ELÄMÄNTARINOITA-MUISTELULAUKUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄNTARINOITA-MUISTELULAUKUT"

Transkriptio

1 ELÄMÄNTARINOITA-MUISTELULAUKUT 1 Ikäihmisille suunniteltuihin muistelulaukkuihin on koottu esineitä ja materiaaleja, jotka johdattavat muisteluun ja menneisyyteen. Lisäksi salkusta löytyy liitteenä mm. lukukatkelmia ja -vinkkejä, kieli- ja murrenäytteitä, itkuvirsiä ja runolauluja. Laukusta löytyvät myös ohjeet sadutusmenetelmään, jota voidaan käyttää muistelutyön menetelmänä. Tästä dokumentista löytyy lisätietoa sekä vinkkejä työskentelyn ohjaamiseen. Elämäntarinoita-muistelulaukut on suunniteltu vanhustyön tueksi, mutta materiaalia voi hyödyntää ja menetelmää voi soveltaa myös muunlaisissa ryhmissä. Elämän tärkeisiin tilanteisiin ja vaiheisiin liittyvä aivojen aktivoiminen on hyväksi muistille. Kun salkkuja käytetään pienessä ryhmässä, tukee tapahtuma myös ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Onnistuessaan prosessi tuottaa elämyksiä ja on palkitseva niin ohjaajan kuin ohjattavankin näkökulmasta. RIISAlla on kaksi erisisältöistä Elämäntarinoita-muistelulaukkua (tämän laukun nimi on kirjoitettu punaisella). 1. Tarinaa hatusta 2. Evakkolaukun tarinoita Laukku sisältää seuraavat esineet: Iso kuva: Kristus Kaikkivaltias (Evakko-Kristus) Petros Sasakin painokuvaikoni (1996) Kristus Vapahtaja (Evakko-Kristus) Kolme huivia Äänet CD-levyllä

2 Muistikirja, johon voi kirjata muistelun satoa 2 Kolme karjalaista kangasnukkea Valokuvakopio Valamon munkkien muuttokuormasta Uuteen Valamoon 1940 Kopiot yksityishenkilöiden evakuoiduista valokuvista Suojärven Kotajärveltä Puolustusvoimien SA-kuva-arkiston valokuvakopiot evakoista Kotkassa ja Heinolassa Valokuvakopiot karjalaisista kylistä, RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo Käspaikka Salmin Mantsinsaaresta, 1800-luku. Käspaikka on rituaaliliina, jota on käytetty mm. pyyhkeenä ja ikonin päällä. Lehmänkello Cd-levy Äänellä itketty Arkkipiispa Leon muistelmateos Mustelmia Kartta sodassa luovutetuista ortodoksisista seurakunnista Tästä salkusta löytyy kehystetty kuva ikonista, jota jaettiin sodan jälkeen eri puolille Suomea hajaantuneille ortodoksisiirtolaisille. Ikonia alettiin kutsua kansan suussa Evakko- Kristukseksi. Kuvan takaa löytyy lisätietoa ikonin kuva-aiheesta ja historiasta. Sen rinnalle salkkuun on koottu muita esineitä, joita voi hyödyntää muistelun apuvälineinä. CD-levyllä on erilaisia äänimaisemia, jotka voivat liittyä menneisiin aikoihin. Lisäksi salkussa on kirja, johon muistelun tuloksena syntyvät tarinat ja muistot kirjoitetaan.

3 Tiedustelut ja varaukset: 3 Muistelulaukkujen laina-aika on max. 6 viikkoa. Lainavaraukset puhelimitse / ja sähköpostitse Laukkujen käyttö on maksutonta, mutta lainaaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Kuopion ulkopuolelle laukku voidaan toimittaa postin tai Matkahuollon kautta. Laina-ajan päätyttyä laukku palautetaan museolle osoitteeseen Karjalankatu 1, Kuopio. Materiaaleja voi käyttää myös museon Monitoimitila Mosaiikissa, mikäli ne ovat vapaita. Mukavia muisteluhetkiä Vinkkejä työskentelyn ohjaamiseen: Työskentelyä varten kannattaa valita rauhallinen ja intiimi tila Tuokion aloittaminen ja päättäminen selkeästi, mutta rauhallisesti, helpottaa työskentelyä. Voi olla hyvä ajatus käyttää tähän esimerkiksi cd-levyltä löytyviä taustaääniä. On hyvä myös antaa mahdollisuus osallistua ilman, että on itse äänessä. Kuuntelu on yksi osallistumisen tapa. Jos esiin tulee surullisia asioita, on tärkeää pitää yllä toivon näkökulmaa ja auttaa löytämään mieltä ilahduttavia ja luottamusta elämään vahvistavia asioita. Muistelun aikana osallistujat voivat myös käyttää kuvallista ilmaisua ja piirtää tai maalata. Joillekin kuvallinen ilmaisu on helpompaa kuin sanallinen. Tarinaa voidaan jatkotyöstää esimerkiksi piirtämällä, askartelemalla tai muovailemalla. Tarina voidaan myös esittää toisille esimerkiksi pantomiimina. Aistimateriaaleja voi hyödyntää jatkotyöskentelyn yhteydessä. Niiden avulla on helppo palata aiemmin tehdyn tarinan tunnelmiin.

4 RIISAn pikaopas Karjalaan, siirtokarjalaisuuteen sekä karjalaisortodoksiseen kulttuuriin 4 Karjala on käsitteenä kiistanalainen ja hajanainen eikä lopullista Karjalaa ole. Se on paitsi fyysinen paikka myös eräänlainen symboli tai mielenmaisema koko Suomen kansalle - suomalaisessa yhteiskunnassa on karelianismista lähtien etsitty kansallista ihannemaisemaa Karjalasta. Maantieteellisesti Karjala rajautuu etelässä Suomenlahteen, Nevaan, Laatokkaan ja Syvärijokeen, idässä Äänisjokeen, pohjoisessa Vienanmereen. Lännessä karjalaisten historiallinen raja kulki Kymijoesta Päijänteen vesistöön, mutta nykyisin sen voi sanoa kulkevan Saimaan ja Savon itäosan vesistöissä ja Suomen itärajaa pitkin Kuolan niemimaan kainaloon. Näin määriteltynä Karjala on suuri alue, lähes Suomen kokoinen. Karjalaan lukeutuvat Karjalankannaksen, Laatokan Karjalan (itäisimpänä osana Raja-Karjala) ja Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueet sekä Viena ja Aunus Venäjän Karjalassa. Nykyään Venäjän Karjala muodostuu Karjalan tasavallasta sekä Tverin Karjalasta, Suomen Karjala puolestaan Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Talvi- ja jatkosodissa kuoli reilut ihmistä, ja kotinsa menetti yli luovutettavien alueiden asukasta. Vuoden 1944 rauhassa menetettiin talvisodan seurauksena jo-menetetyt alueet, kuten suurin osa suomalaista Karjalaa sekä uutena alueena Petsamo. Näiden ja muiden ehtojen lisäksi Porkkala oli vuokrattava Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Ennen talvisotaa tehty evakuointi oli kiireinen: mukaan otettiin, mitä jaksettiin kantaa. Jatkosodan aikana talvisodassa menetetyt alueet vallattiin

5 kuitenkin takaisin, ja monet karjalaiset palasivat koteihinsa. Useiden kodit olivat tosin sodassa hävinneet ja kaikki jouduttiin aloittamaan alusta. 5 Omaisuuden mukaanotto ja väestön siirtyminen onnistui uuden ja lopullisen lähdön hetkellä paremmin organisoidusti kuin talvisodan alkaessa, mutta rajan taakse jäi silti paljon arvokasta aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä. Yli puolet siirtokarjalaisista oli viljellyt maata, joten heille piti löytää uudet tilat muualta Suomesta. Sijoittaminen olikin varsin suuri operaatio, jota varten eduskunta sääti vuonna 1945 maanhankintalain. Sen mukaan maatilan, asuntotontin tai kalastustilan Karjalassa omistaneille piti hankkia korvaavat tilat ja tontit Suomen uusien rajojen sisäpuolelta. Maata hankittiin siirtoväelle valtiolta, kunnilta, yhtiöiltä ja yksityisiltä - joskus jopa pakkotoimin. Vastaanotto ei ollut aina aivan ongelmatonta ja sopeutuminenkin vei aikansa. Sijoitussuunnitelmassa pyrittiin siihen, että samalta seudulta kotoisin olleet karjalaiset pääsivät asumaan lähelle toisiaan. Näin he muodostivat oman yhteisönsä, joka sekä sai vaikutteita ympäröivästä yhteisöstä että vaikutti itse siihen. Siirtokarjalaisten mukana muun muassa ruokaperinteet kohtasivat, ja kaikkialle maahan levisi karjalaisen ruokatalouden tuntemus. Siirtokarjalaisilta muut suomalaiset omaksuivat karjalanpiirakan ja muita leivonnaisia, karjalanpaistin ja muita liharuokia, sienien käytön, kasvisruokia, kalaruokia sekä kahvin ja teen runsaan käytön arkena. Karjalaiset naiset ovat välittäneet myös monia itäisiä ruoan kypsyttämistapoja suomalaiseen keittiöön, esimerkiksi hapattamisen ja hauduttamisen. Noin 70 prosenttia ortodoksisen kirkon jäsenistä joutui evakkotielle. Ortodoksien sijoittuminen uusille luterilaisille asuinpaikoille oli vaikeata, sillä heitä saatettiin haukkua ryssiksi ja sulkea ulkopuolelle muuhun yhteisöön nähden. Sotien seurauksena Suomen ortodoksinen kirkko menetti 90 prosenttia omaisuudestaan: yli sata kirkkoa ja saman verran rukoushuoneita, muita rakennuksia sekä maaomaisuutta. Valtio yritti tasoittaa kirkon tietä säätämällä jälleenrakennuslain, jonka nojalla rakennettiin 1950-luvulla

6 yhteensä 13 uutta ortodoksista kirkkoa, 44 rukoushuonetta ja 19 pappilaa. Ortodoksista väestöä oli 1900-luvun alussa eniten rajakarjalaisissa pitäjissä, kuten Salmissa, Suistamolla, Suojärvellä, Impilahdella ja Korpiselässä, mutta myös muissa luovutetun Karjalan pitäjissä. Toisaalta vertailun vuoksi voi mainita, että luovutetun Karjalan luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä oli vuonna 1939 ja evakuoituja seurakuntia oli 50. Kahden kristillisen uskonnon ja kulttuurin lisäksi Karjalassa vaikutti ehkä pidempään kuin muualla Suomessa muinaisusko: karhuun ja sen metsästykseen liittyviä uskomuksia ja riittejä säilyi käytössä pitkään 1900-luvulle saakka ja nämä sekoittuivat usein myös kristilliseen perinteeseen (kts. tarvittaessa salkun liitteenä oleva loitsuperinneosio sekä Kalevala, Kanteletar ja Suomen Kansan Vanhat Runot -kokoelma). Luterilainen kirkko piti kaikkea kansanuskoon ja -perinteeseen liittyvää harhaoppina ja kielsi vanhojen tapojen noudattamisen. Ortodoksinen kirkko puolestaan suhtautui perinteisiin läntistä kirkkoa suvaitsevammin eikä niitä pyritty hävittämään, vaan niille annettiin kristillinen sisältö. Esimerkiksi itkuvirret säilyivät elinvoimaisina ja saivat osittain uutta sisältöä. Myös ortodoksisessa Karjalassa vietettävät paikallisten suojelupyhimysten muistopäivät eli praasniekat ovat Karjalan vanhaa juhlaperinnettä, johon myöhemmin tuli kristillisiä tapoja. Esimerkiksi Salmin Mantsinsaaressa säilyi aina 1900-luvulle saakka uhriperinne, jossa praasniekka järjestettiin häkin eli häränpäivänä heinäkuussa. Siirtokarjalaisten jälkeläisistä enää pieni osa puhuu vanhempiensa kieltä tai murretta. Suomen Karjalassa puhuttiin kaakkoismurretta, itäisiä savolaismurteita sekä karjalan kieltä. Nykyisessä Etelä-Karjalassa puhutaan yhä kaakkoismurteita ja Pohjois-Karjalassa itäisiä savolaismurteita, ns. Pohjois-Karjalan murretta. Karjalan kieli puolestaan on oma suomensukuinen kielensä, jota on puhuttu Itä-Karjalassa ja Suomen puolella Raja- Karjalan pitäjissä Salmissa, Suojärvellä, Suistamolla, Korpiselässä ja Impilahdella. 6

7 Nykyään karjalan kieltä puhuu Suomessa noin 5000 ihmistä, kaikkiaan kielen puhujia arvellaan olevan yli Käytetyt lähteet: Hannes Sihvon ja Heikki Kirkisen Karjala-tutkimus HOLLMÉN, ROOPE 2009 : HÄMÄLÄINEN, LIISA 2010: KARJALAN LIITTO, Internet-sivut: Juuret Karjalassa Muistojen kultaama kultamaa. Terijoen representaatiot muistelmakirjallisuudessa vuosina Pro gradu tutkielma, kirjallisuus. KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA 129, verkkojulkaisu: RINNO, SOILE LAUKKANEN, MINNA (TOIM.) 1997: SALLINEN-GIMPL, PIRKKO 2009: Karjalan luterilaiset kirkot ja seurakuntien pyhät esineet. Antreasta Äyräpäähän hiljaiset kirkot. Karjalainen keittokirja VAHTOLA, JOUKO 2003: Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin.

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla Iisalmi Jyväskylä Kuopio Mikkeli Rautalampi Varkaus 5. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti Isä Arto Leskinen toimitti vedenpyhityksen Tuomiojärven rannassa. (Kuvat: Seppo Riikonen)

Lisätiedot

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 Kristus nousi kuolleista totisesti nousi! Aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti nyt Huhtikuu 2012 4-5 Kohtuullisesti Jyväskylässä. Seurakunnan

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJALTA Ensi kesänä tavataan jo 2.-3.7. me, Lesosten sukuseuralaiset ovat nimittäin aikoneet tulla vastavierailulle Kuivajärven

PUHEENJOHTAJALTA Ensi kesänä tavataan jo 2.-3.7. me, Lesosten sukuseuralaiset ovat nimittäin aikoneet tulla vastavierailulle Kuivajärven Starinat Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran tiedotuslehti lokakuu 2010 Ensi kesän sukutapaamisen proasnikka viikonloppua on siirretty perinteisestä heinäkuun toisesta viikonlopusta heinäkuun ensimmäiselle

Lisätiedot

erilaisten VIESTI 11/2006

erilaisten VIESTI 11/2006 erilaisten VIESTI 11/2006 Inkerilaisten viesti Toimisto Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset, jasenmaksut ja tuotetilaukset ym. inkerikoti, Karjalatalo, Kapylankuja 1, 00610 Helsinki. Puh. (09) 793 796

Lisätiedot

Repolainen 48. Jäsentiedote 3/2008. Kristus syntyy, kiittäkää!

Repolainen 48. Jäsentiedote 3/2008. Kristus syntyy, kiittäkää! Repolainen 48 Jäsentiedote 3/2008 Kristus syntyy, kiittäkää! Repolainen -jäsenlehti on myös internetissä osoitteessa repola-seura.org. -ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa - nro 49 maaliskuun loppu 2009 (viikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 3. OSAKOKOELMAT 4 Ikonit (OKM) 4 Esineet (OKM) 4 Tekstiilit (OKM) 5 Vanha kirjakokoelma (OKM K) 6 Asiakirjat, kartat

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

Missä se raja kulkee? Moskovan rauhansopimuksen rajojen synty ja seuraukset

Missä se raja kulkee? Moskovan rauhansopimuksen rajojen synty ja seuraukset Missä se raja kulkee? Moskovan rauhansopimuksen rajojen synty ja seuraukset Suomen historian pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2008 Historian oppiaineryhmä Joensuun yliopisto Timo Pulkkinen Sisällys 1. Johdanto

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Perjantai 17. helmikuuta 2012 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 57. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Juhlatoimikuntaa 18.1.2012 Huittisten

Lisätiedot

Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi

Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi 1 Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi Tässä numerossa: Keväjärven kotakappeli Inarissa vihittiin 29.8.2008 pyhien Boriksen ja Glebin muistoksi.

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 JOUKKOKIRJE Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 Maija Jantunen kotipaikkansa Pientalon raunioilla yhdessä Henri Jantusen ja Ritva Jantusen kanssa. Takana näkymää Jantselan navetan raunioiden päältä

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

euro on yhteinen raha

euro on yhteinen raha euro on yhteinen raha 2 2002 2 EUROLEIJA 2 / 2002 euro on yhteinen raha Kaksitoista Euroopan maata käyttää nyt yhteistä rahaa, euroa. Eurooppa on maanosa, johon Suomi kuuluu. Euroopassa on yhteensä 43

Lisätiedot

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl!

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Poltetun maan taktiikan käyttö Laatokan Karjalassa talvisodan ensiviikkoina vuonna 1939 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteidentiedekunta

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

Pekka Leimu. Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat. Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku

Pekka Leimu. Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat. Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku 1 Pekka Leimu Kansankulttuurin eurooppalaiset taustat Valtakunnallisten kotiseutupäivien seminaari 28.7.2011, Turku Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, kirjoitti äskettäin edesmennyt toimittaja

Lisätiedot

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 2 Frida (4½ v): Kuvassa on Mikko ja Sisko Vatasen talo Tohmajärvellä, jossa kävimme sukukokouksen yhteydessä. Kuvassa on sateenkaari, kukkia

Lisätiedot

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten VUOKSEN HISTORIA OSANA ETELÄISEN SAIMAAN HISTORIAA GeoVuoksi-hanke Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten 1 SISÄLLYS Ennen 1500-lukua 2 1500-1617: sotakaudesta Stolbovan rauhaan

Lisätiedot

Sitä vain sillonnii ellee nujuttiin. Tuupovaaralaisten sotavuodet 1939-1944

Sitä vain sillonnii ellee nujuttiin. Tuupovaaralaisten sotavuodet 1939-1944 Sitä vain sillonnii ellee nujuttiin Tuupovaaralaisten sotavuodet 1939-1944 Tiina Maarit Piiroinen Suomen historian pro gradu - tutkielma Joensuun yliopistossa syyskuu 2005 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimustehtävä

Lisätiedot

Pyhäjärven kuulumisia

Pyhäjärven kuulumisia Maanantaina 25. huhtikuuta 2005 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 50. vuosikerta Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomat 19. 4. 1941 Pyhäjärven kuulumisia kirjeiden ja haastattelujen

Lisätiedot

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Onni löytyy yhteisestä arjesta Kajaanin seurakuntalehti No 8 keskiviikko 5.8.2015 57. vsk Onni löytyy yhteisestä arjesta Sami Paavolainen ja Susanna Leinonen vihittiin avioliittoon Kajaanin kirkossa 25.7. Kun puolitoista vuotta sitten

Lisätiedot

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI 1809 Esko Melakari 2009 Sisältö: Aluksi 5 Heimot ja valtasuvut 7 Suomi valtakunnaton kirkkokuntien raja-alue 8 Ruotsin valtakunnan isä suomen kielen vahvistajana 9 Suomi perinteinen

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot