PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa."

Transkriptio

1 Vanhanselän osakaskunnan kokous Aika: klo Paikka: Kukkaismäki, Jämsä 1. Kokouksen avaus - Antti Hirvelä avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri - puheenjohtajaksi valittiin Antti Hirvelä. - sihteeriksi valittiin Timo Meronen. 3. Päätetään äänestystavasta (mies ja ääni/manttaali) - päätettiin äänestää osuuksien mukaan. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - kokouksesta on kuulutettu Vekkarissa ja Jämsän seudussa todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat - valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Harvamäki ja Ossi Lavio. - pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa. 7. Todetaan kokouksen osanottajat - kokouksessa oli läsnä 14 äänivaltaista osakasta ja 1 ulkopuolinen henkilö (liite). 8. Esitetään osakaskunnan vuoden 2012 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. - käsiteltiin ja hyväksyttiin osakaskunnan toimintakertomus vuodelta Esitetään osakaskunnan vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja hoitokunnalle - käsiteltiin osakaskunnan vuoden 2012 tilinpäätös ja tase. Tilinpäätös osoittaa 3732,63 euron alijäämää, joka lisätään voitto/tappio -tilille. - luettiin tilintarkastajien lausunto - vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilintekijöille

2 ja hoitokunnalle. 10. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista - päätettiin palkkioista seuraavasti: o hoitokunnan jäsenet 20 /kokous o puheenjohtaja 50/ kokous o sihteeri ja kirjanpitäjä laskun mukaan o tilintarkastajat laskun mukaan o matkat valtion matkustussäännön mukaan o kalastuksenvalvojille kulukorvaus polttoaineista ja veneen/kelkan käytöstä laskun mukaan 11. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Hoitokunta v. 2012: varsinainen varajäsen Antti Hirvelä Matti Suominen Juha Merisalo Pertti Harvamäki Unto Myllymäki Antero Seppälä Matti Patajoki Kalervo Karisalmi Keijo Paajoki Jorma Suokas Matti Iistamo Aulis Vainio - erovuoroisia vuonna 2012 Matti Patajoki, varalla Kalervo Karisalmi, Keijo Paajoki, varalla Jorma Suokas ja Matti Iistamo, varalla Aulis Vainio.. - Edesmenneen Matti Patajoen tilalle valittiin Kalle Virtanen, varalla Kalervo Karisalmi. Matti Iistamo, varalla Aulis Vainio ja Keijo Paajoki, varalla Jorma Suokas valittiin uudelleen. - ensimmäisen hoitokunnan kokouksen koollekutsujaksi valittiin Antti Hirvelä. 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet. - valittiin osakaskunnan tilintarkastajiksi SysAudit oy ja tilintarkastus Riuttanen oy. Varahenkilöt määrätään tarvittaessa yhtiöistä. 13. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä. - osakkaiden osuusmaksut - ulkopuolisten luvatluvanmyyjät vuodelle päätettiin osakasyksikön hinnaksi 3 /kpl ja ulkopuolisen yksikön hinnaksi 7 /kpl. - osakkaille myydään osakasyksiköitä vesialueosuuden mukaan osakashinnalla ja sen lisäksi pienosakkaiden lisäyksiköitä hintaan 5 /kpl.

3 - Ravustusta varten myydään merkkejä seuraavasti: osakas 10 kpl asti 4 /kpl, yli menevät 6 /kpl. Muut 10 kpl asti 6 /kpl, yli menevät 8 /kpl. - em. päätös koskee kaikkea muuta kuin trooli, nuotta ja avorysäkalastusta. Troolin, nuotan ja avorysän yksiköt myöntää hakemuksesta osakaskunnan kokous. Hakemukset on osoitettava hoitokunnalle osakaskunnan kokoukselle valmisteltavaksi. Hinnoittelussa noudatetaan ym. periaatteita. - Ammattikalastajien lupahakemuksia on kolme: Juha Merisalo 140 pyydysyksikköä trooli-, nuotta-, rysä- ja verkkokalastusta varten, Timo Paajoki 2 avorysää ja Marko Wigell 100 yksikköä troolikalastukseen. Päätettiin myöntää hoitokunnan esityksen mukaisesti luvat Timo Paajoelle ja Juha Merisalolle hakemusten mukaisesti. Wigellille ei myönnetä troolikalastuslupaa. Perustelu: Marjomäen (2005) lausunnon ja SSAK:n puheenjohtajalta (Heinonen) saadun suullisen tiedon perusteella osakaskunnan vesialue riittää yhdelle troolille. Merisalo on saanut luvan aiemmin, joten hän on lupaa ratkaistaessa kalastusammatin harjoittamisen jatkuvuuden vuoksi etusijalla. Luvat myönnetään vuodelle 2013 Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kanssa tehdyn ammattikalastuslupia koskevan sitoumuksen vuoksi. - päätettiin valtuuttaa osakaskunnan hoitokunta valtuuttamaan luvanmyyjät. Myyntipalkkio 10 %. - seisovat pyydykset on Päijänteessä merkittävä kalastusasetuksen 16 :n mukaisilla lippusaloilla sekä osakaskunnan pyydysmerkeillä. - hoitokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätökset koskevat vuotta 2013 lukuun ottamatta ravustus- ja ammattikalastuslupia koskevia päätöksiä. 14. Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista - päätettiin pyynti- ja pyydysrajoituksista vuodelle 2013 seuraavaa: o katiskapyynti kaikille vapaa o osakkaille 1 uistin ilmainen, kuitti oltava o Livonluodolla kaikki kalastus kielletty Kalastusalue hakee onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellon Livonluodolle o Saalahti, Horkansalmen alapäätä n. 100 m Ruppasalmen suuntaan Saalahden sillalle oleva alue verkkokalastus kielletty koko vuoden o linjalta Köykänsaari-Silvennoisen huvila Isolle salmelle verkkokalastus kielletty o Pirronsaaret, seisovien pyydysten käyttö kielletty rantaruovikossa 14 vrk jäiden lähdöstä 15. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä,

4 ravustuksesta ja piisaminpyynnistä - piisaminpyynti on sallittu osakaskunnan alueella kaikille. - sorsanmetsästys on osakkaille maksutonta, ulkopuoliset 10 /lupa. Metsästys on sallittua Päijänteessä Saalahti mukaan lukien, kuitenkin Karisalmenniemi-Lahnaoja väliseltä linjalta länteen päin kielletty. Lisäksi Saarijärvessä sallittu. - ravustus kielletään Pirttinenän - Pirronsaaren eteläkärjen Särkisalmen linjan pohjoispuolisella alueella Saalahti mukaan lukien. 16. Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. - hoitokunta on esittänyt istutuksista seuraavaa: siikaa 4000 eurolla hoitosopimustililtä, kuhaa 2500 eurolla, järvitaimenta 2000 eurolla ja täplärapuja 500 eurolla. - hyväksyttiin hoitokunnan esitys. Hoitokunta valtuutetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan istutukset em. perusteella istukkaiden saatavuuden ja taloustilanteen mukaan. 17. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin osakaskunnan tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle (liite). 18. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet - kalastusalueen kokoukseen ja muihin kokouksiin kaudelle 2014 valittiin hoitokunnan puheenjohtaja ja varalle varapuheenjohtaja. 19. Päätetään Suomen kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille - päätettiin tilata SKL hoitokunnan varsinaisille jäsenille. 20. Muut esille tulevat asiat, - pöytäkirjan nähtävänä oloaika - Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valmistelemaan ja päättämään pienehköistä lupa-asioista ja perittävistä korvauksista osakaskunnan alueella. Päätökset on tuotava osakaskunnan kokouksessa tiedoksi. - Pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa Antti Hirvelä, Kaipolanväylä 103, Jämsä Kokouksen päättäminen - puheenjohtaja päätti kokouksen klo Antti Hirvelä Timo Meronen

5 puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Jyväskylässä Pertti Harvamäki Ossi Lavio

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri H r RVE NsALM E N osakas KU N NAN JÄRJ EsrÄvrvrvl ls Ko Ko us Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Valmistelevan työryhmån puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen ja kertoi

Lisätiedot

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 1 Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 AIKA: 25.03. 2012 klo 14.02-15.22. PAIKKA: Pakilan Lastenpaikka, Yhdyskunnantie 2 LÄSNÄ: Yhteensä kokouksessa oli 82 osallistujaa,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Kokemuksia osakaskuntatoiminnasta Vaaniassa

Kokemuksia osakaskuntatoiminnasta Vaaniassa Kokemuksia osakaskuntatoiminnasta Vaaniassa Pekka Puujalka Kalliolan koulu 25.3.2015 Paimelan koulu 26.3.2015 VAANIAN OSAKASKUNNAT Vaanian yhteinen vesialue / kalastuskunta, rnro 453-876-1, pinta-ala 655

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa PÖYTÄKIRJA Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa 1 Kokouksen avaus Arto Vilkuna kertoi harkinneensa vuosia sukuseuran perustamista. Kesällä 2010 hän totesi, että Efraim

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Puujärvitiedote 2014

Puujärvitiedote 2014 Puujärvitiedote 2014 Jo muinaiset roomalaiset... kirjoittaa puheenjohtaja Jyrki Ant-Wuorinen 1 Vierailimme vaimoni sukulaisen 86-vuotispäivillä Italiassa Rooman lähellä toukokuussa. Hänen tarinansa olisi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot