2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma klo Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola Esa Lajunen Marja Mäkelä Jyrki Pekkarinen Saara Peltonen Jouni Raustia Aune Rossi Liisa Salomaa Suvi Selkälä Satu Vainio Kaisa Vuojala Petri Vähäkangas Antti Väyrynen Kari, varapj. Tenhula Tytti, siht. Muistio 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja muutoksitta. 5. Ajankohtaista ja ilmoitusasioita Puheenjohtaja kertoi, että rehtorin asettaman työryhmän muistio Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa on valmistunut (Liite 1). Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä tutkimuspalveluiden johtajaan Sinikka Eskeliseen ja tiedustelee, miten Pentti Kaiteran katu 1 Puh. (08) PL 8000 Faksi: (08) OULUN YLIOPISTO

2 2(13) yliopisto aikoo jatkossa edetä asiassa ja miten perustettavaksi ehdotetun toimikunnan toimintamenot on otettu huomioon hallintopalveluiden tulosneuvotteluissa. Puheenjohtaja tiedotti, että nk. Malli-CV -työryhmä aloittanut työskentelyn TENKin koolle kutsumana. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan yksinkertainen, tiedeyhteisön käyttöön soveltuva CV-malli, jossa otetaan huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Puheenjohtaja tiedotti, että TENKin, TJNKn ja ETENEn yhteinen Etiikan päivä 2011 on järjestetty Helsingissä Tieteiden talolla. Teemana Etiikan päivässä oli Tiedon hyvä käyttö. Oulun yliopistosta päivään osallistui ainakin professori Erkki Karvonen Humanistisesta tiedekunnasta. (Liite 2) Puheenjohtaja tiedotti, että Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen -ohjeen uudistusta koskeva TENKin seminaari järjestettäneen Päivämäärä ei ole vielä varmistunut. Puheenjohtaja tiedotti, että TENK ja TUKIJA järjestävät yhteisseminaarin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja alueellisten eettisten toimikuntien jäsenille. Puheenjohtaja tiedotti, että The World Conference on Research Integrity järjestetään Montrealissa Etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma toimikaudelle Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitetun toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä (liite 3). Todettiin, että Etiikka-työryhmälle annetut tehtävät kaipaavat päivittämistä erityisesti kohdan 4 osalta. Etiikka-työryhmä näkee, että tiedekuntakohtaisten eettisten toimikuntien perustaminen ei nykytilanteessa ole tavoiteltavaa, vaan etiikkaan liittyvät asiat voitaisiin vastuuttaa ja käsitellä tiedekuntien koulutus- ja tutkimustoimikunnissa tai koulutusohjelmatoimikunnissa. Muutos työryhmän tehtäviin ehdotetaan tehtäväksi viimeistään seuraavaa Etiikka-työryhmää nimitettäessä. Sihteeri kertoi, että hallintopalveluiden tulosneuvottelut käydään ja Etiikka-työryhmän budjetti varmistuu vasta niiden jälkeen. Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavin muutoksin ja täydennyksin (tehdyt korjaukset ja lisäykset on merkitty liitteeseen 3 punaisella): Kohdassa 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus seminaarin teeman kohdalla todetaan, että Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Kohtaan 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 5. Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 6. Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen lisätään Aikataulu: Kevät 2012 Kohtaan 7. Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen lisätään lause Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. Kohtiin 8 ja 9 lisätään Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

3 3(13) 7. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 8. Seuraavan kokouksen sopiminen Päätettiin, että seuraava kokous pidetään ma klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi Riitta Keiski puheenjohtaja Tytti Tenhula sihteeri

4 4(13) Liite 1 Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomessa Rehtorin asettaman työryhmän muistio

5 5(13) Oulun yliopiston Etiikka-työryhmä esitti rehtorille , että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin suunnittelua varten nimitettäisiin työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella eettisen ennakkoarvioinnin toteuttamista sekä arvioida, onko alueellisen työryhmän perustaminen tarpeellista. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: professori Matti Lehtihalmes, puheenjohtaja, humanistinen tiedekunta professori Tapio Seppänen, tietotekniikan laboratorio, tekninen tiedekunta professori Matti Weckström, fysiikan laitos, luonnontieteellinen tiedekunta tutkimusprofessori Arja Rautio, Thule instituutti dosentti Vappu Sunnari, naistutkimus, kasvatustieteiden tiedekunta Lisäksi työryhmä on ollut yhteydessä alueen korkeakouluihin seuraavasti: Lapin yliopisto (vararehtori Suvi Ronkainen) Oulun seudun ammattikorkeakoulu (tutkimus- ja kehitysjohtaja Irene Isohanni) Kajaanin ammattikorkeakoulu (rehtori Turo Kilpeläinen) Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (rehtori Reijo Tolppi) Tehtävänannon lähtökohta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) asettama työryhmä on laatinut ohjeet ihmistieteitä koskevan eettisen ennakkoarvioinnin luomiseksi suomalaiseen tiedemaailmaan (http://www.tenk.fi/ennakkoarviointi/eettisetperiaatteet.pdf). Työryhmä esittää, että yliopistoihin ja tutkimusorganisaatioihin perustettaisiin eettiset toimikunnat. Maamme yliopistoista 12/17, ammattikorkeakouluista 19/27 ja tutkimuslaitoksista 16/33 on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin. Eettisen toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Näiden periaatteiden mukaisesti eettinen ennakkoarviointi on suoritettava, mikäli 1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, 2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri ja asiakirja aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen), 3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15 vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen, 4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset), 5. Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus). 6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset). Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Nykyinen tutkimuseettisen arvioinnin tilanne Oulun yliopistossa tutkimuseettisiä lausuntoja antaa tällä hetkellä lakisääteisesti lääketieteellisistä tutkimuksista Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Tutkimuslaissa (794/2010) tämän toimikunnan tehtävä on kuvattu seuraavasti: Sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta (alueellinen eettinen toimikunta). Alueellisen eettisen toimikunnan tulee seurata,

6 6(13) ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Alueellisen eettisen toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus. Alueelliseen eettiseen toimikuntaan sovelletaan, mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään toimikunnista. Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä. Sosiaali- ja terveysministeriön muistion mukaan eettisistä syistä, ja myös sen varmistamiseksi, että tutkimussuunnitelmat tulevat laajasti eettisten toimikuntien käsittelyyn, on tärkeää, että 2 :n 1 kohdassa esiintyvät käsitteet koskemattomuus ja sairauksien syyt, oireet diagnostiikka, hoito, ehkäisy ja tautien olemus yleensä määritellään laajasti. Tällöin muun muassa kuntoutus tulee useissa tapauksissa otetuksi lääketieteellisen tutkimuksen piiriin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintokeskuksen tiedote ). Käytännössä lääketieteellisiksi tutkimuksiksi katsotaan: Kaikki lääkäri- ja / tai lääketeollisuuslähtöiset tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen joillakin seuraavista tavoista: - Mikä tahansa aktiivinen interventio, joka tehdään tutkimuksen vuoksi (lääkitys, hoito- tai kuntoutustoimenpide) - Mikä tahansa näytteenotto tutkimuksen vuoksi - Syvällinen haastattelu (esim. psykiatriset ja/tai intiimit kyselytutkimukset). Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Huomattavasta uusien lausuntohakemusten määrästä huolimatta toimikunnassa on käsitelty pyynnöstä myös humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. Eettisestä keskustelusta Oulun yliopistossa vastaa etiikka-työryhmä, jonka tehtävänä on: 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Oulun yliopiston tiedekunnissa tutkimustoimikunnat ovat käsitelleet joitakin tutkimuseettisiä lausuntopyyntöjä, mutta järjestelmälliset ohjeistukset lausuntojen pyytämisestä ja lausuntomenettelystä puuttuvat. Lapin yliopistossa lausuntopyynnöt käsitellään kutakin lausuntoa varten erikseen kootussa toimikunnassa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta täydentäisi tutkimuseettisten aiheiden käsittelyä merkittävästi. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa tulee sopia millaiset tieteenalasta riippumattomat humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset tulisi silti käsitellä sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa. Esitys Pohjois-Suomen ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia toteuttavasta toimikunnasta (Pohjois-Suomen ihmistieteiden eettinen toimikunta) Toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteisiin liittyvän ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista tutkimuseettisen neuvottelukunnan esittämien periaatteiden mukaisesti: tutkittavien vahingoittamisen välttäminen, tutkittavien itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja tietosuoja. Erityisenä arviointikohteena ovat aineistonkeruu, tutkimuksen toteutustapa, tutkittavien informointi ja vapaaehtoisuuden selvittäminen sekä aineiston käsittelyn ja säilyttäminen. Lisäksi tarkastellaan tutkittaville tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti koituvia haittoja, kuitenkin suhteessa tutkimuksen oletettuun hyötyyn. Tässä tehtävässään toimikunta ei seuraa tieteenalaluokitusta, vaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ennakkoarviointi tulee tehdä tieteenalasta riippumatta kuitenkin niin, että lääketieteellinen tutkimus sekä hoitoja terveystieteellinen tutkimus kuten myös liikuntatieteellinen ja ravitsemustieteellinen tutkimus arvioidaan lakisääteisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa toimikunnassa

7 7(13) (http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta). Ihmistieteiden eettisen toimikunnan on tarpeen sopia tarkemmasta tehtävänjaosta sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa, sillä esimerkiksi pelkästään rekistereihin ja asiakirjoihin perustuvat tutkimukset sekä kysely- ja haastattelututkimukset eivät kuulu sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan alaan, mutta niihin saattaa silti liittyä ihmistieteiden kannalta merkittäviä eettistä keskustelua edellyttäviä seikkoja. Perustutkintoon kuuluvien opinnäytetöiden kohdalla opiskelija hakee lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa. Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat esittäneet kiinnostuksensa yhteistä Pohjois-Suomen alueella toimivaa eettistä toimikuntaa kohtaan. Näiden tahojen kanssa tulee solmia asiaa koskeva yhteistyösopimus. Näissä sopimuksissa tulee myös määritellä toimikunnan päätösten julkisuustaso ja ne kriteerit, joiden perusteella tutkimuksen tietoja tulee salata, esimerkiksi yhteistyösopimusten perusteella. Toimikunnan jäsenten tulisi edustaa laajasti ihmistieteiden alan tutkimusta, kuitenkin siten, että valtaosa jäsenistä tulisi niiltä aloilta, joilla tehdään eniten toimikunnan toimialaan kuuluvaa tutkimusta. Tämän lisäksi kukin toimikunnan työskentelyyn osallistuva alueella toimiva korkeakoulu esittäisi edustajansa toimikuntaan. Jäsenistön kokoonpanossa tulisi olla myös juridiikan asiantuntemusta sekä maallikkoedustaja, joka voisi olla myös jatko-opiskelija. On myös mahdollista pyytää kuultavaksi asiantuntijoita, jos toimikunnan asiantuntemuksen ei katsota riittävän käsiteltävänä olevan suunnitelman arviointiin. Työryhmän koon tulisi olla riittävä, jotta asiantuntemus ja päätösvaltaisuus saadaan turvattua. Työryhmä esittää, että toimikuntaan valitaan rehtorin päätöksellä puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta Oulun yliopiston jäsentä, joille nimettäisiin henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan ollessa estynyt toimii hänen tilallaan. Tutkimuseettisen tietotaidon kehittyminen on pitkäjänteistä työtä, joten toimikunnan jäsenten toimikauden on oltava riittävän pitkä, jotta kokemusta erilaisista eettisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisuista pääsisi kehittymään. Toimikunnan jäsenten kouluttautumisesta tutkimuseettiseen arviointiin tulee myös huolehtia. Työryhmä esittää toimikunnan jäsenten toimikauden pituudeksi kolmea vuotta. Tutkimuspalvelut olisi luontevin toimintaympäristö ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle, jolloin tutkimuspalvelut voisi järjestää toimikunnalle sihteeri. Tehtävä sisältää paljon tutkimuseettistä neuvontaa, joten sihteerillä tulisi olla tutkijakoulutus. Hänen tehtävänään olisi perustaa toimikunnalle verkkosivut, jossa esitettäisiin tutkijoille kaikki tarvittava tieto lausuntohakemuksen laatimista sekä siihen liitettäviä asiakirjoja varten. Tähän on annettu ohjeistus Tutkimuseettisen neuvottelukunnan materiaaleissa. Samoin esimerkiksi Tampereen yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan ja PPSHP:n eettisen toimikunnan sivut voivat toimia hyvänä mallina laadittaessa toimikunnan verkkosivuja. Samalle verkkosivulle voitaisiin koota myös muu opiskelu- ja tutkimusetiikkaa koskeva materiaali. Sihteerin tehtävänä olisi ylläpitää tutkimusdiaarijärjestelmää, vastaanottaa lausuntohakemukset, neuvoa tutkijoita lausuntohakemuksiin liittyvissä kysymyksissä, laatia kokousasiakirjat ja toimittaa ne toimikunnan jäsenille, laatia kokouspöytäkirjat ja tiedottaa päätöksistä tutkijoille. Koska osa toimikunnan jäsenistä työskentelee hyvinkin etäällä Oulusta, on syytä järjestää sähköinen toiminta-alusta toimikunnan työskentelyä ja materiaalin jakoa varten, jotta kaikkea materiaalia ei tarvitse kopioida ja lähettää postitse jäsenille. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on laaja tiedottaminen ihmistieteisiin liittyvästä tutkimusetiikasta ja tutkimusten ennakkoarvioinnista hyvin tarpeen yhteistyössä Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän ja Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa. Ihmistieteiden eettinen toimikunta voisi myös levittää tietoisuutta näistä kysymyksistä myös pitämällä kokouksiaan eri toimipisteissä. Oulun yliopiston ja yhteistyökumppaneiden tulee järjestää toimikunnalle myös taloudelliset resurssit toimia. Erityisesti taloudellisia resursseja tarvitaan toimikunnan sihteerin palkkaan, tarvittavien tietojärjestelmien perustamiseen ja ylläpitoon sekä toimikunnan jäsenten kouluttautumiseen. Toimikunta raportoi toiminnastaan Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Esitämme, että ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia varten perustettaisiin toimikunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä tutkimuksista, edistää toiminnallaan tutkimuseettistä keskustelua ja toimia yhteistyössä Oulun yliopiston etiikka-työryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa. Oulussa

8 8(13) Matti Lehtihalmes (puheejohtaja) Arja Rautio Tapio Seppänen Vappu Sunnari Matti Weckström

9 TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE ETIIKAN PÄIVÄ TIEDON HYVÄ KÄYTTÖ OHJELMA Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ohjelma: 9.30 Kahvitarjoilu MITEN TIETOA KÄYTETÄÄN? (Erillissessiot) Ammattitiedon hyvä käyttö (sali 104) Tilaisuuden avaus ETENEn pj, VTT Markku Lehto Käypähoito-suositusten soveltaminen arkkiatri Risto Pelkonen Professionaalisen tiedon käytön vaarat ETENEn pj. Markku Lehto Keskustelu Tiedeviestinnän triple-helix. Tutkijan viesti tutkimuksen, asiantuntijuuden ja elinkeinoelämän kehyksissä (sali 505) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TJNKn jäsen, professori (Oulun yliopisto) Erkki Karvonen alustajat: Satu Lipponen, viestintäpäällikkö (Syöpäjärjestöt) Juha Tuunanen, tutkimuskoordinaattori (Helsingin yliopisto) Tutkimusvilpin torjunnan uudet haasteet. Harmaan alueen tutkimuseettisten laiminlyöntien tunnistaminen ja torjunta (sali 309) Tutkiva työpaja puheenjohtaja: TENKin vpj, professori (Turun yliopisto) Veikko Launis Lounas TIETO JA ETIIKKA ERI YHTEYKSISSÄ (Yhteissessio, sali 104) Kahvitarjoilu Tervetuloa TENKin pj. kansleri (Tampereen yliopisto) Krista Varantola Paneeli aamupäivän teemoista puheenjohtajana TENKin pj. Krista Varantola panelisteina TJNKn pj, professori (Aalto-yliopisto) Risto Nieminen, TENKin vpj. Veikko Launis ja ETENEn pj. Markku Lehto Tutkimustiedon hyvä käyttö osana poliittista päätöksentekoa johtava tietoasiaintuntija (Eduskunnan kirjasto) Timo Turja Kansainvälisiä esimerkkejä eettisestä yhteistyöstä Etiikan toimijoiden organisointi Pohjoismaissa tutkija (Helsingin yliopisto) Aaro Tupasela Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa ETENEn jäsen, ylilääkäri (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) Päivi Rautava Eettisten toimijoiden kirjava kenttä Suomessa: keskustelu eettisten toimijoiden yhteistyöstä puheenjohtajana TENKin vpj. Veikko Launis

10 9(13) Liite 3 Oulun yliopiston etiikka-työryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Työryhmän tehtävät Etiikka-työryhmän tehtävänä on: 1. herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toimikausi Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen on asettanut Etiikka-työryhmän toimikaudelle Työryhmän toimikausi alkaa ja päättyy Kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Riitta Keiski teknillisestä tiedekunnasta ja varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Kari Väyrynen humanistisesta tiedekunnasta. Sihteerinä toimii suunnittelija Tytti Tenhula opetus- ja opiskelijapalveluista. Etiikka-työryhmän jäsenet ja varajäsenet kaudella ovat seuraavat: Abuzaid, Nuha Filosofian yo Jäsen OYY Estola, Eila Erikoistutkija Jäsen KTK Hohtola, Esa Professori Jäsen LuTK Lajunen, Marja Professori Jäsen LuTK Mäkelä, Jyrki Professori Jäsen LTK Pekkarinen, Saara Yliopistotutkija Jäsen TaTK Peltonen, Jouni Yliopistonlehtori Jäsen KTK Raustia, Aune Professori Jäsen LTK Rossi, Liisa Henkilöstöjohtaja Jäsen Henkilöstöpalv. Salomaa, Suvi Filosofian yo Varajäsen OYY Selkälä, Satu Lehtori Jäsen HuTK Seppänen, Samu Kauppatieteiden yo Varajäsen OYY Vainio, Kaisa Filosofian yo Jäsen OYY Vuojala, Petri Yliopistonlehtori Jäsen TTK Vähäkangas, Antti Tohtorikoulutettava Jäsen TaTK

11 10(13) Etiikka-työryhmän kokoukset Etiikka-työryhmä kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sekä nimittää pienempiä alatyöryhmiä valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Työryhmän voimavarat Aiempina toimikausina Etiikka-työryhmän suunnitelmallista toimintaa on vaikeuttanut sille kohdennettujen resurssien puuttuminen. Kustannuksia aiheutuu muun muassa seminaarien ja koulutusten järjestämisestä, kokouskuluista sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin osallistumisesta. Työryhmä laatii toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista taloussuunnitelman kaudelle ja toimittaa sen käsiteltäväksi Oulun yliopiston hallintopalveluiden tulosneuvotteluihin. Toimintasuunnitelma vuosille Etiikka-työryhmän tehtävien päivittäminen Toimintasuunnitelman alussa esitetyt Etiikka-työryhmän tehtävät on laadittu vuonna Etiikka-työryhmä tarkistaa nykyiset tavoitteet ja tekee tarvittaessa esityksen niiden päivittämisestä rehtorille. 2. Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut työryhmän pohtimaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä. Työryhmän mietintö Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi on valmistunut vuonna Mietintö löytyy TENK:n verkkosivuilta osoitteesta Oulun yliopisto on useimpien muiden Suomen yliopistojen tavoin sitoutunut noudattamaan toiminnassaan TENK:n mietinnössä esitettyjä periaatteita. Rehtori Lajunen on nimittänyt Etiikka-työryhmän esityksestä erillisen työryhmän valmistelemaan ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä Oulun yliopistossa. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty professori Matti Lehtihalmes ja jäseniksi professori Tapio Seppänen, professori Matti Weckström, tutkimusprofessori Arja Rautio ja yliopistonlehtori Vappu Sunnari. Työryhmä jättää loka-marraskuussa 2011 rehtori Lajuselle ehdotuksensa, miten eettinen ennakkoarviointi tulisi järjestä Oulun yliopistossa. Etiikka-työryhmä tekee yhteistyötä ja omalta osaltaan edistää ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden vakiinnuttamista Oulun yliopistossa. 3. Studia Ethica X -seminaarin suunnittelu ja toteutus Etiikka-työryhmän tehtävänä on herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. Etiikkatyöryhmä on aiemmilla toimikausillaan järjestänyt etiikkaan keskittyviä niin kutsuttuja Studia Ethica - seminaareja. Seminaarien ohjelmat löytyvät Etiikka-työryhmän verkkosivuilta osoitteesta Syksyllä 2012 järjestetään Studia Ethica X -seminaari jostakin yleisestä etiikkaan liittyvästä aiheesta. Seminaari suunnataan esimerkiksi Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) opiskelijoille. Seminaariin kutsutaan alustajaksi esimerkiksi tieteen etiikan professori Veikko Launis Turun yliopistosta. Vastuuhenkilöt: Riitta Keiski ja Kari Väyrynen Aikataulu: Syksy 2012

12 11(13) 4. Etiikan opetuksen kehittäminen Oulun yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutuksessa Etiikka-työryhmä pitää tutkimusetiikan koulutuksen kehittämistä erittäin tärkeänä niin kandidaatti-, maisterikuin tohtorivaihteessakin. Etiikka-työryhmä tekee työtä sen puolesta, että Oulun yliopistossa on tarjolla etiikan opetusta kaikilla koulutustasoilla. Etiikka-työryhmä valmistelee yhdessä Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa kaikille tutkijakoulutettaville pakollista Tieteen etiikka -opintojaksoa (2 op). Opintojakson opettajana tullee toimimaan dosentti Jarmo Pulkkinen. Etiikan opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen UNIOGSissa ja tiedekunnissa haetaan rahoitusta EU:n Tiede yhteiskunnassa -ohjelmasta. Ohjelman kautta on mahdollista hakea rahoitusta erityisesti tiedeopetukseen ja vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mallin kehittämiseen. Hakukuulutus on ollut suuressa jakelussa 8.8. ja hakuaika päättyy Etiikka-työryhmän sivuilla oleva luettelo Etiikka-aiheiset opinnot Oulun yliopistossa päivitetään. Koulutusohjelmavastaaville tehdään kysely, jolla selvitetään, mitä etiikan opintojaksoja Oulun yliopistossa tällä hetkellä on ja miten etiikan opetus on hoidettu vastaajan edustamassa koulutusohjelmassa. Vastuuhenkilöt: Kari Väyrynen, Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Etiikka-työryhmän www-sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen Etiikka-työryhmän www-sivuille (http://www.oulu.fi/etiikka/) kootaan työryhmän kokousmuistiot ja muita etiikkaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita. Verkkosivuille on päivitetty muun muassa ESF:n laatima eurooppalainen eettinen ohjeisto European Code of Conduct for Research Integrity (http://www.esf.org/publications) ja tutkimusetiikan maailmankongressissa Singaporessa kesällä 2010 laadittu ns. Singaporen julistus (http://www.singaporestatement.org). Lukuvuoden aikana työryhmän verkkosivut päivitetään Oulun yliopiston uuden verkkosivuulkoasun mukaisiksi. Samalla tarkistetaan verkkosivujen sisällölliset kehittämistarpeet. Vastuuhenkilöt: Esa Hohtola ja Tytti Tenhula Aikataulu: Kevät Opetuksen eettisten ohjeiden päivittäminen Etiikka-työryhmä on laatinut vuonna 2005 yhdessä Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan kanssa opettajille ja opiskelijoille suunnatut Opetuksen eettiset ohjeet. Ohjeet on päivitetty Oulun yliopiston uuden verkkosivuilmeen mukaisiksi vuonna 2011 ja ne löytyvät osoitteesta Etiikka-työryhmä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää Opetuksen eettiset ohjeet lukuvuoden aikana. Vastuuhenkilöt: Satu Selkälä, Kaisa Vainio ja Nuha Abuzaid. Aikataulu: Kevät Plagiointitapausten ennaltaehkäiseminen

13 12(13) Oulun yliopisto on ottanut syksyllä 2009 käyttöön Urkund-järjestelmän, joka on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Urkundin verkkosivut löytyvät osoitteesta Järjestelmän omistajuus on siirtynyt opetus- ja opiskelijapalveluilta Oulun yliopiston kirjastolle vuonna Syksyllä 2009 on laadittu plagiointitapausten käsittelyohje, joka koskee Oulun yliopiston opintosuorituksia ja opinnäytetöitä. Plagiointitapausten käsittelyohje löytyy verkko-osoitteesta Etiikka-työryhmä edistää Urkund-järjestelmän mahdollisimman systemaattista käyttöä yhteistyössä kirjaston kanssa ja huolehtii, että järjestelmän käyttöön järjestetään koulutusta yliopiston henkilökunnalle. Työryhmä myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää yhteistyössä kirjaston kanssa plagiointitapausten käsittelyohjeen lukuvuoden 2012 aikana. Etiikka-työryhmä pyytää kirjastosta vieraakseen kirjastonhoitaja Irene Salomäen ja tietojärjestelmäsuunnittelija Kai Skiftesvikin esittelemän Urkund-järjestelmän käyttöä ja sen kytkeytymisestä egradu-hankkeeseen. Etiikka-työryhmä selvittää yhteistyössä kirjaston kanssa, miten ja missä laajuudessa Urkund-järjestelmää käytetään Oulun yliopiston tiedekunnissa. 8. Verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti Etiikka-työryhmän puheenjohtaja Riitta Keiski toimii valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) jäsenenä. Etiikka-työryhmä kannustaa ja resurssien puitteissa myös tukee rahallisesti työryhmän jäsenien ja Oulun yliopiston henkilökunnan osallistumista tutkimusetiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin. Oulun yliopiston ulkopuolella järjestettävistä kansallisista ja kansainvälisistä etiikan seminaareista ja konferensseista tiedotetaan Etiikka-työryhmän verkkosivujen kautta yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan 9. Viestintä ja tunnettavuuden lisääminen Työryhmä edistää eettisten periaatteiden juurtumista opetukseen, tutkimukseen ja muuhun toimintaan Oulun yliopiston tiedekunnissa. Työryhmä selkeyttää, mitkä ovat etiikka-työryhmän jäsenten tehtävät tiedekuntatasolla. Vastuut: Etiikka-työryhmä kokonaisuudessaan

14 13(13) Etiikka-työryhmän taloussuunnitelma vuosille Kokoustarjoilut - 18 hlöä x 4 x 6 kokousta vuodessa Eettisen ennakkoarvioinnin menettelyiden valmistelu ja vakiinnuttaminen - Tutkimuspalveluiden taloussuunnitelmassa? Studia Ethica -seminaarien järjestelykustannukset (1 seminaari vuodessa) - Ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (2 luennoitsijaa/ seminaari x 700 ) - Kahvitarjoilut (70 hlöä x 4 x 2 seminaaria) Työryhmän jäsenten osallistumis- ja matkakustannukset etiikkaa käsitteleviin konferensseihin ja seminaareihin - Keskimäärin 3 seminaaria vuodessa x 1 hlö/seminaari x Yhteensä

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kari Väyrynen avasi kokouksen klo

1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kari Väyrynen avasi kokouksen klo OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 3/2011 Aika: Ma 31.10.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

TENKin ehdotus ns. ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi pähkinänkuoressa

TENKin ehdotus ns. ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi pähkinänkuoressa TENKin ehdotus ns. ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi pähkinänkuoressa Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Sanna Kaisa Spoof 17.5.2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN 2011-2012 Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta 21.9.2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa

Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa TYÖRYHMÄN ESITYS Ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen Tampereen yliopistossa Eettistä ennakkoarviointia valmistelevan työryhmän asettaminen ja työryhmän toiminta

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

Ihmistieteiden eettiset periaatteet

Ihmistieteiden eettiset periaatteet Ihmistieteiden eettiset periaatteet Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan seminaari 2.11.2010, Tieteiden talo, Helsinki.

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta

HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkimuseettinen neuvottelukunta Eettinen kipu ja riski Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen riskit, ennakkoarvioinnin tarpeellisuus sekä ohjeistaminen Tieteiden talo, Helsinki 6.10.2008 HYMY II -työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Teologian tohtori Simo Ylikarjula Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteenalojen tutkimuseettisiä

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 1/2011 Aika: Ma 20.6.2011 klo 9.00 11.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka

Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - Esimerkkeinä lastensuojelu-

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA Lausuntopyyntölomake liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-dokumenttina toimikunnan sihteerille () kaksi viikkoa ennen Tutkimuseettisen

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

The European Code of Conduct for Research Integrity. ja suomalainen HTK-ohjeistus

The European Code of Conduct for Research Integrity. ja suomalainen HTK-ohjeistus The European Code of Conduct for Research Integrity ja suomalainen HTK-ohjeistus Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Tieteiden talo 4.5.2017 HTK-OHJEISTOT Kansalliset

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA

IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuosiraportti 2014 19.5.2015 Terhi Tarkiainen RAPORTTI 19.5.2015 Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2016 31.1.2019 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin kehittäminen ja ohjeistaminen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 16.10.2007 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.10.2012.

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen

TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta. Heidi Hyytinen TENKin koulutustyöryhmän ohjeistus tutkimusetiikan koulutuksesta Heidi Hyytinen 24.9.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Itsenäinen ja riippumaton toimija Toimisto sijoitettu Tieteellisten seurain

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (5) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011

HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011 HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ JA SEN LOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet 1/5 KOKOUSTIEDOT Aika pe 17.5.2013 klo 13-14.52 Paikka Oulu10, neuvotteluhuone 156 (Os. Torikatu 10, Oulu) Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Risto Vuoria Henna Ukonmaanaho Jouko

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Eettinen toimikunta Hannakaisa Isomäki, FT, dosentti puheenjohtaja 2015 2016 hannakaisa.isomaki@jyu.fi Tiedekunnat 31.12.2016 saakka

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 2/2011 Aika: 26.9.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Etiikan tekemistä vanhustyössä

Etiikan tekemistä vanhustyössä Petri Raasakka Rauni Väänänen-Sainio Pentti Koistinen (toim.) Etiikan tekemistä vanhustyössä Eettisiä näkökulmia vanhustyön kehittämiseen Oulussa 4 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tilannekatsaus 1 Tilanne täytäntöönpanossa STM on asettanut valmistelua varten työryhmän ajalle 14.9.2015-3 Työryhmälle ollaan hakemassa

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Kokous n:o. Jäsenet. likkö. kauppatiet. yo. htori. 1 Kokouksen. laillisuus ja. Oulun. Oulun viimeistään päättänyt. Päätösesitys:

Kokous n:o. Jäsenet. likkö. kauppatiet. yo. htori. 1 Kokouksen. laillisuus ja. Oulun. Oulun viimeistään päättänyt. Päätösesitys: Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2012 Perjantai 14.12.2012 kello 13.00 Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Yliopistokollegion kokouskäytäntöjä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-18:00 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 106 Sihteerin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Päätettiin liittää kokouksen muistio pöytäkirjan 4/2016 muistioksi.

Päätettiin liittää kokouksen muistio pöytäkirjan 4/2016 muistioksi. PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 4/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Mannerheimintie 3 B, 5. kerros Helinä Teittinen, puheenjohtaja Iris Pitkänen, varapuheenjohtaja Kaisa Rissanen, sihteeri Venus

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1

SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 Aika Torstai 4.4.2013 klo 15.00 16.50 Paikka Läsnä Poissa Jaaksi-Sali, Seinäjoki Jaakko Ventelä, puheenjohtaja Juhani Mäki, 1. varapuheenjohtaja Raija Ranta Kaarina Hautala

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Mäkelänkatu 93 Neuvotteluhuone, toinen kerros

Mäkelänkatu 93 Neuvotteluhuone, toinen kerros JOHTOKUNTA (1/5) KOKOUSAIKA maanantai 2.10.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu 93 Neuvotteluhuone, toinen kerros LÄSNÄ / KUTSUTUT: Markko Flores, puheenjohtaja Marja Blomqvist, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI 2 Sisältö Aineiston elinkaari Aineistonkeruuvaihe Tutkimusluvat,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: 24.04.2013 PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 LÄSNÄ: Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela, sihteeri

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta Tutkimuseettinen toimikunta Toimintakertomus 2015 1 (5) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2015 1. Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaperiaatteet Itä-Suomen

Lisätiedot