JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ASIAKASPALVELU KAUPAN PALVELU JA MYYNTI (ko) VISUAALINEN MYYNTITYÖ (ko) TALOUSPALVELUT (ko) KIRJANPITO (ko) TOIMISTOPALVELUT (ko) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TUOTEPERUSTEINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA VERKKOPALVELUT (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA JA KANNATTAVUUDEN SEURANTA (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) PALKKAHALLINTO (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN MATEMATIIKKA VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: NÄPPÄILYTAITO TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN TYÖELÄMÄN TAVAT MESTARIMYYJÄ MEDIAVIESTINTÄ ATK-ENGLANTI VENÄJÄ ITALIA LINUX DIGIKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY

4 4 TUTORTOIMINTA OPPILASKUNTATOIMINTA OPINNÄYTE

5 5 JOHDANTO hyväksytty / KAM 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana liiketalouden perustutkinnon perusteita, OPH:n määräys /011/2009 ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Liiketalouden perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on oltava laaja-alaiset valmiudet toimia liiketaloudellista osaamista vaativissa yleistehtävissä, kuten asiakaspalvelussa ja toimistopalvelussa elinkeinoelämän toimialoilla. Tutkinnon suorittaneen tulee laaja-alaisen yritystoiminnan ja hallinnon osaamisen ansiosta osata toimia erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänellä on oltava yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovasti tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla. Hänen on osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja kestävän kehityksen periaatteet ja osattava toimia niiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hänellä on mahdollisuus työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on oltava yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimimiseen ammatinharjoittajana liiketalouden ja hallinnon ammattitaitoa vaativassa tehtävässä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä. Hänen on osattava myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti ja palvella asiakkaita. Hänen on osattava suunnitella ja johtaa pienen ja keskisuuren yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. Hänen on osattava käyttää tehtävissään markkinointiviestintää, kuten mainontaa ja tiedottamista. Merkonomitutkinnon suorittaneet voivat toimia hyvin erilaisissa työtehtävissä. Heitä työskentelee mm. myyjinä, asiakasneuvojina, palveluneuvojina, toimistotyöntekijöinä, laskuttajina, reskontranhoitajina, kirjanpitäjinä, palkanlaskijoina, pankkivirkailijoina, tilitoimistovirkailijoina, vakuutusvirkailijoina, sihteereinä, mainostyöntekijöinä, ostajina ja yrittäjinä. Tulevaisuudessa merkonomit työskentelevät monikulttuurisessa, nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa heiltä edellytetään yhä parempia asiakaspalvelu-, markkinointi-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kansainvälisen markkinoinnin tuntemusta, kielitaitoa sekä tietotekniikan ja logistiikan hallintaa. Arvoperusta Palveluhenkisyys, joka tarkoittaa ihmisläheistä asioiden ratkaisutapaa ja toimimista siten, että asiakas on tyytyväinen saamiinsa palveluihin. Kehittymisen tukeminen, mikä tarkoittaa henkilökunnan halua oppia uutta ja kehittää vastuunkantokykyä uusilla alueilla. Ihmiset ovat valmiita tukemaan elinikäistä oppimista ja arvostamaan sitä. Yksilöllisyys, joka hyväksyy toiset ihmiset ja heidän arvonsa ja oppii arvostamaan erilaisuutta mahdollisuutena ja voimavarana. Eettisyys, mikä tarkoittaa sitä, että toiminta perustuu rehellisyyteen ja lakeihin sekä normien kunnioittamiseen. Yhteinen etu on arvokkaampi kuin yksilön etu, ja toiminta kestää arvioinnin nyt ja tulevaisuudessa. Kestävä kehitys, joka on toiminnan perusta. Vältetään tuhlausta ja ymmärretään ympäristön ja luonnon toiminnalle asettamat ehdot myös pitemmällä aikavälillä. 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin.

6 6 Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Koulutuksemme tuottaa ammattilaisia alueemme vähittäiskaupoille ja erityisliikkeille, pankki- ja vakuutusalalle sekä julkishallinnon tehtäviin. Työssäoppiminen ja yhteistyö työelämän kanssa parantavat opiskelijoiden työllistymistä. Työelämäanalyysiä on hyödynnetty opetussuunnitelman laadinnassa. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Alueella toimii pieniä ja keskisuuria kauppaliikkeitä ja yrityksiä, jotka antavat hyvät mahdollisuudet työllistyä alan tehtäviin. Myös julkishallinnon toimipisteitä on vielä lähialueella, ja ne työllistävät osan valmistuneista. Alan ammattikorkeakoulutusta on mahdollista saada Haapajärveltä, myös ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja järjestetään tarpeen mukaan lähialueella.

7 7 2. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Yrittäjyys ja kaupan lait 2 ov Asiakaspalvelu 5 ov Tuotetieto 1 ov Ruotsi 3 ov Englanti 3 ov Asiakaspalvelun opiskeleminen työpaikalla 6 ov, to Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, 70 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Myynti- ja palveluosaaminen 4 ov Yrityksen toiminta 5 ov Markkinoinnin kilpailukeinot 2 ov Englanti 1 ov Kestävä kehitys 1 ov Ruotsi 1 ov Kaupan palvelut ja myynti käytännössä 6 ov, to Visuaalinen myyntityö 20 ov Visuaalinen markkinointi 2 ov Somistus 2 ov Mainonnan toteutus 4 ov Ammattiviestintä, suomi 2 ov Ruotsi 1 ov Englanti 1 ov Opinnäyte 2 ov Visuaalisen myyntityön opiskeleminen työpaikalla 6 ov, to Talouspalvelut 20 ov Kannattavuus ja kirjanpito 3 ov Palkanlaskenta ja laskutus 2 ov Toimistotehtävät 2 ov Tietojenkäsittelyn perusteet 4 ov Talousmatematiikka 3 ov Suullinen ja kirjallinen viestintä 3 ov Talouspalvelujen opiskeleminen työpaikoilla 3 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat valitaan 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-10 ov Tuoteperusteinen markkinointiviestintä 10 ov Markkinointiviestintä 3 ov Tuotetuntemus 2 ov Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 2 ov Tuoteperusteisen markkinointiviestinnän opiskeleminen työpaikalla 3 ov, to

8 8 Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut 10 ov Verkkokauppa 3 ov Www-suunnittelu 2 ov Tietokannat 2 ov Sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen opiskeleminen työpaikalla 3ov Tilinpäätöksen laadinta ja kannattavuuden seuranta 10 ov Tilinpäätöksen laatiminen ja tulkinta 4 ov Budjetointi 3 ov Tilinpäätöksen ja/tai budjetin laatimisen käytänteiden opiskeleminen työpaikalla 3 ov Palkkahallinto 10 ov Palkkahallinto 7 ov Palkkahallinnon opiskeleminen työpaikalla 3 ov, to Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, 70 ov Talouspalvelut, 20 ov Kannattavuus ja kirjanpito 3 ov Palkanlaskenta ja laskutus 2 ov Toimistotehtävät 2 ov Tietojenkäsittelyn perusteet 4 ov Talousmatematiikka 3 ov Suullinen ja kirjallinen viestintä 3 ov Talouspalvelujen opiskeleminen työpaikoilla 3 ov, to Kirjanpito 20 ov Kirjanpito 7 ov Yritystoiminta ja lainsäädäntö 5 ov Rahoitusfunktioiden käyttö 1 ov Kestävä kehitys 1 ov Kirjanpidon käytännön työtehtävien opiskeleminen työpaikalla 6 ov, to Toimistopalvelut 20 ov Tietojenkäsittely 2 ov Tekstinkäsittely 2 ov Toimistopalvelut 4 ov Työelämäviestintä 2 ov Englanti 1 ov Ruotsi 1 ov Opinnäyte 2 ov Toimistopalveluiden opiskeleminen käytännön työpaikalla 6 ov, to Kaikille valinnaiset tutkinnon osat valitaan 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-10 ov Tuoteperusteinen markkinointiviestintä 10 ov Markkinointiviestintä 3 ov Tuotetuntemus 2 ov Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 2 ov Tuoteperusteisen markkinointiviestinnän opiskelu työpaikoilla 3ov Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut 10 ov Verkkokauppa 3 ov www-suunnittelu 2 ov Tietokannat 2 ov Sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen opiskelu työpaikoilla 3 ov

9 9 Tilinpäätöksen laadinta ja kannattavuuden seuranta 10 ov Tilinpäätöksen laatiminen ja tulkinta 4 ov Budjetointi 3 ov Tilinpäätöksen ja/tai budjetin laatimisen käytänteiden opiskeleminen työpaikalla 3 ov Palkkahallinto 10 ov Palkkahallinto 7 ov Palkkahallinnon opiskelu työpaikoilla 3 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 5-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 2 ov Vieras kieli, englanti... 2 ov ov... 2 ov Matematiikka... 3 ov ov... 2 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 0 ov Liikunta... 1 ov ov... 2 ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov... 0 ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 0 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 2 ov Etiikka ov... 0 ov Kulttuurien tuntemus ov... 0 ov Psykologia ov... 0 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Näppäilytaito 1 ov Tietokoneen käytön perusteet 1 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Työelämän tavat 1 ov Mestarimyyjä 1 ov Mediaviestintä 1 ov ATK-englanti 1 ov Venäjä 2 ov Italia 2 ov Kuvankäsittely ja digitaalikuvaus 2 ov Linux 2 ov Tutortoiminta 1 2 ov Oppilaskuntatoiminta 1 2 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

10 10 3. OPINTOJEN AJOITUS LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalvelun opiskeleminen työpaikoilla 6 ov X Ammattiosaamisen näyttö, N1 (kokonäyttö) T Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 70 ov 20 ov T Kaupan palvelut ja myynti käytännössä 6 ov X Ammattiosaamisen näyttö, N2 (kokonäyttö) T T Visuaalinen myyntityö 20 ov Visuaalisen myyntityön opiskelu työpaikoilla 6 ov X Ammattiosaamisen näyttö, N3 (kokonäyttö) T T Talouspalvelut Talouspalveluasioiden opiskeleminen työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N4 (kokonäyttö) O/T Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Tuoteperusteinen markkinointiviestintä 20 ov 3 ov X 10 ov 10 ov 5-10 ov 10 ov O/T Tuoteperusteisen markkinointiviestinnän opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N5 (kokonäyttö) T 3 ov X T

11 11 Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut Sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N6 (kokonäyttö) O Tilinpäätöksen laadinta ja kannattavuuden seuranta Tilinpäätöksen ja/tai budjetin laatimisen käytänteiden opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N7 (kokonäyttö) O/T Palkkahallinto 10 ov 3 ov X 10 ov 3 ov X 10 ov O O/T Palkkahallinnon opiskelu työpaikoilla 3 ov X Ammattiosaamisen näyttö, N8 (kokonäyttö) O/T Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 70 ov 20 ov O/T Talouspalveluasioiden opiskeleminen työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N4 (kokonäyttö) O Kirjanpito 3 ov X 20 ov O Kirjanpidon käytännön työtehtävien opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T, N9 Toimistopalvelut Toimistopalveluiden opiskelu käytännössä työtehtävissä Ammattiosaamisen näyttö, N10 (kokonäyttö) O/T Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Tuoteperusteinen markkinointiviestintä Tuoteperusteisen markkinointiviestinnän opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N5 (kokonäyttö) T 6 ov X O/T 20 ov 6 ov X 10 ov 10 ov 5-10 ov O/T 10 ov 3 ov X T

12 12 Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut Sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N6 (kokonäyttö) O Tilinpäätöksen laadinta ja kannattavuuden seuranta Tilinpäätöksen ja/tai budjetin laatimisen käytänteiden opiskelu työpaikoilla Ammattiosaamisen näyttö, N7 (kokonäyttö) O/T Palkkahallinto 10 ov 3 ov X 10 ov 3 ov X 10 ov O O/T Palkkahallinnon opiskelu työpaikoilla 3 ov X Ammattiosaamisen näyttö, N8 (kokonäyttö) O/T O/T Muut valinnaiset tutkinnon osat Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Näppäilytaito Tietokoneen käytön perusteet Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Työelämän tavat Mestarimyyjä Mediaviestintä ATK-englanti Venäjä Italia Kuvankäsittely ja digitaalikuvaus Linux 5-10 ov 0-10 ov 20 ov 10 ov 1 ov 1 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 2 ov 2 ov 2 ov 2 ov

13 13 Oppilaskuntatoiminta Tutortoiminta 1-2 ov 1-2 ov Opintojen ajoitus: Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla Työssäoppiminen: X

14 14 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi ASIAKASPALVELU 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Työhyvinvoinnista huolehtiminen Oman työn arviointi ja kehittäminen Työmenetelmien ja välineiden käyttö Työympäristöstä huolehtiminen Asiakaspalvelu Valmistautuminen Jälkitoimien hoitaminen Toimistotehtävien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä, Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opintojaksot: Yrittäjyys ja kaupan lait 2 ov Asiakaspalvelu 5 ov Tuotetieto 1 ov Ruotsi 3 ov Englanti 3 ov Asiakaspalvelun opiskeleminen työpaikoilla 6 ov, to OPINTOJAKSOT Yrittäjyys ja kaupan lait 2 ov Asiakaspalvelu 5 ov Keskeiset sisällöt: Yrittäjyyden muodot Keskeiset sisällöt: Asiakaspalvelun perusteet

15 15 Sisäinen yrittäjyys Oikeusjärjestelmä ja -lähteet Edustaminen Sopimus ja kauppa Velka ja perintä Vahingonkorvaus Työsuhde Oppimisympäristöt: Kontaktiopetus oppilaitoksessa Palveluympäristö Palvelutapahtuman hoito Asiakassuhde-markkinointi Kilpailukeinot Oppimisympäristöt: Kontaktiopetus oppilaitoksessa Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, harjoitustehtävät Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, verkko-opetus Tuotetieto 1 ov Ruotsi 3 ov Keskeiset sisällöt: Tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet Tuotteiden ympäristövaikutuksia Tuote-esittely Oppimisympäristöt: Kontaktiopetus oppilaitoksessa Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, kirjallisia ja suullisia tehtäviä Keskeiset sisällöt: Asiakaspalvelutilanteissa toimiminen Tuotteeseen tai palveluun liittyvä esittely suullisesti ruotsin kielellä Puhelinviestintä Oppimisympäristöt: Kontaktiopetus oppilaitoksessa Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset Englanti 3 ov Asiakaspalvelun opiskeleminen työpaikoilla 6 ov, to Keskeiset sisällöt: Erilaisia asiakaspalvelutilanteita englanniksi Yrityksen, palvelujen ja tuotteiden esitteleminen Liikeviestinnän kieli ja käytännöt Oppimisympäristöt: Kontaktiopetus oppilaitoksessa Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset Keskeiset sisällöt: hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin, huolehtii työympäristöstä sekä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntäen kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet ja tekee asiakaspalveluun liittyvät jälkitoimet. Oppimisympäristöt: Kauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tai muu vastaava paikka, jossa voi palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Ei edeltävyysopintoja. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: välikokein, suullisin ja kirjallisin harjoituksin ja tehtävin.

16 16 OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näyttö: osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palvelutilanteen. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Muu osaamisen arviointi: Kieliopinnoissa kokeet oppilaitoksessa. Toiminnan kannattavuuden selvittäminen tunnustetaan Talouspalvelut -tutkinnon osasta.

17 17 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman Asiakaspalvelu 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden ). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palvelutilanteen. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Asiakaspalvelutilanteessa toimiminen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustaja(t) (x) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

18 18 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee ohjatusti yrityksen tai organisaation työtehtäviä yrityksen tai työtehtäviä oma-aloitteisesti ohjeiden mukai- organisaation ohjeiden ja vastuullisesti yrityksen tai sesti organisaation ohjeiden noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia ja toimii saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi. noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa laaditun suunnitelman kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla työskentelee laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi.

19 19 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Työympäristöstä huolehtiminen Asiakaspalvelu Jälkitoimien hoitaminen käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti. käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää tutuissa tilanteissa käyttää keskeisimpiä työ- ja valitsee sopivat työ- ja viestintävälineet keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä viestintävälineitä sekä mate- ja materiaalit ja materiaaleja riaaleja turvallisesti yrityk- sekä käyttää niitä turvalli- turvallisesti yrityksen tai sen tai organisaation ohjeiden sesti vaihtelevissa työtilan- organisaation ohjeiden teissa yrityksen tai organisesti saation ja valmistajan ohjeiden käyttää työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 hyödyntää ohjattuna tietoja hyödyntää tietoja esim. hyödyntää ja päivittää jatkuvasti esim. tuotteista, palveluista, tuotteista, palveluista, kilpailutilanteesta, tietojaan esim. tuotteis- kilpailutilanteesta, kampanjoista kampanjoista ta, palveluista, kilpailutilan- ja asiakasryhmistä ja asiakasryhmistä teesta, kampanjoista ja asiakasryhmistä sekä muis- huolehtii ohjattuna työympäristönsä toimivuudesta selvittää opastettuna työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee ohjatusti asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tuttua palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät vastaa ohjattuna asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin ottaa vastaa ja välittää edelleen tavanomaisia työhön liittyviä viestejä tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tutuissa palvelutilanteissa huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tavanomaista palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät vastaa asiakkaan tavanomaisiin, kirjallisiin tiedusteluihin ottaa vastaan ja välittää edelleen työhön liittyvät viestit oikealle henkilölle tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa ta sidosryhmistä huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työyhteisöä koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen vaihtelevissa tilanteissa noudattaa vaihtelevia palvelutilanteita sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia toimii kuten työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä alan työ- tai virkasopimukset edellyttävät palvelee asiakkaita myös kirjallisesti käyttäen asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa kieltä ottaa vastaan ja välittää työhön liittyvät viestit edelleen oikealle henkilölle huomioiden asian tärkeyden ja kiireellisyyden tekee sovitut ja yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet vaihtelevissa palvelutilanteissa

20 20 Toimistotehtävien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä (muu kielitausta ks. tutkinnon perusteet) Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tuottaa ohjattuna yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset käsittelee ohjatusti asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten ylläpitää ohjattuna työhönsä liittyviä rekistereitä, esim. asiakastiedostoja noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjattuna raporttien ja tilastojen laadintaan käsittelee ohjatusti asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten ylläpitää ohjattuna työhönsä liittyviä rekistereitä, esim. asiakastiedostoja noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia osallistuu ohjatusti työyhteisönsä tuottojen ja kustannusten selvittämiseen palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. tuottaa yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisia tavanomaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein ylläpitää työhönsä liittyviä rekistereitä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyviä raportteja, tilastoja ja tilityksiä käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja yrityksen tai organisaation ohjeistusten varmistaen toimivansa oikein ylläpitää työhönsä liittyviä rekistereitä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää ryhmän jäsenenä työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä erilaisia katteita palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. tuottaa itsenäisesti organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja työvälineohjelmia hyödyntäen tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti sekä yrityksen tai organisaation ohjeistusten hoitaa itsenäisesti työhönsä liittyvät rekisterit yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia laatii yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan työhönsä liittyvät tilitykset, raportit ja tilastot sekä hoitaa niiden ylläpidon käsittelee, säilyttää ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti sekä yrityksen tai organisaation ohjeistusten hoitaa itsenäisesti työhönsä liittyvät rekisterit yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaan noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa sekä rekistereiden ylläpidossa yrityksen tietoturvaan liittyviä ohjeistuksia selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita annettujen valtuuksien palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 muuttuvissa tilanteissa ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii muuttuvissa ja valinta- valintatilanteissa tarvitsee tarkoituksenmutilanteissa tarkoituksenmu- ohjausta ja tukea kaisesti kaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toiminta- hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa eri lähteistä tapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot