Tavaramerkki & mallisuoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaramerkki & mallisuoja"

Transkriptio

1 Tavaramerkki & mallisuoja

2 hiukan historiaa 5000 ekr Luolamaalauksissa & ruukuissa identifioivia merkintöjä 3500 ekr Mesopotaniassa pyöret sylinterimäiset sinetit käyttöön 3000 ekr Egyptissä merkitään mm. tiilet, saviesineet ym. 500 ekr- 500 jkr Roomassa käytetään dokumentoidusti tavaramerkkiejä

3 Hiukan historiaa II 1100 Kiltamerkit käyttöön 1200 Vesileimat kehitetään Italiassa 1266 Ensimmäinen tavaramerkkilaki (Bakers Marking Law) 1452 Ensimmäinen tavaramerkkioikeudenkäynti

4 Tavaramerkit ja Suomi 1200-luvulla rautatuotteisiin merkit laadun takeeksi 1400-luvulla osaksi kiltajärjestelmää 1800-luvulla industrialismi korosti merkitystä 1889 asetus tavaraleimain suojelemista kopio 1874 Saksan tavaramerkkilaista

5

6

7 Tavaramerkkien sääntely Tavaramerkkilaki ja -asetus EY:n tavaramerkkiasetus ja -direktiivi Madridin sopimus ja Madridin protokolla Pariisin yleissopimus

8 Mikä voi olla tavaramerkki?

9 Lain mukaan.. 1 Rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista. (56/00) Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto.

10 Ei vain muoto Väri Oy Karl Fazer Ab: Pantone 280 C Ääni Nokia: 3D: Nokia: Hologrammi, jopa tuoksu

11 Tavaramerkkioikeuden synty rekisteröimällä Rekisteröinti PRH:ssa. Yhteisön tavaramerkki - OHIM Madridin protokollaan perustuva kansainvälinen rekisteröinti.

12 rekisteröintihakemuksen tekeminen Lomake PRH:n sivuilta (ei pakollinen) Tiedot hakijasta, eli hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite. Sanamerkki kirjoitetaan hakemuksen kohtaan tavaramerkki. Kuvio- ja yhdistelmämerkin rekisteröintiä haettaessa merkin kuva kiinnitetään hakemuksen kohtaan tavaramerkki ja hakemukseen liitetään 10 kpl merkin arkistointikelpoisia kuvia. Mitä varten haetaan (tuotteet/palvelut) ts. luokat Todistus maksusta

13 Myös käytön kautta Vakiintuminen Suomessa yleisesti tunnettu elinkeinoharjottajien tai kuluttujien piirissä haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä Normaalisti vuosissa - markkinoinnilla nopeammin?

14 Voimassaolo Alkaa hakemuksen vireilletulopäivästä. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivän jälkeen, ja se voidaan uudistaa aina 10 vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. uudistaminen voidaan tehdä yksinkertaisesti maksamalla uudistusmaksu

15 Rekisteröinnin edellytykset Merkin on oltava erottamiskykyinen Tavaramerkin avulla on voitava erottaa tavarat muiden samanlaatuisista tavaroista. Yleisesti elinkeinoelämässä käytössä olevat sanat yleensä erottamiskyvyttömiä (esim. systems, company, restaurant jne.) Tavaraa kuvailevat sanat erottamiskyvyttömiä (vrt. Baby Dry) Mielikuvana: Adjektiivi, ei substantiivi

16 Rekisteröinnin edellytykset Merkit voidaan jakaa heikkoihin ja vahvoihin Mielikuvitukselliset parhaita (ADIDAS) Suggestiiviset rekisteröitävissä Erottamislausuma mahdollinen Erottamiskyky voidaan saavuttaa käytön kautta Vakiintumiskynnyksen ei ole tarvinnut ylittyä Suojaa ei myönnetä merkin osaan, joka tarkoittaa käyttökelpoisuuden lisäämistä tai tehtävään, joka ei ole ominaista tunnusmerkille

17 Rekisteröinnin edellytykset Rekisteröinti ei saa loukata aikaisempia oikeuksia (relatiiviset esteet) Oikeudenhaltija voi antaa suostumuksensa Tavaramerkin on täytettävä muut lain vaatimukset Luonnollisesti..

18 Rekisteröinnin absoluuttiset esteet (14 ) Merkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen Merkki, joka on lain nojalla määrätty jonkin asian tunnusmerkiksi (olympia ym.) Järjen käyttö sallittu Merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan Antaa väärän kuvan tuotteen ominaisuuksista tai alkuperästä Luomu-sanan käyttö geenimanipuloidussa ruuassa Kasvilajikkeiden nimet ja alkuperämerkinnät

19 Rekisteröinnin relatiiviset esteet mom. Sallittua suostumuksella Suostumukset hakemuksen liitteeksi Merkki muodostuu jostakin, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kyse on toisen suojatusta toiminimestä, aputoiminimestä, toissijaisesta tunnuksesta, toisen nimestä tai muotokuvasta

20 Rekisteröinnin relatiiviset esteet Merkki loukkaa toisen tekijänoikeutta, oikeutta valokuvaan, suojattuun malliin tai toisen tekijänoikeudella suojatun teoksen nimeä Merkki on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, toiminimeen, aputoiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin. PRH näkee vain tietokannassa olevat merkit ts. vakiintumista ei huomioida

21 Rekisteröinnin relatiiviset esteet Merkki on sekoitettavissa muun hakemushetkellä käyttämään tavaran tunnusmerkkiin ja hakija tiesi ao. hetkellä käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ensimmäisenä Voi myös estää ulkomailla käytössä olevien merkkien hamstraamisen Aikaisemman tavaramerkin tai toiminimen tulee koskea samankaltaisia tavaroita Sama merkki voi olla rekisteröitynä usealle haltijalle

22 Merkin haltijan oikeudet Kukaan muu kuin merkin haltija ei elinkeinotoiminnassa saa tavaroittensa tunnuksena käyttää tavaramerkkiä, joka on sekoitettavissa oikeudenhaltijan merkkiin (TMerkkiL 4.1 ) Yksinoikeus estää toista käyttämästä merkkiä paitsi tavarassa, myös sen päällyksessä, mainonnassa, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla hyödyntämästä merkkiä Varaosavalmistajia koskeva erityissäännös (TMerkkiL 4.2 )

23 Tavaramerkkioikeuden rajat Tavaramerkkioikeus on alueellisesti rajoitettu Yksinoikeus koskee myytäväksi tarjottavia tai muuten elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavia tavaroita (tai palveluita) Harmaatuonnin kielto ETA-alueen ulkopuolelta Myös ETA-alueen sisällä jos: Tavaroita on muutettu tai niihin on tehty huononnuksia liikkeelle laskemisen jälkeen

24 Tavaramerkin loukkaus TMerkkiL:n mukaiset oikeusturvakeinot: Teollisoikeusrikos (max. 2 vuotta vankeutta) Tavaramerkkirikkomus (sakkorangaistus) Vahvistustuomio (loukkaus tapahtunut) Kieltotuomio (kielto jatkaa / toistaa tekoa) Vahingonkorvaus / voitto luovutettavaksi (max. 3 v) Takavarikko kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Merkin poistaminen, muuttaminen tai omaisuuden hävittäminen.

25 Tavaramerkin käyttösääntöjä Tavaramerkkin merkitseminen (R)-merkki = tavaramerkki on rekisteröity TM-merkki = rekisteröimätön, mutta tavaramerkkinä pidetty merkki. Symboleita ei saa käyttää toiminimen yhteydessä Tavaramerkkiä ei saa taivuttaa tai käyttää monikossa taikka verbinä Kuviomerkkiä tulee käyttää suojatussa muodossa

26 Tavaramerkin käyttö ja valvonta Merkin käytön tulisi olla johdonmukaista Tavaramerkin omistaja on aiheellista merkitä Käytön yhteydessä on syytä mainita käytetäänkö merkkiä omistajana vai lisenssinsaajana Jos useat käyttävät merkkiä ilmoittamatta käyttöperustettaan, yksinoikes hämärtyy Oikealla käytöllä vältetään degeneroitumista Tavaramerkkioikeutta on myös valvottava Esimerkki: Sanakirjoihin tieto merkin omistajasta

27 Tavaramerkin luovutus Sekä rekisteröity että vakiinnutettu merkki voidaan luovuttaa Luovutus voi koskea joko kaikkia tavaroita (kokonaisluovutus) tai vain osaa niistä (osittaisluovutus) Luovutuksensaajan tulee kirjata omistusoikeutensa Osittaisluovutuksessa rekisteröinti voidaan jakaa, jolloin kirjaus tehdään uudelle rekisteröinnille, joka koskee erotettua osaa

28 Tavaramerkin luovuttaminen Sopimukseen mukaan: Kaupan kohde ja osapuolet erimielisyyksien ratkaiseminen sovellettava laki myyjän vakuutukset tiedot kaupan kohteesta ja siihen kohdistuvista muista oikeuksista omistusoikeuden kirjaaminen lisenssisopimukset omistusoikeuden siirtyminen kauppahinta ja sen maksaminen

29 Tavaramerkin lisensiointi Lisenssi voidaan antaa koko maan kattavana tai vain tiettyä aluetta koskevana Lisenssi voi koskea vain osaa tavaroista Lisenssi voidaan myöntää eksklusiivisena (yksi lisenssinsaaja) tai rinnakkaisena (useita lisenssinsaajia); siirto-oikeudesta nimenomainen maininta

30 Mallioikeus

31 Mallioikeus - perusteita Idea: Suojataan uutta muotoilua mm. jäljittelyä vastaan Kohteena on tuotteen tai sen osan ulkomuoto Suojan kohteen tulee kuitenkin aina olla konkreettinen tavara, joten suojaa ei voida myöntää esimerkiksi nestemäisille aineille, erilaisille suunnitelmille tai ideoille. Myönnetään kuitenkin myös käyttöliittymille ja ikoneille!

32 Mallioikeus - perusteita 2 Edellytykset: malli on uusi ja yksilöllinen ts. jos samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää Poikkeus: armonaika, joka tarkoittaa sitä, että mallia on mahdollista käyttää vuoden ajan ennen sen rekisteröintiä ilman, että uutuus menetetään. yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että haettavan mallin kokonaisvaikutelma eroaa riittävästi jo julkiseksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta

33 Mallioikeus - perusteita 3 Mallisuoja haettavissa joko PRH:sta tai OHIM:ista Rekisteröinti voimassa 5 vuotta hakemuspäivästä lukien ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan.

34 Yksinoikeudet Mallin hyväksikäyttämen ts. mm. mallin mukaisen tai sen sisältämän tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saattaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti tai varastoiminen em. tarkoituksiin. Poikkeukset mallin yksityistä käyttöä, jos ko. käytöllä ei ole kaupallista tarkoitusta; mallin käyttöä kokeellisiin tarkoituksiin lainaukset / opetuskäyttö

35 Esimerkkejä 1

36 Esimerkkejä 2

37 Esimerkkejä 3

38 Messengerin alareuna

39 ..ja vielä

40 ..ja viekäkin

41 ..eikö..

42 ..nämä..

43 ..huoh...koskaan...

44 ..lopu!

45

46 Tulossa myös PRH:lle? Malliluokka Käyttöliittymät ja ikonit.

47 That s all, folks kysymykset/ kommentit:

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

TEM raportteja 3/2011

TEM raportteja 3/2011 TEM raportteja 3/2011 Toiminimilain kehityssuuntia Tuija Metsävainio Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Sisäinen selvitysraportti 10.9.2010 Sisällys Toiminimilain kehityssuuntia...1 Sisällys...2

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus Riidat ja riskit internetissä Käytännöllinen katsaus Verkkotunnus? www.nestespoil.com.com pääte WIPO:n UDRP riidanratkaisumenettely: the UDRP Administrative Procedure is only available for disputes concerning

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Sanna Aspola, Berggren Oy Ab, 26.3.2013 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mainonnassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digitaalisen

Lisätiedot

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä:

Lisätiedot

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus, Vaasan yliopisto Luentokalvot, kl. 2003 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet yritysbrändäyksessä

Immateriaalioikeudet yritysbrändäyksessä 1 Pia Hurmelinna-Laukkanen, Saila Saraniemi ja Mari Juntunen Tulossa kirjaan: Aineeton pääoma organisaation voimavarana. Toim. Puusa, A. & Reijonen, H. Oy Unipress Ab. Immateriaalioikeudet yritysbrändäyksessä

Lisätiedot

TEM raportteja 2/2011

TEM raportteja 2/2011 TEM raportteja 2/2011 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa - käytännöstä ja muutostarpeista Eliisa Reenpää Työelämä- ja markkinaosasto/mikko Huuskonen Kesä 2009 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus Professori Asko Lehtonen Luentokalvot, kl. 2005 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot