TYÖMAAREKISTERI- JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖMAAREKISTERI- JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS"

Transkriptio

1 Suomen Tilaajavastuu Oy LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja Espoo TYÖMAAREKISTERI- JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus Vänrikinkuja Espoo Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Tilakeskus ( Asiakas ) Y-tunnus PL Helsingin kaupunki 2. Sopimuksen tarkoitus ja pääasiallinen sisältö Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan oikeudesta käyttää Työmaarekisteri- ja raportointipalveluja ( Palvelut ). Työmaarekisteri-palvelu on tarkoitettu yrityksille verotusmenettelylain tarkoittamaan rakennustyömaiden urakka- ja työntekijätietojen keräämiseen, välittämiseen ja raportointiin Verohallinnolle Suomessa sekä kolmansille tämän sopimuksen ehdoilla. Palvelu muodostaa lisäksi rakennustyömaalla tai yhteisellä rakennustyömaalla toimivien Palvelua käyttävien yritysten välille yhteisen tietovaraston, jota yritykset voivat käyttää välittääkseen toisilleen verotusmenettelylain vaatimia tietoja. Palvelussa työmaatietojen kohdennus tapahtuu Työmaaavaimella, joka on tietyn rakennustyömaan yhteinen julkinen tunniste. Työmaarekisteri-palvelun käyttö liittyy kiinteästi ST:n tarjoamaan Ilmoita-palveluun. Ilmoita-palvelu on maksuton ST:n tarjoama palvelu veronumerolain mukaiseen työnantajatietojen ilmoittamiseen tilaajille ja veronumerojen rekisteröintiin rakennusalan veronumerorekisteriin. Osa Työmaarekisteri-palvelussa hyödynnettävistä tiedoista (työnantajatiedot, työntekijätiedot) kerätään Ilmoita-palvelussa, ja Ilmoita-palvelun käyttö on välttämätöntä kaikille Työmaarekisteri-palvelun käyttäjille. Raportointipalvelut sisältävät Urakkaraportointi-palvelut. Urakkaraportointi-palvelun avulla hoidetaan verotusmenettelylain mukainen urakkahintojen ja urakkalaskujen raportointi Verohallinnolle. ST:n tarjoamat palvelut pitävät sisällään tiedon keräämiseen, välittämiseen ja raportointiin tarvittavia ohjelmistoja ja palveluita. Palvelut sisältävät valmiit toiminnot, joiden avulla tiedon manuaalinen kerääminen ja raportointi verotusmenettelylain mukaisesti on mahdollista. Lisäksi Palvelu mahdollistaa vakiorajapintojen käytön. Niiden avulla asiakas voi omalla kustannuksellaan toteuttaa integraatioita ja automaatioita tietojen käsittelyyn. Palvelujen varsinainen tietosisältö on palvelujen käyttäjien palveluun syöttämää, eikä ST vastaa palvelun tietosisällön virheistä tai puutteellisuuksista. ST vastaa palvelusta muutoin erillisen palvelutasosopimuksen (liite 2) mukaisesti. ST vastaa siitä, että palvelut vastaavat viranomaisten vaatimuksia tietojen käsittelyn ja raportoinnin osalta.

2 2(12) Tätä sopimusta solmittaessa Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelut eivät ole vielä kaikilta osin tuotannossa. Palvelujen aikataulun mukainen valmistuminen on liitteen 3 mukaisesti. ST pyrkii eri keinoin täyttämään valmistumispäivämäärän. Mikäli ST ei kuitenkaan jostakin syystä pysty tarjoamaan Palveluja tuolla aikataululla, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. ST ei ole tällaisessakaan tilanteessa vastuussa Asiakkaan epäsuorista tai suorista vahingoista. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan tilaajavastuu.fi ja veronumero.fi yleisiä käyttöehtoja, jotka ovat jatkuvasti saatavissa osoitteessa: (liite 6). 3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaalla on tämän sopimuksen nojalla oikeus käyttää Palveluja Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Tilakeskuksessa, y-tunnus Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluja omassa sisäisessä toiminnassaan. Asiakkaan tulee nimetä yksi Palvelun pääkäyttäjä, joka toimii yhteyshenkilönä ST:lle. Sopimuksesta tiedotetaan Asiakkaan toimesta koko Asiakkaan henkilöstölle. Asiakkaan velvollisuutena on ylläpitää tietonsa ajantasaisena Ilmoita-palvelussa. Ilmoitapalvelun tietojen perustuessa palvelun käyttäjien syöttämään tietoon, on ensiarvoisen tärkeää pitää tiedot ajan tasalla. 4. ST:n oikeudet ja velvollisuudet 5. Voimassaolo ST varaa oikeuden poistaa Palveluihin kiinteästi liittyvästä Ilmoita-palvelusta selvästi virheellisiä tai palvelun käytölle haitallisia tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi pilailu- tai vahingoittamismielessä syötetyt virheelliset tiedot. ST:lla on oikeus esittää tieto Asiakkaan asiakassuhteesta ja Asiakkaan nimi referenssinä yksittäisissä kahdenvälisissä kanssakäymisissä kolmansien tahojen kanssa. ST:lla ei ole oikeutta esittää tietoa Asiakkaan asiakassuhteesta ja Asiakkaan nimestä yleisesti ja julkisesti esimerkiksi internet-sivuillaan. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa yhden vuoden. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana / vuoden kerrallaan entisin ehdoin ellei jompi kumpi osapuoli halua sitä muuttaa. Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa kirjallisesti 90 päivän irtisanomisajalla syytä ilmoittamatta. ST ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen päättyessä, jollei ST ole rikkonut tätä sopimusta törkeällä tavalla. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi. 6. Sopimuksen yhteyshenkilöt

3 3(12) Asiakkaan yhteyshenkilö/ viraston/liikelaitoksen yhteyshenkilö: Jarmo Karvinen tietohallintavastaava Toimittajan yhteyshenkilö: Miika Sipilä avainasiakkuuspäällikkö Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle sähköpostilla tai kirjallisesti. 7. Hinta, laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Palvelujen hinta määräytyy Palvelujen tason/lisenssin mukaan, kuten kulloinkin voimassa olevassa ST:n hinnastossa on selostettu. Palvelujen hinta määräytyy Palvelujen tason/lisenssin mukaan, kuten kulloinkin voimassa olevassa ST:n hinnastossa on selostettu. Asiakkaan kanssa on sovittu Rajaton-tason mukaiset lisenssit Työmaarekisteri ( euroa)- ja Urakkaraportointi (8 000 euroa) -palveluista. Vuosimaksu on siten yhteensä euroa (alv 0%). Laskutus tapahtuu siten, että ensin laskutetaan osuus euroa ja tammikuussa 2015 vuoden osuus euroa. Aikataulusta, käyttöönottokoulutuksesta ja tuesta sovitaan myöhemmin erikseen Asiakkaan ja ST:n kanssa. Tarvittaessa on Asiakkaan ja ST:n kanssa sovittavissa lisäpalveluina erilaisia tukipalveluja hinnaston (Liite 4) mukaisesti. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa. Laskutus tapahtuu vasta kun palvelut ovat tuotannossa. Maksuehto on 30 päivää netto laskettuna laskun saapumispäivästä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. Laskutus: Verkkolaskuosoite (Ensisijainen laskutustapa) Operaattori: BasWare Oyj Välittäjän tunnus: BAWCFI22 Verkkolaskuja voi lähettää ilmaiseksi osoitteessa Laskutusosoite

4 4(12) 8. Muut ehdot Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Tilakeskus / Ostolaskut PL Helsingin kaupunki Tämä sopimus liitteineen muodostaa osapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan ja kumoaa kaiken aiemman osapuolten välisen kommunikoinnin. 9. Sopimuskappaleet, soveltamisjärjestys, paikka ja aika Tämä sopimus liitteineen (1-5) on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Mikäli tämän sopimuksen ja sen liitteiden ehdot ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ensisijaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Liitteiden keskinäinen soveltamisjärjestys määräytyy niiden numeroinnin mukaan. Paikka ja aika: Suomen Tilaajavastuu Oy Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Tilakeskus Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy Arto Hiltunen tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki LIITTEET: 1. Palvelutasosopimus 2. Käyttöehdot 3. Käyttöönottoaikataulut 4. Hinnasto 5. tilaajavastuu.fi ja veronumero.fi yleiset käyttöehdot (linkki)

5 5(12) Liite 1: Palvelutasosopimus Versio Suomen Tilaajavastuu Oy (jäljempänä palveluntarjoaja ) toimittaa veronumero.fi -palveluja ( palvelut ), jotka ovat saatavana osoitteessa Tämä palvelutasosopimus ( SLA-sopimus ) täydentää palveluntarjoajan ja Helsingin kaupungin (jäljempänä asiakas ) välistä Työmaarekisteri-, Urakkaraportointi- ja Työntekijäraportointipalvelujen palvelusopimusta. 1. PALVELUTASO Palveluntarjoajan tavoitteena on tarjota palveluja korkealla saatavuustasolla. Korkeatasoisen palvelun toimittamiseksi palveluntarjoaja tekee ylläpitotoimia jotka saattavat hetkellisesti heikentää palvelun saatavuustasoa. Seuraavat tehtävät heikentävät palvelun saatavuutta: 1) Palvelun ylläpito Palveluntarjoaja pyrkii suorittamaan ylläpitotoimia palvelimille kerran viikossa pääsääntöisesti perjantaisin klo 16 jälkeen. Ne voivat heikentää palvelun saatavuutta tai aiheuttaa palvelukatkoksia. Palveluntarjoaja voi tehdä ylläpitotoimia myös viikonloppuisin ja yöaikaan kello välillä. Mikäli palveluntarjoaja tietää, että ylläpitotoimi heikentää merkittävästi palvelun saatavuutta tai estää kokonaan palvelun käytön, ylläpitotoimesta tiedotetaan kaksi päivää ennen kyseisten ylläpitotoimien suorittamista. Tiedottaminen tapahtuu palvelun käyttöliittymässä. Lisäksi palveluntarjoajan tietokannalle suoritetaan automaattinen tietokannan varmuuskopiointi kerran päivässä yöaikaan. Tietokannan varmuuskopiointi saattaa heikentää palvelun saatavuutta. Palveluntarjoaja ei tiedota asiakkaille erikseen varmuuskopioinnista ja sen mahdollisista vaikutuksista palvelun saatavuuteen. 2) Muut ylläpitotoimet Palveluntarjoaja saattaa toteuttaa myös muita suunniteltuja ylläpitotoimia. Palveluntarjoaja tiedottaa asiakkaille muista ylläpitotoimista, jotka voivat heikentää palvelun saatavuutta, viimeistään kaksi päivää ennen kyseisten ylläpitotoimien suorittamista. Tiedottaminen tapahtuu palvelun käyttöliittymässä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä kriittisiä ja kiireellisiä ylläpitotoimia palvelun saannin takaamiseksi. Näistäkin toimista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta aina se ei ole mahdollista. 3) Asiakaspalvelu ja virheistä ilmoittaminen Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa arkisin klo 8:00-16:00 puhelimitse numerossa (1,53 eur/min + pvm). Sähköpostitse ja chatin kautta asiakaspalvelua saa arkisin klo 9:00-17:00. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite tilaajavastuu.fi-asioissa on ja veronumero.fi-asioissa Asiakaspalvelumme on kiinni Suomen kalenteriin merkattujen lomapäivien aikana.

6 6(12) 2. KUVAUKSET KIIRELLISYYSTASOISTA JA HÄIRIÖISTÄ PALVELUISSA: Kiireellisyystaso Kuvaus häiriöstä Esimerkki häiriöstä 1 Palvelussa on häiriö joka estää Asiakas ei pääse käyttämään palvelun käytön kokonaan. palvelua tai mitään sinne 2 Palvelu toimii, mutta siinä on merkittäviä häiriöitä jotka haittaavat käytettävyyttä. 3 Palvelussa olevat häiriöt tai viat heikentävät palvelun käytettävyyttä täydessä laajuudessa. 4 Palvelussa on joitakin pienempiä vikoja tai häiriöitä syöttämäänsä tietosisältöä. Asiakas pääsee käyttämään palvelun sisältöä, mutta ei voi käyttää palvelua, koska useimmat sen toiminnoista eivät ole häiriön takia käytettävissä. Asiakas ei voi suorittaa joitakin tehtäviä, mutta pystyy muokkaamaan palveluun tallentamaansa tietosisältöä. Palvelun käytettävyystaso on hidastunut tai siinä on vika, joka ei estä palvelun käyttämistä Seuraavat vastaus- ja korjausajat ovat voimassa, mikäli asiakkaalla on voimassaoleva palvelusopimus veronumero.fi-palveluista (Työmaarekisteri, Vahti, Raportointi-palvelut): Kiireellisyys Ensimmäinen vastaus Ongelman korjaus tai kierto 1 4 tunnin sisällä 3 työpäivän kuluessa 2 10 tunnin sisällä 3-5 työpäivän kuluessa 3 48 tunnin sisällä 7 työpäivän kuluessa 4 48 tunnin sisällä Mahdollisimman pian, aikataulu palveluntarjoajan päätettävissä Kiireellisyystason arvioinnin tekee asiakas ja ilmoittaa sen sähköpostilla tai puhelimitse kiireellisyystasosta riippuen. Jos asiakas ja palveluntarjoaja ovat erimielisiä kiireellisyystasosta, palveluntarjoajan kanta ratkaisee. Jos kiireellisyystason 1 ongelma on aiheuttanut asiakkaalle raportointivirheen, josta valvova viranomainen sakottaa heitä, on asiakas oikeutettu 50 % hyvitykseen palvelusopimuksen kolmen kuukauden hinnasta. Muissa kiireellisyysasteissa tavoite on 80 % ratkaisuista annetun tavoiteajan puitteissa. Mikäli 80% tavoite muissa kiireellisyysasteissa ei toteudu, asiakas on oikeutettu 20 % hyvitykseen palvelusopimuksen kuukausihinnasta. Mikäli kiireellisyystaso on luokkaa 1, tulee asiakkaan olla puhelimitse yhteydessä palveluntarjoajaan. Mikäli asiakas arvioi kiireellisyystasoksi 2, 3 tai 4 luokan, tulee yhteydenotto tehdä sähköpostitse. Häiriön/virheen kiireellisyystaso on hyvä ilmoittaa sähköpostin otsikkokentässä. Palveluntarjoaja antaa hyvityksen ainoastaan, mikäli virhe tietojen välityksessä johtuu yksin palvelusta. Palvelun tietosisällön osalta, mikä on asiakkaan syöttämää, palveluntarjoaja ei ota vastuuta. Palvelu toteutetaan yhteistyössä usean rekisterin ja toimijan kanssa (esim. Kaupparekisteri ja Verohallinto). Kolmansilla osapuolilla on omat vasteaikansa, jotka vaikuttavat palveluun. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta kolmannen osapuolen virheistä/häiriöistä/viiveistä, jotka saattavat estää palvelun käytön osin tai kokonaan tai hidastaa sitä.

7 7(12) Palveluntarjoaja ei myöskään ota vastuuta virheistä/häiriöistä, jotka johtuvat asiakkaan tai asiakkaan toimittajan omasta ICT-ympäristöstä taikka mistään Internetin tai muun tietoliikenteen viiveestä tai viasta. Asiakkaan velvollisuutena on päivittää mm. omat Internet-selaimensa vastaamaan palvelun ympäristöä. Mikäli virhe/häiriö johtuu palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä (force majeure), palveluntarjoaja ei ota siitä vastuuta. Näissäkin tapauksissa palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan asiakasta mahdollisimman pian ja kertomaan korjausaikataulun. Tekninen tuki koskee ainoastaan palvelun tavanomaista käyttöä. Tekninen tuki ei sisällä asiakkaiden omien palveluintegraatioiden suunnittelua. Palveluintegraatioiden suunnittelusta on mahdollista sopia palveluntarjoajan kanssa erikseen. Hyvitys toteutetaan siten, että asiakkaalle asetettavasta seuraavasta/seuraavista laskusta/laskuista vähennetään hyvityksen määrä. Asiakkaalle ei kuitenkaan koskaan aseteta miinusmerkkistä laskua. Hyvitykset eivät koskaan kumuloidu eli yhdestä virhetilanteesta sen kestosta riippumatta saa asiakas vain yhden hyvityksen (vakavimman hyvitysasteen mukaan laskettuna). 3. TUKEA KOSKEVAT YLEISET EHDOT Palveluntarjoaja pyrkii kaupallisesti kohtuullisella tavalla vastaamaan asianmukaisesti lähetettyyn/soitettuun virhe/häiriöilmoitukseen yllä kuvattujen vastausaikojen kuluessa. Asiakkaisiin voidaan lisäksi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ongelmien ratkaisemiseksi. Mikäli häiriötä/virhettä ei saada ratkaistua tavoiteajassa, palveluntarjoaja antaa arvion korjausajasta ja pyrkii korjaamaan häiriön/virheen mahdollisimman pian. Asiakas vastaa itse kuluista, jotka mahdollisesti syntyvät, kun palveluntarjoaja kommunikoi asiakkaan sopimuskumppanin kanssa (esimerkiksi asiakkaan IT-palveluntarjoaja) tämän SLA-sopimuksen nojalla.

8 8(12) Liite 2: Käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin ST:n ylläpitämiin palveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Palvelua käyttävän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua. 2. Palvelun käyttäminen ja käyttäjätunnusten luonti Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusten luomista. Käyttäjä liittyy palveluun luomalla käyttäjätunnukset osoitteessa ja hyväksymällä siellä käyttöehdot itseään sitoviksi. ST voi lisäksi edellyttää käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjä valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnusten luomisen jälkeen käyttäjästä tulee pääkäyttäjä, jonka vastuulla on muiden käyttäjien hallinta ja lisääminen palveluun. ST:llä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot tämän luodessa käyttäjätunnuksen palveluun. ST:llä on oikeus estää Asiakkaalta maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun vastaavan painavan syyn vuoksi on perusteltua. 3. Palveluntuottajan vastuu ST ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista sillä poikkeuksella, että ST vastaa palvelun mahdollisista virheistä ja häiriöistä palvelutasosopimuksen mukaisesti. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. 4. Palvelun toimintojen muuttaminen ja palvelun käytettävyys ST:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta ST:n katsomasta perustellusta syystä. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan Asiakkaalle 2 kk etukäteen. ST vastaa palvelun toiminnasta, palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, keskeytyksistä ja toimintakatkoista ST:n ja asiakkaan välisen palvelusopimuksen sekä palvelutasosopimuksen mukaisesti. ST:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. 5. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia Asiakas saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään. Asiakkaalla on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten sopimuskauden aikana. Asiakkaan tulee huomioida

9 9(12) palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä erityisesti henkilötietolain 32 :n mukainen suojaamisvelvoite sivullisiin nähden. Tästä rajoituksesta huolimatta Asiakkaalla on aina oikeus käyttää materiaalia lain mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Asiakas ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei ST ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Sopimuksen päättyessä Asiakkaalla on oikeus itse tallentaa omat arkistot omaan käyttöönsä tai vaihtoehtoisesti tilata arkisto ST:ltä erillisesti sovittavan sopimuksen ja veloituksen mukaisesti. ST:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti. 6. Käyttäjätunnus ja salasana Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ST:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi. Saatuaan ST:n kuittauksen ilmoituksestaan Asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa. ST:llä on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt esim. tietoturva sitä edellyttävät. ST ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen. 7. Henkilötiedot Asiakkaan tulee antaa ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset käyttäjien henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista ST:lle. ST:lla on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Asiakkaan ja käyttäjien tiedot tallennetaan ST:n käyttäjärekisteriin. ST ei luovuta Asiakkaan tai käyttäjien tietoja kolmansille tahoille poislukien pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat viranomaispyynnöt. 8. Salassapito Salassapidon osalta sopimussuhteessa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Salassa pidettävä tieto tarkoittaa myös kaikkea sellaista ST:n Asiakkaalle luovuttamaa tai Asiakkaalla olevaa ST:n asiakirjamuotoista tai muuta tietoa, jonka ST on määrittänyt salassa pidettäväksi tai tällaiseksi tiedoksi merkinnyt tai jonka Asiakas tiesi tai olisi pitänyt tietää kuuluvan tällaisiin tietoihin ottaen kuitenkin huomioon, mitä edellisessä kappaleessa on sanottu julkisuuslain noudattamisesta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikki ST:n luovuttamat henkilötiedot katsotaan salassa pidettäväksi tiedoksi. Molemmat sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa saamansa salassa pidettävät tiedot ja aineistot. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen sekä olemaan luovuttamatta tietoja kolmannelle ilman sopimusosapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

10 10(12) 9. Tietoturva ja ICT-varautuminen Valtioneuvoston asetuksen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) mukaisesti Asiakkaalla on velvollisuus täyttää asetuksen mukainen tietoturvallisuuden perustaso. VAHTI 2/2010 -ohjeessa annetaan tarkempia ohjeita tietoturvallisuusasetuksen toimeenpanosta viranomaisille ja VAHTI 3/2011 toimittajille. Lisäksi noudatetaan VAHTI 2/2012 mukaisia ICT-varautumisen vaatimuksia. Tämän sopimuksen kohteena olevalta toimeksiannolta edellytetään tietoturvallisuuden perustason toteutumista. ST:n tulee täyttää sopimuksen allekirjoitushetkellä tietoturvallisuusasetuksen ja VAHTI 3/2011 ohjeiden perusteella palvelun tuottajalle asetettavat perustietoturvatason vaatimukset. Tietoturvatason lisäksi sopimuksen kohteena olevalta toimeksiannolta edellytetään ICT-varautumisen perustason toteutumista. ST:n tulee täyttää sopimuksen allekirjoitushetkellä VAHTI 2/2012 ohjeen perusteella palvelun tuottajalle asetettavat perustason vaatimukset. ST vastaa palvelun tietoturvasta perusturvatason (VAHTI 3/2011) mukaan. Asiakas tulee osana organisaationsa toimintatapojensa kehittämistä siirtymään toimittajakohtaisiin tietoturvasopimuksiin, mikä koskee myös tätä ST:n ja Asiakkaan välistä sopimussuhdetta. Asiakas tiedottaa ST:ta toimittajakohtaisen tietoturvasopimuksen solmimisen aikataulusta. Mikäli uusi tietoturvasopimus aiheuttaa ST:lle kustannuksia, on niistä neuvoteltava ST:n kanssa erikseen. 10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille. Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 11. Palvelusta perittävät hinnat Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan kyseisen palvelun mahdollinen hinta. Palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. ST varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 2 kk etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivään. 12. Maksaminen Asiakas on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskulla tai muulla palveluntarjoajan ilmoittamalla tavalla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta ST:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta ST:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. ST:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. ST:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. ST:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

11 11(12) 13. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus Asiakas on velvollinen korvaamaan näiden käyttöehtojen, erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. ST ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja poislukien Palvelutasosopimuksen (liite 1) kuvaamat tilanteet. 14. Ylivoimainen este Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa ST:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa tai ennakoitavissa sopimuksentekohetkellä ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. ST ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista. 15. Käyttöehtojen muuttaminen ST on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Asiakkaalle sähköpostitse 2 kk etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi muutoksen voimaan tullessa. 16. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ST:n kirjallista suostumusta. ST:lla on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle. 17. Lainvalinta ja riidanratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli tässä ei onnistuta, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

12 12(12) Liite 3: Käyttöönottoaikataulu Ilmoita: kesäkuu 2014 Työmaarekisteri: kesäkuu 2014 Urakkaraportointi: elokuu 2014 Koulutus- ja käyttöönotto: erillisen sopimuksen mukaisesti Liite 4: Hinnasto TYÖMAAREKISTERI Työmaarekiste ri Alennus % Alennus Hinta/vuo si Koko Tasot yhteensä Rajaton % L % M % S % XS % URAKKARAPORTOIN TI Tasot ei rajoitettu kpl kpl kpl Yhteensä 8000/vuo si 3,50 + alv/kpl 4 + alv/kpl 4,50 + alv/kpl 5 + alv/kpl Hinta alkaen/vuosi Hinta enintään/vuo si , Työmaarekisterin hinnoittelu perustuu koko ketjussa olevien yksittäisten y-tunnusten määrään vuodessa. Urakkaraportoinnin hinnoittelu perustuu vuosittain työmaakohtaisesti lähetettävien raporttien määrään HUOM! Päätoteuttajat * Työntekijäraportoinnissa sama hinnoittelumalli kuin urakkaraportoinnissa * Työturvallisuuslain mukaisen henkilölistan, Vahdin, hinnoitteluun sovelletaan 30% alennusta Hinnasto palveluihin löytyy osoitteesta Liite 5: tilaajavastuu.fi ja veronumero.fi yleiset käyttöehdot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Yleiset käyttöehdot Versio 11.2015 1. Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja

Lisätiedot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Vaasan kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

TARJOUS 1.12.2014. Tarjoamme Teille Suomen Tilaajavastuu Oy -palvelukokonaisuuden oheisen tarjouksen mukaisesti.

TARJOUS 1.12.2014. Tarjoamme Teille Suomen Tilaajavastuu Oy -palvelukokonaisuuden oheisen tarjouksen mukaisesti. Janne Ojanperä Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, tilakeskus Tarjous Tarjoamme Teille Suomen Tilaajavastuu Oy -palvelukokonaisuuden oheisen tarjouksen mukaisesti. Vastaamme myös mielellämme kaikkiin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Yleiset käyttöehdot Versio

Yleiset käyttöehdot Versio Yleiset käyttöehdot Versio 11.2015 1. Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja

Lisätiedot

Yleiset käyttöehdot Versio

Yleiset käyttöehdot Versio Yleiset käyttöehdot Versio 11.2015 1. Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot