Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu Turku

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku"

Transkriptio

1 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu Turku rehtori Riikka Lindroos puh , vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh , koulusihteeri Maisa Lehvänen puh , opinto-ohjaaja Julian Lindberg puh opinto-ohjaaja Seija Simola puh Sähköpostit ovat muotoa 1. painos Kansi:

2 KURSSISELOSTEET lukuvuodelle Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Sisällys TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKION KURSSITARJONTA VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT... 5 LUONNONTIEDELUKION KURSSITARJONTA VALTAKUNNALLISTEN KURSSIEN LISÄKSI... 6 MERILINJAN KURSSITARJONTA... 7 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (A)... 8 TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-RUOTSI (BA) B-RUOTSI (BB) ENGLANTI (EA) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ESPANJA (PD) ITALIA (TD) RANSKA (FC) RANSKA (FD) SAKSA (SC) SAKSA (SD) MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ (M) MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ (N) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) USKONTO (UE) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FF) PSYKOLOGIA (PS)... 46

3 TERVEYSTIETO (TE) KUVATAIDE (KU) MUSIIKKI (MU) LIIKUNTA (LI) OPINTO-OHJAUS (OP) KULTTUURIKURSSI (KRI) LUONTOPOLKU (LUP) TUTKIELMAKURSSI (TU) TIETOTEKNIIKKA (TT) TEKNOLOGIAN LUKIOKURSSIT (TL) ILMAISUTAITO (IT) LIIKENNEKASVATUS (LKK) AKTIIVINEN KANSALAINEN (AKKA) TUTORKURSSI (TK) KANSAINVÄLISYYSKURSSI (KV) MERENKULKU (MK) NAVIGARE NECESSE EST (NNE)... 60

4 TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE PAKOLLISET VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KOULUKOHTAISET KURSSIT äidinkieli, kirjallisuus ruotsi A-kieli B-kieli englanti A-kieli espanja B3-kieli italia B3-kieli ranska B2-kieli B3-kieli saksa B2-kieli B3-kieli matematiikka pitkä Lyhyt fysiikka Kemia biologia maantiede Historia yhteiskuntaoppi uskonto elämänkatsomustieto filosofia psykologia terveystieto kuvataide musiikki 1 2** Liikunta 1 2** opinto-ohjaus kulttuurikurssi 1 luontopolku 1 tutkielmakurssi 1 tietotekniikka teknologian kurssit (ilmaisutaito) merenkulku 1* 1 2 navicare necesse est 1 (tanssikurssi) liikennekasvatus 1 aktiivinen kansalainen 1 tutorkurssi 1 kansainvälisyys 1 2 * merilijan pakollinen kurssivaihtoehto ** kuvaamataidosta tai musiikista jommasta kummasta on suoritettava valinnaisesti 2. kurssi Kaikki kurssit eivät välttämättä toteudu lukuvuonna Osa kursseista toteutetaan vain joka toinen vuosi. 4

5 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT KOULUKOHTAISET LYHENNE äidinkieli, kirjallisuus * 14* 15* 16* 17* A ruotsi A-kieli BA B-kieli BB englanti A-kieli EA espanja B3-kieli PD italia B3-kieli TD ranska B2-kieli 1 2 FC B3-kieli FD saksa B2-kieli 1 2 SC B3-kieli SD matematiikka Pitkä M Lyhyt N Fysiikka * FY Kemia * 10* KE Biologia 1 2* 3* 10* BI maantiede 1 2* 3* 7* 9* GE Uskonto 1 2 4* 6* 7* UE elämänkatsomustieto 1 2 ET Filosofia (1) FF psykologia 1 2* PS Historia 1 2 HI yhteiskuntaoppi 4* YH terveystieto 1 2 5* TE kuvataide 1 3* 4* 5* KU Musiikki 1 3* 4* 5* MU Liikunta 1 3* 5* 6* 7* 9* 10* 11* LI opinto-ohjaus 0.3 OP kulttuurikurssi 1 KRI luontopolku 1 LUP tutkielmakurssi TU tietotekniikka 1 2* TT merenkulku 1 1 MK teknologian kurssit 1 TL ilmaisutaito 1* 2* IT Tanssi 1* 2* TA liikennekasvatus LKK aktiivinen kansalainen 1* AKKA tutorkurssi TK kansainvälisyys KV * kurssi on valittavissa vuositasosta riippumatta 5

6 LUONNONTIEDELUKION KURSSITARJONTA VALTAKUNNALLISTEN KURSSIEN LISÄKSI FYSIIKKA 2-8 BIOLOGIA 2-5 KEMIA 2-5 MAANTIEDE 3-4 LYHENNE KURSSIN NIMI LYHENNE KURSSIN NIMI FY9 Abikurssi BI12 Kertauskurssi FY10 Laboratoriokurssi 1 BI13 Biotechnology FY11 Laboratoriokurssi 2 BI14 Projektikurssi FY13 Astrofysiikka BI16 Biologian kenttäkurssi FY14 Ilmailufysiikka BI17 Lintukurssi FY15 Fysiikan matem. apuneuvot GE5 Kaupunki FY16 CERN-kurssi GE6 Kartta KE6 Orgaanisen kemian jatkokurssi GE7 Geofysiikka KE7 Abin kemiaa GE8 Rikas ja köyhä maailma KE8 Liuosten salat selville GE9 Hydrogeografia KE9 Kemialliset tuotteet GE10 Matkailu- ja talousmaantiede KE10 Ympäristökemiaa GE11 Kertauskurssi KE11 Elintarvikekemiaa GE12 Ympäristönsuojelua KE12 Tutkiva kemisti EA10 Portfoliokurssi KE13 Chemistry in the laboratory FF7 Ympäristöfilosofia BI6 Laborointi 1: Solu PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys BI7 Laborointi 2: Ihminen KU12 Ympäristötaidetta saaristossa BI8 Laborointi 3: Biotekniikka LUP Luontopolku BI9 Elämä TU Tutkielmakurssi (pakollinen) BI10 Meribiologia 1 TT3 Luonnontieteen atk BI11 Meribiologia 2 Luonnontieteen 12 syventävää kurssia valitaan seuraavasti: Luonnontieteen pakolliset kurssit Näistä syventävistä valitaan 5, joista 2 oltava työkursseja (alleviivatut) Näistä syventävistä valitaan 7, joista 3 oltava koulukohtaisia (poislukien edellisessä kohdassahuomioon otetut) Fysiikka Kemia Soveltavat kurssit Biologia Maantiede Tutkielma 1 ff2,ps2, ku12 ea10-6

7 MERILINJAN KURSSITARJONTA LYHENNE KURSSIN NIMI LYHENNE KURSSIN NIMI M14 Työpaja GE10 Matkailu- ja talousmaantiede M16 Syventävä geometria GE11 Kertauskurssi M18 Talousmatematiikka GE12 Ympäristönsuojelua M19 Funktiot ja yhtälöt: jatkokurssi BB10 Matkailu ja Itämeri N7 Talousmatematiikka EA10 Portfoliokurssi merilinjan opiskelijoille N9 Startti / lyhyt matematiikka FF7 Ympäristöfilosofia Todennäköisyys ja tilastot - jatkokurssi HI11 Merihistorian kurssi N10 N11 Funktiot ja yhtälöt - jatkokurssi YH6 Yrittäjyyden peruskurssi N12 Kertauskurssi YH7 Yrittäjyyden jatkokurssi N13 Merenkulun matematiikka TE5 Ensiapu ja turvallisuus FY9 Abikurssi KU12 Ympäristötaidetta saaristossa FY13 Astrofysiikka LI9 Purjehduskurssi FY15 Fysiikan matemaattiset apuneuvot LI10 Sukelluskurssi KE7 Abin kemiaa OP3 Työelämään tutustumiskurssi KE10 Ympäristökemiaa (työkurssi) OP4 Mereltä ammatti BI10 Meribiologia 1 TL1 Teknologian lukiokurssi 1 /sovetava BI11 Meribiologia 2 TL2 Teknologian lukiokurssi 2 /soveltava BI12 Kertauskurssi TL3 Teknologian lukiokurssi - lukiodiplomi BI14 Projektikurssi MK1 Merenkulku 1 / pakollinen kurssi GE6 Kartta MK2 Merenkulku 2 / soveltava GE7 Geofysiikka NNE Navigare necesse est/ soveltava GE9 Hydrogeografia Merilinjan opiskelijoiden tulee valita linjan kurssitarjonnasta vähintään 12 kurssia. Merenkulku 1 (MK1) kurssi on linjan opiskelijoille pakollinen. Osa merilinjan kursseista opetetaan lukiomme ulkopuolella ja osa kursseista saattaa olla maksullisia. Merilinjan kursseiksi voidaan lukea myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja (esim. merenkulkuoppilaitoksen kursseja) sekä muita linjalle sopivia suorituksia. Muiden kurssien soveltuvuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti 7

8 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (A) (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (A1) Tekstin tulkitseminen kieltä ja sisältöä erittelemällä, puhutun ja kirjoitetun kielen erot, referoiminen ja kommentoiminen, vuorovaikutustaidot ryhmässä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (A2) Asiatekstin lajeja, tekstin rakentamisen vaiheet, sidosteisuus. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (A3) Kirjallisuuden lajeja, erittelyä ja tulkintaa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (A4) Argumentointi ja retoriset keinot, vaikuttamaan pyrkiviä tekstilajeja, suullisen ja kirjallisen vaikuttamisen harjoittelua: mielipidekirjoitelmia, puheita, väittelyjä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (A5) Tyyli ja sävy, tyylisuunnat, eri aikakausia ja tyylejä edustavaa kaunokirjallisuutta, oman tyylin hiomista ja huoltoa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (A6) Suomen kielen ja kirjallisuuden tarkastelua, suomalaisen identiteetin heijastuminen kirjallisuuteen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Syventävät kurssit 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (A7) Puheviestintään liittyvien tietojen ja taitojen syventäminen ja monipuolistaminen. Kurssi sisältää erilaisia yksilö- ja ryhmäviestintätehtäviä ja antaa valmiudet vapaaehtoiseen puheviestinnän päättökokeeseen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi (A4:n jälkeen tai rinnalla). 8. Tekstitaitojen syventäminen (A8) Tekstien erittelemisen taidon syventäminen ja monipuolistaminen, tekstitaidon vastauksen sisällön, rakenteen ja kielen hiominen. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 8

9 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (A9) Nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä, ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja, mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 10. Ylioppilasessee (A10) Ylioppilasesseen arviointiperusteet, omien esseiden hiominen vastaamaan päättökokeen vaatimuksia. Kirjoitetaan useita esseitä. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 11. Kielenhuollon kurssi (A11) Kielenhuollon harjoituksia ja omien tekstien, kielen ja tyylin hiomista. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 12. Kirjallisuuskurssi (A12) Luetaan ja tulkitaan kaunokirjallisuutta keskustellen ja kirjoittaen. Kurssin sisältö täsmentyy ryhmän toiveiden mukaisesti. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi 13. Luovan kirjoittamisen kurssi (A13) Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja etsitään omaa persoonallista kirjoitustyyliä ja kirjoittamisen iloa monipuolisin kirjoitusharjoittein. Kurssin sisällön suunnittelussa otetaan huomioon myös opiskelijoiden toiveet. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 14. Elokuvakurssi (A14) Tutustutaan elokuvakerronnan keinoihin ja elokuvan lajityyppeihin. Analysoidaan erilaisia elokuvia ja harjoitellaan kriittistä elokuvan katselua. Kurssin sisältö täsmentyy ryhmän toiveiden mukaisesti. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 15. Mediakurssi (A15) Tutustutaan painetun ja sähköisen median tekstilajeihin ja niiden ilmaisutapoihin, tarkastellaan mediatekstien tapoja kuvata ja luoda todellisuutta, harjoitellaan kriittistä medialukutaitoa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 16. Teatterikurssi (A16) Syvennetään teatteritaiteen tuntemusta. Luetaan ja eritellään erilaisia näytelmiä ja käydään teatterissa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 9

10 Koulukohtainen soveltava kurssi 17. Toimittajakurssi (A17) Toimitetaan tiimityönä lukion omaa verkkolehteä. Monipuolista kirjoittamisen, kuvaamisen ja muun toimitustyön harjoittelua. Kurssi toteutetaan hajautetusti yhden lukuvuoden aikana. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-RUOTSI (BA) (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja ennen syventäviä kursseja (poikkeuksena kurssi BA9). Pakolliset kurssit 1. Arkielämää Pohjoismaissa (BA1) Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestintätilanteita.numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Ihmiset ympärillämme (BA2) Kurssilla käsitellään aihepiirejä ihmissuhteet, hyvinvointi ja turvallisuus. Vahvistetaan eri puheviestintätilanteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Numeroarviointi. Suositussuoritusvuosi 1. vuosi. 3. Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (BA3) Kurssilla käsitellään omaa kulttuuri-identiteettiä ja vieraiden kulttuurien tuntemusta. Painotetaan kielitaidon eri osa-alueita tasapuolisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Elinympäristömme (BA4) Kurssin aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita tasapuolisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Opiskelu ja työ (BA5) Kurssilla käsitellään aihekokonaisuutta aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Painotetaan kirjallista esitystaitoa sekä tekstin- ja kuullunymmärtämistä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (BA6) Kurssin aihepiirejä ovat mm. kuvataide, musiikki, kirjallisuus ja elokuva. Vaativampia teksti- ja kuunteluharjoituksia, rakennetestejä ja ainekirjoitusharjoituksia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 10

11 Syventävät kurssit 7. Puhu ja ymmärrä paremmin (BA7) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Numeroarviointi. Suoritusvuosi vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 8. Tiede, talous ja tekniikka (BA8) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 9. Introkurssi (BA9) Kerrataan ruotsin peruskielioppia ja keskeistä sanastoa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 1. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. Ei toteudu lukuvuonna Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (BA10) Kerrataan ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten keskeisiä asioita harjoitusmateriaalina mm. aikaisempien vuosien yo-tekstit ja -kuuntelut. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 11. Kirjoita paremmin (BA11) Kirjoitetaan eripituisia kirjoitelmia, ja niissä esiintyvien virheiden pohjalta käydään läpi peruskielioppia ja sanastoa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 12. Matkailu ja Itämeri (BA12) Kurssi on viestintäpainotteinen ja sen aihealueina ovat matkailu, merenkulku, kauppa ja Itämeri. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. Merilinjan kurssitarjontaan kuuluva; valittavissa myös muille, mikäli kurssilla on tilaa B-RUOTSI (BB) (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja ennen syventäviä kursseja (poikkeuksena kurssi BB8). Pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (BB1) 11

12 Aihepiireinä ovat nuorten elämään liittyvät asiat esim. harrastukset ja ruokailutottumukset. Painotetaan suullista viestintää ja eri puhetilanteita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Arkielämää Pohjoismaissa (BB2) Käsiteltävinä aihepiireinä kurssilla ovat perhe, ystävät, harrastukset ja asuminen. Painotetaan suullista viestintää ja harjoitellaan ainekirjoitusta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (BB3) Käsiteltävinä aihepiireinä kurssilla ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus ja kotimaan vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Painotetaan kielitaidon eri osa-alueita tasapuolisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Elämää yhdessä ja erikseen (BB4) Käsiteltävänä teemana ovat elämänarvot, hyvinvointi ja eri kulttuurien kohtaaminen. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita tasapuolisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Elinympäristömme (BB5) Käsiteltävinä teemoina ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Painotetaan kirjallista esitystaitoa sekä tekstin- ja kuullunymmärtämistä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Syventävät kurssit 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (BB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (BB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 8. Introkurssi (BB8) Kerrataan ruotsin peruskielioppia ja keskeistä sanastoa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 1. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (BB9) Kerrataan ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten keskeisiä asioita harjoitusmateriaalina mm. aikaisempien vuosien yo-tekstit ja -kuuntelut. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3.vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. 12

13 10. Matkailu ja Itämeri (BB10) Kurssi on viestintäpainotteinen ja sen aihealueina ovat matkailu, merenkulku, kauppa ja Itämeri. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. Merilinjan kurssitarjontaan kuuluva; valittavissa myös muille, mikäli kurssilla on tilaa 11. Kirjoita paremmin (BB11) Kirjoitetaan eripituisia kirjoitelmia, ja niissä esiintyvien virheiden pohjalta käydään läpi peruskielioppia ja sanastoa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. ENGLANTI (EA) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (EA1) Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieliopista käsitellään aikamuodot, sanajärjestys, kysymyslauseet ja epäsäännölliset verbit. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Viestintä ja vapaa-aika (EA2) Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kieliopista käsitellään persoonapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi sekä adjektiivit ja tavan adverbit. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Opiskelu ja työ (EA3) Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kieliopista käsitellään pääasiat substantiiveista ja artikkeleista, epäsuora esitys sekä indefiniittipronominit. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (EA4) Aihepiirit liittyvät yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kieliopista käsitellään vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit ja paljoussanat. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Kulttuuri (EA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Kieliopista käsitellään mm. lauseenvastikkeet. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 13

14 6. Tiede, talous ja tekniikka (EA6) Aihepiirejä ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kieliopista käsitellään mm. infinitiivi ja ing-muoto, prepositioiden käyttö sekä vierasperäiset sanat. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (EA7) Aihepiirejä ovat ekologia ja kestävä kehitys. Kerrataan keskeisiä rakenteita. Harjoitellaan yo-kokeessa esiintyviä tehtävätyyppejä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi (2. tai) 3. vuosi. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (EA8) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa englannin kielen A-oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssien EA1-EA7 aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeeseen ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 9. Introkurssi (EA9) Lukion englannin johdantokurssi, jossa kerrataan ja vahvistetaan peruskoulun oppimäärää ja valmennetaan opiskelijaa lukion kieliopintoihin. Kerrataan peruskoulussa opittuja keskeisiä rakenteita, mm. verbimuotoja. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 1. vuosi. 10. Portfoliokurssi luonnontiedelinjan ja merilinjan opiskelijoille (EA10) Kurssin aihepiirejä ovat ympäristö, Itämeri, luonnontieteellinen tutkimus, merenkulku ja matkailu. Kurssin aikana opiskelija laatii englanninkielisen portfolion,esim. e-portfolion. Kurssilla hyödynnetään verkkoa ja sosiaalista mediaa ja se toteutetaan osittain yhteistyönä luonnontieteiden kanssa. Aihepiirien valintaan vaikuttavat opiskelijoiden omat kiinnostuksen kohteet. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vuosi. merilinjan syventävä kurssi 11. Kertaava kurssi abeille (EA11) Kurssilla kehitetään englannin kielen kirjallista ilmaisutaitoa, kerrataan keskeisten aihepiirien sanastoa sekä harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistä. Harjoitellaan yo-kokeessa esiintyviä tehtävätyyppejä. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. 14

15 ESPANJA (PD) Lukiossa alkava oppimäärä, B3-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (PD1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Numeroarviointi. Suositellaan suoritettavaksi 1. vuotena. 2. Näin asiat hoituvat (PD2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1.vuosi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (PD3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Meillä ja muualla (PD4) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Ennen ja nyt (PD5) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (PD6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Kulttuuri (PD7) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurinkuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 15

16 8. Yhteinen maapallomme (PD8) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (PD9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. ITALIA (TD) Lukiossa alkava oppimäärä, B3-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (TD1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkielämän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Numeroarviointi. Suositellaan suoritusvuodeksi 1. vuotta. 2. Näin asiat hoituvat (TD2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (TD3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 16

17 4. Meillä ja muualla (TD4) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja italiankielisten alueiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Ennen ja nyt (TD5) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (TD6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Kulttuuri (TD7) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 8. Yhteinen maapallomme (TD8) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (TD9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. RANSKA (FC) Perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä, B2-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) 17

18 Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (FC1) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suositellaan suoritusvuodeksi 1. vuotta. 2. Meillä ja muualla (FC2) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten alueiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi 3. Ennen ja nyt (FC3) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (FC4) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Kulttuuri (FC5) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Kuvataiteen (KU4) opiskelijoiden kanssa pyritään toteuttamaan yhdessä erillinen matka Pariisiin (kurssit FC4-FC6) 6. Yhteinen maapallomme (FC6) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Tiede ja tekniikka (FC7) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 8. Luonto ja kestävä kehitys (FC8) 18

19 Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (FC9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. RANSKA (FD) Lukiossa alkava oppimäärä, B3-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (FD1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkielämän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Numeroarviointi. Suositellaan suoritusvuodeksi 1. vuotta. 2. Näin asiat hoituvat (FD2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (FD3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Meillä ja muualla (FD4) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten alueiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 19

20 perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 5. Ennen ja nyt (FD5) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (FD6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Kulttuuri (FD7) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Kuvataiteen (KU4) opiskelijoiden kanssa pyritään toteuttamaan yhdessä erillinen matka Pariisiin (FD6-FD8). 8. Yhteinen maapallomme (FD8) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (FD9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. Ei itsenäistä suoritusta. SAKSA (SC) Perusopetuksen vuosiluokilla 8-9 alkanut oppimäärä, B2-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (SC1) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 20

21 palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suositellaan suoritusvuodeksi 1. vuotta. 2. Meillä ja muualla (SC2) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Ennen ja nyt (SC3) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SC4) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Kulttuuri (SC5) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2.vuosi. 6. Yhteinen maapallomme (SC6) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Tiede ja tekniikka (SC7) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 8. Luonto ja kestävä kehitys (SC8) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (SC9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja 21

22 vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. SAKSA (SD) Lukiossa alkava oppimäärä, B3-kieli (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SD1) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Numeroarviointi. Suositellaan suoritettavaksi 1. vuotena. 2. Näin asiat hoituvat (SD2) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SD3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Meillä ja muualla (SD4) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 5. Ennen ja nyt (SD5) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SD6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin 22

23 liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Kulttuuri (SD7) Kurssin aihepiireinä voivat esimerkiksi olla kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 8. Yhteinen maapallomme (SD8) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Koulukohtainen syventävä kurssi 9. Yo-tutkinnon valmennuskurssi (SD9) Kurssilla luetaan eri aihepiireihin liittyviä tekstejä, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista sekä kerrataan kielioppiasioita ja vahvistetaan niiden osaamista. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin vahvistamalla hänen kielitaitonsa eri osa-alueita. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. MATEMATIIKKA (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ (M) Koulukohtaisia kursseja ei voi suorittaa aikaisemmin kuin oheiseen kaavioon on merkitty. 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 1. vuosi M1 M2 M14 M3 M4, M11 2. vuosi M5, M15 M7 M8, M17 M9,M16 M10, M18 3. vuosi M6, M12, M19 M12, M13, M20 M21 Kurssit M14 ja M17 arvostellaan suoritusmerkinnällä. Muut kurssit arvostellaan numerolla kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella. Koulukohtaisten syventävien kurssien arvosana ei voi laskea koko oppimäärän arvosanaa. Kursseja M14, M17 ja M21 ei voi suorittaa itsenäisesti. Pakolliset kurssit 1. Funktiot ja yhtälöt (M1) Kurssilla käsitellään prosenttilaskuja ja verrannollisuutta, opitaan potenssin ja neliöjuuren käsitteet ja laskusäännöt sekä tutustutaan eksponenttifunktioon ja ratkaistaan potenssiyhtälöitä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1.vuosi. 23

24 2. Polynomifunktiot (M2) Kurssilla opitaan toisen asteen polynomiyhtälöiden ratkaiseminen, korkeamman asteen polynomiyhtälön ratkaisemista erikoistapauksissa ja yksikertaisten polynomiepäyhtälöiden ratkaisemista Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Geometria (M3) Kurssilla käsitellään kaksi- ja kolmiulotteisen avaruuden kuvioita ja kappaleita, geometrian lauseita ja ratkaistaan Pythagoraan lauseen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian ja yhdenmuotoisuuden perusteella geometrisia ongelmia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Analyyttinen geometria (M4) Kurssilla opitaan geometrian ja algebran yhteyksiä, käsitellään pistejoukkoja algebrallisesti esimerkkinä suora, ympyrä ja paraabeli sekä ratkaistaan itseisarvoyhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 5. Vektorit (M5) Kurssilla opitaan vektorilaskennan perusteet, tutkitaan vektoreiden avulla kuvioiden ominaisuuksia ja lasketaan kaksi- ja kolmiulotteisen avaruuden suoriin ja tasoihin liittyviä etäisyyksiä ja kulmia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Todennäköisyys ja tilastot (M6) Kurssilla tutkitaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia ja niiden tunnuslukuja, perehdytään kombinatoriikkaan ja todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin sekä tutustutaan diskreettiin todennäköisyysjakaumaan, sen odotusarvoon ja jatkuvaan todennäköisyysjakaumaan esimerkkinä normaalijakauma. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 7. Derivaatta (M7) Kurssilla tutkitaan rationaalifunktioita ja yhtälöitä, opitaan havainnollinen käsitys funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta sekä opitaan tutkimaan polynomifunktion kulkua ja ääriarvoja sekä rationaalifunktion ääriarvoja suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (M8) Kurssilla tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioihin, ratkaistaan vastaavia yhtälöitä ja opitaan tutkimaan näitä funktioita derivaatan avulla sekä tutustutaan yhdistettyihin funktioihin ja aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioihin. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (M9) Kurssilla opitaan trigonometristen funktioiden määritelmät yksikköympyrän avulla, ratkaistaan yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä ja tutkitaan trigonometrisia funktioita derivaatan avulla sekä opitaan lukujonon käsite ja 24

25 ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisten ja geometristen jonojen ja summien avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 10. Integraalilaskenta (M10) Kurssilla opitaan integraalifunktion käsite, alkeisfunktioiden integraalifunktioiden muodostaminen, määrätty integraali ja sen soveltaminen pinta-alan ja tilavuuden laskemiseen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Syventävät kurssit 11. Lukuteoria ja logiikka (M11) Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita, tutkimaan niiden totuusarvoja, tutustutaan avoimiin lauseisiin ja kvanttoreihin, opitaan todistamista ja tutustutaan lukuteorian perusteisiin mm. kokonaislukujen jaollisuuteen, kongruensseihin ja suurimman yhteisen tekijän määrittämiseen Eukleideen algoritmilla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (M12) Kurssilla opitaan absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsite, yhtälön juuren likiarvon määrittämistä iteroimalla, polynomien jakoalgoritmi sekä muutosnopeuden ja pinta-alan numeerista määrittämistä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (M13) Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydennetään integraalilaskennan taitoja soveltamalla niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen ja epäoleellisiin integraaleihin sekä tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 14. Työpaja (M14) Kurssien M1 ja M2 jälkeen opiskeltava kurssi. Kurssilla jatketaan ja syvennetään M1 ja M2 taitoja sekä laskimen käyttöä. Kurssilla pohjustetaan geometrian taitoja M3 kurssia varten. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 1. vuosi. 15. Lineaarialgebra (M15) Kurssilla opitaan matriisit ja niillä laskeminen sekä käytetään matriiseja lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa. Tutustutaan käsitteisiin vektoriavaruus, aliavaruus, kanta ja dimensio. Opitaan normi ja sisätulo ja sovelletaan niitä tason lineaarikuvauksiin. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 25

26 16. Syventävä geometria (M16) Täydennetään ja laajennetaan systemaattisen geometrian osaamista. Samalla korostuu matematiikan deduktiivinen rakenne. Tutkitaan taso- ja avaruuskuvioiden ominaisuuksia ja opetellaan hahmottamaan ja piirtämään geometrisia kuvioita ja kappaleita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 18. Talousmatematiikka (M18) Kurssilla opiskelija vahvistaa prosenttilaskutaitojaan. Käsitellään korkolaskuihin liittyvää sanastoa ja opetellaan laskemaan osavuoden korkoon ja koron korkoon liittyvät tehtävät. Opetellaan rahaliikenteeseen, lainoihin ja verotukseen liittyvät tehtävät. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 19. Funktiot ja yhtälöt: jatkokurssi (M19) Kurssilla opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen taitojaan ja syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 20. Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt (M20) Opetellaan kompleksiluvun käsite, eri esitystavat ja peruslaskutoimitukset. Määrätään yhtälöiden kompleksijuuret erikoistapauksissa ja tutkitaan yhtälön kuvaajia kompleksitasossa. Opetellaan differentiaaliyhtälöiden peruskäsitteet ja ratkaistaan yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä. Tutustutaan differentiaaliyhtälöiden käyttöön fysiikassa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 21. Kertauskurssi (M21) Kurssilla opiskelija kertaa oppimäärän pakollisten kurssien keskeiset sisällöt ja parantaa laskuvalmiuttaan ennen ylioppilaskoetta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtainen soveltava kurssi 17. Matematiikkaa tietokoneella (M17) Tutustutaan matematiikan työvälinetietokoneohjelmiin (mm. GeoGebra ja Mathcad) ja sovelletaan niitä matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa (yhtälön ratkaiseminen, kuvaajat, jakaumat, tilastot, ääriarvot ym.). Tuotetaan kaavoja, funktioiden kuvaajia, matemaattista grafiikkaa ja muita objekteja sisältäviä dokumentteja matematiikkaeditoreilla. Käytetään myös internetiä tiedon lähteenä. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. vuosi. MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ (N) Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti esitetyssä järjestyksessä. Kuitenkin kurssit 2 ja 5 voi opiskella missä vaiheessa tahansa. Muut kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi pakollisten 26

27 jälkeen. Kursseja 9-12 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista 9 saa suoritusmerkinnän, muissa kursseissa on numeroarviointi. Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän pakollisten kurssien välillä on seuraava vastaavuus: Pitkä M1 M3 M8 M7 M6 Lyhyt N1 N2 N3 N4 N5 Pakolliset kurssit 1. Lausekkeet ja yhtälöt (N1) Totutaan käyttämään matematiikkaa arjen ongelmien ratkaisemisessa. Muotoillaan ongelmia yhtälöiksi ja ratkaistaan näitä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Geometria (N2) Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa. Harjoitellaan näihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisemista. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 3. Matemaattisia malleja I (N3) Tutustutaan reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin avulla. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Matemaattinen analyysi (N4) Tutustutaan derivaatan käsitteeseen. Tutkitaan polynomifunktion kulkua. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 5. Tilastot ja todennäköisyys (N5) Tilastollisen aineiston käsittelyä laskimia ja tietokoneita hyväksi käyttäen. Todennäköisyyden perusteet ja normaalijakauma. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Matemaattisia malleja II (N6) Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt ja yhtälöparit. Tutkitaan erilaisia lukujonoja. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. Syventävät kurssit 7. Talousmatematiikka (N7) Indeksi-, kustannus-, laina-, verotus- ja muita vastaavia laskelmia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi (2. tai) 3. vuosi. Merilinjan kurssivaihtoehto 8. Matemaattisia malleja III (N8) Syvennetään tietoja trigonometrisista funktioista ja tutustutaan vektoreihin. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 27

28 Koulukohtaiset syventävät kurssit 9. Startti (N9) ennen pakollisia kursseja Kurssin tarkoituksena on niveltää perusasteen opintoja lukio-opiskeluun. Lisäksi harjoitellaan laskimen käyttöä. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 1. vuosi. 10. Tilastomatematiikka (N10) Perehdytään tilastoaineiston käsittelyyn tekemällä pienimuotoinen tutkielma. Harjoitellaan Excel-ohjelman käyttöä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 11. Funktiot ja yhtälöt jatkokurssi (N11) Kerrataan ja syvennetään polynomi- ja eksponenttifunktioita. Kurssi sopii syksyn ylioppilaskokeeseen valmistautuville. Suoritusvuosi 3. vuosi. 12. Kertauskurssi (N12) Kerrataan koko lukion lyhyen matematiikan oppimäärä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Suoritusvuosi 3. vuosi. 13. Merenkulun matematiikka (N13) Perehdytään merenkulkuun liittyvän matematiikan alkeisiin. Harjoitellaan matka-, aika- ja nopeuslaskuja (solmu ja meripeninkulma). Selvitetään suuntimia ja sijoittajia kolmion avulla. Tutustutaan erilaisiin kulmayksiköihin (aste, radiaani ja piiru). Vektorien avulla käydään läpi sorto- ja virtalaskujen alkeet. N2-kurssin jälkeen, geometria on oltava hallussa. Numeroarviointi. FYSIIKKA (FY) (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Kurssien suoritusjärjestys on numerojärjestys kurssien 1-8 osalta. Kursseja 9-16 ei voi suorittaa itsenäisesti. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: fysikaalisen tiedon kehittyminen ja ymmärtäminen kokeellisten tutkimusten avulla, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energia, liike ja sen esittäminen graafisesti. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 28

29 Syventävät kurssit 2. Lämpö (FY2) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: lämpöenergia, aineen termodynaaminen tila, lämpöopin pääsäännöt, paine. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen 3. Aallot (FY3) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliike, äänioppi, valo-oppi. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 4. Liikkeen lait (FY4) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: Newtonin lait, voima- ja liikeanalyysi, liikemäärä ja impulssi, energiaperiaate. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: momentti ja jäykän kappaleen tasapaino, pyörimisliike, heittoliike. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 6. Sähkö (FY6) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: sähköparit, sähköstatiikka, sähködynamiikka, virtapiirit, vastukset, kondensaattorit, puolijohteet. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 7. Sähkömagnetismi (FY7) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: magnetismi, magneettiset vuorovaikutukset, induktio, vaihtovirta, värähtelypiiri. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. 8. Aine ja säteily (FY8) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, valosähköinen ilmiö, kvanttiteoria, dualismi, spektrit, ydinfysiikka. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 9. Abikurssi (FY9) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: fysiikan yleiset invarianssit ja systeemit, lukion fysiikan kurssien syventäminen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 3. vuosi. 29

30 10. Laboratoriokurssi 1 (FY10) Kokeellista työskentelyä: totutellaan huolelliseen mittaamiseen ja tulosten selkeään esittämiseen sekä virhetekijöiden arviointiin. Työt fysiikan eri alueilta (mm. mekaniikka, optiikka, lämpöoppi) tehdään pienryhmissä koulun laboratorioluokassa. Töistä laaditaan työselostukset, jotka arvostellaan. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. vuosi. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 11. Laboratoriokurssi 2 (FY11) Kurssi suoritetaan hajautetusti lukion aikana. Kurssilla tehdään Turun yliopiston fysiikan laitoksella neljä harjoitustyötä, joista tehdään täydelliset työselostukset. Kurssimerkinnän saa kun kaikki työselostukset on palautettu. Kaikki tarpeeksi hyvin tehdyt työt luetaan hyväksi Turun yliopiston fysiikan laitoksen opinnoissa. Työtä laajentamalla voi myös tehdä luonnontiedetutkielman. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. ja 3. vuosi 12. Elektroniikka (FY12) Kurssi antaa perustiedot elektroniikan laitteista ja niiden rakenteesta. Tutustutaan yleisimpiin komponentteihin ja niiden sähköiseen toimintaan. Toteutetaan yhteistyönä Turun ammattikorkeakoulun tai muun vastaavan oppilaitoksen kanssa. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 13. Astrofysiikka (FY13) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: Maailmakaikkeuden syntyteoriat ja rakenne. Tähtikuviot, vierailu tähtitorniin. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi vapaa. 14. Ilmailufysiikka (FY14) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: Aerodynamiikka, lentokoneen teknologiaa, mittarilento, lennonohjaus, lentosimulaattori. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 15. Fysiikan matemaattiset apuneuvot kurssi (FY15) Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: differentiaalilaskennan, integraalilaskennan ja vektoriopin fysikaaliset sovellukset. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 3. vuosi. 30

31 16. Cern kurssi (FY16) Yhteistyössä opetushallituksen ja muiden lukioiden kanssa järjestettävä hiukkasfysiikan syventävä kurssi. Tiedeleiri Cernissä (Geneve) Sveitsissä. Suoritusmerkintä. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. KEMIA (KE) (Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa) Kemian kurssien suoritusjärjestys on numerojärjestys kurssien 1-7 osalta. Kurssit 6 ja 7 suositellaan suoritettavaksi juuri vähän ennen kemian ylioppilaskoetta, sillä ne ovat koko kemian kokoavia ja kertaavia kursseja. Työkurssit 8-10 ja 13 voi suorittaa kurssin 1 jälkeen ja kurssit 11 ja 12 mielellään vasta kurssin 5 jälkeen. Kemian koulukohtaisille kursseille voivat osallistua kaikki opiskelijat, mikäli kursseilla on tilaa. Kursseja 8-13 ei voi suorittaa itsenäisesti. Pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Kurssilla luodaan pohja seuraaville kemian kursseille. Se antaa myös tärkeitä eväitä mm. biologian kursseille. Kurssi on jatkoa peruskoulun kemian opiskeluun. Orgaanisten molekyylien rooli on keskeinen ihmisen ja elinympäristön kemian ymmärtämisessä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. Syventävät kurssit 2. Kemian mikromaailma (KE2) Kurssi keskittyy aineen rakenteen tarkempaan selvittämiseen. Tarkastellaan alkuaineiden ominaisuuksia ja jaksollista järjestelmää, sekä kemiallisia sidoksia ja aineiden ominaisuuksia. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. tai 2. vuosi. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 3. Reaktiot ja energia (KE3) Kurssi on pakollinen luonnontieteen linjan opiskelijoille. Kurssi keskittyy kemialliseen reaktioon sisältäen reaktioiden kvantitatiivisen käsittelyn, reaktiotyyppejä ja mekanismeja sekä energian muutokset. Kemiallisten laskutehtävien ratkaiseminen on kurssin keskeistä sisältöä. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. tai 2. vuosi. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Kurssi keskittyy sähkökemiaan. Hapetus-pelkistysreaktiot, sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi muodostavat kokonaisuuden. Tarkastellaan metalleja ja epämetalleja. Bio- ja synteettiset polymeerit sekä komposiitit muodostavat oman kokonaisuutensa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 31

32 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Kurssin opiskeluun tarvittava tieto on saatu aikaisemmissa kursseissa 1-3, joten tämä kurssi tulee suorittaa niiden jälkeen. Tarkastellaan tasapainoreaktioita, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, puskuriliuoksia, liukoisuustasapainoa ja liukoisuutta. Ratkaistaan tasapainoreaktioihin liittyviä laskutehtäviä, ph-laskuja ja liukoisuuslaskuja. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. Koulukohtaiset syventävät kurssit 6. Orgaanisen kemian jatkokurssi (KE6) Kerrataan orgaaniset yhdisteryhmät, orgaanisten yhdisteiden kaavat ja nimeämissäännöt, isomeriaa ja orgaaniset reaktiotyypit. Opiskellaan biomolekyylien ja polymeerien kemiaa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 7. Abin kemiaa (KE7) Kurssin aikana kerrataan aiemmissa kursseissa opiskellut asiat uusina kokonaisuuksina. Lisäksi harjoitellaan vastaamaan kemian ainereaalitehtäviin. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 8. Liuosten salat selville (työkurssi) (KE8) Kurssin aikana opetellaan turvallista laboratoriotyöskentelyä. Tutustutaan erilaisiin analyysimenetelmiin. Tutustutaan Turun yliopiston kemian laitoksen toimintaan ja opiskeluun matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, lähinnä kemian opiskeluun. Tutustutaan Turun ammattikorkeakoulun bioaloihin ja opiskeluun siellä. Tutustutaan lääketehtaiden (Orion ja Bayer) toimintaan ja laboratorioihin. Kurssin aikana tehdään laboratoriotöitä, joista kirjoitetaan muistiinpanot laboratoriopäiväkirjaan ja laaditaan kirjalliset työselosteet. Numeroarviointi. Valittavissa KE1. jälkeen. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 9. Kemialliset tuotteet (työkurssi) (KE9) Kurssin aikana kerrataan ja opetellaan turvallista laboratoriotyöskentelyä. Tehdään orgaaninen ja epäorgaaninen synteesi, eli valmistetaan aspiriinia, luminolia, sinistä indigo väriainetta tai alunaa, jota tehdään jätealumiinista. Tutustutaan Turun yliopiston biokemian laitoksen toimintaan ja biokemian opiskeluun. Biokemiallisena työnä tehdään tutkimus syljen amylaasientsyymin aktiivisuudesta eri olosuhteissa. Tutustutaan Åbo Akademin Kemiantekniikan laitokseen ja tehdään paperin valmistukseen ja ominaisuuksien tutkimiseen liittyvä laboratoriotyö. Lisäksi 32

33 tutustutaan johonkin kemian teollisuuslaitokseen, esim. Wallac tai Neste oil. Numeroarviointi. Valittavissa KE1. jälkeen. 10. Ympäristökemiaa (työkurssi) (KE10) Kurssi on luonnontieteen- ja merilinjan syventävä kurssi. Kurssin pääteemana on ympäristönsuojelu, vesien, maaperän tai ilmansuojelu. Yleensä keskitytään tarkastelemaan vesiensuojelua ja tehdään laboratoriossa vesianalyysejä erilaisista vesinäytteistä. Lisäksi voidaan tutustua johonkin yritykseen, jossa ympäristönsuojeluasiat ovat keskeisiä, esimerkiksi vesilaitos, jätevedenpuhdistamo tai öljynjalostamo tai osa kurssista voidaan suorittaa yhdessä meribiologia 1 kurssin kanssa maastokurssina. Numeroarviointi. Valittavissa KE1. jälkeen. 11. Elintarvikekemiaa (työkurssi) (KE11) Kurssi toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun elintarviketekniikan laboratoriossa ammattikorkeakoulun opettajan johdolla. Kurssin aikana määritetään esim. makkaran ravintosisältö käyttäen tavallisimpia analyysimenetelmiä ja -laitteita. Kurssin toisessa osassa tutustutaan Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian opiskeluun ja ajankohtaisiin elintarviketutkimuksiin ja suoritetaan aistinvarainen arviointi elintarvikekemian laboratoriossa. Numeroarviointi. Valittavissa KE5. jälkeen. 12. Tutkiva kemisti (työkurssi) (KE12) Kurssin aikana tehdään erilaisia kemian kursseihin 1-5 liittyviä laboratoriotöitä. Kurssin yhteydessä voi tehdä luonnontiedetutkielmaan liittyvän kokeellisen osan.suoritusmerkintä. Valittavissa KE5. jälkeen. 13. Chemistry in the laboratory (työkurssi) (KE13) Kurssin aikana opiskellaan kemian teoriaa ja tehdään pieniä laboratoriotöitä. Käytettävä materiaali on englanninkielistä. Opiskelijat keräävät itselleen kemian keskeisen sanaston, termien selitysluettelon, kirjoittavat yhden englanninkielisen työselosteen ja oppimispäiväkirjan. Lisäksi on mahdollisuus pitää suullisesti englanninkielinen esitelmä jostakin kemiaan liittyvästä aiheesta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 2. tai 3. vuosi. 33

34 BIOLOGIA (BI) Kurssien suoritus Kurssi 1 suoritetaan ensimmäisenä ja sen jälkeen suoritusjärjestys on seuraava: Kertauskurssi BI12 suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilaskoetta. Kursseja BI11, BI13, BI14 ja BI17 ei järjestetä joka vuosi. Luonnontiedelukiolaisille valinnaisesti pakollisia ovat kurssit 3 ja 6. Kursseja BI6-BI17 ei voi suorittaa itsenäisesti. Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Käsitellään elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä, luonnon monimuotoisuuden ilmenemistä, evoluutiota ja ekosysteemien keskeisiä toimintaperiaatteita. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Käsitellään solun merkitystä elämän perusyksikkönä, solun energiataloutta, toiminnan ohjaamista ja lisääntymistä. Lisäksi perehdytään perinnöllisyyden perusteisiin ja sen merkitykseen evoluutiossa. Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. tai 2. vuosi. Syventävät kurssit 3. Ympäristöekologia (BI3) Kurssilla käsitellään ekologista tutkimusta, elollisen luonnon monimuotoisuutta, ekologisia ympäristöongelmia, Suomen luonnon haavoittuvuutta ja kestävää tulevaisuutta. Numeroarviointi. Suoritusvuosi vapaa. luonnontiedelukion valinnaisesti pakollinen kurssi 4. Ihmisen biologia (BI4) Kurssilla käsitellään ihmisen soluja ja kudoksia, elimistöjen rakennetta, toimintaa ja merkitystä, elintoimintojen säätelyä, ihmisen lisääntymistä ja elämänkaarta, 34

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT LYHENNE NIMI TYYPPI VUOSITASO ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi ÄI2 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016

TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016 TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio KURSSISELOSTEET lukuvuodelle 2016 2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion lukuvuonna 2016 aloittaville Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305,

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 ÄIDINKIELI Kaikilla pakollisilla kursseilla (1-2. luokka) yhteinen tekstikirja: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016.. ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Särmä

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN )

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN ) ÄIDINKIELI tunnus nimi kirjan nimi kustantaja ISBN-numero materiaali ISBN-numero tai muu tunnistetieto ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus (OPS 2016) ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (OPS 2016) ÄI 3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2019 2020 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0 2016 1. BI2 BIOS

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja taito lukea tekstejä kehittyy. Opitaan jäsentämään viestintäympäristöä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2019-2020 OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta. Jos haluat muuttaa vielä

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2018 2019 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Sisällysluettelo sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 8 Englanti 10 Ruotsi 12 Saksa 14 Ranska 18 Venäjä 22 Espanja

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Boldatut kirjat saa jokainen lainaan koulun kirjastosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Äidinkieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2018 2019 Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi! Jos valitset kursseja muista

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ]

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2018-2019] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: ÄIDINKIELI ÄI01-06 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-28914-2 ÄI01-06 Jukola: Kielikirja Sanoma Pro 978-952-63-0375-8

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot