Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa toimii yksi palveluketju; toiminnanohjaus voimaan tulleen organisaatiouudistuksen jälkeen toiminnanohjauksessa on kuusi palvelua; talous ja omistajaohjaus, hallinto ja viestintä, henkilöstö, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima. Elinvoimaan kuuluu elinkeinopalvelut sekä maaseutupalvelut. Maaseutulautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman ja kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on käsitellyt elinkeinopalvelujen käyttösuunnitelman Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Samanaikaisesti toteutettavat toimenpiteet tai päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset kasvavat. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Resurssien riittämättömyys ja sitoutumattomuus voi johtaa siihen, että kokonaiskuva nykyisistä ja tulevista projekteista, strategian toteuttamisohjelmista, hankinnoista, palvelumalleista, ja toimintaympäristöstä jää edelleen puutteelliseksi. 1

3 Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Johdonmukainen päätöksenteko vaikeutuu. ERP selvitys tehty. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Päällekkäiset ratkaisut. Yhteentoimivuuden riskit. Luottamus kuntaan heikkenee. Korvausinvestointeja ei pystytä rahoittamaan poistoilla, vaan lainamäärä kasvaa. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) Johdon riittämätön sitoutuminen ja muutosvastarinta. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Johdon ja esimiesten riittämätön sitoutuminen, henkilöstön muutosvastarinta, kilpailutuksen epäonnistuminen, tekniset ongelmat käyttöönotossa sekä riittämätön resursointi ja koulutus. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. Ylemmän asteen tutkinnot (kpl/1000 as.) Tiedekorkeakoulujen alueellisen toiminnan supistuminen Rahoituksen teknologiaja suuryrityspainotteisuus Innovaatiopalvelujen ja - rahoituksen käytön tehostaminen. Yritysten T&K&I -rahoitus (t ) Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Sijoitus yrittäjyys ilmastomittauksessa (sija) Ilmapiirin ja vetovoiman jatkuva heikentyminen Rahoituksen ehtojen kiristyminen 2

4 Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Toteutumisaste (%) Huonot tietoliikenneyhteydet Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu Aikataulu 2. Talous Konsernipalvelut Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelutuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuosina 214,33 212,57 214,2 208,35 205,9 3

5 Palvelu Demokratia Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Demokratia Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelu Kaupunginhallitus Talous ja omistajaohjaus Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Talous Talous ja omistajuus Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta ERP esiselvitys on toteutettu johdon päätöksenteon tueksi. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 4

6 ERP selvitys tehty. Pitkän aikavälin investointisuunnitelma laaditaan valmiiksi ja otetaan käyttöön suunnitelman tarkastelu vuosittain osana talousarvion laadintaa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Palvelu Kaupunginhallitus Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Hallinto ja viestintä Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Selvitetään nykytila, määritellään ja otetaan käyttöön yhteiset kriteerit ja toimintatavat päätöstiedottamisessa. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 5

7 Palvelu Kaupunginhallitus Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Talous Henkilöstö Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Verkkopalkkalaskelman täysimääräinen käyttöönotto. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 100,00 vertailuarvo 50,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään henkilöstöohjelman ja projektisuunnitelman mukaiset toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta HR-järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönoton aloitus. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Vastuullinen ja osallistava johtaminen 6

8 Kilpailutetaan ja aloitetaan esimiesten 360- arvioinnit. Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Palvelu Kaupunginhallitus Tietohallinto Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen Talous Tietohallinto Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Johdon työpöytäratkaisun käyttöönottoprojekti. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Yhteentoimivuuden kehittämissuunnitelma ja koulutus/valmennus on toteutettu sekä näihin liittyvä osaaminen on lisääntynyt. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Johdon salkkujohtaminen valmennus, projektitoimistotoiminnan käynnistäminen ja projektityökalut. 7

9 Salkkujohtamisen ymmärrys ja kyvykkyys osana johtamista on lisääntynyt. Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Palvelu Kaupunginhallitus Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Talous Strategia ja kehittäminen Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 50,00 vertailuarvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Hankintapäätös on tehty, käyttökoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 8

10 Kuvaamistyön kulku ja ohjeistus (perusrunko) on laadittu. Yhteyshenkilöt on nimetty. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Palvelumallin kuvaamisprosessi on kuvattu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Palveluverkon nykytilakuvauksen täsmentäminen. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Palvelu Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Hankejohtaja Harri Kivelä Talous Elinvoima Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate

11 Tavoitteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Tukirahoitus (%) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Yhteistyömuodot (kpl) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Sopimukset (kpl) tavoitearvo vertailuarvo - Kinnon kasvuyrityspalvelun resurssointi.- Osallistuminen kehitysympäristön ylläpitoon. Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Elinkeinopalvelut: Innovaatiopalvelujen ja -rahoituksen käytön tehostaminen. Yhteistyösopimusten päivittäminen korkeakoulujen kanssa. Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Elinkeinopalvelut: Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. 10

12 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Yhteishankkeiden/foorumeiden määrä (lkm) tavoitearvo vertailuarvo Keskeisten yhteistyöverkostojen ja toiminnallisten tavoitteiden määrittely. Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Elinkeinopalvelut: Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa on tuloksellista. Strategiapäämäärä Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoi- Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta men organisoinnissa Ulkoisen rahoituksen osuus kehittämistoiminnassa (%) tavoitearvo vertailuarvo Kinnon palvelusopimuksen toteuttaminen. Laaja elinvoimapainotus. Prosenttia tavoitearvo vertailuarvo Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Elinkeinopalvelut: Kehittämis- ja neuvontapalvelun resursointi ja ohjaus. Ulkoinen rahoitus säilyy vähintään v tasolla. 11

13 Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Sijoitus yrittäjyysilmastomittauksessa (sija) tavoitearvo vertailuarvo Elinkeino-ohjelman tarkistus. Laaja elinvoimapainotus. Elinkeinopalvelut: Elinkeino-ohjelmatyön uudistaminen. Elinkeinorakenne monipuolistuu. Kouvola yrittää yhteistyö. Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Elinkeinopalvelut: Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Tavoitteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Laajakaistahankkeen edistäminen tiedottamalla maaseutupalvelujen verkostojen kautta Maaseutuyksikkö: Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Tiedottaminen sähköisestä asioinnista, viljelijöiden neuvonta ja kouluttaminen Maaseutuyksikkö: Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Optimaalinen palvelutarjonta ja - verkko Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 12

14 Avustusta hakevat, luokitusta tarvitsevat yksityistiet on tarkistettu. Toteutuminen (%) tavoitearvo vertailuarvo Yksityisteiden luokituksen tarkistaminen ajantasalle Maaseutuyksikkö: Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu 13

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.4.2007 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot