NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014"

Transkriptio

1

2 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Yhtiöesite ja lisätietoja on saatavissa merkintäpaikasta, FIM Pankki Oy:stä, Nixu Oyj:n pääkonttorista, sekä Nixu Oyj:n verkkosivustolta osoitteesta www. nixu.com/sijoittajat, sekä Summa Capital Oy:n (pääjärjestäjä) verkkosivustolta osoitteesta Osakeannista ei julkaista direktiivin 2003/71/EY mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Ellei tässä markkinointiesitteessä ole erikseen muuta mainittu, (i) listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin (muut jäsenvaltiot kuin Suomi), jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston esitedirektiivin (2003/71/EY muutoksineen), ellei poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muussa maassa tai muuhun maahan, jossa kyseisten osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja (ii) tätä markkinointiesitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. Nixu tai pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat saaneet markkinointiesitteen tai tarjottavia osakkeita vastoin näitä rajoituksia. 2

3 NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI NIXU SIJOITUSKOHTEENA Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvayhtiö. Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Asiakkaat luottavat Nixuun hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Nixu-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 12 miljoonaa euroa. Konsernin pro forma -liikevaihto, mukaan lukien lokakuussa 2014 hankittu uusi tytäryhtiö Panorama Partners Oy sekä pois lukien marraskuussa 2014 eriytetty Nixu Software Oy, oli 15 miljoonaa euroa vuonna Nixu työllistää yli 140 kokenutta ammattilaista. Nixu palveli vuonna 2013 yli 140 asiakasta. Nixun asiakkaiden joukossa ovat omien alojensa johtavat toimijat. Nixu on tehnyt toimeksiantoja yli 60 prosentille Suomen TOP-100 -yrityksistä. Kyberturvallisuuspalvelut ovat kasvava toimiala, ja Nixulla on vahva asema alan suomalaisissa asiakkuuksissa. Nixun tavoitteena on laajentaa toimintaansa muihin Pohjois-Euroopan maihin ja saavuttaa niissä samanlainen vahva asema, joka sillä jo Suomessa on. Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Keskipitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. AVAINLUVUT 1 Pro forma, miljoonaa euroa 1-6/ /2013 Liikevaihto 8,2 15,1 Käyttökate 0,9 1,4 Käyttökate (% liikevaihdosta) 10,4 % 9,3 % Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 0,8 1,3 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (% liikevaihdosta) 10,0 % 8,9 % 1 Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -lukujen laadintaperusteet on kuvattu markkinointiesitteen osassa Pro forma taloudellisia tietoja sivulla 17. Lisätietoja on esitetty yhtiöesitteessä. 3

4 YLEISTÄ FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNISTA Nixu Oyj on hakenut listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjotaan Nixun osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä tietyin edellytyksin institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueelle. Listautumisannissa tarjotaan enintään uutta Nixun osaketta. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 18,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään. Listautumisannissa tarjotaan vain uusia osakkeita. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Osakeanti alkaa Osakeanti voidaan aikaisintaan keskeyttää Osakeanti päättyy (arvio) Osakeannissa tehdyt merkinnät hyväksytään ja annin tulos ilmoitetaan (arvio) Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille (arvio) Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First Northissa (arvio) MERKINTÄHINTA 4,40 euroa osakkeelta MERKINTÄPAIKKA Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy ( Merkintäpaikka ). Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki puh ). Instituutiosijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksia Pääjärjestäjältä/ Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh , Merkintäpaikan puh ). 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Nixu on ainutlaatuisessa asemassa kyberturvamarkkinan pelintekijänä. Vuosien saatossa kertynyt vahva osaamisemme ja näytöt haastavista toimeksiannoista antavat meille hyvän alustan ponnistaa seuraavaan kasvuvaiheeseen markkinan muuttuessa vauhdikkaasti. Yhteiskunnan digitalisoituminen koskettaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita kuluttajista yrityksiin ja julkishallintoon. Digitalisoituvien palvelujen turvaamiseen ei enää riitä virustorjunnan ja palomuurien hankinta. Kyberturvan aikakaudella kulloinkin sovellettavat ratkaisut ovat moninaisia ja vaativat syvää osaamista. Tästä johtuen nixulaisten kaltaisten osaavien ammattilaisten kysyntä kasvaa voimakkaasti. Nixu pystyy toimittamaan tätä osaamista asiakkailleen hyvin tuotteistettuina kokonaisuuksina, jota vahvistamme tarvittavilla teknologioilla. Uskomme Nixussa omaan osaamiseemme ja suomalaiseen luotettavuuteen asiakkaiden silmissä. Tästä johtuen olemme asettaneet itsellemme tavoitteen kasvattaa Nixusta halutuimman kyberturvapalveluiden kumppanin Pohjois-Euroopan alueella. Tämä matka tulee olemaan vaativa, mutta palkitseva. Tervetuloa mukaan kanssamme pitämään huolta digitaalisen yhteiskunnan toimivuudesta! Petri Kairinen Toimitusjohtaja, Nixu Oyj 5

6 KYBERTURVALLISUUDEN NOUSU Kyberturvallisuudella tarkoitetaan teknologioita, ratkaisuja, palveluita ja muita menetelmiä, joilla suojataan yritysten, muiden organisaatioiden tai yksittäisten käyttäjien tietoja ja tietojärjestelmiä sähköisissä verkoissa tapahtuvaa rikollisuutta (kyberrikollisuus) ja muita toimintahäiriöitä vastaan. Digitalisoitumisen myötä yritysten ja organisaatioiden toimintakenttä on voimakkaassa murroksessa. Siinä missä aikaisemmin organisaatioiden tietoturva-ajattelu keskittyi palomuureihin ja virustorjuntaan, olemme siirtyneet aikakauteen, jossa organisaatiot tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja kyberturvan asiantuntijoita taistelussaan kyberrikollisuutta ja muita kyberuhkia vastaan. Se, mikä ennen oli tuttua ja turvallista, on laajentunut internetin, mobiili- ja pilvipalveluiden sekä kasvavan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen myötä. Kumppaneille annetaan pääsy omiin järjestelmiin ja yrityskauppatilanteissa tietojärjestelmiä liitetään toisiinsa. Yrityksen ja organisaation tietoturva on yhtä vahva kuin sen koko toimitusketjun heikoin lenkki. Ja kun toimitusketjussa on toimijoita yhä enemmän, ei turvallisuuden käsite ole enää pelkästään IT-osaston asia, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Nixu toimii kyberturvallisuuspalveluiden markkinoilla, joiden arvioitu koko Euroopassa on noin yhdeksän miljardia euroa vuonna 2014 (Lähde: MarketsandMarkets). Kyberturvallisuuspalveluihin voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi konsultointi, suunnittelu ja integrointi, riski- ja uhka-arviot, Managed Services sekä koulutus. Managed Services tarkoittaa palveluntuotantoa, jossa jokin prosessi tai järjestelmä tuotetaan hallittuna palveluna organisaation ulkopuolelle. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan Euroopassa keskimäärin noin 7 % vuosittain välisenä aikana (Lähde: Marketsand- Markets). Kyberturvallisuusmarkkina on vielä hyvin epäkypsä, ja sen odotetaan kehittyvän voimakkaasti lähivuosina, joten alan markkinaennusteet ovat vain suuntaa-antavia. Markkinan kasvun odotetaan olevan tasaisen vahvaa, minkä lisäksi yksittäiset uutiset merkittävistä tietomurroista saattavat antaa markkinalle ajoittaisia piristysruiskeita. Suomen kyberturvallisuuspalveluiden markkinan kasvulle ei tiedetä olevan olemassa ennustetta, mutta Nixun käsityksen mukaan kasvu Suomessa on verrannollista markkinan yleiseen kasvuun Euroopassa. Koska kyberturvainvestointien tarve johtuu laajemmista yhteiskunnallisista ja teknologisista kasvuajureista, toimialan kasvu ei ole merkittävästi sidoksissa yleiseen talouskehitykseen. TAUSTASELVITYKSIÄ VERKKOVAKOILTIIN USA:SSA KOSKEE JOPA VALTION TYÖNTEKIJÄÄ HS YLI NELJÄSSÄ KYMMENESTÄ YHTIÖSTÄ ON HAVAITTU LUVATTOMIA YRITYKSIÄ PÄÄSTÄ TIETOVERKKOON STT TIETOMURTO YHDYSVALTAIN SUURIMPAAN PANKKIIN VEI 83 MILJOONAN ASIAKASTIEDOT. HS SUOMEN ULKOMINISTERIÖ LAAJAN VERKKOVAKOILUN KOHTEENA VUOSIA MTV VERKKORIKOLLISUUS MAKSAA MAAILMAN- TALOUDELLE YLI 300 MILJARDIA EUROA VUODESSA HS YHDYSVALTALAISESTA HOME DEPOT KODIN- TARVIKEKETJUSTA ON VARASTETTU NOIN 60 MILJOONAN KÄYTTÄJÄN MAKSUKORTTITIEDOT HS

7 1. YHTEISKUNNAN DIGITALISOITUMINEN Digitalisoitumisella tarkoitetaan esimerkiksi liiketoiminnan siirtymistä sähköisiin kanaviin ja sisältöihin. Kun ennen kyberturvallisuus koski lähinnä yritysten tietohallintoa, nykyään kyberturvallisuuteen liittyvät asiat koskettavat yhä enemmän eri liiketoimintoja. 2. PILVIPALVELUIDEN JA LANGATTOMIEN YHTEYKSIEN LISÄÄNTYMINEN Viime vuosien aikana on nähty merkittävää kasvua esimerkiksi pilvipalveluiden käytössä, datakeskusten rakentamisessa ja langattomien palveluiden hyödyntämisessä. Yhä useammat organisaatiot ulkoistavat IT-infrastruktuurinsa erilaisille palveluntarjoajille, erilaisia palveluja tarjotaan yhä enemmän internetin yli, ja esimerkiksi yhä suurempi osa teollisista tuotantolaitteista ja työkoneista kommunikoi verkon yli (teollinen internet). Käyttäjien tarve päästä käsiksi organisaatioiden luottamuksellisiin tietoihin erilaisilla mobiililaitteilla, mistä tahansa ja ympäri vuorokauden on samalla kasvanut. Tämä kehityskulku luo organisaatioille tarpeen suojata luottamuksellisia tietojaan entistä paremmin ja se vaatii tietojen suojauksen lisäksi erilaisia menetelmiä käyttäjien tunnistamiseen. 3. KYBERRIKOLLISUUDEN KASVU Vuonna 2014 kyberrikollisuuden arvioidaan aiheuttavan maailmantaloudelle yli 300 miljardin euron vahingot (Lähde: Intel Security). Kyberrikollisuuden odotetaan lisääntyvän ja kehittyvän vahvasti myös tulevaisuudessa, mikä kasvattaa tarvetta yhä monimutkaisemmille, korkeasti automatisoiduille kyberturvallisuusratkaisuille, niin suurille kuin pienillekin organisaatioille. 4. LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTYMINEN Lainsäädännön odotetaan asettavan lisääntyviä vaatimuksia esimerkiksi asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva yleiseurooppalaisen tietosuojalain uudistus. Vaatimusten laiminlyöntiin liittyvän yleisen maine- ja luottamusriskin ohella myös lainsäädännölliset sanktiot tulevat todennäköisesti lisäämään kyberturvallisuusratkaisujen kysyntää. 5. VALTIOIDEN KYBERTURVALLISUUS- STRATEGIAT JA JULKISEN KYSYNNÄN KASVU Lainsäädännön kehittymisen ohella useat valtiot ovat määritelleet omia kyberturvallisuusstrategioitaan, joilla pyritään suojaamaan yhteiskunnan ydintoimintoja kyberiskuilta, erityisesti kriisitilanteissa. KYBERRIKOLLISUUS YLITTÄÄ JO HUUMEKAUPAN HS KYBERHYÖKKÄYKSET KASVUSSA (Indeksi 2009 = 100) Yritysten havaitsemien kyberhyökkäysten määrä Lähde (PwC: The Global State of Information Security 2015). 7

8 NIXUSTA Nixu on kyberturvallisuuspalveluihin keskittyneiden työntekijöiden määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys (Yhtiön johdon käsityksen mukaan). Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, digitaalisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Nixu auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä tietoturvaan liittyviä riskejä. Nixu perustettiin vuonna Nixun tarina lähti liikkeelle alkuvaiheen internetin ydinteknologioiden koulutuksesta ja vuosien varrella Nixun liiketoiminta kehittyi IT-alan nopean kehityksen myötä. Nixu on vuosien varrella ollut mukana toteuttamassa useita erilaisia teknologiahankkeita. Nykyisen kyberturvallisuuspalveluita tarjoavan Nixun syntymisen kannalta merkittävä päätös tehtiin vuonna 2006, kun Nixu päätti keskittyä tietoturvapalveluihin ydinliiketoimintanaan luvun alussa tietoturva sai aiempaa laajempaa huomiota kasvaneiden uhkien sekä toimialan monimuotoistumisen myötä. Tapahtui terminologinen muutos, jossa aiemmin tietoturvaksi kutsuttua alaa alettiin kutsua laajemmin kyberturvallisuudeksi. Kyberturvallisuus nähtiin aiempaa laajempana kokonaisuutena, joka koskettaa entistä laajempaa joukkoa eri toimijoita, ja monipuolisempana kokonaisuutena kattaen yhä enemmän eri osa-alueita luvun alussa vielä merkittävä osa Nixun liikevaihdosta tuli muista kuin kyberturvallisuuteen liittyvistä liiketoiminnoista, mutta näistä muista liiketoiminnoista on nyt pääosin luovuttu. Vuosi 2014 on ollut merkittävä Nixun historiassa. Nixun toimitusjohtajaksi nimitettiin alkuvuodesta aiemmin yhtiön myyntijohtajana toiminut Petri Kairinen ja samoihin aikoihin käynnistettiin myös strategiaprosessi liiketoimintastrategian päivittämiseksi. Lokakuussa 2014 Nixu yhdistyi tekemällään yritysostolla erään merkittävimmän suomalaisen kilpailijansa, käyttäjähallintaan ja digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama Partnersin, kanssa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan asiakassegmentissä, ja sen myötä Nixu tarjoaa johdon käsityksen mukaan tänä päivänä Suomessa laajinta osaamista digitaalisen identiteetin hallintaan ja suojaamiseen. Marraskuussa 2014 eriytettiin konsernista Nixu Software Oy, joka oli ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittynyt Nixun tytäryhtiö. 8

9 Pekka Nikander perustaa Nixu Oy:n 1990 Ensimmäiset SMTP sähköpostijärjestelmät asiakkaille 1994 Ensimmäinen täysiverinen kaupallinen ISP-alusta Telecom Finlandille 1996 Oiva Karppinen toimitusjohtajaksi. Ensimmäinen versio Namesurfer DNS -hallintaohjelmasta Ensimmäinen virusseminaari 1992 Ensimmäiset palkatut työntekijät. Tärkein asiakas Telecom Finlandin internet-palvelut 1997 Ericsson asiakkaaksi 1998 Nokia asiakkaaksi 1998 Jättisopimus Saudi-Arabiaan ChargeGate -hanke, joka ajautuu umpikujaan Rabbe Mattila toimitusjohtajaksi PCI-akkreditointi TIETOTURVAN AIKA 2006 Timo Kotilainen toimitusjohtajaksi. NameSurferliiketoiminta yhtiöitetään Nixu Software Oy:ksi Tiger Team -palvelu 2010 Työntekijöiden määrä ylittää 100 henkeä Tietovastuu-konsepti. Watson-palvelu 2012 Nixu Personas -konsepti 2013 Useita julkaisuja ajankohtaisista tietoturva-aiheista, kyselytutkimus suhtautumisesta NSA-vakoiluun 2013 Asiakasprojekteja yli 20 maassa 2013 Nixu juhlii 25. toimintavuottaan. Corporate Cyber Security -seminaari yrityspäättäjille 2014 Nixu Software Oy eritytetään Nixusta Petri Kairinen toimitusjohtajaksi. Nixu siirtyy One Nixu -organisaatioon 2014 Nixu Oyj ja Panorama Partners Oy yhdistyvät 9

10 Nixu on muuttunut liiketoiminnaltaan hyvin erilaiseksi yhtiöksi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Nixu keskittyy nykyisin yksinomaan kyberturvallisuusliiketoimintaan. Alla oleva kuva havainnollistaa Nixun nykyisen kyberturvallisuuteen keskittyvän liiketoiminnan, Panorama Partnersin ja Nixun lopetettujen liiketoimintojen liikevaihdon kehitystä vuosina Nixun kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihto on kasvanut keskimäärin 27 prosenttia vuosittain tällä aikavälillä. Samanaikaisesti Panorama Partnersin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 29 prosenttia vuosittain. Nixun muista toiminnoista luopumisen siirtymäaika on vielä osittain kesken, mistä johtuen pieni osa Nixun liikevaihdosta tulee edelleen muutamille asiakkaille tehdystä kyberturvallisuuteen liittymättömästä, resurssivuokraustyyppisestä ohjelmistokehityksestä. Tätä toimintaa jatketaan toistaiseksi, kunnes Nixu saa ohjelmistokehityksen resurssinsa kohdistettua strategiansa mukaiseen, vahvasti kyberturvallisuuteen liittyvään ohjelmistokehitykseen. Tämä liikevaihto sisältyy kuvassa lopetettuihin liiketoimintoihin. MILJ. 15 NIXUN LIIKEVAIHDON KEHITYS Nixun kyberturvallisuuspalvelut Panorama Partners Nixun lopetetut liiketoiminnat Kyberturvallisuuspalvelumarkkinat ovat pirstaloituneet. Alalla toimii Nixun kaltaisten kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneiden toimijoiden, eli ns security boutiqueiden, lisäksi esimerkiksi: tietoturvateknologiaan erikoistuneita yhtiöitä, yleisten, standardiluonteisten ja skaalautuvien kyberturvapalveluiden tuottajia (esim. palomuureja tai haavoittuvuuksien hallintaa ulkoisena palveluna), IT-integraattoreita, kansainvälisiä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöjä, ja teleoperaattoreita. Nixun segmentti erottuu yleisestä markkinasta erikoistumisellaan ja oman erikoisalansa asiantuntemuksella. Monilla muilla segmenteillä kyberturvallisuuspalvelut eivät ole pääliiketoimintaa, vaan oheistuotteita- ja palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa. Vaikka esimerkiksi kyberturvallisuuspalveluissa toimivat IT-integraattorit sekä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöt ovat yrityksinä Nixua suurempia, niiden Nixun kanssa samalla markkinalla toimivat, kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneet tiimit ovat Nixua pienempiä. Nixu osittain kilpailee muiden segmenttien toimijoiden kanssa tietyissä palveluissa, mutta toimii myös monien kanssa yhteistyössä. Kumppanuusmalleja on kuvattu tarkemmin markkinointiesitteen luvussa Liiketoimintamalli. Omassa segmentissään Nixu erottuu muista kilpailijoista erityisesti koollaan ja palveluvalikoimansa laajuudella useat Nixun segmentin toimijat ovat pienempiä ja keskittyvät yleensä vain yhteen tai kahteen erikoistumisalueeseen. 1 Tilikaudet ovat kuvan vuosina molemmilla yrityksillä (12kk), lukuun ottamatta Nixun seuraavia tilikausia: 2006: (12kk); 2007: (12kk); 2008: (9kk, skaalattu kuvaan 12kk tasolle jakamalla luku yhdeksällä ja kertomalla kahdellatoista). Luvut on esitetty havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne ole tilikausien poikkeavuuksien johdota ole täysin vertailukelpoisia. Esitetyt Nixun kybertuvallisuuspalveluiden ja lopetettujen toimintojen liikevaihtoluvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on johdettu Nixun kirjanpitoaineistosta kyseisiltä kausilta. Panorama Partnersin liikevaihtoluvut perustuvat tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin kyseisiltä tilikausilta. Nixun lopetettuihin liiketoimintoihin kuuluvat yllä olevassa kuvassa: (lopetettu pääosin vuosina ; pieni osa liiketoiminnasta on vielä toistaiseksi jäljellä, kunnes Nixu saa kohdistettua ohjelmistokehityksen resurssinsa strategiansa mukaiseen liiketoimintaan); 10

11 NIXUN LIIKETOIMINTAMALLI Nixun liiketoimintamallin ydin on asiakaslähtöisyys. Nixu palvelee laajasti eri toimialoja, joista esimerkkejä ovat kauppa ja maksunvälitys, puolustusteollisuus, verkkopalvelut, pankki- ja rahoitusala, telekommunikaatio ja laitevalmistajat, perusteollisuus, media ja valtionhallinto. Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä Nixu on tuottanut palveluita yli 60:lle. Aiemmin tietoturvallisuusasioista vastasi organisaatioissa lähes yksinomaan tietohallinto, mutta nykyisin kyberturvallisuuteen liittyvät asiat koskettavat useita eri vastuuhenkilöitä eri puolilla organisaatiota. Nixun johdon käsityksen mukaan asiakkaat haluavat lisääntyvässä määrin hankkia kaikki kyberturvallisuuteen liittyvät palvelut samalta toimittajalta, mihin Nixu pyrkii vastaamaan laajalla palveluvalikoimalla. Vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin ja viedäkseen tarvittavat ratkaisumallit suoraan oikeille vastuuhenkilöille ja päätöksentekijöille, Nixu on tunnistanut organisaatioiden kyberturvallisuuteen liittyvät vastuualueet ja segmentoinut ratkaisutarjontansa erilaisia asiakastarpeita mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Määritellyt asiakastarpeet ovat: Tietohallinnon tietoturvan ratkaisut, Teollisen internetin tietoturvaratkaisut ja Digitaalisen liiketoiminnan tietoturvaratkaisut. Nixulla on laaja valikoima kyberturvallisuuden osaamisalueita, joissa työskentelee kunkin alueen asiantuntijoita. Nixun osaamisen pohjalta luodaan asiakkaille niiden tarpeisiin vastaavia ratkaisu- ja palvelukokonaisuuksia, jotka voivat pitää sisällään osia yhdeltä tai useammalta osaamisalueelta. Luodut palvelut ja ratkaisut voidaan toimittaa asiakkaille joko kertaluonteisina neuvonantoprojekteina, teknologiapohjaisina toteutusprojekteina tai tuotteistettuina jatkuvina palveluina. Toteutusprojekteihin saattaa liittyä tilanteita, joissa asiakkaalla on tarve lisenssien hankinnalle, jolloin Nixu voi toimia lisenssien jälleenmyyjänä, ja asiakas saa hankittua kokonaisvaltaisen ratkaisun Nixun kautta. Hyödyntämällä erilaisia toimitusmalleja Nixu tuo asiakkailleen oikean ratkaisun kuhunkin tarpeeseen aina asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla toimitusmallilla. LIIKEVAIHTO TOIMITUSMALLEITTAIN (2013) 2 Lisenssimyynti 4 % Jatkuvat palvelut 15 % Neuvonantopalvelut 40 % Toteutusprojektit 41 % 2 Luvut koskevat vain Nixu Oyj:tä (Panorama Partners Oy ei sisälly lukuihin). 11

12 TIETOHALLINTO (CORPORATE AND IT SECURITY) Organisaatioiden tietohallinto-organisaatio on perinteisin asiakas kyberturvallisuuspalveluille. Tietohallinto on tyypillisesti tietohallintojohtajan alaisuudessa vastuussa organisaation laajuisesta tietoturvan toteutuksesta, pääalueinaan esimerkiksi tietoliikenneyhteydet, sisäverkot, liiketoiminnan ja päätöksenteon tukijärjestelmät ja työasemat. Tietohallinnon tyypillisenä haasteena on tietoturvan optimaalisen tason valinta riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Lisäksi on löydettävä yritykselle oikeat ja tietoturvaltaan riittävät tietoturvaratkaisut, jotka mahdollistavat mahdollisimman sujuvan toiminnan. Nixu tuntee yrityksiin kohdistuvat uhkat, ja pystyy näin optimoimaan asiakkaidensa tietoturvaprosessit ja -arkkitehtuurit kustannustehokkaiksi, mutta samalla turvallisiksi. Nixu voi ottaa vastuulleen yrityksen koko tietoturvahallinnon ja osallistua erilaisten tietoturvan hallintajärjestelmien, politiikkojen ja ohjeistusten toteutukseen. Nixu voi myös toteuttaa asiakkailleen suuria henkilö- ja osaamisresursseja vaativia hankkeita niiden tietoturvallisuuden määrittelyssä, toteutuksessa sekä järjestelmien ja kokonaisuuksien auditoinnissa. NIXUN PALVELUKONSEPTEJA NIXU WATSON Nixu Watson -haavoittuvuuksien hallintapalvelu selvittää organisaatioiden haavoittuvuustilanteen ja kertoo selkeästi, kuinka vastustuskykyisiä tietoverkot ja -järjestelmät ovat mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan. Havaintojen perusteella Nixun asiantuntijat analysoivat löydökset ja antavat suositukset niiden korjaamisesta. NIXU PERSONAS Nixu Personas on käyttöliittymäkerros ja roolipohjaisen käyttövaltuushallinnan työväline, joka yhdistää käyttövaltuushallinnan sekä liiketoiminnan prosessit ja tarpeet. Nixu Personas voidaan ottaa käyttöön IdMprojektia aloittaessa tai liittää jo käytössä olevaan IdMratkaisuun. Nixu Personas integroituu niin kaupallisiin kuin avoimen lähdekoodin IdM-ratkaisuihin. TIGER TEAM NIXU TIGER TEAM Nixu Tiger Team tuo asiakkaalle tietoturvaryhmän palveluna. Asiakas saa käyttöönsä Nixun koko tietoturvaosaamisen sekä koetellut tietoturvan hallintamallit. Tietoturvaryhmä johtaa tietoturvaa asiakkaan puolesta ja vastaa siitä, että kaikki toimii ja tietää missä mennään. Vuosisopimus takaa, että saat palvelupäällikön vetämän huipputiimin täydentämään omaa organisaatiotasi tai jopa vaihtoehtona sille. 12

13 TEOLLINEN INTERNET (INDUSTRIAL INTERNET) Perinteisesti yritysten tuotantojärjestelmät ovat olleet irrallaan laajemmista verkoista ja järjestelmäkokonaisuuksista. Teollisen internetin esiinmarssi on kuitenkin esimerkiksi siirtänyt teollisuuslaitosten tuotannonohjauksen entistä avoimempaan verkkoympäristöön ja mahdollistanut aivan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti keskenään. Tämä kehitys on tuonut kyberturvallisuusasiat uudella tavalla ajankohtaisiksi tuotanto-organisaatioille. Vikasietoisuuden täytyy olla huipputasoa liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta elintärkeiden tuotannon IT-järjestelmien kytkeytyessä toisiinsa internetin ylitse. Saatavuuden ja toimintavarmuuden ohella keskeisiä haasteita ovat teollisuusvakoilun ja muiden kyberuhkien torjunta. Tuotannon ohella myös tuotesuunnitteluorganisaatiot joutuvat nykyään huomioimaan kyberturvallisuuden toiminnassaan. Kun tuotteisiin lisätään kasvavassa määrin eri järjestelmiä ja ominaisuuksia, jotka kommunikoivat internetin ylitse, pitää kyberturvallisuus huomioida jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, jotta niiden haavoittuvuuksia voidaan vähentää ja toimintavarmuutta parantaa. Nixu tukee asiakkaidensa tuotanto- ja tuotesuunnitteluorganisaatioiden järjestelmien toimintaa tarjoamalla turvallisia kommunikaatiokanavia ja turvallista ohjelmistokehitystä, sekä yrityksen henkisen pääoman suojaamismalleja myös kansainvälisessä alihankkijaverkostossa. Varmentamalla tehokkaasti asiakkaidensa järjestelmien tietoturvan, Nixu mahdollistaa niille myös uudenlaisia liiketoimintamalleja. Teollinen internet on merkittävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA (DIGITAL BUSINESS) Sähköinen kaupankäynti ja asiointi ovat haastaneet monia perinteisiä toimintamalleja ja muutos on kiihtyvä. Tarjottaessa palveluita verkossa, tietoturvallisuus merkitsee paitsi suojattuja tietoja, myös esteetöntä ja sujuvaa pääsyä. Tämän kehityksen myötä kyberturvallisuus koskettaa yhä enemmän myös verkkoliiketoimintajohtajia, markkinointijohtajia ja muita liiketoiminnan vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat asiakasrajapinnasta. Nixu auttaa asiakkaitaan tuottamaan toimintavarmempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä sähköisiä palveluja. Nixun tavoite on olla esteettömän verkkoliiketoiminnan mahdollistaja niin, että asiakkaat saavat yhdellä kirjautumisella käyttöönsä kattavia ja huolellisesti laadittuja palvelukokonaisuuksia palveluntarjoajan ja tämän kumppanien järjestelmistä. Nixu osallistuu konsulttina loppuasiakkaiden digitaalisen identiteetin hallinnan mahdollistavien järjestelmien suunnitteluun, niiden ohjelmistojen turvalliseen kehittämiseen sekä erilaisiin integrointiprojekteihin ja järjestelmätarkastuksiin. Nixu voi myös valvoa asiakkaidensa järjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä sekä konsultoida tietosuojan toteutumista. Digitaalinen liiketoiminta on teollisen internetin ohella merkittävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti juuri tällä saralla. 13

14 NIXUN LIIKETOIMINTASTRATEGIA Nixun visiona on tulla Pohjois-Euroopassa luotetuksi kumppaniksi ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kyberturvallisuuden palveluita kysyttäessä, sekä tarjota paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille. Nixu uudisti liiketoimintastrategiansa vuoden 2014 alkupuolella. Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoite on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. Kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa saavuttamiseksi Nixu on suunnitellut toimenpiteitä ja tunnistanut tarvittavia kyvykkyyksiä tuleville vuosille. KASVU DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN JA TEOLLISEN INTERNETIN KYBERTURVALLISUUSRATKAISUISSA, jotka ovat Nixun asiakassegmenteistä kasvun painopistealueet. Digitaalisen liiketoiminnan asiakkaita Nixu auttaa tuottamaan toimintavarmempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä sähköisiä palveluja. Strategiansa mukaisesti Nixu osallistuu loppuasiakkaiden digitaalisen identiteetin hallinnan mahdollistavien järjestelmien suunnitteluun, niiden ohjelmistojen turvalliseen kehittämiseen sekä erilaisiin integrointiprojekteihin ja järjestelmätarkastuksiin. Tätä strategiaa tukee myös lokakuussa 2014 toteutettu Panorama Partnersin yritysosto. Teollisen internetin asiakassegmentissä Nixu tukee asiakkaidensa tuotanto- ja tuotesuunnitteluorganisaatioiden järjestelmien ja tuotteiden toimintaa ja kehitystä tarjoamalla turvallisia kommunikaatiokanavia ja turvallista ohjelmistokehitystä, sekä yrityksen henkisen pääoman suojaamismalleja. KUMPPANUUKSIEN SYVENTÄMINEN. Kumppanuusstrategian jalkauttamisesta esimerkki on syyskuussa 2014 julkaistu Nixun ja Elisan yhteistyösopimus kyberturvallisuuspalveluiden kehittämiseksi ja toimittamiseksi. Yhteistyön on tarkoitus mahdollistaa kattavat ulkoistetut tietoturvaratkaisut yhden kumppanin kautta. Kumppanuusmalleilla saavutetaan molemminpuolisia etuja. Esimerkiksi Elisa laajentaa Nixuyhteistyön myötä kyberturvallisuuspalveluiden puolustusarkkitehtuurinsa ulottumaan tietoverkkorungosta aina loppuasiakkaan päätelaitteisiin asti, mahdollistaen yritysasiakkaille tietoturvaratkaisuiden entistä helpomman ja joustavamman käyttöönoton. Vastaavasti Nixu pääsee yhteistyön myötä osallistumaan uudentyyppisiin, mahdollisesti aikaisempaa suurempiin projekteihin. Kumppanuuksia on tarkoitus syventää paitsi teleoperaattoreiden, niin myös IT-integraattoreiden ja teknologiakomponentti- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Mallia, jossa Nixu tuottaa kyberturvallisuuteen liittyviä osia kumppaninsa palveluun, kutsutaan nimellä Cybersecurity by Nixu 14

15 6 MAANTIETEELLISEN LÄSNÄOLON LAAJENTAMINEN MUIHIN POHJOIS-EUROOPAN MAIHIN. Yhtiön johto on tunnistanut Pohjois-Euroopan kyberturvallisuuspalvelumarkkinat mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi markkinaläsnäolon laajentamisessa. Yhtiön johdon arvion mukaan Pohjois-Euroopasta löytyy mahdollisia asiakasyrityksiä, jotka haluavat suomalaisten yritysten tapaan investoida merkittävästi kyberturvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2013 Nixu osallistui asiakasprojekteihin jo 20 maassa. Näistä valtaosa oli projekteja, jotka toimitettiin suomalaisten yritysten tytäryhtiöille. Nixun tavoitteena on tulevina vuosina kuitenkin perustaa paikallisia toimistoja sopiville uusille markkinoille, joiden kautta voidaan palvella myös paikallisesti toimivia, ulkomaisia yhtiöitä. Tämä laajentuminen on tarkoitus toteuttaa orgaanisesti tai valikoitujen yrityskauppojen avulla. VALIKOIDUT YRITYSKAUPAT SUOMESSA JA ULKOMAILLA. Nixu voi hankkia yrityskaupoilla lisää asiakkuuksia, kerätä uutta osaamista, hakea synergiahyötyjä palveluiden ristiinmyynnistä sekä laajentua uusille alueille. Esimerkkinä tällaisesta yrityskaupasta on lokakuussa 2014 toteutettu Panorama Partnersin hankinta. UUSIEN PALVELUIDEN JA PALVELUMALLIEN KEHITTÄMINEN. Nixu pyrkii täydentämään henkilötyöhön perustuvia palveluitaan teknologiakomponenteilla sekä tuotteistetuilla palveluilla, toimitustavoilla, konsultoinnin työkaluilla tai ohjelmistokomponenteilla, eli niin kutsutuilla Nixun helmillä (Nixu Pearls). Näin pyritään erottautumaan normaalista Nixun kilpailijoidenkin tarjoamasta tuntihinnoitellusta henkilötyöstä, ja luomaan asiakkaille lisää arvoa kokonaisvaltaisempien ratkaisujen kautta. Tämä mahdollistaa Nixun kannalta paremman hinnoittelun, ja auttaa sitä välttämään tilanteita, joissa asiakkaat tekevät toimittajavalintoja pelkästään hintatasoon perustuen. E R S V E C I LASKUTETTAVUUSASTEEN PARANTAMINEN. Hintatason ohella tärkeimpiä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on työn laskutettavuusaste, jota pyritään nostamaan suurempien toimeksiantojen ja jatkuvien palveluiden osuuden kasvattamisella sekä Nixun resurssien paremmalla hallinnalla. Suurempien toimeksiantojen ja jatkuvien palveluiden kasvun mahdollistavat yllä mainittujen kumppanuusmallien lisäys sekä uudet tuotteistetut palvelut sekä toimitustavat. OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN. Nixun nykyinen hallintorakenne kykenee tukemaan Nixun kasvua, ja tavoitteena on kasvun myötä pienentää hallintokulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta ja lisätä operatiivista tehokkuutta. Hallintokulut kattavat esimerkiksi erillisen myyntitiimin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan erillinen myyntitiimi poikkeaa toimialalle tyypillisesti järjestelystä, jossa laskuttavat konsultit myös myyvät uusia projekteja. Nykyisellä myyntitiimillä kyetään vastaamaan liikevaihdolta suuremman liiketoiminnan tarpeisiin

16 TALOUDELLISET TAVOITTEET Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoitteena on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön johto pitää Nixun toimintamarkkinoiden lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina. Kyberrikollisuuden kasvun ja muiden merkittävien toimialan kasvuun vaikuttavien suuntausten, kuten esimerkiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen, pilvipalveluiden ja langattomien yhteyksien lisääntymisen, lainsäädännön kehittymisen sekä julkisen kysynnän kasvun odotetaan kasvattavan toimialan kysyntää organisaatioiden kasvattaessa budjettejaan ja investoidessa yhä enemmän kyberturvallisuuteen. Toimintamarkkinoiden suuntausten toteutumisesta, toteutumisen ajoituksesta tai vaikutuksesta Nixun liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ei ole takeita. Myös yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset ovat toimintamarkkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. VOITONJAKO Yhtiön hallitus on määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan. Voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Voitonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin tarpeet käyttää tulorahoitusta kasvun edistämiseen. Vaikka tämän voitonjakopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida antaa takeita siitä, että osinkoa tai muuta voitonjakoa todella maksetaan tulevaisuudessa taikka takeita minään vuonna maksettavien osinkojen tai muun voitonjaon määrästä. 16

17 PRO FORMA TALOUDELLISIA TIETOJA Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat Pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan lukijalle, mikä Nixu-konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi voinut olla, jos seuraavat transaktiot (yhdessä Järjestelyt ) olisivat tapahtuneet aiemmin: Nixu Software -liiketoiminnan eriyttäminen toteutuneella Nixu Oyj:n osittaisjakautumisella; Panorama Partners Oy:n ( Hankintapäivä ) toteutettu hankinta; sekä Syyskuussa 2014 Nixu Oyj:n henkilöstölle, avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille suunnatut osakeannit. Nämä Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus Järjestelyillä olisi ollut, jos Järjestelyt olisivat tapahtuneet näissä Pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Nixun liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia Pro forma -tietoja koottaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Pro forma -tiedoissa ei ole otettu huomioon mahdollisia synergiaetuja. Pro forma -tiedot on koottu yhdenmukaisesti Euroopan komission asetuksen (EY) 809/2004 liitteen II sekä Pro forma -tiedot esitteessä Ohje Pro forma -tietojen esittäjälle ohjeiden kanssa sekänoudattaen Nixun soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. PRO FORMA -KAUDET Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että Järjestelyt olisivat tapahtuneet Pro forma -tase on koottu olettaen, että Järjestelyt olisivat tapahtuneet HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT Pro forma -tiedot perustuvat tietoihin, jotka on otettu Nixun tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta puolivuotiskatsauksesta päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä Panorama Partners Oy:n tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta välitilinpäätöksestä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. Lopulliset Nixu Software -liiketoimintaan liittyvät Nixu-konsernista pois siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset siirtyvät määrät määräytyvät osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Myös lopullinen Panorama Partnersin hankinnasta maksettava kauppahinta sekä lopulliset Nixu-konsernille siirtyvien varojen ja velkojen sekä hankinnan yhteydessä syntyvän konserniliikearvon määrät voivat olennaisesti poiketa näissä Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät Hankintapäivänä tai myöhemmin vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Näistä voi aiheutua merkittäviä muutoksia Pro forma -tiedoissa esitettyyn Nixun liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tässä esitettyjä Pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä seuraavien tietojen kanssa: Nixun päättyneen tilikauden tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, Panorama Partners Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton välitilinpäätös päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä muut Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot. Tilintarkastamattomia Pro forma -tietoja koskeva tilintarkastajan raportti sekä Pro forma -tietoja koskevat liitetiedot on esitetty Yhtiöesitteessä. 17

18 TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TULOSLASKELMA- JA -TASETIEDOT PRO FORMA -TULOSLASKELMA Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Suunnatut osakeannit (viite 4) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Nixu-konserni Pro forma Tuhatta euroa LIIKEVAIHTO 6 428,4-540, , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 161,5-114,5 47,0 44, ,1 Materiaalit ja palvelut -452,6 109,8-342,8-343, ,6 Henkilöstökulut - - Palkat ja palkkiot ,3 228, , , ,8 Henkilöstösivukulut - - Eläkekulut -611,1 55,8-555,3-194, ,0 Muut henkilöstösivukulut -162,5 11,5-151,0-73, ,7 Henkilöstökulut yhteensä ,9 295, , , ,4 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -68,6 41,8-26,8-2, ,8 Konserniliikearvon poistot , ,3 Poistot yhteensä -68,6 41,8-26,8-2,0-392, ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,7 236, ,6-281, ,4 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 427,2 27,8 455,0 369,5-392,3-432,2 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 0,0 0,0 0,0 1, ,9 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille kuin saman konsernin yrityksille -64,0 3,8-60,1-0,1-57,8 8,7-109,4 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -64,0 3,8-60,1 1,8-57,8 8,7-107,5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 363,3 31,6 394,9 371,3-450,1 8,7 324,7 Tuloverot -73,4-8,8-82,2-75,5 11,6-1,7-147,9 Vähemmistöosuus 20,1-20, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 309,9 2,8 312,7 295,8-438,6 7,0 176,8 18

19 PRO FORMA -TASE Tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Suunnatut osakeannit (viite 4) Nixu-konserni Pro forma Kehittämismenot 214,2-214, Aineettomat oikeudet 42,9-42, Muut pitkävaikutteiset menot 15,5-15, ,5 Konserniliikearvo , ,9 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 272,6-257,1 15, , ,4 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 147,6-11,2 136,3 14, ,6 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 147,6-11,2 136,3 14, ,6 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 420,2-268,3 151,8 14, , ,9 Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 247,5-653, ,4 818, ,7 Muut saamiset 100,2-21,3 78,9 14, ,0 Siirtosaamiset 602,6-55,3 547,3 73,5 17,2 3,9 641,9 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 950,2-729, ,6 905,9 17,2 3, ,5 Rahoitusarvopaperit , ,2 Rahat ja pankkisaamiset 1 324,0-11, ,0 920, ,1 389, ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 274,2-740, , , ,0 393, ,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 694, , , , ,9 393, ,0 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 94,8-94,8 7,0-7,0-94,8 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18,2-15,0 3, ,6 411,8 Edellisten tilikausien voittovarat 2 499,8-520, , , , ,6 Tilikauden voitto (tappio) 309,9 6,5 316,4 295,8-364,4-15,5 232,3 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 922,8-528, , , ,1 393, ,6 Vähemmistöosuus 54,3-54, Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2,7-2, , ,7 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2,7-2, , ,7 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,0-0,0-333,3-333,3 Ostovelat 455,9-133,8 322,1 76, ,5 Muut velat 591,5-34,4 557,1 201, ,3 Siirtovelat 1 667,3-255, ,3 603, ,6 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 714,6-423, ,4 881,1 333, ,8 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 717,3-425, ,4 881, , ,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 694, , , , ,9 393, ,0 19

20 PRO FORMA -TULOSLASKELMA Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Suunnatut osakeannit (viite 4) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Nixu-konserni Pro forma Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) LIIKEVAIHTO ,9-852, , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 218,1-4,6 213,5 42, ,7 Materiaalit ja palvelut -760,9 84,3-676,5-544, ,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 441, , , ,9 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,7 108, ,5-320, ,3 Muut henkilöstösivukulut -344,4 22,5-321,8-119, ,7 Henkilöstökulut yhteensä ,3 572, , , ,9 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -89,6 36,3-53,4-1, ,2 Konserniliikearvon poistot , ,6 Poistot yhteensä -89,6 36,3-53,4-1,8-784, ,7 Liiketoiminnan muut kulut ,3 334, ,1-490, ,6 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 467,0 169,5 636,5 709,2-784,6-561,1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 0,6 0,0 0,6 7, ,0 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille kuin saman konsernin yrityksille -11,0 7,7-3,3-11,9-215,8-19,3-250,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10,4 7,7-2,7-4,5-215,8-19,3-242,3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 456,6 177,2 633,8 704, ,4-19,3 318,9 Tuloverot -129,6 14,7-114,9-176,4 43,2 3,9-244,3 Vähemmistöosuus 0,6-0, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 327,6 191,3 519,0 528,3-957,2-15,5 74,6 20

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 26.2.2015 26/02/15 Nixu 2015 1 NIXULLA VAHVA KASVUN VUOSI. STRATEGIAN TOIMEENPANO JATKUU. 26/02/15 Nixu 2015 2 Vahva taloudellisen kasvun vuosi: - - Liikevaihto

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, toimitusjohtaja (twitter: @kairinen) Nordnet-aamiaistilaisuus, Helsinki, 24.9.2015 24.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUS 2015

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUS 2015 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUS 2015 Petri Kairinen, toimitusjohtaja 16.4.2015 16.4.2015 Nixu 2015 1 SISÄLTÖ! Vuoden 2014 pääkohdat! Kyberturvamarkkina! Nixun 2014 luvut! Strategia ja sen toteutus

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään 1.023.022 uutta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Listautumisannin ehdot LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus Evli Pankki Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin 1 / 5 14.1.2013 9:20 Julkaistu: 2013-01-14 08:00:04 CET Soprano Oyj Yritysosto ja ostotarjous Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin Soprano Oyj pörssitiedote 14.1.2013 klo 09.00 Toimialajärjestely:

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot