Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut Poikkeamishakemus Matti Leinonen Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta Talousarvion toteutuminen Apulaiskanslistin viran täyttäminen Liikenneturvallisuustyön yhteistyösopimus Lapin TE-toimiston toimintaa ja palvelua koskeva suunnitelma Myyntitarjous kirkonkylässä sijaitsevasta kiinteistöstä PETO-ONGELMAN MONET KASVOT seminaari Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Edustajan nimeäminen Kelujärven tuulivoimapuiston YVA-seurantaryhmään Pappenheimin kunnan valmistelema ja koordinoima EU rahoitteinen KV-projekti Esa Pärkän korvausvaatimus Korvaus-, viive- ja kieltovaatimus / Liisa Sytelä ja Esa Pärkkä

2 259 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 141 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokousptk Lapin liiton hallituksen ptk Lapin sairaanhoitopiiri ky:n valtuuston pöytäkirja Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 01-06/12 Lapin ELY-keskus: 5. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Ekholm Kari Lapin liitto: 6. Maksatuspäätös / Sokli ja Savukoski hanke Verohallinto: 7. Verovarojen tilitys kesä-heinäkuu 2012 Rajaseutuliitto: 8. Liiton toiminta vuonna 2011 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 9. Toimintakertomus ja tilinpäätös v Kolpene50 Luovat työpajat Kiinteistönluovutusilmoitukset: 11. Määräosa Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Pitkälä tilasta RN:o 8:14 (Värriö Marki, Värriö Elina, Värriö Katri, Värriö Tilma / Värriö Uula), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Korpela II tilasta RN:o 10:39 (Kammonen Osmo / Nykänen Harri), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Metsäpisara tila RN:o 64:0 (Lintula Alpo ja Eevi / Etelä-Helsingin Lakiasiaintoimisto Oy), määräala Savukosken kunnan Martin kylässä sijaitsevasta Veikkola tilasta RN:o 50:68 (Yrjänheikki Veikko / Oy Kati Ab Kalajoki), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Törmälä tila RN:o 3:38 (Mantere Risto ja Sari / Toivonen Esa ja Arja), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Hyttylä tila RN:o 14:8 (Martti Inkisen jakamaton kp./inkinen Anna-Liisa, Lindholm Sirpa-Liisa, Inkinen Pekka, Inkinen Petri, Virtanen Olli-Pekka), määräala Savukosken kunnassa sijaitsevasta valtionmaasta (Metsähallitus / Leinonen Matti ja Hilkka), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Etseoja tilasta RN:o 1:36 (Willman Sauli, Ukkola- Willman Maire / Rousku Timo), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Laukkanen tila RN:o 4:10 (Willman Sauli / Ukkola-Willman Maire), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Rantala tila RN:o 2:169 (Karhu Matti ja Katriina / Kilpimaa Mikko, Palokangas Johanna), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Kustula tila RN:o 15:7 (Vesterinen Kaija-Leena / Ekholm Kari), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Metsäpisara tila RN:o 64:0 (Etelä- Helsingin Lakiasiaintoimisto Oy / Räihä Jan ja Maija), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Saunapalo tila RN:o 14:7

3 260 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 141./.. (Karttunen Paula / Aaltovirta Mikko), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Vasarinne tila RN:o 134:0 (Säärelä Seppo / Säärelä Mika), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Aittaharju tila RN:o 38:3 (Kilpimaa Tuomo / Niku Tommi), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Etseoja tilasta RN:o 1:36 (Willman Sauli, Ukkola- Willman Maire / Forsman Leo ja Arja) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. :

4 261 POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS LAPIN LUONTOPALVELUT Khall 142 Rakennusmestari Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa valvontatuvan ja saunan Muotkamännikköön Kairijoen rannalle. Rakennuspaikka sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla Valtionmaalla ja sen kiinteistötunnus on Lähin seuraava rakennus on noin 7 km päässä kaakossa oleva Ylä-Kairin kämppäkartano. Yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa olevia kiinteistöjä ei ole 10 km lähempänä rakennuspaikkaa. Valvontatupa sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 36 metrin etäisyydelle Kairijoen rannasta ja sauna 26 metrin etäisyydelle. Valvontatuvan kerrosala on 21,5 m 2 ja saunan 10 m 2. Rajanaapureita ei kuulla poikkeamishakemuksen johdosta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää puoltaa Metsähallituksen Lapin Luontopalveluiden poikkeamishakemusta saada rakentaa valvontatupa ja sauna Savukosken kunnan Vintilänkairan Muotkamännikköön Kairijoen rannalle. : Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen toteutetaan Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

5 262 POIKKEAMISHAKEMUS MATTI LEINONEN Khall 143 Rakennusmestari Matti Leinonen hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa kaksi loma-asuntoa omistamalleen tilalle Tammimukka RN:o 5:73 Tanhuan kylään Angeljoen rannalle. Tilan pinta-ala on 4,75 hehtaaria ja rantaviivan pituus Angeljokeen on noin 670 metriä. Tila sijaitsee Angeljoen pohjoisrannalla Tanhuan kylästä noin 2 km koilliseen. Loma-asunnot sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 63 metrin ja 73 metrin etäisyydelle Angeljoen rannasta. Loma-asuntojen kerrosalat ovat molemmat 39 m 2. Loma-asuntoja on tarkoitus käyttää myös vuokramökkeinä luontomatkailijoille. Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurien kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää puoltaa Matti Leinosen poikkeamishakemusta saada rakentaa kaksi lomaasuntoa Tammimukka-tilalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. : Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen toteutetaan Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

6 263 KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA TAMMI-KESÄKUULTA Khall 144 Liite Taloussihteeri on hyväksynyt vuoden 2012 käyttösuunnitelman Käyttösuunnitelman toteuma ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2012 on liitteenä. Vertailussa on myös edellisen vuoden tilinpäätös ja vastaavan ajankohdan toteuma. Toteumavertailun mukaan kunnanhallituksen toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli puolet vuosiarviosta ja toimintatulojen toteuma on jäänyt neljännekseen vuosiarviosta. Toimintatulot kertyvät projektien osalta jälkikäteen, eikä niitä ole vielä kesken vuoden arvioitu. Työllisyyden hoidon tulot ja menot ovat jääneet arvioiduista, koska työllisyysohjelma ei toteudu suunnitellusti. Terveydenhuollossa kansanterveystyön kuntayhtymän perus- ja ympäristöterveydenhuollon menot ovat olleet arvioiduista 52,8%. Erikoissairaanhoidon menoissa on keskussairaalan ja Muurolan sairaalan tammi-huhtikuun todellisen käytön mukainen laskutus sekä lisäksi kolmen kuukauden ennakkolaskutus johtuen Lapin keskussairaalan laskutuksessa olleista ongelmista. Tästä johtuen erikoissairaanhoidon menoissa lienee ajankohtaan nähden noin euroa liikaa. Ennakkolaskutus huomioiden terveydenhuollon menot ovat kasvaneet noin 10% ja ovat 56,8% arvioiduista. Sähkölaitoksen tuloutus ei ole toteutunut arvioidusti, vaan se on 18,4% edellisvuotta pienempi. Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutumisen tammi-kesäkuulta. :

7 264 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall 145 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tammikesäkuulta 2012 sekä käyttötalouden toteutumavertailu ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Puolen vuoden tilikauden tulos on noin euroa alijäämäinen, kun se edellisvuonna oli euroa ylijäämäinen. Vuosikate jäi miinukselle yli euroa. Edellisvuonna vuosikate oli positiivinen euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet 44,8% ja toimintakulut 50,9%, joten toimintakate on 52,0%. Toimintakate on kasvanut edellisvuodesta 10,9%. Toimintatuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta työllistämistuen osalta, koska työllisyysohjelmaa ei ole tukipäätöksistä johtuen voitu toteuttaa. Toimintakuluissa ovat lisääntyneet henkilöstömenot 7,6%, asiakaspalvelujen ostot 11,3%, aineiden ja tarvikkeiden ostot 13,9% sekä vuokra- ja vastikemenot 33,6%. Suurin menojen lisäys on terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostoissa euroa ja henkilöstömenoissa euroa. Verotulojen kertymä on jäänyt alle arvioiduista ollen 46,9%. Yhteisöverotulokertymä on toteutunut 34,8% arvioidusta ja jäänyt edellisvuotta pienemmäksi 37,4% eli euroa. Kunnan toteutunut verotulokertymä on yli 10% edellisvuotta pienempi. Valtionosuuksia on kertynyt hieman yli arvion, mutta lopullinen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä vaikuttaa valtionosuuden vuositasaukseen. Investoinneissa Sau-Sarvi III:n peruskorjaus on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Pelikentän suunnittelu on suoritettu ja toteutus aloitettu heinäkuussa. Koulukeskuksen D-rakennuksen keittiön lattian korjaus on toteutettu kesä-heinäkuussa. Investointimenot ovat toteutuneet 4,7%. Investointituloissa on käsityökeskuksen myynti maa-alueineen sekä leirintäaluerakenteiden myynti Naltio Oy:lle. Lainaa on nostettu talousarvion puitteissa euroa. Kunnanvaltuusto myönsi lisää lainanottovaltuutta euroa (yhteensä 1,2 milj euroa). Uutta lainaa on nostettu heinäkuun lopussa euroa. Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 52,6% ja tulojen 23,9%. Työllisyydenhoidon meno- ja tuloarviot ovat jääneet suurelta osin toteutumatta. Terveydenhuollon menot ovat kasvaneet 13,0% edellisvuodesta ja talousarviosta ne ovat toteutuneet 58,4%../..

8 265 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall 145./.. Sosiaalilautakunnan menojen puolivuotistoteuma on 48,3% ja tulojen 52,3%. dellisvuoteen verrattuna sosiaalilautakunnan menot ovat nousseet euroa eli 23,9% johtuen osin palvelutalo Saukodin käyttöönotosta kesällä Sivistystoimen menojen puolivuotistoteuma on 49,7% ja tulojen 73,2%. Sivistyslautakunnan menot ovat vähentyneet edellisvuodesta 0,3%. Opetustoimen menot ovat kasvaneet 0,7% ja vapaa-aikatoimen menot ovat vähentyneet 8,7%. Oppilasmäärä kokonaisuudessaan on pysynyt edellisvuoden kevään tasolla. Lukion oppilasmäärä on vähentynyt viidellä, mutta perusopetuksen oppilasmäärä on vastaavasti kasvanut. Teknisen toimen käyttömenot ovat toteutuneet 49,7% ja tulot 45,9%. Vesihuoltolaitoksen toimintakate on parantunut yli euroa toimintamenojen pienentyessä ja tulojen kasvaessa edellisvuodesta. Lämpölaitoksen toimintakate on laskenut yli euroa. Lämpölaitoksen menot ovat kasvaneet 19,1% ja tulot pienentyneet 17,6%. Lämpölaitoksen menoissa on euron hakevaraston kulukirjaus, tuloissa sisäiset lämmityksen myyntitulot ovat euroa edellisvuotta pienemmät. Tilatoimen meno- ja tulokehitys on ollut oikean suuntainen, menot ovat edellisvuodesta kasvaneet 3,2% ja tulot 6,2%. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta 2012 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi. :

9 266 APULAISKANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 146 Rakennus- ja tekninen lautakunta on joulukuussa 2010 kokouksessaan antanut tekniselle toimelle luvan täyttää apulaiskanslistin virka määräaikaisesti. Lautakunta valitsi virkaan Riitta Räsäsen ja hän aloitti kahden vuoden määräaikaisen viran hoitamisen Kunnanhallituksen tämän vuoden talousarvion täytäntöönpanon ja laadinnan ohjeistuksen mukaan kaikkia virkojen ja toimien täyttämistä tulee harkita, selvittää vaihtoehtoiset järjestelyt sekä pyytää kunnanhallitukselta lupa viran auki julistamiseen ja hakumenettelyyn. Syynä tähän on kunnan tiukka taloustilanne ja säästöjen hakemisen tarve. Osana teknisen toimen hallinnon selvitystä mietittiin apulaiskanslistin viran täyttämistä esim. kunnanviraston sisäisillä järjestelyillä, mutta se ei ole työmäärä huomioiden mahdollista. Myöskään ostopalvelun lisääminen Pelkosenniemeltä ei ole mahdollista. Kunnan hallintotoimiston virkanimikkeitä muutettiin vuonna 2009, kun kunnansihteerin työtehtäviä määrättiin useille viranhaltijoille. Silloin kanslistin virkanimike muutettiin toimistosihteeriksi, joka paremmin kuvaa nykyisiä työtehtäviä. Myös teknisen toimen apulaiskanslistin virkanimike voidaan muuttaa toimistosihteeriksi vastaamaan paremmin hänen työtehtäviään. Varsinainen virkanimikkeen muuttaminen ei vaikuta maksettavaan palkkaan. Kunnan tasa-arvosuunnitelmassa on määritelty tavoitteeksi muuttaa nykyiset apulaiskanslistin virat toimistosihteerin viroiksi vuoteen 2014 mennessä. Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se 1. antaa tekniselle toimelle luvan julistaa haettavaksi apulaiskanslistin virka syksyn 2012 aikana 2. antaa rakennus- ja tekniselle lautakunnalle luvan täyttää virka alkaen toistaiseksi Khall 146 Rakennus- ja tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy rakennus- ja teknisen lautakunnan esityksen. :

10 267 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN YHTEISTYÖSOPIMUS Khall 147 Lapin Ely-keskus esittää Lapin kunnille, että ne sitoutuisivat yhteistyömalliin liikenneturvallisuussuunnittelussa. Kunnilta pyydetään kolmivuotiseen hankkeeseen yhteensä euroa/vuosi. Savukosken vuotuismaksun osuus on 640 euroa/vuosi. Työssä kehitetään ja suunnitellaan liikenneturvallisuuden parantamista ja järjestetään liikenneturvallisuustapahtumia. Mukana on ollut tähän mennessä 16 kuntaa. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei Savukosken kunta voi osallistua hankkeeseen. :

11 268 LAPIN TE-TOIMISTON TOIMINTAA JA PALVELUA KOSKEVA SUUNNITELMA Khall 148 Liite Lapin Te-toimisto on saanut valmiiksi toimiston toimintaa ja palveluja koskevan suunnitelman. Suunnitelmassa on määritelty Lapin TEtoimiston tavoitteita, periaatteita ja palveluverkostoa. Liitteenä suunnitelma ja kuntien lausunnot. Savukosken kunta on ilmoittanut, että Lapin TE-toimiston tulisi säilyttää palvelupiste nykyisen muotoisena. Kunta on esittänyt, että mikäli Tetoimistolla on välttämätöntä luopua nykyisestä toimitilasta, olisi hyvä siirtää palvelupiste toimimaan kunnanvirastotalon yhteydessä oleviin tiloihin, joissa toimii jo poliisi ja Kela. Tästä tilasta tulisi kehittää pienen kunnan yhteispalvelupiste, jossa valtion eri viranomaiset hoitaisivat toistensa palveluja. Kunta ei ole halukas järjestämään ja ottamaan hoidettavaksi Te-hallinnon tehtäviä miltään osin, koska siihen ei ole osoittaa henkilökuntaa. Soklin kaivostoiminnan käynnistyminen lisää olennaisesti työhallinnon, kunnan ja kaivosyhtiön sekä muiden kaivostoimintaan liittyvien viranomaisten yhteistyön tarvetta. Tehtävät myönteisen kaivospäätöksen myötä lisääntyvät ja monipuolistuvat, joten tässä vaiheessa ei pidä supistaa palveluja kunnassa, vaan työhallinnon tulee olla entistä aktiivisempi toimija. Liitteenä Lapin Te-keskukselle lähetetty esitys. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei sillä ole muuten huomautettavaa suunnitelmasta, mutta kunta toivoo, ettei työhallinto supista toimintojaan Savukoskella, ja että työvoimatoimisto mahdollisen muutoksen yhteydessä hakeutuisi yhteistyöhön muiden valtion viranomaisten ja laitosten kanssa. :

12 269 MYYNTITARJOUS KIRKONKYLÄSSÄ SIJAITSEVASTA KIINTEISTÖSTÄ Khall 149 Liite Kuntaan on tullut yksityiseltä henkilöltä saapunut myyntitarjous kirkonkylällä sijaitsevasta kiinteistöstä rakennuksineen. Tarjous on voimassa saakka. Tarjous liitteenä. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei kunnalla ole taloudellisia mahdollisuuksia kiinteistön kauppaan. :

13 270 PETO-ONGELMAN MONET KASVOT SEMINAARI Khall 150 Oheismateriaali Lapin liitto järjestää PETO-ONGELMAN MONET KASVOT seminaarin klo Rovaniemellä. Seminaarissa keskustellaan petovahinkojen sosiaalisista seurauksista porotaloudessa ja eri viranomaistahojen tehtävistä vahinkotilanteissa. Oheismateriaalina seminaarikutsu. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää osallistua seminaariin. Osallistujiksi nimetään elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri ja kunnanhallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. :

14 271 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151 Liite Kunnanjohtaja, Taloussihteeri Kuntalain 65 :n mukaan on valtuuston hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksella on päävastuu talousarvion valmistelusta ja kunnan taloudenhoidosta. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena taloussuunnitelman on Kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tulos- ja rahoituslaskelma. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnan toiminnassa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota. Yleistä Kunnan vuoden 2013 talousarvion laadinta perustuu vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätöksiin ja viime talousarvioon, joiden pohjalta hallintokunnat tekevät omat ehdotuksensa talousarvioksi. Kunnan vaikean taloustilanteen takia noudatetaan talousarvion laadinnassa erityistä säästäväisyyttä. Hallintokunnissa talousarvion ja suunnitelman laadinnassa huomioidaan kuitenkin niin, että kunnan pakolliset tehtävät tulevat turvatuiksi. Tulisi tarkoin miettiä, mistä eivälttämättömistä menoista voitaisiin luopua huonon taloustilanteen takia.

15 272 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151./.. Alkuvuoden 2012 talouskehitys on ollut ennakoitua huonompi. Terveysmenot ovat lisääntyneet niin, että edellisvuoteen verrattuna kasvua on kertynyt jo euroa. Kunnanhallituksen toimintamenot ovat toteutuneet jo 52,6 %:n mukaan, sosiaalitoimi 48,3 %, sivistystoimi 49,7 % ja rakennus- ja tekninen lautakunta 49,7 %:n mukaan, maaseutulautakunnan menokehitys on vastannut edellisvuotta. Huolestuttavaa on verotulojen kertymä, joka on jo nyt euroa talousarviossa ennakoitua pienempi. Ennen kaikkea yhteisöverotulot ovat jääneet edellisvuotta pienemmäksi jo euroa puolen vuoden tilanteessa. Kuntaliiton mukaan koko maassa yhteisöverokertymä tulee jäämään aiempaa alhaisemmaksi. Liitteenä Kuntaliiton elokuun arvio verotulokertymästä. Sen mukaan kunta saisi verotuloja ensi vuonna euroa, kun tämän vuoden talousarvio rakennettiin euron kertymälle. Ts. verotulot pienenisivät ensi vuonna tästä vuodesta noin euroa. Arvio on tehty nykyisillä veroprosenteilla. Kunnan valtionosuuksiin sen sijaan ennustetaan alustavissa valtionosuuslaskelmissa lisäystä noin euroa, mutta tähän vaikuttaa myös väestökehitys. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu Hallintokuntien on huomioitava talousarviovalmistelussa seuraavaa: - Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat poikkeuksellisen heikot. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. - Palkkakustannukset lasketaan voimassa olevien palkkojen mukaisesti ja varaudutaan kunta-alan 2 %:n tarkistuksiin - Toiminnassa jo tapahtuneet muutokset otetaan huomioon; jos esimerkiksi jonkin viran tai toimen palkkamäärärahat ovat jääneet pois tai pienentyneet, on tämä huomioitava vuoden 2013 ja tulevissa menoissa - Kokonaan uusia menoja lisääviä toimintoja ei tulla hyväksymään

16 273 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151./.. - Virkojen ja toimien vapautuessa tulee selvittää mahdollisuus tehtävästä luopumiseen/tehtävien uudelleenjärjestelyyn. - Tekstiosassa esitetään perustelut talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tavoitteet; perusteluteksteistä tulee ilmetä mm. toiminnan muutosten vaikutukset menoihin ja tuloihin. Tekstiosassa tulee esittää myös talouden tunnuslukuja vertailuvuosille sekä talousarvio- ja suunnitelmavuosille. - Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen mahdolliset muutokset on huomioitava ja selostettava tekstiosassa. Suunnitelmavuosien ennuste laaditaan muuten nollakasvun mukaan, mutta kustannuskehityksenä ja inflaation vaikutukseksi voidaan käyttötalousmenoihin tässä vaiheessa arvioida 2 %/vuosi korotusta - Uusia investointeja ei tulla toteuttamaan vuonna Investointiosan käsittelee ja hyväksyy lopullisesti valtuusto - Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Aikataulu Hallintokuntien esitykset vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on jätettävä kunnanhallitukselle mennessä. Määräaikaan mennessä tulee määräraha- ja tuloarvioesityksien olla kunnan budjetointiohjelmassa sekä teksti- ja mahdolliset erilliset taulukko-osat sähköpostilla toimitettuina taloussihteerille. Aikataulussa pysyminen on tärkeää, koska talousarvion tasapainottamisesta tulee poikkeuksellisen hankala. Kunnanhallitukselle esitetään hallintokuntien esitykset marraskuun ensimmäisessä kokouksessa, alustavasti Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä olevat linjaukset vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelman valmistelua varten. Talousarvion laadintaohje annetaan tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi myös Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky:ssä. :

17 274 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KELUJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON YVA-SEURANTA- RYHMÄÄN Khall 152 Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Sodankylän kunnan Kelujärven kylän läheisyyteen Palkisvaaran ja Kannusvaaran alueille. Hankealue sijaitsee noin 18 km Sodankylän kuntataajamasta itään ja 3-5 km Kelujärven kylästä etelä-kaakkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle rakennettaisiin maksimissaan 25 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat 1,8-3,6 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 45 MW - 90 MW. Tarkoituksena on arvioida suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutukset YVA-lain ja sen muutoksen sekä YVA-asetuksen mukaisessa menettelyssä. Tuulipuiston ympäristövaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen edellyttämän tiestön ja voimajohtojen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön. YVA-menettelyn alustavan aikataulun mukaan YVA-ohjelma valmistuu syksyllä 2012 ja YVA-selostus alkuvuonna Kuntaa pyydetään nimeämään edustaja YVA-menettelyn seurantaryhmään, joka kokoontuu ainakin kaksi kertaa YVA-prosessin aikana. Ensimmäinen kokous pidetään Sodankylässä. Kunnanjohtaja: Hallitus valitsee kunnan edustajaksi Kelujärven tuulivoimapuiston YVA-seurantaryhmään suostumuksen mukaisesti Tuula Bomanin. :

18 275 PAPPENHEIMIN KUNNAN VALMISTELEMA JA KOORDINOIMA EU RAHOITTEINEN KV PROJEKTI Khall 153 Liite Viime keväänä käsiteltiin Pappenheimin pormestari Uwe Sinn in lähettämää tiedustelua siitä, osallistutaanko verkostoitumisprojektiin, jossa tavoitteena on EU-kansalaisten yhteenkuuluvuuden edistäminen. vastasi tuolloin, että kunta voi olla mukana ns. liitännäisjäsenenä, joka ei osallistu tapahtuman järjestelyihin. Pappenheimin kunta on nyt lähestynyt uudestaan Savukoskea ja toivoo, että kunta jo hyvin alkaneen yhteistyön merkeissä tulisi mukaan kaksivuotiseen projektiin, joka käynnistyisi aikaisintaan maaliskuussa Projektiin on esitetty seitsemän eri kuntaa kuudesta eri maasta eli Pappenheim, Treuchlingen (Saksasta), Coussac-Bonneval (Ranska), Ponsacco (Italia), Bochov (Tsekki), Iszkaszentgyörgy (Unkari) ja Savukoski. Projektiin osallistumispäätös tulee ilmoittaa elokuun loppuun mennessä. Projektia vetää Pappenheimin uuden lokakuussa vihittävän Eurooppatalon johtaja kielitieteen professori Joachim Grzega. Tavoitteena lisätä kulttuurien välistä keskustelua ja kielellistä ymmärrystä asioissa, jotka liittyvät eri teemoihin. Projektissa kehitetään eurooppalaista identiteettiä, lisätään kulttuurista ja kielellistä suvaitsevaisuutta ja saadaan tietoa ja vaikutteita eri maista. Kuukausittain projektissa käsitellään Wikiversity-sivuilla aiheita, jotka liittyvät kieleen, ruokaan, internetiin, kansakuntaan, pankkiin, koulutukseen, verotukseen, lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin, eläimiin ja työhön. Jokaiselle paikkakunnalle nimetään paikalliskoordinaattori, joka kokoaa vapaaehtoisen 6-henkisen tietolähde työryhmän. Työryhmät tulisi nimetä maataloudesta, tuotannosta, kaupasta, majoituksesta ja ravitsemuksesta, julkishallinnosta ja sosiaali- ja terveysalalta. Painopistealueet voivat vaihdella maittain ja kunnittain. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus olla mukana Wikiversity-sivuston kautta. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden opiskella englantia ja muiden maiden kieliä. Liitteenä tarkempi yhteenveto projektin sisällöstä. Kustannukset aiheutuvat yhden paikallisen tilaisuuden järjestämisestä jokaisessa maassa ja tilaisuuksiin matkustamisesta. Savukoski saisi paikallisen tilaisuuden järjestämiseen 9000 euroa. Matkakustannuksiin EU-projektista saadaan tukea osallistujamäärän ja kohteen etäisyyden mukaan niin, että tuki kattaa suurimman osan kuluista. Jos talkootyötä löytyy ja 42 osallistujaa voidaan majoittaa perheisiin, jäänee kunnan osuus vähäiseksi. Päivärahoja ei ole maksettu../..

19 276 PAPPENHEIMIN KUNNAN VALMISTELEMA JA KOORDINOIMA EU RAHOITTEINEN KV PROJEKTI Khall 153./.. Johtoryhmä ja puheenjohtajisto käsitteli asiaa Neuvottelussa päädyttiin siihen, että asia tuodaan kunnanhallitukselle 20. päivän kokoukseen. Siihen mennessä hankitaan vielä tarkempaa tietoa projektin kustannuksista ja lukion kiinnostuksesta projektia kohtaan. Kunnanjohtaja: Päätösesitys annetaan kokouksessa. :

20 277 ESA PÄRKÄN KORVAUSVAATIMUS Khall 154 Liite Esa Pärkkä on jättänyt rakennus- ja tekniselle lautakunnalle muutosvaatimuksen lautakunnan päätöksestä Asia koskee Esa Pärkän ja Liisa Sytelän maanostotarjousta. Vaatimuksessa on moitittu asian valmistelun hitautta ja on vaadittu toimistopäällikölle annettavaksi kirjallista huomautusta ja kunnan virkamiesten tahallisen viivyttelyn vuoksi korvausvaatimusta 1000 euroa viivytyksen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta ja aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä. Lautakunta on käsitellyt asian ja on todennut asian valmistelun ja esittelyn olleen riittävä. Lautakunta on hylännyt Esa Pärkän oikaisuvaatimuksen valmisteluun kohdistuvalta osalta, mutta on siirtänyt asian kunnanhallitukselle muilta osin käsiteltäväksi. Lautakunnan päätös on lainvoimainen. Esa Pärkkä on halunnut maanostotarjouksessa lisämaata tonttiinsa 2 korttelissa AO I 11. Aluksi kunta vuokrasi Pärkälle vuokrasopimuksella alueen koirahäkkiä varten. Myöhemmin jätettiin vastaavasta tarpeesta maanostotarjous, jonka osalta päätös tehtiin valtuustossa eli vajaa vuosi alkuperäisestä tarjouksesta. Maanostotarjouksen hyväksyminen ei ollut ns. läpihuutoasia useasta syystä. Kaava-alueen tonttien osalta on oikea menettely selvittää kokonaisuutena kaavan mahdollinen muutostarve ja tehdä kauppoja vasta sen jälkeen. Toiseksi ko. kohde rajoittui puistoalueeseen, jolla kulki kunnan valaistu latu. Lisäksi kunnalla maanomistajana on oikeus harkita, minkä kokoisen alueen se myy kaupan toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa aiheutti myytävän alueen määrittelyssä ongelmia myös tontin pyykkien välisten rajamittojen paikkansapitävyys, jota selviteltiin jonkin aikaa. Samoin tapahtui inhimillinen virhe kauppakirjaluonnosten valmistelussa myytävän alueen osalta. Tämä kuitenkin korjattiin heti. Lopuksi kauppa tehtiin kuitenkin täsmälleen ostajan aluevaatimuksen mukaisesti eli hänen itse maastoon asettamien rajojen mukaisena. Ottaen huomioon asia erityislaatu, kunnan maaomaisuuden myynnistä päättäminen, ei sen valmistelussa ja käsittelyssä ole viivytelty. Myyjällä pitää olla käytettävissä myös oma harkinta- ja valmisteluaika. Pärkälle on myös annettu tietoa asian vaiheista ja sen vaatimista selvityksistä. Virkamiesten mistään tahallisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuksien rikkomisesta ei ole kysymys, koska asiaa on hoidettu eri näkökohtia selvittäen ja on yritetty myös löytää mahdollisimman kohtuullinen asiakasta tyydyttävä ratkaisu../..

21 278 ESA PÄRKÄN KORVAUSVAATIMUS Khall 154./.. Ostaja on halunnut lisämaata koirien häkkitilan ja aitauksen rakentamista varten, joten tarve ei ole ollut myöskään viranomaiselta erityistä joutuisuutta vaativa asia eikä asian valmisteluajasta ole voinut seurata suurta vahinkoa maanostotarjouksen tekijöille. Ostaja ei ole myöskään näyttänyt toteen eikä määritellyt tarkemmin, mistä olisi syntynyt ostajalle aineellista tai henkistä vahinkoa. Liitteenä Esa Pärkän muutosvaatimus, s , lautakunnan päätös (15 ) ja valtuuston päätös , joista selviää tarkemmin asian tausta. Kunnanjohtajan sijainen: Päätösesitys annetaan kokouksessa. :

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 34 35 36 37 38 Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2017 109 KOKOUSAIKA Maanantai 11.12.2017 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kirjasto, Koulutie 1,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/ 59 54 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 31.10.2016 54 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot