Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK , Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group"

Transkriptio

1 Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK , Sanna Aspola & Suvi Julin

2 LUOVAT ALAT & IPR

3 Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit, hyödyllisyysmallit ja mallit Sopimukset Liikesalaisuudet ja salassapito Mainostajan oikeudet ja velvollisuudet

4 Miksi IPR-asiat kannattaa huomioida? Varautuminen ennakolta Mitä pitää suojata ennen kuin julkaisee työnsä tuloksia? Mitä voi suojata myöhemminkin? Miten voi omista oikeuksistaan huolehtia? Miten muiden oikeudet tulee ottaa huomioon? Kenelle oikeudet kuuluvat ja kuka voi luovuttaa oikeuksia? Kuka oikeuksia saa käyttää ja miten?

5 TAVARAMERKKI, DOMAINNIMI & TOIMINIMI

6 Tunnusmerkeistä yleisesti Tunnusmerkkien tärkeimmät tehtävät Toiminimi Erottaa yrityksen toisesta yrityksestä Tavaramerkki Erottaa tavarat ja palvelut toisten tavaroista ja palveluista Verkkotunnus Osoite, jonka voi voi varata omaan käyttöönsä Oikeus tunnusmerkkiin on alueellisesti rajoittunut kielto-oikeus Yksinoikeuden haltija voi kieltää muita käyttämästä tunnusmerkkiä Oikeus on voimassa tietyllä maantieteellisellä alueella Aikaisempi tunnusmerkki voittaa myöhemmän (aikaprioriteetti)

7 Toiminimi Oikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla Vakiintunut toiminimi osataan yhdistää yrityksen toimialueella juuri kyseiseen yritykseen eli vakiintumisen kautta nimi tulee tunnetuksi Toiminimi merkitään kaupparekisteriin Kahta samaa nimeä ei rekisteröidä Kahta samankaltaista nimeä ei rekisteröidä jos ne ovat samalla toimialalla ja ne ovat sekoitettavissa toisiinsa. PRH tutkii vain rekisteriin merkityt ja vireillä olevat toiminimet Vakiintumisesta huolimatta toinen yritys voi saada kaupparekisteriin saman tai samankaltaisen toiminimen, Tuomioistuin arvioi vakiintumista (vaikea näyttää) Yksinoikeus nimeen täytäntöön pantavissa tuomioistuimessa Loukkaukseen voi puuttua kieltotuomiolla ja tuomioistuimella on toimivalta kumota rekisteriin merkitty toiminimi, joka loukkaa aikaisempaa toiminimeä

8 Tavaramerkki Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka 1. Voidaan esittää graafisesti ja 2. Jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Kuvailevuus ja erottamiskyky avainkäsitteitä Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan Rekisteröimällä tai Vakiinnuttamalla Tunnusmerkkioikeuksia voidaan käyttää toisiaan tukevasti, esim. verkkotunnus myös tavaramerkille

9 1) Graafinen esittäminen Sanat ja kirjainyhdistelmät: NOKIA, MICROSOFT, LOUIS VUITTON, BBC Numerot ja yhdistelmät: M5, M3, XBOX 360, F1, MTV3 Iskulauseet: CONNECTING PEOPLE, JUST DO IT Logot, Kuviot, tyylitellyt sanat Haju The smell of fresh cut grass Ääni (nokia tune) Äänet, värit, hajut, animaatiot Väri Sininen väri Pantone 280 C Fazerin sininen

10 2) Kyky erottaa tavarat ja palvelut toisistaan 1/2 Hyvä tavaramerkki Ei ole kuvaileva Eli ei kerro suoraan, mistä tuotteessa tai palvelussa on kyse On edustamilleen tavaroille ja palveluille erottamiskykyinen muihin vastaavien tavaroiden ja palveluiden merkkeihin verrattua Eli ei ole sekoitettavissa toiseen merkkiin

11 2) Kyky erottaa tavarat ja palvelut toisistaan 2/2 kuvaileva erottamiskykyinen KIDZ SHOCK ABSORBER PIZZA SLICE GRAND CASINO FEEL GOOD NESCAFÉ COFFEE PLEASE PIRKKA KODAK APPLE

12 Tavaramerkki yksinoikeutena Tavaramerkki tuottaa yksinoikeuden suhteessa tiettyihin tavaroihin tai palveluihin Tavarat ja palvelut on yksilöitävä rekisteröintihakemuksessa tai Merkki vakiintuu tiettyjen tavaroiden tai palveluiden tunnukseksi Tavara- ja palveluluettelon kattavuus on keskeinen yksinoikeutta määrittävä tekijä Samankaltaisuusarvioinnin apuna on ns. kansainvälinen sopimus tavaroiden ja palveluiden luokituksesta (ns. Nizzan sopimus) Yksinoikeus kattaa samat ja samankaltaiset merkit samoille ja samankaltaisille tavaroille ja palveluille

13 Tavaramerkki vahvistuu käytössä Tavaramerkin saa rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla, mutta sen arvon kasvattaminen ja merkin ylläpitäminen edellyttää käyttöä Käytä tavaramerkkiä oikein ja johdonmukaisesti Kerää ja säilytä näyttöä merkin käytöstä Tavaramerkkirekisteröinnin voi uusia 10 vuoden välien periaatteessa loputtomasti Rekisteröinti kumottavissa käyttämättömyyden perusteella jos rekisteröinnistä yli 5 v Oikein käytettynä ja hoidettuna tarvittaessa ikuinen Yksinoikeus tunnukseen voi lakata myös, jos merkki vesittyy Merkistä tulee kuvaileva tai yleiskielen sana ja sen erottamiskyky katoaa

14 Tavaramerkkien hautausmaa eli vesittyneitä ja yleiskielisiksi muuttuneita merkkejä

15 Verkkotunnus Domain-päätteen haltija valvoo ja hallinnoi juuren verkkotunnuksia Oikeutta verkkotunnukseen haetaan päätettä hallinnoivalta taholta, joita on useita Päätteinä ovat esim. maatunnukset,.com,.net ja nyt myös ns. geneeriset päätteet Käyttöpakkoa ei ole Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) asettaa reunaehtoja eikä hallinnointi ole täysin vapaata ICANN luonut säännöt ja prosessit hakumenettelylle ja hallinnoinnille ICANN ei takaa suojaa tunnusmerkkioikeuksille, mutta on luonut menettelyjä riitojen ratkaisuun, joita verkkotunnuksen haltijat joutuvat noudattamaan

16 .fi -pääte.fi päätettä hallinnoi Viestintävirasto Oikeus.fi-päätteiseen verkkotunnukseen saadaan rekisteröimällä Verkkotunnus on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. FI-päätteisiin verkkotunnuksiin sovelletaan verkkotunnuslakia, joka asettaa tiettyjä vaatimuksia 1) Tunnuksen haltijalle 2) Tunnuksen muodolle ja sisällölle Viestintäviraston on myönnettävä verkkotunnus, jos hakemus täyttää verkkotunnuksen hakijaa, muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset. Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin Verkkotunnuksia ei saa hakea varastoitavaksi jälleenluovutustarkoitukseen

17 MALLIOIKEUS

18 Malli mikä se on? Mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista Kohteen tulee olla konkreettinen tavara Suojaa ei myönnetä suunnitelmille tai ideoille Toiminnallisuutta ei voi suojata mallilla Mallilla voidaan suojata myös tuotteiden yksityiskohtia, tietokoneikoneja ja käyttöliittymiä sekä logoja

19 Kuinka mallisuoja saadaan? Mallisuoja saadaan rekisteröimällä Kansallisesti tai EU:ssa ns. EU-mallina koko Yhteisössä kerralla ja jakamattona Poikkeuksena lyhytaikaista suojaa tarjoava rekisteröimättömän yhteisömallin suoja EU:ssa kopiointia ja jäljittelyä vastaan Myös YHTEISREKISTERÖINTI mahdollinen: yhdellä hakemuksella voi hakea suojaa useammalle mallille, ainoana lisäedellytyksenä luokitus (ns. Locarnon kansainvälinen luokitus) Rekisteröintiedellytykset UUTUUS = samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen jättöpäivää. Poikkeus: grace period eli armonaika YKSILÖLLISYYS = asiaan perehtyneen käyttäjän saama kokonaisvaikutelma mallista eroaa aikaisemmin tunnetuista malleista Malli ei saa myöskään olla tavanomainen, vaan se on edustettava luovan työn tulosta Grace period Mallia mahdollista käyttää ja tehdä esim. markkinatutkimuksia 12 kk ennen hakemuksen vireille jättöä ilman, että malli menettää uutuuden Huomioitava, että vastaavaa säännöstä ei ole kaikissa maissa (esim. Venäjä)

20 Miksi mallisuoja? Suoja-alan laajuus Suoja ulottuu kaikkiin malleihin joista nk. asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa Perustuu kuvamateriaaliin, ei luokitukseen, tuotenimitykseen tai selitykseen voimassaoloaika ensirekisteröinnistä 5 v ja voidaan uudistaa neljä kertaa viideksi vuodeksi kerrallaan maksimisuoja-aika 25v Joskus mallin ja tavaramerkin suoja-ala voi olla osittain samankaltainen/päällekkäinen ja voidaan jopa arvioida, kumpaa kannattaa käyttää Mallilla voi olla tiettyjä etuja: Halvempi; monta eri mallia samalla hakemuksella Ei käyttövaatimusta Voi olla kuvaileva Rekisteröintitodistuksen saaminen nopeaa Salassapito (30kk max) Linnunpelätinvaikutus

21 PATENTTI & HYÖDYLLISYYSMALLI

22 Patentti Patentti on patentinhaltijan oikeus kieltää muita ammattimaisesti hyödyntämästä patenttivaatimuksissa määriteltyä keksintöä patentin voimassaoloaikana siinä maassa, missä patentti on myönnetty Patenttilaki 1 Joka on tehnyt keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Patentti on voimassa vuosimaksut maksamalla 20 vuotta

23 Patentoinnin edellytykset Uutuus - Ei saa olla tunnettu missään maassa - Uutuudeneste voi olla kirjallinen materiaali tai julkinen käyttö Olennainen ero eli keksinnöllisyys - Osaisiko alan ammattimies ratkaista ongelman? Teollinen käyttökelpoisuus - Tekninen teho - Ennustettavuus, toistettavuus - Tekniset piirteet

24 Mitä ei voi patentoida? Keksinnöksi ei katsota pelkästään: löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää taiteellista luomusta suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa (sellaisenaan) tietojen esittämistä kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää, joka kohdistuu ihmiseen tai eläimeen Entä tietokoneohjelmat? Voi patentoida, kun niillä on jokin tekninen teho

25 Patentoitava keksintö voi olla Tuote (esim. lannoite, lääkeaine) Laite (esim. puhelin, sähkölamppu, paperikone) Menetelmä (esim. paperin valmistusmenetelmä, auton jarrutuksen säätömenetelmä) Jonkin edellisen käyttö (esim. ennestään tunnetun tuotteen uusi käyttö, yhdisteen X käyttö lääkkeen valmistukseen)

26 Hyödyllisyysmalli Dokumenttina käytännössä samanlainen kuin patentti Vaatimukset: Uutuus Keksinnöllisyys (lievempi kuin patentilla) Teollinen käyttökelpoisuus Eroja: Mahdollinen rajoitetussa maajoukossa (mm. Suomi) Ei voi suojata menetelmiä Virasto ei tee hakemukselle tutkimusta Eli hakemus saa käytännössä aina rekisteröinnin Max. suoja-aika 10 vuotta (4v+4v+2v) Ylläpito halvempaa kuin patentilla Mahdollisuus mitätöidä milloin tahansa, jos ei täytä vaatimuksia

27 SOPIMATON MENETTELY ELINKEINOTOIMINNASSA

28 Mitä on sopimaton menettely? Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) Liiketapalautakunta antaa lausuntoja SopMenL:n soveltamisesta Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan

29 Vertaileva markkinointi SopMenL:n mukaan vertaileva markkinointi on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin; siinä verrataan puolueettomasti hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja; se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä tai muiden erottavien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken; siinä ei väheksytä eikä halvenneta kilpailijan tavaramerkkiä, toiminimeä tai muuta erottavaa tunnusta taikka hyödykettä, toimintaa tai oloja; siinä ei käytetä sopimattomasti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai muun erottavan tunnuksen mainetta taikka kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimitystä; siinä ei esitetä hyödykettä sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki

30 Liikesalaisuudet & SopMenL Kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista hankkimaansa tietoa Se, joka elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta, ei saa palvelusaikanaan oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista liikesalaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle etua tai toista vahingoittaakseen Se, joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista eikä se, joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista

31 SOPIMUKSET, SALASSAPITO & KNOW-HOW

32 Mistä voidaan sopia? Lähtökohtana sopimuksissa on ns. sopimusvapaus Lain pakottavia säännöksiä ei voida sopimuksilla kiertää tai välttää (l. ei voida sopia toisin) Sopimuksessa tulisi aina määritellä selkeästi ainakin sopimuksen Tarkoitus ja kohde (l. mistä sovitaan) Osapuolet Keskeinen terminologia Kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet sopimuksen perusteella Missä mahdolliset riidat ratkaistaan IPR: oikeuksien syntymisen, omistamisen ja siirtymisen periaatteet, vastuu loukkauksissa, korvausvastuu Erilaisia sopimuksia eri tarkoituksiin on paljon: Toimitus- ja suunnittelusopimukset Projektisopimukset Yhteistyösopimukset Lisenssisopimukset (patentit, tavaramerkit, know-how ) Tutkimus- ja kehityssopimukset, tilaustutkimussopimukset Salassapitosopimukset

33 IPR sopimuksissa IPR esiintyy tai ainakin sen tulisi esiintyä hyvin monenlaisissa sopimuksissa Työsopimukset, tutkimus- ja tuotekehityssopimukset, suunnittelu- ja projektisopimukset, erilaiset toimitus- ja valmistus sopimukset, lisenssisopimukset IPR:n osalta sopimuksissa tulisi huomioida esimerkiksi Oikeuksien syntyminen ja kenelle oikeudet kuuluvat Oikeuksien siirtämisestä sopiminen oikeuksien siirtäminen on tärkeää erityisesti työsuhteessa ja korkeakouluissa (myös yritysten välillä), sillä eteenpäin ei voi luovuttaa parempaa oikeutta kuin itsellä on Vastuu ja vastuunjako sekä toimintatavat loukkaustapauksissa Korvaukset, salassapito Erilaisia immateriaalioikeuksia voidaan lisensoida eli niitä voidaan hyödyntää kaupallisesti antamalla erilaajuisia käyttöoikeuksia Patentit, tavaramerkit, mallit Know-how Ohjelmistolisensointi & Open Source lisenssit

34 Salassapito & liikesalaisuus Liikesalaisuudelle ei ole yhtä yksikäsitteistä määritelmää Sillä voidaan tarkoittaa kaikenlaista taloudellisesti, liiketoiminnallisesti, tieteellisesti, kansantaloudellisesti tai teknisesti kriittistä informaatiota, joka voi olla periaatteessa tallennettuna ja saatavilla missä muodossa tahansa Jotta informaatio voidaan luokitella liikesalaisuudeksi, siihen kohdistuu kaksi keskeistä kriteeriä: informaation haltijan on riittävällä tavalla pyrittävä suojaamaan informaatiota, jotta se pysyisi salaisena informaation itsensä on oltava sellaista, että sillä on itsenäistä taloudellista arvoa (todellista tai potentiaalista) ja arvon osa muodostuu siitä, että kyseinen informaatio ei nimenomaisesti ole yleisessä tiedossa ja valmiiksi suuren yleisön saatavilla Liikesalaisuudeksi ja salassapidon alaiseksi katsotaan nimenomaisesti luottamuksellisina ilmaistut tiedot ja tiedot, jotka asiayhteyden (esim. työsuhde) perusteella tulee sellaisiksi käsittää

35 Salassapito & liikesalaisuus Salassapito työsopimuslain nojalla Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemiskielto koskee työsuhteen kestoaikaa Ilmaisemiskielto lakkaa työsuhteen päättyessä, ellei ole tehty työsuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa salassapitosopimusta Oikeudettomasti hankittujen tietojen ilmaisemis- ja käyttämiskielto jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeenkin Rikoslaki kriminalisoi tietyt liikesalaisuuksiin kohdistuvat väärinkäytökset Yritysvakoilu (RL 30:4), yrityssalaisuuden rikkominen (RL 30:5) ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö (RL 30:6) Sopimusperusteinen salassapito Salassapidosta voidaan sopia laajemmin erityisellä salassapitosopimuksella joka voi olla vain toista osapuolta velvoittava tai molempia osapuolia velvoittava tai Muuhun sopimukseen liitetyllä salassapitolausekkeella Voidaan määrätä salassapidon kestosta, sisällöstä jne. Salassapito SopMenL:n nojalla käsitelty edellä!

36 Know-how n suojaaminen Know-how, tietotaito, voi olla keskeinen yrityksen liikesalaisuus, mutta sitä voidaan myös hyödyntää lisensoimalla Know how -lisenssisopimuksessa Annetaan oikeuksia tietotaitoon eli sovitaan hyödyntämisoikeuksista sellaiseen tietoon, johon kohdistuvat oikeudet eivät (yksinomaan) perustu suoraan lakiin tai rekisteröintiin Tietotaidon hyödyntämisen käytännön toteuttamisessa olennaista on tiedon ja taidon siirto ja/tai saatavuus tapahtuu ennen muuta dokumentaation, koulutuksen ja tuen välityksellä näiden täsmällinen määritteleminen know how lisenssisopimuksessa tärkeää

37 Know-howlisenssisopimuksesta Luovutettavien oikeuksien laadun ja laajuuden (l. lisenssin laajuuden) mahdollisimman tarkka määritteleminen tärkeää Yksinoikeus vai jaettu oikeus hyödyntämiseen? Luovutettavien oikeuksien laajuuden ja oikeuksista maksettavan korvauksen määrän suhde Käyttöoikeus voi rajoittua valmistukseen, valmistuttamiseen, myyntiin Lisenssin maantieteellinen laajuus, ajallinen kesto ja mahdollinen yksinoikeus lisensioidun tietotaidon hyväksikäyttöön Huomioitava kilpailuoikeuden säännökset

38 Know-howlisenssisopimuksesta Käyttöoikeudesta maksettavasta korvauksesta sopiminen Kertakorvaus, toistuva korvaus, osuus lisenssinsaajan saamasta hyödystä eli rojalti vai näiden yhdistelmä? Rojalti perustuu usein lisenssinsaajan saaman tietotaidon perusteella tuottaman tavaran tai palvelun myyntiin Mahdollisesti lisenssinsaajaa koskeva tietotaidon hyödyntämisvelvollisuuden määrittely Voidaan määrätä, että lisenssinsaajan on määritellyn ajan kuluessa alettava hyödyntää lisenssiään kaupallisesti tai käyttöoikeus lakkaa tai rajoittuu sovitulla tavalla Käyttöoikeuden jatkuminen voi olla sidottua myös tietyn myynti- tai tuotantomäärän saavuttamiseen Lisenssinantajalle voidaan asettaa vastuu lisensoidun tietotaidon soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta Usein lisenssinsaaja kantaa riskin näistä

39 Know-howlisenssisopimuksesta Lisenssinsaajalle voidaan asettaa oikeus/velvollisuus merkitä lisensoituun tietotaitoon perustuvat tuotteet sovitulla tavalla Voidaan esim. vaatia lisenssinantajan tavaramerkin käyttämistä Lisenssin antaja voi näin valvoa esim. tuotteiden laatua Voidaan asettaa myös tuotteille laatuvaatimuksia Lisenssin antaja voi kehittää ja parantaa tietotaitoa edelleen Lisenssisopimuksessa voidaan antaa lisenssinsaajalle optio myös uusien parannusten hyödyntämiseen Salassapidosta sopiminen Tietotaito ei saa suojaa suoraan lain tai viranomaisrekisteröinnin perusteella ennen tietojen antamista lisenssineuvotteluissa tai muutoin tulisi solmia lisensoitavaa tietoa koskeva salassapitosopimus Lisenssisopimuksessa salassapitolauseke erityisen tärkeä Aina sisällytettävä tavanomaiset sovellettavaa lakia, riitojen ratkaisua ja oikeuspaikkaa koskevat määräykset

40

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Käytännön asioita. management consulting. management consulting. jan.ekstrom@aidertech.com. jan.ekstrom@aidertech.com

Käytännön asioita. management consulting. management consulting. jan.ekstrom@aidertech.com. jan.ekstrom@aidertech.com Immateriaalioikeudet ja IPR strategia Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com www.aidertech.com Heikki.Vaananen@tkk.fi jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5 Asia Hakija Oikeus tilikarttaan / luettelosuoja A Oy Annettu 19.3.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A Oy (jäljempänä hakija) on 20.10.2000 päivätyllä kirjeellään

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot