MUISTIO NREP-TUOMION RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO NREP-TUOMION RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 MUISTIO NREP-TUOMION RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA 1. Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus on pyytänyt strategia- ja talousyksiköltä esitystä Kouvolan hovioikeuden tuomion mukaisen korvauksen, tuottokoron, viivästyskoron ja oikeudenkäyntikulujen NREP Finland Log 2 Oy:lle maksamisen edellyttämästä rahoituksesta. Muistion laadinnan yhteydessä on kartoitettu vaihtoehdot rahoitusjärjestelyille. Kirjanpidollinen käsittely on alustavasti tutkittu, mutta lopullinen toimeenpano on syytä varmistaa tilintarkastajilta etukäteen. Muistio on laadittu siltä pohjalta, että Lappeenrannan Liiketoiminnat konserni pystyy kattamaan liiketoiminnastaan aiheutuneen juridisen riskin ilman että kaupungin tarvitsee verorahoituksella tai takauksilla puuttua asiaan. 2. Kauppahinnan käyttö Alla olevassa kaaviossa on kuvattu, miten Free Zone Oy:n saama kauppahinta on käytetty välittömästi kaupan jälkeen:

2 3. Tarvittava kokonaisrahoitus Tuomittujen hinnanalennusten, oikeudenkäyntikulujen, tuottokorkojen, viivästyskorkojen tuomituille määrille ja viivästyskorkojen tuottokorkojen yhteenlaskettu summa on 3,35 miljoonaa euroa (Tarkempi laskelma liitteenä). Summasta Lappeenrannan kaupungin osuus, jos oletetaan että oikeudenkäyntikuluihin liittyvät korvaukset maksettaisiin puoliksi, on 0,5M. Kokonaisrahoituksen tarve riippuu siitä, näkeekö kaupunki omistajana, että se maksaa itse oman korvauksensa kirjaten vastaavan tappion tulokseensa, vai käyttääkö se omistajaohjausta, jolla edellä mainittu 0,5M määrätään Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy:n maksettavaksi. Asia on osakeyhtiöoikeudellisesti hankala ja mikäli Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy maksaa kaupungin osuuden, on käytännön järjestely tehtävä niin, että kaupunki maksaa laskun ja vastaanottaa samansuuruisen tulovirran Lappeenrannan Liiketoiminnot Oy:ltä. Helpoin tapa tähän olisi Liiketoiminnat Oy:n taseessa olevan SVOP rahaston purkaminen vastaavalla summalla, jolloin kaupungin kassaa ei käytetä korvauksien maksamiseen. Järjestely johtaa kuitenkin tilanteeseen, jossa kaupungin tulisi kirjata tuloslaskelmaansa 0,5M tappio. Tämän vuoksi järjestely tulisi mieluummin tehdä siten, että Liiketoiminnat Oy:n maksusuoritus kaupungille on tulosvaikutteinen. Jos tulosvaikutteiseen ratkaisuun päädytään, tulisi asialle hankkia etukäteen tilintarkastajien hyväksyntä. 2.1 Käytettävissä olevat kassavarat Free Zone Oy Ltd:n kassa kestää toimitusjohtaja Hannu Lappalaisen mukaan euron maksun. Yhtiön tilanteessa on syytä huomioida, että kaupunki siirsi EU:n asettaman yhtiöittämisvelvoitteen myötä satamatoimintansa yhtiöön vuoden 2013 alusta. Lappeenrannan Yritystila Oy voi toimitusjohtaja Timo Hämäläisen antaman ilmoituksen mukaan maksaa kassastaan FreeZone Oy:n antolainan euroa. Lappeenrannan liiketoiminnat Oy voi toimitusjohtaja Eero Immosen mukaan maksaa kassastaan euroa, jos kaupunki antaa maksuaikaa aiemmalle euron SVOP-rahaston purkamiselle, joka liittyy vuoden 2012 talousarvion yleisosassa mainittuun tuloutusvaatimukseen. SVOP rahaston purkamisella ei ole tulosvaikutusta kaupungille. Jäljelle jäävä noin miljoonan euron summa täytyy rahoittaa Liiketoiminnot konsernin taseessa olevaa omaisuutta realisoimalla tai hyödyntämällä samaan konserniin kuuluvan Williparkki Oy:n tasetta. Williparkki Oy:llä on Lappeenrannan liiketoiminnot Oy:lle euron konserniavustusvelka. Velan pistäminen maksuun johtaisi kuitenkin tilanteeseen, jossa Williparkki Oy joutuisi hakemaan pysäköintitalohankkeitaan varten vastaavan suuruisen lainan takauksen lisäyksen kaupungilta.

3 3.2 Noin vuoden ajanjaksolla realisoitavissa olevat omaisuuserät ja käytettävissä olevat vakuudet Lappeenranta Free Zone Oy Lappeenranta Free Zonella ei ole lyhyellä aikavälillä järkevästi realisoitavissa olevia omaisuuseriä, joilla tarvittava miljoonan euron summa saataisiin kokoon. Yhtiöllä on vapaana neljä kappaletta à euron vuokraoikeuksia Mustolasta, joita voinee käyttää tarvittaessa lainan vakuutena. Lisäksi yhtiöllä on taseessaan kaupungilta siirtyneitä satamaan liittyviä omaisuuseriä, joita ei ole tarkemmin selvitelty, koska sataman laitureiden tai vastaavien käyttämistä hinnanalennuksen maksuun ei ole pidetty relevanttina keinona. Satamatoiminnot on vasta siirretty kaupungilta yhtiölle, eikä tilanne, jossa niitä käytettäisiin velkojen vakuutena juuri eroaisi kaupungin antamasta takauksesta Lappeenrannan Yritystila Oy Yritystila Oy:llä on hallussaan kirjanpitoarvoltaan 7,1M euron edestä panttikirjoja ja osakkeita, jotka eivät ole minkään lainan vakuutena. Nopeimmin realisoitavissa oleva omaisuuserä on Koy Maakuntagallerian osakkeet, joiden kirjanpitoarvo taseessa on euroa. Osakkeet oikeuttavat n.1200 m2 tiloihin ja 24 autopaikkaan. Tilat sijaitsevat rakennuksen ja 1. kerroksessa. Toimitusjohtajalla on voimassa oleva omistajaohjaus myydä osakkeet, kun riittävä kauppahinta saadaan. Osakkeet kelpaavat noin 60% vakuusarvolla lainan vakuudeksi. Asiassa on kuitenkin syytä huomioida se, että kaupunki on antanut Lappeenrannan Yritystila Oy:lle lainatakauksia samaan aikaan, kun se on maksanut Koy Maakuntagallerian osakkeisiin liittyviä lainojaan pois. Tiloissa on vuokralaisen Liiketoiminnat konserniin kuuluva Wirma Oy ja Lappeenrannan Yritystila itse käyttää tiloja. Laina ja vuokralaiset tiloihin, ovat olleet kaupunkikonsernin panos elinkeinopoliittisesti tärkeän hankkeen käynnistämiseen. Keskus on taloudellisesti kunnossa ja on perusteltua, että kaupungin omat yhtiöt voivat jo etsiä halvempia liikepaikkoja Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy Merkittävin realisoitavissa oleva omaisuuserä on kpl Technopolis Oyj:n osakkeita, jotka ovat alun perin peräisin Teknologiakeskus Kareltek Oy:n osakkeiden myynnistä. Lisäksi yhtiö omistaa kappaletta Sammon osakkeita, joiden markkina-arvo päätöskurssilla oli noin euroa. Technopolis Oyj:n osakkeiden kirjanpitoarvo on n. 2,2 miljoonaa euroa eli noin 4,30 euroa/osake. Osakkeen päätöskurssi oli 4,81 euroa eli osakkeiden markkinaarvo oli n. 2,46 miljoonaa euroa. Kun tarkastellaan osakkeen käyttäytymistä vuodelta 2013, voidaan havaita että kurssi on vaihdellut 3,72 ja 5,16 euron välillä. Vaihteluväli tarkoittaa Liiketoiminnot Oy:n salkulla euroa. Osakkeita ei taloudellisessa mielessä kannata välttämättä realisoida kerralla, vaan asettaa tavoitemyyntihinta ja myydä aina kun se ylittyy. On todennäköistä, että osakkeet riittävät tarvittaessa noin vuoden mittaiseen lainan vakuudeksi tarvittavalle miljoonalle eurolle, mutta eri asia on, kannattaako osakkeita pantata velan vakuudeksi, jos niitä haluaa myydä pienissä erissä.

4 Lappeenrannan liiketoiminnot Oy on saanut vuosittain n euron osinkotuotot osakkeistaan. Taloudellisesti merkityksellinen osinko tulee Technopolis Oyj:ltä, jonka osinkohistoria on seuraava: Toisin sanoen osinkotuotot ovat viimeisen 12 vuoden aikana vaihdelleet ja euron välillä.

5 Technopolis Oyj:n hallitus linjasi osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti: Osinkopolitiikkaa muutettiin vastaamaan paremmin yhtiön kasvutavoitteita. Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkona keskimäärin 1/3 nettotuloksesta ilman käypien arvojen muutoksia ja niiden verovaikutuksia. Suurehkolla osakeomistuksella on perusteltu historiansa ja osinkotuotto on tuonut Liiketoiminnat Oy:lle tasaisehkon tulovirran, jolla se on voinut peittää pieniä kulueriä. Huomioiden suoriin pörssiosakesijoituksiin liittyvät riskit, tulisi vakavasti harkita osakkeista luopumista. Osakkeita myytäessä on syytä huomioida, ettei Liiketoiminnat Oy:lle aiheudu myynnistä tappiokirjauksia tulokseen. Emoyhtiölle on myös annettava aikaa tehdä järjestelyitä, joilla se voi varmistaa korvaavan tulovirran osinkotuotoille.

6 4. Suositukset 4.1 Suositukset rahoitusjärjestelyjä ohjaaviksi periaatteiksi: 1. Ensimmäisenä periaatteena tulisi olla, että tuomiosta aiheutuvat kustannukset eivät heikennä Lappeenrannan kaupungin tulosta, eivätkä näin ollen vaikuta verorahoituksella tuotettaviin palveluihin. Lappeenrannan liiketoiminnat konsernin tulisi maksaa kaupungille tuomiosta aiheutuneet kulut 0,5 miljoonaa. 2. Toisena periaatteena tulisi olla ettei Lappeenrannan kaupunki hyväksy sellaisia järjestelyitä, jotka johtaisivat suoraan tai välillisesti uusiin takausvastuisiin Liiketoiminnat-konserniin kuuluviin yhtiöihin nähden. 4.2 Suositukset käytännön järjestelyihin liittyen: 3. Korvauksiin liittyvä korko on niin korkea, että maksut tulisi suorittaa välittömästi. 4. Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy:n tulisi maksaa välittömästi Lappeenrannan kaupungille 0,5M, jolla kaupunki edelleen suorittaa sille tuomitut kulut. Maksu tulisi tehdä siten, että nettovaikutus myös kaupungin tuloslaskelmassa on nolla. Järjestely tulee etukäteen hyväksyttää tilintarkastajilla. Jos päädytään käyttämään SVOP rahastoa, asia pitää viedä valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksena. 5. Lappeenrannan yritystila Oy maksaa välittömästi lainansa 0,8 miljoonaa euroa Free Zone Oy:lle, joka käyttää summan korvauksien maksamiseen. 6. Lappeenrannan Yritystila Oy ottaa 1,0 miljoonan euron lainan, jonka se ohjaa Free Zone Oy:lle, joka käyttää summan korvauksien maksamiseen. Laina-ajan tulisi olla enintään 2015 loppuun tai siihen asti kunnes Lappeenrannan Liiketoiminnotkonserni on saanut realisoitua omaisuutta lainan maksamiseksi järkevään hintaan. 7. Kohtien 5. ja 6. jälkeen jäljelle jäävä osuus maksetaan Free Zone Oy:n kassasta. 8. Lappeenrannan Yritystila Oy:n tulee myydä Koy Maakuntagallerian osakkeet heti, kun kauppahinta on riittävän korkea, kuitenkin viimeistään Kolme miljoonaa euroa kauppahinnasta tulee käyttää yhtiön lainojen lyhennyksiin ja tämän ylittävä osuus kohdassa 6 mainitun lainan maksamiseen. 9. Kohdassa 6 mainitun lainan vakuudeksi asetetaan Koy Maakuntagallerian osakkeet. 10. Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy:n tulee myydä kaikki hallussaan olevat pörssiyhtiöiden osakkeet mennessä ja hankkia tilalle matalampiriskisiä sijoitusinstrumentteja. Myyntiin voi pyytää lisäaikaa, jos sitä ei saada tehtyä ilman kurssitappioita. 11. Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy maksaa kohdassa 6 mainitun lainan siltä osin, kun Koy Maakuntagallerian kauppahinta ei riitä sitä kattamaan. Samassa yhteydessä Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy:n tulee palauttaa vuonna 2012 SVOP-rahastoon kirjattu euroa. Lappeenrannassa Olli Naukkarinen strategia- ja rahoitusjohtaja

7 LIITE NREP-TUOMION KOROT Kertyneet korot Koronlaskennassa käytetty periaatetta todelliset päivät/todelliset päivät Lappeenranta Free Zone Hinnan alennus , ,00 Oikeudenkäyntikulut ,79 Tuottokorko Korkopäivät Korko% Koron määrä Koron määrä , 266 4,50 % , , ,50 % 4 011, , ,00 % 5 328, , , , ,83 Viivästyskorko tuomituille määrille ,00 % 9 149, , ,50 % , , ,00 % , , ,00 % , , ,50 % 4 122, , , , ,62 Viivästyskorko tuottokorolle ,00 % 1 554, , ,00 % 790, , ,50 % 253, , , , ,88 Kertyneet korot yhteensä: ,32 Viivästyskorko käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluille ( ,49 ) ,00 % 2 384, , ,00 % 4 201, , ,50 % 1 349, ,36 Viivästyskorko hovioikeuden oikeudenkäyntikuluille (52 785,30 ) ,50 % 303,70 303,70

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot