DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD-SOITIN - KUVANAUHURI"

Transkriptio

1 DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi on tai ALL. - on kieltomerkki (DO NOT). Jos tämä merkki tulee näkyviin, odota hetkisen aikaa ennen käytön jatkamista. Jos - -merkki näkyy vielä painikkeen uudelleenpainamisen jälkeen, toiminto ei ole käytettävissä toistettavalla levyllä.. - Ohjattava laite on valittava ennen käyttöä painamalla kauko-ohjaimen vastaavaa painiketta. DVD-soitin: [DVD]-painike Kuvanauhuri: [VCR]-painike

2 Sisältö Tuotetietoja Tärkeitä turvallisuusohjeita... Tämän laitteen ominaisuuksia Lue huolellisesti ennen käyttöä... 6 Säätimet... 7 Kauko-ohjain... 9 Asennus Alkutoimet... 0 Soittimen kytkeminen ulkoisen laitteen kautta (satelliittijärjestelmä)... Soittimen kytkeminen Hi-Fi järjestelmään... Soittimen kytkeminen toiseen soittimeen, Soittimen kytkeminen kameranauhuriin... 3 Dolby Digital vahvistimen kytkeminen digitaaliseen audiolähtöön... 4 Toinen Scart liitäntä... 5 Peruskäyttö Alkuasetukset... 6 Ajan ja päivämäärän asetus /Automaattikello... 7 Kuvaruutunäyttö (OSD) päällä / pois päältä, Katseltavan laitteen valinta... 8 DVD-levyn toisto... 9 Toisto kuvanauhurilla... 0 Nauhoitus... DVD-soittimen käyttö Halutun kohtauksen toistaminen Toistotietojen tarkistaminen ruudulla Puhekielen, tekstityskielen ja 3D-äänitehosteiden valinta Zoomauksen ja kamerakulmien valinta Tietoja MP3-levyistä Levyvalikkojen katseleminen Asetukset Kieliasetukset Kuva-asetukset (video), Ääniasetukset (audio)... 4 Muut asetukset... 4 Lisätietoja Tietoja DVD:stä Perustietoja kuvanauhurista ja videokaseteista Ongelmatilanteiden selvittäminen (kuvanauhuri).. 46 Ongelmatilanteiden selvittäminen (DVD-soitin) Tekniset tiedot Tuotetietoja Kuvanauhurin käyttö Uusien asemien viritys... 3 Ajastettu nauhoitus... 5 Muita toimintoja... 8 Kytkennät ja kopiointi... 3

3 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS RSÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA! VAROITUS: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUVAARAN ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA TAI TAKAOSAA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLTOA VAATIVIA OSIA. OTA TARVITTAESSA YHTEYS VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN. Kolmion sisällä oleva salamasymboli varoittaa kotelon sisällä olevasta suojaamattomasta, vaarallisen korkeasta jännitteestä, joka on niin voimakas, että se voi aiheuttaa Kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio laitteen mukana tulevaan kirjalliseen materiaaliin, jossa on esitetty tärkeät käyttö- ja huolto-ohjeet. VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA. VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI PIDÄ KIINNI PISTOTULPASTA JA TYÖNNÄ PISTOTULPPA KUNNOLLA SEINÄPISTORASIAAN. ÄLÄ KOSKAAN VEDÄ VERKKOJOHDOSTA. LASERLAITTEITA KOSKEVIA TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA LASER : Tässä laitteessa käytetään laserjärjestelmää. Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön, lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Mikäli laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjääsi. Mikäli laitetta ja sen säätimiä ei käytetä tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla saattaa käyttäjä altistua vaaralliselle lasersäteilylle. Välttyäksesi suoralta lasersäteilyltä älä yritä avata laitteen koteloa. Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkyvälle lasersäteilylle. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. VAARA: Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja suojalukituksen LUOKAN rikkouduttua tai ollessa pois päältä. Vältä altistumista suoralle LASERTUOTE säteilylle. VAROITUS: Älä avaa laitteen koteloa. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huoltoa vaativia osia; jätä kaikki huoltotoimenpiteet valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. VAROITUS: Kaikki tämän laitteen rakenteeseen tehtävät muutokset tai lisäykset, jotka eivät todistettavasti ole hyväksymisestä vastaavan osapuolen sallimia, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen. Kunnollisen ilmankierron takaamiseksi laitteen ympärille on jätettävä vähintään 8 cm vapaata tilaa. Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille eikä sen päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita. Laitteen kytkeminen pois päältä virtakytkimestä ei irrota sitä kokonaan sähköverkosta (taukotoiminto, stand-by). Irrottaaksesi laitteen kokonaan sähköverkosta on pistotulppa irrotettava seinäpistorasiasta.

4 Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu turvaamaan henkilökohtaisen turvallisuuden. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköisku- tai tulipalovaaran. Laitteen sisäänrakennetut turvalaitteet suojaavat sinua, jos noudatat seuraavia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Tämä laite on täysin transistoroitu eikä siinä ole yhtään käyttäjän korjattavissa olevaa osaa. LUE KÄYTTÖOHJEET Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet täytyy lukea ennen tämän laitteen käytön aloittamista. SÄILYTÄ OHJEET Turvallisuus- ja käyttöohjeet täytyy säilyttää myöhempää tarvetta varten. 3 OTA VAROITUKSET HUOMIOON Kaikkia laitteessa ja käyttöohjeessa olevia varoituksia tulee tarkasti noudattaa. 4 TOIMI OHJEIDEN MUKAISESTI Kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita täytyy noudattaa tarkasti. 5 PUHDISTUS Irrota tämän laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistuksen aloittamista. Älä käytä mitään puhdistusaineita tai sumutteita. Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. 6 KIINNIKKEET Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia kiinnikkeitä, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai laitteiden rikkoutumisen. Tärkeitä turvallisuusohjeita suositteleman lisävarusteen kanssa. 8A Laite ja kärry yhdistelmä on siirrettävä varovasti. Äkkinäiset pysähdykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laite ja kärry yhdistelmän kaatumisen. 9 ILMANVAIHTO Kotelossa olevat reiät ja aukot ovat ilmankiertoa varten ja ne varmistavat laitteen luotettavan toiminnan ja suojelevat laitetta ylikuumenemiselta. Näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää. Näitä aukkoja ei saa peittää laittamalla laite vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Laitetta ei saa koskaan asettaa minkään lämpölähteen lähelle eikä yläpuolelle. Tätä laitetta ei saa sijoittaa sisäänrakennettuun syvennykseen kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen ellei kunnollisesta ilmanvaihdosta ole huolehdittu ja valmistajan ohjeita noudatettu. 0 VIRTALÄHTEET Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan arvolaatassa merkityllä virtalähteellä tai jännitteellä. Ellet ole varma kotisi verkkojännitteen sopivuudesta, ota yhteys asiantuntijaan. Paristoja tai muita virtalähteitä käyttävien laitteiden osalta ohjeet on katsottava käyttöohjeista. MAADOITUS JA PISTOTULPPA Tämän laitteen pistotulpan saa kytkeä sellaiseen verkkopistorasiaan, johon pistotulppa sen rakennetta muuttamatta mahtuu.mikäli käytät jatkojohtoa, varmista sen laatu ja tehonkesto. Tuotetietoja 7 VESI JA KOSTEUS Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä esimerkiksi lähellä kylpyammetta, pesuallasta, keittiöallasta tai pyykkiammetta, kosteassa paikassa eikä lähellä uimaallasta. VAROITUS SIIRRETTÄVÄSTÄ ALUSTASTA (symboli RETAC'in toimittama) 8 LISÄVARUSTEET Älä laita tätä laitetta epävakaalle kärrylle, alustalle, jalustalle, seinähyllylle eikä pöydälle. Laite voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja laite voi vaurioitua pahasti. Käytä tätä laitetta ainoastaan laitetta ainoastaan valmistajan VERKKOJOHDON SUOJAAMINEN Verkkojohto täytyy sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta eikä se jää puristuksiin minkään esineen alle tai taakse. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppaan, pistorasioihin ja kohtaan, josta verkkojohto lähtee laitteesta. 3 SALAMOINTI Saadaksesi lisää turvallisuutta sinun pitää irrottaa verkkojohto pistorasiasta ja antenni antennijärjestelmästä ukonilman ajaksi taikun laite ei ole valvonnan alla tai kun laite jää pidemmäksi ajaksi käyttämättömäksi. Tämä estää laitteen vaurioitumisen, jonka salamointi ja sähköverkon ylijännite voi aiheuttaa. 3

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 LEVYPESÄ Huolehdi siitä, että pidät sormesi irti, kun levypesä sulkeutuu. Se voi aiheuttaa vakavan vamman. 5 YLIKUORMITUS Älä ylikuormita jatkojohtoja tai niiden seinäpistorasioita, koska on olemassa tulipalo- tai sähköiskuvaara. 6 ESINEEN TAI NESTEEN PÄÄSEMINEN LAITTEESEEN Älä koskaan työnnä mitään esinettä laitteen sisään aukkojen kautta, koska se voi koskettaa vaarallisia jännitekohtia tai oikosulkea osia, ja tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan läiskytä mitään nestettä laitteen päälle. 7 KUORMA Älä laita raskasta esinettä äläkä astu laitteen päälle. Esine voi pudota aiheuttaen vakavan henkilövamman ja laite voi vaurioitua pahasti. 8 LEVY Älä käytä rikkinäistä, vääntynyttä eikä korjattua levyä. Tällaiset levyt rikkoutuvat helposti ja voivat aiheuttaa vakavan henkilövamman ja laitteen toimintahäiriöitä. F. Jos laitteen suorituskyvyssä on selvästi erottuva muutos tämä osoittaa laitteen tarvitsevan huoltoa. VARAOSAT Kun tarvitaan varaosia, huolehdi siitä, että huollon laittamien uusien osien turvallisuusominaisuudet ovat samat kuin alkuperäisten osien. Valmistajan määrittämien varaosien käyttö voi estää tulipalon, sähköiskun ja muita vaaratilanteita. TURVALLISUUSTARKASTUS Tämän laitteen huollon tai korjauksen päätteeksi pyydä huoltoliikettä suorittamaan valmistajan suosittelema turvallisuustarkastus, jotta tämä laite on turvallisessa käyttökunnossa. 3 SEINÄ- TAI KATTOASENNUS Tämän laitteen seinä- tai kattoasennus pitää suorittaa valmistajan suosittelemalla tavalla. 4 KUUMUUS Tämä tuote on sijoitettava riittävän kauas lämpölähteistä, kuten lämpöpattereista, lämpöhormeista, uuneista ja muista lämpöä tuottavista laitteista (mukaan lukien vahvistimet) 9 HUOLTO Älä yritä itse huoltaa tätä laitetta, koska kotelon avaaminen tai poistaminen aiheuttaa sen, että saatat joutua alttiiksi vaarallisen korkealle jännitteelle tai muulle vaaralle. Ota kaikissa huoltoasioissa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 0 HUOLTOA VAATIVA VAURIO Irrota tämä laite pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tapauksissa: A. Kun verkkojohto tai pistotulppa on vaurioitunut. B. Jos nestettä tai jokin esine on päässyt laitteen sisään. C. Jos laite on ollut alttiina sateelle tai vedelle. D. Jos laite ei toimi normaalisti käyttöohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan käyttöohjeessa mainittuja säätimiä. Muiden säätimien virheellinen säätäminen voi aiheuttaa vaurioita ja paljon huoltotyötä laitteen saamiseksi jälleen normaaliin käyttökuntoon. E. Jos laite on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut. 4

6 Tämän laitteen ominaisuuksia DVD, VCD, CD, CD-R (MP3), CD-RW, VHS Yhden kosketuksen nauhoitustoiminto DVD:n katselu TV-lähetyksen nauhoituksen aikana Integroitu kauko-ohjain (kuvanauhuri, DVD) VISS-hakutoiminto Monikanavainen äänentoisto/-nauhoitus 6 pään korkealaatuinen Hi-Fi ääni Helppo nauhoitustoiminto MP3-tiedoston toisto (CD-R levy, jolla on MP3-tiedostoja) Graafinen käyttöliittymä (GUI) kuvaruutunäytöllä (OSD) Käyttämällä kauko-ohjaimen [DISPLAY]-painiketta TVruudulla voidaan nähdä DVD/VCD/CDsoittimen ja levyn tiedot. Näytönsäästäjä (DVD) 3D-ääni (3D-tilavaikutelma käytettäessä kahta kaiutinta) Korkea bittivuo / korkea näytteitystaajuus 7 MHz:n / 0-bitin videokooderilla Korkea bittivuo / korkea näytteitystaajuus 96 MHz:n / 4-bitin audio D/A-muuntimella Koaksiaalinen ja optinen digitaalinen äänilähtöliitäntä (PCM, Dolby Digital, dts) Voit nauttia korkeatasoisesta digitaaliäänestä kytkemällä Dolby Digital /dts -dekooderilla varustetun vahvistimen Sisäänrakennettu Dolby Digital dekooderi (DVD) Analoginen -kanavainen äänilähtö kanavien yhdistämiseksi, DOWNMIX (x) Komposiittivideolähtö (x) Hidastus eteenpäin / taaksepäin toistettaessa (DVD) Pikatoisto eteenpäin / taaksepäin Otsikon, luvun ja ajan haku DVD-levyllä, ja ajan ja kappaleajan haku VCD- ja CDlevyllä Erilaisia TV-kuvasuhteita (DVD) 4:3 (Pan ja Scan), 4:3 (Letter Box) ja 6:9 laajakuva Kertaustoisto (otsikko, luku ja osa DVD:llä / kappale, levy ja osa VCD/CD:llä) Valikoiva toisto (DVD/VCD/CD) Voit pysäytystoiminnolla valita ja sitten toistaa haluamasi DVD:n otsikon / luvun ja Video- CD/CD:n kappaleen. 7-kielinen kuvaruutunäyttö (DVD) Voit valita ja nähdä kuvaruutunäytöt 7 kielellä. (E / F /S/ G/ I / D / P) Lapsilukkotoiminto (DVD) Tämä toiminto estää lapsille sopimattoman aineiston toistamisen. Puhe monella kielellä (DVD) Levyn ääniraitaa voidaan kuunnella kaikkiaan kielellä. SVCD tai VCD -levyillä kielimäärä riippuu levystä. (Kielien lukumäärä vaihtelee levyittäin.) Monikielitekstitys (DVD) Tekstitys voidaan nähdä kaikkiaan kielellä. SVCD tai VCD levyillä kielimäärä riippuu levystä. (Tekstityskielien lukumäärä vaihtelee levyittäin.) Useita kamerakulmia (DVD) Tämän toiminnon avulla voit valita katselukulman sellaisissa kohtauksissa, jotka on kuvattu samanaikaisesti eri kulmista. (Kamerakulmien lukumäärä vaihtelee levyittäin.) Ruudun zoomaustoiminto (DVD/VCD) Tuotetietoja 5

7 STANDBY/ON VIDEO L AUDIO R EJECT REC - CHANNEL + QUICK COPY OPEN/CLOSE SETUP REPEAT PREV. MENU TITLE/PBC A-B PROGRAM CLK/CNT REC TV/VCR TRACKING PR + ENTER OK DISPLAY PR - SUBTITLE PLAY/PAUSE ZOOM VCR DVD ANGLE/DIGEST SPEED OUTPUT CLEAR/3D NEXT SEARCH SYSTEM AUDIO DVD VHS SELECT Lue huolellisesti ennen käyttöä Tämän DVD-Kuvanauhurin varotoimenpiteet on kuvattu alla. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laitteen sijoittaminen ja käsittely Jos sijoitat tämän soittimen liian lähelle muita laitteita, ne voivat vaikuttaa epäedullisesti toisiinsa. Jos sijoitat tämän laitteen television päälle tai aivan sen viereen, siitä voi aiheutua kuvan välkkymistä ja toimintahäiriöitä (nauha ei tule ulos). Jos laitat tämän laitteen lähelle voimakasta magneettikenttää, se voi heikentää kuvaa tai ääntä tai vaurioittaa nauhoituksen. Älä roiskuta haihtuvaa nestettä kuten hyönteissumutinta soittimen päälle. Älä jätä kumi- tai muoviesineitä pitkäksi ajaksi kosketukseen soittimen kanssa. Ne voivat vaurioittaa pintakäsittelyä. Kun laite ei ole käytössä Kun laite ei ole käytössä, huolehdi siitä, että poistat levyn tai nauhan ja katkaiset laitteesta virran. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, poista paristot kauko-ohjaimesta välttääksesi paristovuodon. Mikäli laite jää pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi siinä saattaa ilmetä toimintahäiriöitä myöhemmässä käytössä. Kytke laite päälle ja käytä sitä silloin tällöin. Siirtäminen Pakkaa laite siten kun se oli alkuperäisesti tehtaalla pakattu. Vaihtoehtoisesti voit kääriä pyyhkeen laitteen ympärille välttääksesi sen vaurioitumisen. Poista kuvanauha. Puhdistus Pyyhi pöly ja lika pois kotelosta ja säätimistä käyttämällä pehmeää liinaa. Poista piintynyt lika kostuttamalla pehmyt liina miedolla pesuaineliuoksella, kierrä liina lähes kuivaksi ja pyyhi. Käytä kuivaa liinaa kuivaukseen. Seuraa käyttöohjeita käyttäessäsi kemiallisia puhdistusaineita. Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, bentseeniä tai tinneriä, koska ne vaurioittavat laitteen pintakäsittelyä. Tarkastus Kuvanauhuri on korkealuokkainen tarkkuuslaite. Hyvälaatuisen kuvan säilyttämiseksi suosittelemme säännöllistä tarkastusta ja huoltoa jokaisen 000 käyttötunnin jälkeen asiantuntijan suorittamana. Ota tarkastusta varten yhteys jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ulkoantennin tarkistaminen ja uudelleen säätäminen Tuuli ja sade voivat muuttaa antennin suuntaa ja vaurioittaa sitä. Saadaksesi selkeän kuvan, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta ja uudelleen säätämistä varten. Tärkeän nauhoituksen tekeminen Tee koenauhoitus ennen varsinaista nauhoitusta varmistuaksesi nauhoituksen onnistumisen. Tärkeän nauhoituksen epäonnistuminen heikkolaatuisen nauhan tai virheellisten asetusten takia on harmillista, mutta ei oikeuta korvauksiin. Tekijänoikeus Älä käytä nauhoituksiasi ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa paitsi henkilökohtaiseen käyttöön. Nauhan ja levyn käsittely Älä käytä mitään alla mainituista nauhoista ja levyistä. Kuvapään vaurio tai nauhan katkeaminen/kiertyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. - Nauha jossa on hometta - Nauha tai levy, joka on tuhrittu mehulla tai siihen on kiinnitetty jotain - Nauha, jossa korjauskohta - Purettu nauha - Levy jossa on paha naarmu Nauhaan voi tiivistyä kosteutta. Kosteuden tiivistyminen vaurioittaa nauhan. Käytä nauhaa vasta sitten, kun kosteus on hävinnyt. Säilytä nauha käytön jälkeen kotelossaan pystysuorassa asennossa löystymisen välttämiseksi. Älä säilytä seuraavissa paikoissa, jossa on: - Korkea lämpötila ja kosteutta - Homeen muodostumista - Suora auringonpaiste - Paljon likaa ja pölyä - Voimakkaita magneettikenttiä kuten kaiutin Ohjeita kauko-ohjaimen käytöstä Voit käyttää laitetta kauko-ohjaimella jopa 7 metrin etäisyydeltä. Älä paina kahta painiketta samanaikaisesti. Älä suuntaa valoa kauko-ohjauksen lähetysosaan tai vastaanotto-osaan. Älä pidä kauko-ohjainta paikassa, jossa on paljon pölyä ja kosteutta. 30º tai vähemmän 30º tai vähemmän 6

8 Säätimet Pääyksikkö # $ Tuotetietoja STANDBY/ON QUICK COPY VIDEO L AUDIO R EJECT REC - CHANNEL + DVD SELECT VHS % ^ & * ( ) Kuvanauhurin käytön merkkivalo! Virta-/valmiustilapainike (STANDBY/ON) Tällä kytketään laite päälle/pois, jos verkkojohto on Kasettipesä # Kopiointipainike (COPY) Levyn kopiointi kuvanauhalle. $ Levypesä % Videotuloliitäntä (VIDEO INPUT) ^ Audiotuloliitäntä (AUDIO INPUT) & Poistopainike (EJECT) * Nauhoituspainike (RECORD) ( Kanavapainike ylös/alas (CHANNEL) ) Etupaneelin näyttö Näyttää laitteen tilan. Katso tarkemmat tiedot alla olevasta kohdasta Etupaneelin näyttö. DVD:n käytön merkkivalo Etupaneelin näyttö 3 Valintapainike (SELECT) Käytetään siirryttäessä DVD-toiminnolta kuvanauhuritoiminnolle (VCR) ja päinvastoin. 4 Pysäytyspainike (STOP) Toiston pysäyttäminen. 5 Takaisinkelauspainike (REWIND) Käytä kelataksesi takaisin parhaillaan toistettavaa nauhaa tai levyä; tai toistaaksesi nopeasti taaksepäin. 6 Toisto-/taukopainike (PLAY/PAUSE) Nauhan tai levyn toistaminen. Paina tätä painiketta kytkeäksesi ruudun taukotoiminnolle. 7 Pikakelauspainike (FAST FORWARD) Käytä kelataksesi eteenpäin parhaillaan toistettavaa nauhaa tai levyä; tai toistaaksesi nopeasti eteenpäin. 8 Levypesän aukaisu-/sulkemispainike (OPEN/CLOSE) Kuvanauhurikäyttö Nauhoituksen- ja ajastetun nauhoituksen näyttö Nauhoitus, Ajastettu nauhoitus, Ajastetusti nauhoitettava, Ajastetusti nauhoitettavan tila virheellinen ERROR (Ei kasettia tai kasetti ilman suojaliuskaa) Kopiointi Käytä kopioidaksesi levyn kuvanauhalle. dts-levyilmaisin Otsikko Tämä näkyy VCD- ja CD-levyllä. Luku: Näkyy DVD-levyillä Aika, laskuri ja nykytila Levypesä on auki Levypesä on suljettu Levy on levypesässä Levypesässä ei ole levyä Levyssä on jokin vika Valikkoruutu näkyy Asetusvalikko näkyy Virta on päällä Virta on pois päältä 3D-äänen ilmaisin DVD-levy käytössä 7

9 OPEN/CLOSE REPEAT PREV. REC MENU TITLE/PBC A-B PROGRAM CLK/CNT PR + PR - SUBTITLE PLAY/PAUSE TV/VCR TRACKING DISPLAY OUTPUT ZOOM ANGLE/DIGEST SPEED SEARCH SYSTEM SETUP ENTER OK NEXT CLEAR/3D VCR DVD AUDIO Säätimet Pääyksikkö (takapaneeli)! $ # ^ % *! Verkkojohto Tästä tulee virtaa laitteeseen. Kytke pistotulppa Digitaalinen audiolähtö (koaksiaalinen, optinen (DIGITALOUTPUT (COAXIAL, OPTICAL) Nauttiaksesi teatteritasoisesta äänenlaadusta kotona kytke tämä liitäntä vahvistimeen tai laitteeseen, jossa on digitaalinen audiodekooderi. # Audiolähtöliitäntä (AUDIO OUTPUT) $ Videolähtöliitäntä (VIDEO OUTPUT) % EURO AV liitäntä ^ EURO AV/dekooderi liitäntä & Antenniliitäntä * Kytkentä televisioon Vakiovarusteet Kauko-ohjain paristoa Antennikaapeli Käyttöohje/ Takuukortti Hankkiaksesi erikseen vakiovarusteita tai osia, joita ei ole mukana, ota yhteys kauppiaaseesi tai huoltoliikkeeseen. Käyttöohjetta ja takuuta ei kuitenkaan myydä erikseen. 8

10 Kauko-ohjain DVD = DVD-soitin VCR = # $ % ^ & * ( ) OPEN/CLOSE SETUP REPEAT PREV. PROGRAM REC TITLE/PBC A-B CLK/CNT Lapsilukko!!! TV/VCR MENU TRACKING PR + ENTER OK DISPLAY PR - SUBTITLE PLAY/PAUSE ZOOM VCR ANGLE/DIGEST SPEED DVD OUTPUT CLEAR/3D NEXT SEARCH SYSTEM AUDIO = Q q W w E e R Paina kauko-ohjaimen virtapainiketta [ ] noin 8 sekunnin ajan. Mikään etupaneelin ja kaukoohjaimen painike ei toimi ja lukitusilmaisin ( ) näkyy etupaneelin näytössä. Poistaaksesi lapsilukon paina kauko-ohjaimen virtapainiketta [ ] noin 8 sekunnin ajan.! [DVD] Valikko Virta päälle/pois päältä (POWER) # [DVD] Otsikko/PBC (TITLE/PBC) $ [DVD] Avaus-/sulkemispainike (OPEN/CLOSE),, [VCR] Kasetinpoistopainike (EJECT) % [DVD, VCR] Liikkuminen/Valinta kuvaruutunäytöllä (MOVE/SELECT), [VCR] Kanava ylös/alas ^ Asetus (SETUP) & [DVD] Kertaustoisto (REPEAT) * [DVD] Kertaustoisto A-B (A-B) ( [DVD] Siirtyminen taaksepäin (PREVIOUS) (siirry edelliseen lukuun tai kappaleeseen) ) Haku taaksepäin (REVERSE SEARCH) [DVD, VCR] Ohjelma (PROGRAM) [DVD, VCR] Kello-/Laskuri (CLOCK/COUNTER) 3 [DVD, VCR] TV/Kuvanauhuri (TV/VCR) 4 [VCR] Nauhoitus (REC) 5 [DVD, VCR] Numeropainikkeet, [VCR] Tahdistus -/+ (TRACKING -/+) 6 Kuvanauhurin valinta (VCR SELECT) 7 DVD-soittimen valinta (DVD SELECT) 8 [DVD, VCR] Kuvaruutunäyttö (OSD DISPLAY) 9 Lähtöliitännän valinta (OUTPUT) 0 Syöttö/Vahvistaminen (ENTER/OK) Nollaus/3D-ääni (CLEAR/3D) [DVD] Puhekielen valinta (AUDIO LANGUAGE), [VCR] Audiovalinta (AUDIO) + [DVD] Tekstitys (SUBTITLE) = [DVD] Siirtyminen eteenpäin (NEXT) (siirry seuraavaan lukuun tai kappaleeseen), [VCR] Kuvakuvalta taukotoiminnolla Q TOISTO/TAUKO (PLAY/PAUSE) q Haku eteenpäin (FORWARD SEARCH) W Pysäytys (STOP) w [DVD] Luvun/Otsikon/Ajan haku (SEARCH) E [DVD] Zoomaus (ZOOM) e [DVD] Kamerakulma (ANGLE), [VCD] Sisältö (DIGEST), [VCR] Nauhoitusnopeus (SPEED) R Järjestelmä (SYSTEM) (Tämä painike ei ole käytössä tässä laitteessa) Tuotetietoja 9

11 Alkutoimet Ennen kuin aloitat, irrota kaikki laitteet verkkovirrasta. (Vaihtoehto ) Soittimen kytkeminen RF-kaapelilla Televisio 30V~, 50 Hz Soittimen takaosa Antenni Käytettävä antennityyppi riippuu paikallisista häiriöistä ja lähettimen etäisyydestä. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen asiantuntijaan antennia koskevissa asioissa. (Vaihtoehto ) Soittimen kytkeminen SCART-kaapelilla Televisio 30V~, 50 Hz Antenni Soittimen takaosa SCART-kaapeli (lisävaruste) 0 Jos soitin tätä kytkentää käytettäessä vastaanottaa vaikkapa kanavaa TV ja televisiosta näkyy kanavapaikan 3 asema, painettaessa kauko-ohjaime [TV/VCR]-painiketta televisio siirtyy näyttämään kanavaa TV (siis soittimen vastaanottamaa kanavaa). VCR -merkki näkyy. Tätä toimintoa käytettäessä kanavat vaihdetaan soittimen kauko-ohjaimen painikkeilla [PR-] ja [PR+]. Kytkeäksesi toiminnon pois päältä paina kauko-ohjaimen [TV/VCR]-painiketta, jonka jälkeen TV:n kaukoohjainta voi taas käyttää normaalisti. Saat paremman kuvan ja äänenlaadun, jos kytket soittimen SCARTkaapelilla.

12 Soittimen kytkeminen ulkoisen laitteen kautta (satelliittijärjestelmä) Ennen kuin aloitat, irrota kaikki laitteet verkkovirrasta. (Vaihtoehto ) Soittimen kytkeminen RF-kaapelilla Televisio Asennus 30V~, 50 Hz Antenni Soittimen takaosa Satelliitti-antenni Voit käyttää tätä kytkentää, jos soittimessasi on kaksi SCART-liitäntää.. Saat paremman äänen ja kuvan, kun nauhoitat satelliittivastaanottimesta.

13 Soittimen kytkeminen Hi-Fi järjestelmään Ennen kuin aloitat, irrota kaikki laitteet verkkovirrasta. Vaihtoehto 30V~, 50 Hz Soittimen takaosa Televisio Hi-Fi -järjestelmä Antenni Kytke RCA-kaapeli takapaneelin Audio L/R -liitäntöihin ja audiovahvistimen liitäntöihin. Jos soittimessasi ei ole tätä liitäntää, katso sivu 4. Voit käyttää myös SCART-kaapelia parantaaksesi soittimesta tulevan kuvan ja äänenlaatua. Vaihtoehto Televisio Hi-Fi -järjestelmä Antenni 30V~, 50 Hz Kytke SCART/RCA kaapeli takapaneelin AV - liitäntään ja audiovahvistimen t l liitätää Soittimen takaosa

14 Soittimen kytkeminen toiseen soittimeen Ennen kuin aloitat, irrota kaikki laitteet verkkovirrasta. Kytkeminen 30V~, 50 Hz Ensimmäinen soitin Asennus Toinen soitin ) Laita kasetti, jolle haluat nauhoittaa, ensimmäisen soittimen kasettipesään ja painele [OUTPUT]-painiketta kunnes etupaneelin näytössä näkyy AV. ) Laita kasetti, josta haluat nauhoittaa, toisen soittimen kasettipesään. Paina toisen soittimen [PLAY]-painiketta. 3) Paina ensimmäisen soittimen [RECORD]-painiketta. Soitin alkaa nauhoittaa. Jos soittimessasi on kaksi SCART-liitäntää, voit käyttää toista liitäntää AV muun laitteen kytkemiseen.käyttääksesi tätä toimintoa katso sivu 5. Soittimen kytkeminen kameranauhuriin Ennen kuin aloitat, irrota kaikki laitteet verkkovirrasta. Kytkeminen Televisio Antenni 30V~, 50 Hz Kameranauhuri kameranauhuriin SCART-liitin televisioon Soittimen takaosa Jos olet kytkenyt kameranauhurin tällä tavalla, voit kytkeä myös SCART-kaapelin soittimen takapaneelin liitännästä AV televisioon. Käyttääksesi tätä toimintoa katso sivu 5. Voit kytkeä kameranauhurin myös käyttämällä RCA-kaapelia, jos soittimessasi on tuloliitännät edessä. Tarkista onko soittimen etupaneelissa nämä liittimet, katso ohjeita sivulla 5. 3

15 Dolby Digital vahvistimen kytkeminen digitaaliseen audiolähtöön Kytkeminen DVD-KUVANAUHURIN TAKAPENEELI KYTKENTÄKAAPELI (Lisävaruste) (L) AUDIO IN (R) DOLBY DIGITAL VAHVISTIN Kytke joko COAXIAL tai OPTICAL -liitäntä Dolby Digital vahvistimeen. ** Jos haluat tietää enemmän Dolby Digital ista, tutustu kappaleeseen Tietoja DVD:stä sivuilla Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. 4

16 Toinen SCART-liitäntä Toinen SCART-liitäntä Jos kuvanauhurissasi on AV-lähtöliitäntä (kuten alla olevassa kuviossa), voit kytkeä siihen toisen laitteen sivuilla 3 esitetyllä tavalla. Toinen SCART-liitäntä VAIN TULOLIITÄNTÄ Asennus TULO- ja LÄHTÖLIITÄNTÄ Kun kytket muita laitteita, katso tarkemmat tiedot niiden käyttöohjeista. Tämän kuvanauhurin käyttöohje suosittelee laitteiden kytkemistä sivulla esitetyllä tavalla. Kun kytkentä on suoritettu tällä tavalla ja ulkoinen laite kytketään pois päältä kuvanauhuri toimii normaalisti ja kytkettäessä ulkoinen laite päälle kuvanauhuri kytkeytyy automaattisesti AV-toiminnolle ja näyttää ulkoisen laitteen kanavan, kanavavalinta voidaan suorittaa ainoastaan ulkoisesta laitteesta, kuvanauhurin painikkeilla PR+/PR- ei ole vaikutusta. Kun haluat palauttaa normaalin kuvanauhurikäytön, ulkoinen laite täytyy kytkeä pois päältä. Nauhoitus toisesta laitteesta Nauhoitus voidaan suorittaa helposti. Huolehdi siitä, että laite on kytketty päälle ja oikea kanava näkyy. Suorittaaksesi ajastetun nauhoituksen varmistaudu siitä, että AV on valittu nauhoitettavaksi kanavaksi. Jossakin laitteessa voi olla ajastin, jonka avulla se kytkeytyy päälle oikealle kanavalle. Ellei tämä ominaisuus ole käytettävissä, toiseen laitteeseen täytyy jättää virta päälle. Edessä oleva AV-liitäntä Jos kuvanauhurissa on edessä olevat tuloliitännät, niihin on mahdollista kytkeä erilaisia laitteita, kuten kameranauhuri. Kun haluat katsella kameranauhurin nauhaa, kuvanauhuri täytyy olla AVF-toiminnolla. Nauhoitukset tästä tuloliitännästä ovat samanlaiset kuin on kuvattu sivuilla

17 Alkuasetukset Kytke TV päälle. Voit käynnistää automaattivirityksen myös asetusvalikosta (SETUP) valitsemalla ensin vaihtoehdon PR PRESET ja sitten AUTO SET. Muiden asemien virittäminen (manuaalisesti) ja asemien nimeäminen on kuvattu sivuilla 3-4. Soittimen käyttöönotto 3 Ruutuun pitäisi tulla viereisen kaltainen kuva kytkettyäsi soittimen ja TV.n päälle ensimmäisen kerran. Valitse haluamasi kieli. Valitse maa. Käytä apunasi alla olevaa listaa maata valitessasi. B: Belgia D: Saksa DK: Tanska E: Espanja GR: Kreikka I: Italia LUX: Luxembourg N: Norja NL: Alankomaat S: Ruotsi SF: Suomi SW: Sveitsi TR: Turkki Käynnistä automaattiviritys painamalla OK-painiketta. Automaattiviritys ( AUTO SET ) virittää kaikki asuinalueellasi vastaanotettavissa olevat asemat ja järjestää ne maasi mukaiseen järjestykseen. Kellon asetus tapahtuu automaattisesti. LANGUAGE SET ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END COUNTRY SET B N D NL DK S E SF GR SW I TR LUX OTHERS PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END CH 5 PLEASE WAIT... SETUP:END 4 5 Jos muut kanavat ovat lähellä nykyistä RF-lähtökanavaa (RF OUTPUT CH), siitä näkyy ilmoitus automaattisesti. Soitin suosittelee automaattisesti parasta mahdollista kanavanumeroa RF-lähtökanavaksi. Paina [OK]-painiketta vahvistaaksesi suositellun ohjelmapaikan numeron (PR). Mikäli haluat asemilla olevan samat numerot, jotka sinulla on televisiossasi, katso ohjeet kohdasta Ohjelmapaikkojen järjestely sivulla 4. RF OUTPUT SET CURRENT CH 5 RECOMMENDED CH :SELECT(-69) OK:CONFIRM SETUP:END IMPORTANT! PLEASE CHANGE THE TV CH TO 54. Muussa tapauksessa poistu asennustoiminnosta ja nauti soittimestasi. Mikäli et käytä SCART-kaapelia, ruutuun ei tule viereisen kaltaista kuvaa, vaan sinun on etsittävä kuva ruutuun virittämällä televisiosi kanavalle 5 manuaalisesti (katso ohjeet televisiosi käyttöohjeesta). Mikäli kanavalla 5 esiintyy häiriöitä, valitse toinen siirtokanava väliltä ja 69 käyttämällä kaukoohjaimen numeropainikkeita. MANUAL SET PR0 ARD PR08 P-08 PR0 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR0 P-0 PR04 P-04 PR P- PR05 MTV PR ---- PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END 6

18 Ajan ja päivämäärän asetus / Automaattikello Ajan ja päivämäärän asetus Paina kauko-ohjaimen [VCR]-painiketta kytkeäksesi kuvanauhuritoiminnon (VCR) ja menettele alla esitetyllä tavalla. Hae ruutuun soittimen pääasennusvalikko SETUP, valitse VCR SETUP ja valitse sitten CLOCK SET. CLOCK SET TIME - - : - - DATE - - / - - / :SETUP (HOUR) </>:CORRECT SETUP:END Siirry muutettavaan kohtaan ja syötä uudet arvot. Odota muutaman sekunnin ajan syötettyäsi yksinumeroisen numeron. Tallenna [OK]-painikkeella ja poistu [SETUP]-painikkeella. CLOCK SET TIME 06:05 DATE 5//00(SUN) 0-9:SETUP (HOUR) </>:CORRECT OK:CONFIRM SETUP:END Peruskäyttö Automaattikellon asetus Automaattikello on käytettävissä ainoastaan malleissa, joissa on VPS/PDC-toiminto (katso sivu 5). Tietyt lähetysasemat lähettävät kellonajan ja päivämäärän VPS/PDC-tiedon mukana. Kuvanauhuri käyttää automaattisesti tätä aikaa ja päivämäärää alkuasennuksen aikana normaalikäytössä ja joka kerran kun kytket kuvanauhurin pois päävirtakytkimellä. Jos huomaat, että tämä aika ja päivämäärä on virheellinen, voit kytkeä toiminnon pois päältä (OFF) alla esitetyllä tavalla. Voit sitten asettaa kellonajan ja päivämäärän manuaalisesti yllä esitetyllä tavalla. VCR SETUP CLOCK SET LANGUAGE SET RF OUTPUT SET 6:9 SET OSD ON/OFF AUTO CLOCK PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END AUTO CLOCK ON OFF PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END 7

19 Kuvaruutunäyttö (OSD) päällä / pois päältä OSD PÄÄLLÄ & POIS PÄÄLTÄ Tämän soittimen kuvaruutunäyttö (OSD) on tehtaalla asetettu päälle (ON) ja voit halutessasi kytkeä sen pois päältä (OFF). Hae ruutuun soittimen pääasennusvalikko SETUP. Valitse VCR SETUP, ja paina [OK]-painiketta. SETUP TIMER PROGRAM PR PRESET VCR SETUP TAPE CONTROL PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END 3 Valitse OSD ON/OFF ja paina [OK]-painiketta. Valitse vaihtoehto ON (päällä) tai OFF (pois päältä). Jos haluat toiminnon pois päältä valitse vaihtoehto OFF ja paina [OK]-painiketta vahvistaaksesi valintasi. Kuvaruutunäytön merkit eivät nyt näy normaalikuvassa. Katseltavan laitteen valinta DVD-soittimen valinta Paina kauko-ohjaimen [DVD]-painiketta. DVD-toiminnon tullessa valituksi etupaneelin näytössä näkyy DVDmerkki. Kauko-ohjain ohjaa nyt DVD-soitinta. [DVD]-painikkeen painamisen jälkeen voit siis ohjata ja katsella DVDsoittimen kuvaa. Kuvanauhurin valinta Paina kauko-ohjaimen [VCR]-painiketta. Kuvanauhuritoiminnon tultua valituksi etupaneelin näytössä näkyy VCR-merkki ja DVD-merkki häviää. Kauko-ohjain ohjaa nyt kuvanauhuria. [VCR]-painikkeen painamisen jälkeen voit siis ohjata ja katsella kuvanauhurin kuvaa. Katselutoiminnon tai ulkoisen tuloliitännän valinta VCR SETUP CLOCK SET LANGUAGE SET RF OUTPUT SET 6:9 SET OSD ON/OFF AUTO CLOCK PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END OSD ON/OFF ON OFF PR+/-:SELECT OK:CONFIRM SETUP:END Paina kauko-ohjaimen [OUTPUT]-painiketta. Paineltaessa [OUTPUT]-painiketta valituksi tulevat järjestyksessä DVD, VCR PLAYBACK (kuvanauhurin toisto), BROADCASTING RECEPTION (lähetyksen vastaanotto) ja EXTERNAL INPUT (ulkoinen tuloliitäntä) ja DVD- ja VCR-merkit etupaneelin näytöllä vaihtuvat vastaavasti. 8

20 DVD-levyn toisto Kytke virta päälle painamalla [ ]-painiketta. Paina kauko-ohjaimen [DVD]-painiketta kytkeäksesi DVD-toiminnon päälle. VCR DVD MENU TITLE/PBC DISPLAY OPEN/CLOSE OUTPUT PR + Avaa levypesä painamalla [OPEN/CLOSE]-painiketta. Laita levy kunnolla levylautaselle etikettipuolen osoittaessa ylöspäin. SETUP REPEAT PREV. ENTER OK CLEAR/3D PR - A-B SUBTITLE AUDIO NEXT PLAY/PAUSE 3 Laita levy paikalleen ja sulje levypesä painamalla [OPEN/CLOSE]- painiketta. Soitin tarkistaa levyn ja aloittaa toiston tai jää pysäytystilaan (STOP). PROGRAM SEARCH CLK/CNT ZOOM REC TV/VCR ANGLE/DIGEST SPEED TRACKING SYSTEM 4 Käynnistä toisto painamalla [PLAY/PAUSE]-painiketta. Jos kyseessä on DVD-levy: DVD-valikot ja otsikot näkyvät TV-ruudussa. Jos kyseessä on S-VCD- tai VCD.0 levy. Valikot näkyvät TV-ruudussa ja PBC-toiminto (toistonhallinta) kytkeytyy päälle. Jos kyseessä on CD-, VCD.- tai MP3-levy. Levyn toisto alkaa kappalenumeroiden järjestyksessä. Peruskäyttö 5 Pysäytä painamalla [ ]-painiketta. Kytkeäksesi taukotoiminnon paina [PLAY/PAUSE]-painiketta toiston aikana. Toisto jatkuu painettaessa tätä painiketta uudelleen. 6 Paina [OPEN/CLOSE]-painiketta poistaaksesi levyn. Erilaisia toistotapoja Jos haluat pikatoiston eteenpäin (tai taaksepäin), paina kauko-ohjaimen painiketta [ ] tai [ ] toiston aikana. Pikatoisto näkyy ruudulla. * Taaksepäin tapahtuva toisto ei toimi kaikilla DVD-levyillä eikä MP3-levyillä. Jos haluat hidastuksen eteenpäin (tai taaksepäin), paina kauko-ohjaimen painiketta [ ] tai [ ] taukotoiminnon aikana. Kuva näkyy ruudulla hidastuksen aikana. * Video CD levyllä hidastus taaksepäin ei toimi. -merkki näkyy. Jos haluat pysäytyskuvan, paina [PAUSE]-painiketta toiston aikana. Voit katsella haluttua kuvaa pysäytettynä. 9

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DAEWOO T847. Löydät kysymyksiisi vastaukset DAEWOO T847 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830. Sisällysluettelo. Mallin numero: Sarjanumero:

Käyttöohje DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830. Sisällysluettelo. Mallin numero: Sarjanumero: DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830 Käyttöohje PAL Sisällysluettelo Varotoimet... 2 Laserturvallisuus... 2 Tärkeää... 2 Jännitteensyöttö... 2 Kosteusvaroitus... 2 Varoitus... 2 Sijoittaminen... 2 Kierrätys...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje DVD-SOITIN Käyttöohje DQD-600D DQD-200D Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on 2 tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VIDEONAUHURI SV-635X SV-631X SV-435X SV-431X SV-235X SV-230X. Käyttöopas. www.samsungvcr.com PAL

VIDEONAUHURI SV-635X SV-631X SV-435X SV-431X SV-235X SV-230X. Käyttöopas. www.samsungvcr.com PAL VIDEONAUHURI SV-65X SV-6X SV-5X SV-X SV-5X SV-0X Käyttöopas www.samsungvcr.com PAL Alkutoimet Sisältö Kiitos, kun ostit Samsung-videonauhurin. Käyttöoppaassa on runsaasti videonauhurin asetuksiin ja käyttöön

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-32 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DAEWOO DF-4100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3406408

Käyttöoppaasi. DAEWOO DF-4100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3406408 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi.

Kun audio- tai videojärjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo vaihtuu punaiseksi. BeoLab 4 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalot muuttuvat punaisiksi, mikä ilmoittaa, että

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA.

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE KUIN SE MENEE. Kolmion sisällä oleva salama varoittaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot