SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Toimitusjohtajan katsaus...4. Referenssit...7. Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus...4 Referenssit...7 Konsernin tilinpäätöstiedot...9 LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 2013 Blue Lake Communications...14 BLC Wireless...16 BLC Protie...18 BLC Turva...20 Case: Talentum...22 BLC-konserni 125 vuotta...24 Vuosi kuvina...26 Yhteistyötä ja tukea...28 Yhteystiedot...30

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS BLC:ssä on ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys MARTTI VOLOTINEN BLC-konsernin toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2013 BLC-konserni eteni positiivisissa merkeissä ja vahvistui selvästi vuonna Konsernin tuloskunto parani ja konserni jatkoi kuudetta vuotta peräkkäin kasvu-uralla. Vuoden päätavoite oli kannattavuuden parantamisessa. Toimintaympäristön sekä markkinatilanteen haastavuudesta huolimatta tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin. BLC-konsernin tilikauden voitto, liikevoitto, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto paranivat selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. BLC-konsernista on vuosien aikana tullut merkittävä valtakunnallinen toimija yritysten ICT- sekä Turvaratkaisupalveluissa. Nykypäivänä valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee yritysasiakkailta. Toimintaa on johdonmukaisesti laajennettu valtakunnalliseksi ja tällä on pystytty varmistamaan riittävän suuri asiakaspohja sekä kannattavuuden edellytykset eri liiketoiminta-alueille. BLC-konsernin tilikauden voitto parani +112 % vuonna 2013 ja edellisvuoden 369 k :n tilikauden voitto nousi 782 k :oon; vastaavasti liikevoitto kasvoi +62 % ja päätyi 812 k :oon. Mittavista uudistuksista ja panostuksista huolimatta konsernin omavaraisuusaste nousi noin 67 %:iin vuonna Liikevaihto on kasvanut vuoden 2007 noin 14,7 M :n tasosta yhtäjaksoisesti yhteensä +135 %, päätyen 34,4 M :oon vuonna Liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa. Savonlinnan alueella panostettiin ja investoitiin merkittävästi myös kuluttaja-asiakkaiden palveluihin, lanseeraamalla muun muassa uusi 60/20M ja nyt aivan uusimpana 100/100M laajakaistapalvelut, joissa on mukana myös huippunopeat paluukanavat. BLC-konsernin omistava Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY toteutti omistajajäsenilleen monipuolisia etuja ja palveluita vuonna Tämän lisäksi osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen osuuspääoman korkoa aina, kun siihen on taloudelliset edellytykset. TYHUJTULOKSELLISUUSIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONTUILILOISUUSOHUIKS SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIITVIPAJUK 4 5

4 REFERENSSIT Tänä päivänä BLC-konsernin muodostaa neljä vahvaa tukipilaria: Blue Lake Communications Oy on nykyaikaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja verkkopalveluita tarjoava yhtiö, BLC Wireless Oy tuottaa mobiilietähallinta- ja elinkaaripalveluita, BLC Turva Oy on erikoistunut sähköisiin turva- ja lukitusratkaisuihin sekä -palveluihin ja BLC Protie Oy tuottaa nykyaikaisia IT-palveluita työasemille, virtuaalityöasemille ja palvelimille. Yhtiöiden kesken on paljon positiivisia synergiaetuja sekä kokonaisuutena ainutlaatuinen kombinaatio osaamista; tämä yhdistelmä mahdollistaa kasvun eväät BLCkonsernille myös lähitulevaisuudessa! BLC-konserni suuntaa vuoteen 2014 hyvistä lähtöasetelmista, mutta on hyvä pitää tuntosarvet ylhäällä ja muistaa, että ICT- sekä Turvaliiketoimintaympäristöt ovat suurten muutosten ja murroksen alla. Konsernin liikevaihdon ennustetaan kehittyvän suotuisasti myös lähitulevaisuudessa, mutta hillitymmin kuin aikaisemmin. Koska kasvava ja valtakunnallinen BLCkonserni pystyy tarjoamaan työntekijöilleen paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia, on BLC-konsernin palvelukseen onnistuttu jatkuvasti saamaan uusia huippuosaajia eri puolille Suomea, mikä vuorostaan edesauttaa kasvun jatkumista myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutenaan konsernin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kaikesta tästä suuret kiitokset kuuluvat asiakkaillemme ja koko BLC-konsernin henkilöstölle, jotka yhdessä ovat mahdollistamassa konsernin valoisan tulevaisuuden ja kasvun jatkumisen! Suuret kiitokset kuuluvat myös konsernin hallitukselle, jolla on ollut valmiutta jatkuvasti tehdä rohkeita yhtiötä uudistavia sekä eteenpäin vieviä päätöksiä. BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC KONSERNIN KEHITTYMINEN VUOSINA (M ) Liikevaihto 14,8 14,7 16,0 19,8 23,9 29,1 32,5 34,4 Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat meihin. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkealla tasolla. TYHUJHIUUDISTUVUUSDIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLW DIOIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUKIPILARITKIOOHUIKSFDDF 6 7

5 BLC-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSYHTEENVETO BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS (M ) BLC-KONSERNIN LIIKEVOITON KEHITYS (M ) 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7-0, ,7-0,5 0,2 0,5 0,8 BLC-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUMA MUUT PALVELUT ICT-PALVELUT 18 % 42 % 40 % TURVARATKAISUT BLC-KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE (%) 80% 60% BLC-KONSERNIN HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN (HLÖÄ) % 160 BLC-KONSERNIN STRATEGINEN JOHTORYHMÄ Hannu Väänänen, Mikael Nuotio, Martti Volotinen, Veli-Pekka Vähälummukka, Jukka Nevalainen. 20% 0% 70% 70% 66% 65% 67% TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD 8 9

6 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA (1000 ) MYYNTITUOTOT RAHOITUSLASKELMA (1000 ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot 788 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -98 Pitkäaikaisten lainojen nostot 220 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Tilikauden tuloksesta jaettu vähemmistöosinko -25 Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO TYHUJTULOKSELLISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDDFDA 10 11

7 TASE KONSERNITASE (1000 ) KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuotekehitys Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet osakkuusyrityksissä Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 1 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet SAAMISET PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset 1 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Laskennalliset verovelat Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset 1 13 Muut saamiset 6 8 Siirtosaamiset RAHOITUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ TYHUJUOPINHIJKSKDFJIOPKIOPHURWEXTYREIHIWILKOKANNATTAVUUSIOOHUIKSFDDF 12 13

8 BLUE LAKE COMMUNICATIONS ASIAKASLÄHTÖISYYS, FOKUSOITUMINEN JA LAADUKKAAT PALVELUT OVAT BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY:N YTIMESSÄ radiomastojen tukiasemayhteyksien suuria nopeudennostoja tehtiin runsaasti, johtuen erityisesti mobiili-laajakaistapalveluiden nopeasta kehittymisestä. Blue Lake Communications Oy on muuttunut tätä kautta yhteisrakentaminen Suur-Savon viime vuosien aikana selvästi ketterämmäksi Sähkön kanssa on saanut uuden vaihteen. kaasti vastaamaan Liiketoimintaympäristö on muuttumassa yhä yhtiöksi kuin aikaisemmin. Yhtiö on uudis- markkinoiden muutok- pirstaloituneemmaksi. Alalle tulee pieniä no- tunut ja tehostunut lukuisilla eri tavoilla ja Yhtiön liiketoiminnat jakaan- siin ja luomaan jatkuvasti uusia peita toimijoita ja toisaalta suuret kasvavat. lisäksi yhtiö on pystynyt löytämään, yhdessä tuvat nykyisin Kuluttaja- ja kannattavia toimintamalleja sekä uusia Pärjätäkseen pitää olla nopea ja notkea. Blue asiakkaidensa kanssa, yhtiön sekä asiakkai- Yrityspalveluihin (jotka asiakkaiden hyväksymiä uusia tuotteita ja Lake Communications Oy on ollut joustava den kannalta olennaisen. yhdessä muodostavat ICT- palveluita. ja tehnyt laajasti yhteistyötä sekä ollut muka- liiketoimintaryhmän) sekä na useissa yhteistyöhankkeissa, joilla yhtiön Olemme kuunnelleet asiakkaitamme herkäl- Operaattoripalveluihin. Operaattoripalveluissa vuoden 2013 mark- verkon kapasiteettia on pystytty lisäämään lä korvalla sekä systemaattisesti muuttaneet kinatilanne oli haastava ja yllätyksellinen. kustannustehokkaasti ja samalla on voitu ja kehittäneet toimintaamme, perustuen asi- Kuluttaja- ja Yrityspalveluissa fokusoituminen Silti kehityimme positiivisesti sekä toimin- hyödyntää yhtiön aikaisempina vuosina te- akkailtaan saamaan palautteeseen ja asiakas- ydinosaamiseen jatkui myös vuonna nassa että taloudellisesti, liikevaihto kasvoi kemiä verkkoinvestointeja. tyytyväisyysmittauksiin. Yhtiö on tehnyt viime Teknisessä mielessä kehitys kohti nopeampia maltillisesti. vuosina lukuisia muutoksia toimintaansa ja laajakaistayhteyksiä jatkui, esimerkiksi talo- Yhtiön ehdottomia vahvuuksia tälläkin prosesseihin, lisätäkseen asiakaskohtaamis- yhtiöiden valokuituliittymiä otettiin käyttöön Kuluttajapalveluissa jatkoimme määrä- Blue Lake Communications Oy:n yksi tärkeim- Operaattoripalvelut pystyi solmimaan pitkä- toimialalla ovat pitkät, vankat perinteet ten määrää sekä parantaakseen asiakkaidensa kasvavalla vauhdilla; myös maksu-tv-palvelut tietoista etuasiakasmallin kehittämistä. mistä vahvuuksista kuluttaja- ja yrityspuo- aikaisia ja merkittäviä sopimuksia useiden ja hyvät suhteet kaikkiin alan toimijoihin. palvelutasoa. Lisäksi yhtiön on panostanut olivat kasvussa. Lisäksi yhtiö on parantanut Kaupankäynnin dynamiikkaan vaikutti po- lella on paikallisuus, joka on yhtiölle myös pääyhteistyökumppaneiden kanssa; tämä luo Operaattorikentässä ja tuotteissa teem- henkilöstön kouluttamiseen, jotta yhtiön verkon kyvykkyyttä ja siten varmistanut no- sitiivisesti myös uuden sukupolven BLC selvä kilpailuetu. Tästä vahvuudesta yhtiö hyvää liiketoiminnallista pohjaa myös vuo- me erittäin hyvää yhteistyötä muiden BLC- tietotaito olisi huippuluokkaa myös tulevai- peat ja luotettavat yhteydet, vaikka tietolii- Center, jonka roolia laajennettiin merkittä- haluaa pitää myös jatkossa kiinni sekä teh- teen Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana konsernin yhtiöiden kanssa. Myös yhteistyö suudessa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen kennemäärät kasvavat erittäin kovaa vauhtia. västi vuonna 2013 ja johon kaikki myymä- dä asiakkaille Helpon Olon eri tilanteissa, alan eri yhteistyöfoorumeilla, tämä varmistaa Finnet-yhtiöiden ja naapuriyhtiöiden kesken vuoden tasolla. lätoiminta keskitettiin. BLC Center palvelee aina kun asiakkailla on tarve asioida BLC:n sen, että tiedämme mitä kentällä ja mark- on tärkeää. Blue Lake Communications Oy panosti ja nykyisin laadukkaasti myös laajentunutta kanssa. Monista uhkista huolimatta, kaiken kinassa tapahtuu. Blue Lake Communications Oy on vahvista- investoi merkittävästi kuluttaja-asiakkaiden yritysasiakaskuntaa. kaikkiaan voisi arvioida, että lähitulevaisuus Operaattoripalvelujen tulevaisuus näyttää nut paikallisuutta ja yhteistyötä Savonlinnan palveluihin Savonlinnan alueella ja lanseerasi ICT-liiketoimintaryhmässä näyttää melko Merkittävimpänä muutoksena ja uudis- mielenkiintoiselta ja samaan aikaan haas- seudulla. Vuoden 2013 aikana yhtiön verk- muun muassa 60/20 M kaapelimodeemi- Maksu-TV- ja viihdepalvelut ovat kehittyneet vakaalta. tuksena Operaattoripalveluissa on liike- tavalta. Joka vuosi alalla tapahtuu merkit- koasennustoiminta ja verkkosuunnittelu on laajakaistapalvelun (BLC Kaapeli) sekä nyt suotuisasti viime vuosina ja uskomme, että toiminnan laajentuminen alkuvuodesta täviä muutoksia, jotka vaikuttavat asiakas- siirtynyt yhtiön oman henkilöstön käsiin. Tällä aivan uusimpana 100/100 M valo-laajakaista- hillitty kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Lukuisista onnistumisista huolimatta, ICT Kaakkois-Suomen alueelle. Blue Lake kuntaamme ja sitä kautta myös meidän tavalla yhtiö on pystynyt vastaamaan parem- palvelun (BLC Valo), joissa on mukana myös TV-palvelut tulevat siirtymään enemmän ja liiketoiminnan kokonaisliikevaihto laski hie- Communications Oy avasi uuden toimipis- toimintaamme. min asiakasvaatimuksiin ja kehittämään huippunopeat paluukanavat. enemmän internet-pohjaisiksi, koska asiak- man, joka johtui pääasiassa siitä, että kireä teen Haminaan ja perusti alueelle Kaakkois- televerkkoon perustuvaa liiketoimintaansa. kaat haluavat katsoa ohjelmia silloin, kun se kilpailu sekä hintaeroosio kiinteän verkon Suomen radioverkkourakointiyksikön. Uskomme kuitenkin kykyymme pärjätä sa- Lisäksi yhtiö solmi pitkäjänteisen yhteistyö- Myös yrityspuolella panostettiin yrityslaaja- itselleen parhaiten sopii. Siihen BLC:n tarjo- laajakaistapalveluiden sekä mobiili-laajakais- mansuuntaisilla toimintatavoilla jatkossakin. sopimuksen verkon rakentamisesta ja ylläpi- kaistaliittymiin sekä muihin monipuolisiin amat kiinteän verkon huippunopeat laajakais- tapalveluiden välillä jatkui vahvana. Yhtiö on Viime vuonna operattoripalveluiden liike- Vuodesta 2014 tulee jälleen mielenkiintoinen dosta Suur-Savon Sähkötyö Oy:n kanssa ja BLC-konsernin IT-palveluihin. tapalvelut antavat erinomaiset edellytykset. kuitenkin osoittanut, että se pystyy tehok- toiminta kehittyi melko perinteisesti, mutta Operaattoripalveluiden osalta. TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFDD PILSJUISDFGJHKÖIBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDLAADUKKAATAKVA 14 15

9 BLC WIRELESS ASIAKKAAT OVAT OTTANEET HYVIN VASTAAN UUDISTUNEEN KOKONAISVALTAISEN MOBIILIELINKAAREN HALLINTAPALVELUN BLC Wireless Oy:n mobiilielinkaa- Yhtiön liikevaihto on kasvanut nopeasti sanottu etähallinta on vain yksi komponentti me käyttäjille nopeampana ja parantuneena ratkaisuja sovellusten jaka- ren/etähallintapalveluiden liiketoiminta jatkoi vahvalla kasvu-uralla. Yhtiö on päivittänyt palvelu- ja tuoteportfoliotaan vuoden 2013 aikana. Uusi markkinan lähestymistapa jo useana vuonna peräkkäin. Kasvu jatkui voimakkaana ja oli noin +30 % liikevaihdon noustessa noin 3,1 M :oon vuonna Kasvun mahdollistivat yhtiön merkittävät asiakas- ja kumppanuussopimukset kuluneen vuoden aikana. tässä kokonaispalvelussa. Yhtiön vahvuuksia ovat alan pitkäaikaisin osaaminen Suomessa sekä joustava ja nopea reagointi alan muutoksiin. Tärkeänä tekijänä toiminnassamme ovat pitkäaikai- asiakaspalveluna. Nopeasta kasvusta huolimatta henkilöstömäärä BLC Wireless Oy:ssä pysyi entisellään. Tämän on mahdollistanut liiketoiminnan skaalautuvuus ja tuotepäivityksen yhteydessä miseen ja hallinnointiin liittyen. Yhtiön pääpaikka on Seinäjoella, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipaikat Savonlinnassa ja Espoossa. Palvelumme ovat valtakunnallisia ja asiakkaamme ovat laajalla alueella koko luotettavia mobiililaitteiden palveluratkaisuja. Pitkällä osaamisellamme pyrimme varmistamaan sen, että pystymme pitämään etumatkan sekä päivittynyt palvelu- ja tuoteportfolio ovat toimineet asiakkailla hyvin. Kilpailutilanne mobiililaitteiden etähallintamarkkinoilla on kiristynyt sekä muuttunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. set ja hyvät asiakassuhteet, jotka mahdollistavat palvelun kehittämisen yhä asiakaslähtöisemmäksi. Yhtiö on panostanut palveluiden uudistamiseen, josta hyvänä toteutettu toimintaprosessien optimointi. Suurinäyttöisten älypuhelimien lisääntyminen ja nopeasti kasvava tablettien käytön Suomessa. Vuodesta 2014 tulee mielenkiintoinen. Asiakaslähtöisellä palveluiden kehittämisel- osaamisessa ja palveluissamme myös tulevaisuudessa. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Kilpailutilanteen kiristyessä BLC Wireless esimerkkinä on PRO-tasoisen tukipalvelun yleistyminen eri toimialoilla lisää uusia pal- lä ja yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden Oy on siirtynyt palveluissaan laajempaan toteuttaminen yhteistyössä BLC Protie Oy:n velutarpeita, kun mobiililaitteille ladattavien kanssa tahdomme myös tulevaisuudes- kokonaisuuteen eli elinkaariajatteluun; niin kanssa. Uudistus on näkynyt palveluidem- sovellusten myötä kaivataan uusia palvelu- sa tarjota asiakkaillemme vaivattomia ja TYHUJUUDISTUNUTOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKASVULSAGOPI 16 17

10 BLC PROTIE VUODEN 2013 EUROOPPALAISEKSI MSP-YHTIÖKSI VALITTU BLC PROTIE OY SAI ARVOSTETUN IT-ALAN PALKINNON JO TOISENA VUOTENA PERÄKKÄIN Vuosi 2013 oli BLC Protielle vah- Viime vuonna yhtiön talous kehittyi suotui- markkinoilla, erityisesti jos Euroopan ja markkinoille esimerkiksi mahdollisuuden piä avainmittareita ja jonka avulla toimintaa BLC Protien vuosi 2014 näyttää samansuun- van kasvun vuosi. Saimme paljon hyviä, uusia asiakkuuksia, jotka siivittivät yrityksen vahvaan kasvuun. Menestyimme myös erinomaisesti kansainvälisessä Managed Service Provider -toimialan kilpailussa jo toisena vuotena peräkkäin. Menestys oli osoitus hyvästä toimintakyvystämme ja palveluidemme laadusta. sasti. Liikevaihtomme kasvoi kannattavasti peräti +42 %, päätyen 6,9 M :oon vuonna Kasvu on tullut erityisesti yhtiön ydintoiminta-alueelta eli jatkuvista kk-maksullisista MSP-palveluista. Yhtiön liiketoiminnan kehittyminen on ollut positiivista siitäkin huolimatta, että markkinoilla on yleisesti ottaen ollut paljon epävarmuutta. Myös IT-palveluiden kilpailu on kiristynyt viimeaikoina. Talouden epävarmuus Suomen taloustilanteessa alkaa näkyä positiivisia signaaleja. Vuonna 2013 IT-palveluiden liiketoimintaympäristö pysyi hajanaisena. Alalla on paljon pieniä toimijoita ja vain muutamia suuria. Protie kasvatti merkitystään ja markkinaosuuttaan selvästi ja on yksi harvoista alan keskikokoisista toimijoista. Keskeisin muutos toimialalla oli se, että ostaa palveluita pienemmissä komponenteissa, uuden Sign In -tuoteperheen muodossa; vuonna 2013 lanseerasimme uuden ProCloud-palveluperheen, jonka avulla asiakkaat voivat halutessaan ulkoistaa konesalipalvelunsa Protielle entistä joustavammin. Samassa yhteydessä sekä konesali-, että ProNOC-palveluihin (Network Operations Center) suunnattiin kehitysresursseja. Yksi Protien keskeisistä vahvuuksista on jatkuvasti kehitetään. Protien yritysasiakastyytyväisyys on pysynyt pitkään korkealla tasolla ja tähän tähtäämme myös jatkossa. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2013 noin +10 %. Vuoden vaihteessa yhtiön palveluksessa oli yli 60 työntekijää. Protiellä oli vuonna 2013 henkilöstöä Savonlinnassa, Mikkelissä, Turussa, Raumalla, Tampereella ja Espoossa. Yhtiöllä on hyvä maantieteellinen kattavuus ja tarvittaessa se käyttää myös kumppaneita. taiselta kuin vuosi 2013, vaikka kasvuvauhdin ennustetaan olevan selvästi hillitympi kuin aikaisemmin. Yhtiö lisää omaa palvelu- ja tuotekehitystä, yhteistyössä BLC-konsernin muiden liiketoimintayhtiöiden kanssa, palvellakseen asiakkaitaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Odotuksia kohdistuu erityisesti BLC Protien uuteen ProSuperUser -pääkäyttäjäpalveluun. Samalla ICT-palveluhallinnan kysyntä tulee on jatkunut jo pitkään, joten epävarmuudes- asiakkaat alkavat ymmärtää IT-palveluita ProDesk-palvelu, joka on yhtiön jalosta- kasvamaan pilvipalveluiden lisätessä jat- ta on tullut enemmänkin normaalitilanne paremmin ja ovat nykyään valmiimpia ul- ma Pro-versio Help- tai ServiceDeskistä. BLC-konsernin sisällä yhtiö teki paljon yh- kuvasti suosiotaan asiakaskunnassa. BLC kuin poikkeus. Tämä näkyy muun muassa koistamaan palveluita vaihtoehtona myös ProDesk on koko tuotantomme moottori teistyötä BLC Wireless Oy:n, BLC Turva Oy:n Protien valitsema Managed Services -palve- siinä, että asiakkaat harkitsevat päätöksiä IT-palvelutuottajille. yhdessä ProNOCin (Network Operations ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa. lumalli vastaa markkinakehityksen vaatimuk- entistä tarkemmin ja pidempään kuin ai- Center) kanssa. Se mahdollistaa nopean Muita keskeisiä yhteistyökumppaneitam- siin ja tukee BLC Protien hyviä tulevaisuuden kaisemmin. On odotettavissa, että jossain BLC Protie kehittää koko ajan uusia palve- asiakaspalvelun ja tuottaa korkean asiakas- me olivat Cisco Systems, Cloud Solutions, näkymiä. vaiheessa patoutunut kysyntä purkaantuu luita asiakkailleen. Vuonna 2012 toimme tyytyväisyyden, joka on yksi yhtiön tärkeim- N-able ja Microsoft. TYHUJASUONHFJWERIASHJVKIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSFD PILSJUISDFGJHKÖBCQISDTMENESTYSTUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYBGHRIIT 18 19

11 BLC TURVA VALTAKUNNALLINEN JA JOHTAVA TURVA-ALAN SUUNNANNÄYTTÄJÄ Vuosi 2013 oli BLC Turva Oy:lle Myös yhtiön tuote- ja palveluvalikoima laaje- Uusi nimi kuvastaa yhtiön laajentunutta tua; tämä näkyy asiakkaille hintahyötyinä käyttöikä pitenee. Jatkuvuus tuo myös tur- ovat olleet erittäin hyviä, tästä yhtiö haluaa muutosten vuosi. BLC Turva laajensi ja vahvisti merkittävästi liiketoimintaansa pääkaupunkiseudulla, kun yhtiö osti Wextra Oy:n turvaliiketoiminnan Samalla yhtiö muutti uusiin laajennettuihin tiloihin pääkaupunkiseudulla. ni entisestään. Yhtiö tarjoaa kaikki teknisen turvallisuuden järjestelmät ja palvelut yhdeltä luukulta, tutulta myyjältä ja kirjaimellisesti avaimet käteen periaatteella. Mikkeliin avattiin uusi kokonaisvaltainen turvamyymälä joulukuussa 2013, ja se vahvisti yhtiön asemaa entisestään Järvi-Suomen alueella. toimintaa aikaisempaa paremmin. Samalla nimi ja logo muuttuivat yhteneväisiksi BLCkonsernin muiden yhtiöiden nimien ja logojen kanssa. Yhtiön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja päätyi 13,6 M :oon. Lukuisista uudistuksista, investoinneista ja panostuksista huolimatta yhtiön kannattavuus pysyi hyvällä sekä laadun parantumisena. BLC-konsernin ja BLC Turvan innovatiivisuudesta kertoo kyky luoda kokonaan uusia palveluita ja ratkaisuita yhdistelemällä ITpalveluita ja Turvateknologiaa uusiksi kokonaisuuksiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi, mobiili-työajanhallintaratkaisu Tempo, joka lanseeraattiin vuoden 2013 lopulla. vallisuutta ostamiseen; asiakkaamme eivät jää järjestelmiensä kanssa yksin. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi viimeisen vuoden aikana ja vuoden 2014 alussa yhtiön palveluksessa oli noin 100 henkilöä. Erittäin ammattitaitoinen henkilökunta on yhtiölle merkittävä menestystekijä, siksi henkilökunnan koulutukseen ja rekrytointeihin on pitää kiinni myös jatkossa. Yleisestä talouskehityksestä huolimatta BLC Turva Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Yritys on vahvalla uudistumisen sekä kasvun tiellä ja uskomme, että yhtiö kehittyy suotuisasti myös tulevina vuosina. Vuonna 2013 tehdyt uudistukset, panostukset henkilökuntaan, tuotteisiin ja palveluihin kantavat ja jatkuvat myös lähitulevaisuudessa. tasolla. panostettu erityisen paljon. Lisäksi BLC Turva panosti merkittävästi Yhtiön asiakkaat ovat ottaneet uudet tuot- BLC Turva on turvallinen kumppani, jonka toiminnan laatuun ja prosesseihin. Yhtiön Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta. Kyky teet ja palvelut hyvin vastaan. Esimerkiksi BLC Turvan pääkonttori on Joensuussa. BLC kanssa asiakkaan on helppo toimia ja näin koko toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin toimittaa asiakkaille entistä suurempia huolto- ja ylläpitotoiminnan sekä palveluiden Turva Oy toimii seitsemällä paikkakunnalla: saada kokonaisturvallisuutensa entistä pa- ja kaikki prosessit käytiin läpi sekä vietiin kokonaisuuksia ja palveluita, mukaan lu- osuutta on kasvatettu määrätietoisesti, mikä Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, remmin hallintaan. sähköiseen järjestelmään. Samalla uudistet- kien uusia palveluita, joissa yhdistetään on lisännyt kk-maksullisia jatkuvia palveluita Imatralla, Savonlinnassa, Mikkelissä ja tiin Laatu -ISO9001 ja Ympäristö -ISO14001 lukitus- ja turvateknologiaa, IT-teknologiaa jo useana vuotena peräkkäin. Helsingissä. Toiminta usealla eri paikka- Haluamme erityisesti kiittää asiakkaitamme sertifikaatit sekä saatiin uutena sertifikaat- sekä mobiili-teknologiaa, luo yhtiölle uusia BLC Turva Oy huolehtii asiakkaiden turva- kunnalla mahdollistaa esimerkiksi ketjuasi- pitkäjänteisestä ja hedelmällisestä yhteis- tina Terveys ja Turvallisuus -OHSAS kasvun mahdollisuuksia sekä asiakkaille järjestelmistä koko niiden elinkaaren ajan. akkaiden palvelemisen yhdellä sopimuksella työstä kanssamme viime vuosien aikana. sertifikaatti. ainutlaatuisia uusia palvelukokemuksia. Jatkuvan palvelusopimuksen ansiosta laitteet läpi Suomen. Tämä on mahdollistanut sen, että yhtiöstä Monipuolisempien ja laajempien kokonai- ja järjestelmät pidetään aina ajan tasalla ja on tullut johtava Turva-alan suunnannäyttäjä Myös yhtiön nimi muuttui, kun Lukkorengas suuksien toimittaminen samaan kohteeseen toimintakunnossa. Sitä kautta myös laittei- Yhtiö seuraa myös asiakastyytyväisyyttä Suomessa! Haluamme panostaa yhteistyö- Oy:n nimi vaihtui BLC Turva Oy:ksi. tehostaa toimintaa ja parantaa kokonaislaa- den ja järjestelmien käytettävyys paranee ja säännöllisillä tutkimuksilla. Niissä arvosanat hön asiakkaidemme kanssa myös jatkossa. TYHUJJOHTAVAOHJNASUITRWEOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOHUIKSF 20 21

12 CASE: TALENTUM OIKEAA TEKNOLOGIAA, ENEMMÄN SÄÄSTÖJÄ TALENTUMIN KÄYTÄVÄLTÄ POIMITTUA: Palvelut ovat parantuneet koko ajan ja vasteajat nopeutuneet. Ongelmiltakaan ei ole vältytty, mutta niistä on aina selvitty ja virheistä on opittu. Suunta on oikea. Henri Junnilainen, järjestelmäarkkitehti Talentumin kustantamat lehdet ja kirjat ovat useimmille liike-elämän parissa työskenteleville tuttuja. Moni myös käyttää Talentumin tuottamia verkkopalveluita päivittäin. Median murroksessa on tehokkaalla IT:llä Talentumin tunnetuimpia tuotteita ovat mm. Talouselämä, Tietoviikko ja Tekniikka & Talous sekä lakikirjat. Ne, kuten monet muutkin liike-elämän ja juridiikan sisällöt, hakevat nykyaikaisia muotoja. Se edellyttää myös liiketoiminnan kehittämistä. Laskevassa markkinassa, jossa kuitenkin kulut kasvavat ja liiketoiminta perustuu ihmisten osaamiseen, oli välttämätöntä löytää kustannussäästöjä teknologiassa. Olennaista oli löytää ja kohdistaa palvelutasot paikkoihin, jotka ovat oikeasti kriittisiä, Elsinen fokusoi. tyä kymmeniä prosentteja ja tulemme edelleen vähentämään, Santtu Elsinen kertoo. Näillä toimenpiteillä on ollut selvä kustannusvaikutus. Toinen alue, jolla olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä on ollut verkkoon, tietoliikenteeseen ja palomuureihin liittyvät asiat. Vertailukelpoiset kulut ovat laskeneet 43 akuutti, asiat hoituvat aina, Elsinen kehuu. Kaiken kaikkiaan kyse on ollut isosta hankkeesta, joka on viety läpi tehokkaasti. Vahvasti olemme voiton puolella. Talentumilla on käytössään seuraavat BLC Protien palvelut: ProCloud-pilviratkaisu Signature ProDesk keskeinen rooli. Tässä Talentumia ovat auttaneet BLC Protien tarjoamat ratkaisut, kuten ProCloud. Varsinkin mediatoimialalla monet uudet hankkeet ovat teknologiasidonnaisia, avaa Talentumin kehitysjohtaja ja liiketoiminnan kehityshankkeista vastaava Santtu Elsinen. Avukseen Talentum valitsi BLC Protien. Yhteistyön alussa ulkoistettiin perus-it- ja lähitukipalvelut. Talentumille jäi käytännös- prosenttia BLC Protien tarjoamien palveluiden avulla. Se on merkittävä säästö, Elsinen kiittelee. Rahassa ilmaistuna puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä. Elsinen BLC Protie oli tullut tutuksi Elsiselle jo sä töihin vain IT-johto Entisessä osoitteessa kehuu myös ProCloudin suoraviivaisuutta Trainers Housessa, jossa hän toimi kehitys- Annankadulla meillä oli oma konesali, josta ja hinnoittelun selkeyttä. Hän muistuttaa, johtajana ennen Talentumille siirtymistään. muuton myötä luovuimme, Elsinen sanoo. että ProCloudin ominaisuudet eroavat suu- Vaikka puhutaan teknologiasta, tämä on silti Konesalin palvelut siirrettiin BLC Protielle. rista julkisista täysin elastisista pilvistä ja ihmisten välistä liiketoimintaa. Toimivat henki- Verkkopalveluympäristö, jossa sijaitsee toisaalta oman raudan lähes täydellisestä lösuhteet ovat olennaisia, Elsinen muistuttaa. kaikkien lehtien verkkosivut, on niin ikään joustamattomuudesta. siirtynyt BLC Protien hoteisiin. Talentum on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa toimiva mediayhtiö, joka kustantaa eri alojen ammattilaisille suun- Oikeat ja tarkoituksenmukaiset välineet Yhteenvetona voidaan todeta, että Protien vastuulla ovat loppukäyttäjätuki ja perus-it:n infrastruktuurista eli palvelimista ja verkoista Valitse vempaimesi Talentumissa harkitaan ns. CYOD eli choose nattuja lehtiä, verkkopalveluita ja kirjoja. Se Mediatoimialan tilanne huomioiden, huolehtiminen, Elsinen summaa. your own device -ratkaisua, jolloin työntekijät myös tuottaa informaatiopalveluita, koulutusta Talentuminkaan ei ole syytä olettaa suurta pääsisivät itse vaikuttamaan työvälineisiinsä. ja järjestää ajankohtaisia tapahtumia. Talentumin asiakaskuntaan ja kohderyhmään kuuluvat pää- orgaanista kasvua. IT-ratkaisut piti toisin sanoen ajatella uudella ja kustannustehok- Ammattiratkaisu pilvestä Kohtuullisen rajattu valikoima laitteita periaatteessa riittää ihmisille. Suurin osa on asiassa ekonomit, insinöörit, juristit ja lääkärit kaammalla tavalla. Talentum siirsi kaikki palvelimensa BLC kiinnostuneempi puhelimestaan kuin läppä- sekä it- ja markkinointialan osaajat. Konserniin Asiaa tutkittuani huomasin, että rahaa oli Protien ProCloud-pilvipalveluun. Sitä myötä ristään, Elsinen tietää. kuuluu lisäksi telemarkkinointiin erikoistunut käytetty IT-asioihin aika liberaalilla tavalla, alkoi syntyä merkittäviä säästöjä. Palvelimia Suoramarkkinointi Mega Oy. Talentum-konsernin Elsinen paljastaa. oli lähtötilanteessa toista sataa. Nyt määrä Kaiken kaikkiaan Talentumin ja BLC Protien palveluksessa on noin 700 työntekijää ja sen liike- Palvelut olivat hyviä ja kovatasoisia, mutta on tiputettu 24:ään fyysiseen laitteeseen. yhteistyö jatkuu toiminnan ja erilaisten pal- vaihto on lähes 80 M. kalliita. Myös varmuuden maksimointi ja tarpeettomienkin tukipalveluiden 24/7-ajattelu Määrää on tarkoitus karsia entisestään. Meillä oli lisäksi toista sataa virtuaalipalvelin- veluiden tuotannon kehittämisenä. Ison talon haasteet ja kommunikointi ottavat myös Talentumin kehitysjohtaja Santtu Elsinen vieraili BLC Breakfastissa kertomassa Talentumin yhteistyöstä BLC Protien kanssa. kuormittivat liikaa taloutta. ta, joiden määrää olemme saaneet vähennet- oman aikansa. Jos tilanne sattuu olemaan TYHUJASIAKASLÄHTÖISESTIOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAYHTEISTYÖOKSFDAFDS 22 23

13 BLC-KONSERNI 125 VUOTTA Vuonna 1889 sinisen järven rannalla alkoi tarina, joka kasvaa, kehittyy ja laajenee vuosi vuodelta yhä delleen suuntaa uu- näyttäen. Eräänä päivänä 125 vuotta sitten neljä miestä halusi helpottaa elämää ja tuoda Savonlinnaan puhelinverkon. Savonlinnan Telefooni -osakeyhtiö sai toimiluvan Senaatilta Nykyisin BLC-konsernina tunnettu yhtiö on kasvanut ja kehittynyt vuosikymmenien kuluessa osana kotiseutukuntansa historiaa, arkea ja juhlaa. Matkalle mahtuu värikkäitä tapahtumia, haasteita ja murroksia, sekä ilon ja onnen hetkiä. Vähitellen kuparikaapeleista alkanut toiminta on aikojen kuluessa muuntautunut, saaden rinnalleen kaapeli-tv-verkoston ja nykyisin yhtiön juuret jatkavat kasvuaan valokuidun muodossa. Vahvistuneiden juurien myötä on myös puu alkanut tuottaa hedelmää! Tänään BLC:n neljä liiketoimintayhtiötä toimivat valtakun- nallisesti 13 paikkakunnalla, juuriaan ja sinisen järven rantaa unohtamatta. BLC-konsernissa on kautta aikojen tehty asioita pioneerihengessä, uutta etsien ja tietä näyttäen. Aina sen palveluilla on pidet- ty huolta tärkeistä asioista, mahdollistettu työn tekeminen, välitetty viestejä ja viihdettä sekä turvattu tärkeimpiä. Perustehtävän osalta mikään ei ole muuttunut 125 vuodessa. Konsernin arvoissa on ollut läpi vuosikymmenten Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus ja Asiakaslähtöisyys. Tervetuloa mukaan iloitsemaan kanssamme 125-vuotiaasta modernista tieto- ja turvatekniikan palvelukonsernista, joka tuottaa palvelunsa varmasti ja vaivatta! Tänään ja huomenna. TYHUJBLCOPHDSDURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHDASUIKJAALLOTDDFDBYOPI SDFGJHKÖBCQISDTISOUVSBCITUAJUKIAHIVGFOASRTIOKIDAKVASRSUYUHIOJUIKJDOHU 24 25

14 VUOSI KUVINA Vuosi 2013 oli jälleen tapahtumarikas. BLCkonsernin lippulaivamyymälän 1-vuotissynttäreitä juhlittiin Pikku Kakkosesta tutun Siinan kanssa ja henkilöstön kesäjuhlat kokosi kesälomien kynnyksellä BLC:läiset yhteen ympäri Suomen. Näissä juhlissa jaettiin myös ensi kertaa ITUA-merkit ansioituneesta, esimerkillisestä ja konsernin arvojen mukaisesta toiminnasta. BLC Breakfast -tapahtuma järjestettiin ensi kertaa Nokia Oyj:n pääkonttorissa keväällä. Yritysasiakkaille suunnattu tapahtuma sai jatkoa syksyllä Microsoft Oy:n ja Abloy Oy:n kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa. Asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kokoonnuttiin myös golfaamaan BLC Openissa. BLC Turvan jo pitkät perinteet omaava Rosvopaistiristeily ei koskaan petä odotuksia jälleen monipuolinen ohjelma ja hyvä ruoka loivat uniikin tunnelman. Veden äärellä oltiin myös BLC Meripelastusaluksen kastetilaisuudessa. TYHUJILOISUUSOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOTAPAHTUMATIOOHUIKSFDDFDAUIOPV 26 27

15 SPONSOROINTIKOHTEET 2013 BLC tukemassa Henriikka Österlundia SM-hopeaan! Kuvaaja: Joni Sandvall YHTEISTYÖTÄ & TUKEA Sponsorointikohteet 2013 Muita sponsoroitavia kohteita vuonna 2013 olivat mm. Linnaneitokierros 2013, Linnalan Setlementti ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Santeri Varis, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Juniori Sapko ry, Tanhuvaara / Monrepos Arena Oy, Espoon Oilers NG97, WJK Tytöt B2, Oy VIP Cruise Ltd, Pakilan Veto, Cats, Taikalinna. TYHUJYHTEISTYÖTÄOPHURWEXTYREIHIWILKOLWTUOSAVONPUHIOOTUKEAHUIKSFDDF 28 29

16 Blue Lake Communications Oy Nojanmaantie 20, Savonlinna puhelin BLC Protie Oy Niittymäentie 7, Espoo BLC Turva Oy Voimatie 12, Joensuu puhelin BLC Wireless Oy Tiedekatu 2, Seinäjoki puhelin Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY PL 17, Savonlinna 30

17

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi BLC-KOSERI TUTUKSI www.blcwireless.fi BLC Telecom BLC Turva BLC Wireless Liikevaihtotaso noin 34 Me Henkilöstömäärä n. 250 Toimipaikat: Savonlinna, Helsinki, Espoo, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Seinäjoki,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot