Taso Tarkastusmenetelmä 1 2 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taso Tarkastusmenetelmä 1 2 3"

Transkriptio

1 NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA Markku Pasonen (11) NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA 1. JOHDANTO NDT-henkilöiden pätevöintitoiminta on Suomessa aloitettu aikoinaan 1970-luvulla VTT:n toimesta ja koulutuksen on myös tuolloin antanut AEL käyttäen tosin koulutuksessa käytettiin VTT:n henkilöstöä. Varsinainen Nordtest pätevöintijärjestelmä luotiin yhteispohjoismaisena hankkeena 1970 luvun lopulla ja otettiin saman tien käyttöön myös Suomessa. Jäljempänä käsitellään tarkemmin nykyistä NDT-testaajien pätevöintitoimintaa. 2. NYKYISET PÄTEVÖINNIT 2.1 Yleistä NDT-henkilöiden pätevöintitutkinnot ja sertifioinnit on tehty nykyisin Nordtest Doc gen 010 vuonna 2012 hyväksytyn version mukaisesti, joka täyttää vaatimuksiltaan SFS-EN ISO 9712 vuoden 2012 painoksen. Uusi tutkintojärjestelmä otettiin käyttöön Nordtest järjestelmä sisältää kuitenkin joitakin lisäyksiä sekä ennen kaikkea myös selvät säännöt tutkinnoille ja niiden arvostelulle. Nordtest järjestelmän mukaisen tutkinnon jossain menetelmässä on Suomessa mennessä kaikkiaan suorittanut 1622 henkilöä, joista voimassaolevia pätevyyksiä on edelleen 877 henkilöllä. Pätevyyksiä on tällä hetkellä voimassa 2251 kappaletta ja ne jakautuvat eri menetelmille ja tasoille taulukon 1 mukaisesti. Suurin osa pätevyystodistuksista on tason 2 todistuksia, mikä on ymmärrettävää, koska tason 2 henkilöt voivat pätevöintijärjestelmän mukaisesti myös hyväksyä tarkastustuloksen. Taulukko 1: pätevyyksien lukumäärä eri NDT-menetelmissä Taso Tarkastusmenetelmä Pyörrevirta (ET) Vuotokoestus (LT) 10 2 Magneettijauhe (MT) Tunkeumaneste (PT) Radiografia (RT) Ultraääni (UT) Silmämääräinen (VT)

2 Pätevyydet jakautuvat eri NDT-testaajille taulukon 2 mukaisesti. Teollisuusyrityksissä pätevyyksiä on henkilöä kohden keskimäärin vähemmän kuin NDT-palveluja tuottavissa yrityksissä. Tämä näkyy myös taulukossa piikkinä 3-4 pätevyyden omaavien henkilöiden lukumäärässä. Taulukko 2: pätevyyksien lukumäärä NDT-testaajilla 2/11 Pätevyyksien lukumäärä NDT-testaajilla Henkilöitä kpl 8 kpl 7 kpl 6 kpl 5 kpl 4 kpl 3 kpl 2 kpl 1 kpl Pätevyyksien lukumäärä Taulukossa 3 on esitetty kaikkien pätevöityjen NDT-testaajien ikäjakauma ja taulukossa 4 on esitetty Level 3 testaajien ikäjakauma. On myös syytä muistaa, että hyvän ja monipuolisen useita pätevyyksiä omaavan NDT-testaajan koulutus tarvittavine kokemuksineen vie helposti 5-6 vuotta.

3 3/11 Taulukko 3: NDT-testaajien ikäjakauma NDT-testaajien ikäjakauma Testaajien määrä Taulukko 4: Level 3 tason NDT-testaajien ikäjakauma 12 Level 3 tason NDT-testaajien ikäjakauma Testaajien määrä NDT-testaajat ovat usein yrityksissä hyvin pieni ammattikunta ja joutuvat usein tekemään työnsä oma-aloitteisesti. Yrityksissä toimivien NDT-testaajien määrää on selvitetty taulukossa 5. Useimmiten NDT-testaaja työskentelee ainoana alan henkilönä yrityksessä. Suomessa voidaan pitää jo yli kuuden henkilön NDT-testaajien ryhmää suurena ja vain kahdessa yrityksessä NDT-testaajia

4 on yli 50. Pätevyystodistusten määrissä teollisuusyritykset sijoittuvat pääsääntöisesti taulukon 5 vasempaan laitaan ja keskelle ja isommat NDT-palveluja tarjoavat yritykset taulukon oikeaan laitaan. Taulukko 5: NDT-testaajien lukumäärä yrityksissä 4/11 NDT-testaajien lukumäärä yrityksissä Yritysten lukumäärä >50 Henkilöitä Usein tutkintokeskuksesta kysytään, miten hyvin joku kokelas on pärjännyt tutkinnossa. Tutkintoaineiston salassapidon takia ei kuitenkaan tutkintokeskuksesta anneta yksityiskohtaisia tietoja. Epäonnistuneelle kokelaalle tai työnantajalle lähetetään lyhyt yhteenvetokaavake, josta selviää, missä tutkinnon osassa vaatimus ei täyty ja/tai onko vain kokonaistulos alle vaatimusten eri osien silti täyttäessä vaatimukset. Tutkintojen toimivuuden ja koulutuksen asiallisuuden varmentamiseksi tutkintokeskuksessa seurataan eri tutkintojen läpäisyprosentteja ja niitä verrataan säännöllisesti muiden pohjoismaiden tuloksiin. Tarvittaessa tutkintosääntöjä on hienosäädetty. Vuoden 2012 tutkintojen osalta läpäisyprosentit on esitetty taulukossa 6.

5 5/11 Taulukko 6: NDT-tutkintojen läpimenoprosentit vuonna 2012 NDT-tutkinnot % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 89 % 89 % 88 % 92 % 80 % 70 % 67 % 68 % 72 % 76 % 66 % 75 % 76 % 60 % 50 % 46 % 55 % 54 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2 Nykyiset perustutkinnot tasoilla 1 ja Ennakkovaatimukset Tutkinnot koostuvat kolmesta pääosasta tasoilla 1 ja 2 eli yleisestä ja erikoisosasta sekä käytännön osasta. Mutta ennen tutkintoon saapumista SFS-EN ISO 9712 asettaa muita vaatimuksia kokelaan suhteen. Näitä vaatimuksia asetetaan koulutuksen (taulukko 7), kokemuksen (taulukko 8) ja näkökyvyn suhteen. Taulukko 7: koulutusvaatimukset

6 Taulukko 8: kokemusvaatimukset 6/11 Kokelaan tulee toimittaa kirjallinen todistus tyydyttävästä näkökyvystä. Näkökyvyn on täytettävä seuraavat vaatimukset: a) lähinäkökyvyn osalta on kyettävä lukemaan vähintään Jäger-taulun nro 1 tai Times Roman N 4.5 tekstiä tai vastaavia kirjaimia (kirjainten korkeus 1,6 mm) vähintään 30 cm etäisyydeltä. Näkökyky vaaditaan vähintään toisesta silmästä, silmälasien kanssa tai ilman b) värinäkökyvyn on oltava riittävä niin, että kokelas näkee ja erottaa niiden värien tai harmaiden varjojen kontrastit, joita käytetään työnantajan määrittämissä NDT-menetelmissä. Sertifiointielin voi harkita kohdan a) vaatimuksen korvaamista sopivan vaihtoehdon noudattamisella. Sertifioinnin jälkeen lähinäkökykytestit on suoritettava vuosittain työnantajan varmentamana Perustutkinnon kirjallinen osa Yleiskokeessa (A) on tutkintokeskuksen antamia kysymyksiä, jotka käsittelevät kyseisen menetelmän teknisiä perustietoja. Mikäli on kyseessä jokin rajattu/erikoispätevyys, osa kysymyksistä käsittelee tätä aihealuetta. Kysymykset ovat ns. monivalintakysymyksiä, joihin kokelas merkitsee valitsemansa yhden vaihtoehdon. Yleiskokeeseen varattu vastausaika on yksi (1) tunti. Erityiskokeessa (B) on tutkintokeskuksen antamia kysymyksiä 20 kpl tai 30 kpl käsitellen aiheen teknisiä asioita ja kyseisen alueen standardeja. B-osan kysymysten lukumäärä riippuu tutkinnon sektoreiden lukumäärästä. Yhden sektorin mukaisessa tutkinnossa on 20 kpl monivalintatehtäviä. Kahden tai useamman sektorin ja teollisuussektorien mukaisessa tutkinnossa on 30 kpl monivalintatehtäviä. Kysymykset ovat ns. monivalintakysymyksiä, joihin kokelas merkitsee valitsemansa yhden vaihtoehdon. Erityisosan kysymysten määrää voidaan vähentää joissakin tapauksissa kuten esim. radiografiassa teräsluokittelupätevyyden laajentamisessa kattamaan myös alumiinin. Mikäli on kyseessä jokin tietty rajoitettu pätevyys, myös erityisosan kysymykset käsittelevät pääsääntöisesti tätä kyseistä pätevöintitapausta. Erityisosassa kokelaalle annetaan käyttöön tarvittaessa ruutupaperia, millimetripaperia ja mahdolliset tarvittavat laskentakaavat, jotka on palautettava (omia papereita ei sallita). Aikaa vastaamiseen on kaksi (2) tuntia. Yleisen osan (A) kysymysten määrät ovat taulukossa 9. Taulukko 9: A-osan kysymysten määrä NDT- menetelmä Kysymysten lukumäärä AT, ET, RT, UT, TT 40 LT, MT, PT, ST, VT 30

7 2.2.3 Perustutkinnon käytännön osa 7/11 Tutkinnon käytännön osa jakaantuu kahteen osaan (tasolla2) eli työohjeen laatimiseen tason 1 testaajalle (tasolla 2) ja koekappaleiden tarkastamiseen (tasolla 1 ja 2). Työohjeen laatiminen tapahtuu annetun lyhyen kohde- ja vaatimuskuvauksen perusteella ja lisäksi samassa paperissa mainitaan käytettävät standardit, laitteet ja tarvikkeet sekä lyhyt sisällysluettelomalli, jota on kyllä hyvä noudattaa. Työohjeen laatimiseksi tarvittavat standardit annetaan käyttöön. Aikaa työohjeen laatimiseen on 1,5 tuntia. Käytännön kokeessa kokelas tarkastaa annetut kappaleet ja raportoi havaintonsa käyttäen hyväksi tutkintokeskuksen antamia kirjallisia ohjeita ja standardeja. Koekappaleiden määrät (periaatteessa per sektori) ovat seuraavat eri menetelmissä tuotesektoreilla. C, Valut F, Takeet W, Hitsit TP, Putket WP, Muokatut tuotteet CS, Komposiittimateriaalit Taulukko 10: koekappaleiden lukumäärä tuotesektoreissa Menetelmä Sektori Taso Kappale määrä Maksimi aika (h) Kaikki Kaikki ET, MT, PT, VT Kaikki RT Kaikki 2 (1-2)*+18 (1-2)*+2,5 UT Kaikki * RT taso 2: 2 kuvattavaa kappaletta, paitsi tason 1 omaava kokelas kuvaa yhden kappaleen. Maksimi aika on 1 tunti/kappale. Lisättäessä tutkintoon lisäsektorin niin se lisää tarkastettavien kappaleiden lukumäärää yhdellä, kaksi lisäsektoria lisää kappaleiden lukumäärää kahdella jne. Kappaleiden yhteismäärä ei kuitenkaan ylitä IMU/IPI sektoreiden tarkastettavien kappaleiden määrää. UT2 tutkinnossa valittaessa myös läpihitsaamattomat kappaleet, niin se lisää tarkastettavien kappaleiden lukumäärää yhdellä. Koekappaleiden määrät (periaatteessa per sektori) ovat seuraavat eri menetelmissä teollisuussektoreilla. IMA, Metallien/tuotteiden valmistus IPI, Laitteiden ja rakenteiden perus- ja määräaikaistarkastus IRM, Rautateiden kunnossapito IMU, Multisektori (MT2, PT2, RT1) IAE, Ilmailu (ei Suomessa relevantti, koska käytetään standardia EN 4179)

8 Taulukko 11: koekappaleiden lukumäärä teollisuussektoreissa 8/11 Menetelmä Sektori Taso Kappale määrä Maksimi aika (h) ET, MT, PT, VT Kaikki UT, RT Kaikki MT, PT, VT IMU, IPI, IMA MT, PT, VT IRM, IAE ET IPI, IMA ET IRM, IAE UT IPI, IMA UT IRM, IAE RT IPI, IMA 2 (1-2)*+30** (1-2)+3,5 RT IRM, IAE 2 (1-2)*+18 (1-2)+2,5 * RT taso 2: 2 kuvattavaa kappaletta, paitsi tason 1 omaava kokelas kuvaa yhden kappaleen. Maksimi aika on 1 tunti/kappale. ** RT taso 2: 30 luokiteltavaa kuvaa, joista 6 on valukuvia.. MT/PT/UT ja VT:ssä ei ole ollut tason 1 tutkintoja. Epäonnistuneen tutkinnon saa yrittää uusia kaksi kertaa. Uuden yrityksen saa tehdä aikaisintaan kuukauden ja enintään 24 kuukauden kuluttua epäonnistuneesta tutkinnosta. 2.3 Sertifiointi Onnistuneen tutkinnon jälkeen kokelaalle myönnetään pätevyystodistus, johon on merkitty kokelaan ja työnantajan tunnistetietojen lisäksi myös luonnollisesti itse pätevyyttä koskevat tiedot sekä joitakin muita osioita, joihin palataan kohdassa 3 eli työnantajan velvollisuudet. 2.4 Sertifikaatin voimassaolo ja uusiminen Viiden vuoden välein tehdään uusinta kirjallisen hakemuksen perusteella ja 10 vuoden välein uusintapätevöinti suoritetaan lyhennettynä pätevyystutkintona. Toiminnassa ei sallita merkittävää katkosta, joka on määritelty siten, ettei se saa olla yhtäjaksoisena yli vuotta eikä kahta tai useampaa jaksoa kokonaisajasta, joka on yli kaksi viidesosaa sertifikaatin voimassaoloajasta. 10-vuotistutkinnon sisältö on lyhyesti sanottuna lyhennetty perustutkinto, jossa on erityisosa (B) kokonaisena ja käytännön osa lyhennettynä. Käytännön osa muodostuu ohjeen laatimisesta tason 1 testaajalle ja koekappaleiden tarkastamisesta. Kappalemäärä on puolet vastaavasta perustutkinnon kappalemäärästä pyöristettynä ylöspäin seuraavaan tasalukuun Epäonnistuneen tutkinnon saa yrittää uusia kaksi kertaa. Uuden yrityksen saa tehdä aikaisintaan 7 päivän ja enintään 6 kuukauden kuluttua epäonnistuneesta tutkinnosta.

9 2.5 Tutkintovaatimukset 9/11 Läpäistäkseen tutkinnon on kokelaan saatava eri osissa seuraavan kohdan mukaiset tulokset: Kaikki osat minimivaatimus 70 % (A, B ja C) Työohje minimivaatimus 70 % Kaikki kappaleet minimivaatimus 70 % Kaikki master viat löydettävä kappaleista (muutoin koko C-osa hylätty) 2.6 Muut NDT-tutkinnot Tason 3 tutkinnot Inspecta sertifiointi pitää tasojen 1 ja 2 tutkintojen lisäksi myös tason 3 tutkintoja samoissa menetelmissä. Tason 3 testaajien koulutus- ja kokemusvaatimukset ovat esitetty taulukoissa 6 ja 7. Tutkinto muodostuu peruskokeesta ja läpäistyn peruskokeen jälkeen suoritettavasta menetelmäkohtaisesta kokeesta. Peruskokeessa on monivalintakysymyksiä sisältävä sekä A- että B-osa. A-osassa on 20 kpl sertifiointijärjestelmää ja 25 materiaali/tuotantotekniikkaa koskevia kysymyksiä. B-osa puolestaan koostuu 60 kpl:sta kysymyksiä liittyen vähintään neljään NDT-menetelmään (vähintään yksi volumetrinen menetelmä) kokelaan valinnan mukaan. Onnistuneesti suoritettu peruskoe on voimassa viisi vuotta, jona aikana on suoritettava ainakin yksi menetelmäosa onnistuneesti. Menetelmäkohtainen koe sisältää kolme osaa, joissa kahdessa ensimmäisessä on monivalintakysymyksiä menetelmästä (30 kpl) ja menetelmän soveltamisesta standardeineen (20 kpl). Kolmannessa osassa kokelaan on laadittava annettujen lähtötietojen ja standardien perusteella kirjallinen testausohje tason 2 testaajalle YVL-tutkinnot Kotimaisten ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastusten vuoksi on laadittu ultraäänitestaajille lisäpätevöinti, joka on pakollinen suoritettaessa testausta vuosihuoltojen aikana määräaikaistarkastusohjelman mukaisesti tietyille ruostumattomille kohteille. Pätevöinti muodostuu pakollisesta kolmen päivän koulutuksesta, jonka pitää AEL sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n pitämästä tutkinnosta. Tutkinto sisältää kurssiin liittyvistä monivalintakysymyksistä (40 kpl) laaditun kirjallisen osuuden (vaatimus 80%) sekä käytännön osuuden. Käytännön osuudessa on tavallisesti 2 kpl pieniä päittäishitsejä putkessa, yksi iso päittäisputkihitsi, yhdehitsi ja yhteen sisänurkan pyöristys. Kohteista testataan annetut osuudet ja koska kyseessä on ns. vikojen etsintätutkinto, itse etsintäraporttiin merkitään vain ne sektorit, joissa on vika/vikoja. Tutkinnon käytännön osuuden vaatimukset tulevat ASME XI taulukosta VIII-S10-1 ja tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan sertifikaatti, joka on voimassa 5 vuotta UT-tason 2 peruspätevyyden ollessa voimassa.

10 3. PÄTEVYYKSIEN YLLÄPITO 10/ Työnantajan velvoitteet Sertifioidun henkilön työnantajalla on EN/Nordtest järjestelmässä tiettyjä velvollisuuksia, joista tiedotetaan henkilöpätevyyden hakemisen/toimittamisen yhteydessä. SFS-EN pätevyystodistuksen myöntämisen jälkeen työnantajan on palautettava sertifiointielimelle (Inspecta Sertifiointi Oy) kopio pätevyystodistuksesta, jossa on haltijan allekirjoitus ja työnantajan valtuutus. Kopio lähetetään vain ensimmäisen valtuutuksen jälkeen. Vuotuinen sertifiointiedellytysten jatkuva valvonta tapahtuu työnantajan (tai hänen mahdollisesti nimeämänsä tason 3 henkilön) vastuulla ja tällöin seurataan näkökyvyn säilymistä (vuotuiset näkötestit) ja sitä, ettei toimintaan tule pätevyystodistuksen voimassaoloaikana merkittävää katkosta, joka on määritelty siten, ettei se saa olla yhtäjaksoisena yli vuotta eikä kahta tai useampaa jaksoa kokonaisajasta, joka yli kaksi viidesosaa sertifikaatin voimassaoloajasta. Toimintaedellytysten tarkistamisen ja toimintavaltuutuksen jatkamisen voi työnantaja tehdä nykyisessä sertifikaatissa työnantajan valtuutukselle varattuihin kohtiin allekirjoittamalla sertifikaatin vuosittain. Sertifikaatin kopiota ei tarvitse lähettää sertifiointielimelle vuosittain. Työnantaja on velvollinen kirjaamaan kunkin sertifioidun henkilön toimintaa kohtaan tehdyt valitukset ja toimittamaan sertifiointielimelle välittömästi tiedon valituksista, jotka koskevat sertifioidun henkilön ammatillista pätevyyttä. Sertifikaatin uusinnan (5-vuotisjakso) ja uusintasertifioinnin (10 vuoden välein tapahtuva tutkinto) yhteydessä työnantaja toimittaa seuraavat asiakirjat ja tiedot: - ilmoittautumislomake - alkuperäinen sertifikaatti - viimeisimmän voimassaolevan näkötodistuksen kopion (ainakin lähinäkökyky) - todistuksen jatkuvasta työskentelystä ko. tasolla ja menetelmällä (ilmoittautumislomakkeen kenttä). - tiedot sertifioidun henkilön toimintaa kohtaan tehdyistä mahdollisista valituksista tahi maininnan, ettei niitä ole (ilmoittautumislomakkeen kenttä). 4. PAINELAITEDIREKTIIVIN MUKAINEN NDT-HENKILÖIDEN HYVÄKSYNTÄ Inspecta Sertifiointi on hyväksytty myös NDT-pätevöintilaitokseksi, joka voi hyväksyä henkilöt painelaitedirektiivin mukaisesti suorittamaan NDT-testauksia. Hyväksymismenettelynä on joko riittävä kokemus painelaitteiden testauksesta/valmistuksesta tai lisätutkinnon suoritus. Hyväksymisperusteina ovat seuraavat asiat, kun kyseessä on joko uudet testaajat (uudet pätevyystodistukset) tai myös testaajat, joilla on jo NDT-sertifiointi. - kyseisellä testaajalla täytyy olla painelaitteiden testauksesta tai valmistuksesta kokemusta vähintään 50% sertifioinnin edellyttämästä kokonaiskokemusajasta ko. menetelmässä. - painelaitetestauskokemuksen puuttuessa kokelaan on osallistuttava painelaitteiden testausta koskevaan lisätutkintoon, joka voidaan suorittaa muun pätevyystutkinnon yhteydessä tai erillisenä. Tutkinto koostuu 20 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät painelaitesäädöksiä ja painelaitetestauksia. Läpäistäkseen tutkinnon. Kokelaan on saatava kokeesta minimissään 70%.

11 11/11 Pätevyystodistukseen kirjataan seuraava lausuma eriytettynä muusta tekstistä: The certificate holder has been approved by Inspecta Sertifiointi Oy as the third party organisation to carry out non-destructive tests of permanent joints for pressure equipment in categories III and IV of pressure equipment directive 97/92/EU within the scope of this certificate of competence. Voimassaolevat pätevyystodistukset uusitaan asianmukaiselle todistuspohjalle työnantajan niin pyytäessä ja toimittaessa tarvittavan tiedon painelaitekokemuksesta tai kun testaaja on osallistunut lisätutkintoon. 5. MUUTA Kaikki henkilösertifiointeja koskevat hakuohjeet, vaatimukset ja ilmoittautumiskaavake löytyvät Inspectan kotisivuilta osoitteesta: Sivuilta löytyy myös luettelot voimassaolevista sertifioinneista. Luettelot päivitetään säännöllisesti.

NDT menetelmä Taso 1 tunnit Taso 2 tunnit

NDT menetelmä Taso 1 tunnit Taso 2 tunnit NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA NDT-henkilöiden pätevöintitutkinnot ja sertifioinnit tehdään vuonna 2001 hyväksytyn Nordtest Doc gen 010 -version mukaisesti, joka täyttää vaatimuksiltaan EN 473 vuoden

Lisätiedot

HAKUOHJE NDT-TESTAAJAT

HAKUOHJE NDT-TESTAAJAT 2015-03-02 Sivu 1 / 11 HAKUOHJE 2015-03-02 Sivu 2 / 11 Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Sertifiointien suoritus... 3 1.2 Pätevyysalueen määrittelevät menetelmät, tasot ja teollisuussektorit:... 4 2 Pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

HAKUOHJE NDT-TESTAAJAT

HAKUOHJE NDT-TESTAAJAT 2017-03-29 Sivu 1 / 12 HAKUOHJE 2017-03-29 Sivu 2 / 12 Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Sertifiointien suoritus... 3 1.2 Pätevyysalueen määrittelevät menetelmät, tasot ja teollisuussektorit:... 4 2 Pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Köysiratalaitteiston vastaava hoitaja

Köysiratalaitteiston vastaava hoitaja 2019-01-24 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Nostolaitetarkastajat

Nostolaitetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 8 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksissa 403/2008 ja 1050/2011 mainittujen nostolaitteiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin hakemistapa ja sertifioinnin

Lisätiedot

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat 4.10.2012 1(6) OHJEET KUORMAUSNOSTURITARKASTAJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu valtioneuvoston asetuksen 403/2008 kuormausnostureiden tarkastajien sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA 1/5 KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA 1. YLEISTÄ Tässä työohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä pätevyyden arviointi. Jäljempänä

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2014-08-15 Sivu 1 / 6 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointitoiminta täyttää SFS-EN/ISO/IEC

Lisätiedot

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta. TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Nostolaitetarkastajat

Nostolaitetarkastajat 2018-03-19 Sivu 1 / 8 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksissa 403/2008 ja 1050/2011 mainittujen nostolaitteiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin hakemistapa ja sertifioinnin

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Hakuohje teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijan rekisteröintiä hakeville

Hakuohje teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijan rekisteröintiä hakeville 2017-09-06 Sivu 1 / 5 teräs- ja alumiinirakenteiden n rekisteröintiä hakeville 1 Yleistä hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2015-11-12 Sivu 1 / 7 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää SSTL Puhtausala

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Nostolaitetarkastajat

Nostolaitetarkastajat 2016-11-21 Sivu 1 / 9 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksissa 403/2008 ja 1050/2011 mainittujen nostolaitteiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin hakemistapa ja sertifioinnin

Lisätiedot

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten 1 (6) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöintijärjestelmä Henkilöstön pätevöinti 1 Tarkoitus... 2 2 Vastuut... 2 3 Pätevöintivaatimusten asettaminen...

Lisätiedot

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013 19.8.2013 1(7) KÖYSIEN VARASSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Käytönvalvojat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET

Käytönvalvojat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 2018-09-05 Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 3.2.2012 Voimaantulopäivä: 10.2.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/22055/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

Hakuohje Savunhallintalaitteistohenkilöt

Hakuohje Savunhallintalaitteistohenkilöt 1 (8) OHJEET SAVUNHALLINTALAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu savunhallintalaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 19.12.2011 Voimaantulopäivä: 1.1.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/9872/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Syksyn 2018 ylioppilaskokeet

Syksyn 2018 ylioppilaskokeet Syksyn 2018 ylioppilaskokeet Lue YTL:n tiedote kokelaille https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille Syksyn 2018 yo-kokeiden päivämäärät ma 17.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Kansainvälinen IPMA henkilösertifiointi

Kansainvälinen IPMA henkilösertifiointi Kansainvälinen IPMA henkilösertifiointi 2019 Projektiyhdistys ry YHDESSÄ KOHTI MAAILMAA, JOSSA KAIKKI PROJEKTIT ONNISTUVAT Kansainvälinen IPMA sertifikaatti on ainutlaatuinen todistus henkilön kyvykkyydestä

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus 1 Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 Pätevyys ja koulutus: Eri paalutustyöluokissa PTL1-PTL3 pätevyysvaatimukset paalutustyön johtajille Eri paalutustyöluokissa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy

Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy Noin 35 vuoden kokemus eri tehtävissä telakka-, kattila- ja valmistavan teollisuuden parissa. Bureau Veritas:n tarkastaja / pääarvioija v. 2001-2015. Päätehtävinä laiva-

Lisätiedot

Ari Numminen ISO/TR25108:2006(E) VAIKUTUKSET NDT-TESTAAJIEN KOULUTUSORGANISAATION TOIMINTAAN CASE Q-TEST OY. TUOTANTOTALOUDEN koulutusohjelma 2017

Ari Numminen ISO/TR25108:2006(E) VAIKUTUKSET NDT-TESTAAJIEN KOULUTUSORGANISAATION TOIMINTAAN CASE Q-TEST OY. TUOTANTOTALOUDEN koulutusohjelma 2017 1 Ari Numminen ISO/TR25108:2006(E) VAIKUTUKSET NDT-TESTAAJIEN KOULUTUSORGANISAATION TOIMINTAAN CASE Q-TEST OY TUOTANTOTALOUDEN koulutusohjelma 2017 2 ISO/TR25108:2006(E) VAIKUTUKSET NDT-TESTAAJIEN KOULUTUSORGANISAATION

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Suomessa toimivat Venäjän konsulaatit ovat ulkoistaneet viisumien vastaanoton VF Services (UK) Ltd:n hoitamiin erillisiin viisumikeskuksiin. Jatkossa on kaikki

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

SPKL tuomarikoulutusohje

SPKL tuomarikoulutusohje Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry TUOMARIKOULUTUS Koulutusohjelma: - peruskurssi - lajikurssi - ylituomarikurssi - koearvostelut - loppuarvostelu tuomarikollegiolle Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

TOIMITSIJALISENSSIOHJEET

TOIMITSIJALISENSSIOHJEET TOIMITSIJALISENSSIOHJEET Nuorisotoimitsija Nuorisolisenssi on 12-15-vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin toimitsijalisenssi. Seurat voivat hakea nuorisotoimitsijoille

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Koneturvallisuusosaajien pätevöinti

Koneturvallisuusosaajien pätevöinti Koneturvallisuusosaajien pätevöinti Nyt voit osoittaa pätevyytesi koneturvallisuuden sektorilla. Koneturvallisuusosaajien pätevöinnit alkavat syksyllä 2017. Syyskuusta 2017 alkaen n koneturvallisuuskoulutuksiin

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen 1 PANK Neuvottelupäivä 2010-11-11 PANK-hyväksynnän kehittäminen PANK-hyväksyntä lyhyesti PANK-hyväksyntä on päällystealan testausorganisaatioiden hyväksyntämenettely, jossa varmennetaan organisaation toimintajärjestelmä

Lisätiedot

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Suomessa toimivat Venäjän konsulaatit ovat ulkoistaneet viisumien vastaanoton VF Services (UK) Ltd:n hoitamiin erillisiin viisumikeskuksiin. Jatkossa on kaikki

Lisätiedot

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Jaana Kilponen

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2019

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2019 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2019 Ylioppilastutkinto Lautakunnan ohje sivut kokelaille: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkin to/kokelaille Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssin ikärajat Nuorisolisenssiä voivat hakea 12 15 -vuotiaat, perustoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 16 vuoden ikää ja päätoimitsijalisenssin

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Suomessa toimivat Venäjän konsulaatit ovat ulkoistaneet viisumien vastaanoton VF Services (UK) Ltd:n hoitamiin erillisiin viisumikeskuksiin. Jatkossa on kaikki

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen

LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen FISE FISE on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot