NÄYTE. Liikeideasta liikkeelle, Opettajan aineisto. Leena Raatikainen ISBN ISBN ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTE. Liikeideasta liikkeelle, Opettajan aineisto. Leena Raatikainen ISBN 978-951-37-4675-5 ISBN 978-951-37-5937-7 ISBN 978-951-37-5938-4"

Transkriptio

1 NÄYTE, Leena Raatikainen ISBN ISBN ISBN Yrittävä yhteiskunta - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 2 Yritysideasta liiketoimintasuunnitelmaksi - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 3 Yritysmuodon valinta - Kuvioita - Opastusta tehtäviin 4 Markkinat ja kilpailijat - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 5 Yritystoiminnan riskit - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 6 Rahoituksen järjestäminen - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 7 Kannattava yritystoiminta - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 8 Perustamisasiakirjat ja työsuojelu - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 9 Yritystoiminnan arki - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä Tuulin ja Oton laskelmat - opettajan aineisto tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja opetuksen suunnitteluun ja tuntityöskentelyyn. Tämä on kirjan 9., uudistetun painoksen mukaisesti päivitetty ja täydennetty opettajan aineisto. Aineisto sisältää - kirjan keskeisimmät kuviot (Powerpointkalvopohjina) - opastusta ja ratkaisumalleja kirjan tehtäviin ja työkirjaosioon sekä materiaalivinkkejä (Word) - lisätehtäviä (Powerpoint). Aineistoon on koottu kirjan keskeisimmät ja esimerkiksi harjoitusten teossa hyödylliset kuviot käteviksi Powerpoint-kalvoiksi. Kuvioissa tiivistyvät havainnollisesti teoriaosuuden tärkeimmät asiat. Kirjan teoriaosan tehtävien ratkaisut ja opastus työkirjaosion täyttämiseen on koottu oman linkin alle. Tarkoituksena on helpottaa tuntityöskentelyä ja antaa virikkeitä tehtävien tekemiseen. Samaan tiedostoon kootuista materiaalivinkeistä opettaja saa tietoa muista hyödyllisistä tietolähteistä ja lisäaineistoista. Lukuihin liittyvät lisätehtävät on koottu erillisiksi Powerpoint-tiedostoiksi. Tehtävien aiheet liittyvät kunkin luvun keskeisimpiin teemoihin ja syventävät aihepiirien käsittelyä. Lue myös kirjantekijän terveiset sinulle. Kopiointiehdot

2 Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa (kirja s. 8 10) Yhteiskunnassamme tuetaan yrittäjyyttä - Yrittäjyyden kehittämishankkeet - Verkostoituminen - Kansainvälistyminen - Mentor-toiminta - Verkkopalvelut - Yritys-Suomi - Yritys- ja yhteisötietotietojärjestelmä - Patentti- ja rekisterihallitus - Suomen yrittäjät ry - Yrittäjänaisten Keskusliitto ry - Naisyrittäjyyden edistämiskeskus ry - Kokeilevan yrittäjyyden oppimisympäristöt - Nuori Yrittäjyys ry - Harjoitusyritystoiminta

3 Kuvio 1.1 Työlliset ja työttömät Suomessa (1000 henk.) Lähde: Tilastokeskus (kirja s. 10) Väestö, Työlliset Työttömät Työttömyysaste 8,4 % 8,2 % 7,8 %

4 TEHTÄVÄ Katso kuviota 1.1 ja tutki, miten työllisten ja työttömien määrä on muuttunut viime vuosikymmenen aikana. Mistä muutos voisi johtua?

5 Kuvio 1.2 Työlliset toimialoittain 2008 Lähde: Tilastokeskus, EK (kirja s.11)

6 TEHTÄVÄ Katso kuviota 1.2 ja tutki, mitkä toimialat työllistävät eniten. Miksi? Mihin toimialaan sinun ammattiosaamisesi tai kiinnostuksesi kohdistuu, ja mikä on sen toimialan tilanne tämän tilaston mukaan?

7 Kuvio 1.3 Yritykset päätoimialoittain 1995, 2002 ja 2009 (pois lukien alkutuotanto) Lähde: Yrittäjyyskatsaus 2011, TEM (kirja s.12)

8 Kuvio 1.8 Yrittäjyyden ulottuvuudet (kirja s. 15)

9 Kuvio 1.10 Olenko minä yritteliäs? (kirja s. 21) Yrittäjyysominaisuus olen en ole oma-aloitteinen vastaa itse omasta elämästään positiivinen tyyppi kiinnostunut toisista ihmisistä johtajatyyppi vastuunkantaja organisointikykyinen valmispitkiin työpäiviin päätöksentekokykyinen luotettava hyvä maine kyky kestää muutoksia menestymisen tarve luova, kekseliäs joustava rohkea riskejä pelkäämätön haasteita kaipaava kommunikaatiotaitoinen stressinsietokykyinen Yhteensä

10 Kuvio 1.11 Yrittäjäksi ryhtyminen (kirja s. 22) Tausta koulutus työkokemus ammatillinen osaaminen roolimallit perhetausta Henkilö persoonallisuus yrittäjäominaisuudet elämänhallinta Tilanne elämäntilanne yksittäiset tapahtumat ympäristön yrittäjämyönteisyys Punninta Yrittäjyys Muu ura

11 Yrittäjätyypit (kirja s ) Yrittäjissä on monenlaisia persoonallisuuksia: - Käsityöyrittäjät - Ammattimiesyrittäjä - Perinteinen yrittäjä, liikemiestyyppi - Toimitusjohtajatyyppi Yritysjohtajia voidaan ryhmitellä myös seuraavasti: - Yleismies - Uudistaja - Organisaattori - Rutiinien taitaja

12 Mistä yrittäjä saa tietoa? (kirja s ) Tietoa on saatavilla runsaasti : Kuntien ja kaupunkien elinkeinotoimistot Uusyrityskeskukset ELY-keskukset Keksintösäätiö Erilaiset yrittäjyyden edistämishankkeet Oppilaitokset Pankit Finnvera Oyj Muut erityisluottolaitokset Yrittäjäjärjestöt Toimialajärjestöt Kauppakamarit Nuorkauppakamarit Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Tilastokeskus Tutkimuslaitokset Vakuutusyhtiöt Verotoimistot Työvoimatoimistot Lääninhallitukset Mentor-toimintaa Toimialakohtaisia verkottumistapahtumia

13 Liiketoimintasuunnitelman sisältö (kirja s. 36) Kansilehti yrityksen nimi yrityksen logo toiminta-ajatus lyhyesti (yksi lause, joka kuvaa yrityksen toimintaa suunnitelman laatijat(t) Sisältö 1 Yrittäjän tausta ja osaaminen 2 Liikeidea liikeideamallin avulla 3 Yhtiömuoto ja toiminimi 4 Markkinat ja kilpailijat asiakasanalyysi hinnoittelu markkinatuoteanalyysi kilpailijoiden arviointi yrityksen sijainti 5 Riskianalyysi ja henkilöstötarve 6 Rahoituksen järjestäminen 7 Laskelmat investointilaskelma käyttöpääomalaskelma rahoituslaskelma katetarpeen laskenta tulosennuste kassabudjetti 8 Perustamisasiakirjat 9 Arvio koko yrityshankkeesta ja visio tulevaisuudesta

14 /3 Luku 1 Yrittävä yhteiskunta Opastusta tehtävien tekemiseen (s ) 1 Etsi ympäristöstäsi erilaisia yrittäjyyden ilmenemismuotoja yrittäjyyskuplia. Minkä tyyppisiä löysit, ja missä kehitysvaiheessa ne ovat? Hyödynnä kuviota 1.8 Yrittäjyyden ulottuvuudet (s. 15) ja anna opiskelijoiden miettiä, miten he kokevat kuplat omasta näkökulmastaan. 2 Laadi aiheesta Minä sisäinen yrittäjä miellekartta mind map -tekniikalla. Ks. kuviota 1.13 Mind map -tekniikka. Anna opiskelijoiden käyttöön värillisiä A4-kokoisia papereita. Värilliset paperit motivoivat tekemään innostuneesti harjoitustöitä. Myös isompi A3-arkki sopii tehtävän tekemiseen. Itse teen usein kollaaseja värillisistä papereista luokan seinille. Näin opiskelijat oppivat toisten tekemistä harjoitustöistä, ja samalla ne piristävät luokan ilmettä ja kertovat myös kollegoille, mitä yritystoiminnassa opitaan. Monet kollaasit ovat toimineet lisäksi laajempien keskustelujen pohjana niin oppilaiden kuin opettajienkin keskuudessa. 3 Miten oppilaitoksessasi opetetaan yrittäjyyttä? Miten se näkyy omassa opiskelussasi? Onko esimerkiksi opetussuunnitelmassa yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja? Miten yrittäjyys näkyy oppilaitoksen strategiassa? 4 Haastattele henkilöä, joka on mielestäsi menestynyt omassa elämässään. Selvitä, mitkä asiat tukevat hänen menestymistään. Näitä tarinoita löytyy myös aikakaus- ja ammattilehdistä. 5 Tutki oman paikkakuntasi yritysluetteloa. Sellaisen saat kunnan tai kaupungin elinkeinotoimistosta tai yrityspalvelusta. Useasti se löytyy jo kotipaikkakuntasi kotisivuilta. Voit myös tutkia puhelinluettelon keltaisia sivuja. Oman kotikuntasi www-sivut sisältävät myös muuta tietoa yrittäjyydestä ja löydät sieltä vastauksen seuraaviin kysymyksiin: Minkä tyyppisiä yrityksiä kotipaikkakunnallasi on? Kuinka paljon ne keskimäärin työllistävät ihmisiä? Mikä niistä kiinnostaa sinua eniten ja miksi? Tehtävässä voi hyödyntää opiskelijoiden kotipaikkakuntien www-sivustoja: siellä on paljon yrittäjyyden edistämiseen liittyvää tietoa. Tässä vaiheessa opiskelijat voisivat myös vierailla oman kotipaikkakuntansa elinkeinotoimistossa ja selvittää, mitä tietoa aloittava yrittäjä saa sieltä. Hyödynnä myös sivustoa

15 2/3 6 Pohdi yrittäjäksi ryhtymistä kuvion 1.11 avulla (s. 22). Mikä olisi sinun valintasi tänään yrittäjäksi ryhtymisen prosessissa? Laadi itsellesi kuvan mukainen malli, johon keräät niitä ominaisuuksia ja tietoja, joita sinulla on tällä hetkellä. Mihin valintaan päädyit? Tunnin päätteeksi luokassa voi tehdä pienen tutkimuksen: kuka päätti ryhtyä yrittäjäksi ja kuka työntekijäksi yritykseen tai muuhun organisaatioon. Pyydä perusteluja ja analysoi myös omaa valintaasi olla opettaja. 7 Vieraile suomalaisten yritysten internet-sivuilla. Mitä ne kertovat itsestään? Pyydä opiskelijoita analysoimaan internet-sivuja. Millaiset sivut he laatisivat, jos heillä olisi oma yritys? Mitä vapaasti käytettäviä ohjelmia löytyy oman sivuston laatimiseen? 8 Haastattele valitsemaasi yrittäjää ja selvitä, miksi hän ryhtyi yrittäjäksi? Tehtävä on haasteellinen ja vaatii opiskelijalta rohkeutta lähteä haastattelemaan yrittäjää. Tehtävän tekeminen kuitenkin kannattaa, koska lopputulos on yleensä yllättävän hyvä. Opiskelijat ovat aikaisemmin ottaneet haasteen hyvin vastaan ja ovat innokkaita, koska pääsevät tekemään oikeaa haastattelutyötä. Toteuta tehtävä esimerkiksi parityöskentelynä, jotta kynnys haastattelun tekemiseen madaltuu. Taustamateriaalina voi käyttää esimerkiksi haastatellun yrityksen kotisivuja. Anna opiskelijoille myös mahdollisuus haastatella yrittäjinä toimivia tuttavia. He usein kertovat jopa avoimemmin yrittäjyydestään. Tehtävän avulla on luontevaa myös harjoitella esitysten ja esitelmien pitoa luokan edessä. 9 Millainen yrittäjätyyppi sinusta voisi tulla ja miksi? Opiskelija pohtii kirjan tekstin (s ) pohjalta, millainen yrittäjätyyppi hän mahdollisesti voisi olla. Tehtävä vaatii hyvää itsetuntemusta. Sen voi toteuttaa myös siten, että opiskelijat arvioivat toisiaan tai hyvin tuntemiaan opiskelijakavereita. 10 Kuvaile omia persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksiasi. Mitkä niistä sopivat parhaiten yrittäjälle? 11 Laadi itsellesi internetin avulla aloittavan yrittäjän osoitteisto, josta selviää, mitä tietoa saa mistäkin lähteestä. Käytä esimerkiksi hakusanoja yrityksen perustaminen, perustamisasiakirja, yhtiömuoto, aloittava yritys. Tästä tehtävästä opiskelijat ovat pitäneet. Tehtävän tarkoituksena on luoda opiskelijalle tietolinkkivarasto tulevaisuuden varalle ja tutustuttaa heidät hyödyllisiin tietolähteisiin.

16 3/3 Työkirjaosuus Kun olet käynyt läpi luvun 1 teoriaosuuden, opiskelijat aloittavat omaan ideaan perustuvan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen tekemällä työkirjaosiosta kohdan 1: Yrittäjän tausta ja osaaminen. Esittele heille tässä vaiheessa, minkälaisen kokonaisuuden laatiminen on alkamassa. Voit esittää sen liiketoimintasuunnitelman sisältöä kuvaavan dian avulla (ks. luvun 1 diojen viimeinen dia). Vinkkejä materiaalin käyttöön Hyödynnä internetiä. Hakusanoilla yritys, yrittäjyys, yritystoiminta, yrittäjä, sisäinen yrittäjyys ja omaehtoinen yrittäjyys löytyy paljon tutkittavaa. Tähän aihealueeseen on tehty paljon myös kirjallista materiaalia. Suosittelen luettavaksi esimerkiksi seuraavia teoksia: Aaltio-Marjosola, Iiris (toim.) Organisaatio ja yrittäjyys. WSOY, Helsinki. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1/2004. Yrittäjyyskasvatus ammattikasvatuksen kentässä murroksien kautta integroitumiseen. Business plan -työkirja. Finnvera Eskola, Anne Hakala, Raija Liljeström, Sven Raatikainen, Leena Töissä yrityksessä. Yritystoiminnan työtilanteet. Edita, Helsinki. Heinonen, Jarna Vento-Vierikko, Irma Sisäinen yrittäjyys uskalla, muutu, menesty. Talentum, Helsinki. Holopainen, Tuulikki Yrityksen perustajan opas. Edita, Helsinki. Kyrö, Paula Yrittäjyyden tarinaa kertomassa. WSOY, Helsinki. Leskinen, Pia-Lena Yrittäjyyttä etsimässä. Edita, Helsinki. McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi. Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. WSOY, Helsinki. Raatikainen, Leena Ammattiosaajasta yrittäjäksi. Yrittäjyysaineisto tekniikan ja liikenteen aloille. Edita. Helsinki. Viitala, Riitta Jylhä, Eila Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita, Helsinki.

17 Lisätehtäviä 1/2 1 Miten sisäinen yrittäjyys näkyy työpaikoilla? Pyydä opiskelijoita haastattelemaan omia vanhempiaan tai jotakuta muuta työssä käyvää henkilöä. 2 Selvitä sanoma- ja ammattilehdistä, mitä sisäisen yrittäjän ominaisuuksia vaaditaan avoimissa työpaikkailmoituksissa.

18 Lisätehtäviä 2/2 3 Etsi sanomalehdistä yritysten myynti-ilmoituksia. Minkä tyyppisiä yrityksiä on myynnissä? Minkä hintaisia ne ovat? Pohdi, miksi yritys on myynnissä. Hyödynnä edellisessä tehtävässä hankittua lehtimateriaalia. 4 Etsi internetistä tilastotietoa yrityksistä. Tietoa saat esim. seuraavista osoitteista: (Tilastokeskus) (Suomen yrittäjät) (Työ- ja elinkeinoministeriö) esim. yrittäjyyskatsaus

19 Käyttäjälle Yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen ovat suhteellisen uusia asioita toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä lukioissa, ja opetusmateriaalia on tarjolla melko vähän. Siitä sainkin idean lähteä kirjoittamaan kirjaa, joka valmistui vuonna Nyt, vuonna 2012, kirjasta ilmestyy 9., päivitetty painos, johon tämä opettajan aineisto liittyy. n avulla pyrin tarjoamaan sinulle, kollega, erilaisia vaihtoehtoja oman tuntityöskentelysi suunnitteluun ja helpottamiseen. Itse olen vienyt opetusta läpi tällä formaatilla vuodesta 1995 lähtien ja jatkan edelleen sekä kehittelen ideaa eteenpäin aina tarpeen vaatiessa. Ja se tarve tulee nimenomaan opiskelijoilta, niiltä vuotiailta nuorilta ammattiin opiskelevilta lukiolaisilta tai aikuisopiskelijoilta, jotka täydentävät opintojaan tai hakeutuvat uuteen ammattiin. Myös monet kollegat ovat auttaneet kehitystyössä, josta suuri kiitos heille. Opas sisältää diat kuvioista ja pääasiat tekstistä. Jokaisen yhdeksän teemaosion jälkeen on tehtäviä, joihin opettajan aineisto antaa vastausvinkkejä. Muista, että yrittäjyydessä on harvoin ns. oikeita vastauksia. Lisätehtävät syventävät teema-aluetta. Merkittävä osuus -kirjassa on työkirjaosio, jonka avulla opiskelija laatii omaan ideaansa perustuvan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Myös liiketoimintasuunnitelman tekoon annan ohjeita ja vinkkejä. Teema-alueisiin on myös tarjolla lisämateriaalivinkkejä. Katso kirjan lopussa olevaa aineistoluetteloa. Kaikki kollegat, jotka olette innostuneet yrittäjyyskasvatuksesta, ottakaa yhteyttä. Kehitellään asiaa eteenpäin, ideoidaan ja annetaan nuorisoasteen opiskelijoille mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehtona. Leena Raatikainen Yrittäjyyskasvatusopettaja

20 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kirjanpidon tositeaineisto

Kirjanpidon tositeaineisto HARJOITUSAINEISTO Käyttäjälle ALKUSALDOT Käyttöehdot Kirjanpidon tositeaineisto DEMO Soile Tomperi Päivitetty 28.1.2015 ISBN 978-951-37-6196-7 Toimitus: Mirkka Jokelainen UKK - usein kysytyt kysymykset

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot