Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm"

Transkriptio

1 Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry Parkanon kaupungin: Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Keskustan koulun rehtori 1. Parkanon KH:n kokous , esityslistan ulkopuolinen päätös avustuksen hakemisesta Keskustan koulun kosteusvaurion korjaamiseen (Tuuli Tarukannel, sähköposti ) 2. Vanhempainyhdistyksen julkilausuma Parkanon kaupunginhallitukselle (Liite 2) 3. YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, YK:n 44. yleiskokous Lastensuojelulaki / Terveydensuojelulaki /763 PARKANON KESKUSTAN KOULU Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys toimitti viitteen 2 mukaisen tiedoksiannon Parkanon kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa. Päätöksen mukaisesti Parkanon kaupunki hakee OKM:ltä avustusta Keskustan koulun kosteusvauriokorjaamiseen, korjauksen kustannusarvio on noin 1,8 Meur. Vanhempainyhdistys esittää eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisille suunnitelmille Keskustan koulun kosteusvauriokorjaamisesta (viite 1). Vanhempainyhdistyksen kanta on, että näitä suunnitelmia noudattamalla Keskustan koulun lapsille ei voida varmuudella taata viitteiden 3 5 mukaisesti oikeutta terveelliseen ja turvalliseen elin- ja oppimisympäristöön. Näin ollenvanhempainyhdistys esittää, että kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto tekee pikaisesti päätöksen uuden koulun rakentamisen puolesta sekä järjestää nopeasti lapset ja henkilökunnan turvallisiin väistötiloihin. Vanhempainyhdistys on kerännyt koulun oppilaiden vanhemmilta ja muilta Parkanon kaupungin asukkailta Keskustan koulun kosteusvaurio-ongelmaan ja viitteen 1 mukaiseen päätökseen liittyviä kysymyksiä (liite 1), joihin Vanhempainyhdistys vaatii avoimia vastauksia keskiviikkona pidettävässä tiedotustilaisuudessa. Parkanossa Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistyksen puolesta, Mikko Ranta-Knuuttila Vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Julkaistu avoimena kirjeenä sidosryhmille

2 LIITE Kysymyksiä, joihin odotamme vastauksia keskiviikon tiedotustilaisuudessa: - Mihin kustannusarvio - korjaus vs. uuden rakentaminen - perustuu? Miten voidaan tietää, että koulun todellinen korjausaste ei yllä 70 prosenttiin, kun koko koulua ei ole vielä tutkittu? - Miten kustannuslaskelmissa on huomioitu oppilaiden kuljetuskustannukset mahdollisiin väistötiloihin ja opettajien ja henkilökunnan sairaslomista aiheutuvat lisäkustannukset? - Onko se kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, että laitetaan paljon rahaa mahdollisesti purettavan rakennuksen remontointiin? - Millä aikataululla mahdollinen remontointi on määrä viedä läpi? Mihin oppilaat sijoitetaan remontoinnin ajaksi ja milloin? - Mitä väliaikaisuus tarkoittaa? Mikäli yhtenäiskoulu rakennetaan, milloin? - Mitkä alueet koulusta todellisuudessa korjattaisiin? Miten korjaustarpeen raja määritellään? - Miksi laitetaan pihaan rahaa tässä vaiheessa, jos koulun remontointi jää vain väliaikaiseksi ratkaisuksi? - Miksei panosteta rahoja väistötiloihin, jotka voidaan hyödyntää jatkossa, esim. kaupungin elinkeinotoiminnan tarpeisiin (olemassaolevat ja uudisrakennukset)? - Mikäli Pohjois-Parkanon koulua käytetään väistötilana, kuka päättää ketkä lapset/opettajat sinne menevät? Onko otettu huomioon henkiset ja sosiaaliset vaikutukset, joita kaveriporukasta ja omasta ryhmästä ulosjoutuminen näille lapsille aiheuttaisi? - Paljonko remontit ovat tulleet maksamaan jo tähän mennessä? - Millä tavoin määritettiin koululla käytössä olevien ilmanpuhdistuslaitteiden laitetyypin valinta, mitoitus ja sijoituspaikat? Kenen toimesta? - Suoritetaanhan sisäilman laadun seurantamittauksia, millä aikataululla? Rakenteissa voi olla homeita ja mikrobeja, mutta sisäilmassa ei. Jos mittauksia suoritetaan, toivotaan niiden julkistamista "suomennettuna". - Onko tarkoitus jatkaa ilmanpuhdistuslaitteiden käyttöä nykyisellä laitteistolla ja lukumäärällä? - Mikä on koulurakennuksen IV-järjestelmän tämänhetkinen tilanne? Päätelaitteet, kanavisto, ltokojeet, iv-koneisto, anturit ja automaatio? Joko on tasapainossa vai peräti hieman ylipaineinen? - Millä perusteilla tutkimus- ja kartoitusselvitystyön tekijät ja korjaajat on valittu? Onko kilpailutettu? Jos ei, mitkä ovat olleet perusteet suorahankinnalle?

3 Vanhempien mietteitä/kysymyksiä: - Voidaanko korjausasteen suuruudesta olla varmoja? Voisiko olla, että tutkimattomista rakenteista saattaisi löytyä lisää homekasvustoja? Vaikka korjausasteen suuruus ei yltäisikään vaadittuun 70 prosenttiin (jolloin valtion tukea saatavilla), on selvää, että jo olemassaolevat ongelmat aiheuttavat oireilua. Suunnitellulla homekorjauksella ei päästä tulokseen, jolloin tällä hetkellä oireilevat muuttuisivat oireettomiksi. Toisin sanoen mikään remontti ei tule poistamaan tutkimuksissa löydettyä erittäin haitallista ja helposti leviävää sädesientä, mikä vaatii täydellisen hävityksen. - Lehdessä oli että parakit eivät ole ihanteellisia koulunkäyntiympäristöjä...hmm...terveydelle haitallinen home-sädesieni-remonttimelu/pölykö sitten on? Tuulettimet pauhaa ja silmät vuotaa? Miten voidaan väittää, että lapset voivat jäädä kouluun remontin ajaksi? - Että koulu korjattaisiin väliaikaisesti ja piharemonttiin laitettaisiin kolmasosa kokonaisremonttisummasta?! Haiskahtaa siltä, että väliaikaisuuden on jo nyt suunniteltu kestävän pitkään. Kukaan ei pysty takaamaan, että korjaus auttaa.ehdottomasti uusi koulu rakenteille ja lapsille puhtaampi sisäilma heti, väistötiloilla tai muilla hyväksyttävillä toimilla. - Mihin yhtenäiskoulu tulisi? Jos nykyinen koulu remontoidaan väliaikaiseksi ratkaisuksi, eihän siihen samalle paikalle tai ihan viereenkään voi alkaa rakentaa uutta? Mitä sitten käy juuri remontoidulle pihalle? - Remonttia ei voi tehdä lasten ollessa rakennuksessa. Kesäaika ei mitenkään voi riittää korjaukseen ja jos remontointiin oikeasti päädytään, se on tehtävä kunnolla! - Pystyykö rakennuksessa olemaan ylipaineistuksella ja vaikka pystyisikin, eihän sitä remonttia voida aloittaa heidän siellä ollessaan. - Myös yhteiskoululla on havaittu ja löydetty homeongelmaa jo viime syksynä. Olisiko nyt viisaampaa säästää yläkoulun lisätutkimusrahat ja tehdä ainoa oikea päätös uuden koulukeskuksen rakentamisesta heti? - Keskustan koulu alas ja terve koulu tilalle. Miksi lopetettiin kyläkoulut, kun ne oletettavasti ovat terveitä. Koululaisten terveys on tärkein asia, ja sen takia pitää toimia ripeästi. - Teetetäänkö mahdollinen remontti ammattilaisilla jotka ottavat vastuun tekemisestään, jottei uusia ylläreitä tule? Ehdottomasti olen sitä mieltä että uusi yhtenäiskoulu Parkanoon! - Mihin lapset laitetaan remontin ajaksi, onko väistötilat jo valmiina? - Miten koululaisten terveys turvataan remontin ajan?? - Kuinka paljon pahasti oireilevia on, niin oppilaissa kuin opettajissakin? Laitetaanko heidät kaikki Pohjois- Parkanoon, entä miten remontoidaan niin, ettei melu ja pöly vahingoita ihmisiä? Entä kaikki musiikkiluokkalaiset 3-6 lk:lta, jotka oireilevat. Loppuuko heidän musiikin opiskelunsa koko kevääksi? Kuka päättää ketkä ovat pahiten oireilevia? Kaikenlaista sitä miettii... lapsiraukat varmaan eniten, että kuka joutuu lähtemään ja jättämään kaverinsa? Niitäkö rangaistaan, jotka ovat jo valmiiksi sairastuneet? - Aikaa on kulunut jo liiaksi useiden tutkimuksien vuoksi. Oppilaat altistuvat jatkuvasti ja vieläkö vuosien ajan? - Parkanon kaupungin päättäjille tiedoksi, että ilmeisimmin pitää tehdä Eduskunnan oikeusasiamiehelle yhteinen kantelu siitä, että tällainen homeinen koulu, josta kaikki ovat tietoisia ja jossa lukemattomat lapset ovat jo altistuneet pysyvästi keuhkosairauksille sekä hengitystiealtistumille, saatetaan pikaisesti pois käytöstä. Opettajien ammattikunta pitäisi olla moraalisesti vastuussa siitä myös, etteivät he "kansankynttilöinä" alennu tällaiseen, ja tee työtä homekoulussa. Kaupungin tulee erittäin pikaisesti siirtää lapset pois tällaisista tiloista, ja etsiä mitä kiireemminvaihtoehtoinen koulupaikka lapsille. Mikäli lapseni

4 altistuu vielä enempi, kuin mitä nyt jo olemme huomanneet, homeelle - lasku tulee aivan varmasti kaupungille, kaikkine kuluineen. Miten tällaisen asian laiminlyömisellä nostetaan Parkanon imagoa? Kuka muuttaa tänne, kun tietää että lapsensa laitetaan tällaiseen kouluun - ei kukaan! Pahakello kuuluu kauas! - Lehden mukaan pahimmin oireilevat siirretään Pohjois-Parkanoon... mitä lapset siitä miettii... miltä itsestä tuntuisi jos yhtäkkiä omasta tahdosta huolimatta heitettäisiin oudolle työpaikalle outojen ihmisten sekaan? Fyysinen terveys on tärkeämpi asia, mutta niin myös henkinen. Mitä muutos aiheuttaa lapsessa kun hänet revitään kesken lukuvuoden pois tutusta ryhmästä? - Mitä jos kaupunki rakennuttaisi vaikka hallin(/hallit) teollisuusalueelle. Niitä voisi käyttää väliaikaisena kouluna ja myydä ne sitten kun niitä ei koulukäytössä enää tarvittaisi. Väliseinillä vaan tilaan luokat. - Vaikka parakit eivät olisi ihanteellinen ympäristö koulutyölle, ovat ne varmasti TERVEELLISEMPI vaihtoehto! Eikö se ole tässä tärkeintä? - Kuka vastaa lastemme terveyden säilymisestä nykyisessä kouluympäristössä? Viime kädessä minä itse vanhempana. Tietoisena ja kokemusta omaavana siitä, miten paljon erilaisia sairaustiloja homealtistuminen voi aiheuttaa, olen valmis suojelemaan heitä tavalla tai toisella. Riskejä en ota! - Joitain oppilaita siirrettäneen vakavan oireilun vuoksi uuteen kouluun. Haluatteko aiheuttaa näille lapsille jo olemassaolevan, homeista johtuvan fyysisen pahan olon lisäksi myös henkistä ja sosiaalista kärsimystä, jota kaveriporukasta ja omasta ryhmästä ulosjoutuminen aiheuttaisi? - Jos lapsia siirretään Pohjois-Parkanoon, riittääkö kuljetusaika (max 2,5 h) äärialueilla asuville lapsille? - Mitä tälle rakentamiskulttuurille pitäisi tehdä, jotta päästäisiin eroon homehtuvista rakennuksista? - Eniten tällä hetkellä arveluttaa se, että voimmeko pitää lapsiamme remontin ajan tässä tilassa? Millaiset riskit siinä on? Laitetaanko toisiin tiloihin siirretyt musiikkiluokkalaiset nyt takaisin "korjattuun" luokkaan? Mitä korjauksia luokassa todellisuudessa tehtiin? Mistä tiedetään mitä vielä löytyy? Kuinka monta koirien merkkauskohtaa on avattu? Mikä on tilanne vuoden-kahden kuluttua? Mitä tämä kaikki tulee maksamaan lasten ja henkilökunnan terveydentilassa? Ja tällä tarkoitan tilaa, joka ei ole euroissa mitattavissa. - Kiinnostaisi eri henkilöiden jääviysongelmat - Onko lapsille väistötilat olemassa vai ei? Koska lapset siirretään väistötiloihin? Onkosiirtotilat puhtaat?

5 LIITE 2 JULKILAUSUMA Keskustan koulun Vanhempainyhdistys Parkanon kaupunki / Kaupunginhallitus KESKUSTAN KOULU Pitkään jatkuneet oppilaiden ja henkilökunnan oireilut ja sairastumiset ovat saaneet syksyn aikana tieteellistä näyttöä siitä, että Keskustan Koulu ei ole turvallinen oppimisympäristö. Koulu on jo kertaalleen korjattu, kuka takaa, että se pystytään uudelleen korjaamalla saamaan terveeksi? Muutaman ongelmakohdan näennäinen remontointi ei poista ongelmia, vaan pahentaa niitä. Katseet pitäisi suunnata uuden koulun rakentamiseen. Ottaen huomioon ongelmat viime vuosien uudisrakentamisessa, pitää uutta koulua rakentaessa pitää huoli siitä, ettei aiheuteta uusia piileviä terveyshaittoja. Rakentamista tulee valvoa niin, että tuloksena on terve koulu myös vuosikymmenien kuluttua. Oppilaille tulee taata terveellinen ympäristö uuden koulun rakentamisen ajaksi. JOS sisäilma pystytään koulussa saamaan 'Kihniön mallin mukaisesti' puhtaaksi kunnollisilla ilmanpuhdistimilla ja ylipaineistamalla, osaa nykyisestä rakennuksesta voidaan pitää opetuskäytössä rakentamisen aikana. Pahimpia luokkatiloja ei sen sijaan voida pitää käytössä. Jos puhdasta sisäilmaa ei pystytä takaamaan, tuleeoppilaat ohjata nopeasti väistötiloihin. Nyt on tehtävä oikeita kauaskantoisia päätöksiä ja pian, kyse on ihmisten terveydestä! Keskustan Koulun Vanhempainyhdistys

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Ihminen, joka on käynyt itse sen läpi, ymmärtää. Se tietää mistä puhuu. Hengitysliiton julkaisuja 23/2014 Sari Mäki ja Katri Nokela

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 12/2014 SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide Kai K. Kimppa Irmeli Lamberg Pentti Saastamoinen Olli I. Heimo SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN SILMÄT

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA

POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA JÄLLEEN MARTINLAAKSOA SORRETAAN Helsingin Sanomissa oli 15.10.2010 kirjoitus, jonka eräässä osassa kaupunginjohtaja Pajunen ehdotti Länsi- Vantaalla kahden hammashoitolan,

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat 171 Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat Kun vanhemmat puuttuvat kaikkeen, tuntuu, että ammattitaitoani epäillään Erään oppilaani vanhemmat ovat todella vaativia. He haluavat viikoittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot