Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana"

Transkriptio

1 Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Anno XII Quaderno N Nuova Serie - ISSN SN DIRETTORE: E: Francesco co Sini DIREZIONE: E Omar Chessa sa - Maria Rosa Cimma - Michele Maria Comenale e Pinto - Domenico o D Orsogna Gian Paolo Demuro - Giovanni ni Lobrano - Attilio tilio Mastino - Pietro Pinna na - Antonio ni o Serra - Giovanni Maria Uda ENTRA ARCHIVIO IO STATISTICHE S ICHE ON LINE DAL 15 GENNAIO NAIO 2014 IL QUADERNO N. 11 [2013] Quaderno edito con il contributo di: DIPARTIMENTO TO DI GIURISPRUDENZA RU Reg. Trib. di Sassari N. 217 del

2 Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione Note & Rassegne Monografie REDAZIONE della NUOVA SERIE Cronache Notizie Direttore responsabile: Francesco Sini In Memoriam Autori Redazione Comitato di direzione: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele M. Comenale Pinto - Domenico D'Orsogna - Gian Paolo Demuro - Giovanni Lobrano - Attilio Mastino - Pietro Pinna - Antonio Serra - Giovanni Maria Uda Archivio Links Search Corrispondenti stranieri: Ivan A. Biliarsky (Sofia) Maria das Graças Pinto de Britto (Pelotas) Ricardo Combellas (Caracas) Fei Anling (Pechino) Leonid L. Kofanov (Mosca) Ija L. Majak (Mosca) Antun Malenica (Novi Sad) Esperanza Osaba (Bilbao) Costantinos G. Pitsakis (Komotini) Anton D. Rudokvas (San Pietroburgo) Teodor Sambrian (Craiova) Bronislaw W. Sitek (Olsztyn) Evgenji A. Sukhanov (Mosca) Xu Guodong (Xiamen) Segreteria di redazione: Cristiana M.A. Rinolfi Antonio Ibba (coordinamento) (informatica) Stefania Fusco Anam. Martin Garcia Ursula Mariani Isabella Mastino Adriana Muroni Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati online in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

3 Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione NOTE & RASSEGNE Note & Rassegne Monografie Cronache Notizie In Memoriam Autori Redazione Archivio Links Search Anton D. Rudokvas: Disputed Questions of the Theory on Acquisitive Prescription. Monograph. Moscow: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) [ Table of contents ] Heikki E.S. Mattila Professor Emeritus University of Lapland (Finland) Anton D. Rudokvas: Nauttimussaantoa koskevan opin kiistakysymyksiä. Monografia. Moskova: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) [ Table of contents ] Heikki E.S. Mattila Emeritus professori Lapin yliopisto, Suomi Le basi romanistiche dell appropriazione indebita: nota di commento a Cass. 4 settembre 2012 n Elisabetta Leccisi - Università Cattolica di Milano L Insegnamento delle Istituzioni di Giustiniano nella Cina Odierna Xu Guodong Università di Xiamen En los parlamentos del viejo y nuevo mundo. José Basilio Guerra (Campeche, Yucatán, 1790/ Roma 1872) Maria Teresa Guerra Medici Universidad de Camerino Ne/non bis in idem. Origine del principio Maria Kostova Università di Sofia San Clemente di Occrida Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica Adriana Muroni Università di Sassari

4 Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati on-line in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

5 Anton D. Rudokvas: Nauttimussaantoa koskevan opin kiistakysymyksiä. Monografia. Moskova: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) ) [ Table of contents ] HEIKKI E.S. MATTILA Emeritus Professori Lapin yliopisto, Suomi 1. Tutkimuksen teema. 2. Tutkimuksen tavoite. 3. Tutkimuksen menetelmä. 4. Tutkimuksen rakenne. 5. Tutkimuksen toteutus. 6. Johtopäätös. 1. Tutkimuksen teema Tutkimuksen kohteena on klassinen siviilioikeuden ongelma: nauttimussaanto. Tämä ongelma on edelleen ajankohtainen. Kuten kirjoittaja esittää (s. 10), ja 1900-lukujen oikeustieteellisessä keskustelussa esitettiin mielipiteitä, joiden mukaan nauttimussaannon sääntely käy tarpeettomaksi kiinteistön kirjaamisjärjestelmän kehittyessä. Näin asia ei kuitenkaan ole, minkä osoittaa jo se, että instituutio on säännelty tarkoin Länsi-Euroopassa alueen kehittyneistä kirjaamisjärjestelmistä huolimatta. Venäjällä ongelma on erityisen ajankohtainen, koska maan nauttimussaantoa koskevassa sääntelyssä on puutteita mm. siten, että aineellinen ja prosessuaalisen sääntely eivät ole sopusoinnussa keskenään. Toisaalta kysymyksen suhteen on ilmeinen tutkimustarve: vaikka aiheesta on ilmestynyt viime vuosina muutamia monografioita ja joukko artikkeleita, sitä ei ole likimainkaan tyhjennetty (s. 12). 2. Tutkimuksen tavoite Kirjoittajan kysymyksenasettelu kytkeytyy edellä mainittuun seikkaan, Venäjän lainsäädännön puutteellisuuteen. Viime kädessä teoksella on oikeuspoliittinen tavoite. Tekijän tarkoituksena on Venäjän lainsäädännön nauttimussaantoa koskevien säännösten parantaminen. Tämä tavoite selittää sen, että teos päättyy erittäin konkreettisesti. Sen lopussa ovat säädöstekstiehdotukset nauttimussaannon sääntelemiseksi Venäjällä. Kirjoittaja ehdottaa teoksen päätösjaksossa kolmea laajahkoa pykälää lisättäväksi Venäjän siviililakikirjaan. Ensimmäisessä pykälässä säänneltäisiin nauttimussaanto irtaimen omaisuuden osalta ja toisessa isännättömän kiinteän omaisuuden osalta. Kolmannessa pykälässä otettaisiin erikseen huomioon tapaus, jossa kiinteistö on rekisteröity virheellisesti sen haltijan nimiin. 3. Tutkimuksen menetelmä

6 Pagina 6 di 10 Kirjoittajan menetelmä on kuten hän itsekin toteaa (s. 11) komparatiivishistoriallinen. Menetelmän valinnan taustalla on tieto siitä, että nauttimussaanto on Venäjällä roomalaisen oikeuden vaikutuksesta kehittynyt oikeudellinen siirrännäinen, joka on aikoinaan siirtynyt Länsi-Euroopasta Venäjän oikeuteen (s. 7). Tältä pohjalta kirjoittaja katsoo, että Venäjän sääntelyssä olevien puutteiden korjaamiseksi on tarkasteltava eurooppalaisesta siviilioikeuden traditiosta saatuja kokemuksia. Hän viittaa I. E. Engelmaniin, joka kirjoitti vuonna 1900 (sitaatin käännös tässä): olemme havainneet, että nykyaikaisiin oikeusjärjestelmiin tämä käsite [= nauttimussaanto; selvennys arvostelun kirjoittajan] ilmaantui roomalaisen oikeuden tutkimuksen vaikutuksesta. Siksi tämän käsitteen asianmukaiseksi arvioimiseksi on välttämätöntä tutkia sen merkitystä roomalaisessa oikeudessa, tässä kaiken siviilioikeudellisen ja kehittyvän lainsäädännön perikuvassa. [ ] kun tämän käsitteen merkitys roomalaisessa oikeudessa on määritetty, saamme oikeasuhtaisen mittapuun arvioida teoreettisesti sitä merkitystä, joka nauttimussaannolla on Venäjän oikeudessa. [ Venäjän oikeuden puutteet] voidaan korjata vain ottamalla lähtökohdaksi roomalainen oikeus, ts. oikeutta koskeva tiede. (s. 11). Kirjoittaja toteaa, ettei tämä väittämä ole nykyaikana menettänyt merkitystään. Sen puolesta, että roomalaista oikeustraditiota tutkitaan Venäjän nykyisen siviilioikeuden instituutioiden mm. nauttimussaannon ymmärtämiseksi, puhuvat niin ikään ulkomaiset kokemukset. Myös Saksassa nauttimussaannon teoriaa tutkitaan laajasti maan kehittyneemmästä lainsäädännöstä huolimatta, ja määrätyiltä osin tämä tapahtuu roomalaisen oikeuden pohjalta. Monet saksalaisen nykyteorian väittämät pohjatuvatkin välittömästi roomalaiseen oikeuteen (s. 12). Lisäksi roomalaiseen oikeuteen pohjautuvan komparatiivis-historiallisen metodin käyttöä nauttimussaannon aseman ja tehtävien selvittämiseksi puoltaa Venäjän kohdalla nimenomaisesti se, että maan sääntelyn taustalla on roomalainen oikeus, ts. sääntelyllä on romanistinen luonne. Kirjoittaja lisää vielä, että tutkimusote on perusteltavissa myös siksi, että monet keskeiset käsitteet (kiinteistön hallitseminen omana, hallinnan havaittavuus, hallinnan jatkuvuus, vilpittömässä mielessä saatu hallinta jne.) eivät avaudu Venäjän lainsäädäntöä tarkastelemalla. Niitä ei ole maan lainsäädännössä nimenomaisesti määritelty (s ). Lopuksi kirjoittaja selventää, että komparatiivis-historiallisessa tarkastelussa roomalaisella oikeudella ei ole mielekästä ymmärtää vain antiikin Rooman oikeutta sen eri vaiheissa. Huomioon on otettava eurooppalaisen siviilioikeuden koko traditio, jonka perustana on roomalaisen oikeuden tekstien tulkinta (s. 12). Metodiselta kannalta voidaan siten todeta, että Rudokvas käyttää Venäjän oikeuden puutteita koskevassa analyysissaan klassista roomalaista oikeutta, ius communea ja Manner-Euroopan nykyisiä roomalaisperäisiä oikeusjärjestyksiä. Näin tekijä liittyy historiallisen koulukunnan suureen traditioon, joka korostaa roomalaisen oikeuden merkitystä myös nykyoikeuden tutkimuksessa luvulla tämä saksalaistaustainen traditio vaikutti voimakkaana Venäjän keisarikunnassa, ei vähiten Baltian alueella, jossa tutkijoiden äidinkieli saattoi olla saksa. Rudokvasin siteeraama Ivan Jegorovitš Engelman (nimen saksalainen muoto: Johannes August Engelmann) oli Tarton yliopiston pitkäaikainen oppituolin haltija 1800-luvun lopulla. Biografisten lähteiden mukaan hän oli historiallisen koulukunnan tärkeä edustaja, joka analysoi perinpohjaisesti Venäjän siviilioikeutta historiallis-dogmaattiselta kannalta ja joka julkaisi tuotantonsa sekä venäjän että saksan kielillä. Kuten tunnettua, eräät myöhemmät oikeustutkimuksen suuntaukset ovat riitauttaneet historiallisen koulukunnan roomalaisoikeudelliset lähtökohdat ja painotukset. On kuitenkin muistettava, että oikeustutkimuksessa kaikki metodologiset ratkaisut ovat suhteellisia: ne voidaan riitauttaa, mutta niitä voidaan myös puolustaa. Ei olekaan mitään syytä torjua Rudokvasin ajatusta, jonka mukaan roomalais-oikeudellisen tradition tuntemus ja käyttö on nykyoikeuden tutkimuksessa hedelmällistä ja hyödyllistä. Samalla arvosteltava tutkimus on oivallinen esimerkki historiallisen koulukunnan teesien ja roomalaisen oikeuden tutkimuksen elinvoimaisuudesta ja hedelmällisyydestä Venäjällä. Tämä tärkeä elementti roomalaisen oikeuden ja roomalaisperäisen oikeustradition näkökulma olisikin ehkä voinut tulla näkyviin myös teoksen otsikoinnissa, esim. täsmentävän alaotsikon muodossa.

7 Pagina 7 di Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen johdanto-osassa kirjoittaja selostaa kysymyksenasettelunsa ja menetelmänsä. Tämän jälkeen seuraa ensimmäinen pääjakso, jossa nauttimussaantoa käsitellään keisariajan Venäjällä. Seuraavissa pääjaksoissa esillä ovat mm. nauttimussaannon käyttöala, nauttimussaantoon vaadittavan hallinnan lähempi analysointi (jatkuvuuden, avoimuuden ja haltijan vilpittömän mielen näkökulmasta), oikeuskeinot, instituution luonne esineoikeudellisesta näkökulmasta (suhteellisuus ja absoluuttisuus) ja oikeusseuraannon vaikutukset. Teos huipentuu päätösjaksoon, joka sisältää myös säännösehdotukset. Tutkimuksen rakenne on johdonmukainen, ja kirjoittajan argumentointi ja päätelmien esittäminen noudattavat vakiintunutta tieteellistä tapaa. Eräitä täydentäviä elementtejä teokseen olisi kuitenkin voitu lisätä. Lukijan kannalta kiinnostava lisä olisi ollut kuvaus tutkimuksen synnystä (nyt teos ei sisällä varsinaista esipuhetta). Niin ikään olisi ollut hyödyllistä, jos teos olisi sisältänyt bibliografian, asiahakemiston ja vierastermien hakemiston. Oletettavasti kyse on tutkimusyhteisön traditiosta ja kustantajan kirjakonseptista, johon yksittäinen tutkija joutuu mukautumaan. 5. Tutkimuksen toteutus Rudokvasin lukeneisuus on laaja. Tämä koskee nimenomaan roomalaista oikeutta mutta myös myöhempää mannereurooppalaista oikeustraditiota. Havainto ei ole yllättävä, jos tietää, että kirjoittaja on kuulunut venäjänkielisen Digestan toimitusneuvostoon ja että hän on kääntänyt henkilökohtaisesti merkittäviä osia teoksesta.[1] Rudokvas on myös julkaissut artikkeleita teemaa sivuavista kysymyksistä, viimeksi (2011) artikkelin Itävallan siviililakikirjan vaikutuksesta omistusoikeuden käsitteeseen Venäjällä.[2] Tekijän lukeneisuutta osoittavat mm. tekstissä käsitellyt ja alaviitteissä vilisevät saksalaiset ja italialaiset oikeustieteen klassikot ja nykytutkijat. Laaja-alaisen lukeneisuuden ansiosta Rudokvasin oikeusteoreettiset ja dogmaattiset analyysit ovat perinpohjaisia. Hän käy dialogia kustakin kysymyksestä aiemmin kirjoittaneiden klassikoiden ja nykyisten tutkijoiden ulkomaisten ja kotimaisten kanssa. Tältä pohjalta hän pelkistää esiin monimutkaisten juridisten ilmiöiden olennaiset piirteet. Hyvä esimerkki on V luku, joka koskee nauttimussaantoa relatiivisena esineoikeutena. Luvun 1. jaksossa, Nauttimussaanto eurooppalaisessa siviilioikeuden traditiossa (s ), Rudokvas osoittaa tuntevansa erinomaisesti hallintakäsitteen ja siihen liittyen nauttimussaannon historian vanhalla ajalla, keskiajalla ja uudella ajalla. Hän tuo vakuuttavasti esiin, miten hallinta on kautta oikeushistorian ollut enemmän kuin vain pelkkä fyysinen suhde. Klassisen roomalaisen oikeuden ja keskiajan suurten nimien lisäksi Rudokvas siteeraa 1800-luvun saksalaisia oikeusoppineita (von Savigny, Puchta jne.). Niin ikään 1900-luvun kirjallisuus, jossa hallinta edelleen ymmärretään juridiseksi ilmiöksi, on teoksessa laajasti esillä (Enneccerus, Wieling). Tarpeellisilta osin Rudokvas kytkee kannanottonsa lakiteosten säännöksiin, erityisesti ABGB:n pykäliin. Luvun 2. jaksossa, Nauttimussaanto venäläisessä siviilioikeuden tutkimuksessa, kirjoittaja käy perinpohjaista dialogia hallinnasta ja nauttimussaannosta kirjoittaneiden venäläisten tutkijoiden kanssa. Hän esittää yksityiskohtaisia argumentteja sen puolesta, että hallinta tulee käsittää esineoikeudelliseksi ilmiöksi (Venäjällä on myös toisenlaista kantaa edustavia tutkijoita). Venäläisen lainopin lisäksi Rudokvas viittaa siihen, että Kazakstanin oikeuskirjallisuudessa nauttimushallinta ymmärretään esineoikeudeksi. Luvun päättää 3. jakso Käytännölliset seuraamukset siitä, että nauttimushallinta tunnustetaan esineoikeudeksi. Tässä jaksossa kirjoittaja mm. nostaa esille vaihdannan näkökulman. Hän muistuttaa niistä haitallisista seuraamuksista, joita vaihdannassa aiheutuu, jos nauttimushallintaa ei tunnusteta subjektiiviseksi oikeudeksi. Näitä kirjan ydinosan analyyseja edeltää keisariaikaa käsittelevä pääjakso, joka taustoittaa nauttimussaannon problematiikan Venäjällä (s ). Nauttimussaantoa koskeva sääntely omaksuttiin maahan Ranskan lainsäädännöstä, mutta epätäydellisenä siten, että mukana ei ollut vaatimusta oikeusperusteesta (iustus titulus) eikä vilpittömästä mielestä (bona fides). Epätäydellisenä omaksuttu sääntely merkitsi, että nauttimussaantoinstituutiota voitiin keisariajan Venäjällä käyttää vieraan omaisuuden

8 Pagina 8 di 10 anastamiseen, vallankin kun maan ylin oikeusaste tulkitsi säännöksiä vaihdannan etujen hengessä. Näin tapahtui sekä Venäjän ydinosissa (valtionmaan ja kartanoiden alueiden suhteen, s ) että laajentuvan suurvallan periferiassa. Niinpä Lounais-Siperiassa nauttimussaanto oli instrumentti, jonka avulla tataaripaimentolaisten maat voitiin siirtää alueelle muuttavan viljelijäväestön omistukseen. Talonpoikaisesta näkökulmasta muotoutuneen käsityksen mukaan pelkkään paimentamiseen käytetty maa oli isännätöntä ja saattoi siksi siirtyä uudisasukkaille nauttimussaannon nojalla (s ). Kaukasiassa olivat käynnissä suorastaan kuten on kuvaavasti sanottu maan anastuksen orgiat (s. 38). Venäjään liitetyille alueille tuotiin Venäjän oikeuslaitos. Uusissa oloissa paikalliset magnaatit (mutta myös muut tahot) kahmivat itselleen maata nauttimussaantoinstituution avulla. Maan anastaja saattoi käyttää mm. ostettuja todistajia kertomaan siitä, että hän oli hallinnut ao. maa-aluetta jo pitkään. Nimenomaan islaminuskoisilla (mutta myös muilla) alueilla vääriä todistajia oli helppo saada. Sellainen maksoi halvimmillaan vain 20 kopeekkaa (!), koska paikallisten mielestä vääräuskoiselle (ts. venäläiselle tuomarille) annettu väärä vala ei ollut synti (s ). Yhtä kiinnostavia esimerkkejä nauttimussaannon tosiasiallisesta käytöstä tarjoaa yksityistämisen aika1990-luvulla[3] ja myös aivan viimeaikainen kehitys, jota Rudokvas tarkastelee jaksossa Nauttimussaannon käyttöala. Kirjoittaja kertoo mm., miten Altain alueelle perustettu uhkapelivyöhyke on nostanut huomattavasti kiinteistöjen hintoja vyöhykkeellä. Ennen maan arvonnousua kaupunkeihin muuttavat olivat usein myyneet kiinteistöjä halpaan hintaan puhtaasti yksityisluonteisilla kaupoilla, joita ei virallistettu. Arvonnousu on nyttemmin provosoinut myyjiä nostamaan oikeusjuttuja tosiasiallisia uusia omistajia vastaan sillä perusteella, että myyjä on edelleen kiinteistön oikea omistaja, koska kaupassa ei ollut noudatettu maan myyntiä koskevia muotosäännöksiä. Kuten Altain yliopiston oikeustieteilijät ja kirjoittaja toteavat, tällaisia kanteilla ei ole menestymisen mahdollisuutta myyjän vilpillisen mielen vuoksi ja tosiasiallisia omistajia tulee pitää nauttimushaltijoina (s ). Toisaalta Moskovan ympäristössä on ollut havaittavissa hieman toisentyyppinen ilmiö: yhtiöiden simuloidut maakaupat. Viljelijät ovat myyneet viime vuosina paljon maata yhtiöille. Ajan ja rahan säästämiseksi yhtiöiden lakimiehet ovat käyttäneet ostoissa valeasiakirjoja (kuten valtuutusjärjestelyjä) laillisten kiinteistönkauppasopimusten sijasta. Koska maan arvo on alueella ollut voimakkaassa nousussa, laillisen saantokirjan puuttuminen on monissa tapauksissa johtanut riitaisuuksiin. Näissä tapauksissa se, että tosiasialliselle ostajalle annettaisiin nauttimushaltijan asema, merkitsisi yhtiöiden juristien vilpillisen mielen suojelemista ja yllyttämistä lain rikkomiseen (s ). Nämä kuvaukset osoittavat, että Rudokvasin kirja sisältää kiehtovaa tietoa nauttimussaannon yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä keisariajalla että nykyaikana. Jaksot ovat avartavia myös laajemmasta näkökulmasta. Yleisellä tasolla ne ovat oivallisia esimerkkejä oikeudellisten siirrännäisten yllättävistä, jopa kielteisistä vaikutuksista varsinkin silloin, kun siirrännäinen on omaksuttu toiseen maahan epätäydellisenä tai laajemmasta oikeudellisesta yhteydestä irrotettuna. Nauttimussaannon neuvostoaikaisesta problematiikasta tekijä mainitsee lyhyesti, että instituutio oli tuntematon neuvosto-oikeudessa, mutta sen mahdollisesta omaksumisesta keskusteltiin isännättömän omaisuuden yhteydessä (s. 8). Tästä olisi ollut mielenkiintoista lukea hieman lisää: missä kontekstissa ajatus esitettiin? Oliko kyse sota-ajan ja vainoajan väestötuhojen seurauksena isännättä jääneistä omaisuusobjekteista? Millaista omaisuutta pidettiin silmällä (kun otetaan huomioon, että maaomaisuus oli sosialisoitu)? Edellä kerrotut esimerkit nykytilanteesta osoittavat niin ikään, että 2000-luvun Venäjä tarjoaa jännittäviä näkökulmia nauttimussaannon käyttöön. Siksi nykytilanteestakin olisi ollut mielenkiintoista tietää enemmän (esim. maaltapaon mahdollisista vaikutuksista eri puolilla maata). Laajamittainen empiirinen tieto menee kuitenkin teoksen teeman ja kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Siksi on täysin ymmärrettävää, että kirjoittaja on rajannut esitystään näiltä osin. 6. Johtopäätös

9 Pagina 9 di 10 Arvosteltavan teoksen otsikossa esiintyy ilmaus kiistakysymyksiä. Kirjoittaja tarkastelee nimenomaan sellaisia kysymyksiä, joista on viime vuosina väitelty venäläisessä oikeustieteessä. Siten on ymmärrettävää, että jotkut tutkijat ovat eri mieltä tekijän kannanotoista ja ovat jo esittäneet vasta-argumentteja eri foorumeilla.[4] Mutta juuri tämähän on hyvän tutkimuksen perusominaisuus: tutkimus synnyttää vilkasta keskustelua, joka vie tiedettä eteenpäin. Rudokvasin teos onkin arvokas puheenvuoro tärkeästä aiheesta. Lisäksi se on jäntevästi ja johdonmukaisesti kirjoitettu. Allekirjoittanut ei ulkomaalaisena kykene arvioimaan teoksen kieliasua. Joka tapauksessa on aiheellista todeta, että teksti on helppolukuista myös sellaiselle, jonka äidinkieli ei ole venäjä. Rudokvasin selkeyden ansiosta näin on myös silloin, kun sääntelyn monimutkaisuus pakottaa hänet käyttämään verrattain pitkiä virkkeitä. Vaikka arvosteltava teos on viime kädessä oikeuspoliittinen, se on erittäin antoisa teoreettisesta näkökulmasta, ts. roomalaisen oikeuden ja siviilioikeuden, erityisesti esineoikeuden tutkijoiden kannalta. Ulkomaisia lukijoita ajatellen on jossain määrin valitettavaa, ettei teoksessa ole liitteenä tiivistelmää jollakin länsieurooppalaisella kielellä. Vastapainoksi voidaan kuitenkin todeta, että Rudokvas on viime vuosina osallistunut kiitettävällä tavalla alansa tieteelliseen keskusteluun usealla vieraalla kielellä (italia, saksa, englanti). Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö hän julkaisisi jatkossakin tärkeitä puheenvuoroja aihepiiristä läntisissä aikakauskirjoissa. Näitä puheenvuoroja tutkijayhteisön on syytä odottaa suurella mielenkiinnolla. [1] L. L. KOFANOV (Л. Л. Кофанов) (red.), Digesta Iustiniani I Дигесты Юстиниана I VIII (Centrum iuris Romani investigandi Центр изучения римского права. Moscow / Москва: Статут & Консультант Плюс, [2] RUDOKVAS: The Impact of the Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept of Ownership in Russia, in: M. GEISTLINGER, F. HARRER, R. MOSLER & J. M. RAINER (eds), 200 Jahre ABGB Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen (Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 2011), pp [3] Nauttimussaannon suorasukaisesta käytöstä maan haltuunotossa yksityistämisprosessin yhteydessä ks. LETIZIA CASERTANO, Il linguaggio giuridico russo, in: B. POZZO & M. TIMOTEO, Europa e linguaggi giuridici (Milano: Giuffrè Editore 2008), s. 216 ja seur. [4] Ks. lähemmin V. BAIGUSHEVAN (venäjänkielistä) kirja-arvostelua, joka on verkossa osoitteessa:

10

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Juha Makela Sopimus ja erehdys Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Yliopistollinen vaitoskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Perustuslaki. Ilkka Saraviita

Perustuslaki. Ilkka Saraviita Perustuslaki TALENTUM Helsinki 2011 Toinen, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1614-9

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine Kilpailunrajoitusvahinko Antti Aine TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Aine Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Virve-Maria Toivonen LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM

Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM Hallinta? Hallinta tarkoittaa ulkopuolisten havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esineeseen tai oikeuteen.

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

UUTTA ITÄRINTAMALLA!

UUTTA ITÄRINTAMALLA! SILVENNOISEN MERIALUE 1 Kuva 1: Kari Silvennoinen tutkii merikarttaa. Kuva 2: On syytä tarkistaa tarkka sijainti! 2 UUTTA ITÄRINTAMALLA! Teksti: VEIKKO SAKSI 14 VARATUOMARI, OIKEUSTIETEEN LISENSIAATTI

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Sisällys Tutkimussuunnitelman tiivistelmä... 1 (puoli sivua) 1 Tutkimuksen tausta ja merkitys... 2 (max. 2 sivua) 2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet..

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA Karjala-kysymystä tarkastelevassa kirjassaan Petri Minkkinen selittää sen maailmanlaajuisen viitekehyksen, joka luo puitteet keskustelulle

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede)

Lisätiedot

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 KESKUSTELUNANALYYSI Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 Esitelmän rakenne KESKUSTELUNANALYYTTINEN TAPA LUKEA VUOROVAIKUTUSTA ESIMERKKI: KUNINGAS ROLLO KESKUSTELUNANALYYSIN PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmät kv- ja kansallisella tasolla MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet TkT Kirsikka Riekkinen DI, VTM Pauliina

Kiinteistöjärjestelmät kv- ja kansallisella tasolla MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet TkT Kirsikka Riekkinen DI, VTM Pauliina Kiinteistöjärjestelmät kv- ja kansallisella tasolla MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet 8.2.2017 TkT Kirsikka Riekkinen DI, VTM Pauliina Krigsholm Luennon sisältö Länsimaiset kiinteistöjärjestelmien

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin

Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin Laveata tietä, 1931 FT tutkijatohtori Jaakko Seppälä Helsingin yliopisto / Elokuva- ja televisiotutkimus Kansallisen rajallisuus Suomalaista elokuvaa

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

1. Essee: Millaista oli ja mihin lähteisiin perustui ruotsalainen oikeus 1500- ja 1600-luvuilla? (Max 10 p.)

1. Essee: Millaista oli ja mihin lähteisiin perustui ruotsalainen oikeus 1500- ja 1600-luvuilla? (Max 10 p.) Oikeushistoria Oikeudenalojen perusteet 8.4.2015 1) Vertaile kuninkaan oikeudellisen vallan kasvua, sen syitä ja seurauksia keskiajan Englannissa ja Ranskassa. (Robinson-Fergus-Gordon & Stein, 10 p. -

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA

YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA Pentti Alanen KUKA OLI YRJÖ REENPÄÄ Syntyi 18.7.1894, kuoli 18.12.1976 Fysiologian professori 1927-1962 HY Aistinfysiologian tutkija, filosofi Fenomenologiaan nojautuva

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus -

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - Oik. kand. Heikki J. Hyvärinen Saamentutkimuksen seminaari Levillä 30.9. 1.10.2010 1 NYKYINEN TILANNE JA KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Ei suurempaa moitten sijaa. Lähdemerkinnät ok, samoin lauserakenteet. Muutamia kirjoitusvirheitä oli, mutta ei häiritsevässä määrin.

Ei suurempaa moitten sijaa. Lähdemerkinnät ok, samoin lauserakenteet. Muutamia kirjoitusvirheitä oli, mutta ei häiritsevässä määrin. opisnro Perehtyneisyys Johtopäätelmät Kieli-/ulkoasu Perehtyneisyys Johtopäätelmät Kieli-/ulkoasu 433431 Aiheeseen olisi voinut perehtyä syvällisemmin oppikirjamaisia lähteitä käyttäen, nyt oli tyydytty

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Määritelmään kuuluu ajatus tarkoituksenmukaisesta, toiseen kohdistuvasta ei-toivotusta ja toistuvasta käyttäytymisestä, joka koetaan häiritsevänä,

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Tieteellisten seurain valtuuskunta ojs.tsv.fi ohje v. 2/2007 1 KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Jokainen julkaisu voi harkita oman tarpeensa mukaan, miten järjestelmää käyttää artikkelien saamiseksi

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Nimenhuuto Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen ( muista

Lisätiedot

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola Esinevakuudet CC lakimiesliiton kustannus 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-99823-9-4 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

Ajankohtaiset vinkit Venäjän- kaupan sopimuksiin. SVKK/juristi Petri Kekki 14.1.2015 Venäjän markkinat tänään

Ajankohtaiset vinkit Venäjän- kaupan sopimuksiin. SVKK/juristi Petri Kekki 14.1.2015 Venäjän markkinat tänään Ajankohtaiset vinkit Venäjän- kaupan sopimuksiin SVKK/juristi Petri Kekki 14.1.2015 Venäjän markkinat tänään Esityksen sisältö Sopimuksen perusasiat Sähköinen sopimus Yhteistoimintaan perustuvissa sopimuksissa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot