SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus...4 Referenssit...7 Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013 Blue Lake Communications...14 BLC Wireless...16 BLC Protie...18 BLC Turva...20 Case: Talentum...22 BLC-konserni 125 vuotta...24 Vuosi kuvina...26 Yhteistyötä ja tukea...28 Yhteystiedot...30

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS BLC:ssä on ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys MARTTI VOLOTINEN BLC-konsernin toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2013 BLC-konserni eteni positiivisissa merkeissä ja vahvistui selvästi vuonna Konsernin tuloskunto parani ja konserni jatkoi kuudetta vuotta peräkkäin kasvu-uralla. Vuoden päätavoite oli kannattavuuden parantamisessa. Toimintaympäristön sekä markkinatilanteen haastavuudesta huolimatta tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin. BLC-konsernin tilikauden voitto, liikevoitto, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto paranivat selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. BLC-konsernista on vuosien aikana tullut merkittävä valtakunnallinen toimija yritysten ICT- sekä Turvaratkaisupalveluissa. Nykypäivänä valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee yritysasiakkailta. Toimintaa on johdonmukaisesti laajennettu valtakunnalliseksi ja tällä on pystytty varmistamaan riittävän suuri asiakaspohja sekä kannattavuuden edellytykset eri liiketoiminta-alueille. BLC-konsernin tilikauden voitto parani +112 % vuonna 2013 ja edellisvuoden 369 k :n tilikauden voitto nousi 782 k :oon; vastaavasti liikevoitto kasvoi +62 % ja päätyi 812 k :oon. Mittavista uudistuksista ja panostuksista huolimatta konsernin omavaraisuusaste nousi noin 67 %:iin vuonna Liikevaihto on kasvanut vuoden 2007 noin 14,7 M :n tasosta yhtäjaksoisesti yhteensä +135 %, päätyen 34,4 M :oon vuonna Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. Savonlinnan alueella panostettiin ja investoitiin merkittävästi myös kuluttaja-asiakkaiden palveluihin, lanseeraamalla muun muassa uusi 60/20M ja nyt aivan uusimpana 100/100M laajakaistapalvelut, joissa on mukana myös huippunopeat paluukanavat. BLC-konsernin omistava Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY toteutti omistajajäsenilleen monipuolisia etuja ja palveluita vuonna Tämän lisäksi osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen osuuspääoman korkoa aina, kun siihen on taloudelliset edellytykset. TYHUJTULOKSELLISUUSIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONTUILILOISUUSOHUIKS SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIITVIPAJUK 4 5

4 REFERENSSIT Tänä päivänä BLC-konsernin muodostaa neljä vahvaa tukipilaria: Blue Lake Communications Oy on nykyaikaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja verkkopalveluita tarjoava yhtiö, BLC Wireless Oy tuottaa mobiilietähallinta- ja elinkaaripalveluita, BLC Turva Oy on erikoistunut sähköisiin turva- ja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin ja BLC Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita työasemille, virtuaalityöasemille ja palvelimille. Yhtiöiden kesken on paljon positiivisia synergiaetuja sekä kokonaisuutena ainutlaatuinen kombinaatio osaamista; tämä yhdistelmä mahdollistaa kasvun eväät BLCkonsernille myös lähitulevaisuudessa! BLC-konserni suuntaa vuoteen 2014 hyvistä lähtöasetelmista, mutta on hyvä pitää tuntosarvet ylhäällä ja muistaa, että ICT- sekä Turvaliiketoimintaympäristöt ovat suurten muutosten ja murroksen alla. Konsernin liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa, mutta hillitymmin kuin aikaisemmin. Koska kasvava ja valtakunnallinen BLCkonserni pystyy tarjoamaan työntekijöilleen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, on BLC-konsernin palvelukseen onnistuttu jatkuvasti saamaan uusia huippuosaajia eri puolille Suomea, mikä vuorostaan edesauttaa kasvun jatkumista myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutenaan konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kaikesta tästä suuret kiitokset kuuluvat asiakkaillemme ja koko BLC-konsernin henkilöstölle, jotka yhdessä ovat mahdollistamassa konsernin valoisan tulevaisuuden ja kasvun jatkumisen! Suuret kiitokset kuuluvat myös konsernin hallitukselle, jolla on ollut valmiutta jatkuvasti tehdä rohkeita yhtiötä uudistavia sekä eteenpäin vieviä päätöksiä. BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC KONSERNIN KEHITTYMINEN VUOSINA (M ) Liikevaihto 14,8 14,7 16,0 19,8 23,9 29,1 32,5 34,4 Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat meihin. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkealla tasolla. TYHUJHIUUDISTUVUUSDIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLW DIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUKIPILARITKIOOHUIKSFDDF 6 7

5 BLC-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSYHTEENVETO BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC-KONSERNIN LIIKEVOITON KEHITYS (M ) 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7-0, ,7-0,5 0,2 0,5 0,8 BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUMA MUUT PALVELUT ICT-PALVELUT 18 % 42 % 40 % TURVARATKAISUT BLC-KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE (%) 80% 60% BLC-KONSERNIN HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN (HLÖÄ) % 160 BLC-KONSERNIN STRATEGINEN JOHTORYHMÄ Hannu Väänänen, Mikael Nuotio, Martti Volotinen, Veli-Pekka Vähälummukka, Jukka Nevalainen. 20% 0% 70% 70% 66% 65% 67% TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD 8 9

6 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA (1000 ) MYYNTITUOTOT RAHOITUSLASKELMA (1000 ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot 788 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -98 Pitkäaikaisten lainojen nostot 220 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Tilikauden tuloksesta jaettu vähemmistöosinko -25 Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO TYHUJTULOKSELLISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDDFDA 10 11

7 TASE KONSERNITASE (1000 ) KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet osakkuusyrityksissä Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 1 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet SAAMISET PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset 1 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Laskennalliset verovelat Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset 1 13 Muut saamiset 6 8 Siirtosaamiset RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ TYHUJUOPINHIJKSKDFJIOPKIOPHURWEXTYREIHIWILKOKANNATTAVUUSIOOHUIKSFDDF 12 13

8 BLUE LAKE COMMUNICATIONS ASIAKASLÄHTÖISYYS, FOKUSOITUMINEN JA LAADUKKAAT PALVELUT OVAT BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY:N YTIMESSÄ radiomastojen tukiasemayhteyksien suuria nopeudennostoja tehtiin runsaasti, johtuen erityisesti mobiili-laajakaistapalveluiden nopeasta kehittymisestä. Blue Lake Communications Oy on muuttunut tätä kautta yhteisrakentaminen Suur-Savon viime vuosien aikana selvästi ketterämmäksi Sähkön kanssa on saanut uuden vaihteen. kaasti vastaamaan Liiketoimintaympäristö on muuttumassa yhä yhtiöksi kuin aikaisemmin. Yhtiö on uudis- markkinoiden muutok- pirstaloituneemmaksi. Alalle tulee pieniä no- tunut ja tehostunut lukuisilla eri tavoilla ja Yhtiön liiketoiminnat jakaan- siin ja luomaan jatkuvasti uusia peita toimijoita ja toisaalta suuret kasvavat. lisäksi yhtiö on pystynyt löytämään, yhdessä tuvat nykyisin Kuluttaja- ja kannattavia toimintamalleja sekä uusia Pärjätäkseen pitää olla nopea ja notkea. Blue asiakkaidensa kanssa, yhtiön sekä asiakkai- Yrityspalveluihin (jotka asiakkaiden hyväksymiä uusia tuotteita ja Lake Communications Oy on ollut joustava den kannalta olennaisen. yhdessä muodostavat ICT- palveluita. ja tehnyt laajasti yhteistyötä sekä ollut muka- liiketoimintaryhmän) sekä na useissa yhteistyöhankkeissa, joilla yhtiön Olemme kuunnelleet asiakkaitamme herkäl- Operaattoripalveluihin. Operaattoripalveluissa vuoden 2013 mark- verkon kapasiteettia on pystytty lisäämään lä korvalla sekä systemaattisesti muuttaneet kinatilanne oli haastava ja yllätyksellinen. kustannustehokkaasti ja samalla on voitu ja kehittäneet toimintaamme, perustuen asi- Kuluttaja- ja Yrityspalveluissa fokusoituminen Silti kehityimme positiivisesti sekä toimin- hyödyntää yhtiön aikaisempina vuosina te- akkailtaan saamaan palautteeseen ja asiakas- ydinosaamiseen jatkui myös vuonna nassa että taloudellisesti, liikevaihto kasvoi kemiä verkkoinvestointeja. tyytyväisyysmittauksiin. Yhtiö on tehnyt viime Teknisessä mielessä kehitys kohti nopeampia maltillisesti. vuosina lukuisia muutoksia toimintaansa ja laajakaistayhteyksiä jatkui, esimerkiksi talo- Yhtiön ehdottomia vahvuuksia tälläkin prosesseihin, lisätäkseen asiakaskohtaamis- yhtiöiden valokuituliittymiä otettiin käyttöön Kuluttajapalveluissa jatkoimme määrä- Blue Lake Communications Oy:n yksi tärkeim- Operaattoripalvelut pystyi solmimaan pitkä- toimialalla ovat pitkät, vankat perinteet ten määrää sekä parantaakseen asiakkaidensa kasvavalla vauhdilla; myös maksu-tv-palvelut tietoista etuasiakasmallin kehittämistä. mistä vahvuuksista kuluttaja- ja yrityspuo- aikaisia ja merkittäviä sopimuksia useiden ja hyvät suhteet kaikkiin alan toimijoihin. palvelutasoa. Lisäksi yhtiön on panostanut olivat kasvussa. Lisäksi yhtiö on parantanut Kaupankäynnin dynamiikkaan vaikutti po- lella on paikallisuus, joka on yhtiölle myös pääyhteistyökumppaneiden kanssa; tämä luo Operaattorikentässä ja tuotteissa teem- henkilöstön kouluttamiseen, jotta yhtiön verkon kyvykkyyttä ja siten varmistanut no- sitiivisesti myös uuden sukupolven BLC selvä kilpailuetu. Tästä vahvuudesta yhtiö hyvää liiketoiminnallista pohjaa myös vuo- me erittäin hyvää yhteistyötä muiden BLC- tietotaito olisi huippuluokkaa myös tulevai- peat ja luotettavat yhteydet, vaikka tietolii- Center, jonka roolia laajennettiin merkittä- haluaa pitää myös jatkossa kiinni sekä teh- teen Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana konsernin yhtiöiden kanssa. Myös yhteistyö suudessa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen kennemäärät kasvavat erittäin kovaa vauhtia. västi vuonna 2013 ja johon kaikki myymä- dä asiakkaille Helpon Olon eri tilanteissa, alan eri yhteistyöfoorumeilla, tämä varmistaa Finnet-yhtiöiden ja naapuriyhtiöiden kesken vuoden tasolla. lätoiminta keskitettiin. BLC Center palvelee aina kun asiakkailla on tarve asioida BLC:n sen, että tiedämme mitä kentällä ja mark- on tärkeää. Blue Lake Communications Oy panosti ja nykyisin laadukkaasti myös laajentunutta kanssa. Monista uhkista huolimatta, kaiken kinassa tapahtuu. Blue Lake Communications Oy on vahvista- investoi merkittävästi kuluttaja-asiakkaiden yritysasiakaskuntaa. kaikkiaan voisi arvioida, että lähitulevaisuus Operaattoripalvelujen tulevaisuus näyttää nut paikallisuutta ja yhteistyötä Savonlinnan palveluihin Savonlinnan alueella ja lanseerasi ICT-liiketoimintaryhmässä näyttää melko Merkittävimpänä muutoksena ja uudis- mielenkiintoiselta ja samaan aikaan haas- seudulla. Vuoden 2013 aikana yhtiön verk- muun muassa 60/20 M kaapelimodeemi- Maksu-TV- ja viihdepalvelut ovat kehittyneet vakaalta. tuksena Operaattoripalveluissa on liike- tavalta. Joka vuosi alalla tapahtuu merkit- koasennustoiminta ja verkkosuunnittelu on laajakaistapalvelun (BLC Kaapeli) sekä nyt suotuisasti viime vuosina ja uskomme, että toiminnan laajentuminen alkuvuodesta täviä muutoksia, jotka vaikuttavat asiakas- siirtynyt yhtiön oman henkilöstön käsiin. Tällä aivan uusimpana 100/100 M valo-laajakaista- hillitty kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Lukuisista onnistumisista huolimatta, ICT Kaakkois-Suomen alueelle. Blue Lake kuntaamme ja sitä kautta myös meidän tavalla yhtiö on pystynyt vastaamaan parem- palvelun (BLC Valo), joissa on mukana myös TV-palvelut tulevat siirtymään enemmän ja liiketoiminnan kokonaisliikevaihto laski hie- Communications Oy avasi uuden toimipis- toimintaamme. min asiakasvaatimuksiin ja kehittämään huippunopeat paluukanavat. enemmän internet-pohjaisiksi, koska asiak- man, joka johtui pääasiassa siitä, että kireä teen Haminaan ja perusti alueelle Kaakkois- televerkkoon perustuvaa liiketoimintaansa. kaat haluavat katsoa ohjelmia silloin, kun se kilpailu sekä hintaeroosio kiinteän verkon Suomen radioverkkourakointiyksikön. Uskomme kuitenkin kykyymme pärjätä sa- Lisäksi yhtiö solmi pitkäjänteisen yhteistyö- Myös yrityspuolella panostettiin yrityslaaja- itselleen parhaiten sopii. Siihen BLC:n tarjo- laajakaistapalveluiden sekä mobiili-laajakais- mansuuntaisilla toimintatavoilla jatkossakin. sopimuksen verkon rakentamisesta ja ylläpi- kaistaliittymiin sekä muihin monipuolisiin amat kiinteän verkon huippunopeat laajakais- tapalveluiden välillä jatkui vahvana. Yhtiö on Viime vuonna operattoripalveluiden liike- Vuodesta 2014 tulee jälleen mielenkiintoinen dosta Suur-Savon Sähkötyö Oy:n kanssa ja BLC-konsernin IT-palveluihin. tapalvelut antavat erinomaiset edellytykset. kuitenkin osoittanut, että se pystyy tehok- toiminta kehittyi melko perinteisesti, mutta Operaattoripalveluiden osalta. TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD PILSJUISDFGJHKÖIBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDLAADUKKAATAKVA 14 15

9 BLC WIRELESS ASIAKKAAT OVAT OTTANEET HYVIN VASTAAN UUDISTUNEEN KOKONAISVALTAISEN MOBIILIELINKAAREN HALLINTAPALVELUN BLC Wireless Oy:n mobiilielinkaa- Yhtiön liikevaihto on kasvanut nopeasti sanottu etähallinta on vain yksi komponentti me käyttäjille nopeampana ja parantuneena ratkaisuja sovellusten jaka- ren/etähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi vahvalla kasvu-uralla. Yhtiö on päivittänyt palvelu- ja tuoteportfoliotaan vuoden 2013 aikana. Uusi markkinan lähestymistapa jo useana vuonna peräkkäin. Kasvu jatkui voimakkaana ja oli noin +30 % liikevaihdon noustessa noin 3,1 M :oon vuonna Kasvun mahdollistivat yhtiön merkittävät asiakas- ja kumppanuussopimukset kuluneen vuoden aikana. tässä kokonaispalvelussa. Yhtiön vahvuuksia ovat alan pitkäaikaisin osaaminen Suomessa sekä joustava ja nopea reagointi alan muutoksiin. Tärkeänä tekijänä toiminnassamme ovat pitkäaikai- asiakaspalveluna. Nopeasta kasvusta huolimatta henkilöstömäärä BLC Wireless Oy:ssä pysyi entisellään. Tämän on mahdollistanut liiketoiminnan skaalautuvuus ja tuotepäivityksen yhteydessä miseen ja hallinnointiin liittyen. Yhtiön pääpaikka on Seinäjoella, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipaikat Savonlinnassa ja Espoossa. Palvelumme ovat valtakunnallisia ja asiakkaamme ovat laajalla alueella koko luotettavia mobiililaitteiden palveluratkaisuja. Pitkällä osaamisellamme pyrimme varmistamaan sen, että pystymme pitämään etumatkan sekä päivittynyt palvelu- ja tuoteportfolio ovat toimineet asiakkailla hyvin. Kilpailutilanne mobiililaitteiden etähallintamarkkinoilla on kiristynyt sekä muuttunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. set ja hyvät asiakassuhteet, jotka mahdollistavat palvelun kehittämisen yhä asiakaslähtöisemmäksi. Yhtiö on panostanut palveluiden uudistamiseen, josta hyvänä toteutettu toimintaprosessien optimointi. Suurinäyttöisten älypuhelimien lisääntyminen ja nopeasti kasvava tablettien käytön Suomessa. Vuodesta 2014 tulee mielenkiintoinen. Asiakaslähtöisellä palveluiden kehittämisel- osaamisessa ja palveluissamme myös tulevaisuudessa. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Kilpailutilanteen kiristyessä BLC Wireless esimerkkinä on PRO-tasoisen tukipalvelun yleistyminen eri toimialoilla lisää uusia pal- lä ja yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden Oy on siirtynyt palveluissaan laajempaan toteuttaminen yhteistyössä BLC Protie Oy:n velutarpeita, kun mobiililaitteille ladattavien kanssa tahdomme myös tulevaisuudes- kokonaisuuteen eli elinkaariajatteluun; niin kanssa. Uudistus on näkynyt palveluidem- sovellusten myötä kaivataan uusia palvelu- sa tarjota asiakkaillemme vaivattomia ja TYHUJUUDISTUNUTOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKASVULSAGOPI 16 17

10 BLC PROTIE VUODEN 2013 EUROOPPALAISEKSI MSP-YHTIÖKSI VALITTU BLC PROTIE OY SAI ARVOSTETUN IT-ALAN PALKINNON JO TOISENA VUOTENA PERÄKKÄIN Vuosi 2013 oli BLC Protielle vah- Viime vuonna yhtiön talous kehittyi suotui- markkinoilla, erityisesti jos Euroopan ja markkinoille esimerkiksi mahdollisuuden piä avainmittareita ja jonka avulla toimintaa BLC Protien vuosi 2014 näyttää samansuun- van kasvun vuosi. Saimme paljon hyviä, uusia asiakkuuksia, jotka siivittivät yrityksen vahvaan kasvuun. Menestyimme myös erinomaisesti kansainvälisessä Managed Service Provider -toimialan kilpailussa jo toisena vuotena peräkkäin. Menestys oli osoitus hyvästä toimintakyvystämme ja palveluidemme laadusta. sasti. Liikevaihtomme kasvoi kannattavasti peräti +42 %, päätyen 6,9 M :oon vuonna Kasvu on tullut erityisesti yhtiön ydintoiminta-alueelta eli jatkuvista kk-maksullisista MSP-palveluista. Yhtiön liiketoiminnan kehittyminen on ollut positiivista siitäkin huolimatta, että markkinoilla on yleisesti ottaen ollut paljon epävarmuutta. Myös IT-palveluiden kilpailu on kiristynyt viimeaikoina. Talouden epävarmuus Suomen taloustilanteessa alkaa näkyä positiivisia signaaleja. Vuonna 2013 IT-palveluiden liiketoimintaympäristö pysyi hajanaisena. Alalla on paljon pieniä toimijoita ja vain muutamia suuria. Protie kasvatti merkitystään ja markkinaosuuttaan selvästi ja on yksi harvoista alan keskikokoisista toimijoista. Keskeisin muutos toimialalla oli se, että ostaa palveluita pienemmissä komponenteissa, uuden Sign In -tuoteperheen muodossa; vuonna 2013 lanseerasimme uuden ProCloud-palveluperheen, jonka avulla asiakkaat voivat halutessaan ulkoistaa konesalipalvelunsa Protielle entistä joustavammin. Samassa yhteydessä sekä konesali-, että ProNOC-palveluihin (Network Operations Center) suunnattiin kehitysresursseja. Yksi Protien keskeisistä vahvuuksista on jatkuvasti kehitetään. Protien yritysasiakastyytyväisyys on pysynyt pitkään korkealla tasolla ja tähän tähtäämme myös jatkossa. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2013 noin +10 %. Vuoden vaihteessa yhtiön palveluksessa oli yli 60 työntekijää. Protiellä oli vuonna 2013 henkilöstöä Savonlinnassa, Mikkelissä, Turussa, Raumalla, Tampereella ja Espoossa. Yhtiöllä on hyvä maantieteellinen kattavuus ja tarvittaessa se käyttää myös kumppaneita. taiselta kuin vuosi 2013, vaikka kasvuvauhdin ennustetaan olevan selvästi hillitympi kuin aikaisemmin. Yhtiö lisää omaa palvelu- ja tuotekehitystä, yhteistyössä BLC-konsernin muiden liiketoimintayhtiöiden kanssa, palvellakseen asiakkaitaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Odotuksia kohdistuu erityisesti BLC Protien uuteen ProSuperUser -pääkäyttäjäpalveluun. Samalla ICT-palveluhallinnan kysyntä tulee on jatkunut jo pitkään, joten epävarmuudes- asiakkaat alkavat ymmärtää IT-palveluita ProDesk-palvelu, joka on yhtiön jalosta- kasvamaan pilvipalveluiden lisätessä jat- ta on tullut enemmänkin normaalitilanne paremmin ja ovat nykyään valmiimpia ul- ma Pro-versio Help- tai ServiceDeskistä. BLC-konsernin sisällä yhtiö teki paljon yh- kuvasti suosiotaan asiakaskunnassa. BLC kuin poikkeus. Tämä näkyy muun muassa koistamaan palveluita vaihtoehtona myös ProDesk on koko tuotantomme moottori teistyötä BLC Wireless Oy:n, BLC Turva Oy:n Protien valitsema Managed Services -palve- siinä, että asiakkaat harkitsevat päätöksiä IT-palvelutuottajille. yhdessä ProNOCin (Network Operations ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa. lumalli vastaa markkinakehityksen vaatimuk- entistä tarkemmin ja pidempään kuin ai- Center) kanssa. Se mahdollistaa nopean Muita keskeisiä yhteistyökumppaneitam- siin ja tukee BLC Protien hyviä tulevaisuuden kaisemmin. On odotettavissa, että jossain BLC Protie kehittää koko ajan uusia palve- asiakaspalvelun ja tuottaa korkean asiakas- me olivat Cisco Systems, Cloud Solutions, näkymiä. vaiheessa patoutunut kysyntä purkaantuu luita asiakkailleen. Vuonna 2012 toimme tyytyväisyyden, joka on yksi yhtiön tärkeim- N-able ja Microsoft. TYHUJASUONHFJWERIASHJVKIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFD PILSJUISDFGJHKÖBCQISDTMENESTYSTUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIIT 18 19

11 BLC TURVA VALTAKUNNALLINEN JA JOHTAVA TURVA-ALAN SUUNNANNÄYTTÄJÄ Vuosi 2013 oli BLC Turva Oy:lle Myös yhtiön tuote- ja palveluvalikoima laaje- Uusi nimi kuvastaa yhtiön laajentunutta tua; tämä näkyy asiakkaille hintahyötyinä käyttöikä pitenee. Jatkuvuus tuo myös tur- ovat olleet erittäin hyviä, tästä yhtiö haluaa muutosten vuosi. BLC Turva laajensi ja vahvisti merkittävästi liiketoimintaansa pääkaupunkiseudulla, kun yhtiö osti Wextra Oy:n turvaliiketoiminnan Samalla yhtiö muutti uusiin laajennettuihin tiloihin pääkaupunkiseudulla. ni entisestään. Yhtiö tarjoaa kaikki teknisen turvallisuuden järjestelmät ja palvelut yhdeltä luukulta, tutulta myyjältä ja kirjaimellisesti avaimet käteen periaatteella. Mikkeliin avattiin uusi kokonaisvaltainen turvamyymälä joulukuussa 2013, ja se vahvisti yhtiön asemaa entisestään Järvi-Suomen alueella. toimintaa aikaisempaa paremmin. Samalla nimi ja logo muuttuivat yhteneväisiksi BLCkonsernin muiden yhtiöiden nimien ja logojen kanssa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja päätyi 13,6 M :oon. Lukuisista uudistuksista, investoinneista ja panostuksista huolimatta yhtiön kannattavuus pysyi hyvällä sekä laadun parantumisena. BLC-konsernin ja BLC Turvan innovatiivisuudesta kertoo kyky luoda kokonaan uusia palveluita ja ratkaisuita yhdistelemällä ITpalveluita ja Turvateknologiaa uusiksi kokonaisuuksiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi, mobiili-työajanhallintaratkaisu Tempo, joka lanseeraattiin vuoden 2013 lopulla. vallisuutta ostamiseen; asiakkaamme eivät jää järjestelmiensä kanssa yksin. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi viimeisen vuoden aikana ja vuoden 2014 alussa yhtiön palveluksessa oli noin 100 henkilöä. Erittäin ammattitaitoinen henkilökunta on yhtiölle merkittävä menestystekijä, siksi henkilökunnan koulutukseen ja rekrytointeihin on pitää kiinni myös jatkossa. Yleisestä talouskehityksestä huolimatta BLC Turva Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritys on vahvalla uudistumisen sekä kasvun tiellä ja uskomme, että yhtiö kehittyy suotuisasti myös tulevina vuosina. Vuonna 2013 tehdyt uudistukset, panostukset henkilökuntaan, tuotteisiin ja palveluihin kantavat ja jatkuvat myös lähitulevaisuudessa. tasolla. panostettu erityisen paljon. Lisäksi BLC Turva panosti merkittävästi Yhtiön asiakkaat ovat ottaneet uudet tuot- BLC Turva on turvallinen kumppani, jonka toiminnan laatuun ja prosesseihin. Yhtiön Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta. Kyky teet ja palvelut hyvin vastaan. Esimerkiksi BLC Turvan pääkonttori on Joensuussa. BLC kanssa asiakkaan on helppo toimia ja näin koko toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin toimittaa asiakkaille entistä suurempia huolto- ja ylläpitotoiminnan sekä palveluiden Turva Oy toimii seitsemällä paikkakunnalla: saada kokonaisturvallisuutensa entistä pa- ja kaikki prosessit käytiin läpi sekä vietiin kokonaisuuksia ja palveluita, mukaan lu- osuutta on kasvatettu määrätietoisesti, mikä Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, remmin hallintaan. sähköiseen järjestelmään. Samalla uudistet- kien uusia palveluita, joissa yhdistetään on lisännyt kk-maksullisia jatkuvia palveluita Imatralla, Savonlinnassa, Mikkelissä ja tiin Laatu -ISO9001 ja Ympäristö -ISO14001 lukitus- ja turvateknologiaa, IT-teknologiaa jo useana vuotena peräkkäin. Helsingissä. Toiminta usealla eri paikka- Haluamme erityisesti kiittää asiakkaitamme sertifikaatit sekä saatiin uutena sertifikaat- sekä mobiili-teknologiaa, luo yhtiölle uusia BLC Turva Oy huolehtii asiakkaiden turva- kunnalla mahdollistaa esimerkiksi ketjuasi- pitkäjänteisestä ja hedelmällisestä yhteis- tina Terveys ja Turvallisuus -OHSAS kasvun mahdollisuuksia sekä asiakkaille järjestelmistä koko niiden elinkaaren ajan. akkaiden palvelemisen yhdellä sopimuksella työstä kanssamme viime vuosien aikana. sertifikaatti. ainutlaatuisia uusia palvelukokemuksia. Jatkuvan palvelusopimuksen ansiosta laitteet läpi Suomen. Tämä on mahdollistanut sen, että yhtiöstä Monipuolisempien ja laajempien kokonai- ja järjestelmät pidetään aina ajan tasalla ja on tullut johtava Turva-alan suunnannäyttäjä Myös yhtiön nimi muuttui, kun Lukkorengas suuksien toimittaminen samaan kohteeseen toimintakunnossa. Sitä kautta myös laittei- Yhtiö seuraa myös asiakastyytyväisyyttä Suomessa! Haluamme panostaa yhteistyö- Oy:n nimi vaihtui BLC Turva Oy:ksi. tehostaa toimintaa ja parantaa kokonaislaa- den ja järjestelmien käytettävyys paranee ja säännöllisillä tutkimuksilla. Niissä arvosanat hön asiakkaidemme kanssa myös jatkossa. TYHUJJOHTAVAOHJNASUITRWEOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSF 20 21

12 CASE: TALENTUM OIKEAA TEKNOLOGIAA, ENEMMÄN SÄÄSTÖJÄ TALENTUMIN KÄYTÄVÄLTÄ POIMITTUA: Palvelut ovat parantuneet koko ajan ja vasteajat nopeutuneet. Ongelmiltakaan ei ole vältytty, mutta niistä on aina selvitty ja virheistä on opittu. Suunta on oikea. Henri Junnilainen, järjestelmäarkkitehti Talentumin kustantamat lehdet ja kirjat ovat useimmille liike-elämän parissa työskenteleville tuttuja. Moni myös käyttää Talentumin tuottamia verkkopalveluita päivittäin. Median murroksessa on tehokkaalla IT:llä Talentumin tunnetuimpia tuotteita ovat mm. Talouselämä, Tietoviikko ja Tekniikka & Talous sekä lakikirjat. Ne, kuten monet muutkin liike-elämän ja juridiikan sisällöt, hakevat nykyaikaisia muotoja. Se edellyttää myös liiketoiminnan kehittämistä. Laskevassa markkinassa, jossa kuitenkin kulut kasvavat ja liiketoiminta perustuu ihmisten osaamiseen, oli välttämätöntä löytää kustannussäästöjä teknologiassa. Olennaista oli löytää ja kohdistaa palvelutasot paikkoihin, jotka ovat oikeasti kriittisiä, Elsinen fokusoi. tyä kymmeniä prosentteja ja tulemme edelleen vähentämään, Santtu Elsinen kertoo. Näillä toimenpiteillä on ollut selvä kustannusvaikutus. Toinen alue, jolla olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä on ollut verkkoon, tietoliikenteeseen ja palomuureihin liittyvät asiat. Vertailukelpoiset kulut ovat laskeneet 43 akuutti, asiat hoituvat aina, Elsinen kehuu. Kaiken kaikkiaan kyse on ollut isosta hankkeesta, joka on viety läpi tehokkaasti. Vahvasti olemme voiton puolella. Talentumilla on käytössään seuraavat BLC Protien palvelut: ProCloud-pilviratkaisu Signature ProDesk keskeinen rooli. Tässä Talentumia ovat auttaneet BLC Protien tarjoamat ratkaisut, kuten ProCloud. Varsinkin mediatoimialalla monet uudet hankkeet ovat teknologiasidonnaisia, avaa Talentumin kehitysjohtaja ja liiketoiminnan kehityshankkeista vastaava Santtu Elsinen. Avukseen Talentum valitsi BLC Protien. Yhteistyön alussa ulkoistettiin perus-it- ja lähitukipalvelut. Talentumille jäi käytännös- prosenttia BLC Protien tarjoamien palveluiden avulla. Se on merkittävä säästö, Elsinen kiittelee. Rahassa ilmaistuna puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä. Elsinen BLC Protie oli tullut tutuksi Elsiselle jo sä töihin vain IT-johto Entisessä osoitteessa kehuu myös ProCloudin suoraviivaisuutta Trainers Housessa, jossa hän toimi kehitys- Annankadulla meillä oli oma konesali, josta ja hinnoittelun selkeyttä. Hän muistuttaa, johtajana ennen Talentumille siirtymistään. muuton myötä luovuimme, Elsinen sanoo. että ProCloudin ominaisuudet eroavat suu- Vaikka puhutaan teknologiasta, tämä on silti Konesalin palvelut siirrettiin BLC Protielle. rista julkisista täysin elastisista pilvistä ja ihmisten välistä liiketoimintaa. Toimivat henki- Verkkopalveluympäristö, jossa sijaitsee toisaalta oman raudan lähes täydellisestä lösuhteet ovat olennaisia, Elsinen muistuttaa. kaikkien lehtien verkkosivut, on niin ikään joustamattomuudesta. siirtynyt BLC Protien hoteisiin. Talentum on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa toimiva mediayhtiö, joka kustantaa eri alojen ammattilaisille suun- Oikeat ja tarkoituksenmukaiset välineet Yhteenvetona voidaan todeta, että Protien vastuulla ovat loppukäyttäjätuki ja perus-it:n infrastruktuurista eli palvelimista ja verkoista Valitse vempaimesi Talentumissa harkitaan ns. CYOD eli choose nattuja lehtiä, verkkopalveluita ja kirjoja. Se Mediatoimialan tilanne huomioiden, huolehtiminen, Elsinen summaa. your own device -ratkaisua, jolloin työntekijät myös tuottaa informaatiopalveluita, koulutusta Talentuminkaan ei ole syytä olettaa suurta pääsisivät itse vaikuttamaan työvälineisiinsä. ja järjestää ajankohtaisia tapahtumia. Talentumin asiakaskuntaan ja kohderyhmään kuuluvat pää- orgaanista kasvua. IT-ratkaisut piti toisin sanoen ajatella uudella ja kustannustehok- Ammattiratkaisu pilvestä Kohtuullisen rajattu valikoima laitteita periaatteessa riittää ihmisille. Suurin osa on asiassa ekonomit, insinöörit, juristit ja lääkärit kaammalla tavalla. Talentum siirsi kaikki palvelimensa BLC kiinnostuneempi puhelimestaan kuin läppä- sekä it- ja markkinointialan osaajat. Konserniin Asiaa tutkittuani huomasin, että rahaa oli Protien ProCloud-pilvipalveluun. Sitä myötä ristään, Elsinen tietää. kuuluu lisäksi telemarkkinointiin erikoistunut käytetty IT-asioihin aika liberaalilla tavalla, alkoi syntyä merkittäviä säästöjä. Palvelimia Suoramarkkinointi Mega Oy. Talentum-konsernin Elsinen paljastaa. oli lähtötilanteessa toista sataa. Nyt määrä Kaiken kaikkiaan Talentumin ja BLC Protien palveluksessa on noin 700 työntekijää ja sen liike- Palvelut olivat hyviä ja kovatasoisia, mutta on tiputettu 24:ään fyysiseen laitteeseen. yhteistyö jatkuu toiminnan ja erilaisten pal- vaihto on lähes 80 M. kalliita. Myös varmuuden maksimointi ja tarpeettomienkin tukipalveluiden 24/7-ajattelu Määrää on tarkoitus karsia entisestään. Meillä oli lisäksi toista sataa virtuaalipalvelin- veluiden tuotannon kehittämisenä. Ison talon haasteet ja kommunikointi ottavat myös Talentumin kehitysjohtaja Santtu Elsinen vieraili BLC Breakfastissa kertomassa Talentumin yhteistyöstä BLC Protien kanssa. kuormittivat liikaa taloutta. ta, joiden määrää olemme saaneet vähennet- oman aikansa. Jos tilanne sattuu olemaan TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAYHTEISTYÖOKSFDAFDS 22 23

13 BLC-KONSERNI 125 VUOTTA Vuonna 1889 sinisen järven rannalla alkoi tarina, joka kasvaa, kehittyy ja laajenee vuosi vuodelta yhä delleen suuntaa uu- näyttäen. Eräänä päivänä 125 vuotta sitten neljä miestä halusi helpottaa elämää ja tuoda Savonlinnaan puhelinverkon. Savonlinnan Telefooni -osakeyhtiö sai toimiluvan Senaatilta Nykyisin BLC-konsernina tunnettu yhtiö on kasvanut ja kehittynyt vuosikymmenien kuluessa osana kotiseutukuntansa historiaa, arkea ja juhlaa. Matkalle mahtuu värikkäitä tapahtumia, haasteita ja murroksia, sekä ilon ja onnen hetkiä. Vähitellen kuparikaapeleista alkanut toiminta on aikojen kuluessa muuntautunut, saaden rinnalleen kaapeli-tv-verkoston ja nykyisin yhtiön juuret jatkavat kasvuaan valokuidun muodossa. Vahvistuneiden juurien myötä on myös puu alkanut tuottaa hedelmää! Tänään BLC:n neljä liiketoimintayhtiötä toimivat valtakun- nallisesti 13 paikkakunnalla, juuriaan ja sinisen järven rantaa unohtamatta. BLC-konsernissa on kautta aikojen tehty asioita pioneerihengessä, uutta etsien ja tietä näyttäen. Aina sen palveluilla on pidet- ty huolta tärkeistä asioista, mahdollistettu työn tekeminen, välitetty viestejä ja viihdettä sekä turvattu tärkeimpiä. Perustehtävän osalta mikään ei ole muuttunut 125 vuodessa. Konsernin arvoissa on ollut läpi vuosikymmenten Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys. Tervetuloa mukaan iloitsemaan kanssamme 125-vuotiaasta modernista tieto- ja turvatekniikan palvelukonsernista, joka tuottaa palvelunsa varmasti ja vaivatta! Tänään ja huomenna. TYHUJBLCOPHDSDURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHDASUIKJAALLOTDDFDBYOPI SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYUHIOJUIKJDOHU 24 25

14 VUOSI KUVINA Vuosi 2013 oli jälleen tapahtumarikas. BLCkonsernin lippulaivamyymälän 1-vuotissynttäreitä juhlittiin Pikku Kakkosesta tutun Siinan kanssa ja henkilöstön kesäjuhlat kokosi kesälomien kynnyksellä BLC:läiset yhteen ympäri Suomen. Näissä juhlissa jaettiin myös ensi kertaa ITUA-merkit ansioituneesta, esimerkillisestä ja konsernin arvojen mukaisesta toiminnasta. BLC Breakfast -tapahtuma järjestettiin ensi kertaa Nokia Oyj:n pääkonttorissa keväällä. Yritysasiakkaille suunnattu tapahtuma sai jatkoa syksyllä Microsoft Oy:n ja Abloy Oy:n kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kokoonnuttiin myös golfaamaan BLC Openissa. BLC Turvan jo pitkät perinteet omaava Rosvopaistiristeily ei koskaan petä odotuksia jälleen monipuolinen ohjelma ja hyvä ruoka loivat uniikin tunnelman. Veden äärellä oltiin myös BLC Meripelastusaluksen kastetilaisuudessa. TYHUJILOISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOTAPAHTUMATIOOHUIKSFDDFDAUIOPV 26 27

15 SPONSOROINTIKOHTEET 2013 BLC tukemassa Henriikka Österlundia SM-hopeaan! Kuvaaja: Joni Sandvall YHTEISTYÖTÄ & TUKEA Sponsorointikohteet 2013 Muita sponsoroitavia kohteita vuonna 2013 olivat mm. Linnaneitokierros 2013, Linnalan Setlementti ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Santeri Varis, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Juniori Sapko ry, Tanhuvaara / Monrepos Arena Oy, Espoon Oilers NG97, WJK Tytöt B2, Oy VIP Cruise Ltd, Pakilan Veto, Cats, Taikalinna. TYHUJYHTEISTYÖTÄOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOTUKEAHUIKSFDDF 28 29

16 Blue Lake Communications Oy Nojanmaantie 20, Savonlinna puhelin BLC Protie Oy Niittymäentie 7, Espoo BLC Turva Oy Voimatie 12, Joensuu puhelin BLC Wireless Oy Tiedekatu 2, Seinäjoki puhelin Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY PL 17, Savonlinna 30

17

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot