VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000

2 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Laatija: Raija Pyykkö (prosessien kuvaukset) ja valtioneuvoston tietopalvelujen (VALTIPAn) yhteistyöryhmän asiakirjahallinnon verkostoryhmä (kehittämistarpeet ja suositukset) Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun osat: Tiivistelmä: Hankkeen tehtävänä on ollut kuvata valtioneuvoston yhteisiä asianhallintaprosesseja. Tehtävänä on myös ollut kuvata prosesseja tukevat tietojärjestelmät ja tuoda esille ongelmakohdat ja päällekkäisyydet. Valituista prosesseista on laadittu kuvaukset sanallisesti ja kaavioina koko prosessin ajalta tiedotukseen asti sekä niiden rajapinnat muihin prosesseihin. Tehtävässä on otettu huomioon sekä voimaan tulleen perustuslain (731/1999) että voimaan tulleen lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) aiheuttamat muutokset ja vaatimukset. Selvitystyön kuluessa esille nousseita kehittämistarpeita ja niiden poistamiseksi tehtyjä suositusehdotuksia esitellään erillisissä luvuissa muistion lopussa. Avainsanat: Hallinnon kehittäminen, asianhallinta, asiakirjat, tietojärjestelmät, prosessit, valtioneuvosto, ministeriöt Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 7/2000 Kokonaissivumäärä: Kieli: 113 Suomi Jakaja: Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto ISSN: Hinta: - Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen

3 Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle Toimeksianto ja tavoitteet Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto asetti hankkeen valtioneuvoston yhteisten asianhallinprosessien kuvaamiseksi ja suositusten laatimiseksi (VM0220:03/02/02/1997) mennessä. Hallinnon kehittämisosasto myönsi hankkeelle jatkoaikaa asti. Hankkeen tavoitteena oli laatia valtioneuvoston yhteisten asianhallinprosessien ja asiakirjojen käsittelyprosessien kuvaukset koko prosessin ajalta tiedotukseen asti ja niiden kytkennät tietojärjestelmiin sekä laatia suositukset asianhallinnalle näissä prosesseissa. Tarkasteltaviksi prosesseiksi oli nimetty mm.: - hanke- ja säädösvalmistelu - valtion talousarvion valmistelu - tulosohjaus - virkanimitysten valmistelu - toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelu - valtion tilinpäätöksen valmistelu - hallituksen toimenpidekertomus - hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta - hallinnonalojen toimintakertomukset - valtiontilintarkastajien vuosittainen kertomus - valtiontalouden tarkastusviraston vuosittaiset kertomukset - oikeuskanslerin vuosittainen kertomus - eduskunnan oikeusasiamiehen vuosittainen kertomus - hallitusohjelman seurantaraportointi - hallituksen strategiasalkun seurantaraportointi ja - EU:n lainsäädäntövalmistelu. Tarkastelussa tuli ottaa huomioon sekä voimaan tulleen perustuslain (731/1999) että voimaan tulleen lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) aiheuttamat muutokset ja vaatimukset. Tehtävä Hankkeen tehtävänä oli määritellä ja rajata, mitkä valtioneuvoston yhteisistä asianhallintaprosesseista otetaan mukaan kuvaukseen ja suositukseen. Valituista prosesseista tuli laatia kuvaus sanallisesti ja kaaviona, kuvata sen rajapinnat muihin prosesseihin, kuvata prosesseja tukevat tietojärjestelmät sekä tuoda esille ongelmakohdat ja päällekkäisyydet. Työskentely Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto palkkasi allekirjoittaneen määräaikaiseen virkasuhteeseen laatimaan kuvauksia ja suosituksia. Työn etenemistä seura-

4 si valtioneuvoston tietopalvelujen (VALTIPAn) yhteistyöryhmä ja siitä valittu pienempi ryhmä. Asiakirjahallinnon verkostoryhmässä rajattiin selvityksen ulkopuolelle em. prosesseista EU:n lainsäädäntövalmistelu sekä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen vuosittaiset kertomukset. Asiantuntijoina allekirjoittanut haastatteli seuraavia kulloisenkin asianhallintaprosessin substanssivirkamiehiä: talouspäällikkö Maija Arra (VM), tarkastaja Kaija Balk (VM), apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Raimo Ikonen (STM), hallitusneuvos Raija Isotalo (VM), budjettineuvos Vesa Jatkola (VM), tietohallintopäällikkö Paula Kallioniemi (VNK), hallinnollinen avustaja Anja Kauko (VNK), kehittämispäällikkö Riitta Kirjavainen (VNK), budjettineuvos Paavo Kytömäki (VM), hallintoylitarkastaja Kaj Laine (Valtiontilintarkastajain kanslia), budjettineuvos Arto Merimaa (VM), johdon asiantuntija Seppo Määttä (VM), kamreeri Soile Mönkkönen (VM), laskentasihteeri Taru Noranta (VM), erikoistutkija Mikko Patosuo (VK), yksikön päällikkö, finanssineuvos Immo Pohjola (VM), hallinnollinen avustaja Pirkko Pulli (VNK), apulaiskamreeri Arja Salmisara (VM), hallitusneuvos Seija Salo (VNK), vanhempi hallitussihteeri Petri Syrjänen (VM), suunnittelupäällikkö Esa Tammelin (VTV), finanssineuvos Erkki Tassia (VM), hallitusneuvos Miliza Vasiljeff (VM), poliittinen avustaja Jorma Westlund (VNK) ja vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu (VM). VALTIPAn asiakirjahallinnon verkostoryhmään kuuluvat: informaatikko Hannele Anttila (MMM), kirjaaja Paula Boucht (EK), tietopalvelupäällikkö Johanna Hartman (STM), ylitarkastaja Aki Hietanen (OM), projektipäällikkö Maija Jussilainen (VNK), suunnittelija Ritva Järvinen (TM), informaatikko Leena Lodenius (SM), yksikön johtaja Jari Lybeck (KA), tietopalvelupäällikkö Paula Mikkonen (LM), kirjaaja Anneli Naski (YM), informaatikko Mirja Nissinen (UM), tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen (VM), kirjaaja Satu Rasijeff (UM), hallitusneuvos Heikki Rosti (OPM), projektipäällikkö Pirkko Romakkaniemi (VM), arkistopäällikkö Riitta Sihvonen (EK), informaatikko Hannele Suhonen (MMM), suunnittelija Olli Suonio (PLM), tietopalvelupäällikkö Päivi Tommila (KTM), informaatikko Eeva-Liisa Tuomikyrö (PLM), arkistopäällikkö Pentti Vesanen (VNK) ja informaatikko Aini-Sisko Wilska (MMM). Esitän kiitokseni kaikille edellä mainituille. Kehittämistarpeet ja suositukset Selvitystyön kuluessa esille nousseista kehittämistarpeista ja suosituksista on keskusteltu asiakirjahallinnon verkostoryhmässä. Muistion lopussa olevat kehittämistarpeet ja suositukset kappaleet on laadittu näiden keskustelujen pohjalta. Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000 Projektisihteeri Raija Pyykkö

5 1 TULOSOHJAUS OSANA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUA- SEKÄ TALOUSARVIOPROSESSIA JA RAPORTOINTIA Tausta Lainsäädäntö Tulosohjaus taloussuunnittelun osana Tulosohjaus raportoinnin osana Tulosohjauksen poliittinen ohjaus MINISTERIÖN JA SEN HALLINNONALAN TULOSOHJAUS JA OMISTAJAOHJAUS (esimerkkinä valtiovarainministeriö) Hallinnonalan tulosohjaus Tulostavoitteet ja tulossopimus Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi Hallinnonalaan kuuluvien yhtiöiden omistajaohjaus Valtiovarainministeriön sisäinen johtamisprosessi TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS) SEKÄ MÄÄRÄRAHAKEHYKSET Säädökset, määräykset ja ohjeet Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmista laadittavan yhteenvedon sisältö Valtion liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö Valmistelun kulku Valtioneuvoston tiedonanto Tiedottaminen ja julkaiseminen Rajapinnat muihin prosesseihin Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä määrärahakehysten valmistelu (esimerkkinä valtiovarainministeriö) Alainen hallinto Valmistelun kulku Ministeriön osastot ja yksiköt Hallinnonalan TTS:n ja määrärahakehysten kokoaminen Hallinnonalan määrärahakehykset VALTION TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU Säädökset, määräykset ja ohjeet Talousarvion sisältö ja rakenne Yleisperustelut Yksityiskohtaiset perustelut Liitteet Talousarvioesityksen valmistelun vaiheet Määrärahakehysten laadinta (ks. luku 3) Virastojen ja laitosten talousarvioehdotusten laadinta Hallinnonalojen talousarvioehdotusten laadinta Valtiovarainministeriön ehdotuksen laadinta eduskunnalle annettavaksi talousarvioesitykseksi kesä heinäkuussa sekä hallituksen budjettineuvottelu elokuussa Hallituksen esityksen ja eduskunnan vastauksen istuntokäsittely...32

6 4.6 Tiedottaminen ja julkaiseminen Rajapinnat muihin prosesseihin HALLITUSOHJELMAN JA HALLITUKSEN STRATEGIA- ELI HANKESALKUN SEURANTA Hankesalkun kokoaminen ja sisältö Hankesalkun päivittäminen ja hallitusohjelman seuranta Tiedottaminen ja julkaiseminen Rajapinnat muihin prosesseihin HALLITUKSEN TOIMENPIDEKERTOMUS Hallituksen toimenpidekertomuksen rakenne ja sisältö Ministeriöiden toiminta (I.) Ulko- ja turvallisuuspoliittinen katsaus (II.) Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta (III.) Hakemisto Valmistelun kulku Rajapinnat muihin prosesseihin Hallituksen toimenpidekertomuksen laatimistyön kehittämisnäkymät TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖS (JA TOIMINTAKERTOMUS) SEKÄ VALTION TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös Säädökset ja määräykset Tiliviraston ja talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätös Tilinpäätöksen liitteet Toimintakertomus Tiliviraston toimintakertomus Tiliviraston tilinpäätösasiakirja Ministeriön toimintakertomus Valtion tilinpäätös Valtion tilinpäätösasiakirja Rajapinnat muihin prosesseihin HALLITUKSEN KERTOMUS VALTIOVARAIN HOIDOSTA JA TILASTA (TILAKERTOMUS) Kertomuksen rakenne ja osat: Aineiston laatiminen Valmistelun kulku Tiedottaminen ja julkaiseminen Tilimuistutuskertomuksen valmistelu Rajapinnat muihin prosesseihin Kertomuksen kehittämisnäkymät...64

7 9 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUKSET Säädökset, määräykset ja ohjeet Tarkastus- ja valvontatoiminta Tilintarkastus Toiminnantarkastus Valmistelun kulku (tarkastus ja raportointi) Tilintarkastus Toiminnantarkastus Tiedottaminen ja julkaiseminen Tilintarkastuskertomukset Toiminnantarkastuskertomukset Rajapinnat muihin prosesseihin Valtiontalouden tarkastusvirastossa tehty alustava kaavailu kertomusmenettelystä tarkastusviraston siirryttyä eduskunnan yhteyteen VALTIONTILINTARKASTAJAIN KERTOMUS Säädökset ja määräykset Valvontaoikeus Kertomuksen rakenne ja sisältö Asioiden käsittelystä valtiontilintarkastajain kansliassa Tarkastuskäynnit Valmistelun kulku Käsittelystä eduskunnassa Tiedottaminen ja julkaiseminen Rajapinnat muihin prosesseihin HANKEVALMISTELU Hankkeen asettaminen Hankkeen työskentelyn tuloksena muodostuvat asiakirjat Tiedottaminen ja julkaiseminen Rajapinnat muihin prosesseihin SÄÄDÖSVALMISTELU Säädökset, määräykset, suositukset ja ohjeet Esitysten ja päätöksenteon valmistelusta Hallituksen esitys Esityksen antamisesta päättäminen Esityksen täydentäminen Esityksen peruuttaminen Asetus Esittelylista Esityslistan liitteet...88

8 12.6 Päätöksenteko Valtioneuvoston yleisistunto Esittely tasavallan presidentille valtioneuvostossa Pöytäkirjat Hallituksen esityksen esittelyyn liittyviä toimenpiteitä Salassa pidettävien asioiden esittelystä Eduskunnan vastaus Lain vahvistaminen ja eduskunnalle palautuneen lain uudelleen käsittely Julkaiseminen ja voimaantulo Tiedottaminen Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä (PTJ) Rajapinnat muihin prosesseihin VIRKANIMITYSTEN VALMISTELU Säädökset, määräykset ja suositukset Nimittäminen valtion virkoihin Valtioneuvoston virkamiehet Kelpoisuusvaatimukset ja nimittämisen edellytykset Viran hakumenettely Hakuilmoitus Hakemus Hakemusten käsittely, haastattelu, soveltuvuusarviointi ja nimitettäväksi esitettävän valinta Nimitysmuistio Nimittämiskirja, virkasuhteen alkaminen ja valinnasta ilmoittaminen Tiedottaminen Rajapinnat muihin prosesseihin KEHITTÄMISTARPEET SUOSITUKSET LIITE 1 Luettelo ministeriöissä käytössä olevista diaariohjelmista...113

9 Luettelo selvityksessä käytetyistä lyhenteistä ja symboleista Organisaatio tai taho AL.HALL alainen hallinto EK eduskunta LAIT laitos MIN ministeriö OM oikeusministeriö STM sosiaali- ja terveysministeriö TM työministeriö TP tasavallan presidentti UM ulkoasiainministeriö VIR virasto VK valtiokonttori VLK valiokunta VM valtiovarainministeriö VN valtioneuvosto VNK valtioneuvoston kanslia VTV valtiontalouden tarkastusvirasto Virkanimikkeet AVS alivaltiosihteeri BUDJ.PÄÄLLbudjettipäällikkö KANSLIAP. kansliapäällikkö OSP osastopäällikkö VS valtiosihteeri Symbolit Rekisterit ja tietojärjestelmät HARE PTJ VNintr VMintr EKintr Norm Diaari Ohjelmat Valtioneuvoston hankerekisteri HARE Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä PTJ Valtioneuvoston intranet SENAATTORI Valtiovarainministeriön intranet SENTTI Eduskunnan intranet FAKTA Normirekisterit Diaarijärjestelmä TXT Tekstinkäsittelyohjelma EXL Excel-ohjelma PgM PageMaker 6.5-ohjelma MS-O MS-Office-ohjelma KP FM Kirjanpito-ohjelma Frame Maker-ohjelma ACL ACL-tark.ohjelma Tiedostomuoto/kieli Muut HE hallituksen esitys KP kirjanpito MOM.KOHT. momenttikohtaiset TA talousarvio TTS toiminta- ja taloussuunnitelma SGML SGML-APL XLS CSV Tiedonsiirto Sähköinen tiedonsiirto Sähköposti Internet Puhelin Levyke Paperi Dynaweb

10 1. TULOSOHJAUS OSANA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUA SEKÄ TALOUSARVIOPROSESSIA JA RAPORTOINTIA Tausta Valtiovarainministeriön julkaisussa Ministeriö tulosohjaajana vuodelta 1990 määritellään, että tulosohjauksella tarkoitetaan niitä päätöksentenko-, koordinointi- ja sopimisprosesseja, joilla valtioneuvosto, ministeriöt sekä virastojen ja laitosten johto pyrkivät varmistamaan, että valtionhallinto kokonaisuutena toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tulosohjaus koskee virastojen ja laitosten jatkuvan toiminnan lisäksi myös hallinnon rakenteiden ja lainsäädännöllisen perustan kehittämistä. Tulosohjaus ja -budjetointi otettiin käyttöön vuonna 1990 kolmessa kokeiluvirastossa, minkä jälkeen sen käyttöä laajennettiin vuosittain niin, että vuodesta 1995 sitä on sovellettu kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita sarjassa on julkaistu Ministeriö tuloksentekijänä ministeriön tulosohjaushankkeen kehittämishanke II (1995:1). Julkaisussa todetaan tulosohjauksen perusprosessista, että yleisimmin käytetyssä sovellutuksessa määritellään tulosyksiköt ja alueet, sovitaan tulostavoitteet määräajaksi määrällisinä tai laadullisina, sovitaan voimavaroista ja muista toimenpiteistä yksiköittäin sekä seurataan tulosten saavuttamista sovituin menetelmin. Keskeisimmät asiakirjat ovat ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset sekä seurantaraportit. 1.2 Lainsäädäntö Asetuksessa valtion talousarviosta (1243/1992) säädetään, että - talousarvion toimeenpanoa varten hyväksytään hallinnonalan ja sen virastojen ja laitosten tulostavoitteet ( 11 ). - asianomaisen ministeriön tulee hyväksyä ja julkaista tulostavoitteet eduskunnan julkaistua valtion talousarvion (13 ). - ministeriöiden vahvistamat tulostavoitteet sekä niihin tehdyt muutokset on toimitettava viipymättä tiedoksi valtiovarainministeriölle, valtiontilintarkastajille ja valtiontalouden tarkastusvirastolle (14 ). Valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa tulostavoitteita koskevia tarkempia määräyksiä. 1.3 Tulosohjaus taloussuunnittelun osana Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoituksena on paitsi tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista varten varmistaa, että hallituksen antamat toimintalinjat otetaan huomioon ministeriön hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa. Ministeriöiden tulee laatia yhteenveto hallinnanalansa toiminta- ja taloussuunnitel-

11 11 mista ja toimittaa se valtiovarainministeriölle hallituksen antamien varainhoitovuotta seuraavan nelivuotiskauden määrärahakehysten valmistelun pohjaksi. Vahvistetuissa määrärahakehyksissä on perustat, joille ministeriöiden tulee laatia sekä varainhoitovuotta seuraavan vuoden talousarvioehdotuksensa että kolmen sen jälkeisen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Hallituksen talousarvioesityksessä on muun ohessa talous- ja finanssipolitiikan toimenpiteiden kuvaus ja vaikutusten arviointi sekä kuvaus siitä, miten talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita. Talousarvioesityksen pääluokan perusteluissa kuvataan alustavia tulostavoitteita sekä tuloja ja menoja siten, että niiden toteutumista voidaan raportoida hallinnonalan toimintakertomuksessa. Lukuperustelujen selvitysosassa on alustavat tulostavoitteet esitettävä määrätyssä järjestyksessä. Sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvion, asianomaisen ministeriön tulee viipymättä vahvistaa ja julkaista hallinnonalan ja sen virastojen ja laitosten tulostavoitteet. Tulostavoitteet vahvistetaan ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä solmittavilla tulossopimuksilla, jotka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana tulossopimuksissa sovitulla tavalla. 1.4 Tulosohjaus raportoinnin osana Virastot ja laitokset antavat ministeriölle yhden tai kaksi väliraporttia (yleensä keväällä ja syksyllä) tulostavoitteiden toteutumisesta. Kevään raportoinnin saattaa korvata koko vuodelta annettava toimintakertomus. Tulostavoitteiden saavuttamista seurataan myös järjestämällä vuoden aikana ministeriön ja viraston tai laitoksen välisiä seurantakokouksia. Tiliviraston tulee laatia toiminnastaan toimintakertomus, joka yhdessä tilinpäätöslaskelmien kanssa muodostaa tiliviraston tilinpäätösasiakirjan. Tilivirasto toimittaa toimintakertomuksensa asianomaiselle ministeriölle. Ministeriöt laativat hallinnonalansa toimintakertomuksen, jonka tarkoituksena on kuvata, miten talousarvioesityksessä asetetut tulostavoitteet on hallinnonalalla saavutettu. Ministeriöt laativat yhteenvedon toimintakertomuksensa perusteella hallinnonalan tulostavoitteiden toteutumisesta ja toimittavat sen valtiovarainministeriölle. Yhteenvedot muodostavat hallinnon tuloksellisuutta kuvaavan osan eduskunnalle annettavassa hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta. Kertomus annetaan eduskunnalle samaan aikaan hallituksen talousarvioesityksen kanssa ja sen erityisenä tarkoituksena on tukea talousarvioesitystä eduskuntakäsittelyn aikana. Hallituksen toimenpideohjelman toteutumista seurataan hankesalkkuun otettujen hankkeiden avulla. Eduskunnalle annettavan hallituksen toimenpidekertomuksen alussa on ensiksi katsaus hankesalkun toteutumisesta ja sen jälkeen ministeriöiden laatimat kuvaukset siitä, miten hallinnonalalla on toteutettu hallitusohjelmaa.

12 12 Valtioneuvoston toimintaan kohdistuvaa tarkastusta sen ulkopuolelta tekevät Valtiotalouden tarkastusvirasto (eduskunnan alaisuuteen siirtyvä) ja eduskunnan asettamat valtiontilintarkastajat. 1.5 Tulosohjauksen poliittinen ohjaus Tulosohjauksen poliittinen aspekti juontuu kahtaalta. Yhtäältä kulloisenkin hallituksen hallitusohjelma määrittää mitä asioita painotetaan. Asioiden tarkemmat tavoitteet määritellään hallituksen hankesalkussa. Toisaalta myös ministeriöt voivat esittää hankkeita otettavaksi hallituksen hankesalkkuun. Hankesalkun sisältö käsitellään iltakoulussa ja/tai hallituksen neuvottelussa. Hankesalkussa olevat asiat on vastuutettu ministeriökohtaisesti. Ministeriö vastaa siitä, että hankesalkussa olevat asiat on käsitelty tulosohjausprosessissa (ministeriön ja virastojen välisissä tuloskeskusteluissa).

13 13 Tulosohjaus taloussuunnittelun osana Touko joulukuu Tammi helmikuu Maaliskuu Touko heinäkuu Elokuu Syyskuu VIR/LAIT TA-ehd. laadinta MIN TTS/yht.vetovalmistelu Määrärahakehyspäätöksen valmistelu + neuvottelut VM TA-esityksen valmistelu + neuvottelut HALLITUS Määrärahakehyspäätös Budjettiriihi VN/TP ESITTELYT Esittelyt EK VN:n tiedonanto Hallituksen TA-esitys Joulukuu Tammikuu Tulossopimukset Hall.alan tulostavoitt. vahvist. Talousarvio

14 14 Tulosohjaus raportoinnin osana Marras joulukuu Tammikuu VIR/LAIT MIN Kuvaus hallitusohjelman toteutumisesta VK/VM VNK Hallituksen toimenpidekertomuksen valmistelu VN/TP ESITTELYT EK Helmi maaliskuu Tilinpäätös ja toimintakertomus Hallituksen hankesalkun päivittäminen Esittelyt Hallituksen toimenpidekertomus Huhtikuu Elokuu Syyskuu Väliraportit tulostavoitt. tot. (kevään aikana) Väliraportit tulostavoitteiden toteutumisesta Hallinnonalan toimintakertomus Tuloksellisuutta koskeva yhteenveto Kertomusluonnos Hallituksen hankesalkun päivittäminen Esittelyt Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta

15 15 2. MINISTERIÖN JA SEN HALLINNONALAN TULOSOHJAUS JA OMISTAJAOHJAUS (ESIMERKKINÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ) 2.1 Hallinnonalan tulosohjaus Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoja ovat ministeriön lisäksi: verohallitus, tullilaitos, tilastokeskus, valtiokonttori ja valtion taloudellinen suunnittelukeskus (valtiontalouden tarkastusvirasto siirtyy eduskunnan alaisuuteen) sekä liikelaitokset: Valtion kiinteistölaitos ja Hallinnon kehittämiskeskus Tulostavoitteet ja tulossopimus Syyskuun alussa annettavassa valtion talousarvioesityksessä esitetään hallinnonalan alustavat tulostavoitteet. Syksyn aikana käydään ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten välillä seuraavaa vuotta koskevat tulosneuvottelut. Neuvotteluissa keskustellaan seuraavista asioista: - asiakkaalle ja laajemmin yhteiskuntaan näkyvät tulokset ja vaikutukset sekä niitä koskevat tavoitteet (laatu ja vaikuttavuus) - investoinnit immateriaaliseen pääomaan (ihmisten osaaminen ja jaksaminen) - strategiset ja merkittävät teknologiainvestoinnit - hallinnonalan synenergiamahdollisuutet - toiminnalliset tavoitteet ja resurssien kohdentuminen - virastoa koskevan ulkopuolisen arvioinnin toteuttamisesta sopiminen. Tulosneuvotteluissa sovitut tulostavoitteet vahvistetaan ministeriön ja viraston tai laitoksen välillä solmittavassa, molempien tahojen allekirjoittamassa, tulossopimuksessa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvion. Ministeriön puolelta tulossopimuksen allekirjoittaa ministeri ja valtiosihteeri tai alivaltiosihteeri. Ministeriön ja hallinnonalan liikelaitosten välillä ei solmita tulossopimusta, mutta ministeriö asettaa liikelaitokselle tulostavoitteet, jotka julkistetaan hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi Valtiovarainministeriössä tulostavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana virastojen ja laitosten toimittamien raporttien avulla sekä viraston tai laitoksen kanssa pidettävissä seurantakokouksissa. Molempien seurantatapojen lukumäärästä ja ajankohdasta on sovittu tulossopimuksessa organisaatiokohtaisesti. Koko vuotta koskeva tulostavoitteiden toteutumisen tarkastelu tehdään ministeriön ja alaisen hallinnon välisissä keskusteluissa seuraavan vuoden keväällä, kun virastot ja laitokset ovat tehneet tilinpäätöksensä ja lähettäneet toimintakertomuksensa ministeriölle. Tämän jälkeen valtiovarainministeriössä laaditaan huhtikuun loppuun mennessä koko hallinnonalan toimintakertomus, joka toimitetaan eduskunnalle toukokuun puolivälin

16 16 paikkeilla. Hallinnonalan toiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta, joka annetaan eduskunnalle yhtä aikaa hallituksen talousarvioesityksen kanssa. 2.2 Hallinnonalaan kuuluvien yhtiöiden omistajaohjaus Valtion omaisuuden hoito kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön mukaisesti valtiovarainministeriön vastuualueelle. Valtionyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ohjaus- ja valvontavastuu on kuitenkin käytännössä järjestetty ministeriöjaon mukaisesti niille ministeriöille, joiden hallinnonalalla on yhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä. Valtiovarainministeriön vastuualueen omistajaohjauksesta vastaavat ministerit vastuujakonsa mukaisesti. Omistajaohjaukseen liittyvät asiat valmistellaan johdon tuki ryhmässä, joka toimii ministeriön johdon alaisuudessa, ja käsitellään ministeriön johtoryhmässä. Omistajaohjauksen avulla pyritään varmistamaan valtio-omistajan intressien ja tavoitteiden toteutuminen yhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden toiminnan ja talouden kehittämisessä. 2.3 Valtiovarainministeriön sisäinen johtamisprosessi Valtiovarainministeriön tulos- ja kehityskeskusteluprosessi esitetty kaaviona (kaavio s. 18).

17 17 VM:n hallinnonalan tulosohjaus Vuosi 1 Lokakuu Kuluvan vuoden tulostavoitteiden toteutumisen tarkastelu Seuraavaa vuotta koskevat tulossopimusneuvottelut Tulostavoitteiden vahvistaminen; tulossopimukset Vuosi 2 Huhtikuu Edellisen vuoden tulosten tarkastelu tilinpäätöksen pohjalta Loka joulukuu Touko kesäkuu Tarvittaessa seuraavan varainhoitovuoden TAE:n alustavien tulostavoitteiden tarkistaminen TTS-linjakeskustelu varainhoitovuotta seuraavalle 4-vuotiskaudelle Kuluvan vuoden väliraportointi Väliraportointi, jos ei raportoitu huhtikuussa Seuraavaa varainhoitovuotta seuraavan vuoden TAE:n tulostavoitteiden pohjustus

18 Valtiovarainministeriön sisäinen johtamisprosessi Vastuuvirkamiehen ohjekirje ja lomakkeet (lokakuu) VMintr Osastopäälliköt ja osastojen johtoryhmät valmistelevat ehdotuksen osastojensa strategiaksi/ kriittisiksi menestystekijöiksi Päivitetään osastojen toiminta-ajatus 18 Johtoryhmän päivittämä ministeriön strategia/ kriittiset menestystekijät Tuloskeskustelut VS + AVS:t/OSP:t 1. kokous (marras-joulukuu) 2. kokous (tammi-helmikuu) Osaston tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ml. osastokohtaiset vastuut ministeriötason tavoitteista 1) Osastojen ed. vuoden strategia/kriittiset menestystekijät ja tulostavoitteet sekä toteutumisen arviointi 2) Osastojen vastuut johtoryhmän päivittämässä ministeriön strategiassa/ kriittisissä menestystekijöissä ja tulostavoitteissa seur. vuodelle Arviointilomakkeet ja valmiit vahvistetut tulostavoitteet johdon asiantuntijalle TXT VMintr Ministeriön ja osastojen tulostavoitteet VMintr Osastojen välinen yhteistyö tulostavoitteiden saavuttamiseksi seur. vuonna Osastopäälliköiden johtamis-/ tulostavoitteet seur. vuonna Osastojen allekirjoituksin vahvistetut tulostavoitteet Laajennettu johtoryhmä Yksiköiden päälliköt valmistelevat henkilöstönsä kanssa yksikön tulostavoitteet Yksiköiden päälliköt valmistelevat omaa johtamista koskevat tavoitteet Keskustelussa sovitut tulostavoitteet ja kehittymistarpeet seur. vuodelle Alainen säilyttää Esimies säilyttää Kootaan osastolla osaston johdon käyttöön Tuloskeskustelut OSP:t/ yksiköiden päälliköt 1. kokous 2. kokous Yksiköiden tulostavoitteet seur. vuonna Yksiköiden ja osastojen välinen yhteistyö Yksiköiden päälliköiden tulostavoitteet seur. vuonna Ed. vuoden tulosten arviointi yksiköiden päälliköiden valmist. arvioiden pohjalta Arviointilomakkeet ja vahvistetut yksikön tulostavoitteet johdon asiantuntijalle TXT VMintr Yksikön vahvistetut tulostavoitteet Henkilökoht. tulos- ja kehityskeskustelut esimiehen ja alaisen välillä Edell. vuoden tulosten arviointi Alaisen etukäteen toimittama ehdotus seur. vuoden tavoitteista ja kehittymistarpeista

19 3. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS) SEKÄ MÄÄRÄRAHAKEHYKSET 19 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoituksena on toisaalta tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten sekä toisaalta varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomioonottaminen ministeriön hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa kytkemällä hallituksen asettamat tavoitteet ja ministeriön toimintapolitiikka ja tehtävät selkeästi toisiinsa. Ministeriö kokoaa alaisen hallinnon ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmiksi hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. 3.1 Säädökset, määräykset ja ohjeet Toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteista ja tarkoituksesta on säädetty talousarviolain (423/1988) 12 :ssä ja talousarvioasetuksen (1243/1992) 2 luvussa. Valtiovarainministeriön määräykset (TM 0002, ) toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä vuoden 2001 talousarvioehdotusten laadinnasta ja (TM 9202, ) valtion liikelaitosten toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta. Ministeriöiden tehtävänä on antaa tarvittavat ohjeet omalla hallinnonalallaan noudatettavasta suunnittelumenettelystä ja aikataulusta niin, että määrärahakehykset ja hallituksen asettamat painopisteet ja toimintalinjaukset otetaan huomioon tehtävittäin ja virastoittain laadittavissa suunnitelmissa. 3.2 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmista laadittavan yhteenvedon sisältö Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti ministeriöiden tulee laatia ja toimittaa valtiovarainministeriölle hallituksen antamien määrärahakehysten valmistelun pohjaksi hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelmista yhteenveto, joka sisältää seuraavat asiat: 1. Hallinnonalan toimintalinjat, toiminnan painopisteet ja päämäärät seuraavalle 4-vuotiskaudelle. 2. Voimassa olevien määrärahakehysten puitteisiin valmisteltu menojen perussuunnitelma ja -laskelma, jonka mitoituksen pohjana on hallituksen talousarvioesitys ottaen huomioon eduskunnassa siihen tehdyt muutokset, hallitusohjelma, hallituksen tekemät päätökset, sopimukset ja sitovat kannanotot. 3. Ministeriön ensisijaisina pitämät kehittämissuunnitelmat, jotka esitetään erillisinä laskelmina perussuunnitelmasta ja sen laskelmista - menosäästöt - menojen lisäykset 4. Laskelma hallinnonalan tuloista momenteittain.

20 20 5. Ehdotukset valtioneuvoston kannanotoiksi keskeisistä toimintalinjoista, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävistä tehtäväkokonaisuuksista tai erityisen merkittävistä määrärahoista ja valtuuksista. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota useita hallinnonalaoja koskeviin tehtäväkokonaisuuksiin. Yhteenvedon liitteinä tulee esittää - taulukko valtuuksien käytöstä aiheutuvasta määrärahan tarpeesta, - taulukko suurista investointihankkeista, - valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen suunnitelmat, joihin sisällytetään kuvaus rahaston toiminnasta ja sen tavoitteista ja ennakoivat tuloslaskelmat ja taseet, - arviot hallinnonalan toimenpiteiden mahdollisista vaikutuksista hallinnonalaan kuuluvaan tai siihen liittyvään budjettitalouden ulkopuoliseen sektoriin (esim. kunnallistalous ja työeläkesektori). Liitteinä voidaan tarvittaessa lisäksi esittää esim. tarkempia kuvauksia tulostavoitteista. 3.3 Valtion liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoituksena on toimia sen johtamisen välineenä ja antaa perusteita liikelaitoksen ohjaukselle ja päätöksenteolle asianomaisessa ministeriössä, valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman tulee kattaa koko varsinainen liiketoiminta ja myös sellainen muu toiminta, joka ei ole liiketoimintaa, mutta joka rahoitetaan valtion talousarviossa osoitetulla määrärahalla. Valtiovarainministeriön antaman määräyksen perusteella suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 1. Keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet 2. Tulostavoite ja tuottovaade 3. Toimintalinjat 4. Investointiohjelma 5. Rahoitussuunnitelma 6. Vaikutukset valtion talousarvioon 7. Tunnuslukutaulukko 8. Ennakoidut tuloslaskelmat ja taseet, tilinpäätös viimeksi päättyneeltä vuodelta ja ennuste kuluvalle vuodelle sekä vastaavat tiedot liikelaitoskonsernista, jos sen tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta on yli neljänneksen.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön toiminta ja organisaatio

Valtiovarainministeriön toiminta ja organisaatio Valtiovarainministeriön toiminta ja organisaatio VM:n toiminta-ajatus - mitä VM tekee vision saavuttamiseksi VM vastaa vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta valtiontalouden

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki

SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Pelastusosasto 14.9.2010 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki SM014:00/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS PALOSUOJELURAHASTON TYÖJÄRJESTYKSESTÄ Toimivalta Palosuojelurahastolain

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 358/54/01 VALTION LIIKELAITOSTEN TULOS- JA OMISTAJA- OHJAUS. Tarkastusnäkökulma ja tarkastuskohteet

Tiivistelmä Dno: 358/54/01 VALTION LIIKELAITOSTEN TULOS- JA OMISTAJA- OHJAUS. Tarkastusnäkökulma ja tarkastuskohteet Tiivistelmä Dno: 358/54/01 VALTION LIIKELAITOSTEN TULOS- JA OMISTAJA- OHJAUS Tarkastusnäkökulma ja tarkastuskohteet Tulos- ja omistajaohjaus on tässä tarkastuksessa määritelty eduskunnan, valtioneuvoston,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot