Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi"

Transkriptio

1 Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: ( Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede) Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia) Useita senioritutkijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. Tavoitteena ymmärtää kokonaisvaltaisesti koulutuspolkuja yläkoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ja edelleen lukiosta ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

2 Aineisto MISTÄ TIEDOT OVAT PERÄISIN? Kaikki vuosina 23-5 valmistuneet ylioppilasta, kunkin aineen kirjoittajamäärät ja sukupuolet (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta) Yliopistoihin valitut opiskelijat vuosina 23-5 (alempi korkeakoulututkinto tai lääketieteen lisensiaatti), alun perin 5698 riviä. CSC kokosi tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta ja yliopistoilta. Näistä poistettiin ne opiskelijat, joiden ylioppilastutkintotiedot eivät syystä tai toisesta olleet mukana: jäljelle jäi riviä. Näistä poistettiin duplikaatit ja pieni määrä satunnaisia virheitä, jolloin jäljelle jäi 4628 riviä. Sama opiskelija voi esiintyä aineistossa kaksi kertaa, jos hän on saanut opiskeluoikeuden kahteen eri koulutusohjelmaan vuosina 23-5.

3 Kielet kokonaisuutena 23-5, N = 4628 Ylioppilaat 23-5 kuinka suuri osuus (%), noiden vuosien ylioppilaista kirjoitti ko. oppiaineen. Esimerkiksi Ruotsi keskipitkä 43 % Uudet opiskelijat 23-5 Kuinka suuri osuus (%) yliopistoihin valituista opiskelijoista (edellisellä kalvolla kuvattu aineisto) oli lukiossa kirjoittanut ko. oppiaineen. Esimerkiksi Ruotsi keskipitkä 52 % 9% % 7% Valitut opiskelijat eniten kirjoitetuissa kielissä 97% 95% 52% 43% 8% 2% % 5% 7% % 5% 2% 6% 2% 6% 4% 2% 2% % 4% 3% 2% 2% Nämä kaksi kuvaajaa ovat likimain samanlaisia myös koulutusaloittain tarkasteltuna: äidinkielet, keskipitkä ruotsi ja pitkä englanti dominoivat! Ylioppilaat 23-5 Uudet opiskelijat 23-5 Jouni Pursiainen,

4 Äidinkieli suomi eri koulutusaloilla, N = 423 TAUSTAA Äidinkielen suomi kirjoittajia on 23-5 yliopistoihin valituissa opiskelijoissa yhteensä 423 (sivulla 2 kuvattu aineisto). Tämä kuva kertoo sen, kuinka moni valituista opiskelijoista on kirjoittanut ko. oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa, koulutusaloittain. Lukumäärät kertovat eri koulutusalojen suhteellisen koon tarkasteltavan oppiaineen kannalta katsottuna. Koulutusalan luokittelu on tehty aineistossa Koulutusohjelmanimi -määrittelyn perusteella. Esimerkiksi Psykologia sisältää opiskelijat, jotka on valittu tekemään psykologian kandidaatin tutkintoa, riippumatta virallisesta koulutusalasta (jotka voivat eri yliopistoissa poiketa toisistaan). N (Äidinkieli Suomi) Jenni Kunnari,

5 Äidinkieli suomi eri koulutusaloilla, N = 423 % (Äidinkieli Suomi) TAUSTAA Äidinkielen suomi kirjoittajia on tässä aineistossa yhteensä 423 Tämä kuva kertoo sen, kuinka suuri %-osuus kyseisen koulutusalan valituista opiskelijoista on kirjoittanut ko. oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa. %-osuudet kertovat tarkasteltavan oppiaineen suhteellisen merkityksen kyseisellä koulutusalalla. Ylioppilaskirjoitukset kertoo sen, kuinka suuri osuus vuosien 23-5 ylioppilaista kirjoitti mainitun oppiaineen. Poikkeamat ovat kiinnostavia. Esimerkiksi: miksi valtiotieteissä äidinkieleltään suomalaisten osuus on muita aloja pienempi? MATRICULATION EXAMINATION 69% 98% 97% 96% 96% 95% 95% 95% 94% 94% 93% 93% 93% 9% % Jenni Kunnari,

6 Äidinkieli suomi eri koulutusaloilla, N =423 TAUSTAA Tämä kuva kertoo äidinkielen suomi kirjoittaneiden yliopisto-opiskelijoiden sukupuolijakauman. Yhteensä summaa yhteen kaikki äidinkielen suomi kirjoittaneet opiskelijat alasta riippumatta. Koska äidinkieli on pakollinen lukiossa, tämä kertoo yliopisto-opiskelijoiden yleisestä sukupuolijakaumasta. Esimerkiksi psykologian kohdalla sukupuolijakautuma taas kertoo psykologian kandidaatin tutkintoa tekemään valittujen niiden opiskelijoiden sukupuolijakautuman, jotka ovat kirjoittaneet äidinkielen (suomi) ylioppilaskirjoituksissa. Usein nämä luvut heijastelevat ko. alan opiskelijoiden yleistä sukupuolijakaumaa, mutta koska myös lukion oppiaineet ovat hyvin sukupuolittuneita, vaikuttavia tekijöitä on useampia. SUKUPUOLIJAKAUMA, ÄIDINKIELI SUOMI Y HTEENSÄ T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L IIKUNTATIETEET L ÄÄKETIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET T EOLOGIA H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI H ALLINTOTIEDE TAITEET YHDISTET TY FARMASEUT TI Y HTEISKUNTATIETEET H UMANISTISET TIETEET E LINTARVIKETIETEET K ASVATUSTIETEET P SYKOLOGIA T ERVEYSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE Mies % Nainen % 45% 78% 59% 55% 5% 5 44% 4 39% 38% 35% 35% 33% 28% 26% 26% 22% 6% 6% 4% 55% 22% 4% 45% 49% 5 56% 6 6% 62% 65% 65% 67% 72% 74% 74% 78% 84% 84% 86% 9 Jenni Kunnari,

7 Äidinkieli ruotsi eri koulutusaloilla, N = 3872 N (Äidinkieli ruotsi) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Äidinkieli ruotsi) 9,4 % 9, % 8,9 % 7, % 6,9 % 6,9 % 6,6 % 5,8 % 5,5 % 4,8 % 4,7 % 4,2 % 4,2 % 4, % 3,5 % 2,4 % 2,2 %,3 % 5, % 29,8 % 5, % 5, % 2 25, % 3 35, % Jenni Kunnari, 7

8 Äidinkieli ruotsi eri koulutusaloilla SUKUPUOLIJAKAUMA, ÄIDINKIELI RUOTSI Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 44% 56% H ALLINTOTIEDE T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L ÄÄKETIETEET T EOLOGIA TAITEET YHDISTET TY H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI FARMASEUT TI M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET L IIKUNTATIETEET H UMANISTISET TIETEET K ASVATUSTIETEET Y HTEISKUNTATIETEET P SYKOLOGIA T ERVEYSTIETEET E LINTARVIKETIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE 6 53% 47% 46% 4% 4 36% 3% 3 29% 27% 25% 2% 2 8% % % % 53% 54% 59% 6 64% 69% 7 7% 73% 75% 79% 8 82% 89% 89% 2 Jenni Kunnari,

9 Keskipitkä ruotsi eri koulutusaloilla, N = N (Ruotsi keskipitkä) % (Ruotsi keskipitkä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET 7 68% 65% 64% 64% 62% 6% 6 59% 58% 58% 56% 55% 54% 52% 49% 46% 45% 43% 4% Jenni Kunnari,

10 Keskipitkä ruotsi eri koulutusaloilla SUKUPUOLIJAKAUMA, RUOTSI KESKIPITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 34% 66% T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L ÄÄKETIETEET L IIKUNTATIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET T EOLOGIA H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI TAITEET YHDISTET TY H ALLINTOTIEDE H UMANISTISET TIETEET FARMASEUT TI Y HTEISKUNTATIETEET P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET 48% 43% 43% 43% 34% 33% 32% 32% 3% 26% 26% 2 2 7% 3% 2% 9% 69% 52% 57% 57% 57% 66% 67% 68% 68% 69% 74% 74% % 87% 88% 9 9 9% 3% Jenni Kunnari,

11 Suomi toisena kielenä eri koulutusaloilla, N = 4 N (Suomi toisena kielenä) % (Suomi toisena kielenä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET,2 %,2 %, %, %,9 %,9 %,8 %,6 %,6 %,4 %,4 %,4 %,3 %,2 %,2 %,2 %, % 2,3 % 2, % 3, %,5 %, %,5 % 2, % 2,5 % 3, % 3,5 % Jenni Kunnari,

12 Suomi toisena kielenä eri koulutusaloilla, N = 4 SUKUPUOLET, SUOMI TOISENA KIELENÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 5 5 E LÄINLÄÄKETIEDE P SYKOLOGIA L IIKUNTATIETEET T EKNIIKKA H AMMASLÄÄKETIEDE K AUPPATIETEET Y HTEISKUNTATIETEET T EOLOGIA M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET L ÄÄKETIETEET TAITEET YHDISTET TY FARMASEUT TI K ASVATUSTIETEET O IKEUSNOTAARI H UMANISTISET TIETEET T ERVEYSTIETEET H ALLINTOTIEDE E LINTARVIKETIETEET 79% 64% 57% 54% % 38% 24% 2 8% 7% 36% 43% 46% % 63% 76% 8 82% 83% 2% Jouni Pursiainen,

13 Pitkä englanti eri koulutusaloilla, N = N (Englanti pitkä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Englanti pitkä) 93% 93% 92% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 96% 95% 95% 95% 95% 95% 88% 9 92% 94% 96% 98% Jenni Kunnari,

14 Pitkä englanti eri koulutusaloilla, N = SUKUPUOLIJAKAUMA, ENGLANTI PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L ÄÄKETIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET T EOLOGIA H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI H ALLINTOTIEDE TAITEET YHDISTET TY FARMASEUT TI Y HTEISKUNTATIETEET H UMANISTISET TIETEET L IIKUNTATIETEET E LINTARVIKETIETEET K ASVATUSTIETEET P SYKOLOGIA T ERVEYSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE 45% 59% 56% 5 43% 4 39% 37% 35% 34% 34% 3 26% 26% 26% 22% 6% 6% 4% 8% 79% 55% 4% 44% 5 57% 6 6% 63% 65% 66% 66% 7 74% 74% 74% 78% 84% 84% 86% 92% 2% Jouni Pursiainen,

15 Pitkä espanja eri koulutusaloilla, N = 94 N (Espanja pitkä) % (Espanja pitkä) MATRICULATION EXAMINATION,3 %,3 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %, %, %, %,6 %,7 % , %,2 %,3 %,4 %,5 %,6 %,7 %,8 % Jenni Kunnari,

16 Pitkä espanja eri koulutusaloilla, N = 94 SUKUPUOLIJAKAUMA, ESPANJA PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 28% 72% T EOLOGIA P SYKOLOGIA L IIKUNTATIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE H ALLINTOTIEDE FARMASEUT TI E LINTARVIKETIETEET T EKNIIKKA TAITEET YHDISTET TY O IKEUSNOTAARI L ÄÄKETIETEET Y HTEISKUNTATIETEET H UMANISTISET TIETEET K AUPPATIETEET K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE 29% 25% 25% 24% 2 3% 63% % 75% 75% 76% 8 88% 38% Jenni Kunnari,

17 Pitkä ranska eri koulutusaloilla, N = 98 N (Ranska pitkä) MATRICULATION EXAMINATION % (Ranska pitkä),9 %,8 %,6 %,4 %,3 %,2 %,2 %, %, %, %, %,7 %,6 % 4,2 % 3,8 % 3,4 % 3,4 % 3, % 2,9 % 2,9 % 2,4 %,5 %, %,5 % 2, % 2,5 % 3, % 3,5 % 4, % 4,5 % Jenni Kunnari,

18 Pitkä ranska eri koulutusaloilla, N = 98 SUKUPUOLIJAKAUMA, RANSKA PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 3 7 H ALLINTOTIEDE T EKNIIKKA L ÄÄKETIETEET K AUPPATIETEET L IIKUNTATIETEET TAITEET YHDISTET TY O IKEUSNOTAARI M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET Y HTEISKUNTATIETEET T ERVEYSTIETEET FARMASEUT TI T EOLOGIA H AMMASLÄÄKETIEDE H UMANISTISET TIETEET P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET 67% 54% 4 37% 34% 33% 28% 27% 24% 24% 22% 2 7% 4% 4% 2% 8% 8% 33% 46% 6 63% 66% 67% 73% 73% 76% 76% 78% 8 83% 86% 86% 88% 92% 92% Jenni Kunnari,

19 Pitkä ruotsi eri koulutusaloilla, N = 3748 N (Ruotsi pitkä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Ruotsi pitkä), % 3, % 2,5 %,6 %,9 %,2 %, % 9,9 % 9,5 % 8,6 % 8,4 % 8,2 % 7,8 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % 6,9 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 5,4 % 2, % 4, % 6, % 8, % 2, % 4, % Jenni Kunnari,

20 Pitkä ruotsi eri koulutusaloilla, N = 3748 SUKUPUOLIJAKAUMA, RUOTSI PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 34% 66% T EKNIIKKA L IIKUNTATIETEET K AUPPATIETEET L ÄÄKETIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI TAITEET YHDISTET TY T EOLOGIA H UMANISTISET TIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET FARMASEUT TI H ALLINTOTIEDE Y HTEISKUNTATIETEET E LINTARVIKETIETEET P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE T ERVEYSTIETEET 45% 45% 4% 38% 33% 3 28% 28% 22% 2% 9% 8% 8% 7% 3% 9% 6% 68% 55% 55% 59% 62% 67% 7 72% 72% 78% 79% 8% 82% 83% 83% 88% 9 9% 94% 32% Jenni Kunnari,

21 Pitkä saksa eri koulutusaloilla, N = 267 N (Saksa pitkä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Saksa pitkä) 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6, % 5,3 % 5, % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 4,2 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 3,7 % 3,2 % 3, % 2,8 % 2, %, % 2, % 3, % 4, % 5, % 6, % 7, % 8, % Jenni Kunnari,

22 Pitkä saksa eri koulutusaloilla, N = 267 SUKUPUOLIJAKAUMA, SAKSA PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 33% 67% T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L IIKUNTATIETEET L ÄÄKETIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET O IKEUSNOTAARI T EOLOGIA TAITEET YHDISTET TY H AMMASLÄÄKETIEDE H ALLINTOTIEDE H UMANISTISET TIETEET T ERVEYSTIETEET FARMASEUT TI E LÄINLÄÄKETIEDE P SYKOLOGIA Y HTEISKUNTATIETEET E LINTARVIKETIETEET K ASVATUSTIETEET 4 39% 38% 38% 37% 32% 3% 3 29% 26% 2% 2 9% 6% 4% 4% 9% 8% 5% 62% 6 6% 62% 62% 63% 68% 69% 7 7% 74% 79% 8 8% 84% 86% 86% 9% 92% 95% 38% Jenni Kunnari,

23 Pitkä suomi eri koulutusaloilla, N = 34 N (Suomi pitkä) % (Suomi pitkä) YLIOPPILASKIRJOITUKSET 8, % 6,7 % 5,6 % 5,5 % 5, % 4,9 % 4,8 % 4,6 % 4,3 % 4,3 % 4, % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 2,7 % 2, %,7 %,2 % 2,6 % 23,3 % , % 5, % 2 25, % Jenni Kunnari,

24 Kemia eri koulutusaloilla GENDER DISTRIBUTION, CHEMISTRY Male % Female % A LTOGETHER T ECHNOLOGY ECONOMIC S CIENCES T HEOLOGY A RTS COMB INED P OLITICAL S CIENCE S CIENCE P HYSICAL E DUCATION M EDICINE L AWS A GRICULTURE AND F ORESTRY S OCIAL S CIENCE D ENTISTRY A DMINISTRATIVE S CIENCES H UMANITIES P HARMACIST P SYCHOLOGY E DUCATION HEALTH S CIENCES F OOD S CIENCES V ETERINARY M EDICINE 59% 79% 7 69% 6% 6% 54% 54% 5 45% 44% 43% 4 38% 37% 3% 27% 22% 22% 22% 3% 4% 2% 3 3% 39% 39% 46% 46% 5 55% 56% 57% 6 62% 63% 69% 73% 78% 78% 78% 87% Jenni Kunnari,

25 Maantiede eri koulutusaloilla SCIENCE ECONOMIC SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES EDUCATION SOCIAL SCIENCE POLITICAL SCIENCE AGRICULTURE AND FORESTRY ARTS COMBINED LAWS ADMINISTRATIVE SCIENCES MEDICINE PHARMACIST PHYSICAL EDUCATION FOOD SCIENCES THEOLOGY DENTISTRY HEALTH SCIENCES PSYCHOLOGY VETERINARY MEDICINE N (Geography) AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCE SOCIAL SCIENCE ADMINISTRATIVE SCIENCES FOOD SCIENCES PHYSICAL EDUCATION ARTS COMBINED ECONOMIC SCIENCES MATRICULATION EXAMINATION POLITICAL SCIENCE HUMANITIES EDUCATION VETERINARY MEDICINE TECHNOLOGY LAWS HEALTH SCIENCES DENTISTRY THEOLOGY PHARMACIST PSYCHOLOGY MEDICINE % (Geography) 7% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 2% % % 9% 9% 27% % 5% 2 25% 3 Jenni Kunnari,

26 Pitkä suomi eri koulutusaloilla, N = 34 SUKUPUOLIJAKAUMA, SUOMI PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 46% 54% H ALLINTOTIEDE T EKNIIKKA K AUPPATIETEET T EOLOGIA L ÄÄKETIETEET TAITEET YHDISTET TY H AMMASLÄÄKETIEDE O IKEUSNOTAARI M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET L IIKUNTATIETEET FARMASEUT TI H UMANISTISET TIETEET Y HTEISKUNTATIETEET K ASVATUSTIETEET P SYKOLOGIA T ERVEYSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET 6% 5% 5 42% 4% 4 36% 33% 33% 33% 29% 26% 25% 22% 2% 3% 8 39% 49% 5 58% 59% 6 64% 67% 67% 67% 7% 74% 75% 78% 79% 88% 2 Jenni Kunnari,

27 Pitkä venäjä eri koulutusaloilla, N = 362 N (Venäjä pitkä) MATRICULATION EXAMINATION % (Venäjä pitkä), %,8 %,8 %,8 %,7 %,7 %,7 %,6 %,5 %,5 %,5 %,4 %,4 %,4 %,4 %,3 %, %,9 %,5 %, %,5 % 2, % Jenni Kunnari,

28 Pitkä venäjä eri koulutusaloilla, N = 362 SUKUPUOLIJAKAUMA, VENÄJÄ PITKÄ Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 35% 65% L IIKUNTATIETEET H ALLINTOTIEDE E LÄINLÄÄKETIEDE P SYKOLOGIA T EKNIIKKA H AMMASLÄÄKETIEDE K AUPPATIETEET L ÄÄKETIETEET FARMASEUT TI O IKEUSNOTAARI H UMANISTISET TIETEET Y HTEISKUNTATIETEET K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET T EOLOGIA TAITEET YHDISTET TY M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET E LINTARVIKETIETEET 4% 38% 38% 25% 22% 2% 8% 4% 9% 6 79% 59% 62% 63% 75% 78% 79% 82% 86% 9% 4 2% Jenni Kunnari,

29 Pidempi latina eri koulutusaloilla, N = 32 N (Latina pidempi) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Latina pidempi), %, %,2 %,2 %, %, %, %,3 %, %, %,2 %,2 %,3 %,3 %,4 % Jenni Kunnari,

30 Pidempi latina eri koulutusaloilla, N = 32 SUKUPUOLIJAKAUMA, LATINA PIDEMPI Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 56% 44% Y HTEISKUNTATIETEET T ERVEYSTIETEET T EOLOGIA P SYKOLOGIA M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET L ÄÄKETIETEET L IIKUNTATIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE FARMASEUT TI E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET TAITEET YHDISTET TY K AUPPATIETEET T EKNIIKKA H UMANISTISET TIETEET O IKEUSNOTAARI K ASVATUSTIETEET H ALLINTOTIEDE 75% 63% 56% 5 25% 38% 44% 5 Jenni Kunnari,

31 Lyhyt englanti eri koulutusaloilla, N = 793 N (Englanti lyhyt) % (Englanti lyhyt) YLIOPPILASKIRJOITUKSET,3 %, %, %, %, %, %,9 %,9 %,9 %,8 %,6 % 2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2, % 3,4 % 5 5 2,5 %, %,5 % 2, % 2,5 % 3, % 3,5 % 4, % Jenni Kunnari,

32 Lyhyt englanti eri koulutusaloilla, N = 793 SUKUPUOLIJAKAUMA, ENGLANTI LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 43% 57% M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET T EKNIIKKA K AUPPATIETEET T EOLOGIA H ALLINTOTIEDE E LÄINLÄÄKETIEDE H AMMASLÄÄKETIEDE Y HTEISKUNTATIETEET L ÄÄKETIETEET O IKEUSNOTAARI H UMANISTISET TIETEET L IIKUNTATIETEET FARMASEUT TI K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET TAITEET YHDISTET TY P SYKOLOGIA E LINTARVIKETIETEET 79% 76% 66% 55% % 38% 33% 32% 3% 25% 2% 7% % % 9% 2% 24% 34% 45% % 62% 67% 68% 69% 75% 79% 83% 89% 89% 9 9% Jenni Kunnari,

33 Lyhyt espanja eri koulutusaloilla, N = 736 N (Espanja lyhyt) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Espanja lyhyt) 5,7 % 5,6 % 5,4 % 5, % 4,9 % 4,7 % 4,7 % 4,2 % 3,9 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % 3, % 2,4 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2, % 2, %,5 % 6,6 %, % 2, % 3, % 4, % 5, % 6, % 7, % Jenni Kunnari,

34 Lyhyt espanja eri koulutusaloilla, N = 736 SUKUPUOLIJAKAUMA, ESPANJA LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 2 8 T EKNIIKKA L IIKUNTATIETEET K AUPPATIETEET H ALLINTOTIEDE L ÄÄKETIETEET TAITEET YHDISTET TY FARMASEUT TI O IKEUSNOTAARI H UMANISTISET TIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE Y HTEISKUNTATIETEET T EOLOGIA P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET 52% 45% 3 29% 23% 2 9% 8% 7% 2% % 9% 8% 6% 5% 48% 55% 7 7% 77% 8 8% 82% 83% 88% 89% 9 9 9% 92% 94% 95% Jenni Kunnari,

35 Lyhyt italia eri koulutusaloilla, N = 255 N (Italia lyhyt) MATRICULATION EXAMINATION % (Italia lyhyt),6 %,5 %,5 %,5 %,4 %,4 %,4 %,3 %,3 %,3 %,3 %,2 %, %,9 %,7 %,2 %, %,5 %,4 %,2 %,4 %,6 %,8 %, %,2 %,4 %,6 % Jenni Kunnari,

36 Lyhyt italia eri koulutusaloilla, N = 255 SUKUPUOLIJAKAUMA, ITALIA LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 24% 76% T ERVEYSTIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE T EKNIIKKA L ÄÄKETIETEET E LINTARVIKETIETEET K AUPPATIETEET Y HTEISKUNTATIETEET O IKEUSNOTAARI TAITEET YHDISTET TY H UMANISTISET TIETEET K ASVATUSTIETEET T EOLOGIA P SYKOLOGIA M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET L IIKUNTATIETEET H ALLINTOTIEDE FARMASEUT TI E LÄINLÄÄKETIEDE 4% 38% 33% 3 29% 22% 2% 2% % 53% 47% 59% 63% 67% 7 7% 78% 79% 79% 89% Jenni Kunnari,

37 Lyhyt latina eri koulutusaloilla, N = 255 N (Latina lyhyt) MATRICULATION EXAMINATION % (Latina lyhyt),6 %,4 %,4 %,4 %,3 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %, %, %, %, %, %,8 %,3 %,2 %,4 %,6 %,8 %, %,2 %,4 % Jenni Kunnari,

38 Lyhyt latina eri koulutusaloilla, N = 255 SUKUPUOLIJAKAUMA, LATINA LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 4 6 T ERVEYSTIETEET L IIKUNTATIETEET E LINTARVIKETIETEET T EKNIIKKA O IKEUSNOTAARI L ÄÄKETIETEET H ALLINTOTIEDE FARMASEUT TI T EOLOGIA H UMANISTISET TIETEET M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET K AUPPATIETEET Y HTEISKUNTATIETEET TAITEET YHDISTET TY P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE E LÄINLÄÄKETIEDE % 43% 39% 33% 2 7% % 57% 6% 67% 8 29% Jenni Kunnari,

39 Lyhyt portugali eri koulutusaloilla, N = 32 N (Portugali lyhyt) MATRICULATION EXAMINATION % (Portugali lyhyt), %, %,2 %, %, %, %, %, %,3 %, %, %,2 %,2 %,3 %,3 % Jenni Kunnari,

40 Lyhyt portugali eri koulutusaloilla, N = 32 SUKUPUOLIJAKAUMA, PORTUGALI LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 3% 69% T ERVEYSTIETEET T EOLOGIA P SYKOLOGIA O IKEUSNOTAARI L ÄÄKETIETEET L IIKUNTATIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET T EKNIIKKA K AUPPATIETEET H UMANISTISET TIETEET Y HTEISKUNTATIETEET TAITEET YHDISTET TY M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET K ASVATUSTIETEET H ALLINTOTIEDE FARMASEUT TI 67% 57% 43% 33% 33% 43% 57% 67% Jenni Kunnari,

41 Lyhyt ranska eri koulutusaloilla, N = 32 N (Ranska lyhyt) % (Ranska lyhyt) YLIOPPILASKIRJOITUKSET 2, %,8 % 9,5 % 8,5 % 7,6 % 6,8 % 5,8 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % 5, % 4,7 % 4,2 % 3,7 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3, % 2,8 % , % 4, % 6, % 8, % 2, % 4, % Jenni Kunnari,

42 Lyhyt ranska eri koulutusaloilla, N = 32 SUKUPUOLIJAKAUMA, RANSKA LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 9% 8% T EKNIIKKA L ÄÄKETIETEET K AUPPATIETEET T EOLOGIA H ALLINTOTIEDE E LÄINLÄÄKETIEDE L IIKUNTATIETEET O IKEUSNOTAARI FARMASEUT TI H UMANISTISET TIETEET TAITEET YHDISTET TY M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET Y HTEISKUNTATIETEET E LINTARVIKETIETEET P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET T ERVEYSTIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE 27% 27% 26% 26% 2% 2 8% 8% 7% 5% 4% 3% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 47% 73% 73% 74% 74% 79% 8 82% 82% 83% 85% 86% 87% 92% 92% 93% 94% 94% 95% 53% Jenni Kunnari,

43 Lyhyt saksa eri koulutusaloilla, N = 4483 N (Saksa lyhyt) YLIOPPILASKIRJOITUKSET % (Saksa lyhyt) 2% % % % 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 4% 6% 2% 4% 6% 8% 2% 4% 6% 8% Jenni Kunnari,

44 Lyhyt saksa eri koulutusaloilla, N = 4483 SUKUPUOLIJAKAUMA, SAKSA LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 36% 64% T EKNIIKKA K AUPPATIETEET L IIKUNTATIETEET T EOLOGIA L ÄÄKETIETEET H AMMASLÄÄKETIEDE M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET O IKEUSNOTAARI E LINTARVIKETIETEET TAITEET YHDISTET TY H UMANISTISET TIETEET FARMASEUT TI H ALLINTOTIEDE Y HTEISKUNTATIETEET P SYKOLOGIA K ASVATUSTIETEET E LÄINLÄÄKETIEDE T ERVEYSTIETEET 5% 46% 45% 42% 4% 39% 34% 34% 3 26% 24% 23% 22% 22% 8% 2% 8% 2% 74% 49% 54% 55% 58% 59% 6% 66% 66% 7 74% 76% 77% 78% 78% 82% 88% 9 92% 98% 26% Jenni Kunnari,

45 Lyhyt venäjä eri koulutusaloilla, N = 933 N (Venäjä lyhyt) % (Venäjä lyhyt) MATRICULATION EXAMINATION 2,7 % 2,7 % 2,4 % 2,2 %,9 %,8 %,7 %,7 %,6 %,6 %,4 %,3 %,2 %,2 %,2 %, %,9 %,7 %,6 %,4 % 4,5 % , % 2, % 3, % 4, % 5, % Jenni Kunnari,

46 Lyhyt venäjä eri koulutusaloilla, N = 933 SUKUPUOLIJAKAUMA, VENÄJÄ LYHYT Mies % Nainen % Y HTEENSÄ 38% 62% L IIKUNTATIETEET L ÄÄKETIETEET T EKNIIKKA M AA- JA METSÄTALOUSTIETEET K AUPPATIETEET H ALLINTOTIEDE O IKEUSNOTAARI T ERVEYSTIETEET T EOLOGIA H UMANISTISET TIETEET Y HTEISKUNTATIETEET TAITEET YHDISTET TY H AMMASLÄÄKETIEDE K ASVATUSTIETEET FARMASEUT TI P SYKOLOGIA E LÄINLÄÄKETIEDE E LINTARVIKETIETEET 72% 7 63% 54% 5% 5 36% 34% 33% 33% 26% 7% 7% 7% % 8% 28% 3 37% 46% 49% 5 64% 66% 67% 67% 74% 83% 83% 83% 89% 92% Jenni Kunnari,

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit (kemia, LUMA-keskus) Jarmo

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä Oulun yliopistossa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta

Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 7.11.2017 klo 9.30 15.30 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. Jouni Pursiainen, professori,

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät 1.-2.11.2017 Miksi opiskelijavalintaa uudistetaan? Vuosittain yli 1300 erilaista pääsykoetta Yliopistoissa ja

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen n LUMA-keskus Abi-päivät, Opotupa Tellus Arena Stage 8-9.11.2016 Ainevalintoja ylioppilaskirjoituksissa YLIOPPILAAT 2015 Yhteensä 30618 ylioppilasta 2015.

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta

Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta Lukion ainevalinnat ja n opiskelijavalinta Jarmo Rusanen Geoinformatiikan professori Maantieteen tutkimusyksikkö Tutkimusryhmä Tutkimuskohteena Lukion ainevalintojen merkitys, hyödynnetään rekisteriaineistoja

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO l Lukioiden opiskelijat l Lukioiden aloituspaikat l Opiskelijavalinta 2015 l Opiskelijavalinta 2010-2015 l 4. vuosikurssin opiskelijamäärät l Päivälukioiden

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. liikunta-asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. liikunta-asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1135 1140 SISÄLLYS N:o Sivu 1135 Valtioneuvostonasetusliikunta-asetuksenmuuttamisesta... 5465 1136 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus Opiskelijavalintojen uudistamishanke

Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus Opiskelijavalintojen uudistamishanke Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus 2.2.2018 Käytössä on Presemo-alusta kysymysten ja kommenttien esittämiseen http://presemo.helsinki.fi/opiskelijavalinnat/ Jos esität paikan päällä kysymyksen,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/28/010/2012 02.11.2012 Jakelussa mainituille Viite Asia Yliopistojen koulutusvastuiden uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta yliopistolain 7 :n ja

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13-

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13- HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 16.9.2016) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna?

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Miten koeprosessi muuttuu? Miten koejärjestelmä toimii? Miten kokeiden sisältö muuttuu? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 4.4.2017) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö; VNA yliopistojen tutkinnoista annetun VNA:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö; VNA yliopistojen tutkinnoista annetun VNA:n muuttamisesta Lausuntopyyntö OKM/32/010/2013 07.10.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM lausuntopyyntö; VNA yliopistojen tutkinnoista annetun VNA:n muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot