YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 198 Osa C... 227 Osa D... 248 Osa M... 253"

Transkriptio

1 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

2 OSA A A /7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea, 1, piso 14-E 33 Alicante ES EN ES 9 - Tietokoneohjelmistot, sellaiset tietokoneohjelmat ja tietokonesovellukset, joita käytetään kävijäseurannan alalla ja jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoimisen ja raportoinnin verkkosivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi, verkkosivustojen parantamiseksi, verkkosivuston käyttäjille kohdistettua markkinointia varten ja verkkosivustojen markkinointikampanjoiden käyttäjävasteen arviointia varten, verkkosivustojen käyttäjäsuhteiden hallintaan ja verkkosivustojen käyttäjien välistä vuorovaikutusta varten hallintatarkoituksessa ja asiakkaan verkko-sivuston suorituskyvyn mittaamiseksi kaupallisessa ympäristössä, kohdeyleisön määrittämiseen, viestintää koskevaan tiedotukseen, mukaan lukien ohjaaviin verkkosivustoihin ja viestinnän ohjautumistapaan liittyvään tiedotukseen sekä yleisön käyttäytymisen tutkimiseen;kävijäseurantaan liittyvät tietokonesovellukset ja pienoisohjelmat, jotka esitetään sellaisella kojetaululla, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkon käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan;tietokoneohjelmistot, joilla analysoidaan sitä, miten käyttäjät siirtyvät heidän avatessaan ja sulkiessaan verkkosivustoja, miten käyttäjät sitoutuvat verkkosivustoihin, miten liikenne ohjautuu ja mistä URLosoitteista;Tietokoneohjelmistot, joilla mitataan käyttäjien kiinnostusta sivuston tasojen, tuotteiden ja kategorioiden mukaan;ohjelmistomerkit, joiden avulla voidaan kerätä edistyneen kävijäseurannan avulla saatuja tietoja käyttäjistä ja optimoida online-muotoista markkinointiviestintää Ammattimaiset markkinointikonsultointi- ja yrityspalvelut sellaisten verkkoanalyysien alalla, jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin WWW-sivustojen käytön ymmärtämiseen ja optimointiin, WWW-sivustojen parantamiseen, markkinointiin WWW-sivustojen käyttäjille ja markkinointikampanjoiden kohdeyleisön reaktioiden arviointiin, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvien suhteiden hallintaan, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvän vuorovaikutuksen hallintaan ja asiakkaiden WWW-sivustojen kaupalliseen asiayhteyteen liittyvän suorituskyvyn mittaukseen, mukaan lukien paikan päällä tehtävien ja muualla tehtävien verkkoanalyysien alalla;tietojen kerääminen verkkosivustojen käyttäjistä ja niiden muuntaminen tiettyä verkkosivustoa koskevaksi dataksi, joka tarjotaan tietyille käyttäjille kävijäseurannan avulla;kävijäseurannan työkaluja käyttävien yrityspalveluiden tarjoaminen ja kävijäseurannan tietoja tarjoavien yritysraporttien laatiminen asiakkaille käyttämällä tekniikkaa, jolla kerätään dataa verkkosivustojen kävijäympäristöistä ja muunnetaan tämä data tiettyjä kävijöitä koskevia verkkosivustotietoja sisältäväksi dataksi;kävijäseurantatyökalujen tarjoaminen ja Yritysraportit;Kävijäseurannan tietojen tarjoaminen asiakkaille tosiaikaisten käyttäytymisprofiilien rakentamiseksi verkkosivustojen käyttäjistä heidän kulloisenkin sivustokäyntinsä sekä heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä sen ennustamiseksi, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä; Mainonta-, markkinointi-, myynninedistämispalvelut, markkinatutkimuspalvelut; Yritystietojen analysointipalvelut; Tietojenkäsittely, Kokoamiseen, Hakuun ja Tietojen keruu, Tilastoja koskeva tiedotus, Yritysmarkkinointi ja Yritysjohdon neuvonta, Markkinointijohtamiseen liittyvä neuvonta,markkinointija myynninedistämistapahtumien järjestäminen, Yritystutkimus, Yrityskonsultointipalvelut, Markkinointitutkimukset, Markkinointistrategioiden ja -periaatteiden kehittäminen, Mainosten jakelu,markkinointi- ja mainosmateriaalin levitys Internetissä; Markkinatutkimustietojen tulkitseminen, Markkinoiden analysointi- ja arviointipalvelut; Markkinatutkimusdatan ja -tilastojen analysointi, markkinatutkimukset, markkinaennusteet, markkinatiedotuspalvelut, markkinatutkimusdatan hakupalvelut, markkinointiselvitykset, markkinointisuunnitelmien laadinta; Mainosten tuotanto ja Markkinoinnin esittelymateriaalien tuotanto; Tietokoneistetut markkinatutkimuspalvelut ja Neuvonta, Hallinto, Kustannusanalyysipalvelut, Kaikkeen edellä mainittuun liittyvät konsultointi- ja tiedotuspalvelut Tietokonepalvelut, Nimittäin,Kävijäseurantaan liittyvien teknisten palvelujen tarjoaminen verkkosivustoviestintään liittyvien tietojen keruuta, Editointi,Järjestämistä muokkaa- 211/239 2

3 Osa A.1. CTM mista, Reportaasit,Tallennusta ja yhteiskäyttöä varten, Internetissä toteutettavat markkinointikampanjat; Sellaiset teknisten markkinointitietojen analyysipalvelut, jotka perustuvat Internet-markkinointidatan mittaamiseen, keräämiseen, analysointiin ja raportointiin WWW-sivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi;sovelluspalveluntarjoajana toimiminen kävijäseurannan alalla sellaisten sovellusten ylläpitämiseksi, joilla kerätään, hallitaan, integroidaan, analysoidaan, valvotaan ja seurataan verkon käyttäjien käyttäytymistä sekä kojetaulun tarjoaminen samaan tarkoitukseen;sellaisten sivujen merkintäpalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät sivua ja kävijää koskeviin tietoihin ja näiden tietojen käsittelyyn sekä niihin liittyvien tilastojen laatimiseen; Tietotekniikan konsultointipalvelut verkkoanalyysien ja online-markkinoinnin alalla;tietokonepalvelut, jotka rakentavat verkkosivustojen käyttäjistä tosiaikaisia profiileita heidän senhetkisten sivustokäyntiensä, heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä ennustavat, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä;sivujen merkintäpalvelut, jotka hyödyntävät teknologiaa, joilla kerätään verkkosivustojen käyttäjiä koskevia tietoja ja muunnetaan se dataksi, jota mainostajat voivat hyödyntää; Tietokonepalvelut asiakkaan WWW-sivuston mukauttamisen muodossa siten, että WWW-sivustolla voidaan tallentaa ja kerätä tietoja WWW-sivuston käyttäjän toimintahistoriasta kyseisellä WWW-sivustolla niin, että asiakkaan WWW-sivusto voi esittää kyseistä WWW-sivuston käyttäjää varten räätälöityjä tietoja silloin, kun kyseinen WWW-sivuston käyttäjä käy WWW-sivustolla uudelleen;sellaisen tietokoneen kojetaulun tarjoaminen, joka sisältää kävijäseurantaan liittyvää tietoa, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkkosivustojen käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan /8/21 3 US VENNER SHIPLEY LLP 2 Little Britain London EC1A 7DH GB EN FR 35 - Mainonta- ja myynninedistämispalvelut muille; Tuotteiden ja palveluiden mainostaminen Internetissä kolmannen osapuolen lukuun; Mainosten jakelu muiden puolesta Internetin kautta; Sellaisten WWW-sivustojen tarjoaminen, joilla mainostajat, markkinoijat ja sisällöntuottajat voivat tavoittaa online-käyttäjiä, saada heihin yhteyden sekä olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa myynninedistämis- tai mainostarkoituksessa; Painetun, radio-, televisio- ja onlinemainonnan kuluttajissa herättämää vastakaikua koskevan analyysin tarjoaminen; Markkinatutkimuspalvelut, nimittäin kuluttajien ostomieltymyksiä koskevien ja niihin liittyvien tietojen kerääminen ja markkina-analyysit Internetin digitaalisen sisällön ylläpito; WWW-sivujen ylläpito online-periaatteella muiden lukuun; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten vuorovaikutteisten WWW-sivustojen ylläpito, joiden avulla mainostajat voivat seurata, valvoa, hallita, kerätä, analysoida, optimoida ja tuottaa painetun, televisio-, radio- ja online-mainonnan ja WWW:n, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämään vastakaikuun, käyttäjien mieltymyksiin ja linkkeihin liittyviä raportteja; Tietokonepalvelut, nimittäin muiden tahojen painettujen, televisio-, radio- ja online-mainosten kuluttajissa herättämän vastakaiun seuranta, valvonta, hallinta, keräys, analysointi, optimointi ja raportointi; Tietokonepalvelut, nimittäin WWW-sivustojen ylläpito onlinemainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja tällaisen mainonnan ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten tilaustyönä tehtyjen WWW-sivujen tarjoaminen, jotka sisältävät käyttäjän määrittämiä tietoja ja henkilöprofiileja ja mieltymyksiä mainostajien tavaroita ja palveluja koskevan tiedon ja mainosten keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja linkkien tarjoamiseen muiden sosiaalisille verkostosivustoille tällaisen mainonnan levittämiseksi; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen mainos- ja myynninedistämiskampanjoiden seurantaan, hallintaan, optimointiin ja analysointiin ja niihin liittyvien sijoitustuottojen, kanta-asiakkuuden ja myynnin vaihtokurssien laskemiseeen; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen painettujen, televisio- ja radiomainosten ja online-mainosten ja verkon, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämän vastakaiun, käyttäjien mieltymysten ja linkkien hallintaan, keräykseen, valvontaan, analysointiin ja optimointiin; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen online-mainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräykseen, hallintaan, seurantaan, jäljittämiseen, näyttöön ja katseluun ja tällaisen tiedon ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen tilasto- ja muun tiedon näyttöön, animaatioon, tutkimukseen, analysointiin ja tulkintaan Online-muotoiset sosiaaliset verkotuspalvelut. US - 4/2/21-77/ US - 4/2/21-77/ Six Degrees Capital Corporation 2 First Avenue, Suite 234 Seattle, Washington /1/211 DUAL 1 Dual International Limited 14 Leadenhall Street 211/239 3

4 CTM Osa A.1. London EC3V 4QT GB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ GB EN FR 36 - Vakuutuspalvelut; Jälleenvakuutuspalvelut; Vakuutusmeklaripalvelut; Riskinhallintapalvelut; Merkintäpalvelut; Vakuutuspalvelut, jotka liittyvät ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksiin, johtaja- ja virkamiesvastuuseen, rikosvakuutukseen, verkkovastuuseen/vakuutuksiin, jotka tarjotaan elektronisten välineiden avulla, lääkärin taitovirhe- ja vahingonkorvausvastuuseen, työnantajan vastuuseen, työsuhdevastuuseen, petokseen ja tietokonerikoksiin, ammatilliseen vastuuseen, luottamusmiesvastuuseen, eläkesäätiön vastuuseen, siviilioikeudellisiin seuraamuksiin ja sääntelymenettelyjä koskevaan vastuuseen, moottoriajoneuvovakuutuksiin, henkivakuutuksiin, rakennus- ja irtaimistovakuutuksiin; Rahataloudelliset palvelut; Edellä mainittuun liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut /1/211 SPORTS UTILITY WEAR FAST RETAILING CO., LTD , Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi JP HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave Alicante ES EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Pelit ja leikkikalut; Joulukuusenkoristeet /3/211 INNVIERTE CENTRO PARA EL SARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Cid, Madrid ES García-Cabrerizo y del Santo, Pedro Maria Vitruvio, Madrid ES ES EN 35 - Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät Tietoliikenne, viestintäpalvelut maailmanlaajuisten tietoverkkojen avulla Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut;tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K), tekniikkaan liittyvät 3 yhteistyöpalvelut, Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämispalvelut. ES - 27/9/ /4/211 ADS ADS Holding LLC Irena Tower Corniche Road Abu Dhabi AE KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET GB EN IT 35 - Sijoitusten markkinointipalvelut; Talousennusteet ja talousanalyysit liiketoimintatarkoituksiin, yritys- ja kaupallinen tutkimus; Tietokantojen kokoaminen ja Hyödykkeisiin, arvopapereihin, osakkeisiin, futuureihin, obligaatioihin, velkakirjoihin, optioihin ja muihin johdannaisiin liittyvien tietokonetietueiden kokoaminen; Osuuksien, futuurien, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden, optioiden ja johdannaisten siirtoihin liittyvien tietueiden ja maksujen tallentaminen, rekisteröinti ja ylläpito; Yritystietopalvelut; Yritysten riskienhallintaan liittyvät neuvontapalvelut; Tilastolliset tiedot; Yritys- ja markkinatutkimuspalvelujen tarjoaminen yksityisille ja institutionaalisille rahoitussijoittajille ja rahoituksen ammattilaisille; Futuurien, energiafutuurien, osuuksien, optioiden, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden ja johdannaisten hintoihin liittyvien raporttien ja tilastotietojen laadinta ja kokoaminen; Automaattinen tietojenkäsittely, tietojen tallennus, haku ja varmentaminen; Edellä mainittuihin liittyvä tiedotus, konsultointi ja neuvonta Kaupankäyntiin liittyvä avustaminen, toiminnallinen tuki ja riskinhallintapalvelut tehokkaan valuuttaparien (valuutanvaihtotapahtumat), hyödykkeiden ja energiafutuureiden kaupan mahdollistamiseksi Tietokonepalvelut, jotka liittyvät raha-asioihin, sijoittamiseen, välitystoimintaan, arvopapereihin ja/tai riskienhallintaan; Online-periaatteella toimivien muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen muille käytettäväksi rahoitusvälineiden arvioinnissa, analysoinnissa ja riskinhallinnassa; Muiden kuin ladattavien online-ohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi rahataloudelisesa raportoinnissa, sijoitustenhallinnassa ja rahoituskaupassa; Ympäristöjen tarjoaminen rahoituspalvelujen tarjoajille, sijoitusneuvojille ja rahastojen välittäjille; Rahoituksen, sijoitusten ja maailmanlaajuisten osakkeiden yhteydessä käytettävien tietokoneohjelmien suunnittelu ja valmistelu; Kaikkeen edellä mainittuun liittyvä tiedotus, neuvonta ja konsultointi /5/211 GIRLCAKES YOUNG'S SEAFOOD LIMITED Ross House, Wickham Road Grimsby DN31 3SW GB URQUHART-DYKES & LORD LLP Tower North Central 4 211/239

5 Osa A.1. CTM Merrion Way Leeds LS2 8PA GB EN IT 29 - Liha, kala, siipikarja ja riista; Lihauutteet; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Hyytelöt, hillot; Munat, maito ja maitotuotteet; Ravintoöljyt ja -rasvat; Pakastetut elintarvikkeet; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Pakastetut vihannekset, peruna- ja hedelmätuotteet; Perunalastut; Ranskanperunat; Perunasta valmistetut välipalatuotteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kuivattua liha-, siipikarja- ja/tai vihannesvalmistetta; Pikaruoat; Valmisateriat; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Käsitellyt pähkinät, pähkinät sekä pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien sekoitukset; Liha, kala, merenelävät, siipikarja ja riista; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Lihauutteet; Lihatuotteet; Hedelmä- ja/tai vihannesuutteet; Hyytelöt, hillot, hedelmäsäilykkeet, vihannessäilykkeet; Munat; Maito; Meijerituotteet; Juusto; Levitejuustot; Juustodippikastikkeet; Jogurtti, Kasvisöljyt ja -rasvat; Pähkinät ja pähkinävoi; Pikkelssit; Levitteet; Keitot. 3 - Pakastetut ruuat; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Valmisateriat; Pika-ateriat; Välipalat; Jauhoista, viljoista ja/tai jauhomaisista aineista valmistetut välipalat; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, joiden päävalmistusaine on nuudelit, riisi, spagetti tai pasta; Chutneykastikkeet, kastikkeet ja ketsupit; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Popcorn; Kuorrutetut pähkinät; Kahvi, kahviesanssit ja kahviuutteet; Kahvin ja sikurin sekoitukset; Sikuri ja sikurisekoitukset, kaikki käytettäviksi kahvina; Tee; Kaakao; Pääasiassa kaakaosta koostuvat valmisteet; Suklaakonvehtilajitelmat; Suklaasta valmistetut tuotteet; Sokerileipomotuotteet; Sokerituotteet; Sokeri; Jauhot; Aamiaismurot; Pizzat; Pasta ja pastatuotteet; Leipä; Keksit; Leivonnaiset; Kakut; Leipomotuotteet; Jää, jäätelö, mehujäät, pakastetut jälkiruoat; Valmisteet jäätelön ja/tai mehujäätelön ja/tai pakastettujen jälkiruokien valmistamiseen; Hunaja; Kokonaan sokerista tai pääosin sokerista valmistetut valmisteet hunajan korvikkeiksi; Siirappi, melassit; Kastikkeet ja valmisteet kastikkeiden valmistukseen; Mausteet; Etikat; Vaniljakastikejauheet; Salaattikastikkeet; Vaahdot; Jälkiruoat; Vanukkaat; Hedelmäkastikkeet Pitopalvelut. le;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät, laboratoriolaitteet tavaroiden (erityisesti nesteiden) ja niiden osien ja tarvikkeiden käyttöön;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät ja antolaitteet metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön;annostelujärjestelmät ja antolaitteet muovista;pullot, rasiat, putkilot, astiat;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön. 1 - Injektio-, infuusio-, transfuusio- ja annostelujärjestelmät;lääketieteelliset järjestelmät, jotka koostuvat pääasiassa pulloista, tippapulloista, suihku- ja pumppupulloista sekä pumpuista, jotka on tarkoitettu diagnostisten ja farmaseuttisten aineiden infuusio-, transfuusio- ja annostelutarkoituksiin;ruiskut, nimittäin injektioruiskut, Injektioruiskut ja Injektioneulat, ruiskutarvikkeet; Pullot lääketieteelliseen käyttöön,erityisesti pullot suonensisäiseen käyttöön;tablettipullot, seerumipullot. 2 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät sekä annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) muovista;peltiastiat,putkilot;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;muoviset pullojen kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten Pullot, Taskumatit, Vadit;Muoviset astioiden kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten /5/211 LEGALCAREERS /5/211 MultiShell Gerresheimer Glas GmbH Benrather Str Düsseldorf KÖNIG SZYNKA TILMANN VON RENESSE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT Mönchenwerther Straße Düsseldorf EN 6 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten. 9 - Säilytysastiat,Pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät ja antolaitteet lasista;pullot, lasit, rasiat, putkilot, astiat, laboratoriolasi, kannet lasista edellä mainituille tavaroil- 571 BG - Надпис "LEGALCAREERS" в сив и син цвят със стилизирана стълба ES - Trazo "LEGALCAREERS" en color gris y azul con escaleras estilizadas CS - Nápis "LEGALCAREERS" v šedé a modré barvě se stylizovanými schody DA - Logo "LEGALCAREERS" i grå og blå farve med stiliseret trappe - Schriftzug "LEGALCAREERS" in Grau und Blau mit stilisierter Treppe ET - Tekst "LEGALCAREERS" halli ja sinisega ning stiliseeritud trepiga EL - Επιγραφή "LEGALCAREERS" σε γκρι και μπλε χρώμα με στυλιζαρισμένη σκάλα EN - Text "LEGALCAREERS" in grey and blue with stylised stairs FR - Mention "LEGALCAREERS" en gris et en bleu avec un escalier stylisé IT - Scritta "LEGALCAREERS" di colore grigio e blu con scala stilizzata LV - Uzraksts "LEGALCAREERS" pelēkā un zilā krāsā ar stilizētām kāpnēm LT - Pilkos ir mėlynos spalvos užrašas "LEGALCAREERS" su stilizuotais laiptais HU - "LEGALCAREERS" felirat szürke és kék színnel, stilizált lépcsővel 211/239 5

6 CTM Osa A.1. MT - Il-kitba "LEGALCAREERS" ta' kulur griż u blu b'taraġ stilizzat NL - Tekst "LEGALCAREERS" in grijs en blauw met een gestileerde trap PL - Szaroniebieski napis "LEGALCAREERS" ze stylizowanymi schodami PT - Inscrição "LEGALCAREERS" em cinzento e azul com uma escada estilizada RO - Text "LEGALCAREERS" scris cu gri şi albastru cu scară stilizată SK - Nápis "LEGALCAREERS" v sivej a modrej so štylizovaným schodiskom SL - Napis "LEGALCAREERS" v sivi in modri barvi s podobo stiliziranih stopnic FI - Teksti "LEGALCAREERS" harmaalla ja sinisellä sekä tyylitellyt portaat SV - Texten "LEGALCAREERS" i grått och blått, med stiliserad trappa BG - Сиво, синьо ES - Gris, azul CS - Šedá, modrá DA - Grå, blå - Grau, Blau ET - Hall, sinine EL - Γκρι, μπλε EN - Grey, blue FR - Gris, bleu IT - Grigio, blu LV - Pelēks, zils LT - Pilka, mėlyna HU - Szürke, kék MT - Griż, blu NL - Grijs, blauw PL - Szary, błękitny PT - Cinzento, azul RO - Gri, albastru SK - Modrá, sivá SL - Siva, modra FI - Harmaa, sininen SV - Grått, blått LegalCareers GmbH Graf-Adolf-Platz Düsseldorf EN 16 - Painotuotteet,Erityisesti painotuotteiden julkaisut, Erityisesti aikakauslehdet, Mainoslehtiset, Kirjat, Aikakauslehdet, Kausittaiset julkaisut, Tietosanakirjat, Hakuteokset ja Irtolehdet,Erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Keruu,Internet-sivustojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, Online-tietokantojen avulla ja Taloustieteeseen ja liiketalouteen, mukaan lukien tilintarkastukseen, liittyviä tietoja sisältävien online-muotoisten hakutietokantojen, Hallinnon hoitaminen ja Sihteeristöön; Keruu,Sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät mainontaa, yritysesittelyjä, Markkinointi, Markkinatutkimukset ja markkina-analyysit, Yrityskonsultointi,Työmarkkinoita, Työvoiman sijoittamispalvelut,tilaisuuksia ja tapaamisia, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Työnvälitys ja Työvoiman sijoittamispalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotar- kastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;mainonta, Markkinointi, Markkinatutkimus, Markkinatutkimus- ja yrityskonsultointipalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Elektronisten kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu onlineperiaatteella,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Koulutusta koskeva neuvonta ja Jatkokoulutus, Seminaarien järjestäminen, Työpajat ja Revisiot, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;kaikenlaisten tekstien kääntäminen, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan ja hallinnon alalla;sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-mutoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät tietoa tekstien kääntämiseksi juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön alalla Juridiseen alaan liittyviä tietoja sisältävien Internetsivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön /5/211 NUCLEOSOMICS Singapore Volition Pte. Limited 165 Gangsa Road, Unit Singapore SG BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT GB EN FR 1 - Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; Dignooseissa käytettävät kemikaalit ja muut tuotteet; Kemialliset reagenssit teolliseen ja tieteelliseen käyttöön; Kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet tieteellisiin, diagnostisiin tai tutkimustarkoituksiin; Kemialliset ja biologiset valmisteet ja reagenssit diagnostisiin ja analyyttisiin testeihin, mukaan lukien diagnostisiin in vitro -laboratoriotesteihin; In vitro -diagnostiikka, Diagnostiset reagenssit in vitro -laboratoriokäyttöön; Diagnostiset valmisteet kliiniseen tai lääketieteelliseen laboratoriokäyttöön; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 5 - Farmaseuttiset ja diagnostiset tuotteet ja valmisteet; Biotieteisiin liittyvät reagenssit; Diagnostiset testaustarvikkeet; Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut diagnostiset reagenssit; Diagnostiset reagenssit, mukaan lukien kliiniset diagnostiset reagenssit in vitro -käyttöön; Tuotteet ja valmisteet syövän toteamiseen ja diagnoosiin; Tuotteet ja valmisteet tulehdusten toteamiseen ja diagnoosiin; Kokeet kantasolujen erilaistumisasteen selvittämiseen;kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet lääkin /239

7 Osa A.1. CTM nällisiin tarkoituksiin; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 1 - Kirurgiset, lääketieteelliset ja diagnostiset laitteet ja välineet; Diagnostiset mittauslaitteet lääketieteelliseen käyttöön; Lääketieteelliset laitteet, välineet ja instrumentit käytettäväksi syövän diagnosoinnissa; Diagnostiset in vitro -laitteet lääketieteelliseen käyttöön; Diagnostiset in vitro - testauslaitteet, joissa on kemiallisia reagensseja (lääketieteelliseen käyttöön); Laitteet kokeiden suorittamiseen lääketieteellisiin tarkoituksiin; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Biotekniikkaan, lääketieteelliseen tekniikkaan, kokeisiin, lääketieteelliseen diagnostiikkaan, diagnostisiin reagensseihin, aineisiin, valmisteisiin ja materiaaleihin liittyvät tutkimusja kehittämis-, konsultointi- ja neuvontapalvelut;kaikki edellä mainitut verinäytteiden seulonnan ja erityisesti syövän ja tulehdusten havaitsemisen alalla; Analyyttiset testausja diagnoosipalvelut; Lääketieteellisten diagnostisten testauslaitteiden ja reagenssien suunnittelu ja kehittäminen; Verentestauspalvelut; Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut /5/211 BOSE Tridonic Jennersdorf GmbH Technologiepark Jennersdorf AT Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH Lange Sömme Breitungen TOYODA GOSEI Co., Ltd. 1 Haruhingahata, Aichi-Ken Kiyosu JP Roth, Gundula Dorfstrasse 13a Levenhagen Tews, Walter Fleischmannstrasse 1c Greifswald PATENTANWÄLTE HEFEL & HOFMANN Egelseestr. 65a 68 Feldkirch AT EN Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin,nimittäin kemikaalit valon tuotantoon, valkoisen valon tuotantoon sekä kapselointiin ja edellä mainittujen tuotteiden suoraan käyttöön valodiodeina;kemikaalit valonsäteiden tuottamiseen ja suuntaamiseen valodiodeina ja niiden rakenneyksiköinä; Fosfori,Valaistusaineet; Silikaatti;Valaistusaineet valon muuntamiseen. 9 - Valodiodit;Valaistusaine-muuntovalodiodit;Valodiodiketjut, valodiodiliuskat, Valodiodimoduulit;Valaistusgeneraattorit valodiodeja varten; Valaisevat ja mekaaniset opasteet;valodiodit näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa; Valodiodit valaisemiseen,esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, valaistukseen jäähdytyslaitteissa, -tiloissa, -kaapeissa ja/tai -vitriineissä, kylttien ja mainosten valaistukseen, tilojen, rakennusten, katujen valaistukseen Valaistuslaitteet;Ulko- ja sisävalaistus;julkisivuvalaistus;arkkitehtoninen valaistus;kirjainten valaistus; Esittelytelineiden valaistus;kasvihuoneiden valaistus;vedenalaiset valaisimet;maataloudellinen valaistus; Valot;Valodiodilamput valaistustarkoituksiin, esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, jäähdytyslaitteiden, -tilojen, -kaappien ja/tai -vitriinien valaistukseen, kylttien ja mainosten, tilojen, rakennusten ja katujen valaistukseen; Valaisinmoduulit ja valaisimet, joissa on valonlähteinä valodiodeja; Valodiodeja sisältävät valonlähteet (eivät sisälly muihin luokkin);hätävalot, nimittäin hätäuloskäyntien valaisimet, hätäuloskäyntien merkinnät, poistumisteiden valaisimet, suunnistusvalaisimet, rakennusten, tunnelien ja teiden valaistukseen;valodiodilamput, erityisesti hehkulamppujen korvaajina;valodiodihehkulamput;retrovalodiodihehkulamput ja -lamput;valodiodivalot;valodiodisäteilimet; Valaistuslaitteistot ja -laitteet; Laitteet valaistusnäyttöjä varten,valokirjaimet, valokirjoitukset, valodiodeja sisältävät projektorit;valodiodilamput näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa. AT - 25/11/21 - AM 649/ /5/211 GO Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magneettiset ja koneellisesti luettavat kortit, joihin on koodattu tietoja; Kortit, joilla voidaan tallentaa ja käsitellä tietoja (nk. älykortit); Laitteet korttien sisältämien koodattujen tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen;polttoaineen tankkauksen yhteydessä käytettävät koodatut kortit; Maksukortit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tallennetut tietokoneohjelmat;koodatut kortit, erityisesti tankkauskortit Myyntiin liittyvä liiketoiminnallinen välitys, paitsi ulkotoimintoihin, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä laitteita, varusteita ja vaatteita koskevien palvelujen alalla; Toimistotehtävät; Tiedonhallinta Rahataloudelliset palvelut;luotto- ja maksukorttien julkaisemiseen liittyvät palvelut /5/211 GO 211/239 7

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 25 Osa D... 226 Osa M... 228 OSA A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 177 Osa C... 205 Osa D... 228 Osa M... 230

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 177 Osa C... 205 Osa D... 228 Osa M... 230 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 177 Osa C... 25 Osa D... 228 Osa M... 23 OSA A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Epäjalot metallit ja niiden seokset;

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 220 Osa C... 318 Osa D... 328 Osa M... 330

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 220 Osa C... 318 Osa D... 328 Osa M... 330 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... Osa C... 318 Osa D... 328 Osa M... 330 OSA A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 236 Osa C... 287 Osa D... 308 Osa M... 310

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 236 Osa C... 287 Osa D... 308 Osa M... 310 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 236 Osa C... 287 Osa D... 38 Osa M... 31 OSA A A.1. 7232267 26/11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz 1 8845 Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg 9 7599 Stuttgart

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 227 Osa C... 356 Osa D... 368 Osa M... 434

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 227 Osa C... 356 Osa D... 368 Osa M... 434 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 227 Osa C... 356 Osa D... 368 Osa M... 434 OSA A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT LLP

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville)

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 3 Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa P Ä I

Lisätiedot

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008 1 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit Joulukuu 2008 Joulukuu 2008 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit heijastelevat useita asioita, joihin Eurooppa-neuvosto otti kantaa vuonna 2001 suosituksellaan

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Raportti Toimeksiantaja: Tekijä: Aikakauslehtien Liitto Kehitysjohtaja Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Esipuhe: Raportissa on koottu yhteen touko- ja kesäkuussa

Lisätiedot

Toimialarakenne ja -määritelmät

Toimialarakenne ja -määritelmät 0001 Öljy ja kaasu 0500 Öljy ja kaasu 0530 Öljyn- ja kaasuntuottajat 0533 Etsintä ja tuotanto Yritykset, jotka osallistuvat öljy- ja kaasutuotteiden etsintään, poraukseen, tuotantoon, jalostukseen ja toimitukseen.

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2000=100

Tuottajahintaindeksit 2000=100 Tuottajahintaindeksit 2000=100 käyttäjän käsikirja Tiedustelut: Jari Harjunpää Anssi Vuorio Marja Ikonen Mari Kinnunen (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2000=100

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Verkottuneet maailmat

Verkottuneet maailmat 15 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Verkottuneet maailmat Vieraskynä: Prof. Dr. Wolfgang Wahlster Teknologia: Automaatio-IT Sovellukset: RFID, sähköinen nimilappu people power partnership

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot