Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten."

Transkriptio

1 Yleiset varausehdot Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla kyseiseen tarkoitukseen varattua ruutua. Varausprosessia ei voi jatkaa hyväksymättä ehtoja. Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden ehtojen sisältämät velvoitteet. Asiakkaiden ja Expedian välinen sopimus astuu voimaan heti, kun Expedia toimittaa Asiakkaille sähköpostitse kirjallisen varausvahvistuksen. Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten. Artikla 1. Määritelmät ja laajuus 1.1 Määritelmät Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa. 'Asiakas' tarkoittaa asiakasta, joka tilaa ja/tai varaa yhden tai useamman tällä Verkkosivustolla tarjotun Palvelun. 'Palvelu matkakohteessa' tarkoittaa matkan kohteissa tapahtuvaa lippujen tarjoamista tilaisuuksiin tai turistitapahtumiin, kuten konsertteihin tai ohjatuille kiertomatkoille. 'Expedia' tarkoittaa Expedia, Inc:ä ja/tai Expedia Travelia. 'Expedia, Inc.' tarkoittaa Expedia, Inc:ä, jonka rekisteröity osoite on th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA. 'Expedia Travel' tarkoittaa Travelscape LLC:tä, joka yhtiö on perustettu ja jolla on kotipaikka kaikkia tarkoituksia varten USA:ssa osoitteessa Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 'Yleiset ehdot' tarkoittaa näitä yleisiä varaus- ja käyttöehtoja. Ehtoja muutetaan aika ajoin. 'Erityiset ehdot' tarkoittaa ehtoja, jotka soveltuvat Toimittajiin, joiden kanssa Asiakas on solminut erillisen sopimuksen. 'Palvelu' tarkoittaa Verkkosivustolla tarjottua palvelua, kuten kuljetuspalvelujen varaamista, majoituspalveluja, autonvuokrauspalveluja ja Palveluja matkakohteessa. 'Toimittaja' tarkoittaa Palvelun toimittajaa, kuten hotellia, matkanjärjestäjää (mukaan lukien Expedia Travel), autonvuokrausyritystä tai matkakohteessa tarjotun palvelun toimittajaa. 'Verkkosivusto' tarkoittaa sivustoa Laajuus Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Expedia, Inc.:n tarjoamiin ja tuottamiin Palveluihin. Expedia, Inc. hallinnoi Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja lukuisten Palveluja tarjoavien Toimittajien välillä, mukaan lukien Expedia Travel. Toimittajien Erityiset ehdot ovat ensisijaiset suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin. Erityiset ehdot ovat olleet Asiakkaan saatavilla, ja Asiakas myös hyväksyy ne varauksen tekohetkellä. Asiakas on itse vastuussa tutustumisesta Toimittajien Erityisiin ehtoihin.

2 Expedia, Inc. voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Yleisiä ehtoja, vaikka tällaiset muutokset eivät päde Expedia, Inc.:n Toimittajien puolesta jo hyväksymiin varauksiin. Siksi on välttämätöntä, että Asiakas lukee, tallentaa ja/tai tulostaa kopion Yleisistä ehdoista varauksen tekohetkellä ollakseen tietoinen voimassaolevista ehdoista. Artikla 2. Varaus Verkkosivuston kautta 2.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus Verkkosivusto auttaa Asiakasta löytämään matkatuotteita sekä tekemään tarvittavat varaukset ja toimii kohtauspaikkana Toimittajien kanssa kyseessä olevassa transaktiossa. Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen täyttämään sopimusvelvoitteet. Asiakkaalla tulee olla tarvittava suostumus tai valtuutus toimia kenen tahansa varaukseen liittyvän henkilön puolesta, ja hänen tulee käyttää Verkkosivustoa Yleisten ehtojen ja Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Asiakas on vastuussa toimistaan (taloudellisesti ja muuten) Verkkosivustolla, mukaan lukien hänen käyttäjänimensä ja salasanansa mahdollinen käyttö. Asiakas vakuuttaa, että hänen Verkkosivustolla antamansa tiedot hänestä itsestään ja hänen mahdollisista matkakumppaneistaan ovat oikeat. Mikä tahansa Verkkosivuston vilpillinen tai näiden Yleisten ehtojen kanssa ristiriidassa oleva käyttö oikeuttaa Expedian kieltämään Asiakkaan pääsyn Expedian ja Toimittajien Palveluihin tai Verkkosivuston muihin toimintoihin Varauksen vahvistaminen ja peruuttaminen Vahvistaminen Varausvahvistus, sisältäen olennaiset elementit kuten kuvauksen varatuista Palveluista ja hinnasta, lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse. Jollei Asiakas vastaanota vahvistusta sähköpostiinsa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa Nimenomaisesti sovitaan, että Expedia, Inc:n tai sen Toimittajien tietojärjestelmiin varastoidut tiedot toimivat todisteena Asiakkaan tekemästä varauksesta. Tietokoneisiin tai sähköiseen mediaan tallennetut tiedot ovat päteviä todisteita, ja tulevat siksi hyväksytyiksi samoin edellytyksin ja samalla todistusarvolla kuin fyysinen, kirjallinen dokumentti Peruuttaminen Peruutukset voidaan tehdä joko puhelimitse soittamalla numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta. Jos Asiakas peruuttaa varauksen kokonaan tai osittain, voidaan Asiakkaalta vaatia korvausta jo tehtyjen matkajärjestelyjen aiheuttamista kustannuksista. Tämän lisäksi kyseessä oleva Toimittaja voi määrätä maksuja. Jos varauksen peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, peruutusmaksuja sovelletaan jokaiseen tällaiseen henkilöön. Joissain tapauksissa kyseessä oleville Toimittajille suoritettava peruutuksen aiheuttama korvaus saattaa kattaa koko varatun matkan niin, ettei Asiakas saa lainkaan maksunpalautusta. Osittainen, esimerkiksi tietyn järjestelyn peruuttaminen sen arvoa menettämättä ei välttämättä ole mahdollista. Expedia, Inc. ei veloita omaa hallintomaksua peruutus- tai muutostapauksessa, kun kyseessä on ennakkoon maksettu hotellivaraus. Tästä huolimatta kyseessä oleva Toimittaja saattaa määrätä maksun tarkistathan varausprosessissa ilmoitetut Erityiset ehdot lisätietojen saamiseksi. Expedia, Inc.:llä on oikeus periä hallintomaksu vuokra-auton varaamisesta, varausmuutoksesta tai varauksen perumisesta. Jollei Asiakas saavu paikalle matkan alkaessa, ei hänellä ole oikeutta maksunpalautukseen. Mikäli Asiakas ei suorita täyttä maksua sovitussa ajassa, Expedia, Inc. varaa oikeuden perua Asikkaan varauksen.

3 2.2.3 Varausmuutokset Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkan päivämäärää, määränpäätä, alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälinettä, tulee Asiakkaan soittaa numeroon tai lähettää sähköpostia osoitteeseen Lukuun ottamatta ennakkoon maksettua hotellivarausta Expedia, Inc. voi periä hallintomaksun jokaisesta tehdystä muutoksesta. Jos muutos vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, on Expedia, Inc:llä oikeus periä hallintomaksu jokaisen kyseeseen tulevan henkilön osalta. Muuttaakseen Asiakkaan varausta Expedia, Inc:n täytyy tavallisesti peruuttaa alkuperäisvaraus. Tämä saattaa aiheuttaa Toimittajien kulu- tai korvausvaatimuksia varatun matkan täyden arvon edestä, jolloin Asiakkaan tulee maksaa uuden varauksen aiheuttamat kustannukset Maksunpalautukset Yllä mainittujen vähennysten jälkeisessä maksunpalautustilanteessa relevantit summat siirretään takaisin osapuolelle sen tahon toimesta, joka vastaanotti alkuperäisen maksun (kuten Expedia, Inc., Toimittaja tai muu taho, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortista tai tiliotteesta) alkuperäisessä varauksessa käytetylle maksukortille. Mahdolliset varausmaksut eivät ole palautuskelpoisia Edullisimmat hinnat Jollei Asiakas muuta ilmoita, oletetaan Asiakkaan edellyttävän edullisimpia Palveluja. Tällaiset palvelut saatetaan tarjota ilman muutos- tai peruutusmahdollisuutta. Näissä tapauksissa Palveluja ei voida tarjota eri tavalla, eri aikaan tai eri paikassa kuin mitä niistä on sovittu Matkustusdokumentit Matkustusdokumentit Verkkosivustolta tilattuja Palveluja varten lähetetään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että fyysisiä matkustusdokumentteja vaaditaan, ne lähetetään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Matkustusdokumentit toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin eikä muihin valtioihin. Expedia, Inc:llä on oikeus veloittaa dokumenttien toimituksesta palautuskelvoton maksu, josta ilmoitetaan Asiakkaalle varauksen tekemisen yhteydessä. Toimittaja tai Expedia, Inc. ei ole vastuussa sellaisesta dokumenttien lähettämättä jäämisestä, joka johtuu Asiakkaan antamista virheellisistä henkilötiedoista. 2.4 Maksu eri osapuolille Asiakasta voi varatusta palvelusta riippuen laskuttaa useampi kuin yksi taho varauksen suhteen, esimerkiksi Expedia, Inc., Toimittaja tai muu osapuoli, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortista tai tiliotteesta. Laskutettava kokonaissumma ei kuitenkaan ylitä Palvelujen kokonaishintaa. Artikla 3. Erityispalvelut Expedia, Inc. ylläpitää Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. Tämän artiklan tarkoituksena on informoida Asiakasta käyttöehdoista, jotka koskevat Toimittajien tuottamia Palveluja. Nämä yksityiskohdat eivät ole tyhjentävät eivätkä korvaa Toimittajien Erityisiä ehtoja. Ristiriita- tai epäjohdonmukaisuustilanteessa Yleisten ehtojen ja Erityisten ehtojen välillä sovelletaan Erityisiä ehtoja. Jollei lainsäädännöllisistä vaatimuksista muuta johdu, nämä tiedot eivät aiheuta velvollisuuksia tai vastuita Expedia, Inc:lle.

4 3.1. Majoituspalvelut Majoituspalveluihin sovelletaan ensisijaisesti majoitusta tarjoavien Toimittajien Erityisiä ehtoja. Erityiset ehdot saattavat sisältää rajoituksia ja/tai peruutusmaksuja ja/tai Toimittajien määräämiä muutoksia. Kohdan mukaisesti ennalta maksetut hotellivaraukset vaativat, että Asiakkaan luottokortilta peritään täysi veloitus varaustilanteessa. Muita hotellivarauksia varten vaaditaan pankki- tai luottokortin yksityiskohtaisia tietoja varauksen varmistamiseksi, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan hotellille oleskelun aikana. Ole hyvä ja tarkista varausprosessin aikana esitetyt yksityiskohtaiset tiedot selvittääksesi, miten ja koska maksu tehdään. Verkkosivustolla esitetyt hinnat eivät sisällä maksuja valinnaisista täydennyksistä, kuten minibaarivälipaloista tai puhelinsoitoista. Jollei Asiakas saavu paikalle ensimmäisenä varausiltana, mutta aikoo majoittua varauksen myöhempinä päivinä, tulee Asiakkaan vahvistaa varausmuutokset Expedialle viimeistään alkuperäisesti sovittuna majoittumispäivänä välttääkseen varauksen peruuntumisen kokonaisuudessaan. Asiakkaalta, joka ei peruuta tai muuta varaustansa ennen hotellin ennalta määrätyn irtisanomisajan umpeutumista, joka vaihtelee hotellista riippuen (yleensä tuntia ennen saapumispäivää), veloitetaan hotellivarauksesta hotellin Erityisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaiden tulee huomata, etteivät kaikki hotellit salli muutoksia tai peruutuksia varauksiin niiden tekemisen jälkeen. Nämä rajoitukset käyvät ilmi hotellivarauksen Erityisistä ehdoista Huoneiden käyttö Asiakasta muistutetaan siitä, että huoneet ovat yleensä saatavilla klo 14:00:stä eteenpäin ja ne tulee luovuttaa klo 12:00:een mennessä, riippumatta saapumis- tai lähtöajasta ja käytetystä kulkuvälineestä. Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuode on näissä huoneissa usein maksullinen. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yksittäissänkyä tai yksi parivuode Luokittelu Hotelleille Verkkosivustolla annettu mukavuusluokitus vastaa kyseisen valtion yleisiä luokitusstandardeja, jotka saattavat erota Suomen standardeista. Luokitus on ainoastaan ohjeellinen. Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että standardit saattavat vaihdella samaan luokkaan kuuluvien hotellien välillä eri valtioissa, jopa samassa valtiossa. On tärkeää lukea huolellisesti yksittäiset hotellikuvaukset. Jollei toisin ilmoiteta, majoitus kaikissa hotelleissa tapahtuu standardihuoneissa luokituksesta riippumatta. 1 tähti: Näiden hotellien hinnat ovat alhaisimmat. Majoitus vastaa minimivaatimuksia ja on yleisesti siisti ja yksinkertainen. 2 tähteä: Yksinkertainen majoitus, jossa tyyliin ja tunnelmaan on panostettu hieman enemmän, silti edelleen edulliseen hintaan. Tilat ja palvelut ovat rajoitettuja. Tietty määrä yleisiä huoneita, kauppa tai esimerkiksi kahvila saattavat sisältyä hotellin palveluihin. 3 tähteä: Matkustajalle, joka haluaa hieman enemmän ja arvostaa palvelua, laatua, tyyliä ja mukavuutta. Suositellaan myös perheille. Hotellissa on konferenssihuoneita ja/tai ravintola sekä joskus myös muita tiloja, kuten uima-allas tai palveluja bisnesmatkustajille. 4 tähteä: Ensiluokkainen majoitus vaativammalle asiakkaalle. Huomiota on kiinnitetty ylellisyyteen, vieraanvaraisuuteen ja palveluun. Huippuluokan ravintolaa ja tilojen vaurautta voidaan edellyttää näissä luotettavissa hotelleissa. Ensiluokkainen majoitus bisnesmatkustajille. 5 tähteä: Huippuluokan majoitus, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Nämä hotellit tarjoavat moitteettonta henkilökohtaista palvelua, aistikkaan ja elegantin ympäristön sekä kaikki mahdolliset mukavuudet. Maailman parhaimmat hotellit. Teknisten syiden, focre majeure -esteen tai kolmannen tahon toimien johdosta voi joskus olla, että alun perin varattu hotelli joudutaan korvaamaan toisella, samaan luokitukseen kuuluvalla, vastaavanlaisia palveluja tarjoavalla hotellilla.

5 Aktiviteetit Joskus tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivuston hotellikuvauksisssa, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. Kiertoajeluiden osalta turistikohteiden listajärjestys on ainoastaan ohjeellinen, ja Toimittajat voivat muuttaa listajärjestystä Ateriat Jos ateriat ovat osa majoituspakettia, niiden lukumäärä riippuu majoittumisöiden määrästä. Täysihoito sisältää normaalisti aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Puolihoito sisältää normaalisti aamiaisen sekä paketista riippuen joko lounaan tai päivällisen. Pääateriat sisältävä majoitus alkaa tavallisesti saapumispäivänä hotelliin illallisella ja päättyy lähtöpäivänä aamiaiseen (puolihoito) tai lounaaseen (täysihoito). Käyttämättä jääneitä aterioita ei hyvitetä. Asiakasta muistutetaan siitä, etteivät juomat kuulu aterioihin, jollei Verkkosivustolla toisin mainita. Ellei juomavettä ole saatavilla, Asiakas vastaa itse sen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Vanhempia neuvotaan tuomaan mukanaan erityisruoat pieniä lapsia varten, koska niitä ei aina ole paikallisesti saatavilla Verot Joissain maissa paikalliset viranomaiset saattavat määrätä lisäveroja (turistivero ym.), jotka tulee maksaa paikallisesti. Asiakas vastaa täysin tällaisten verojen maksamisesta MAKSA HETI VERKOSSA TAI MYÖHEMMIN HOTELLISSA Jotkut hotellit saattavat tarjota Asiakkaalle maksuvaihtoehtoja "maksa heti verkossa" tai "maksa myöhemmin hotellissa". Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa heti verkossa", Expedia veloittaa välittömästi kyseisen summan tämän luottokortilta euromääräisenä. Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa myöhemmin hotellissa", hotelli veloittaa Asiakkaan luottokorttia hotellin paikallisen valuutan mukaisesti Asiakkaan oleskeluaikana. Yleisissä Ehdoissa asetettujen, Asiakkaan maksettavaksi lankeavien verojen ja maksujen määrät saattavat vaihdella riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon Asiakas valitsee. Huomioithan, että jotkut hotellit vaativat ennakkomaksun, joka ei välttämättä ole palautettavissa (katso Toimittajien Erityiset ehdot). Verokannat ja ulkomaanvaluutan vaihtokurssit voivat muuttua varauksen ja oleskelun välisenä aikana. Luottokorttiyhtiö saattaa myös veloittaa maksun valuutanvaihdosta. Expedian etusetelejä voidaan käyttää ainoastaan "maksa heti verkossa" -varauksissa Auton vuokraus Autovuokrauspalveluissa noudatetaan vuokranantajayhtiöiden Erityisiä ehtoja. "Toimittajan erityishinnat" -tarjouksia varattaessa Toimittaja järjestää auton suoraan Asiakkaan käyttöön Expedian toimiessa ainoastaan välikätenä. Expedia toimii Toimittajan lukuun ja perii Asiakkaalta maksun autovuokrasta. Asiakkaan maksama hinta ei kuitenkaan välttämättä ole vuokran täysi sopimushinta. Expedia voi harkintansa mukaan suorittaa maksua Asiakkaan puolesta. Näissä tapauksissa Verkkosivustolla esitetty hinta heijastaa kokonaishintaa vähennettynä Expedian osuudella ja näyttää Asiakkaan maksettavaksi lankeavan summan. Asiakkaan ollessa oiketettu maksunpalautukseen tällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada palautusta yli maksamansa summan Maksutapa Varauksen tehneen Asiakkaan on esitettävä luottokorttinsa ajoneuvoa noudettaessa. Pankkikortteja ei hyväksytä ja Asiakkaan tule tarkistaa Toimittajan hyväksymät luottokortit.

6 Toimittaja voi autonvuokra-aikana esittää luottokorttiyhtiölle valtuutuspyynnön vakuudeksi. Tämän johdosta Asiakkaan tulee olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä varmistaakseen maksukortin rajan sopivuuden tähän tarkoitukseen. Jollei Asiakas noudata edellä mainittuja ehtoja, Toimittaja ei luovuta autoa Asiakkaan käyttöön mutta perii kuitenkin täyden veloituksen auton vuokrasta Lisämaksut Muita maksuja, kuten polttoaine-, lisäkuljettaja- tai nuori kuljettaja -maksuja sekä maksuja toimituksesta ja noudosta, saatetaan periä paikallisesti. Asiakas tiedostaa, etteivät Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, mukaan lukien Expedia Travel, missään tilanteessa ole vastuussa tällaisista edellä kuvatuista tai vastaavanlaisista maksuista. Toimittajasta ja vuokramaasta riippuen omavastuuosuus saattaa tulla maksettavaksi auton vahingoittumis- tai varkaustapauksessa. Tämä Paikallisen vapaaehtoisen vakuutuksen hankkiminen (nimeltään super CDV tai super TP) poistaa omavastuun tai vähentää sen määrää. Asiakas tiedostaa, ettei Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, Expedia Travel mukaan lukien, missään tapauksessa ole vastuussa omavastuusta tai kuvatunlaisen tai vastaavanlaisen lisävakuutuksen ottamisesta. Polttoaine ei yleensä sisälly vuokrahintaan. Tietyissä valtioissa, kuten USA:ssa, tietyt Toimittajat lisäävät maksuun automaattisesti bensatankin täyttöhinnan auton palautuksen yhteydessä. Lisäksi jotkut Toimittajat veloittavat erikseen talvirenkaiden käytöstä. Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo Toimittajalle ajoneuvon noutopaikkaan. Jollei Asiakas noudata edellä mainittua, Toimittaja voi veloittaa lisämaksun. Lastenistuimia on saatavilla pyynnöstä ja ne maksetaan paikallisesti Kulkuneuvon nouto/käyttö Kuljettajan tulee yleensä olla iältään vuotias, vaikka tämä voi vaihdella eri Toimittajien ja valtioiden välillä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan asian Toimittajalta. Lisämaksuja saattaa koitua, jos kuljettaja on alle 30-vuotias. Kaikilla kuljettajilla on oltava vuokratun kulkuneuvon kategorian mukainen, täysin voimassa oleva ajokortti autoa vastaanotettaessa. Ajokortin tulee olla ollut kuljettajalla vähintään vuoden ajan (vaikka tämäkin vaatimus saattaa vaihdella eri Toimittajien ja valtioiden välillä), ja kansainvälistä ajokorttia saatetaan edellyttää. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokra-autoja tarjoavan Toimittajan Erityisistä ehdoista vuokra-auton varausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Asiakasta muistutetaan siitä, että jotkut Toimittajat eivät salli vuokratun ajoneuvon käyttöä sen valtion ulkopuolella, josta ajoneuvo on vuokrattu. Hyödyntämättömistä vuokrapäivistä ei myönnetä maksunpalautusta Palvelut matkakohteessa Matkakohteissa tarjottaviin palveluihin sovelletaan paikallista toimintaa tarjoavien Toimittajien Erityisiä ehtoja, eivätkä ne yleensä ole siirrettävissä eivätkä palautus- tai muutoskelpoisia (jollei kyse oli Toimittajan peruutuksesta) Aktiviteetit On mahdollista, että Toimittajien tarjoamat Palvelut, jotka näkyvät Verkkosivuston kuvauksessa, perutaan sellaisista sääolosuhteista, force majeure -esteestä, sesongin ulkopuolisesta vierailuajasta johtuvista syistä tai siitä syystä, ettei toiminnan vaatima osallistujamäärä ole täyttynyt. Näihin tilanteisiin liittyvien mahdollisten maksunpalautusten osalta Asiakasta kehotetaan tutustumaan Toimittajan Erityisiin ehtoihin.

7 Artikla 4. Yleistä 4.1. Matkakohteet Vaikka valtaosa matkoista, mukaan lukien matkat kansainvälisiin kohteisiin, sujuu ilman välisattumia, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää tavanomaista suurempia riskejä. Expedia, Inc. neuvoo Asiakkaita tarkistamaan kaikki ulkoministeriön ilmoittamat matkustuskiellot, varoitukset, ilmoitukset ja suositukset internetsivulta Tarjoamalla matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin Expedia, Inc. ei takaaa, että matka tällaisiin kohteisiin olisi riskitön, eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkoista tällaisiin kohteisiin Hinnat Palvelujen hinnat ovat sellaiset kuin kulloinkin on ilmoitettu Verkkosivustolla, paitsi ilmeisissä virhetilanteissa. Hinnat saattavat muuttua koska tahansa. Asiakkasta tiedotetaan varaushetkellä kaikista voimassa olevista maksuista. Expedia, Inc:n pyrkimyksistä huolimatta jotkut Verkkosivustolla luetellut Palvelut saattavat olla virheellisesti hinnoiteltuja. Expedia, Inc. varaa nimenomaisesti oikeuden korjata Verkkosivustolla ilmoitetut virheelliset hintatiedot ja/tai virheellisesti hinnoitellut varaukset. Mikäli mahdollista, Asiakkaalle tarjotaan tällöin mahdollisuus pitää varaus voimassa oikeaan hintaan tai perumme varauksen ilman kuluja. Expedia, Inc. ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Asiakkaalle virheelliseen (matalampaan) hintaan Asiakkaalle lähetetystä varausvahvistuksesta huolimatta Valokuvat ja kuvaukset Expedia, Inc. tekee kaikkensa tuottaakseen valokuvia ja kuvauksia antamaan Asiakkaalle käsityksen tarjottavasta Palvelusta. Näiden kuvien ja kuvausten tarkoitus on esitellä Asiakkaalle majoituksen ja mukavuuden taso, eikä niillä ole muita, tätä tehtävää ylittäviä tarkoituksia Vakuutus Verkkosivuston hinnat eivät sisällä matkavakuutusta. Asiakasta kehotetaan siksi ottamaan vakuutus, joka korvaa peruutukset tietyissä tilanteissa, sekä vakuutus tiettyjen erityisriskien, kuten sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan kotiinpalauun varalta Hallinnolliset ja / tai terveysmääräykset Asiakkaan velvollisuus on varmistua passia, viisumia, valuuttaa ja terveyttä koskevista matkan kannalta relevanteista määräyksistä, noudattaa niitä ja maksaa niihin liittyvät kustannukset. Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan viisivuotispassin (tai 10-vuotispassin, jos passia on anottu ennen ) kaikille Verkkosivustolla tarjotuille lomamatkoille. Joillain kaukomailla on käytössä maahantulomääräys, jonka mukaan Asiakkaan passin on oltava voimassa tietty vähimmäisaika, tyypillisesti kuusi kuukautta, hänen maahantulonsa jälkeen. Jos Asiakkaan passin viimeinen voimassaolovuosi on käynnissä, Asiakasta kehotetaan tutustumaan kohdevaltion määräyksiin ennen lopullisten matkasuunnitelmien tekemistä. Passissa olevan nimen tulee täsmätä matkalipun nimen kanssa sillä uhalla, ettei Asiakas muuten voi matkustaa tai etteivät vakuutukset ole voimassa. Jos matkan varaamisen jälkeen mutta ennen matkan alkamista Asiakkaan seurueeseen kuuluva henkilö vaihtaa nimensä, esimerkiksi avioitumisen johdosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Asiakaspalveluun soittamalla numeroon tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen Suomen kansalaisia kehotetaan kääntymään poliisin puoleen saadakseen lisätietoja passivaatimuksista (http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/suomi/passi). Viisumivaatimuksia koskevan tiedon osalta Asiakkaita ohjeistetaan kääntymään kohdevaltion suurlähetystön puoleen. Niitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ohjeistetaan kääntymään suurlähetystönsä tai passitoimiston puoleen saadakseen tietoja ja ohjeistusta kohdemaan viisumi- ja passimääräyksistä (sekä Suomeen paluusta).

8 Huomaa: viisumin saaminen vie usein aikaa, joten Asiakasta ohjeistetaan varaamaan riittävästi aikaa viisumin hankkimiselle. Expedia, Inc. ei vastaa Asiakkaille siitä, ettei heillä ole hallussaan oikeita matkustusdokumentteja. Asiakkaiden tulee varmistua siitä, että he ovat tietoisia mahdollisista ennen matkan alkamista tapahtuneista viisumivaatimusten muutoksista. Asiakas on vastuussa tällaisten matkan toteuttamiseksi vaadittavien edellytysten täyttämisestä. Expedia, Inc. ei vastaa viisumin ja matkustusdokumenttien oikea-aikaisesta saamisesta tai antamisesta. Kaikki Expedia, Inc.:lle aiheutuneet kohtuulliset menetykset, jotka johtuvat Asiakkaan näihin määräyksiin liittyvistä laiminlyönneistä, veloitetaan Asiakkaalta, paitsi jos ne ovat aiheutuneet Expedian syyksi luettavasta virheellisestä tai harhaanjohtavasta tiedonannosta. Ulkoministeriö on saattanut julkaista tietoa Asiakkaan määränpäästä. Asiakkaita neuvotaan tarkistamaan tiedot, jotka ovat saatavilla seuraavista lähteistä: (a) (b) tai (c) sähköpostin lähetys ulkoministeriöön Niiden matkustajien, jotka haluavat matkustaa USA:han tai sen kautta Visa Waiver Ohjelman (VWP) alaisuudessa, tulee anoa matkustuslupaa Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta. ESTA-anomuksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Anomus suositellaan tehtäväksi vähintään 72 tuntia ennen lähtöä. Lisätietoja löytyy USA:n Kotimaan Turvallisuusosaston internetsivuilta osoitteesta https://esta.cbp.dhs.gov. Artikla 5. Taloudelliset ehdot ja maksuprosessit 5.1 Paikalliset verot ja maksut Verkkosivuston matkakuvaukset määrittelvät kunkin matkan hintaan sisältyvät Palvelut. Jollei Erityisissä ehdoissa ole muuta tarkennettu, Verkkosivustolla esitetyt Palvelujen hinnat ilmaistaan euromääräisinä, eivätkä ne sisällä paikallisia veroja, joita viranomaiset joissain valtioissa keräävät. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että tiettyjen maiden paikalliset viranomaiset saattavat määrätä paikallisesti maksettavia lisäveroja (turistivero yms.). Asiakas on yksin vastuussa tällaisten verojen maksamisesta. Verot voivat muuttua varaushetken ja majoittumisen välisenä aikana. Jos verot ovat muuttuneet ennen tai majoittumisen aikana, Asiakas vastaa verojen maksamisesta uuden korkeamman verokannan mukaisesti. Verkkosivuston kautta varattu Palvelu tulee maksaa joko (i) Expedia, Inc:lle, joka hyväksyy maksun Toimittajien puolesta, ja/tai (ii) suoraan Toimittajille. Asiakasta saattaa veloittaa useampi kuin yksi taho (kuten Asiakkaan pankkitai luottokorttitositteesta ilmenee). Veloitettu kokonaisuussumma ei kuitenkaan ylitä Palvelun kokonaishintaa. Mikäli Expedia, Inc. ja/tai Toimittaja tulee tietoiseksi varaukseen maksuun liittyvästä petollisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, varaus perutaan. Asiakas vastaa kaikista tällaisesta peruutuksesta aiheutuvista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti esitettäviä muita vaatimuksia. Ennakkoon maksettavien hotellien varaaminen kuuluu matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan sääntelyn piiriin Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY artiklojen mukaisesti. Toimittaja Expedia Travel sijaitsee Yhdysvalloissa, minkä seurauksena arvonlisäveroa ei peritä Expedia Travelin tuottamista palveluista Perittävät verot Ennakkoon maksetuista hotellitransaktioista perittävät verot ovat arvioita perittävistä veroista (esimerkiksi myynti ja käyttö, hallussapito, huonevero, valmistevero, arvonlisävero jne), jotka kyseisen transaktion Toimittaja maksaa hotellille veroina huoneen vuokraamisesta. Hotellit laskuttavat verot Toimittajalta. Hotellit ovat vastuussa verojen toimittamisesta oikealle hallintoalueelle. Expedia, Inc. ja Toimittaja eivät kumpikaan toimi sen hotellin kanssamyyjänä,

9 jolta varaat tai tilaat matkajärjestelysi. Veronalaisuudessa ja veroasteissa on merkittäviä paikallisia eroja. Toimittajan hotelleille maksamat veromäärät voivat poiketa perityistä veroista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot jne. ovat voimassa sillä hetkellä, kun Asiakas käyttää hotellia. Edellä mainitun lisäksi New Yorkin kaupungissa tapahtuvista hotellivierailuista peritään sekä vuokrasta, jonka hotelli saa huoneesta, että siitä summasta, jonka Toimittaja veloittaa palveluistaan, New Yorkin ns. sales tax ja New Yorkin kaupungin ns. hotel occupancy tax. Hotellivierailuista New Yorkin osavaltiossa New Yorkin kaupungin ulkopuolella New Yorkin sales tax peritään sekä vuokrasta, jonka hotelli saa huoneesta, että siitä summasta, jonka Toimittaja veloittaa palveluistaan. Lisäksi hotellivierailuista New Yorkin osavaltiossa New Yorkin kaupungin ulkopuolella veroja peritään kattamaan paikallinen hotel occupancy tax, joka johtuu hotellin huoneesta saamasta vuokrasta. New Yorkin sales taxes ja New Yorkin kaupungin Toimittajien palveluista johtuva hotel occupancy taxes sekä hotellin saama vuokra ja perittävät veromaksut kuuluvat "verot ja palvelumaksut" -riville Verkkosivustolla ja "verot" -riville varauksesi laskuvahvistuksessa. Toimittaja ei veloita palvelumaksua New Yorkin hotellivierailuista. Toimittajan New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten näkyvät alla. New Yorkin osavaltio ja New Yorkin kaupunki ovat tarkistaneet lakejaan verottaakseen Toimittajien palveluja ja edellyttävät Asiakkaan olevan tietoinen näistä veroista. New Yorkin osavaltion verorekisteri: Mahdollisesti maksettavaksi koituvat New Yorkin sales taxes ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy taxes erääntyvät maksettaviksi hotellissa oleskelusi aikana. Ennakkoon maksettuja hotellivarauksia varten Toimittajan New Yorkin sales tax -myyjärekisteri on ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy tax -numero Tarkistathan lisätiedot täältä: Artikla 6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely Kysymykset ja tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen tai Asiakas voi soittaa numeroon Valitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen joka vastaanottaa ne Toimittajien puolesta. Asian käsittelyn helpottamiseksi Asiakkaita kehotetaan jättämään valituksensa 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Yleisesti ottaen valitukset käsitellään vain, jos sähköpostiviestissä mainitut seikat on raportoitu soittamalla numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen matkan aikana (niin pian kuin järkevästi tehtävissä) niin, että ongelman ratkaisemiseksi ja Asiakkaan kärsimän vahingon minimoimiseksi on voitu ryhtyä toimenpiteisiin. Olosuhteista riippuen tähän saatetaan kuitenkin tehdä poikkeuksia. Valitukset Asiakkaan kontrollin ulkopuolella oleskelun aikana oleviin matkatavaroihin, vaatteisiin tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvista menetyksistä, varkauksista tai vahingoista tulee osoitta hotellille. Artikla 7. Expedian vastuu Asiakas hyväksyy, että Expedia, Inc:n toimiessa välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Expedia, Inc. ei missään tapauksessa ole vastuussa Palveluista, jotka Asiakas on varannut yhdeltä tai useammalta Toimittajalta. Expedia, Inc. ei ole vastuussa jos ja siinä määrin kuin Asiakas voi valittaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisesti, kuten matkan ja/tai loman peruutusvakuutuksen kohdalla. Verkkosivustolla ilmoitetun tiedon on tuottanut kulloinenkin Toimittaja, eikä Expedia vastaa tiedon mahdollisista epätarkkuuksista. Asiakkaiden tulee tarkistaa kaikki tiedot ennen varauksen tekemistä. Asiakkaiden tulee huomata, että esitetyt hotelliluokitukset on tarkoitettu ohjeellisiksi, eivätkä ne välttämättä vastaa virallista suomalaista hotelliluokittelua tai ole linjassa sen kanssa. Expedia ei vastaa esitetyistä arvioista.

10 Artikla 8. Vastuuvapaus Lukuun ottamatta nimenomaisia mainintoja näissä Yleisissä ehdoissa, kaikki Verkkosivuston sisältämä tieto tuotetaan ilman mitään takuita (joko ilmaistuja tai konkludenttisia) tai minkäänlaista konkludenttista ehtoa, sisältäen mutta rajoittumatta hiljaisiin takuisiin tai ehtoihin tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta erityiseen tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Kaikki sanotunlaiset hiljaiset ehdot ja takuut on poissuljettu. Vierailemalla Verkkosivustolla Asiakas hyväksyy sen, ettei Expedia ole vastuussa mistään Verkkosivuston käytöstä johtuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään myöhästymisestä Verkkosivuston käytön estymisestä taikka Asiakkaan Verkkosivustolla käyttämistä linkeistä. Tämän artiklan poissulkemiset ja rajoitukset soveltuvat vain lain sallimissa rajoissa. Artikla 9. Soveltuva laki Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Asiakas hyväksyy sen, että Suomen tuomioistuimilla on toimivalta kaikissa erimielisyyksissä, jotka aiheutuvat näistä Yleisistä ehdoista ja/tai niiden tulkinnasta. Artikla 10. Muut määräykset Se, ettei Expedia, Inc. vetoa Yleisten ehtojen sopimusmääräykseen tietyllä hetkellä, ei merkitse sitä, että Expedia, Inc. olisi luopunut oikeudestaan vedota määräykseen myöhemmin. Jos joku sopimusmääräys näissä Yleisissä ehdoissa (tai määräyksen osa) on toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tulee kyseinen määräys tai sen osa vaadittavissa määrin jättää Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelle ilman, että sillä muutoin olisi vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mikä tahansa force majeure -este, joka vaikuttaa näiden Yleisten ehtojen mukaisiin velvoitteisiin, mukaan lukien kommunikointilaitteiden häiriöt tai lentoyhtiöiden, hotellien tai lennonjohdon lakot, johtavat näiden Yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen niiden ehtojen osalta, joihin este vaikuttaa, eikä force majeuren kohteeksi joutunut osapuoli ole vastuussa sellaisten velvoitteiden täyttämisestä. Nämä Yleiset ehdot astuvat voimaan

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat matkoja, jotka on varattu 17.12.2013 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT Yleiset sopimusehdot Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot