TNS METRIX käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TNS METRIX käyttöohje"

Transkriptio

1 TNS METRIX käyttöohje

2 Sisällys 1. Johdanto TNS Metrix -kävijämittaus Kävijämittauksen peruskäsitteet Toiminnot Raporttien luominen Osioraportit Raportit Yhteenveto Sivu Käynti Taustatiedot Liikenteen lähde (Referrer) Järjestelmä Asetukset Dashboard Tulosten siirtäminen TNS Metrix järjestelmästä (Export) Usein kysytyt kysymykset TNS Metrix käyttöohje 1

3 1. Johdanto 1.1 TNS Metrix -kävijämittaus TNS Metrix on Suomen johtava Internetsivustojen yleisömittaus. Se on selainpohjainen mittausjärjestelmä, jossa mittaus tapahtuu suoraan loppukäyttäjiltä mittauspalvelimille. Käyttäjän vierailu Metrixasiakkaamme verkkosivuilla kirjautuu sinne asetetun seurantakoodin avulla mittauspalvelimillemme. Palvelin TNS Gallup julkistaa viikoittain tarkistetut verkkosivustojen kävijäluvut suosituimmille suomalaisille verkkosivustoille osoitteessa Liikenneluvuissa noudatetaan kansainvälisiä, levikintarkastusjärjestöjen vahvistamia kriteereitä sekä Suomessa IAB Finlandin laatimia suosituksia. 1 selain / kävijä Mittauspalvelin 1.2 Kävijämittauksen peruskäsitteet Eri selaimet Eri selaimilla, tai eri kävijöillä (unique browsers / unique visitors), tarkoitetaan evästeellä (cookie), tunnistettuja selaimia. Eri kävijöiden määriä raportoidaan kolmella eri tarkastelujaksolla: 1) päivä, 2) viikko ja 3) kuukausi. Valitun tarkastelujakson aikana evästeellä tunnistettu eri kävijä lasketaan aina vain yhden kerran. Jos sama kävijä on vieraillut sivustolla valituilla filtteri-sivuilla ko. tarkastelujaksoa edeltävän 6 kuukauden aikana, hänet lasketaan paluukävijäksi (engl. return visitor). Jos hän ei ole vieraillut valituilla filtteri-sivuilla edellisen 6 kuu- TNS Metrix käyttöohje 2

4 kauden aikana, hänet lasketaan uudeksi kävijäksi (new visitor). Millä tahansa aikajaksolla eri kävijä on vain joko uusi tai paluukävijä, mutta ei koskaan molempia. Jos selain tunnistetaan samalla sivustolla kahdesti yhden päivän aikana, tämä lasketaan vain yhdeksi eri selaimeksi, mutta kahdeksi eri vierailuksi. HUOM. Selainpohjainen mittaus ei ota huomioon sitä, että useampi kuin yksi henkilö saattaa käyttää samaa selainta. Selaimen tunnistamiseen tarvittavat evästeet saatetaan myös poistaa tai hylätä kokonaan. TNS Metrix käyttää mittauksessaan evästeiden korjauskerrointa, jonka avulla eri selainten määrä saadaan mahdollisimman totuudenmukaiseksi. Sivulataukset Sivulatauksella, tai sivunäytöllä (page view tai page impression), tarkoitetaan verkkosivustolla ladattujen sivujen määrää. Se voidaan määritellä tapahtumaksi, jossa Web-sivu näytetään Webselaimella, kun sitä katsoo henkilö tietokoneen välityksellä. Koneellinen, ei ihmisten tekemä aktiviteetti Web-sivustoilla (esim. hakukonerobotit) karsitaan pois, eikä sitä ole mukana raportoidussa sivulatausten määrässä. Vierailut Vierailuilla, tai käynneillä (sessions tai visits), tarkoitetaan sitä, kuinka usein jollakin sivustolla on vierailtu. Vierailu voidaan määritellä tapahtumaksi, jossa selain saapuu Web-sivustolle ja on aktiivinen 30 minuutin ajan tai sulkee selainikkunan. Yhdellä eri selaimella / kävijällä voi olla useita vierailuja tarkastelujakson aikana. 30 minuutin passiivisuuden jälkeen kävijän seuraava sivunäyttö lasketaan taas uudeksi vierailuksi. HUOM. Yhden vierailun aikana voidaan kirjata useampia sivulatauksia. TNS Metrix käyttöohje 3

5 2. Toiminnot Tämä osio pikaoppaasta selvittää miten käyttöliittymä toimii, kuinka siirrytään raportista toiseen, ja kuinka niistä saadaan haluttu informaatio tarkasteluun. 2.1 Raporttien luominen 1. Aloita valitsemalla vasemmanpuoleisesta, harmaasta paneelista Luo raportti / Create report. 2. Valitse haluamasi raportti kohdasta Raportit / Reports 3. Mikäli raportista voi valita aikajakson, tunti, päivä, viikko tai kuukausi. HUOM. Kaikista raporteista ei ole mahdollista valita aikajaksoa erikseen. Osassa raporteista on mahdollista valita vain tiettyjä aikajaksoja. 4. Mikäli käytössäsi on osioraportteja (filters), voit valita niistä haluamasi. Mikäli käytössäsi ei ole osioraportteja, voit valita vain sivustosi kokonaisluvut (Aggregate). HUOM. Tässä kohdassa voit valita vain yhden osioraportin. Mikäli haluat valita useampia osioraportteja, ts. luoda osioraporttipaketteja ks. sivu 6. Mikäli olet jo luonut osioraporttiryhmän, niin se näkyy kohdassa Osioraporttiryhmät (Filter Sets). TNS Metrix käyttöohje 4

6 5. Valitse kalenterista ajankohta seuraavasti: a. Tuntitaso: Valitse haluamasi päivä, jonka tuntistatistiikkaa haluat tarkastella. VINKKI: jos valitset kuluvan päivän, voit seurata mittauksen etenemistä tuntitasolla. b. Päivätaso: Voit valita tarkasteluun joko yksittäisen päivän tai useampia Shift-näppäintä käyttämällä. Pidä Shift-näppäin pohjassa kaiken aikaa valitessasi ajanjaksoa ensimmäisestä jakson viimeiseen päivään saakka. c. Viikkotaso: Valitse kalenteriviikko kalenterin vasemmalla puolella olevalla sinisellä viikkonäppäimellä. Kalenteriviikon ulkopuolelta valittavan viikon, (esim. torstai-torstai) voi valita tarkasteluun Shiftnäppäintä käyttämällä. d. Kuukausitaso: Valitse kalenterikuukausi klikkaamalla kalenterin yläpuolella oleva kuukausi. Useampia kuukausia voit valita Shiftnäppäintä käyttämällä. Nuolinäppäimellä voit siirtyä kuukaudesta toiseen. 6. Tehtyäsi tarvittavat valinnat, paina Lähetä- / Submit-näppäintä. 2.2 Osioraportit TNS Metrix mittaukseen liittyneiden sivustojen mittaukseen kuuluu vakiona ns. Aggregate-luku, joka mittaa kaikkia kävijöitä ja sivuja. Alaosioiden mittaaminen on mahdollista osioraporttien avulla, mikä vaatii tagien eli seurantakoodien asentamista kyseisiin alaosioihin. Verkkosivustot voivat mittauttaa alaosioitaan osioraporttien, tai filtterien, avulla. Osioraportteja voidaan määritellä eri tavoin ja niiden avulla voidaan esimerkiksi kerätä alaosion tulokset omaan filtteriinsä. Eri osioraporteista koos- TNS Metrix käyttöohje 5

7 tettuja osioraporttiryhmiä voidaan hyödyntää, mikäli halutaan vertailla eri tuloksia keskenään. Mikäli halutaan tarkastella useampaa osioraporttia, on luotava osioraportti- tai filtteriryhmä seuraavasti: 1. Klikkaa ensin oikeasta ylälaidasta kohtaa Asetukset 2. Valitse osioraporttiryhmä / Filter sets 3. "Luo uusi / Create new" 4. Valitse haluamasi osioraportit pakettiin klikkaamalla halutun filtterin kohdalla. VINKKI: Voit myös muokata olemassa olevaa osioraporttiryhmää klikkaamalla aiemmin luodun osioraportin nimeä vasemmalla ylhäällä. 5. Tallenna / Save Tämän jälkeen raporttipaketti tallentuu, ja sitä voi käyttää kaikissa Yhteenvetoraporteissa. 3. Raportit Käyttöliittymän raportit mahdollistavat kävijätietojen tarkemman analyysin. Raportit-valikon pääryhmistä siirrytään eteenpäin tarkempaan määrittelyyn. 3.1 Yhteenveto Tämä osio raportoi perusliikenneluvut: sivunäytöt, vierailut ja eri kävijät. Voit tarkastella kaikissa Yhteenveto-osion raporteissa liikennemäärien trendikehitystä päivä-, viikko- ja kuukausilu- TNS Metrix käyttöohje 6

8 kujen osalta. 1. Yhteenveto (Executive Summary) Tämän raporttiosion avulla voit tarkastella sivunäyttöjen, vierailujen ja eri kävijöiden määrien kehitystä haluamallasi aikavälillä. 2. Yhteenveto: sivu (Summary Page) Raportista voi tarkastella yhdellä katsauksella osioraportin tai osioraporttipaketin sivunäyttöjen määrät. 3. Yhteenveto: vierailut (Summary Session) Tämä raportti esittelee osioraportin tai osioraporttipaketin vierailuiden määrät. 4. Yhteenveto: eri selaimet (Summary UV) Tämä raportti esittelee osioraportin tai osioraporttipaketin eri selaimien määrät. 3.2 Sivu Tämä osio esittää, miten kävijät navigoivat sivustollasi. Kuinka paljon vierailuja nämä ovat tehneet ja kuinka usein, tai kuinka pitkään he vierailivat sivustollasi ja mitä polkuja pitkin kävijät liikkuivat sivulta toiselle. 1. Domain-jakauma (Domain Distribution) Tämä raportti listaa domainit, joilta kävijät saapuivat mitattavalle websivustolle ja päätyi analysoitavalle filtteri-alueelle. Kävijä ei tullut suoraa linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili jossain vaiheessa ao. alueella kyseisellä vierailukerralla. TNS Metrix käyttöohje 7

9 2. Sisääntulosivu (Entry Page) Tämä raportti listaa sivut, joilta kävijät aloittivat vierailunsa valitulla filtterialueella. Saapumissivut (entry pages) on listattu järjestyksessä yleisimmästä saapumissivusta alkaen. 3. Poistumissivu (Exit Page) Tämä raportti listaa filtteri-alueen viimeisen sivun, jonka kävijä latasi ennen kuin lopetti vierailunsa ko. filtteri-alueella (ja Aggregate-raportissa koko sivustossa). Poistumissivut on listattu yleisyysjärjestyksessä, yleisimmästä poistumissivusta alkaen. 4. Sivunäyttö (Page View) Raportti näyttää sivunäyttöjen määrän. Sivunäyttö on määritelty tapahtumaksi, jossa Web-sivu näytetään Web-selaimella, kun sitä katsoo henkilö tietokoneen välityksellä. Koneellinen, ei-ihmisperäinen aktiviteetti Websivustoilla karsitaan pois, eikä ole mukana raportoidussa sivunäyttöjen määrässä. 5. Sivujen tiedot (Page Detail) Alasvetovalikosta voit valita lisätietoja tarkasteltavasta sivusta. 6. Sivuilla käytetyt parametrit (Query String Detail) Tämä raportti listaa kuinka moneen kertaan kukin query string eli muuttuja/parametrimerkkijono oli esiintynyt valitulla filtteri-alueella. Lisätietona saadaan klikkaamalla sivut, joilla kukin eri query string on näytetty. Raportti listaa sivut, joilla kukin eri query string on esiintynyt, ja kuinka monta sivunäyttöä kullekin sivulle kertyi ao. query string -parametreilla. 3.3 Käynti Osio esittää pääkohdat vierailuista sivustolla eli kuinka usein kävijät ovat vierailleet eri frekvensseillä eri ajanjaksoina, suhteessa sivunäyttöihin ja miten kauan vierailut ovat kestäneet. TNS Metrix käyttöohje 8

10 1. Vierailujen määrä (Session Frequency) Tätä raporttia voidaan tarkastella päivä-, viikko- tai kuukausilukuina, jolloin voit katsoa kuinka monta vierailua (engl. session / visit) tapahtui valitussa filtteri-alueessa ko. jaksoissa aikana halutun aikavälin aikana. 2. Vierailut ajanjaksolla (Session View) Listaa vierailut valitulla ajanjaksolla. 3. Vierailut ja sivunäytöt (Session View Page) Listaa vierailut ja sivunäytöt vierekkäin valitulla ajanjaksolla. 4. Vierailujen kesto (Session Time) Kun sivulukuajat raportoivat yksittäisten sivujen näyttöajat, tämä raportti esittää koko vierailun keston, alkaen siitä kun filtteri-alueen ensimmäinen sivu ladattiin ja päättyen siihen, kun filtteri-alueen viimeinen sivu ladattiin. Yksi sivunäyttö, tai Single Page View, ilmoittaa niiden vierailujen määrän, joissa kävijä latasi vain yhden sivun ja poistui filtteri-alueelta tämän jälkeen. Koska tällöin vain yksi sivu näytettiin, emme pysty raportoimaan näiden vierailujen osalta vierailun kestoa. 3.4 Taustatiedot Tässä osiossa voit tarkastella, kuinka paljon eri kävijöitä oli sivustollasi eri tarkastelujaksoina (päivä, viikko, kuukausi), ja kuinka moni kävijöistä oli vieraillut aiemminkin edellisen 6 kk aikana sivustollasi. Voit myös nähdä mistä yrityksestä/muusta organisaatiosta ja mistä maasta he ottivat yhteyden jne. 1. Maa (Country) Listaa sivuillasi vierailleiden kävijöiden maat IP-osoitteen perusteella. 2. Organisaatio (Organization) Tämä raportti listaa organisaatiot, joista on otettu yhteys mitattuun sivustoon. TNS Metrix analysoi myös yritykset eri IP-numeroiden takaa eli listaa mille organisaatiolle eri IP-numerosarjat on rekisteröity. TNS Metrix käyttöohje 9

11 Klikkaamalla maa saadaan listaus maista, joista ao. organisaatiosta on otettu yhteys mitattuun sivustoon. 3. Reverse DNS Tämä raportti listaa URL:in tai domainin, josta otettiin yhteys mitatulle filtteri-alueelle. Asian selvittämiseksi on tarkistettu IP-osoitteet käänteisnimipalvelusta (Reverse DNS lookup) takaisin domaineiksi. Other-rivi ilmoittaa vierailut, joissa käänteisnimipalvelusta ei saatu IPnumerosta lisäinformaatiota. 4. Kieli (Language) Tämä raportti erittelee selainten kieliasetukset. 5. Eri selaimet / sivu (UV Page) Tämä raportti esittää kävijät per sivu valitulla ajanjaksolla. 6. Eri selain (Unique Visitor) Eri kävijä on evästeellä tunnistettu selain, jolla katsotaan ao. filtteri-alueelle kuuluvaa sivua. Millä tahansa raportin aikavälillä yksittäinen eri kävijä lasketaan vain yhden kerran, riippumatta moneenko kertaan tämä vieraili ko. filtteri-alueella. Eri kävijöiden raportissa on esitetty sarakkeittain, kuinka paljon eri kävijöitä oli valitulla tarkastelujaksolla (päivä, viikko tai kuukausi) yhteensä, kuinka moni heistä oli uusia kävijöitä (eli ei ollut vieraillut edellisen 6 kk aikana) ja kuinka moni paluukävijöitä. Prosenttisarake (%) kertoo sivustolle palanneiden osuuden kaikista eri kävijöistä ko. jaksolla. 7. Eri selaimet ja sivunäytöt (UV View Page) Listaa eri selaimet ja sivunäytöt vierekkäin valitulla ajanjaksolla. 8. Eri selaimet ja vierailut (UV View Session) Listaa eri selaimet ja vierailut vierekkäin valitulla ajanjaksolla. TNS Metrix käyttöohje 10

12 3.6 Liikenteen lähde (Referrer) Tämän osion raportit kertovat miltä muilta sivustoilta ihmiset saapuivat sivustollesi. Tiesivätkö he sivustosi URL:in ja tulivat suoraan sivuillesi, vai saapuivatko he linkin kautta esim. yhteistyökumppanin sivustolta, käyttämällä hakukonetta jne. 1. Edellinen domain (Referring Domain) Tämä raportti listaa domainit, joilta kävijät saapuivat suoraan linkin kautta mitattavalle filtteri-alueelle. 2. Hakukone (Search Engine) Tämä raportti listaa kaikki hakukoneet, joiden kautta kävijät saapuivat suoraan hakutuloslinkin kautta mitattavalle sivustolle. Lisätietona saadaan raportin tuloksista kustakin hakukoneesta hakusanat ja hakufraasit, joita käytettiin etsiessä linkkiä mitattavalle sivustolle. 3. Hakufraasi (Keyphrase) Tämä raportti listaa kaikki tarkat hakufraasit (sanaliitot, kuten suomen + gallup) jotka kirjoitettiin hakukoneisiin, joiden hakutuloksista saadut linkit johtivat kävijän mitattavaan sivustoon. Klikkaamalla raportin tuloksista kustakin hakusanasta vielä "hakukoneet hakufraaseittain" saadaan hakukoneet, joihin ao. hakufraasit syötettiin. 4. Hakusana (Keyword) Tämä raportti listaa kaikki hakusanta jotka kirjoitettiin hakukoneisiin, minkä tuloksena saatiin linkki mitattavalle sivustolle, ja kävijä oli saapunut tätä linkkiä pitkin. Klikkaamalla "hakukoneet hakusanoittain" saadaan vielä listaus hakukoneista joita käytettiin kunkin hakusanan osalta. 5. Alkuperäinen liikenteen lähde (Original Referring Domain) Tämä raportti listaa tarkat sivut kultakin valitulta alkuperäiseltä referring domainilta. Klikkaamalla ao. sivulla olevaa linkkiä kävijä saapui mitattavaan sivustoon. Sivu ei ollut suoraan edeltävä sivu, mutta oli alkuperäinen lähde, jolla sijainneen linkin kautta kävijä saapui mitattavaan sivustoon. TNS Metrix käyttöohje 11

13 6. Alkuperäinen hakukone (Original Search Engine) Tämä raportti listaa kaikki hakukoneet, joiden kautta kävijät ohjautuivat linkkiä pitkin mitattavaan Web-sivustoon. Kävijä ei välttämättä tullut suoraan linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili ao. filtteri-alueella saman vierailukerran aikana. Klikkaamalla raportin tuloksissa kunkin hakukoneen kohdalta "alkuperäiset hakufraasit hakukoneittain" saadaan vielä listaus alkuperäisistä hakufraaseista ao. hakukoneesta. 7. Alkuperäinen hakufraasi (Original Keyphrase) Tämä raportti erittelee tarkat hakufraasit (sanaliitot) joita käytettiin hakukoneilla, joiden hakutuloksena saatiin linkki mitattavaan sivustoon ja joka johti kävijän linkkiä pitkin sivustoon. Käyttäjä ei välttämättä saapunut suoraan tätä linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili saman vierailukerran aikana ao. filtteri-alueella. 3.7 Järjestelmä Tämä osio erittelee selaimesta saatuja teknisiä tietoja mitatun sivuston käyttäjistä. Näitä ovat selainversio, käyttöjärjestelmä, evästeen, Javan ja JavaScriptin käyttö jne. Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi sivuston käytettävyyden ja teknisen toimivuuden parantamisessa. 1. Selain (Browser) Tämä raportti listaa selaintyypin jokaisesta vierailusta, joka tapahtui valitussa filtteri-alueessa. 2. Eväste (Cookie) Tämä raportti listaa kuinka suuressa osassa vierailukerroista selaimesta oli evästeet estetty valitulla filtteri-alueella. 3. Värit (Color) Tämä raportti listaa valitulla filtteri-alueella käytetyt näytön värit (32, 24 tai 16 bittiä jne.) vierailukerroittain. TNS Metrix käyttöohje 12

14 4. Java Tämä raportti listaa vierailukerrat, joissa Java oli hyväksytty tai estetty / ei tuettu valitulla filtteri-alueella. 5. JavaScript Tämä raportti erittelee, kuinka suuressa osassa selaimia oli JavaScript sallittu tai evätty eri vierailukerroista valitulla filtteri-alueella. 6. Käyttöjärjestelmä (OS) Tämä raportti listaa käyttöjärjestelmät (engl. operating system) vierailukerroittain ao. filtteri-alueella. 7. Proxy-käyttö (Proxy) Tämä raportti listaa niiden vierailukertojen määrän, joissa sivu välitettiin Proxy-palvelimelta (välimuistipalvelin). 8. Näytön resoluutio (Screen) Tämä raportti listaa käytetyt näytön resoluutiot vierailukerroittain kullakin filtteri-alueella. TNS Metrix käyttöohje 13

15 4. Asetukset 4.1 Dashboard Voit määrittää yhteensä viisi raporttia omaan ohjausnäkymääsi (Dashboard) Asetukset-valikossa. Raportit tallentuvat palvelimelle, ja avautuvat automaattisesti ensimmäisenä kun kirjaudut sisään Metrix-käyttöliittymään. Valitse raportti, osioraportti ja tarkastelujakso. Esitä-kohdassa voit valita kuvaajatyypiksi kuvion tai taulukon. Paina lopuksi tallenna painiketta. 4.2 Tulosten siirtäminen TNS Metrix järjestelmästä (Export) TNS Metrix -dataa voidaan siirtää käyttöjärjestelmästä monin eri tavoin. Voit esimerkiksi tilata -raportin yhdestä tai useammasta filtteri-alueesta ladattavaksi. Tilaus tehdään avaamalla haluttu raportti käyttöliittymästä ja klikkaamalla sähköposti-ikonia. Lähetä sähköpostitse Tulosta Ohjeita Asetukset Lataa muodossa TNS Metrix käyttöohje 14

16 5. Usein kysytyt kysymykset 1. Mitkä ovat uuden käyttöliittymän tuomat hyödyt suhteessa vanhaan? Uusina tarjottavina tietoina ja ominaisuuksina tarjotaan mm. muokattava ohjausnäkymätoiminto (Dashboard), jonka avulla tärkeimmät sivustoa kuvaavat mittarit voi kasata yhteen näkymään. Raportteihin on lisätty käytön vertailtavuutta parantavia edellisten viikkojen keskiarvotietoja. Sivuston alueellista käyttöä kuvaamaan on tuotu mukaan kaupunkikohtaisten kävijöiden raportointi. Lisäksi tarjolla on täysin uudistunut sivukohtaisten kävijöiden raportointi. 2. Miksi Google Analytics ja HitBox antavat erilaisia lukemia kuin TNS Metrix? Suomessa tehtiin vuoden 2006 heinäkuussa laskentakaavan muutos, jonka mukaan tarkistetaan myös evästeen aikaleima, ja viikkolukuihin hyväksytään vain evästeet, jotka myönnetty ennen viikon alkua. Viikon aikana uusittuja evästeitä ei hyväksytä lainkaan, mikä taas pitää muiden mittausjärjestelmien luvut korkeampina suhteessa TNS Metrixiin. Tästä syystä Metrixin luvut voivat etenkin pidempien aikavälien tilastoissa (kuukausi) jäädä eri kävijöiden kohdalla pienemmiksi, mutta päivätasolla eri mittausjärjestelmien luvut pitäisivät täsmätä n. 1-2 % tarkkuudella. 3. Miten voin luoda uusia filttereitä? Mikäli tarvitset lisää osioraportteja, lähetä sähköpostia osoitteeseen Jos käytössäsi on dynaamiset osioraportit, voit luoda osioraportteja itse. 4. Miksi liittyisin TNS Metrix -mittaukseen? TNS Gallup tarjoaa mittauspalvelua paitsi verkkomedioille ja muille ilmoitustilaa tarjoaville verkkopalveluille, myös mainostajille ja erikokoisille yrityksille ja yhteisöille. TNS Metrix käyttöohje 15

17 Suomessa kävijämääriä julkaistaan viikkotasolla, koska sitä pidetään riittävän tarkkana ja siksi, että verkkomainonta välitetään pitkälti viikkopohjaisena. Siksi TNS Gallup tarkistaa asiakkaidensa kävijämäärät viikoittain, ja mittaukseen liittyneet sivustot voivat halutessaan myös julkaista vertailukelpoiset viikkolukunsa TNS Gallupin tulospalvelussa: Lisäksi TNS Gallup tarjoaa tuotteelleen suomenkielisen sähköposti- ja puhelintuen. Mittaus on hinnoiteltu mitattavan liikennemäärän perusteella. 5. Mitä lisäarvoa teillä on tarjota TNS Metrix -tuotteeseenne? TNS Metrix -kävijämäärätietojen jälkikäsittelyyn tarkoitettu MarketMetrix avaa verkkomainonnan kampanjasuunnitteluun uudet mahdollisuudet. Liittyminen samaan mittausjärjestelmään mahdollistaa myös datan ristiinajamisen muiden, tuloksensa julkistavien verkkopalvelujen kanssa. Siten mainostajaasiakas voi tarkistaa, mitkä verkkopalvelut tavoittavat parhaiten mainostajan omien sivujen käyttäjät. MarketMetrixin avulla voidaan tehostaa kampanjoita laskemalla etukäteen, mikä on eri verkkomedioiden käyttäjien päällekkäispeitto ja miten eri verkkomedioiden yhdistelmillä voidaan kasvattaa kampanjan kontaktimäärää. MarketMetrix datassa ovat mukana kaikki viikkolukunsa julkaisevat Metrixasiakkaat, joten tuote helpottaa kampanjasuunnittelua kun tiedossa on eri sivustoyhdistelmien päällekkäispeitto. Myös kustomoitujen laskentojen (esim. kävijöiden määrä 5 päivän aikana) suorittaminen on mahdollista MarketMetrix-lisäpalvelun avulla. Metrix-tuoteperheen on laajentunut myös videomittaukseen. StreamMetrix tarjoaa liiketoiminnallisesti hyödyllisen ja selkeän tavan seurata video- ja audiotiedostojen käyttöä verkkopalvelussa. Se tuottaa tarkat tiedot mm. siitä kuinka käyttäjät ovat käyttäneet eri videoklippejä ja kuinka pitkään mitäkin klippiä on katsottu. StreamMetrixin avulla mediat voivat kehittää video/audiomainontaa entistä tehokkaammaksi mainoskanavaksi. 6. Miksi Metrix-mittauksessa oleva sivustomme näkyy edellisenä domainina Referrer-tilastojen Edellinen domain -kohdassa? Mikäli lukuja näkyy myös Alkuperäinen edellinen domain kohdassa, kuten tässä tapauksessa, niin kannattaa tarkistaa, että kaikki sivut ovat tagitetty. Luvut tuossa kohdassa ovat siis usein merkki siitä, että jotain sivuston sisällä tapahtuvasta liikenteestä jää mittaamatta. TNS Metrix käyttöohje 16

18 Jos siis kävijä on alun perin sivustolla, ja päätyy jonkin tagittamattoman osion kautta sivulle, niin Alkuperäinen edellinen domain kohtaan tulee lukuja. Siten Metrix kerää myös Edellinen domain -kohtaan lukuja, koska puuttuvien tagien takia järjestelmä katsoo liikenteen tulevan muualta vaikka itse domain olisi sama. 7. Miten saan lisättyä sivustoni luvut viikko-/ranking-listalle? Asiakkaan erillisestä toivomuksesta julkistamme halutun sivuston luvut TNS Metrix viikkolistalla. Listalle liittyminen on mahdollista vain TNS Metrix asiakkaille. 8. Voinko halutessani poistattaa sivustoni luvut viikkolistalta? Asiakkaan erillisestä toivomuksesta voimme myös poistaa halutun sivuston luvut TNS Metrix viikkolistalla. TNS Metrix käyttöohje 17

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS

FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa Firstbeat SPORTS käyttöoppaaseen... 5 Ohjelman ominaisuudet... 6 Harjoittelun analysointi... 6 Palautumisen seuranta... 6 Kuntotestaus... 7 Firstbeat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä.

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. -opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. Hakusanamainonta internetissä onnistuneen mainoksen luominen vaihe vaiheelta. Lue, miten muut yritykset ovat onnistuneet mainonnassaan Google AdWordsin avulla.

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot