Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä."

Transkriptio

1 Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

2 Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava määrä teknistä informaatiota ja dokumentteja, joista muodostuu käytännön tietoa siitä kuinka laitos on suunniteltu, rakennettu, otettu tuotannolliseen käyttöön ja kuinka ylläpito toimii. Jo se, että sinulla on teoreettinen tieto siitä, että kaikki tämä on tehty hyvin ja laitos toimii suunnitellusti ilman käyttökatkoja, on erinomainen asia. Mutta entäpä jos sinulla ja henkilöstölläsi olisi käytössäsi yksi täysin integroitu järjestelmä, johon kaikki tuotantolinjan elinkaaren aikainen käytännön tieto olisi tallennettu. Ja mitä jos tämä tieto olisi aina ajan tasalla ja nopeasti löydettävissä? ALMA -järjestelmä säilyttää ja organisoi kaiken tuotantolaitoksen elinkaaren aikana syntyneen teknisen dokumentaation ja tapahtumat yhteen aina ajan tasalla olevaan järjestelmään. Kriittisen tiedon ajantasaisuus sekä tiedon kulun tehostuminen ja nopea saatavuus vähentävät mm. tuotantokatkoksia ja lyhentävät niitä. Kun otat ALMA -järjestelmän käyttöön heti projektin alussa, vähennät investoinnin riskejä huomattavasti, koska riskit aikataulun pettämiselle ja laitoksen tuotannollisen käyttöönoton viivästymiselle pienenevät. ALMA -järjestelmä varmistaa myös, että laitoksen elinkaaren aikana syntynyt korvaamattoman arvokas tieto on käytössäsi seuraavissa projekteissa. Siksi se on investointi sekä tuotantolaitoksen ajaksi että seuraaviin projekteihin. ALMA -järjestelmä ei pelkästään säilytä korvaamatonta tietoa, vaan myös välittää sen reaaliaikaisesti sitä tarvitseville osapuolille. Tietämyksen määrä Seuraava projekti Hankintaselvitys ALMA tallentaa ja siirtää lisääntyvän tiedon Suunnittelu Projektointi Asennus Käyttöönotto ja luovutus ALMA tietämyksen hallinta Ylösajo Menetetty tietämys Puutteellinen tietämyksen hallinta Kunnossapito Tuotannollinen käyttö Investointi sekä tuotantolaitoksen koko elinkaaren ajaksi 30 % säästö projektin johdossa ja suunnittelussa että seuraaviin projekteihin. Kaikki tekninen tieto ja tapahtumat yhdessä järjestelmässä. Etätyön antamat hyödyt sekä kunnossapidossa että projekteissa Voi laajentua osaksi konsernijärjestelmää. Vähentää tuotantokatkoja ja nopeuttaa niistä selviytymistä. Mahdollistaa siirtymisen täysin paperittomaan dokumentointiin.

3 Haluaisitko hyötyä itse investoinnistasi? Tuotantolaitoksen rakentaminen tai kehittäminen on kaiken muun lisäksi mittava taloudellinen sijoitus teknisen tiedon ja osaamisen hallintaan. Jo suunnitteluvaiheessa tarvitaan runsaasti käytännöllistä tietoa, kuinka laitos saadaan tehokkaaseen tuotantoon. Laitoksen käyttöönotto on kallein ja kriittisin vaihe, jolloin tiedon saatavuus on avainasioita. Ylösajon jälkeen tuotantovaiheeseen siirtyneessä laitoksessa tuotetaan jatkuvasti valtava määrä teknistä tietoa. Mitä ajattelet siitä, että tämä korvaamattoman arvokas tieto on usein ulkoistettu muiden kuin laitokseen investoinnin tehneen haltuun? Monesti tämä tieto on myös ripoteltu useiden eri käyttäjien hallinnoimiin ja hajallaan oleviin tietokantoihin. Osaaminen ja tieto ovat omaisuuttasi - tiedätkö kuka niitä käyttää ja mihin? Ihmisten tai yhteistyökumppaneiden vaihtuessa omistajalle jää pahimmassa tapauksessa jäljelle vain seinät muiden päästessä hyödyntämään laitoksessa syntynyttä tietoa ja osaamista. ALMA -järjestelmä varmistaa, että arvokas tieto ja osaaminen pysyvät hallinnassasi tuotantolaitoksen koko elinkaaren ajan. ALMAn ansiosta investoinnit uusiin projekteihin pienenevät, sillä jo kertaalleen syntynyt tieto on täysin omistuksessasi eivätkä muut pääse hyötymään sijoituksestasi. ALMA lisää yrityksesi tietoturvaa merkittävästi, koska tiedot ovat heti saatavilla kun niitä tarvitaan, ja tietoja voivat käsitellä vain ne, joille siihen on annettu oikeus. Lisäksi kaikki tehdyt muutokset voidaan aina havaita ja muutoksen tekijä voidaan jäljittää. Kriittinen tieto on aina turvassa ulkoisilta uhilta. Investointi tietoon omassa hallussa Investoinnit tuleviin projekteihin pienenevät Muut eivät pääse hyötymään sijoituksestasi Säästät aikaa - siis rahaa Tietoturva kasvaa 20 % ajan säästö kunnossapitotöissä tehokkaan dokumentaation ansiosta

4 Menetetty tieto on menetetty kilpailukyky Valjasta tieto kilpailukyvylle Kuinka muuttaa tuotantolaitoksessa syntyvät tuhannet gigabitit dataa päätöksentekoa tukevaksi ja tuotantoa tehostavaksi käytännölliseksi tiedoksi. Tämä kysymys häiritsee monien tulosvastuussa olevien johtajien yöunia. He ymmärtävät tuon valtavan tietomäärän potentiaalin, mutta eri järjestelmistä tulviva tieto enemmänkin vaikeuttaa kuin helpottaa päätöksentekoa. Johtoa häiritsee myös eri tietokantoihin hajotetun ja eri käyttäjien hallussa olevan tiedon ja osaamisen menettäminen. He tietävät myös, että olemassa olevan tiedon ja osaamisen tehokas hyödyntäminen nostaisi laitoksen kilpailukykyä merkittävästi. ALMA -järjestelmä varmistaa, että tuotantolaitoksen elinkaaren aikana syntynyt korvaamaton tieto ja osaaminen ei katoa organisaatiosta, vaan se on yhdessä järjestelmässä kaikkien sitä tarvitsevien käytössä reaaliaikaisesti. ALMA -järjestelmä on ollut edelläkävijä kehittäessään ratkaisuaan. Samalla sen käyttäjät pysyvät edelläkävijöinä ALMAn ansiosta. Optimoi tiedonkulun Auttaa tuotantohenkilöstöä keskittymään työn tuottavuuteen. Yhtenäistää työtapoja Parantaa kilpailukykyä 50 % säästö muutos- ja ylläpitosuunnittelutyössä

5 Yhdistä tietosaarekkeet kaikki tieto samassa järjestelmässä Erillisenä ja yhdistettynä - helppo ottaa käyttöön ja käyttää Organisaatioilla on käytössään lukuisia sovelluksia ja erilaisia tietojärjestelmiä. Eri tarkoituksiin tarvittu tieto on tallennettu eri järjestelmiin, ja niiden lukemiseksi tarvitaan eri sovelluksia. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yksittäisen arvokkaan tiedon saanti on käytännössä mahdotonta tai se käy hitaasti. Yrityksen kannalta epäonnistunut järjestelmäintegraatio on erittäin kallista, ja seurauksena voi olla suuriakin virheitä vanhentuneen ja virheellisen tiedon takia. Onnistunut järjestelmäintegraatio estää erillisten tietosaarekkeiden muodostumisen ja mahdollistaa isojen järjestelmien tietojen ja toiminnan vuorovaikutuksen. Tiedonkulku on varmistettu, ja liittyminen toisiin sovelluksiin ja järjestelmiin on helppoa. Automaattinen tiedonsiirto säästää aikaa, ja tiedon ajantasaisuus sekä ristiriidattomuus varmistavat, että kaikilla on aina käytössään viimeisin ja oikea tieto. ALMA -järjestelmä on joustavien rajapintojensa ansiosta integroitavissa muihin yrityksen järjestelmiin ja toiminnanohjaukseen. ALMA -järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja se on helppokäyttöinen. Oletko koskaan miettinyt kuinka paljon tietojärjestelmän hyvä käytettävyys säästäisi aikaa ja tehostaisi toimintaa? Kuinka paljon turhaa työtä yrityksessäsi tehdään jäykän tai heikosti käytettävän tietojärjestelmän vuoksi tai kuinka paljon niiden käyttöä vältetään? Kriittinen tieto yhdessä järjestelmässä Automaattinen tiedonsiirto säästää aikaa Tieto on aina ajantasaista ja ristiriidatonta Integroitavissa muihin järjestelmiin Helppo ottaa käyttöön ja käyttää 90 % säästö kone- ja laiterekisterin muodos tamisessa, mikäli tietokanta rakennetaan valmiiksi suunnittelun aikana.

6 Kokonaisratkaisuksi tai ohjelmistomoduuleina ALMA -järjestelmä sisältää ohjelmistoratkaisut tuotantolaitoksen koko elinkaaren ajaksi aina projektin esisuunnittelusta, suunnitteluun sekä yllä- ja kunnossapitoon. ALMA tuoteperhe myös osana konsernijärjestelmää Kokonaisratkaisun lisäksi ALMA voidaan jakaatarpeen mukaan moduuleihin, joilla voidaan tehostaa yksittäisiä osa-alueita. Niin ohjelmiston ydin, teknisen tiedon ja dokumentaation hallintajärjestelmä kuin suunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmät toimivat joko yhdessä tai itsenäisesti. Suunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmät mahdollistavat aina tiedon ja dokumentaation hallinnan. Valitsit minkä tahansa moduulin, järjestelmää ja sen toiminnallisuuksia voidaan laajentaa helposti milloin tahansa, koska paljon oleellista laitostietoa on jo valmiina järjestelmässä. Palveluihimme kuuluu luonnollisesti ohjelmistojen sujuvan käyttöönoton varmistaminen, ohjelmistokehitys, ylläpito, tuki ja koulutus. Käytettävyyden varmistava moderni ja joustava sovellusarkkitehtuuri Modulaarisuus Integroitavuus Skaalautuvuus - pienelle laitokselle tai konsernin useammalle toimipaikalle Yhtenäistää konsernitasolla tekniset ratkaisut ja työtavat

7 Liity ALMAn kasvavaan joukkoon! ALMA -järjestelmää ja sen mahdollistamia ratkaisuja on kehitetty 25 vuoden ajan yhteistyössä asiakkaiden ja tietoliikenne- sekä teollisuusalan yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille on siten kehittynyt vahva osaaminen teollisuuden projektitoiminnasta, automaatio- ja sähköistyssuunnittelusta, prosessi- ja mekaanisesta suunnittelusta sekä kunnossapidosta. ALMA - käyttäjiä on teollisuudessa yli noin 300 yrityksessä ja 46 maassa. Mikäli haluat liittyä kasvavaan ALMA -käyttäjien joukkoon asiantuntijamme tulevat mielellään kartoittamaan suunnittelunne, tiedonhallintanne tai kunnossapitonne nykytilan. Kartoituksen jälkeen esitämme ratkaisuehdotuksemme, mitä voimme havainnollistaa ja syventää asiakasdemon tai laajemman pilotin kautta. Näin varmistamme ALMA -järjestelmäratkaisun sopivuuden ja hyödyt toiminnassanne. Kun olet valinnut ainutlaatuisen ALMA -järjestelmän yrityksesi teknisen tiedon ja tapahtumien elinkaariaikaiseen hallintaan yhteistyömme tiivistyy entisestään. Palvelumme kattavat ohjelmistojen käyttöönoton, kehityksen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen. Tarjoamme myös käyttöönne projektoinnin ja ylläpidon tiedonhallinnan asiantuntijapalveluita, ratkaisukirjastoja ja tietokantahotellipalveluja. CREAMEDIA ALMA Consulting Oy ipark I Vaasantie 6 I FI Kokkola, FINLAND I Puh I I

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta ON-BOARDING TOOL INCLUDED R E A D

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Moderni puheviestintäratkaisu. operatiivista johtamista. Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony. Case-esittely

Moderni puheviestintäratkaisu. operatiivista johtamista. Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony. Case-esittely Moderni puheviestintäratkaisu tehostaa operatiivista johtamista Puolustusvoimille Lotus Sametime Unified Telephony Case-esittely Lähtökohta Puolustusvoimat tarvitsi operatiivista johtamista varten tehokkaan,

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot