LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

2 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto Opetussuunnitelma yleisesti Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon rakenne, pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 3 2 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opintopolut Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov koulutusohjelmittain opintopolkukohtaisesti Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov ammatillisessa peruskoulutuksessa Opintojen ajoitus 13 3 Opintojen arvioinnin toteuttaminen 15 4 Tutkinnon osat ja arviointikriteerit Ammatilliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov Asiakaspalveluun valmistautuminen 5 ov Asiakaspalvelutilanteet 5 ov Asiakaspalvelun tuki 5 ov Asiakaspalvelu työelämässä 5 ov Asiakaspalvelun ja myynnin valinnaiset tutkinnon osat Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Myyntityö 10 ov Kaupan yrittäjyys 5 ov Käytännön myyntityö 5 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 ov Asiakkuuksien hoito ja myynti 10 ov Asiakkuuksien hoitaminen työelämässä 10 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Visuaalinen markkinointi 10 ov Visuaalinen myyntityö työelämässä 10 ov Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov Kansainvälisen kaupan tuki 10 ov Kansainvälinen kauppa työelämässä 10 ov Myynnin tukipalvelut 20 ov Myynnin tukitehtävät ja viestintä 10 ov Myynnin tukipalvelut työelämässä 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteet 5 ov Markkinointiviestintä työelämässä 5 ov Sähköinen kaupankäynti 10 ov 64

3 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi Verkkokauppa 5 ov Verkkokaupan prosessit 5 ov Tuoteneuvonta 10 ov Tuoteneuvonta 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys 10 ov Yrittäjyys Opinnäyte 84 5 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien, 20 ov (yhteiset opinnot) tavoitteet ja arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Kieli ja tekstit 1 ov Työelämän kieli ja vaikuttaminen 1 ov Suullinen ilmaisu 1 ov Media, kulttuuri ja viestintä 1 ov Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Ruotsi tavanomaisissa työtehtävissä ja arkipäivän tilanteissa 1 ov Vieras kieli Vieras kieli A-kieli 2 ov Englanti jokapäiväisessä elämässä 1 ov Englanti työympäristössä 1 ov Matematiikka, 3 ov Matematiikan perusteet 1 ov Ongelmanratkaisu ja geometria 1 ov Tilasto- ja talousmatematiikka 1 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikkaa työssä ja ympäristössä 1 ov Kemiaa työssä ja ympäristössä 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Taitoa ja kuntoa 0,5 ov Toimintakykyä liikunnasta 0,5 ov Terveystieto, 1 ov Yleinen terveystieto 0,5 ov Työterveystieto 0,5 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötietö, 0 4 ov Ympäristövastuullisuus työssä, 1 ov 116

4 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi Ekotehokkuus ammatissa, 1 ov Kestävän kehityksen edistäminen, 1 ov Opintojakson sisältö Kestävän kehityksen kulttuuriset taidot, 1 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 0 4 ov Etiikka, 0 4 ov Kulttuurien tuntemus, 0 4 ov Psykologia, 0 4 ov Ihminen psykologian näkökulmasta 1 ov Psyykkinen työhyvinvointi 1 ov Oppimisen psykologia 1 ov Tiimitaidot ja vuorovaikutus 1 ov Yritystoiminta, 0 4 ov Liikeidean kehittäminen 1 ov Osaamisen tuotteistaminen ja toimintasuunnitelman kehittäminen 1 ov Hankkeen suunnittelu ja kehittäminen 1 ov Tuloksellinen toiminta 1 ov 126 Liite 1 130

5 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 1 Johdanto 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti Omnian koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Omniassa opetussuunnitelmat hyväksyy hallituksen nimittämä koulutuksen kehittämistoimikunta (KOKE). Opetussuunnitelma perustuu perustutkinnon perusteisiin, joka on opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Perustutkinnon perusteet löytyvät sivuilta Opetussuunnitelma on kolmiosainen: 1. Opetussuunnitelman yhteinen osa, joka koskee Omnian kaikkea koulutusta ja jokaista perustutkintoa. Opetussuunnitelman yhteinen osa ja sen liitteet on hyväksytty Omnian koulutuksen kehittämistoimikunnassa. Opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy sivuilta 2. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, koskee Omniassa toteutettavaa perustutkintoa. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa emme toista opetussuunnitelman yhteisessä osassa ja perustutkinnon perusteissa kuvattuja asioita vaan keskitymme kuvaamaan niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Omnian tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät sivuilta 3. Henkilökohtainen opetussuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Ohjamme henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Ohjaamme opiskelijaa tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Taulukko 1.2. Opetussuunnitelmien sisältö pääpiirteittäin. Opetussuunnitelma Yhteinen osa Tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen osa HOPS Periaatteet opetuksen järjestämisen eri muodoista kuten lähi- ja verkkoopetuksesta. Järjestämissuunnitelma työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä Omnian tarjoamat mahdollisuudet valita opintoja muista tutkinnoista ja toisilta koulutuksen järjestäjiltä, mm. lukio-opinnot Suunnitelma opintojen etenemisestä, ajoituksesta ja jakautumisesta opintojaksoihin. Suunnitelma opetuksen sisällöistä ja oppimisympäristöistä sekä opetusmenetelmistä Suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Suunnitelma oppimisen tavoitteista, opintojen suorittamisesta, suoritustavoista ja ajoituksesta sekä opintojen arvioinnista. Laadinnassa otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan.

6 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 2 Omnian yhteinen valinnaisten opintojen tarjonta: mm. yrittäjyys, kieli- ja kulttuurivalmennus, kilpailutoiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Periaatteet opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnasta, opintojen täydentämisestä sekä opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta Ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman tutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista ja toteuttamisesta Tutkinnon ammatillisten valinnaisten opintojen tarjonnan Suunnitelma sisältää opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. 1.2 Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, omaaloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

7 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 3 Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Liiketalouden perustutkinnon rakenne, pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Taulukko 1.2. Liiketalouden perustutkinnon rakenne. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyysopintoja 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu, 20 ov 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, 70 ov Valittava vaihtoehto 1 tai 2. Vaihtoehto 1: Valitaan 40 ov tutkinnon osista Lisäksi valitaan 30 ov tutkinnon osista , , ja Vaihtoehto 2: Valitaan 50 ov siten, että valitaan 20 ov tutkinnon osista , 20 ov tutkinnon osista ja 10 ov tutkinnon osista Edellisten lisäksi valitaan 20 ov tutkinnon osista , , , Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, 70 ov Koulutusohjelman pakollinen tutkinnon osa Talouspalvelut, 20 ov Valitaan 20 ov tutkinnon osista ja 30 ov tutkinnon osista , , , Tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma, 70 ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50 ov Tutkinnon osat Lisäksi valitaan 20 ov tutkinnon osista 4.3.1, 4.3.3, Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Tutkinnon osat

8 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 4 Ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 4 ov 1 ov 2 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Taulukossa 1.3. on luettelo liiketalouden perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa. Taulukko 1.3. Ammatilliset tutkinnon osat liiketalouden perustutkinnossa.

9 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 5 Ammatilliset tutkinnon osat liiketalouden perustutkinnossa Ammatillisessa peruskoulutuksessa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte, vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu, 20 ov 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, 70 ov Kaupan palvelu ja myynti, 20 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö, 20 ov Visuaalinen myyntityö, 20 ov Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 20 ov Myynnin tukipalvelut, 20 ov 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, 70 ov Talouspalvelut, 20 ov Kirjanpito, 20 ov Toimistopalvelut, 20 ov Palkanlaskenta, 20 ov 4.4 Tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma, 70 ov Tieto- ja kirjastopalvelu, 15 ov Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus, 10 ov Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito, 10 ov Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely, 15 ov 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 10 ov Sähköinen kaupankäynti, 10 ov Tuoteneuvonta, 10 ov Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 10 ov Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 10 ov

10 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, 10 ov Työvälineohjelmien käyttö, 10 ov Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön asiakirjojen hoitaminen, 10 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito, 10 ov Rahoituspalvelut, 10 ov Asiakasryhmien kirjastopalvelut, 10 ov Erikoiskirjastopalvelut, 10 ov Luettelointi ja sisällön kuvailu, 10 ov Käytön tuki tieto- ja kirjastopalvelussa, 10 ov Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 5-10 ov 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 5-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot), 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti, syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov

11 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 7 2 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Liiketalouden perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista edellisen luvun taulukon. Liiketalouden kolmesta koulutusohjelmasta Omniassa toteutetaan asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmaa. Tutkinnon suorittamalla valmistuu merkonomiksi 2.1 Opintopolut Kappaleessa 1.3 kuvattuun liiketalouden perustutkinnon valinnaisuuteen perustuen opiskelija voi suuntautua opinnoissaan esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin, somistamiseen, myynnin assistentin tehtäviin tai kansainväliseen kauppaan. Kuviossa 2.1. on kuvattu esimerkkejä asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman vaihtoehtoisista opintopoluista. Kuviossa 2.2 on on kuvattu yrittäjyyspolun toteutuminen vaihtoehtoineen.

12 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 8 Kuvio 2.1 Esimerkkejä asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman opintopoluista

13 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 9 Tutkinnon osat ja niiden jakautuminen opintojaksoihin Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov koulutusohjelmittain opintopolkukohtaisesti Taulukko 2.1. Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 AS Asiakaspalveluun valmistautuminen 5 S/A Asiakaspalvelutilanteet 5 S/A Asiakaspalvelun tuki 5 S/A Asiakaspalvelu työelämässä 5 S/A Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 70 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 AS Myyntityö 10 S/A Kaupan yrittäjyys 5 S/A Käytännön myyntityö 5 S/A Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 20 AS Asiakkuuksien hoito ja myynti 10 S/A Asiakkuuksien hoitaminen työelämässä 10 S/A Visuaalinen myyntityö 20 AS Visuaalinen markkinointi 10 S/A Visuaalinen myyntityö työelämässä 10 S/A Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 AS Kansainvälisen kaupan tuki 10 S/A Kansainvälinen kauppa työelämässä 10 S/A Myynnin tukipalvelut 20 AS Myynnin tukitehtävät ja viestintä 10 S/A Myynnin tukipalvelut työelämässä 10 S/A Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

14 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 10 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 AS Markkinointiviestinnän toimenpiteet 5 S/A Markkinointiviestintä työelämässä 5 S/A Sähköinen kaupankäynti 10 AS Verkkokauppa 5 S/A Verkkokaupan prosessit 5 S/A Tuoteneuvonta 10 AS Tuoteneuvonta 10 AS Yrittäjyys 10 AS Yrittäjyys 10 AS AS = arvosana S/A = suoritettu / arviointi kesken Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 Kieli ja tekstit 1 Työelämän kieli ja vaikuttaminen 1 Suuullinen ilmaisu 1 Media, kulttuuri ja viestintä 1 Suomi toisena kielenä 5 Tekstit ja tiedonhankinta 1 Ammatillinen suomen kieli 1 Kirjallinen ja suullinen viestintä 1 Kielen ja kulttuurin tunteminen 1 Rakenteet ja sanasto 1

15 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 11 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Ruotsi tavanomaisissa työtehtävissä ja arkipäivän tilanteissa 1 Vieras kieli, englanti A 2 Englanti jokapäiväisessä elämässä 1 Englanti työympäristössä 1 Matematiikka 3 Matematiikan perusteet 1 Ongelmaratkaisu ja geometria 1 Tilasto- ja talousmatematiikka 1 Fysiikka ja kemia 2 Fysiikkaa työssä ja työympäristössä 1 Kemiaa työssä ja työympäristössä 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 Aktiivisena kansalaisena 1 Liikunta 1 Taitoa ja kuntoa 0,5 Toimintakykyä liikunnasta 0,5 Terveystieto 1 Yleinen terveystieto 0,5 Työterveystieto 0,5 Taide ja kulttuuri 1 Taide ja kulttuuri 1 Kulttuurikilpailuihin osallistuminen 1 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ympäristötieto 4 Ympäristövastuullisuus työssä 1

16 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 12 Ekotehokkuus ammatissa 1 Kestävän kehityksen edistäminen 1 Kestävän kehityksen kulttuuriset taidot 1 Tieto- ja viestintätekniikka 1 Etiikka 1 Kulttuurien tuntemus 1 Psykologia 4 Ihminen psykologian näkökulmasta 1 Psyykkinen työhyvinvointi 1 Oppimisen psykologia 1 Tiimitaidot ja vuorovaikutus 1 Yritystoiminta 4 Liikeidean kehittäminen 1 Osaamisen tuotteistaminen ja toimintasuunnitelman kehittäminen 1 Hankkeen suunnittelu ja kehittäminen 1 Tuloksellinen toiminta 1 x joku pakollisista laajennettuna Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot 5-10 ov 10 ov 2 ov 5 10 ov 0 10 ov 0-10 ov

17 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 13 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista (perustutkinnot, ammmattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjotttavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov 10 ov 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov ammatillisessa peruskoulutuksessa n tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 2.2 Opintojen ajoitus Lukuvuosi jakaantuu neljään jaksoon, joissa kussakin toteutetaan 10 opintoviikon opinnot. Opintoviikko tarkoittaa keskimäärin opiskelijan 40 tunnin työmäärää. Työssäoppimisjaksolla työskennellään työpaikan aikataulujen. Opinnot on jaettu 5 ov:n tai 10 ov:n opintojaksoihin, joilla on vuosittain sama sisältö ja jotka muodostavat tietyn aihekokonaisuuden tai mahdollisuuksien mukaan tutkinnon osan. Jaksoja voidaan toteuttaa eri järjestyksessä eri ryhmillä, mikä lisää opiskelijan henkilökohtaisten valintojen mahdollisuutta. Alla on kuvattu esimerkki toteutuksesta.

18 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi vuosi 1. Jakso AP 2. Jakso AP/KM 3. Jakso KM 4. Jakso AP/KM Asiakaspalveluun valmistautuminen 5 ov AP Asiakaspalvelutilanteet 5 ov AP Asiakaspalvelun tuki 5 ov AP Kaupan yrittäjyys 5 ov KM Myyntityö 10 ov KM TOP 5 ov AP TOP 5 ov KM NÄYTÖT Asiakaspalvelu AP Kaupan palvelu ja myynti KM AP = Asiakaspalvelu, KM = Kaupan palvelu ja myynti, TOP = Työssäoppiminen 2. vuosi 1. Jakso VM 2. Jakso ATTO AD 3. Jakso VVT 4. Jakso VM Visuaalinen markkinointi 10 ov VM ATTO A 5 ov Äidinkieli 2 ov Matematiikka 2 ov Englanti 1 ov ATTO D 5 ov Fysiikka 1 ov Kemia 1 ov Liikunta 1 ov Terv. tieto 1 ov Yhteiskunta ja työelämätieto 1 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov VVT VM = Visuaalinen myyntityö, ATTO = Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat VVT = Vapaasti valittavat tutkinnon osat, TOP = Työssäoppiminen TOP 10 ov VM NÄYTTÖ Visuaalinen myyntityö VM 3. vuosi 1. Jakso YRI 2. Jakso SK 3. Jakso MVT 4. Jakso ATTO BC Yrittäjyys 10 ov YRI NÄYTTÖ Yrittäjyys YRI Verkkokauppa 5ov SK TOP Verkkokaupan prosessit 5ov SK Markkinointiviestinnän toimenpiteet 5 ov MVT TOP 5ov MVT ATTO B 5 ov Äidinkieli 2 ov Ruotsi 1 ov Matematiikka 1 ov Englanti 1 ov NÄYTTÖ Sähköinen kauppa SK NÄYTTÖ Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus MVT ATTO C 5 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Psykologia 2ov (val.) Yritystoiminta 2 ov (val.) YRI = Yrittäjyys, SK = Sähköinen kaupankäynti MVT = Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ATTO = Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, TOP = Työssäoppiminen

19 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 15 3 Opintojen arvioinnin toteuttaminen n arvioinnissa oppimista ja osaamista verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. 1. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arviointia toteutetaan koko opintojen ajan opintojaksojen tavoitteiden. Opintojaksot merkitään suoritetuksi merkinnällä S tai arviointi kesken merkinnällä A. Lisäksi annamme suullista ja kirjallista palautetta sekä aktivoimme opiskelijaa itsearviointiin. 2. Osaamisen arviointi Tutkintotodistukseen tulevat arvosanat määräytyvät osaamisen arvioinnin perusteella. Osaamisen arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3. Tutkintotodistus koostuu kahdesta osasta: päättötodituksesta ja näyttötodistuksesta. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan päättötodistuksessa ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Näyttötodistuksen arvosanat arvioidaan pelkästään näytöillä. Jos tutkinnon perusteissa on määrätty, tai opiskelija on muuten näyttänyt koko tutkinnon osan ilman muuta arviointia, myös päättötodistuksessa tutkinnon osan arvosana on sama kuin näytön arvosana.

20 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 16 4 Tutkinnon osat ja arviointikriteerit 4.1 Ammatilliset tutkinnon osat KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Asiakaspalvelu 20 ov Tutkinnon osan jakautuminen opintojaksoihin: Asiakaspalveluun valmistautuminen 5 ov Asiakaspalvelutilanteet 5 ov Asiakaspalvelun tuki 5 ov Asiakaspalvelu työelämässä 5 ov TOP Tutkinnon osan tavoitteet Ammattitaitovaatimukset hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän o valmistautuu palvelutilanteisiin o huolehtii työympäristöstä o palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa o hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet o tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä o selvittää toiminnan kannattavuutta Asiakaspalveluun valmistautuminen 5 ov Opintojakson sisältö Opintojakson ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Missä ja miten opintojakson keskeinen sisältö opitaan ja arvioidaan Arvionnin kohde = keskeinen sisältö valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet Valmistautuminen Yritys toimintaympäristönä o liikeidea o kilpailuetu o yrityksen sidosryhmät o yrityksen tavoitteet Yritys työympäristönä o työympäristön toimivuus ja viihtyisyys o säännöt ja tapa toimia Ammattietiikka Asiakaspalvelun ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Työyhteisön turvallisuusohjeet Työkyvyn edistäminen ja ylläpito

21 Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 17 tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä Toimistotehtävien hoitaminen Organisaation ohjeiden mukaiset asiakirjat Työvälineohjelmat o esitysgrafiikka o tietokannat o muut toimisto-ohjelmat o asiakirjastandardit o asiakirjojen käsittely ja tietoturva Oppimisympäristöt ja menetelmät, esim. Atk-luokka, yritys tai muu organisaatio Opetuskeskustelut, ohjattu ja itsenäinen työskentely Toimiston työvälineiden ja -ohjelmien käyttö Asiakaspalvelun viestintävälineiden käyttö Verkkoympäristö Tiedon haku eri lähteistä Asiantuntijavierailut, opintokäynnit, yritysvierailut Työkykypassi Arviointi Arvioidaan havainnoimalla oppimisprosessia sekä oppimistehtävien perusteella. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / arviointi kesken (A) Opintojakson aikana opettaja antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia, sekä kannustaa ja motivoi Asiakaspalvelutilanteet 5 ov Opintojakson sisältö Opintojakson ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Missä ja miten opintojakson keskeinen sisältö opitaan ja arvioidaan Arvionnin kohde = keskeinen sisältö valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa Asiakaspalvelu Asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa o Asiakaspalvelijan ominaisuudet palveluasenne ja yhteistyötaidot sopeutumiskyky ja joustavuus o Asiakkaan kohtaaminen o Asiakkaan ostokäyttäytyminen o Asiakaspalvelun jälkitoimet o Palveluympäristö Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteissa asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen hoitaminen englanniksi (tai muulla vieraalla kielellä) asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen hoitaminen ruotsiksi Oppimisympäristöt ja menetelmät, esim. Atk-luokka, yritys tai muu organisaatio

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot