SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003"

Transkriptio

1 SLU ry:n vuosikokoukselle SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott

2 Sisällysluettelo Johdanto SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan puolesta SLU-yhteisö Hallinto Jäsenjärjestöt SLU ry Liiku hyvässä seurassa strategian ensimmäinen vuosi Visio ja toimintatavat Tavoitteet ja roolit Päätehtävät SLU ry:n toiminta vuonna Vuoden 2003 painotukset Edellytykset Etutyö Maine viestintä Osaaminen koulutus Kansainväliset asiat Yhteiskuntavastuut Eettiset asiat Tasa-arvo Suvaitsevaisuus Ympäristö Hallinto ja talous Hallintopalvelut SLUnet SLU ry:n talous vuonna Liitteet SLU ry:n tapahtumakalenteri Kansainväliset kokoukset... 33

3 Hyvät vuosikokoukseen osallistuvat! Liiku hyvässä seurassa -strategian ensimmäinen vuosi SLU ry on työstänyt uutta strategiaa viimeisen vuoden aikana. Taustalta löytyvät SLU ry:n aikaisemmat strategiat ja merkittävä joukko innostavia kohtaamisia jäsenjärjestöjen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Liiku hyvässä seurassa -SLU ry:n strategia vuosille on hyväksyttävänä syyskokouksessa Ydinhaasteena on vastata liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan muutoksiin ja palvelutarpeisiin. Vuoden 2003 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu Liiku hyvässä seurassa strategian valintoihin. Aikataulu on ollut varsin tiukka, koska kahta vaativaa työtä, strategian viimeistelyä ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa, on tehty loppusuoralla lähes samanaikaisesti. Toimiston toimintatapoja sekä organisoitumista on viety strategian osoittamaan suuntaan. Ensi vuoden talous tuo lisähaasteen, sillä kiinteitä kuluja karsitaan osittain oman pääoman kasvattamiseksi ja osittain strategian painopisteiden vauhdittamiseksi. Toimiston sisällä käymme vielä marras-joulukuun aikana tarkentavia keskusteluja ensi vuoden toiminnasta, mutta ne eivät vaikuta enää olennaisesti linjauksiin. Asiakirja käsitellään vuosikokouksessa, siihen tehdään tarvittavat muutokset ja sen jälkeen tarkistettu asiakirja lähetetään jäsenjärjestöille. 4 Vuosi 2003 on Liiku hyvässä seurassa -strategian ensimmäinen toimintavuosi. Sekä sisäinen kehitystyömme että hakemamme yhteiskunnalliset tulokset lupaavat haasteellista vuotta sekä SLU ry:n henkilöstölle että virkamies- ja luottamusjohdolle. Miten pitkälle vuonna 2003 pääsemme strategian suunnassa ja miten uskottavia tuloksia saamme aikaan? Uskon, että strategisen työn ja käytännön suunnittelutyön samanaikaisuus edistävät onnistumisen mahdollisuuksia. Olemme toimistossa sitoutuneet strategian linjauksiin ja valmiita tekemään harppauksia. Aikaa silti tarvitaan. Tarvitaan myös kumppanuutta jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Yli sadan liikuntajärjestön SLU ry on haasteellisessa vaiheessa. Yksin on jopa mahdotonta edistää merkittävästi liikunnan kansalaistoimintaa. Mutta kun me liikuntajärjestöissä näemme selkeästi tärkeitä yhdessä ratkaistavia asioita ja hoidamme kukin oman tehtävämme hyvin, niin meillä on mahdollisuus tehdä hyviä tuloksia. Tulevaisuuden rakentamiseen ja muutostyöhön tarvitaan yhteistyötä ja toinen toistemme tukemista. SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisessä luvussa kuvataan SLU-yhteisöä ja seuraavassa uuden SLU ry:n strategian ydinkohtia. Luvusta kolme eteenpäin edetään vuoden 2003 SLU ry:n toimintaan ja talouteen. SLU ry:n toiminnat kuvataan sekä yleisteksteillä että niitä konkretisoivilla taulukko-osuuksilla. Hyvät vuosikokoukseen osallistuvat. Odotan innolla palautetta ja keskusteluamme vuosikokouksessa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tehtävistä vuonna Jukka Pekkala Toiminnanjohtaja Suomen Liikunta ja Urheilu

4 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan puolesta Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Finlands Idrott rf on 127 jäsenjärjestön muodostama yhdistys, joka toimii palvelu-, yhteistyö- ja kattojärjestönä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan edistämiseksi. SLU ry perustettiin marraskuussa Toimintaympäristön muutokset ja jäsenjärjestöjen odotukset asettavat SLU ry:lle isoja haasteita. LIIKU HYVÄSSÄ SEURASSA strategia vuosille linjaa vuoden 2003 tekemistä. Ydinhaasteena on vastata liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan kentässä tapahtuviin muutoksiin ja palvelutarpeisiin SLU-yhteisö SLU yhteisön yhteisenä tehtävänä on liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan edistäminen. SLU-yhteisö on liikunnan ja urheilun järjestäytyneen kansalaistoiminnan kokonaisuus, johon kuuluvat paikallisella tasolla lähes liikunta ja -urheiluseuraa tai jäsenjärjestöjen muita paikallisia jäsenyhteisöjä alueellisella ja maakunnallisella tasolla SLU-alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alueja piiriorganisaatiot valtakunnallisella tasolla valtakunnalliset jäsenjärjestöt, SLU ry:n hallitus, SLU-toimisto ja SLU-hallintopalvelut. 5 SLU-yhteisön tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Tärkeintä on liikuntapalveluja tarjoavan paikallisen yksikön hyvinvointi ja kyky vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. SLU-yhteisön keskeinen arvopohja on elämänvoimaa liikunnasta ja urheilusta. SLU-yhteisö tarjoaa liikuntaa ja urheilua sadoille tuhansille nuorille, perheille ja aikuisille iloa, elämyksiä, terveyttä, kasvua ja hyvinvointia kilpa- ja huippu-urheilua kasvua, rajojen ylittämistä sekä vastuuta itsestä, urheilun arvoista ja edustamastaan järjestöstä urheiluelämyksiä ja keskustelun aiheita joka päivä joko katsomoissa tai median kautta kansalaistoimintaa liikunnan ja urheilun puolesta paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti sadoille tuhansille urheilutalkoita läheisten ihmisten ja harrastuksen puolesta kokemuksia, kasvua ihmisenä, ystäviä vastuullista toimintaa yhteiskunnassa terveyden ylläpitämistä, sosiaalista pääomaa yhteiskuntaan.

5 1.2. Hallinto SLU ry:n korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenjärjestöjen edustajista koostuva varsinainen kokous keväällä ja syksyllä. SLU ry:n hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä 16 jäsentä. SLU ry:n operatiivisia tehtäviä hoitaa SLU-toimisto ja SLU-hallintopalvelut. SLU ry:n tuotoista 61 prosenttia syntyy palvelujen kautta, 31 prosenttia valtionavusta sekä 8 prosenttia oman varainhankinnan avulla Jäsenjärjestöt SLU ry:n jäsenjärjestöistä suurin ryhmä on lajiliitot (75). Lajiliittojen lisäksi jäsenjärjestöjä ovat SLU-alueet (15), erityisliikuntajärjestöt (8), koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt (4), kuntoliikuntajärjestöt (2), Nuori Suomi (1), Suomen Olympiayhdistys (1), ruotsinkieliset järjestöt (8), Suomen Työväen Urheiluliitto (1), sekä tukijäsenjärjestöt (12). SLU ry:n jäsenjärjestöihin kuuluu jäseninä yli 1,1 miljoonaa suomalaista. Jäsenjärjestöjen rahoituksesta osa tulee valtiolta, osa toimintaan liittyvästä varainhankinnasta. Esimerkiksi lajiliittojen (75) rahoituksesta, lajiliitosta riippuen, keskimäärin 20 prosenttia tulee valtiolta, loput varainhankinnasta. Lajiliittojen tulosohjatusta valtionavusta puolet muodostuu nuorisotoiminnasta; aikuisliikunnan ja huippu-urheilun painoarvo ovat molemmat 25 prosenttia. 6

6 2. SLU ry Liiku hyvässä seurassa 2.1. Visio ja toimintatavat SLU ry:n visio on olla liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan tunnettu ja tunnustettu asiantuntija, tukija ja etujen ajaja. SLU ry:n keskeinen valinta on edistää vapaaehtoistyön pohjautuvaa aatteellista yhdistysmuotoista toimintaa, joka muodostaa perustan lasten ja nuorten liikunnan, aikuisten harrastus- ja terveysliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun moniarvoiselle hoitamiselle. Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. SLU ry:n toimintatavat: SLU ry toimii palveluotteella. Jäsenjärjestöjen kuuleminen, yhteinen arviointityö sekä tarpeisiin vastaaminen ovat palvelutehtävän lähtökohtia. SLU ry toimii verkostoitumalla. Verkostoituminen tässä tarkoittaa sitä, että tehtävän suorittamiseksi kootaan tahoja tai asiantuntijoita, jotka yhdessä pyrkivät löytämään uusia ratkaisuja tai sopimaan uusista menettelytavoista. SLU ry vastaa verkostoveturina verkostojen kokoontumisista, ylläpidosta ja toimivuudesta. SLU ry toimii avoimesti. Päätöksenteko on läpinäkyvää ja toimet perustuvat jäsenjärjestöjen kanssa yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja tehtäviin. SLU ry rakentaa kumppanuutta ja yhteistyötä. Kumppanuus on yli perinteisten rajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä erilaisten osaajien mukaan saattamista. SLU ry:n tuotteita ja toimintaa kehitetään jäsenistön yhteistyöllä siten, että syntyy välitöntä tukea jäsenjärjestöille ja samalla edistetään koko liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa. SLU ry toimii yhteiskuntavastuullisesti. SLU ry edistää liikuntakulttuurin eettisen pohjan vahvistumista ja pyrkii omassa toiminnassaan ottamaan huomioon toiminnan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. 7 SLU ry:n arvot ilmenevät organisaatiokulttuurina, tapana toimia. Arvot ovat jäsenten auttaminen hyviin tuloksiin, sisäinen lojaalisuus ja yhteistyöhön sitoutuminen sekä organisaation osaamisen vahvistaminen strategian suunnassa. SLU ry:n slogan on Liiku hyvässä seurassa. Liiku kertoo siitä, että SLU ry ja koko SLU-yhteisö haluavat olla edistämässä elinvoiman tuottamista liikunnalla ja urheilulla Hyvässä seurassa kertoo siitä, että SLU ry:n ensisijainen tehtävä on edistää järjestäytyneen liikunnan edellytyksiä, hyväksi ja innostavaksi seuraksi, jossa kannattaa olla mukana. Hyvä seura tuottaa sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hyvä seura toimii eettisesti, vastuullisesti ja moniarvoisesti.

7 2.2. Tavoitteet ja roolit SLU ry:n roolit Palvelujärjestönä SLU ry tuottaa edullisia palveluja jäsenjärjestöilleen sekä paikallistason yhdistyksille. Yhteistyöjärjestönä SLU ry käynnistää yhteisesti sovituissa asioissa liikuntajärjestöjen kehittämishankkeita. Kattojärjestönä SLU ry edustaa yhteisesti sovituissa asioissa suomalaisia liikuntajärjestöjä ja niiden yhteistä tahtoa. SLU ry:n keskeiset tavoitteet : SLU ry vahvistuu liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan asiantuntijaksi, tukijaksi ja erityisosaajaksi poistaa liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan esteitä ja samalla syntyy uusia resursseja paikalliseen ja valtakunnalliseen järjestötoimintaan edistää liikunnan ja urheilun harrastamisen ja järjestämisen olosuhteiden monipuolistumista ja paranemista laatii yhteisen koulutuksen ohjelman, jossa ovat mukana liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa edistävät tahot sekä nykyiset ja uudet koulutuksen osat tukee viestinnällä liikunnan ja urheilun mielikuvan monipuolistamista ja moniarvoistamista vastaa jäsenjärjestöjen odotuksiin ja tarpeisiin strategian suunnassa. 8 SLU ry:n palvelut vastaavat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan edistämiseen sekä jäsenjärjestöjen kysyntään taloudellisesti ja ammattitaitoisesti ja palveluja käytetään monipuolisesti yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus vahvistavat liikuntakulttuurin moniarvoista perustaa kansainvälinen toiminta tukee SLU-yhteisön valintaa, liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan edistäminen -tavoitetta sekä jäsenjärjestöjen kansainvälistä toimintaa talous on vakaalla pohjalla ja SLU ry:llä on mahdollisuus myös kehittämishankkeiden käynnistämiseen Päätehtävät Edellytykset Etutyö. Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan etutyö on yhdistystoiminnan edellytysten parantamista vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Etutyön suoria palvelumuotoja jäsenistölle ovat asiantuntijapalvelut kysynnän ja tarvekartoitusten perusteella. Etutyön avulla vaikutetaan julkisten resurssien (talous ja olosuhteet) kasvumahdollisuuksiin. Maine viestintä. Tavoitteena on monipuolistaa niitä mielikuvia, joita kansalaisilla ja päättäjillä on liikunnasta ja urheilusta. Kaikessa omassa viestinnässään SLU ry nostaa liikunnan kansalaistoiminnan ääntä kuuluviin sekä edistää liikuntajärjestöjen yhteistä vaikuttamista ja moniarvoista näkyvyyttä mediassa. SLU ry kehittää toimintaansa viestinnällisenä organisaationa.

8 Osaaminen koulutus. SLU ry tukee osaamista ja johtamista paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. SLU ry tukee jäsenjärjestöjen omaa strategiatyötä antamalla asiantuntija- ja prosessointiapua sekä tekemällä toimintaympäristön yhteistä kartoittamista. Jäsenjärjestöjen henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on myös tärkeä osa osaamisen ja johtamisen tukemista. SLU ry tukee jäsenjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutusten kehitystyötä vastaamalla yhteisten palveluiden kehittämisestä. Edellä olevien päätehtäviensä kautta SLU ry toteuttaa osittain sisälle integroidusti sekä osittain itsenäisinä tehtävinä kansainvälistä toimintaa, suvaitsevaisuus, tasa-arvo-, ympäristöja eettistä työtä sekä SLU ry:n sisäisiä hallinnollisia tehtäviä ja varainhankintaa. Hallinnon ja talouden peruspalvelut. Yhteiset palvelut vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuovat taloudellista etua jäsenjärjestöille. Peruspalvelujen toimivuus on tärkeä osa jäsenjärjestöjen arkipäivän toimintaa. Tietohallinnon kehittäminen jatkuu. SLU ry:n tehtävänä on vastata peruspalveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudellisuudesta. 9 Kuvio 1. Liiku hyvässä seurassa - SLU ry:n strategian valinnat.

9 3. SLU ry toimii vuonna 2003 Liiku hyvässä seurassa - SLU ry:n strategian linjausten mukainen ensimmäinen toimintavuosi käynnistyy Strategian mukaisesti SLU ry terävöittää tehtäviään sekä uudistaa organisaatiotaan ja taloutensa rakenteita. 3.1 Vuoden 2003 painotukset Liikunnan kansalaistoiminnan edistämiseksi vuonna 2003 SLU ry erityisesti Kaikessa toiminnassaan konkretisoi liiku hyvässä seurassa strategiaa vahvistaa SLU ry:n toiminnassa jäsenjärjestöjen yhteistyötä ja palvelua Päätehtävissään parantaa etutyössä kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä vaikuttaa liikunnan ja urheilun maineen monipuolistumiseen kehittää kansalaistoiminnan haasteita vastaavia koulutuspalveluja pääosin jäsenjärjestöjen kanssa kehittää edelleen kansainvälistä toimintaa, suvaitsevaisuus-, tasa-arvo-, ympäristöja eettistä työtä myös viestinnän, koulutuksen ja etutyön keinoin kehittää oman arviointijärjestelmänsä. 10 Talous- ja hallintotehtävissään vakauttaa talouttaan korostaa toimiston sisäistä yhteistyötä toteuttaa hallintopalveluyksikön strategiatyön jäsenjärjestöjen palvelunäkökulmasta vakiinnuttaa tietohallinnon palvelutuotannon parantaa varainhankintansa laatua ja kehittää arpajaistoimintaa synnyttää toimitaloratkaisun yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

10 3.2 Edellytykset - Etutyö Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan edistämiseksi SLU ry tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa hallinnon kaikilla tasoilla. Tavoitteena on vaikuttaa viranomaisten tekemiin säädöksiin, päätöksiin ja sovelluksiin siten, että yhdistysten toimintamahdollisuudet voidaan turvata myös tulevaisuudessa. SLU ry edustaa tässä työssä kaikkia liikuntajärjestöjä, paikallisia yhdistyksiä ja liikunnan eri henkilöstöryhmiä. Asiat valmistellaan yhdessä jäsenjärjestöjen, avainseuraväen ja asianomaisten henkilöstöryhmien kanssa. SLU ry:n tarkoituksena on huolehtia opetusministeriön asettaman kansalaistoiminnan esteiden poistamista käsitelleen työryhmän ehdotusten toteuttamisesta. Tämä vaatii ehdotusten jatkotyöstöä sekä yhteydenpitoa niihin viranomaisiin, jotka päättävät asioiden toteuttamisesta. Jäsenjärjestöjen edustajista koostuva etutyön liittoryhmä käsittelee kulloinkin esille tulevat asiakokonaisuudet. Palloilun huippujoukkueet vastaavat huomattavasta taloudellisesta panostuksesta ja myös muita seuroja laajemmasta julkisuudesta. Urheilun ja liikunnan yleisen mielikuvan kehittäminen edellyttää, että erityisesti nämä seurat hoitavat toimintansa ja hallintonsa hyvin. SLU ry jatkaa yhteistyötään asianomaisten lajiliittojen, liigayhteisöjen, seurojen ja pelaajayhdistysten kanssa hyvien mallien ja menettelytapojen löytämiseksi. Tämän työn seurauksena syntyy eettistä ohjeistusta, erilaisia sopimus- ja sääntömalleja, taloushallintoon liittyviä ohjeita. Työn onnistuminen edellyttää myös tiivistä yhteistyötä erityisesti veroviranomaisiin ja kilpailuviranomaisiin sekä yliopistoista saatavaa juridista ja taloudellista asiantuntemusta. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen edustajien kanssa sekä kehittää alkanutta yhteistyötä Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen kanssa. 11 Yleishyödyllisen liikunnan mahdollisuudet säilyttää erityisasemansa paranevat huomattavasti, kun huippu-urheilu huolehtii hyvästä julkisuuskuvasta. SLU ry:n keskeinen tehtävä on huolehtia yhdistystoiminnan edellytyksistä, johon liittyy myös taloudellisten edellytysten parantaminen. Yhteinen tavoite on taiteen ja nuorisotyön kanssa saattaa veikkausvoittovarat enenevässä määrin kansalaistoiminnan ja harkinnanvaraisten kehittämiskohteiden käyttöön. Lakisääteisten valtionosuuksien kasvu uhkaa perinteisten edunsaajien rahoituspohjaa, vaikka Veikkaus on viime vuosina tuottanut valtiolle käyttövaroja ennätysmääräisesti. SLU ry jatkaa lisäksi oman arpajaistoiminnan kehittämistä, jossa hyödyn pääpaino on seuratoiminnassa. SLU ry jatkaa vakuutustoiminnan kehittämistä ja huolehtii myös jatkossa siitä, että erilaiset sopimus- ja sääntömallit kehitetään vastaamaan ajan vaatimuksia. Oikeusturvalautakunnan edustajien, Urheiluoikeuden yhdistyksen, ADT:n ja muiden vastaavien sidosryhmien kanssa neuvotellaan urheilun oikeusturvan kehittämisestä. Eduskuntavaalien alla nostetaan teemaksi yhteisön tekijät. Se tarkoittaa kaikkia, jotka palkalla tai ilman toimivat yhdistyksissä yleisen hyvän nimissä. Tämä on yhteistyöhanke taiteen ja nuorisotyön kanssa, jossa halutaan nostaa erityisesti vapaaehtoiset toimijat näkyviin. Ilman tekijää ei synny toimintaa. Laaja tavoite on, että kansalaistoiminta kaikkine ulottuvuuksineen nostetaan tulevan hallituksen ohjelmakohdaksi. Liikunnan kuntayhteistyön osalta rakennetaan suunnitelma. Keskeisenä yhteistyön kohteena on olosuhdepolitiikka. Vuonna 2003 painotetaan kansalaistoiminnan esteiden poistamista käsitelleen työryhmän ehdotusten työstämistä eri viranomaisten kanssa urheilussa toimivien henkilöiden ja henkilöstöryhmien oikeudellisen aseman vahvistamista liikunnan kansalaistoiminnan taloudellisten resurssien ja olosuhteiden edistämistä.

11 Taulukko 1. SLU ry:n toimita Edellytykset - Etutyö. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu YHDISTYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN vapaaehtoisten matkakulut alaraja vuosiilmoitusvelvoitteelle liitot ja seurat alkuvuosi työsopimuslain tulkinta harrastustyön määrittely liitot ja seurat veroneuvonta verotuskeskuksen liitot ja seurat perustaminen yhdistyksiä varten Y-tunnus yhdistyksille yksi liitot ja seurat yhteisötunnus sääntömuutokset atk-järjestelmän hyväksikäytön liitot ja seurat mahdollistaminen tekijänoikeuskorvaukset yhteinen kattosopimus, liitot ja seurat lainmuutostarve taloushallintohanke liittojen ja huippuseurojen liitot ja seurat talousyhteistyön parantaminen vakuutus - tuplaturva - pienliittojen harrastajien toiminnan laajentaminen edullinen lisenssivakuutus liitot ja seurat liitot ja harrastajat alkuvuosi tapaturmat avainseurat tarpeellisen tiedon levittäminen seurat ja liitot postitus vähintään 4 kertaa vuodessa arpajaiset arpajaisista todellinen liitot ja seurat varainhankintakeino, lain ja asetuksen muutokset julkaisutoiminta yhdistyslakia koskeva seurat ja liitot alkuvuosi koulutusmateriaali, seurajohtajan käsikirjan uudistaminen 2. YHDISTYSAKTIVISTIEN ASEMAN EDISTÄMINEN urheilijat, harrastajat, sopimusmallit, sosiaaliturvan asianosaiset ohjaajat, valmentajat, erotuomarit, järjestöhallinnon hoitajat ylläpitäminen, vakuutukset, työoikeudelliset kysymykset, tulojen rahastointi 3. LIIKUNTAPOLITIIKKA valtion liikuntabudjetti liikuntapoliittiset tavoitteet Liikutus olosuhdetyö kuntayhteistyö määrärahan lisäys tuotonjakolaki voimaan arpajaisverolain muutos koko liikuntakulttuuri tavoitekohtien toteutus koko liikuntakulttuuri liikunta näkyväksi eduskuntavaaleissa, vaikuttaminen hallitusohjelmaan koko liikuntakulttuuri alkuvuosi mm. liittojen aktivointi omien koko liikuntakulttuuri ohjelmien aikaansaamiseksi tavoitteellisen ohjelman koko liikuntakulttuuri rakentaminen (olosuhdepolitiikka, tilastojärjestelmät, yhteiset tapahtumat ym) avustuspolitiikan kehittyminen liitot liikuntajärjestöjen toimintaavustukset Urheilun toiminnan kehittäminen, koko järjestäytynyt liikunta oikeusturvalautakunta mahdolliset sääntömuutokset Tutkimustoiminta erillisen ohjelman laatiminen koko järjestäytynyt liikunta 4. SEMINAARITOIMINTA avainseuraristeily seurajohtajat , Silja Ooppera urheilujuridiikan päivä liitot seurat ym SLU-talossa sportec-seminaari, liikunnan olosuhdeasiat liitot, kunnat, läänit, seurat ym Tampereen Messut huippuseurojen huippuseurat, liitot SLU-talossa taloushallintopäivä syksyn taloushallintopäivä yhdistetty SLU:n

12 3.3 Maine - Viestintä SLU ry:n tavoitteena on monipuolistaa niitä mielikuvia, joita kansalaisilla ja päättäjillä on liikunnasta ja urheilusta. Tavoitteena on nostaa liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan ääni kuuluviin ja kuva näkyviin, erityisesti liikunnan ja urheilun nuorisotoiminta. Liikunnan ja urheilun mielikuvan muuttamisen lähtökohta on, että hyvä maine = hyvä toiminta + hyvä viestintä. Jokainen liikunnan kansalaistoiminnassa toimiva viestii liikunnasta ja urheilusta. Liikunnalla ja urheilulla on ylivoimainen viestintäverkosto, jossa viestitään jatkuvasti kasvokkain sekä painetun ja sähköisten kanavien kautta. SLU ry kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tapaamiset ja kohtaamiset toteuttavat uuden strategian linjauksia. SLU ry järjestää vuosittain satoja liikuntajärjestöjen ja sidosryhmien kohtaamisia: noin 30 seminaaria, 30 valiokunnan tai virallisen työryhmän tapaamisia, noin 20 jäsenpalaveria, koulutusta, kokouksia ja sosiaalisia tapahtumia. SLU ry systematisoi viestintää nykyisissä verkostoissaan sekä tukee ja innostaa puhumista ja vaikuttamista yhteisten kansalaistoiminnan arvojen ja asioiden puolesta. Kaikkien liikuntajärjestöjen yhteinen haaste on, että nuorisourheilua, aikuisliikuntaa ja kilpaurheilua aikaansaava kansalaistoiminta näkyy omassa viestinnässä ja julkisuudessa. Kaikessa omassa viestinnässään SLU ry nostaa liikunnan kansalaistoiminnan ääntä kuuluviin ja edistää liikuntajärjestöjen yhteistä vaikuttamista sekä moniarvoista näkyvyyttä mediassa. Tässä suunnassa SLU ry myös tehostaa yhteistyötään nykyisten mediakumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa. SLU ry edistää jäsenjärjestöjen medianäkyvyyttä kontakteissaan median kanssa: mediakumppanuudet, www-sivut, viikoittainen henkilökohtainen tietopalvelu. SLU ry edistää viestinnän yhteisten pelisääntöjen sopimista yhteistyöjärjestöjen, liittojen, SLU-alueiden ja seurojen kesken. 13 SLU ry ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja tiedottaa lähes viikoittain jäsenjärjestöille ja medialle kansalaistoiminnan ajankohtaisista asioista, tutkimuksista ja liikunnan yhteisistä hankkeista. SLU ry kannustaa jäsenjärjestöjä lähettämään uutisia eteenpäin omissa verkostoissaan. SLU ry ylläpitää Riemujoukot viestintäverkostoa, vahvistaa viestintäkoulutustaan jäsenjärjestöille ja tuottaa jäsenjärjestöyhteistyöllä seuraviestinnän oppaan. SLU ry:lla on monipuoliset ja toimivat sähköiset viestintäkanavat. Toimintavuonna arvioidaan ja tarkennetaan viestintäkanavien ja etenkin -sivujen sisältöä edistämään Liiku hyvässä seurassa -valintoja. SLU ry on liikunnan kansalaistoiminnan asiantuntijaorganisaatio ja osaava henkilöstö. Henkilöstölle järjestetään esiintymiskoulutusta ja vahvistetaan kirjoittajatukea. SLU jatkaa aktiivista mediatiedottamistaan. SLU ry kehittää toimintaansa viestinnällisenä organisaationa. Kaikessa SLU ry:n toiminnassa otetaan alusta lähtien huomioon, mitä viestintätoimia tehtävä edellyttää. SLU ry:n viestintä on avointa, läpinäkyvää ja osallistumista tukevaa. Vuonna 2003 painotetaan moniarvoisen kansalaistoiminnan esiin nostoa liikuntajärjestöjen omassa viestinnässä ja mediassa tarvittavien työkalujen kehittämistä liikunnan yhteiseen kansalaistoiminnan esiin nostamiseen SLU ry:n kehittämistä viestinnällisenä organisaationa.

13 Taulukko 2. SLU ry:n toiminta Maine Viestintä. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu 1. LIIKUNNAN KANSALAISTOIMINNAN ESIIN NOSTAMINEN SLU ry:n valintana kansalaistoiminta - strategian konkretisointi brandisuunnitelma presentaatiomateriaali kohtaamistalkoot kansalaistoiminnan merkitykset avautuvat ja konkretisoituvat SLU ry:n rooli kirkastuu brandisuunnitelma valmistuu ja ohjaa kaikkea SLU ry:n viestintää SLU-yhteisö SLU ry:n toimihenkilöt ja luottamusjohto alkuvuosi presentaatiomateriaali suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja sen käyttösuunnitelma valmistuvat kaikki SLU ry:n kohderyhmät 14 kansalaistoiminta esiin mediassa tiedotteet, tilaisuudet, mielipidekirjoitukset, mediaverkosto yhteisön tekijät -kampanja 2. JÄSENPALVELUT satoja kohtaamisia osanottajat kokevat kansalaistoiminnan edistämisen kotimaassa ja EU:ssa yhteiseksi tavoitteeksi ja saavat käyttöönsä työkaluja yhteisten arvojen ja asioiden puolesta puhumiseen vapaaehtoistyöllä aikaansaadun nuorisoliikunnan näkyvyys vahvistuu Hallitusohjelmaan haluttu sisältö kansalaistoiminnan kehittämisestä nykyiset verkostot jäsenjärjestöjen verkostot tarvittavat uudet verkostot TOPTEN media, SLU-alueyhteistyöllä maakunnallinen media Kansanedustajaehdokkaat kampanja päättyy maaliskuussa arviointi huhtikuussa uutispalvelu: LUMverkkolehti, otsikkolinkit, artikkelipalvelu, pikatiedotteet, arkisto näkyvyyttä sivustossa, SLU-tuotteissa, Ilmoitustilaa verkkolehdessä koulutus ja konsultointi SLU ry:n mediakumppanuudet Riemujoukot viestintäverkosto mediarekisteri 3. MEDIAYHTEYDET jäsenjärjestöjohdon kokema tärkeä palvelu ja työkalu tukee jäsenjärjestöjen markkinointiviestintää koulutustarjotin ja kouluttajaverkosto rakentuvat seuraviestintäopas valmistuu lisäävät jäsenjärjestöjen moniarvoista näkyvyyttä 4 8 tapaamista osaamista ja mediakontakteja tukee järjestöjen tiedottamista jäsenjärjestöjen johto ja viestintä, asiantuntijaverkostot SLU-tuotteiden kohderyhmät jäsenjärjestöt ja yhteisen arvoketjun kautta seurat jäsenjärjestöt ja seurat jäsenjärjestöt ja sitä kautta heidän kohderyhmänsä jäsenjärjestöjen johto ja viestintä, media jäsenjärjestöt ja seurat alkuvuosi alkuvuosi valtakunnallinen liikunnan kansalaistoiminnan uutispalvelu: LUMverkkolehti, tiedotteet, tiedotustilaisuudet mediakumppanuudet: YLE, MTV3, Urheilukanava, maakuntamediat (www.slu.fi/mediayhteydet) valtakunnallinen mediavaikuttajaverkosto henkilökohtainen tietopalvelu liikunnan kansalaistoiminnan ääni kuuluviin - median kokema tärkeä taustaaineisto kansalaistoiminnan ääni kuuluviin yhteistyön tiivistäminen ja tuotekehittely toiminnan laajentaminen ja kohtaamisten lisääminen kansalaistoiminnan ääni kuuluviin 400 mediaosoitetta median kautta suuri yleisö suuri yleisö kansalaistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet liikunnan kansalaistoiminasta viikoittain

14 Jatkuu... Taulukko 2 SLU ry:n toiminta Maine Viestintä. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu 4. TUKITOIMET SLU ry:n SISÄLLE toimintaa tukevat työkalut (kalvoista julkaisuihin) rekisterit asiantuntijoiden viestintäkoulutus avustajaverkosto, kummitoimittajat sisäinen viestintä tiedotustilaisuudet - viestintä järjestää, konsultoi 5. SLU-MEDIAT -sivusto uutiset, LUM-verkkolehti kohderyhmäsivut liikunnan yhteystiedot ja linkit sähköinen tori jne. painetut mediat käytössä kaikilla kätevästi säästää työaikaa toimisto (SLUnet, hallintopalveluyksikkö) uutiset esiin lyhyesti toimisto yhteiset koulutuspäivät esiintyminen vaikuttavaa jatkuvaa toisilta oppimista tuki kirjoittamiseen SLU ry:n asiantuntijat selkeät pelisäännöt läpinäkyvää ja ajankohtaista kansalaistoiminnan ja ko. tavoitteiden esiin nosto www-sivut uudistetaan, käytettävyys paranee markkinointi tehostuu Liikunnan ja Urheilun Maailma ilmestyy kertaa vuodessa Sporttilinjat 2003 valmistuvat ja 2004 alkuun, SLU-esite, julkaisusarja, toimintakertomus ja suunnitelma koko henkilöstö luottamusjohto sidosryhmät sekä media ja median kautta suuri yleisö jäsenjärjestöjen johto, asiantuntijat ja luottamusjohto, avainseurat, SLU ry:n asiantuntijoiden verkostot, sidosryhmät ja toimittajat jäsenjärjestöt, luottamusjohto, SLU ry:n asiantuntijoiden verkostot, sidosryhmät ja toimittajat viestintä järjestää 6 10 x vuodessa uudistus alkuvuosi jatkuva päivitys alkuvuosi, loppuvuosi julkaisusarja tarpeen mukaan SportPro ja LUM-liite toteutuu 5 kertaa vuodessa kaikki seurat 15

15 3.4 Osaaminen Koulutus SLU ry edistää liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa tukemalla osaamista ja johtamista paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti koulutuksen avulla. Keskeisenä toimintatapana on yhteistyö jäsenjärjestöjen ja muiden tärkeiden tahojen kanssa. Tavoitteena on monikeskuksinen asiantuntija- ja koulutusverkosto, jossa SLU ry:llä on erilaisia rooleja. 16 Toimintaympäristön muutokset asettavat erityisiä vaatimuksia yhdistys- ja järjestötoiminnan johtamiselle. Muutokset edellyttävät paikallisilta ja valtakunnallisilta ammatti- ja luottamusjohtajilta tietoa, uudistuvia toimintatapoja ja oman toiminnan arviointimenetelmien hallintaa. SLU ry toimii johtamisen tukena erilaisissa rooleissa: SLU ry toimii verkostoveturina seurakoulutuksen yhteistyöhankkeessa, joka kokoaa eri tahojen seurakoulutusvastaavat työstämään yhteisiä sisältöjä, toimintatapoja ja yhteistyön mahdollisuuksia. Mukana ovat kiinnostuneet jäsenjärjestöt ja urheiluopistot. Mukaan lähtevät tahot selviävät vuoden 2002 lopussa. Minimitavoitteena on pilotoida hanketta noin lajiliiton, 5-10 urheiluopiston ja noin 10 SLU-alueen kanssa. SLU ry tarjoaa jäsenjärjestöille strategiatyön tukea antamalla asiantuntija- ja prosessointiapua sekä tekemällä toimintaympäristön yhteistä kartoittamista. Jäsenjärjestöjen henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on myös tärkeä osa osaamisen ja johtamisen tukemista. SLU ry on yhtenä kumppanina ja kehittäjänä kansalaisjärjestöjen sektorirajat ylittävässä Humania - osaamisohjelmassa, joka keskittyy kansalaisjärjestöjen yleiseen kehittämiseen ja järjestötoimijoiden tietotaidon parantamiseen. Humanian tavoitteena on tuoda lisäarvoa ja laatua olemassa olevaan koulutukseen. Vuoden 2003 aikana ohjelmaa rakennetaan ja pilotoidaan kiinnostuneiden kanssa. SLU ry tukee jäsenjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutusten kehitystyötä vastaamalla ns. yhteisistä palveluista. Yhteisiin palveluihin kuuluvat yhteiset kurssit materiaaleineen tasoilla 1-2, kouluttajahuoltoa ja -koulutusta, markkinointia ja yhteistä kehitystyötä. Palvelukonseptin kehittäminen ja aineiston päivittäminen ovat keskeisellä sijalla. Osaamiskeskuksella on myös merkittävä rooli SLU ry:n sisäisessä kehitystyössä. SLU ry:n monissa rooleissa on tärkeää tunnistaa ja työstää eri tahoilta tulevia viestejä jäsenistöä hyödyttäväksi toiminnaksi. Tämä edellyttää toimimista oppivan organisaation tavoin. Tavoitteena on toimia kansalaistoimintaa tukevalla tavalla ja kehittää sen tarpeista lähtöisin olevia koulutus- ja kehittämispalveluita kaikilla SLU ry:n osa-alueilla sekä synnyttää sektorirajat ylittäviä yhteisiä koulutusprosesseja. SLU ry toimii myös SLU-yhteisön edunvalvojana koulutuksen alueella. Toimintavuoden aikana tavoitteena on kartoittaa koulutuksen kehittämisen esteitä jäsenjärjestöissä, tehostaa liikunnan omien koulutusinstituutioiden hyödyntämistä ja löytää uusia resurssimahdollisuuksia vapaan sivistystyön alueelta. Koulutuksen sisällä SLU ry vastaa SLU-alueyhteistyön koordinoinnista. Vuonna 2003 painotetaan seurakoulutuksen ja -johtamisen yhteistyöhankkeen käynnistämistä asiantuntija- ja prosessointiapua jäsenjärjestöille sekä toimintaympäristön yhteistä selvittämistä (strategiat, henkilöstökoulutus/johtamisen työvälineet, ohjaaja- ja valmentajakoulutus) SLU ry:n sisäisen työskentelyn kehittämistä kohti oppivaa organisaatiota.

16 Taulukko 3. SLU ry:n toiminta Osaaminen Koulutus. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu 1. SEURAKOULUTUS jäsenjärjestöjen ja urheiluopistojen yhteistyöhanke, jossa SLU ry on verkostoveturi valtakunnallista ja maakunnallista kehitystyötä erityisesti seuratoiminnan johtamiseen 2. JÄSENJÄRJESTÖJEN STRATEGIAPROSESSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN strategiaprosessit johdon kehitysohjelma (ed. liittyen) ATK-kurssit luennot ja lyhyet prosessit yhteiset tilaisuudet yhteiset materiaalit 3. OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS yhteisiä palveluja käyttävien liittojen koulutuksen tukeminen yhteiset materiaalit O&V koulutuksen yhteiset linjat kouluttajahuolto 4. SISÄINEN KEHITYSTYÖ toimintatavat SLU ry:n yhteiset koulutushankkeet, koulutustarjotin 5. HUMANIA-OHJELMA kansalaisjärjestöjen yhteinen kehittämishankesuunnitelma 6. SLU ALUEET, KENTTÄTOIMINTA valtakunnallinen ja maakunnallinen osaajien verkosto, opitaan toisilta, syntyy yhteisiä linjauksia ja ydinsisältöjä seuratoiminta vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja kysyntään jäsenjärjestöjen strategiatyöntuki: 3 prosessia jäsenjärjestöjen johtamisprosessit: 4 konsultaatiota jäsenjärjestöjen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen jäsenjärjestöjen tarpeisiin vastaavat lyhyt kestoiset prosessit (5-10) kysyntään pohjautuvat yhteiset lyhyet seminaarit/koulutukset perehdytysaineisto, kehityskeskusteluaineisto, nettisivut jäsenjärjestöt ja muut seurakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet (ytimessä lajiliitot, SLU-alueet ja urheiluopistot) arvoketjun kautta liikunta- ja urheiluseurat jäsenjärjestöt, luottamusjohto ja toimisto jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat jäsenjärjestöjen henkilöstö jäsenjärjestöt ja heidän jäsenensä jäsenjärjestöt jäsenjärjestöt johtoryhmä toimii aktiivisesti YP liitot, 23 kappaletta materiaalin päivittäminen ja menekki tutkintojen perusteiden päivittäminen, neuvottelupäivä tarjotut ja toteutuneet kouluttajatapaamiset ja -koulutukset koulutus ja sisäinen työskentely kehittyy yhdessä tehdyt prosessit: 3-4 yhteistä koulutuksellista hanketta, yhteinen koulutusesite kehitystyötä 3-5 jäsenjärjestön kanssa yhteydenpito SLU - alueisiin ja sovittavista yhteisistä asioista vastaaminen, SLU-alueiden asiantuntija ja yhteyshenkilö (YP) -liitot, SLU-alueet, seurat SLU-yhteisö, jossa etenkin NS- Kunto-OK, liikunnankoulutuskeskukset SLU-yhteisö SLU ry:n henkilöstö SLU ry:n henkilöstö jäsenjärjestöt SLU -alueet : valtakunnallinen tapaaminen, helmimaalis 03: maakunnallinen suunnittelu. jatkuu koko vuoden 17

17 3.5 Kansainväliset asiat SLU ry:n kansainvälinen toiminta edistää kansainvälistä vuorovaikutusta liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan tukemiseksi. Olennaista on suomalaisen ja pohjoismaisen liikunnan arvojen ja toimintamallien välittäminen maailmalle kansalaistoimintaa korostaen. Kattojärjestönä SLU ry osallistuu rakentaen Suomelle, SLU ry:lle ja jäsenjärjestöille vakiintuneempaa asemaa kansainvälisillä liikuntafoorumeilla. Kansainvälinen toiminta on SLU ry:n ja sen jäsenjärjestöjen oman toiminnan kehittämistyötä, suomalaisen urheilun etujen valvontaa kansainvälisesti ja osaamisen vaihtoa. SLU ry:n kansainvälisen työn tasavertaisiksi osa-alueiksi ovat vakiintuneet pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Suomen lähialueille, eurooppalainen ja EU-yhteistyö sekä kehitysyhteistyö. Läpäisyperiaatteen mukaisesti kansainvälisten asioiden vastuuhenkilön lisäksi jokainen SLU ry:n toimihenkilö vastaa oman erityisalueensa kansainvälisistä yhteyksistä ja kehityksestä. Toimiston yhteistyötä kiinteyttävän mahdollisuuden tuo Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004, joka edellyttää yhteissuunnittelua ja vastuuta erityisesti kansainväliseltä työltä, koulutukselta ja viestinnältä. Kansainvälisen työn keskeiset työskentelymuodot ovat kokoukset ja seminaarit, materiaalien valmistelu, verkostotyö ja viestintä. 18 Vuonna 2003 painotetaan yleiseen kansainväliseen liikuntapoliittiseen toimintaan osallistumista ja vaikuttamista kansallisen ohjelman valmistelua Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoteen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa liikunnan ja urheilun EU-rahoitusmahdollisuuksien kehittämistä kansallista ja eurooppalaista viestintää ja verkostotoimintaa.

18 Taulukko 4. SLU ry:n toiminta Kansainväliset asiat. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu 1. KANSALLINEN TYÖ kansainvälinen forum kansainvälinen koulutus Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004 EU-rahastojen hyödyntäminen (yhteistyöhanke toimistossa) 2. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Felles-kokous ja työryhmät Team Norden - koulutusseminaari 3. EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ EU-asioiden seuranta ja vaikuttaminen: European Sports Conf., EWS Open mtg, EU Sports Forum, CDDS-yleiskokous, EU-edunvalvontatston jäsenyys ENGSO: vpj/pj tavoittelu, EU-työryhmä, nuorisotyö, viestintä, ympäristövastaavien verkosto 4. LÄHIALUEYHTEISTYÖ jäsenjärj. tukeminen kvasioissa/hankkeissa, yhteistyön edistäminen, verkostoituminen, tiedon- ja osaamisen vaihto kansallisen ohjelman/ohjelmien valmistelu yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, liikuntajärj. ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön lisääminen lisäresurssien hankkiminen liik. kansalaistoiminnan kehittämiseen, koulutus ja verkostoituminen pohjoismainen verkostoituminen ja yhteistyö, tiedonvaihto verkostoituminen ja osaamisen lisääminen, nuorten kv-kasvatus urheilun aseman vahvistaminen EU:ssa, EU-asioista viestintä jäsenjärjestöille, osallistuminen eur. yhteistyötapaamisiin vaikuttaminen eur. liikuntapolitiikassa, tiedonvaihto ja verkostoituminen, nuorison kansainvälisyyskasvatus, viestinnän kehittäminen, ympäristöyhteistyö jäsenjärjestöt, kv-työssä toimivat jäsenjärjestöt ja kasvatus- ja koulutusorganisaatiot jäsenjärjestöt jäsenjärjestöt/suom. kansalaistoiminta laajasti, pohjoismaiset kattojärjestöt läpi vuoden läpi vuoden läpi vuoden työryhmät ja valmistelukokoukset läpi vuoden, yhteistyökokous elokuussa Göteborgissa - jäsenjärjestöjen nuoret - koulutusseminaari toukokesäkuussa Grönlannissa jäsenjärjestöt/suom. kansalaistoiminta laajasti jäsenjärjestöt, ENGSO:n jäsenet läpi vuoden läpi vuoden: ENGSO ExCom ENGSO-yleiskokous ENGSO EU työryhmä ENGSO nuorisotyöryhmä ENGSO forum ENGSO ympäristöyhteist. sähköinen viestintä, ENGSO newsletter 19 Pietari-yhteistyö osaamisen vaihto, suom. toimintamallien välittäminen, liikuntapaikkarakentam., uusien lajiliittojen aktivointi mukaan, liikuntamatkailu, koulutus jäsenjärjestöt, seurat, urheiluopistot läpi vuoden vuosittainen yhteistyökokous Baltia ja Barents -yhteistyö verkostoituminen, tiedonvaihto, alue- ja paikallistason yhteyksien lisääminen, nuorten urheiluvaihto jäsenjärjestöt/suom. kansalaistoiminta laajasti SLU-alueet Kalottialueen seurat läpi vuoden Nordic-Baltic yhteistyökokous vuosittain

19 Jatkuu... Taulukko 4 SLU ry:n toiminta Kansainväliset asiat. Otsikko Tavoitteet Kohderyhmä Aikataulu 5. KEHITYSYHTEISTYÖ TANSANIA, yksi oma projekti, yksi yht. työssä LiiKe ry:n kanssa Tasa-arvo liik. Paikkarakentaminen, seurojen kv-kasvatus, koulujen tukeminen, mm. liik. väl, verkostoit., syrjäytymisen ehkäisy, tyttöjen liik.harrastuksen lisääminen tiedonvaihto, verkostoituminen, kv-vaikuttaminen tansanialaiset. ja suomalaiset seurat, urheiluopistot tansanialaiset opettajat jäsenjärjestöt peruskoulut Tansaniassa jäsenjärjestöt, kansainväliset verkostot läpi vuoden läpi vuoden EWS open meeting syksyllä

20 3.6 Yhteiskuntavastuut Eettinen työ Eettinen työ on käsite, jonka alle voidaan nimetä useita itsenäisiä asiakokonaisuuksia ja yhteiskuntavastuita. Tässä yhteydessä eettisellä työllä tarkoitetaan sitä toimintaa, jonka tavoitteena on koordinoida jäsenjärjestöjen eettisen työn kokonaisuutta ja eri toimijoiden yhteistyötä sekä vastata ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin. SLU ry:n eettinen valiokunta on eettistä työtä koordinoiva taho ja toimijaverkoston solmu, jolla on tieto eettisen työn toimijoista. Valiokunnan linjauksiin perustuu myös eettisen työn toimintasuunnitelma. Tavoitteena on synnyttää keskustelua ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä sekä toimia samalla tuntosarvena tulevaisuuteen: tavoitteena on tunnistaa eettisen työn keskeiset haasteet ja toimia mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi. Työn kuvaan kuuluu sekä normatiivinen että kasvatuksellinen puoli. Valiokunta pyrkii tukemaan linjauksillaan ja suosituksillaan jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämistä (esim. sääntökysymykset). Jäsenjärjestöjen työtä tuetaan seminaarein ja keskustelufoorumein, joiden aiheet liittyvät ajankohtaan ja tulevaisuuden haasteisiin. Toimintaan kuuluu nopea reagointi ja tarvittaessa lausuntojen antaminen sekä SLU ry:n hallituksen tukeminen eettisissä kysymyksissä. Valiokunta toimii alan tutkimuksen tukena ja pyrkii edistämään tutkimuksen soveltamista käytäntöön 21 Edellä esitetyn lisäksi SLU ry vastaa kiinteässä yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa lajiliittojen lasten ja nuorten kokonaisvaltaista eettisistä kehitysohjelmista. Tämä työ perustuu Unelma hyvästä urheilusta linjaukseen. Tavoitteena on antaa tukea lajien sisäisiin kehitysprosesseihin, oppia toisilta sekä jakaa avoimesti hyviä malleja SLU yhteisössä. Mukana on yhdeksän lajiliittoa sekä Suomen Invalidien Urhehiluliitto ja Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Uuheilu. Erityisesti vuonna 2003 painotetaan uudistuvia toimintatapoja, joiden avulla keskustelu eettisistä kysymyksistä lisääntyy verkostojen rakentamista ja tietoisuutta toimijoista lajiliittojen eettisiä kehitysohjelmia yhdessä Nuoren Suomen kanssa Tasa-arvotyö Tasa-arvotyö edistää tasa-arvoista liikuntakulttuuria, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Tasa-arvotyön tavoitteena on taata erilaisille yksilöille ja heidän tekemisilleen samanlainen arvo. Vuonna 2003 keskeistä liikunnan tasa-arvotyössä on uusien eri ikäisten toimijoiden löytäminen ja rekrytointi liikunnan kansalaistoiminnan eri tasoille, suomalaisen liikunnan ja urheilun mielikuvan monipuolistaminen sekä tasa-arvoisemman ilmapiirin kehittäminen. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi tuetaan ja edistetään erityisryhmien, sukupolvien sekä eri etnisten ryhmien tasa-arvoisuutta (ks. suvaitsevaisuustyö). Tasa-arvotyössä keskeistä on poistaa liikunnan ja urheilun rakenteiden ns. lasikattoja naisten osallistumiselta päätök-

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta - yhdessä hyvä elämä 1 Copyright: Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU-julkaisusarja 9/01 Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo, Finlands

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot