Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset"

Transkriptio

1 Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Sanna Aspola, Berggren Oy Ab,

2 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mainonnassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digitaalisen ympäristön erityiskysymykset

3 Immateriaalioikeudet mainonnassa OMAT OIKEUDET TOISTEN OIKEUDET

4 Tavaramerkki TML 4 : Elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. TML 4 : Luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

5 Toiminimi TNimiL 3 : Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut, käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.

6 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa SopMenL 1 : Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä SopMenL 2 : Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

7 Tekijänoikeus TekOikL 2 : Tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

8 Tekijänoikeuden tavoitteita lainsäädännössä: Edistää henkistä luomistyötä eri muodoissa Turvata tekijän taloudelliset oikeudet Kannustaa luovaan toimintaan Turvata tekijän taloudelliset oikeudet

9 Tekijänoikeus Antaa tekijälle oikeuden: Kappaleen valmistamiseen Koskee myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa eli tallentamista Yleisölle välittämiseen Koskee myös lähetyksiä radio-, TV- ja tietoverkoissa eli internetissä Esittämiseen Julkisesti läsnä olevalle yleisölle esittäminen (live tai tallenne) Teoskappaleiden levittämiseen Myynti, vuokraus, lainaus Näyttämiseen Julkisesti valokuvana, taideteoksena tai teknistä välinettä käyttäen

10 Tekijänoikeus Yksinoikeus teoksen ilmaisumuotoon ei ideaan, juoneen, ajatukseen tms. Kirjallinen tai taiteellinen teos, joka riittävän omaperäinen; itsenäinen; ja tekijän henkisen luomistyön tulos -> Tekijänoikeudellista suojaa nauttiva teos ylittää teoskynnyksen

11 Tekijänoikeus Oikeus päättää teoksen julkistamisesta Oikeus vaatia loukkaavaan käytön lopettamista Oikeus vaatia hyvitystä ja korvausta loukkauksen perusteella Syntyy teoksen tekijälle - yleensä luovan toiminnan yhteydessä Voidaan rekisteröidä esim. USA:ssa ja Kiinassa, Suomessa ei rekisteröintimahdollisuutta

12 Tekijänoikeus Tekijänoikeuden rajoitukset: Oma yksityinen käyttö sallittua Yrityksen liiketoiminnassa tapahtuva käyttö ei voi koskaan olla yksityistä käyttöä Oikeus ottaa hyvän tavan mukainen sitaatti - tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa teoksen luojan nimi mainiten Teoksen käyttö mainonnassa: Esim. musiikkikappale, valokuva tai ote kirjallisesta teoksesta Aina luvanvaraista Myös siteerausten käyttöön mainonnassa kannattaa aina pyytää lupa

13 Mainonta ja sopimukset Mainostoimiston ja/tai mainostajan kanssa aina kirjallinen sopimus Kampanjakohtainen tai laajempi yhteistyösopimus Sovitaan siitä, kuka omistaa oikeudet (Tekijä tai muu Oikeudenhaltija Mainostoimisto Mainostaja) ja missä laajuudessa Sovitaan oikeuksien siirrosta ja luovutuksesta Sovitaan ajallisesta ja maantieteellisestä kattavuudesta

14 Mainonta ja sopimukset Saako teosta muuttaa? Onko asiasta sovittu? Saako oikeuden haltija siirtää oikeutta edelleen? Onko asiasta sovittu? Kenen nimissä rekisteröidyt oikeudet ovat? Onko asiasta sovittu? Kenelle oikeudet kuuluvat ja kuka niistä vastaa? Onko asiasta sovittu?

15 Miten luvat hankitaan? Aina ennen käytön aloittamista mainonnassa Aina kaikilta oikeudenhaltijoilta, joiden omistamia oikeuksia mainonnassa käytetään, sivutaan, siteerataan, kopioidaan, muunnellaan jne. Oikeudenhaltijoita edustavilta järjestöiltä voi hankkia useita lupia samalla kertaa Teosto ry, Gramex ry, Sanasto ry, Kuvasto ry

16 Digitaalinen ympäristö PÄÄSÄÄNTÖ: SAMAT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PÄTEVÄT, KUIN MUUALLAKIN

17 Digitaalinen markkinointi Markkinoinnin oltava tunnistettavissa markkinoinniksi Kaupallinen tarkoitus on käytävä ilmi Samoin se, kenen lukuun markkinointia toteutetaan

18 Digitaalinen markkinointi Samat lait soveltuvat, kuin muussakin markkinoinnissa: Luvat IPR-oikeuksien käyttöön, jotta oikeuksien loukkauksia ei synny Luvat kaikenlaisen aineiston käyttöön, jos aineisto ei alun perin omaa Luvat henkilöiden kuvien ja nimien käyttöön Sopimaton ja hyvän tavan vastainen menettely kiellettyä Hinnat ja osoitelähteet ilmoitettava Alaikäiset erityisasemassa

19 Digitaalinen markkinointi Digitaalinen markkinointi usein ylikansallista ja maantieteelliset rajat ylittävää Internetin globaali toimivuus ja käytettävyys VS. Kansallinen lainsäädäntö eri maissa

20 Hakupalvelut markkinoinnissa Hakukoneoptimointi Mainostajan saavutettavissa omilla toimilla web-sivuston sisällön tai sen lähdekoodin muokkaamisella Parantaa sivuston löydettävyyttä ja näkyvyyttä Hyödyntää tietoa palvelun kohderyhmän käytöksestä Hyödyntää hakutermejä, joita palvelun kohderyhmään kuuluvat etsivät

21 Hakupalvelut markkinoinnissa Hakusanamainonta Hakukonepalveluntarjoajalta ostettu palvelu Parantaa sivuston löydettävyyttä ja näkyvyyttä Mainostaja maksaa hakukonepalvelun tarjoajalle hakusanamainonnasta ja websivustolleen päätyvistä kävijöistä Tulokset esitetään erillään muista hakutuloksista mainoksina Esim. Google AdWords

22 Hakusanamainonta Mainostaja ostaa mahdollisimman suosittuja hakusanoja, joilla se pyrkii maksimoimaan web-sivustonsa kävijämäärän Käyttäjän hakukoneeseen kirjoittama hakusana tuo hakutuloksena esiin linkin mainostajan web-sivuille Mitä käytetymmistä ja suositummista hakusanoista on kyse, sitä enemmän websivusto tavoittaa käyttäjiä

23 Google AdWords EY-tuomioistumen antama Google AdWords -päätös (C- 236/08 C-238/08) Tavaramerkkiloukkauksen edellytyksenä on, että toinen käyttää elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä Käyttö hakusanana on käyttöä elinkeinotoiminnassa ja siten tavaramerkkilainsäädännön piiriin kuuluvaa käyttöä Hakusanan käyttäjä on mainostaja, joka on ostanut Googlelta AdWords-mainoksen eli hakusanan Ei Google Google ei päätöksen mukaan loukkaa tavaramerkkioikeuksia myydessään hakusanoja, vaan vastuu mahdollisesta loukkauksesta on mainostajalla

24 Google AdWords Tavaramerkin haltija voi aina vaatia hakusanan käyttäjältä - eli mainostajalta - omaa oikeuttaan loukkaavan termin käytön lopettamista hakusanana Se, loukkaako mainostajan hakusanan käyttö tavaramerkkioikeutta, riippuu päätöksen mukaan siitä, millä tavoin hakusanan esiintuoma mainos on esitetty ELI: syntyykö mainoksen perusteella sekaannusvaara tuotteiden tai palveluiden alkuperästä; tai syntyykö mainoksen perusteella käsitys siitä, että mainostajan ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys.

25 Sosiaalinen media PÄÄSÄÄNTÖ: SAMAT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PÄTEVÄT, KUIN MUUALLAKIN

26 Sosiaalinen media ja markkinointi Markkinoinnin on oltava tunnistettavissa markkinoinniksi Kaupallinen tarkoitus ja mainostajan nimi käytävä ilmi myös sosiaalisessa mediassa

27 Sosiaalinen media digitaalisena ympäristönä Sosiaalisen median käyttö mainostamistarkoituksessa - Sallittua? Pääsääntöisesti kyllä, jos ei kieltoa tai rajoitusta Jos mainontaa, on kaupallisen tarkoituksen ja mainostajan nimi käytävä ilmi Käyttöehdoissa mahdollista kieltää tuotteiden ja palveluiden mainonta Käyttöehdoissa mahdollista rajoittaa käyttö yksityishenkilöiden käyttöön yritykset poissulkien Käytön valvonta Omat toimenpiteet ja käyttäjille annetut mahdollisuudet kertoa väärinkäytöksistä

28 Käyttöehdot Käyttöehdoissa ehto siitä, että sosiaalisen median käyttäjät eivät saa ilman asianmukaista lupaa laatia, välittää tai toimittaa sellaista aineistoa, joka loukkaa toisen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia Aineiston julkaisemisen yhteydessä ehto siitä, että käyttäjä antaa suostumuksensa aineiston julkaisemiseen julkaisun yhteydessä kerrottuun tarkoitukseen Julkaisuoikeus rajallinen tai rajaton (ajallisesti ja maantieteellisesti), mediakohtainen ja korvausta edellyttävä tai korvaukseton

29 Tietosuoja Henkilötietojen kerääminen tai hankkiminen on aina henkilötietojen käsittelyä -> Syntyy rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjä on henkilö, yhteisö, säätiö tai laitos, jonka käyttöä varten perustetaan henkilörekisteri. Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää henkilörekisterin käytöstä

30 Tietosuoja Henkilötietojen käsittelyperusteen selventäminen: asiakassuhde, suostumus? Rekisterinpitäjän velvollisuudet Suunnittelu Rekisteriseloste Rekisteröityjen informointi Tietojen käsittelyn asianmukaisuus

31 Mikä kannattaa? YRITYS - Ohjeista selkeästi ja yksiselitteisesti - Informoi omista ja toisten oikeuksista - Suhteuta ohjeistus oikein tavoiteltuun tulokseen ja intressiin - Pyydä käyttäjiltä luvat ja suostumukset - Kerro ohjeistuksen tarkoitus - Aseta selkeät sanktiot

32 Mikä kannattaa? KÄYTTÄJÄ - Tiedosta omat oikeutesi - Informoi oikeuksistasi - Älä lähetä /anna / lataa / levitä / julkaise sellaisia tietoja, jotka haluat pitää yksityisinä - Mieti, mihin annat suostumuksen ja mihin et - Noudata käyttöehtoja - Selvitä, mikä on sallittua ja mikä ei

33

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Markkinointi yrityksille ja kuluttajille

Markkinointi yrityksille ja kuluttajille Markkinointi yrityksille ja kuluttajille Tatu Kulmala asianajaja, varatuomari Esityksen sisältö markkinoinnin sääntely markkinointi kuluttajille B2B sähköinen markkinointi ja digiajan pelisäännöt markkinointirekisterit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011 Asianajaja Pia Ek Esityksen sisältö Pilvipalvelut Immateriaalioikeuksista lyhyesti Linkittäminen Sosiaalinen media Mitä pilvipalvelut

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus Riidat ja riskit internetissä Käytännöllinen katsaus Verkkotunnus? www.nestespoil.com.com pääte WIPO:n UDRP riidanratkaisumenettely: the UDRP Administrative Procedure is only available for disputes concerning

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot