Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus"

Transkriptio

1 Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus This form is part of your claim for an Australian payment. Tämä lomake on osa Australian etuushakemustasi. The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Australian Department of Human Services -virasto tunnustaa parisuhteet sekä vastakkaista että samaa sukupuolta olevien välillä. Tämä sisältää avosuhteet sekä Australian osavaltioiden tai territorioiden lainsäädännön mukaan rekisteröidyt suhteet. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava ja kaikki pyydetyt tiedot puolisosta on annettava, vaikka puolisosi ei koskaan olisi käynytkään Australiassa eikä hae tai saa eläkettä Australiasta. can call the Department of Human Services in Australia on If you call between 0800 and 1700 (Australian Eastern Standard time), Monday to Friday, you can reverse the charges through your local operator (if they provide this service) and you will not have to pay for the call. can also call this number at any time and leave a message, we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Voit soittaa Australian Department of Human Services -virastoon numeroon Jos soitat klo (Australian itäistä standardiaikaa), maanantaista perjantaihin, voit pyytää paikalliselta operaattoriltasi, että vastaanottaja maksaa puhelun (jos tällainen palvelu on saatavana), jolloin puhelu on sinulle maksuton. Voit myös soittaa tähän numeroon milloin tahansa ja jättää viestin, ja me soitamme sinulle takaisin. Jätä viestiin nimesi, Centrelinkin viitenumerosi (CRN) ja puhelinnumerosi (mukaan lukien maa- ja suuntanumero). Tietoa Internetissä Jos haluat lisätietoja Centrelinkin palveluista ja etuuksista, voit lukea niitä sivustoltamme osoitteessa The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services ei ehkä voi maksaa etuutta ennen tämän lomakkeen ja pyydettyjen asiakirjojen palauttamista. Pyydämme sinua toimittamaan meille tässä lomakkeessa vaaditut asiakirjat, jotka liittyvät sinun ja puolisosi investointeihin ja/tai tuloihin (esim. tositteet investoinneista/osakkeista). 1 of 32

2 Filling in this form Lomakkeen täyttö Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a or. Returning your form(s) Lomakkeen (lomakkeiden) palautus Where you see a box like this do not need to answer the questions in between. Käytä mustaa tai sinistä kuulakärkikynää. Merkitse tällaiset ruudut joko -tai -merkeillä. Kohdissa, joissa lukee Välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Go to 5 skip to the question number shown. Siirry kysymykseen 5 hyppää kyseiseen kysymykseen. Post your completed Income and assets form (Mod(IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to the Finnish Centre for Pensions (Eläketurvakeskus). Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. The Finnish Centre for Pensions will copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Finnish Centre for Pensions will forward Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to the Department of Human Services, International services in Australia. For further information on the claim process, please call the Finnish Centre for Pensions on OR Post Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents, the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. While you can lodge your claim direct with the Department of Human Services, lodging with the Finnish Centre for Pensions will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim. If you need advice call the Department of Human Services, International Services on of 32

3 Postita täytetyt lomakkeet Tulot ja varallisuus (Mod(IA)), Australian eläkehakemus (OSA 2) ja hakemusta tukevat asiakirjat Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Finland. Eläketurvakeskus ottaa kopiot alkuperäisistä asiakirjoista ennen niiden palauttamista hakijalle. Hakulomakkeita ei tarvitse kopioida. Jos haluat ottaa hakemuksesta kopion, varmista, että pidät itselläsi kopion, etkä alkuperäistä. Eläketurvakeskus lähettää lomakkeet Mod (IA), OSAN 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat Department of Human Services, International Services -virastoon Australiaan. Jos haluat lisätietoja hakuprosessista, ota yhteys Eläketurvakeskukseen numeroon TAI Postita lomakkeet Mod (IA), OSA 2 ja hakemusta tukevat asiakirjat osoitteeseen: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA Jos lähetät alkuperäisiä asiakirjoja, ne kopioidaan Department of Human Services, International Services -virastossa ja alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Vaikka hakemuksen voikin lähettää suoraan Department of Human Services -virastoon, tavallisesti sen jättäminen Eläketurvakeskukselle helpottaa ja nopeuttaa eläkepäätöksen saantia. Jos tarvitset neuvoja, soita Department of Human Services, International Services -viraston numeroon of 32

4 Personal details Henkilötiedot r name n nimi Mr Hra Family name Sukunimi First given name Etunimi Second given name Toinen etunimi r sex Sukupuoli Male Mies Female Nainen Mrs Rva r date of birth Syntymäaika Miss Nti Ms Other Muu r Centrelink Reference Number (if known) Centrelinkin viitenumerosi (jos tiedossa) 7 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. 8 9 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Jos olet TÄLLÄ HETKELLÄ parisuhteessa, tarvitsemme etuuksiesi arviointiin myös puolisosi tiedot. Is your partner also claiming an Australian Age Pension? Hakeeko myös puolisosi Australian vanhuuseläkettä? 10 r partner s name n nimi Mr Hra Mrs Rva Miss Nti Family name Sukunimi must still answer all the questions about them. on liittyviin kysymyksiin on silti vastattava. Is your partner using this form or a separate form to provide their details? Käyttääkö puolisosi tätä vai erillistä lomaketta omien tietojensa antamiseen? This form Tätä lomaketta Separate form Erillistä lomaketta First given name Etunimi Ms Other Muu 5 6 r contact phone number Puhelinnumero It is important that you include the complete number (including area codes) as we may need to contact you on these numbers. On tärkeää antaa numero täydellisenä (suuntanumerot mukaan lukien), koska saatamme joutua ottamaan yhteyttä puhelimitse. Country Maa ( ) Suuntanumero ( ) Area code Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Oletko parisuhteessa (avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avosuhteessa vastakkaista tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa)? Go to 14 Siirry kysymykseen 14 4 of Second given name Toinen etunimi r partner s sex n sukupuoli Male Mies Female Nainen CLK0Mod(iA)FI 1402

5 12 r partner s date of birth n syntymäaika 14 Continued 1 Name of employer Työnantajan nimi 13 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Annatko puolisollesi luvan ottaa yhteyttä Department of Human Services -virastoon puolestasi? Address of employer Työnantajan osoite can change this authority at any time. Voit muuttaa lupajärjestelyä milloin tahansa. Country Maa Job description Työn kuvaus Earnings Ansiot Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) 14 Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) TÄLLÄ HETKELLÄ mitään työtuloja? Go to 16 Siirry kysymykseen 16 Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach a copy of your most recent payslip(s). Liitä lomakkeeseen kopio viimeisimmästä palkkalaskelmasta (-laskelmista). Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt 5 of 32

6 14 Continued 2 Name of employer Työnantajan nimi Address of employer Työnantajan osoite 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Saatteko (sinä ja/tai puolisosi) tältä työnantajalta työsuhdeetuuksia? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Työsuhde-etuus tarkoittaa etuutta, jonka saat osana ansioitasi, mutta et rahana (esim. auton käyttö osana palkkapakettia). Country Maa Job description Työn kuvaus Workplace (if different from your employer s address) Työpaikka (jos eri kuin työnantajan osoite) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista käy ilmi millainen työsuhde-etuus on ja sen arvo. Who works for this employer? Kumpi työskentelee tälle työnantajalle? r partner Type of work Työala Full time Kokopäiväinen Part time Osapäiväinen How many hours do you work? Kuinka monta tuntia? per week viikossa Amount earned before tax and other deductions Ansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä per week viikossa Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Vuosiansiot mukaan lukien kaikki bonukset ja lisäansiot ennen veroja ja muita vähennyksiä Do you plan to stop working soon? Aiotko lopettaa työt pian? Date you plan to stop working Päivä, jolloin aiot lopettaa työt If you (and your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Jos sinä (ja puolisosi) työskentelette useammalle kuin 2 työnantajalle, liitä tiedot erillisellä arkilla. 6 of 32

7 Household contents Koti-irtaimisto 16 Please read this before answering the following question. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraavaan kysymykseen. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markkina-arvo tarkoittaa summaa, jonka saisit, jos myisit koti-irtaimiston ja henkilökohtaiset tavarasi. Se ei ole jälleenhankintakustannus tai vakuutusarvo. Koti-irtaimistoon kuuluu kaikki tavalliset huonekalut ja kodin tekstiilit (esim. verhot) sähkölaitteet (muut kuin kiinteät laitteet, kuten hellat ja sisäänrakennetut laitteet) antiikit ja taideteokset. Henkilökohtaisiin tavaroihin kuuluu henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut korut keräilykokoelmat (esim. postimerkit, kolikot). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Minkä arvioisit sinun (ja puolisosi) omistaman kotiirtaimiston ja henkilökohtaisten tavaroidesi nettomarkkinaarvoksi? Amount Arvo Life insurance policies Henkivakuutukset 17 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) henkivakuutuksia, jotka voidaan muuttaa rahaksi? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja life office- tai friendly society- vakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 2 Go to 18 Siirry kysymykseen 18 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Liitä lomakkeeseen vakuutuskirja sekä viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta vakuutuksesta. Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: r partner 7 of 32

8 17 Continued 3 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi Policy number Vakuutuksen numero Surrender value Takaisinostoarvo Owned by: Omistaja: 4 Name of insurance company Vakuutusyhtiön nimi r partner Vehicles Ajoneuvot 18 Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Omistatko (sinä ja/tai puolisosi) moottoriajoneuvoja, veneitä, matkailuperävaunuja tai perävaunuja? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. ÄLÄ sisällytä ajoneuvoa, venettä, matkailuperävaunua tai perävaunua, jossa asut. 1 Give details below Anna tiedot alla Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Policy number Vakuutuksen numero Year Vuosi Market value Markkina-arvo Surrender value Takaisinostoarvo Amount owing Velkaa Owned by: Omistaja: r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 3 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Year Vuosi Market value Markkina-arvo Amount owing Velkaa 8 of 32

9 18 Continued 4 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa 5 Make (e.g. Ford) Merkki (esim. Ford) Year Vuosi Amount owing Velkaa Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo Model (e.g. Laser) Malli (esim. Laser) Market value Markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Bank accounts Pankkitilit 19 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Anna tiedot kaikista (sinun ja/tai puolisosi) pankkitileistä, mukaan lukien määräaikaistalletukset, yhteistilit ja millään tahansa muulla nimellä Australiassa ja sen ulkopuolella olevat tilit. Please attach the latest statement for each account. Liitä lomakkeeseen jokaisen tilin viimeisin tiliote. 1 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 2 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 9 of 32

10 19 Continued 3 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet 4 Name of institution Rahalaitoksen nimi Type of account (e.g. savings, cheque) Tilityyppi (esim. säästö-, sekkitili) Account number Tilinumero Account balance Tilin saldo Name of account holder(s)/ Tilinhaltijan (-haltijoiden) nimet Bonds and debentures Velkakirjat ja debentuurit 20 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) velkakirjoja tai debentuureja? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. Sisällytä investoinnit Australiassa ja sen ulkopuolella. ÄLÄ sisällytä tämän kysymyksen vastaukseen tietoja friendly society- tai henkivakuutuksista. Niistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä Please attach the latest statement for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen viimeisin tiliote jokaisesta allaluetellusta sijoituksesta. If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 2 Type of investment Sijoitustyyppi Name of company Yhtiön nimi Current amount invested Investoinnin määrä tällä hetkellä 10 of 32 If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla.

11 Money on loan Lainat 21 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) lainannut rahaa kenellekään henkilölle tai organisaatiolle? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. Sisällytä kaikki lainat, olivatpa ne perheenjäsenille, muille henkilöille tai organisaatioille tai säätiöille. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Please attach a document which gives details for each loan (if available). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta ilmenee kunkin lainan tiedot (jos saatavana). Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? 21 Continued 3 Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Lent by you Lainaamasi osuus Amount lent Lainaussumma Lent by your partner si lainaama osuus If you (and/or your partner) have more than 3 loans, attach a separate sheet with details. Jos olet (sinä ja/tai puolisosi) lainannut useamman kuin 3 lainaa, anna tiedot erillisellä arkilla. Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma 2 Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus Who did you lend the money to? Kenelle olet lainannut rahaa? Date lent Lainauspäivä Current balance of loan Lainan nykyinen saldo Amount lent Lainaussumma Lent by you Lainaamasi osuus Lent by your partner si lainaama osuus 11 of 32

12 Shares Osakkeet 22 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita, merkintäosuuksia, vaihtovelkakirjoja, optiotodistuksia tai muita arvopapereita, jotka on NOTEERATTU missä pörssissä tahansa Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla * ASX tarkoittaa Australian pörssiä (Australian Stock Exchange). 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 22 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) 3 Name of company Yhtiön nimi Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Osake/sijoitustyyppi (esim. tavallinen osake, optio) ASX* code (if known) ASX* -tunnus (jos tiedossa) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Nykyinen markkina-arvo (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä Country (if share is NOT listed on the ASX*) Maa (jos osaketta EI ole noteerattu ASX:ssa*) Number of shares or other securities Osakkeiden tai muiden arvopapereiden määrä If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 12 of 32

13 23 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) osakkeita, optioita tai merkintäosuuksia JULKISESSA yhtiössä, jota EI ole noteerattu missään pörssissä Australiassa tai sen ulkopuolella? Include shares traded in exempt stock markets. Sisällytä osakekaupat erivapauden saaneilla pörssimarkkinoilla 1 Name of company Yhtiön nimi Type of shares Osaketyyppi Current market value Nykyinen markkina-arvo 2 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Liitä lomakkeeseen viimeksi saamasi selvitys, josta näkyy jokaisen alla luetellun osakkeen tiedot. Number of shares Osakkeiden määrä Managed investments and superannuation Varainhoidossa olevat sijoitukset ja työeläke 24 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) mitään varainhoidossa olevia sijoituksia? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. Sisällytä sijoitussäätiöt, henkilökohtaiset sijoitussuunnitelmat, life office- ja friendly society - velkakirjat. ÄLÄ sisällytä henkivakuutuksia tai työeläkesijoituksia ja investointien siirtoja. *APIR on Australian rahastojohtajien tavallisesti käyttämä tunnus, jolla tunnistetaan yksittäiset rahoitusalan tuotteet. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of company Yhtiön nimi Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of shares Osaketyyppi Number of shares Osakkeiden määrä Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Current market value Nykyinen markkina-arvo APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 13 of 32

14 24 Continued 2 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) 25 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. Vastaa tähän kysymykseen vain, jos olet eläkeiässä. Jos sinulla on puoliso, puolison tulee vastata tähän kysymykseen vain, jos hän on eläkeiässä. Tämä kysymys liittyy VAIN Australian rahastoihin. Sisällytä itse hoidetuissa työeläkerahastoissa (Self Managed Superannuation Fund (SMSF)) ja pienissä APRA-rahastoissa (Small APRA Fund (SAF)) olevat varat vain, jos rahasto on lainmukainen (complying fund). Nämä ovat karttumisvaiheen varoja, jolloin ei tehdä maksusuorituksia. 3 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) investointeja hyväksytyissä talletusrahastoissa, lykätyissä elinkoroissa tai työeläkerahastoissa (jotka eivät maksa sinulle työeläkettä)? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA APIR* code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joissa on jokaisen alla luetellun investoinnin tiedot. Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 14 of 32

15 25 Continued 1 Name of company Yhtiön nimi Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo 2 Name of company Yhtiön nimi Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Name of product (e.g. investment trust) Tuotteen nimi (esim. sijoitussäätiö) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Tuote-/optiotyyppi (esim. tasautettu, kasvu) APIR code (if known) APIR* -tunnus (jos tiedossa) Current market value of investment Investoinnin nykyinen markkina-arvo Number (if applicable) Numero (jos soveltuva) Income stream products Tulovirtatuotteet 26 Please read this before answering the following questions. Lue tämä ennen kuin vastaat seuraaviin kysymyksiin. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. Tulovirta tarkoittaa säännöllisiä maksuja, joita rahoituslaitos tai työnantaja maksaa eliniän tai ennalta määrätyn jakson Australian vakavaraisuussääntöjen mukaan. Australian ulkopuolelta saatava tulovirta arvioidaan eri tavalla kuin Australian sisäinen tulovirta. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja tulovirtatuotteista? Give details on the next page Anna tiedot seuraavalla sivulla AND JA Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Liitä asiakirjaan viimeksi saamasi tosite jokaisesta tulovirtatuotteesta, jonka omistat tällä hetkellä. (Tosite on asiakirja, jonka asiakas tavallisesti saa tuotteen tarjoajalta, ja jossa näkyy tiedot ostetusta investoinnista, kuten ostohinta, maksutiheys jne.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 15 of 32

16 26 Continued 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke 26 Continued 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive Ilmoita, millaisesta tulovirrasta (sinä ja/tai puolisosi) saatte tuloja Allocated pension Kohdennettu eläke Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Rollover immediate annuity Siirretty välitön elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Superannuation pension (defined benefit) Työeläke (määritelty etuus) Allocated annuity Kohdennettu elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Ordinary annuity Tavallinen elinkorko Superannuation pension Työeläke Superannuation pension Työeläke Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Other (give details below) Muu (anna tiedot alla) Received by: Etuuden saaja: r partner Received by: Etuuden saaja: r partner Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Income stream provider s details Tulovirran maksajan tiedot Provider s name Maksajan nimi Provider s name Maksajan nimi Provider s address Maksajan osoite Provider s address Maksajan osoite Country Maa Country Maa If you (and/or your partner) receive from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Jos (sinä ja/tai puolisosi) saat tuloja useammalta kuin 2 maksajalta, anna tiedot erillisellä arkilla. 16 of 32

17 Other investments Muut investoinnit 27 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Onko sinulla (ja/tai puolisollasi) varoja investoituna tai saatteko tuloja mistään muista sijoituksista, joita ei ole tässä lomakkeessa muualla mainittu? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. Sisällytä kaikki Australiassa ja sen ulkopuolella olevat investoinnit, joita ei ole mainittu muualla tässä lomakkeessa. ÄLÄ sisällytä Australiassa tai sen ulkopuolella olevia kiinteistöjä, yksityisiä säätiöitä, yksityisiä yhtiöitä tai liikeyrityksiä. Näistä kysytään erikseen myöhemmin. 1 Give details below Anna tiedot alla AND JA Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Please attach documents which show details for each investment listed below. Liitä lomakkeeseen asiakirjat, joista näkyy kaikkien allalueteltujen sijoitusten tiedot. Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot 27 Continued 2 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo 3 Name of investment Sijoituksen nimi Name of organisation/company Organisaation/yhtiön nimi Current value of investment Investoinnin nykyarvo Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot Income received in last 12 months Viimeisen vuoden aikana saadut tulot If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 17 of 32

18 Gifting Lahjat 28 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Oletko (sinä ja/tai puolisosi) viimeisen viiden vuoden aikana antanut, myynyt arvoa alhaisemmalla hinnalla tai luovuttanut oikeutesi käteiseen, varallisuuteen, kiinteistöön tai tuloihin? Include forgiven loans and shares in private companies. Sisällytä anteeksiannetut lainat ja osakkeet yksityisyhtiöissä. 1 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Give details below Anna tiedot alla Amount you received for the item Miten paljon sait siitä What it was worth Minkä arvoinen se oli 28 Continued 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? 3 What it was worth Minkä arvoinen se oli r partner What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Mitä luovutit tai möit arvoa alhaisemmalla hinnalla (esim. rahaa, hoitoa, kakkoskodin, maata, maatilan) Gift made by Lahjan antoi Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner Date given or sold Luovutus- tai myyntipäivä Amount you received for the item Miten paljon sait siitä Gift made by Lahjan antoi What it was worth Minkä arvoinen se oli Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Oliko tämä lahjoitus Special Disability Trust (SDT):lle (erityiseen vammaisrahastoon)? r partner If you require more space, attach a separate sheet with details. Jos tarvitset lisätilaa, liitä tiedot hakemukseen erillisellä arkilla. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Muut Australian ulkopuoliset eläketyyppiset etuudet 29 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja Australian ulkopuolelta? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. Sisällytä: eläke- tai vanhuusetuudet etuudet vamman tai työkyvyttömyyden johdosta etuudet leskeyden tai orpouden johdosta etuudet lapsista työeläkkeet sotavammaetuudet rintamamiesetuudet sotaleskietuudet sotakorvaukset korvaukset muut Australian ulkopuolelta saatavat eläkkeet, etuudet tai tuet. Give details in the next column Anna tiedot seuraavassa sarakkeessa AND JA Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). Liitä lomakkeeseen asiakirja, josta näkyy viimeisimmät tiedot jokaisesta saamastasi eläkkeestä, etuudesta tai tuesta (esim. eläketodistus) 29 Continued 1 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? 2 Type of payments Etuus Paid in name of Maksettu nimelle Authority paying it Maksava viranomainen Country paying it Maksava maa Amount of payment before deductions Maksun määrä ennen vähennyksiä How often paid? Miten usein maksetaan? Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner Reference number Viitenumero of payment Maksun valuutta Received by Maksun saaja r partner If you (and/or your partner) receive more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos saat (sinä ja/tai puolisosi) useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. 19 of 32

20 30 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Aiotko (sinä ja/tai puolisosi) hakea mitään eläkettä, etuutta, tukea, työeläkettä, korvausta tai muuta samankaltaista etuutta seuraavan vuoden aikana? 1 Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? 2 Give details below Anna tiedot alla Type of payment Etuus Country claiming from Maa, josta haetaan When are you going to claim? Milloin aiot hakea? Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner Who is claiming this payment? Kumpi hakee etuutta? r partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Jos aiot (sinä ja/tai puolisosi) hakea useampaa kuin 2 etuutta, liitä tiedot erillisellä arkilla. Money from boarders and lodgers Täysihoitolaisilta ja vuokralaisilta saadut tulot 31 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Saatko (sinä ja/tai puolisosi) tuloja kanssanne asuvilta täysihoitolaisilta tai vuokralaisilta? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). Sisällytä täysihoitolaiset tai vuokralaiset, jotka asuvat kanssanne tai samalla tontilla olevassa asunnossa (esim. mummonmökki). ÄLÄ sisällytä perheenjäseniä (esim. poika, tytär, vanhempi). 1 Give details below Anna tiedot alla Name of boarder or lodger Täysihoitolaisen tai vuokralaisen nimi Relationship to you (e.g. friend, cousin) Suhde hakijaan (esim. ystävä, serkku) Number of meals you provide each day Päivittäin tarjottujen aterioiden lukumäärä each day päivässä Amount paid for board or lodging Täysihoitomaksu tai vuokra How often paid Miten usein maksetaan Date boarder or lodger started paying Mistä lähtien maksettu 20 of 32

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation

Lisätiedot

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partners Welcome pack ATERIAPALVELUT MEAL SERVICES Sisältö Contents 1 Tervetuloa yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet lounasetu-maksuvälineiden hyväksymisestä 3 Toimintatavat 4

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland

Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland Working document August 2014 Local level indicators for good relations Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland Monitoring of good relations at local level is a challenging

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Kari Eveli. BizEnglish 2000 englanti-suomi. Tämä freebook sisältää kirjaimen A. Linkki tilaussivulle LEXITEC

Kari Eveli. BizEnglish 2000 englanti-suomi. Tämä freebook sisältää kirjaimen A. Linkki tilaussivulle LEXITEC Kari Eveli BizEnglish 2000 englanti-suomi Tämä freebook sisältää kirjaimen A Käyttöluvan Tilaa BizEnglish haltija: 2000! Linkki tilaussivulle LEXITEC Copyright 1987-2003 Kari Eveli and Lexitec. All rights

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja English user s Manual from page 61 CE Elisa ADSL Premium...28 IP-osoitteet...27 ISP...22 Kuinka muutan laitteen asetuksia...23 Laitteen

Lisätiedot

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi SAP Business One 6.5 Versiotiedotteet SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Saksa Tekijänoikeudet Copyright 2003 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi VALID THRU Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partner s Welcome pack KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT RECREATIONAL SERVICES 5342 VALID ONLY IN FINLAND Sisältö 1 Tervetuloa Edenredin yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU PURJEHDUSOHJE General description in English, page 22

KILPAILUKUTSU PURJEHDUSOHJE General description in English, page 22 2012 KILPAILUKUTSU PURJEHDUSOHJE General description in English, page 22 Mandatum Life Helsinki-Tallinna Race SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus 4 Mandatum Lifen tervehdys 6 Kilpailukutsu 8 Purjehtimalla voit

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot