TNS METRIX käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TNS METRIX käyttöohje"

Transkriptio

1 TNS METRIX käyttöohje

2 Sisällys 1. Johdanto TNS Metrix -kävijämittaus Kävijämittauksen peruskäsitteet Toiminnot Raporttien luominen Osioraportit Raportit Yhteenveto Sivu Käynti Taustatiedot Liikenteen lähde (Referrer) Järjestelmä Asetukset Dashboard Tulosten siirtäminen TNS Metrix järjestelmästä (Export) Usein kysytyt kysymykset TNS Metrix käyttöohje 1

3 1. Johdanto 1.1 TNS Metrix -kävijämittaus TNS Metrix on Suomen johtava Internetsivustojen yleisömittaus. Se on selainpohjainen mittausjärjestelmä, jossa mittaus tapahtuu suoraan loppukäyttäjiltä mittauspalvelimille. Käyttäjän vierailu Metrixasiakkaamme verkkosivuilla kirjautuu sinne asetetun seurantakoodin avulla mittauspalvelimillemme. Palvelin TNS Gallup julkistaa viikoittain tarkistetut verkkosivustojen kävijäluvut suosituimmille suomalaisille verkkosivustoille osoitteessa Liikenneluvuissa noudatetaan kansainvälisiä, levikintarkastusjärjestöjen vahvistamia kriteereitä sekä Suomessa IAB Finlandin laatimia suosituksia. 1 selain / kävijä Mittauspalvelin 1.2 Kävijämittauksen peruskäsitteet Eri selaimet Eri selaimilla, tai eri kävijöillä (unique browsers / unique visitors), tarkoitetaan evästeellä (cookie), tunnistettuja selaimia. Eri kävijöiden määriä raportoidaan kolmella eri tarkastelujaksolla: 1) päivä, 2) viikko ja 3) kuukausi. Valitun tarkastelujakson aikana evästeellä tunnistettu eri kävijä lasketaan aina vain yhden kerran. Jos sama kävijä on vieraillut sivustolla valituilla filtteri-sivuilla ko. tarkastelujaksoa edeltävän 6 kuukauden aikana, hänet lasketaan paluukävijäksi (engl. return visitor). Jos hän ei ole vieraillut valituilla filtteri-sivuilla edellisen 6 kuu- TNS Metrix käyttöohje 2

4 kauden aikana, hänet lasketaan uudeksi kävijäksi (new visitor). Millä tahansa aikajaksolla eri kävijä on vain joko uusi tai paluukävijä, mutta ei koskaan molempia. Jos selain tunnistetaan samalla sivustolla kahdesti yhden päivän aikana, tämä lasketaan vain yhdeksi eri selaimeksi, mutta kahdeksi eri vierailuksi. HUOM. Selainpohjainen mittaus ei ota huomioon sitä, että useampi kuin yksi henkilö saattaa käyttää samaa selainta. Selaimen tunnistamiseen tarvittavat evästeet saatetaan myös poistaa tai hylätä kokonaan. TNS Metrix käyttää mittauksessaan evästeiden korjauskerrointa, jonka avulla eri selainten määrä saadaan mahdollisimman totuudenmukaiseksi. Sivulataukset Sivulatauksella, tai sivunäytöllä (page view tai page impression), tarkoitetaan verkkosivustolla ladattujen sivujen määrää. Se voidaan määritellä tapahtumaksi, jossa Web-sivu näytetään Webselaimella, kun sitä katsoo henkilö tietokoneen välityksellä. Koneellinen, ei ihmisten tekemä aktiviteetti Web-sivustoilla (esim. hakukonerobotit) karsitaan pois, eikä sitä ole mukana raportoidussa sivulatausten määrässä. Vierailut Vierailuilla, tai käynneillä (sessions tai visits), tarkoitetaan sitä, kuinka usein jollakin sivustolla on vierailtu. Vierailu voidaan määritellä tapahtumaksi, jossa selain saapuu Web-sivustolle ja on aktiivinen 30 minuutin ajan tai sulkee selainikkunan. Yhdellä eri selaimella / kävijällä voi olla useita vierailuja tarkastelujakson aikana. 30 minuutin passiivisuuden jälkeen kävijän seuraava sivunäyttö lasketaan taas uudeksi vierailuksi. HUOM. Yhden vierailun aikana voidaan kirjata useampia sivulatauksia. TNS Metrix käyttöohje 3

5 2. Toiminnot Tämä osio pikaoppaasta selvittää miten käyttöliittymä toimii, kuinka siirrytään raportista toiseen, ja kuinka niistä saadaan haluttu informaatio tarkasteluun. 2.1 Raporttien luominen 1. Aloita valitsemalla vasemmanpuoleisesta, harmaasta paneelista Luo raportti / Create report. 2. Valitse haluamasi raportti kohdasta Raportit / Reports 3. Mikäli raportista voi valita aikajakson, tunti, päivä, viikko tai kuukausi. HUOM. Kaikista raporteista ei ole mahdollista valita aikajaksoa erikseen. Osassa raporteista on mahdollista valita vain tiettyjä aikajaksoja. 4. Mikäli käytössäsi on osioraportteja (filters), voit valita niistä haluamasi. Mikäli käytössäsi ei ole osioraportteja, voit valita vain sivustosi kokonaisluvut (Aggregate). HUOM. Tässä kohdassa voit valita vain yhden osioraportin. Mikäli haluat valita useampia osioraportteja, ts. luoda osioraporttipaketteja ks. sivu 6. Mikäli olet jo luonut osioraporttiryhmän, niin se näkyy kohdassa Osioraporttiryhmät (Filter Sets). TNS Metrix käyttöohje 4

6 5. Valitse kalenterista ajankohta seuraavasti: a. Tuntitaso: Valitse haluamasi päivä, jonka tuntistatistiikkaa haluat tarkastella. VINKKI: jos valitset kuluvan päivän, voit seurata mittauksen etenemistä tuntitasolla. b. Päivätaso: Voit valita tarkasteluun joko yksittäisen päivän tai useampia Shift-näppäintä käyttämällä. Pidä Shift-näppäin pohjassa kaiken aikaa valitessasi ajanjaksoa ensimmäisestä jakson viimeiseen päivään saakka. c. Viikkotaso: Valitse kalenteriviikko kalenterin vasemmalla puolella olevalla sinisellä viikkonäppäimellä. Kalenteriviikon ulkopuolelta valittavan viikon, (esim. torstai-torstai) voi valita tarkasteluun Shiftnäppäintä käyttämällä. d. Kuukausitaso: Valitse kalenterikuukausi klikkaamalla kalenterin yläpuolella oleva kuukausi. Useampia kuukausia voit valita Shiftnäppäintä käyttämällä. Nuolinäppäimellä voit siirtyä kuukaudesta toiseen. 6. Tehtyäsi tarvittavat valinnat, paina Lähetä- / Submit-näppäintä. 2.2 Osioraportit TNS Metrix mittaukseen liittyneiden sivustojen mittaukseen kuuluu vakiona ns. Aggregate-luku, joka mittaa kaikkia kävijöitä ja sivuja. Alaosioiden mittaaminen on mahdollista osioraporttien avulla, mikä vaatii tagien eli seurantakoodien asentamista kyseisiin alaosioihin. Verkkosivustot voivat mittauttaa alaosioitaan osioraporttien, tai filtterien, avulla. Osioraportteja voidaan määritellä eri tavoin ja niiden avulla voidaan esimerkiksi kerätä alaosion tulokset omaan filtteriinsä. Eri osioraporteista koos- TNS Metrix käyttöohje 5

7 tettuja osioraporttiryhmiä voidaan hyödyntää, mikäli halutaan vertailla eri tuloksia keskenään. Mikäli halutaan tarkastella useampaa osioraporttia, on luotava osioraportti- tai filtteriryhmä seuraavasti: 1. Klikkaa ensin oikeasta ylälaidasta kohtaa Asetukset 2. Valitse osioraporttiryhmä / Filter sets 3. "Luo uusi / Create new" 4. Valitse haluamasi osioraportit pakettiin klikkaamalla halutun filtterin kohdalla. VINKKI: Voit myös muokata olemassa olevaa osioraporttiryhmää klikkaamalla aiemmin luodun osioraportin nimeä vasemmalla ylhäällä. 5. Tallenna / Save Tämän jälkeen raporttipaketti tallentuu, ja sitä voi käyttää kaikissa Yhteenvetoraporteissa. 3. Raportit Käyttöliittymän raportit mahdollistavat kävijätietojen tarkemman analyysin. Raportit-valikon pääryhmistä siirrytään eteenpäin tarkempaan määrittelyyn. 3.1 Yhteenveto Tämä osio raportoi perusliikenneluvut: sivunäytöt, vierailut ja eri kävijät. Voit tarkastella kaikissa Yhteenveto-osion raporteissa liikennemäärien trendikehitystä päivä-, viikko- ja kuukausilu- TNS Metrix käyttöohje 6

8 kujen osalta. 1. Yhteenveto (Executive Summary) Tämän raporttiosion avulla voit tarkastella sivunäyttöjen, vierailujen ja eri kävijöiden määrien kehitystä haluamallasi aikavälillä. 2. Yhteenveto: sivu (Summary Page) Raportista voi tarkastella yhdellä katsauksella osioraportin tai osioraporttipaketin sivunäyttöjen määrät. 3. Yhteenveto: vierailut (Summary Session) Tämä raportti esittelee osioraportin tai osioraporttipaketin vierailuiden määrät. 4. Yhteenveto: eri selaimet (Summary UV) Tämä raportti esittelee osioraportin tai osioraporttipaketin eri selaimien määrät. 3.2 Sivu Tämä osio esittää, miten kävijät navigoivat sivustollasi. Kuinka paljon vierailuja nämä ovat tehneet ja kuinka usein, tai kuinka pitkään he vierailivat sivustollasi ja mitä polkuja pitkin kävijät liikkuivat sivulta toiselle. 1. Domain-jakauma (Domain Distribution) Tämä raportti listaa domainit, joilta kävijät saapuivat mitattavalle websivustolle ja päätyi analysoitavalle filtteri-alueelle. Kävijä ei tullut suoraa linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili jossain vaiheessa ao. alueella kyseisellä vierailukerralla. TNS Metrix käyttöohje 7

9 2. Sisääntulosivu (Entry Page) Tämä raportti listaa sivut, joilta kävijät aloittivat vierailunsa valitulla filtterialueella. Saapumissivut (entry pages) on listattu järjestyksessä yleisimmästä saapumissivusta alkaen. 3. Poistumissivu (Exit Page) Tämä raportti listaa filtteri-alueen viimeisen sivun, jonka kävijä latasi ennen kuin lopetti vierailunsa ko. filtteri-alueella (ja Aggregate-raportissa koko sivustossa). Poistumissivut on listattu yleisyysjärjestyksessä, yleisimmästä poistumissivusta alkaen. 4. Sivunäyttö (Page View) Raportti näyttää sivunäyttöjen määrän. Sivunäyttö on määritelty tapahtumaksi, jossa Web-sivu näytetään Web-selaimella, kun sitä katsoo henkilö tietokoneen välityksellä. Koneellinen, ei-ihmisperäinen aktiviteetti Websivustoilla karsitaan pois, eikä ole mukana raportoidussa sivunäyttöjen määrässä. 5. Sivujen tiedot (Page Detail) Alasvetovalikosta voit valita lisätietoja tarkasteltavasta sivusta. 6. Sivuilla käytetyt parametrit (Query String Detail) Tämä raportti listaa kuinka moneen kertaan kukin query string eli muuttuja/parametrimerkkijono oli esiintynyt valitulla filtteri-alueella. Lisätietona saadaan klikkaamalla sivut, joilla kukin eri query string on näytetty. Raportti listaa sivut, joilla kukin eri query string on esiintynyt, ja kuinka monta sivunäyttöä kullekin sivulle kertyi ao. query string -parametreilla. 3.3 Käynti Osio esittää pääkohdat vierailuista sivustolla eli kuinka usein kävijät ovat vierailleet eri frekvensseillä eri ajanjaksoina, suhteessa sivunäyttöihin ja miten kauan vierailut ovat kestäneet. TNS Metrix käyttöohje 8

10 1. Vierailujen määrä (Session Frequency) Tätä raporttia voidaan tarkastella päivä-, viikko- tai kuukausilukuina, jolloin voit katsoa kuinka monta vierailua (engl. session / visit) tapahtui valitussa filtteri-alueessa ko. jaksoissa aikana halutun aikavälin aikana. 2. Vierailut ajanjaksolla (Session View) Listaa vierailut valitulla ajanjaksolla. 3. Vierailut ja sivunäytöt (Session View Page) Listaa vierailut ja sivunäytöt vierekkäin valitulla ajanjaksolla. 4. Vierailujen kesto (Session Time) Kun sivulukuajat raportoivat yksittäisten sivujen näyttöajat, tämä raportti esittää koko vierailun keston, alkaen siitä kun filtteri-alueen ensimmäinen sivu ladattiin ja päättyen siihen, kun filtteri-alueen viimeinen sivu ladattiin. Yksi sivunäyttö, tai Single Page View, ilmoittaa niiden vierailujen määrän, joissa kävijä latasi vain yhden sivun ja poistui filtteri-alueelta tämän jälkeen. Koska tällöin vain yksi sivu näytettiin, emme pysty raportoimaan näiden vierailujen osalta vierailun kestoa. 3.4 Taustatiedot Tässä osiossa voit tarkastella, kuinka paljon eri kävijöitä oli sivustollasi eri tarkastelujaksoina (päivä, viikko, kuukausi), ja kuinka moni kävijöistä oli vieraillut aiemminkin edellisen 6 kk aikana sivustollasi. Voit myös nähdä mistä yrityksestä/muusta organisaatiosta ja mistä maasta he ottivat yhteyden jne. 1. Maa (Country) Listaa sivuillasi vierailleiden kävijöiden maat IP-osoitteen perusteella. 2. Organisaatio (Organization) Tämä raportti listaa organisaatiot, joista on otettu yhteys mitattuun sivustoon. TNS Metrix analysoi myös yritykset eri IP-numeroiden takaa eli listaa mille organisaatiolle eri IP-numerosarjat on rekisteröity. TNS Metrix käyttöohje 9

11 Klikkaamalla maa saadaan listaus maista, joista ao. organisaatiosta on otettu yhteys mitattuun sivustoon. 3. Reverse DNS Tämä raportti listaa URL:in tai domainin, josta otettiin yhteys mitatulle filtteri-alueelle. Asian selvittämiseksi on tarkistettu IP-osoitteet käänteisnimipalvelusta (Reverse DNS lookup) takaisin domaineiksi. Other-rivi ilmoittaa vierailut, joissa käänteisnimipalvelusta ei saatu IPnumerosta lisäinformaatiota. 4. Kieli (Language) Tämä raportti erittelee selainten kieliasetukset. 5. Eri selaimet / sivu (UV Page) Tämä raportti esittää kävijät per sivu valitulla ajanjaksolla. 6. Eri selain (Unique Visitor) Eri kävijä on evästeellä tunnistettu selain, jolla katsotaan ao. filtteri-alueelle kuuluvaa sivua. Millä tahansa raportin aikavälillä yksittäinen eri kävijä lasketaan vain yhden kerran, riippumatta moneenko kertaan tämä vieraili ko. filtteri-alueella. Eri kävijöiden raportissa on esitetty sarakkeittain, kuinka paljon eri kävijöitä oli valitulla tarkastelujaksolla (päivä, viikko tai kuukausi) yhteensä, kuinka moni heistä oli uusia kävijöitä (eli ei ollut vieraillut edellisen 6 kk aikana) ja kuinka moni paluukävijöitä. Prosenttisarake (%) kertoo sivustolle palanneiden osuuden kaikista eri kävijöistä ko. jaksolla. 7. Eri selaimet ja sivunäytöt (UV View Page) Listaa eri selaimet ja sivunäytöt vierekkäin valitulla ajanjaksolla. 8. Eri selaimet ja vierailut (UV View Session) Listaa eri selaimet ja vierailut vierekkäin valitulla ajanjaksolla. TNS Metrix käyttöohje 10

12 3.6 Liikenteen lähde (Referrer) Tämän osion raportit kertovat miltä muilta sivustoilta ihmiset saapuivat sivustollesi. Tiesivätkö he sivustosi URL:in ja tulivat suoraan sivuillesi, vai saapuivatko he linkin kautta esim. yhteistyökumppanin sivustolta, käyttämällä hakukonetta jne. 1. Edellinen domain (Referring Domain) Tämä raportti listaa domainit, joilta kävijät saapuivat suoraan linkin kautta mitattavalle filtteri-alueelle. 2. Hakukone (Search Engine) Tämä raportti listaa kaikki hakukoneet, joiden kautta kävijät saapuivat suoraan hakutuloslinkin kautta mitattavalle sivustolle. Lisätietona saadaan raportin tuloksista kustakin hakukoneesta hakusanat ja hakufraasit, joita käytettiin etsiessä linkkiä mitattavalle sivustolle. 3. Hakufraasi (Keyphrase) Tämä raportti listaa kaikki tarkat hakufraasit (sanaliitot, kuten suomen + gallup) jotka kirjoitettiin hakukoneisiin, joiden hakutuloksista saadut linkit johtivat kävijän mitattavaan sivustoon. Klikkaamalla raportin tuloksista kustakin hakusanasta vielä "hakukoneet hakufraaseittain" saadaan hakukoneet, joihin ao. hakufraasit syötettiin. 4. Hakusana (Keyword) Tämä raportti listaa kaikki hakusanta jotka kirjoitettiin hakukoneisiin, minkä tuloksena saatiin linkki mitattavalle sivustolle, ja kävijä oli saapunut tätä linkkiä pitkin. Klikkaamalla "hakukoneet hakusanoittain" saadaan vielä listaus hakukoneista joita käytettiin kunkin hakusanan osalta. 5. Alkuperäinen liikenteen lähde (Original Referring Domain) Tämä raportti listaa tarkat sivut kultakin valitulta alkuperäiseltä referring domainilta. Klikkaamalla ao. sivulla olevaa linkkiä kävijä saapui mitattavaan sivustoon. Sivu ei ollut suoraan edeltävä sivu, mutta oli alkuperäinen lähde, jolla sijainneen linkin kautta kävijä saapui mitattavaan sivustoon. TNS Metrix käyttöohje 11

13 6. Alkuperäinen hakukone (Original Search Engine) Tämä raportti listaa kaikki hakukoneet, joiden kautta kävijät ohjautuivat linkkiä pitkin mitattavaan Web-sivustoon. Kävijä ei välttämättä tullut suoraan linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili ao. filtteri-alueella saman vierailukerran aikana. Klikkaamalla raportin tuloksissa kunkin hakukoneen kohdalta "alkuperäiset hakufraasit hakukoneittain" saadaan vielä listaus alkuperäisistä hakufraaseista ao. hakukoneesta. 7. Alkuperäinen hakufraasi (Original Keyphrase) Tämä raportti erittelee tarkat hakufraasit (sanaliitot) joita käytettiin hakukoneilla, joiden hakutuloksena saatiin linkki mitattavaan sivustoon ja joka johti kävijän linkkiä pitkin sivustoon. Käyttäjä ei välttämättä saapunut suoraan tätä linkkiä pitkin ao. filtteri-alueelle, mutta vieraili saman vierailukerran aikana ao. filtteri-alueella. 3.7 Järjestelmä Tämä osio erittelee selaimesta saatuja teknisiä tietoja mitatun sivuston käyttäjistä. Näitä ovat selainversio, käyttöjärjestelmä, evästeen, Javan ja JavaScriptin käyttö jne. Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi sivuston käytettävyyden ja teknisen toimivuuden parantamisessa. 1. Selain (Browser) Tämä raportti listaa selaintyypin jokaisesta vierailusta, joka tapahtui valitussa filtteri-alueessa. 2. Eväste (Cookie) Tämä raportti listaa kuinka suuressa osassa vierailukerroista selaimesta oli evästeet estetty valitulla filtteri-alueella. 3. Värit (Color) Tämä raportti listaa valitulla filtteri-alueella käytetyt näytön värit (32, 24 tai 16 bittiä jne.) vierailukerroittain. TNS Metrix käyttöohje 12

14 4. Java Tämä raportti listaa vierailukerrat, joissa Java oli hyväksytty tai estetty / ei tuettu valitulla filtteri-alueella. 5. JavaScript Tämä raportti erittelee, kuinka suuressa osassa selaimia oli JavaScript sallittu tai evätty eri vierailukerroista valitulla filtteri-alueella. 6. Käyttöjärjestelmä (OS) Tämä raportti listaa käyttöjärjestelmät (engl. operating system) vierailukerroittain ao. filtteri-alueella. 7. Proxy-käyttö (Proxy) Tämä raportti listaa niiden vierailukertojen määrän, joissa sivu välitettiin Proxy-palvelimelta (välimuistipalvelin). 8. Näytön resoluutio (Screen) Tämä raportti listaa käytetyt näytön resoluutiot vierailukerroittain kullakin filtteri-alueella. TNS Metrix käyttöohje 13

15 4. Asetukset 4.1 Dashboard Voit määrittää yhteensä viisi raporttia omaan ohjausnäkymääsi (Dashboard) Asetukset-valikossa. Raportit tallentuvat palvelimelle, ja avautuvat automaattisesti ensimmäisenä kun kirjaudut sisään Metrix-käyttöliittymään. Valitse raportti, osioraportti ja tarkastelujakso. Esitä-kohdassa voit valita kuvaajatyypiksi kuvion tai taulukon. Paina lopuksi tallenna painiketta. 4.2 Tulosten siirtäminen TNS Metrix järjestelmästä (Export) TNS Metrix -dataa voidaan siirtää käyttöjärjestelmästä monin eri tavoin. Voit esimerkiksi tilata -raportin yhdestä tai useammasta filtteri-alueesta ladattavaksi. Tilaus tehdään avaamalla haluttu raportti käyttöliittymästä ja klikkaamalla sähköposti-ikonia. Lähetä sähköpostitse Tulosta Ohjeita Asetukset Lataa muodossa TNS Metrix käyttöohje 14

16 5. Usein kysytyt kysymykset 1. Mitkä ovat uuden käyttöliittymän tuomat hyödyt suhteessa vanhaan? Uusina tarjottavina tietoina ja ominaisuuksina tarjotaan mm. muokattava ohjausnäkymätoiminto (Dashboard), jonka avulla tärkeimmät sivustoa kuvaavat mittarit voi kasata yhteen näkymään. Raportteihin on lisätty käytön vertailtavuutta parantavia edellisten viikkojen keskiarvotietoja. Sivuston alueellista käyttöä kuvaamaan on tuotu mukaan kaupunkikohtaisten kävijöiden raportointi. Lisäksi tarjolla on täysin uudistunut sivukohtaisten kävijöiden raportointi. 2. Miksi Google Analytics ja HitBox antavat erilaisia lukemia kuin TNS Metrix? Suomessa tehtiin vuoden 2006 heinäkuussa laskentakaavan muutos, jonka mukaan tarkistetaan myös evästeen aikaleima, ja viikkolukuihin hyväksytään vain evästeet, jotka myönnetty ennen viikon alkua. Viikon aikana uusittuja evästeitä ei hyväksytä lainkaan, mikä taas pitää muiden mittausjärjestelmien luvut korkeampina suhteessa TNS Metrixiin. Tästä syystä Metrixin luvut voivat etenkin pidempien aikavälien tilastoissa (kuukausi) jäädä eri kävijöiden kohdalla pienemmiksi, mutta päivätasolla eri mittausjärjestelmien luvut pitäisivät täsmätä n. 1-2 % tarkkuudella. 3. Miten voin luoda uusia filttereitä? Mikäli tarvitset lisää osioraportteja, lähetä sähköpostia osoitteeseen Jos käytössäsi on dynaamiset osioraportit, voit luoda osioraportteja itse. 4. Miksi liittyisin TNS Metrix -mittaukseen? TNS Gallup tarjoaa mittauspalvelua paitsi verkkomedioille ja muille ilmoitustilaa tarjoaville verkkopalveluille, myös mainostajille ja erikokoisille yrityksille ja yhteisöille. TNS Metrix käyttöohje 15

17 Suomessa kävijämääriä julkaistaan viikkotasolla, koska sitä pidetään riittävän tarkkana ja siksi, että verkkomainonta välitetään pitkälti viikkopohjaisena. Siksi TNS Gallup tarkistaa asiakkaidensa kävijämäärät viikoittain, ja mittaukseen liittyneet sivustot voivat halutessaan myös julkaista vertailukelpoiset viikkolukunsa TNS Gallupin tulospalvelussa: Lisäksi TNS Gallup tarjoaa tuotteelleen suomenkielisen sähköposti- ja puhelintuen. Mittaus on hinnoiteltu mitattavan liikennemäärän perusteella. 5. Mitä lisäarvoa teillä on tarjota TNS Metrix -tuotteeseenne? TNS Metrix -kävijämäärätietojen jälkikäsittelyyn tarkoitettu MarketMetrix avaa verkkomainonnan kampanjasuunnitteluun uudet mahdollisuudet. Liittyminen samaan mittausjärjestelmään mahdollistaa myös datan ristiinajamisen muiden, tuloksensa julkistavien verkkopalvelujen kanssa. Siten mainostajaasiakas voi tarkistaa, mitkä verkkopalvelut tavoittavat parhaiten mainostajan omien sivujen käyttäjät. MarketMetrixin avulla voidaan tehostaa kampanjoita laskemalla etukäteen, mikä on eri verkkomedioiden käyttäjien päällekkäispeitto ja miten eri verkkomedioiden yhdistelmillä voidaan kasvattaa kampanjan kontaktimäärää. MarketMetrix datassa ovat mukana kaikki viikkolukunsa julkaisevat Metrixasiakkaat, joten tuote helpottaa kampanjasuunnittelua kun tiedossa on eri sivustoyhdistelmien päällekkäispeitto. Myös kustomoitujen laskentojen (esim. kävijöiden määrä 5 päivän aikana) suorittaminen on mahdollista MarketMetrix-lisäpalvelun avulla. Metrix-tuoteperheen on laajentunut myös videomittaukseen. StreamMetrix tarjoaa liiketoiminnallisesti hyödyllisen ja selkeän tavan seurata video- ja audiotiedostojen käyttöä verkkopalvelussa. Se tuottaa tarkat tiedot mm. siitä kuinka käyttäjät ovat käyttäneet eri videoklippejä ja kuinka pitkään mitäkin klippiä on katsottu. StreamMetrixin avulla mediat voivat kehittää video/audiomainontaa entistä tehokkaammaksi mainoskanavaksi. 6. Miksi Metrix-mittauksessa oleva sivustomme näkyy edellisenä domainina Referrer-tilastojen Edellinen domain -kohdassa? Mikäli lukuja näkyy myös Alkuperäinen edellinen domain kohdassa, kuten tässä tapauksessa, niin kannattaa tarkistaa, että kaikki sivut ovat tagitetty. Luvut tuossa kohdassa ovat siis usein merkki siitä, että jotain sivuston sisällä tapahtuvasta liikenteestä jää mittaamatta. TNS Metrix käyttöohje 16

18 Jos siis kävijä on alun perin sivustolla, ja päätyy jonkin tagittamattoman osion kautta sivulle, niin Alkuperäinen edellinen domain kohtaan tulee lukuja. Siten Metrix kerää myös Edellinen domain -kohtaan lukuja, koska puuttuvien tagien takia järjestelmä katsoo liikenteen tulevan muualta vaikka itse domain olisi sama. 7. Miten saan lisättyä sivustoni luvut viikko-/ranking-listalle? Asiakkaan erillisestä toivomuksesta julkistamme halutun sivuston luvut TNS Metrix viikkolistalla. Listalle liittyminen on mahdollista vain TNS Metrix asiakkaille. 8. Voinko halutessani poistattaa sivustoni luvut viikkolistalta? Asiakkaan erillisestä toivomuksesta voimme myös poistaa halutun sivuston luvut TNS Metrix viikkolistalla. TNS Metrix käyttöohje 17

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Käyttöohje. Vedenmittauksen etäluentapalvelu vesi.lonix.com ID UM.L

Käyttöohje. Vedenmittauksen etäluentapalvelu vesi.lonix.com ID UM.L ID UM.L82350.2013 Käyttöohje Vedenmittauksen etäluentapalvelu Käyttöohje 2 (9) Käyttöohje 1. Kirjautuminen etäluentapalveluun... 3 2. Kuukausikulutukset... 4 3. Arvojen tulostus ja tallennus... 5 4. Mittarilukemat...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Lukujärjestyspalvelun osoite: http://lukujarjestys.ucpori.fi Lukujärjestyslistalla näkyy sekä opintokokonaisuuksia, että yksittäisten kurssien lukujärjestyksiä.

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Windows Live Turvallisesti netissä

Windows Live Turvallisesti netissä Windows Live Turvallisesti netissä Mikä on Windows Live? Windows Live on henkilökohtaisista Internet-palveluista ja -ohjelmista koostuva verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan käyttäjälle tärkeät ihmissuhteet,

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Matti Hirvonen. Mediashake

Matti Hirvonen. Mediashake Matti Hirvonen Mediashake Oy @mattihirvonen Ohjelma 1) Johdatus web-analytiikkaan 2) Google Analyticsin käyttöliittymän yleiskatsaus 3) Verkkosivuston liikenteen seuranta 4) Sisältöjen analysointi ja

Lisätiedot

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta Käyttöohje 1 (14) PAIKKATIETOTUOTTEET Hae paikkatietotuote Siirrä tuote kartalle Lataus ja Rajapinta Osto Paikkatietotuotteet ovat koordinaatteihin sidottuja digitaalisesti jaettavia erityyppisiä havainto-

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE 2 (35) Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISET KÄYTTÖTAPAUKSET... 3 1 Kirjaudu järjestelmään... 3 2 Kirjaudu ulos järjestelmästä...

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

Tutkijan ja projektin kotisivun ylläpitäminen LaCRIS-järjestelmässä Liisa Hallikainen

Tutkijan ja projektin kotisivun ylläpitäminen LaCRIS-järjestelmässä Liisa Hallikainen Tutkijan ja projektin kotisivun ylläpitäminen LaCRIS-järjestelmässä Liisa Hallikainen 7.12.2015 LaCRIS-järjestelmään on tuotu henkilöstö-, talous-, käyttäjä- ja projektihallinnon järjestelmistä henkilö-

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Kuntovalmentaja on avaimesi hyvään kuntoon! Valmentaja: Kertoo harjoitteletko oikein suhteessa kuntotasoosi ja tavoitteeseesi. Älykäs päivittyvä harjoitusohjelma.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet.

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 16.1.2015 1(5) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjille ja AIPAL-koulutustoimijan käyttäjille VASTAAJATUNNUSTEN LUONTI Tässä ohjeessa kerrotaan, miten AIPAL

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot