SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus...4 Referenssit...7 Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013 Blue Lake Communications...14 BLC Wireless...16 BLC Protie...18 BLC Turva...20 Case: Talentum...22 BLC-konserni 125 vuotta...24 Vuosi kuvina...26 Yhteistyötä ja tukea...28 Yhteystiedot...30

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS BLC:ssä on ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys MARTTI VOLOTINEN BLC-konsernin toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2013 BLC-konserni eteni positiivisissa merkeissä ja vahvistui selvästi vuonna Konsernin tuloskunto parani ja konserni jatkoi kuudetta vuotta peräkkäin kasvu-uralla. Vuoden päätavoite oli kannattavuuden parantamisessa. Toimintaympäristön sekä markkinatilanteen haastavuudesta huolimatta tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin. BLC-konsernin tilikauden voitto, liikevoitto, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto paranivat selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. BLC-konsernista on vuosien aikana tullut merkittävä valtakunnallinen toimija yritysten ICT- sekä Turvaratkaisupalveluissa. Nykypäivänä valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee yritysasiakkailta. Toimintaa on johdonmukaisesti laajennettu valtakunnalliseksi ja tällä on pystytty varmistamaan riittävän suuri asiakaspohja sekä kannattavuuden edellytykset eri liiketoiminta-alueille. BLC-konsernin tilikauden voitto parani +112 % vuonna 2013 ja edellisvuoden 369 k :n tilikauden voitto nousi 782 k :oon; vastaavasti liikevoitto kasvoi +62 % ja päätyi 812 k :oon. Mittavista uudistuksista ja panostuksista huolimatta konsernin omavaraisuusaste nousi noin 67 %:iin vuonna Liikevaihto on kasvanut vuoden 2007 noin 14,7 M :n tasosta yhtäjaksoisesti yhteensä +135 %, päätyen 34,4 M :oon vuonna Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. Savonlinnan alueella panostettiin ja investoitiin merkittävästi myös kuluttaja-asiakkaiden palveluihin, lanseeraamalla muun muassa uusi 60/20M ja nyt aivan uusimpana 100/100M laajakaistapalvelut, joissa on mukana myös huippunopeat paluukanavat. BLC-konsernin omistava Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY toteutti omistajajäsenilleen monipuolisia etuja ja palveluita vuonna Tämän lisäksi osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen osuuspääoman korkoa aina, kun siihen on taloudelliset edellytykset. TYHUJTULOKSELLISUUSIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONTUILILOISUUSOHUIKS SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIITVIPAJUK 4 5

4 REFERENSSIT Tänä päivänä BLC-konsernin muodostaa neljä vahvaa tukipilaria: Blue Lake Communications Oy on nykyaikaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja verkkopalveluita tarjoava yhtiö, BLC Wireless Oy tuottaa mobiilietähallinta- ja elinkaaripalveluita, BLC Turva Oy on erikoistunut sähköisiin turva- ja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin ja BLC Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita työasemille, virtuaalityöasemille ja palvelimille. Yhtiöiden kesken on paljon positiivisia synergiaetuja sekä kokonaisuutena ainutlaatuinen kombinaatio osaamista; tämä yhdistelmä mahdollistaa kasvun eväät BLCkonsernille myös lähitulevaisuudessa! BLC-konserni suuntaa vuoteen 2014 hyvistä lähtöasetelmista, mutta on hyvä pitää tuntosarvet ylhäällä ja muistaa, että ICT- sekä Turvaliiketoimintaympäristöt ovat suurten muutosten ja murroksen alla. Konsernin liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa, mutta hillitymmin kuin aikaisemmin. Koska kasvava ja valtakunnallinen BLCkonserni pystyy tarjoamaan työntekijöilleen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, on BLC-konsernin palvelukseen onnistuttu jatkuvasti saamaan uusia huippuosaajia eri puolille Suomea, mikä vuorostaan edesauttaa kasvun jatkumista myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutenaan konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kaikesta tästä suuret kiitokset kuuluvat asiakkaillemme ja koko BLC-konsernin henkilöstölle, jotka yhdessä ovat mahdollistamassa konsernin valoisan tulevaisuuden ja kasvun jatkumisen! Suuret kiitokset kuuluvat myös konsernin hallitukselle, jolla on ollut valmiutta jatkuvasti tehdä rohkeita yhtiötä uudistavia sekä eteenpäin vieviä päätöksiä. BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC KONSERNIN KEHITTYMINEN VUOSINA (M ) Liikevaihto 14,8 14,7 16,0 19,8 23,9 29,1 32,5 34,4 Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat meihin. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkealla tasolla. TYHUJHIUUDISTUVUUSDIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLW DIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUKIPILARITKIOOHUIKSFDDF 6 7

5 BLC-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSYHTEENVETO BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC-KONSERNIN LIIKEVOITON KEHITYS (M ) 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7-0, ,7-0,5 0,2 0,5 0,8 BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUMA MUUT PALVELUT ICT-PALVELUT 18 % 42 % 40 % TURVARATKAISUT BLC-KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE (%) 80% 60% BLC-KONSERNIN HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN (HLÖÄ) % 160 BLC-KONSERNIN STRATEGINEN JOHTORYHMÄ Hannu Väänänen, Mikael Nuotio, Martti Volotinen, Veli-Pekka Vähälummukka, Jukka Nevalainen. 20% 0% 70% 70% 66% 65% 67% TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD 8 9

6 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA (1000 ) MYYNTITUOTOT RAHOITUSLASKELMA (1000 ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot 788 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -98 Pitkäaikaisten lainojen nostot 220 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Tilikauden tuloksesta jaettu vähemmistöosinko -25 Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO TYHUJTULOKSELLISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDDFDA 10 11

7 TASE KONSERNITASE (1000 ) KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet osakkuusyrityksissä Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 1 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet SAAMISET PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset 1 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Laskennalliset verovelat Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset 1 13 Muut saamiset 6 8 Siirtosaamiset RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ TYHUJUOPINHIJKSKDFJIOPKIOPHURWEXTYREIHIWILKOKANNATTAVUUSIOOHUIKSFDDF 12 13

8 BLUE LAKE COMMUNICATIONS ASIAKASLÄHTÖISYYS, FOKUSOITUMINEN JA LAADUKKAAT PALVELUT OVAT BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY:N YTIMESSÄ radiomastojen tukiasemayhteyksien suuria nopeudennostoja tehtiin runsaasti, johtuen erityisesti mobiili-laajakaistapalveluiden nopeasta kehittymisestä. Blue Lake Communications Oy on muuttunut tätä kautta yhteisrakentaminen Suur-Savon viime vuosien aikana selvästi ketterämmäksi Sähkön kanssa on saanut uuden vaihteen. kaasti vastaamaan Liiketoimintaympäristö on muuttumassa yhä yhtiöksi kuin aikaisemmin. Yhtiö on uudis- markkinoiden muutok- pirstaloituneemmaksi. Alalle tulee pieniä no- tunut ja tehostunut lukuisilla eri tavoilla ja Yhtiön liiketoiminnat jakaan- siin ja luomaan jatkuvasti uusia peita toimijoita ja toisaalta suuret kasvavat. lisäksi yhtiö on pystynyt löytämään, yhdessä tuvat nykyisin Kuluttaja- ja kannattavia toimintamalleja sekä uusia Pärjätäkseen pitää olla nopea ja notkea. Blue asiakkaidensa kanssa, yhtiön sekä asiakkai- Yrityspalveluihin (jotka asiakkaiden hyväksymiä uusia tuotteita ja Lake Communications Oy on ollut joustava den kannalta olennaisen. yhdessä muodostavat ICT- palveluita. ja tehnyt laajasti yhteistyötä sekä ollut muka- liiketoimintaryhmän) sekä na useissa yhteistyöhankkeissa, joilla yhtiön Olemme kuunnelleet asiakkaitamme herkäl- Operaattoripalveluihin. Operaattoripalveluissa vuoden 2013 mark- verkon kapasiteettia on pystytty lisäämään lä korvalla sekä systemaattisesti muuttaneet kinatilanne oli haastava ja yllätyksellinen. kustannustehokkaasti ja samalla on voitu ja kehittäneet toimintaamme, perustuen asi- Kuluttaja- ja Yrityspalveluissa fokusoituminen Silti kehityimme positiivisesti sekä toimin- hyödyntää yhtiön aikaisempina vuosina te- akkailtaan saamaan palautteeseen ja asiakas- ydinosaamiseen jatkui myös vuonna nassa että taloudellisesti, liikevaihto kasvoi kemiä verkkoinvestointeja. tyytyväisyysmittauksiin. Yhtiö on tehnyt viime Teknisessä mielessä kehitys kohti nopeampia maltillisesti. vuosina lukuisia muutoksia toimintaansa ja laajakaistayhteyksiä jatkui, esimerkiksi talo- Yhtiön ehdottomia vahvuuksia tälläkin prosesseihin, lisätäkseen asiakaskohtaamis- yhtiöiden valokuituliittymiä otettiin käyttöön Kuluttajapalveluissa jatkoimme määrä- Blue Lake Communications Oy:n yksi tärkeim- Operaattoripalvelut pystyi solmimaan pitkä- toimialalla ovat pitkät, vankat perinteet ten määrää sekä parantaakseen asiakkaidensa kasvavalla vauhdilla; myös maksu-tv-palvelut tietoista etuasiakasmallin kehittämistä. mistä vahvuuksista kuluttaja- ja yrityspuo- aikaisia ja merkittäviä sopimuksia useiden ja hyvät suhteet kaikkiin alan toimijoihin. palvelutasoa. Lisäksi yhtiön on panostanut olivat kasvussa. Lisäksi yhtiö on parantanut Kaupankäynnin dynamiikkaan vaikutti po- lella on paikallisuus, joka on yhtiölle myös pääyhteistyökumppaneiden kanssa; tämä luo Operaattorikentässä ja tuotteissa teem- henkilöstön kouluttamiseen, jotta yhtiön verkon kyvykkyyttä ja siten varmistanut no- sitiivisesti myös uuden sukupolven BLC selvä kilpailuetu. Tästä vahvuudesta yhtiö hyvää liiketoiminnallista pohjaa myös vuo- me erittäin hyvää yhteistyötä muiden BLC- tietotaito olisi huippuluokkaa myös tulevai- peat ja luotettavat yhteydet, vaikka tietolii- Center, jonka roolia laajennettiin merkittä- haluaa pitää myös jatkossa kiinni sekä teh- teen Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana konsernin yhtiöiden kanssa. Myös yhteistyö suudessa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen kennemäärät kasvavat erittäin kovaa vauhtia. västi vuonna 2013 ja johon kaikki myymä- dä asiakkaille Helpon Olon eri tilanteissa, alan eri yhteistyöfoorumeilla, tämä varmistaa Finnet-yhtiöiden ja naapuriyhtiöiden kesken vuoden tasolla. lätoiminta keskitettiin. BLC Center palvelee aina kun asiakkailla on tarve asioida BLC:n sen, että tiedämme mitä kentällä ja mark- on tärkeää. Blue Lake Communications Oy panosti ja nykyisin laadukkaasti myös laajentunutta kanssa. Monista uhkista huolimatta, kaiken kinassa tapahtuu. Blue Lake Communications Oy on vahvista- investoi merkittävästi kuluttaja-asiakkaiden yritysasiakaskuntaa. kaikkiaan voisi arvioida, että lähitulevaisuus Operaattoripalvelujen tulevaisuus näyttää nut paikallisuutta ja yhteistyötä Savonlinnan palveluihin Savonlinnan alueella ja lanseerasi ICT-liiketoimintaryhmässä näyttää melko Merkittävimpänä muutoksena ja uudis- mielenkiintoiselta ja samaan aikaan haas- seudulla. Vuoden 2013 aikana yhtiön verk- muun muassa 60/20 M kaapelimodeemi- Maksu-TV- ja viihdepalvelut ovat kehittyneet vakaalta. tuksena Operaattoripalveluissa on liike- tavalta. Joka vuosi alalla tapahtuu merkit- koasennustoiminta ja verkkosuunnittelu on laajakaistapalvelun (BLC Kaapeli) sekä nyt suotuisasti viime vuosina ja uskomme, että toiminnan laajentuminen alkuvuodesta täviä muutoksia, jotka vaikuttavat asiakas- siirtynyt yhtiön oman henkilöstön käsiin. Tällä aivan uusimpana 100/100 M valo-laajakaista- hillitty kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Lukuisista onnistumisista huolimatta, ICT Kaakkois-Suomen alueelle. Blue Lake kuntaamme ja sitä kautta myös meidän tavalla yhtiö on pystynyt vastaamaan parem- palvelun (BLC Valo), joissa on mukana myös TV-palvelut tulevat siirtymään enemmän ja liiketoiminnan kokonaisliikevaihto laski hie- Communications Oy avasi uuden toimipis- toimintaamme. min asiakasvaatimuksiin ja kehittämään huippunopeat paluukanavat. enemmän internet-pohjaisiksi, koska asiak- man, joka johtui pääasiassa siitä, että kireä teen Haminaan ja perusti alueelle Kaakkois- televerkkoon perustuvaa liiketoimintaansa. kaat haluavat katsoa ohjelmia silloin, kun se kilpailu sekä hintaeroosio kiinteän verkon Suomen radioverkkourakointiyksikön. Uskomme kuitenkin kykyymme pärjätä sa- Lisäksi yhtiö solmi pitkäjänteisen yhteistyö- Myös yrityspuolella panostettiin yrityslaaja- itselleen parhaiten sopii. Siihen BLC:n tarjo- laajakaistapalveluiden sekä mobiili-laajakais- mansuuntaisilla toimintatavoilla jatkossakin. sopimuksen verkon rakentamisesta ja ylläpi- kaistaliittymiin sekä muihin monipuolisiin amat kiinteän verkon huippunopeat laajakais- tapalveluiden välillä jatkui vahvana. Yhtiö on Viime vuonna operattoripalveluiden liike- Vuodesta 2014 tulee jälleen mielenkiintoinen dosta Suur-Savon Sähkötyö Oy:n kanssa ja BLC-konsernin IT-palveluihin. tapalvelut antavat erinomaiset edellytykset. kuitenkin osoittanut, että se pystyy tehok- toiminta kehittyi melko perinteisesti, mutta Operaattoripalveluiden osalta. TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD PILSJUISDFGJHKÖIBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDLAADUKKAATAKVA 14 15

9 BLC WIRELESS ASIAKKAAT OVAT OTTANEET HYVIN VASTAAN UUDISTUNEEN KOKONAISVALTAISEN MOBIILIELINKAAREN HALLINTAPALVELUN BLC Wireless Oy:n mobiilielinkaa- Yhtiön liikevaihto on kasvanut nopeasti sanottu etähallinta on vain yksi komponentti me käyttäjille nopeampana ja parantuneena ratkaisuja sovellusten jaka- ren/etähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi vahvalla kasvu-uralla. Yhtiö on päivittänyt palvelu- ja tuoteportfoliotaan vuoden 2013 aikana. Uusi markkinan lähestymistapa jo useana vuonna peräkkäin. Kasvu jatkui voimakkaana ja oli noin +30 % liikevaihdon noustessa noin 3,1 M :oon vuonna Kasvun mahdollistivat yhtiön merkittävät asiakas- ja kumppanuussopimukset kuluneen vuoden aikana. tässä kokonaispalvelussa. Yhtiön vahvuuksia ovat alan pitkäaikaisin osaaminen Suomessa sekä joustava ja nopea reagointi alan muutoksiin. Tärkeänä tekijänä toiminnassamme ovat pitkäaikai- asiakaspalveluna. Nopeasta kasvusta huolimatta henkilöstömäärä BLC Wireless Oy:ssä pysyi entisellään. Tämän on mahdollistanut liiketoiminnan skaalautuvuus ja tuotepäivityksen yhteydessä miseen ja hallinnointiin liittyen. Yhtiön pääpaikka on Seinäjoella, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipaikat Savonlinnassa ja Espoossa. Palvelumme ovat valtakunnallisia ja asiakkaamme ovat laajalla alueella koko luotettavia mobiililaitteiden palveluratkaisuja. Pitkällä osaamisellamme pyrimme varmistamaan sen, että pystymme pitämään etumatkan sekä päivittynyt palvelu- ja tuoteportfolio ovat toimineet asiakkailla hyvin. Kilpailutilanne mobiililaitteiden etähallintamarkkinoilla on kiristynyt sekä muuttunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. set ja hyvät asiakassuhteet, jotka mahdollistavat palvelun kehittämisen yhä asiakaslähtöisemmäksi. Yhtiö on panostanut palveluiden uudistamiseen, josta hyvänä toteutettu toimintaprosessien optimointi. Suurinäyttöisten älypuhelimien lisääntyminen ja nopeasti kasvava tablettien käytön Suomessa. Vuodesta 2014 tulee mielenkiintoinen. Asiakaslähtöisellä palveluiden kehittämisel- osaamisessa ja palveluissamme myös tulevaisuudessa. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Kilpailutilanteen kiristyessä BLC Wireless esimerkkinä on PRO-tasoisen tukipalvelun yleistyminen eri toimialoilla lisää uusia pal- lä ja yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden Oy on siirtynyt palveluissaan laajempaan toteuttaminen yhteistyössä BLC Protie Oy:n velutarpeita, kun mobiililaitteille ladattavien kanssa tahdomme myös tulevaisuudes- kokonaisuuteen eli elinkaariajatteluun; niin kanssa. Uudistus on näkynyt palveluidem- sovellusten myötä kaivataan uusia palvelu- sa tarjota asiakkaillemme vaivattomia ja TYHUJUUDISTUNUTOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKASVULSAGOPI 16 17

10 BLC PROTIE VUODEN 2013 EUROOPPALAISEKSI MSP-YHTIÖKSI VALITTU BLC PROTIE OY SAI ARVOSTETUN IT-ALAN PALKINNON JO TOISENA VUOTENA PERÄKKÄIN Vuosi 2013 oli BLC Protielle vah- Viime vuonna yhtiön talous kehittyi suotui- markkinoilla, erityisesti jos Euroopan ja markkinoille esimerkiksi mahdollisuuden piä avainmittareita ja jonka avulla toimintaa BLC Protien vuosi 2014 näyttää samansuun- van kasvun vuosi. Saimme paljon hyviä, uusia asiakkuuksia, jotka siivittivät yrityksen vahvaan kasvuun. Menestyimme myös erinomaisesti kansainvälisessä Managed Service Provider -toimialan kilpailussa jo toisena vuotena peräkkäin. Menestys oli osoitus hyvästä toimintakyvystämme ja palveluidemme laadusta. sasti. Liikevaihtomme kasvoi kannattavasti peräti +42 %, päätyen 6,9 M :oon vuonna Kasvu on tullut erityisesti yhtiön ydintoiminta-alueelta eli jatkuvista kk-maksullisista MSP-palveluista. Yhtiön liiketoiminnan kehittyminen on ollut positiivista siitäkin huolimatta, että markkinoilla on yleisesti ottaen ollut paljon epävarmuutta. Myös IT-palveluiden kilpailu on kiristynyt viimeaikoina. Talouden epävarmuus Suomen taloustilanteessa alkaa näkyä positiivisia signaaleja. Vuonna 2013 IT-palveluiden liiketoimintaympäristö pysyi hajanaisena. Alalla on paljon pieniä toimijoita ja vain muutamia suuria. Protie kasvatti merkitystään ja markkinaosuuttaan selvästi ja on yksi harvoista alan keskikokoisista toimijoista. Keskeisin muutos toimialalla oli se, että ostaa palveluita pienemmissä komponenteissa, uuden Sign In -tuoteperheen muodossa; vuonna 2013 lanseerasimme uuden ProCloud-palveluperheen, jonka avulla asiakkaat voivat halutessaan ulkoistaa konesalipalvelunsa Protielle entistä joustavammin. Samassa yhteydessä sekä konesali-, että ProNOC-palveluihin (Network Operations Center) suunnattiin kehitysresursseja. Yksi Protien keskeisistä vahvuuksista on jatkuvasti kehitetään. Protien yritysasiakastyytyväisyys on pysynyt pitkään korkealla tasolla ja tähän tähtäämme myös jatkossa. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2013 noin +10 %. Vuoden vaihteessa yhtiön palveluksessa oli yli 60 työntekijää. Protiellä oli vuonna 2013 henkilöstöä Savonlinnassa, Mikkelissä, Turussa, Raumalla, Tampereella ja Espoossa. Yhtiöllä on hyvä maantieteellinen kattavuus ja tarvittaessa se käyttää myös kumppaneita. taiselta kuin vuosi 2013, vaikka kasvuvauhdin ennustetaan olevan selvästi hillitympi kuin aikaisemmin. Yhtiö lisää omaa palvelu- ja tuotekehitystä, yhteistyössä BLC-konsernin muiden liiketoimintayhtiöiden kanssa, palvellakseen asiakkaitaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Odotuksia kohdistuu erityisesti BLC Protien uuteen ProSuperUser -pääkäyttäjäpalveluun. Samalla ICT-palveluhallinnan kysyntä tulee on jatkunut jo pitkään, joten epävarmuudes- asiakkaat alkavat ymmärtää IT-palveluita ProDesk-palvelu, joka on yhtiön jalosta- kasvamaan pilvipalveluiden lisätessä jat- ta on tullut enemmänkin normaalitilanne paremmin ja ovat nykyään valmiimpia ul- ma Pro-versio Help- tai ServiceDeskistä. BLC-konsernin sisällä yhtiö teki paljon yh- kuvasti suosiotaan asiakaskunnassa. BLC kuin poikkeus. Tämä näkyy muun muassa koistamaan palveluita vaihtoehtona myös ProDesk on koko tuotantomme moottori teistyötä BLC Wireless Oy:n, BLC Turva Oy:n Protien valitsema Managed Services -palve- siinä, että asiakkaat harkitsevat päätöksiä IT-palvelutuottajille. yhdessä ProNOCin (Network Operations ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa. lumalli vastaa markkinakehityksen vaatimuk- entistä tarkemmin ja pidempään kuin ai- Center) kanssa. Se mahdollistaa nopean Muita keskeisiä yhteistyökumppaneitam- siin ja tukee BLC Protien hyviä tulevaisuuden kaisemmin. On odotettavissa, että jossain BLC Protie kehittää koko ajan uusia palve- asiakaspalvelun ja tuottaa korkean asiakas- me olivat Cisco Systems, Cloud Solutions, näkymiä. vaiheessa patoutunut kysyntä purkaantuu luita asiakkailleen. Vuonna 2012 toimme tyytyväisyyden, joka on yksi yhtiön tärkeim- N-able ja Microsoft. TYHUJASUONHFJWERIASHJVKIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFD PILSJUISDFGJHKÖBCQISDTMENESTYSTUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIIT 18 19

11 BLC TURVA VALTAKUNNALLINEN JA JOHTAVA TURVA-ALAN SUUNNANNÄYTTÄJÄ Vuosi 2013 oli BLC Turva Oy:lle Myös yhtiön tuote- ja palveluvalikoima laaje- Uusi nimi kuvastaa yhtiön laajentunutta tua; tämä näkyy asiakkaille hintahyötyinä käyttöikä pitenee. Jatkuvuus tuo myös tur- ovat olleet erittäin hyviä, tästä yhtiö haluaa muutosten vuosi. BLC Turva laajensi ja vahvisti merkittävästi liiketoimintaansa pääkaupunkiseudulla, kun yhtiö osti Wextra Oy:n turvaliiketoiminnan Samalla yhtiö muutti uusiin laajennettuihin tiloihin pääkaupunkiseudulla. ni entisestään. Yhtiö tarjoaa kaikki teknisen turvallisuuden järjestelmät ja palvelut yhdeltä luukulta, tutulta myyjältä ja kirjaimellisesti avaimet käteen periaatteella. Mikkeliin avattiin uusi kokonaisvaltainen turvamyymälä joulukuussa 2013, ja se vahvisti yhtiön asemaa entisestään Järvi-Suomen alueella. toimintaa aikaisempaa paremmin. Samalla nimi ja logo muuttuivat yhteneväisiksi BLCkonsernin muiden yhtiöiden nimien ja logojen kanssa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja päätyi 13,6 M :oon. Lukuisista uudistuksista, investoinneista ja panostuksista huolimatta yhtiön kannattavuus pysyi hyvällä sekä laadun parantumisena. BLC-konsernin ja BLC Turvan innovatiivisuudesta kertoo kyky luoda kokonaan uusia palveluita ja ratkaisuita yhdistelemällä ITpalveluita ja Turvateknologiaa uusiksi kokonaisuuksiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi, mobiili-työajanhallintaratkaisu Tempo, joka lanseeraattiin vuoden 2013 lopulla. vallisuutta ostamiseen; asiakkaamme eivät jää järjestelmiensä kanssa yksin. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi viimeisen vuoden aikana ja vuoden 2014 alussa yhtiön palveluksessa oli noin 100 henkilöä. Erittäin ammattitaitoinen henkilökunta on yhtiölle merkittävä menestystekijä, siksi henkilökunnan koulutukseen ja rekrytointeihin on pitää kiinni myös jatkossa. Yleisestä talouskehityksestä huolimatta BLC Turva Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritys on vahvalla uudistumisen sekä kasvun tiellä ja uskomme, että yhtiö kehittyy suotuisasti myös tulevina vuosina. Vuonna 2013 tehdyt uudistukset, panostukset henkilökuntaan, tuotteisiin ja palveluihin kantavat ja jatkuvat myös lähitulevaisuudessa. tasolla. panostettu erityisen paljon. Lisäksi BLC Turva panosti merkittävästi Yhtiön asiakkaat ovat ottaneet uudet tuot- BLC Turva on turvallinen kumppani, jonka toiminnan laatuun ja prosesseihin. Yhtiön Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta. Kyky teet ja palvelut hyvin vastaan. Esimerkiksi BLC Turvan pääkonttori on Joensuussa. BLC kanssa asiakkaan on helppo toimia ja näin koko toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin toimittaa asiakkaille entistä suurempia huolto- ja ylläpitotoiminnan sekä palveluiden Turva Oy toimii seitsemällä paikkakunnalla: saada kokonaisturvallisuutensa entistä pa- ja kaikki prosessit käytiin läpi sekä vietiin kokonaisuuksia ja palveluita, mukaan lu- osuutta on kasvatettu määrätietoisesti, mikä Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, remmin hallintaan. sähköiseen järjestelmään. Samalla uudistet- kien uusia palveluita, joissa yhdistetään on lisännyt kk-maksullisia jatkuvia palveluita Imatralla, Savonlinnassa, Mikkelissä ja tiin Laatu -ISO9001 ja Ympäristö -ISO14001 lukitus- ja turvateknologiaa, IT-teknologiaa jo useana vuotena peräkkäin. Helsingissä. Toiminta usealla eri paikka- Haluamme erityisesti kiittää asiakkaitamme sertifikaatit sekä saatiin uutena sertifikaat- sekä mobiili-teknologiaa, luo yhtiölle uusia BLC Turva Oy huolehtii asiakkaiden turva- kunnalla mahdollistaa esimerkiksi ketjuasi- pitkäjänteisestä ja hedelmällisestä yhteis- tina Terveys ja Turvallisuus -OHSAS kasvun mahdollisuuksia sekä asiakkaille järjestelmistä koko niiden elinkaaren ajan. akkaiden palvelemisen yhdellä sopimuksella työstä kanssamme viime vuosien aikana. sertifikaatti. ainutlaatuisia uusia palvelukokemuksia. Jatkuvan palvelusopimuksen ansiosta laitteet läpi Suomen. Tämä on mahdollistanut sen, että yhtiöstä Monipuolisempien ja laajempien kokonai- ja järjestelmät pidetään aina ajan tasalla ja on tullut johtava Turva-alan suunnannäyttäjä Myös yhtiön nimi muuttui, kun Lukkorengas suuksien toimittaminen samaan kohteeseen toimintakunnossa. Sitä kautta myös laittei- Yhtiö seuraa myös asiakastyytyväisyyttä Suomessa! Haluamme panostaa yhteistyö- Oy:n nimi vaihtui BLC Turva Oy:ksi. tehostaa toimintaa ja parantaa kokonaislaa- den ja järjestelmien käytettävyys paranee ja säännöllisillä tutkimuksilla. Niissä arvosanat hön asiakkaidemme kanssa myös jatkossa. TYHUJJOHTAVAOHJNASUITRWEOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSF 20 21

12 CASE: TALENTUM OIKEAA TEKNOLOGIAA, ENEMMÄN SÄÄSTÖJÄ TALENTUMIN KÄYTÄVÄLTÄ POIMITTUA: Palvelut ovat parantuneet koko ajan ja vasteajat nopeutuneet. Ongelmiltakaan ei ole vältytty, mutta niistä on aina selvitty ja virheistä on opittu. Suunta on oikea. Henri Junnilainen, järjestelmäarkkitehti Talentumin kustantamat lehdet ja kirjat ovat useimmille liike-elämän parissa työskenteleville tuttuja. Moni myös käyttää Talentumin tuottamia verkkopalveluita päivittäin. Median murroksessa on tehokkaalla IT:llä Talentumin tunnetuimpia tuotteita ovat mm. Talouselämä, Tietoviikko ja Tekniikka & Talous sekä lakikirjat. Ne, kuten monet muutkin liike-elämän ja juridiikan sisällöt, hakevat nykyaikaisia muotoja. Se edellyttää myös liiketoiminnan kehittämistä. Laskevassa markkinassa, jossa kuitenkin kulut kasvavat ja liiketoiminta perustuu ihmisten osaamiseen, oli välttämätöntä löytää kustannussäästöjä teknologiassa. Olennaista oli löytää ja kohdistaa palvelutasot paikkoihin, jotka ovat oikeasti kriittisiä, Elsinen fokusoi. tyä kymmeniä prosentteja ja tulemme edelleen vähentämään, Santtu Elsinen kertoo. Näillä toimenpiteillä on ollut selvä kustannusvaikutus. Toinen alue, jolla olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä on ollut verkkoon, tietoliikenteeseen ja palomuureihin liittyvät asiat. Vertailukelpoiset kulut ovat laskeneet 43 akuutti, asiat hoituvat aina, Elsinen kehuu. Kaiken kaikkiaan kyse on ollut isosta hankkeesta, joka on viety läpi tehokkaasti. Vahvasti olemme voiton puolella. Talentumilla on käytössään seuraavat BLC Protien palvelut: ProCloud-pilviratkaisu Signature ProDesk keskeinen rooli. Tässä Talentumia ovat auttaneet BLC Protien tarjoamat ratkaisut, kuten ProCloud. Varsinkin mediatoimialalla monet uudet hankkeet ovat teknologiasidonnaisia, avaa Talentumin kehitysjohtaja ja liiketoiminnan kehityshankkeista vastaava Santtu Elsinen. Avukseen Talentum valitsi BLC Protien. Yhteistyön alussa ulkoistettiin perus-it- ja lähitukipalvelut. Talentumille jäi käytännös- prosenttia BLC Protien tarjoamien palveluiden avulla. Se on merkittävä säästö, Elsinen kiittelee. Rahassa ilmaistuna puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä. Elsinen BLC Protie oli tullut tutuksi Elsiselle jo sä töihin vain IT-johto Entisessä osoitteessa kehuu myös ProCloudin suoraviivaisuutta Trainers Housessa, jossa hän toimi kehitys- Annankadulla meillä oli oma konesali, josta ja hinnoittelun selkeyttä. Hän muistuttaa, johtajana ennen Talentumille siirtymistään. muuton myötä luovuimme, Elsinen sanoo. että ProCloudin ominaisuudet eroavat suu- Vaikka puhutaan teknologiasta, tämä on silti Konesalin palvelut siirrettiin BLC Protielle. rista julkisista täysin elastisista pilvistä ja ihmisten välistä liiketoimintaa. Toimivat henki- Verkkopalveluympäristö, jossa sijaitsee toisaalta oman raudan lähes täydellisestä lösuhteet ovat olennaisia, Elsinen muistuttaa. kaikkien lehtien verkkosivut, on niin ikään joustamattomuudesta. siirtynyt BLC Protien hoteisiin. Talentum on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa toimiva mediayhtiö, joka kustantaa eri alojen ammattilaisille suun- Oikeat ja tarkoituksenmukaiset välineet Yhteenvetona voidaan todeta, että Protien vastuulla ovat loppukäyttäjätuki ja perus-it:n infrastruktuurista eli palvelimista ja verkoista Valitse vempaimesi Talentumissa harkitaan ns. CYOD eli choose nattuja lehtiä, verkkopalveluita ja kirjoja. Se Mediatoimialan tilanne huomioiden, huolehtiminen, Elsinen summaa. your own device -ratkaisua, jolloin työntekijät myös tuottaa informaatiopalveluita, koulutusta Talentuminkaan ei ole syytä olettaa suurta pääsisivät itse vaikuttamaan työvälineisiinsä. ja järjestää ajankohtaisia tapahtumia. Talentumin asiakaskuntaan ja kohderyhmään kuuluvat pää- orgaanista kasvua. IT-ratkaisut piti toisin sanoen ajatella uudella ja kustannustehok- Ammattiratkaisu pilvestä Kohtuullisen rajattu valikoima laitteita periaatteessa riittää ihmisille. Suurin osa on asiassa ekonomit, insinöörit, juristit ja lääkärit kaammalla tavalla. Talentum siirsi kaikki palvelimensa BLC kiinnostuneempi puhelimestaan kuin läppä- sekä it- ja markkinointialan osaajat. Konserniin Asiaa tutkittuani huomasin, että rahaa oli Protien ProCloud-pilvipalveluun. Sitä myötä ristään, Elsinen tietää. kuuluu lisäksi telemarkkinointiin erikoistunut käytetty IT-asioihin aika liberaalilla tavalla, alkoi syntyä merkittäviä säästöjä. Palvelimia Suoramarkkinointi Mega Oy. Talentum-konsernin Elsinen paljastaa. oli lähtötilanteessa toista sataa. Nyt määrä Kaiken kaikkiaan Talentumin ja BLC Protien palveluksessa on noin 700 työntekijää ja sen liike- Palvelut olivat hyviä ja kovatasoisia, mutta on tiputettu 24:ään fyysiseen laitteeseen. yhteistyö jatkuu toiminnan ja erilaisten pal- vaihto on lähes 80 M. kalliita. Myös varmuuden maksimointi ja tarpeettomienkin tukipalveluiden 24/7-ajattelu Määrää on tarkoitus karsia entisestään. Meillä oli lisäksi toista sataa virtuaalipalvelin- veluiden tuotannon kehittämisenä. Ison talon haasteet ja kommunikointi ottavat myös Talentumin kehitysjohtaja Santtu Elsinen vieraili BLC Breakfastissa kertomassa Talentumin yhteistyöstä BLC Protien kanssa. kuormittivat liikaa taloutta. ta, joiden määrää olemme saaneet vähennet- oman aikansa. Jos tilanne sattuu olemaan TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAYHTEISTYÖOKSFDAFDS 22 23

13 BLC-KONSERNI 125 VUOTTA Vuonna 1889 sinisen järven rannalla alkoi tarina, joka kasvaa, kehittyy ja laajenee vuosi vuodelta yhä delleen suuntaa uu- näyttäen. Eräänä päivänä 125 vuotta sitten neljä miestä halusi helpottaa elämää ja tuoda Savonlinnaan puhelinverkon. Savonlinnan Telefooni -osakeyhtiö sai toimiluvan Senaatilta Nykyisin BLC-konsernina tunnettu yhtiö on kasvanut ja kehittynyt vuosikymmenien kuluessa osana kotiseutukuntansa historiaa, arkea ja juhlaa. Matkalle mahtuu värikkäitä tapahtumia, haasteita ja murroksia, sekä ilon ja onnen hetkiä. Vähitellen kuparikaapeleista alkanut toiminta on aikojen kuluessa muuntautunut, saaden rinnalleen kaapeli-tv-verkoston ja nykyisin yhtiön juuret jatkavat kasvuaan valokuidun muodossa. Vahvistuneiden juurien myötä on myös puu alkanut tuottaa hedelmää! Tänään BLC:n neljä liiketoimintayhtiötä toimivat valtakun- nallisesti 13 paikkakunnalla, juuriaan ja sinisen järven rantaa unohtamatta. BLC-konsernissa on kautta aikojen tehty asioita pioneerihengessä, uutta etsien ja tietä näyttäen. Aina sen palveluilla on pidet- ty huolta tärkeistä asioista, mahdollistettu työn tekeminen, välitetty viestejä ja viihdettä sekä turvattu tärkeimpiä. Perustehtävän osalta mikään ei ole muuttunut 125 vuodessa. Konsernin arvoissa on ollut läpi vuosikymmenten Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys. Tervetuloa mukaan iloitsemaan kanssamme 125-vuotiaasta modernista tieto- ja turvatekniikan palvelukonsernista, joka tuottaa palvelunsa varmasti ja vaivatta! Tänään ja huomenna. TYHUJBLCOPHDSDURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHDASUIKJAALLOTDDFDBYOPI SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYUHIOJUIKJDOHU 24 25

14 VUOSI KUVINA Vuosi 2013 oli jälleen tapahtumarikas. BLCkonsernin lippulaivamyymälän 1-vuotissynttäreitä juhlittiin Pikku Kakkosesta tutun Siinan kanssa ja henkilöstön kesäjuhlat kokosi kesälomien kynnyksellä BLC:läiset yhteen ympäri Suomen. Näissä juhlissa jaettiin myös ensi kertaa ITUA-merkit ansioituneesta, esimerkillisestä ja konsernin arvojen mukaisesta toiminnasta. BLC Breakfast -tapahtuma järjestettiin ensi kertaa Nokia Oyj:n pääkonttorissa keväällä. Yritysasiakkaille suunnattu tapahtuma sai jatkoa syksyllä Microsoft Oy:n ja Abloy Oy:n kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kokoonnuttiin myös golfaamaan BLC Openissa. BLC Turvan jo pitkät perinteet omaava Rosvopaistiristeily ei koskaan petä odotuksia jälleen monipuolinen ohjelma ja hyvä ruoka loivat uniikin tunnelman. Veden äärellä oltiin myös BLC Meripelastusaluksen kastetilaisuudessa. TYHUJILOISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOTAPAHTUMATIOOHUIKSFDDFDAUIOPV 26 27

15 SPONSOROINTIKOHTEET 2013 BLC tukemassa Henriikka Österlundia SM-hopeaan! Kuvaaja: Joni Sandvall YHTEISTYÖTÄ & TUKEA Sponsorointikohteet 2013 Muita sponsoroitavia kohteita vuonna 2013 olivat mm. Linnaneitokierros 2013, Linnalan Setlementti ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Santeri Varis, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Juniori Sapko ry, Tanhuvaara / Monrepos Arena Oy, Espoon Oilers NG97, WJK Tytöt B2, Oy VIP Cruise Ltd, Pakilan Veto, Cats, Taikalinna. TYHUJYHTEISTYÖTÄOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOTUKEAHUIKSFDDF 28 29

16 Blue Lake Communications Oy Nojanmaantie 20, Savonlinna puhelin BLC Protie Oy Niittymäentie 7, Espoo BLC Turva Oy Voimatie 12, Joensuu puhelin BLC Wireless Oy Tiedekatu 2, Seinäjoki puhelin Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY PL 17, Savonlinna 30

17

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Your security, our pride

Your security, our pride Vuosikertomus 2012 Your security, our pride Protecting the irreplaceable F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen 2 3 Sisältö Vuosi 2004 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Palvelut 14 Toimintamalli 15 Asiakkaat 16 Case Nokia 17 Case Omnitel 18 Case Finnmatkat 19 Case TMF 20 Case VR 21 Case

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot