Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana"

Transkriptio

1 Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Anno XII Quaderno N Nuova Serie - ISSN SN DIRETTORE: E: Francesco co Sini DIREZIONE: E Omar Chessa sa - Maria Rosa Cimma - Michele Maria Comenale e Pinto - Domenico o D Orsogna Gian Paolo Demuro - Giovanni ni Lobrano - Attilio tilio Mastino - Pietro Pinna na - Antonio ni o Serra - Giovanni Maria Uda ENTRA ARCHIVIO IO STATISTICHE S ICHE ON LINE DAL 15 GENNAIO NAIO 2014 IL QUADERNO N. 11 [2013] Quaderno edito con il contributo di: DIPARTIMENTO TO DI GIURISPRUDENZA RU Reg. Trib. di Sassari N. 217 del

2 Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione Note & Rassegne Monografie REDAZIONE della NUOVA SERIE Cronache Notizie Direttore responsabile: Francesco Sini In Memoriam Autori Redazione Comitato di direzione: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele M. Comenale Pinto - Domenico D'Orsogna - Gian Paolo Demuro - Giovanni Lobrano - Attilio Mastino - Pietro Pinna - Antonio Serra - Giovanni Maria Uda Archivio Links Search Corrispondenti stranieri: Ivan A. Biliarsky (Sofia) Maria das Graças Pinto de Britto (Pelotas) Ricardo Combellas (Caracas) Fei Anling (Pechino) Leonid L. Kofanov (Mosca) Ija L. Majak (Mosca) Antun Malenica (Novi Sad) Esperanza Osaba (Bilbao) Costantinos G. Pitsakis (Komotini) Anton D. Rudokvas (San Pietroburgo) Teodor Sambrian (Craiova) Bronislaw W. Sitek (Olsztyn) Evgenji A. Sukhanov (Mosca) Xu Guodong (Xiamen) Segreteria di redazione: Cristiana M.A. Rinolfi Antonio Ibba (coordinamento) (informatica) Stefania Fusco Anam. Martin Garcia Ursula Mariani Isabella Mastino Adriana Muroni Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati online in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

3 Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione NOTE & RASSEGNE Note & Rassegne Monografie Cronache Notizie In Memoriam Autori Redazione Archivio Links Search Anton D. Rudokvas: Disputed Questions of the Theory on Acquisitive Prescription. Monograph. Moscow: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) [ Table of contents ] Heikki E.S. Mattila Professor Emeritus University of Lapland (Finland) Anton D. Rudokvas: Nauttimussaantoa koskevan opin kiistakysymyksiä. Monografia. Moskova: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) [ Table of contents ] Heikki E.S. Mattila Emeritus professori Lapin yliopisto, Suomi Le basi romanistiche dell appropriazione indebita: nota di commento a Cass. 4 settembre 2012 n Elisabetta Leccisi - Università Cattolica di Milano L Insegnamento delle Istituzioni di Giustiniano nella Cina Odierna Xu Guodong Università di Xiamen En los parlamentos del viejo y nuevo mundo. José Basilio Guerra (Campeche, Yucatán, 1790/ Roma 1872) Maria Teresa Guerra Medici Universidad de Camerino Ne/non bis in idem. Origine del principio Maria Kostova Università di Sofia San Clemente di Occrida Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica Adriana Muroni Università di Sassari

4 Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati on-line in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

5 Anton D. Rudokvas: Nauttimussaantoa koskevan opin kiistakysymyksiä. Monografia. Moskova: Zakon 2011 (303 pages) (Антон Д. Рудоквас: Спорные вопросы учения о приобретательной давности. Монография. Москва: Издат. Группа Закон 2011) ) [ Table of contents ] HEIKKI E.S. MATTILA Emeritus Professori Lapin yliopisto, Suomi 1. Tutkimuksen teema. 2. Tutkimuksen tavoite. 3. Tutkimuksen menetelmä. 4. Tutkimuksen rakenne. 5. Tutkimuksen toteutus. 6. Johtopäätös. 1. Tutkimuksen teema Tutkimuksen kohteena on klassinen siviilioikeuden ongelma: nauttimussaanto. Tämä ongelma on edelleen ajankohtainen. Kuten kirjoittaja esittää (s. 10), ja 1900-lukujen oikeustieteellisessä keskustelussa esitettiin mielipiteitä, joiden mukaan nauttimussaannon sääntely käy tarpeettomaksi kiinteistön kirjaamisjärjestelmän kehittyessä. Näin asia ei kuitenkaan ole, minkä osoittaa jo se, että instituutio on säännelty tarkoin Länsi-Euroopassa alueen kehittyneistä kirjaamisjärjestelmistä huolimatta. Venäjällä ongelma on erityisen ajankohtainen, koska maan nauttimussaantoa koskevassa sääntelyssä on puutteita mm. siten, että aineellinen ja prosessuaalisen sääntely eivät ole sopusoinnussa keskenään. Toisaalta kysymyksen suhteen on ilmeinen tutkimustarve: vaikka aiheesta on ilmestynyt viime vuosina muutamia monografioita ja joukko artikkeleita, sitä ei ole likimainkaan tyhjennetty (s. 12). 2. Tutkimuksen tavoite Kirjoittajan kysymyksenasettelu kytkeytyy edellä mainittuun seikkaan, Venäjän lainsäädännön puutteellisuuteen. Viime kädessä teoksella on oikeuspoliittinen tavoite. Tekijän tarkoituksena on Venäjän lainsäädännön nauttimussaantoa koskevien säännösten parantaminen. Tämä tavoite selittää sen, että teos päättyy erittäin konkreettisesti. Sen lopussa ovat säädöstekstiehdotukset nauttimussaannon sääntelemiseksi Venäjällä. Kirjoittaja ehdottaa teoksen päätösjaksossa kolmea laajahkoa pykälää lisättäväksi Venäjän siviililakikirjaan. Ensimmäisessä pykälässä säänneltäisiin nauttimussaanto irtaimen omaisuuden osalta ja toisessa isännättömän kiinteän omaisuuden osalta. Kolmannessa pykälässä otettaisiin erikseen huomioon tapaus, jossa kiinteistö on rekisteröity virheellisesti sen haltijan nimiin. 3. Tutkimuksen menetelmä

6 Pagina 6 di 10 Kirjoittajan menetelmä on kuten hän itsekin toteaa (s. 11) komparatiivishistoriallinen. Menetelmän valinnan taustalla on tieto siitä, että nauttimussaanto on Venäjällä roomalaisen oikeuden vaikutuksesta kehittynyt oikeudellinen siirrännäinen, joka on aikoinaan siirtynyt Länsi-Euroopasta Venäjän oikeuteen (s. 7). Tältä pohjalta kirjoittaja katsoo, että Venäjän sääntelyssä olevien puutteiden korjaamiseksi on tarkasteltava eurooppalaisesta siviilioikeuden traditiosta saatuja kokemuksia. Hän viittaa I. E. Engelmaniin, joka kirjoitti vuonna 1900 (sitaatin käännös tässä): olemme havainneet, että nykyaikaisiin oikeusjärjestelmiin tämä käsite [= nauttimussaanto; selvennys arvostelun kirjoittajan] ilmaantui roomalaisen oikeuden tutkimuksen vaikutuksesta. Siksi tämän käsitteen asianmukaiseksi arvioimiseksi on välttämätöntä tutkia sen merkitystä roomalaisessa oikeudessa, tässä kaiken siviilioikeudellisen ja kehittyvän lainsäädännön perikuvassa. [ ] kun tämän käsitteen merkitys roomalaisessa oikeudessa on määritetty, saamme oikeasuhtaisen mittapuun arvioida teoreettisesti sitä merkitystä, joka nauttimussaannolla on Venäjän oikeudessa. [ Venäjän oikeuden puutteet] voidaan korjata vain ottamalla lähtökohdaksi roomalainen oikeus, ts. oikeutta koskeva tiede. (s. 11). Kirjoittaja toteaa, ettei tämä väittämä ole nykyaikana menettänyt merkitystään. Sen puolesta, että roomalaista oikeustraditiota tutkitaan Venäjän nykyisen siviilioikeuden instituutioiden mm. nauttimussaannon ymmärtämiseksi, puhuvat niin ikään ulkomaiset kokemukset. Myös Saksassa nauttimussaannon teoriaa tutkitaan laajasti maan kehittyneemmästä lainsäädännöstä huolimatta, ja määrätyiltä osin tämä tapahtuu roomalaisen oikeuden pohjalta. Monet saksalaisen nykyteorian väittämät pohjatuvatkin välittömästi roomalaiseen oikeuteen (s. 12). Lisäksi roomalaiseen oikeuteen pohjautuvan komparatiivis-historiallisen metodin käyttöä nauttimussaannon aseman ja tehtävien selvittämiseksi puoltaa Venäjän kohdalla nimenomaisesti se, että maan sääntelyn taustalla on roomalainen oikeus, ts. sääntelyllä on romanistinen luonne. Kirjoittaja lisää vielä, että tutkimusote on perusteltavissa myös siksi, että monet keskeiset käsitteet (kiinteistön hallitseminen omana, hallinnan havaittavuus, hallinnan jatkuvuus, vilpittömässä mielessä saatu hallinta jne.) eivät avaudu Venäjän lainsäädäntöä tarkastelemalla. Niitä ei ole maan lainsäädännössä nimenomaisesti määritelty (s ). Lopuksi kirjoittaja selventää, että komparatiivis-historiallisessa tarkastelussa roomalaisella oikeudella ei ole mielekästä ymmärtää vain antiikin Rooman oikeutta sen eri vaiheissa. Huomioon on otettava eurooppalaisen siviilioikeuden koko traditio, jonka perustana on roomalaisen oikeuden tekstien tulkinta (s. 12). Metodiselta kannalta voidaan siten todeta, että Rudokvas käyttää Venäjän oikeuden puutteita koskevassa analyysissaan klassista roomalaista oikeutta, ius communea ja Manner-Euroopan nykyisiä roomalaisperäisiä oikeusjärjestyksiä. Näin tekijä liittyy historiallisen koulukunnan suureen traditioon, joka korostaa roomalaisen oikeuden merkitystä myös nykyoikeuden tutkimuksessa luvulla tämä saksalaistaustainen traditio vaikutti voimakkaana Venäjän keisarikunnassa, ei vähiten Baltian alueella, jossa tutkijoiden äidinkieli saattoi olla saksa. Rudokvasin siteeraama Ivan Jegorovitš Engelman (nimen saksalainen muoto: Johannes August Engelmann) oli Tarton yliopiston pitkäaikainen oppituolin haltija 1800-luvun lopulla. Biografisten lähteiden mukaan hän oli historiallisen koulukunnan tärkeä edustaja, joka analysoi perinpohjaisesti Venäjän siviilioikeutta historiallis-dogmaattiselta kannalta ja joka julkaisi tuotantonsa sekä venäjän että saksan kielillä. Kuten tunnettua, eräät myöhemmät oikeustutkimuksen suuntaukset ovat riitauttaneet historiallisen koulukunnan roomalaisoikeudelliset lähtökohdat ja painotukset. On kuitenkin muistettava, että oikeustutkimuksessa kaikki metodologiset ratkaisut ovat suhteellisia: ne voidaan riitauttaa, mutta niitä voidaan myös puolustaa. Ei olekaan mitään syytä torjua Rudokvasin ajatusta, jonka mukaan roomalais-oikeudellisen tradition tuntemus ja käyttö on nykyoikeuden tutkimuksessa hedelmällistä ja hyödyllistä. Samalla arvosteltava tutkimus on oivallinen esimerkki historiallisen koulukunnan teesien ja roomalaisen oikeuden tutkimuksen elinvoimaisuudesta ja hedelmällisyydestä Venäjällä. Tämä tärkeä elementti roomalaisen oikeuden ja roomalaisperäisen oikeustradition näkökulma olisikin ehkä voinut tulla näkyviin myös teoksen otsikoinnissa, esim. täsmentävän alaotsikon muodossa.

7 Pagina 7 di Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen johdanto-osassa kirjoittaja selostaa kysymyksenasettelunsa ja menetelmänsä. Tämän jälkeen seuraa ensimmäinen pääjakso, jossa nauttimussaantoa käsitellään keisariajan Venäjällä. Seuraavissa pääjaksoissa esillä ovat mm. nauttimussaannon käyttöala, nauttimussaantoon vaadittavan hallinnan lähempi analysointi (jatkuvuuden, avoimuuden ja haltijan vilpittömän mielen näkökulmasta), oikeuskeinot, instituution luonne esineoikeudellisesta näkökulmasta (suhteellisuus ja absoluuttisuus) ja oikeusseuraannon vaikutukset. Teos huipentuu päätösjaksoon, joka sisältää myös säännösehdotukset. Tutkimuksen rakenne on johdonmukainen, ja kirjoittajan argumentointi ja päätelmien esittäminen noudattavat vakiintunutta tieteellistä tapaa. Eräitä täydentäviä elementtejä teokseen olisi kuitenkin voitu lisätä. Lukijan kannalta kiinnostava lisä olisi ollut kuvaus tutkimuksen synnystä (nyt teos ei sisällä varsinaista esipuhetta). Niin ikään olisi ollut hyödyllistä, jos teos olisi sisältänyt bibliografian, asiahakemiston ja vierastermien hakemiston. Oletettavasti kyse on tutkimusyhteisön traditiosta ja kustantajan kirjakonseptista, johon yksittäinen tutkija joutuu mukautumaan. 5. Tutkimuksen toteutus Rudokvasin lukeneisuus on laaja. Tämä koskee nimenomaan roomalaista oikeutta mutta myös myöhempää mannereurooppalaista oikeustraditiota. Havainto ei ole yllättävä, jos tietää, että kirjoittaja on kuulunut venäjänkielisen Digestan toimitusneuvostoon ja että hän on kääntänyt henkilökohtaisesti merkittäviä osia teoksesta.[1] Rudokvas on myös julkaissut artikkeleita teemaa sivuavista kysymyksistä, viimeksi (2011) artikkelin Itävallan siviililakikirjan vaikutuksesta omistusoikeuden käsitteeseen Venäjällä.[2] Tekijän lukeneisuutta osoittavat mm. tekstissä käsitellyt ja alaviitteissä vilisevät saksalaiset ja italialaiset oikeustieteen klassikot ja nykytutkijat. Laaja-alaisen lukeneisuuden ansiosta Rudokvasin oikeusteoreettiset ja dogmaattiset analyysit ovat perinpohjaisia. Hän käy dialogia kustakin kysymyksestä aiemmin kirjoittaneiden klassikoiden ja nykyisten tutkijoiden ulkomaisten ja kotimaisten kanssa. Tältä pohjalta hän pelkistää esiin monimutkaisten juridisten ilmiöiden olennaiset piirteet. Hyvä esimerkki on V luku, joka koskee nauttimussaantoa relatiivisena esineoikeutena. Luvun 1. jaksossa, Nauttimussaanto eurooppalaisessa siviilioikeuden traditiossa (s ), Rudokvas osoittaa tuntevansa erinomaisesti hallintakäsitteen ja siihen liittyen nauttimussaannon historian vanhalla ajalla, keskiajalla ja uudella ajalla. Hän tuo vakuuttavasti esiin, miten hallinta on kautta oikeushistorian ollut enemmän kuin vain pelkkä fyysinen suhde. Klassisen roomalaisen oikeuden ja keskiajan suurten nimien lisäksi Rudokvas siteeraa 1800-luvun saksalaisia oikeusoppineita (von Savigny, Puchta jne.). Niin ikään 1900-luvun kirjallisuus, jossa hallinta edelleen ymmärretään juridiseksi ilmiöksi, on teoksessa laajasti esillä (Enneccerus, Wieling). Tarpeellisilta osin Rudokvas kytkee kannanottonsa lakiteosten säännöksiin, erityisesti ABGB:n pykäliin. Luvun 2. jaksossa, Nauttimussaanto venäläisessä siviilioikeuden tutkimuksessa, kirjoittaja käy perinpohjaista dialogia hallinnasta ja nauttimussaannosta kirjoittaneiden venäläisten tutkijoiden kanssa. Hän esittää yksityiskohtaisia argumentteja sen puolesta, että hallinta tulee käsittää esineoikeudelliseksi ilmiöksi (Venäjällä on myös toisenlaista kantaa edustavia tutkijoita). Venäläisen lainopin lisäksi Rudokvas viittaa siihen, että Kazakstanin oikeuskirjallisuudessa nauttimushallinta ymmärretään esineoikeudeksi. Luvun päättää 3. jakso Käytännölliset seuraamukset siitä, että nauttimushallinta tunnustetaan esineoikeudeksi. Tässä jaksossa kirjoittaja mm. nostaa esille vaihdannan näkökulman. Hän muistuttaa niistä haitallisista seuraamuksista, joita vaihdannassa aiheutuu, jos nauttimushallintaa ei tunnusteta subjektiiviseksi oikeudeksi. Näitä kirjan ydinosan analyyseja edeltää keisariaikaa käsittelevä pääjakso, joka taustoittaa nauttimussaannon problematiikan Venäjällä (s ). Nauttimussaantoa koskeva sääntely omaksuttiin maahan Ranskan lainsäädännöstä, mutta epätäydellisenä siten, että mukana ei ollut vaatimusta oikeusperusteesta (iustus titulus) eikä vilpittömästä mielestä (bona fides). Epätäydellisenä omaksuttu sääntely merkitsi, että nauttimussaantoinstituutiota voitiin keisariajan Venäjällä käyttää vieraan omaisuuden

8 Pagina 8 di 10 anastamiseen, vallankin kun maan ylin oikeusaste tulkitsi säännöksiä vaihdannan etujen hengessä. Näin tapahtui sekä Venäjän ydinosissa (valtionmaan ja kartanoiden alueiden suhteen, s ) että laajentuvan suurvallan periferiassa. Niinpä Lounais-Siperiassa nauttimussaanto oli instrumentti, jonka avulla tataaripaimentolaisten maat voitiin siirtää alueelle muuttavan viljelijäväestön omistukseen. Talonpoikaisesta näkökulmasta muotoutuneen käsityksen mukaan pelkkään paimentamiseen käytetty maa oli isännätöntä ja saattoi siksi siirtyä uudisasukkaille nauttimussaannon nojalla (s ). Kaukasiassa olivat käynnissä suorastaan kuten on kuvaavasti sanottu maan anastuksen orgiat (s. 38). Venäjään liitetyille alueille tuotiin Venäjän oikeuslaitos. Uusissa oloissa paikalliset magnaatit (mutta myös muut tahot) kahmivat itselleen maata nauttimussaantoinstituution avulla. Maan anastaja saattoi käyttää mm. ostettuja todistajia kertomaan siitä, että hän oli hallinnut ao. maa-aluetta jo pitkään. Nimenomaan islaminuskoisilla (mutta myös muilla) alueilla vääriä todistajia oli helppo saada. Sellainen maksoi halvimmillaan vain 20 kopeekkaa (!), koska paikallisten mielestä vääräuskoiselle (ts. venäläiselle tuomarille) annettu väärä vala ei ollut synti (s ). Yhtä kiinnostavia esimerkkejä nauttimussaannon tosiasiallisesta käytöstä tarjoaa yksityistämisen aika1990-luvulla[3] ja myös aivan viimeaikainen kehitys, jota Rudokvas tarkastelee jaksossa Nauttimussaannon käyttöala. Kirjoittaja kertoo mm., miten Altain alueelle perustettu uhkapelivyöhyke on nostanut huomattavasti kiinteistöjen hintoja vyöhykkeellä. Ennen maan arvonnousua kaupunkeihin muuttavat olivat usein myyneet kiinteistöjä halpaan hintaan puhtaasti yksityisluonteisilla kaupoilla, joita ei virallistettu. Arvonnousu on nyttemmin provosoinut myyjiä nostamaan oikeusjuttuja tosiasiallisia uusia omistajia vastaan sillä perusteella, että myyjä on edelleen kiinteistön oikea omistaja, koska kaupassa ei ollut noudatettu maan myyntiä koskevia muotosäännöksiä. Kuten Altain yliopiston oikeustieteilijät ja kirjoittaja toteavat, tällaisia kanteilla ei ole menestymisen mahdollisuutta myyjän vilpillisen mielen vuoksi ja tosiasiallisia omistajia tulee pitää nauttimushaltijoina (s ). Toisaalta Moskovan ympäristössä on ollut havaittavissa hieman toisentyyppinen ilmiö: yhtiöiden simuloidut maakaupat. Viljelijät ovat myyneet viime vuosina paljon maata yhtiöille. Ajan ja rahan säästämiseksi yhtiöiden lakimiehet ovat käyttäneet ostoissa valeasiakirjoja (kuten valtuutusjärjestelyjä) laillisten kiinteistönkauppasopimusten sijasta. Koska maan arvo on alueella ollut voimakkaassa nousussa, laillisen saantokirjan puuttuminen on monissa tapauksissa johtanut riitaisuuksiin. Näissä tapauksissa se, että tosiasialliselle ostajalle annettaisiin nauttimushaltijan asema, merkitsisi yhtiöiden juristien vilpillisen mielen suojelemista ja yllyttämistä lain rikkomiseen (s ). Nämä kuvaukset osoittavat, että Rudokvasin kirja sisältää kiehtovaa tietoa nauttimussaannon yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä keisariajalla että nykyaikana. Jaksot ovat avartavia myös laajemmasta näkökulmasta. Yleisellä tasolla ne ovat oivallisia esimerkkejä oikeudellisten siirrännäisten yllättävistä, jopa kielteisistä vaikutuksista varsinkin silloin, kun siirrännäinen on omaksuttu toiseen maahan epätäydellisenä tai laajemmasta oikeudellisesta yhteydestä irrotettuna. Nauttimussaannon neuvostoaikaisesta problematiikasta tekijä mainitsee lyhyesti, että instituutio oli tuntematon neuvosto-oikeudessa, mutta sen mahdollisesta omaksumisesta keskusteltiin isännättömän omaisuuden yhteydessä (s. 8). Tästä olisi ollut mielenkiintoista lukea hieman lisää: missä kontekstissa ajatus esitettiin? Oliko kyse sota-ajan ja vainoajan väestötuhojen seurauksena isännättä jääneistä omaisuusobjekteista? Millaista omaisuutta pidettiin silmällä (kun otetaan huomioon, että maaomaisuus oli sosialisoitu)? Edellä kerrotut esimerkit nykytilanteesta osoittavat niin ikään, että 2000-luvun Venäjä tarjoaa jännittäviä näkökulmia nauttimussaannon käyttöön. Siksi nykytilanteestakin olisi ollut mielenkiintoista tietää enemmän (esim. maaltapaon mahdollisista vaikutuksista eri puolilla maata). Laajamittainen empiirinen tieto menee kuitenkin teoksen teeman ja kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Siksi on täysin ymmärrettävää, että kirjoittaja on rajannut esitystään näiltä osin. 6. Johtopäätös

9 Pagina 9 di 10 Arvosteltavan teoksen otsikossa esiintyy ilmaus kiistakysymyksiä. Kirjoittaja tarkastelee nimenomaan sellaisia kysymyksiä, joista on viime vuosina väitelty venäläisessä oikeustieteessä. Siten on ymmärrettävää, että jotkut tutkijat ovat eri mieltä tekijän kannanotoista ja ovat jo esittäneet vasta-argumentteja eri foorumeilla.[4] Mutta juuri tämähän on hyvän tutkimuksen perusominaisuus: tutkimus synnyttää vilkasta keskustelua, joka vie tiedettä eteenpäin. Rudokvasin teos onkin arvokas puheenvuoro tärkeästä aiheesta. Lisäksi se on jäntevästi ja johdonmukaisesti kirjoitettu. Allekirjoittanut ei ulkomaalaisena kykene arvioimaan teoksen kieliasua. Joka tapauksessa on aiheellista todeta, että teksti on helppolukuista myös sellaiselle, jonka äidinkieli ei ole venäjä. Rudokvasin selkeyden ansiosta näin on myös silloin, kun sääntelyn monimutkaisuus pakottaa hänet käyttämään verrattain pitkiä virkkeitä. Vaikka arvosteltava teos on viime kädessä oikeuspoliittinen, se on erittäin antoisa teoreettisesta näkökulmasta, ts. roomalaisen oikeuden ja siviilioikeuden, erityisesti esineoikeuden tutkijoiden kannalta. Ulkomaisia lukijoita ajatellen on jossain määrin valitettavaa, ettei teoksessa ole liitteenä tiivistelmää jollakin länsieurooppalaisella kielellä. Vastapainoksi voidaan kuitenkin todeta, että Rudokvas on viime vuosina osallistunut kiitettävällä tavalla alansa tieteelliseen keskusteluun usealla vieraalla kielellä (italia, saksa, englanti). Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö hän julkaisisi jatkossakin tärkeitä puheenvuoroja aihepiiristä läntisissä aikakauskirjoissa. Näitä puheenvuoroja tutkijayhteisön on syytä odottaa suurella mielenkiinnolla. [1] L. L. KOFANOV (Л. Л. Кофанов) (red.), Digesta Iustiniani I Дигесты Юстиниана I VIII (Centrum iuris Romani investigandi Центр изучения римского права. Moscow / Москва: Статут & Консультант Плюс, [2] RUDOKVAS: The Impact of the Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept of Ownership in Russia, in: M. GEISTLINGER, F. HARRER, R. MOSLER & J. M. RAINER (eds), 200 Jahre ABGB Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen (Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 2011), pp [3] Nauttimussaannon suorasukaisesta käytöstä maan haltuunotossa yksityistämisprosessin yhteydessä ks. LETIZIA CASERTANO, Il linguaggio giuridico russo, in: B. POZZO & M. TIMOTEO, Europa e linguaggi giuridici (Milano: Giuffrè Editore 2008), s. 216 ja seur. [4] Ks. lähemmin V. BAIGUSHEVAN (venäjänkielistä) kirja-arvostelua, joka on verkossa osoitteessa:

10

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Juha Makela Sopimus ja erehdys Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Yliopistollinen vaitoskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Määritelmään kuuluu ajatus tarkoituksenmukaisesta, toiseen kohdistuvasta ei-toivotusta ja toistuvasta käyttäytymisestä, joka koetaan häiritsevänä,

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Clifford Geertz 1926-2006 Ø 1926 syntyy San Franciscossa

Clifford Geertz 1926-2006 Ø 1926 syntyy San Franciscossa Clifford Geertz 1926-2006 Ø 1926 syntyy San Franciscossa Ø 1950 BA, Ohio, Englannin kieli ja filosofia Ø 1950 tapaa Margaret Meadin ja päättä alkaa antropologian opiskelun Harvardissa Ø 1952-54 Javalle

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 792319A, 5 op Joni Vainikka, Heikki Sirviö, Fredriika Jakola, Katharina Koch Kurssin rakenne Seitsemän kahden tunnin lukupiiriä 2500 tai 3600 sanan essee

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen ISBN: 978-952-14-1731-3 ISBN: 978-952-14-1732-0 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA

YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA YRJÖ REENPÄÄ JA PSYKOFYYSINEN ONGELMA Pentti Alanen KUKA OLI YRJÖ REENPÄÄ Syntyi 18.7.1894, kuoli 18.12.1976 Fysiologian professori 1927-1962 HY Aistinfysiologian tutkija, filosofi Fenomenologiaan nojautuva

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin sallittu käyttö CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-246-038-7 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tekstin referee-käsittely

Tekstin referee-käsittely Tekstin referee-käsittely Markku Kangaspuro 26.4.2006 Aleksanteri-instituutti markku.kangaspuro@helsinki.fi Referee julkaisut tiedeyhteisössä Vain referee-julkaisut tunnustetaan tieteellisiksi julkaisuiksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeen aloitusseminaari Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 17.12.2010 Vesa Heikkinen Harmaata ja värikästä Mikä on

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Creative Commons ja yliopistot. V i l l e O k s a n e n

Creative Commons ja yliopistot. V i l l e O k s a n e n Creative Commons ja yliopistot V i l l e O k s a n e n 1 8. 2. 2 0 0 5 Kuka puhuu? OTK Tutkija, HIIT/SoberIT RIPOS Risks and prospects in Open Source www.ripos.org Väitöskirja tekeillä Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä. Esa Väliverronen

Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä. Esa Väliverronen Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä Esa Väliverronen 7.3.2007 Tiedeviestintä miksi nyt? Tieteen ja yhteiskunnan suhde murroksessa - kolmas tehtävä, vaikuttavuus... Tutkimuskulttuurit murroksessa - moni/poikkitieteellisyys,

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Psykoanalyysi subjektitieteenä

Psykoanalyysi subjektitieteenä Psykoanalyysi subjektitieteenä Jussi Silvonen Itä-Suomen yliopisto Psykoanalyysi, yhteiskunta, politiikka Lacan -seminaari. Tampere 13. 14.4. 2012 Dispositio Klassikon ikuinen paluu? Freudomarxilaista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot