Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus"

Transkriptio

1 Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus This form is part of your claim for an Australian payment. Tämä lomake on osa Australian etuushakemustasi. The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Australian Department of Human Services -virasto tunnustaa parisuhteet sekä vastakkaista että samaa sukupuolta olevien välillä. Tämä sisältää avosuhteet sekä Australian osavaltioiden tai territorioiden lainsäädännön mukaan rekisteröidyt suhteet. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava ja kaikki pyydetyt tiedot puolisosta on annettava, vaikka puolisosi ei koskaan olisi käynytkään Australiassa eikä hae tai saa eläkettä Australiasta. can call the Department of Human Services in Australia on If you call between 0800 and 1700 (Australian Eastern Standard time), Monday to Friday, you can reverse the charges through your local operator (if they provide this service) and you will not have to pay for the call. can also call this number at any time and leave a message, we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Voit soittaa Australian Department of Human Services -virastoon numeroon Jos soitat klo (Australian itäistä standardiaikaa), maanantaista perjantaihin, voit pyytää paikalliselta operaattoriltasi, että vastaanottaja maksaa puhelun (jos tällainen palvelu on saatavana), jolloin puhelu on sinulle maksuton. Voit myös soittaa tähän numeroon milloin tahansa ja jättää viestin, ja me soitamme sinulle takaisin. Jätä viestiin nimesi, Centrelinkin viitenumerosi (CRN) ja puhelinnumerosi (mukaan lukien maa- ja suuntanumero). Tietoa Internetissä Jos haluat lisätietoja Centrelinkin palveluista ja etuuksista, voit lukea niitä sivustoltamme osoitteessa The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services ei ehkä voi maksaa etuutta ennen tämän lomakkeen ja pyydettyjen asiakirjojen palauttamista. Pyydämme sinua toimittamaan meille tässä lomakkeessa vaaditut asiakirjat, jotka liittyvät sinun ja puolisosi investointeihin ja/tai tuloihin (esim. tositteet investoinneista/osakkeista). 1 of 32

2 Filling in this form Lomakkeen täyttö Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a or. Returning your form(s) Lomakkeen (lomakkeiden) palautus Where you see a box like this do not need to answer the questions in between. Käytä mustaa tai sinistä kuulakärkikynää. Merkitse tällaiset ruudut joko -tai -merkeillä. Kohdissa, joissa lukee Välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Go to 5 skip to the question number shown. Siirry kysymykseen 5 hyppää kyseiseen kysymykseen. Post your completed Income and assets form (Mod(IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to the Finnish Centre for Pensions (Eläketurvakeskus). Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. The Finnish Centre for Pensions will copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Finnish Centre for Pensions will forward Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to the Department of Human Services, International services in Australia. For further information on the claim process, please call the Finnish Centre for Pensions on OR Post Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents, the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. While you can lodge your claim direct with the Department of Human Services, lodging with the Finnish Centre for Pensions will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim. If you need advice call the Department of Human Services, International Services on of 32

3 Postita täytetyt lomakkeet Tulot ja varallisuus (Mod(IA)), Australian eläkehakemus (OSA 2) ja hakemusta tukevat asiakirjat Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. Eläketurvakeskus ottaa kopiot alkuperäisistä asiakirjoista ennen niiden palauttamista hakijalle. Hakulomakkeita ei tarvitse kopioida. Jos haluat ottaa hakemuksesta kopion, varmista, että pidät itselläsi kopion, etkä alkuperäistä. Eläketurvakeskus lähettää lomakkeet Mod (IA), OSAN 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat Department of Human Services, International Services -virastoon Australiaan. Jos haluat lisätietoja hakuprosessista, ota yhteys Eläketurvakeskukseen numeroon TAI Postita lomakkeet Mod (IA), OSA 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat osoitteeseen: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA Jos lähetät alkuperäisiä asiakirjoja, ne kopioidaan Department of Human Services, International Services -virastossa ja alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Vaikka hakemuksen voikin lähettää suoraan Department of Human Services -virastoon, tavallisesti sen jättäminen Eläketurvakeskukselle helpottaa ja nopeuttaa eläkepäätöksen saantia. Jos tarvitset neuvoja, soita Department of Human Services, International Services -viraston numeroon of 32

4 Personal details Henkilötiedot r name n nimi Mr Hra Family name Sukunimi First given name Etunimi Second given name Toinen etunimi r sex Sukupuoli Male Mies Female Nainen Mrs Rva r date of birth Syntymäaika Miss Nti Ms Other Muu r Centrelink Reference Number (if known) Centrelinkin viitenumerosi (jos tiedossa) 7 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. 8 9 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Jos olet TÄLLÄ HETKELLÄ parisuhteessa, tarvitsemme etuuksiesi arviointiin myös puolisosi tiedot. Is your partner also claiming an Australian Age Pension? Hakeeko myös puolisosi Australian vanhuuseläkettä? 10 r partner s name n nimi Mr Hra Mrs Rva Miss Nti Family name Sukunimi must still answer all the questions about them. on liittyviin kysymyksiin on silti vastattava. Is your partner using this form or a separate form to provide their details? Käyttääkö puolisosi tätä vai erillistä lomaketta omien tietojensa antamiseen? This form Tätä lomaketta Separate form Erillistä lomaketta First given name Etunimi Ms Other Muu 5 6 r contact phone number Puhelinnumero It is important that you include the complete number (including area codes) as we may need to contact you on these numbers. On tärkeää antaa numero täydellisenä (suuntanumerot mukaan lukien), koska saatamme joutua ottamaan yhteyttä puhelimitse. Country Maa ( ) Suuntanumero ( ) Area code Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Oletko parisuhteessa (avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avosuhteessa vastakkaista tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa)? Go to 14 Siirry kysymykseen 14 4 of Second given name Toinen etunimi r partner s sex n sukupuoli Male Mies Female Nainen CLK0Mod(iA)FI 1402

5 12 r partner s date of birth n syntymäaika 14 Continued 1 Name of employer Työnantajan nimi 13 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Annatko puolisollesi luvan ottaa yhteyttä Department of Human Services -virastoon puolestasi? Address of employer Työnantajan osoite can change this authority at any time. Voit muuttaa lupajärjestelyä milloin tahansa. Country Maa Job description Työn kuvaus Earnings Ansiot Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) 14 Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) TÄLLÄ HETKELLÄ mitään työtuloja? Go to 16 Siirry kysymykseen 16 Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach a copy of your most recent payslip(s). Liitä lomakkeeseen kopio viimeisimmästä palkkalaskelmasta (-laskelmista). Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt 5 of 32

6 14 Continued 2 Name of employer Työnantajan nimi Address of employer Työnantajan osoite 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Saatteko (sinä ja/tai puolisosi) tältä työnantajalta työsuhdeetuuksia? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Työsuhde-etuus tarkoittaa etuutta, jonka saat osana ansioitasi, mutta et rahana (esim. auton käyttö osana palkkapakettia). Country Maa Job description Työn kuvaus Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista käy ilmi millainen työsuhde-etuus on ja sen arvo. Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt If you (and your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Jos sinä (ja puolisosi) työskentelette useammalle kuin 2 työnantajalle, liitä tiedot erillisellä arkilla. 6 of 32

7 Household contents Koti-irtaimisto 16 Please read this before answering the following question. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraavaan kysymykseen. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markkina-arvo tarkoittaa summaa, jonka saisit, jos myisit koti-irtaimiston ja henkilökohtaiset tavarasi. Se ei ole jälleenhankintakustannus tai vakuutusarvo. Koti-irtaimistoon kuuluu kaikki tavalliset huonekalut ja kodin tekstiilit (esim. verhot) sähkölaitteet (muut kuin kiinteät laitteet, kuten hellat ja sisäänrakennetut laitteet) antiikit ja taideteokset. Henkilökohtaisiin tavaroihin kuuluu henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut korut keräilykokoelmat (esim. postimerkit, kolikot). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Minkä arvioisit sinun (ja puolisosi) omistaman kotiirtaimiston ja henkilökohtaisten tavaroidesi nettomarkkinaarvoksi? Amount Arvo Life insurance policies Henkivakuutukset 17 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) henkivakuutuksia, jotka voidaan muuttaa rahaksi? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja life office- tai friendly society- vakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 2 Go to 18 Siirry kysymykseen 18 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Liitä lomakkeeseen vakuutuskirja sekä viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta vakuutuksesta. Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: r partner 7 of 32

8 17 Continued 3 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 4 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Vehicles Ajoneuvot 18 Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Omistatko (sinä ja/tai puolisosi) moottoriajoneuvoja, veneitä, matkailuperävaunuja tai perävaunuja? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. ÄLÄ sisällytä ajoneuvoa, venettä, matkailuperävaunua tai perävaunua, jossa asut. 1 Give details below Anna tiedot alla Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Policy number Vakuutuksen numero Year Vuosi Market value Markkina-arvo Surrender value Takaisinostoarvo Amount owing Velkaa Owned by: Omistaja: r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 3 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 8 of 32

9 18 Continued 4 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa 5 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Bank accounts Pankkitilit 19 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Anna tiedot kaikista (sinun ja/tai puolisosi) pankkitileistä, mukaan lukien määräaikaistalletukset, yhteistilit ja millään tahansa muulla nimellä Australiassa ja sen ulkopuolella olevat tilit. Please attach the latest statement for each account. Liitä lomakkeeseen jokaisen tilin viimeisin tiliote. 1 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 2 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 9 of 32

10 19 Continued 3 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 4 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet Bonds and debentures Velkakirjat ja debentuurit 20 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) velkakirjoja tai debentuureja? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. Sisällytä investoinnit Australiassa ja sen ulkopuolella. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja friendly society- tai henkivakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä Please attach the latest statement for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta sijoituksesta. If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä 10 of 32 If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla.

11 Money on loan Lainat 21 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) lainannut rahaa kenellekään henkilölle tai organisaatiolle? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. Sisällytä kaikki lainat, olivatpa ne perheenjäsenille, muille henkilöille tai organisaatioille tai säätiöille. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach a document which gives details for each loan (if available). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta ilmenee kunkin lainan tiedot (jos saatavana). Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? 21 Continued 3 Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Lent by you Lainaamasi osuus Amount lent Lainaussumma Lent by your partner si lainaama osuus If you (and/or your partner) have more than 3 loans, attach a separate sheet with details. Jos olet (sinä ja/tai puolisosi) lainannut useamman kuin 3 lainaa, anna tiedot erillisellä arkilla. Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma 2 Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus 11 of 32

12 Shares Osakkeet 22 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita, merkintäosuuksia, vaihtovelkakirjoja, optiotodistuksia tai muita arvopapereita, jotka on NOTEERATTU missä pörssissä tahansa Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla * ASX tarkoittaa Australian pörssiä (Australian Stock Exchange). 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 22 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 3 Name of company Yhtiön nimi Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 12 of 32

13 23 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita tai merkintäosuuksia JULKISESSA yhtiössä, jota EI ole noteerattu missään pörssissä Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla 1 Name of company Yhtiön nimi Type of shares Osaketyyppi Current market value Nykyinen markkina-arvo 2 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Number of shares Osakkeiden määrä Managed investments and superannuation Varainhoidossa olevat sijoitukset ja työeläke 24 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) mitään varainhoidossa olevia sijoituksia? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. Sisällytä sijoitussäätiöt, henkilökohtaiset sijoitussuunnitelmat, life office- ja friendly society - velkakirjat. ÄLÄ sisällytä henkivakuutuksia tai työeläkesijoituksia ja investointien siirtoja. *APIR on Australian rahastojohtajien tavallisesti käyttämä tunnus, jolla tunnistetaan yksittäiset rahoitusalan tuotteet. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of shares Osaketyyppi Number of shares Osakkeiden määrä Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Current market value Nykyinen markkina-arvo APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 13 of 32

14 24 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) 25 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. Vastaa tähän kysymykseen vain, jos olet eläkeiässä. Jos sinulla on puoliso, puolison tulee vastata tähän kysymykseen vain, jos hän on eläkeiässä. Tämä kysymys liittyy VAIN Australian rahastoihin. Sisällytä itse hoidetuissa työeläkerahastoissa (Self Managed Superannuation Fund (SMSF)) ja pienissä APRA-rahastoissa (Small APRA Fund (SAF)) olevat varat vain, jos rahasto on lainmukainen (complying fund). Nämä ovat karttumisvaiheen varoja, jolloin ei tehdä maksusuorituksia. 3 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) investointeja hyväksytyissä talletusrahastoissa, lykätyissä elinkoroissa tai työeläkerahastoissa (jotka eivät maksa sinulle työeläkettä)? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 14 of 32

15 25 Continued 1 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 2 Name of company Yhtiön nimi Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Income stream products Tulovirtatuotteet 26 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. Tulovirta tarkoittaa säännöllisiä maksuja, joita rahoituslaitos tai työnantaja maksaa eliniän tai ennalta määrätyn jakson Australian vakavaraisuussääntöjen mukaan. Australian ulkopuolelta saatava tulovirta arvioidaan eri tavalla kuin Australian sisäinen tulovirta. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja tulovirtatuotteista? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Liitä asiakirjaan viimeksi saamasi tosite jokaisesta tulovirtatuotteesta, jonka omistat tällä hetkellä. (Tosite on asiakirja, jonka asiakas tavallisesti saa tuotteen tarjoajalta, ja jossa näkyy tiedot ostetusta investoinnista, kuten ostohinta, maksutiheys jne.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 15 of 32

16 26 Continued 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke 26 Continued 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Superannuation pension Työeläke Superannuation pension Työeläke Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Received by: Etuuden saaja: r partner Received by: Etuuden saaja: r partner Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Provider s name Maksajan nimi Provider s name Maksajan nimi Provider s address Maksajan osoite Provider s address Maksajan osoite Country Maa Country Maa If you (and/or your partner) receive from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Jos (sinä ja/tai puolisosi) saat tuloja useammalta kuin 2 maksajalta, anna tiedot erillisellä arkilla. 16 of 32

17 Other investments Muut investoinnit 27 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) varoja investoituna tai saatteko tuloja mistään muista sijoituksista, joita ei ole tässä lomakkeessa muualla mainittu? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. Sisällytä kaikki Australiassa ja sen ulkopuolella olevat investoinnit, joita ei ole mainittu muualla tässä lomakkeessa. ÄLÄ sisällytä Australiassa tai sen ulkopuolella olevia kiinteistöjä, yksityisiä säätiöitä, yksityisiä yhtiöitä tai liikeyrityksiä. Näistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista näkyy kaikkien allalueteltujen sijoitusten tiedot. Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot 27 Continued 2 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo 3 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 17 of 32

18 Gifting Lahjat 28 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) viimeisen viiden vuoden aikana antanut, myynyt arvoa alhaisemmalla hinnalla tai luovuttanut oikeutesi käteiseen, varallisuuteen, kiinteistöön tai tuloihin? Include forgiven loans and shares in private companies. Sisällytä anteeksiannetut lainat ja osakkeet yksityisyhtiöissä. 1 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Give details below Anna tiedot alla Amount you received for the item Miten paljon sait siitä What it was worth Minkä arvoinen se oli 28 Continued 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? 3 What it was worth Minkä arvoinen se oli r partner What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi What it was worth Minkä arvoinen se oli Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Muut Australian ulkopuoliset eläketyyppiset etuudet 29 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja Australian ulkopuolelta? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. Sisällytä: eläke- tai vanhuusetuudet etuudet vamman tai työkyvyttömyyden johdosta etuudet leskeyden tai orpouden johdosta etuudet lapsista työeläkkeet sotavammaetuudet rintamamiesetuudet sotaleskietuudet sotakorvaukset korvaukset muut Australian ulkopuolelta saatavat eläkkeet, etuudet tai tuet. Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta näkyy viimeisimmät tiedot jokaisesta saamastasi eläkkeestä, etuudesta tai tuesta (esim. eläketodistus) 29 Continued 1 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? 2 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner If you (and/or your partner) receive more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos saat (sinä ja/tai puolisosi) useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. 19 of 32

20 30 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Aiotko (sinä ja/tai puolisosi) hakea mitään eläkettä, etuutta, tukea, työeläkettä, korvausta tai muuta samankaltaista etuutta seuraavan vuoden aikana? 1 Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? 2 Give details below Anna tiedot alla Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos aiot (sinä ja/tai puolisosi) hakea useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. Money from boarders and lodgers Täysihoitolaisilta ja vuokralaisilta saadut tulot 31 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja kanssanne asuvilta täysihoitolaisilta tai vuokralaisilta? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). Sisällytä täysihoitolaiset tai vuokralaiset, jotka asuvat kanssanne tai samalla tontilla olevassa asunnossa (esim. mummonmökki). ÄLÄ sisällytä perheenjäseniä (esim. poika, tytär, vanhempi). 1 Give details below Anna tiedot alla Name of boarder or lodger Täysihoitolaisen tai vuokralaisen nimi Relationship to you (e.g. friend, cousin) Suhde hakijaan (esim. ystävä, serkku) Number of meals you provide each day Päivittäin tarjottujen aterioiden lukumäärä each day päivässä Amount paid for board or lodging Täysihoitomaksu tai vuokra How often paid Miten usein maksetaan Date boarder or lodger started paying Mistä lähtien maksettu 20 of 32

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE Markkinoija: Oy TriCapital Ltd support@tricapitalfx.com 1 Sisällysluettelo: 3. tilityypin valinta 4. nimi, osoite ja yhteystiedot 5. syntymäaika

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Liitevaatimukset: Vierailu sukulaisten ja ystävien luona

Liitevaatimukset: Vierailu sukulaisten ja ystävien luona 1 (2) Liitevaatimukset: Vierailu sukulaisten ja ystävien luona Alla mainitut liiteasiakirjat on toimitettava, kun haetaan Schengen-viisumia Suomeen matkustamista varten. Liitedokumentit voivat olla englanniksi,

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO Kilpailija nro / Competitor s no ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO 1-ohjaaja/driver Matkapuhelin/mobile phone no. 2-ohjaaja/co-driver Matkapuhelin/mobile phone no. Tutustumisauton merkki

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

Reading times of magazines

Reading times of magazines Sektorin nimi 1 Reading times of magazines NRS Finland 2012 Sektorin nimi 2 Reading times of magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 4 November 2014 (the Prospectus Supplement

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot