NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014"

Transkriptio

1

2 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Yhtiöesite ja lisätietoja on saatavissa merkintäpaikasta, FIM Pankki Oy:stä, Nixu Oyj:n pääkonttorista, sekä Nixu Oyj:n verkkosivustolta osoitteesta www. nixu.com/sijoittajat, sekä Summa Capital Oy:n (pääjärjestäjä) verkkosivustolta osoitteesta Osakeannista ei julkaista direktiivin 2003/71/EY mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Ellei tässä markkinointiesitteessä ole erikseen muuta mainittu, (i) listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin (muut jäsenvaltiot kuin Suomi), jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston esitedirektiivin (2003/71/EY muutoksineen), ellei poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muussa maassa tai muuhun maahan, jossa kyseisten osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja (ii) tätä markkinointiesitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. Nixu tai pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat saaneet markkinointiesitteen tai tarjottavia osakkeita vastoin näitä rajoituksia. 2

3 NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI NIXU SIJOITUSKOHTEENA Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvayhtiö. Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Asiakkaat luottavat Nixuun hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Nixu-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 12 miljoonaa euroa. Konsernin pro forma -liikevaihto, mukaan lukien lokakuussa 2014 hankittu uusi tytäryhtiö Panorama Partners Oy sekä pois lukien marraskuussa 2014 eriytetty Nixu Software Oy, oli 15 miljoonaa euroa vuonna Nixu työllistää yli 140 kokenutta ammattilaista. Nixu palveli vuonna 2013 yli 140 asiakasta. Nixun asiakkaiden joukossa ovat omien alojensa johtavat toimijat. Nixu on tehnyt toimeksiantoja yli 60 prosentille Suomen TOP-100 -yrityksistä. Kyberturvallisuuspalvelut ovat kasvava toimiala, ja Nixulla on vahva asema alan suomalaisissa asiakkuuksissa. Nixun tavoitteena on laajentaa toimintaansa muihin Pohjois-Euroopan maihin ja saavuttaa niissä samanlainen vahva asema, joka sillä jo Suomessa on. Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Keskipitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. AVAINLUVUT 1 Pro forma, miljoonaa euroa 1-6/ /2013 Liikevaihto 8,2 15,1 Käyttökate 0,9 1,4 Käyttökate (% liikevaihdosta) 10,4 % 9,3 % Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 0,8 1,3 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (% liikevaihdosta) 10,0 % 8,9 % 1 Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -lukujen laadintaperusteet on kuvattu markkinointiesitteen osassa Pro forma taloudellisia tietoja sivulla 17. Lisätietoja on esitetty yhtiöesitteessä. 3

4 YLEISTÄ FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNISTA Nixu Oyj on hakenut listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjotaan Nixun osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä tietyin edellytyksin institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueelle. Listautumisannissa tarjotaan enintään uutta Nixun osaketta. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 18,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään. Listautumisannissa tarjotaan vain uusia osakkeita. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Osakeanti alkaa Osakeanti voidaan aikaisintaan keskeyttää Osakeanti päättyy (arvio) Osakeannissa tehdyt merkinnät hyväksytään ja annin tulos ilmoitetaan (arvio) Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille (arvio) Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First Northissa (arvio) MERKINTÄHINTA 4,40 euroa osakkeelta MERKINTÄPAIKKA Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy ( Merkintäpaikka ). Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki puh ). Instituutiosijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksia Pääjärjestäjältä/ Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh , Merkintäpaikan puh ). 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Nixu on ainutlaatuisessa asemassa kyberturvamarkkinan pelintekijänä. Vuosien saatossa kertynyt vahva osaamisemme ja näytöt haastavista toimeksiannoista antavat meille hyvän alustan ponnistaa seuraavaan kasvuvaiheeseen markkinan muuttuessa vauhdikkaasti. Yhteiskunnan digitalisoituminen koskettaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita kuluttajista yrityksiin ja julkishallintoon. Digitalisoituvien palvelujen turvaamiseen ei enää riitä virustorjunnan ja palomuurien hankinta. Kyberturvan aikakaudella kulloinkin sovellettavat ratkaisut ovat moninaisia ja vaativat syvää osaamista. Tästä johtuen nixulaisten kaltaisten osaavien ammattilaisten kysyntä kasvaa voimakkaasti. Nixu pystyy toimittamaan tätä osaamista asiakkailleen hyvin tuotteistettuina kokonaisuuksina, jota vahvistamme tarvittavilla teknologioilla. Uskomme Nixussa omaan osaamiseemme ja suomalaiseen luotettavuuteen asiakkaiden silmissä. Tästä johtuen olemme asettaneet itsellemme tavoitteen kasvattaa Nixusta halutuimman kyberturvapalveluiden kumppanin Pohjois-Euroopan alueella. Tämä matka tulee olemaan vaativa, mutta palkitseva. Tervetuloa mukaan kanssamme pitämään huolta digitaalisen yhteiskunnan toimivuudesta! Petri Kairinen Toimitusjohtaja, Nixu Oyj 5

6 KYBERTURVALLISUUDEN NOUSU Kyberturvallisuudella tarkoitetaan teknologioita, ratkaisuja, palveluita ja muita menetelmiä, joilla suojataan yritysten, muiden organisaatioiden tai yksittäisten käyttäjien tietoja ja tietojärjestelmiä sähköisissä verkoissa tapahtuvaa rikollisuutta (kyberrikollisuus) ja muita toimintahäiriöitä vastaan. Digitalisoitumisen myötä yritysten ja organisaatioiden toimintakenttä on voimakkaassa murroksessa. Siinä missä aikaisemmin organisaatioiden tietoturva-ajattelu keskittyi palomuureihin ja virustorjuntaan, olemme siirtyneet aikakauteen, jossa organisaatiot tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja kyberturvan asiantuntijoita taistelussaan kyberrikollisuutta ja muita kyberuhkia vastaan. Se, mikä ennen oli tuttua ja turvallista, on laajentunut internetin, mobiili- ja pilvipalveluiden sekä kasvavan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen myötä. Kumppaneille annetaan pääsy omiin järjestelmiin ja yrityskauppatilanteissa tietojärjestelmiä liitetään toisiinsa. Yrityksen ja organisaation tietoturva on yhtä vahva kuin sen koko toimitusketjun heikoin lenkki. Ja kun toimitusketjussa on toimijoita yhä enemmän, ei turvallisuuden käsite ole enää pelkästään IT-osaston asia, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Nixu toimii kyberturvallisuuspalveluiden markkinoilla, joiden arvioitu koko Euroopassa on noin yhdeksän miljardia euroa vuonna 2014 (Lähde: MarketsandMarkets). Kyberturvallisuuspalveluihin voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi konsultointi, suunnittelu ja integrointi, riski- ja uhka-arviot, Managed Services sekä koulutus. Managed Services tarkoittaa palveluntuotantoa, jossa jokin prosessi tai järjestelmä tuotetaan hallittuna palveluna organisaation ulkopuolelle. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan Euroopassa keskimäärin noin 7 % vuosittain välisenä aikana (Lähde: Marketsand- Markets). Kyberturvallisuusmarkkina on vielä hyvin epäkypsä, ja sen odotetaan kehittyvän voimakkaasti lähivuosina, joten alan markkinaennusteet ovat vain suuntaa-antavia. Markkinan kasvun odotetaan olevan tasaisen vahvaa, minkä lisäksi yksittäiset uutiset merkittävistä tietomurroista saattavat antaa markkinalle ajoittaisia piristysruiskeita. Suomen kyberturvallisuuspalveluiden markkinan kasvulle ei tiedetä olevan olemassa ennustetta, mutta Nixun käsityksen mukaan kasvu Suomessa on verrannollista markkinan yleiseen kasvuun Euroopassa. Koska kyberturvainvestointien tarve johtuu laajemmista yhteiskunnallisista ja teknologisista kasvuajureista, toimialan kasvu ei ole merkittävästi sidoksissa yleiseen talouskehitykseen. TAUSTASELVITYKSIÄ VERKKOVAKOILTIIN USA:SSA KOSKEE JOPA VALTION TYÖNTEKIJÄÄ HS YLI NELJÄSSÄ KYMMENESTÄ YHTIÖSTÄ ON HAVAITTU LUVATTOMIA YRITYKSIÄ PÄÄSTÄ TIETOVERKKOON STT TIETOMURTO YHDYSVALTAIN SUURIMPAAN PANKKIIN VEI 83 MILJOONAN ASIAKASTIEDOT. HS SUOMEN ULKOMINISTERIÖ LAAJAN VERKKOVAKOILUN KOHTEENA VUOSIA MTV VERKKORIKOLLISUUS MAKSAA MAAILMAN- TALOUDELLE YLI 300 MILJARDIA EUROA VUODESSA HS YHDYSVALTALAISESTA HOME DEPOT KODIN- TARVIKEKETJUSTA ON VARASTETTU NOIN 60 MILJOONAN KÄYTTÄJÄN MAKSUKORTTITIEDOT HS

7 1. YHTEISKUNNAN DIGITALISOITUMINEN Digitalisoitumisella tarkoitetaan esimerkiksi liiketoiminnan siirtymistä sähköisiin kanaviin ja sisältöihin. Kun ennen kyberturvallisuus koski lähinnä yritysten tietohallintoa, nykyään kyberturvallisuuteen liittyvät asiat koskettavat yhä enemmän eri liiketoimintoja. 2. PILVIPALVELUIDEN JA LANGATTOMIEN YHTEYKSIEN LISÄÄNTYMINEN Viime vuosien aikana on nähty merkittävää kasvua esimerkiksi pilvipalveluiden käytössä, datakeskusten rakentamisessa ja langattomien palveluiden hyödyntämisessä. Yhä useammat organisaatiot ulkoistavat IT-infrastruktuurinsa erilaisille palveluntarjoajille, erilaisia palveluja tarjotaan yhä enemmän internetin yli, ja esimerkiksi yhä suurempi osa teollisista tuotantolaitteista ja työkoneista kommunikoi verkon yli (teollinen internet). Käyttäjien tarve päästä käsiksi organisaatioiden luottamuksellisiin tietoihin erilaisilla mobiililaitteilla, mistä tahansa ja ympäri vuorokauden on samalla kasvanut. Tämä kehityskulku luo organisaatioille tarpeen suojata luottamuksellisia tietojaan entistä paremmin ja se vaatii tietojen suojauksen lisäksi erilaisia menetelmiä käyttäjien tunnistamiseen. 3. KYBERRIKOLLISUUDEN KASVU Vuonna 2014 kyberrikollisuuden arvioidaan aiheuttavan maailmantaloudelle yli 300 miljardin euron vahingot (Lähde: Intel Security). Kyberrikollisuuden odotetaan lisääntyvän ja kehittyvän vahvasti myös tulevaisuudessa, mikä kasvattaa tarvetta yhä monimutkaisemmille, korkeasti automatisoiduille kyberturvallisuusratkaisuille, niin suurille kuin pienillekin organisaatioille. 4. LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTYMINEN Lainsäädännön odotetaan asettavan lisääntyviä vaatimuksia esimerkiksi asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva yleiseurooppalaisen tietosuojalain uudistus. Vaatimusten laiminlyöntiin liittyvän yleisen maine- ja luottamusriskin ohella myös lainsäädännölliset sanktiot tulevat todennäköisesti lisäämään kyberturvallisuusratkaisujen kysyntää. 5. VALTIOIDEN KYBERTURVALLISUUS- STRATEGIAT JA JULKISEN KYSYNNÄN KASVU Lainsäädännön kehittymisen ohella useat valtiot ovat määritelleet omia kyberturvallisuusstrategioitaan, joilla pyritään suojaamaan yhteiskunnan ydintoimintoja kyberiskuilta, erityisesti kriisitilanteissa. KYBERRIKOLLISUUS YLITTÄÄ JO HUUMEKAUPAN HS KYBERHYÖKKÄYKSET KASVUSSA (Indeksi 2009 = 100) Yritysten havaitsemien kyberhyökkäysten määrä Lähde (PwC: The Global State of Information Security 2015). 7

8 NIXUSTA Nixu on kyberturvallisuuspalveluihin keskittyneiden työntekijöiden määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys (Yhtiön johdon käsityksen mukaan). Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, digitaalisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Nixu auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä tietoturvaan liittyviä riskejä. Nixu perustettiin vuonna Nixun tarina lähti liikkeelle alkuvaiheen internetin ydinteknologioiden koulutuksesta ja vuosien varrella Nixun liiketoiminta kehittyi IT-alan nopean kehityksen myötä. Nixu on vuosien varrella ollut mukana toteuttamassa useita erilaisia teknologiahankkeita. Nykyisen kyberturvallisuuspalveluita tarjoavan Nixun syntymisen kannalta merkittävä päätös tehtiin vuonna 2006, kun Nixu päätti keskittyä tietoturvapalveluihin ydinliiketoimintanaan luvun alussa tietoturva sai aiempaa laajempaa huomiota kasvaneiden uhkien sekä toimialan monimuotoistumisen myötä. Tapahtui terminologinen muutos, jossa aiemmin tietoturvaksi kutsuttua alaa alettiin kutsua laajemmin kyberturvallisuudeksi. Kyberturvallisuus nähtiin aiempaa laajempana kokonaisuutena, joka koskettaa entistä laajempaa joukkoa eri toimijoita, ja monipuolisempana kokonaisuutena kattaen yhä enemmän eri osa-alueita luvun alussa vielä merkittävä osa Nixun liikevaihdosta tuli muista kuin kyberturvallisuuteen liittyvistä liiketoiminnoista, mutta näistä muista liiketoiminnoista on nyt pääosin luovuttu. Vuosi 2014 on ollut merkittävä Nixun historiassa. Nixun toimitusjohtajaksi nimitettiin alkuvuodesta aiemmin yhtiön myyntijohtajana toiminut Petri Kairinen ja samoihin aikoihin käynnistettiin myös strategiaprosessi liiketoimintastrategian päivittämiseksi. Lokakuussa 2014 Nixu yhdistyi tekemällään yritysostolla erään merkittävimmän suomalaisen kilpailijansa, käyttäjähallintaan ja digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama Partnersin, kanssa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan asiakassegmentissä, ja sen myötä Nixu tarjoaa johdon käsityksen mukaan tänä päivänä Suomessa laajinta osaamista digitaalisen identiteetin hallintaan ja suojaamiseen. Marraskuussa 2014 eriytettiin konsernista Nixu Software Oy, joka oli ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittynyt Nixun tytäryhtiö. 8

9 Pekka Nikander perustaa Nixu Oy:n 1990 Ensimmäiset SMTP sähköpostijärjestelmät asiakkaille 1994 Ensimmäinen täysiverinen kaupallinen ISP-alusta Telecom Finlandille 1996 Oiva Karppinen toimitusjohtajaksi. Ensimmäinen versio Namesurfer DNS -hallintaohjelmasta Ensimmäinen virusseminaari 1992 Ensimmäiset palkatut työntekijät. Tärkein asiakas Telecom Finlandin internet-palvelut 1997 Ericsson asiakkaaksi 1998 Nokia asiakkaaksi 1998 Jättisopimus Saudi-Arabiaan ChargeGate -hanke, joka ajautuu umpikujaan Rabbe Mattila toimitusjohtajaksi PCI-akkreditointi TIETOTURVAN AIKA 2006 Timo Kotilainen toimitusjohtajaksi. NameSurferliiketoiminta yhtiöitetään Nixu Software Oy:ksi Tiger Team -palvelu 2010 Työntekijöiden määrä ylittää 100 henkeä Tietovastuu-konsepti. Watson-palvelu 2012 Nixu Personas -konsepti 2013 Useita julkaisuja ajankohtaisista tietoturva-aiheista, kyselytutkimus suhtautumisesta NSA-vakoiluun 2013 Asiakasprojekteja yli 20 maassa 2013 Nixu juhlii 25. toimintavuottaan. Corporate Cyber Security -seminaari yrityspäättäjille 2014 Nixu Software Oy eritytetään Nixusta Petri Kairinen toimitusjohtajaksi. Nixu siirtyy One Nixu -organisaatioon 2014 Nixu Oyj ja Panorama Partners Oy yhdistyvät 9

10 Nixu on muuttunut liiketoiminnaltaan hyvin erilaiseksi yhtiöksi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Nixu keskittyy nykyisin yksinomaan kyberturvallisuusliiketoimintaan. Alla oleva kuva havainnollistaa Nixun nykyisen kyberturvallisuuteen keskittyvän liiketoiminnan, Panorama Partnersin ja Nixun lopetettujen liiketoimintojen liikevaihdon kehitystä vuosina Nixun kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihto on kasvanut keskimäärin 27 prosenttia vuosittain tällä aikavälillä. Samanaikaisesti Panorama Partnersin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 29 prosenttia vuosittain. Nixun muista toiminnoista luopumisen siirtymäaika on vielä osittain kesken, mistä johtuen pieni osa Nixun liikevaihdosta tulee edelleen muutamille asiakkaille tehdystä kyberturvallisuuteen liittymättömästä, resurssivuokraustyyppisestä ohjelmistokehityksestä. Tätä toimintaa jatketaan toistaiseksi, kunnes Nixu saa ohjelmistokehityksen resurssinsa kohdistettua strategiansa mukaiseen, vahvasti kyberturvallisuuteen liittyvään ohjelmistokehitykseen. Tämä liikevaihto sisältyy kuvassa lopetettuihin liiketoimintoihin. MILJ. 15 NIXUN LIIKEVAIHDON KEHITYS Nixun kyberturvallisuuspalvelut Panorama Partners Nixun lopetetut liiketoiminnat Kyberturvallisuuspalvelumarkkinat ovat pirstaloituneet. Alalla toimii Nixun kaltaisten kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneiden toimijoiden, eli ns security boutiqueiden, lisäksi esimerkiksi: tietoturvateknologiaan erikoistuneita yhtiöitä, yleisten, standardiluonteisten ja skaalautuvien kyberturvapalveluiden tuottajia (esim. palomuureja tai haavoittuvuuksien hallintaa ulkoisena palveluna), IT-integraattoreita, kansainvälisiä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöjä, ja teleoperaattoreita. Nixun segmentti erottuu yleisestä markkinasta erikoistumisellaan ja oman erikoisalansa asiantuntemuksella. Monilla muilla segmenteillä kyberturvallisuuspalvelut eivät ole pääliiketoimintaa, vaan oheistuotteita- ja palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa. Vaikka esimerkiksi kyberturvallisuuspalveluissa toimivat IT-integraattorit sekä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöt ovat yrityksinä Nixua suurempia, niiden Nixun kanssa samalla markkinalla toimivat, kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneet tiimit ovat Nixua pienempiä. Nixu osittain kilpailee muiden segmenttien toimijoiden kanssa tietyissä palveluissa, mutta toimii myös monien kanssa yhteistyössä. Kumppanuusmalleja on kuvattu tarkemmin markkinointiesitteen luvussa Liiketoimintamalli. Omassa segmentissään Nixu erottuu muista kilpailijoista erityisesti koollaan ja palveluvalikoimansa laajuudella useat Nixun segmentin toimijat ovat pienempiä ja keskittyvät yleensä vain yhteen tai kahteen erikoistumisalueeseen. 1 Tilikaudet ovat kuvan vuosina molemmilla yrityksillä (12kk), lukuun ottamatta Nixun seuraavia tilikausia: 2006: (12kk); 2007: (12kk); 2008: (9kk, skaalattu kuvaan 12kk tasolle jakamalla luku yhdeksällä ja kertomalla kahdellatoista). Luvut on esitetty havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne ole tilikausien poikkeavuuksien johdota ole täysin vertailukelpoisia. Esitetyt Nixun kybertuvallisuuspalveluiden ja lopetettujen toimintojen liikevaihtoluvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on johdettu Nixun kirjanpitoaineistosta kyseisiltä kausilta. Panorama Partnersin liikevaihtoluvut perustuvat tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin kyseisiltä tilikausilta. Nixun lopetettuihin liiketoimintoihin kuuluvat yllä olevassa kuvassa: (lopetettu pääosin vuosina ; pieni osa liiketoiminnasta on vielä toistaiseksi jäljellä, kunnes Nixu saa kohdistettua ohjelmistokehityksen resurssinsa strategiansa mukaiseen liiketoimintaan); 10

11 NIXUN LIIKETOIMINTAMALLI Nixun liiketoimintamallin ydin on asiakaslähtöisyys. Nixu palvelee laajasti eri toimialoja, joista esimerkkejä ovat kauppa ja maksunvälitys, puolustusteollisuus, verkkopalvelut, pankki- ja rahoitusala, telekommunikaatio ja laitevalmistajat, perusteollisuus, media ja valtionhallinto. Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä Nixu on tuottanut palveluita yli 60:lle. Aiemmin tietoturvallisuusasioista vastasi organisaatioissa lähes yksinomaan tietohallinto, mutta nykyisin kyberturvallisuuteen liittyvät asiat koskettavat useita eri vastuuhenkilöitä eri puolilla organisaatiota. Nixun johdon käsityksen mukaan asiakkaat haluavat lisääntyvässä määrin hankkia kaikki kyberturvallisuuteen liittyvät palvelut samalta toimittajalta, mihin Nixu pyrkii vastaamaan laajalla palveluvalikoimalla. Vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin ja viedäkseen tarvittavat ratkaisumallit suoraan oikeille vastuuhenkilöille ja päätöksentekijöille, Nixu on tunnistanut organisaatioiden kyberturvallisuuteen liittyvät vastuualueet ja segmentoinut ratkaisutarjontansa erilaisia asiakastarpeita mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Määritellyt asiakastarpeet ovat: Tietohallinnon tietoturvan ratkaisut, Teollisen internetin tietoturvaratkaisut ja Digitaalisen liiketoiminnan tietoturvaratkaisut. Nixulla on laaja valikoima kyberturvallisuuden osaamisalueita, joissa työskentelee kunkin alueen asiantuntijoita. Nixun osaamisen pohjalta luodaan asiakkaille niiden tarpeisiin vastaavia ratkaisu- ja palvelukokonaisuuksia, jotka voivat pitää sisällään osia yhdeltä tai useammalta osaamisalueelta. Luodut palvelut ja ratkaisut voidaan toimittaa asiakkaille joko kertaluonteisina neuvonantoprojekteina, teknologiapohjaisina toteutusprojekteina tai tuotteistettuina jatkuvina palveluina. Toteutusprojekteihin saattaa liittyä tilanteita, joissa asiakkaalla on tarve lisenssien hankinnalle, jolloin Nixu voi toimia lisenssien jälleenmyyjänä, ja asiakas saa hankittua kokonaisvaltaisen ratkaisun Nixun kautta. Hyödyntämällä erilaisia toimitusmalleja Nixu tuo asiakkailleen oikean ratkaisun kuhunkin tarpeeseen aina asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla toimitusmallilla. LIIKEVAIHTO TOIMITUSMALLEITTAIN (2013) 2 Lisenssimyynti 4 % Jatkuvat palvelut 15 % Neuvonantopalvelut 40 % Toteutusprojektit 41 % 2 Luvut koskevat vain Nixu Oyj:tä (Panorama Partners Oy ei sisälly lukuihin). 11

12 TIETOHALLINTO (CORPORATE AND IT SECURITY) Organisaatioiden tietohallinto-organisaatio on perinteisin asiakas kyberturvallisuuspalveluille. Tietohallinto on tyypillisesti tietohallintojohtajan alaisuudessa vastuussa organisaation laajuisesta tietoturvan toteutuksesta, pääalueinaan esimerkiksi tietoliikenneyhteydet, sisäverkot, liiketoiminnan ja päätöksenteon tukijärjestelmät ja työasemat. Tietohallinnon tyypillisenä haasteena on tietoturvan optimaalisen tason valinta riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Lisäksi on löydettävä yritykselle oikeat ja tietoturvaltaan riittävät tietoturvaratkaisut, jotka mahdollistavat mahdollisimman sujuvan toiminnan. Nixu tuntee yrityksiin kohdistuvat uhkat, ja pystyy näin optimoimaan asiakkaidensa tietoturvaprosessit ja -arkkitehtuurit kustannustehokkaiksi, mutta samalla turvallisiksi. Nixu voi ottaa vastuulleen yrityksen koko tietoturvahallinnon ja osallistua erilaisten tietoturvan hallintajärjestelmien, politiikkojen ja ohjeistusten toteutukseen. Nixu voi myös toteuttaa asiakkailleen suuria henkilö- ja osaamisresursseja vaativia hankkeita niiden tietoturvallisuuden määrittelyssä, toteutuksessa sekä järjestelmien ja kokonaisuuksien auditoinnissa. NIXUN PALVELUKONSEPTEJA NIXU WATSON Nixu Watson -haavoittuvuuksien hallintapalvelu selvittää organisaatioiden haavoittuvuustilanteen ja kertoo selkeästi, kuinka vastustuskykyisiä tietoverkot ja -järjestelmät ovat mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan. Havaintojen perusteella Nixun asiantuntijat analysoivat löydökset ja antavat suositukset niiden korjaamisesta. NIXU PERSONAS Nixu Personas on käyttöliittymäkerros ja roolipohjaisen käyttövaltuushallinnan työväline, joka yhdistää käyttövaltuushallinnan sekä liiketoiminnan prosessit ja tarpeet. Nixu Personas voidaan ottaa käyttöön IdMprojektia aloittaessa tai liittää jo käytössä olevaan IdMratkaisuun. Nixu Personas integroituu niin kaupallisiin kuin avoimen lähdekoodin IdM-ratkaisuihin. TIGER TEAM NIXU TIGER TEAM Nixu Tiger Team tuo asiakkaalle tietoturvaryhmän palveluna. Asiakas saa käyttöönsä Nixun koko tietoturvaosaamisen sekä koetellut tietoturvan hallintamallit. Tietoturvaryhmä johtaa tietoturvaa asiakkaan puolesta ja vastaa siitä, että kaikki toimii ja tietää missä mennään. Vuosisopimus takaa, että saat palvelupäällikön vetämän huipputiimin täydentämään omaa organisaatiotasi tai jopa vaihtoehtona sille. 12

13 TEOLLINEN INTERNET (INDUSTRIAL INTERNET) Perinteisesti yritysten tuotantojärjestelmät ovat olleet irrallaan laajemmista verkoista ja järjestelmäkokonaisuuksista. Teollisen internetin esiinmarssi on kuitenkin esimerkiksi siirtänyt teollisuuslaitosten tuotannonohjauksen entistä avoimempaan verkkoympäristöön ja mahdollistanut aivan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti keskenään. Tämä kehitys on tuonut kyberturvallisuusasiat uudella tavalla ajankohtaisiksi tuotanto-organisaatioille. Vikasietoisuuden täytyy olla huipputasoa liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta elintärkeiden tuotannon IT-järjestelmien kytkeytyessä toisiinsa internetin ylitse. Saatavuuden ja toimintavarmuuden ohella keskeisiä haasteita ovat teollisuusvakoilun ja muiden kyberuhkien torjunta. Tuotannon ohella myös tuotesuunnitteluorganisaatiot joutuvat nykyään huomioimaan kyberturvallisuuden toiminnassaan. Kun tuotteisiin lisätään kasvavassa määrin eri järjestelmiä ja ominaisuuksia, jotka kommunikoivat internetin ylitse, pitää kyberturvallisuus huomioida jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, jotta niiden haavoittuvuuksia voidaan vähentää ja toimintavarmuutta parantaa. Nixu tukee asiakkaidensa tuotanto- ja tuotesuunnitteluorganisaatioiden järjestelmien toimintaa tarjoamalla turvallisia kommunikaatiokanavia ja turvallista ohjelmistokehitystä, sekä yrityksen henkisen pääoman suojaamismalleja myös kansainvälisessä alihankkijaverkostossa. Varmentamalla tehokkaasti asiakkaidensa järjestelmien tietoturvan, Nixu mahdollistaa niille myös uudenlaisia liiketoimintamalleja. Teollinen internet on merkittävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA (DIGITAL BUSINESS) Sähköinen kaupankäynti ja asiointi ovat haastaneet monia perinteisiä toimintamalleja ja muutos on kiihtyvä. Tarjottaessa palveluita verkossa, tietoturvallisuus merkitsee paitsi suojattuja tietoja, myös esteetöntä ja sujuvaa pääsyä. Tämän kehityksen myötä kyberturvallisuus koskettaa yhä enemmän myös verkkoliiketoimintajohtajia, markkinointijohtajia ja muita liiketoiminnan vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat asiakasrajapinnasta. Nixu auttaa asiakkaitaan tuottamaan toimintavarmempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä sähköisiä palveluja. Nixun tavoite on olla esteettömän verkkoliiketoiminnan mahdollistaja niin, että asiakkaat saavat yhdellä kirjautumisella käyttöönsä kattavia ja huolellisesti laadittuja palvelukokonaisuuksia palveluntarjoajan ja tämän kumppanien järjestelmistä. Nixu osallistuu konsulttina loppuasiakkaiden digitaalisen identiteetin hallinnan mahdollistavien järjestelmien suunnitteluun, niiden ohjelmistojen turvalliseen kehittämiseen sekä erilaisiin integrointiprojekteihin ja järjestelmätarkastuksiin. Nixu voi myös valvoa asiakkaidensa järjestelmiin kohdistuvia murtoyrityksiä sekä konsultoida tietosuojan toteutumista. Digitaalinen liiketoiminta on teollisen internetin ohella merkittävä painopiste Nixun kasvustrategiassa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti juuri tällä saralla. 13

14 NIXUN LIIKETOIMINTASTRATEGIA Nixun visiona on tulla Pohjois-Euroopassa luotetuksi kumppaniksi ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kyberturvallisuuden palveluita kysyttäessä, sekä tarjota paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille. Nixu uudisti liiketoimintastrategiansa vuoden 2014 alkupuolella. Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoite on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. Kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa saavuttamiseksi Nixu on suunnitellut toimenpiteitä ja tunnistanut tarvittavia kyvykkyyksiä tuleville vuosille. KASVU DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN JA TEOLLISEN INTERNETIN KYBERTURVALLISUUSRATKAISUISSA, jotka ovat Nixun asiakassegmenteistä kasvun painopistealueet. Digitaalisen liiketoiminnan asiakkaita Nixu auttaa tuottamaan toimintavarmempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä sähköisiä palveluja. Strategiansa mukaisesti Nixu osallistuu loppuasiakkaiden digitaalisen identiteetin hallinnan mahdollistavien järjestelmien suunnitteluun, niiden ohjelmistojen turvalliseen kehittämiseen sekä erilaisiin integrointiprojekteihin ja järjestelmätarkastuksiin. Tätä strategiaa tukee myös lokakuussa 2014 toteutettu Panorama Partnersin yritysosto. Teollisen internetin asiakassegmentissä Nixu tukee asiakkaidensa tuotanto- ja tuotesuunnitteluorganisaatioiden järjestelmien ja tuotteiden toimintaa ja kehitystä tarjoamalla turvallisia kommunikaatiokanavia ja turvallista ohjelmistokehitystä, sekä yrityksen henkisen pääoman suojaamismalleja. KUMPPANUUKSIEN SYVENTÄMINEN. Kumppanuusstrategian jalkauttamisesta esimerkki on syyskuussa 2014 julkaistu Nixun ja Elisan yhteistyösopimus kyberturvallisuuspalveluiden kehittämiseksi ja toimittamiseksi. Yhteistyön on tarkoitus mahdollistaa kattavat ulkoistetut tietoturvaratkaisut yhden kumppanin kautta. Kumppanuusmalleilla saavutetaan molemminpuolisia etuja. Esimerkiksi Elisa laajentaa Nixuyhteistyön myötä kyberturvallisuuspalveluiden puolustusarkkitehtuurinsa ulottumaan tietoverkkorungosta aina loppuasiakkaan päätelaitteisiin asti, mahdollistaen yritysasiakkaille tietoturvaratkaisuiden entistä helpomman ja joustavamman käyttöönoton. Vastaavasti Nixu pääsee yhteistyön myötä osallistumaan uudentyyppisiin, mahdollisesti aikaisempaa suurempiin projekteihin. Kumppanuuksia on tarkoitus syventää paitsi teleoperaattoreiden, niin myös IT-integraattoreiden ja teknologiakomponentti- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Mallia, jossa Nixu tuottaa kyberturvallisuuteen liittyviä osia kumppaninsa palveluun, kutsutaan nimellä Cybersecurity by Nixu 14

15 6 MAANTIETEELLISEN LÄSNÄOLON LAAJENTAMINEN MUIHIN POHJOIS-EUROOPAN MAIHIN. Yhtiön johto on tunnistanut Pohjois-Euroopan kyberturvallisuuspalvelumarkkinat mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi markkinaläsnäolon laajentamisessa. Yhtiön johdon arvion mukaan Pohjois-Euroopasta löytyy mahdollisia asiakasyrityksiä, jotka haluavat suomalaisten yritysten tapaan investoida merkittävästi kyberturvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2013 Nixu osallistui asiakasprojekteihin jo 20 maassa. Näistä valtaosa oli projekteja, jotka toimitettiin suomalaisten yritysten tytäryhtiöille. Nixun tavoitteena on tulevina vuosina kuitenkin perustaa paikallisia toimistoja sopiville uusille markkinoille, joiden kautta voidaan palvella myös paikallisesti toimivia, ulkomaisia yhtiöitä. Tämä laajentuminen on tarkoitus toteuttaa orgaanisesti tai valikoitujen yrityskauppojen avulla. VALIKOIDUT YRITYSKAUPAT SUOMESSA JA ULKOMAILLA. Nixu voi hankkia yrityskaupoilla lisää asiakkuuksia, kerätä uutta osaamista, hakea synergiahyötyjä palveluiden ristiinmyynnistä sekä laajentua uusille alueille. Esimerkkinä tällaisesta yrityskaupasta on lokakuussa 2014 toteutettu Panorama Partnersin hankinta. UUSIEN PALVELUIDEN JA PALVELUMALLIEN KEHITTÄMINEN. Nixu pyrkii täydentämään henkilötyöhön perustuvia palveluitaan teknologiakomponenteilla sekä tuotteistetuilla palveluilla, toimitustavoilla, konsultoinnin työkaluilla tai ohjelmistokomponenteilla, eli niin kutsutuilla Nixun helmillä (Nixu Pearls). Näin pyritään erottautumaan normaalista Nixun kilpailijoidenkin tarjoamasta tuntihinnoitellusta henkilötyöstä, ja luomaan asiakkaille lisää arvoa kokonaisvaltaisempien ratkaisujen kautta. Tämä mahdollistaa Nixun kannalta paremman hinnoittelun, ja auttaa sitä välttämään tilanteita, joissa asiakkaat tekevät toimittajavalintoja pelkästään hintatasoon perustuen. E R S V E C I LASKUTETTAVUUSASTEEN PARANTAMINEN. Hintatason ohella tärkeimpiä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on työn laskutettavuusaste, jota pyritään nostamaan suurempien toimeksiantojen ja jatkuvien palveluiden osuuden kasvattamisella sekä Nixun resurssien paremmalla hallinnalla. Suurempien toimeksiantojen ja jatkuvien palveluiden kasvun mahdollistavat yllä mainittujen kumppanuusmallien lisäys sekä uudet tuotteistetut palvelut sekä toimitustavat. OPERATIIVISEN TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN. Nixun nykyinen hallintorakenne kykenee tukemaan Nixun kasvua, ja tavoitteena on kasvun myötä pienentää hallintokulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta ja lisätä operatiivista tehokkuutta. Hallintokulut kattavat esimerkiksi erillisen myyntitiimin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan erillinen myyntitiimi poikkeaa toimialalle tyypillisesti järjestelystä, jossa laskuttavat konsultit myös myyvät uusia projekteja. Nykyisellä myyntitiimillä kyetään vastaamaan liikevaihdolta suuremman liiketoiminnan tarpeisiin

16 TALOUDELLISET TAVOITTEET Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoitteena on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön johto pitää Nixun toimintamarkkinoiden lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina. Kyberrikollisuuden kasvun ja muiden merkittävien toimialan kasvuun vaikuttavien suuntausten, kuten esimerkiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen, pilvipalveluiden ja langattomien yhteyksien lisääntymisen, lainsäädännön kehittymisen sekä julkisen kysynnän kasvun odotetaan kasvattavan toimialan kysyntää organisaatioiden kasvattaessa budjettejaan ja investoidessa yhä enemmän kyberturvallisuuteen. Toimintamarkkinoiden suuntausten toteutumisesta, toteutumisen ajoituksesta tai vaikutuksesta Nixun liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ei ole takeita. Myös yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset ovat toimintamarkkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. VOITONJAKO Yhtiön hallitus on määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan. Voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Voitonjaossa huomioidaan Nixun lyhyen aikavälin tarpeet käyttää tulorahoitusta kasvun edistämiseen. Vaikka tämän voitonjakopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida antaa takeita siitä, että osinkoa tai muuta voitonjakoa todella maksetaan tulevaisuudessa taikka takeita minään vuonna maksettavien osinkojen tai muun voitonjaon määrästä. 16

17 PRO FORMA TALOUDELLISIA TIETOJA Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat Pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan lukijalle, mikä Nixu-konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi voinut olla, jos seuraavat transaktiot (yhdessä Järjestelyt ) olisivat tapahtuneet aiemmin: Nixu Software -liiketoiminnan eriyttäminen toteutuneella Nixu Oyj:n osittaisjakautumisella; Panorama Partners Oy:n ( Hankintapäivä ) toteutettu hankinta; sekä Syyskuussa 2014 Nixu Oyj:n henkilöstölle, avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille suunnatut osakeannit. Nämä Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus Järjestelyillä olisi ollut, jos Järjestelyt olisivat tapahtuneet näissä Pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Nixun liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia Pro forma -tietoja koottaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Pro forma -tiedoissa ei ole otettu huomioon mahdollisia synergiaetuja. Pro forma -tiedot on koottu yhdenmukaisesti Euroopan komission asetuksen (EY) 809/2004 liitteen II sekä Pro forma -tiedot esitteessä Ohje Pro forma -tietojen esittäjälle ohjeiden kanssa sekänoudattaen Nixun soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. PRO FORMA -KAUDET Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että Järjestelyt olisivat tapahtuneet Pro forma -tase on koottu olettaen, että Järjestelyt olisivat tapahtuneet HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT Pro forma -tiedot perustuvat tietoihin, jotka on otettu Nixun tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta puolivuotiskatsauksesta päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä Panorama Partners Oy:n tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta välitilinpäätöksestä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. Lopulliset Nixu Software -liiketoimintaan liittyvät Nixu-konsernista pois siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset siirtyvät määrät määräytyvät osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Myös lopullinen Panorama Partnersin hankinnasta maksettava kauppahinta sekä lopulliset Nixu-konsernille siirtyvien varojen ja velkojen sekä hankinnan yhteydessä syntyvän konserniliikearvon määrät voivat olennaisesti poiketa näissä Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät Hankintapäivänä tai myöhemmin vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Näistä voi aiheutua merkittäviä muutoksia Pro forma -tiedoissa esitettyyn Nixun liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tässä esitettyjä Pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä seuraavien tietojen kanssa: Nixun päättyneen tilikauden tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, Panorama Partners Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton välitilinpäätös päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä muut Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot. Tilintarkastamattomia Pro forma -tietoja koskeva tilintarkastajan raportti sekä Pro forma -tietoja koskevat liitetiedot on esitetty Yhtiöesitteessä. 17

18 TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TULOSLASKELMA- JA -TASETIEDOT PRO FORMA -TULOSLASKELMA Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Suunnatut osakeannit (viite 4) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Nixu-konserni Pro forma Tuhatta euroa LIIKEVAIHTO 6 428,4-540, , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 161,5-114,5 47,0 44, ,1 Materiaalit ja palvelut -452,6 109,8-342,8-343, ,6 Henkilöstökulut - - Palkat ja palkkiot ,3 228, , , ,8 Henkilöstösivukulut - - Eläkekulut -611,1 55,8-555,3-194, ,0 Muut henkilöstösivukulut -162,5 11,5-151,0-73, ,7 Henkilöstökulut yhteensä ,9 295, , , ,4 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -68,6 41,8-26,8-2, ,8 Konserniliikearvon poistot , ,3 Poistot yhteensä -68,6 41,8-26,8-2,0-392, ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,7 236, ,6-281, ,4 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 427,2 27,8 455,0 369,5-392,3-432,2 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 0,0 0,0 0,0 1, ,9 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille kuin saman konsernin yrityksille -64,0 3,8-60,1-0,1-57,8 8,7-109,4 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -64,0 3,8-60,1 1,8-57,8 8,7-107,5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 363,3 31,6 394,9 371,3-450,1 8,7 324,7 Tuloverot -73,4-8,8-82,2-75,5 11,6-1,7-147,9 Vähemmistöosuus 20,1-20, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 309,9 2,8 312,7 295,8-438,6 7,0 176,8 18

19 PRO FORMA -TASE Tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Suunnatut osakeannit (viite 4) Nixu-konserni Pro forma Kehittämismenot 214,2-214, Aineettomat oikeudet 42,9-42, Muut pitkävaikutteiset menot 15,5-15, ,5 Konserniliikearvo , ,9 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 272,6-257,1 15, , ,4 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 147,6-11,2 136,3 14, ,6 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 147,6-11,2 136,3 14, ,6 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 420,2-268,3 151,8 14, , ,9 Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 247,5-653, ,4 818, ,7 Muut saamiset 100,2-21,3 78,9 14, ,0 Siirtosaamiset 602,6-55,3 547,3 73,5 17,2 3,9 641,9 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 950,2-729, ,6 905,9 17,2 3, ,5 Rahoitusarvopaperit , ,2 Rahat ja pankkisaamiset 1 324,0-11, ,0 920, ,1 389, ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 274,2-740, , , ,0 393, ,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 694, , , , ,9 393, ,0 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 94,8-94,8 7,0-7,0-94,8 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18,2-15,0 3, ,6 411,8 Edellisten tilikausien voittovarat 2 499,8-520, , , , ,6 Tilikauden voitto (tappio) 309,9 6,5 316,4 295,8-364,4-15,5 232,3 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 922,8-528, , , ,1 393, ,6 Vähemmistöosuus 54,3-54, Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2,7-2, , ,7 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2,7-2, , ,7 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,0-0,0-333,3-333,3 Ostovelat 455,9-133,8 322,1 76, ,5 Muut velat 591,5-34,4 557,1 201, ,3 Siirtovelat 1 667,3-255, ,3 603, ,6 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 714,6-423, ,4 881,1 333, ,8 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 717,3-425, ,4 881, , ,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 694, , , , ,9 393, ,0 19

20 PRO FORMA -TULOSLASKELMA Nixu-konserni Nixu Softwaren eriyttäminen (viite 1) Nixukonserni jakautumisen jälkeen Panorama Partners Oy (viite 2) Suunnatut osakeannit (viite 4) Hankinnan pro formaoikaisut (viite 3) Nixu-konserni Pro forma Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) LIIKEVAIHTO ,9-852, , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 218,1-4,6 213,5 42, ,7 Materiaalit ja palvelut -760,9 84,3-676,5-544, ,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 441, , , ,9 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,7 108, ,5-320, ,3 Muut henkilöstösivukulut -344,4 22,5-321,8-119, ,7 Henkilöstökulut yhteensä ,3 572, , , ,9 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -89,6 36,3-53,4-1, ,2 Konserniliikearvon poistot , ,6 Poistot yhteensä -89,6 36,3-53,4-1,8-784, ,7 Liiketoiminnan muut kulut ,3 334, ,1-490, ,6 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 467,0 169,5 636,5 709,2-784,6-561,1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 0,6 0,0 0,6 7, ,0 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille kuin saman konsernin yrityksille -11,0 7,7-3,3-11,9-215,8-19,3-250,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10,4 7,7-2,7-4,5-215,8-19,3-242,3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 456,6 177,2 633,8 704, ,4-19,3 318,9 Tuloverot -129,6 14,7-114,9-176,4 43,2 3,9-244,3 Vähemmistöosuus 0,6-0, TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 327,6 191,3 519,0 528,3-957,2-15,5 74,6 20

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot