Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus"

Transkriptio

1 Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus This form is part of your claim for an Australian payment. Tämä lomake on osa Australian etuushakemustasi. The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Australian Department of Human Services -virasto tunnustaa parisuhteet sekä vastakkaista että samaa sukupuolta olevien välillä. Tämä sisältää avosuhteet sekä Australian osavaltioiden tai territorioiden lainsäädännön mukaan rekisteröidyt suhteet. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava ja kaikki pyydetyt tiedot puolisosta on annettava, vaikka puolisosi ei koskaan olisi käynytkään Australiassa eikä hae tai saa eläkettä Australiasta. can call the Department of Human Services in Australia on If you call between 0800 and 1700 (Australian Eastern Standard time), Monday to Friday, you can reverse the charges through your local operator (if they provide this service) and you will not have to pay for the call. can also call this number at any time and leave a message, we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Voit soittaa Australian Department of Human Services -virastoon numeroon Jos soitat klo (Australian itäistä standardiaikaa), maanantaista perjantaihin, voit pyytää paikalliselta operaattoriltasi, että vastaanottaja maksaa puhelun (jos tällainen palvelu on saatavana), jolloin puhelu on sinulle maksuton. Voit myös soittaa tähän numeroon milloin tahansa ja jättää viestin, ja me soitamme sinulle takaisin. Jätä viestiin nimesi, Centrelinkin viitenumerosi (CRN) ja puhelinnumerosi (mukaan lukien maa- ja suuntanumero). Tietoa Internetissä Jos haluat lisätietoja Centrelinkin palveluista ja etuuksista, voit lukea niitä sivustoltamme osoitteessa The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services ei ehkä voi maksaa etuutta ennen tämän lomakkeen ja pyydettyjen asiakirjojen palauttamista. Pyydämme sinua toimittamaan meille tässä lomakkeessa vaaditut asiakirjat, jotka liittyvät sinun ja puolisosi investointeihin ja/tai tuloihin (esim. tositteet investoinneista/osakkeista). 1 of 32

2 Filling in this form Lomakkeen täyttö Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a or. Returning your form(s) Lomakkeen (lomakkeiden) palautus Where you see a box like this do not need to answer the questions in between. Käytä mustaa tai sinistä kuulakärkikynää. Merkitse tällaiset ruudut joko -tai -merkeillä. Kohdissa, joissa lukee Välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Go to 5 skip to the question number shown. Siirry kysymykseen 5 hyppää kyseiseen kysymykseen. Post your completed Income and assets form (Mod(IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to the Finnish Centre for Pensions (Eläketurvakeskus). Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. The Finnish Centre for Pensions will copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Finnish Centre for Pensions will forward Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to the Department of Human Services, International services in Australia. For further information on the claim process, please call the Finnish Centre for Pensions on OR Post Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents, the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. While you can lodge your claim direct with the Department of Human Services, lodging with the Finnish Centre for Pensions will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim. If you need advice call the Department of Human Services, International Services on of 32

3 Postita täytetyt lomakkeet Tulot ja varallisuus (Mod(IA)), Australian eläkehakemus (OSA 2) ja hakemusta tukevat asiakirjat Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. Eläketurvakeskus ottaa kopiot alkuperäisistä asiakirjoista ennen niiden palauttamista hakijalle. Hakulomakkeita ei tarvitse kopioida. Jos haluat ottaa hakemuksesta kopion, varmista, että pidät itselläsi kopion, etkä alkuperäistä. Eläketurvakeskus lähettää lomakkeet Mod (IA), OSAN 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat Department of Human Services, International Services -virastoon Australiaan. Jos haluat lisätietoja hakuprosessista, ota yhteys Eläketurvakeskukseen numeroon TAI Postita lomakkeet Mod (IA), OSA 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat osoitteeseen: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA Jos lähetät alkuperäisiä asiakirjoja, ne kopioidaan Department of Human Services, International Services -virastossa ja alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Vaikka hakemuksen voikin lähettää suoraan Department of Human Services -virastoon, tavallisesti sen jättäminen Eläketurvakeskukselle helpottaa ja nopeuttaa eläkepäätöksen saantia. Jos tarvitset neuvoja, soita Department of Human Services, International Services -viraston numeroon of 32

4 Personal details Henkilötiedot r name n nimi Mr Hra Family name Sukunimi First given name Etunimi Second given name Toinen etunimi r sex Sukupuoli Male Mies Female Nainen Mrs Rva r date of birth Syntymäaika Miss Nti Ms Other Muu r Centrelink Reference Number (if known) Centrelinkin viitenumerosi (jos tiedossa) 7 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. 8 9 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Jos olet TÄLLÄ HETKELLÄ parisuhteessa, tarvitsemme etuuksiesi arviointiin myös puolisosi tiedot. Is your partner also claiming an Australian Age Pension? Hakeeko myös puolisosi Australian vanhuuseläkettä? 10 r partner s name n nimi Mr Hra Mrs Rva Miss Nti Family name Sukunimi must still answer all the questions about them. on liittyviin kysymyksiin on silti vastattava. Is your partner using this form or a separate form to provide their details? Käyttääkö puolisosi tätä vai erillistä lomaketta omien tietojensa antamiseen? This form Tätä lomaketta Separate form Erillistä lomaketta First given name Etunimi Ms Other Muu 5 6 r contact phone number Puhelinnumero It is important that you include the complete number (including area codes) as we may need to contact you on these numbers. On tärkeää antaa numero täydellisenä (suuntanumerot mukaan lukien), koska saatamme joutua ottamaan yhteyttä puhelimitse. Country Maa ( ) Suuntanumero ( ) Area code Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Oletko parisuhteessa (avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avosuhteessa vastakkaista tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa)? Go to 14 Siirry kysymykseen 14 4 of Second given name Toinen etunimi r partner s sex n sukupuoli Male Mies Female Nainen CLK0Mod(iA)FI 1402

5 12 r partner s date of birth n syntymäaika 14 Continued 1 Name of employer Työnantajan nimi 13 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Annatko puolisollesi luvan ottaa yhteyttä Department of Human Services -virastoon puolestasi? Address of employer Työnantajan osoite can change this authority at any time. Voit muuttaa lupajärjestelyä milloin tahansa. Country Maa Job description Työn kuvaus Earnings Ansiot Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) 14 Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) TÄLLÄ HETKELLÄ mitään työtuloja? Go to 16 Siirry kysymykseen 16 Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach a copy of your most recent payslip(s). Liitä lomakkeeseen kopio viimeisimmästä palkkalaskelmasta (-laskelmista). Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt 5 of 32

6 14 Continued 2 Name of employer Työnantajan nimi Address of employer Työnantajan osoite 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Saatteko (sinä ja/tai puolisosi) tältä työnantajalta työsuhdeetuuksia? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Työsuhde-etuus tarkoittaa etuutta, jonka saat osana ansioitasi, mutta et rahana (esim. auton käyttö osana palkkapakettia). Country Maa Job description Työn kuvaus Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista käy ilmi millainen työsuhde-etuus on ja sen arvo. Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt If you (and your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Jos sinä (ja puolisosi) työskentelette useammalle kuin 2 työnantajalle, liitä tiedot erillisellä arkilla. 6 of 32

7 Household contents Koti-irtaimisto 16 Please read this before answering the following question. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraavaan kysymykseen. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markkina-arvo tarkoittaa summaa, jonka saisit, jos myisit koti-irtaimiston ja henkilökohtaiset tavarasi. Se ei ole jälleenhankintakustannus tai vakuutusarvo. Koti-irtaimistoon kuuluu kaikki tavalliset huonekalut ja kodin tekstiilit (esim. verhot) sähkölaitteet (muut kuin kiinteät laitteet, kuten hellat ja sisäänrakennetut laitteet) antiikit ja taideteokset. Henkilökohtaisiin tavaroihin kuuluu henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut korut keräilykokoelmat (esim. postimerkit, kolikot). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Minkä arvioisit sinun (ja puolisosi) omistaman kotiirtaimiston ja henkilökohtaisten tavaroidesi nettomarkkinaarvoksi? Amount Arvo Life insurance policies Henkivakuutukset 17 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) henkivakuutuksia, jotka voidaan muuttaa rahaksi? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja life office- tai friendly society- vakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 2 Go to 18 Siirry kysymykseen 18 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Liitä lomakkeeseen vakuutuskirja sekä viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta vakuutuksesta. Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: r partner 7 of 32

8 17 Continued 3 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 4 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Vehicles Ajoneuvot 18 Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Omistatko (sinä ja/tai puolisosi) moottoriajoneuvoja, veneitä, matkailuperävaunuja tai perävaunuja? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. ÄLÄ sisällytä ajoneuvoa, venettä, matkailuperävaunua tai perävaunua, jossa asut. 1 Give details below Anna tiedot alla Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Policy number Vakuutuksen numero Year Vuosi Market value Markkina-arvo Surrender value Takaisinostoarvo Amount owing Velkaa Owned by: Omistaja: r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 3 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 8 of 32

9 18 Continued 4 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa 5 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Bank accounts Pankkitilit 19 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Anna tiedot kaikista (sinun ja/tai puolisosi) pankkitileistä, mukaan lukien määräaikaistalletukset, yhteistilit ja millään tahansa muulla nimellä Australiassa ja sen ulkopuolella olevat tilit. Please attach the latest statement for each account. Liitä lomakkeeseen jokaisen tilin viimeisin tiliote. 1 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 2 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 9 of 32

10 19 Continued 3 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 4 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet Bonds and debentures Velkakirjat ja debentuurit 20 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) velkakirjoja tai debentuureja? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. Sisällytä investoinnit Australiassa ja sen ulkopuolella. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja friendly society- tai henkivakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä Please attach the latest statement for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta sijoituksesta. If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä 10 of 32 If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla.

11 Money on loan Lainat 21 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) lainannut rahaa kenellekään henkilölle tai organisaatiolle? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. Sisällytä kaikki lainat, olivatpa ne perheenjäsenille, muille henkilöille tai organisaatioille tai säätiöille. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach a document which gives details for each loan (if available). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta ilmenee kunkin lainan tiedot (jos saatavana). Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? 21 Continued 3 Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Lent by you Lainaamasi osuus Amount lent Lainaussumma Lent by your partner si lainaama osuus If you (and/or your partner) have more than 3 loans, attach a separate sheet with details. Jos olet (sinä ja/tai puolisosi) lainannut useamman kuin 3 lainaa, anna tiedot erillisellä arkilla. Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma 2 Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus 11 of 32

12 Shares Osakkeet 22 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita, merkintäosuuksia, vaihtovelkakirjoja, optiotodistuksia tai muita arvopapereita, jotka on NOTEERATTU missä pörssissä tahansa Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla * ASX tarkoittaa Australian pörssiä (Australian Stock Exchange). 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 22 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 3 Name of company Yhtiön nimi Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 12 of 32

13 23 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita tai merkintäosuuksia JULKISESSA yhtiössä, jota EI ole noteerattu missään pörssissä Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla 1 Name of company Yhtiön nimi Type of shares Osaketyyppi Current market value Nykyinen markkina-arvo 2 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Number of shares Osakkeiden määrä Managed investments and superannuation Varainhoidossa olevat sijoitukset ja työeläke 24 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) mitään varainhoidossa olevia sijoituksia? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. Sisällytä sijoitussäätiöt, henkilökohtaiset sijoitussuunnitelmat, life office- ja friendly society - velkakirjat. ÄLÄ sisällytä henkivakuutuksia tai työeläkesijoituksia ja investointien siirtoja. *APIR on Australian rahastojohtajien tavallisesti käyttämä tunnus, jolla tunnistetaan yksittäiset rahoitusalan tuotteet. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of shares Osaketyyppi Number of shares Osakkeiden määrä Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Current market value Nykyinen markkina-arvo APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 13 of 32

14 24 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) 25 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. Vastaa tähän kysymykseen vain, jos olet eläkeiässä. Jos sinulla on puoliso, puolison tulee vastata tähän kysymykseen vain, jos hän on eläkeiässä. Tämä kysymys liittyy VAIN Australian rahastoihin. Sisällytä itse hoidetuissa työeläkerahastoissa (Self Managed Superannuation Fund (SMSF)) ja pienissä APRA-rahastoissa (Small APRA Fund (SAF)) olevat varat vain, jos rahasto on lainmukainen (complying fund). Nämä ovat karttumisvaiheen varoja, jolloin ei tehdä maksusuorituksia. 3 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) investointeja hyväksytyissä talletusrahastoissa, lykätyissä elinkoroissa tai työeläkerahastoissa (jotka eivät maksa sinulle työeläkettä)? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 14 of 32

15 25 Continued 1 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 2 Name of company Yhtiön nimi Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Income stream products Tulovirtatuotteet 26 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. Tulovirta tarkoittaa säännöllisiä maksuja, joita rahoituslaitos tai työnantaja maksaa eliniän tai ennalta määrätyn jakson Australian vakavaraisuussääntöjen mukaan. Australian ulkopuolelta saatava tulovirta arvioidaan eri tavalla kuin Australian sisäinen tulovirta. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja tulovirtatuotteista? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Liitä asiakirjaan viimeksi saamasi tosite jokaisesta tulovirtatuotteesta, jonka omistat tällä hetkellä. (Tosite on asiakirja, jonka asiakas tavallisesti saa tuotteen tarjoajalta, ja jossa näkyy tiedot ostetusta investoinnista, kuten ostohinta, maksutiheys jne.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 15 of 32

16 26 Continued 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke 26 Continued 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Superannuation pension Työeläke Superannuation pension Työeläke Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Received by: Etuuden saaja: r partner Received by: Etuuden saaja: r partner Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Provider s name Maksajan nimi Provider s name Maksajan nimi Provider s address Maksajan osoite Provider s address Maksajan osoite Country Maa Country Maa If you (and/or your partner) receive from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Jos (sinä ja/tai puolisosi) saat tuloja useammalta kuin 2 maksajalta, anna tiedot erillisellä arkilla. 16 of 32

17 Other investments Muut investoinnit 27 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) varoja investoituna tai saatteko tuloja mistään muista sijoituksista, joita ei ole tässä lomakkeessa muualla mainittu? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. Sisällytä kaikki Australiassa ja sen ulkopuolella olevat investoinnit, joita ei ole mainittu muualla tässä lomakkeessa. ÄLÄ sisällytä Australiassa tai sen ulkopuolella olevia kiinteistöjä, yksityisiä säätiöitä, yksityisiä yhtiöitä tai liikeyrityksiä. Näistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista näkyy kaikkien allalueteltujen sijoitusten tiedot. Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot 27 Continued 2 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo 3 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 17 of 32

18 Gifting Lahjat 28 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) viimeisen viiden vuoden aikana antanut, myynyt arvoa alhaisemmalla hinnalla tai luovuttanut oikeutesi käteiseen, varallisuuteen, kiinteistöön tai tuloihin? Include forgiven loans and shares in private companies. Sisällytä anteeksiannetut lainat ja osakkeet yksityisyhtiöissä. 1 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Give details below Anna tiedot alla Amount you received for the item Miten paljon sait siitä What it was worth Minkä arvoinen se oli 28 Continued 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? 3 What it was worth Minkä arvoinen se oli r partner What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi What it was worth Minkä arvoinen se oli Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Muut Australian ulkopuoliset eläketyyppiset etuudet 29 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja Australian ulkopuolelta? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. Sisällytä: eläke- tai vanhuusetuudet etuudet vamman tai työkyvyttömyyden johdosta etuudet leskeyden tai orpouden johdosta etuudet lapsista työeläkkeet sotavammaetuudet rintamamiesetuudet sotaleskietuudet sotakorvaukset korvaukset muut Australian ulkopuolelta saatavat eläkkeet, etuudet tai tuet. Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta näkyy viimeisimmät tiedot jokaisesta saamastasi eläkkeestä, etuudesta tai tuesta (esim. eläketodistus) 29 Continued 1 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? 2 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner If you (and/or your partner) receive more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos saat (sinä ja/tai puolisosi) useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. 19 of 32

20 30 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Aiotko (sinä ja/tai puolisosi) hakea mitään eläkettä, etuutta, tukea, työeläkettä, korvausta tai muuta samankaltaista etuutta seuraavan vuoden aikana? 1 Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? 2 Give details below Anna tiedot alla Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos aiot (sinä ja/tai puolisosi) hakea useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. Money from boarders and lodgers Täysihoitolaisilta ja vuokralaisilta saadut tulot 31 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja kanssanne asuvilta täysihoitolaisilta tai vuokralaisilta? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). Sisällytä täysihoitolaiset tai vuokralaiset, jotka asuvat kanssanne tai samalla tontilla olevassa asunnossa (esim. mummonmökki). ÄLÄ sisällytä perheenjäseniä (esim. poika, tytär, vanhempi). 1 Give details below Anna tiedot alla Name of boarder or lodger Täysihoitolaisen tai vuokralaisen nimi Relationship to you (e.g. friend, cousin) Suhde hakijaan (esim. ystävä, serkku) Number of meals you provide each day Päivittäin tarjottujen aterioiden lukumäärä each day päivässä Amount paid for board or lodging Täysihoitomaksu tai vuokra How often paid Miten usein maksetaan Date boarder or lodger started paying Mistä lähtien maksettu 20 of 32

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus MOD IA Filling in this form Lomakkeen täyttö Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus This form is part of your claim for an Australian payment. The information

Lisätiedot

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Republic of Finland on Social Security Tietoja vanhuuseläkkeen hakemisesta Australiasta Australian ja Suomen tasavallan

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus

Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus Australian sosiaaliturvajärjestelmä Australian sosiaaliturvajärjestelmä eroaa useimmista muista kehittyneistä maista. Jokainen eläke maksetaan Australian

Lisätiedot

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE Markkinoija: Oy TriCapital Ltd support@tricapitalfx.com 1 Sisällysluettelo: 3. tilityypin valinta 4. nimi, osoite ja yhteystiedot 5. syntymäaika

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

TILAUSMATKAT OY 15.11.2013 Kauppakatu 55-57 70110 Kuopio

TILAUSMATKAT OY 15.11.2013 Kauppakatu 55-57 70110 Kuopio OHJE SÄHKÖISEN VIISUMIN TÄYTTÖÖN HUOM! NOUDATA OHJEITA! MIKÄLI VIISUMIANOMUSKAAVAKE ON TÄYTETTY VÄÄRIN JA VIISUMIKESKUS PERII MEILTÄ KULUJA TÄSTÄ, VELOITAMME SEN ASIAKKAALTA! Tärkeät kohdat, jotka PITÄÄ

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Nainen Female. Siviilisääty / Marital status Naimisissa / Married Naimaton / Single Eronnut / Divorced Leski / Widow(er) Avoliitto / Cohabitation

Nainen Female. Siviilisääty / Marital status Naimisissa / Married Naimaton / Single Eronnut / Divorced Leski / Widow(er) Avoliitto / Cohabitation 1 VAPAAEHTOISEN PALUUN TUKIHAKEMUS/ APPLICATION FOR ASSISTED VOLUNTARY RETURN 1 Hakijan tiedot Information on applicant Etunimet First names Sukunimi Family name Entiset nimet Former names Migrin asiakasnumero

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012 Tietuekuva Aineistosiirrot XML 20022 XML pain.001.001.02 sanomasäännöt 15.11.2012 2 1. Maksusanoman rakenne ja sisältö Dokumentti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä C2B tietuekuvauksen kanssa pain 001.001.02

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals I s s u e M a n a g e m e n t T o o l 1 ECAS -tili ja uuden käyttäjän lisääminen alustalle Henkilökohtainen ECAS -tili hankitaan jo hankeen hakuvaiheessa

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

APPLICATION GUIDE BSP Finland

APPLICATION GUIDE BSP Finland IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE BSP Finland CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office/Branch Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ESTABLISHING PATERNITY/ VAKUUTUS ISYYDEN VAHVISTAMISEN TUEKSI

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ESTABLISHING PATERNITY/ VAKUUTUS ISYYDEN VAHVISTAMISEN TUEKSI AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ESTABLISHING PATERNITY/ VAKUUTUS ISYYDEN VAHVISTAMISEN TUEKSI Petitioner/ Hakija: Respondent/ Vastaaja: To/ Vastaanottaja: U.S. Case No./ U.S. viite From/ Lähettäjä: Finland Case

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL

The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL B#: 3191-08 DATE: March 25, 2008 TO: CATEGORY: FROM: ATTENTION: SUBJECT: All Participants Dividends International Services Operations, Reorg & Dividend

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Get Instant Access to ebook Kasvuyritys PDF at Our Huge Library KASVUYRITYS PDF. ==> Download: KASVUYRITYS PDF

Get Instant Access to ebook Kasvuyritys PDF at Our Huge Library KASVUYRITYS PDF. ==> Download: KASVUYRITYS PDF KASVUYRITYS PDF ==> Download: KASVUYRITYS PDF KASVUYRITYS PDF - Are you searching for Kasvuyritys Books? Now, you will be happy that at this time Kasvuyritys PDF is available at our online library. With

Lisätiedot

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO Kilpailija nro / Competitor s no ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO 1-ohjaaja/driver Matkapuhelin/mobile phone no. 2-ohjaaja/co-driver Matkapuhelin/mobile phone no. Tutustumisauton merkki

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Reading times of magazines

Reading times of magazines Sektorin nimi 1 Reading times of magazines NRS Finland 2012 Sektorin nimi 2 Reading times of magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot