Injectomat MC Agilia. -injektiopumpun käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Injectomat MC Agilia. -injektiopumpun käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Injectomat MC Agilia -injektiopumpun käyttöohjeet

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 Ohjelmointitilat... 4 Infuusiotilat... 5 Käyttötarkoitus... 6 Varotoimenpiteet OSAT ASENNUS KÄYTTÖ Yleiset toiminnot Ei lääkkeen nimeä- ja Nimetty lääke -tila Virtausnopeus-tila TAI Annosnopeus-tila (1/3) Annosnopeus-tila (2/3) Annosnopeus-tila (3/3) Til tai annos/aika -tila (V/T) Vigilant Drug'Lib -tila (1/2) Vigilant Drug'Lib -tila (2/2) Manuaalinen bolus Ohjelmoitu bolus (1/2) Ohjelmoitu bolus (2/2) Volyymiraja-tila (VL) Historia NÄYTTÖ JA SYMBOLIT HÄLYTYKSET JA TURVAOMINAISUUDET VALIKOT Pysyvä valikko Asetustilassa näkyvä valikko ASETUKSET PIKATESTI LAITTEEN SUORITUSKYKY Nopeusalueet Annosalue Volyymiraja Tilavuus tai annos/aika Laimennus Potilastiedot Lääkekirjasto Ruiskuluettelo Tarkkuus Ohjelmoitava tauko Paineen hallinta Tukoshälytyksen vasteaika ja bolustilavuus tukoksen irtautuessa Yksiköt ja muunnokset _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

3 11. TEKNISET TIEDOT Virtalähteet Akku Tietoliikenneportti Infrapunayhteys Vaatimustenmukaisuus Mitat ja paino Virtauskäyrät SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS: VALMISTAJAN ILMOITUS JA OHJEET Sähkömagneettinen säteily - TAULUKKO Sähkömagneettinen häiriönsieto - TAULUKKO Sähkömagneettinen häiriönsieto - TAULUKKO Kannettavien radiotaajuuslaitteiden ja Injectomat MC Agilian välinen suositusetäisyys - TAULUKKO PUHDISTUS JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ Puhdistus ja desinfiointi Ympäristö Sisäisen akun käyttö Käyttösuositukset TAKUU JA HUOLTO Takuuehdot Laadunvalvonta Määräaikaishuolto Huolto Datatelineet, lisälaitteet ja huoltotyökalut Koskee ohjelmistoversiota _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 3

4 1. Johdanto Injectomat MC Agilia on ruiskupumppu, jossa on annosnopeusominaisuus. Laite on selkeä, joten käytön oppiminen on yhtä nopeaa kuin muidenkin Agilia-tuotteiden. Männän suojalukitus, infuusion ja paineen seuranta, näytön sanomat ja symbolit tekevät infuusiosta mahdollisimman turvallisen. Useiden turvaominaisuuksien ja Vigilant Drug'Lib -tilan ansiosta Injectomat MC Agilia soveltuu erityisesti erikoisosastoille ja teho-osastoille. Ohjelmointitilat Injectomat MC Agilia -laitteessa on kolme ohjelmointitilaa. Tila Ei lääkkeen nimeä Nimetty lääke Kuvaus Kaikki infuusioparametrit on määritettävä. Lääkkeen nimeä ei valita. Annosnopeustilassa on määritettävä laimennusyksiköt ja -arvot, potilaan paino, virtausnopeusyksiköt ja -arvot. Lääkkeen annossa voidaan käyttää virtausnopeutta (ml/h), annosnopeutta, tilavuutta tai annosta/aika (V/T) tai tilavuutta/annosrajaa (VL). Lääkkeen nimi valitaan infuusion ohjelmoinnin aikana, ja nimi näkyy näytöllä infuusion aikana. Tämä tila toimii samoin kuin Ei lääkkeen nimeä -tila. Lääkeluettelon voi ladata ja sitä voi muokata Vigilant Drug'Lib -ohjelmistolla. Vigilant Drug Lib Tämä on turvallisin tila. Seuraavat lääkeparametrit on määritetty lääkekirjastossa: vahvistetut laimennusyksiköt ja -arvoalueet, virtausnopeuden oletusyksiköt ja -arvot, vahvistetut infuusiotilat (ml/h, annosnopeus, V/T), vahvistetut bolukset ja bolusparametrit, vahvistettu aloitusannos ja aloitusannosparametrit, enimmäisvirtausnopeus, lievät raja-arvot jne. Lääkekirjasto luodaan Vigilant Drug'Lib -ohjelmistolla, jolla voi ladata lääkekirjaston ja muokata sitä. Huomautus: Nimetty lääke- ja Vigilant Drug'Lib -tilassa voi määrittää määrittämättömän lääkkeen (ei lääkeluettelossa tai lääkekirjastossa) kaikki parametrit ohjelmointitilaa vaihtamatta valitsemalla vaihtoehdon "Lääke X (ml/h)" tai "Lääke X (an.nop)" _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

5 Infuusiotilat Seuraavat infuusiotilat on vahvistettu. Tila Virtausnopeus (ml/h) Lääkeinfuusio millilitroina tunnissa. Kuvaus Annosnopeus Tilavuus tai annos/aika (V/T) Volyymiraja (VL) Lääkeinfuusio, jossa määritettynä laimennus, potilaan paino ja virtausnopeus kiloa kohden (jos valittu). Lääkeinfuusio, jossa määritettynä tilavuus tai annos ja aika. Lääkeinfuusio, jossa määritettynä tilavuusraja ja/tai annosraja. Injectomat MC Agilia -laitteella voi myös antaa manuaalisia tai ohjelmoituja boluksia ja aloitusannoksia. ml/h Ei lääkkeen nimeä Lääkeinfuusio, jossa käyttäjä määrittää kaikki parametrit Annosnopeus Tilavuus tai annos/aika Volyymiraja ml/h Nimetty lääke Lääkkeen nimi valitaan lääkeluettelosta. Käyttäjä määrittää kaikki parametrit. Annosnopeus Tilavuus tai annos/aika Volyymiraja Vigilant Drug Lib ml/h Annosnopeus Turvallisin tila. Kaikki parametrit on määritetty lääkekirjastossa. Tilavuus tai annos/aika Volyymiraja Lääke X (an.nop) Lääke X (ml/h) _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 5

6 Käyttötarkoitus Injectomat MC Agilia on suonensisäisten lääkeinfuusioiden antamiseen tarkoitettu ruiskupumppu. Sitä saavat käyttää ainoastaan koulutetut, sairaaloissa ja/tai ambulansseissa työskentelevät ammattilaiset, yhdessä pakollisen Agilia-ambulanssipidikkeen kanssa (Agilia Holder Ambulance). Varotoimenpiteet Laitetarran symboli tarkoittaa, että tämä käyttöopas on syytä lukea kokonaan. Injectomat MC Agilia on testattu lääkintälaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien mukaan. Sen sähkömagneettinen häiriönsieto mahdollistaa laitteen häiriöttömän toiminnan. Päästöjä rajoittamalla estetään muiden laitteiden, kuten EEG- (elektroenkefalografia) ja EKG-laitteiden (elektrokardiogrammi), ja Injectomat MC Agilian välisiä häiriöitä. Jos Injectomat MC Agilia -laitteen lähellä on esimerkiksi suurtaajuisia leikkausvälineitä, röntgenlaitteita, ydinmagneettiseen resonanssiin perustuvia tomografialaitteita, matkapuhelimia tai Wifi-pisteitä, suositusetäisyyksien noudattaminen on tärkeää (katso sivu 48). Käyttö magneettikuvausyksikössä: pumpun käyttö on turvallista vain, kun sähkömagneettiset häiriöt ehkäistään käyttämällä MRI Guard Agilia -laitetta. Tutustu laitteen omiin käyttöohjeisiin. Koska Agilia IV -pumppua käytetään ambulansseissa, sen suorituskyky on muunneltavissa. Hoitohenkilökunnan täytyy pysyä Agilia IV -pumpun lähellä, jotta he voivat reagoida asiaankuuluvasti. Tutustu Agilia Holder Ambulance -lisävarusteen käyttöohjeisiin. Laitetta ei saa käyttää helposti syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä räjähdysvaaran vuoksi. Laitetta ei koskaan pidä käyttää alueella, jossa on räjähdysvaara. Esimerkiksi ilmanpaine, paineenvaihtelu, mekaaniset iskut ja lämpösäteily voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos haluat käyttää laitetta erityisissä olosuhteissa, ota yhteyttä maahantuojaan. Pumppu on asetettava tukevasti vaakasuoraan, jotta se toimii luotettavasti. Pumppua saa käyttää vain vesiliukoisten liuosten tai steriilien nesteiden antamiseen. Laitteen ja kertakäyttöisen ruiskun ominaisuudet voivat muuttaa lääkkeen fysiologista vaikutusta. Tarkista, että laite ja ruisku sopivat annettuun lääkemääräykseen ja että asetettu virtausnopeus vastaa virtauskäyrien ominaisuuksia ja tukoshälytysrajoja. Jos pumpun toiminnan valvonnassa tai ympäristössä tapahtuu jotakin yllättävää, laite antaa hälytyksen, pysäyttää infuusion ja näyttää virhekoodin. Käyttäjän on perehdyttävä näihin hälytyksiin (katso luku 6). Jos laitetta käytetään elämää ylläpitävään hoitoon, kuten sellaisten lääkkeiden infuusioon, joilla on lyhyt puoliintumisaika, varalla on oltava toissijainen hoitokeino _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

7 2. Osat Ruiskunpidike 5 - Kahva 9 - Virtajohdon liitin 2 - Ruiskun varren pidike 6 - Asennusruuvi 10 - Kiinnityssalpa 3 - Mäntä 7 - Infrapunakenno 11 - Kääntyvän lukitsimen ruuvi 4 - Männän suojalukitus 8 - Tietoliikenneportti sekä tasavirtalähteen sisäänja ulostulo _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 7

8 Verkkovirran merkkivalo 17 - Korjaus/paluu Näyttö 18 - STOP: infuusion lopetus - Arvojen valinta 14 - Hälytyksen mykistys 19 - Vahvistus Grafiikka 20 - Merkkiäänet, esihälytykset 25 - Bolus tai esitäyttö 16 - Menu-näppäin (valikko) ja hälytykset 26 - Virtanäppäin _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

9 3. Asennus Kolme asennusmahdollisuutta Pöydällä Telineessä Kiskossa Infuusion aikana voi käyttää enintään kahta laitetta yhdessä. Telineeseen voi kiinnittää enintään kolme laitetta käytön ja kuljetuksen ajaksi. Kolme laitetta telineessä: vähintään kahden lukitsimen on oltava lukittuna. Kun laitteet on asennettu, asennusruuvien on oltava kiinni _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 9

10 Lukitsimien käyttö Kääntyvän lukitsimen asentoa voi muuttaa vain, kun se käännetty pumppua vasten. Kiinnityssalpa pitää sen pysty- tai vaaka-asennossa. Seuraavissa kuvissa esitetään, kuinka telineeseen asennetun laitteen voi asentaa kiskoon. Avaa kiristysruuvi (A) ja irrota laite telineestä. Paina kiinnityssalpaa (B). Käännä lukitsin pumppua vasten. Tämä on lukitsimen suositeltu asento, kun laite asetetaan tasaiselle alustalle. B A Käännä lukitsinta 90 alaspäin. Käännä lukitsinta ulospäin (A). Kiinnityssalpa vapautuu automaattisesti. Kiinnitä laite kiskoon ja varmista kiinnitys kiristämällä kiristysruuvi (B). A B _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

11 Ruiskun asentaminen (laite ei ole kytkettynä potilaaseen) Yhdistä jatkoletku ruiskuun hyvien kliinisten käytäntöjen mukaisesti. Tarkista, että ruiskuun ei ole jäänyt ilmakuplia. Aseta ruisku pidikkeeseen siten, että siivekkeet tulevat nuolten osoittamaan kohtaan. Kiinnitä ruisku ruiskunpidikkeellä. Työnnä männänkuljetin eteenpäin ruiskun päähän. Tarkista asennus _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 11

12 4. Käyttö Yleiset toiminnot Näitä toimintoja voi toistaa ja/tai muokata infuusion aikana. Laitteen käynnistysohjeet ovat sivulla 14. Huomautus: Luvussa "Näyttö ja symbolit" sivulla 26 on tietoa merkkivaloista. Esitäyttö Tauko Kytke jatkoletku ruiskuun. Tarkista, ettei laite ole kytkettynä potilaaseen. Aloita esitäyttö painamalla <ESITÄYTTÖ>näppäintä kahdesti: yksi lyhyt painallus ja sitten jatkuva painallus, kunnes kaikki ilmakuplat ovat hävinneet letkusta. Esitäyttö lopetetaan vapauttamalla <ESITÄYTTÖ>-näppäin. Kytke laite potilaaseen. Huomautus 1: Esitäytön voi määrittää pakolliseksi tai suositeltavaksi osaston asetuksissa [Par 7] (katso sivu 35). Huomautus 2: Esitäytön aikana tukospainerajana on enimmäisarvo (900 mmhg). Infuusio keskeytetään painamalla <STOP>näppäintä. Infuusio käynnistetään painamalla startnäppäintä. Kun haluat ohjelmoida tauon, paina <STOP>näppäintä kahdesti ja valitse tauon kesto. Tauon voi ohjelmoida myös valikosta. Kun tauko on kulunut, jatka infuusiota painamalla start-näppäintä. Jos haluat infuusion käynnistyvän automaattisesti, paina "Aloita infuusio tauon jälkeen" -valintaruutua. Hälytyksen mykistys Hiljennä hälytys painamalla <HÄLYTYKSEN MYKISTYS> -näppäintä. Ennakoiva mykistys: kun haluat vaihtaa ruiskun ilman, että kuuluu äänimerkki, lopeta infuusio painamalla <STOP>-näppäintä. Paina <HÄLYTYKSEN MYKISTYS> -näppäintä ja vaihda ruisku _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

13 Infuusion esiohjelmointi Injectomat MC Agilia voidaan esiohjelmoida ennen ruiskun täyttämistä. Ruiskunpidike on suljettu (ruiskua ei ole täytetty). Infuusiota voidaan säätää Käyttö-luvussa kuvatulla tavalla. Käynnistä laite ja paina prog-näppäintä. Infuusion valinta: valitse lääke ja laimennus. Syötä potilastiedot. Valitse virtausnopeus. Vahvista infuusio painamalla OK-näppäintä. Vahvista ohjelmaparametrit painamalla exit-näppäintä. Asenna ruisku. Vahvista ruiskun valinta painamalla OK-näppäintä ja käynnistä infuusio painamalla start-näppäintä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 13

14 Ei lääkkeen nimeä- ja Nimetty lääke -tila 1 - Käynnistys 2 - Lääketila Tarkista, ettei Injectomat MC Agilia ole vaurioitunut. Kytke virtajohto pistokkeeseen ja ruiskupumppuun. Verkkovirran merkkivalo syttyy. Varoitus: Jos laite käynnistetään ensi kertaa, katso sivu 50. Käynnistä pumppu painamalla virtanäppäintä. Vaihda lääketilaa painamalla C-näppäintä tai paina OK-näppäintä. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi lääketila: Ei lääkkeen nimeä tai Nimetty lääke. (Vigilant DrugLibtilan ohjeet ovat sivulla 19) Huomautus: Nimetty lääke -tila on käytettävissä vain, jos se on valittuna osaston asetuksissa [Par 22] (katso sivu 35). Paina OK-näppäintä. 3 - Infuusiotila 4 - Ruiskun valinta Valitse infuusiotila: Virtausnopeus (ml/h) tai Annosnopeus. Paina OK-näppäintä. Huomautus: Tarkista, että asennettu ruisku vastaa näytöllä näkyvää ruiskua. Vahvista ruisku painamalla OK-näppäintä tai Vaihda ruiskun nimi painamalla C-näppäintä ja paina sitten OK-näppäintä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

15 5 - Lääkkeen valinta (vain Nimetty lääke -tilassa) Huomautus: Jos Nimetty lääke -tila on käytössä, näytöllä näkyvät ennalta valitun lääkekirjaston tiedot. Lääkeluettelon saa näkyviin painamalla OKnäppäintä. Valitse lääkkeen nimi lääkeluettelosta nuolinäppäimillä ja paina OK-näppäintä. Huomautus: Valitse vaihtoehto "Lääke X (ml/h)", jos haluat määrittää virtausnopeuden, tai vaihtoehto "Lääke X (an.nop)", jos haluat määrittää annosnopeuden lääkeluettelosta. Virtausnopeus-tila TAI Annosnopeus-tila (1/3) 6 - Virtausnopeuden valinta ja infuusion käynnistys 6 - Laimennusyksiköt Valitse virtausnopeus valintanäppäimillä. Valitse laimennusyksiköt valintanäppäimillä. Huomautus: Tarkista infuusioparametrit (ruisku, virtausnopeus jne.). "yksikkö/xml".yksiköiden luettelo on sivulla 42. Nämä Huomautus: Voit valita vaihtoehdon "yksikkö/ml" tai Infuusio käynnistetään painamalla start-näppäintä. yksiköt valitaan ennalta osaston asetuksissa [Par 20] Virtausnopeutta voidaan muuttaa infuusion aikana. (katso sivu 35) Huomautus: Annetun tilavuuden saa näkyviin infuusion aikana painamalla <MENU>-näppäintä. Paina Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. <MENU>-näppäintä uudelleen tai odota, kunnes infuusionäyttö palautuu automaattisesti näkyviin _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 15

16 Annosnopeus-tila (2/3) 7 - Laimennusarvot 8 - Virtausnopeuden yksiköt Valitse laimennusarvot. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Valitse virtausnopeuden yksiköt nuolinäppäimillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä 9 - Paino (vain Nimetty lääke -tilassa) 10 - Virtausnopeuden valinta Huomautus: Tämä näyttö tulee näkyviin vain, jos valittu virtausnopeuden yksikkö on tyyppiä "mg/kg/h". Oletuspaino määritetään osaston asetuksissa [Par 23] (katso sivu 35). Valitse arvo. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Valitse virtausnopeuden arvo. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Virtausnopeutta voidaan muuttaa infuusion aikana _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

17 Annosnopeus-tila (3/3) 11 - Kysymys aloitusannoksesta 12 - Aloitusannoksen asetukset Vastaa kysymykseen "Annetaanko aloitusannos?" - Jos vastaat Ei, palaa vaiheeseen 10 ja paina startnäppäintä. - Jos vastaat Kyllä, siirry vaiheeseen 12. Huomautus: Aloitusannos-vaihtoehto on aktivoitava ensin osaston asetuksissa [Par 19] (katso sivu 35). Määritä aloitusannoksen parametrit ja paina OKnäppäintä Aloitusannoksen käynnistys 14 - Aloitusannoksen keskeytys Jos haluat muuttaa aloitusannoksen parametreja, paina C-näppäintä. Käynnistä aloitusannoksen anto painamalla startnäppäintä. Aloitusannoksen anto keskeytetään painamalla <STOP>-näppäintä. Huomautus: Jos <STOP>-näppäintä painetaan kahdesti, aloitusannos poistetaan. Jatka infuusiota painamalla start-näppäintä. Vastaa kysymykseen "Jatka? - Jos vastaat Ei, aloitusannos poistetaan. Jatka infuusiota painamalla start-näppäintä. - Jos painat start-näppäintä, aloitusannos vahvistetaan ja infuusiota jatketaan aloitusannoksen loppuun. Huomautus: Annetun tilavuuden saa näkyviin infuusion aikana painamalla <MENU>-näppäintä. Paina <MENU>-näppäintä uudelleen tai odota, kunnes infuusionäyttö palautuu automaattisesti näkyviin _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 17

18 Til tai annos/aika -tila (V/T) 1 - Tilan valinta 2 - Tilavuuden tai annoksen ja ajan valinta Toimi samoin kuin annosnopeus- tai virtausnopeusinfuusiota ohjelmoitaessa. Paina <MENU>-näppäintä ennen infuusioarvon valintaa ja valitse vaihtoehto "Tilavuus/Aika". Määritä parametrit painamalla enter-näppäintä. Valitse tilavuus (tai annos) ja aika. Valitse infuusion lopetustapa: Seis, Miniminopeus tai Jatkuva. Paina OK-näppäintä. Huomautus: Miniminopeus tarkoittaa verisuonen auki pitävää vähimmäisvirtausta. 3 - Til tai annos/aika -tilan käynnistys 4 - Laitteen sammutus Aloita infuusio painamalla start-näppäintä. Huomautus 1: Tarkista infuusion kulku VTI- (annettava tilavuus) tai DTI-arvon (annettava annos) avulla. Huomautus 2: Kun tilavuus/aika saavutetaan, laite antaa esihälytyksen ja hälytyksen (katso sivu 29). Infuusio keskeytetään painamalla <STOP>näppäintä. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes näyttö sammuu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

19 Vigilant Drug'Lib -tila (1/2) Injectomat MC Agilia -laitteen Vigilant Drug'Lib -tila on turvallisin ja yksinkertaisin tapa lääkkeen antoa varten. Käyttäjän tarvitsee vain valita lääke lääkekirjastosta, jossa kaikki lääkkeiden infuusioparametrit on määritetty valmiiksi. (Lääkekirjaston määrittämisohjeet ovat Agilia-laitteita varten tarkoitetussa Vigilant Drug'Lib -ohjeessa.) 1 - Tilan valinta 2 - Lääkkeen valinta Käynnistä pumppu. Valitse Tilat-näytöstä vaihtoehto "Vigilant DrugLib" ja paina OK-näppäintä. Valitse ruiskutyyppi Ruisku-näytössä ja paina OK-näppäintä. Huomautus: Vigilant Drug'Lib -tila on käytettävissä, jos se on valittu ennalta osaston asetuksissa [Par 22] (katso sivu 35). Valitse annettava lääke lääkekirjastosta ja paina OK-näppäintä. Huomautus: Lääkekirjasto valitaan osaston asetuksissa [Par 17] (katso sivu 35). 3 - Lääketiedot 4 - Laimennuksen valinta To add your comments with Vigilant Drug Lib Tarkista lääketiedot ja paina OK-näppäintä. Valitse arvo Laimennus-näytössä nuolinäppäimillä ja paina OK-näppäintä. Huomautus 1: Tämä näyttö voi olla ennalta määritettyjen lääkeparametrien mukaan valinnainen tai sitä voi seurata Til tai annos/aika -näyttö _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 19

20 Vigilant Drug'Lib -tila (2/2) 5 - Painon valinta 6 - Virtausnopeuden valinta Valitse arvo Paino-näytössä ja paina OKnäppäintä. Huomautus: Tämä näyttö voi olla valinnainen ennalta määritettyjen lääkeparametrien mukaan. Valitse annosnopeus ja aloita infuusio painamalla start-näppäintä. 7 - Käynnissä oleva infuusio 8 - Laitteen sammutus Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvä majakan kuvake osoittaa, että infuusio on käynnissä. Huomautus 1: Infuusion voi keskeyttää painamalla <STOP>-näppäintä. Annetun tilavuuden tai annoksen saa näkyviin painamalla <MENU>näppäintä. Huomautus 2: Näkyviin tulee varoitussanoma, jos virtausnopeus ylittää tai alittaa ennalta määritetyn lievän ylä- tai alarajan. Voit joko vahvistaa ylärajan ylityksen tai alarajan alituksen painamalla startnäppäintä tai keskeyttää tai pysäyttää infuusion. Infuusio keskeytetään painamalla <STOP>näppäintä. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes näyttö sammuu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

21 Manuaalinen bolus Manuaalinen bolus Toimi samoin kuin annosnopeus- tai virtausnopeusinfuusiota ohjelmoitaessa. Valitse infuusioarvo. Paina <BOLUS>-näppäintä kahdesti: ensin lyhyt painallus (näyttää bolusnopeuden) ja sitten jatkuva painallus (aktivoi boluksen tarkista näytöllä näkyvä annos). Manuaalisen boluksen anto lopetetaan vapauttamalla <BOLUS>-näppäin. Huomautus 1: Jos haluat määrittää bolusnopeuden, paina <BOLUS>-näppäintä kunnes bolusnopeuden arvo vilkkuu, valitse bolusnopeus (ml/h) ja paina OKnäppäintä. Huomautus 2: Boluksen aikana tukospainerajana on enimmäisarvo (900 mmhg). Ohjelmoitu bolus (1/2) 1 - Ohjelmointi <BOLUS>näppäimellä 1 - Ohjelmointi <MENU>-näppäimellä Paina <BOLUS>-näppäintä. Paina prog-näppäintä. "Ohjelmoitu bolus" -näyttö avautuu. Siirry vaiheeseen 2. Toimi samoin kuin annosnopeus- tai virtausnopeusinfuusiota ohjelmoitaessa. Paina <MENU>-näppäintä. Valitse valikon vaihtoehto "Ohjelmoitu bolus". Paina enter-näppäintä. Huomautus: Toiminto on käytettävissä infuusion aikana ja juuri ennen infuusion käynnistämistä (virtausnopeuden valintanäyttö) _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 21

22 Ohjelmoitu bolus (2/2) 2 - Bolusasetukset 3 - Bolustoiminnon käynnistys Määritä bolusparametrit. Bolusarvot voi määrittää painamalla C- näppäintä. Tallenna bolusarvot valitsemalla levykkeen kuva. Käynnistä bolustoiminto painamalla startnäppäintä. Huomautus: Jos <BOLUS>-näppäintä painetaan uudelleen, tässä näytössä näkyvät viimeisimmät bolusparametrit. 4 - Boluksen keskeytys 5 - Laitteen sammutus Bolustoiminto keskeytetään painamalla <STOP>-näppäintä. Vastaa kysymykseen "Jatka? - Jos vastaat Ei, bolus poistetaan. - Jos painat start-näppäintä, bolustoimintoa jatketaan. Huomautus: Boluksen aikana tukospainerajana on enimmäisarvo (900 mmhg). Infuusio keskeytetään painamalla <STOP>näppäintä. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes näyttö sammuu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

23 Volyymiraja-tila (VL) Tämä infuusiotila on käytettävissä kaikissa ohjelmointitiloissa (Ei lääkkeen nimeä, Nimetty lääke ja Vigilant Drug'Lib). 1 - Tilan valinta 2 - Volyymirajan valinta Toimi samoin kuin annosnopeus- tai virtausnopeusinfuusiota ohjelmoitaessa. Paina <MENU>-näppäintä ennen infuusioarvon valintaa ja valitse vaihtoehto "Volyymiraja". Määritä parametrit painamalla enter-näppäintä. Valitse volyymi- tai annosraja. Valitse infuusion lopetustapa: Seis, Miniminopeus tai Jatkuva. Paina OK-näppäintä. Paina <MENU>-näppäintä tai odota, kunnes infuusionäyttö palautuu automaattisesti näkyviin. 3 - Volyymiraja-infuusion aloitus 4 - Laitteen sammutus Valitse infuusioarvo. Aloita infuusio painamalla start-näppäintä. Huomautus 1: Tarkista käynnissä oleva infuusio VI- (annettu tilavuus) tai DI-arvon (annettu annos) avulla. Huomautus 2: Kun volyymiraja saavutetaan, laite antaa esihälytyksen ja hälytyksen (katso sivu 29). Infuusio keskeytetään painamalla <STOP>näppäintä. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes näyttö sammuu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 23

24 Historia Historiatiedot saa näkyviin infuusion aikana painamalla graafista näppäintä. Valitse historia arvojen valintanäppäimillä. Symbolit Määritelmät Ympyrä Käyrä Pylväskuvio Suurennuslasi + Suurennuslasi - Nuoli oikealle Nuoli vasemmalle Pystysuora viiva Silmä Painehistoria Virtausnopeuden historia Tilavuus-/annoshistoria Siirry yksityiskohtaisempaan jaksoon Siirry vähemmän yksityiskohtaiseen jaksoon Siirrä tapahtumamerkki oikealle Siirrä tapahtumamerkki vasemmalle Aika-/tapahtumamerkki Aika-/tapahtumatiedot, joihin merkki viittaa Huomautus 1: Päivitä historiatiedot poistumalla historianäytöstä ja valitsemalla historiatoiminto uudelleen. Historia-näyttöä ei päivitetä automaattisesti. Huomautus 2: Historiatiedot eivät säily sammuttamisen jälkeen (paitsi tilavuushistoria) Painehistoria (mmhg) Aika ja paineraja näkyvät ylärivillä. Pistekäyrä vastaa rajaa. Rajaa voidaan muuttaa käyttövalikossa [Käyttäjä 4: paine] (katso sivu 34). Sitä voidaan myös muuttaa infuusion aikana valikon paine-kohdassa. Jatkuva käyrä kuvaa infuusion aikaista todellista painetta. Historia poistetaan lääkkeen ja potilaan vaihtumisen yhteydessä. Historia kattaa 2 tunnin tiedot. Huomautus: Bolusten ja esitäytön aikana painerajojen hälytykset nostetaan korkeimmalle tasolle _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

25 Esimerkki tukosnäytöstä Esimerkki tapahtuman yksityiskohtaisten tietojen näytöstä Näyttö tulee näkyviin, kun painetaan silmä-näppäintä. Käyttäjäraja tarkoittaa käyttäjän asettamaa rajaa. Nykyinen raja on infuusion paine letkussa. Virtaus-/annosnopeuden historia Annetun tilavuuden/annoksen historia Historia kattaa 12 tunnin tiedot. Ylimmällä rivillä näkyy virtaus- tai annosnopeus. Historiassa esitetään numeerista tietoa. Jokaisen lääkkeen osalta historiasta näkyvät annettu annos, annettu tilavuus ja infuusioaika. Nämä historiatiedot ovat käytettävissä ainoastaan ennen infuusion aloittamista painamalla <HISTORIA>näppäintä. Historia kattaa 12 tunnin tiedot. Annetun tilavuuden tiedot poistetaan, jos lääkettä tai painoa muutetaan (Vigilant Drug'Lib - tila). Käyttäjä voi myös poistaa annetun tilavuuden tiedot _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 25

26 5. Näyttö ja symbolit Injectomat MC Agilia -laitteen näytössä näkyvät symbolit osoittavat, mitkä infuusioparametrit ovat käytössä. Käynnissä oleva infuusio tai Tärkeimmät merkkivalot osoittavat meneillään olevan infuusion tilan. Majakan symboli tarkoittaa Vigilant DrugLib -tilaa. Jatkuva näyttö Tauko Symboli vilkkuu, kun toiminto on käytössä. Akun lataus Näkyy laitteen toimiessa akkuvirralla. Akun varauksen määrä näytetään kolmiportaisella symbolilla. Virta kytketty tasaisesti palava keltainen Merkkivalot Käynnissä oleva infuusio Esihälytys vilkkuva vihreä vilkkuva oranssi Tärkeimmät merkkivalot osoittavat meneillään olevan infuusion tilan. Hälytys vilkkuva punainen Aloitus Vahvistus Toimintojen käyttö Edellinen näyttö Ohje Valinnan muuttaminen Nämä symbolit auttavat käyttäjää ohjelmoinnissa. Valittu Ei valittu Tallenna parametrit Lääketietojen näyttö _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

27 Virtakatkohälytys Hälytykset ja turvaominaisuudet Paineen nousu Paineen lasku Tärkeimmät hälytysten ja turvaominaisuuksisen symbolit Lievä yläraja ylittynyt Lievä alaraja alittunut Nopeuden ylitys Nopeuden alitus Pikalisäysnäppäin Valintanäppäimet Lisäysnäppäin Vähennysnäppäin Pikavähennysnäppäin Näillä näppäimillä valitaan virtausnopeus (ml/h), volyymiraja (ml) ja muut arvot. Pikanäppäin: enimmäisarvot Pikanäppäin: vähimmäisarvot _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 27

28 Annettu til/annos Akun lataus Näpp. lukitus Huolto Pvm/aika Ohjelmoitu bolus Lääkekirjasto VALIKKO Tilat Yökäyttö Tapahtumaloki Valikko sisältää käyttäjän valitsemat asetukset Volyymiraja Til tai annos/aika Tauko Paine Ruisku Äänen voimakkuus Potilas Huomautus: Potilastiedot näkyvät vain, jos paino on syötetty asetusten yhteydessä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

29 6. Hälytykset ja turvaominaisuudet Injectomat MC Agilia -laitteessa on jatkuvatoiminen tarkastusjärjestelmä, joka käynnistyy, kun pumppu on käytössä. Näytöllä näkyvät sanomat selventävät hälytyksen syytä. Hiljennä hälytys painamalla -näppäintä seuraavan taulukon mukaisesti. Valvonnan kohde Akku Verkkovirta Asennettu ruisku Infuusio EI KYLLÄ Esihälytys käynnistyy, kun infuusion loppuun on alle 5 minuuttia ja ruiskussa jäljellä oleva annos on alle 10 prosenttia ruiskun tilavuudesta. Volyymiraja Tilavuus/ aika Näytön viesti Infuusio keskeytyy Hälytyksen mykistys Hälytyksen syy ESIHÄLYTYS: AKKU EI KYLLÄ Akun varaus on vähissä. Huomautus: akkuhälytys aktivoituu, kun akkuvirta riittää vähintään 30 minuutiksi (jos akku on ladattu jo aiemmin). HÄLYTYS: AKKU KYLLÄ KYLLÄ (2 min) Akku on tyhjä. Huomautus: Pumppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 min. kuluttua. Kytke pumppu verkkovirtaan. VIRTAKATKO EI KYLLÄ Laitetta ei ole kytketty verkkovirtaan. (Hälytyksen valinta: katso osaston asetukset [Par 13], sivu 35). RUISKUN ASENNUS KYLLÄ KYLLÄ (2 min) KYLLÄ KYLLÄ (2 min) ESIHÄL: INFUUSIO LOPPU HÄLYTYS: INFUUSIO LOPPU ESIHÄL: VOL.RAJA LOPPU HÄLYTYS:VOL.RAJA LOPPU ESIHÄL:VOL/AIKA LOPPU HÄLYTYS: VOL/AIKA LOPPU Laite havaitsee männänkuljettimen, ruiskunpidikkeen tai siivekkeen. Ruisku on väärin asennettu. Huomautus: Hälytys päättyy heti, kun ruisku asennetaan oikein. Hälytys mykistetään automaattisesti 2 minuutiksi, kun pumppu käynnistetään. KYLLÄ KYLLÄ Ruisku on tyhjä. EI KYLLÄ Esihälytys käynnistyy, kun tilavuusrajan loppuun on alle 5 minuuttia ja ruiskussa jäljellä oleva annos on alle 10 prosenttia ruiskun tilavuudesta. Stop/ miniminopeus/ jatkuva KYLLÄ (*) Volyymiraja on saavutettu. (*) Mykistyksen kesto miniminopeustilassa: katso käyttäjän asetukset [Käyttäjä 5], sivu 34. EI KYLLÄ 5 min. ennen volyymi/aika-hälytystä tai kun 10 % ruiskukapasiteetista on jäljellä. Stop/ miniminopeus/ jatkuva KYLLÄ (*) Volyymi-/aikaraja on saavutettu. (*) Mykistyksen kesto miniminopeustilassa: katso käyttäjän asetukset [Käyttäjä 5], sivu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 29

30 Valvonnan kohde Näytön viesti Infuusio keskeytyy Hälytyksen mykistys Hälytyksen syy Paine ESIHÄLYTYS: TUKOS EI KYLLÄ - 50 mmhg asetetusta rajasta mmhg alueella ( mmhg) HÄLYTYS: TUKOS KYLLÄ KYLLÄ (2 min) Asetettu raja on saavutettu. PAINEEN LASKU EI KYLLÄ Paineen lasku infuusioletkussa. (Käyttäjä voi valita hälytyksen asetuksista). PAINEEN NOUSU EI KYLLÄ Paineen nousu infuusioletkussa. (Käyttäjä voi valita hälytyksen asetuksista). Lievä raja NOPEUDEN YLITYS EI KYLLÄ Lievä yläraja ylittynyt. NOPEUDEN ALITUS EI KYLLÄ Lievä alaraja alittunut. VAROITUS KYLLÄ KYLLÄ Käyttäjän on vahvistettava rajan ylitys tai alitus. Varoitus Muut hälytykset VAROITUS LÄÄKE VAIHDETTU NOLLAA VI ja VL KYLLÄ KYLLÄ Lääke on vaihdettu. Annettu tilavuus, V/T ja VL nollataan. MÄNTÄ PAIKOILTAAN KYLLÄ KYLLÄ Männän pää puuttuu tai se on asennettu virheellisesti. HÄLYTYS: MEKANISMI IRTI KYLLÄ KYLLÄ Mekanismi on irronnut. VIRTAUSNOPEUS VILKKUU NÄYTÖSSÄ EI --- Vilkkuminen alkaa 3 s:n kuluttua, jos käyttäjä ei vahvista valintaa. Äänimerkki aktivoituu 15 s sen jälkeen. EI VAHVISTUSTA EI KYLLÄ Vilkkuminen alkaa 3 s:n kuluttua, jos käyttäjä ei vahvista valintaa. Äänimerkki aktivoituu 15 s sen jälkeen. Äänimerkki Ruiskua ei ole valittu > 2 min Väärää näppäintä painettu. STOP-viesti Tauko loppuu. Virhesanoma (Er01, Er02 jne.) KYLLÄ --- Tekninen hälytys. Paina virtanäppäintä. Huomautuksia Enimmäismäärä, joka voidaan antaa yksittäisen toimintahäiriön aikana, on 1 ml. Virhehälytyksen sattuessa merkitse virhesanoma (esim. ErXX) muistiin ja pysäytä laite painamalla virtanäppäintä sekuntia. Jos hälytys jatkuu, kun laite käynnistetään uudelleen eikä sitä ole kytketty potilaaseen, ota yhteys laitehuoltoon tai maahantuojaan _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

31 7. Valikot Toiminto Näppäin Valikon avaus Historian käyttö Valinta MENU MENU paina oikeaa puolta paina vasenta puolta Vahvistus (vastaa näytön -näppäintä) Valittu / Ei valittu Pysyvä valikko Toiminnot Kuvaus Toiminto Symbolit Annettu vol/annos Annetun tilavuuden tai annoksen ja kuluneen ajan näyttö ja annetun kokonaistilavuuden tai -annoksen nollaus Annetun tilavuuden tai annoksen nollaus Paine Painerajan tarkistus ja DPS:n aktivointi Paineraja DPS:n aktivointi Akun lataus Akun latauksen näyttö Valitun nopeuden tunti- ja minuuttinäyttö Tauko Tauon keston asetus Tuntien ja minuuttien asetus Näpp. lukitus Ruisku Käytössä vain, jos osaston asetus [Par 15] on valittuna Näppäimistön lukitus ja lukituksen avaus Käytetyn ruiskun merkki ja kapasiteetti Näppäimistön lukitus Varoitus: <STOP>- ja <VAHVISTUS>näppäimet eivät ole koskaan lukittuja. Käytössä oleva ruisku _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 31

32 Asetustilassa näkyvä valikko Toiminnot Kuvaus Toiminto Symbolit Til tai annos/aika Vain STOP-tilassa Tilavuuden/ajan tai annoksen/ajan ohjelmointi Huolto Tietoa huollosta, versiosta, toiminta-ajasta jne. Tapahtumaloki Enintään 1500 tapahtuman tallennus Äänen voimakkuus Volyymiraja Vain STOP-tilassa Äänenvoimakkuuden asetus Volyymi- tai annosrajan ohjelmointi Tilavuus tai annos Aika LoppVTI (Seis, Miniminopeus, Jatkuva) Huoltopäivämäärä SN (sarjanumero) Ohjelmistoversio jne. Ruisku Paineraja Virtausnopeus jne. 7 vaihtoehtoa Valitse vaihtoehto VL tai Pois LoppVL (Seis, Miniminopeus, Jatkuva) Pvm/kellonaika Päivämäärä ja aika pv/kk/v h/min Yökäyttö Näkyy vain, jos [Par18] manuaalinen tila valittu Ohjelmoitu bolus Käytössä vain, jos osaston asetus [Par 19] on valittuna Lääkekirjasto Vaihto manuaalisessa tilassa: yö/päivä tai päivä/yö Boluksen ohjelmointi Tietoa ennalta valitusta lääkekirjastosta Manuaalinen tila keskeyttää automaattisen tilan käytön. Yökäyttö käynnistyy uudelleen seuraavan yöjakson alkaessa Tilavuus tai annos Virtausnopeus Aika Kirjaston nimi, laatija, lääkkeen numero Luettelo lääkkeistä, joiden parametrit on määritetty ennalta Potilas Potilastiedot / uusi potilas Potilastiedot: Paino Uusi potilas: jos infuusio pysäytetään, on mahdollista ohjelmoida uusi potilas Tilat Toiminto on käytettävissä ennen infuusion alkua Tietoa lääke- ja infuusiotilasta Ei lääkkeen nimeä, Nimetty lääke tai Vigilant Druglib Virtausnopeus tai annosnopeus Huomautus: valikko voi vaihdella valittujen infuusiovaihtoehtojen mukaan _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

33 8. Asetukset Injectomat MC Agilia -laitteen toiminnot voi mukauttaa valitsemalla seuraavia asetuksia tai poistamalla ne käytöstä. Toiminto Näppäin Asetusten käyttö (kun laite on sammutettu, paina samanaikaisesti virtanäppäintä ja <MENU>näppäintä) Asetuksen valinta Vahvistus (vastaa näytön -näppäintä) Korjaus / peruutus / paluu edelliseen asetukseen tai näyttöön Valittu / Ei valittu Valitut arvot tallentuvat muistiin, kun laite sammutetaan ohjelmoinnin jälkeen. Asetukset Toiminnot Vaihtoehdot Kuvaus / Käyttäjä [Käyttäjä 1] Näytön Akku Jatkuva akkusymbolin näyttö asetukset Paine Painesymbolin näyttö Näytössä näkyvät symbolit Annetun tilavuuden tai annoksen Til-/annostiedot (tai) näyttö Aikatieto (tai) Jäljellä olevan infuusioajan näyttö Akun lataustieto. Akun lataustason näyttö [Käyttäjä 2] Valikkoasetukset Valikon vaihtoehtojen näyttö [Käyttäjä 3] Kontrasti Ihmisen kuva (tai) Käynnissä olevan infuusion symbolin valinta (vain Ei lääkkeen nimeä- ja Kuu Nimetty lääke -tilassa) Volyymiraja Volyymirajan valinta Tilavuuden/ajan tai annoksen/ajan Til tai annos/aika valinta (V/T) Äänen voimakkuus Äänimerkin valinta Huolto Huollon valinta Tapahtumaloki Tapahtumalokin näyttö Pvm/kellonaika Päivämäärän/kellonajan valinta Lääkekirjasto Lääkekirjaston näyttö Tilat Tilojen näyttö Ohjelmoitu bolus Ohjelmoidun boluksen näyttö Potilas Potilaan painon näyttö Näytön kontrastin säätö pikalisäysnäppäimellä tai pikavähennysnäppäimellä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 33

34 Asetukset Toiminnot Vaihtoehdot Käyttäjä [Käyttäjä 4] Paine Tila Vaihtuva-tila, enimmäisarvo (jota ei voida ylittää infuusion aikana) ja raja-arvo (jota voidaan muokata ja joka voidaan ylittää infuusion aikana) 3 tasoa -tila ja kynnysarvot ja raja-arvo (jota voidaan muokata ja joka voidaan ylittää infuusion aikana) Dynaaminen painejärjestelmä (DPS) [Käyttäjä 5] Miniminopeus DPS ja paineen lasku- ja nousukynnykset Ei DPS:n aktivointia Huomautus: Lisätietoja ja arvot, katso "Paineen hallinta" sivu 40 Miniminopeus 1: OFF, 0,1-5 ml/h Miniminopeus 2: OFF, 0,1-5 ml/h Jatkuva: KYLLÄ/EI Mykistyksen kesto miniminopeustilassa tilavuus/ aika loppu- tai volyymiraja loppu - käynnistyshälytyksen viive (enintään 60 minuuttia) Jatkuva tila: Jos hälytys mykistetään, valittua nopeutta jatketaan eikä uutta äänimerkkiä anneta [Käyttäjä 7] Pvm/aika Päivämäärän valinta: pv/kk/v Ajan valinta: h/min [Käyttäjä 8] Kieli Suomi [Käyttäjä 9] Oletustila [Käyttäjä 12] Graafinen historia Oletusarvoisen lääketilan voi valita painamalla enternäppäintä käynnistyksen jälkeen Virtausnopeuden historia Tilavuus-/annoshistoria Valitse oletusinfuusiotila painamalla OK-näppäintä käynnistyksen jälkeen Painehistoria Asetukset Toiminnot Vaihtoehdot Osasto Osastotunnus Tunnus: (oletustunnus 0200) Käytä vähennys- ja lisäysnäppäimiä ja siirry kohdasta toiseen painamalla OK-näppäintä [Par 1] Äänimerkki 1 äänimerkki 2 äänimerkkiä Näppäinääni Mykistys etukäteen: katso sivu 12 Mykistyksen kesto: 2 äänimerkin välissä (0-5 s.) [Par 2] Äänen voimakkuus [Par 3] Alkuparametrit [Par 4] Maksiminopeudet [Par 5] Ruiskun valinta [Par 6] Ruiskut Käytettävissä on 7 äänenvoimakkuustasoa Lääkenimen tallen.: Viimeksi käytetyn infuusiolääkkeen nimi tallennetaan, kun ruisku vaihdetaan tai laite sammutetaan Infuusiopar. tall.: Viimeksi käytetyt infuusioparametrit tallennetaan, kun ruisku vaihdetaan tai laite sammutetaan. Ruiskun vaihdon jälkeen näytöllä näkyy sanoma Sama hoito?. Valitse Kyllä tai Ei. Kun pumppu käynnistetään, viimeksi käytetyt infuusionäytöt näytetetään oletusarvoisesti. Muuta parametreja tai vahvista kukin näyttö painamalla OK-näppäintä Ruiskun kapasiteetin mukaan (50 cc, 30 cc, 20 cc, 10 cc, 5 cc) Ruiskun automaattinen vahvistus käytössä tai pois käytöstä (Käytettävissä vain, kun yksi ruisku on valittuna. Katso asetus [Par 6]) Käytettävissä olevien ruiskujen luettelo (valinta tai valinnan poisto) _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

35 Asetukset Toiminnot Vaihtoehdot Osasto [Par 7] Infuusion aloitus Esitäyttö pakollinen(tai) Esitäyttö suositelt. Määräaikaishuolto [Par 8] Ruiskun tyhjennys OK-symboli vilkkuu infuusion lopun esihälytyksen tai hälytyksen yhteydessä. Jos painat OK-näppäintä, infuusio jatkuu, kunnes ruisku on tyhjä Ruiskun kapasiteetin mukaan (50 cc, 30 cc, 20 cc, 10 cc, 5 cc) [Par 9] Bolusnopeus [Par 10] Osaston nimi Valitse aakkosnumeeriset merkit lisäys- ja vähennysnäppäimellä. Vahvista jokainen valinta painamalla OK-näppäintä [Par 11] Huollon nimi Valitse aakkosnumeeriset merkit lisäys- ja vähennysnäppäimellä. Vahvista jokainen valinta painamalla OK-näppäintä [Par 12] Käyttäjätunnus Pakollinen 2-numeroinen tunnus käyttäjän asetusten muokkausta varten [Par 13] Hälytys: ei virtaa Äänimerkki ja sanoma "Laite toimii akkuvirralla" pumpun käynnistyessä Hälytys: ei virtaa kaikissa tilanteissa [Par 14] Akun lataus Akun maksimikäyttö: sallii akun käyttöajan lisäämisen [Par 15] Ruisku/Osasto Ruiskun tai osaston nimen näyttö Nimen näyttö [Par 17] Lääkekirjasto Lääkekirjaston valinta enintään neljästä vaihtoehdosta [Par 18] Yökäyttö Näyttö himmeänä Vihr. valot Näppäinäänet pois himmeinä Manuaalinen tila: Vaihda laitteen tila toiseksi manuaalisesti Automaattinen tila: Laite siirtyy tilasta toiseen automaattisesti asettamiesi aikarajojen mukaan. [Par 19] Vahvistetut Manuaalinen bolus Aloitusannos Ohjelmoitu bolus toiminnot [Par 20] Vahvistetut Käytössä olevien yksiköiden luettelo (valinta tai valinnan poisto) yksiköt [Par 21] Tilanäyttö Edellinen tila: tilanäyttö ei tule näkyviin (edellinen tilanäyttö tallennetaan) Kysymystila: edellinen tilanäyttö avautuu, kun asetuksia vahvistetaan tai muutetaan [Par 22] Vahvistetut tilat Nimetty lääke(tai) Vigilant Druglib [Par 23] Oletuspaino Valitse potilaan oletuspaino (kiloina) [Par 24] Makro-/Mikrotila Makrotila: ml/h Asetus 0,1-9,9, porrastus 0,1 ml/h Näyttää yhden desimaalin pilkun jälkeen, yksikkö ml/h. Mikrotila: ml/h Asetus 0,1-9,99, porrastus 0,01 ml/h. Näyttää kaksi desimaalia pilkun jälkeen, yksikkö ml/h [Par 25] Sama hoito -näyttö Huolto Kyllä: Sama hoito -näyttö Ei: infuusioparametrit on avautuu, kun infuusio käynnistetään määritettävä uudelleen ruiskun uudelleen. Näytössä näkyvät ennen ruiskun vaihtoa käytössä olleet vaihdon jälkeen parametrit Tunnus: Ota yhteyttä sairaalan laitehuoltoon _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 35

36 9. Pikatesti Seuraavien toimien avulla voit tarkistaa pumpun toiminnan nopeasti. Injectomat MC Agilian sarjanumero (ID/N): Nimi: Osasto: Päivämäärä: Toimi Tarkista laitteen kunto: ei kolhuja tai asiaankuulumattomia ääniä (käännä laite ylösalaisin), kaikki laitetarrat paikoillaan ja helposti luettavissa, virtajohto. Kytke virtajohto pistorasiaan ja paina virtanäppäintä. - Tarkista näytön ja merkkivalojen toimivuus. - Verkkovirran toiminnan osoittaa viereinen symboli: Avaa ruiskunpidike (älä aseta ruiskua). KYLLÄ EI Asenna 50 cc:n ruisku. Aseta ruiskunpidike ja männänkuljetin infuusioasentoon. Vahvista ruiskun valinta ja valitse virtausnopeudeksi 0,1 ml/h. - Käynnissä olevan infuusion osoittaa jompikumpi viereisistä symboleista. Avaa ruiskunpidike. Ruiskun asennuksen hälytys aktivoituu. tai Sulje ruiskunpidike. Irrota männänkuljetin ja vedä se taakse. Irrotuksen ja männänpään hälytykset aktivoituvat (näkyvät kaavioissa). Palauta männänkuljetin infuusioasentoon. Tarkista ruiskun pysäyttimen asento/ruiskun tilavuus ja aloita 5 ml:n bolus. Tarkista, että ruiskun pysäytin siirtyy 5 ml 0,5 ml. Irrota virtajohto. Verkkovirran merkkivalo sammuu. Akkusymboli ilmoittaa, että laite toimii akkuvirralla. BOLUS Laite toimii oikein, kun jokaiseen tarkistukseen tulee KYLLÄ-rasti. Allekirjoitus Testi OK Huomautus: Jos yksi tai useampi testi ei täytä vaatimuksia, ota yhteyttä asianosaiseen osastoon, maahantuojaan tai asiakaspalveluun _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

37 10. Laitteen suorituskyky Nopeusalueet Tilat Infuusionopeus (ml/h) Bolusnopeus (ml/h) Miniminopeus Esitäyttönopeus (ml/h) Annosalue Injektioruiskut (ml) 50/ Porrastus Asetukset Makro 0, , , , , ,1 ml/h Maksiminopeus voidaan asettaa osaston Mikro 0,10-0, , , , ,01 ml/h asetuksissa [Par 4] 1200 Maksiminopeudet, sivu 34 Kaikki tilat ml/h Maksiminopeus voidaan asettaa osaston asetuksissa [Par 9] Bolusnopeus, sivu 35 Makro Mikro 0,1-5 0,10-5 0,1-5 0,10-5 0,1-5 0,10-5 0,1-5 0,10-5 0,1-5 0,10-5 0,1 ml/h 0,01 ml/h Miniminopeuden oletusarvot voidaan asettaa käyttövalikossa [Käyttäjän asetukset 5] Miniminopeus, sivu 34 Kaikki tilat Ei sovelleta Infuusion annosnopeus Aloitusannos Ohjelmoitu bolus Volyymiraja Volyymiraja Injektioruiskut (ml) 50/ , yksikköä Porrastus 0,01 välillä 0,1-9,99 yksikköä Porrastus 0,1 välillä 10,0-999,9 yksikköä Porrastus 1 välillä yksikköä Injektioruiskut (ml) 50/ ,1-999,9 ml Huomautus: Aloitusannos ja ohjelmoitu bolus on rajoitettu 99,9 ml:aan. Miniminopeus: 0,1 ml/h - 5 ml/h, pysäytys tai virtausnopeuden valinta (jatkuva) laiteasetuksen mukaan. Huomautus: jos miniminopeus on suurempi kuin valittu virtausnopeus, laite käyttää valittua virtausnopeutta _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 37

38 Tilavuus tai annos/aika Virtausnopeus lasketaan seuraavasti, kun käytössä on tilavuus/aika- tai annos/aika -ohjelmointi: näytössä näkyvä virtausnopeus = ohjelmoitu annettava tilavuus tai annos / ohjelmoitu infuusion kesto. Virtausnopeus näytetään 0,05 ml/h:n tarkkuudella. Todellinen virtausnopeus lasketaan ± 0,0001 ml/h:n tarkkuudella. Annettava tilavuus Annettava annos Infuusiokesto Laimennus Injektioruiskut (ml) 50/ ,1-99,9 ml 0, yksikköä 0h01-96h00, porrastus 0h01 Miniminopeus: 0,1 ml/h - 5 ml/h, pysäytys tai virtausnopeuden valinta (jatkuva) laiteasetuksen mukaan. Huomautus: jos miniminopeus on suurempi kuin valittu virtausnopeus, laite käyttää valittua virtausnopeutta. Minimi Maksimi Laimennus 0, Potilastiedot Potilasparametrit Minimi Maksimi Minimiporrastus Paino (kg) 0, ,01 välillä 0,25-1 0,1 välillä välillä Lääkekirjasto Lääkkeitä voidaan muuttaa Vigilant Drug 'Lib -ohjelmistolla. Laitteeseen voi tallentaa enintään neljä lääkekirjastoa. Infuusiotilassa käsiteltävä lääkekirjasto on valittava osaston asetuksissa [Par 17] Lääkekirjasto, sivu 35. Lääkeluetteloa voidaan myös muuttaa Vigilant Drug 'Lib ohjelmistolla. Lääkkeille varattu kokonaismuistitila on 20 Ko. Jos kaikki parametrit on täytetty, jokaista lääkettä varten on varattava 256 oktettia muistitilaa. Koska kaikkia parametreja ei yleensä täytetä kokonaan, laitteen lääkeluetteloon ja neljään lääkekirjastoon voidaan tallentaa yhteensä 120 lääkettä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

39 Ruiskuluettelo Injectomat MC Agilian kanssa voidaan käyttää 50 erityyppistä, -merkkistä ja -kokoista injektioruiskua. Injektioruiskun kapasiteetti (ml) Merkki ja tyyppi 50/ ASTRAZENECA BD PLASTIPAK BD PLASTIPAK WWD BD PERFUSION BRAUN OMNIFIX BRAUN PERFUSOR FRESENIUS INJECTOMAT FRESENIUS MED. CARE FRESENIUS P-SPRITZE MONOJECT TERUMO FRESENIUS KABIFILL Tarkkuus Virtausnopeuden tarkkuus (*) 3% Boluksen tarkkuus ± 3 %, minimi ± 0,1 ml Laitteen tarkkuus 1% Injektioruiskun tarkkuus 2% Tarkkuus vastapaineella 3% ±13,33 kpa Tämä ruiskuluettelo koskee uusimpia tuotekoodeja. Täsmällinen luettelo on saatavissa maahantuojalta. Tiedon voi tarkistaa myös suoraan osaston asetuksista [Par 6], sivu 34. VAROITUS: Fresenius Kabi ei ole vastuussa virtauksissa esiintyvistä virheistä, jotka johtuvat ruiskuvalmistajien ruiskuihin tekemistä teknisistä muutoksista. (*) NF EN/IEC standardin mukaisissa, valittavissa olevissa injektioruiskuissa _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 39

40 Ohjelmoitava tauko Ohjelmoitava tauko 1 minuutista 24 tuntiin Porrastus 1 min. Paineen hallinta (katso käyttäjän asetus [Käyttäjä 4]) Vaihtuva Maksimi Raja mmhg 50 - enimmäisarvo 3-tasoa Korkea mmhg DPS (Dynaaminen painejärjestelmä) Keskimäär Matala Raja Paineen nousu Paineen lasku Laskukynnys Nousukynnys DPStallennus DPS-tila mmhg mmhg Määritetyt arvot: matala, keskimäär. ja korkea Ennakoi tukosta infuusion aikana. Paineen lasku voi olla merkki irtoamisesta mmhg mmhg Käytössä tai pois käytöstä Käytössä tai pois käytöstä Painekynnyksen aktivointitarkkuus on 75 mmhg tai 15 %. Huomautus: 1 baari = 750 mmhg = 1000 hpa Porrastus 50 mmhg. Sallittu enimmäispaine infuusion aikana. porrastus 25 mmhg ( mmhg) porrastus 50 mmhg ( mmhg) : paineraja jää muistiin, kun laite kytketään pois päältä : raja jää muistiin (korkea/keskimäär./ matala), kun laite kytketään pois päältä. Kynnysarvo : paineenlaskun hallinta päättyy. DPS:n viimeisin muutos tallentuu (käytössä tai pois käytöstä valintanapilla) infuusion aikana automaattisesti seuraavaa käynnistystä varten tai se on syötettävä manuaalisesti seuraavaa käynnistystä varten. Jos DPS-tallennus ei ole käytössä, näkyviin tulee seuraava vaihtoehto: aktivoidaanko DPS-tila oletusarvoisesti laitteen käynnistyksen yhteydessä _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

41 Tukoshälytyksen vasteaika ja bolustilavuus tukoksen irtautuessa Laitetarkkuus liittyy käytettävään ruiskuun. Esitetyt arvot perustuvat kliinisissä testeissä käytettyihin ruiskuihin ja ovat suuntaa-antavia. Testatut ruiskut: B-D Plastipak Luer Lok. B-D Plastipak ja Luer Lok ovat Becton Dickinsonin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Käytetyt jatkoletkut: tyyppi Injectomat Line PVC 150. Huomautus: paineenmittauslaite ei ole kytkettynä ajan ja bolustilavuuden mittauksen aikana. m = keskiarvo σ = keskihajonta Ruisku 50 ml 20 ml Nopeus 1 ml/h 5 ml/h 20 ml/h 1 ml/h 5ml/h 20 ml/h Tukoshälytyksen kynnys 50 mmhg 500 mmhg 900 mmhg m = 18 m = 1h10 m = 1h40 σ = 2 σ = 5 σ = 10 m = 2 40 m = 12 m = 20 σ = 40 σ = 2 σ = 4 m = 35 m = 2 40 m = 4 30 σ = 12 σ = 20 σ = 40 m = 9 σ = 2 m = 25 σ = 4 m = 40 σ = 6 m = 1 30 m = 4 40 m = 7 σ = 30 σ = 50 σ = 1 m = 20 m = 50 m = 1 30 σ = 10 σ = 11 σ = 20 Arvot on laskettu mittauksen perusteella. Ruisku 50 ml 20 ml Nopeus 5 ml/h 20 ml/h 5 ml/h 20 ml/h Bolustilavuus tukoksen irtautuessa 50 mmhg 500 mmhg 900 mmhg m = 0,04 ml m = 0,1 ml m = 0,15 ml σ = 0,025 ml σ = 0,04 ml σ = 0,05 ml m = 0,03 ml m = 0,11 ml m = 0,15 ml σ = 0,018 ml σ = 0,04 ml σ = 0,07 ml m = 0,05 ml m = 0,14 ml m = 0,25 ml σ = 0,028 ml σ = 0,07 ml σ = 0,08 ml m = 0,04 ml m = 0,12 ml m = 0,16 ml σ = 0,017 ml σ = 0,06 ml σ = 0,07 ml Arvot on laskettu 20 mittauksen perusteella automaattisen boluksen estotoiminnon päättymisen jälkeen _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 41

42 Yksiköt ja muunnokset Yksiköt ng, µg, mg U, ku µmol, mmol, mol Muunnokset mcal, cal, kcal /kg, /min, /h, /24h ml, Xml Huomautus: Nämä yksiköt valitaan ennalta osaston asetuksissa [Par 20] (katso sivu 35). 1 µ = 1000 n 1 m = 1000 µ 1 k = 1000 yksikköä 1 yksikkö/h = 24 yksikköä / 24 h 1 yksikkö/min = 60 yksikköä/h ml/h = yksikkö/kg/h (annosnopeus) x kg (paino) yksikkö/ml (laimennus) ml/h = yksikkö/h (annosnopeus) yksikkö/ml (laimennus) ml = yksikkö/kg (annos) x kg (paino) yksikkö/ml (laimennus) ml = yksikkö (annos) yksikkö/ml (laimennus) Jos annosnopeuteen sisältyy paino Jos annosnopeuteen ei sisälly painoa Jos annosyksikköön sisältyy paino Jos annosyksikköön ei sisälly painoa _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

43 11. Tekniset tiedot Virtalähteet Käytä Injectomat MC Agilia -laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa. Virtalähteet Verkkovirta: 100 V V ~ / Hz käyttöjännitemaa. Enimmäisvirrankulutus: 180 ma Enimmäistehonkulutus: 15 VA Sulakkeet: T2AH 250 V sisältyy virtalähteeseen. Ulkoinen virtalähde 9 V, jatkuva / teho > 15 W. Erillisen 8-nastaiseen liittimeen kytkettävän Fresenius Kabin lisälaitteen kautta. Akku Irrota akku ennen laitteen avaamista. Vältä oikosulkuja ja liian korkeaa lämpötilaa. Parametrit on tallennettu laitteen Flash-muistiin. Jos akku tyhjenee kokonaan, päivämäärä saattaa kadota, mutta se voidaan päivittää, kun laite kytketään verkkovirtaan. Ominaisuudet Paino 6 V 1,8 Ah - NiMH akku. n. 140 g Akun lataus Vähintään 10 h, kun virtausnopeus on 5 ml/h. Vähintään 5 h, kun virtausnopeus on 120 ml/h. Akun lataus Pumpun ollessa suljettuna: < 5 h. Pumpun käydessä: < 15 h. Tietoliikenneportti Laitteen takaosassa sijaitsevaan liittimeen voidaan kytkeä tietoliikennekaapeli, virtajohto ja hoitajan kutsujohto. Hoitajan kutsu Sarjakaapeli Ulkoinen virtalähde Ulostuloteho Hoitajan kutsujärjestelmän liitäntä. TTL ulostulo. 9V / 15 W teho. 5V / 150 ma hoitajan kutsu- tai Serial Link -lisälaitteet. Infrapunayhteys Injectomat MC Agiliassa on infrapunakenno, joka sijaitsee laitteen takaosassa. Sen avulla tapahtuu laitteen ja Agilia link+ -telineen välinen tiedonsiirto. Tietoja voidaan välittää edelleen tarkoitukseen varattujen tiedonsiirtokaapelien kautta _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 43

44 Vaatimustenmukaisuus Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset Sähkömagneettinen yhteensopivuus Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/EY vaatimukset. Täyttää standardien EN/IEC ja EN/IEC vaatimukset. IP22 Roiskesuojattu. Vuotovirtasuoja: Defibrillaatiosuojattu tyypin CF liityntäosa. Sähkösuojaus: luokka II. Käyttöjännitemaa. Täyttää standardien EN/IEC ja EN/IEC vaatimukset. Toiminnallinen maa on kytketty suoraan pistokkeeseen. Se rajoittaa EKG- tai EEG-laitteiden toimintaa häiritsevää jäännösvirtaa. Mitat ja paino Korkeus / pituus / leveys Paino Näytön koko 135 x 345 x 170 mm n. 2,1 kg 70 x 35 mm _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

45 Virtauskäyrät Virtauskäyrät kuvaavat ruiskun ja ruiskupumpun yhdistelmän vähimmäis- ja enimmäisvaihtelun kehitystä. Tulokset on saatu EN/IEC standardissa kuvatulla koemenettelyllä. Lisätietoja on mainitussa julkaisussa. Nämä kaaviot kuvaavat vain testattuja ruiskuja ja antavat vain yleisiä viitteitä pumpun suorituskyvystä. Virtauskäyrät Nimellisarvot (aloitus- ja hetkelliskäyrät) Poikkeama nimellisvirtausnopeudesta (%) Virtausnopeus 1 ml/h Suurin sallittu % Pienin sallittu % Max Min Virtausnopeus (ml/h) Virtausnopeus 1 ml/h Tarkkailuajat (min) Kesto (min) Poikkeama nimellisvirtausnopeudesta (%) Virtausnopeus 5 ml/h Suurin sallittu % Pienin sallittu % Max Min Virtausnopeus (ml/h) Virtausnopeus 5 ml/h Tarkkailuajat (min) Kesto (min) Poikkeama nimellisvirtausnopeudesta (%) Virtausnopeus 20 ml/h Suurin sallittu % Pienin sallittu % Max Min Virtausnopeus (ml/h) Virtausnopeus 20 ml/h Tarkkailuajat (min) Kesto (min) Testatut ruiskut: B-D Plastipak 50 ml Luer Lok _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 45

46 12. Sähkömagneettinen yhteensopivuus: valmistajan ilmoitus ja ohjeet Nämä ohjeet koskevat pumppujen käyttöä MRI Guard Agilia -laitteen ulkopuolella. Katso magneettikuvausympäristöä ja MRI Guard Agilia -laitteen käyttöä koskevat ohjeet MRI Guard Agilia - laitteen käyttöohjeista. Sähkömagneettinen säteily - TAULUKKO 201 Injectomat MC Agilia on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitteen käyttöympäristö vastaa taulukossa kuvattua. Laitteen Päästötesti saavuttama taso RF-päästöt CISPR 11 Ryhmä 1 RF-päästöt CISPR 11 Harmoniset päästöt IEC Jännitevaihtelut Välkyntä IEC Luokka B Luokka A Ei sovelleta Sähkömagneettista ympäristöä koskevat ohjeet Injectomat MC Agilia käyttää radiotaajuusenergiaa vain laitteen sisäisiin toimintoihin. Siksi sen RF-päästöt ovat vähäisiä eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä sijaitsevien sähkölaitteiden toimintaan. Injectomat MC Agilia soveltuu käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, mukaan luettuina koti- ja sairaalaympäristö sekä yleiseen, asuinrakennuksia palvelevaan pienjänniteverkkoon kytketyt rakennukset _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

47 Sähkömagneettinen häiriönsieto - TAULUKKO 202 Injectomat MC Agilia on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitteen käyttöympäristö vastaa taulukossa kuvattua. Häiriönsietotesti Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC Sähköinen nopea transientti/purske IEC Ylijännite IEC Jännitekuopat, lyhytaikaiset katkot ja jännitevaihtelut virtalähteen sisääntulojohtimessa IEC Sähköverkon aiheuttama (50/60 Hz) magneettikenttä IEC IEC IEC Testitaso 8 kv kontaktipurkaus 15 kv ilmapurkaus 2 kv verkkovirralle 1 kv sisäänmeno/ ulostulokytkennät 1 kv differentiaalimuotoinen 2 kv yhteismuotoinen < 5 % Ut (> 95 % kuoppa Ut:ssa) 0,5 jakson ajan 40 % Ut (60 % kuoppa Ut:ssa) 5 jakson ajan 70 % Ut (30 % kuoppa Ut:ssa) 25 jakson ajan < 5 % Ut (> 95 % kuoppa Ut:ssa) 5 s ajan Laitteen saavuttama taso 8 kv kontaktipurkaus 15 kv ilmapurkaus 2 kv verkkovirralle 1 kv sisäänmeno/ ulostulokytkennät 1 kv differentiaalimuotoinen 2 kv yhteismuotoinen < 5 % Ut (> 95 % kuoppa Ut:ssa) 0,5 jakson ajan 40 % Ut (60 % kuoppa Ut:ssa) 5 jakson ajan 70 % Ut (30 % kuoppa Ut:ssa) 25 jakson ajan < 5 % Ut (> 95 % kuoppa Ut:ssa) 5 s ajan Sähkömagneettista ympäristöä koskevat ohjeet Tarvittava yhteensopivuus voidaan taata käyttämällä lattioissa puu-, laatta- tai betonipäällysteitä, joiden suhteellinen kosteus on vähintään 30 %. Jos tämä ei ole mahdollista, on käytettävä lisätoimia. Näitä ovat esimerkiksi antistaattisten materiaalien käyttö, käyttäjän maadoitus ennen Injectomat MC Agilian käyttöä ja antistaattisen vaatetuksen käyttäminen. Verkkovirran on oltava tyypillisesti asuin-, liike- tai sairaalarakennuksissa käytettävä. Verkkovirran on oltava tyypillisesti asuin-, liike- tai sairaalarakennuksissa käytettävä. Verkkovirran on oltava tyypillisesti asuin-, liike- tai sairaalarakennuksissa käytettävä. Verkkovirran lyhyiden ja pitkien katkosten aikana (lyhyempi kuin akun käyttöaika) sisäinen akku takaa toiminnan jatkumisen. Huomautus: Ut on sähköverkon vaihtovirtajännite ennen testiä. 400 A / m 400 A / m Injectomat MC Agilian suunnitellun asennuspaikan sähköverkon aiheuttama magneettikenttä on tarvittaessa mitattava, jotta yhdenmukaisuus voidaan varmistaa. Jos laitteen käyttöpaikassa mitattu magneettikenttä ylittää mainitun yhteensopivuustason, laitteen normaali toiminta on varmistettava seuraamalla laitetta. Jos toimintahäiriöitä esiintyy, lisätoimet saattavat olla tarpeen (esim. laitteen suunnan/paikan muuttaminen, magneettisen suojauksen asentaminen _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 47

48 Sähkömagneettinen häiriönsieto - TAULUKKO 204 Injectomat MC Agilia on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan taulukon mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen käyttäjän on varmistettava, että laitteen käyttöympäristö vastaa taulukossa kuvattua. Häiriönsietotesti Johtuva RF IEC Säteilevä RF IEC IEC IEC Testitaso 10 Vrms 150 khz - 80 MHz 10 V / m 80 MHz - 2,5 GHz Laitteen saavuttama taso Sähkömagneettista ympäristöä koskevat ohjeet Kannettavia radiotaajuuslaitteita ei saa käyttää lähettimen taajuuden mukaan laskettua suositusetäisyyttä lähempänä mitään Injectomat MC Agilian osaa tai johtoa. Suositusetäisyys: 10 Vrms D = 0,35 P, kun taajuus on 150 KHz - 80 MHz 10 V / m D = 0,35 P, kun taajuus on 80 MHz MHz D = 0,7 P, kun taajuus on 800 MHz - 2,5 GHz missä P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäisantoteho watteina (W) ja D on suositeltu etäisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuisten lähettimien kenttävoimakkuuksien, jotka on määritetty sähkömagneettisten häiriöiden tutkimuksella (a), on oltava alle kunkin taajuusalueen yhdenmukaisuustason (b). Häiriötä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä: Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeimman taajuusalueen erotusetäisyyttä. Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä johtuva vaimentuminen ja heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettisuuden etenemiseen. (a) Kiinteiden lähettimien, kuten radion tukiasemien (matkapuhelimet/ langattomat puhelimet), puhelimien ja matkaviestinradioiden, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja televisiolähetysten kentän voimakkuuksia ei voida ennustaa tarkasti teoreettisin keinoin. Kiinteistä radiotaajuisista lähettimistä johtuva sähkömagneettinen ympäristö voidaan arvioida käyttöpaikan sähkömagneettisten häiriöiden tutkimuksella. Jos mitattu kentän voimakkuus Injectomat MC Agilian -laitteen käyttöalueella ylittää edellä mainitun RFyhdenmukaisuustason, Injectomat MC Agilia -laitteen normaali toiminta on varmistettava tarkkailemalla laitetta. Jos toimintahäiriöitä esiintyy, lisätoimet saattavat olla tarpeen (esim. laitteen suunnan/paikan muuttaminen, magneettisen suojauksen asentaminen. (b) Taajuusalueella 150 khz 80 MHz kenttävoimakkuuksien on oltava alle 10 V/m _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

49 Kannettavien radiotaajuuslaitteiden ja Injectomat MC Agilian välinen suositusetäisyys - TAULUKKO 206 Injectomat MC Agilia soveltuu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät RF-häiriöt ovat hallittavissa. Injectomat MC Agilian kohdistuvia sähkömagneettisia häiriöitä voidaan vähentää huolehtimalla, että kannettavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimien) ja Injectomat MC Agilian välinen etäisyys noudattaa seuraavan taulukon suosituksia. Arvot perustuvat radiotaajuuslaitteen enimmäisantotehoon. Lähettimen enimmäisantoteho (W) 150 khz - 80 MHz d = 0,35 P Suositusetäisyys metreinä (lähettimen taajuuden mukaan) 80 MHz MHz d = 0,35 P 800 MHz - 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,04 0,04 0,07 0,1 0,11 0,11 0,22 1 0,3 0,3 0,7 10 1,1 1,1 2, ,5 3,5 7 Jos lähettimen enimmäisantotehoa ei ole mainittu edellisessä taulukossa, suositusetäisyys d voidaan arvioida metreinä (m) käyttämällä lähettimen taajuutta vastaavaa kaavaa. Kaavassa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäisantoteho watteina (W). Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeimman taajuusalueen erotusetäisyyttä. Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Rakenteista, esineistä ja ihmisistä johtuva vaimentuminen ja heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettisuuden etenemiseen. Muiden kuin määritettyjen lisäosien ja johtojen käyttö voi johtaa päästöjen kasvamiseen tai laitteen häiriönsietokyvyn alenemiseen. Laitetta ei pidä käyttää muiden laitteiden läheisyydessä. Mikäli muiden laitteiden läheisyydessä käyttäminen on välttämätöntä, laitteen normaali toiminta kokoonpanossa, jossa sitä käytetään (pumppu ja verkkovirtajohto, RS232-johto), on varmistettava seuraamalla laitetta _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 49

50 13. Puhdistus ja käyttöympäristö Puhdistus ja desinfiointi Injectomat MC Agilia on osa potilaan välitöntä lähiympäristöä. Laitteen ulkopinnat pitää puhdistaa ja desinfioida säännöllisesti ja erityisesti ennen liittämistä uuteen potilaaseen sekä ennen huoltotoimenpiteitä potilaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi mahdollisilta tartunnoilta. 1. Valmistele nestemäinen desinfioiva puhdistusaine. 2. Irrota laite virtalähteestä. 3. Kostuta kertakäyttöliina nestemäisellä desinfioivalla puhdistusaineella. Väännä ylimääräinen neste huolellisesti liinasta. Toista puhdistuksen jokaisessa vaiheessa. 4. Aloita puhdistus laitteen pohjasta. Käännä laite varovasti ylösalaisin koskematta liikkuviin osiin. Laske laite puhtaalle pinnalle. 5. Puhdista laitteen sivuosat kastelematta liittimiä. 6. Puhdista näppäimistö. 7. Puhdista helpoiten likaantuvat pinnat, kriittisimmät alueet ja päävirtajohto. 8. Älä huuhtele. Anna kuivua. 9. Suojaa laite ja pidä se puhtaana ennen seuraavaa käyttöä. 10. Vahvista huoltomenettely yksinkertaisella bakteriologisella tarkastuksella. Älä pane laitetta AUTOKLAAVIIN äläkä UPOTA sitä nesteeseen. Laitteen kotelon sisään ei saa päästä nesteitä. Älä käytä seuraavia aineita: TRIKLOORIETYLEENI-DIKLOORIETYLEENI - AMMONIAKKI - AMMONIUMKLORIDI - KLOORI ja AROMAATTISET HIILIVETY-YHDISTEET - ETYLEENIDIKLORIDI - METYLEENIKLORIDI - ASETONI. Ne saattavat vaurioittaa laitteen muoviosia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Käytä varoen ALKOHOLIPOHJAISIA SUMUTTEITA (alkoholipitoisuus 20 % - 40 %). Ne himmentävät laitteen pinnan ja aiheuttavat muoviin pieniä halkeamia eivätkä välttämättä puhdista laitetta riittävän hyvin ennen desinfiointia. DESINFIOINTISUIHKEITA voidaan käyttää valmistajan suositusten mukaisesti. Sumuta ainetta 30 cm:n etäisyydeltä laitteesta, jotta vältetään nesteen kertyminen laitteen pintaan. Pyydä sairaalasi laitehuollosta neuvoja sopivista puhdistus- ja desinfiointiaineista. Ympäristö Laite on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Jos laite on pitkään pois käytöstä, akku on irrotettava laitteesta laitteen alapinnalla olevan luukun kautta. Akun saa poistaa vain laitteen käyttöön koulutettu laitehuollon edustaja. Säilytys ja kuljetus Lämpötila : - 10 C C. Paine : 500 hpa hpa. Ilman kosteus : 10 % - 90 %, ei kondensaatiota Käyttöolosuhteet Lämpötila : 5 C - 40 C. Paine : 700 hpa hpa. Ilman kosteus : 20 % - 90 %, ei kondensaatiota Sisäisen akun käyttö Laitteessa on NiMH-akku. Kun laite irrotetaan verkkovirrasta, se siirtyy automaattisesti akkutilaan. Lataa akkua noin 5 tuntia ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa kytkemällä virtajohto pistokkeeseen, kun laite ei ole käytössä. Akun latauksen enimmäiskesto saavutetaan, kun akku on ladattu ja varaus on purkautunut useaan kertaan. Jos laitetta käytetään usein verkkovirralla, akun latauksen kesto voi heiketä. Tämän voi välttää käyttämällä laitetta akkutilassa noin neljän viikon välein, kunnes laite antaa ESIHÄLYTYS: AKKU -hälytyksen _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

51 Käyttösuositukset Fresenius Kabi ei ole vastuussa mistään lääketieteellisistä tai muista suorista tai epäsuorista vahingoista tai korvausvaatimuksista, jotka johtuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä. Käytä ainoastaan laitteen ruiskuluettelossa mainittuja 3-osaisia ruiskuja. Muissa tapauksissa määritysten mukaista tarkkuutta ja toimintaa ei voida taata. Käytä ainoastaan steriilejä katetrijatkoletkuja, jotka kestävät 2000 hpa:n vastapaineen. Kansainvälisten standardien mukaisten ruiskujen käyttö estää ilman pääsyn ruiskuun. Tarkkuustasoja ei voida taata, jos laitteen kanssa käytetään muita kuin valmistajan ohjelmoimia ruiskuja. Kierteettömien jatkoletkujen tai ruiskujen käytön yhteydessä voi esiintyä vuotoja, jos annettavan infuusion virtausnopeus ja/tai paine on suuri. Liitä infuusioletku laitoksesi ohjeiden ja hyvän kliinisen käytännön mukaan. Maahantuoja suosittelee infuusioletkuja, joissa on Luer-liitin. Laitteen kertakäyttötarvikkeet (esim. ruiskut, jatkoletkut ja neulat) on hävitettävä tavanomaisia varotoimenpiteitä noudattaen, jotta tartuntavaara ja loukkaantumisvaara voidaan välttää. Ruiskun käytönaikainen alipaine voi vaihdella laitteen ja injektiopaikan suhteellisen korkeuseron vuoksi tai muiden samanaikaisesti käytettävien infuusiolaitteiden, kuten veripumpun tai sulkimen, vuoksi. Paineen liiallinen lasku letkussa voi aiheuttaa ruiskun vuotamisen. Tarkista tällöin käytettävän ruiskun eheys ja asenna tarvittaessa takaisinvirtauksen estoventtiili. Paineenvaihtelu voi johtaa virtauksen epätasaisuuteen, jota esiintyy pääasiassa virtausnopeuden ollessa pieni ja joka riippuu infuusiojärjestelmän ominaisuuksista, kuten kitkasta, tahmeudesta, ruiskujen yhteensopivuudesta ja mekaanisesta väljyydestä. Takaisinvirtauksen estoventtiilit estävät myös vapaan virtauksen ruiskunvaihdon aikana. Jos käytetään letkua, jossa ei ole takaisinvirtauksen estoventtiiliä, ilmavuoto ruiskusta voi aiheuttaa kontrolloimatonta virtausta. Älä käytä laitetta yhdessä yli 2000 hpa:n vastapaineen synnyttävien ylipaineinfuusiolaitteiden kanssa, koska ne voivat vahingoittaa SUOSITELTAVA ASENNUS kertakäyttötarvikkeita ja laitetta. Fresenius Kabi suosittelee monikanavaisiin infuusioihin yksitieventtiilejä tai paineistettuja infuusioletkuja. Jos paineistamattomassa letkussa ei ole yksitieventtiiliä monikanavainfuusiota annettaessa, potilaaseen menevässä letkun osassa Takaisinvirtauksen estoventt olevia tukoksia ei voida havaita. Tällöin infusoitava lääkeaine saattaa kerääntyä paineistamattomaan letkuun, mikä voi johtaa kontrolloimattomaan ÄLÄ ASENNA NÄIN annostukseen, kun tukos poistetaan. Sijoita syöttöletkun ja ruiskupumpun välinen liitoskohta mahdollisimman lähelle katetrin alkupäätä, jotta kuollut tila ja siitä johtuva virtausnopeuden vaihtelu ovat mahdollisimman pieniä. Jos laite on sijoitettu injektiokohtaa korkeammalle, tarkista ruiskun asetus huolellisesti. Sulje jatkoletku sulkimella tai irrota se potilaasta ennen kuin käsittelet ruiskua. Kun laite irrotetaan verkkovirrasta, irrota ensin virtajohto pistorasiasta ja vasta sitten laitteen virtaliittimestä. Jotta kaikki turvaominaisuudet toimivat, pumpun on aina oltava käynnissä, kun laite on kytkettynä potilaaseen. Mikäli pumppua ei välillä käytetä, käytä tauko-toimintoa. Kytke laite virtalähteeseen laitteen mukana toimitetulla verkkojohdolla. Tarkista, että tulojännite vastaa laitetarraan merkittyä jännitettä. Varmista, etteivät ulkoiset kytkennät ylitä sallittua käyttöjännitettä. Pumpussa saa käyttää vain tässä oppaassa lueteltuja lisävarusteita, katso sivu _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 51

52 14. Takuu ja huolto Takuuehdot Fresenius Kabi myöntää tuotteelle hyväkäsytyissä myyntiehdoissa määritetyn takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Tämä takuu ei koske akkuja tai lisävarusteita. Takuu ei kata ruiskuparametrien päivitystä, joka voidaan tehdä Partner Agilia -ylläpito-ohjelmiston avulla. Materiaaleja ja työn laatua koskeva takuu on voimassa vain, jos seuraavia ehtoja noudatetaan: Laitetta on käytettävä tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Laite ei ole vaurioitunut säilytyksen tai huollon aikana, eikä siinä ole merkkejä ohjeiden vastaisesta käytöstä. Laitteessa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä sisäisiä vaihtoakkuja. Laitteeseen saa tehdä muutoksia tai sitä saa korjata vain laitteen käyttöön koulutettu laitehuollon edustaja. Sarjanumeroa (ID/N ) ei saa muuttaa, vaihtaa tai poistaa. Jos näitä ehtoja ei noudateta, Fresenius Kabilla on oikeus laskuttaa varaosista ja korjaustyötunneista. Jos laite on palautettava tai lähetettävä huoltoon, ota yhteys maahantuojaan. Laadunvalvonta Laite voidaan sairaalan pyynnöstä tarkistaa vuosittain. Säännöllinen tarkistus (ei sisälly takuuseen) sisältää useita teknisessä oppaassa lueteltuja tarkistustoimia. Ne saa suorittaa vain laitteen käyttöön koulutettu teknikko eivätkä ne sisälly mihinkään Fresenius Kabin laatimaan sopimukseen. Määräaikaishuolto Laite on hyvä toimittaa määräaikaishuoltoon kolmen vuoden välein, jotta laitteen normaali toiminta voidaan varmistaa. Huoltoon sisältyy akun vaihto. Huollon tekee laitteen käyttöön koulutettu teknikko. Jos laite putoaa tai siinä esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä laitehuollon edustajaan tai maahantuojaan. Tällöin laitetta ei pidä käyttää. VAROITUS: Näiden huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Laitteen avaamisessa ja sisäosien tarkistuksessa on noudatettava annettuja toimintaohjeita, jotta pumppu ei vioitu tai käyttäjälle aiheudu vahinkoa. Huolto Lisätietoja laitteen huollosta tai käytöstä saa maahantuojalta. Jos laite on palautettava maahantuojalle, puhdista ja desinfioi se ja pakkaa se huolellisesti, mieluiten alkuperäispakkaukseen. Fresenius Kabi ei ole vastuussa laitteen katoamisesta tai vaurioitumisesta kuljetuksen aikana. Käytettyjen akkujen ja laitteiden kierrättäminen: Poista akku laitteesta ennen hävittämistä. Tällä merkillä merkittyjä akkuja ja laitteita ei saa hävittää yleisjätteen seassa. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten säännösten mukaan. Lisätietoa jätehuoltoa koskevista säännöksistä saa Fresenius Kabin paikalliselta edustajalta _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

53 Datatelineet, lisälaitteet ja huoltotyökalut Injectomat MC Agilia sopii yhteen Agilia-lisälaitteiden kanssa. Lisätietoja antaa maahantuoja. Duo Agilia 2-kanavainen lisälaite virransyötön keskittämiseen Y Duo Agilia johto Tietokoneliitäntä Huoltotyökalut ja -CD 2-kanavainen johto ulkoisen virtalähteen virransyötön keskittämiseen Vigilant, laskimonsisäisen lääkkeen annon turvallisuuden takaava järjestelmä Viite Nurse call Agilia Hoitajakutsujärjestelmän kaapeli (4000 V:n eristys) (Z) Link 4 Agilia 4-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen (Z)0740XX Link 6 Agilia 6-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen (Z)0760XX Link 8 Agilia 8-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen (Z)0780XX Link 4 + Agilia 4-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen ja tiedonsiirtoon (Z)0745XX Link 6 + Agilia 6-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen ja tiedonsiirtoon (Z)0765XX Link 8 + Agilia 8-paikkainen teline virransyötön keskittämiseen ja tiedonsiirtoon (Z)0785XX MRI Guard Agilia Agilia-ambulanssipidike (Agilia Holder Ambulance) Infuusiopumpun pyörällinen teline Monikanavainen pyörällinen teline Siirrettävä laite, johon voi asentaa enintään 4 Agilia-pumppua magneettikuvausympäristössä Tällä voi tukea ja kiinnittää yhden Agilia-pumpun ambulanssiympäristössä. Siihen voi kiinnittää 1 tai 2 Agilia-pumppua Siihen voi kiinnittää enintään 6 Agilia-pumppua joko yksittäin tai asennettuina Link 4 Agilia- tai Link 6 Agilia -järjestelmään (Z)0749XX (Z)0732XX (Z) (Z) RS 232 -johto RS 232 -liitäntäjohto (4000 V:n eristys) USB-johto USB-liitäntäjohto (4000 V:n eristys) Partner Agilia Huolto-CD Maintenance kit Agilia Huoltotyökalupakkaus Vigilant Drug Lib Agiliaan Lääkekirjaston muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 53

54 Muistiinpanot Tässä käyttöoppaassa voi olla kirjoitusvirheitä tai epätarkkuuksia. Ohjeeseen voidaan siksi tehdä muutoksia, ja ne sisällytetään seuraaviin versioihin. Standardien, lainvoimaisten tekstien ja materiaalin muuttumisen takia käyttöohjeen tekstissä tarkoitettuja tietoja ja ohjeen kuvia voidaan soveltaa ainoastaan laitteeseen, jonka mukana ohje tulee. Tätä käyttöopasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Fresenius Kabin kirjallista lupaa. Injectomat, Vigilant ja Agilia ovat Fresenius Kabin rekisteröityjä tuotemerkkejä tietyissä maissa. Version päivämäärä: Huhtikuu 2014 Fresenius Vial S.A.S Le Grand Chemin Brézins France _nu_injectomat_MC_agilia_FIN

55 Muistiinpanot _nu_injectomat_MC_agilia_FIN 55

56 2982-3_nu_injectomat_MC_agilia_FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Kenwood TK-3201 käyttöohje

Kenwood TK-3201 käyttöohje Kenwood TK-3201 käyttöohje Antenni Merkkivalo Kanavanvalinta Virtakytkin / äänenvoimakkuussäädin Kaiutin Mikrofoni Puhepainike Kutsu-painike Lisälaiteliitin Monitori-painike Akku Akun kiinnitys / irroitus

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Käyttöohje. Yleiset ohjeet Turvallisuusohjeita Laitteen käyttötarkoitus Tuotekuvaus...5

Käyttöohje. Yleiset ohjeet Turvallisuusohjeita Laitteen käyttötarkoitus Tuotekuvaus...5 Testo 416 Siipipyöräanemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot