Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus"

Transkriptio

1 Australian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus Australian sosiaaliturvajärjestelmä Australian sosiaaliturvajärjestelmä eroaa useimmista muista kehittyneistä maista. Jokainen eläke maksetaan Australian valtion yleisistä varoista sen sijaan, että se maksettaisiin yksilöiden ja työnantajien sosiaaliturvarahastoon maksamista maksuista. Tästä syystä Australian eläkkeen myöntämisessä otetaan huomioon tulot ja varallisuus. Australian sosiaaliturvaetuuksien jakamisesta yksityishenkilöille huolehtii Department of Human Services (DHS) [Palveluministeriö]. Australian eläkettä haettaessa tarvitaan tiedot kaikista hakijan ja joskus myös puolison 1 tuloista ja varallisuudesta. Miten sopimus voi auttaa? Yleisesti ottaen sopimuksen perusteella voidaan hakea etuutta kummasta maasta tahansa. Sen puitteissa voidaan myös yhdistää asumisjaksot Australiassa ja sosiaaliturvan piirissä vietetty aika Suomessa, jotta täytetään etuuksien vähimmäisvaatimukset. Kuka voi saada etuutta Australiasta? Jos asut Australiassa tai Suomessa, voit hakea Australian vanhuuseläkettä kummassa maassa tahansa. Oikeutus etuuteen sopimuksen perusteella edellyttää seuraavia perusvaatimuksia*: Vanhuuseläke Saatat olla oikeutettu vanhuuseläkkeeseen, jos: Olet saavuttanut eläkkeeseen oikeuttavan iän (katso lisätietoja sivustolta humanservices.gov.au), ja Australiassa asumisjaksosi ja / tai ajanjaksot sosiaaliturvan piirissä Suomessa ovat yhteensä yli 10 vuotta. Huom: jos et asu Australiassa hakemuksen jättöhetkellä, edellytämme yleisesti ottaen Australiassa asumista työikäisenä 2 vähintään 12 kuukauden ajan, josta kuusi kuukautta yhtäjaksoisena. * Lisävaatimuksiin vastaaminen saattaa olla tarpeen ennen kuin etuutta voidaan maksaa. INT034FIN.1502 PAGE 1 OF 4

2 Kuka voi saada etuutta Suomesta? Sopimuksen perusteella asumisjaksot työikäisenä 2 Australiassa voidaan lisätä Suomessa vietettyyn sosiaaliturvan kattamaan aikaan, jotta saavutetaan Suomen vanhuuseläkettä (kansaneläkejärjestelmä), vanhuuseläkettä (työeläkejärjestelmä), työkyvyttömyyseläkettä (työeläkejärjestelmä) ja perhe-eläkettä (työeläkejärjestelmä) koskevat vähimmäisvaatimukset. Suomen eläkeviranomaiset tekevät kaikki Suomen etuuksia koskevat päätökset. Lisätietoja Suomen etuuksista saa ottamalla yhteyden Suomen eläkeviranomaisiin 3. Miten etuutta haetaan? Jos olet Australiassa ja haet: etuutta sopimuksen puitteissa Australiasta, käy sivustolla humanservices.gov.au etuutta Suomesta, ota yhteyttä ministeriöön 4, tai jätä hakemus lähimpään DHS-palvelukeskukseen. Jos asut Suomessa ja haet: etuutta Suomesta, ota yhteyttä lähimpään Kelan (Kansaneläkelaitoksen) toimistoon etuutta Australiasta: o ota yhteyttä lähimpään Kelan toimistoon o ministeriöön, tai o lataa hakulomakkeet osoitteesta humanservices.gov.au Voit myös jättää hakemuksen mihin tahansa Kelan toimistoon. Hakulomakkeet Suomen etuuksia varten saa Suomen eläkeviranomaisilta 3. Suomen etuutta tulee hakea suoraan Suomen eläkeviranomaisilta. Etuushakemukset tulisi jättää hyvissä ajoin, koska etuuksia ei tavallisesti makseta takautuvasti. Australian etuuksia voi hakea aikaisintaan 13 viikkoa etuajassa. Lisätietoja Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja, saat maksutonta apua ja neuvontaa ottamalla meihin 4 yhteyttä. Vastuuvapauslauseke Tämän julkaisun tiedot on tarkoitettu vain ohjeeksi saatavana oleviin etuuksiin ja palveluihin. Tiedotteen sisältämät tiedot ovat oikein toukokuussa Jos käytät julkaisua sen jälkeen, tarkista meiltä, että tiedot ovat ajan tasalla. INT034FIN.1502 PAGE 2 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND

3 Pitäisikö hakea? Emme voi olla varmoja, saatko etuutta, ennen kuin haet sitä ja olosuhteesi otetaan huomioon. On hakijan vastuulla päättää hakeeko hän etuutta vai ei. Mistä päivästä lähtien etuuksia maksetaan? Useimmat valtion maksamat etuudet maksetaan hakemuksen jättöpäivästä tai sen jälkeen. Mitä pikemmin siis jätät hakemuksesi, sitä nopeammin saatat saada maksun. Entä asiointi kolmannen osapuolen kanssa? Voit asioida kolmannen osapuolen kanssa, joka ei kuulu henkilökuntaamme. Mikäli toimit näin, muista, että emme ole valtuuttaneet ketään kolmatta osapuolta antamaan tietoja tai neuvoja etuuksista. Huomioitavaa 1. Puolison määritelmä Meidän tarkoituksiamme varten henkilön katsotaan olevan puolisosi, jos sinä ja kyseinen henkilö asutte yhdessä tai tavallisesti asutte yhdessä; olette avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa (vastakkaista tai samaa sukupuolta olevien kesken) tai avosuhteessa (vastakkaista tai samaa sukupuolta olevien kesken). Ministeriö katsoo avosuhteen alkavan siitä, kun parisuhteessa olevat muuttavat yhteen asumaan. 2. Asuminen Australiassa Ministeriö tunnustaa kaikki parisuhteet, sekä vastakkaista että samaa sukupuolta olevien kesken. Asuminen Australiassa tarkoittaa ajanjaksoja, jolloin asuit Australiassa Australian kansalaisena tai pysyvän oleskeluluvan haltijana. Australian etuuteen lasketaan milloin tahansa tapahtunut Australiassa asuminen. Australiassa työikäisenä asuminen tarkoittaa asumisjaksoa tai -jaksoja Australiassa vain 16 ikävuoden ja Australian eläkeiän välisenä aikana. Department of Immigration and Citizenship [Maahanmuutto- ja kansalaisuusasioiden ministeriö] saattaa antaa meille tietoja vuoden 1994 jälkeen Australiaan ja Australiasta tekemistäsi matkoista. Voimme käyttää näitä tietoja varmistaaksemme, että olet oikeutettu Australian INT034FIN.1502 PAGE 3 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND

4 3. Suomen sosiaaliviranomaisten yhteystiedot 4. Department of Human Services [Palveluministeriön] yhteystiedot etuuksiin. Suomen kansaneläkkeet: Kansaneläkelaitos (Kela) PL Helsinki FINLAND Puhelin Faksi Sähköposti Internet kela.fi Puhelin Australiasta soitettaessa. Suomen työeläkkeet: Eläketurvakeskus (ETK) FI Eläketurvakeskus FINLAND Puhelin Faksi Sähköposti Internet:etk.fi Puhelin Australian ulkopuolelta soitettaessa. Huom: puhelut ovat maksullisia matkapuhelimista soitetut puhelut saatetaan laskuttaa kalliimmalla taksalla. Sähköposti Huom: sähköposti ei ole suojattu viestintätapa. Faksi Kirjeet osoitteeseen GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Internet humanservices.gov.au INT034FIN.1502 PAGE 4 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND

5 Social Security Agreement between Australia and Finland Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in Finland, so you can meet the minimum requirements for payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia or Finland, you can lodge a claim for the Australian Age Pension in either country. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Finland add up to more than 10 years. Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months Australian Working Life Residence 2, of which six months must be continuous. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. INT PAGE 1 OF 4

6 Who can get a Finnish payment? Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence 2 to your periods of coverage in Finland to meet the minimum requirement for the Finnish Age Pension (under the National Pension Scheme), Age Pension (under the Earnings-Related Pension Scheme), Disability Pension (under the Earnings-Related Pension Scheme) and Survivors Pension (under the Earnings- Related Pension Scheme). The Finnish pension authorities make all decisions about Finnish payments. For more information about Finnish payments, you should contact the Finnish pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Finnish payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in Finland, to claim: a Finnish payment, contact your local Finnish social insurance office an Australian payment: o contact your local Finnish social insurance office o the department, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Finnish social insurance office. To get a claim for a Finnish payment, contact the Finnish pension authorities 3. You will need to lodge your claim for a Finnish payment directly with the Finnish pension authorities. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND PAGE 2 OF 4

7 Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at May If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. Notes 1. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND PAGE 3 OF 4

8 2. Australian residence Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Finnish social insurance contact details 4. Department of Human Services contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. For Finnish National pensions: Kansaneläkelaitos (Kela) Social Insurance Institution PL Helsinki FINLAND Call Fax Web kela.fi Call from within Australia. For Finnish Earnings-Related pensions: Eläketurvakeskus (ETK) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus FINLAND Call Fax Web:etk.fi Call from outside Australia. Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Visit humanservices.gov.au SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND PAGE 4 OF 4

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Lisätiedot

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen:

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen: HAKEMUS Undergraduate RMIT University KILROY toimii RMIT Universityn virallisena edustaja Suomessa, joten haku hoituu kätevästi kauttamme. Toimita täytetty hakukaavake sekä vaadittavat liitteet KILROYlle.

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen:

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen: HAKEMUS Study Abroad Hawai i Pacific University KILROY toimii Hawai i Pacific Universityn virallisena edustaja Suomessa, joten haku hoituu kätevästi kauttamme. Toimita täytetty hakukaavake sekä vaadittavat

Lisätiedot

Nainen Female. Siviilisääty / Marital status Naimisissa / Married Naimaton / Single Eronnut / Divorced Leski / Widow(er) Avoliitto / Cohabitation

Nainen Female. Siviilisääty / Marital status Naimisissa / Married Naimaton / Single Eronnut / Divorced Leski / Widow(er) Avoliitto / Cohabitation 1 VAPAAEHTOISEN PALUUN TUKIHAKEMUS/ APPLICATION FOR ASSISTED VOLUNTARY RETURN 1 Hakijan tiedot Information on applicant Etunimet First names Sukunimi Family name Entiset nimet Former names Migrin asiakasnumero

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2011 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Olemme palvelleet suomalaista yhteisöä yli 50 vuotta! Serving our community for over 50 years! Report of the Board and General Manager Johtokunnan

Lisätiedot

Jotta pystyisitte siirtymään järjestelmään määräaikaan 29. heinäkuu mennessä, huomioikaa tärkeimmät välitavoitteet ja odotukset:

Jotta pystyisitte siirtymään järjestelmään määräaikaan 29. heinäkuu mennessä, huomioikaa tärkeimmät välitavoitteet ja odotukset: Hyvä toimittaja GSK siirtyy sähköiseen laskutukseen Olemme siirtymässä sähköiseen laskutukseen osana GSK:n jatkuvaa pyrkimystä parantaa tehokkuutta sekä asiakkaiden ja toimittajien palvelemista. Iso-Britanniassa

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Koonnut Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@uta.fi 10.3.2012 Sisällys Sosiaalinen media uhka vai mahdollisuus?... 1 Helsingin Sanomat... 2 STT-Lehtikuva... 3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 78 80 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

PART A OF THE CINEMA STUDY REPLIES TO THE LEGAL QUESTIONNAIRE FOR FINLAND

PART A OF THE CINEMA STUDY REPLIES TO THE LEGAL QUESTIONNAIRE FOR FINLAND PART A OF THE CINEMA STUDY REPLIES TO THE LEGAL QUESTIONNAIRE FOR FINLAND Member State: FINLAND Re: Follow Up Reply Date: 05 January 2007 ( ) As regards your question with respect to advance support for

Lisätiedot

Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012

Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012 Tietoa tulkkauksesta Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012 Sisällys Lyhyesti Asioimis- ja oikeustulkkaus Ystäväverkostolainen tulkkaamassa Tulkin ja tukihenkilön ero Maksulliset tulkkaustehtävät Palkkiot

Lisätiedot

TERVETULOA YHTEISTYÖKUMPPANIKSI PARTNER S WELCOME PACK 5342 8712 3456 7890 5342 01/16 LEE M CARDHOLDER COMPANY LTD VALID ONLY IN FINLAND VALID THRU

TERVETULOA YHTEISTYÖKUMPPANIKSI PARTNER S WELCOME PACK 5342 8712 3456 7890 5342 01/16 LEE M CARDHOLDER COMPANY LTD VALID ONLY IN FINLAND VALID THRU VALID THRU TERVETULOA YHTEISTYÖKUMPPANIKSI PARTNER S WELCOME PACK ATERIAPALVELUT MEAL SERVICES 5342 01/16 VALID ONLY IN FINLAND Sisältö 1 Tervetuloa Edenredin yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet lounasedun maksuvälineiden

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Käyttöopas DSL-AC68U. Kaksoiskaista-802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL -modeemi-reititin

Käyttöopas DSL-AC68U. Kaksoiskaista-802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL -modeemi-reititin Käyttöopas DSL-AC68U Kaksoiskaista-802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL -modeemi-reititin FI8891 Toinen painos Kesäkuu. 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. No part of this manual, including

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain!

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain! SaunalahtiPREPAID Perhenetti Family Internet Usealla laitteella nettiin missä vain! Käyttöopas/User instructions Sisältää erityisehdot/contains Saunalahti Prepaid special terms Yleiset sopimusehdot/general

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi VALID THRU Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partner s Welcome pack KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT RECREATIONAL SERVICES 5342 VALID ONLY IN FINLAND Sisältö 1 Tervetuloa Edenredin yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot