Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla alkaen kello 13.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla alkaen kello Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Liukkonen, sihteeriksi valittiin Tero Haiminen, pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Hämäläinen ja Juha Kelkka ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Hämäläinen ja Juha Kelkka. 3 Todettiin, että kokouskutsu oli vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Länsi-Savo lehdessä ( ). Kokouskutsu on lähetetty postitse 2.lk Mikkelin ulkopuolella asuville Himalansaaren osakaskunnan vuosikokous Himalansaaren seurojentalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 :ssä mainitut vuosikokousasiat. Pöytäkirja on nähtävillä välisen ajan Jaakkolassa Reijo Himasella. Tervetuloa Hoitokunta www. himalansaarenosakaskunta.net 4 Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet oli merkitty äänestysluetteloon (liite 1). Päätettiin yksimielisesti, että äänestysten sattuessa jokaisella osakkaalla on yksi ääni. 5 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2 6 Kuultiin hoitokunnan laatima kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta Hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen. 7 Kuultiin hoitokunnan selostus vuoden 2014 tileistä sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto. Tulot: 6633,04 eur. Menot: 6874,46 eur. Alijäämä 236,55 eur. 8 Toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös vuodelta 2014 ja päätettiin myöntää hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta. 9 Päätettiin kalastuksen järjestämisestä osakaskunnan vesialueella kuluvana vuonna 2015 seuraavaa. Osakaskunta myöntää osakkaiden, KL 9 :n 1 mom. mainittujen kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvien, ulkopuolisten kalastajien sekä ammattimaisen kalastuksen käyttöön seuraavat pyydysyksikkömäärät ja perii niistä seuraavat maksut: Osakaskunnan osakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot (1.5 eur/kpl), nuotta, koukut, pitkäsiima ja rapumerta manttaalin mukaan. Katiskamäärissä ei rajoituksia (0.00 eur/kpl). Osakaskunnan pienosakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot max 10 kpl (1.5 eur/kpl), katiskamäärissä ei rajoituksia (0.00 eur/kpl), virveli/uistin 10 eur/kpl, nuottalupa (35 eur/kpl), koukut max 10 kpl (1.00 eur/kpl), pitkäsiima max 100 koukkua (5.00 eur/kpl), rapumerta max 10 kpl (1.00 eur/kpl). Tilattomalle väelle (KL 9 1 mom.) myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot max 10 kpl (5.00 eur/kpl), katiskamäärissä ei raj. (0.00 eur/kpl), virveli/uistin (10.00 eur/kpl), nuottalupa (35.00 eur/kpl), tuulastus kielletty, koukut max 10 kpl (1.00 eur/kpl), pitkäsiima max 100 kpl (5.00 eur/kpl), rapumerta max 10 kpl (1.00 eur/kpl).

3 Ulkopuolisille kalastajille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot max 5 kpl (5.00 eur/kpl), katiskamäärissä ei rajoituksia (2.5 eur/kpl), virveli/uistin (10 eur/kpl), nuottalupa, tuulastus, koukut, pitkäsiima ja rapumerta kielletty. Ammattimaiselle kalastukselle myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Ammattikalastajille varattu 200 yksikköä, 5 eur/kpl. Katiskamerkkinä käytetään verkkomerkkiä mistä otetaan kulma pois.katiskapyynti on kaikille osakkaille sallittu ilman pyydysmaksua. Katiskan merkkikohoon pyytäjä kirjoittaa oman nimensä. Rapumertojen merkintä kuten katiskapyynnissä: kohossa oltava pyytäjän nimi selvästi kirjoitettuna. Katiskalla ravustaminen on kielletty, ravut päästettävä veteen takaisin jos on mennyt katiskaan. 10 Päätettiin kuluvan vuoden kalastusta koskevista rajoituksista (verkon solmu-välit, eri pyydysten käyttörajoitukset ym.) seuraavaa: Pyydyksiä koskevat rajoitukset. Saimaassa 23-49mm solmuvälisten verkkojen käyttö on kielletty.solmuväli suosituksena on käyttää 60mm verkkoja. Siian pyynnissä on kuitenkin sallittu käyttää em. verkkoja lokakuun ensimmäisestä päivästä jäiden tuloon asti. Verkkokalastus kielletty välisenä aikana. Muut rajoitukset, määräykset ja rauhoitusalueet: Muissa vesissä ei ole solmuvälirajoitusta. Kuhan alamitta 45 cm Lohen alamitta 60 cm Taimenen alamitta 60 cm Harjuksen alamitta 35 cm Nieriä on RAUHOITETTU. Pyynti ja saaliiksi ottaminen KIELLETTY. Tuulastus on kielletty muilta kuin osakkailta ja pienosakkailta. Nuottalupia ei myönnetä ulkopuolisille. Suositellaan käytettäväksi yli 23 solmuvälin verkkojen käyttöä lehtisen selällä Saimaan nieriän lisääntymisen turvaamiseksi ajalla (kalastusasetus 17 ). Rauhoitetun kalalajin pyytämiseen soveltuvien pyyntimenetelmien käyttäminen on kielletty rauhoitusaikaan kalastuslain 34 mukaisesti. Kalastettaessa syksyisin Saimaan nieriän lisääntymisalueilla ei voida välttyä pyydystämästä myös rauhoitettuja nieriöitä.

4 11 Päätettiin kalaveden hoitotoimenpiteistä (istutukset ym.) seuraavaa: Istutukset: Istutetaan järvilohta ja taimenta n.4300 eurolla. Muut hoitotoimenpiteet: Roskakalaa pyydetään Weke-katiskoilla yhteisvastuullisesti. Saalis jaetaan osakkaille ja kyläläisille hyötykäyttöön, ruoaksi tai eläinten rehuksi. Ylijäämä saalis jolle ei löydy hyötykäyttöä haudataan maahan riittävän syvälle. Nuottaamalla pidetään apajien pohjia puhtaana ja vähennetään samalla myös roskakala kantaa. Ylijäämä saalis käsitellään kuten katiskapyynnissä. Myös normaalin hyötykäytön saaliin perkeet käsitellään kuten katiskapyynnin ylijäämäsaalis. 12 Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä (sorsastus, pienriista, -pedot, luvat, hinnat) seuraavaa: Sorsastus on sallittu laillisen metsästysoikeuden (metsästyskortti) omaaville osakaskunnan jäsenille. Hirvenmetsästyksestä tekee osakaskunta erillisen sopimuksen paikallisen metsästysseuran kanssa. Pienriista ja pienpedon pyynti on laillisen metsästysoikeuden omaavalle sallittu. 13 Kalastus lupien myyjiksi valittiin: Markku Myyryläinen Kappalaisenkatu 2 as Mikkeli Antti Kovanen Ruotsinkatu Kuopio Pertti Pekkanen Suurlahdentie Someenjärvi Veli-Matti Kahilainen Metsäkyläntie Pellosniemi Sauli Viitikka Kaaslahdentie Pellosniemi Reijo Himanen Jaakkolantie Pellosniemi Kari Liukkonen Omakotitie Ristiina Erikoisluvat myöntää: Hoitokunnan puheenjohtaja. Jos vuotiailla kalastajilla ei ole hankittu valtion kalastuskorttia on se kalastusrikkomus, josta seuraa rikemaksu tai rangaistusvaatimusmenettely. Onkiminen ja pilkkiminen eivät vaadi kalastuksenhoitomaksun maksamista. Kalastuksenhoitomaksun tosite ja kalastuslupien maksutosite on pidettävä kalastaessa mukana. Jos tositteita ei ole mukana, kirjoittaa kalastuksenvalvoja näyttömääräyksen, jonka mukaan on kalastajan käytävä näyttämässä suoritettujen maksujen tositteet poliisille 7 vrk:n kuluessa. Kalastuslupien myyjät tekevät myöntämistään luvista yhteenvedon pyydyslajin ja ostajaryhmän

5 mukaan. Yhteenvetotiedot on toimitettava puheenjohtajalle mennessä. Kertyneet lupamaksut on laitettava osakaskunnan tilille ESOP FI mennessä. 14 Valittiin kalastuksen valvojiksi Sulo Viitikka ja Reijo Himanen. Sulo Viitikka ja Reijo Himanen osallistuivat osakaskunnan kustantamaan Pro Agrian järjestämälle kalastuksen valvontakurssille Osakaskunta hankkii kalastuksenvalvonta merkkejä. 15 Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien pyydysmerkkien käyttöönottoajankohdasta seuraavaa: Kaikkien on merkittävä pyydyksensä selvästi näkyvin merkein, verkot molemminpäin jataa ja pyydysmerkit on laitettava toiseen kohoon pyynnissä oleville pyydyksille riittävä määrä. Pyydysmerkit otetaan käyttöön välittömästi tästä päivästä alkaen. Selkävesillä ja väylän läheisyydessä pyydykset on merkittävä kalastuksenasetuksen mukaisin lippusaloin. Salon korkeus on 1.2m veden pinnasta ja siinä on oltava 20*20cm kokoinen lippu. Pyydykset on merkittävä kalastajan yhteystiedoilla. Verkkokalastuksessa suositellaan käytettäväksi aina lippusalkoa. 16 Päätettiin palautettujen omistajakorvausten ja viehekorttipalautusten käytöstä seuraavaa: Omistajakorvaukset ja viehekorttipalautukset otetaan omaan käyttöön. 17 Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle Arvioidut tulot 2015: Norppakorvaus 3740 eur., omistajakorvaukset 450 eur. ja kalastusluvat 2300 euroa. Yht eur. Arvioidut menot: Istutukset 4290 eur., pyydysmerkit 300 eur., hallintokulut 900 eur. ja kalailtamat/tanssit 1000 eur. Yht eur. Hallituksen kokouksen jälkeen tullut pyyntö uudesta hankkeesta. Parasta luonnosta hankkeelle emme näillä tiedoilla anna 1000 eur/3-v. Tanssirahat säästetään istutuksiin jos tansseja ei järjestetä. 18 Päätettiin hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa: Puheenjohtaja: Suomen kalastuslehti Hoitokunnan jäsen: Suomen kalastuslehti

6 Rahastonhoitaja: Suomen kalastuslehti Sihteeri: Suomen kalastuslehti Kokousedustajat: Laskun mukaan Km-korvaus: Toiminnantarkastajat: Laskun mukaan Muut palkkiot: Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan laskun mukaan muut mahdolliset kulut. 19 Valittiin hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen (varamies suluissa): Markku Myyryläinen (Kari Liukkonen), Pauli Himanen (Hannu Liukkonen), Reijo Himanen (Rauno Himanen) Todettiin, että entisinä jatkavat: Veli-Matti Kahilainen (Ossi Liukkonen), Tero Haiminen (Matti Hämäläinen) ja Sulo Viitikka (Pertti Liukkonen). Todettiin, että nyt valittu hoitokunta jatkaa tehtävässään niin kauan, kunnes uusi on toimintakykyinen. Hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi valittiin Reijo Himanen. 20 Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet (suluissa) tarkastamaan taloutta ja hallintoa: Mirja Nieminen ja Juhani Nieminen (Aki Hirvonen ja Sauli Viitikka) Päätettiin, että toiminnantarkastajiin, heidän tehtäviin, toimintaan ja vastuuseen on soveltuvin osin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen toiminnantarkastajasta. 21 Valittiin osakaskunnan kokousedustajaksi Louhivesi- Yövesikalastusalueen kokoukseen Tero Haiminen ja hänen varalleen Reijo Himanen, sekä valittiin osakaskunnan edustajaksi Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokoukseen Pauli Himanen ja hänen varalleen Markku Myyryläinen. 22 Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja sen muusta

7 käytöstä seuraavaa: Kokous ei päättänyt mitään vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja sen muusta käytöstä. 23 Päätettiin (tarpeen mukaan) pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja -paikasta tai lehdestä, jossa kokouskutsu julkaistaan. Päätettiin, että vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Reijo Himasella Jaakkolantie Pellosniemi puh Vuoden 2016 vuosikokouskutsusta huolehtii hoitokunta sääntöjen ja lakien mukaisesti. Kutsu julkaistaan Länsi-Savo lehdessä ja toiselta paikkakunnalta oleville postin kautta lähetettävällä kirjeellä. Osakkailta joilta on saatu suostumus, lähetetään kokouskutsu sähköpostilla. Vuoden 2015 vuosikokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä Reijo Himasella välisen ajan. 24 Käsiteltiin muut esille tulevat asiat: Osakaskunnan vuosikokous antoi valtuutuksen hallitukselle keskustella Heiniemen osakaskunnan kanssa yhdistymisestä. Mahdollinen yhdistyminen olisi vuonna Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen puolesta pj.pertti Liukkonen siht. Tero Haiminen Liitelomakkeita 1 kpl. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 2 p:nä toukokuuta Matti Hämäläinen Juha Kelkka

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri H r RVE NsALM E N osakas KU N NAN JÄRJ EsrÄvrvrvl ls Ko Ko us Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Valmistelevan työryhmån puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen ja kertoi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Puujärvitiedote 2014

Puujärvitiedote 2014 Puujärvitiedote 2014 Jo muinaiset roomalaiset... kirjoittaa puheenjohtaja Jyrki Ant-Wuorinen 1 Vierailimme vaimoni sukulaisen 86-vuotispäivillä Italiassa Rooman lähellä toukokuussa. Hänen tarinansa olisi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot