. JÄRJESTÖVAKUUTUS Metalliliitto on vakuuttanut jäsenensä järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. kokous- ja koulutustilaisuudet, retkeilypäivät, juhlat ja muut järjestön pitämät tilaisuudet. OMA PALVELUNUMERO Metalliliiton jäsenille on Ifin oma suora palvelunumero , jossa jäseniä palvellaan sekä vakuutus- että korvausasioissa. Oma palvelunumero parantaa ja nopeuttaa asiointia. ASIAKKUUSRAATI Metalliliiton ja Ifin asiakkuusraadin tavoitteena on parantaa jäsenten saamaa palvelua, kehittää toimintatapoja ja yhteistyötä. Asiakkuusraadin tehtävä on myös lisätä tietoa jäsenvakuutuksista sekä vakuutusja korvauskäytännöistä. Raatiin kuuluu liiton ja Ifin edustajia. VAKUUTUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE Metalliliiton luottamushenkilöille liitto on ottanut vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka sisältää tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohden. Kuolemantapauskorvaus on euroa. TURVALLISUUSTUKI Metalliliiton ja Ifin yhteinen turvallisuustukikampanja on käynnissä myös vuonna Tukea liiton jäsenten turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin voivat hakea mm. ammattiosastot, työhuonekunnat ja yksittäiset jäsenet. Kampanjassa on vuoden aikana neljä hakukierrosta, ja hakemukset tehdään Metalliliiton nettisivuilla olevalla lomakkeella. LISÄTIETOJA Lisätietoja kaikista vakuutuseduista saat osoitteesta ja Metallin If-palvelunumerosta

13 VAKUUTA PERHEESI NYT JOPA 50% EDULLISEMMIN VAIKKA HENKESI ON KALLIS, VAKUUTUKSEN EI TARVITSE OLLA. NYT VOIT SAADA HENKI- JA TAPATURMA- VAKUUTUKSEN JOPA 50 % EDULLISEMMIN. Tiesithän, että Metallityöväen Liitto on neuvotellut sinulle vakuutusetuja Ifi stä. Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen koko perheellesi markkinoiden edullisimpaan hintaan. Voit saada vakuutusturvan itsellesi ja perheellesi jopa 50 % alennuksella. Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa if.fi/metalli. Samalla päivität kätevästi vakuutusturvasi ja varmistat, että saat kaikki sinulle kuuluvat jäsenedut. Ja vahingon sattuessa saat aina korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin. Lisätietoja tai if.fi /metalli EUROMASTERILLA RENGASASIAT HOITUVAT MUTKATTOMASTI JÄSENEDUT asennustöistä (alennus lasketaan kulloinkin voimassaolevasta kuluttajanettohinnastosta) alustasarjat, iskunvaimentimet, akut, pakoputket Lisätietoja eduista: Meiltä löydät kattavan valikoiman laadukkaita tuotteita ja aina asiantuntevaa palvelua. Tule käymään ja hyödynnä rahanarvoiset etusi! EUROMASTER ON SUOMEN SUURIMPIIN KUULUVA RENGAS- ALAN YRITYS, joka on osa Michelin-konsernia. Palvelupisteverkostomme kattaa koko Suomen, ja tarjoamme paitsi tunnettuja rengasmerkkejä myös kaikki renkaisiin liittyvät palvelut sekä teräslevypyörät ja erikoisvanteet. TERVETULOA!

14 Jäsenetu. Liity sinäkin Itämeren monipuolisimpaan kanta-asiakasohjelmaan! Tallink Silja ja Club One tarjoavat Sinulle mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta-asiakasohjelmamme keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 % perusalennus sekä 35 % ennakkovaraajan etu tietyistä normaalihintaisista tuotteistamme. Lisätietoa eduista Liity nyt Club One asiakkaaksi osoitteessa Liittymiset oman liittosi asiakasnumerolla. Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronzetason asiakas, siirrämme sinut Silver-tasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club One -kanta-asiakasnumerosi ja maininnan jäsenyydestäsi osoitteeseen näin rekisteröimme Sinut sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason kortin. Käytä liittyessäsi liittosi asiakasnumeroa: Metallityöväen Liitto ry, sopimusetunumero 7176 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, sopimusetunumero 6122 Rakennusliitto ry, sopimusetunumero Matkojen hintatiedot ja varaukset puh , ma pe 8 21, la 9 18, su (1,74 /vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Anjalankoski Espoo Helsinki Hyrylä Hyvinkää Hämeenlinna Ivalo Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kalajoki Karhula Kemi Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Lahti Leppävirta Mikkeli Nokia Orivesi Oulu Parikkala Porvoo Pori Pusula Raahe Rovaniemi Salo Savonlinna Tampere Turku Vaasa Virrat Äänekoski

15 Muista miten muistat... ALENNUS...kunhan muistat, että jäsenkortilla saat Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen. 1,7snt/l Alennuksen saa kaikilta yli 300 Teboil-huoltamolta ja automaattiasemalta. Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta.

16 YHTEYSTIEDOT METALLITYÖVÄEN LIITTO Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 Helsinki Postiosoite: PL 107, Helsinki Vaihde: Sähköposti: Kotisivu: Toimistoaika lauantaisin suljettu Palvelunumerot Edunvalvonnan palvelunumero Jäsenpalvelu Työnantaja- ja tilittäjäpalvelu Telekopiot (yleinen) (hallinto) (puheenjohtaja) (viestintä) (kansainvälinen) (edunvalvonta) (järjestö) (jäsenrekisteri) (Ahjo) METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Postiosoite: PL 116, Helsinki Vaihde: Kotisivu: tyottomyyskassa.metalliliitto.fi Työttömyyskassan palvelunumero Puhelinpalveluaika ma to klo ja pe Telekopio ALUETOIMISTOT HELSINGIN JA UUDENMAAN ALUETOIMISTO Hakaniemenranta 1 C, 2. krs, Helsinki Liiton vaihde/aluetoimisto Telekopio Telekopio (jäsenpalvelu) VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO Humalistonkatu 6, 3. krs Turku Toimistonhoitaja Telekopio SATAKUNNAN ALUETOIMISTO Isolinnankatu 24, 3. krs Pori Toimistonhoitaja Telekopio HÄMEEN ALUETOIMISTO Kasarmikatu 7 B, 2. krs Hämeenlinna Toimistonhoitaja Telekopio PIRKANMAAN ALUETOIMISTO Rautatienkatu 10, 7. krs Tampere Toimistonhoitaja Telekopio KYMEN ALUETOIMISTO Matkakuja 6, 2. krs Karhula Toimistonhoitaja Telekopio SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO Kauppakatu 48, 2. krs, Varkaus Toimistonhoitaja Telekopio KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO Muutto alkuvuodesta 2012: Kauppakatu 18, Jyväskylä (Siihen asti: Jyväskylän järjestöjen talo, 3. krs Kalevankatu 4, Jyväskylä) Toimistonhoitaja Telekopio VAASAN ALUETOIMISTO Vaasanpuistikko 15 B Vaasa Toimistonhoitaja Telekopio OULUN ALUETOIMISTO SAK:n ay-keskus Mäkelininkatu 31, 4. krs Oulu Toimistonhoitaja Telekopio LAPIN ALUETOIMISTO Länsiranta 7 B Tornio Toimistonhoitaja Telekopio METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO Kuterintie Terälahti Vaihde Telekopio Sähköposti: Kotisivu: YHTEYSTIEDOT VERKKOSIVUILTA Liiton ja työttömyyskassan keskustoimistossa ja aluetoimistoissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löydät Metallityöväen kalenterista ja verkkosivuilta -> Yhteystiedot. SÄHKÖPOSTI Metallityöväen Liiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan keskustoimiston, aluetoimistojen ja Murikan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Nimissä on ä ja å korvattava a:lla ja ö korvattava o:lla.

JÄSENEN EDUT TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA.

JÄSENEN EDUT TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA. JÄSENEN EDUT 2011 YHTEINEN TEKIJÄ TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2013 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti työnantajan kanssa. Työehtosopimus Metalliliitto neuvottelee ja sopii työsuhteesi minimiehdot. Liitto solmii työehtosopimukset kymmenelle sopimusalalle, joilla 150 000 jäsentämme työskentelevät. Liitto myös valvoo, että sopimuksia

Lisätiedot

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti.

Työehtosopimus. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Jokainen työntekijä solmii työsopimuksen henkilökohtaisesti. Työehtosopimus Metalliliitto neuvottelee ja sopii työsuhteesi minimiehdot. Liitto solmii työehtosopimukset kymmenelle sopimusalalle, joilla yli 150 000 jäsentämme työskentelevät. Liitto myös valvoo, että

Lisätiedot

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. JÄSENEN EDUT 2016 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Seuraa www.metalliliitto.fi, www.facebook.com/metalliliitto

Lisätiedot

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. JÄSENEN EDUT 2015 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

metallissa et ole yksin

metallissa et ole yksin metallissa et ole yksin www.metalliliitto.fi fiskars brands finland, pinjainen tule mukaan metalliin! Metalliliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Olemme voimakas ja vaikutusvaltainen, 170

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT!

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! Hei opiskelija, onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! 1 ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Sodankylän JHL ry:n toimintaa Syyskokouksessa viime vuoden lopulla hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle: mm. 20.5. Ikean ostosmatka, Hyvän olon

Lisätiedot

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry Yhdistysesite

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry Yhdistysesite Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry Yhdistysesite Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys Uusi jäsen! Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry toivottaa Sinut tervetulleeksi yhdistyksemme

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin Finanssivalvonnassa.

Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin Finanssivalvonnassa. ASIAMIESPIIREILLE Työttömyyskassa Statian hallintoelimet Työttömyyskassa Statian uudet säännöt hyväksyttiin 2.7.2014 Finanssivalvonnassa. Uusien sääntöjen mukaan kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY Muista allekirjoittaa jäseneksiliittymislomake heti työsuhteen alussa! Suomen Merimies-Unioni SMU ry perustettiin vuonna 1916. Unionin jäsenet työskentelevät

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA 2014 AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA AYT-kassa taloutesi turvaverkko KASSAJÄSENYYS KANNATTAA Yrittäjäksi lähtemisen tarkoitus on

Lisätiedot

Mistä löydän tietoa?

Mistä löydän tietoa? OAJ:n jäsenedut Mistä löydän tietoa? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut -> jäsenedut Laajemmat tiedot + ajankohtaiset tarjoukset jäsenille www.oaj.fi -> Jäsensivuille -> Jäsenedut OAJ:n

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia Vakuutuskassa Vakuutuskassa on vakuutuslaitos, joka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta myöntää mm. korvausta kuoleman, sairauden, vian tai vamman johdosta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2018

Jäsenmaksuohjesääntö 2018 Jäsenmaksuohjesääntö 2018 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry. Jäsentensä edunvalvoja

Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry. Jäsentensä edunvalvoja Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry Jäsentensä edunvalvoja Toiminta Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry on paikallisesti työpaikkatasolla toimiva, useiden eri ammattiryhmien

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain vuorotteluvapaalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT OAJ PALVELEE OAJ:n Jäsenedut MUUT JÄSENEDUT APUA ONGELMATILANTEESSA OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot