YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 198 Osa C... 227 Osa D... 248 Osa M... 253"

Transkriptio

1 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

2 OSA A A /7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea, 1, piso 14-E 33 Alicante ES EN ES 9 - Tietokoneohjelmistot, sellaiset tietokoneohjelmat ja tietokonesovellukset, joita käytetään kävijäseurannan alalla ja jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoimisen ja raportoinnin verkkosivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi, verkkosivustojen parantamiseksi, verkkosivuston käyttäjille kohdistettua markkinointia varten ja verkkosivustojen markkinointikampanjoiden käyttäjävasteen arviointia varten, verkkosivustojen käyttäjäsuhteiden hallintaan ja verkkosivustojen käyttäjien välistä vuorovaikutusta varten hallintatarkoituksessa ja asiakkaan verkko-sivuston suorituskyvyn mittaamiseksi kaupallisessa ympäristössä, kohdeyleisön määrittämiseen, viestintää koskevaan tiedotukseen, mukaan lukien ohjaaviin verkkosivustoihin ja viestinnän ohjautumistapaan liittyvään tiedotukseen sekä yleisön käyttäytymisen tutkimiseen;kävijäseurantaan liittyvät tietokonesovellukset ja pienoisohjelmat, jotka esitetään sellaisella kojetaululla, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkon käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan;tietokoneohjelmistot, joilla analysoidaan sitä, miten käyttäjät siirtyvät heidän avatessaan ja sulkiessaan verkkosivustoja, miten käyttäjät sitoutuvat verkkosivustoihin, miten liikenne ohjautuu ja mistä URLosoitteista;Tietokoneohjelmistot, joilla mitataan käyttäjien kiinnostusta sivuston tasojen, tuotteiden ja kategorioiden mukaan;ohjelmistomerkit, joiden avulla voidaan kerätä edistyneen kävijäseurannan avulla saatuja tietoja käyttäjistä ja optimoida online-muotoista markkinointiviestintää Ammattimaiset markkinointikonsultointi- ja yrityspalvelut sellaisten verkkoanalyysien alalla, jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin WWW-sivustojen käytön ymmärtämiseen ja optimointiin, WWW-sivustojen parantamiseen, markkinointiin WWW-sivustojen käyttäjille ja markkinointikampanjoiden kohdeyleisön reaktioiden arviointiin, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvien suhteiden hallintaan, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvän vuorovaikutuksen hallintaan ja asiakkaiden WWW-sivustojen kaupalliseen asiayhteyteen liittyvän suorituskyvyn mittaukseen, mukaan lukien paikan päällä tehtävien ja muualla tehtävien verkkoanalyysien alalla;tietojen kerääminen verkkosivustojen käyttäjistä ja niiden muuntaminen tiettyä verkkosivustoa koskevaksi dataksi, joka tarjotaan tietyille käyttäjille kävijäseurannan avulla;kävijäseurannan työkaluja käyttävien yrityspalveluiden tarjoaminen ja kävijäseurannan tietoja tarjoavien yritysraporttien laatiminen asiakkaille käyttämällä tekniikkaa, jolla kerätään dataa verkkosivustojen kävijäympäristöistä ja muunnetaan tämä data tiettyjä kävijöitä koskevia verkkosivustotietoja sisältäväksi dataksi;kävijäseurantatyökalujen tarjoaminen ja Yritysraportit;Kävijäseurannan tietojen tarjoaminen asiakkaille tosiaikaisten käyttäytymisprofiilien rakentamiseksi verkkosivustojen käyttäjistä heidän kulloisenkin sivustokäyntinsä sekä heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä sen ennustamiseksi, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä; Mainonta-, markkinointi-, myynninedistämispalvelut, markkinatutkimuspalvelut; Yritystietojen analysointipalvelut; Tietojenkäsittely, Kokoamiseen, Hakuun ja Tietojen keruu, Tilastoja koskeva tiedotus, Yritysmarkkinointi ja Yritysjohdon neuvonta, Markkinointijohtamiseen liittyvä neuvonta,markkinointija myynninedistämistapahtumien järjestäminen, Yritystutkimus, Yrityskonsultointipalvelut, Markkinointitutkimukset, Markkinointistrategioiden ja -periaatteiden kehittäminen, Mainosten jakelu,markkinointi- ja mainosmateriaalin levitys Internetissä; Markkinatutkimustietojen tulkitseminen, Markkinoiden analysointi- ja arviointipalvelut; Markkinatutkimusdatan ja -tilastojen analysointi, markkinatutkimukset, markkinaennusteet, markkinatiedotuspalvelut, markkinatutkimusdatan hakupalvelut, markkinointiselvitykset, markkinointisuunnitelmien laadinta; Mainosten tuotanto ja Markkinoinnin esittelymateriaalien tuotanto; Tietokoneistetut markkinatutkimuspalvelut ja Neuvonta, Hallinto, Kustannusanalyysipalvelut, Kaikkeen edellä mainittuun liittyvät konsultointi- ja tiedotuspalvelut Tietokonepalvelut, Nimittäin,Kävijäseurantaan liittyvien teknisten palvelujen tarjoaminen verkkosivustoviestintään liittyvien tietojen keruuta, Editointi,Järjestämistä muokkaa- 211/239 2

3 Osa A.1. CTM mista, Reportaasit,Tallennusta ja yhteiskäyttöä varten, Internetissä toteutettavat markkinointikampanjat; Sellaiset teknisten markkinointitietojen analyysipalvelut, jotka perustuvat Internet-markkinointidatan mittaamiseen, keräämiseen, analysointiin ja raportointiin WWW-sivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi;sovelluspalveluntarjoajana toimiminen kävijäseurannan alalla sellaisten sovellusten ylläpitämiseksi, joilla kerätään, hallitaan, integroidaan, analysoidaan, valvotaan ja seurataan verkon käyttäjien käyttäytymistä sekä kojetaulun tarjoaminen samaan tarkoitukseen;sellaisten sivujen merkintäpalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät sivua ja kävijää koskeviin tietoihin ja näiden tietojen käsittelyyn sekä niihin liittyvien tilastojen laatimiseen; Tietotekniikan konsultointipalvelut verkkoanalyysien ja online-markkinoinnin alalla;tietokonepalvelut, jotka rakentavat verkkosivustojen käyttäjistä tosiaikaisia profiileita heidän senhetkisten sivustokäyntiensä, heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä ennustavat, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä;sivujen merkintäpalvelut, jotka hyödyntävät teknologiaa, joilla kerätään verkkosivustojen käyttäjiä koskevia tietoja ja muunnetaan se dataksi, jota mainostajat voivat hyödyntää; Tietokonepalvelut asiakkaan WWW-sivuston mukauttamisen muodossa siten, että WWW-sivustolla voidaan tallentaa ja kerätä tietoja WWW-sivuston käyttäjän toimintahistoriasta kyseisellä WWW-sivustolla niin, että asiakkaan WWW-sivusto voi esittää kyseistä WWW-sivuston käyttäjää varten räätälöityjä tietoja silloin, kun kyseinen WWW-sivuston käyttäjä käy WWW-sivustolla uudelleen;sellaisen tietokoneen kojetaulun tarjoaminen, joka sisältää kävijäseurantaan liittyvää tietoa, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkkosivustojen käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan /8/21 3 US VENNER SHIPLEY LLP 2 Little Britain London EC1A 7DH GB EN FR 35 - Mainonta- ja myynninedistämispalvelut muille; Tuotteiden ja palveluiden mainostaminen Internetissä kolmannen osapuolen lukuun; Mainosten jakelu muiden puolesta Internetin kautta; Sellaisten WWW-sivustojen tarjoaminen, joilla mainostajat, markkinoijat ja sisällöntuottajat voivat tavoittaa online-käyttäjiä, saada heihin yhteyden sekä olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa myynninedistämis- tai mainostarkoituksessa; Painetun, radio-, televisio- ja onlinemainonnan kuluttajissa herättämää vastakaikua koskevan analyysin tarjoaminen; Markkinatutkimuspalvelut, nimittäin kuluttajien ostomieltymyksiä koskevien ja niihin liittyvien tietojen kerääminen ja markkina-analyysit Internetin digitaalisen sisällön ylläpito; WWW-sivujen ylläpito online-periaatteella muiden lukuun; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten vuorovaikutteisten WWW-sivustojen ylläpito, joiden avulla mainostajat voivat seurata, valvoa, hallita, kerätä, analysoida, optimoida ja tuottaa painetun, televisio-, radio- ja online-mainonnan ja WWW:n, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämään vastakaikuun, käyttäjien mieltymyksiin ja linkkeihin liittyviä raportteja; Tietokonepalvelut, nimittäin muiden tahojen painettujen, televisio-, radio- ja online-mainosten kuluttajissa herättämän vastakaiun seuranta, valvonta, hallinta, keräys, analysointi, optimointi ja raportointi; Tietokonepalvelut, nimittäin WWW-sivustojen ylläpito onlinemainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja tällaisen mainonnan ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten tilaustyönä tehtyjen WWW-sivujen tarjoaminen, jotka sisältävät käyttäjän määrittämiä tietoja ja henkilöprofiileja ja mieltymyksiä mainostajien tavaroita ja palveluja koskevan tiedon ja mainosten keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja linkkien tarjoamiseen muiden sosiaalisille verkostosivustoille tällaisen mainonnan levittämiseksi; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen mainos- ja myynninedistämiskampanjoiden seurantaan, hallintaan, optimointiin ja analysointiin ja niihin liittyvien sijoitustuottojen, kanta-asiakkuuden ja myynnin vaihtokurssien laskemiseeen; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen painettujen, televisio- ja radiomainosten ja online-mainosten ja verkon, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämän vastakaiun, käyttäjien mieltymysten ja linkkien hallintaan, keräykseen, valvontaan, analysointiin ja optimointiin; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen online-mainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräykseen, hallintaan, seurantaan, jäljittämiseen, näyttöön ja katseluun ja tällaisen tiedon ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen tilasto- ja muun tiedon näyttöön, animaatioon, tutkimukseen, analysointiin ja tulkintaan Online-muotoiset sosiaaliset verkotuspalvelut. US - 4/2/21-77/ US - 4/2/21-77/ Six Degrees Capital Corporation 2 First Avenue, Suite 234 Seattle, Washington /1/211 DUAL 1 Dual International Limited 14 Leadenhall Street 211/239 3

4 CTM Osa A.1. London EC3V 4QT GB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ GB EN FR 36 - Vakuutuspalvelut; Jälleenvakuutuspalvelut; Vakuutusmeklaripalvelut; Riskinhallintapalvelut; Merkintäpalvelut; Vakuutuspalvelut, jotka liittyvät ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksiin, johtaja- ja virkamiesvastuuseen, rikosvakuutukseen, verkkovastuuseen/vakuutuksiin, jotka tarjotaan elektronisten välineiden avulla, lääkärin taitovirhe- ja vahingonkorvausvastuuseen, työnantajan vastuuseen, työsuhdevastuuseen, petokseen ja tietokonerikoksiin, ammatilliseen vastuuseen, luottamusmiesvastuuseen, eläkesäätiön vastuuseen, siviilioikeudellisiin seuraamuksiin ja sääntelymenettelyjä koskevaan vastuuseen, moottoriajoneuvovakuutuksiin, henkivakuutuksiin, rakennus- ja irtaimistovakuutuksiin; Rahataloudelliset palvelut; Edellä mainittuun liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut /1/211 SPORTS UTILITY WEAR FAST RETAILING CO., LTD , Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi JP HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave Alicante ES EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Pelit ja leikkikalut; Joulukuusenkoristeet /3/211 INNVIERTE CENTRO PARA EL SARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Cid, Madrid ES García-Cabrerizo y del Santo, Pedro Maria Vitruvio, Madrid ES ES EN 35 - Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät Tietoliikenne, viestintäpalvelut maailmanlaajuisten tietoverkkojen avulla Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut;tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K), tekniikkaan liittyvät 3 yhteistyöpalvelut, Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämispalvelut. ES - 27/9/ /4/211 ADS ADS Holding LLC Irena Tower Corniche Road Abu Dhabi AE KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET GB EN IT 35 - Sijoitusten markkinointipalvelut; Talousennusteet ja talousanalyysit liiketoimintatarkoituksiin, yritys- ja kaupallinen tutkimus; Tietokantojen kokoaminen ja Hyödykkeisiin, arvopapereihin, osakkeisiin, futuureihin, obligaatioihin, velkakirjoihin, optioihin ja muihin johdannaisiin liittyvien tietokonetietueiden kokoaminen; Osuuksien, futuurien, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden, optioiden ja johdannaisten siirtoihin liittyvien tietueiden ja maksujen tallentaminen, rekisteröinti ja ylläpito; Yritystietopalvelut; Yritysten riskienhallintaan liittyvät neuvontapalvelut; Tilastolliset tiedot; Yritys- ja markkinatutkimuspalvelujen tarjoaminen yksityisille ja institutionaalisille rahoitussijoittajille ja rahoituksen ammattilaisille; Futuurien, energiafutuurien, osuuksien, optioiden, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden ja johdannaisten hintoihin liittyvien raporttien ja tilastotietojen laadinta ja kokoaminen; Automaattinen tietojenkäsittely, tietojen tallennus, haku ja varmentaminen; Edellä mainittuihin liittyvä tiedotus, konsultointi ja neuvonta Kaupankäyntiin liittyvä avustaminen, toiminnallinen tuki ja riskinhallintapalvelut tehokkaan valuuttaparien (valuutanvaihtotapahtumat), hyödykkeiden ja energiafutuureiden kaupan mahdollistamiseksi Tietokonepalvelut, jotka liittyvät raha-asioihin, sijoittamiseen, välitystoimintaan, arvopapereihin ja/tai riskienhallintaan; Online-periaatteella toimivien muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen muille käytettäväksi rahoitusvälineiden arvioinnissa, analysoinnissa ja riskinhallinnassa; Muiden kuin ladattavien online-ohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi rahataloudelisesa raportoinnissa, sijoitustenhallinnassa ja rahoituskaupassa; Ympäristöjen tarjoaminen rahoituspalvelujen tarjoajille, sijoitusneuvojille ja rahastojen välittäjille; Rahoituksen, sijoitusten ja maailmanlaajuisten osakkeiden yhteydessä käytettävien tietokoneohjelmien suunnittelu ja valmistelu; Kaikkeen edellä mainittuun liittyvä tiedotus, neuvonta ja konsultointi /5/211 GIRLCAKES YOUNG'S SEAFOOD LIMITED Ross House, Wickham Road Grimsby DN31 3SW GB URQUHART-DYKES & LORD LLP Tower North Central 4 211/239

5 Osa A.1. CTM Merrion Way Leeds LS2 8PA GB EN IT 29 - Liha, kala, siipikarja ja riista; Lihauutteet; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Hyytelöt, hillot; Munat, maito ja maitotuotteet; Ravintoöljyt ja -rasvat; Pakastetut elintarvikkeet; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Pakastetut vihannekset, peruna- ja hedelmätuotteet; Perunalastut; Ranskanperunat; Perunasta valmistetut välipalatuotteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kuivattua liha-, siipikarja- ja/tai vihannesvalmistetta; Pikaruoat; Valmisateriat; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Käsitellyt pähkinät, pähkinät sekä pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien sekoitukset; Liha, kala, merenelävät, siipikarja ja riista; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Lihauutteet; Lihatuotteet; Hedelmä- ja/tai vihannesuutteet; Hyytelöt, hillot, hedelmäsäilykkeet, vihannessäilykkeet; Munat; Maito; Meijerituotteet; Juusto; Levitejuustot; Juustodippikastikkeet; Jogurtti, Kasvisöljyt ja -rasvat; Pähkinät ja pähkinävoi; Pikkelssit; Levitteet; Keitot. 3 - Pakastetut ruuat; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Valmisateriat; Pika-ateriat; Välipalat; Jauhoista, viljoista ja/tai jauhomaisista aineista valmistetut välipalat; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, joiden päävalmistusaine on nuudelit, riisi, spagetti tai pasta; Chutneykastikkeet, kastikkeet ja ketsupit; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Popcorn; Kuorrutetut pähkinät; Kahvi, kahviesanssit ja kahviuutteet; Kahvin ja sikurin sekoitukset; Sikuri ja sikurisekoitukset, kaikki käytettäviksi kahvina; Tee; Kaakao; Pääasiassa kaakaosta koostuvat valmisteet; Suklaakonvehtilajitelmat; Suklaasta valmistetut tuotteet; Sokerileipomotuotteet; Sokerituotteet; Sokeri; Jauhot; Aamiaismurot; Pizzat; Pasta ja pastatuotteet; Leipä; Keksit; Leivonnaiset; Kakut; Leipomotuotteet; Jää, jäätelö, mehujäät, pakastetut jälkiruoat; Valmisteet jäätelön ja/tai mehujäätelön ja/tai pakastettujen jälkiruokien valmistamiseen; Hunaja; Kokonaan sokerista tai pääosin sokerista valmistetut valmisteet hunajan korvikkeiksi; Siirappi, melassit; Kastikkeet ja valmisteet kastikkeiden valmistukseen; Mausteet; Etikat; Vaniljakastikejauheet; Salaattikastikkeet; Vaahdot; Jälkiruoat; Vanukkaat; Hedelmäkastikkeet Pitopalvelut. le;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät, laboratoriolaitteet tavaroiden (erityisesti nesteiden) ja niiden osien ja tarvikkeiden käyttöön;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät ja antolaitteet metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön;annostelujärjestelmät ja antolaitteet muovista;pullot, rasiat, putkilot, astiat;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön. 1 - Injektio-, infuusio-, transfuusio- ja annostelujärjestelmät;lääketieteelliset järjestelmät, jotka koostuvat pääasiassa pulloista, tippapulloista, suihku- ja pumppupulloista sekä pumpuista, jotka on tarkoitettu diagnostisten ja farmaseuttisten aineiden infuusio-, transfuusio- ja annostelutarkoituksiin;ruiskut, nimittäin injektioruiskut, Injektioruiskut ja Injektioneulat, ruiskutarvikkeet; Pullot lääketieteelliseen käyttöön,erityisesti pullot suonensisäiseen käyttöön;tablettipullot, seerumipullot. 2 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät sekä annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) muovista;peltiastiat,putkilot;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;muoviset pullojen kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten Pullot, Taskumatit, Vadit;Muoviset astioiden kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten /5/211 LEGALCAREERS /5/211 MultiShell Gerresheimer Glas GmbH Benrather Str Düsseldorf KÖNIG SZYNKA TILMANN VON RENESSE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT Mönchenwerther Straße Düsseldorf EN 6 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten. 9 - Säilytysastiat,Pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät ja antolaitteet lasista;pullot, lasit, rasiat, putkilot, astiat, laboratoriolasi, kannet lasista edellä mainituille tavaroil- 571 BG - Надпис "LEGALCAREERS" в сив и син цвят със стилизирана стълба ES - Trazo "LEGALCAREERS" en color gris y azul con escaleras estilizadas CS - Nápis "LEGALCAREERS" v šedé a modré barvě se stylizovanými schody DA - Logo "LEGALCAREERS" i grå og blå farve med stiliseret trappe - Schriftzug "LEGALCAREERS" in Grau und Blau mit stilisierter Treppe ET - Tekst "LEGALCAREERS" halli ja sinisega ning stiliseeritud trepiga EL - Επιγραφή "LEGALCAREERS" σε γκρι και μπλε χρώμα με στυλιζαρισμένη σκάλα EN - Text "LEGALCAREERS" in grey and blue with stylised stairs FR - Mention "LEGALCAREERS" en gris et en bleu avec un escalier stylisé IT - Scritta "LEGALCAREERS" di colore grigio e blu con scala stilizzata LV - Uzraksts "LEGALCAREERS" pelēkā un zilā krāsā ar stilizētām kāpnēm LT - Pilkos ir mėlynos spalvos užrašas "LEGALCAREERS" su stilizuotais laiptais HU - "LEGALCAREERS" felirat szürke és kék színnel, stilizált lépcsővel 211/239 5

6 CTM Osa A.1. MT - Il-kitba "LEGALCAREERS" ta' kulur griż u blu b'taraġ stilizzat NL - Tekst "LEGALCAREERS" in grijs en blauw met een gestileerde trap PL - Szaroniebieski napis "LEGALCAREERS" ze stylizowanymi schodami PT - Inscrição "LEGALCAREERS" em cinzento e azul com uma escada estilizada RO - Text "LEGALCAREERS" scris cu gri şi albastru cu scară stilizată SK - Nápis "LEGALCAREERS" v sivej a modrej so štylizovaným schodiskom SL - Napis "LEGALCAREERS" v sivi in modri barvi s podobo stiliziranih stopnic FI - Teksti "LEGALCAREERS" harmaalla ja sinisellä sekä tyylitellyt portaat SV - Texten "LEGALCAREERS" i grått och blått, med stiliserad trappa BG - Сиво, синьо ES - Gris, azul CS - Šedá, modrá DA - Grå, blå - Grau, Blau ET - Hall, sinine EL - Γκρι, μπλε EN - Grey, blue FR - Gris, bleu IT - Grigio, blu LV - Pelēks, zils LT - Pilka, mėlyna HU - Szürke, kék MT - Griż, blu NL - Grijs, blauw PL - Szary, błękitny PT - Cinzento, azul RO - Gri, albastru SK - Modrá, sivá SL - Siva, modra FI - Harmaa, sininen SV - Grått, blått LegalCareers GmbH Graf-Adolf-Platz Düsseldorf EN 16 - Painotuotteet,Erityisesti painotuotteiden julkaisut, Erityisesti aikakauslehdet, Mainoslehtiset, Kirjat, Aikakauslehdet, Kausittaiset julkaisut, Tietosanakirjat, Hakuteokset ja Irtolehdet,Erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Keruu,Internet-sivustojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, Online-tietokantojen avulla ja Taloustieteeseen ja liiketalouteen, mukaan lukien tilintarkastukseen, liittyviä tietoja sisältävien online-muotoisten hakutietokantojen, Hallinnon hoitaminen ja Sihteeristöön; Keruu,Sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät mainontaa, yritysesittelyjä, Markkinointi, Markkinatutkimukset ja markkina-analyysit, Yrityskonsultointi,Työmarkkinoita, Työvoiman sijoittamispalvelut,tilaisuuksia ja tapaamisia, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Työnvälitys ja Työvoiman sijoittamispalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotar- kastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;mainonta, Markkinointi, Markkinatutkimus, Markkinatutkimus- ja yrityskonsultointipalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Elektronisten kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu onlineperiaatteella,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Koulutusta koskeva neuvonta ja Jatkokoulutus, Seminaarien järjestäminen, Työpajat ja Revisiot, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;kaikenlaisten tekstien kääntäminen, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan ja hallinnon alalla;sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-mutoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät tietoa tekstien kääntämiseksi juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön alalla Juridiseen alaan liittyviä tietoja sisältävien Internetsivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön /5/211 NUCLEOSOMICS Singapore Volition Pte. Limited 165 Gangsa Road, Unit Singapore SG BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT GB EN FR 1 - Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; Dignooseissa käytettävät kemikaalit ja muut tuotteet; Kemialliset reagenssit teolliseen ja tieteelliseen käyttöön; Kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet tieteellisiin, diagnostisiin tai tutkimustarkoituksiin; Kemialliset ja biologiset valmisteet ja reagenssit diagnostisiin ja analyyttisiin testeihin, mukaan lukien diagnostisiin in vitro -laboratoriotesteihin; In vitro -diagnostiikka, Diagnostiset reagenssit in vitro -laboratoriokäyttöön; Diagnostiset valmisteet kliiniseen tai lääketieteelliseen laboratoriokäyttöön; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 5 - Farmaseuttiset ja diagnostiset tuotteet ja valmisteet; Biotieteisiin liittyvät reagenssit; Diagnostiset testaustarvikkeet; Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut diagnostiset reagenssit; Diagnostiset reagenssit, mukaan lukien kliiniset diagnostiset reagenssit in vitro -käyttöön; Tuotteet ja valmisteet syövän toteamiseen ja diagnoosiin; Tuotteet ja valmisteet tulehdusten toteamiseen ja diagnoosiin; Kokeet kantasolujen erilaistumisasteen selvittämiseen;kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet lääkin /239

7 Osa A.1. CTM nällisiin tarkoituksiin; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 1 - Kirurgiset, lääketieteelliset ja diagnostiset laitteet ja välineet; Diagnostiset mittauslaitteet lääketieteelliseen käyttöön; Lääketieteelliset laitteet, välineet ja instrumentit käytettäväksi syövän diagnosoinnissa; Diagnostiset in vitro -laitteet lääketieteelliseen käyttöön; Diagnostiset in vitro - testauslaitteet, joissa on kemiallisia reagensseja (lääketieteelliseen käyttöön); Laitteet kokeiden suorittamiseen lääketieteellisiin tarkoituksiin; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Biotekniikkaan, lääketieteelliseen tekniikkaan, kokeisiin, lääketieteelliseen diagnostiikkaan, diagnostisiin reagensseihin, aineisiin, valmisteisiin ja materiaaleihin liittyvät tutkimusja kehittämis-, konsultointi- ja neuvontapalvelut;kaikki edellä mainitut verinäytteiden seulonnan ja erityisesti syövän ja tulehdusten havaitsemisen alalla; Analyyttiset testausja diagnoosipalvelut; Lääketieteellisten diagnostisten testauslaitteiden ja reagenssien suunnittelu ja kehittäminen; Verentestauspalvelut; Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut /5/211 BOSE Tridonic Jennersdorf GmbH Technologiepark Jennersdorf AT Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH Lange Sömme Breitungen TOYODA GOSEI Co., Ltd. 1 Haruhingahata, Aichi-Ken Kiyosu JP Roth, Gundula Dorfstrasse 13a Levenhagen Tews, Walter Fleischmannstrasse 1c Greifswald PATENTANWÄLTE HEFEL & HOFMANN Egelseestr. 65a 68 Feldkirch AT EN Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin,nimittäin kemikaalit valon tuotantoon, valkoisen valon tuotantoon sekä kapselointiin ja edellä mainittujen tuotteiden suoraan käyttöön valodiodeina;kemikaalit valonsäteiden tuottamiseen ja suuntaamiseen valodiodeina ja niiden rakenneyksiköinä; Fosfori,Valaistusaineet; Silikaatti;Valaistusaineet valon muuntamiseen. 9 - Valodiodit;Valaistusaine-muuntovalodiodit;Valodiodiketjut, valodiodiliuskat, Valodiodimoduulit;Valaistusgeneraattorit valodiodeja varten; Valaisevat ja mekaaniset opasteet;valodiodit näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa; Valodiodit valaisemiseen,esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, valaistukseen jäähdytyslaitteissa, -tiloissa, -kaapeissa ja/tai -vitriineissä, kylttien ja mainosten valaistukseen, tilojen, rakennusten, katujen valaistukseen Valaistuslaitteet;Ulko- ja sisävalaistus;julkisivuvalaistus;arkkitehtoninen valaistus;kirjainten valaistus; Esittelytelineiden valaistus;kasvihuoneiden valaistus;vedenalaiset valaisimet;maataloudellinen valaistus; Valot;Valodiodilamput valaistustarkoituksiin, esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, jäähdytyslaitteiden, -tilojen, -kaappien ja/tai -vitriinien valaistukseen, kylttien ja mainosten, tilojen, rakennusten ja katujen valaistukseen; Valaisinmoduulit ja valaisimet, joissa on valonlähteinä valodiodeja; Valodiodeja sisältävät valonlähteet (eivät sisälly muihin luokkin);hätävalot, nimittäin hätäuloskäyntien valaisimet, hätäuloskäyntien merkinnät, poistumisteiden valaisimet, suunnistusvalaisimet, rakennusten, tunnelien ja teiden valaistukseen;valodiodilamput, erityisesti hehkulamppujen korvaajina;valodiodihehkulamput;retrovalodiodihehkulamput ja -lamput;valodiodivalot;valodiodisäteilimet; Valaistuslaitteistot ja -laitteet; Laitteet valaistusnäyttöjä varten,valokirjaimet, valokirjoitukset, valodiodeja sisältävät projektorit;valodiodilamput näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa. AT - 25/11/21 - AM 649/ /5/211 GO Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magneettiset ja koneellisesti luettavat kortit, joihin on koodattu tietoja; Kortit, joilla voidaan tallentaa ja käsitellä tietoja (nk. älykortit); Laitteet korttien sisältämien koodattujen tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen;polttoaineen tankkauksen yhteydessä käytettävät koodatut kortit; Maksukortit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tallennetut tietokoneohjelmat;koodatut kortit, erityisesti tankkauskortit Myyntiin liittyvä liiketoiminnallinen välitys, paitsi ulkotoimintoihin, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä laitteita, varusteita ja vaatteita koskevien palvelujen alalla; Toimistotehtävät; Tiedonhallinta Rahataloudelliset palvelut;luotto- ja maksukorttien julkaisemiseen liittyvät palvelut /5/211 GO 211/239 7

8 CTM Osa A.1. rusteita ja vaatteita koskevien palvelujen alalla; Toimistotehtävät; Tiedonhallinta Rahataloudelliset palvelut;luotto- ja maksukorttien julkaisemiseen liittyvät palvelut /5/211 BG - Червен, бял, зелен. ES - Rojo, blanco, verde. CS - Červená, bílá, zelená. DA - Rød, hvid, grøn. - Rot, weiß, grün. ET - Punane, valge, roheline. EL - Κόκκινο, λευκό,πράσινο. EN - Red, white, green. FR - Rouge, blanc, vert. IT - Rosso, bianco, verde. LV - Sarkans, balts, zaļš. LT - Raudona, balta, žalia. HU - Piros, fehér, zöld. MT - Aħmar, abjad, aħdar. NL - Rood, wit, groen. PL - Czerwony, biały, zielony. PT - Vermelho, branco, verde. RO - Rosu, alb, verde. SK - Červená, biela, zelená farba. SL - Rdeča, bela, zelena. FI - Punainen, valkoinen, vihreä. SV - Rött, vitt, grönt Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magneettiset ja koneellisesti luettavat kortit, joihin on koodattu tietoja; Kortit, joilla voidaan tallentaa ja käsitellä tietoja (nk. älykortit); Laitteet korttien sisältämien koodattujen tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen;polttoaineen tankkauksen yhteydessä käytettävät koodatut kortit; Maksukortit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tallennetut tietokoneohjelmat;koodatut kortit, erityisesti tankkauskortit Myyntiin liittyvä liiketoiminnallinen välitys, paitsi ulkotoimintoihin, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä laitteita, va PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokan /239

9 Osa A.1. CTM toihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/211 kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/ PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmä- 211/239 9

10 CTM Osa A.1. neulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/211 neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/ PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyy /239

11 Osa A.1. CTM nyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /6/211 asonor PT - A marca consiste na palavra asonor, bem como numa lua no canto direito. RO - Marca este reprezentată de cuvântul asonor şi de o lună aflată în colţul din dreapta. SK - Ochranná známka obsahuje slovo asonor, ako aj vyobrazenie mesiaca v pravom rohu. SL - Logotip je sestavljen iz besede asonor ter slike lune v desnem kotu. FI - Merkissä on sana asonor sekä kuu oikeassa kulmassa. SV - Märket består av ordet asonor samt en måne i högra hörnet TannerMedico A/S Agern Alle Horsholm DK MAQS LAW FIRM ADVOKATAKTIESELSKAB Pilestræde 58 2 Copenhagen K DK DA EN 5 - Lääkevalmisteet, mukaan lukien kuorsausta estävät valmisteet ja nenätipat. 1 - Lääketieteelliset laitteet, välineet ja kojeet Erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen (paitsi niiden kuljetus) muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita, nimittäin lääkevalmisteiden, mukaan lukien kuorsausta estävien valmisteiden ja nenätippojen sekä lääketieteellisten laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden vähittäismyynti ja tukkumyynti;myynti maailmanlaajuisten verkkojen kautta, mukaan lukien lääkevalmisteiden, mukaan lukien kuorsausta estävien valmisteiden ja nenätippojen sekä lääketieteellisten laitteiden, instumenttien ja välineiden. 571 BG - Марката се състои от думата asonor както и луна от десния ъгъл. ES - La marca consiste en la palabra asonor, así como una luna en la esquina derecha. CS - Ochranná známka se skládá ze slova asonor a měsíce v pravém rohu. DA - Mærket består af ordet asonor samt en måne i højre hjørne. - Besteht aus dem Wort asonor sowie einem Mond in der rechten Ecke. ET - Märk koosneb sõnast asonor ning kuust paremas nurgas. EL - Το σήμα συνίσταται στη λέξη asonor καθώς και σε φεγγάρι στη δεξιά γωνία. EN - The mark consists of the word asonor as well as a moon in the right corner. FR - La marque se compose du mot asonor et d'une lune dans le coin droit. IT - Il marchio consiste nella parola asonor ed una luna nell'angolo destro. LV - Zīme sastāv no vārda asonor, kā arī mēness labajā stūrī. LT - Prekės ženklas sudarytas iš žodžio asonor ir mėnulio dešiniajame kampe. HU - A védjegy az asonor szóból áll, valamint egy holdból a jobb sarokban. MT - Il-marka tikkonsisti fil-kelma asonor u kif ukoll f'qamar li jinsab fil-kantuniera tal-lemin. NL - Het merk bestaat uit het woord asonor en een maan in de rechterhoek. PL - Znak towarowy składa się ze słowa asonor oraz księżyca w prawym rogu /6/211 BONA RECOAT SYSTEM Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen) /6/211 BONA EP CLEAN SYSTEM Bona Aktiebolag P.O. Box /239 11

12 CTM Osa A Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 7 - Koneet lattioiden pintakäsittelyyn, mukaan lukien puhdistukseen, hiontaan, liiman, öljyn, lakan, vernissan tai kiillotusaineen levitykseen sekä kiillotukseen; Edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet /6/211 BG - Златен и син ES - Dorado y azul CS - Zlatá a modrá DA - Guld og blå - Gold und blau ET - Kuldne ja sinine EL - Χρυσό και μπλε EN - Gold and blue FR - Or et bleu IT - Oro e blu LV - Zeltains un zils LT - Auksinė ir mėlyna HU - Arany és kék MT - Deheb u blu NL - Goud en blauw PL - Złoty i niebieski PT - Ouro e azul RO - Auriu şi albastru SK - Zlatá a modrá SL - Zlata in modra FI - Kulta ja sininen SV - Guldgult och blått BARON PHILIPPE ROTHSCHILD SA 1, Rue de Grassi 3325 Pauillac FR NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant Levallois Perret Cédex FR FR EN 33 - Viinit. 571 BG - Златиста корона, пресечена от 5 сини стрели ES - Corona dorada atravesada por 5 flechas azules CS - Zlatá koruna protnutá pěti modrými šípy DA - Guldfarvet krone gennemboret af fem blå pile - Goldene Krone, durch die 5 blaue Pfeile verlaufen ET - Kuldne kroon, mida läbib 5 sinist noolt EL - Ένα στέμμα χρυσαφί χρώματος που διαπερνάται από πέντε γαλάζια βέλη EN - Gold crown with five blue arrows crossing through it FR - Couronne dorée traversée de 5 flèches bleues IT - Corona dorata attraversata da 5 frecce blu LV - Attēlu veido piecu ziedu zīmējumi LT - Aukso spalvos karūna, kurią kerta 5 mėlynos strėlės HU - Aranysárga korona, melyet öt kék nyíl szel keresztül MT - Kuruna lewn id-deheb u għaddejjin minnha 5 vleġeġ blu NL - Gouden krans met vijf blauwe pijlen daardoorheen PL - Złota korona przebita pięcioma niebieskimi strzałami PT - A marca é constituída pela representação de uma coroa dourada atravessada por 5 setas azuis RO - Coroană aurie traversată de 5 săgeţi albastre SK - Zlatá koruna, cez ktorú prechádza 5 modrých šípov SL - Pozlačena krona, ki jo prečka 5 modrih puščic FI - Kullanvärinen kruunu, jonka poikki menee viisi sinistä nuolta SV - Förgylld krans som genomkorsas av 5 blåa pilar /6/211 Bona R3ecoat System Remove Rinse Refortify BG - Марката е в зелен и син ES - La marca se presenta en verde y azul CS - Ochranná známka je provedena v zelené a modré DA - Mærket er i grønt og blåt - Ausgeführt in Grün und Blau ET - Märgi värvused on roheline ja sinine EL - Το σήμα απεικονίζεται σε πράσινο και μπλε EN - The trademark is in green and blue FR - La marque est constituée de vert et de bleu IT - Il marchio è realizzato in verde e blu LV - Zīme ir zaļā un zilā krāsā LT - Ženklas yra žalios ir mėlynos spalvų HU - A logó zöld és kék MT - It-trejdmark hi bl-aħdar u l-blu NL - Merk uitgevoerd in groen en blauw PL - Znak jest w kolorze zielonym i niebieskim PT - A marca é verde e azul RO - Marca este reprezentată în verde şi albastru SK - Ochranná známka je v zelenej a modrej SL - Znak se izdela v zeleni in modri barvi /239

13 Osa A.1. CTM FI - Merkin värit ovat vihreä ja sininen SV - Märket utförs i grönt och blått Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 7 - Koneet lattioiden pintakäsittelyyn, mukaan lukien puhdistukseen, hiontaan, liiman, öljyn, lakan, vernissan tai kiillotusaineen levitykseen sekä kiillotukseen; Edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet /7/211 AIS ADVANCED INSTALLATION SOLUTIONS /6/211 Bona D3eep Clean System Simple Safe Smart BG - Син, оранжев. ES - Azul, naranja. CS - Modrá, oranžová. DA - Blå, orange. - Blau, orange. ET - Sinine, oranž. EL - Μπλε, πορτοκαλί. EN - Blue, orange. FR - Bleu, orange. IT - Blu, arancio. LV - Zils, oranžs. LT - Mėlyna, oranžinė. HU - Kék, narancs. MT - Blu, oranġjo. NL - Blauw, oranje. PL - Niebieski, pomarańczowy. PT - Azul, laranja. RO - Albastru, portocaliu. SK - Modrá, oranžová. SL - Modra, oranžna. FI - Sininen, oranssi. SV - Blå, orange Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. BG - Червен цвят (PANTONE 1797 C) И черен цвят ES - COLOR ROJO (PANTONE 1797 C) Y COLOR NE- GRO CS - Červená (Pantone 1797 C) a černá DA - Rød (Pantone 1797C) og sort - Rot (PANTONE 1797 C) und schwarz ET - Punane (PANTONE 1797 C) ja must EL - Κόκκινο (Pantone 1797 C) και μαύρο EN - Red (Pantone 1797 C) and black FR - Couleur rouge (PANTONE 1797 C) et couleur noire IT - Colore rosso (PANTONE 1797 C) e colore nero LV - Sarkans (PANTONE 1797 C) un melns LT - RAUDONA SPALVA (PANTONE 1797 C) IR JUODA SPALVA HU - VÖRÖS (PANTONE 1797 C) ÉS FEKETE MT - KULUR AĦMAR (PANTONE 1797 C) U KULUR ISWED NL - Rood (PANTONE 1797 C) en zwart PL - KOLOR CZERWONY (PANTONE 1797 C) I KOLOR CZARNY PT - Vermelho (PANTONE 1797 C) e preto RO - CULOARE ROŞIE (PANTONE 1797 C) ŞI CULOA- REA NEAGRĂ SK - Červená farba (PANTONE 1797 C) a čierna farba SL - RČA BARVA (PANTONE 1797 C) IN ČRNA BARVA FI - Punainen (Pantone 1797 C) ja musta SV - Rött (Pantone 1797 C) och svart MULTITUBO MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN S.L. P.I Monte Boyal travesía Del Encinar, Casarrubios Del Monte (Toledo) - España ES FUNDACION INSTITUTO PETROFISICO Diaz Martinez, Olga Maria Calle Alenza, Madrid ES ES EN 17 - Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; Tiivistysja eristysaineet; Taipuisat putket, ei-metalliset /239 13

14 CTM Osa A.1. 9/7/ Electric Zebra Limited Healthspan House The Grange GY1 2WU St Peter Port GG IP LAB 2nd Floor, St John's Street London EC1V 4PY GB EN FR 5 - Tupakka-aineita sisältämättömät savukkeet lääkintäkäyttöön;lääkintävalmisteet tupakoinnin lopettamisen avuksi;valmisteet tupakoinnin vähentämiseksi tai lopettamiseksi. 1 - Nikotiinia sisältävät hengityslaitteet Tupakointivälineet; Elektroniset savukkeet; Elektroniset savukkeet perinteisten savukkeiden korvikkeina; Sähköiset savukkeet; Paristokäyttöiset savukkeet; Tupakointia simuloivat laitteet, nimittäin elektroniset savukkeet, muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. online-suoramarkkinointipalvelut; Kustannusarviot; Osoitteiden välitys mainostarkoituksissa; Kauppa- ja liikesuhteiden välittäminen, myös Internetin kautta; Mainossopimusten välitys kolmansille osapuolille; Kauppojen välitys muille, myös sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; Tavaroiden hankintaan ja myyntiin liittyvien sopimusten välitys; Mielipidekyselyt; Mainoksiin liittyvä tutkimus; Mainosesitteiden julkaiseminen Omaisuudenhoito, erityisesti omistusosakkuuksien myöntäminen, pitäminen, hallinta ja myynti sekä yritysten perustaminen; Notariaattipalvelut; Rahoituspalvelut; Neuvonta raha-asioissa; Rahatalousasiat; Rahoitusanalyysit; Raha-asiat; Sijoituskauppojen välitys; Neuvonta rahaasioissa Kaukoviestintä; Tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietoverkkoon; Tietoliikenne Internetympäristöjen ja -portaalien avulla; Uutisten ja yleisten tietojen keräys ja toimitus; Tietojen käyttömahdollisuuden tarjoaminen Internetissä;Elokuva-, televisio-, radio-, teletieto-, videoteksti-, teletekstiohjelmien tai -lähetysten lähettäminen, erityisesti mainokset; Äänen, kuvien ja tiedon siirto kaapelien, satelliittien, tietokoneiden (tietokoneverkkojen), puhelinja ISDN-verkkojen sekä muiden samantapaisten välineiden avulla; Tietopankkien käyttömahdollisuuden tarjoavat palvelut,erityisesti myös vuorovaikutteisten (tietokone)järjestelmien avulla Radio- tai televisioviihde; Elokuva-, televisio-, radio-, teletieto-, videoteksti-, teletekstiohjelmien tai -lähetysten tuotanto Kotisivujen ja Internet-sivustojen luonnosteluun liittyvä neuvonta; Tietoliikennetekniikkaan liittyvä neuvonta; Tietokoneita koskeva neuvonta; Tekninen neuvonta; Kotisivujen ja Internet-sivustojen suunnittelu ja laatiminen; Elektronisten televisio-ohjelmaoppaiden kehittäminen; Tietokantojen suunnittelu ja muotoilu; Tietokoneohjelmointi /7/211 MediaGroupOne Media Group One GmbH Tassiloplatz 7 81 München MLT TARABOCHIA & LÜTCKE Bavariaring München EN 35 - Markkinointi; Markkinatutkimus; Markkina-analyysit; Yritys- ja organisaationeuvonta; Liikkeenjohto- ja organisaatiokonsultointipalvelut; Yritysasioita koskeva organisaationeuvonta; Yritystapahtumien organisatorinen suunnittelu ja valvonta;yrityshallinto, erityisesti omistus- ja yritysosakkuuksien myöntäminen, pitäminen, hallinta ja myynti sekä yritysten perustaminen; Yritysten esittely Internetissä ja muissa välineissä; Yrityshallinnon neuvonta- ja konsultointipalvelut; Yritysten johtamiseen liittyvät konsultointipalvelut; Liikkeenjohto; Liiketoimintaan liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Kauppa-asioihin liittyvien tietojen antaminen (tiedotus) ja neuvonta kuluttajille (kuluttajaneuvonta); Organisaatiota koskeva neuvonta; Sponsorointi mainonnan muodossa; Mainonta kolmansille osapuolille Internetissä; Mainonta, erityisesti radio-, televisio-, elokuva-, painotuote-, videoteksti-, teksti-tv- ja Internet-mainonta; Mainosmarkkinointi, erityisesti edellämainituissa viestimissä ja edellämainittujen viestimien avulla; Mainosten välitys;elektroniset online-tiedot liiketaloudellisella alalla;yritysten sähköiset /7/211 REPAIRSOMES ISDIN, S.A Calle Provençals, Barcelona ES CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES ES EN 1 - Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito ja metsätaloustarkoituksiin; Jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; Lannoitteet; Tulensammutusaineet; Karkaisu- ja juotosvalmisteet; Kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; Parkitusaineet; Liima-aineet teollisiin tarkoituksiin. 3 - Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; Saippuat; Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; Hampaidenpuhdistusaineet. 5 - Farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; Terveydenhoitotuotteet lääkinnälliseen käyttöön; Dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, vauvanruoat; Laastarit, sidontatarvikkeet; Hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; Desinfiointiaineet; Tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; Sienija rikkaruohomyrkyt /239

15 Osa A.1. CTM /7/211 THE GODFATHER PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 5555 Melrose Avenue Los Angeles, CA US R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H RJ GB EN IT 9 - Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; Äänen tai kuvien säilytys-, tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; Myyntiautomaatit kolikkokäyttöisiin laitteisiin; Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; Tulensammutuslaitteet; Laitteet äänen tai kuvien tallennukseen tai tarjoamiseen; Ääntä ja/tai kuvaa sisältävät elokuvafilmit ja videonauhat, videolevyt ja nauhoitetut magneettinauhat; Televisiovastaanottimen kanssa käytettäväksi sovelletut viihdelaitteet; Tietokoneet; Tietokoneohjelmat; Tietokoneohjelmistot; Vuorovaikutteiset tietokonejärjestelmät; Magneettiset ja kuituoptiset tietovälineet; Äänen, kuvan ja tietojen tallennusja toistolaitteet; Äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Televisioruudun tai videomonitorin avulla käytettävät ajanvietelaitteet; Televisioruudun tai videomonitorin avulla pelattavat pelit ja pelilaitteet; Tietokonepelit; Elektroniset pelit; Videopelit; CD-ROM-pelit, audiopelit; Pelikasetit elektronisten pelilaitteiden kanssa käytettäviksi; Ääni- ja videotallenteet; Aurinkolasit; Ohjaus- ja opetuslaitteet ja -välineet; Äänilevytallenteet; Äänitallenteita, videotallenteita, dataa, kuvia, pelejä, grafiikkaa, tekstiä, ohjelmia tai tietoja sisältävät tai niiden tallentamisessa käytettävät tallenteet, levyt, nauhat, kasetit, patruunat, kortit ja muut tietovälineet; Äänitallenteet ja -levyt; CD-levyt; Tietokonevideopelien ja videopelikoneiden pelikasetit, tietokonepelikasetit, tietokonepeliohjelmat; Tietokonepelinauhat; Muistivälineet, interaktiiviset CD- ja CD-ROM-levyt;Videonauhat, videolevyt, videokasetit, laserlevyt ja DVD-levyt, CD-ROMlevyt ja muunmuotoiset tietovälineet, jotka sisältävät pelejä, vuorovaikutteisia pelejä, elokuvafilmejä, urheilua ja televisiosarjoja, peliohjelmia, tosi-tv-ohjelmia, animaatioita ja muita esityksiä; Ääntä ja/tai kuvaa sisältävät nauhoitetut magneettinauhat; Langattomat matkapuhelinlaitteet ja -varusteet; Matkapuhelinten etulevyt; Soittoäänet; Soittoäänet, jotka ovat ladattavia soittoääniä, musiikki, MP3-tiedostot, grafiikka, pelit ja videokuvat langattomia matkapuhelinviestintälaitteita varten; Ladattavat ääni-, musiikki- ja videotallenteet, elektroniset pelit ja matkapuhelinten soittoäänet; Tietokoneissa tai matkapuhelimissa pelattavat vuorovaikutteiset pelit; Viihdejärjestelmät kotikäyttöön Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Painotuotteet; Valokuvat; Paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; Paperi- ja kotitalousliimat ja teipit; Taiteilijantarvikkeet; Siveltimet; Muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); Painokirjasimet; Painolaatat; Aikakauslehdet; Kausittaiset julkaisut; Kirjat ja lehdet; Kirjoitusvälineet, lyijykynät, kynät, muistilehtiöt, kirjoituspaperi, kirjoituslehtiöt, onnittelukortit, painokuvat (siirtokuvat); Paperimassasta valmistetut hahmot (pienoispatsaat); Neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); Painetut julkaisut; Esitteet, luettelot; Oppaat; Paperipussit; Pamfletit; Mainoslehtiset; Uutislehdet; Painetut ohjelmat; Väriliidut; Pyyhekumit; Viivoittimet; Kynänteroittimet, kynä- ja lyijykynälaatikot ja -kotelot; Julisteet; Valokuva-albumit; Kierrekansiot; Asiakirjakannet; Muistikirjat; Päiväkirjat; Kalenterit; Postikortit; Piirustukset (grafiikka); Tarrat; Mallineet, puskuritarrat, kirjoituspaperi, lahjakortit; Nimilaput, muistipaperi, paperiset pakkaustarvikkeet, paperipyyhkeet, painopaperi, liput, käärepaperi; Sarjakuvakirjat; Kirjansidonta-aineet; Albumit; Siirtokuvat; Kääre- ja pakkaustarvikkeet tässä luokassa; Kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); Lasten puuhakirjat, Päivyrit, Valokuvat, Kuvat,Kuvat, nimittäin filminauhakuvat, Maalaukset,Elokuvien ohjelmat muistoksi (painotuotteet), Piirustusviivaimet, Muovailusavi, Kynä- tai lyijykynätelineet, Osoitekirjat, Kirjanmerkit,Muistikirjoihin kiinnitettävät tarrat, Muistilehtiöt, Muistilaput, Paperikauppapaperi, Viirit, Keräilykortit, Lahjakäärepaperit, Kumileimasimet, Paperilautasliinat, Paperiset ostoskassit, Paperiset lounaspussit; Paperiset juhlakoristeet Vaatteet, jalkineet, päähineet Pelit ja leikkikalut; Voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Joulukuusenkoristeet; Elektroniikkapelit ja videopelit; Korttipelit, tikkapelit; Toimintahahmot ja niiden varusteet; Erilliset videopelikoneet, jotka käyttävät CD-ROM-levyjä, erilliset videopelilaitteet, erilliset äänellä varustetut pelilaitteet; Lautapelit; Golfmailat, Baseball-pallot, Jalkapallot, Mailapallot, Baseball-mailat; Muut kuin television kanssa käytettävät elektroniset pelit ja viihdelaitteet; Videopelikoneet, kotivideopelikoneet ja kannettavat videopelikoneet, joita ei käytetä television avulla; Lelut ja nuket; Pelikortit; Tavalliset pelikortit; Kädessä pidettävät elektroniset pelilaitteet; Kolikkoautomaatit ja pelilaitteet, Pachinko-peleissä käytettävät välineet; Pelilaitteet; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille; Tietokoneistettu tai Elektroniset viihdelaitteet; Kolikko- tai rahakekäyttöiset sähkö- tai elektroniset viihdelaitteet Elokuvafilmien, äänen tai videon siirto- ja vastaanottolaitteiden vuokraus;ladattavan suoratoiston tarjoaminen seuraavien muodossa: audiovisuaaliset teokset, Elokuvien,Perävaunut, Televisio-ohjelmien teko, Musiikki ja pelit, maailmanlaajuisen tietokoneverkon ja viestintäverkkojen välityksellä Viihde-, koulutus- ja neuvontapalvelut; Koulutuksen järjestäminen; Urheilu- ja kulttuuritoiminnat; Radio- ja televisioviihdepalvelut; Elokuva-, musiikki-, urheilu-, video- ja teatteriajanvietepalvelut; Televisio- ja radio-ohjelmien, erikoisohjelmien ja elokuvien, animaatioelokuvien sekä äänija videotallenteiden tuottaminen, valmistus, esitys, levitys, yhteismyynti, verkkolähetys ja vuokraus; Live-esitysten tuottaminen; Televisioesitysten tuotanto; Elokuvaviihteeseen, televisioviihteeseen sekä live- ja show-esityksiin liittyvät palvelut; Kirjojen, aikakauslehtien ja kausijulkaisujen tuottaminen, koulutus- ja neuvontavälineiden tuottaminen ja vuokraus; Tapahtumien julkistaminen, järjestäminen, tuottaminen ja esittäminen koulutus-, kulttuuri- tai viihdetarkoituksiin; Kilpailujen, pelien, visailujen, tapahtumapäivien, näyttelyiden, urheilutapahtumien, show-esitysten, kiertueiden, näyttämötapahtumien, teatteriesitysten, konserttien, live-esitysten ja vuorovaikutteisten yleisötilaisuuksien järjestäminen, tuottaminen ja esittäminen; Elektronisiin pelipalveluihin liittyvät online-tiedotuspalvelut, joita tarjotaan Internetin välityksellä tai Matkapuhelimet; Digitaalisen musiikin (muun kuin ladattavan) tarjoaminen Internetiä tai matkapuhelimia varten; Ajanvietteeseen liittyvät online-tiedotuspalvelut, Online-periaatteella tietokoneen tietokannasta tai muilla tavoin tarjottavat urheilu- ja kulttuuritapahtumat; Elektroniset pelipalvelut tarjottuina tietokoneen tietokannasta tai Internetin tai matkapuhelimien välityksellä; Elektronisten online-julkaisujen tarjoaminen; Elektronisten kirjojen ja lehtien julkaiseminen online-periaatteella; Tekstien julkaisu elektronisessa muodossa tai muussa muodossa; Näyttelypalvelut; Uutisten ohjelmointipalvelut Internetissä tai matkapuhelimilla lähettämistä varten; Konferenssien järjestäminen ja ohjaaminen; Huvituspalvelut; Pelihallipalvelut; Ajanvietepalveluja koskevien tietojen tarjoaminen monille käyttäjille WWW:n kautta, Myös Internetin, Muiden online-tietokanto- 211/239 15

16 CTM Osa A.1. jen tai matkapuhelimien kautta; Tanssiesitysten, musiikkiesitysten ja videopalkintoesitysten tuottaminen; Yleisön edessä suorana esitettävät tai myöhempää esittämistä varten nauhoitettavat komediat, peliohjelmat ja urheilutapahtumat; Suorat musiikkikonsertit; Tv-uutiset; Kykyjenetsintäkilpailujen sekä musiikki- ja televisiopalkintotapahtumien järjestäminen; Tyyliin ja muotiin liittyvien ajanvietenäytösten järjestäminen ja juontaminen; Ajanvietteeseen liittyvien tietojen tarjoaminen maailmanlaajuisen tietokoneverkon tai matkapuhelimien välityksellä; Online-äänestysjärjestelmän tarjoaminen Internetistä tai langattomien elektronisten viestintälaitteiden välityksellä viihdetarkoituksiin; Uutisten ja tapahtumien tiedotuspalvelut; Ajanvietteeseen liittyvien tietojen tarjoaminen yhdelle tai useammalle käyttäjälle yhdeltä sivustolta Internetin kautta hyödyntämällä kahvio-, baari-, ruokala-, bistro-, ravintola- tai kahvilaympäristöä; Ajanvietepalvelut elokuvien tuotannon ja jakelun muodossa; Televisio-ohjelmien tuotanto ja jakelu; Valmiiksi tallennettujen videokasettien, DVD-levyjen ja valmiiksi tallennettujen äänilevyjen ja muiden kuin levyillä olevien digitaalisten tallennusvälineiden tuotanto ja jakelu; Ladattavan langattoman ajanvietesisällön tarjoaminen seuraavien muodossa: audiovisuaaliset teokset, Elokuvat, Perävaunut, Televisio-ohjelmien teko, Musiikin, Ja pelit, maailmanlaajuisen tietokoneverkon ja viestintäverkkojen välityksellä;ajanvietteeseen, elokuviin, peleihin ja musiikkiin liittyvän tiedon tarjoaminen tietokoneverkkojen ja maailmanlaajuisten viestintäverkkojen tai matkapuhelinten kautta; Online-pelien, mukaan lukien vuorovaikutteisten pelien tarjoaminen;elokuva- ja televisiostudiopalvelut;elokuva- ja televisiolavasteiden ja -välineiden vuokraus; Elokuva- tai teatteritilojen tarjonta; Elokuvafilmien muunto-, editointi- tai toistolaitteiden vuokraus, Äänen tai Videot; Filmien, äänen ja kuvien tallennus-, muutos- tai editointipalvelut; Pelien tarjoaminen pelaamiseen onlineperiaatteella, langattomilla laitteilla, mukaan lukien matkapuhelimilla, tietokoneilla tai pelikonsoleilla; Ajanvietepalvelut animaation visuaalisten tehosteiden ja tietokonegrafiikan tuotantona ja jakeluna elokuvia ja televisiota varten; Animaatioelokuvien tuottaminen; Edellä mainittuun liittyvien tietojen tarjoaminen. Place Des Maieurs 2 B-115 Brussels BE BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR GB EN IT 1 - Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat;ehkäisy-, ortopediset, proteettiset ja terveydenhoitolaitteet, -instrumentit, -välineet ja -laitteet; Haavanompelutarvikkeet; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille Hallinnointi- ja toimistopalvelut, nimittäin koordinointipalvelut, organisaatioiden välinen viestintä-, valvonta- ja valtionhallinnon suhteita koskevat palvelut, kaikki liittyvät terveydenhoitoasioihin ja terveydenhoitoalaan;kauppayhdistyksen jäsenilleen tarjoamat yritysten neuvontapalvelut Koulutus, opetus, neuvonta ja koulutuksen sertifiointi terveydenhoidon alalla ja lääketieteellisiin, kirurgisiin, hammaslääketieteellisiin, eläinlääketieteellisiin, ehkäisy-, ortopedisiin, proteettisiin ja terveydenhoitolaitteisiin, -instrumentteihin, -välineisiin ja -kojeisiin liittyvien asioiden alalla; Seminaarien organisointi ja Symposiumien järjestäminen; Julkaisutoiminta; Äänilaitteet ja Videoiden tuottaminen ja Äänityspalvelut;Edellä mainittuun liittyvät avustus-, neuvonta- ja tutkimuspalvelut;mainitunlaiset palvelut tarjottuna myös online-jakelun kautta ja maailmanlaajuisten viestintäverkkojen kautta Sertifiointijärjestelmän toiminnan hoito terveydenhoitoon ja terveydenhoidon tarjoamiseen, tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyvien standardien alalla; Sertifiointipalvelut Oikeusneuvonta; Säädöksiin liittyvät palvelut; Poliittinen lobbaus;kauppayhdistyksen jäsenilleen tarjoamat oikeudelliset neuvontapalvelut /7/211 ETHICAL COLLABORATION IN HEALTHCARE CERTIFIED Eucomed /7/211 GET GOLF READY IN 5 DAYS PGA TOUR, Inc. 1 PGA Tour Blvd Ponte Vedra Beach, Florida 3282 US SAUNRS & DOLLEYMORE LLP 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 JU GB EN ES 24 - Pyyhkeet; Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Vaatteet; T-paidat, Golfpaidat, Hatut ja lakit Lelut ja urheiluvälineet; Golfpallot, Pallojen merkkausnastat, Golfinpelaajille tarkoitetut välineet vahingoittuneen nurmen korjaamiseen golfinpeluun aikana, Golfkäsineet, Tiit Varainkeruu hyväntekeväisyyteen golfin ja julkisten tilojen hyötyjä koskevan valistustyön rahoittamiseksi Golfiin liittyvien televisio-ohjelmien tuotanto /7/ /239

17 Osa A.1. CTM Zultan Thomann Hans handelnd unter Musikhaus Thomann Hauptstr Burgebrach ADVOTEC. PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Beethovenstr Würzburg EN 9 - Mikrofonien tuuli- ja irtoamissuojat Soittimet; Elektroniset soittimet; Soitinten kotelot, suojukset, laatikot, laukut ja pussit; Viulujen leukatuet; Soittimien koskettimet; Reikänauhanuotit; Soittimien suukappaleet; Musiikkinauhat; Nuottipaperien kääntötelineet; Patarumpujen telineet; Patarumpujen lyöntikapulat; Soittimien polkimet; Ruo' ot; Soittimien jouset ja kielet; Soittorasiat; Soitintelineet ja soitinten jalustat; Soitinten tallat; Ääniraudat; Äänivasarat; Tahtipuikot; Soittimien koskettimet; Soitinten venttiilit;ääniä tuottavat tai tuottamattomat koskettimistot; Syntetisaattorit; Pianot; Flyygelit; Digitaaliset pianot; Haitarit; Puu- ja vaskipuhaltimet; Konserttikitarat; Kontrabassot; Sellot; Viulut /7/211 rf riccardo farini Djordans OOD Otets Paisii Strasse Haskovo BG LAUSEN Residenzstr München EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Vaatteet, jalkineet, päähineet Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät; Vähittäis- ja tukkukauppapalvelut, vähittäiskauppaostot, elektroniset vähittäiskauppaostot, kaikki liittyvät kenkien, vöiden, laukkujen, lompakoiden, matkalaukkkujen ja matkakassien myyntiin. BG - 7/7/ /11/ BG - Това е фигуративен елемент, състоящ се от шест вълнообразни линии, кръгово разположени една спрямо друга. ES - Se trata de un elemento gráfico que consta de seis líneas onduladas colocadas en diagonal respecto a las otras. CS - Obrazový prvek složený ze šesti zvlněných linek umístěných šikmo navzájem. DA - Det er et figurelement, der består af seks bølgede streger, der er diagonalt placeret i forhold til hinanden. - Es ist ein Bildelement, das aus sechs schräg zueinander angeordneten Wellenlinien besteht. ET - Kujutiselement koosneb kuuest lainelisest joonest, mis paiknevad üksteise suhtes diagonaalselt. EL - Πρόκειται για εικαστικό στοιχείο που αποτελείται από έξι κυματοειδείς γραμμές τοποθετημένες με κλίση η μία προς την άλλη. EN - A figurative element consisting of six wavy lines placed diagonally with respect to each other. FR - Il s'agit d'un élément graphique composé de six lignes ondulées situées en biais les unes par rapport aux autres. IT - E' un elemento grafico composto da sei linee ondulate poste diagonalmente l'una rispetto all'altra. LV - Tas ir grafisks elements, kuru veido sešas viļņotas līnijas, kas izvietotas slīpi attiecībā viena pret otru. LT - Vaizdinį elementą sudaro šešios banguotos linijos, išdėstytos įstrižai viena kitai. HU - Ez egy grafikus elem, amely egymáshoz képest ferdén elhelyezett hat hullámvonalból áll. MT - Dan huwa element grafiku magħmul minn sitt linji mmewġa li qegħdin imdawrin wieħed mill-ieħor. NL - Het handelsmerk is een beeldelement dat bestaat uit zes golvende lijnen die schuin ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. PL - Jest to element graficzny składający się z sześciu falistych linii umieszczonych ukośnie względem siebie. PT - A marca consiste num elemento figurativo composto por seis linhas onduladas, dispostas obliquamente entre si. RO - Este un element grafic compus din şase linii ondulate, amplasate oblic unele faţă de celelalte. SK - Je to obrazový prvok tvorený šiestimi vlnitými čiarami umiestnenými voči sebe šikmo. SL - To je logotip, sestavljen iz šestih valovitih črt, ki so nagnjene ena na drugo. FI - Merkin graafinen elementti koostuu kuudesta aaltoilevasta viivasta, jotka on sijoitettu vinottain toisiinsa nähden. SV - Det är ett grafiskt element som består av sex vågformade linjer placerade snett gentemot varandra Bigaj, Zbigniew Ul. Konarzewska Poznań PL Szyma?ski, Andrzej Kościerzyńska Poznań PL 211/239 17

18 CTM Osa A.1. KANCELARIA PATENTOWA PATENTBOX ROMUALD SUSZCZEWICZ ul. Piekary 6/ Poznań PL PL EN 9 - Valvonta- ja ohjauslaitteet;kojeet ja laitteet elektroniseen tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja välittämiseen;tietokoneet ja tietokoneiden oheislaitteet;ohjausjärjestelmät;rakennusten turvajärjestelmät, rakennusten runkokaapeloinnit;tietokoneiden suojausjärjestelmät; Tietojenkäsittelylaitteet;Mittaus-, tarkastus-, merkinantokojeet ja -välineet;teollisuusautomaatiolaitteet, mittausautomaatiolaitteet; Tietokoneohjelmistot ja tietokoneverkot;rakennusautomaatiojärjestelmiin ja energian ohjaukseen liittyvät ohjausohjelmistot, ohjausohjelmat;rakennusten elektronisten laitteiden ohjausjärjestelmät;paloturvallisuus- ja sammutuslaitteistot, palohälyttimet, hälytyslaitteet, turvajärjestelmät /8/211 FALLER EN 9 - Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan Kotitalousliimat, Pienoismallit,Nimittäin mallit pahvista, paperista tai paperimassasta leikkikalumaisemiin ja jokapäiväisten maisemien miniatyyrikokoiseen esittämiseen; Muovailutarvikkeet, Muovit muotoilutarkoituksiin, Muovailusavi Muoviaineet puolivalmisteina Lelut,Lelut, Ajoneuvojen ja alusten pienoismallit, Kauko-ohjattavat ajoneuvot, Lelujen pienoismallit, Lelumallit,Tarvikkeet pienoismallileikkikaluille, pienoismallirakennuksille /8/211 tanzmuster BG - Черен, бял, жълт, червен ES - Rojo, amarillo, blanco, negro CS - Černá, bílá, žlutá, červená DA - Sort, hvid, gul, rød - schwarz, weiß, gelb, rot ET - Must, valge, kollane, punane EL - Μαύρο, λευκό, κίτρινο, κόκκινο EN - Black, white, yellow, red FR - Noir, blanc, jaune, rouge IT - Nero, bianco, giallo, rosso LV - Melns, balts, dzeltens, sarkans LT - Juoda, balta, geltona, raudona HU - Fekete, fehér, sárga, vörös MT - Iswed, abjad, isfar, aħmar NL - Zwart, wit, geel, rood PL - Czarny, biały, żółty, czerwony PT - Preto, branco, amarelo, vermelho RO - Negru, alb, galben, roşu SK - Čierna, biela, červená, žltá SL - Črna, bela, rumena, rdeča FI - Musta, valkoinen, keltainen, punainen SV - Svart, vitt, gult, rött Gebr. Faller GmbH Fabrik für Qualitätsspielwaren Kreuzstr Gütenbach/Schwarzwald WESTPHAL, MUSSGNUG & PARTNER Am Riettor Villingen-Schwenningen BG - Черен/бял/петроленосин ES - Negro/blanco/azul petróleo CS - Černá, bílá, petrolejově modrá DA - Sort/hvid/petrol - schwarz/weiß/petrolblau ET - Must/valge/rohekassinine EL - Μαύρο, λευκό, γαλαζοπράσινο EN - Black/white/petrol blue FR - Noir/blanc/bleu pétrole IT - Nero/bianco/blu petrolio LV - Melns/balts/petrolejas zils LT - Juoda / balta / benzino mėlynumo HU - Fekete/fehér/benzinkék MT - Iswed/abjad/blu kulur il-petrol NL - Zwart/wit/petroleumblauw PL - Czarny/biały/niebieski PT - Preto/branco/azul petróleo RO - Negru/alb/albastru-petrol SK - Čierna/biela/benzínová modrá SL - Črna/bela/petrolej modra FI - Musta/valkoinen/petrolinsininen SV - Svart/vitt/petroleumblått tanzmuster OHG Nibelungenstr München EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Sängynpeitteet ja pöytäliinat Vaatteet, jalkineet, päähineet Pelit ja leikkikalut; Voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Joulukuusenkoristeet /239

19 Osa A.1. CTM /8/211 BG - Фигуративна марка под формата на геометрична фигура, наподобяваща два припокриващи се ромба, при което тяхното разположение, както и пресичащите ги странично линии в бял цвят създават впечатление за триизмерност. ES - Una representación gráfica de una figura geométrica se acerca a dos diamantes superpuestos, la disposición de los diamantes y la línea blanca de intersección de los lados forman una imagen espacial. CS - Obrazová známka v podobě geometrického obrazce podobného dvěma překrývajícím se lichoběžníkům, poloha těchto lichoběžníků a bílých linek protínajících jejich strany vytváří prostorový obraz. DA - Figurmærket består af en geometrisk figur, der minder om to overlappende romber, rombernes placering og de hvide streger, der overskærer rombernes sider, skaber tilsammen en tredimensionel figur. - Bildmarke in Form einer geometrischen Figur, die zwei sich überlagernden Rhomben ähnelt, wobei die Anordnung dieser Rhomben und der ihre Seiten trennenden weißen Linien ein räumliches Bild darstellen. ET - Kujutismärk koosneb geomeetrilisest kujundist, mis meenutab kujult kahte üksteise peal asetsevat rombi, seejuures loovad need rombid ja rombide külgi läbistavad valged jooned ruumilise kujutise efekti. EL - Εικαστικό σήμα με γεωμετρική μορφή που προσεγγίζει δύο συγκλίνοντες ρόμβους, όπου η τοποθέτηση αυτών των ρόμβων και των λευκών γραμμών που τέμνουν τις πλευρές τους δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα. EN - A figurative mark in the form of geometric shapes resembling two overlapping rhombuses, whereby the arrangement of these rhombuses and the white lines intersecting their sides form a three-dimensional image. FR - Marque figurative ayant la forme d'une figure géométrique rappelant deux losanges se chevauchant, la position de ces losanges et des lignes blanches qui coupent leurs côtés formant une image tridimensionnelle. IT - Marchio grafico sotto forma di figura geometrica simile a due rombi sovrapposti, in maniera che la disposizione dei rombi e le linee bianche che intersecano i loro lati creino un'immagine spaziale. LV - Grafiska zīme ģeogrāfiskas figūras formā, kas atgādina divus rombus, kas pārklāj viens otru, turklāt šo rombu izvietojums un balto līniju, kas pārgriež to malas, izvietojums veido telpisku attēlu. LT - Grafinis ženklas geometrinė figūra, panaši į du persidengiančius rombus, o išsidėstę rombai ir baltos linijos, kertančios jų kraštus, sudaro erdvinį vaizdą. HU - Grafikus jel, melyet két egymást átfedő mértani rombusz alkot, a rombuszok, illetve a a széleiket bemetsző fehér vonalak elrendezésének köszönhetően pedig térbeli kép alakul ki. MT - Trejdmark grafika fil-forma ta' figura ġeometrika li tixbah żewġ rombojds imrikkbin fuq xulxin u linji bojod li jaqsmu l-ġnub tagħhom li joħolqu immaġni speċjali. NL - Beeldmerk in de vorm van een geometrisch figuur dat lijkt op twee elkaar overlappende ruiten, waarbij de plaatsing van die ruiten en de witte lijnen die de zijden ervan doorsnijden een ruimtelijk beeld creëren. PL - Znak graficzny w postaci figury geometrycznej zbliżonej do dwóch rombów zachodzących na siebie, przy czym ułożenie tych rombów oraz białych linii przecinających ich boki tworzą obraz przestrzenny. PT - Marca figurativa que consiste numa figura geométrica aproximada a dois losangos sobrepostos, sendo que a disposição dos losangos e das linhas brancas que intersectam os seus lados criam um efeito tridimensional. RO - Marcă figurativă compusă din nişte forme geometrice ce se aseamănă cu nişte romburi care se suprapun, iar poziţionarea acestor romburi şi liniile albe care trec prin lateralele acestora, creează o imagine tridimensională. SK - Obrazová ochranná známka vo forme geometrického útvaru podobného dvom vzájomne sa prekrývajúcim kosoštvorcom, pričom usporiadanie týchto kosoštvorcov a bielych čiar pretínajúcich ich strany vytvára priestorový obraz. SL - Grafični znak v obliki geometričnega lika, ki je približan dvema med seboj prekritima romboma, pri čemer položaj teh rombov in belih črt, ki sekajo njuni stranici, tvori prostorsko sliko. FI - Graafinen merkki muistuttaa kahta päällekkäin asetettua suunnikasta kuvaavaa graafista kuviota, ja suunnikkaiden sekä niiden kylkien lävistävien valkoisten viivojen asettelu muodostaa kolmiulotteisen kuvan. SV - Grafiskt märke som utgörs av geometrisk figur i form av två överlappande romber, rombernas placering samt placeringen av de vita linjerna som korsar deras sidor bildar en tredimensionell bild. BG - Бял, черен ES - Blanco, negro CS - Bílá, černá DA - Hvid, sort - Weiß, schwarz ET - Valge, must EL - Λευκό, μαύρο EN - White, black FR - Blanc, noir IT - Bianco, nero LV - Balts, melns LT - Balta, juoda HU - Fehér, fekete MT - Abjad, iswed NL - Zwart-wit PL - biały, czarny PT - Branco, preto RO - Alb, negru SK - Čierna a biela SL - Bela, črna FI - Valkoinen, musta SV - Vitt, svart Polimex-Mostostal S.A. Ul. Czackiego 15/17-95 Warszawa PL INTERPAT BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ul. Odynca Warszawa PL 211/239 19

20 CTM Osa A PL EN 6 - Takomattomat ja osittain taotut epäjalot metallit ja niiden seokset. 7 - Kemianteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;koneet ja laitteet käytettäviksi maalien ja lakkojen, väriaineiden valmistuksessa;jyrsinkoneet ja työstökoneet; Kumituotteiden valmistuskoneet ja -laitteet;koneet ja laitteet rakennusmateriaalien valmistukseen;koneet ja laitteet tiilien valmistukseen;koneet ja laitteet sementin valmistukseen;koneet ja laitteet lasin valmistukseen;lasitehtaiden koneet ja laitteet;elintarvike-, liha-, vihannes-, hedelmä-, öljykasviteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;alkoholiteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;makeisteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;panimoteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet Jäähdytyslaitteet;Vedenpuhdistusasemat;Vesipumput;Kalkinpolttouunit Paperi ja paperituotteet; Puuhiokekartonki Vaneri- ja lastulevyt. PL - (a) (c) 26/5/ /8/211 SlowShop natürlich gut delikat essen IT - Verde (C 1, M, Y 1, K ) giallo (C, M 14, Y 95, K ) LV - Zaļš (C 1, M, Y 1, K ); dzeltens (C, M 14, Y 95, K ) LT - Žalia (C 1, M, Y 1, K ) geltona (C, M 14, Y 95, K ) HU - Zöld (C 1, M, Y 1, K ) sárga (C, M 14, Y 95, K ) MT - Aħdar (C 1, M, Y 1, K ) isfar (C, M 14, Y 95, K ) NL - Groen (C 1, M, Y 1, K ), geel (C, M 14, Y 95, K ) PL - Zielony (C 1, M, Y 1, K ) żółty (C, M 14, Y 95, K ) PT - Verde (1 C, M, 1 Y, K) amarelo ( C, 14 M, 95 Y, K) RO - Verde (C 1, M, Y 1, K ) galben (C, M 14, Y 95, K ) SK - Zelená (C 1, M, Y 1, K ) žltá (C, M 14, Y 95, K ) SL - Zelena (C 1, M, Y 1, K ), Rumena (C, M 14, Y 95, K ) FI - Vihreä (C 1, M, Y 1, K ), keltainen (C, M 14, Y 95, K ) SV - Grönt (C 1, M, Y 1, K ) gult (C, M 14, Y 95, K ) Berger, Thomas Lilienstraße München EN 35 - Ruokatavaroihin liittyvät vähittäismyyntipalvelut. BG - Зелен (C 1, M, Y 1, K ) жълт (C, M 14, Y 95, K ) ES - Gris (C 1, M, Y 1, K ) verde (C, M 14, Y 95, K ) CS - Zelená (C 1, M, Y 1, K ), žlutá (C, M 14, Y 95, K ) DA - Grøn (C 1, M, Y 1, K ), gul (C, M 14, Y 95, K ) - Grün (C 1, M, Y 1, K ) Gelb (C, M 14, Y 95, K ) ET - Roheline (C 1, M, Y 1, K ), kollane (C, M 14, Y 95, K ) EL - Πράσινο (c 1, m, y 1, k ), κίτρινο (c, m 14, y 95, k ) EN - Green (C 1, M, Y 1, K ), yellow (C, M 14, Y 95, K ) FR - Gris (C 1, M, Y 1, K ) jaune (C, M 14, Y 95, K ) /1/211 ORGALYS BIOLA Organic Cosmetics Ltd. Szivárvány U Kecskemét HU DR. SZŐNYI VIKTOR ÜGYVÉDI IRODA-LAW OFFICE Calvin tér Budapest HU HU EN 3 - Kasvojen- ja vartalonhoito-, kosmetiikka-, kauneudenhoito-, hampaiden- ja suunhoito-, hyvänolon- ja siistiytymistuotteet Hygienian ja kauneudenhoidon opetus-, valmennusja harjoittelukurssit Hygienia ja kauneudenhoito /8/211 stromdiskont.at sauber gespart 2 211/239

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176 OSA A A.1. 571 934887 12/1/21 Miss Bollywood; DesiTara BG - Сивкава сребриста тържествена тиара за красота с червен скъпоценен

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Flashbay Ltd Kone Building Keilasatama 3 02150 Espoo Finland

Flashbay Ltd Kone Building Keilasatama 3 02150 Espoo Finland Kaikki hintamme sisältävät painatuksen logolla ja teksteillä tuotteen molemmille puolille(milloin mahdollista). Ei kehitys- tai asennuskustannuksia. sisältää neljä väriä. Toimitus on 29.50 kaikille tilausmäärille.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Giran älykäs rakennustekniikka. www.gira.com

Giran älykäs rakennustekniikka. www.gira.com Giran älykäs rakennustekniikka www.gira.com Hakemisto Gira Tietoa yrityksestä 4 5 Gira kalustevalikoima 6 31 Gira Standard 55 6 Gira E2 8 Gira Event 10 Gira Event Opaque 12 Gira Event Clear 14 Gira Esprit

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta SHAPE Media tapaustutkimus osana SHAPE hanketta Minna Nors, Hanna Pihkola, Maija Federley ja Katri Behm SHAPE koordinaattori Heidi Korhonen,

Lisätiedot

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista 9.1.2013 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA 10.92 ALKAEN VALMISTETUSTA PROBE- MALLISTA Auton tunnuskilpi Auton tunnuskilpi on kiinnitetty vasemmanpuoleiseen ovenpieleen lukitussalvan

Lisätiedot

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö 1. Yleislausunto: Ford Motor Company (osoite 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, Amerikan Yhdysvallat) ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s järjestelmiä ohjausta energiansäästöä Valaistusjärjestelmien sovellukset P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Valaistussovellukset Helvar on 1921 perustettu kansainvälinen perheyritys, joka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt

SISÄLLYSLUETTELO. Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt SISÄLLYSLUETTELO Harmonoidun järjestelmän yleiset tulkintasäännöt I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET 1 Elävät eläimet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat 3 Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut

Lisätiedot

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva MyOn HC on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

N:o 117 461. Huomautus: Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet. vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät

N:o 117 461. Huomautus: Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet. vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät N:o 117 461 Huomautus: Liite 1. Aineen E 952, syklaamihappo ja sen Na- ja Ca-suolat, käytettävät enimmäismäärät on ilmaistu vapaana happona. 2. Aineen E 954, sakariini ja sen Na-, K- ja Ca-suolat, käytettävät

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6.

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6. Contents Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello Numbers Colours 1. This is me 2. Clothes 3. Family 4. Home 5. Food 6. I can 7. School 8. Hobbies 9. Animals 10. Moving around EXTRA Hello Piirrä

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

HINTAVERTAILU KESPRO Meiranova Oy WIHURI

HINTAVERTAILU KESPRO Meiranova Oy WIHURI JOUTSAN KUNTA JA LUHANGAN KUNTA Liite 4 Tekninen toimi/ TUKKUTUOTTEET (KUIVAT ELINTARVIKKEET) Ravitsemispalvelut HINTAVERTAILU KESPRO Meiranova Oy WIHURI tai NÄKKILEIPÄ, KORPUT JA KEKSIT Koulu-näkkileipä,

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Tahranpoistoaineet ROTONDI TAHRANPOISTO- KAAPPI. Esitahranpoistoaine SPRAY SPOTTER

Tahranpoistoaineet ROTONDI TAHRANPOISTO- KAAPPI. Esitahranpoistoaine SPRAY SPOTTER ROTONDI TAHRANPOISTO- KAAPPI Esitahranpoistoaine SPRAY SPOTTER suihkutukseen tai harjaukseen poistaa 95 % tahroista turvallinen kaikille kuiduille ja useimmille väreille 5046 5047 Esitahranpoistoaine SILK

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

302DRE0 PAVIE L/S 302DRD0 PAVIE S/S 100% POLYESTER KOOT: M, XL, XXL, XXXL ja 128cm, 152cm, 164cm

302DRE0 PAVIE L/S 302DRD0 PAVIE S/S 100% POLYESTER KOOT: M, XL, XXL, XXXL ja 128cm, 152cm, 164cm PELAAJAT (PELIASU, hinnat sis. painatukset) Punainen kotipaita, valkoinen vieraspaita, valkoiset shortsit & mustat sukat. Paidan voi ottaa joko lyhyt- tai pitkähihaisena. Juniorit käyttävät valkoista harjoituspaitaa

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Alkulohkot/joukkuetunnukset Halli 1

Alkulohkot/joukkuetunnukset Halli 1 Alkulohkot/joukkuetunnukset Halli 1 A B 1. Kreipas Oranssit 5. Kreipas Valkoiset peli kenttä 1 peli kenttä 2 2. BJR White 6. JyKi Sininen perjantai no joukkue 1 joukkue 2 Tulos no joukkue 1 joukkue 2 Tulos

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

KORJAUSLIITE 1 AVOIMEEN TARJOUSPYYNTÖÖN. Nro EESC/COMM/01/2011. Erinäisten viestintään ja tiedottamiseen liittyvien aloitteiden ja toimien tukeminen

KORJAUSLIITE 1 AVOIMEEN TARJOUSPYYNTÖÖN. Nro EESC/COMM/01/2011. Erinäisten viestintään ja tiedottamiseen liittyvien aloitteiden ja toimien tukeminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Bryssel 3. elokuuta 0 KORJAUSLIITE AVOIMEEN TARJOUSPYYNTÖÖN Nro EESC/COMM/0/0 Erinäisten viestintään ja tiedottamiseen liittyvien aloitteiden ja toimien tukeminen Hankintaviranomainen:

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot SOFIE tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille palvelulasikot edistä myyntiä Sofien avulla inspiraatio Miksi valita kaksi eri kalustetta, kun voit saada kaiken yhdessä paketissa?

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPOJEN LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNASSA VUONNA 2003

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPOJEN LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNASSA VUONNA 2003 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPOJEN LUOMUTUOTTEIDEN TARJONTA HÄMEENLINNASSA VUONNA 2003 Susanna Kiijärvi Ympäristöosaston monisteita 48 2003 Lähdeviite Kiijärvi S. 2003: Päivittäistavarakauppojen luomutuotteiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Jouni Tervonen, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 14.3.2016 Johdanto Tavoite yhdessä määritellä miten data-analytiikkaa voi auttaa

Lisätiedot

Halogeenivapaat kaapelit

Halogeenivapaat kaapelit SKES D-VIERSEN SABIX A 200 FRNC 12 x 1,5 mm 2 Painatus kaapelissa SABIX A 200 FRNC 62001215 SAB BRÖCKSKES D-VIERSEN SABIX A 200 FRNC 12 x 1,5 mm 2 ohjauskaapeli SABIX A 200 FRNC Numeroidut osajohtimet

Lisätiedot

SISÄLTÖ TEKNISET ERISTEET K-FLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET K-FLEX ST COLOR SYSTEM K-FLEX ST SOLUKUMIMATOT K-FLEX ECO ESIVALMISTETUT ST SOLUKUMIMUOTO-OSAT

SISÄLTÖ TEKNISET ERISTEET K-FLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET K-FLEX ST COLOR SYSTEM K-FLEX ST SOLUKUMIMATOT K-FLEX ECO ESIVALMISTETUT ST SOLUKUMIMUOTO-OSAT SISÄLTÖ KFLEX TEKNISET TIEDOT...9293 KFLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET KFLEX ST solukumiputkieristeet...94 KFLEX ST/SK itseliimautuvat solukumiputkieristeet...94 KFLEX ST/SK itseliimautuvat läpälliset solukumiputkieristeet...95

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Hiilarien arvioiminen. Johtava ravitsemusterapeutti Mirja Huuskonen PKSSK

Hiilarien arvioiminen. Johtava ravitsemusterapeutti Mirja Huuskonen PKSSK Hiilarien arvioiminen Johtava ravitsemusterapeutti Mirja Huuskonen PKSSK Perusasiat Verensokerin mittaus aina Hiilariarviointi Insuliinin pistäminen Ruokailu Ateriaparimittaus (2h) Hiilarien lisäksi huomioitavia

Lisätiedot

RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS. Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus

RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS. Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus RAUPIANO PLUS TUOTELUETTELO ÄÄNTÄ VAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ RAUPIANO PLUS Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin www.rehau.fi Rakennustekniikka Autoteollisuus Teollisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot