YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 198 Osa C... 227 Osa D... 248 Osa M... 253"

Transkriptio

1 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B Osa C Osa D Osa M

2 OSA A A /7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea, 1, piso 14-E 33 Alicante ES EN ES 9 - Tietokoneohjelmistot, sellaiset tietokoneohjelmat ja tietokonesovellukset, joita käytetään kävijäseurannan alalla ja jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoimisen ja raportoinnin verkkosivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi, verkkosivustojen parantamiseksi, verkkosivuston käyttäjille kohdistettua markkinointia varten ja verkkosivustojen markkinointikampanjoiden käyttäjävasteen arviointia varten, verkkosivustojen käyttäjäsuhteiden hallintaan ja verkkosivustojen käyttäjien välistä vuorovaikutusta varten hallintatarkoituksessa ja asiakkaan verkko-sivuston suorituskyvyn mittaamiseksi kaupallisessa ympäristössä, kohdeyleisön määrittämiseen, viestintää koskevaan tiedotukseen, mukaan lukien ohjaaviin verkkosivustoihin ja viestinnän ohjautumistapaan liittyvään tiedotukseen sekä yleisön käyttäytymisen tutkimiseen;kävijäseurantaan liittyvät tietokonesovellukset ja pienoisohjelmat, jotka esitetään sellaisella kojetaululla, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkon käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan;tietokoneohjelmistot, joilla analysoidaan sitä, miten käyttäjät siirtyvät heidän avatessaan ja sulkiessaan verkkosivustoja, miten käyttäjät sitoutuvat verkkosivustoihin, miten liikenne ohjautuu ja mistä URLosoitteista;Tietokoneohjelmistot, joilla mitataan käyttäjien kiinnostusta sivuston tasojen, tuotteiden ja kategorioiden mukaan;ohjelmistomerkit, joiden avulla voidaan kerätä edistyneen kävijäseurannan avulla saatuja tietoja käyttäjistä ja optimoida online-muotoista markkinointiviestintää Ammattimaiset markkinointikonsultointi- ja yrityspalvelut sellaisten verkkoanalyysien alalla, jotka mahdollistavat Internet-datan mittaamisen, keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin WWW-sivustojen käytön ymmärtämiseen ja optimointiin, WWW-sivustojen parantamiseen, markkinointiin WWW-sivustojen käyttäjille ja markkinointikampanjoiden kohdeyleisön reaktioiden arviointiin, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvien suhteiden hallintaan, WWW-sivustojen käyttäjiin liittyvän vuorovaikutuksen hallintaan ja asiakkaiden WWW-sivustojen kaupalliseen asiayhteyteen liittyvän suorituskyvyn mittaukseen, mukaan lukien paikan päällä tehtävien ja muualla tehtävien verkkoanalyysien alalla;tietojen kerääminen verkkosivustojen käyttäjistä ja niiden muuntaminen tiettyä verkkosivustoa koskevaksi dataksi, joka tarjotaan tietyille käyttäjille kävijäseurannan avulla;kävijäseurannan työkaluja käyttävien yrityspalveluiden tarjoaminen ja kävijäseurannan tietoja tarjoavien yritysraporttien laatiminen asiakkaille käyttämällä tekniikkaa, jolla kerätään dataa verkkosivustojen kävijäympäristöistä ja muunnetaan tämä data tiettyjä kävijöitä koskevia verkkosivustotietoja sisältäväksi dataksi;kävijäseurantatyökalujen tarjoaminen ja Yritysraportit;Kävijäseurannan tietojen tarjoaminen asiakkaille tosiaikaisten käyttäytymisprofiilien rakentamiseksi verkkosivustojen käyttäjistä heidän kulloisenkin sivustokäyntinsä sekä heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä sen ennustamiseksi, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä; Mainonta-, markkinointi-, myynninedistämispalvelut, markkinatutkimuspalvelut; Yritystietojen analysointipalvelut; Tietojenkäsittely, Kokoamiseen, Hakuun ja Tietojen keruu, Tilastoja koskeva tiedotus, Yritysmarkkinointi ja Yritysjohdon neuvonta, Markkinointijohtamiseen liittyvä neuvonta,markkinointija myynninedistämistapahtumien järjestäminen, Yritystutkimus, Yrityskonsultointipalvelut, Markkinointitutkimukset, Markkinointistrategioiden ja -periaatteiden kehittäminen, Mainosten jakelu,markkinointi- ja mainosmateriaalin levitys Internetissä; Markkinatutkimustietojen tulkitseminen, Markkinoiden analysointi- ja arviointipalvelut; Markkinatutkimusdatan ja -tilastojen analysointi, markkinatutkimukset, markkinaennusteet, markkinatiedotuspalvelut, markkinatutkimusdatan hakupalvelut, markkinointiselvitykset, markkinointisuunnitelmien laadinta; Mainosten tuotanto ja Markkinoinnin esittelymateriaalien tuotanto; Tietokoneistetut markkinatutkimuspalvelut ja Neuvonta, Hallinto, Kustannusanalyysipalvelut, Kaikkeen edellä mainittuun liittyvät konsultointi- ja tiedotuspalvelut Tietokonepalvelut, Nimittäin,Kävijäseurantaan liittyvien teknisten palvelujen tarjoaminen verkkosivustoviestintään liittyvien tietojen keruuta, Editointi,Järjestämistä muokkaa- 211/239 2

3 Osa A.1. CTM mista, Reportaasit,Tallennusta ja yhteiskäyttöä varten, Internetissä toteutettavat markkinointikampanjat; Sellaiset teknisten markkinointitietojen analyysipalvelut, jotka perustuvat Internet-markkinointidatan mittaamiseen, keräämiseen, analysointiin ja raportointiin WWW-sivuston käytön ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi;sovelluspalveluntarjoajana toimiminen kävijäseurannan alalla sellaisten sovellusten ylläpitämiseksi, joilla kerätään, hallitaan, integroidaan, analysoidaan, valvotaan ja seurataan verkon käyttäjien käyttäytymistä sekä kojetaulun tarjoaminen samaan tarkoitukseen;sellaisten sivujen merkintäpalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät sivua ja kävijää koskeviin tietoihin ja näiden tietojen käsittelyyn sekä niihin liittyvien tilastojen laatimiseen; Tietotekniikan konsultointipalvelut verkkoanalyysien ja online-markkinoinnin alalla;tietokonepalvelut, jotka rakentavat verkkosivustojen käyttäjistä tosiaikaisia profiileita heidän senhetkisten sivustokäyntiensä, heidän aiempien käyntiensä selaushistorian pohjalta sekä ennustavat, minkälaiset tiedot ovat olennaisia käyttäjien verkkokokemuksen yksilöllistämisessä;sivujen merkintäpalvelut, jotka hyödyntävät teknologiaa, joilla kerätään verkkosivustojen käyttäjiä koskevia tietoja ja muunnetaan se dataksi, jota mainostajat voivat hyödyntää; Tietokonepalvelut asiakkaan WWW-sivuston mukauttamisen muodossa siten, että WWW-sivustolla voidaan tallentaa ja kerätä tietoja WWW-sivuston käyttäjän toimintahistoriasta kyseisellä WWW-sivustolla niin, että asiakkaan WWW-sivusto voi esittää kyseistä WWW-sivuston käyttäjää varten räätälöityjä tietoja silloin, kun kyseinen WWW-sivuston käyttäjä käy WWW-sivustolla uudelleen;sellaisen tietokoneen kojetaulun tarjoaminen, joka sisältää kävijäseurantaan liittyvää tietoa, joka mahdollistaa markkinointi- ja mainonta-analytiikan sekä verkkosivustojen käyttäjiä koskevien tietojen tosiaikaisen käytön niin, että mainostajat voivat optimoida muuntoponnistuksiaan ja keskittää markkinointikampanjoitaan /8/21 3 US VENNER SHIPLEY LLP 2 Little Britain London EC1A 7DH GB EN FR 35 - Mainonta- ja myynninedistämispalvelut muille; Tuotteiden ja palveluiden mainostaminen Internetissä kolmannen osapuolen lukuun; Mainosten jakelu muiden puolesta Internetin kautta; Sellaisten WWW-sivustojen tarjoaminen, joilla mainostajat, markkinoijat ja sisällöntuottajat voivat tavoittaa online-käyttäjiä, saada heihin yhteyden sekä olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa myynninedistämis- tai mainostarkoituksessa; Painetun, radio-, televisio- ja onlinemainonnan kuluttajissa herättämää vastakaikua koskevan analyysin tarjoaminen; Markkinatutkimuspalvelut, nimittäin kuluttajien ostomieltymyksiä koskevien ja niihin liittyvien tietojen kerääminen ja markkina-analyysit Internetin digitaalisen sisällön ylläpito; WWW-sivujen ylläpito online-periaatteella muiden lukuun; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten vuorovaikutteisten WWW-sivustojen ylläpito, joiden avulla mainostajat voivat seurata, valvoa, hallita, kerätä, analysoida, optimoida ja tuottaa painetun, televisio-, radio- ja online-mainonnan ja WWW:n, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämään vastakaikuun, käyttäjien mieltymyksiin ja linkkeihin liittyviä raportteja; Tietokonepalvelut, nimittäin muiden tahojen painettujen, televisio-, radio- ja online-mainosten kuluttajissa herättämän vastakaiun seuranta, valvonta, hallinta, keräys, analysointi, optimointi ja raportointi; Tietokonepalvelut, nimittäin WWW-sivustojen ylläpito onlinemainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja tällaisen mainonnan ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Tietokonepalvelut, nimittäin sellaisten tilaustyönä tehtyjen WWW-sivujen tarjoaminen, jotka sisältävät käyttäjän määrittämiä tietoja ja henkilöprofiileja ja mieltymyksiä mainostajien tavaroita ja palveluja koskevan tiedon ja mainosten keräämiseen, hallintaan, seurantaan, näyttöön ja katseluun ja linkkien tarjoamiseen muiden sosiaalisille verkostosivustoille tällaisen mainonnan levittämiseksi; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen mainos- ja myynninedistämiskampanjoiden seurantaan, hallintaan, optimointiin ja analysointiin ja niihin liittyvien sijoitustuottojen, kanta-asiakkuuden ja myynnin vaihtokurssien laskemiseeen; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen painettujen, televisio- ja radiomainosten ja online-mainosten ja verkon, verkkopäiväkirjojen ja muun online-sivustoliikenteen kuluttajissa herättämän vastakaiun, käyttäjien mieltymysten ja linkkien hallintaan, keräykseen, valvontaan, analysointiin ja optimointiin; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen online-mainonnan ja myynninedistämistiedon ja -aineiston keräykseen, hallintaan, seurantaan, jäljittämiseen, näyttöön ja katseluun ja tällaisen tiedon ja aineiston levitykseen sosiaalisten verkostosivustojen kautta; Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen tilasto- ja muun tiedon näyttöön, animaatioon, tutkimukseen, analysointiin ja tulkintaan Online-muotoiset sosiaaliset verkotuspalvelut. US - 4/2/21-77/ US - 4/2/21-77/ Six Degrees Capital Corporation 2 First Avenue, Suite 234 Seattle, Washington /1/211 DUAL 1 Dual International Limited 14 Leadenhall Street 211/239 3

4 CTM Osa A.1. London EC3V 4QT GB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ GB EN FR 36 - Vakuutuspalvelut; Jälleenvakuutuspalvelut; Vakuutusmeklaripalvelut; Riskinhallintapalvelut; Merkintäpalvelut; Vakuutuspalvelut, jotka liittyvät ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksiin, johtaja- ja virkamiesvastuuseen, rikosvakuutukseen, verkkovastuuseen/vakuutuksiin, jotka tarjotaan elektronisten välineiden avulla, lääkärin taitovirhe- ja vahingonkorvausvastuuseen, työnantajan vastuuseen, työsuhdevastuuseen, petokseen ja tietokonerikoksiin, ammatilliseen vastuuseen, luottamusmiesvastuuseen, eläkesäätiön vastuuseen, siviilioikeudellisiin seuraamuksiin ja sääntelymenettelyjä koskevaan vastuuseen, moottoriajoneuvovakuutuksiin, henkivakuutuksiin, rakennus- ja irtaimistovakuutuksiin; Rahataloudelliset palvelut; Edellä mainittuun liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut /1/211 SPORTS UTILITY WEAR FAST RETAILING CO., LTD , Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi JP HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave Alicante ES EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Pelit ja leikkikalut; Joulukuusenkoristeet /3/211 INNVIERTE CENTRO PARA EL SARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Cid, Madrid ES García-Cabrerizo y del Santo, Pedro Maria Vitruvio, Madrid ES ES EN 35 - Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät Tietoliikenne, viestintäpalvelut maailmanlaajuisten tietoverkkojen avulla Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut;tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K), tekniikkaan liittyvät 3 yhteistyöpalvelut, Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämispalvelut. ES - 27/9/ /4/211 ADS ADS Holding LLC Irena Tower Corniche Road Abu Dhabi AE KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET GB EN IT 35 - Sijoitusten markkinointipalvelut; Talousennusteet ja talousanalyysit liiketoimintatarkoituksiin, yritys- ja kaupallinen tutkimus; Tietokantojen kokoaminen ja Hyödykkeisiin, arvopapereihin, osakkeisiin, futuureihin, obligaatioihin, velkakirjoihin, optioihin ja muihin johdannaisiin liittyvien tietokonetietueiden kokoaminen; Osuuksien, futuurien, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden, optioiden ja johdannaisten siirtoihin liittyvien tietueiden ja maksujen tallentaminen, rekisteröinti ja ylläpito; Yritystietopalvelut; Yritysten riskienhallintaan liittyvät neuvontapalvelut; Tilastolliset tiedot; Yritys- ja markkinatutkimuspalvelujen tarjoaminen yksityisille ja institutionaalisille rahoitussijoittajille ja rahoituksen ammattilaisille; Futuurien, energiafutuurien, osuuksien, optioiden, osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden ja johdannaisten hintoihin liittyvien raporttien ja tilastotietojen laadinta ja kokoaminen; Automaattinen tietojenkäsittely, tietojen tallennus, haku ja varmentaminen; Edellä mainittuihin liittyvä tiedotus, konsultointi ja neuvonta Kaupankäyntiin liittyvä avustaminen, toiminnallinen tuki ja riskinhallintapalvelut tehokkaan valuuttaparien (valuutanvaihtotapahtumat), hyödykkeiden ja energiafutuureiden kaupan mahdollistamiseksi Tietokonepalvelut, jotka liittyvät raha-asioihin, sijoittamiseen, välitystoimintaan, arvopapereihin ja/tai riskienhallintaan; Online-periaatteella toimivien muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen muille käytettäväksi rahoitusvälineiden arvioinnissa, analysoinnissa ja riskinhallinnassa; Muiden kuin ladattavien online-ohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi rahataloudelisesa raportoinnissa, sijoitustenhallinnassa ja rahoituskaupassa; Ympäristöjen tarjoaminen rahoituspalvelujen tarjoajille, sijoitusneuvojille ja rahastojen välittäjille; Rahoituksen, sijoitusten ja maailmanlaajuisten osakkeiden yhteydessä käytettävien tietokoneohjelmien suunnittelu ja valmistelu; Kaikkeen edellä mainittuun liittyvä tiedotus, neuvonta ja konsultointi /5/211 GIRLCAKES YOUNG'S SEAFOOD LIMITED Ross House, Wickham Road Grimsby DN31 3SW GB URQUHART-DYKES & LORD LLP Tower North Central 4 211/239

5 Osa A.1. CTM Merrion Way Leeds LS2 8PA GB EN IT 29 - Liha, kala, siipikarja ja riista; Lihauutteet; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Hyytelöt, hillot; Munat, maito ja maitotuotteet; Ravintoöljyt ja -rasvat; Pakastetut elintarvikkeet; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Pakastetut vihannekset, peruna- ja hedelmätuotteet; Perunalastut; Ranskanperunat; Perunasta valmistetut välipalatuotteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kuivattua liha-, siipikarja- ja/tai vihannesvalmistetta; Pikaruoat; Valmisateriat; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Käsitellyt pähkinät, pähkinät sekä pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien sekoitukset; Liha, kala, merenelävät, siipikarja ja riista; Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; Lihauutteet; Lihatuotteet; Hedelmä- ja/tai vihannesuutteet; Hyytelöt, hillot, hedelmäsäilykkeet, vihannessäilykkeet; Munat; Maito; Meijerituotteet; Juusto; Levitejuustot; Juustodippikastikkeet; Jogurtti, Kasvisöljyt ja -rasvat; Pähkinät ja pähkinävoi; Pikkelssit; Levitteet; Keitot. 3 - Pakastetut ruuat; Jäähdytetyt elintarvikkeet; Valmisateriat; Pika-ateriat; Välipalat; Jauhoista, viljoista ja/tai jauhomaisista aineista valmistetut välipalat; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet; Pikaruoka- ja välipalavalmisteet, joiden päävalmistusaine on nuudelit, riisi, spagetti tai pasta; Chutneykastikkeet, kastikkeet ja ketsupit; Jälkiruoat ja jälkiruokien valmistusaineet; Popcorn; Kuorrutetut pähkinät; Kahvi, kahviesanssit ja kahviuutteet; Kahvin ja sikurin sekoitukset; Sikuri ja sikurisekoitukset, kaikki käytettäviksi kahvina; Tee; Kaakao; Pääasiassa kaakaosta koostuvat valmisteet; Suklaakonvehtilajitelmat; Suklaasta valmistetut tuotteet; Sokerileipomotuotteet; Sokerituotteet; Sokeri; Jauhot; Aamiaismurot; Pizzat; Pasta ja pastatuotteet; Leipä; Keksit; Leivonnaiset; Kakut; Leipomotuotteet; Jää, jäätelö, mehujäät, pakastetut jälkiruoat; Valmisteet jäätelön ja/tai mehujäätelön ja/tai pakastettujen jälkiruokien valmistamiseen; Hunaja; Kokonaan sokerista tai pääosin sokerista valmistetut valmisteet hunajan korvikkeiksi; Siirappi, melassit; Kastikkeet ja valmisteet kastikkeiden valmistukseen; Mausteet; Etikat; Vaniljakastikejauheet; Salaattikastikkeet; Vaahdot; Jälkiruoat; Vanukkaat; Hedelmäkastikkeet Pitopalvelut. le;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät, laboratoriolaitteet tavaroiden (erityisesti nesteiden) ja niiden osien ja tarvikkeiden käyttöön;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta, lääketieteen tekniikkaa varten ja Laboratoriotarvikkeet;Annostelujärjestelmät ja antolaitteet metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön;annostelujärjestelmät ja antolaitteet muovista;pullot, rasiat, putkilot, astiat;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;kaikki edellä mainitut tavarat laboratoriokäyttöön. 1 - Injektio-, infuusio-, transfuusio- ja annostelujärjestelmät;lääketieteelliset järjestelmät, jotka koostuvat pääasiassa pulloista, tippapulloista, suihku- ja pumppupulloista sekä pumpuista, jotka on tarkoitettu diagnostisten ja farmaseuttisten aineiden infuusio-, transfuusio- ja annostelutarkoituksiin;ruiskut, nimittäin injektioruiskut, Injektioruiskut ja Injektioneulat, ruiskutarvikkeet; Pullot lääketieteelliseen käyttöön,erityisesti pullot suonensisäiseen käyttöön;tablettipullot, seerumipullot. 2 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät sekä annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) muovista;peltiastiat,putkilot;muoviset kannet edellä mainituille tavaroille;muoviset pullojen kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten Pullot, Taskumatit, Vadit;Muoviset astioiden kannet;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten /5/211 LEGALCAREERS /5/211 MultiShell Gerresheimer Glas GmbH Benrather Str Düsseldorf KÖNIG SZYNKA TILMANN VON RENESSE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT Mönchenwerther Straße Düsseldorf EN 6 - Säiliöt, pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) ja antolaitteet (säiliöt, joissa on annostelumekanismit) metallista, erityisesti alumiinista;pullot, rasiat, putkilot, astiat, kannet edellä mainittuja metallista, erityisesti alumiinista, tehtyjä tavaroita varten;kaikki edellä mainitut tavarat lääketeollisuutta ja lääketieteen tekniikkaa varten. 9 - Säilytysastiat,Pakkausjärjestelmät, annostelujärjestelmät ja antolaitteet lasista;pullot, lasit, rasiat, putkilot, astiat, laboratoriolasi, kannet lasista edellä mainituille tavaroil- 571 BG - Надпис "LEGALCAREERS" в сив и син цвят със стилизирана стълба ES - Trazo "LEGALCAREERS" en color gris y azul con escaleras estilizadas CS - Nápis "LEGALCAREERS" v šedé a modré barvě se stylizovanými schody DA - Logo "LEGALCAREERS" i grå og blå farve med stiliseret trappe - Schriftzug "LEGALCAREERS" in Grau und Blau mit stilisierter Treppe ET - Tekst "LEGALCAREERS" halli ja sinisega ning stiliseeritud trepiga EL - Επιγραφή "LEGALCAREERS" σε γκρι και μπλε χρώμα με στυλιζαρισμένη σκάλα EN - Text "LEGALCAREERS" in grey and blue with stylised stairs FR - Mention "LEGALCAREERS" en gris et en bleu avec un escalier stylisé IT - Scritta "LEGALCAREERS" di colore grigio e blu con scala stilizzata LV - Uzraksts "LEGALCAREERS" pelēkā un zilā krāsā ar stilizētām kāpnēm LT - Pilkos ir mėlynos spalvos užrašas "LEGALCAREERS" su stilizuotais laiptais HU - "LEGALCAREERS" felirat szürke és kék színnel, stilizált lépcsővel 211/239 5

6 CTM Osa A.1. MT - Il-kitba "LEGALCAREERS" ta' kulur griż u blu b'taraġ stilizzat NL - Tekst "LEGALCAREERS" in grijs en blauw met een gestileerde trap PL - Szaroniebieski napis "LEGALCAREERS" ze stylizowanymi schodami PT - Inscrição "LEGALCAREERS" em cinzento e azul com uma escada estilizada RO - Text "LEGALCAREERS" scris cu gri şi albastru cu scară stilizată SK - Nápis "LEGALCAREERS" v sivej a modrej so štylizovaným schodiskom SL - Napis "LEGALCAREERS" v sivi in modri barvi s podobo stiliziranih stopnic FI - Teksti "LEGALCAREERS" harmaalla ja sinisellä sekä tyylitellyt portaat SV - Texten "LEGALCAREERS" i grått och blått, med stiliserad trappa BG - Сиво, синьо ES - Gris, azul CS - Šedá, modrá DA - Grå, blå - Grau, Blau ET - Hall, sinine EL - Γκρι, μπλε EN - Grey, blue FR - Gris, bleu IT - Grigio, blu LV - Pelēks, zils LT - Pilka, mėlyna HU - Szürke, kék MT - Griż, blu NL - Grijs, blauw PL - Szary, błękitny PT - Cinzento, azul RO - Gri, albastru SK - Modrá, sivá SL - Siva, modra FI - Harmaa, sininen SV - Grått, blått LegalCareers GmbH Graf-Adolf-Platz Düsseldorf EN 16 - Painotuotteet,Erityisesti painotuotteiden julkaisut, Erityisesti aikakauslehdet, Mainoslehtiset, Kirjat, Aikakauslehdet, Kausittaiset julkaisut, Tietosanakirjat, Hakuteokset ja Irtolehdet,Erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Keruu,Internet-sivustojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, Online-tietokantojen avulla ja Taloustieteeseen ja liiketalouteen, mukaan lukien tilintarkastukseen, liittyviä tietoja sisältävien online-muotoisten hakutietokantojen, Hallinnon hoitaminen ja Sihteeristöön; Keruu,Sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät mainontaa, yritysesittelyjä, Markkinointi, Markkinatutkimukset ja markkina-analyysit, Yrityskonsultointi,Työmarkkinoita, Työvoiman sijoittamispalvelut,tilaisuuksia ja tapaamisia, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Työnvälitys ja Työvoiman sijoittamispalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotar- kastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;mainonta, Markkinointi, Markkinatutkimus, Markkinatutkimus- ja yrityskonsultointipalvelut,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, Verotusta koskevat konsultointi- ja neuvontapalvelut,hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla Elektronisten kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu onlineperiaatteella,erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla; Koulutusta koskeva neuvonta ja Jatkokoulutus, Seminaarien järjestäminen, Työpajat ja Revisiot, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön sekä edellä mainittujen alojen tekstien kääntämisen alalla;kaikenlaisten tekstien kääntäminen, erityisesti juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan ja hallinnon alalla;sellaisten Internet-sivustojen, online-tietokantojen ja online-mutoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön, jotka sisältävät tietoa tekstien kääntämiseksi juridisella, vero-, taloustieteellisellä ja liiketaloudellisella alalla, mukaan lukien tilin- ja verotarkastuksen, veroneuvonnan, hallinnon ja sihteeristön alalla Juridiseen alaan liittyviä tietoja sisältävien Internetsivustojen, online-tietokantojen ja online-muotoisten hakutietokantojen kerääminen, tarjoaminen ja tarjoaminen käyttöön /5/211 NUCLEOSOMICS Singapore Volition Pte. Limited 165 Gangsa Road, Unit Singapore SG BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT GB EN FR 1 - Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; Dignooseissa käytettävät kemikaalit ja muut tuotteet; Kemialliset reagenssit teolliseen ja tieteelliseen käyttöön; Kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet tieteellisiin, diagnostisiin tai tutkimustarkoituksiin; Kemialliset ja biologiset valmisteet ja reagenssit diagnostisiin ja analyyttisiin testeihin, mukaan lukien diagnostisiin in vitro -laboratoriotesteihin; In vitro -diagnostiikka, Diagnostiset reagenssit in vitro -laboratoriokäyttöön; Diagnostiset valmisteet kliiniseen tai lääketieteelliseen laboratoriokäyttöön; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 5 - Farmaseuttiset ja diagnostiset tuotteet ja valmisteet; Biotieteisiin liittyvät reagenssit; Diagnostiset testaustarvikkeet; Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut diagnostiset reagenssit; Diagnostiset reagenssit, mukaan lukien kliiniset diagnostiset reagenssit in vitro -käyttöön; Tuotteet ja valmisteet syövän toteamiseen ja diagnoosiin; Tuotteet ja valmisteet tulehdusten toteamiseen ja diagnoosiin; Kokeet kantasolujen erilaistumisasteen selvittämiseen;kemialliset, biologiset ja diagnostiset reagenssit, valmisteet ja aineet lääkin /239

7 Osa A.1. CTM nällisiin tarkoituksiin; Kaikkien edellä mainittujen osat ja tarvikkeet. 1 - Kirurgiset, lääketieteelliset ja diagnostiset laitteet ja välineet; Diagnostiset mittauslaitteet lääketieteelliseen käyttöön; Lääketieteelliset laitteet, välineet ja instrumentit käytettäväksi syövän diagnosoinnissa; Diagnostiset in vitro -laitteet lääketieteelliseen käyttöön; Diagnostiset in vitro - testauslaitteet, joissa on kemiallisia reagensseja (lääketieteelliseen käyttöön); Laitteet kokeiden suorittamiseen lääketieteellisiin tarkoituksiin; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Biotekniikkaan, lääketieteelliseen tekniikkaan, kokeisiin, lääketieteelliseen diagnostiikkaan, diagnostisiin reagensseihin, aineisiin, valmisteisiin ja materiaaleihin liittyvät tutkimusja kehittämis-, konsultointi- ja neuvontapalvelut;kaikki edellä mainitut verinäytteiden seulonnan ja erityisesti syövän ja tulehdusten havaitsemisen alalla; Analyyttiset testausja diagnoosipalvelut; Lääketieteellisten diagnostisten testauslaitteiden ja reagenssien suunnittelu ja kehittäminen; Verentestauspalvelut; Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut /5/211 BOSE Tridonic Jennersdorf GmbH Technologiepark Jennersdorf AT Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH Lange Sömme Breitungen TOYODA GOSEI Co., Ltd. 1 Haruhingahata, Aichi-Ken Kiyosu JP Roth, Gundula Dorfstrasse 13a Levenhagen Tews, Walter Fleischmannstrasse 1c Greifswald PATENTANWÄLTE HEFEL & HOFMANN Egelseestr. 65a 68 Feldkirch AT EN Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin,nimittäin kemikaalit valon tuotantoon, valkoisen valon tuotantoon sekä kapselointiin ja edellä mainittujen tuotteiden suoraan käyttöön valodiodeina;kemikaalit valonsäteiden tuottamiseen ja suuntaamiseen valodiodeina ja niiden rakenneyksiköinä; Fosfori,Valaistusaineet; Silikaatti;Valaistusaineet valon muuntamiseen. 9 - Valodiodit;Valaistusaine-muuntovalodiodit;Valodiodiketjut, valodiodiliuskat, Valodiodimoduulit;Valaistusgeneraattorit valodiodeja varten; Valaisevat ja mekaaniset opasteet;valodiodit näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa; Valodiodit valaisemiseen,esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, valaistukseen jäähdytyslaitteissa, -tiloissa, -kaapeissa ja/tai -vitriineissä, kylttien ja mainosten valaistukseen, tilojen, rakennusten, katujen valaistukseen Valaistuslaitteet;Ulko- ja sisävalaistus;julkisivuvalaistus;arkkitehtoninen valaistus;kirjainten valaistus; Esittelytelineiden valaistus;kasvihuoneiden valaistus;vedenalaiset valaisimet;maataloudellinen valaistus; Valot;Valodiodilamput valaistustarkoituksiin, esimerkiksi elintarvikkeiden valaistukseen, jäähdytyslaitteiden, -tilojen, -kaappien ja/tai -vitriinien valaistukseen, kylttien ja mainosten, tilojen, rakennusten ja katujen valaistukseen; Valaisinmoduulit ja valaisimet, joissa on valonlähteinä valodiodeja; Valodiodeja sisältävät valonlähteet (eivät sisälly muihin luokkin);hätävalot, nimittäin hätäuloskäyntien valaisimet, hätäuloskäyntien merkinnät, poistumisteiden valaisimet, suunnistusvalaisimet, rakennusten, tunnelien ja teiden valaistukseen;valodiodilamput, erityisesti hehkulamppujen korvaajina;valodiodihehkulamput;retrovalodiodihehkulamput ja -lamput;valodiodivalot;valodiodisäteilimet; Valaistuslaitteistot ja -laitteet; Laitteet valaistusnäyttöjä varten,valokirjaimet, valokirjoitukset, valodiodeja sisältävät projektorit;valodiodilamput näyttöjen taustavalaistukseen esimerkiksi matkapuhelimissa, televisioissa, näyttömonitoreissa sekä monitahoisissa ulkosivuissa, merkeissä ja kirjaimissa, pintojen taustavalaistus valomainonnassa. AT - 25/11/21 - AM 649/ /5/211 GO Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magneettiset ja koneellisesti luettavat kortit, joihin on koodattu tietoja; Kortit, joilla voidaan tallentaa ja käsitellä tietoja (nk. älykortit); Laitteet korttien sisältämien koodattujen tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen;polttoaineen tankkauksen yhteydessä käytettävät koodatut kortit; Maksukortit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tallennetut tietokoneohjelmat;koodatut kortit, erityisesti tankkauskortit Myyntiin liittyvä liiketoiminnallinen välitys, paitsi ulkotoimintoihin, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä laitteita, varusteita ja vaatteita koskevien palvelujen alalla; Toimistotehtävät; Tiedonhallinta Rahataloudelliset palvelut;luotto- ja maksukorttien julkaisemiseen liittyvät palvelut /5/211 GO 211/239 7

8 CTM Osa A.1. rusteita ja vaatteita koskevien palvelujen alalla; Toimistotehtävät; Tiedonhallinta Rahataloudelliset palvelut;luotto- ja maksukorttien julkaisemiseen liittyvät palvelut /5/211 BG - Червен, бял, зелен. ES - Rojo, blanco, verde. CS - Červená, bílá, zelená. DA - Rød, hvid, grøn. - Rot, weiß, grün. ET - Punane, valge, roheline. EL - Κόκκινο, λευκό,πράσινο. EN - Red, white, green. FR - Rouge, blanc, vert. IT - Rosso, bianco, verde. LV - Sarkans, balts, zaļš. LT - Raudona, balta, žalia. HU - Piros, fehér, zöld. MT - Aħmar, abjad, aħdar. NL - Rood, wit, groen. PL - Czerwony, biały, zielony. PT - Vermelho, branco, verde. RO - Rosu, alb, verde. SK - Červená, biela, zelená farba. SL - Rdeča, bela, zelena. FI - Punainen, valkoinen, vihreä. SV - Rött, vitt, grönt Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magneettiset ja koneellisesti luettavat kortit, joihin on koodattu tietoja; Kortit, joilla voidaan tallentaa ja käsitellä tietoja (nk. älykortit); Laitteet korttien sisältämien koodattujen tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen;polttoaineen tankkauksen yhteydessä käytettävät koodatut kortit; Maksukortit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tallennetut tietokoneohjelmat;koodatut kortit, erityisesti tankkauskortit Myyntiin liittyvä liiketoiminnallinen välitys, paitsi ulkotoimintoihin, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä laitteita, va PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokan /239

9 Osa A.1. CTM toihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/211 kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/ PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmä- 211/239 9

10 CTM Osa A.1. neulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/211 neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyynyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /5/ PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Paperi ja paperituotteet tässä luokassa, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, pakkauspaperi, paperitavarat, luettelot, paperietiketit, kirjekuoret, tarrat, muoviset ja paperiset pakkaustarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, tiedotus- ja mainostuotteet paperimuodossa, paperiset koristeesineet, muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), neulojen, nuppineulojen ja ompelutarvikkeiden paperi- ja muovipakkaukset Takkien, hameiden, mekkojen ja pukujen vyöt ja ketjut (liitettyinä näihin vaatekappaleisiin), vöiden ja vaatteiden soljet, vaatteiden kiinnittimet, neulontapuikot ja virkkuukoukut, sukkanauhan pitimet, koristellut neularasiat, koristellut neulakotelot (muusta kuin jalometallista), täytetyt neulatyy /239

11 Osa A.1. CTM nyt, vetoketjut, parsinneulat, napit, painonapit, patenttinapit, alusvaatteiden napit, ompeluneulat, kone- ja käsiompeluneulat, säkkineulat, neulontakoukut, hihnaneulat, sormustimet, nuppineulat, hiusneulat, hiusrullat, hakaneulat, silmäneulat, pakkausneulat, satulaneulat, suutarinneulat, purjeneulat, soljet vaatteisiin, hakaset ja lehtiäiset, vaatteiden pikakiinnittimet, vaateniitit, olkaimien kiinnittimet, langanpujottimet Myynninedistäminen, mainostoiminta ja markkinointi, liikkeenjohdon avustaminen, kauppojen välitys, tiedon ja kaupallisten ja mainontaan liittyvien muiden tietotuotteiden, mainontaan liittyvien tietotuotteiden ja kaupallisten multimediatietojen tarjoaminen, Internetin kaupallinen hyödyntäminen kaupallisten Internet-viestintävälineiden ja hakupalvelujen alalla, online-mainonta, tietojen järjestäminen tietokantoihin, välityspalvelut Internetin alalla, tieto- ja kaupalliset palvelut Internetissä, mainostilan vuokraus, esittelyt mainostarkoituksiin ja myynnin tukemiseksi, tuote-esittelyt, mainontamateriaalin ja tuotenäytteiden jakelu /6/211 asonor PT - A marca consiste na palavra asonor, bem como numa lua no canto direito. RO - Marca este reprezentată de cuvântul asonor şi de o lună aflată în colţul din dreapta. SK - Ochranná známka obsahuje slovo asonor, ako aj vyobrazenie mesiaca v pravom rohu. SL - Logotip je sestavljen iz besede asonor ter slike lune v desnem kotu. FI - Merkissä on sana asonor sekä kuu oikeassa kulmassa. SV - Märket består av ordet asonor samt en måne i högra hörnet TannerMedico A/S Agern Alle Horsholm DK MAQS LAW FIRM ADVOKATAKTIESELSKAB Pilestræde 58 2 Copenhagen K DK DA EN 5 - Lääkevalmisteet, mukaan lukien kuorsausta estävät valmisteet ja nenätipat. 1 - Lääketieteelliset laitteet, välineet ja kojeet Erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen (paitsi niiden kuljetus) muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita, nimittäin lääkevalmisteiden, mukaan lukien kuorsausta estävien valmisteiden ja nenätippojen sekä lääketieteellisten laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden vähittäismyynti ja tukkumyynti;myynti maailmanlaajuisten verkkojen kautta, mukaan lukien lääkevalmisteiden, mukaan lukien kuorsausta estävien valmisteiden ja nenätippojen sekä lääketieteellisten laitteiden, instumenttien ja välineiden. 571 BG - Марката се състои от думата asonor както и луна от десния ъгъл. ES - La marca consiste en la palabra asonor, así como una luna en la esquina derecha. CS - Ochranná známka se skládá ze slova asonor a měsíce v pravém rohu. DA - Mærket består af ordet asonor samt en måne i højre hjørne. - Besteht aus dem Wort asonor sowie einem Mond in der rechten Ecke. ET - Märk koosneb sõnast asonor ning kuust paremas nurgas. EL - Το σήμα συνίσταται στη λέξη asonor καθώς και σε φεγγάρι στη δεξιά γωνία. EN - The mark consists of the word asonor as well as a moon in the right corner. FR - La marque se compose du mot asonor et d'une lune dans le coin droit. IT - Il marchio consiste nella parola asonor ed una luna nell'angolo destro. LV - Zīme sastāv no vārda asonor, kā arī mēness labajā stūrī. LT - Prekės ženklas sudarytas iš žodžio asonor ir mėnulio dešiniajame kampe. HU - A védjegy az asonor szóból áll, valamint egy holdból a jobb sarokban. MT - Il-marka tikkonsisti fil-kelma asonor u kif ukoll f'qamar li jinsab fil-kantuniera tal-lemin. NL - Het merk bestaat uit het woord asonor en een maan in de rechterhoek. PL - Znak towarowy składa się ze słowa asonor oraz księżyca w prawym rogu /6/211 BONA RECOAT SYSTEM Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen) /6/211 BONA EP CLEAN SYSTEM Bona Aktiebolag P.O. Box /239 11

12 CTM Osa A Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 7 - Koneet lattioiden pintakäsittelyyn, mukaan lukien puhdistukseen, hiontaan, liiman, öljyn, lakan, vernissan tai kiillotusaineen levitykseen sekä kiillotukseen; Edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet /6/211 BG - Златен и син ES - Dorado y azul CS - Zlatá a modrá DA - Guld og blå - Gold und blau ET - Kuldne ja sinine EL - Χρυσό και μπλε EN - Gold and blue FR - Or et bleu IT - Oro e blu LV - Zeltains un zils LT - Auksinė ir mėlyna HU - Arany és kék MT - Deheb u blu NL - Goud en blauw PL - Złoty i niebieski PT - Ouro e azul RO - Auriu şi albastru SK - Zlatá a modrá SL - Zlata in modra FI - Kulta ja sininen SV - Guldgult och blått BARON PHILIPPE ROTHSCHILD SA 1, Rue de Grassi 3325 Pauillac FR NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant Levallois Perret Cédex FR FR EN 33 - Viinit. 571 BG - Златиста корона, пресечена от 5 сини стрели ES - Corona dorada atravesada por 5 flechas azules CS - Zlatá koruna protnutá pěti modrými šípy DA - Guldfarvet krone gennemboret af fem blå pile - Goldene Krone, durch die 5 blaue Pfeile verlaufen ET - Kuldne kroon, mida läbib 5 sinist noolt EL - Ένα στέμμα χρυσαφί χρώματος που διαπερνάται από πέντε γαλάζια βέλη EN - Gold crown with five blue arrows crossing through it FR - Couronne dorée traversée de 5 flèches bleues IT - Corona dorata attraversata da 5 frecce blu LV - Attēlu veido piecu ziedu zīmējumi LT - Aukso spalvos karūna, kurią kerta 5 mėlynos strėlės HU - Aranysárga korona, melyet öt kék nyíl szel keresztül MT - Kuruna lewn id-deheb u għaddejjin minnha 5 vleġeġ blu NL - Gouden krans met vijf blauwe pijlen daardoorheen PL - Złota korona przebita pięcioma niebieskimi strzałami PT - A marca é constituída pela representação de uma coroa dourada atravessada por 5 setas azuis RO - Coroană aurie traversată de 5 săgeţi albastre SK - Zlatá koruna, cez ktorú prechádza 5 modrých šípov SL - Pozlačena krona, ki jo prečka 5 modrih puščic FI - Kullanvärinen kruunu, jonka poikki menee viisi sinistä nuolta SV - Förgylld krans som genomkorsas av 5 blåa pilar /6/211 Bona R3ecoat System Remove Rinse Refortify BG - Марката е в зелен и син ES - La marca se presenta en verde y azul CS - Ochranná známka je provedena v zelené a modré DA - Mærket er i grønt og blåt - Ausgeführt in Grün und Blau ET - Märgi värvused on roheline ja sinine EL - Το σήμα απεικονίζεται σε πράσινο και μπλε EN - The trademark is in green and blue FR - La marque est constituée de vert et de bleu IT - Il marchio è realizzato in verde e blu LV - Zīme ir zaļā un zilā krāsā LT - Ženklas yra žalios ir mėlynos spalvų HU - A logó zöld és kék MT - It-trejdmark hi bl-aħdar u l-blu NL - Merk uitgevoerd in groen en blauw PL - Znak jest w kolorze zielonym i niebieskim PT - A marca é verde e azul RO - Marca este reprezentată în verde şi albastru SK - Ochranná známka je v zelenej a modrej SL - Znak se izdela v zeleni in modri barvi /239

13 Osa A.1. CTM FI - Merkin värit ovat vihreä ja sininen SV - Märket utförs i grönt och blått Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 3 - Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-aineet, mukaan lukien kiillotteet, vaha kiinteässä muodossa, vahanpoistoaineet ja hiomapaperi; Valkaisuaineet, mukaan lukien lattian valkaisuun käytettävä lipeä; Suovat ja lipeät lattioiden pintakäsittelyyn (ei puhdistukseen). 7 - Koneet lattioiden pintakäsittelyyn, mukaan lukien puhdistukseen, hiontaan, liiman, öljyn, lakan, vernissan tai kiillotusaineen levitykseen sekä kiillotukseen; Edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet /7/211 AIS ADVANCED INSTALLATION SOLUTIONS /6/211 Bona D3eep Clean System Simple Safe Smart BG - Син, оранжев. ES - Azul, naranja. CS - Modrá, oranžová. DA - Blå, orange. - Blau, orange. ET - Sinine, oranž. EL - Μπλε, πορτοκαλί. EN - Blue, orange. FR - Bleu, orange. IT - Blu, arancio. LV - Zils, oranžs. LT - Mėlyna, oranžinė. HU - Kék, narancs. MT - Blu, oranġjo. NL - Blauw, oranje. PL - Niebieski, pomarańczowy. PT - Azul, laranja. RO - Albastru, portocaliu. SK - Modrá, oranžová. SL - Modra, oranžna. FI - Sininen, oranssi. SV - Blå, orange Bona Aktiebolag P.O. Box Malmö SE ALBIHNS.ZACCO AB Valhallavägen Stockholm SE SV EN 2 - Maalit, vernissat, lakat; Puunsuojavalmisteet; Petsausaineet (puupetsit), pigmentit ja väriaineet; Jauhemaiset metallit lattialakoille; Raa'at luonnonhartsit;öljyt puuta varten. BG - Червен цвят (PANTONE 1797 C) И черен цвят ES - COLOR ROJO (PANTONE 1797 C) Y COLOR NE- GRO CS - Červená (Pantone 1797 C) a černá DA - Rød (Pantone 1797C) og sort - Rot (PANTONE 1797 C) und schwarz ET - Punane (PANTONE 1797 C) ja must EL - Κόκκινο (Pantone 1797 C) και μαύρο EN - Red (Pantone 1797 C) and black FR - Couleur rouge (PANTONE 1797 C) et couleur noire IT - Colore rosso (PANTONE 1797 C) e colore nero LV - Sarkans (PANTONE 1797 C) un melns LT - RAUDONA SPALVA (PANTONE 1797 C) IR JUODA SPALVA HU - VÖRÖS (PANTONE 1797 C) ÉS FEKETE MT - KULUR AĦMAR (PANTONE 1797 C) U KULUR ISWED NL - Rood (PANTONE 1797 C) en zwart PL - KOLOR CZERWONY (PANTONE 1797 C) I KOLOR CZARNY PT - Vermelho (PANTONE 1797 C) e preto RO - CULOARE ROŞIE (PANTONE 1797 C) ŞI CULOA- REA NEAGRĂ SK - Červená farba (PANTONE 1797 C) a čierna farba SL - RČA BARVA (PANTONE 1797 C) IN ČRNA BARVA FI - Punainen (Pantone 1797 C) ja musta SV - Rött (Pantone 1797 C) och svart MULTITUBO MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN S.L. P.I Monte Boyal travesía Del Encinar, Casarrubios Del Monte (Toledo) - España ES FUNDACION INSTITUTO PETROFISICO Diaz Martinez, Olga Maria Calle Alenza, Madrid ES ES EN 17 - Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; Tiivistysja eristysaineet; Taipuisat putket, ei-metalliset /239 13

14 CTM Osa A.1. 9/7/ Electric Zebra Limited Healthspan House The Grange GY1 2WU St Peter Port GG IP LAB 2nd Floor, St John's Street London EC1V 4PY GB EN FR 5 - Tupakka-aineita sisältämättömät savukkeet lääkintäkäyttöön;lääkintävalmisteet tupakoinnin lopettamisen avuksi;valmisteet tupakoinnin vähentämiseksi tai lopettamiseksi. 1 - Nikotiinia sisältävät hengityslaitteet Tupakointivälineet; Elektroniset savukkeet; Elektroniset savukkeet perinteisten savukkeiden korvikkeina; Sähköiset savukkeet; Paristokäyttöiset savukkeet; Tupakointia simuloivat laitteet, nimittäin elektroniset savukkeet, muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. online-suoramarkkinointipalvelut; Kustannusarviot; Osoitteiden välitys mainostarkoituksissa; Kauppa- ja liikesuhteiden välittäminen, myös Internetin kautta; Mainossopimusten välitys kolmansille osapuolille; Kauppojen välitys muille, myös sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; Tavaroiden hankintaan ja myyntiin liittyvien sopimusten välitys; Mielipidekyselyt; Mainoksiin liittyvä tutkimus; Mainosesitteiden julkaiseminen Omaisuudenhoito, erityisesti omistusosakkuuksien myöntäminen, pitäminen, hallinta ja myynti sekä yritysten perustaminen; Notariaattipalvelut; Rahoituspalvelut; Neuvonta raha-asioissa; Rahatalousasiat; Rahoitusanalyysit; Raha-asiat; Sijoituskauppojen välitys; Neuvonta rahaasioissa Kaukoviestintä; Tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietoverkkoon; Tietoliikenne Internetympäristöjen ja -portaalien avulla; Uutisten ja yleisten tietojen keräys ja toimitus; Tietojen käyttömahdollisuuden tarjoaminen Internetissä;Elokuva-, televisio-, radio-, teletieto-, videoteksti-, teletekstiohjelmien tai -lähetysten lähettäminen, erityisesti mainokset; Äänen, kuvien ja tiedon siirto kaapelien, satelliittien, tietokoneiden (tietokoneverkkojen), puhelinja ISDN-verkkojen sekä muiden samantapaisten välineiden avulla; Tietopankkien käyttömahdollisuuden tarjoavat palvelut,erityisesti myös vuorovaikutteisten (tietokone)järjestelmien avulla Radio- tai televisioviihde; Elokuva-, televisio-, radio-, teletieto-, videoteksti-, teletekstiohjelmien tai -lähetysten tuotanto Kotisivujen ja Internet-sivustojen luonnosteluun liittyvä neuvonta; Tietoliikennetekniikkaan liittyvä neuvonta; Tietokoneita koskeva neuvonta; Tekninen neuvonta; Kotisivujen ja Internet-sivustojen suunnittelu ja laatiminen; Elektronisten televisio-ohjelmaoppaiden kehittäminen; Tietokantojen suunnittelu ja muotoilu; Tietokoneohjelmointi /7/211 MediaGroupOne Media Group One GmbH Tassiloplatz 7 81 München MLT TARABOCHIA & LÜTCKE Bavariaring München EN 35 - Markkinointi; Markkinatutkimus; Markkina-analyysit; Yritys- ja organisaationeuvonta; Liikkeenjohto- ja organisaatiokonsultointipalvelut; Yritysasioita koskeva organisaationeuvonta; Yritystapahtumien organisatorinen suunnittelu ja valvonta;yrityshallinto, erityisesti omistus- ja yritysosakkuuksien myöntäminen, pitäminen, hallinta ja myynti sekä yritysten perustaminen; Yritysten esittely Internetissä ja muissa välineissä; Yrityshallinnon neuvonta- ja konsultointipalvelut; Yritysten johtamiseen liittyvät konsultointipalvelut; Liikkeenjohto; Liiketoimintaan liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; Kauppa-asioihin liittyvien tietojen antaminen (tiedotus) ja neuvonta kuluttajille (kuluttajaneuvonta); Organisaatiota koskeva neuvonta; Sponsorointi mainonnan muodossa; Mainonta kolmansille osapuolille Internetissä; Mainonta, erityisesti radio-, televisio-, elokuva-, painotuote-, videoteksti-, teksti-tv- ja Internet-mainonta; Mainosmarkkinointi, erityisesti edellämainituissa viestimissä ja edellämainittujen viestimien avulla; Mainosten välitys;elektroniset online-tiedot liiketaloudellisella alalla;yritysten sähköiset /7/211 REPAIRSOMES ISDIN, S.A Calle Provençals, Barcelona ES CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES ES EN 1 - Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito ja metsätaloustarkoituksiin; Jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; Lannoitteet; Tulensammutusaineet; Karkaisu- ja juotosvalmisteet; Kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; Parkitusaineet; Liima-aineet teollisiin tarkoituksiin. 3 - Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; Saippuat; Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; Hampaidenpuhdistusaineet. 5 - Farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; Terveydenhoitotuotteet lääkinnälliseen käyttöön; Dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, vauvanruoat; Laastarit, sidontatarvikkeet; Hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; Desinfiointiaineet; Tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; Sienija rikkaruohomyrkyt /239

15 Osa A.1. CTM /7/211 THE GODFATHER PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 5555 Melrose Avenue Los Angeles, CA US R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H RJ GB EN IT 9 - Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; Äänen tai kuvien säilytys-, tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; Myyntiautomaatit kolikkokäyttöisiin laitteisiin; Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; Tulensammutuslaitteet; Laitteet äänen tai kuvien tallennukseen tai tarjoamiseen; Ääntä ja/tai kuvaa sisältävät elokuvafilmit ja videonauhat, videolevyt ja nauhoitetut magneettinauhat; Televisiovastaanottimen kanssa käytettäväksi sovelletut viihdelaitteet; Tietokoneet; Tietokoneohjelmat; Tietokoneohjelmistot; Vuorovaikutteiset tietokonejärjestelmät; Magneettiset ja kuituoptiset tietovälineet; Äänen, kuvan ja tietojen tallennusja toistolaitteet; Äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Televisioruudun tai videomonitorin avulla käytettävät ajanvietelaitteet; Televisioruudun tai videomonitorin avulla pelattavat pelit ja pelilaitteet; Tietokonepelit; Elektroniset pelit; Videopelit; CD-ROM-pelit, audiopelit; Pelikasetit elektronisten pelilaitteiden kanssa käytettäviksi; Ääni- ja videotallenteet; Aurinkolasit; Ohjaus- ja opetuslaitteet ja -välineet; Äänilevytallenteet; Äänitallenteita, videotallenteita, dataa, kuvia, pelejä, grafiikkaa, tekstiä, ohjelmia tai tietoja sisältävät tai niiden tallentamisessa käytettävät tallenteet, levyt, nauhat, kasetit, patruunat, kortit ja muut tietovälineet; Äänitallenteet ja -levyt; CD-levyt; Tietokonevideopelien ja videopelikoneiden pelikasetit, tietokonepelikasetit, tietokonepeliohjelmat; Tietokonepelinauhat; Muistivälineet, interaktiiviset CD- ja CD-ROM-levyt;Videonauhat, videolevyt, videokasetit, laserlevyt ja DVD-levyt, CD-ROMlevyt ja muunmuotoiset tietovälineet, jotka sisältävät pelejä, vuorovaikutteisia pelejä, elokuvafilmejä, urheilua ja televisiosarjoja, peliohjelmia, tosi-tv-ohjelmia, animaatioita ja muita esityksiä; Ääntä ja/tai kuvaa sisältävät nauhoitetut magneettinauhat; Langattomat matkapuhelinlaitteet ja -varusteet; Matkapuhelinten etulevyt; Soittoäänet; Soittoäänet, jotka ovat ladattavia soittoääniä, musiikki, MP3-tiedostot, grafiikka, pelit ja videokuvat langattomia matkapuhelinviestintälaitteita varten; Ladattavat ääni-, musiikki- ja videotallenteet, elektroniset pelit ja matkapuhelinten soittoäänet; Tietokoneissa tai matkapuhelimissa pelattavat vuorovaikutteiset pelit; Viihdejärjestelmät kotikäyttöön Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Painotuotteet; Valokuvat; Paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; Paperi- ja kotitalousliimat ja teipit; Taiteilijantarvikkeet; Siveltimet; Muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); Painokirjasimet; Painolaatat; Aikakauslehdet; Kausittaiset julkaisut; Kirjat ja lehdet; Kirjoitusvälineet, lyijykynät, kynät, muistilehtiöt, kirjoituspaperi, kirjoituslehtiöt, onnittelukortit, painokuvat (siirtokuvat); Paperimassasta valmistetut hahmot (pienoispatsaat); Neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); Painetut julkaisut; Esitteet, luettelot; Oppaat; Paperipussit; Pamfletit; Mainoslehtiset; Uutislehdet; Painetut ohjelmat; Väriliidut; Pyyhekumit; Viivoittimet; Kynänteroittimet, kynä- ja lyijykynälaatikot ja -kotelot; Julisteet; Valokuva-albumit; Kierrekansiot; Asiakirjakannet; Muistikirjat; Päiväkirjat; Kalenterit; Postikortit; Piirustukset (grafiikka); Tarrat; Mallineet, puskuritarrat, kirjoituspaperi, lahjakortit; Nimilaput, muistipaperi, paperiset pakkaustarvikkeet, paperipyyhkeet, painopaperi, liput, käärepaperi; Sarjakuvakirjat; Kirjansidonta-aineet; Albumit; Siirtokuvat; Kääre- ja pakkaustarvikkeet tässä luokassa; Kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); Lasten puuhakirjat, Päivyrit, Valokuvat, Kuvat,Kuvat, nimittäin filminauhakuvat, Maalaukset,Elokuvien ohjelmat muistoksi (painotuotteet), Piirustusviivaimet, Muovailusavi, Kynä- tai lyijykynätelineet, Osoitekirjat, Kirjanmerkit,Muistikirjoihin kiinnitettävät tarrat, Muistilehtiöt, Muistilaput, Paperikauppapaperi, Viirit, Keräilykortit, Lahjakäärepaperit, Kumileimasimet, Paperilautasliinat, Paperiset ostoskassit, Paperiset lounaspussit; Paperiset juhlakoristeet Vaatteet, jalkineet, päähineet Pelit ja leikkikalut; Voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Joulukuusenkoristeet; Elektroniikkapelit ja videopelit; Korttipelit, tikkapelit; Toimintahahmot ja niiden varusteet; Erilliset videopelikoneet, jotka käyttävät CD-ROM-levyjä, erilliset videopelilaitteet, erilliset äänellä varustetut pelilaitteet; Lautapelit; Golfmailat, Baseball-pallot, Jalkapallot, Mailapallot, Baseball-mailat; Muut kuin television kanssa käytettävät elektroniset pelit ja viihdelaitteet; Videopelikoneet, kotivideopelikoneet ja kannettavat videopelikoneet, joita ei käytetä television avulla; Lelut ja nuket; Pelikortit; Tavalliset pelikortit; Kädessä pidettävät elektroniset pelilaitteet; Kolikkoautomaatit ja pelilaitteet, Pachinko-peleissä käytettävät välineet; Pelilaitteet; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille; Tietokoneistettu tai Elektroniset viihdelaitteet; Kolikko- tai rahakekäyttöiset sähkö- tai elektroniset viihdelaitteet Elokuvafilmien, äänen tai videon siirto- ja vastaanottolaitteiden vuokraus;ladattavan suoratoiston tarjoaminen seuraavien muodossa: audiovisuaaliset teokset, Elokuvien,Perävaunut, Televisio-ohjelmien teko, Musiikki ja pelit, maailmanlaajuisen tietokoneverkon ja viestintäverkkojen välityksellä Viihde-, koulutus- ja neuvontapalvelut; Koulutuksen järjestäminen; Urheilu- ja kulttuuritoiminnat; Radio- ja televisioviihdepalvelut; Elokuva-, musiikki-, urheilu-, video- ja teatteriajanvietepalvelut; Televisio- ja radio-ohjelmien, erikoisohjelmien ja elokuvien, animaatioelokuvien sekä äänija videotallenteiden tuottaminen, valmistus, esitys, levitys, yhteismyynti, verkkolähetys ja vuokraus; Live-esitysten tuottaminen; Televisioesitysten tuotanto; Elokuvaviihteeseen, televisioviihteeseen sekä live- ja show-esityksiin liittyvät palvelut; Kirjojen, aikakauslehtien ja kausijulkaisujen tuottaminen, koulutus- ja neuvontavälineiden tuottaminen ja vuokraus; Tapahtumien julkistaminen, järjestäminen, tuottaminen ja esittäminen koulutus-, kulttuuri- tai viihdetarkoituksiin; Kilpailujen, pelien, visailujen, tapahtumapäivien, näyttelyiden, urheilutapahtumien, show-esitysten, kiertueiden, näyttämötapahtumien, teatteriesitysten, konserttien, live-esitysten ja vuorovaikutteisten yleisötilaisuuksien järjestäminen, tuottaminen ja esittäminen; Elektronisiin pelipalveluihin liittyvät online-tiedotuspalvelut, joita tarjotaan Internetin välityksellä tai Matkapuhelimet; Digitaalisen musiikin (muun kuin ladattavan) tarjoaminen Internetiä tai matkapuhelimia varten; Ajanvietteeseen liittyvät online-tiedotuspalvelut, Online-periaatteella tietokoneen tietokannasta tai muilla tavoin tarjottavat urheilu- ja kulttuuritapahtumat; Elektroniset pelipalvelut tarjottuina tietokoneen tietokannasta tai Internetin tai matkapuhelimien välityksellä; Elektronisten online-julkaisujen tarjoaminen; Elektronisten kirjojen ja lehtien julkaiseminen online-periaatteella; Tekstien julkaisu elektronisessa muodossa tai muussa muodossa; Näyttelypalvelut; Uutisten ohjelmointipalvelut Internetissä tai matkapuhelimilla lähettämistä varten; Konferenssien järjestäminen ja ohjaaminen; Huvituspalvelut; Pelihallipalvelut; Ajanvietepalveluja koskevien tietojen tarjoaminen monille käyttäjille WWW:n kautta, Myös Internetin, Muiden online-tietokanto- 211/239 15

16 CTM Osa A.1. jen tai matkapuhelimien kautta; Tanssiesitysten, musiikkiesitysten ja videopalkintoesitysten tuottaminen; Yleisön edessä suorana esitettävät tai myöhempää esittämistä varten nauhoitettavat komediat, peliohjelmat ja urheilutapahtumat; Suorat musiikkikonsertit; Tv-uutiset; Kykyjenetsintäkilpailujen sekä musiikki- ja televisiopalkintotapahtumien järjestäminen; Tyyliin ja muotiin liittyvien ajanvietenäytösten järjestäminen ja juontaminen; Ajanvietteeseen liittyvien tietojen tarjoaminen maailmanlaajuisen tietokoneverkon tai matkapuhelimien välityksellä; Online-äänestysjärjestelmän tarjoaminen Internetistä tai langattomien elektronisten viestintälaitteiden välityksellä viihdetarkoituksiin; Uutisten ja tapahtumien tiedotuspalvelut; Ajanvietteeseen liittyvien tietojen tarjoaminen yhdelle tai useammalle käyttäjälle yhdeltä sivustolta Internetin kautta hyödyntämällä kahvio-, baari-, ruokala-, bistro-, ravintola- tai kahvilaympäristöä; Ajanvietepalvelut elokuvien tuotannon ja jakelun muodossa; Televisio-ohjelmien tuotanto ja jakelu; Valmiiksi tallennettujen videokasettien, DVD-levyjen ja valmiiksi tallennettujen äänilevyjen ja muiden kuin levyillä olevien digitaalisten tallennusvälineiden tuotanto ja jakelu; Ladattavan langattoman ajanvietesisällön tarjoaminen seuraavien muodossa: audiovisuaaliset teokset, Elokuvat, Perävaunut, Televisio-ohjelmien teko, Musiikin, Ja pelit, maailmanlaajuisen tietokoneverkon ja viestintäverkkojen välityksellä;ajanvietteeseen, elokuviin, peleihin ja musiikkiin liittyvän tiedon tarjoaminen tietokoneverkkojen ja maailmanlaajuisten viestintäverkkojen tai matkapuhelinten kautta; Online-pelien, mukaan lukien vuorovaikutteisten pelien tarjoaminen;elokuva- ja televisiostudiopalvelut;elokuva- ja televisiolavasteiden ja -välineiden vuokraus; Elokuva- tai teatteritilojen tarjonta; Elokuvafilmien muunto-, editointi- tai toistolaitteiden vuokraus, Äänen tai Videot; Filmien, äänen ja kuvien tallennus-, muutos- tai editointipalvelut; Pelien tarjoaminen pelaamiseen onlineperiaatteella, langattomilla laitteilla, mukaan lukien matkapuhelimilla, tietokoneilla tai pelikonsoleilla; Ajanvietepalvelut animaation visuaalisten tehosteiden ja tietokonegrafiikan tuotantona ja jakeluna elokuvia ja televisiota varten; Animaatioelokuvien tuottaminen; Edellä mainittuun liittyvien tietojen tarjoaminen. Place Des Maieurs 2 B-115 Brussels BE BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR GB EN IT 1 - Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat;ehkäisy-, ortopediset, proteettiset ja terveydenhoitolaitteet, -instrumentit, -välineet ja -laitteet; Haavanompelutarvikkeet; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille Hallinnointi- ja toimistopalvelut, nimittäin koordinointipalvelut, organisaatioiden välinen viestintä-, valvonta- ja valtionhallinnon suhteita koskevat palvelut, kaikki liittyvät terveydenhoitoasioihin ja terveydenhoitoalaan;kauppayhdistyksen jäsenilleen tarjoamat yritysten neuvontapalvelut Koulutus, opetus, neuvonta ja koulutuksen sertifiointi terveydenhoidon alalla ja lääketieteellisiin, kirurgisiin, hammaslääketieteellisiin, eläinlääketieteellisiin, ehkäisy-, ortopedisiin, proteettisiin ja terveydenhoitolaitteisiin, -instrumentteihin, -välineisiin ja -kojeisiin liittyvien asioiden alalla; Seminaarien organisointi ja Symposiumien järjestäminen; Julkaisutoiminta; Äänilaitteet ja Videoiden tuottaminen ja Äänityspalvelut;Edellä mainittuun liittyvät avustus-, neuvonta- ja tutkimuspalvelut;mainitunlaiset palvelut tarjottuna myös online-jakelun kautta ja maailmanlaajuisten viestintäverkkojen kautta Sertifiointijärjestelmän toiminnan hoito terveydenhoitoon ja terveydenhoidon tarjoamiseen, tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyvien standardien alalla; Sertifiointipalvelut Oikeusneuvonta; Säädöksiin liittyvät palvelut; Poliittinen lobbaus;kauppayhdistyksen jäsenilleen tarjoamat oikeudelliset neuvontapalvelut /7/211 ETHICAL COLLABORATION IN HEALTHCARE CERTIFIED Eucomed /7/211 GET GOLF READY IN 5 DAYS PGA TOUR, Inc. 1 PGA Tour Blvd Ponte Vedra Beach, Florida 3282 US SAUNRS & DOLLEYMORE LLP 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 JU GB EN ES 24 - Pyyhkeet; Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Vaatteet; T-paidat, Golfpaidat, Hatut ja lakit Lelut ja urheiluvälineet; Golfpallot, Pallojen merkkausnastat, Golfinpelaajille tarkoitetut välineet vahingoittuneen nurmen korjaamiseen golfinpeluun aikana, Golfkäsineet, Tiit Varainkeruu hyväntekeväisyyteen golfin ja julkisten tilojen hyötyjä koskevan valistustyön rahoittamiseksi Golfiin liittyvien televisio-ohjelmien tuotanto /7/ /239

17 Osa A.1. CTM Zultan Thomann Hans handelnd unter Musikhaus Thomann Hauptstr Burgebrach ADVOTEC. PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Beethovenstr Würzburg EN 9 - Mikrofonien tuuli- ja irtoamissuojat Soittimet; Elektroniset soittimet; Soitinten kotelot, suojukset, laatikot, laukut ja pussit; Viulujen leukatuet; Soittimien koskettimet; Reikänauhanuotit; Soittimien suukappaleet; Musiikkinauhat; Nuottipaperien kääntötelineet; Patarumpujen telineet; Patarumpujen lyöntikapulat; Soittimien polkimet; Ruo' ot; Soittimien jouset ja kielet; Soittorasiat; Soitintelineet ja soitinten jalustat; Soitinten tallat; Ääniraudat; Äänivasarat; Tahtipuikot; Soittimien koskettimet; Soitinten venttiilit;ääniä tuottavat tai tuottamattomat koskettimistot; Syntetisaattorit; Pianot; Flyygelit; Digitaaliset pianot; Haitarit; Puu- ja vaskipuhaltimet; Konserttikitarat; Kontrabassot; Sellot; Viulut /7/211 rf riccardo farini Djordans OOD Otets Paisii Strasse Haskovo BG LAUSEN Residenzstr München EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Vaatteet, jalkineet, päähineet Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät; Vähittäis- ja tukkukauppapalvelut, vähittäiskauppaostot, elektroniset vähittäiskauppaostot, kaikki liittyvät kenkien, vöiden, laukkujen, lompakoiden, matkalaukkkujen ja matkakassien myyntiin. BG - 7/7/ /11/ BG - Това е фигуративен елемент, състоящ се от шест вълнообразни линии, кръгово разположени една спрямо друга. ES - Se trata de un elemento gráfico que consta de seis líneas onduladas colocadas en diagonal respecto a las otras. CS - Obrazový prvek složený ze šesti zvlněných linek umístěných šikmo navzájem. DA - Det er et figurelement, der består af seks bølgede streger, der er diagonalt placeret i forhold til hinanden. - Es ist ein Bildelement, das aus sechs schräg zueinander angeordneten Wellenlinien besteht. ET - Kujutiselement koosneb kuuest lainelisest joonest, mis paiknevad üksteise suhtes diagonaalselt. EL - Πρόκειται για εικαστικό στοιχείο που αποτελείται από έξι κυματοειδείς γραμμές τοποθετημένες με κλίση η μία προς την άλλη. EN - A figurative element consisting of six wavy lines placed diagonally with respect to each other. FR - Il s'agit d'un élément graphique composé de six lignes ondulées situées en biais les unes par rapport aux autres. IT - E' un elemento grafico composto da sei linee ondulate poste diagonalmente l'una rispetto all'altra. LV - Tas ir grafisks elements, kuru veido sešas viļņotas līnijas, kas izvietotas slīpi attiecībā viena pret otru. LT - Vaizdinį elementą sudaro šešios banguotos linijos, išdėstytos įstrižai viena kitai. HU - Ez egy grafikus elem, amely egymáshoz képest ferdén elhelyezett hat hullámvonalból áll. MT - Dan huwa element grafiku magħmul minn sitt linji mmewġa li qegħdin imdawrin wieħed mill-ieħor. NL - Het handelsmerk is een beeldelement dat bestaat uit zes golvende lijnen die schuin ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. PL - Jest to element graficzny składający się z sześciu falistych linii umieszczonych ukośnie względem siebie. PT - A marca consiste num elemento figurativo composto por seis linhas onduladas, dispostas obliquamente entre si. RO - Este un element grafic compus din şase linii ondulate, amplasate oblic unele faţă de celelalte. SK - Je to obrazový prvok tvorený šiestimi vlnitými čiarami umiestnenými voči sebe šikmo. SL - To je logotip, sestavljen iz šestih valovitih črt, ki so nagnjene ena na drugo. FI - Merkin graafinen elementti koostuu kuudesta aaltoilevasta viivasta, jotka on sijoitettu vinottain toisiinsa nähden. SV - Det är ett grafiskt element som består av sex vågformade linjer placerade snett gentemot varandra Bigaj, Zbigniew Ul. Konarzewska Poznań PL Szyma?ski, Andrzej Kościerzyńska Poznań PL 211/239 17

18 CTM Osa A.1. KANCELARIA PATENTOWA PATENTBOX ROMUALD SUSZCZEWICZ ul. Piekary 6/ Poznań PL PL EN 9 - Valvonta- ja ohjauslaitteet;kojeet ja laitteet elektroniseen tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja välittämiseen;tietokoneet ja tietokoneiden oheislaitteet;ohjausjärjestelmät;rakennusten turvajärjestelmät, rakennusten runkokaapeloinnit;tietokoneiden suojausjärjestelmät; Tietojenkäsittelylaitteet;Mittaus-, tarkastus-, merkinantokojeet ja -välineet;teollisuusautomaatiolaitteet, mittausautomaatiolaitteet; Tietokoneohjelmistot ja tietokoneverkot;rakennusautomaatiojärjestelmiin ja energian ohjaukseen liittyvät ohjausohjelmistot, ohjausohjelmat;rakennusten elektronisten laitteiden ohjausjärjestelmät;paloturvallisuus- ja sammutuslaitteistot, palohälyttimet, hälytyslaitteet, turvajärjestelmät /8/211 FALLER EN 9 - Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan Kotitalousliimat, Pienoismallit,Nimittäin mallit pahvista, paperista tai paperimassasta leikkikalumaisemiin ja jokapäiväisten maisemien miniatyyrikokoiseen esittämiseen; Muovailutarvikkeet, Muovit muotoilutarkoituksiin, Muovailusavi Muoviaineet puolivalmisteina Lelut,Lelut, Ajoneuvojen ja alusten pienoismallit, Kauko-ohjattavat ajoneuvot, Lelujen pienoismallit, Lelumallit,Tarvikkeet pienoismallileikkikaluille, pienoismallirakennuksille /8/211 tanzmuster BG - Черен, бял, жълт, червен ES - Rojo, amarillo, blanco, negro CS - Černá, bílá, žlutá, červená DA - Sort, hvid, gul, rød - schwarz, weiß, gelb, rot ET - Must, valge, kollane, punane EL - Μαύρο, λευκό, κίτρινο, κόκκινο EN - Black, white, yellow, red FR - Noir, blanc, jaune, rouge IT - Nero, bianco, giallo, rosso LV - Melns, balts, dzeltens, sarkans LT - Juoda, balta, geltona, raudona HU - Fekete, fehér, sárga, vörös MT - Iswed, abjad, isfar, aħmar NL - Zwart, wit, geel, rood PL - Czarny, biały, żółty, czerwony PT - Preto, branco, amarelo, vermelho RO - Negru, alb, galben, roşu SK - Čierna, biela, červená, žltá SL - Črna, bela, rumena, rdeča FI - Musta, valkoinen, keltainen, punainen SV - Svart, vitt, gult, rött Gebr. Faller GmbH Fabrik für Qualitätsspielwaren Kreuzstr Gütenbach/Schwarzwald WESTPHAL, MUSSGNUG & PARTNER Am Riettor Villingen-Schwenningen BG - Черен/бял/петроленосин ES - Negro/blanco/azul petróleo CS - Černá, bílá, petrolejově modrá DA - Sort/hvid/petrol - schwarz/weiß/petrolblau ET - Must/valge/rohekassinine EL - Μαύρο, λευκό, γαλαζοπράσινο EN - Black/white/petrol blue FR - Noir/blanc/bleu pétrole IT - Nero/bianco/blu petrolio LV - Melns/balts/petrolejas zils LT - Juoda / balta / benzino mėlynumo HU - Fekete/fehér/benzinkék MT - Iswed/abjad/blu kulur il-petrol NL - Zwart/wit/petroleumblauw PL - Czarny/biały/niebieski PT - Preto/branco/azul petróleo RO - Negru/alb/albastru-petrol SK - Čierna/biela/benzínová modrá SL - Črna/bela/petrolej modra FI - Musta/valkoinen/petrolinsininen SV - Svart/vitt/petroleumblått tanzmuster OHG Nibelungenstr München EN 18 - Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Eläinten nahat, vuodat; Matkaarkut ja -laukut; Sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; Piiskat, valjaat ja satulavarusteet Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Sängynpeitteet ja pöytäliinat Vaatteet, jalkineet, päähineet Pelit ja leikkikalut; Voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; Joulukuusenkoristeet /239

19 Osa A.1. CTM /8/211 BG - Фигуративна марка под формата на геометрична фигура, наподобяваща два припокриващи се ромба, при което тяхното разположение, както и пресичащите ги странично линии в бял цвят създават впечатление за триизмерност. ES - Una representación gráfica de una figura geométrica se acerca a dos diamantes superpuestos, la disposición de los diamantes y la línea blanca de intersección de los lados forman una imagen espacial. CS - Obrazová známka v podobě geometrického obrazce podobného dvěma překrývajícím se lichoběžníkům, poloha těchto lichoběžníků a bílých linek protínajících jejich strany vytváří prostorový obraz. DA - Figurmærket består af en geometrisk figur, der minder om to overlappende romber, rombernes placering og de hvide streger, der overskærer rombernes sider, skaber tilsammen en tredimensionel figur. - Bildmarke in Form einer geometrischen Figur, die zwei sich überlagernden Rhomben ähnelt, wobei die Anordnung dieser Rhomben und der ihre Seiten trennenden weißen Linien ein räumliches Bild darstellen. ET - Kujutismärk koosneb geomeetrilisest kujundist, mis meenutab kujult kahte üksteise peal asetsevat rombi, seejuures loovad need rombid ja rombide külgi läbistavad valged jooned ruumilise kujutise efekti. EL - Εικαστικό σήμα με γεωμετρική μορφή που προσεγγίζει δύο συγκλίνοντες ρόμβους, όπου η τοποθέτηση αυτών των ρόμβων και των λευκών γραμμών που τέμνουν τις πλευρές τους δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα. EN - A figurative mark in the form of geometric shapes resembling two overlapping rhombuses, whereby the arrangement of these rhombuses and the white lines intersecting their sides form a three-dimensional image. FR - Marque figurative ayant la forme d'une figure géométrique rappelant deux losanges se chevauchant, la position de ces losanges et des lignes blanches qui coupent leurs côtés formant une image tridimensionnelle. IT - Marchio grafico sotto forma di figura geometrica simile a due rombi sovrapposti, in maniera che la disposizione dei rombi e le linee bianche che intersecano i loro lati creino un'immagine spaziale. LV - Grafiska zīme ģeogrāfiskas figūras formā, kas atgādina divus rombus, kas pārklāj viens otru, turklāt šo rombu izvietojums un balto līniju, kas pārgriež to malas, izvietojums veido telpisku attēlu. LT - Grafinis ženklas geometrinė figūra, panaši į du persidengiančius rombus, o išsidėstę rombai ir baltos linijos, kertančios jų kraštus, sudaro erdvinį vaizdą. HU - Grafikus jel, melyet két egymást átfedő mértani rombusz alkot, a rombuszok, illetve a a széleiket bemetsző fehér vonalak elrendezésének köszönhetően pedig térbeli kép alakul ki. MT - Trejdmark grafika fil-forma ta' figura ġeometrika li tixbah żewġ rombojds imrikkbin fuq xulxin u linji bojod li jaqsmu l-ġnub tagħhom li joħolqu immaġni speċjali. NL - Beeldmerk in de vorm van een geometrisch figuur dat lijkt op twee elkaar overlappende ruiten, waarbij de plaatsing van die ruiten en de witte lijnen die de zijden ervan doorsnijden een ruimtelijk beeld creëren. PL - Znak graficzny w postaci figury geometrycznej zbliżonej do dwóch rombów zachodzących na siebie, przy czym ułożenie tych rombów oraz białych linii przecinających ich boki tworzą obraz przestrzenny. PT - Marca figurativa que consiste numa figura geométrica aproximada a dois losangos sobrepostos, sendo que a disposição dos losangos e das linhas brancas que intersectam os seus lados criam um efeito tridimensional. RO - Marcă figurativă compusă din nişte forme geometrice ce se aseamănă cu nişte romburi care se suprapun, iar poziţionarea acestor romburi şi liniile albe care trec prin lateralele acestora, creează o imagine tridimensională. SK - Obrazová ochranná známka vo forme geometrického útvaru podobného dvom vzájomne sa prekrývajúcim kosoštvorcom, pričom usporiadanie týchto kosoštvorcov a bielych čiar pretínajúcich ich strany vytvára priestorový obraz. SL - Grafični znak v obliki geometričnega lika, ki je približan dvema med seboj prekritima romboma, pri čemer položaj teh rombov in belih črt, ki sekajo njuni stranici, tvori prostorsko sliko. FI - Graafinen merkki muistuttaa kahta päällekkäin asetettua suunnikasta kuvaavaa graafista kuviota, ja suunnikkaiden sekä niiden kylkien lävistävien valkoisten viivojen asettelu muodostaa kolmiulotteisen kuvan. SV - Grafiskt märke som utgörs av geometrisk figur i form av två överlappande romber, rombernas placering samt placeringen av de vita linjerna som korsar deras sidor bildar en tredimensionell bild. BG - Бял, черен ES - Blanco, negro CS - Bílá, černá DA - Hvid, sort - Weiß, schwarz ET - Valge, must EL - Λευκό, μαύρο EN - White, black FR - Blanc, noir IT - Bianco, nero LV - Balts, melns LT - Balta, juoda HU - Fehér, fekete MT - Abjad, iswed NL - Zwart-wit PL - biały, czarny PT - Branco, preto RO - Alb, negru SK - Čierna a biela SL - Bela, črna FI - Valkoinen, musta SV - Vitt, svart Polimex-Mostostal S.A. Ul. Czackiego 15/17-95 Warszawa PL INTERPAT BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ul. Odynca Warszawa PL 211/239 19

20 CTM Osa A PL EN 6 - Takomattomat ja osittain taotut epäjalot metallit ja niiden seokset. 7 - Kemianteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;koneet ja laitteet käytettäviksi maalien ja lakkojen, väriaineiden valmistuksessa;jyrsinkoneet ja työstökoneet; Kumituotteiden valmistuskoneet ja -laitteet;koneet ja laitteet rakennusmateriaalien valmistukseen;koneet ja laitteet tiilien valmistukseen;koneet ja laitteet sementin valmistukseen;koneet ja laitteet lasin valmistukseen;lasitehtaiden koneet ja laitteet;elintarvike-, liha-, vihannes-, hedelmä-, öljykasviteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;alkoholiteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;makeisteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet;panimoteollisuuden koneet ja laitteet - kokonaiset kohteet Jäähdytyslaitteet;Vedenpuhdistusasemat;Vesipumput;Kalkinpolttouunit Paperi ja paperituotteet; Puuhiokekartonki Vaneri- ja lastulevyt. PL - (a) (c) 26/5/ /8/211 SlowShop natürlich gut delikat essen IT - Verde (C 1, M, Y 1, K ) giallo (C, M 14, Y 95, K ) LV - Zaļš (C 1, M, Y 1, K ); dzeltens (C, M 14, Y 95, K ) LT - Žalia (C 1, M, Y 1, K ) geltona (C, M 14, Y 95, K ) HU - Zöld (C 1, M, Y 1, K ) sárga (C, M 14, Y 95, K ) MT - Aħdar (C 1, M, Y 1, K ) isfar (C, M 14, Y 95, K ) NL - Groen (C 1, M, Y 1, K ), geel (C, M 14, Y 95, K ) PL - Zielony (C 1, M, Y 1, K ) żółty (C, M 14, Y 95, K ) PT - Verde (1 C, M, 1 Y, K) amarelo ( C, 14 M, 95 Y, K) RO - Verde (C 1, M, Y 1, K ) galben (C, M 14, Y 95, K ) SK - Zelená (C 1, M, Y 1, K ) žltá (C, M 14, Y 95, K ) SL - Zelena (C 1, M, Y 1, K ), Rumena (C, M 14, Y 95, K ) FI - Vihreä (C 1, M, Y 1, K ), keltainen (C, M 14, Y 95, K ) SV - Grönt (C 1, M, Y 1, K ) gult (C, M 14, Y 95, K ) Berger, Thomas Lilienstraße München EN 35 - Ruokatavaroihin liittyvät vähittäismyyntipalvelut. BG - Зелен (C 1, M, Y 1, K ) жълт (C, M 14, Y 95, K ) ES - Gris (C 1, M, Y 1, K ) verde (C, M 14, Y 95, K ) CS - Zelená (C 1, M, Y 1, K ), žlutá (C, M 14, Y 95, K ) DA - Grøn (C 1, M, Y 1, K ), gul (C, M 14, Y 95, K ) - Grün (C 1, M, Y 1, K ) Gelb (C, M 14, Y 95, K ) ET - Roheline (C 1, M, Y 1, K ), kollane (C, M 14, Y 95, K ) EL - Πράσινο (c 1, m, y 1, k ), κίτρινο (c, m 14, y 95, k ) EN - Green (C 1, M, Y 1, K ), yellow (C, M 14, Y 95, K ) FR - Gris (C 1, M, Y 1, K ) jaune (C, M 14, Y 95, K ) /1/211 ORGALYS BIOLA Organic Cosmetics Ltd. Szivárvány U Kecskemét HU DR. SZŐNYI VIKTOR ÜGYVÉDI IRODA-LAW OFFICE Calvin tér Budapest HU HU EN 3 - Kasvojen- ja vartalonhoito-, kosmetiikka-, kauneudenhoito-, hampaiden- ja suunhoito-, hyvänolon- ja siistiytymistuotteet Hygienian ja kauneudenhoidon opetus-, valmennusja harjoittelukurssit Hygienia ja kauneudenhoito /8/211 stromdiskont.at sauber gespart 2 211/239

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 32 Osa C... 57 Osa D... 96 Osa M... 98

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 32 Osa C... 57 Osa D... 96 Osa M... 98 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 32 Osa C... 57 Osa D... 96 Osa M... 98 OSA A A.1. 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel 11, bld de la

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 156 Osa C... 179 Osa D... 196 Osa M... 198

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 156 Osa C... 179 Osa D... 196 Osa M... 198 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 156 Osa C... 179 Osa D... 196 Osa M... 198 OSA A A.1. 22 35 22 9236621 9/7/21 FRACAS IOR Ltd 123 West Nye Lane, Suite 129 Carson City, Nevada 8976-838 US FIELD FISHER WATERHOUSE

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 139 Osa C... 155 Osa D... 174 Osa M... 181

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 139 Osa C... 155 Osa D... 174 Osa M... 181 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 139 Osa C... 155 Osa D... 174 Osa M... 181 OSA A A.1. 22 27 22 27 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 205 Osa D... 226 Osa M... 228 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 165 Osa C... 25 Osa D... 226 Osa M... 228 OSA A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 28 Osa C... 67 Osa D... 96 Osa E... 98 Osa M... 102

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 28 Osa C... 67 Osa D... 96 Osa E... 98 Osa M... 102 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 28 Osa C... 67 Osa D... 96 Osa E... 98 Osa M... 102 OSA A A.1. 220 541 521 731 270 011542461 04/02/2013 Getsolution 1 Getsolution di Paola Generali via Ippolito Rosellini

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 145 Osa C... 169 Osa D... 193 Osa M... 212

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 145 Osa C... 169 Osa D... 193 Osa M... 212 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 145 Osa C... 169 Osa D... 193 Osa M... 212 OSA A A.1. 27 27 692241 11/7/27 DYNAMIC HD IMAGION AG Auf der Geig 5 54311 Trierweiler Blatzheim, Hanno Hauptstr. 46 34 Bitburg

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 67 Osa C... 73 Osa D... 100 Osa E... 112 Osa M... 116

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 67 Osa C... 73 Osa D... 100 Osa E... 112 Osa M... 116 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 67 Osa C... 73 Osa D... 1 Osa E... 112 Osa M... 116 OSA A A.1. 9623844 23/12/21 zone diaphragm KNF Neuberger GmbH Alter Weg 3 79112 Freiburg PATENT- UND RECHTSANWÄLTE MAUCHER

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 161 Osa C... 202 Osa D... 230 Osa M... 232

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 161 Osa C... 202 Osa D... 230 Osa M... 232 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 161 Osa C... 22 Osa D... 23 Osa M... 232 OSA A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 147 Osa C... 208 Osa D... 228 Osa M... 230

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 147 Osa C... 208 Osa D... 228 Osa M... 230 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 147 Osa C... 28 Osa D... 228 Osa M... 23 OSA A A.1. 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding Services S.A.

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 259 Osa C... 285 Osa D... 315 Osa M... 330

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 259 Osa C... 285 Osa D... 315 Osa M... 330 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 259 Osa C... 285 Osa D... 315 Osa M... 33 OSA A A.1. 591 958243 9/11/21 SAVON MARSEILLE EXTRA PUR BG - Жълт и бял. ES - Amarillo y blanco. CS - Žlutá a bílá. DA - Gul og

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 130 Osa C... 151 Osa D... 179 Osa M... 198

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 130 Osa C... 151 Osa D... 179 Osa M... 198 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 13 Osa C... Osa D... 179 Osa M... 198 OSA A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS & ROGERS LLP

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 173 Osa D... 193 Osa M... 195

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 173 Osa D... 193 Osa M... 195 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 173 Osa D... 193 Osa M... 195 OSA A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Huonekalut.

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 179 Osa D... 202 Osa M... 204

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 179 Osa D... 202 Osa M... 204 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 144 Osa C... 179 Osa D... 22 Osa M... 24 OSA A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 136 Osa C... 161 Osa D... 184 Osa M... 230

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 136 Osa C... 161 Osa D... 184 Osa M... 230 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 136 Osa C... 161 Osa D... 184 Osa M... 23 OSA A A.1. 4114864 29/1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 83 Osa C... 119 Osa D... 148 Osa M... 150

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 83 Osa C... 119 Osa D... 148 Osa M... 150 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 83 Osa C... 119 Osa D... 148 Osa M... 15 OSA A A.1. 22 22 9153941 4/6/21 NATURAL GARN Mr. Champagne Charlie Limited 14 Lea Lane, Millhouse Green Sheffield S36 9LN APPLEYARD

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 63 Osa C... 80 Osa D... 103 Osa M... 148

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 63 Osa C... 80 Osa D... 103 Osa M... 148 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 63 Osa C... 8 Osa D... 13 Osa M... 148 OSA A A.1. 22 22 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 75 Osa C... 84 Osa D... 122 Osa M... 124

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 75 Osa C... 84 Osa D... 122 Osa M... 124 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 75 Osa C... 84 Osa D... 122 Osa M... 124 OSA A A.1. 22 3 22 591 9568 1/12/21 ECOREMOVER EUROSICURA S.r.l. Fraz. Mezzi Po, 98 136 Torino IT METROCONSULT S.R.L. Via Palestro,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 104 Osa C... 112 Osa D... 124 Osa M... 163

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 104 Osa C... 112 Osa D... 124 Osa M... 163 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 14 Osa C... 112 Osa D... 124 Osa M... 163 OSA A A.1. 22 74 27 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 184 Osa C... 226 Osa D... 249 Osa M... 251

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 184 Osa C... 226 Osa D... 249 Osa M... 251 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 184 Osa C... 226 Osa D... 249 Osa M... 251 OSA A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 121 Osa C... 157 Osa D... 185 Osa M... 188

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 121 Osa C... 157 Osa D... 185 Osa M... 188 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 121 Osa C... 157 Osa D... 185 Osa M... 188 OSA A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 118 Osa C... 146 Osa D... 172 Osa M... 174

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 118 Osa C... 146 Osa D... 172 Osa M... 174 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 118 Osa C... 146 Osa D... 172 Osa M... 174 OSA A A.1. 22 554 571 9575713 22/11/21 BG - Триизмерна марка, изобразяваща клипс, съставен от кръгла рифелувана капачка, имаща

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 223 Osa C... 254 Osa D... 273 Osa M... 275

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 223 Osa C... 254 Osa D... 273 Osa M... 275 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 223 Osa C... 254 Osa D... 273 Osa M... 275 OSA A A.1. 9169574 11/6/21 Linkus Herbion International Inc. Ansbacher House, 2nd Floor, East & Shirley Street, North Nassau BS

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 212 Osa C... 231 Osa D... 252 Osa M... 266

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 212 Osa C... 231 Osa D... 252 Osa M... 266 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 212 Osa C... 231 Osa D... 252 Osa M... 266 OSA A A.1. 8931149 5/3/21 14 - Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 157 Osa C... 184 Osa D... 205 Osa M... 207

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 157 Osa C... 184 Osa D... 205 Osa M... 207 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 157 Osa C... 184 Osa D... 25 Osa M... 27 OSA A A.1. 957191 26/4/21 WIRED ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Four Times Square, 23rd Floor New York, NY 136 US BECK GREENER Fulwood

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 146 Osa C... 156 Osa D... 174 Osa M... 176 OSA A A.1. 571 934887 12/1/21 Miss Bollywood; DesiTara BG - Сивкава сребриста тържествена тиара за красота с червен скъпоценен

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 110 Osa C... 135 Osa D... 159 Osa M... 169

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 110 Osa C... 135 Osa D... 159 Osa M... 169 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 11 Osa C... 135 Osa D... 159 Osa M... 169 OSA A A.1. 22 95241 12/11/21 FASTWAY Fastway Limited Level 1, Shed 5, Lever Street, Ahuriri Napier NZ HASELTINE LAKE LLP Redcliff

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Logo Logon koko Suoja-alue Värillinen logo Logon kielikohtaiset versiot Mitä ei saa tehdä Typografia Värit November Marraskuu 2006 Grafikhandbuch

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 183 Osa C... 208 Osa D... 228 Osa M... 230

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 183 Osa C... 208 Osa D... 228 Osa M... 230 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 183 Osa C... 28 Osa D... 228 Osa M... 23 OSA A A.1. 27 997676 19/4/211 ADVANCING SCIENCE. ENHANCING VISION. ThromboGenics NV Gaston Geenslaan, 1 31 Heverlee BE NOVAGRAAF

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 174 Osa D... 210 Osa M... 212

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 174 Osa D... 210 Osa M... 212 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 174 Osa D... Osa M... 212 OSA A A.1. 558 9543927 12/11/21 1 - BOCKERMANN, KSOLL, GRIEPENSTROH Bergstr. 159 44791 Bochum EN 12 - Työpajavaunut, materiaalivaunut,

Lisätiedot

SIDEAINE: Alkydisidos, vesipohjainen

SIDEAINE: Alkydisidos, vesipohjainen PAINTS GENERAL PURPOSE NEW SECURESEAL SECURE C A P S E A L E D ZERO SPRAYPAINT THE 1ST SOLVENT FREE SPRAYPAINT IN THE WORLD 3m 2 (400 ml) COVERAGE MATERIAL HARDNESS NO SMELL USE PLASTIC PRIMER EASY CLEAN

Lisätiedot

Meira Nova Oy Hankinnan organisaatio Toukokuu 2017

Meira Nova Oy Hankinnan organisaatio Toukokuu 2017 Hankinnan organisaatio Toukokuu 2017 1 21.6.2017 Jukka Viri 1.5.2017 Kaupallinen johtaja Jukka Viri Kuivatuotteet, käyttötavarat ja tekstiilit Heidi Mikkonen Tuoretuotteet ja pakasteet Kimmo Tuira Alkoholi-

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 209 Osa C... 256 Osa D... 280 Osa M... 301

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 209 Osa C... 256 Osa D... 280 Osa M... 301 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 29 Osa C... 256 Osa D... 28 Osa M... 31 OSA A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET o o NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET Maataloustuotannon monipuolistaminen erityisesti syrjäisillä alueilla. Sellaisten maataloustuotteiden tuotannon edistäminen, joista saa paremman hinnan kuin tavanomaisesta

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 003705925424 Päivitetty 26.5.2015 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 247 Osa C... 272 Osa D... 288 Osa M... 290

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 247 Osa C... 272 Osa D... 288 Osa M... 290 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 247 Osa C... 272 Osa D... 288 Osa M... 29 OSA A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit 2 109/2011 Liite Liite 2: Korvataan taulukon kohta Kypsentämättömät jauhelihasta tehdyt pakatut valmisteet seuraavasti: Kypsentämättömät E 261 Kaliumasetaatti quantum satis jauhelihasta tehdyt pakatut

Lisätiedot

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston kokous 22.5.2013 Uusia realiteetteja globaaleilla energiamarkkinoilla Finanssikriisin vaikutus

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Kappale 3. Hyvää ruokahalua!

Kappale 3. Hyvää ruokahalua! Kappale 3 Hyvää ruokahalua! Maija tekee ruokaa Maija Virtanen on keittiössä. Hän keittää spagettia. Pöydällä on 4 haarukkaa, veistä, lautasta ja lasia. Lattialla on neljä tuolia ja matto. Hellalla on kaksi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset 3152 vastaajaa Komissio Alueiden komitea Neuvosto Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 1356 60 1488 245 43,1% 1,9% 47,3% 7,8% (3 tyhjää vastausta)

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 177 Osa D... 197 Osa M... 199

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 177 Osa D... 197 Osa M... 199 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 141 Osa C... 177 Osa D... 197 Osa M... 199 OSA A A.1. 22 952791 15/1/21 FOOTLOOSE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 5555 Melrose Avenue Los Angeles, CA 938-3197 US R.G.C. JENKINS

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 124 Osa C... 145 Osa D... 161 Osa M... 163

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 124 Osa C... 145 Osa D... 161 Osa M... 163 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 124 Osa C... 145 Osa D... 161 Osa M... 163 OSA A A.1. 9117482 19/5/21 big brown bag kellot ja ajanmittauslaitteet, eläinten nahat, vuodat, sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit,

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 129 Osa C... 160 Osa D... 171 Osa M... 173

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 129 Osa C... 160 Osa D... 171 Osa M... 173 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 129 Osa C... 16 Osa D... 171 Osa M... 173 OSA A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Lisätiedot

PAPERIKAPSELIT, KONDITORIAPAHVIT JA -PAPERIT, PAISTOVUOAT 1 / 2015

PAPERIKAPSELIT, KONDITORIAPAHVIT JA -PAPERIT, PAISTOVUOAT 1 / 2015 PAPERIKAPSELIT, KONDITORIAPAHVIT JA -PAPERIT, PAISTOVUOAT 1 / 2015 PAPERIKAPSELIT, KONDITORIAPAHVIT JA -PAPERIT, PAISTOVUOAT 2015 VOIPAPERIKAPSELIT Delta Eva India Labyrint Mönster 130 Sierra Viktoria

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 138 Osa C... 179 Osa D... 203 Osa M... 205

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 138 Osa C... 179 Osa D... 203 Osa M... 205 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 138 Osa C... 179 Osa D... 23 Osa M... 25 OSA A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 151 Osa C... 170 Osa D... 191 Osa M... 193

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 151 Osa C... 170 Osa D... 191 Osa M... 193 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... Osa C... 17 Osa D... 191 Osa M... 193 OSA A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD LEES

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Verenpainemittarit Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Tarkka verenpaineen mittaus ranteesta. Näytön kohteet: systolinen, diastolinen, pulssi, päivämäärä, aika Rytmihäiriöilmoitus Muistipaikkoja 60/henkilö,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 152 Osa C... 177 Osa D... 200 Osa M... 202

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 152 Osa C... 177 Osa D... 200 Osa M... 202 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 152 Osa C... 177 Osa D... 2 Osa M... 22 OSA A A.1. 22 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 72 Osa C... 102 Osa D... 128 Osa M... 130

YHTEENVETO. Osa A... 2 Osa B... 72 Osa C... 102 Osa D... 128 Osa M... 130 YHTEENVETO Osa A... 2 Osa B... 72 Osa C... 12 Osa D... 128 Osa M... 13 OSA A A.1. 22 27 126771 7/6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz 3 1117 Berlin EN 3 - Valkaisutuotteet ja

Lisätiedot