Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten."

Transkriptio

1 Yleiset varausehdot Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla kyseiseen tarkoitukseen varattua ruutua. Varausprosessia ei voi jatkaa hyväksymättä ehtoja. Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden ehtojen sisältämät velvoitteet. Asiakkaiden ja Expedian välinen sopimus astuu voimaan heti, kun Expedia toimittaa Asiakkaille sähköpostitse kirjallisen varausvahvistuksen. Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten. Artikla 1. Määritelmät ja laajuus 1.1 Määritelmät Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa. 'Asiakas' tarkoittaa asiakasta, joka tilaa ja/tai varaa yhden tai useamman tällä Verkkosivustolla tarjotun Palvelun. 'Palvelu matkakohteessa' tarkoittaa matkan kohteissa tapahtuvaa lippujen tarjoamista tilaisuuksiin tai turistitapahtumiin, kuten konsertteihin tai ohjatuille kiertomatkoille. 'Expedia' tarkoittaa Expedia, Inc:ä ja/tai Expedia Travelia. 'Expedia, Inc.' tarkoittaa Expedia, Inc:ä, jonka rekisteröity osoite on th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA. 'Expedia Travel' tarkoittaa Travelscape LLC:tä, joka yhtiö on perustettu ja jolla on kotipaikka kaikkia tarkoituksia varten USA:ssa osoitteessa Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 'Yleiset ehdot' tarkoittaa näitä yleisiä varaus- ja käyttöehtoja. Ehtoja muutetaan aika ajoin. 'Erityiset ehdot' tarkoittaa ehtoja, jotka soveltuvat Toimittajiin, joiden kanssa Asiakas on solminut erillisen sopimuksen. 'Palvelu' tarkoittaa Verkkosivustolla tarjottua palvelua, kuten kuljetuspalvelujen varaamista, majoituspalveluja, autonvuokrauspalveluja ja Palveluja matkakohteessa. 'Toimittaja' tarkoittaa Palvelun toimittajaa, kuten hotellia, matkanjärjestäjää (mukaan lukien Expedia Travel), autonvuokrausyritystä tai matkakohteessa tarjotun palvelun toimittajaa. 'Verkkosivusto' tarkoittaa sivustoa Laajuus Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Expedia, Inc.:n tarjoamiin ja tuottamiin Palveluihin. Expedia, Inc. hallinnoi Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja lukuisten Palveluja tarjoavien Toimittajien välillä, mukaan lukien Expedia Travel. Toimittajien Erityiset ehdot ovat ensisijaiset suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin. Erityiset ehdot ovat olleet Asiakkaan saatavilla, ja Asiakas myös hyväksyy ne varauksen tekohetkellä. Asiakas on itse vastuussa tutustumisesta Toimittajien Erityisiin ehtoihin.

2 Expedia, Inc. voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Yleisiä ehtoja, vaikka tällaiset muutokset eivät päde Expedia, Inc.:n Toimittajien puolesta jo hyväksymiin varauksiin. Siksi on välttämätöntä, että Asiakas lukee, tallentaa ja/tai tulostaa kopion Yleisistä ehdoista varauksen tekohetkellä ollakseen tietoinen voimassaolevista ehdoista. Artikla 2. Varaus Verkkosivuston kautta 2.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus Verkkosivusto auttaa Asiakasta löytämään matkatuotteita sekä tekemään tarvittavat varaukset ja toimii kohtauspaikkana Toimittajien kanssa kyseessä olevassa transaktiossa. Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen täyttämään sopimusvelvoitteet. Asiakkaalla tulee olla tarvittava suostumus tai valtuutus toimia kenen tahansa varaukseen liittyvän henkilön puolesta, ja hänen tulee käyttää Verkkosivustoa Yleisten ehtojen ja Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Asiakas on vastuussa toimistaan (taloudellisesti ja muuten) Verkkosivustolla, mukaan lukien hänen käyttäjänimensä ja salasanansa mahdollinen käyttö. Asiakas vakuuttaa, että hänen Verkkosivustolla antamansa tiedot hänestä itsestään ja hänen mahdollisista matkakumppaneistaan ovat oikeat. Mikä tahansa Verkkosivuston vilpillinen tai näiden Yleisten ehtojen kanssa ristiriidassa oleva käyttö oikeuttaa Expedian kieltämään Asiakkaan pääsyn Expedian ja Toimittajien Palveluihin tai Verkkosivuston muihin toimintoihin Varauksen vahvistaminen ja peruuttaminen Vahvistaminen Varausvahvistus, sisältäen olennaiset elementit kuten kuvauksen varatuista Palveluista ja hinnasta, lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse. Jollei Asiakas vastaanota vahvistusta sähköpostiinsa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa Nimenomaisesti sovitaan, että Expedia, Inc:n tai sen Toimittajien tietojärjestelmiin varastoidut tiedot toimivat todisteena Asiakkaan tekemästä varauksesta. Tietokoneisiin tai sähköiseen mediaan tallennetut tiedot ovat päteviä todisteita, ja tulevat siksi hyväksytyiksi samoin edellytyksin ja samalla todistusarvolla kuin fyysinen, kirjallinen dokumentti Peruuttaminen Peruutukset voidaan tehdä joko puhelimitse soittamalla numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta. Jos Asiakas peruuttaa varauksen kokonaan tai osittain, voidaan Asiakkaalta vaatia korvausta jo tehtyjen matkajärjestelyjen aiheuttamista kustannuksista. Tämän lisäksi kyseessä oleva Toimittaja voi määrätä maksuja. Jos varauksen peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, peruutusmaksuja sovelletaan jokaiseen tällaiseen henkilöön. Joissain tapauksissa kyseessä oleville Toimittajille suoritettava peruutuksen aiheuttama korvaus saattaa kattaa koko varatun matkan niin, ettei Asiakas saa lainkaan maksunpalautusta. Osittainen, esimerkiksi tietyn järjestelyn peruuttaminen sen arvoa menettämättä ei välttämättä ole mahdollista. Expedia, Inc. ei veloita omaa hallintomaksua peruutus- tai muutostapauksessa, kun kyseessä on ennakkoon maksettu hotellivaraus. Tästä huolimatta kyseessä oleva Toimittaja saattaa määrätä maksun tarkistathan varausprosessissa ilmoitetut Erityiset ehdot lisätietojen saamiseksi. Expedia, Inc.:llä on oikeus periä hallintomaksu vuokra-auton varaamisesta, varausmuutoksesta tai varauksen perumisesta. Jollei Asiakas saavu paikalle matkan alkaessa, ei hänellä ole oikeutta maksunpalautukseen. Mikäli Asiakas ei suorita täyttä maksua sovitussa ajassa, Expedia, Inc. varaa oikeuden perua Asikkaan varauksen.

3 2.2.3 Varausmuutokset Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkan päivämäärää, määränpäätä, alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälinettä, tulee Asiakkaan soittaa numeroon tai lähettää sähköpostia osoitteeseen Lukuun ottamatta ennakkoon maksettua hotellivarausta Expedia, Inc. voi periä hallintomaksun jokaisesta tehdystä muutoksesta. Jos muutos vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, on Expedia, Inc:llä oikeus periä hallintomaksu jokaisen kyseeseen tulevan henkilön osalta. Muuttaakseen Asiakkaan varausta Expedia, Inc:n täytyy tavallisesti peruuttaa alkuperäisvaraus. Tämä saattaa aiheuttaa Toimittajien kulu- tai korvausvaatimuksia varatun matkan täyden arvon edestä, jolloin Asiakkaan tulee maksaa uuden varauksen aiheuttamat kustannukset Maksunpalautukset Yllä mainittujen vähennysten jälkeisessä maksunpalautustilanteessa relevantit summat siirretään takaisin osapuolelle sen tahon toimesta, joka vastaanotti alkuperäisen maksun (kuten Expedia, Inc., Toimittaja tai muu taho, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortista tai tiliotteesta) alkuperäisessä varauksessa käytetylle maksukortille. Mahdolliset varausmaksut eivät ole palautuskelpoisia Edullisimmat hinnat Jollei Asiakas muuta ilmoita, oletetaan Asiakkaan edellyttävän edullisimpia Palveluja. Tällaiset palvelut saatetaan tarjota ilman muutos- tai peruutusmahdollisuutta. Näissä tapauksissa Palveluja ei voida tarjota eri tavalla, eri aikaan tai eri paikassa kuin mitä niistä on sovittu Matkustusdokumentit Matkustusdokumentit Verkkosivustolta tilattuja Palveluja varten lähetetään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että fyysisiä matkustusdokumentteja vaaditaan, ne lähetetään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Matkustusdokumentit toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin eikä muihin valtioihin. Expedia, Inc:llä on oikeus veloittaa dokumenttien toimituksesta palautuskelvoton maksu, josta ilmoitetaan Asiakkaalle varauksen tekemisen yhteydessä. Toimittaja tai Expedia, Inc. ei ole vastuussa sellaisesta dokumenttien lähettämättä jäämisestä, joka johtuu Asiakkaan antamista virheellisistä henkilötiedoista. 2.4 Maksu eri osapuolille Asiakasta voi varatusta palvelusta riippuen laskuttaa useampi kuin yksi taho varauksen suhteen, esimerkiksi Expedia, Inc., Toimittaja tai muu osapuoli, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortista tai tiliotteesta. Laskutettava kokonaissumma ei kuitenkaan ylitä Palvelujen kokonaishintaa. Artikla 3. Erityispalvelut Expedia, Inc. ylläpitää Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. Tämän artiklan tarkoituksena on informoida Asiakasta käyttöehdoista, jotka koskevat Toimittajien tuottamia Palveluja. Nämä yksityiskohdat eivät ole tyhjentävät eivätkä korvaa Toimittajien Erityisiä ehtoja. Ristiriita- tai epäjohdonmukaisuustilanteessa Yleisten ehtojen ja Erityisten ehtojen välillä sovelletaan Erityisiä ehtoja. Jollei lainsäädännöllisistä vaatimuksista muuta johdu, nämä tiedot eivät aiheuta velvollisuuksia tai vastuita Expedia, Inc:lle.

4 3.1. Majoituspalvelut Majoituspalveluihin sovelletaan ensisijaisesti majoitusta tarjoavien Toimittajien Erityisiä ehtoja. Erityiset ehdot saattavat sisältää rajoituksia ja/tai peruutusmaksuja ja/tai Toimittajien määräämiä muutoksia. Kohdan mukaisesti ennalta maksetut hotellivaraukset vaativat, että Asiakkaan luottokortilta peritään täysi veloitus varaustilanteessa. Muita hotellivarauksia varten vaaditaan pankki- tai luottokortin yksityiskohtaisia tietoja varauksen varmistamiseksi, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan hotellille oleskelun aikana. Ole hyvä ja tarkista varausprosessin aikana esitetyt yksityiskohtaiset tiedot selvittääksesi, miten ja koska maksu tehdään. Verkkosivustolla esitetyt hinnat eivät sisällä maksuja valinnaisista täydennyksistä, kuten minibaarivälipaloista tai puhelinsoitoista. Jollei Asiakas saavu paikalle ensimmäisenä varausiltana, mutta aikoo majoittua varauksen myöhempinä päivinä, tulee Asiakkaan vahvistaa varausmuutokset Expedialle viimeistään alkuperäisesti sovittuna majoittumispäivänä välttääkseen varauksen peruuntumisen kokonaisuudessaan. Asiakkaalta, joka ei peruuta tai muuta varaustansa ennen hotellin ennalta määrätyn irtisanomisajan umpeutumista, joka vaihtelee hotellista riippuen (yleensä tuntia ennen saapumispäivää), veloitetaan hotellivarauksesta hotellin Erityisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaiden tulee huomata, etteivät kaikki hotellit salli muutoksia tai peruutuksia varauksiin niiden tekemisen jälkeen. Nämä rajoitukset käyvät ilmi hotellivarauksen Erityisistä ehdoista Huoneiden käyttö Asiakasta muistutetaan siitä, että huoneet ovat yleensä saatavilla klo 14:00:stä eteenpäin ja ne tulee luovuttaa klo 12:00:een mennessä, riippumatta saapumis- tai lähtöajasta ja käytetystä kulkuvälineestä. Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuode on näissä huoneissa usein maksullinen. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yksittäissänkyä tai yksi parivuode Luokittelu Hotelleille Verkkosivustolla annettu mukavuusluokitus vastaa kyseisen valtion yleisiä luokitusstandardeja, jotka saattavat erota Suomen standardeista. Luokitus on ainoastaan ohjeellinen. Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että standardit saattavat vaihdella samaan luokkaan kuuluvien hotellien välillä eri valtioissa, jopa samassa valtiossa. On tärkeää lukea huolellisesti yksittäiset hotellikuvaukset. Jollei toisin ilmoiteta, majoitus kaikissa hotelleissa tapahtuu standardihuoneissa luokituksesta riippumatta. 1 tähti: Näiden hotellien hinnat ovat alhaisimmat. Majoitus vastaa minimivaatimuksia ja on yleisesti siisti ja yksinkertainen. 2 tähteä: Yksinkertainen majoitus, jossa tyyliin ja tunnelmaan on panostettu hieman enemmän, silti edelleen edulliseen hintaan. Tilat ja palvelut ovat rajoitettuja. Tietty määrä yleisiä huoneita, kauppa tai esimerkiksi kahvila saattavat sisältyä hotellin palveluihin. 3 tähteä: Matkustajalle, joka haluaa hieman enemmän ja arvostaa palvelua, laatua, tyyliä ja mukavuutta. Suositellaan myös perheille. Hotellissa on konferenssihuoneita ja/tai ravintola sekä joskus myös muita tiloja, kuten uima-allas tai palveluja bisnesmatkustajille. 4 tähteä: Ensiluokkainen majoitus vaativammalle asiakkaalle. Huomiota on kiinnitetty ylellisyyteen, vieraanvaraisuuteen ja palveluun. Huippuluokan ravintolaa ja tilojen vaurautta voidaan edellyttää näissä luotettavissa hotelleissa. Ensiluokkainen majoitus bisnesmatkustajille. 5 tähteä: Huippuluokan majoitus, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Nämä hotellit tarjoavat moitteettonta henkilökohtaista palvelua, aistikkaan ja elegantin ympäristön sekä kaikki mahdolliset mukavuudet. Maailman parhaimmat hotellit. Teknisten syiden, focre majeure -esteen tai kolmannen tahon toimien johdosta voi joskus olla, että alun perin varattu hotelli joudutaan korvaamaan toisella, samaan luokitukseen kuuluvalla, vastaavanlaisia palveluja tarjoavalla hotellilla.

5 Aktiviteetit Joskus tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivuston hotellikuvauksisssa, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. Kiertoajeluiden osalta turistikohteiden listajärjestys on ainoastaan ohjeellinen, ja Toimittajat voivat muuttaa listajärjestystä Ateriat Jos ateriat ovat osa majoituspakettia, niiden lukumäärä riippuu majoittumisöiden määrästä. Täysihoito sisältää normaalisti aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Puolihoito sisältää normaalisti aamiaisen sekä paketista riippuen joko lounaan tai päivällisen. Pääateriat sisältävä majoitus alkaa tavallisesti saapumispäivänä hotelliin illallisella ja päättyy lähtöpäivänä aamiaiseen (puolihoito) tai lounaaseen (täysihoito). Käyttämättä jääneitä aterioita ei hyvitetä. Asiakasta muistutetaan siitä, etteivät juomat kuulu aterioihin, jollei Verkkosivustolla toisin mainita. Ellei juomavettä ole saatavilla, Asiakas vastaa itse sen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Vanhempia neuvotaan tuomaan mukanaan erityisruoat pieniä lapsia varten, koska niitä ei aina ole paikallisesti saatavilla Verot Joissain maissa paikalliset viranomaiset saattavat määrätä lisäveroja (turistivero ym.), jotka tulee maksaa paikallisesti. Asiakas vastaa täysin tällaisten verojen maksamisesta MAKSA HETI VERKOSSA TAI MYÖHEMMIN HOTELLISSA Jotkut hotellit saattavat tarjota Asiakkaalle maksuvaihtoehtoja "maksa heti verkossa" tai "maksa myöhemmin hotellissa". Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa heti verkossa", Expedia veloittaa välittömästi kyseisen summan tämän luottokortilta euromääräisenä. Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa myöhemmin hotellissa", hotelli veloittaa Asiakkaan luottokorttia hotellin paikallisen valuutan mukaisesti Asiakkaan oleskeluaikana. Yleisissä Ehdoissa asetettujen, Asiakkaan maksettavaksi lankeavien verojen ja maksujen määrät saattavat vaihdella riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon Asiakas valitsee. Huomioithan, että jotkut hotellit vaativat ennakkomaksun, joka ei välttämättä ole palautettavissa (katso Toimittajien Erityiset ehdot). Verokannat ja ulkomaanvaluutan vaihtokurssit voivat muuttua varauksen ja oleskelun välisenä aikana. Luottokorttiyhtiö saattaa myös veloittaa maksun valuutanvaihdosta. Expedian etusetelejä voidaan käyttää ainoastaan "maksa heti verkossa" -varauksissa Auton vuokraus Autovuokrauspalveluissa noudatetaan vuokranantajayhtiöiden Erityisiä ehtoja. "Toimittajan erityishinnat" -tarjouksia varattaessa Toimittaja järjestää auton suoraan Asiakkaan käyttöön Expedian toimiessa ainoastaan välikätenä. Expedia toimii Toimittajan lukuun ja perii Asiakkaalta maksun autovuokrasta. Asiakkaan maksama hinta ei kuitenkaan välttämättä ole vuokran täysi sopimushinta. Expedia voi harkintansa mukaan suorittaa maksua Asiakkaan puolesta. Näissä tapauksissa Verkkosivustolla esitetty hinta heijastaa kokonaishintaa vähennettynä Expedian osuudella ja näyttää Asiakkaan maksettavaksi lankeavan summan. Asiakkaan ollessa oiketettu maksunpalautukseen tällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada palautusta yli maksamansa summan Maksutapa Varauksen tehneen Asiakkaan on esitettävä luottokorttinsa ajoneuvoa noudettaessa. Pankkikortteja ei hyväksytä ja Asiakkaan tule tarkistaa Toimittajan hyväksymät luottokortit.

6 Toimittaja voi autonvuokra-aikana esittää luottokorttiyhtiölle valtuutuspyynnön vakuudeksi. Tämän johdosta Asiakkaan tulee olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä varmistaakseen maksukortin rajan sopivuuden tähän tarkoitukseen. Jollei Asiakas noudata edellä mainittuja ehtoja, Toimittaja ei luovuta autoa Asiakkaan käyttöön mutta perii kuitenkin täyden veloituksen auton vuokrasta Lisämaksut Muita maksuja, kuten polttoaine-, lisäkuljettaja- tai nuori kuljettaja -maksuja sekä maksuja toimituksesta ja noudosta, saatetaan periä paikallisesti. Asiakas tiedostaa, etteivät Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, mukaan lukien Expedia Travel, missään tilanteessa ole vastuussa tällaisista edellä kuvatuista tai vastaavanlaisista maksuista. Toimittajasta ja vuokramaasta riippuen omavastuuosuus saattaa tulla maksettavaksi auton vahingoittumis- tai varkaustapauksessa. Tämä Paikallisen vapaaehtoisen vakuutuksen hankkiminen (nimeltään super CDV tai super TP) poistaa omavastuun tai vähentää sen määrää. Asiakas tiedostaa, ettei Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, Expedia Travel mukaan lukien, missään tapauksessa ole vastuussa omavastuusta tai kuvatunlaisen tai vastaavanlaisen lisävakuutuksen ottamisesta. Polttoaine ei yleensä sisälly vuokrahintaan. Tietyissä valtioissa, kuten USA:ssa, tietyt Toimittajat lisäävät maksuun automaattisesti bensatankin täyttöhinnan auton palautuksen yhteydessä. Lisäksi jotkut Toimittajat veloittavat erikseen talvirenkaiden käytöstä. Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo Toimittajalle ajoneuvon noutopaikkaan. Jollei Asiakas noudata edellä mainittua, Toimittaja voi veloittaa lisämaksun. Lastenistuimia on saatavilla pyynnöstä ja ne maksetaan paikallisesti Kulkuneuvon nouto/käyttö Kuljettajan tulee yleensä olla iältään vuotias, vaikka tämä voi vaihdella eri Toimittajien ja valtioiden välillä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan asian Toimittajalta. Lisämaksuja saattaa koitua, jos kuljettaja on alle 30-vuotias. Kaikilla kuljettajilla on oltava vuokratun kulkuneuvon kategorian mukainen, täysin voimassa oleva ajokortti autoa vastaanotettaessa. Ajokortin tulee olla ollut kuljettajalla vähintään vuoden ajan (vaikka tämäkin vaatimus saattaa vaihdella eri Toimittajien ja valtioiden välillä), ja kansainvälistä ajokorttia saatetaan edellyttää. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokra-autoja tarjoavan Toimittajan Erityisistä ehdoista vuokra-auton varausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Asiakasta muistutetaan siitä, että jotkut Toimittajat eivät salli vuokratun ajoneuvon käyttöä sen valtion ulkopuolella, josta ajoneuvo on vuokrattu. Hyödyntämättömistä vuokrapäivistä ei myönnetä maksunpalautusta Palvelut matkakohteessa Matkakohteissa tarjottaviin palveluihin sovelletaan paikallista toimintaa tarjoavien Toimittajien Erityisiä ehtoja, eivätkä ne yleensä ole siirrettävissä eivätkä palautus- tai muutoskelpoisia (jollei kyse oli Toimittajan peruutuksesta) Aktiviteetit On mahdollista, että Toimittajien tarjoamat Palvelut, jotka näkyvät Verkkosivuston kuvauksessa, perutaan sellaisista sääolosuhteista, force majeure -esteestä, sesongin ulkopuolisesta vierailuajasta johtuvista syistä tai siitä syystä, ettei toiminnan vaatima osallistujamäärä ole täyttynyt. Näihin tilanteisiin liittyvien mahdollisten maksunpalautusten osalta Asiakasta kehotetaan tutustumaan Toimittajan Erityisiin ehtoihin.

7 Artikla 4. Yleistä 4.1. Matkakohteet Vaikka valtaosa matkoista, mukaan lukien matkat kansainvälisiin kohteisiin, sujuu ilman välisattumia, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää tavanomaista suurempia riskejä. Expedia, Inc. neuvoo Asiakkaita tarkistamaan kaikki ulkoministeriön ilmoittamat matkustuskiellot, varoitukset, ilmoitukset ja suositukset internetsivulta Tarjoamalla matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin Expedia, Inc. ei takaaa, että matka tällaisiin kohteisiin olisi riskitön, eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkoista tällaisiin kohteisiin Hinnat Palvelujen hinnat ovat sellaiset kuin kulloinkin on ilmoitettu Verkkosivustolla, paitsi ilmeisissä virhetilanteissa. Hinnat saattavat muuttua koska tahansa. Asiakkasta tiedotetaan varaushetkellä kaikista voimassa olevista maksuista. Expedia, Inc:n pyrkimyksistä huolimatta jotkut Verkkosivustolla luetellut Palvelut saattavat olla virheellisesti hinnoiteltuja. Expedia, Inc. varaa nimenomaisesti oikeuden korjata Verkkosivustolla ilmoitetut virheelliset hintatiedot ja/tai virheellisesti hinnoitellut varaukset. Mikäli mahdollista, Asiakkaalle tarjotaan tällöin mahdollisuus pitää varaus voimassa oikeaan hintaan tai perumme varauksen ilman kuluja. Expedia, Inc. ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Asiakkaalle virheelliseen (matalampaan) hintaan Asiakkaalle lähetetystä varausvahvistuksesta huolimatta Valokuvat ja kuvaukset Expedia, Inc. tekee kaikkensa tuottaakseen valokuvia ja kuvauksia antamaan Asiakkaalle käsityksen tarjottavasta Palvelusta. Näiden kuvien ja kuvausten tarkoitus on esitellä Asiakkaalle majoituksen ja mukavuuden taso, eikä niillä ole muita, tätä tehtävää ylittäviä tarkoituksia Vakuutus Verkkosivuston hinnat eivät sisällä matkavakuutusta. Asiakasta kehotetaan siksi ottamaan vakuutus, joka korvaa peruutukset tietyissä tilanteissa, sekä vakuutus tiettyjen erityisriskien, kuten sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan kotiinpalauun varalta Hallinnolliset ja / tai terveysmääräykset Asiakkaan velvollisuus on varmistua passia, viisumia, valuuttaa ja terveyttä koskevista matkan kannalta relevanteista määräyksistä, noudattaa niitä ja maksaa niihin liittyvät kustannukset. Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan viisivuotispassin (tai 10-vuotispassin, jos passia on anottu ennen ) kaikille Verkkosivustolla tarjotuille lomamatkoille. Joillain kaukomailla on käytössä maahantulomääräys, jonka mukaan Asiakkaan passin on oltava voimassa tietty vähimmäisaika, tyypillisesti kuusi kuukautta, hänen maahantulonsa jälkeen. Jos Asiakkaan passin viimeinen voimassaolovuosi on käynnissä, Asiakasta kehotetaan tutustumaan kohdevaltion määräyksiin ennen lopullisten matkasuunnitelmien tekemistä. Passissa olevan nimen tulee täsmätä matkalipun nimen kanssa sillä uhalla, ettei Asiakas muuten voi matkustaa tai etteivät vakuutukset ole voimassa. Jos matkan varaamisen jälkeen mutta ennen matkan alkamista Asiakkaan seurueeseen kuuluva henkilö vaihtaa nimensä, esimerkiksi avioitumisen johdosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Asiakaspalveluun soittamalla numeroon tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen Suomen kansalaisia kehotetaan kääntymään poliisin puoleen saadakseen lisätietoja passivaatimuksista (http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/suomi/passi). Viisumivaatimuksia koskevan tiedon osalta Asiakkaita ohjeistetaan kääntymään kohdevaltion suurlähetystön puoleen. Niitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ohjeistetaan kääntymään suurlähetystönsä tai passitoimiston puoleen saadakseen tietoja ja ohjeistusta kohdemaan viisumi- ja passimääräyksistä (sekä Suomeen paluusta).

8 Huomaa: viisumin saaminen vie usein aikaa, joten Asiakasta ohjeistetaan varaamaan riittävästi aikaa viisumin hankkimiselle. Expedia, Inc. ei vastaa Asiakkaille siitä, ettei heillä ole hallussaan oikeita matkustusdokumentteja. Asiakkaiden tulee varmistua siitä, että he ovat tietoisia mahdollisista ennen matkan alkamista tapahtuneista viisumivaatimusten muutoksista. Asiakas on vastuussa tällaisten matkan toteuttamiseksi vaadittavien edellytysten täyttämisestä. Expedia, Inc. ei vastaa viisumin ja matkustusdokumenttien oikea-aikaisesta saamisesta tai antamisesta. Kaikki Expedia, Inc.:lle aiheutuneet kohtuulliset menetykset, jotka johtuvat Asiakkaan näihin määräyksiin liittyvistä laiminlyönneistä, veloitetaan Asiakkaalta, paitsi jos ne ovat aiheutuneet Expedian syyksi luettavasta virheellisestä tai harhaanjohtavasta tiedonannosta. Ulkoministeriö on saattanut julkaista tietoa Asiakkaan määränpäästä. Asiakkaita neuvotaan tarkistamaan tiedot, jotka ovat saatavilla seuraavista lähteistä: (a) (b) tai (c) sähköpostin lähetys ulkoministeriöön Niiden matkustajien, jotka haluavat matkustaa USA:han tai sen kautta Visa Waiver Ohjelman (VWP) alaisuudessa, tulee anoa matkustuslupaa Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta. ESTA-anomuksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Anomus suositellaan tehtäväksi vähintään 72 tuntia ennen lähtöä. Lisätietoja löytyy USA:n Kotimaan Turvallisuusosaston internetsivuilta osoitteesta https://esta.cbp.dhs.gov. Artikla 5. Taloudelliset ehdot ja maksuprosessit 5.1 Paikalliset verot ja maksut Verkkosivuston matkakuvaukset määrittelvät kunkin matkan hintaan sisältyvät Palvelut. Jollei Erityisissä ehdoissa ole muuta tarkennettu, Verkkosivustolla esitetyt Palvelujen hinnat ilmaistaan euromääräisinä, eivätkä ne sisällä paikallisia veroja, joita viranomaiset joissain valtioissa keräävät. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että tiettyjen maiden paikalliset viranomaiset saattavat määrätä paikallisesti maksettavia lisäveroja (turistivero yms.). Asiakas on yksin vastuussa tällaisten verojen maksamisesta. Verot voivat muuttua varaushetken ja majoittumisen välisenä aikana. Jos verot ovat muuttuneet ennen tai majoittumisen aikana, Asiakas vastaa verojen maksamisesta uuden korkeamman verokannan mukaisesti. Verkkosivuston kautta varattu Palvelu tulee maksaa joko (i) Expedia, Inc:lle, joka hyväksyy maksun Toimittajien puolesta, ja/tai (ii) suoraan Toimittajille. Asiakasta saattaa veloittaa useampi kuin yksi taho (kuten Asiakkaan pankkitai luottokorttitositteesta ilmenee). Veloitettu kokonaisuussumma ei kuitenkaan ylitä Palvelun kokonaishintaa. Mikäli Expedia, Inc. ja/tai Toimittaja tulee tietoiseksi varaukseen maksuun liittyvästä petollisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, varaus perutaan. Asiakas vastaa kaikista tällaisesta peruutuksesta aiheutuvista kustannuksista, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti esitettäviä muita vaatimuksia. Ennakkoon maksettavien hotellien varaaminen kuuluu matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan sääntelyn piiriin Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY artiklojen mukaisesti. Toimittaja Expedia Travel sijaitsee Yhdysvalloissa, minkä seurauksena arvonlisäveroa ei peritä Expedia Travelin tuottamista palveluista Perittävät verot Ennakkoon maksetuista hotellitransaktioista perittävät verot ovat arvioita perittävistä veroista (esimerkiksi myynti ja käyttö, hallussapito, huonevero, valmistevero, arvonlisävero jne), jotka kyseisen transaktion Toimittaja maksaa hotellille veroina huoneen vuokraamisesta. Hotellit laskuttavat verot Toimittajalta. Hotellit ovat vastuussa verojen toimittamisesta oikealle hallintoalueelle. Expedia, Inc. ja Toimittaja eivät kumpikaan toimi sen hotellin kanssamyyjänä,

9 jolta varaat tai tilaat matkajärjestelysi. Veronalaisuudessa ja veroasteissa on merkittäviä paikallisia eroja. Toimittajan hotelleille maksamat veromäärät voivat poiketa perityistä veroista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot jne. ovat voimassa sillä hetkellä, kun Asiakas käyttää hotellia. Edellä mainitun lisäksi New Yorkin kaupungissa tapahtuvista hotellivierailuista peritään sekä vuokrasta, jonka hotelli saa huoneesta, että siitä summasta, jonka Toimittaja veloittaa palveluistaan, New Yorkin ns. sales tax ja New Yorkin kaupungin ns. hotel occupancy tax. Hotellivierailuista New Yorkin osavaltiossa New Yorkin kaupungin ulkopuolella New Yorkin sales tax peritään sekä vuokrasta, jonka hotelli saa huoneesta, että siitä summasta, jonka Toimittaja veloittaa palveluistaan. Lisäksi hotellivierailuista New Yorkin osavaltiossa New Yorkin kaupungin ulkopuolella veroja peritään kattamaan paikallinen hotel occupancy tax, joka johtuu hotellin huoneesta saamasta vuokrasta. New Yorkin sales taxes ja New Yorkin kaupungin Toimittajien palveluista johtuva hotel occupancy taxes sekä hotellin saama vuokra ja perittävät veromaksut kuuluvat "verot ja palvelumaksut" -riville Verkkosivustolla ja "verot" -riville varauksesi laskuvahvistuksessa. Toimittaja ei veloita palvelumaksua New Yorkin hotellivierailuista. Toimittajan New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten näkyvät alla. New Yorkin osavaltio ja New Yorkin kaupunki ovat tarkistaneet lakejaan verottaakseen Toimittajien palveluja ja edellyttävät Asiakkaan olevan tietoinen näistä veroista. New Yorkin osavaltion verorekisteri: Mahdollisesti maksettavaksi koituvat New Yorkin sales taxes ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy taxes erääntyvät maksettaviksi hotellissa oleskelusi aikana. Ennakkoon maksettuja hotellivarauksia varten Toimittajan New Yorkin sales tax -myyjärekisteri on ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy tax -numero Tarkistathan lisätiedot täältä: Artikla 6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely Kysymykset ja tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen tai Asiakas voi soittaa numeroon Valitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen joka vastaanottaa ne Toimittajien puolesta. Asian käsittelyn helpottamiseksi Asiakkaita kehotetaan jättämään valituksensa 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Yleisesti ottaen valitukset käsitellään vain, jos sähköpostiviestissä mainitut seikat on raportoitu soittamalla numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen matkan aikana (niin pian kuin järkevästi tehtävissä) niin, että ongelman ratkaisemiseksi ja Asiakkaan kärsimän vahingon minimoimiseksi on voitu ryhtyä toimenpiteisiin. Olosuhteista riippuen tähän saatetaan kuitenkin tehdä poikkeuksia. Valitukset Asiakkaan kontrollin ulkopuolella oleskelun aikana oleviin matkatavaroihin, vaatteisiin tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvista menetyksistä, varkauksista tai vahingoista tulee osoitta hotellille. Artikla 7. Expedian vastuu Asiakas hyväksyy, että Expedia, Inc:n toimiessa välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Expedia, Inc. ei missään tapauksessa ole vastuussa Palveluista, jotka Asiakas on varannut yhdeltä tai useammalta Toimittajalta. Expedia, Inc. ei ole vastuussa jos ja siinä määrin kuin Asiakas voi valittaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisesti, kuten matkan ja/tai loman peruutusvakuutuksen kohdalla. Verkkosivustolla ilmoitetun tiedon on tuottanut kulloinenkin Toimittaja, eikä Expedia vastaa tiedon mahdollisista epätarkkuuksista. Asiakkaiden tulee tarkistaa kaikki tiedot ennen varauksen tekemistä. Asiakkaiden tulee huomata, että esitetyt hotelliluokitukset on tarkoitettu ohjeellisiksi, eivätkä ne välttämättä vastaa virallista suomalaista hotelliluokittelua tai ole linjassa sen kanssa. Expedia ei vastaa esitetyistä arvioista.

10 Artikla 8. Vastuuvapaus Lukuun ottamatta nimenomaisia mainintoja näissä Yleisissä ehdoissa, kaikki Verkkosivuston sisältämä tieto tuotetaan ilman mitään takuita (joko ilmaistuja tai konkludenttisia) tai minkäänlaista konkludenttista ehtoa, sisältäen mutta rajoittumatta hiljaisiin takuisiin tai ehtoihin tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta erityiseen tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Kaikki sanotunlaiset hiljaiset ehdot ja takuut on poissuljettu. Vierailemalla Verkkosivustolla Asiakas hyväksyy sen, ettei Expedia ole vastuussa mistään Verkkosivuston käytöstä johtuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään myöhästymisestä Verkkosivuston käytön estymisestä taikka Asiakkaan Verkkosivustolla käyttämistä linkeistä. Tämän artiklan poissulkemiset ja rajoitukset soveltuvat vain lain sallimissa rajoissa. Artikla 9. Soveltuva laki Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Asiakas hyväksyy sen, että Suomen tuomioistuimilla on toimivalta kaikissa erimielisyyksissä, jotka aiheutuvat näistä Yleisistä ehdoista ja/tai niiden tulkinnasta. Artikla 10. Muut määräykset Se, ettei Expedia, Inc. vetoa Yleisten ehtojen sopimusmääräykseen tietyllä hetkellä, ei merkitse sitä, että Expedia, Inc. olisi luopunut oikeudestaan vedota määräykseen myöhemmin. Jos joku sopimusmääräys näissä Yleisissä ehdoissa (tai määräyksen osa) on toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tulee kyseinen määräys tai sen osa vaadittavissa määrin jättää Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelle ilman, että sillä muutoin olisi vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mikä tahansa force majeure -este, joka vaikuttaa näiden Yleisten ehtojen mukaisiin velvoitteisiin, mukaan lukien kommunikointilaitteiden häiriöt tai lentoyhtiöiden, hotellien tai lennonjohdon lakot, johtavat näiden Yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen niiden ehtojen osalta, joihin este vaikuttaa, eikä force majeuren kohteeksi joutunut osapuoli ole vastuussa sellaisten velvoitteiden täyttämisestä. Nämä Yleiset ehdot astuvat voimaan

Expedia Collect -varausten hallinta

Expedia Collect -varausten hallinta Yhteistyön tekeminen Expedian kanssa Expedia Collect -varausten hallinta Expedia Virtual Card Sisältö Expedia Collect -varausprosessi 3 Expedia Virtual Card 4 Muutokset varauksiin 6 Tuki 7 2 Expedia Collect

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tampereen aluemyyntikeskus VAHVISTUS Päivi Laukkanen Rautatienkatu 21 33100 Tampere 13.11.2013 puh. +358 3 2392 2950 email. tampere.aluemyynti@restel.fi Tappara ry Kari Aaltonen Sudenkatu 7 33520 Tampere

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.10.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat Haltian ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Haltian väliseen sopimussuhteeseen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Suomessa toimimme Kuluttajaviraston sääntöjen mukaan. Olemme rekisteröitynyt matkanjärjestäjä Suomessa. Katso www.valmismatka.fi

Suomessa toimimme Kuluttajaviraston sääntöjen mukaan. Olemme rekisteröitynyt matkanjärjestäjä Suomessa. Katso www.valmismatka.fi Keitä olemme Suomessa toimimme nimellä Lowcostholidays.fi, ja toimintaamme johtaa Lowcosttravelgroup-nimiseen konserniin kuuluva Lowcostholidays Ltd, jonka osoite on Spectrum House, Beehive Ring Road,

Lisätiedot

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 5.11.2015 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat Haltian ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Haltian väliseen sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ).

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ). Matkaehdot Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty 30.12.2014). Matkan varaaminen ja maksaminen Matkaehdot astuvat voimaan matkustajan varatessa

Lisätiedot

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä.

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Lomailijoille tarkoitettuja terassiasuntoja Välimeren ranta-alueella Six

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit.

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit. Käyttöohje Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen CWT Portalin kautta... 3 2 Online-junavaraaminen...

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys

Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys 1 (6) Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys Verkkokaupassa tehdyn varauksen peruutus ja mahdolliset hyvitystoimenpiteet tulee tehdä sekä InfoGate järjestelmässä että Hotellinxissa, ja maksujen käsittelyn

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet SCANDIC PAASI 29.-30.01.2015, varausnumero 45433220 23.-24.04.2015, varausnumero 45433223 27.-29.05.2015, varausnumero 45433228 24.-25.09.2015, varausnumero 45433224 26.-28.10.2015, varausnumero 45433230

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE SOTTIISIMOVES 2014 ILMOITTAUTUMISOHJEET Tapahtumaan ilmoittaudutaan nettilinkin kautta. http://ilmoittautuminen.sottiisi.net/ilmoittaudu/index Olemme koonneet tähän ohjeistusta ilmoittautumiseen liittyen.

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet SCANDIC SIMONKENTTÄ 29.-30.01.2015, varausnumero 45433215 23.-24.04.2015, varausnumero 45433216 06.-08.05.2015, varausnumero 45433226 27.-29.05.2015, varausnumero 45433227 03.-05.06.2015, varausnumero

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt SELKOKIELI PIKI-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi. PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot. PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa. PIKI-kirjastoilla

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet Vuokrausehdot 1. Sopijaosapuolet Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Digimainostoimisto Makee) Rantaraitti 11-13 a 3, 70820 Kuopio, Y-tunnus: 2730267-4 (jäljempänä Vuokraamo)

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

1.3 Pidätämme oman harkintamme mukaan oikeuden kieltäytyä tekemästä varausta.

1.3 Pidätämme oman harkintamme mukaan oikeuden kieltäytyä tekemästä varausta. Keitä olemme Lowcostholidays on Lowcosttravelgroupin kauppayhtiö ja sen rekisteröity osoite on Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG but seated in East House, 109 South Worple

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat)

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Yleisten valmismatkasääntöjen lisäksi sovellamme näitä erityisehotoja. Apolloflex viittaa Apollomatkojen (Kuoni Nordic

Lisätiedot

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY RISTEILYT SINISELLÄ SAIMAALLA KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT Lähtö Kuopiosta (ti, to, la) tai Savonlinnasta (ma, ke, pe) klo 9.00. Risteily Heinäveden reittiä pitkin neljän sulkukanavan ja kahden avokanavan kautta

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA

YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA ESITTELY Tässä osiossa käsitellään joitakin Expedia PartnerCentralin tärkeimpiä ominaisuuksia, joilla

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat valmismatkoja, jotka on varattu 9.3.2016 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä

Lisätiedot

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås McDonald s Cup 2014 17-19.10.2014, Västerås Matka-aika 16-20.10.2014, To-Ma (Turnauspäivät Pe-Su) McDonald s Cup 2014 - Järjestävä seura: BK-30 Västerås - Min 4 ottelua per joukkue - 99-01 11 vs 11 (2

Lisätiedot