VAMA TAKALANOJEN LISÄVARUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMA TAKALANOJEN LISÄVARUSTEET"

Transkriptio

1 VAMA TAKALANOJEN LISÄVARUSTEET Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTURVALLISUUSOHJEET Yleiset turvallisuusohjeet Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet Konekohtaiset turvallisuusohjeet Käytön aikana huomioitavat turvallisuusohjeet Erityisohjeet öljylle ja hydrauliikalle LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Tukipyörästön -ja lautasen toimenpiteet ennen käyttöönottoa Siipien ja taustalevyn toimenpiteet ennen käyttöönottoa Ylipaineventtiilin asennusohje Toimenpiteet lisävarusteita irrottaessa Lisävarustemallit asennettuna HUOLTO-OHJEITA Päivittäiset huoltotoimenpiteet Viikoittaiset huoltotoimenpiteet Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet Muut huolto ohjeet Lisävarusteiden säilytys Mekaanisten tukipyörien säätö Hydraulisten tukipyörien säätö TEKNISET TIEDOT Tukipyörästöt ja tukilautanen Taustalevy Sivusiivet VARAOSAKUVAT JA OSALUETTELOT Vama J tukipyörästö Vama K tukipyörästö Vama JH tukipyörästö Vama RH tukipyörästö Tukilautanen Taustalevy Hydraulisesti kääntyvä sivusiipi Hydraulisesti nouseva sivusiipi Pulttikiinnitteinen sivusiipi Heittävä sivusiipi KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN LIITTEET EU-Vaatimustenmukaisuustodistus, takuutodistus ja takuuehdot. Vama-Product Oy onnittelee sinua hyvän ja laadukkaan lisävarusteen hankinnan johdosta. Tämän käyttöohjekirjan ohjeita noudattamalla, takaamme lisävarusteen palvelevan sinua pitkään ja luotettavasti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme puh

3 1. TYÖTURVALLISUUSOHJEET Ennen lisävarusteiden käyttöönottoa on jokaisen laitteenkäyttäjän tai huoltoa suorittavan tutustuttava käyttö-, huolto- ja työturvallisuusohjeisiin. Huomioi ja noudata hyvää työturvallisuuskäytäntöä sekä tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Lue ohjeet ja laitteen varoitustarrat huolellisesti, sillä vastuu on aina laitteen käyttäjällä. Turvallisuus -tai käyttöohjeiden laiminlyömisen seuraukset voivat vakavimmillaan johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Käytä työlaitteita aina harkitusti ja vain kyseiselle laitteelle tarkoitettuun työhön Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen käyttäjällä, on ensisijainen vastuu laitteen turvallisesta käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta. Lisävarusteet on kytkettävä niille tarkoitettuun lanaan ohjeenmukaisesti, eikä niitä saa kytkeä muita laitteisiin. Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai muita esineitä jotka voivat tarttua koneeseen/laitteisiin kiinni. Laitetta ei saa käyttää henkilöiden kuljettamiseen. Laitteet on tarkoitettu vain lanan kanssa tiehuoltoon ja maan käsittelyyn. Käytä kuulosuojaimia. Voimakkaalle melulle altistuminen voi ajan myötä aiheuttaa kuulon heikentymistä tai jopa kuuroutumisen. Yleisillä teillä ajettaessa tulee noudattaa vallitsevia liikennesääntöjä, huomioi lisävarusteiden tuoma ylimääräinen leveys, paino ja muut seikat jotka vaikuttavat esim. ajettavuuteen. Huolehdi heijastimien, valojen, varoitustarrojen ja kilpien kunnosta, vaihda ne tarvittaessa. Älä milloinkaan käytä laitteita suljetussa tilassa, häkämyrkytysvaaran takia. Laitetta kytkettäessä koneeseen ja säädettäessä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta litistymis-, ja puristumisvaaran vuoksi. Sovita työskentelynopeus turvalliseksi, tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Kun pysäköit koneen pidemmäksi ajaksi, laske työkone alas ja kytke seisontajarru päälle. 2

4 1.2. Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet Käyttöturvallisuusohjeita on noudatettava myös laitetta huollettaessa. Lisäksi moottorin tulee olla sammutettuna, seisontajarrun kytkettynä ja lisävarusteilla varustettu lana alas laskettuna. Älä mene varmistamattoman koneen alle. Laitteen puhdistusta, säätöä tai tarkastusta ei saa aloittaa, ennen koneen pysähtymistä. Käytä vain alkuperäisvaraosia. Laitteen alkuperäisrakennetta ei saa muuttaa Konekohtaiset turvallisuusohjeet Koneen työskentelyalueella olevien ihmisten suhteen tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Varmista, että traktori ja lana on työn mukaisesti varustettu Älä käytä lanaa ja lisävarusteita esineiden liikutteluun ja nostamiseen. Lana varustettuna lisävarusteilla on pidettävä kuljetuksen aikana ylhäällä ja lisävarusteet heilumatta. Liikkuvan tai nousevan laitteen alla, lähellä edessä tai takana seisominen on kielletty. 3

5 1.4. Käytön aikana huomioitavat turvallisuusohjeet HUOM! Noudata turvallista ajotapaa. Kuljetuksen aikana tulee aina noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. Huomioi muu liikenne ja noudata erityistä varovaisuutta jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä kohdattaessa. Ajoalusta on usein epätasainen. Epätasapainossa oleva työkone voi heijata ja kaatua, josta voi seurata tapaturma. Sovita ajonopeutesi olosuhteiden mukaan. Varmista, että traktoria ja lanaa lisävarusteineen varten on riittävästi tilaa työskentelyä varten joka suunnassa. Älä nosta lanaa työkoneen edessä olevan henkilön yläpuolelle. Älä aja kohti kiinteän esineen edessä seisovaa henkilöä. MUISTA, että tienhoitotöiden ja kuljetuksen aikana on varoitusvilkun oltava aina käytössä. Lanojen ja lisävarusteiden päällä ei saa kuljettaa matkustajia. 4

6 1.5. Erityisohjeet öljylle ja hydrauliikalle VAARA! Älä avaa paineenalaisia hydrauliikkaliitoksia missään nimessä. Letkun paineenalaisuutta voi ilman painemittaria kokeilla vertaamalla traktorin ollessa sammutettuna laitteet lepoasennossa ja traktori päällä laitteen ollessa rasituksessa. Ole varovainen kun irrotat letkuja! MUISTA, että öljy on haitallista ihokosketuksella ja voi aiheuttaa ihon ärsyyntymistä. Laske lana ja lisävarusteet lepoasentoon tukevaa vastinetta vasten ennen kuin irrotat hydrauliikkaliitoksia puristus ja litistymisvaaran takia. Älä ylitä valmistajan suosittelemia käyttölämpötiloja, maksimi paineita tai minimi taivutussäteitä hydrauliikkaletkujen osalta Älä työskentele lähellä kipinöiviä tai tulisia paikkoja öljyn syttymisvaaran takia. Tulipalon sammuttamiseen tulee käyttää vaahto tai jauhesammutinta, älä käytä vettä Öljyjätteiden hävittämisessä ja säilömisessä tulee noudattaa jätelain ja viranomaisten määräyksiä. 5

7 2. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO Aina uutta konetta/laitetta käyttöönotettaessa on syytä toimia harkiten ja noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita. Väärä tai huolimaton asennus, käyttö ja laitteen säätö voivat aiheuttaa konevaurioita ja työseisokkeja. Tehdastakuu ei ole voimassa, jos tämän ohjekirjan ohjeita ei noudateta Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Tarkista lisävarusteiden kunto ja mahdolliset kuljetusvauriot. Varmista asennusten oikeellisuus. 2.2 Tukipyörästön -ja lautasen toimenpiteet ennen käyttöönottoa Paikoita traktori tasaiselle maalle käyttäen seisontajarru ja aseta lana tukevasti maahan tai tukevan korokkeen päälle asentoon jossa kykenet asentamaan tukipyörästöt tai tukilautaset. Irrota terälevyn 2 pulttia reunasta asentaessasi J, JH, ja RHmalleja sekä tukilautasta. Huom! tarvittaessa käytä pitempiä pultteja. Asenna aluksi kaikki pultit löysästi kunnes tukipyörästö on joka kohdasta kiinnitetty, jolloin kiristä pultit vähintään 100 nm asti. Ylhäältä tulee kiristää kiinnityskäpälä terälevyyn, mutta huomioi ettet kiristä vastinkumia luttuun. Hydraulisissa JH ja RH malleissa kiinnitä letkut oikeisiin tulo ja menolähtöihin. K-mallissa ei tarvitse irrottaa terälevyn pultteja, sillä se kiinnitetään runko-osastaan perälevyn ylälaippaa vasten ja kiristetään terälevyyn kiinnitystangoin vähintään 200 nm asti. Varmista, että tukipyörästön ja tukilautasten kaikki pultit ja mutterit ovat kiinni! Nosta lana lisävarusteineen irti maasta, varmista ettei koneen läheisyydessä ole ketään ja käytä nätisti tukipyöriä tai tukilautasia ääriasennoissaan muutaman kerran, kuitenkin niin ettei niiden ääriasennot aiheuta traktorin rikkoutumista. Varmista turvalliset liikeradat. 6

8 J, JH ja RH -mallit ja tukilautanen kiinnitetään samoin, asennus tapahtuu kuvan mukaisesti. Tuo kiinnitysosa perälevyä vasten, kiristä mutterit ja kiinnityskäpälä. K-mallissa erilainen kiinnitystapa, asennus tapahtuu kuvan mukaisesti. Tuo tukipyörästön runkopalkki tukilevyyn kiinni ja kiristä se kiristystangoin. 7

9 2.3 Siipien ja taustalevyn toimenpiteet ennen käyttöönottoa Paikoita traktori tasaiselle maalle käyttäen seisontajarru ja aseta lana tukevasti maahan tai tukevan korokkeen päälle asentoon jossa kykenet asentamaan sivusiivet. Asenna aluksi kaikki pultit löysästi kunnes valittu sivusiipi on joka kohdasta kiinnitetty, jolloin kiristä pultit vähintään 100 nm asti. Kaikkien sivusiipien jälkiasennuksessa joudut poraamaan reikiä pultteja varten terälevyyn paitsi hydraulisesti ylösnousevan sivusiiven asennuksessa. Useimmissa siiven osat toimivat sapluunana, jolloin voit porata siipien pultinreikien avulla perälevyyn reiät pulteille. Tämän jälkeen valittu siipi on asennusvalmis ilman muita toimenpiteitä. Huom! Tarvittaessa käytä pitempiä pultteja. -Pulttikiinnitteisessä 2 pulttia + 1 terälevyn pultti -Hydraulisesti kääntyvässä 4 pulttia + 2 terälevyn pulttia -Heittävässä 9 pulttia 300cm leveään lanaan sovitettuna. Hydraulisesti ylösnousevan sivusiiven voi asentaa vain taustalevyllä varustettuun lanaan, ja sen kiinnitysosa tulee taustalevyn kiinnikkeeseen. Tällöin alimman tapin joutuu korvaamaan pitemmällä johon sylinteri tulee alapäästä kiinni. Taustalevyä itse asentaessa joutuu hitsaamaan kiinnikkeet lanaan, jolloin taustalevyn voi kiinnittää tapein. Hydraulisissa ylösnousevassa ja kääntyvässä malleissa kiinnitä letkut oikeisiin tulo ja menolähtöihin. Varmista, että sivusiipien kaikki pultit ja mutterit ovat kiinni! Nosta lana lisävarusteineen irti maasta, varmista ettei koneen läheisyydessä ole ketään ja käytä nätisti hydraulisia sivusiipiä nätisti ääriasennoissaan muutaman kerran, kuitenkin niin ettei sivusiipien ääriasennot aiheuta traktorin rikkoutumista. Varmista turvalliset liikeradat. 8

10 Heittävän sivusiiven asennusvaihe 1. Asenna kaarilevy vasemmasta alanurkasta terälevyn nurkkaa vasten ja tee pultinreiät perälevyyn asennusohjeiden mukaan. Heittävän sivusiiven asennusvaihe 2. Kiinnitä heittosiiven yläosa kaarilevyyn reikiin pulteilla ja poraa kiinnitysreiät perälevyyn asennusohjeiden mukaan. 9

11 Hydraulisesti kääntyvän sivusiiven asennus. Irrota kaksi terälevyn pulttia reunasta ja asenna pulteilla sivusiipi kiinni terälevyyn, ja tee reiät perälevyyn asennusohjeiden mukaan. 10

12 Taustalevyn asennusvaihe 1. Kiinnike molemmin puolin suositellaan asennettavaksi hitsaamalla tälläisin mitoin. Taustalevyn asennus vaihe 2. Tuo taustalevy lanaan kiinni niin että kiinnikkeissä ja taustalevyssä reiät täsmää, jolloin asenna kiinnitystapit sekä tappien varmistussokat. 11

13 Hydraulisesti nousevan sivusiiven asennusvaihe 1. Hitsaa sivusiiven kiinnike taustalevyn kiinnikkeeseen suoraan ja asenna pitempi tappi alas sylinterin kiinnitystä varten. Hydraulisesti nousevan sivusiiven asennusvaihe 2. Laske liukukiskoilla varustettu sivusiipi kiinnikkeeseen. 12

14 Hydraulisesti nousevan sivusiiven asennusvaihe 3. Asenna sylinteri alatappiin ja sivusiivessä olevaan ylätappiin kiinni lukkorenkain. Pulttikiinnitteisen sivusiiven asennus. Irrota terälevyn reunimmainen pultti ja asenna sivusiipi kiinni, jolloin tee reiät perälevyyn asennusohjeiden mukaan. 13

15 2.4. Ylipaineventtiilin asennusohje Ylipaineventtiilissä on tankkiliitäntä, sekä kaksoispaineenrajoitus säädettävillä paineilla. Venttiili mahdollistaa työskentelyn tuntemattomassakin maastossa. Terän nurkan osuessa esim. kiveen, ohjaa venttiili ylipaineen tankkiliitäntään ja pehmentää iskun. Suojaa traktoria ja takalanaa. Ylipaineventtiili suositellaan asennettavaksi suoraan sylinterin hydrauliikkaliitokseen kiinni. Tarkista letkujen riittävä pituus, vältä liian pitkiä letkuja sillä ne voivat takertua ja aiheuttaa venttiilin ja liittimien rikkoontumisen. Käytä nestemäistä hydrauliikkaliitosten lukitetta kaikissa liitoksissa, esim. Loctitemerkkistä. Näin estät mahdolliset vuodot ja liitoksien löystymisen. Kaavio asennuksesta 14

16 Ylipaineventtiilit asennettuna kuva 1. Ylipaineventtiilit asennettuna kuva 2. 15

17 2.5. Toimenpiteet lisävarusteita irrottaessa Paikoita traktori tasaiselle maalle käyttäen seisontajarrua ja aseta lana tukevasti maahan tai tukevan korokkeen päälle asentoon jossa kykenet irrottamaan lisävarusteet. Hydraulisissa lisävarusteissa päästä paine pois letkuista ennen niiden letkujen irrottamista. Lue tarkemmin ohjeet ennen irroitusta öljyjen ja hydrauliikan erityisohjeet. Tukipyörästöissä laske pyörät maahan ennen kuin irrotat niitä. Tukilautanen myös tulee laskea maata vasten. 16

18 2.6. Lisävarustemallit asennettuna 250/J + Vama J 210/K + Vama K 17

19 250/J + Vama tukilautanen 250/J + Vama JH 18

20 R2 + Vama RH 250/J + Taustalevy 19

21 250/J + Hydr. Kääntyvä sivusiipi 250/J + Hydr. ylösnouseva sivusiipi 20

22 250/J + Pulttikiinnitteinen sivusiipi 300/J + Heittävä sivusiipi 21

23 3. HUOLTO-OHJEITA Ennen huoltoa, säätöä, puhdistusta, tai varusteiden kytkemistä, laske työkone maahan, kytke seisontajarru ja sammuta moottori. Ensimmäisten 40 käyttötunnin jälkeen tarkista pulttien ja muttereiden kireys että ne ovat vähintään 100 nm kireydellä Päivittäiset huoltotoimenpiteet Työkoneen yleiskunnon tarkastus maalipintoja myöten. Rikkoontunut maalipinta voi olla merkki siitä että kone voi olla vääntynyt, tai hitsaussauma revennyt. Sokkien ja kiinnitysten tarkastus. Sokkien tulee olla ehjiä ja perille asti asennettuja sekä pulttien ja muttereiden tiukalla, vähintään 100 nm asti kiristettynä 3.2. Viikoittaiset huoltotoimenpiteet Työkoneen yleiskunnon tarkastus samalla tavalla kuin päivittäisissä huoltotoimenpiteissä. Sokkien ja kiinnitysten tarkastus samalla tavalla kuin päivittäisissä huoltotoimenpiteissä. Kohteiden rasvaaminen joissa rasvanippa. Rasvaksi suositellaan painetta ja lämpöä kestävää rasvaa 3.3. Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet Pulttien ja muttereiden kireyden tarkastus samalla tavalla kuin päivittäisissä ja viikoittaisissa huoltotoimenpiteissä. Yleinen rakenteiden kunnon tarkastus, jossa huomiota tulee kiinnittää liikkuvien osien asianmukaiseen toimintaan. Varoitustarrojen, valojen ja heijastimien kunnon tarkastus sekä mahdollinen puhdistus joka pidentää laitteen elinikää. 22

24 3.4. Muut huolto ohjeet Käytössä koneen pinnoite kuluu, jolloin on suositeltavaa tarkastaa maalipinta päivittäisten ja viikoittaisten huolto-ohjeiden mukaan. Kuluneet kohdat voi puhdistaa ja paikkamaalata ne korroosion estämiseksi Lisävarusteiden säilytys Vuodenajasta riippumatta on suositeltavaa että lisävarusteita säilytetään suhteellisen kuivissa olotiloissa korroosion välttämiseksi. 23

25 4. LISÄVARUSTEIDEN SÄÄTÖOHJEITA Tukipyörät ja tukilautanen suositellaan säätää samaan linjaan lanan terän sekä traktorin pyörien kanssa parhaan tuloksen saamiseksi. Sivusiipien ainoat säädöt ovat hydraulisissa sivusiivissä joissa säätö tapahtuu hydraulisylinterillä tehtävään asennon säätöön Mekaanisten tukipyörien säätö J-mallin tukipyörästö ja tukilautasessa on korkeussäätö veivillä akseliputken päässä ja kallistussäätö etunivelen laipassa. K-mallin tukipyörästön ainoa säätö on korkeussäätö tapein haarukan kiinnityksessä runko-osaan Hydraulisten tukipyörien säätö JH ja RH -mallin tukipyörästössä on hydraulinen ajonaikana toimiva korkeussäätö sekä kallistussäätö etunivelen laipassa. 24

26 5. TEKNISET TIEDOT 5.1 Tukipyörästöt ja tukilautanen MALLI PAINO SÄÄTÖVARA Vama J 57 kg 150 mm Tukilautanen 45 kg 150 mm Vama K 110 kg 150 mm Vama JH 95 kg 930 mm Vama RH 110 kg 930mm 5.2. Taustalevy MALLI TERÄKORKEUS PAINO Taustalevy mm 200 kg Taustalevy mm 230 kg Taustalevy mm 300 kg 5.3. Sivusiivet MALLI PAINO KORKEUS LEVEYS Heittävä 40 kg 810 mm 1600 mm Jäykkä sivusiipi 45 kg 680 mm 750 mm Hydr. nouseva 130 kg 860 mm 1360 mm Hydr. kääntyvä 140 kg 710 mm 675 mm 25

27 6. VARAOSAKUVAT JA OSALUETTELOT 6.1. Vama J tukipyörästö Osaluettelo / J-tukipyörästö Osa Osanimitys Kpl 1 Kiinnitysosa lanaan 1 2 Nivelputki 1 3 Haarukka 1 4 Korkeudensäätötanko 1 5 Veivin holkki 1 6 Korkeudensäätöveivi 1 7 Kiinnityskäpälä 1 8 Kumivastin 1 9 Napa 1 10 Navan pusla 2 11 Navan rasvanippa 1 12 Navan akseli 1 13 Akselisokka 1 14 Ratas 1 15 Pyöränpultti 4 16 Pyöränpultin rikka 4 17 Nivelputken pultti M Iso rikka 3 19 Mutteri M Pieni rikka 3 21 Veivin lukitussokka 1 26

28 6.2. Vama K tukipyörästö Osaluettelo / K-tukipyörästö Osa Osanimitys Kpl 1 Runkopalkki 1 2 Haarukkanivel 2 3 Korkeudensäätötappi 2 4 Korkeudensäätötapin sokka 2 5 Navan akseli 2 6 Navan akselin sokka 4 7 Napa 2 8 Navan pusla 4 9 Rasvanippa 4 10 Ratas 2 11 Pyörän pultti 8 12 Pyörän pultin rikka 8 13 Kiristystanko 2 27

29 6.3. Vama JH tukipyörästö Osaluettelo / JH-tukipyörästö Osa Osanimitys Kpl 1 Kiinnitysosa lanaan 1 2 Pystynivelen laippa 1 3 Nivelholkisto 1 4 Pystynivelen akseli 1 5 Akselisokka 3 6 Haarukkanivelen akseli 1 7 Haarukka 1 8 Navan akseli 1 9 Ratas 1 10 Napa 1 11 Navan pusla 2 12 Ratas 1 13 Pyöränpultti M Pyöränpultin rikka 4 15 Pystynivelen laipan pultti M Iso rikka 3 17 Mutteri M Pieni rikka 3 19 Kiinnityskäpälä 1 20 Vastinkumi 1 21 Sylinterin tappi 1 22 Lukkorengas 2 23 Hydraulisylinteri 1 28

30 6.4. Vama RH tukipyörästö Osaluettelo / RH-tukipyörästö Osa Osanimitys Kpl 1 Kiinnitysosa lanaan 1 2 Pystynivelen laippa 1 3 Nivelholkisto 1 4 Pystynivelen akseli 1 5 Akselisokka 3 6 Haarukkanivelen akseli 1 7 Haarukka 1 8 Navan akseli 1 9 Ratas 1 10 Napa 1 11 Navan pusla 2 12 Ratas 1 13 Pyöränpultti M Pyöränpultin rikka 4 15 Pystynivelen laipan pultti M Iso rikka 3 17 Mutteri M Pieni rikka 3 19 Kiinnityskäpälä 1 20 Vastinkumi 1 21 Sylinterin tappi 1 22 Lukkorengas 2 23 Hydraulisylinteri 1 29

31 6.5. Tukilautanen Osaluettelo / Tukilautanen Osa Osanimitys Kpl 1 Kiinnitysosa lanaan 1 2 Nivelputki 1 3 Lautanen 1 4 Korkeudensäätötanko 1 5 Korkeudensäätöveivi 1 6 Veivin lukitussokka 1 7 Veivin holkki 1 8 Nivelputken pultti M Iso rikka 3 10 Kiinnityskäpälä 1 11 Mutteri M Pieni rikka 3 13 Kumivastin 1 30

32 6.6. Taustalevy Osaluettelo / Taustalevy Osa Osanimitys Kpl 1 Taustalevy 1 2 Taustalevyn kiinnike lanaan 2 3 Kiinnitystappi 3 4 Kiinnitystapin sokka 4 5 Terälevy 1 6 Terälevyn pultti 9 7 Terälevyn mutteri 9 31

33 6.7. Hydraulisesti kääntyvä sivusiipi Osaluettelo / Hydr. kääntyvä sivusiipi Osa Osanimitys Kpl 1 Kiinnitys 1 2 Siipiosa 1 3 Niveltappi 1 4 Ylemmät kiinnityspultit M Mutteri M Rikka 4 7 Lyhyt terälevy 1 8 Terälevyn pultti 4 9 Terälevyn mutteri 4 10 Rasvanippa 5 11 Sylinterin tapin lukkorengas 2 12 Hydraulisylinteri 1 32

34 6.8. Hydraulisesti nouseva sivusiipi Osaluettelo / Hydr. ylösnouseva sivusiipi Osa Osanimitys Kpl 1 Sivusiipi 1 2 Kiinnike 1 3 Taustalevyn kiinnike 1 4 Sylinterin tappi 1 5 Taustalevyn tappi 1 6 Rasvanippa 2 7 Sylinterin tapin lukkorengas 2 8 Hydraulisylinteri 1 33

35 6.9. Pulttikiinnitteinen sivusiipi Osaluettelo / Pulttikiinnitteinen sivusiipi Osa Osanimitys Kpl 1 Sivusiipi 1 2 Ylemmät kiinnityspultit M Rikka 2 4 Mutteri M Terälevyn pultti 1 6 Terälevyn mutteri 1 34

36 6.10. Heittävä sivusiipi Osaluettelo / Heittävä sivusiipi Osa Osanimitys Kpl 1 Kaarilevy 1 2 Heittosiiven yläosa 1 3 Kiinnityspultti M Kiinnitysmutteri 9 5 Kiinnityspultin rikka 9 35

37 7. KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN Laitteen eliniän päättymisen jälkeen tulisi kaikki metalliosat viedä romunkeräykseen ja renkaat rengaskierrätykseen sekä öljy öljynkeräykseen. 36

38

39 HUOM! Tämä sivu on palautettava täytettynä ja allekirjoitettuna laitteen valmistajalle EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU direktiivin 89/392 mukainen VAMA- Product Oy Ouluntie YLIVIESKA Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat takalanojen lisävarusteet: Vama J, Vama Tukilautanen, Vama K, Vama JH, VAMA RH, Taustalevy 250, Taustalevy 300, Taustalevy 380, Heittävä sivusiipi, Pulttikiinnitteinen sivusiipi, Hydr. nouseva sivusiipi ja Hydr. kääntyvä sivusiipi johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. Ylivieska Tuomo Pisilä TAKUUEHDOT Takuun voimassaolo Takuu korvaa Takuu ei korvaa VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet työkustannukset. Laitteen rahtikuluja. Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta johon on itse tehty muutoksia. Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei alkuperäisosien käyttämisestä johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan. Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. TAKUUTODISTUS Tuote tyyppi Myyjä Ostopäivä sarjanumero Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys LUOVUTUSTODISTUS Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. Aika ja paikka Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 2

40 OSTAJALLE EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU direktiivin 89/392 mukainen VAMA- Product Oy Ouluntie YLIVIESKA Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat takalanojen lisävarusteet: Vama J, Vama Tukilautanen, Vama K, Vama JH, VAMA RH, Taustalevy 250, Taustalevy 300, Taustalevy 380, Heittävä sivusiipi, Pulttikiinnitteinen sivusiipi, Hydr. nouseva sivusiipi ja Hydr. kääntyvä sivusiipi johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. Ylivieska Tuomo Pisilä TAKUUEHDOT Takuun voimassaolo Takuu korvaa Takuu ei korvaa VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet työkustannukset. Laitteen rahtikuluja. Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta johon on itse tehty muutoksia. Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei alkuperäisosien käyttämisestä johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan. Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. TAKUUTODISTUS Tuote tyyppi Myyjä Ostopäivä sarjanumero Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys LUOVUTUSTODISTUS Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. Aika ja paikka Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 3

41 MYYJÄLLE EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU direktiivin 89/392 mukainen VAMA- Product Oy Ouluntie YLIVIESKA Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat takalanojen lisävarusteet: Vama J, Vama Tukilautanen, Vama K, Vama JH, VAMA RH, Taustalevy 250, Taustalevy 300, Taustalevy 380, Heittävä sivusiipi, Pulttikiinnitteinen sivusiipi, Hydr. nouseva sivusiipi ja Hydr. kääntyvä sivusiipi johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. Ylivieska Tuomo Pisilä TAKUUEHDOT Takuun voimassaolo Takuu korvaa Takuu ei korvaa VAMA -takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet työkustannukset. Laitteen rahtikuluja. Mahdollisia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta johon on itse tehty muutoksia. Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnollisesta kulumisesta, vääristä huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei alkuperäisosien käyttämisestä johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen valmistajaan. Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen valmistajalle. TAKUUTODISTUS Tuote tyyppi Myyjä Ostopäivä sarjanumero Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys LUOVUTUSTODISTUS Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. Aika ja paikka Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys 4

42 5

43

44

VAMA-TRUKKIPIIKKI Käyttöohjekirja

VAMA-TRUKKIPIIKKI Käyttöohjekirja VAMA-TRUKKIPIIKKI Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa, tel +358 8 461 425 tel. +358 8 461 425 tel. +358 8 461 425 1 VAMA-TRUKKIPIIKKI tel. +358 8 461 425 2 VAMA-TRUKKIPIIKKI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAMA-SUURSÄKKINOSTIN Käyttöohjekirja

VAMA-SUURSÄKKINOSTIN Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa 1 SISÄLLYSLUETTELO JA ALKUSANAT 1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET...2 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet... 2 1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

VAMA-TAKALANAT VAMA-TAKALANAT

VAMA-TAKALANAT VAMA-TAKALANAT VAMA-TAKALANAT VAMA-TAKALANAT Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa Oy VAMA-Product, tel +358 8 461 425, tel +358 8 461

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

JYKEVÄ-TAKALANAT. Käyttöohje/Varaosaluettelo. Tutustuthan huolellisesti käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa

JYKEVÄ-TAKALANAT. Käyttöohje/Varaosaluettelo. Tutustuthan huolellisesti käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa JYKEVÄ-TAKALANAT Käyttöohje/Varaosaluettelo Tutustuthan huolellisesti käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa Metallipaja Heikki Alakortes Ky Pajatie 0, 64900 ISOJOKI 020 7299377 tai 0400-584688 janne.alakortes@rautakortes.fi

Lisätiedot

VAMA-kauhat www.vama-product.com VAMA-KAUHAT. Käyttöohjekirja. Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. VAMA-Product Oy

VAMA-kauhat www.vama-product.com VAMA-KAUHAT. Käyttöohjekirja. Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. VAMA-Product Oy VAMA-KAUHAT Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. 84100 YLIVIESKA KÄYTTÄJÄLLE Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Teille, uuden VAMA-etu-, taka- ja siipikauhan omistajalle.

Lisätiedot

VAMA- 930 VL VESAKKOLEIKKURI

VAMA- 930 VL VESAKKOLEIKKURI VAMA- 930 VL VESAKKOLEIKKURI Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa tel. +358 8 461 425 SISÄLLYSLUETTELO JA ALKUSANAT 1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET...1 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet...2 1.2 Huollon

Lisätiedot

VAMA-ALUEAURAT Käyttöohjekirja

VAMA-ALUEAURAT Käyttöohjekirja VAMA-ALUEAURAT Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa SISÄLLYSLUETTELO JA ALKUSANAT 1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET...1 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet... 1 1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Leppä-lumilinko www.vama-product.com LEPPÄ LUMILINGOT. Käyttöohjekirja. Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa.

Leppä-lumilinko www.vama-product.com LEPPÄ LUMILINGOT. Käyttöohjekirja. Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa. LEPPÄ LUMILINGOT Käyttöohjekirja Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa 8400 YLIVIESKA, KÄYTTÄJÄLLE haluaa onnitella sinua hyvän ja laadukkaan Leppä-lumilingon hankinnan johdosta. Tämä ohjekirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

VAMA-KELLUVATERÄINEN ALUEAURA Käyttöohjekirja

VAMA-KELLUVATERÄINEN ALUEAURA Käyttöohjekirja VAMA-KELLUVATERÄINEN ALUEAURA Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa SISÄLLYSLUETTELO JA ALKUSANAT 1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET...1 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet...1 1.2 Huollon aikana noudatettavat

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO 1 VM 350 MULTAUSAURA Sisältö Sivu 1. TEKNISET TIEDOT 2 2. TURVALLISUUSOHJEET 2 2.1 Yleisiä ohjeita 2 3. AURAN KÄYTTÖÖNOTTO 3 3.1 Auran kytkeminen traktoriin 3 3.2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi PM 10 PAALIVAUNU PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT... 1 2. TURVALLISUUSOHJEET... 2 3. TURVAMERKINNÄT-

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje Hydraulinen kantohara KHH Käyttöohje Ennen laitteen asennusta lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti! Valmistaja: Koneurakointi Timo Latvala Viinikantie 9 61720 KOSKUE Puh: 0500 269 944 SISÄLLYS

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Lue ensin koko ohje lävitse,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään

Lisätiedot

INNOVATOR JANKKURIN KÄYTTÖOHJE

INNOVATOR JANKKURIN KÄYTTÖOHJE INNOVATOR JANKKURIN KÄYTTÖOHJE ParKone Oy Kuokkakatu 3 85800 Haapajärvi Puhelin: 044 5906122 E-mail: info@parko.fi Internet: http://www.parko.fi/ VER 1.2. Parkone Oy LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Palax Lifter Hydraulinen puun nostin

Palax Lifter Hydraulinen puun nostin Ohje- ja varaosakirja Palax Lifter Hydraulinen puun nostin Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 15340 www.potila.fi 12/2010 POTILA CLASSIC ÄKEIDEN

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Audi A3 1,8 l T. moottorikoodi ARZ ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan vaihdon

Lisätiedot

Hapa TR-100 manual halkaisukoneen omistajan käsikirja

Hapa TR-100 manual halkaisukoneen omistajan käsikirja Hapa TR-100 manual halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään ja moitteettomasti

Lisätiedot

Puunhalkaisukone. A21117 Avant 200-sarjaan A2951 Avant 500- ja 600-sarjaan

Puunhalkaisukone. A21117 Avant 200-sarjaan A2951 Avant 500- ja 600-sarjaan Puunhalkaisukone A21117 Avant 200-sarjaan A2951 Avant 500- ja 600-sarjaan 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot