Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä"

Transkriptio

1 Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä

2 Luotettavaa kulunvalvontaa ja työajanseurantaa Flexim-järjestelmän ylivoimatekijä on monipuolinen ohjelmisto, joka sisältää mm. kulunvalvonnan, työajan laskennan, läsnäolon informaatiopalvelun ja erikoissovelluksina esim. projektinumerolaskennan, maksusovelluksen ja ID-korttijärjestelmän. Kulunvalvonnan ja työajan laskennan edelläkävijä Flexim-järjestelmän ydin on erinomainen ohjelmisto, joka mahdollistaa sovellusten saumattoman integroimisen yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Flexim toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja modulaarisen rakenteensa ansiosta se voidaan ottaa käyttöön sovellus kerrallaan. Flexim sopii niin kaupan ja teollisuuden kuin julkishallinnonkin tarpeisiin. Älykästä kulunvalvontaa Flexim tarjoaa kaikki ratkaisut ovien aikaohjauksista ja älykkäistä päätteistä alkaen aina laajoihin, valtakunnallisiin turvallisuusratkaisuihin asti. Fleximillä ohjataan henkilöiden liikkumista kiinteistöissä. Kulkutapahtumia ja ovien tilaa voi seurata graafisesti omalta työasemaltaan. Perinteisen kulkukortin lisäksi ovia voi avata myös matkapuhelimella. Luotettavaan massatallennukseen sopii RFID-radiotaajuus- tunnistukseen pohjautuvat ratkaisumme. Joustavaa työajanseurantaa Flexim työajanseuranta perustuu eri tavoilla tuotettuihin leimauksiin. Järjestelmä raportoi toteutuneiden työaikojen lisäksi myös mm. poissaolot ja erilaiset yrityskohtaiset syyajat. Joustavasti parametroitava laskentaohjelmisto auttaa myös eri toimialojen työehtosopimusten vaatimissa tulkinnoissa. Fleximin laskenta kattaa paitsi liukuvat ja kiinteät päivätyöajat, myös erilaiset keskeytyvät ja keskeytymättömät vuorotyöajat. Esimiehille on tuntitietojen hyväksymissovellus, jossa työaikoja hyväksytään sähköisesti, jonka jälkeen ne siirretään konekielisesti suoraan palkanlaskentaan ja/tai toiminnan ohjausjärjestelmiin. Leimauspäätteellä tehtävien työaikaleimauksien lisäksi leimaukset voi tehdä myös Fleximin selainsovelluksella verkon kautta, mikä on erinomainen ratkaisu esimerkiksi etätyöntekijälle. Liikkuvalle henkilöstölle joustavin ratkaisu on matkapuhelimella tehtävät työaikaleimaukset. Erikoissovelluksia joka lähtöön Informaatiopalvelun avulla puhelunvälittäjällä on tosiaikainen tieto henkilöstön läsnäolosta. Projektinumerolaskentaa käyttäen projektiin/työhön käytetty aika saadaan kohdistetuksi suoraan eri töille. Maksusovelluksella työpaikkaruokalan toimivuutta tehostetaan ja leikataan kuluja; käteistä tai ruokalippuja ei tarvita. Sisäistä turvallisuutta lisää kuvallinen ID-kortti, joka on helppo, varma ja hienovarainen tapa tunnistaa henkilöt. Oheistuotteena syntyy kuvallinen henkilörekisteri. Korttimallinen henkilötunniste voidaan varustaa myös kontaktillisella PKI-älykorttisirulla, jota voidaan käyttää yrityksen tietoturvasovelluksiin, kuten kirjautumiseen työasemalle, digitaaliseen allekirjoitukseen ja sähköpostin salaamiseen. 2

3 Huippuunsa kehitettyä teknologiaa Fleximissä hyödynnetään uusinta älykorttiteknologiaa. Tunnisteina käytetään kortti- ja avainperämallisia etätunnisteita. Vain kulunvalvontakäyttöön tarkoitetun tunnisteen vaihtoehtona ovat älykorttiratkaisut. Ne antavat mahdollisuuden käyttää samaa tunnistetta myös muihin sovelluksiin. Henkilötunnisteet ja lukijat Fleximin käyttöä varten jokaisella henkilöllä on avainperämallinen henkilöavain, henkilökortti tai esimerkiksi matkapuhelimeen asennettu etätunniste. Tunnistusmenetelmä perustuu joko erityisesti turvasovelluksiin kehitettyihin RFID-etätunnisteisiin tai viimeisintä tekniikkaa olevaan, myös muille sovelluksille avoimeen älykorttiteknologiaan. Liikkuvia henkilöitä varten Flexim tarjoaa mahdollisuuden käyttää henkilön omaa matkapuhelinta niin läsnäololeimauksiin kuin oven avaukseenkin oven avauksessa käyttöturvallisuutta lisää PIN-kyselyn ohella se, että matkapuhelimen Bluetooth-yhteydellä varmistetaan, että henkilö todella on avattavan oven luona. Flexim turvajärjestelmässä oven avaus matkapuhelimella onnistuu myös lyhyen kantaman NFC (Near Field Communications) teknologiaa hyödyntämällä. Leimauspäätteet Henkilökunnalle Fleximin tärkein osa ovat kulunvalvonnan ja työajanseurannan lukijapäätteet. Lisäksi on saatavissa erikoispäätteitä, mm. työtietojen keruuseen, maksupalveluja automaattisovelluksiin, hissien kerroskohtaisiin ohjauksiin, aikaohjauksiin ja hälytysten käsittelyyn. Päätelaitteet liitetään järjestelmään joko suoraaan TCP/IP-yhteydellä tai Flexnet-verkon avulla. Asiakkaan lähiverkkoa käytetään yleensä myös lukijapäätteiden liittämiseen Flexim-järjestelmään. Fleximiin on saatavissa sekä suoraan TCP/IP-yhteydellä lähiverkkoon liitettäviä päätelaitteita että älykkäisiin väyläohjaimiin ketjutettavia päätelaitteita. Pääterakenteesta riippumatta Fleximin kenttälaitteet perustuvat älyn hajauttamiseen pääte- tai pääteväylätasolle. Selainsovelluksen avulla puolestaan henkilö voi tehdä leimauksia omalta Windows-työasemaltaan. Korttimalliset tunnisteet voidaan varustaa PKI-älykorttisirulla asiakkaan tietoturvasovelluksiin, kuten työasemalle kirjautuminen, sähköinen allekirjoitus ja sähköpostin salaus. Pitkää lukuetäisyyttä edellyttäviin kohteisiin on saatavissa erikoislukijota ja tunnisteita, joiden lukuetäisyys on jopa metriä. Älyn hajautuksella tarkoitetaan, että päätteiden tai ohjaimien paikallisissa muistimoduuleissa on koko ajan tallennettuna henkilöiden todelliset kulkuoikeustiedot useiksi päiviksi eteenpäin sekä runsaasti muistitilaa off line leimauksille. Samoin tallennettuna on ovien mahdolliset auki/kiinni aikaohjausmäärittelyt. Älyn hajautuksen ansiosta turvataso säilyy täysin ennallaan häiriön sattuessa, eikä häiriö myöskään vaikuta ovien aikaohjauksiin. 4

4 Monipuoliset ohjelmat Flexim liitetään aina asiakkaan lähiverkkoon. Sovellusohjelmistoja käytetään ja järjestelmää ylläpidetään asiakkaan olemassa olevilla Windows-työasemilla. Toimipaikkojen väliset yhteydet ovat ethernetillä. Flexim perustuu client/server-arkkitehtuuriin. Palvelimen käyttöjärjestelmänä on joko Linux tai IBM AIX. Palvelinohjelmistot on tehty C/C++ -kielellä, ja tietokantana on MySQL. Client-sovellukset eli Flexim-sovellusohjelmat ovat normaaleja Windows-ohjelmia. Flexim-sovellukset koostuvat muutamasta modulaarisesta ohjelmistosta, joista kullekin asiakkaalle valitaan tarvittava kokonaisuus. Päämoduuleita ovat ohjelmat kulunvalvontaan, työajanseurantaan ja läsnäolon informaatiopalveluun. Niiden täydennykseksi on saatavissa joukko muita valmiita ohjelmamoduuleita: Työnumerosovellus antaa mahdollisuuden jakaa läsnäoloaika eri töille; sovelluksesta riippuen kyse voi olla esim. tuotannon työvaiheista, projekteista tai kunnossapidon työnumeroista. Lisälaskenta- ja viikkoylityösovellus antavat eväät toteuttaa eri työehtosopimuksien mukaisia työaikatulkintoja. Tuntitietojen hyväksyntä esimiehen hyväksymisruudulla on nopea ja joustava tapa hyväksyä työtunteja. Maksusovelluksen avulla saadaan henkilötunnisteella kirjatuksi työpaikkaruokailut, erilaisten itsepalveluautomaattien käyttö tai esim. henkilökuntamyymälässä tehtävät ostokset. Aluevalvonnalla voidaan seurata tosiaikaisesti, keitä kulloinkin on määrätyillä vyöhykkeillä asiakkaan tiloissa. Flexim valvomo on Fleximin valvomokäyttöön tarkoitettu hälytysgrafiikkasovellus, jossa valvottavien kohteiden tilatiedot ja hälytykset saadaan esitetyksi havainnollisesti, esim. tilojen pohjapiirustuksiin kohdistettuina. Flexim valvomoon on saatavissa integrointisovellus videovalvonnan yhdistämiseksi valvontagrafiikkaan, jolloin valvojan perustoimet voidaan myös kameravalvonnan osalta hoitaa suoraan Fleximin grafiikasta. Hälytyksen sattuessa näytölle saadaan automaattisesti ko. hälytyspisteeseen liittyvä kuva. Tiedonsiirtoihin Fleximissä on laaja valikoima valmiita siirtorajapintoja. Tarvittaessa voidaan myös tehdä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja. 5

5 Flexim - joustavaa ja tehokasta kokonaispalvelua Tehokas projektinhallinta yhdessä monipuolisten huolto-, ylläpitoja koulutuspalvelujen kanssa varmistaa järjestelmien katkottoman toimivuuden. Tehokas tiedonkeruu voi antaa yritykselle ratkaisevan kilpailuedun. Kartoitus ja konsultointipalvelut Kartoitamme tiedonkeruujärjestelmienne tämänhetkisen tilanteen: vastaavatko ne nykyhetken todellisia vaatimuksia? Tuloksista annamme kirjallisen arviointiraportin. Mikäli yrityksellänne on joitain erikoistarpeita, on tehtävämme opastaa ja neuvoa oikean ratkaisun löytymiseksi. Määrittelypalvelut Määrittely on järjestelmäprojektin tärkein vaihe. Käymme yhdessä yrityksenne vastuuhenkilön kanssa läpi toimintaprosessinne ja sovitamme ohjelmiston käyttöympäristöönne. Projektinhallinta Kannamme vastuun projektin vetämisestä yksittäisistä muutostöistä erikoisosaamista vaativiin, laajoihin kokonaisratkaisuihin. Projektipäällikkömme huolehtii yhteydenpidosta kaikkiin urakoitsijoihin ja pitää yrityksenne vastuuhenkilöt ajan tasalla projektin etenemisestä. Käyttöönotto Teemme järjestelmän käyttöönoton suunnitellusti. Siiihen sisältyy tarvittavat asennukset, testaukset ja käyttöönoton valvonta luovutukseen saakka. Koulutus Perehdytämme pääkäyttäjän järjestelmän hallintaan ja tarvittaessa koulutamme myös muut käyttäjät. Teemme myös osaamiskartoituksia jo toimivissa järjestelmissä ja teemme tarvittaessa koulutussuunnitelman osaamistilanteen päivittämiseksi. 6

6 selvittämisen. Ohjelmistoylläpito Ylläpitopalveluihin kuuluu myös ohjelmistotuki sekä uusien ohjelmistoversioiden päivitys asiakkaan tarpeiden mukaan. Ohjelmiston ylläpitosopimus varmistaa nopean virhetilanteiden Lisäarvopalvelut: Lisäarvojen palvelupaketti on asiakaskohtaisesti räätälöity palvelu yrityksen tiedonkeruujärjestelmien pitämiseksi ajan tasalla. Asiakaskohtaiset palvelut Järjestelmänhallintasopimus merkitsee, että valvomme puolestanne järjestelmää ja sen prosesseja etäyhteyden kautta. Muutostenhallintapalvelumme antaa asiantuntijamme käyttöönne järjestelmänne kehittämiseen ja sopeuttamiseen muuttuvassa IT-maailmassa sekä osaamisen ylläpitoon. Peruspalvelut: Peruspalvelut kattavat laite- ja ohjelmistoylläpidon sekä näihin liittyvät sopimuspalvelut. Huoltopalvelut Luotettavan toiminnan takaamiseksi Bewatorin tiedonkeruun huoltopalvelut sisältävät laitteiden huollon. Jatkuva laiteylläpitosopimus varmistaa järjestelmän korkean käytettävyyden. Pääkäyttäjäpalvelu Pääkäyttäjäpalvelun edellytys on, että asiakkaalla on FlexWin ohjelmistoon perustuva kulunvalvonta ja työajanlaskentajärjestelmä. Esimerkiksi: Käyttöympäristön (käyttöjärjestelmätason) kehittäminen yhdessä asiakkaan valitseman käyttöpalvelua toimittavan toimittajan kanssa Kulkuohjauksien suunnittelu, kulunvalvonnan ohjaustiedot, kulunvalvonnan poikkeusohjaukset sekä poikkeuspäivät Työaikajärjestelmän suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa. Palvelu-Flexim Kulunvalvonnan ja työajan laskennan toiminnallisuus ilman keskuslaitteistohankintoja Asiakkaan tiloihin sijoitetaan haluttu määrä leimauspäätteitä palvelin on Bewatorin tiloissa Internet-pohjainen ratkaisu: palvelinyhteys yleisen internetin kautta. 7

7 Flexim älykäs turva- ja työajanseurantaratkaisu Flexim on kulunvalvonnan ja työajanseurannan edelläkävijä. Järjestelmän avulla hallitaan ja valvotaan maassamme joka päivä noin miljoonan ihmisen kulkua ja työaikaa. Fleximin suosion salaisuus on joustavuus, jolla järjestelmä pystyy vastaamaan yritysten muuttuviin tarpeisiin. Kulunvalvonnan ja työajanseurannan lisäksi Bewator tarjoaa kaikki tarvittavat turvallisuusratkaisut, palvelut, videovalvonnan ja rikosilmoitusjärjestelmän. Tietoja Fleximistä Monipuolinen ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus, joka soveltuu sekä kaupan, teollisuuden että julkishallinnon tarpeisiin. Kulunvalvonta Kulkuoikeudet ja aikarajoitukset Ovien aikaohjaukset Hissien kulunohjaus Hälytysten käsittely Aluevalvonta Valvontagrafiikka Integrointi yrityksen muihin tietojärjestelmiin Työajanseuranta Työajan laskenta Työnumerolaskenta Työ- ja ylityöajat Erilaiset poissaolot Asiakaskohtaiset syyajat Kiinteät ja liukuvat työajat Erilaiset vuorotyöajat Esimiehen hyväksymisnäyttö Siirrot yrityksen muihin tietojärjestelmiin Informaatiopalvleut Läsnäolotietojen perustana työaikaleimaukset Haku henkilöittäin ja ryhmähaku Liitäntä puhelinvaihteeseen tai erilliseen vaihteen infojärjestelmään Infotietojen hyödyntäminen: puhelunvälittäjät, osastosihteerit, vahtimestarit jne. Sähköinen vieraskirja Tosiaikainen läsnäolonäyttö Maksusovellukset Henkilöstöravintolapalvelu: maksupäätetoiminnot Yrityksen muut henkilökuntapalvelut: henkilöstömyymälä, kuntosali Itsepalveluautomaatit Ennakkomaksusovellus Liittymä palkanlaskentaan Kokonaispalvelut Kartoitus ja konsultointipalvelut Määrittelypalvelut Projektinhallinta Käyttöönotto Koulutus Huoltopalvelut Ohjelmistoylläpito Asiakaskohtaiset palvelut Pääkäyttäjäpalvelu Palvelu-Flexim Bewator Oy Puh: Fax:

Bewator Entro. Varausjärjestelmä

Bewator Entro. Varausjärjestelmä Bewator Entro Varausjärjestelmä Bewator Entro kaikentyyppisten tilojen varaukseen Bewator Entro on markkinoiden myydyin kulunvalvontajärjestelmä ja se on kehitetty sekä asentajille että käyttäjille mahdollisimman

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin Keskeiset hyödyt TEHOKKAAMMAT LIIKETOIMINTAPROSESSIT Poistaa aikaa vaativia toistuvia laskun käsittelytehtäviä Vähentää manuaalista laskujen täsmäytystä sopimuksiin Vähentää manuaalisessa tietojen syöttämisessä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu. We re all for boring. Boring is good.

Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu. We re all for boring. Boring is good. Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu We re all for boring. Boring is good. 9Solutions IPCS 9Lives Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu Terveydenhoidon ammattilaiset ovat paljon vartijoina. Aivan kaikesta

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot