Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut Poikkeamishakemus Matti Leinonen Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta Talousarvion toteutuminen Apulaiskanslistin viran täyttäminen Liikenneturvallisuustyön yhteistyösopimus Lapin TE-toimiston toimintaa ja palvelua koskeva suunnitelma Myyntitarjous kirkonkylässä sijaitsevasta kiinteistöstä PETO-ONGELMAN MONET KASVOT seminaari Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Edustajan nimeäminen Kelujärven tuulivoimapuiston YVA-seurantaryhmään Pappenheimin kunnan valmistelema ja koordinoima EU rahoitteinen KV-projekti Esa Pärkän korvausvaatimus Korvaus-, viive- ja kieltovaatimus / Liisa Sytelä ja Esa Pärkkä

2 259 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 141 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokousptk Lapin liiton hallituksen ptk Lapin sairaanhoitopiiri ky:n valtuuston pöytäkirja Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 01-06/12 Lapin ELY-keskus: 5. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Ekholm Kari Lapin liitto: 6. Maksatuspäätös / Sokli ja Savukoski hanke Verohallinto: 7. Verovarojen tilitys kesä-heinäkuu 2012 Rajaseutuliitto: 8. Liiton toiminta vuonna 2011 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 9. Toimintakertomus ja tilinpäätös v Kolpene50 Luovat työpajat Kiinteistönluovutusilmoitukset: 11. Määräosa Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Pitkälä tilasta RN:o 8:14 (Värriö Marki, Värriö Elina, Värriö Katri, Värriö Tilma / Värriö Uula), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Korpela II tilasta RN:o 10:39 (Kammonen Osmo / Nykänen Harri), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Metsäpisara tila RN:o 64:0 (Lintula Alpo ja Eevi / Etelä-Helsingin Lakiasiaintoimisto Oy), määräala Savukosken kunnan Martin kylässä sijaitsevasta Veikkola tilasta RN:o 50:68 (Yrjänheikki Veikko / Oy Kati Ab Kalajoki), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Törmälä tila RN:o 3:38 (Mantere Risto ja Sari / Toivonen Esa ja Arja), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Hyttylä tila RN:o 14:8 (Martti Inkisen jakamaton kp./inkinen Anna-Liisa, Lindholm Sirpa-Liisa, Inkinen Pekka, Inkinen Petri, Virtanen Olli-Pekka), määräala Savukosken kunnassa sijaitsevasta valtionmaasta (Metsähallitus / Leinonen Matti ja Hilkka), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Etseoja tilasta RN:o 1:36 (Willman Sauli, Ukkola- Willman Maire / Rousku Timo), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Laukkanen tila RN:o 4:10 (Willman Sauli / Ukkola-Willman Maire), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Rantala tila RN:o 2:169 (Karhu Matti ja Katriina / Kilpimaa Mikko, Palokangas Johanna), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Kustula tila RN:o 15:7 (Vesterinen Kaija-Leena / Ekholm Kari), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Metsäpisara tila RN:o 64:0 (Etelä- Helsingin Lakiasiaintoimisto Oy / Räihä Jan ja Maija), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Saunapalo tila RN:o 14:7

3 260 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 141./.. (Karttunen Paula / Aaltovirta Mikko), Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Vasarinne tila RN:o 134:0 (Säärelä Seppo / Säärelä Mika), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Aittaharju tila RN:o 38:3 (Kilpimaa Tuomo / Niku Tommi), määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Etseoja tilasta RN:o 1:36 (Willman Sauli, Ukkola- Willman Maire / Forsman Leo ja Arja) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. :

4 261 POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS LAPIN LUONTOPALVELUT Khall 142 Rakennusmestari Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa valvontatuvan ja saunan Muotkamännikköön Kairijoen rannalle. Rakennuspaikka sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla Valtionmaalla ja sen kiinteistötunnus on Lähin seuraava rakennus on noin 7 km päässä kaakossa oleva Ylä-Kairin kämppäkartano. Yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa olevia kiinteistöjä ei ole 10 km lähempänä rakennuspaikkaa. Valvontatupa sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 36 metrin etäisyydelle Kairijoen rannasta ja sauna 26 metrin etäisyydelle. Valvontatuvan kerrosala on 21,5 m 2 ja saunan 10 m 2. Rajanaapureita ei kuulla poikkeamishakemuksen johdosta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää puoltaa Metsähallituksen Lapin Luontopalveluiden poikkeamishakemusta saada rakentaa valvontatupa ja sauna Savukosken kunnan Vintilänkairan Muotkamännikköön Kairijoen rannalle. : Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen toteutetaan Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

5 262 POIKKEAMISHAKEMUS MATTI LEINONEN Khall 143 Rakennusmestari Matti Leinonen hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa kaksi loma-asuntoa omistamalleen tilalle Tammimukka RN:o 5:73 Tanhuan kylään Angeljoen rannalle. Tilan pinta-ala on 4,75 hehtaaria ja rantaviivan pituus Angeljokeen on noin 670 metriä. Tila sijaitsee Angeljoen pohjoisrannalla Tanhuan kylästä noin 2 km koilliseen. Loma-asunnot sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 63 metrin ja 73 metrin etäisyydelle Angeljoen rannasta. Loma-asuntojen kerrosalat ovat molemmat 39 m 2. Loma-asuntoja on tarkoitus käyttää myös vuokramökkeinä luontomatkailijoille. Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurien kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää puoltaa Matti Leinosen poikkeamishakemusta saada rakentaa kaksi lomaasuntoa Tammimukka-tilalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. : Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen toteutetaan Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

6 263 KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA TAMMI-KESÄKUULTA Khall 144 Liite Taloussihteeri on hyväksynyt vuoden 2012 käyttösuunnitelman Käyttösuunnitelman toteuma ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2012 on liitteenä. Vertailussa on myös edellisen vuoden tilinpäätös ja vastaavan ajankohdan toteuma. Toteumavertailun mukaan kunnanhallituksen toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli puolet vuosiarviosta ja toimintatulojen toteuma on jäänyt neljännekseen vuosiarviosta. Toimintatulot kertyvät projektien osalta jälkikäteen, eikä niitä ole vielä kesken vuoden arvioitu. Työllisyyden hoidon tulot ja menot ovat jääneet arvioiduista, koska työllisyysohjelma ei toteudu suunnitellusti. Terveydenhuollossa kansanterveystyön kuntayhtymän perus- ja ympäristöterveydenhuollon menot ovat olleet arvioiduista 52,8%. Erikoissairaanhoidon menoissa on keskussairaalan ja Muurolan sairaalan tammi-huhtikuun todellisen käytön mukainen laskutus sekä lisäksi kolmen kuukauden ennakkolaskutus johtuen Lapin keskussairaalan laskutuksessa olleista ongelmista. Tästä johtuen erikoissairaanhoidon menoissa lienee ajankohtaan nähden noin euroa liikaa. Ennakkolaskutus huomioiden terveydenhuollon menot ovat kasvaneet noin 10% ja ovat 56,8% arvioiduista. Sähkölaitoksen tuloutus ei ole toteutunut arvioidusti, vaan se on 18,4% edellisvuotta pienempi. Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutumisen tammi-kesäkuulta. :

7 264 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall 145 Liite Taloussihteeri Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tammikesäkuulta 2012 sekä käyttötalouden toteutumavertailu ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Puolen vuoden tilikauden tulos on noin euroa alijäämäinen, kun se edellisvuonna oli euroa ylijäämäinen. Vuosikate jäi miinukselle yli euroa. Edellisvuonna vuosikate oli positiivinen euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet 44,8% ja toimintakulut 50,9%, joten toimintakate on 52,0%. Toimintakate on kasvanut edellisvuodesta 10,9%. Toimintatuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta työllistämistuen osalta, koska työllisyysohjelmaa ei ole tukipäätöksistä johtuen voitu toteuttaa. Toimintakuluissa ovat lisääntyneet henkilöstömenot 7,6%, asiakaspalvelujen ostot 11,3%, aineiden ja tarvikkeiden ostot 13,9% sekä vuokra- ja vastikemenot 33,6%. Suurin menojen lisäys on terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostoissa euroa ja henkilöstömenoissa euroa. Verotulojen kertymä on jäänyt alle arvioiduista ollen 46,9%. Yhteisöverotulokertymä on toteutunut 34,8% arvioidusta ja jäänyt edellisvuotta pienemmäksi 37,4% eli euroa. Kunnan toteutunut verotulokertymä on yli 10% edellisvuotta pienempi. Valtionosuuksia on kertynyt hieman yli arvion, mutta lopullinen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä vaikuttaa valtionosuuden vuositasaukseen. Investoinneissa Sau-Sarvi III:n peruskorjaus on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Pelikentän suunnittelu on suoritettu ja toteutus aloitettu heinäkuussa. Koulukeskuksen D-rakennuksen keittiön lattian korjaus on toteutettu kesä-heinäkuussa. Investointimenot ovat toteutuneet 4,7%. Investointituloissa on käsityökeskuksen myynti maa-alueineen sekä leirintäaluerakenteiden myynti Naltio Oy:lle. Lainaa on nostettu talousarvion puitteissa euroa. Kunnanvaltuusto myönsi lisää lainanottovaltuutta euroa (yhteensä 1,2 milj euroa). Uutta lainaa on nostettu heinäkuun lopussa euroa. Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 52,6% ja tulojen 23,9%. Työllisyydenhoidon meno- ja tuloarviot ovat jääneet suurelta osin toteutumatta. Terveydenhuollon menot ovat kasvaneet 13,0% edellisvuodesta ja talousarviosta ne ovat toteutuneet 58,4%../..

8 265 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall 145./.. Sosiaalilautakunnan menojen puolivuotistoteuma on 48,3% ja tulojen 52,3%. dellisvuoteen verrattuna sosiaalilautakunnan menot ovat nousseet euroa eli 23,9% johtuen osin palvelutalo Saukodin käyttöönotosta kesällä Sivistystoimen menojen puolivuotistoteuma on 49,7% ja tulojen 73,2%. Sivistyslautakunnan menot ovat vähentyneet edellisvuodesta 0,3%. Opetustoimen menot ovat kasvaneet 0,7% ja vapaa-aikatoimen menot ovat vähentyneet 8,7%. Oppilasmäärä kokonaisuudessaan on pysynyt edellisvuoden kevään tasolla. Lukion oppilasmäärä on vähentynyt viidellä, mutta perusopetuksen oppilasmäärä on vastaavasti kasvanut. Teknisen toimen käyttömenot ovat toteutuneet 49,7% ja tulot 45,9%. Vesihuoltolaitoksen toimintakate on parantunut yli euroa toimintamenojen pienentyessä ja tulojen kasvaessa edellisvuodesta. Lämpölaitoksen toimintakate on laskenut yli euroa. Lämpölaitoksen menot ovat kasvaneet 19,1% ja tulot pienentyneet 17,6%. Lämpölaitoksen menoissa on euron hakevaraston kulukirjaus, tuloissa sisäiset lämmityksen myyntitulot ovat euroa edellisvuotta pienemmät. Tilatoimen meno- ja tulokehitys on ollut oikean suuntainen, menot ovat edellisvuodesta kasvaneet 3,2% ja tulot 6,2%. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta 2012 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi. :

9 266 APULAISKANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 146 Rakennus- ja tekninen lautakunta on joulukuussa 2010 kokouksessaan antanut tekniselle toimelle luvan täyttää apulaiskanslistin virka määräaikaisesti. Lautakunta valitsi virkaan Riitta Räsäsen ja hän aloitti kahden vuoden määräaikaisen viran hoitamisen Kunnanhallituksen tämän vuoden talousarvion täytäntöönpanon ja laadinnan ohjeistuksen mukaan kaikkia virkojen ja toimien täyttämistä tulee harkita, selvittää vaihtoehtoiset järjestelyt sekä pyytää kunnanhallitukselta lupa viran auki julistamiseen ja hakumenettelyyn. Syynä tähän on kunnan tiukka taloustilanne ja säästöjen hakemisen tarve. Osana teknisen toimen hallinnon selvitystä mietittiin apulaiskanslistin viran täyttämistä esim. kunnanviraston sisäisillä järjestelyillä, mutta se ei ole työmäärä huomioiden mahdollista. Myöskään ostopalvelun lisääminen Pelkosenniemeltä ei ole mahdollista. Kunnan hallintotoimiston virkanimikkeitä muutettiin vuonna 2009, kun kunnansihteerin työtehtäviä määrättiin useille viranhaltijoille. Silloin kanslistin virkanimike muutettiin toimistosihteeriksi, joka paremmin kuvaa nykyisiä työtehtäviä. Myös teknisen toimen apulaiskanslistin virkanimike voidaan muuttaa toimistosihteeriksi vastaamaan paremmin hänen työtehtäviään. Varsinainen virkanimikkeen muuttaminen ei vaikuta maksettavaan palkkaan. Kunnan tasa-arvosuunnitelmassa on määritelty tavoitteeksi muuttaa nykyiset apulaiskanslistin virat toimistosihteerin viroiksi vuoteen 2014 mennessä. Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se 1. antaa tekniselle toimelle luvan julistaa haettavaksi apulaiskanslistin virka syksyn 2012 aikana 2. antaa rakennus- ja tekniselle lautakunnalle luvan täyttää virka alkaen toistaiseksi Khall 146 Rakennus- ja tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy rakennus- ja teknisen lautakunnan esityksen. :

10 267 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN YHTEISTYÖSOPIMUS Khall 147 Lapin Ely-keskus esittää Lapin kunnille, että ne sitoutuisivat yhteistyömalliin liikenneturvallisuussuunnittelussa. Kunnilta pyydetään kolmivuotiseen hankkeeseen yhteensä euroa/vuosi. Savukosken vuotuismaksun osuus on 640 euroa/vuosi. Työssä kehitetään ja suunnitellaan liikenneturvallisuuden parantamista ja järjestetään liikenneturvallisuustapahtumia. Mukana on ollut tähän mennessä 16 kuntaa. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei Savukosken kunta voi osallistua hankkeeseen. :

11 268 LAPIN TE-TOIMISTON TOIMINTAA JA PALVELUA KOSKEVA SUUNNITELMA Khall 148 Liite Lapin Te-toimisto on saanut valmiiksi toimiston toimintaa ja palveluja koskevan suunnitelman. Suunnitelmassa on määritelty Lapin TEtoimiston tavoitteita, periaatteita ja palveluverkostoa. Liitteenä suunnitelma ja kuntien lausunnot. Savukosken kunta on ilmoittanut, että Lapin TE-toimiston tulisi säilyttää palvelupiste nykyisen muotoisena. Kunta on esittänyt, että mikäli Tetoimistolla on välttämätöntä luopua nykyisestä toimitilasta, olisi hyvä siirtää palvelupiste toimimaan kunnanvirastotalon yhteydessä oleviin tiloihin, joissa toimii jo poliisi ja Kela. Tästä tilasta tulisi kehittää pienen kunnan yhteispalvelupiste, jossa valtion eri viranomaiset hoitaisivat toistensa palveluja. Kunta ei ole halukas järjestämään ja ottamaan hoidettavaksi Te-hallinnon tehtäviä miltään osin, koska siihen ei ole osoittaa henkilökuntaa. Soklin kaivostoiminnan käynnistyminen lisää olennaisesti työhallinnon, kunnan ja kaivosyhtiön sekä muiden kaivostoimintaan liittyvien viranomaisten yhteistyön tarvetta. Tehtävät myönteisen kaivospäätöksen myötä lisääntyvät ja monipuolistuvat, joten tässä vaiheessa ei pidä supistaa palveluja kunnassa, vaan työhallinnon tulee olla entistä aktiivisempi toimija. Liitteenä Lapin Te-keskukselle lähetetty esitys. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei sillä ole muuten huomautettavaa suunnitelmasta, mutta kunta toivoo, ettei työhallinto supista toimintojaan Savukoskella, ja että työvoimatoimisto mahdollisen muutoksen yhteydessä hakeutuisi yhteistyöhön muiden valtion viranomaisten ja laitosten kanssa. :

12 269 MYYNTITARJOUS KIRKONKYLÄSSÄ SIJAITSEVASTA KIINTEISTÖSTÄ Khall 149 Liite Kuntaan on tullut yksityiseltä henkilöltä saapunut myyntitarjous kirkonkylällä sijaitsevasta kiinteistöstä rakennuksineen. Tarjous on voimassa saakka. Tarjous liitteenä. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa, ettei kunnalla ole taloudellisia mahdollisuuksia kiinteistön kauppaan. :

13 270 PETO-ONGELMAN MONET KASVOT SEMINAARI Khall 150 Oheismateriaali Lapin liitto järjestää PETO-ONGELMAN MONET KASVOT seminaarin klo Rovaniemellä. Seminaarissa keskustellaan petovahinkojen sosiaalisista seurauksista porotaloudessa ja eri viranomaistahojen tehtävistä vahinkotilanteissa. Oheismateriaalina seminaarikutsu. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää osallistua seminaariin. Osallistujiksi nimetään elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri ja kunnanhallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. :

14 271 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151 Liite Kunnanjohtaja, Taloussihteeri Kuntalain 65 :n mukaan on valtuuston hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksella on päävastuu talousarvion valmistelusta ja kunnan taloudenhoidosta. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena taloussuunnitelman on Kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tulos- ja rahoituslaskelma. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnan toiminnassa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota. Yleistä Kunnan vuoden 2013 talousarvion laadinta perustuu vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätöksiin ja viime talousarvioon, joiden pohjalta hallintokunnat tekevät omat ehdotuksensa talousarvioksi. Kunnan vaikean taloustilanteen takia noudatetaan talousarvion laadinnassa erityistä säästäväisyyttä. Hallintokunnissa talousarvion ja suunnitelman laadinnassa huomioidaan kuitenkin niin, että kunnan pakolliset tehtävät tulevat turvatuiksi. Tulisi tarkoin miettiä, mistä eivälttämättömistä menoista voitaisiin luopua huonon taloustilanteen takia.

15 272 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151./.. Alkuvuoden 2012 talouskehitys on ollut ennakoitua huonompi. Terveysmenot ovat lisääntyneet niin, että edellisvuoteen verrattuna kasvua on kertynyt jo euroa. Kunnanhallituksen toimintamenot ovat toteutuneet jo 52,6 %:n mukaan, sosiaalitoimi 48,3 %, sivistystoimi 49,7 % ja rakennus- ja tekninen lautakunta 49,7 %:n mukaan, maaseutulautakunnan menokehitys on vastannut edellisvuotta. Huolestuttavaa on verotulojen kertymä, joka on jo nyt euroa talousarviossa ennakoitua pienempi. Ennen kaikkea yhteisöverotulot ovat jääneet edellisvuotta pienemmäksi jo euroa puolen vuoden tilanteessa. Kuntaliiton mukaan koko maassa yhteisöverokertymä tulee jäämään aiempaa alhaisemmaksi. Liitteenä Kuntaliiton elokuun arvio verotulokertymästä. Sen mukaan kunta saisi verotuloja ensi vuonna euroa, kun tämän vuoden talousarvio rakennettiin euron kertymälle. Ts. verotulot pienenisivät ensi vuonna tästä vuodesta noin euroa. Arvio on tehty nykyisillä veroprosenteilla. Kunnan valtionosuuksiin sen sijaan ennustetaan alustavissa valtionosuuslaskelmissa lisäystä noin euroa, mutta tähän vaikuttaa myös väestökehitys. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu Hallintokuntien on huomioitava talousarviovalmistelussa seuraavaa: - Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat poikkeuksellisen heikot. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. - Palkkakustannukset lasketaan voimassa olevien palkkojen mukaisesti ja varaudutaan kunta-alan 2 %:n tarkistuksiin - Toiminnassa jo tapahtuneet muutokset otetaan huomioon; jos esimerkiksi jonkin viran tai toimen palkkamäärärahat ovat jääneet pois tai pienentyneet, on tämä huomioitava vuoden 2013 ja tulevissa menoissa - Kokonaan uusia menoja lisääviä toimintoja ei tulla hyväksymään

16 273 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 151./.. - Virkojen ja toimien vapautuessa tulee selvittää mahdollisuus tehtävästä luopumiseen/tehtävien uudelleenjärjestelyyn. - Tekstiosassa esitetään perustelut talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tavoitteet; perusteluteksteistä tulee ilmetä mm. toiminnan muutosten vaikutukset menoihin ja tuloihin. Tekstiosassa tulee esittää myös talouden tunnuslukuja vertailuvuosille sekä talousarvio- ja suunnitelmavuosille. - Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen mahdolliset muutokset on huomioitava ja selostettava tekstiosassa. Suunnitelmavuosien ennuste laaditaan muuten nollakasvun mukaan, mutta kustannuskehityksenä ja inflaation vaikutukseksi voidaan käyttötalousmenoihin tässä vaiheessa arvioida 2 %/vuosi korotusta - Uusia investointeja ei tulla toteuttamaan vuonna Investointiosan käsittelee ja hyväksyy lopullisesti valtuusto - Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Aikataulu Hallintokuntien esitykset vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on jätettävä kunnanhallitukselle mennessä. Määräaikaan mennessä tulee määräraha- ja tuloarvioesityksien olla kunnan budjetointiohjelmassa sekä teksti- ja mahdolliset erilliset taulukko-osat sähköpostilla toimitettuina taloussihteerille. Aikataulussa pysyminen on tärkeää, koska talousarvion tasapainottamisesta tulee poikkeuksellisen hankala. Kunnanhallitukselle esitetään hallintokuntien esitykset marraskuun ensimmäisessä kokouksessa, alustavasti Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä olevat linjaukset vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelman valmistelua varten. Talousarvion laadintaohje annetaan tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi myös Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky:ssä. :

17 274 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KELUJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON YVA-SEURANTA- RYHMÄÄN Khall 152 Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Sodankylän kunnan Kelujärven kylän läheisyyteen Palkisvaaran ja Kannusvaaran alueille. Hankealue sijaitsee noin 18 km Sodankylän kuntataajamasta itään ja 3-5 km Kelujärven kylästä etelä-kaakkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle rakennettaisiin maksimissaan 25 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat 1,8-3,6 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 45 MW - 90 MW. Tarkoituksena on arvioida suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutukset YVA-lain ja sen muutoksen sekä YVA-asetuksen mukaisessa menettelyssä. Tuulipuiston ympäristövaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen edellyttämän tiestön ja voimajohtojen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön. YVA-menettelyn alustavan aikataulun mukaan YVA-ohjelma valmistuu syksyllä 2012 ja YVA-selostus alkuvuonna Kuntaa pyydetään nimeämään edustaja YVA-menettelyn seurantaryhmään, joka kokoontuu ainakin kaksi kertaa YVA-prosessin aikana. Ensimmäinen kokous pidetään Sodankylässä. Kunnanjohtaja: Hallitus valitsee kunnan edustajaksi Kelujärven tuulivoimapuiston YVA-seurantaryhmään suostumuksen mukaisesti Tuula Bomanin. :

18 275 PAPPENHEIMIN KUNNAN VALMISTELEMA JA KOORDINOIMA EU RAHOITTEINEN KV PROJEKTI Khall 153 Liite Viime keväänä käsiteltiin Pappenheimin pormestari Uwe Sinn in lähettämää tiedustelua siitä, osallistutaanko verkostoitumisprojektiin, jossa tavoitteena on EU-kansalaisten yhteenkuuluvuuden edistäminen. vastasi tuolloin, että kunta voi olla mukana ns. liitännäisjäsenenä, joka ei osallistu tapahtuman järjestelyihin. Pappenheimin kunta on nyt lähestynyt uudestaan Savukoskea ja toivoo, että kunta jo hyvin alkaneen yhteistyön merkeissä tulisi mukaan kaksivuotiseen projektiin, joka käynnistyisi aikaisintaan maaliskuussa Projektiin on esitetty seitsemän eri kuntaa kuudesta eri maasta eli Pappenheim, Treuchlingen (Saksasta), Coussac-Bonneval (Ranska), Ponsacco (Italia), Bochov (Tsekki), Iszkaszentgyörgy (Unkari) ja Savukoski. Projektiin osallistumispäätös tulee ilmoittaa elokuun loppuun mennessä. Projektia vetää Pappenheimin uuden lokakuussa vihittävän Eurooppatalon johtaja kielitieteen professori Joachim Grzega. Tavoitteena lisätä kulttuurien välistä keskustelua ja kielellistä ymmärrystä asioissa, jotka liittyvät eri teemoihin. Projektissa kehitetään eurooppalaista identiteettiä, lisätään kulttuurista ja kielellistä suvaitsevaisuutta ja saadaan tietoa ja vaikutteita eri maista. Kuukausittain projektissa käsitellään Wikiversity-sivuilla aiheita, jotka liittyvät kieleen, ruokaan, internetiin, kansakuntaan, pankkiin, koulutukseen, verotukseen, lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin, eläimiin ja työhön. Jokaiselle paikkakunnalle nimetään paikalliskoordinaattori, joka kokoaa vapaaehtoisen 6-henkisen tietolähde työryhmän. Työryhmät tulisi nimetä maataloudesta, tuotannosta, kaupasta, majoituksesta ja ravitsemuksesta, julkishallinnosta ja sosiaali- ja terveysalalta. Painopistealueet voivat vaihdella maittain ja kunnittain. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus olla mukana Wikiversity-sivuston kautta. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden opiskella englantia ja muiden maiden kieliä. Liitteenä tarkempi yhteenveto projektin sisällöstä. Kustannukset aiheutuvat yhden paikallisen tilaisuuden järjestämisestä jokaisessa maassa ja tilaisuuksiin matkustamisesta. Savukoski saisi paikallisen tilaisuuden järjestämiseen 9000 euroa. Matkakustannuksiin EU-projektista saadaan tukea osallistujamäärän ja kohteen etäisyyden mukaan niin, että tuki kattaa suurimman osan kuluista. Jos talkootyötä löytyy ja 42 osallistujaa voidaan majoittaa perheisiin, jäänee kunnan osuus vähäiseksi. Päivärahoja ei ole maksettu../..

19 276 PAPPENHEIMIN KUNNAN VALMISTELEMA JA KOORDINOIMA EU RAHOITTEINEN KV PROJEKTI Khall 153./.. Johtoryhmä ja puheenjohtajisto käsitteli asiaa Neuvottelussa päädyttiin siihen, että asia tuodaan kunnanhallitukselle 20. päivän kokoukseen. Siihen mennessä hankitaan vielä tarkempaa tietoa projektin kustannuksista ja lukion kiinnostuksesta projektia kohtaan. Kunnanjohtaja: Päätösesitys annetaan kokouksessa. :

20 277 ESA PÄRKÄN KORVAUSVAATIMUS Khall 154 Liite Esa Pärkkä on jättänyt rakennus- ja tekniselle lautakunnalle muutosvaatimuksen lautakunnan päätöksestä Asia koskee Esa Pärkän ja Liisa Sytelän maanostotarjousta. Vaatimuksessa on moitittu asian valmistelun hitautta ja on vaadittu toimistopäällikölle annettavaksi kirjallista huomautusta ja kunnan virkamiesten tahallisen viivyttelyn vuoksi korvausvaatimusta 1000 euroa viivytyksen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta ja aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä. Lautakunta on käsitellyt asian ja on todennut asian valmistelun ja esittelyn olleen riittävä. Lautakunta on hylännyt Esa Pärkän oikaisuvaatimuksen valmisteluun kohdistuvalta osalta, mutta on siirtänyt asian kunnanhallitukselle muilta osin käsiteltäväksi. Lautakunnan päätös on lainvoimainen. Esa Pärkkä on halunnut maanostotarjouksessa lisämaata tonttiinsa 2 korttelissa AO I 11. Aluksi kunta vuokrasi Pärkälle vuokrasopimuksella alueen koirahäkkiä varten. Myöhemmin jätettiin vastaavasta tarpeesta maanostotarjous, jonka osalta päätös tehtiin valtuustossa eli vajaa vuosi alkuperäisestä tarjouksesta. Maanostotarjouksen hyväksyminen ei ollut ns. läpihuutoasia useasta syystä. Kaava-alueen tonttien osalta on oikea menettely selvittää kokonaisuutena kaavan mahdollinen muutostarve ja tehdä kauppoja vasta sen jälkeen. Toiseksi ko. kohde rajoittui puistoalueeseen, jolla kulki kunnan valaistu latu. Lisäksi kunnalla maanomistajana on oikeus harkita, minkä kokoisen alueen se myy kaupan toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa aiheutti myytävän alueen määrittelyssä ongelmia myös tontin pyykkien välisten rajamittojen paikkansapitävyys, jota selviteltiin jonkin aikaa. Samoin tapahtui inhimillinen virhe kauppakirjaluonnosten valmistelussa myytävän alueen osalta. Tämä kuitenkin korjattiin heti. Lopuksi kauppa tehtiin kuitenkin täsmälleen ostajan aluevaatimuksen mukaisesti eli hänen itse maastoon asettamien rajojen mukaisena. Ottaen huomioon asia erityislaatu, kunnan maaomaisuuden myynnistä päättäminen, ei sen valmistelussa ja käsittelyssä ole viivytelty. Myyjällä pitää olla käytettävissä myös oma harkinta- ja valmisteluaika. Pärkälle on myös annettu tietoa asian vaiheista ja sen vaatimista selvityksistä. Virkamiesten mistään tahallisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuksien rikkomisesta ei ole kysymys, koska asiaa on hoidettu eri näkökohtia selvittäen ja on yritetty myös löytää mahdollisimman kohtuullinen asiakasta tyydyttävä ratkaisu../..

21 278 ESA PÄRKÄN KORVAUSVAATIMUS Khall 154./.. Ostaja on halunnut lisämaata koirien häkkitilan ja aitauksen rakentamista varten, joten tarve ei ole ollut myöskään viranomaiselta erityistä joutuisuutta vaativa asia eikä asian valmisteluajasta ole voinut seurata suurta vahinkoa maanostotarjouksen tekijöille. Ostaja ei ole myöskään näyttänyt toteen eikä määritellyt tarkemmin, mistä olisi syntynyt ostajalle aineellista tai henkistä vahinkoa. Liitteenä Esa Pärkän muutosvaatimus, s , lautakunnan päätös (15 ) ja valtuuston päätös , joista selviää tarkemmin asian tausta. Kunnanjohtajan sijainen: Päätösesitys annetaan kokouksessa. :

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot