BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto tuhatta euroa ( tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto tuhatta euroa (3 776 tuhatta euroa) kasvu 11 prosenttia - Liikevoitto 12 prosenttia liikevaihdosta (13 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 45 prosenttia liikevaihdosta (42 %) kasvu 24 prosenttia - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,25 euroa) Huhti kesäkuu (Q2): - Liikevaihto tuhatta euroa ( tuhatta euroa Q2/2006) kasvu 21 prosenttia - Liikevoitto tuhatta euroa (1 247 tuhatta euroa) kasvu 122 prosenttia - Liikevoitto 16 prosenttia liikevaihdosta (9 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 45 prosenttia liikevaihdosta (44 %) kasvu 24 prosenttia - Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,07 euroa) Vuoden 2007 näkymät: BasWare arvoi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2006 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 4 6/ /2006 Muutos, % 1 6/ /2006 Muutos, % 1 12/2006 Liikevaihto ,3 % ,7 % Liikevoitto ,3 % ,7 % % liikevaihdosta 15,6 % 8,5 % 12,0 % 12,6 % 13,5 % Voitto ennen veroja ,6 % ,4 % Tilikauden voitto ,7 % ,7 % Oman pääoman tuotto, % 14,2 % 7,8 % 11,0 % 17,8 % 15,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,2 % 12,4 % 18,9 % 24,3 % 24,7 % Likvidit varat * ,8 % ,8 % Nettovelkaantumisaste, % -31,0 % -24,8 % -31,0 % -24,8 % -18,4 % Omavaraisuusaste, % 71,6 % 71,1 % 71,6 % 71,1 % 77,5 % Tulos/osake, euroa 0,14 0,07 97,2 % 0,22 0,26-15,5 % 0,45 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,14 0,07 98,8 % 0,22 0,25-14,7 % 0,44 Oma pääoma/osake, euroa 3,97 3,67 8,0 % 3,97 3,67 8,0 % 3,88 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

2 OSAVUOSIKATSAUS 2(19) BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: "Vuoden 2007 toinen neljännes onnistui BasWarelta kokonaisuutena hyvin. Sekä liikevaihto että liikevoitto kehittyivät positiivisesti. Lisenssimyynti kehittyi katsauskaudella erinomaisesti ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvu oli vahvaa. Sen sijaan konsultointi- ja palvelutuottojen kasvu oli resurssivajeesta johtuen vaatimatonta ja jäi kolmeen prosenttiin. BasWaren kansainvälinen liiketoiminta oli hyvässä kasvussa sekä omien operaatioiden että jälleenmyynnin osalta; Eurooppa segmentin kasvu oli 90 prosenttia ja muiden alueiden segmentin kasvu 79 prosenttia. Katsauskauden aikana BasWare solmi kolme kumppanisopimusta Venäjällä ja myynti- ja markkinointitoimenpiteet DICOM Groupin kanssa Aasiassa aloitettiin. Lisäksi solmimme Pohjois- Amerikassa viisi jälleenmyyntisopimusta. RAPORTOINTI BasWare-konserni tarkensi tilinpäätöskäytäntöään edellisen tilinpäätöksen yhteydessä lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja myyntisaatavien osalta. Yhtiö julkaisi oikaistut luvut vuosilta 2005 ja helmikuuta Tarkennettujen laskentaperiaatteiden mukaan laadittu tilinpäätös julkistettiin tilintarkastettuna BasWaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin tuloksentekokykyyn jatkossa. Ensimmäisen vuosineljänneksen laskennassa myyntisaamisiin tehtiin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 miljoonan euron luottotappiovaraus. Luottotappiovarauksen määrä on toisen vuosineljänneksen lopussa 880 tuhatta euroa. BasWare raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot jatkossa erillisinä toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service -sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Jatkossa yhtiö raportoi myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa lisenssimyynnin kasvua lyhyellä aikavälillä. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 prosenttia ja oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 32 prosenttia ja oli 36 prosenttia (32 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 10 prosenttia ja muodostivat 29 prosenttia (31 %) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 33 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-myynti oli 2 prosenttia liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden lopussa 943 tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa 34 prosenttia (29 %) liikevaihdosta muodostui omien tuotteiden myynnistä, ja lisenssimyynnin kasvu oli 42 prosenttia. Ylläpitotuotot muodostivat 30 prosenttia (32 %) ja niiden kasvu oli 14 prosenttia. Konsultointi- ja palvelutuotot olivat 34 prosenttia (39 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 7 prosenttia. SaaS-myynti oli toisella vuosineljänneksellä 2 prosenttia liikevaihdosta. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-kesäkuussa 15 prosenttia (16 %) eli tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 13 prosenttia (7 %) eli 799 tuhatta euroa, mikä vastaa 10 prosenttia (5 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta.

3 OSAVUOSIKATSAUS 3(19) Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 45 prosenttia (42 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 24 prosenttia. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevaihto (tuhatta euroa) 4 6/ /2006 Muutos, % 1 6/ /2006 Muutos, % 1 12/2006 Suomi , , Skandinavia , , Eurooppa , , Muut alueet , , Segm. välinen liikevaihto Konserni yhteensä , , Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: Liikevaihto (tuhatta euroa) 4 6/ /2006 Muutos, % 1 6/ /2006 Muutos, % 1 12/2006 Suomi , , Skandinavia , , Eurooppa , , Muut alueet , , Konserni yhteensä , , TULOSKEHITYS BasWaren liikevoitto nousi katsauskaudella 11 prosenttia ja oli tuhatta euroa (3 776 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 12 prosenttia (13 %). Toisella vuosineljänneksellä BasWaren liikevoitto kasvoi 122 prosenttia ja oli tuhatta euroa (1 247 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 16 prosenttia (9 %). Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevoitto (tuhatta euroa) 4 6/ /2006 Muutos, % 1 6/ /2006 Muutos, % 1 12/2006 Suomi , , Skandinavia , ,0-45 Eurooppa , , Muut alueet , , Segm. välinen liikevoitto Konserni yhteensä , , Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella tuhatta euroa ( tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20 prosenttia. Kiinteät kulut pitävät sisällään myyntisaamisiin tehdyn 880 tuhannen euron luottotappiovarauksen. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja 67 prosenttia eli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Toisella vuosineljänneksellä kiinteät kulut olivat tuhatta euroa ( tuhatta euroa).

4 OSAVUOSIKATSAUS 4(19) Tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa (5 445 tuhatta) euroa, joista katsauskaudelle on aktivoitu tuhatta euroa (1 117 tuhatta euroa) eli 16 prosenttia (21 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 453 tuhatta euroa (161 tuhatta euroa). Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa (2 806 tuhatta euroa). Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 117 tuhatta euroa. Yhtiön tulos ennen veroja oli tuhatta euroa (3 894 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli tuhatta euroa (2 795 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,26 euroa) osakkeelta. Toisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli tuhatta euroa (1 287 tuhatta euroa) ja voitto oli tuhatta euroa (801 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,07 euroa) osakkeelta. Tehdyt liikehuoneistojen kaupat parantavat BasWare-konsernin toisen vuosineljänneksen tulosta kertaluonteisesti yhteensä 439 tuhannella eurolla. RAHOITUS JA INVESTOINNIT BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä tuhatta euroa ( tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli tuhatta euroa (5 439 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli tuhatta euroa (5 873 euroa). Omavaraisuusaste oli 71,6 prosenttia (71,1 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -31,0 % (-24,8 %). Korollisia velkoja oli 552 tuhatta euroa (990 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 422 tuhatta euroa (445 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 18,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto 11,0 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa (6 568 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisäja korvausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 368 tuhatta euroa (450 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot, olivat yhteensä tuhatta euroa ( tuhatta euroa, sisältää Analysten yritysoston). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 921 tuhatta euroa (670 tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana tuhatta euroa (5 445 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 18 prosenttia (18 %) liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17 prosenttia (76 %). Tuotekehitys on keskitetty Ohjelmistotuotannon liiketoiminta-alueeseen, jossa työskenteli kesäkuun 2007 lopussa 140 henkilöä (136 henkilöä). BasWaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti voimakkaasti eteenpäin toisella vuosineljänneksellä. Neljänneksen aikana julkaistiin uudet versiot täsmäytyksen lisäarvotuotteista (BasWare Order Matching ja BasWare Contract Matching) sekä BasWare KPI Reporting Tool - raportointyökalusta. Hankintojen hallinnan (BasWare Purchase Management) ja matkahallinnan

5 OSAVUOSIKATSAUS 5(19) (BasWare Travel & Expense Management) ohjelmistoista julkaistiin myös uudet versiot neljänneksen aikana. Vuoden toisella puoliskolla julkaistava kilpailutustuote BasWare RFx Management asennettiin neljänneksen aikana pilottiasiakkaalle. BasWare Mobile- ja BasWare Portal -lisäarvotuotteiden ensimmäiset asiakastoimitukset toteutuivat neljänneksen aikana. Sähköisen laskujenkäsittelyn ja hankintojen hallinnan ohjelmistoista valmistuivat kauden aikana ensimmäiset Unicode-merkistöstandardia tukevat versiot Aasian ja Tyynenmeren markkinoille. Talousohjauksen tuotteiden osalta julkaistiin uusi kansainvälinen versio konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) ohjelmistoon liittyvästä FAS/IFRS-paketista. Uudelle kansainväliselle versiolle on ollut eniten kysyntää Venäjällä, jossa tuotetta myydään nimellä BasWare IFRS Consolidation. HENKILÖSTÖ BasWaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 550 (506) toisella vuosineljänneksellä ja katsauskauden lopussa 559 (507) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 10 prosenttia ja nousi miltei 5 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun verrattuna. Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on hieman noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauden lopussa 35 prosenttia (33 %) BasWaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 65 prosenttia (67 %) Suomessa. Henkilöstön keski-ikä on 35,5 (35,4) vuotta. Henkilöstöstä 35 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 42 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 29 prosenttia ja miehiä 71 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa kaksi optio-ohjelmaa konsernin avainhenkilöille ja ylimmän johdon osakesidonnainen palkitsemisjärjestelmä. Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin) 4 6/ / 2006 Muutos, % 1 6/ / 2006 Muutos, % 1 12/ 2006 Suomi , ,6 346 Skandinavia , ,8 89 Eurooppa , ,5 62 Muut alueet , ,0 17 Konserni yhteensä , ,3 513 LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä BasWaren päämarkkina-alueilla. ITmarkkinoiden on tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan arvioitu kasvavan noin 5 7 prosenttia vuosivauhdilla Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. BasWaren ohjelmistojen kilpailukyvyn voidaan arvioida hieman parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester Researchin tekemässä raportissa BasWare mainitaan merkittävänä uutena toimijana sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, jolla yhtiö mainitaan yhdeksi maailman viidestä

6 OSAVUOSIKATSAUS 6(19) johtavasta ratkaisutoimittajasta. Forresterin arvion mukaan BasWare on ostolaskujen käsittelyjärjestelmien johtava toimittaja (liikevaihto ja asennuskanta) maailmassa. Yhtiön sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi katsauskaudella 15 prosenttia ja edustaa 87 prosenttia (88 %) koko liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä kasvu oli 21 prosenttia. Hankintatoimen ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan vilkastumassa. Ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisujen ja matkahallintojärjestelmien kysyntä on pysynyt vakaana. Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa Espoon kaupunki, Raskone Oy, Suomen Terveystalo Oyj ja Tapiola Pankki Suomessa, DW Beton GmbH ja Keramag - Keramische Werke Aktiengesellschaft Saksassa, Martinair Hollannissa, Rolls-Royce Marine AS Norjassa ja Gannett Co Yhdysvalloissa. Lisäksi BasWare laajensi yhteistyötään Neste Oilin kanssa sopimalla merkittävästä ohjelmistokokonaisuuden kaupasta yhtiön palvelukeskukselle. Talousohjauksen liiketoiminta (Financial Management) kasvoi katsauskaudella 22 prosenttia ja oli 13 prosenttia (12 %) yhtiön liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kasvu oli 23 prosenttia. BasWare ilmoitti 6. kesäkuuta 2007 yhtiöittävänsä talousohjauksen liiketoimintayksikkönsä. Talousohjauksen ohjelmistojen kysyntä erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja analysoinnin ratkaisujen osalta on ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Suomen Terveystalo Oyj ja Espoon kaupunki. Talousohjauksen liiketoiminta teki katsauskaudella markkina-avauksen myös Venäjän markkinoille. Ensimmäinen asiakas Venäjällä on pietarilainen LSR Group. Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (BasWare Einvoices Oy) katsauskauden laskuvolyymin kasvu oli 42 prosenttia ja se tuli pääsääntöisesti kotimaasta. Palvelun kautta välitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan noin 1,7 miljoonaa laskua ja laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana 39 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja kuusi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia saatiin toisella vuosineljänneksellä 62 kappaletta, joista 27 prosenttia kertyi kansainvälisestä liiketoiminnasta. Verkkolaskujen välityksestä solmittiin uudet operaattoriyhteistyösopimukset Handelsbankenin, Ålandsbankenin ja WM Data A/S:n kanssa. Lisäksi BasWare Einvoices Oy liittyi Norjan B2B connect -operaattorifoorumin perustajajäseneksi. Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa kansainvälistä liiketoimintaa. Kumppanitoiminnan painopiste vuoden toisella neljänneksellä oli uusien asiakassopimusten solmimisessa, uusien kumppaneiden rekrytoimisessa ja kumppanimarkkinoinnin tehostamisessa. BasWaren käynnistämät epäsuoran jakelukanavan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat käynnissä myös Venäjällä ja Aasiassa. Sähköisen liiketoiminnan ohjelmistojen osalta uudet kumppanit Venäjällä ovat Manzana Group sekä XEROX Russia ja taloushallinnon ohjelmistojen osalta Navicon. Aasiassa DICOM Group aloitti BasWaren sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen jälleenmyyjänä. Vuoden toisen neljänneksen aikana kumppanitoiminnasta vastaavaa organisaatiota järjestettiin uudelleen. Tällä pyritään tehostamaan globaalien myynti- ja kumppaniohjelmien toimeenpanoa maayksiköissä sekä keskittämään omat kanavaresurssit toimimaan BasWaren avainkumppaneiden kanssa. Vuoden toisen neljänneksen aikana allekirjoitettiin yhdeksän uutta jälleenmyyjäsopimusta, joista Itesoft Ranskassa, RR Donnelley Sveitsissä, Manzana Group ja XEROX Russia Venäjällä sekä XEROX USA, XEROX Kanada, Velocity Technology Solutions, RPI Consultants ja Tallega Pohjois-Amerikassa.

7 OSAVUOSIKATSAUS 7(19) BasWare on solminut globaalin yhteistyösopimuksen tunnistus- ja tallennusohjelmistoja kehittävän DICOM Groupin kanssa. Yhteistyön myötä BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuoteperhe täydentyy DICOM Groupin kehittämillä Ascent Capture sekä Ascent Xtrata Pro -sovelluksilla. Toisaalta DICOM Group toimii jakelukanavana BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteille. Neljänneksen aikana Kofax Yhdysvalloissa ja DICOM Aasiassa edistivät BasWaren tuotteiden myyntiä. BasWarella oli vuosineljänneksen lopussa kansainvälisiä jälleenmyyjiä yhteensä 63, jotka toimivat 33 maassa. Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on 40 partneria. BasWarella on myös laaja jälleenmyyntiverkosto Suomessa. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-kesäkuussa 15 prosenttia (16 %) eli tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 13 prosenttia (7 %) eli 799 tuhatta euroa. Pohjoismaat BasWaren toiminta Pohjoismaissa koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja keskitetysti johdetusta Skandinavian (Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa. Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28 jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii kaksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa yksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä. Kokonaisuutena BasWaren liiketoiminta Pohjoismaissa ylitti toiselle vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Yksiköt Suomessa ja Skandinaviassa ylittivät tavoitteensa. Myös talousohjauksen yksikkö ylitti tavoitteensa. Liikevaihdon kasvu Suomi-segmentissä oli 26 prosenttia. Skandinavia-segmentissä neljänneksen liikevaihto laski 12 prosenttia, mutta katsauskauden liikevaihto kasvoi kolme prosenttia. Eurooppa Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa, Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on käynnissä 10 muussa maassa. Neljä uutta jälleenmyyjää aloitti vuosineljänneksen aikana. Yhteensä alueella on nyt 40 jälleenmyyjää. Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue jäi lievästi vuosineljännekselle asetetusta tavoitteesta. Alueen liikevaihto kasvoi 90 prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Myynti kertyi edelleen pääosin ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä. Hollanti ylitti vuosineljänneksen tavoitteensa selvästi. Iso-Britannia ja Ranska jäivät tavoitteestaan. Saksa jäi lievästi tavoitteestaan. Muut alueet Muut alueet -segmentti kasvoi huhti-kesäkuussa 79 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisäksi alueella aloitti neljänneksen aikana viisi uutta jälleenmyyjää. BasWare, Inc.:n toiminta jäi neljännekselle asetetusta tavoitteesta.

8 OSAVUOSIKATSAUS 8(19) Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta. Alueella toteutunut liikevaihto, joka kirjautuu segmenttiraportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön myyntiä, jäi vuosineljänneksen tavoitteestaan. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa ,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyt hallituksen valtuutukset Valtuutus päättämään osakeanneista Yhtiön hallitus voi päättää enintään uuden osakkeen antamisesta ja enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa saakka. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiön hallitus voi päättää enintään oman osakkeen hankkimisesta. Helsingin Pörssistä hankittavat omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hankintavaltuutus on voimassa saakka. Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta Yhtiön hallitus voi päättää enintään euron suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

9 OSAVUOSIKATSAUS 9(19) Optio-ohjelmat Optio-ohjelma 2006 Optio-ohjelma 2006:n perusteella voidaan antaa konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille enintään optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden BasWare Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu kolmeen sarjaan, joilla osakkeiden merkintäajat ovat , ja Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti vuosien 2006, 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa. Optio-ohjelma 2007 Yhtiö antaa optio-oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin henkilöstöön ja johtoon kuuluville. BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään optiotodistusta, joista merkitään kirjaimella D ja kirjaimella E. Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään uudella osakkeella eli eurolla. Osakkeiden merkintäaika on - optiotodistuksella D , - optiotodistuksella E Merkintähinta vastaa - optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2008 Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen.

10 OSAVUOSIKATSAUS 10(19) Osakekurssi ja -vaihto Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 euroa (15,25 euroa), alin 10,48 euroa (11,21 euroa) ja päätöskurssi 12,25 euroa (13,75 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 12,19 euroa (13,35 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta ( kpl), mikä vastaa 14 prosenttia (33 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli kesäkuun 30. päivänä (20 651) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 14,4 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Katsauskauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tilinpäätöksen 2006 yhteydessä on laajemmin selostettu yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. BasWaren riskien hallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään, jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. BasWare ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. BasWaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa se, että konsultointiresurssien saatavuus saattaa hidastaa palveluliiketoiminnan kasvua. Lisäksi lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk. Software as a Service (SaaS) -palveluksi vaikuttaa jossakin määrin lyhyen aikavälin liikevaihdon kasvuun. Muilta osin BasWaren riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5 7 prosentin vuosivauhdilla. Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ylittää jopa 12 prosenttia vuodessa. BasWare toimii sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä arvioidaan kasvavan yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin. Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän kehityksen on ennustettu vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa BasWare on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna. BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat BasWaren kanssa

11 OSAVUOSIKATSAUS 11(19) erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Johtavan tutkimusyhtiön Forrester Researhin mukaan BasWare on maailman johtava ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen toimittaja ja hankintojen hallinnan alueella yksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta. Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan alueelta. BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana. Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla. Vuonna 2007 BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin prosenttia liikevaihdosta. Espoossa 12. heinäkuuta 2007 BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj Puh. (09) tai Tiedotustilaisuus BasWare järjestää tänään 12. heinäkuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello hotelli Kämpin Paavo Nurmi -huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 16. 1. Hallituksen toimintakertomus

Sisällysluettelo. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 16. 1. Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo Avainluvut 2013 4 Dovre Group lyhyesti 5 Liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2013 6 Dovre Groupin strategia 2013 2017 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Projektihenkilöstö

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 klo 13.00

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 klo 13.00 Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 8.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. -Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 66,0 (75,5) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot